Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222"

Transkriptio

1 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2009 Aika klo Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Mauri Ylä-Kotola, rehtori, Lapin yliopisto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, kirjastoverkkopalveluiden johtaja, Kansalliskirjasto Marja Malminen, kirjastotoimenjohtaja, Lahden kaupunginkirjasto Hannele Niemi, vararehtori, Helsingin yliopisto, poistui klo Riitta Lähdemäki, palvelupäällikkö, Tietoratkaisut VTT (Pirjo Sutelan sijaisena) Iris Tahvanainen, tietopalvelupäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Tapio Varis, professori, Tampereen yliopisto, poistui klo Anu Anthoni, taloussihteeri, Kansalliskirjasto, sihteeri Paula Mikkonen, suunnittelija, Kansalliskirjasto Asiantuntijat Ari Rouvari, pääsuunnittelija, Kansalliskirjasto Toni Vesterinen, suunnittelija, Kansalliskirjasto, poistui klo Kim Salmirinne, kauppatieteitten yo, Kauppakorkeakoulu, poistui klo Poissa Barbro Wigell-Ryynänen, kirjastotoimentarkastaja, OPM Kaisa Tamminen, taloussuunnittelija, Kansalliskirjasto Päivi Kytömäki, ylikirjastonhoitaja, Oulun yliopisto Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja, OPM Pirkko Nuolijärvi, johtaja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Timo Luopajärvi, pääsihteeri, ARENE ry Timo Kontio, hallituksen varapuheenjohtaja, SAMOK Esityslista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola avasi kokouksen klo ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja (Liite 1). Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 3. Lisensioinnin rakenteelliseen kehittämiseen liittyvä selvitys keskitetyn hankinnan kustannustehokkuudesta

2 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (8) FinELibissa toteutettiin kevään 2009 aikana yhteistyössä Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa projekti, jonka tavoitteena on selvittää FinELibin keskitetyn e-aineistonhankinnan kustannustehokkuus verrattuna hajautettuun hankintaan. Hanke on osa OPM:n korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen hanketta. Projektissa on vertailtu ja analysoitu keskitetyn ja hajautetun e-aineistohankinnan malleja kolmella osa-alueella: hankintaprosessin työkustannukset, aineistojen hankintahinnat ja e-aineistohankintaan liittyvät immateriaaliset eli aineettomat tekijät. Keskitetyn mallin osalta on selvitetty FinELib-konsortion toimintaa ja kustannuksia. Hajautetun mallin analysoinnissa on käytetty kahta case-organisaatiota, Oulun yliopistoa ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulua. Projektin loppuraportti valmistuu toukokuun puolivälissä. (Liite 2) Esitys: Toni Vesterinen esittelee hanketta. Keskustellaan hankkeesta. Toni Vesterinen esitteli projektin tavoitteita ja toteutusta. Projektin toteutus tuli mahdolliseksi sopivan yhteistyökumppanin löydyttyä Helsingin Kauppakorkeakoulun yrityspuolelta. FinELib-palveluyksiköstä mukana oli muutama henkilö, kauppakorkeakoulusta kaksi opiskelijaa projektityöntekijänä, ohjaajana jatko-opiskelija sekä projektikoordinaattori. Oulun yliopisto ja Haaga-Helia valittiin vertailevan tutkimuksen case-organisaatioiksi. Projekti, joka on osa OPM:n rahoittamaa RAKEhanketta, valmistui kaksi viikkoa sitten. Kim Salmirinne esitteli projektin vertailun käytännön toteutusta, tuloksia ja tutkimuksen rajoitteita. Tutkimuksessa case-kirjastot kyselivät kustantajilta aineistojen hintoja, mikäli he tilaisivat ne suoraan kustantajilta. Vastauksia vertailtiin konsortiohintoihin. Vertailun tuloksena saadun arvion mukaan hajautettu hankinta on 75 % keskitettyä kalliimpaa. Vertailussa oli vain osa aineistoista eikä kalliimmille aineistoille saatu hintaa. Laskentamenetelmänä käytettiin mm. keskiarvoa. Työkustannusten vertailun osalta voitiin todeta että asiakaskirjastojen työaikakustannukset olisivat 10 % alemmat hajautetussa hankinnassa kuin keskitetyssä hankinnassa. Tällöin vain asiakaskirjastot tekisivät työn. Rajoitteena oli vain kahden kirjaston arvio. Työn laatu ei näy tässä tuloksessa. Tulokseksi saatiin että keskitetty hankinta on kustannustehokkaampaa ja immateriaaliset hyödyt kuten asiantuntemus, sopimusten taso ja käyttöehdot merkittäviä. Tutkimusta tullaan jatkamaan myöhemmin. Keskustelussa todettiin että immateriaaliset hyödyt ovat merkittäviä keskitetyssä hankinnassa. Paula Mikkonen kertoi että projektin aikana keskusteltiin paljon työkustannuksista. Palveluyksikössä aineistoneuvotteluihin käytetään runsaasti aikaa riippumatta aineiston koosta. Ari Rouvari kertoi että keskitetystä hankinnasta on hyötyä myös käyttöpuolella. Se säästää resursseja ja mahdollistaa paremmin palveluidenkehittämisen yhdessä. Todettiin että yksittäisillä kirjastoilla ei ole samaa osaamista ja resursointia kuin palvelukeskuksella. Myöskään kokonaistyömäärä asiakaskirjastoissa ennen aineistojen hankintapäätöstä ei näy tutkimuksessa. Raporttiin oltiin tyytyväisiä ja immateriaalisten vaikutusten tärkeyden todettiin korostuvan suurten kustantajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kristiina Hormia-Poutanen kertoi konsortioryhmältä tulleen positiivista palautetta ja tutkimuksen olleen palveluyksikön näkökulmasta avartava. Tulevaisuudessa palveluyksikössä tullaan panostamaan työajan käytön seurantaan.

3 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (8) Todettiin että tietojen saamisen vaikeus kalliimpien aineistojen osalta saattoi johtua kustantajien hämmennyksestä ja epäilyksestä konsortiosta irtautumisesta. Paula Mikkonen kertoi vielä että tutkimuksessa korostui Haltin merkitys asiakkaille. 4. FinELibin osavuosikatsaus vuoden 2009 toiminnasta Vuoden 2009 alkupuolella on vielä jatkettu vuonna 2008 käynnistettyjä sopimusneuvotteluja. Suurin osa vuoden 2008 sopimuksista on jo saatu valmiiksi. Uusien aineistojen (Scopus, World Development Indicators Online ja Suomen Mediaarkisto) neuvottelut on aloitettu. Koekäytön perusteella otetaan mahdollisesti neuvotteluihin mukaan myös Joanna Briggs Institute ja DigiZeitschriften. Lisäksi käynnistetään Sage Research Methods Online -aineiston neuvottelut. Taylor & Francis Online Journals ja ArtStor -aineistoista jatketaan neuvotteluja vuodelle Uusittavia aineistoja vuodelle 2010 on 78 kpl ja kilpailutettavia aineistoja n. 3-5 kpl. Kirjastojen ilmoittautumisia konsortiolaajennuksiin pyydetään Haltin kautta toukokesäkuun aikana. Lisensioinnin rakenteelliseen kehittämiseen liittyen on priorisoitu ensimmäisen vaiheen kehittämiskohteet. Näitä ovat lisensiointi osaorganisaatioille, organisaatiorajat ylittävät lisenssit opiskelija- ja tutkijaryhmille ml. maksullinen koulutus ulkomailla, aikuis- ja täydennyskoulutettavien aineistolisenssit sekä lisensiointi yhteiskirjastoille. Kirjastoja pyydetään ilmoittautumaan näihin priorisoituihin osaalueisiin pilotointikohteiksi kesän aikana. Keskitetyn lisensioinnin kustannustehokkuutta selvittävä hanke valmistuu alkukesällä Myös aineistojen kilpailutusprosessia arvioidaan vuoden 2009 aikana. (Liite 3). Liitteenä FinELibin talousraportit tilanteesta (liitteet 4-6) ja vuoden 2009 budjetoimattoman määrärahan käyttösuunnitelma (liite 7). Esitys: Paula Mikkonen esittelee osavuosikatsauksen, Ari Rouvari Nelli-portaalin osuuden ja Kaisa Tamminen talousraportit. Keskustellaan katsauksesta ja raporteista. Paula Mikkonen kertoi että raportti on laadittu toimintasuunnitelman pohjalta. Keskeinen hanke on lisensioinnin rakenteellisen kehittäminen. Kesällä 2008 kirjastoille tehtiin verkkokysely kirjastojen toiveista keskitetyn lisensioinnin suhteen. Kyselyn tulokset osoittavat, että FinELibin jäsenorganisaatiot toivovat nykyistä räätälöidympää verkkoaineistojen hankintaa. Tärkeimpänä toiveena nousi toive saada lisenssejä osaorganisaatioille. Toiveena oli myös saada organisaatiorajat ylittäviä lisenssejä, uusia asiakasryhmiä mukaan FinELibin piiriin, kansallisia lisenssejä sekä laajentaa lisenssejä kaupallisen käytön suuntaan. Palveluyksikkö priorisoi kehittämiskohteet ja listasi niihin liittyviä haasteita. Osa-organisaatioille lisensiointi on haasteellista sillä kustantajat haluavat todennäköisesti rajata aineistojen käyttöä osa-organisaatioille. Lisäksi hallinnolliset kustannukset ja työmäärä tulevat lisääntymään ja silloin joudutaan miettimään kustannushyötyä. Palveluyksikön kokoama raportti lisensioinnin rakenteellisen kehittämisen hankkeesta tulee liitteeksi OPM:n korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen raporttiin.

4 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (8) Aineistomäärärahan jaossa yliopistoille on otettu käyttöön uusi malli, jossa yliopistot itse ilmoittavat tuettavat aineistot palveluyksikölle. Mallista on saatu hyviä kokemuksia. Haltin kehittämisessä on edistytty hyvin. Se on informatiivisempi kuin ennen ja asiakasviestintää voidaan hoitaa sen kautta entistä paremmin. Sähköpostilistojen ylläpito on siirretty Haltiin, jolloin asiakaskirjastoilla on mahdollisuus itse päivittää yhteyshenkilötietojaan. FinELibin viestinnässä on panostettu myös mm. käyttöehtosivujen päivitykseen. Käyttäjä- ja asiakaskyselyiden valmistelu on aloitettu. FinELibin käyttäjäkysely tullaan yhdistämään Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen yhteiseen kyselyyn. Yleisten kirjastojen etäkäytön edistämiseksi pyritään neuvottelemaan kustantajien kanssa malli, jossa yleisten kirjastojen asiakasrekisterissä oleville käyttäjille saataisiin etäkäyttöoikeus. Verkkoaineistojen kilpailutusprosessia kehitetään edelleen. Kilpailutukseen liittyvissä kysymyksissä on konsultoitu ulkopuolista asiantuntijaa. Keskusteltiin uuden yliopistolain tuomista muutoksista arvonlisäverotukseen. Arvonlisäverolakia ollaan uudistamassa ja tavoitteena on, että uusi laki tulee voimaan Vielä ei ole tiedossa mitä seurauksia uudella lailla on verkkoaineistojen hinnoitteluun. Hannele Niemi pyysi tarkentamaan, mitä toimenpiteitä lisensioinnin rakenteellisessa kehittämisessä on tehty. Paula Mikkonen kertoi että kirjastoilta on kysytty toivottuja muutoksia lisensiointikäytäntöön. Vastauksista on nostettu pilotoitavat kohteet. Ilman pilotointia on vaikea sanoa voidaanko esimerkiksi osaorganisaatioille lisensioida aineistoja. Ari Rouvari kertoi Nelli-portaalista. Nellin käyttötilastot tulevat Kansalliskirjaston puolivuotisraporttiin. Portaalin käyttö on kasvanut maltillisesti. MetaLibistä on asennettu uusi versio joka helpottaa ylläpitoa. Yhdysvalloissa on kehitelty uusi yksinkertainen, helppokäyttöinen avoimeen lähdekoodiin perustuva MetaLibin käyttöliittymä ja sen käyttöönottoa harkitaan. Kuluvalla viikolla sitä esitellään asiakkaille. Rakenteelliseen kehittämiseen liittyen on Itä-Suomen yliopistolle asennettu uusi MetaLib-instanssi. Samoin on tehty Tampereen ja Pirkanmaan amkien yhdistymiseen liittyen. Amerikkalainen bx-palvelu, johon on rakennettu suosituspalvelu, on käytössä globaalisti. Tätä on testattu ja saatu maksutta käyttöön puoleksi vuodeksi / vuodeksi. Asiakkaiden kanssa on keskusteltu mahdollisesta käyttöönotosta. bx- saadaan todennäköisesti jo tämän kevään aikana asennettua koekäyttöön ja syksyllä raportoidaan koekäytön kokemuksia. Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK)-hankkeessa on tavoitteena Nellin ja muiden kirjastopalveluiden parantaminen. Tänä keväänä on keskitytty kokonaisarkkitehtuuriin. Asiakasliittymiin on tehty toiminnalliset vaativuusmäärittelyt ja hankintamenettelyä valmistellaan. Hankinnassa on apuna CSC. Ensi vuoden maalishuhtikuussa voidaan allekirjoittaa sopimus, jonka jälkeen pilotoidaan ja tuotantokäyttö alkaisi Kirjastoverkkopalvelujen Yhteistyön infrastruktuuri -hankkeessa pyritään hyödyntämään sosiaalisen median työkaluja, kehittämään palveluita yhdessä, kahdensuuntaista viestintää helpottaen. Keskusteltiin oppimisympäristön Nelli-

5 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (8) integraation markkinoinnista verkkokurssien tekijöille ja siitä miten markkinointia tulisi edistää. Opetusteknologian kursseille ei ole yrityksistä huolimatta saatu Nellin esittelyä. Todettiin että Nellin esittely kirjastojen päätöksentekoelimissä voisi olla hyvä markkinointikeino. Mauri Ylä-Kotola kysyi, tullaanko KDK-hankkeeseen liittyen kuvallisen aineiston haussa käyttämään esim. hahmontunnistusmenetelmää. Ari Rouvari kertoi asiakasliittymän hakujen perustuvan kuvailevan metadatan käyttöön, mutta palvelujen kehittyessä myös kuvien haku muilla menetelmillä voisi olla mahdollista integroida asiakasliittymän palveluihin. Kristiina Hormia-Poutanen esitteli taloustilanteen. Hän kertoi että Haltin kehittämiseen tullaan yhä edelleen panostamaan. Lisäksi talouden seurantaa on tarkennettu. Hormia-Poutanen esitteli alustavan suunnitelman budjetoimattoman rahan kohdentamiseksi. Suunnitelmaan sisältyy mm. PCI-aineiston online-käytöstä aiheutuvia kustannuksia, keskitetyn hankinnan kustannusvaikutusten arviointiselvityksen jatkaminen ja kilpailutukseen liittyvät selvitykset. Suunnitelmassa on mukana myös palkkauskuluja ja koulutuskustannuksia sekä syksyllä Suomessa pidettävän ExLibris-käyttäjäryhmän IGeLu-kongressin kuluja. Kongressiin toivotaan mahdollisimman paljon suomalaisia osallistujia. Päätös: Päätettiin tehdä toivotut muutokset osavuosikatsaukseen. Todettiin että budjetoimattoman rahan suunnitelmat olivat hyvin perusteltuja. 5. FinELib-konsortion toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita 5.1 FinELibin taloushallinnossa tapahtuvia muutoksia v alkaen Uudistukset Helsingin Yliopiston/ Kansalliskirjaston/ FinELibin taloushallinnossa: a) Yliopistolain voimaantuloon liittyviä: - Siirtyminen valtion budjettitalouden ulkopuolelle - Määrärahojen jaosta budjetointiin - HY huolehtii itse maksuvalmiudesta - Kirjanpito muuttuu perusteellisesti, TA-tilit poistuvat - Arvonlisäverokäsittely muuttuu (liitteessä 7 lisätietoja liittyen e-aineistolisenssien arvonlisäverotukseen) b) Muita muutoksia: - Kokonaiskustannusmalli - Uudet järjestelmät Kaisa Tamminen esittelee FinELibin taloushallinnossa tapahtuvia muutoksia (liite 8) Kristiina Hormia-Poutanen esitteli taloushallinnon muutoksia. Hän kertoi, että yliopistolain voimaan tullessa ensi vuonna Helsingin yliopisto on luvannut huolehtia maksuvalmiudesta ja että aineistolaskutuksessa voidaan jatkaa entistä käytäntöä. Alv-lainsäädäntöä ollaan muuttamassa. Asiasta saadaan hallituksen esitys kesällä. Uusi laki tulisi voimaan Siten aiemmin Helsingin yliopiston kvestuurista

6 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (8) palveluyksikölle annettu ohjeistus siitä että alv-käytäntö jatkuisi ennallaan, ei päde. Todennäköistä on että lakimuutos aiheuttaa merkittäviä muutoksia ja arvonlisäverokustannukset tulevat nousemaan huomattavasti. Tieto vahvistetaan asiantuntijoilla ja selvitetään muutosten vaikutukset lisensiointiin. Kirjastoille tiedotetaan tarkemmin, kun asiasta saadaan lisätietoja. Keskusteltiin ammattikorkeakoulujen ja kuntien alv-käytännöistä ja kokemuksista. Asiaan tullaan palaamaan myöhemmissä kokouksissa. 5.2 Tutkimuslaitosten palvelusopimusten uudistaminen kaudelle Tutkimuslaitosten FinELib-palvelusopimukset päättyvät vuoden 2009 lopussa. Tutkimuslaitoksille esitetään uutta kolmivuotista sopimuskautta ajalle Tutkimuslaitoksia pyydetään ilmoittautumaan FinELibin asiakkaiksi syyskuun alkuun mennessä. Palvelusopimukseen ei tule muutoksia. Vuosittainen palveluhinta nousee n. 15 % sopimuskauden välillä, mutta siihen ei tule korotusta sopimuskauden sisällä (Liite 9). Palveluhinnan korotus on perusteltua siksi, että hintaan tuli korotus (5 %) viimeksi edellisen kolmevuotisen sopimuskauden alussa, mikä ei riittänyt kattamaan sopimuskauden aikana kohonneita kustannuksia. Palvelumaksuilla katetaan yhden lisensioinnista vastaavan suunnittelijan palkkauskustannusten lisäksi osa muista keskitettyyn palveluun liittyvistä kustannuksista (ml. aineistojen laskutus ja aineistokoulutusten järjestäminen, Halti-tietokannan ylläpito ja tiedotus). Paula Mikkonen esitteli palvelusopimusten uudistusta ja kertoi, että seuraava sopimusjakso on edellisen kaltainen eli 3-vuotinen ja rakenteeltaan sama. Jos konsortioon liittyy uusi tutkimuslaitos tai erikoiskirjasto, kyseinen asiakas maksaa kertaluonteisen liittymismaksun ja lisäksi organisaation koon ja lisenssisopimusten määrään mukaisen palvelumaksun. Vuotuinen palvelumaksu on n / vuosi / organisaatio. Kristiina Hormia-Poutanen kertoi, että palvelumaksun laskennassa on käytetty pohjana työhön liittyviäkustannuksia ja niiden perusteella vuosimaksun korotus sopimuskauden välillä on 15 %. Sopimuskauden sisällä vuosimaksu pysyy samana. Korotusta pidettiin perusteltuna, vaikka korotusprosenttia pidettiinkin osin korkeana. 5.3 Uutena asiana esityslistalle lisättiin: Kirjastokonsortion yhteinen palvelin Kristiina Hormia-Poutanen kertoi että CSC valtuutettiin hankkimaan ja ylläpitämään Linnea2-, AMKIT- ja Nelli-konsortioille palvelin OPM:n rahoituksella. Keväällä on neuvoteltu jatkosta. Pyrkimys on 3-vuotiseen sopimuskauteen, joka jatkossa muuttuisi 4-vuotiseksi. CSC:n laskuttamat kustannukset jakaantuvat sekä työ- että laitteistokustannuksiin. Työkustannukset ovat 65 % ja laitteistokustannukset 35 %. CSC raportoi toteutumisesta ja sen pohjalta on sovittu konsortion keskinäinen kustannustenjakomalli. Nellin osuus on kasvanut 10 %.. Lisäksi osana laitteiston hankintahintaa saatiin palvelimen huoltosopimus, joka on tähän asti ollut maksuton. Ensi vuodesta lähtien huoltosopimuksesta tulee maksuosuus konsortion jäsenille, jonka vuoksi kustannusten nousua on tulossa. Ensi vuoden huoltosopimusmaksu on melko vähäinen ja vuodesta 2011 alkaen summa tulee olemaan n Muut asiat

7 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (8) 7.1 OCLC:n linjaukset tietueiden käyttöoikeuksista Kristiina Hormia-Poutanen kertoo OCLC:n linjauksesta WorldCat-tietuiden käyttöoikeuksiin liittyen. OCLC julkisti OCLC Policy for Use and Transfer of WorldCat Records -dokumentin marraskuussa OCLC:n uudet linjaukset tietueiden käyttöoikeuksista ovat herättäneet keskustelua laajalla rintamalla. - OCLC Policy for Use and Transfer of WorldCat Records: - ARL:n (Association of Research Libraries) vastine ja lehdistötiedote - ARL:n raportti kokonaisuudessaan: Ad Hoc Task Force to Review the Proposed OCLC Policy for Use and Transfer of WorldCat Records. Final Report to the ARL Board ( ) - ICOLCin (The International Coalition of Library Consortia) kannanotto aiheesta: [ei ole vielä julkistettu]. ICOLCin kannanoton on allekirjoittanut myös FinELib. OCLC on luvannut huomioida saadun palautteen ja jatkaa linjauksien työstämistä. 7.2 International Coalition of Library Consortia (ICOLC) julkaisi tiedonannon, jolla haluttiin tuoda kustantajien tietoisuuteen se, miten talouden taantuman vaikuttaa maailmanlaajuisesti kirjastojen budjetteihin. Kustantajilta/välittäjiltä toivotaan joustavampia hinnoittelumalleja, jotka sallisivat kustannusten alentamisen ilman että aineistojen sisällöstä jouduttaisiin merkittävässä määrin luopumaan. Yli 100 ICOLCin jäsenorganisaatiota, FinELib mukaan lukien, on ilmaissut tukensa julkilausumalle. Julkilausuma on luettavissa verkossa osoitteessa: 7.3 OPM:n korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen hanke, tilannekatsaus Kristiina Hormia-Poutanen esittelee OPM:n korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen hankkeen tilanteen. Lisensioinnin rakenteellisen kehittämisen hankkeesta valmistellaan väliraporttia OPM:n rakenteellisen kehittämisen raportin liitteeksi. Kirjastoja pyydetään ilmoittautumaan mukaan lisensioinnin rakenteellisen kehittämisen pilotteihin kesän 2008 aikana. Kaikilla FinELibin jäsenkirjastoilla on myös mahdollisuus kommentoida raporttia. Kristiina Hormia-Poutanen esitteli hankeen tilannekatsausta ja kertoi, että kevään aikana korkeakoulukirjastoilta pyydetyt kommentit raporttiluonnokseen on huomioitu nykyisessä raporttiluonnoksessa. OPM järjestää 2.6. raporttiin liittyen kuulemistilaisuuden. 3.6 on viimeinen ohjausryhmän kokous, jossa keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat muutokset, jonka jälkeen lopullinen versio lähetetään lausunnoille. Kevään aikana on rakennettu visio-osaa. Siinä yhtenä tärkeänä asiana on digitalisoituminen, joka oletettavasti tuo lisää keskitettyjä palveluita. Toinen muutosvoima korkeakouluverkossa on suurempien toimintayksiköiden muotoutuminen.

8 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (8) Asiasta keskustellaan kesäkuun tilaisuuksien jälkeen. 7.4 FinELib-päivä FinELib-seminaarin teemana oli lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. Lorraine Estelle The Joint Information Systems Committeesta (JISC) esitteli JISCin piirissä tehtyjä lisensiointiratkaisuja, kuten kansallisia lisenssejä ja JISCin sisästä kustannustenjakomallia. Toisessa esityksessä hän kertoi JISCin e-kirjahankkeesta. Seminaarissa esiteltiin myös FinELibin lisensioinnin rakenteellisen kehittämisen hanketta, käyttöoikeustietojen välittämistä Haka-luottamusverkostossa, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kokemuksia Shibboleth-autentikoinnista sekä Vaski-kirjastojen ja Tritonian kokemuksia. Paula Mikkonen kertoi FinELib-päivien esityksistä. Lorraine Estelle kertoi mm., että JISC on keskittänyt 20 suurimman aineiston neuvottelut Content Complete -nimiselle yhtiölle ja hoitaa itse vain muut pienemmät aineistot. JISC käyttää organisaatioiden välisessä kustannustenjaossa mallia, joka perustuu organisaatioiden saamaan tuen määrään. JISC on myös kehittänyt lisäkäyttäjäryhmille erillisiä lisenssejä (Additional Authorized User Licenses). 7.5 Uudet jäsenet kaudelle Palveluyksikkö lähettää syksyllä 2009 sektoreille pyynnöt nimetä uudet jäsenet konsortio- ja ohjausryhmiin sekä asiantuntiryhmiin kaudelle Ohjausryhmän seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo LIITTEET Liite 1: Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 1/2009 Liite 2: FinELibin loppuraportti Liite 3 Osavuosikatsaus 2009 Liite 4 FinELib BudjTot_vertailu_2007_2009_ pdf Liite 5 FinELib Budj Tot_ pdf Liite 6 FinELib BudjTot_vert_lyhyt_2007_2009_ pdf Liite 7 Vuoden 2009 jakamattoman määrärahan käyttösuunnitelma Liite 8 FinELib-talous 2010 Liite 9 Tutkimuslaitosten palveluhinnasto kaudelle

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2009 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 2/2009 Aika 26.5.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) FinELib 15.5.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) FinELib 15.5.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2009 klo 10.00 12.18 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2008 Aika 14.2.2008 klo 14.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 1.12.2008 klo 10.15 13.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2009 1 (6) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 1/2009 Aika 24.2.2009 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu

Lisätiedot

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2009 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 3/2009 Aika 6.10.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (6) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 19.3.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 3.4.2009 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) FinELib 17.12.2010. Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) FinELib 17.12.2010. Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika perjantai 17.12.2010 klo 12.00 14.40 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu

Lisätiedot

Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2008 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika 5.2.2008 klo 12.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 17.3.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. krs, Huone

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2008 Aika 14.2.2008 klo 14.00 16.20 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 12.2.2009 klo 10.20 13.30 Paikka Läsnä Asiantuntijat Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen,

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2008 Aika tiistai 9.12.2008 klo 14.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2010 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika 26.5.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (9) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2009 Aika 24.2.2009 klo 12.00 15.06 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015 ESITYSLISTA 1/2015 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai 12.3. klo 12.00 15.00 Paikka Kansalliskirjaston keskustan toimipiste (2. krs, Fabiania-kokoushuone), Ylipistonkatu 1, Helsinki. Läsnä Matti

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2010 1 (6) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika tiistai 12.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen. Todetaan osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista.

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen. Todetaan osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista. Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 4/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika Tiistai 29.9. klo 10.00-13.00 Paikka Läsnä Teollisuuskatu 23-25 A, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (9) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 4/2009 Aika 10.12.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) FinELib 27.2.2007. Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) FinELib 27.2.2007. Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUS 1/2007 Aika 27.2.2007 klo 9.00-12.35 Paikka Läsnä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) FinELib 29.9.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) FinELib 29.9.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika Tiistai 29.9. klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Teollisuuskatu 23 25 A, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Tehtävä Tavoite pilotit toteutettu yhdessä asiakaskirjastojen kanssa piloteista raportoitu konsortiolle mallisopimukset Aikataulut + työaika (htp) uusista pilotoivista

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) FinELib 8.2.2008. Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) FinELib 8.2.2008. Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 5.2.2008 klo 12.00 16.05 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELib-konsortio ja Kansallinen konsortio palveluyksikkö jäseninä

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi. PÖYTÄKIRJA 2/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 2/ 2004 Aika: 4.6.2004 klo 9-11.30 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Auditorio. Yliopistonkatu 1, 2 krs. Läsnä Rehtori Matti

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (7) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 2.6.2010 klo 9.00 12.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola, rehtori,

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5. PÖYTÄKIRJA 1/2003 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 1 / 2003 Aika: 11.3.2003 klo 13.00-15.30, klo 12.30 alkaen mahdollisuus kiertoon kansalliskirjastossa Paikka: Helsingin yliopiston

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous

FinELibin ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika keskiviikko klo 13.05-16.15 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 (Kumina) Läsnä Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun yliopisto,

Lisätiedot

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin.

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 6/98 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 28.8.1998 klo 10-13.15 Läsnä: Päivi Kytömäki (pj.), Kai Ekholm, Paul Fogelberg, Riitta Huuhtanen, Annu Jylhä-Pyykönen, Sinikka Koskiala,

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2007 Aika 30.3.2007 klo 9.30 12.00 Paikka Läsnä Esittelijä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs. PÖYTÄKIRJA 3/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 3/2004 Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous

FinELibin ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika keskiviikko klo 13-15.20 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 (Kumina) Läsnä Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun yliopisto,

Lisätiedot

FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset

FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset Iina Peltonen, Arja Tuuliniemi 15.5.2014 FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset Viestintä - mistä tuoreimmat kuulumiset löytyvät nyt ja jatkossa? E-kurssikirjaprojekti

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/ (5) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/ (5) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2007 Aika 1.6.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) FinELib 12.10.2010. Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) FinELib 12.10.2010. Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika tiistai 12.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) FinELib 27.11.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) FinELib 27.11.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 23.11.2007 klo 10.00 13.15 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Vallila, Teollisuuskatu 23, 4. krs, huone B453 Mirja

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

E-lomake - KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista

E-lomake - KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista 1 of 5 7.1.2009 14:04 KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista FinELib järjestää jäsenorganisaatioilleen toimintaympäristön muutoksia koskevan kyselyn. Kyselyllä on tarkoitus selvittää, mitä

Lisätiedot

Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon

Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon FinELib aineistopäivä Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon Workshop Paula Mikkonen 15.5.2014 http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib Kurssikirjat-workshop Jokiranta, Hannu / Laurea-amk

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 14.9.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 26.5.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: 4.12.2014 klo 10-16 Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm,

Lisätiedot

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki FinELib-konsortio 2012-2015 Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät 27.10.2011 Helsinki FinELib-konsortio FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat

E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat Tampereen yliopisto, 18.4.2008 Paula Mikkonen Suunnittelija Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut, FinELib Sisältö Mikä on FinELib? Mitä aineistoja

Lisätiedot

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN Kansallinen Elektroninen Kirjasto FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN FinELib 14.6.2010 Sisältö 1 Yleiskatsaus... 4 2 Toimintaympäristön muutosten ja tietoympäristön prosessien tunteminen... 5 2.1 Organisaatioiden

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 17.9.2014

FinELibin ohjausryhmän kokous 17.9.2014 PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Keskiviikko. klo 10.00 12.30 Paikka Läsnä Poissa Kansalliskirjaston Fabiania-kokoushuone, Yliopistonkatu 1, Helsinki. Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 17.11.2009. Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

KOKOUSMUISTIO 17.11.2009. Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous KOKOUSMUISTIO Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika:, klo 13.00-15.30 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä:

Lisätiedot

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen Aika: 19.8.2008 klo 10.00 12.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Osanottajat: AMKIT-johtoryhmä:

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Taustatiedot Vastaamalla tähän kyselyyn kirjastot voivat arvioida FinELibin tarjoamia elektronisen aineiston hankintaan ja kansalliseen Nelli-portaaliin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2005 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 4/2005

PÖYTÄKIRJA 4/2005 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 4/2005 PÖYTÄKIRJA 4/2005 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 4/2005 Aika: 15.12.2005 klo 13.00 15.40 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabiania neuvotteluhuone, Yliopistonkatu 1, 2. krs.

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous MUISTIO 1 (2) Kirjastoverkkopalvelut -konsortion yleiskokous Aika Torstai klo 14.15 14.40 Paikka Helsinki, Yliopistokatu 1, Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio Osallistujalista liitteenä. 1. Kokouksen

Lisätiedot

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta JURE-rekisteri Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena seminaari 16.3.2010 Paula Mikkonen, suunnittelija FinELib JURE-sitaatioindeksiryhmän toimieksianto

Lisätiedot

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN Kansallinen Elektroninen Kirjasto FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN FinELib 11.3.2010 Sisällys 1 Yleiskatsaus FinELib-konsortion toimintaan vaikuttavia merkittäviä muutoksia olivat yliopistojen aseman

Lisätiedot

Kirjastojen tietojärjestelmien uudistaminen AMKIT johtoryhmän ja Linnea2 ohjausryhmän työkokous

Kirjastojen tietojärjestelmien uudistaminen AMKIT johtoryhmän ja Linnea2 ohjausryhmän työkokous Kirjastojen tietojärjestelmien uudistaminen AMKIT johtoryhmän ja Linnea2 ohjausryhmän työkokous 25.11.2015 Linnea2 ohjausryhmän ja AMKIT johtoryhmän työkokous 25.11.2015 Osallistujien esittely Lyhyt johdanto

Lisätiedot

Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuriluonnos Yhteinen hakupalvelu (viitetietoa ja/tai kokoteksti)

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (6) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Torstai 12.2.2015 klo 14 16 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2krs, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (7) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (7) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 9.12.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen,

Lisätiedot

Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus

Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus Aika: 5.3 klo 8.30 10.00 Paikka: Kansanterveyslaitos Läsnä: Riitta Autere (PRH), Anja Heino (STAKES), Arja Hyvärinen (Metla), Irmeli Isomäki (Valtion

Lisätiedot

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Sivu 1 / 5 Kansalliskirjasto 9.11.2010 Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: pe 5.11.2010 klo 10.00-13.00 Paikka: Hanken, A403 (4. krs), Arkadiankatu 22, Helsinki Jäsenet: Esittelijä: Sihteeri:

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai klo 13.15-14.40 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 Läsnä Poissa Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (10) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 3/2009 Aika 6.10.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) HANKE/KORKEAKOULUKIRJASTOT Projektin työryhmä 16.5.2008

RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) HANKE/KORKEAKOULUKIRJASTOT Projektin työryhmä 16.5.2008 RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) 1. Projektin tausta Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tavoitteena on koulutus ja tutkimustoiminnan laadun parantaminen ja vaikuttavuuden lisääminen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Kriminologinen kirjasto (Vantaa)

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Kriminologinen kirjasto (Vantaa) Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 30.10.2008 Kriminologinen kirjasto (Vantaa) Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 30.09.09 EriK-toiminnan piirteitä - Tekee tunnetuksi

Lisätiedot

Mikko Jauhiainen, SPV Services Finland Oy kertoi Lyyra-opiskelijakortin uudistuksesta ja erityisesti uudistushankkeen vaikutuksista kirjastoissa.

Mikko Jauhiainen, SPV Services Finland Oy kertoi Lyyra-opiskelijakortin uudistuksesta ja erityisesti uudistushankkeen vaikutuksista kirjastoissa. MUISTIO 1 (5) yhteiskokous Aika Tiistai 09.04.2013 klo 11.00-15.00 Paikka Auditorio Nissi, Tritonia, Yliopistonranta 7, 65200 Vaasa. Osallistujalista liitteenä. Muistio: 1. Kokouksen avaus Sinikka Luokkanen

Lisätiedot

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus Minna-Liisa Kivinen Kirjastojärjestelmän uusiminen Korkeakoulukirjastot ja erikoiskirjastot, joilla on tällä hetkellä käytössään Voyager-järjestelmä

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous

FinELibin ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika maanantai klo 13-16 Paikka Kansalliskirjasto, Päärakennus, Yliopistonkatu 1, 2. krs, C222, Fabiania-kokoushuone Läsnä Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Keskitettyjen palveluiden ohjaus Ohjausryhmä Ohjattavat palvelut

Lisätiedot

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1.

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 1. Tausta YLIOPISTOUUDISTUS Uusi yliopistolaki astui voimaan 1. tammikuuta

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous Tilastokeskus, 28.3.2012 Valmistellut Jarmo Saarikko Tehtävät Kansalliskirjaston johtokunta käsittelee

Lisätiedot

FinELibin koulutukset, artikkelit, työryhmät vuonna 2009

FinELibin koulutukset, artikkelit, työryhmät vuonna 2009 FinELibin koulutukset, artikkelit, työryhmät vuonna 2009 Aineistokoulutukset Aineisto Paikkakunta Ajankohta Osallistujat Palaute EBSCO Turku 9.2.2009 27 x Helsinki 11.2.2009 36 x Jyväskylä 12.2.2009 19

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

VERKKOKIRJASTO theseus

VERKKOKIRJASTO theseus VERKKOKIRJASTO theseus ammattikorkeakoulujen Open Access toteutuksena a Sjölund ija a.sjolund@seamk.fi 02230 theseus verkkokirjasto Kaikille ammattikorkeakouluille yhteinen opinnäyte- j julkaisutietokanta.

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Asiantuntijaseminaari 25.4.2012 Anna Niemelä Esityksen kulku Palvelukyselyn tarkoitus ja toteuttaminen Keskeiset tulokset Jatkotoimenpiteet Silmäys vuoden 2010

Lisätiedot

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Asiakasliittymän tilannekatsaus 9.6. 2011 Ari Rouvari Kirjastopäivät Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Agenda Tavoitteet Haasteet ja niiden ratkaisut Rajapinnat yleiselle sektorille Turku/VASKI tilanne

Lisätiedot