Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) FinELib 15.5.2009"

Transkriptio

1 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika klo Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja, Tampereen yliopiston kirjasto, puheenjohtaja Sinikka Luokkanen, tietopalvelupäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu Minna Liikala, tietopalvelun ryhmäpäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (saapui klo 10.20) Janne Ranta, päällikkö, YLE Kirjasto-tietopalvelu Ulla Nygrén,,kirjasto-tietopalvelun johtaja, Turun kauppakorkeakoulu (Maria Schröderin sijaisena) Ulla Ohvo, tietopalvelupäällikkö, Saimaan ammattikorkeakoulu Pirjo Lipasti, projektisuunnittelija, keskustakirjastohanke, Helsingin kaupunginkirjasto Mervi Pekkala, kirjastotoimen vs. apulaisjohtaja, Oulun kaupunginkirjasto Anu Anthoni, taloussihteeri, Kansalliskirjasto, sihteeri Asiantuntijat Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, Kansalliskirjasto Toni Vesterinen, suunnittelija, Kansalliskirjasto Kaisa Tamminen, taloussuunnittelija, Kansalliskirjasto Poissa Maria Schröder, kirjastonjohtaja, Svenska Handelshögskolan Paula Mikkonen, suunnittelija, Kansalliskirjasto, (Arja Tuuliniemen sijainen asti) Ari Rouvari, pääsuunnittelija, Kansalliskirjasto Esityslista 1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksyttäneen esityslista. Puheenjohtaja Mirja Iivonen avasi kokouksen klo Esityslista hyväksyttiin. 2. Lisensioinnin rakenteelliseen kehittämiseen liittyvä selvitys keskitetyn hankinnan kustannustehokkuudesta FinELibissa kevään 2009 aikana toteutettu yhteistyössä Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa projekti, jonka tavoitteena on selvittää FinELib:n keskitetyn e- aineistonhankinnan kustannustehokkuus verrattuna hajautettuun hankintaan. Hanke on osa OPM:n korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen hanketta. Projektissa on vertailtu ja analysoitu keskitetyn ja hajautetun e-aineistohankinnan malleja kolmella osa-alueella: hankintaprosessin työkustannukset, aineistojen

2 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) hankintahinnat ja e-aineistohankintaan liittyvät immateriaaliset eli aineettomat tekijät. Keskitetyn mallin osalta on selvitetty FinELib-konsortion toimintaa ja kustannuksia. Hajautetun mallin analysoinnissa on käytetty kahta case-organisaatiota, Oulun yliopistoa ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulua. Projektin loppuraportti valmistuu toukokuun puolivälissä. Esitys: Toni Vesterinen esittelee hanketta. Keskustellaan hankkeesta. Toni Vesterinen esitteli hankkeen. FinELibistä hankkeessa on ollut mukana Paula Mikkonen, Virpi Pietikäinen, Toni Vesterinen ja Kristiina Hormia-Poutanen. Kauppakorkeakoulusta oli mukana kaksi opiskelijaa, ohjaaja ja projektikoordinaattori. Rahoitus on tullut OPM:n rahoittamasta Rake-hankkeesta. Loppuraportti, jota esitellään myöhemmin tarkemmin, valmistui pari päivää sitten. Hankintakustannusten analyysin aineisto-otokseen kuului 11 erityyppistä aineistoa Haaga-Helialta ja 13 aineistoa Oulun yliopistolta. Ilmeni että hajautettu hankinta olisi aineistojen hintojen osalta 75 % kalliimpaa kuin keskitetty hankinta. Työaikakustannukset tulisivat 10 % suuremmiksi hajautettua hankintaa käytettäessä. Työajan arvioinnissa ei käytetty työajanseurantaa ja se tehtiin yhden aineiston osalta. Kaikki tulokset ovat suuntaa-antavia. Immateriaaliset tekijät jaettiin 20 aiheuttajaan ja 10 vaikutukseen. Neuvotteluita ja asiantuntemusta pidettiin tärkeinä aiheuttajina. Vähiten tärkeinä eli negatiivisina pidettiin joustamatonta hinnoittelumallia, aineistokohtaisen hinnoittelun puutetta, aikatauluja ja neljän organisaation minimivaatimusta. Tärkeimmät vaikutukset olivat kustannus- ja työaikasäästöt sekä aineistojen sopimus- ja käyttöehdot. Todettiin että 75 % kalliimmat aineistojen hinnat hajautetussa aineiston hankinnassa tuntuvat korkeilta ja luku 10 % työajansäästössä tuntuu matalalta. Todettiin myös että keskitetyn aineiston hankinta on kustannustehokkaampaa. Lisäksi keskitetyn hankinnan etuihin liittyy paljon asioita joita ei voida rahassa mitata. Kristiina Hormia-Poutanen kertoi että prosessi oli arvokas ja hyödyllinen. Tehtyyn tutkimukseen oltiin yleisesti tyytyväisiä. Kustannushyötyarviota (75%) pidettiin liian korkeana. Raportin lopputulosta voidaan pitää suuntaa antavana Päätettiin odottaa tarkempia selvityksiä. 3. FinELibin osavuosikatsaus vuoden 2009 toiminnasta Vuoden 2009 alkupuolella on vielä jatkettu vuonna 2008 käynnistettyjä sopimusneuvotteluja. Suurin osa vuoden 2008 sopimuksista on jo saatu valmiiksi. Uusien aineistojen (Scopus, World Development Indicators Online ja epress tai Suomen Media-arkisto) neuvottelut on käynnistetty. Koekäytön perusteella otetaan mahdollisesti neuvotteluihin mukaan myös Joanna Briggs Institute ja DigiZeitschriften. Lisäksi käynnistetään Sage Research Methods Online -aineiston neuvottelut. Taylor & Francis Online Journals ja ArtStor -aineistoista jatketaan neuvotteluja vuodelle Uusittavia aineistoja vuodelle 2010 on 78 kpl ja kilpailutettavia aineistoja n. 3-5 kpl. Kirjastojen ilmoittautumisia konsortiolaajennuksiin pyydetään Haltin kautta touko-kesäkuuun aikana.

3 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) Lisensioinnin rakenteelliseen kehittämiseen liittyen on priorisoitu ensimmäisen vaiheen kehittämiskohteet. Näitä ovat lisensiointi osaorganisaatioille, organisaatiorajat ylittävät lisenssit opiskelija- ja tutkijaryhmille ml. maksullinen koulutus ulkomailla, aikuis- ja täydennyskoulutettavien aineistolisenssit sekä lisensiointi yhteiskirjastoille. Kirjastoja pyydetään ilmoittautumaan lisensioinnin pilotointikohteiksi kesän aikana. Keskitetyn lisensioinnin kustannustehokkuutta selvittävä hanke valmistuu alkukesällä Myös aineistojen kilpailutusprosessia arvioidaan vuoden 2009 aikana. (Liite 2). Liitteenä FinELibin talousraportit tilanteesta (liitteet 3-5) ja vuoden 2009 budjetoimattoman määrärahan käyttösuunnitelma (liite 6). Esitys: Paula Mikkonen esittelee osavuosikatsauksen, Ari Rouvari Nelli-portaalin osuuden ja Kaisa Tamminen talousraportit. Keskustellaan katsauksesta ja raporteista. Kristina Hormia-Poutanen esitteli lisensioinnin rakenteellisista muutoksista tehtyä selvitystä ja kertoi että syksyn aikana selvitetään onko pilotointi mahdollista ensi vuonna. Kristiina Hormia-Poutanen toi esiin myös FinELib-päivillä esiintyneen Lorraine Estellen esityksen JISC:in lisensiointimallista joka poikkeaa meidän käytännöstämme avoimuudessa ja käyttäjämääriin perustuvassa hinnoittelussa. Myös Skotlannin yliopistojen periaatepäätös hankkia koko Skotlannille kansallisia, kaikille organisaatioille samanlaisia lisenssejä, oli mielenkiintoinen. Ensi syksynä selvitetään alustavasti kustantajien suhtautumista konsortion piirissä esitettyihin lisensiointitoiveisiin. Kristiina Hormia-Poutanen esitteli myös uusien aineistojen neuvottelun etenemistä ja kertoi että verkkosivujen kehittämisessä on edetty hyvin. Nellissä on tehty hallintaan ja käytettävyyteen liittyviä parannuksia. Lisäksi Voyageria integroidaan Nellipalveluun. Kirjastoilta on tullut toiveita saada asiantuntemus yhteiseen käyttöön. Yhteistyön infrastruktuurihanketta jossa voisi aktivoida eri alojen asiantuntijoita, on ideoitu. Tarkoitus olisi saada verkostossa olevat asiantuntijat yhteiseen ympäristöön. Käyttäjämäärien perusteella tapahtuvaa hinnoittelumallia osaorganisaatioille pidettiin hyvänä ajatuksena. Kansallisten lisenssien mahdollisuutta pidettiin vaikeana asiana. Kaisa Tamminen esitteli FinELibin taloustilanteen. Raportteja pidettiin selkeinä ja helppolukuisina. Kristiina esitteli kustannusten käytön suunnitelmaa. Ohjausryhmä keskusteli keväällä PCI-aineistosta ja pidettiin tärkeänä että sitä ei katkaista. Keskitetyn hankinnan kustannustehokkuuden selvitys, kilpailutukseen liittyvä selvitys, suunnittelijan palkkaus, ohjelmisto- ja laitehankintaa, koulutusta, matkoja ja IGeLukongressin kuluja on sisällytetty määrärahan käyttösuunnitelmaan. Budjetin todettiin olevan hyvin hallinnassa ja kustannusten käytön suunnitelmat olivat perusteltuja.

4 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) 4. FinELib-konsortion toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita 4.1 FinELibin taloushallinnossa tapahtuvia muutoksia v alkaen Uudistukset Helsingin Yliopiston/ Kansalliskirjaston/ FinELibin taloushallinnossa: a) Yliopistolain voimaantuloon liittyviä: - Siirtyminen valtion budjettitalouden ulkopuolelle - Määrärahojen jaosta budjetointiin - HY huolehtii itse maksuvalmiudesta - Kirjanpito muuttuu perusteellisesti, TA-tilit poistuvat - Arvonlisäverokäsittely muuttuu (liitteessä 7 lisätietoja liittyen e-aineistolisenssien arvonlisäverotukseen) b) Muita muutoksia: - Kokonaiskustannusmalli - Uudet järjestelmät Kaisa Tamminen esittelee FinELibin taloushallinnossa tapahtuvia muutoksia (liite 7) Kaisa Tamminen esitteli taloushallinnon tulevat muutokset. Seuraava sopimusjakso on edelleen kolmivuotinen ja sitä seuraavan sopimuskauden osalta mietitään muutetaanko se nelivuotiseksi. Aineistomääräraha tulee edelleen sisältymään valtionapurahaan. E-aineistojen omarahoitusosuuksien laskutustapaan ei tule muutoksia. Mikäli yliopistolaki tulee voimaan, kotimaisten aineistojen lisenssikustannuksiin tulee muutos (kotimaisten aineistojen arvonlisäverot tulevat kuluiksi). Valtio on luvannut kompensoida yliopistojen budjeteissa kotimaisten hankintojen arvonlisäverokulut perustuen kahtena edellisenä vuotena kirjattuihin arvonlisäveroihin. Kompensaation ulkopuolelle jäävät kuitenkin ne kotimaiset hankinnat, joissa alv:a ei aiemmin ole ollut. Tällaisten e-aineistojen osalta alv:t ovat tulevaisuudessa kustannuksia, joista FinELibille jää aineistomäärärahan osuus arvonlisäverosta ja loppu arvonlisävero siirtyy tilaajaorganisaatioille. Erikoiskirjastojen palvelumaksujen osalta selvitys verollisuudesta on vielä kesken. EU-alueen ulkopuolelta tulevien palvelumaksujen osalta käytäntö jatkuu kuten aiemminkin. EU:n sisäpuolisen kaupan osalta kirjaus tapahtuu verottomana, ellei lakimuutoksia tulee. Lisäys : Saatujen tietojen perusteella arvonlisäverolaki muuttunee , mikä aiheuttaa muutoksia erityisesti EU-alueen palvelukaupan arvonlisäverotuksessa. Helsingin yliopiston projektien kokonaiskustannusmallin käyttöönoton vaikutuksista Kansalliskirjastoon ei vielä tiedetä. Keskusteltiin kotimaisten aineistojen mahdollisista arvonlisäveromuutoksista ja valtion arvonlisäverokompensaatiosta, miten se käytännössä tapahtuu. Asioista ei vielä ole tehty päätöksiä. Konsortiolle on odotettavissa noin lisäkustannus alv:n vuoksi. Mielenkiintoisena pidettiin myös kokonaiskustannusmallin käyttöönoton vaikutusta ja toivottiin että EU:ssa ei tulisi lakimuutoksia.

5 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) 4.2 Tutkimuslaitosten palvelusopimusten uudistaminen kaudelle Tutkimuslaitosten FinELib-palvelusopimukset päättyvät vuoden 2009 lopussa. Tutkimuslaitoksille esitetään uutta kolmivuotista sopimuskautta ajalle Tutkimuslaitoksia pyydetään ilmoittautumaan FinELibin asiakkaiksi syyskuun alkuun mennessä. Palvelusopimukseen ei tule muutoksia. Vuosittainen palveluhinta nousee n. 15 % sopimuskauden välillä, mutta siihen ei tule korotusta sopimuskauden sisällä (Liite 8). Palveluhinnan korotus on perusteltua siksi, että hintaan tuli korotus (5 %) viimeksi edellisen kolmevuotisen sopimuskauden alussa, mikä ei riittänyt kattamaan sopimuskauden aikana kohonneita kustannuksia. Palvelumaksuilla katetaan yhden lisensioinnista vastaavan suunnittelijan palkkauskustannusten lisäksi osa muista keskitettyyn palveluun liittyvistä kustannuksista (ml. aineistojen laskutus ja aineistokoulutusten järjestäminen, Halti-tietokannan ylläpito ja tiedotus). Kaisa Tamminen esitteli palvelusopimukseen tulevan hinnan korotuksen perusteet. Hintojen korotus ymmärrettiin. Janne Ranta esitti toivomuksen pidemmistä sopimuskausista. 4.3 OCLC:n linjaukset tietueiden käyttöoikeuksista Kristiina Hormia-Poutanen kertoo OCLC:n linjauksesta WorldCat-tietuiden käyttöoikeuksiin liittyen. OCLC julkisti OCLC Policy for Use and Transfer of WorldCat Records -dokumentin marraskuussa OCLC:n uudet linjaukset tietueidenkäyttöoikeuksista ovat herättäneet keskustelua laajalla rintamalla. - OCLC Policy for Use and Transfer of WorldCat Records: - ARL:n (Association of Research Libraries) vastine ja lehdistötiedote - ARL:n raportti kokonaisuudessaan: Ad Hoc Task Force to Review the Proposed OCLC Policy for Use and Transfer of WorldCat Records. Final Report to the ARL Board ( ) - ICOLCin (The International Coalition of Library Consortia) kannanotto aiheesta: [ei ole vielä julkistettu]. ICOLCin kannanoton on allekirjoittanut myös FinELib. OCLC on luvannut huomioida saadun palautteen ja jatkaa linjauksien työstämistä. Kristiina Hormia-Poutanen kertoi kirjastoverkon mahdollisesta uudesta yhteistyöstä OCLC:n kanssa. Tällä hetkellä Kansalliskirjastossa ja kirjastojen taholla pohditaan mitä lisäarvoa yhteistyö voisi tuoda. OCLC on laatinut linjaukset bibliografisten tietueiden vaihdolle. Linjauksissa kansainvälistä keskustelua on herättänyt OCLC:n esitys rajata kirjastojen mahdollisuuksia itse määrätä omien viitetietueiden jatkokäytöstä. OCLC on kansainvälisen keskustelun myötä luvannut vielä miettiä omia linjauksiaan. Kristiina Hormia-Poutanen toi esille metadatan tärkeyden uusissa kirjastojärjestelmissä. OCLC pyrkii mahdollisesti suojaamaan omaa

6 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) toimintaansa. Keskustelu on käynnissä ja asiasta tullaan kuulemaan myöhemmin lisää. Yhteistyö OCLC:n kanssa globaalista tietokannasta koettiin osin kiinnostavaksi. Näkyvyys olisi yksi lisäarvo mutta mietittäväksi jää onko näkyvyys riittävä lisäarvo. Toimialakohtaisten tarpeiden katsottiin olevan näkyvyyttä tärkeämpää International Coalition of Library Consortia (ICOLC) julkaisi tiedonannon, jolla haluttiin tuoda kustantajien tietoisuuteen se, miten talouden taantuman vaikuttaa maailmanlaajuisesti kirjastojen budjetteihin. Kustantajilta/välittäjiltä toivotaan joustavampia hinnoittelumalleja, jotka sallisivat kustannusten alentamisen ilman että aineistojen sisällöstä jouduttaisiin merkittävässä määrin luopumaan. Yli 100 ICOLCin jäsenorganisaatiota, FinELib mukaan lukien, on ilmaissut tukensa julkilausumalle. Julkilausuma on luettavissa verkossa osoitteessa: Kristiina Hormia Poutanen piti että ICOLC:in kannanottoja tärkeinä OPM:n korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen hanke, tilannekatsaus Kristiina Hormia-Poutanen esittelee OPM:n korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen hankkeen tilanteen. Lisensioinnin rakenteellisen kehittämisen hankkeesta valmistellaan väliraporttia OPM:n raportin liitteeksi. Kirjastoille tarjotaan mahdollisuus kommentoida raporttia samassa yhteydessä, kun kirjastoja pyydetään ilmoittautumaan mukaan lisensioinnin rakenteellisen kehittämisen pilotteihin. Kristiina Hormia-Poutanen kertoi että OPM kutsuu kirjastosektoreiden edustajat 2.6. kuulemistilaisuuteen. Kuulemistilaisuuden jälkeen pidettävässä ohjausryhmän kokouksessa sovitaan miten tullaan toimimaan. Raportti tulee vielä lausunnoille. Kommenttikierroksen jälkeen raportti lähtee Opetusministeriöön. Raporttiin lisätään FinELibin selvitys lisensioinnin rakenteellisesta kehittämisestä sekä Kauppakorkeakoulun raportti. On harkittu tilata myös toinen julkaisuarkistoinnin tuottamisen kustannusvaikutuksiin liittyvä raportti Kauppakorkeakoululta. Mirja Iivonen totesi kuulemistilaisuuden olevan mielenkiintoisen ja hän piti hyvänä sitä että raportti lähetetään kommenttikierrokselle FinELib-päivä FinELib-seminaarin teemana oli lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. Lorraine Estelle The Joint Information Systems Committeesta (JISC) esitteli JISCin piirissä tehtyjä lisensiointiratkaisuja, kuten kansallisia lisenssejä ja JISCin sisästä kustan-

7 5 Muut asiat Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) nustenjakomallia. Toisessa esityksessä hän kertoi JISCin e-kirjahankkeesta. Seminaarissa esiteltiin myös FinELibin lisensioinnin rakenteellisen kehittämisen hanketta, käyttöoikeustietojen välittämistä Haka-luottamusverkostossa, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kokemuksia Shibboleth-autentikoinnista sekä Vaski-kirjastojen ja Tritonian kokemuksia. FinELib-päivät jotka poikkesivat rakenteeltaan aiemmista. Vierailijoiden esitelmät olivat mielenkiintoisia. Todettiin että kirjastoverkkopäivien ja FinELib-päivien peräkkäisyyden vuoksi osallistujat olivat tehneet valintoja ja tilaisuudet söivät toisiaan. Kristiina Hormia-Poutanen kertoi että tilaisuudet pyritään jatkossa pitämään kauempana toisistaan. Hän pyysi myös ConnectPron käyttökokemuksia tilaisuuksissa. Todettiin sen olevan hyvä ja toivottiin käyttömahdollisuutta oletusarvoksi tuleviin tilaisuuksiin. Esitettiin myös mahdollisuutta katsoa tilaisuutta jälkinauhoituksena mutta tätä mahdollisuutta olivat tilaisuuden puhujat vastustaneet. 5.1 Uudet jäsenet kaudelle Palveluyksikkö lähettää syksyllä 2009 sektoreille pyynnöt nimetä uudet jäsenet konsortio- ja ohjausryhmiin sekä asiantuntiryhmiin kaudelle Syksyllä lähetetään kysely uusista jäsenistä. Sektorit päättävät jäsenistään itse. Keskusteltiin myös asiantuntijaryhmien jäsenistä ja kuinka asiantuntijoiden tulisi edustaa tiettyä alaa eikä vain omaa kirjastoaan. Todettiin että puheenjohtaja Mirja Iivosen jäädessä vuorotteluvapaalle toimii varajäsen Ari Muhonen loppuvuoden kokousten puheenjohtajana. Päätettiin palata asiantuntijaryhmien kokoonpanoon myöhemmin. Korjattiin esityslistassa virheellisesti ilmoitettu uusien jäsenten toimikauden pituus oikeelliseksi (3 vuotta). 5.2 Paula Mikkonen on osallistunut UKSG-seminaariin, Torquayssa Englannissa Seminaarin kuulumiset. Päätettiin pyytää Paula Mikkoselta lyhyttä tiivistelmää seminaarista. Seminaarin läpikäyvä teema oli talouden taantuma ja sen vaikutus kirjastojen budjetteihin ja hankintoihin. Esimerkiksi amerikkalaiset kirjastot ovat monissa tapauksissa joutuneet leikkaamaan budjettejaan jopa kesken vuoden. Kustantajilta/välittäjiltä toivottiinkin joustavuutta hinnoittelumalleihin ja mahdollisimman pieniä hinnankorotuksia. Seminaarin mielenkiintoisin anti liittyi e-kirjoihin. E-kirjat ovat yleistyneet yllättävän hitaasti. Erityisesti kurssikirjoja on vaikea saada e-muodossa. Kustantajat myyvät kirjoja suoraan opiskelijoille ja pelkäävät tulonmenetystä, jos kurssikirjatuotanto siirretään e-muotoon. E-kirjojen löytyvyys on haaste kirjastoille: e-kirjoja on ensin han-

8 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) kittava kriittinen massa ja ne on saatava kirjastojen OPACeihin, että asiakkaat voivat löytää niitä. Kirjojen visualisointi (esim. e-kirjojen kansien kuvat) ovat hyvä keino edistää kirjojen käyttöä. E-kirjoja on myös aktiivisesti markkinoitava asiakkaille, että niiden käyttö yleistyisi. 6 Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Mirja Iivonen päätti kokouksen klo LIITTEET Liite 1: Konsortioryhmän kokouspöytäkirja 1/2009 ( a_poytakirja_1_2009.pdf) Liite 2 Osavuosikatsaus 2009 Liite 3 FinELib BudjTot_vertailu_2007_2009_ pdf Liite 4 FinELib Budj Tot_ pdf Liite 5 FinELib BudjTot_vert_lyhyt_2007_2009_ pdf Liite 6 Vuoden 2009 jakamattoman määrärahan käyttösuunnitelma Liite 7 FinELib-talous 2010 Liite 8 Tutkimuslaitosten palveluhinnasto kaudelle

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2009 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 2/2009 Aika 26.5.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 3.4.2009 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2009 Aika 26.5.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) FinELib 27.2.2007. Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) FinELib 27.2.2007. Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUS 1/2007 Aika 27.2.2007 klo 9.00-12.35 Paikka Läsnä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015 ESITYSLISTA 1/2015 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai 12.3. klo 12.00 15.00 Paikka Kansalliskirjaston keskustan toimipiste (2. krs, Fabiania-kokoushuone), Ylipistonkatu 1, Helsinki. Läsnä Matti

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen. Todetaan osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista.

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen. Todetaan osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista. Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 4/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika Tiistai 29.9. klo 10.00-13.00 Paikka Läsnä Teollisuuskatu 23-25 A, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 1.12.2008 klo 10.15 13.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2008 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika 5.2.2008 klo 12.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2008 Aika 14.2.2008 klo 14.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) FinELib 29.9.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) FinELib 29.9.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika Tiistai 29.9. klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Teollisuuskatu 23 25 A, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 12.2.2009 klo 10.20 13.30 Paikka Läsnä Asiantuntijat Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (6) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 19.3.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2010 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika 26.5.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) FinELib 8.2.2008. Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) FinELib 8.2.2008. Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 5.2.2008 klo 12.00 16.05 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone

Lisätiedot

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2009 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 3/2009 Aika 6.10.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1,

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 17.3.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. krs, Huone

Lisätiedot

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki FinELib-konsortio 2012-2015 Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät 27.10.2011 Helsinki FinELib-konsortio FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2010 1 (6) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika tiistai 12.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin.

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 6/98 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 28.8.1998 klo 10-13.15 Läsnä: Päivi Kytömäki (pj.), Kai Ekholm, Paul Fogelberg, Riitta Huuhtanen, Annu Jylhä-Pyykönen, Sinikka Koskiala,

Lisätiedot

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs. PÖYTÄKIRJA 3/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 3/2004 Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) FinELib 17.12.2010. Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) FinELib 17.12.2010. Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika perjantai 17.12.2010 klo 12.00 14.40 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu

Lisätiedot

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELib-konsortio ja Kansallinen konsortio palveluyksikkö jäseninä

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai klo 13.15-14.40 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 Läsnä Poissa Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) FinELib 12.10.2010. Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) FinELib 12.10.2010. Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika tiistai 12.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 14.9.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous

FinELibin ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika keskiviikko klo 13-15.20 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 (Kumina) Läsnä Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun yliopisto,

Lisätiedot

FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset

FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset Iina Peltonen, Arja Tuuliniemi 15.5.2014 FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset Viestintä - mistä tuoreimmat kuulumiset löytyvät nyt ja jatkossa? E-kurssikirjaprojekti

Lisätiedot

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5. PÖYTÄKIRJA 1/2003 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 1 / 2003 Aika: 11.3.2003 klo 13.00-15.30, klo 12.30 alkaen mahdollisuus kiertoon kansalliskirjastossa Paikka: Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta JURE-rekisteri Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena seminaari 16.3.2010 Paula Mikkonen, suunnittelija FinELib JURE-sitaatioindeksiryhmän toimieksianto

Lisätiedot

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Tehtävä Tavoite pilotit toteutettu yhdessä asiakaskirjastojen kanssa piloteista raportoitu konsortiolle mallisopimukset Aikataulut + työaika (htp) uusista pilotoivista

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: 4.12.2014 klo 10-16 Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) FinELib 27.11.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) FinELib 27.11.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 23.11.2007 klo 10.00 13.15 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Vallila, Teollisuuskatu 23, 4. krs, huone B453 Mirja

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Kriminologinen kirjasto (Vantaa)

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Kriminologinen kirjasto (Vantaa) Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 30.10.2008 Kriminologinen kirjasto (Vantaa) Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 30.09.09 EriK-toiminnan piirteitä - Tekee tunnetuksi

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Julkaisurekisteripalvelujen rakentaminen Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi JURE-projekti rake%.csc.fi/jure/

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (9) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 4/2009 Aika 10.12.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1,

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi. PÖYTÄKIRJA 2/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 2/ 2004 Aika: 4.6.2004 klo 9-11.30 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Auditorio. Yliopistonkatu 1, 2 krs. Läsnä Rehtori Matti

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon

Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon FinELib aineistopäivä Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon Workshop Paula Mikkonen 15.5.2014 http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib Kurssikirjat-workshop Jokiranta, Hannu / Laurea-amk

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot

Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä

Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, FinELib FinELibin aineistopäivä 22.4.2013 Lähtötilanne vuonna 2011 Ulkomaisia, engl.kiel. e-kirjoja

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous

FinELibin ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika keskiviikko klo 13.05-16.15 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 (Kumina) Läsnä Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun yliopisto,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2009 1 (6) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 1/2009 Aika 24.2.2009 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu

Lisätiedot

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN Kansallinen Elektroninen Kirjasto FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN FinELib 11.3.2010 Sisällys 1 Yleiskatsaus FinELib-konsortion toimintaan vaikuttavia merkittäviä muutoksia olivat yliopistojen aseman

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2008 Aika tiistai 9.12.2008 klo 14.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun

Lisätiedot

E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat

E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat Tampereen yliopisto, 18.4.2008 Paula Mikkonen Suunnittelija Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut, FinELib Sisältö Mikä on FinELib? Mitä aineistoja

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (7) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (7) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 9.12.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen,

Lisätiedot

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen Aika: 19.8.2008 klo 10.00 12.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Osanottajat: AMKIT-johtoryhmä:

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (9) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2009 Aika 24.2.2009 klo 12.00 15.06 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous 26.3.2009, klo 13-16 Ylessä, Iso Paja Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 2.10.2009 EriK-toiminnan tarkoitus Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING FinELib-konsortio uudistuu Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING 11.3.2013 Konsortion toiminnan perusteet Yhteiset toimintaperiaatteet, palvelusopimukset, lisensiointiperiaatteet Strategia

Lisätiedot

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012 Kansallinen metatietovarantohankkeen tilannekatsaus Nina Hyvönen 24.4.2012 Hankkeen tilanne nyt 3. vaihe 2011-2015 katteen laajentaminen yleisten kirjastojen projekti alkoi syksyllä 2011 ammattikorkeakoulukirjastojen

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

E-lomake - KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista

E-lomake - KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista 1 of 5 7.1.2009 14:04 KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista FinELib järjestää jäsenorganisaatioilleen toimintaympäristön muutoksia koskevan kyselyn. Kyselyllä on tarkoitus selvittää, mitä

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2008 Aika 14.2.2008 klo 14.00 16.20 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs,

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (7) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 2.6.2010 klo 9.00 12.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola, rehtori,

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille

Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille Korkeakoulukirjastojen määrä, rakenne, rahoitus ja hallinto Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hankkeen työryhmä 7.10.2008 Vastausten

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 2941 50521 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA AIKA

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) HANKE/KORKEAKOULUKIRJASTOT Projektin työryhmä 16.5.2008

RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) HANKE/KORKEAKOULUKIRJASTOT Projektin työryhmä 16.5.2008 RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) 1. Projektin tausta Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tavoitteena on koulutus ja tutkimustoiminnan laadun parantaminen ja vaikuttavuuden lisääminen

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 17.11.2009. Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

KOKOUSMUISTIO 17.11.2009. Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous KOKOUSMUISTIO Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika:, klo 13.00-15.30 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä:

Lisätiedot

Mikko Jauhiainen, SPV Services Finland Oy kertoi Lyyra-opiskelijakortin uudistuksesta ja erityisesti uudistushankkeen vaikutuksista kirjastoissa.

Mikko Jauhiainen, SPV Services Finland Oy kertoi Lyyra-opiskelijakortin uudistuksesta ja erityisesti uudistushankkeen vaikutuksista kirjastoissa. MUISTIO 1 (5) yhteiskokous Aika Tiistai 09.04.2013 klo 11.00-15.00 Paikka Auditorio Nissi, Tritonia, Yliopistonranta 7, 65200 Vaasa. Osallistujalista liitteenä. Muistio: 1. Kokouksen avaus Sinikka Luokkanen

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Saarti ja Susanna Parikka.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Saarti ja Susanna Parikka. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2015 Aika: 4.12.2015 klo 10 16 Paikka: Turun yliopisto, Feeniks-kirjasto, Koskenniemi-kokoushuone Osallistujat: Minna Abrahamsson-Sipponen,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto Kokoelmakartta Yleiskokous Aika: pe 15.01.2010 klo 9.35 11.16 Paikka: Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Ajankohtaista FinELibkonsortiossa

Ajankohtaista FinELibkonsortiossa Ajankohtaista FinELibkonsortiossa FinELibin aineistopäivä 16.4.2015 FinELibin strategia 2016-2020: tahtotila FinELibin aineistopäivä 16.4.2015 Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut Arja Tuuliniemi

Lisätiedot

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 FinELibin e-kirjahankinta 2012-13 Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 Tausta ja tavoitteet FinELib-konsortio on käyttänyt 2010 määrärahoista jääneet 52 000 euroa kotimaisten

Lisätiedot

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Sivu 1 / 5 Kansalliskirjasto 9.11.2010 Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: pe 5.11.2010 klo 10.00-13.00 Paikka: Hanken, A403 (4. krs), Arkadiankatu 22, Helsinki Jäsenet: Esittelijä: Sihteeri:

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous MUISTIO 1 (2) Kirjastoverkkopalvelut -konsortion yleiskokous Aika Torstai klo 14.15 14.40 Paikka Helsinki, Yliopistokatu 1, Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio Osallistujalista liitteenä. 1. Kokouksen

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 26.5.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 26.11.2007 Työväenliikkeen kirjasto Katsaus toimintaan vuonna 2007 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 30.09.09 EriK-toiminnan tarkoitus - Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

FinELibin koulutukset, artikkelit, työryhmät vuonna 2009

FinELibin koulutukset, artikkelit, työryhmät vuonna 2009 FinELibin koulutukset, artikkelit, työryhmät vuonna 2009 Aineistokoulutukset Aineisto Paikkakunta Ajankohta Osallistujat Palaute EBSCO Turku 9.2.2009 27 x Helsinki 11.2.2009 36 x Jyväskylä 12.2.2009 19

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika: 23.3.2010, klo 12.00-16.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä:

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 17.9.2014

FinELibin ohjausryhmän kokous 17.9.2014 PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Keskiviikko. klo 10.00 12.30 Paikka Läsnä Poissa Kansalliskirjaston Fabiania-kokoushuone, Yliopistonkatu 1, Helsinki. Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2007 Aika 30.3.2007 klo 9.30 12.00 Paikka Läsnä Esittelijä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (10) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 3/2009 Aika 6.10.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2007 FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Toimintaympäristön rakenteelliset muutokset vaikuttavat

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous Tilastokeskus, 28.3.2012 Valmistellut Jarmo Saarikko Tehtävät Kansalliskirjaston johtokunta käsittelee

Lisätiedot

Työvaliokunta 18.3.2011

Työvaliokunta 18.3.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto MUISTIO Työvaliokunta 18.3.2011 Työvaliokunnan kokous 2011-2 Aika: 17.3.2011 klo 12-14:15 Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteydet Osallistujat: Mirja Iivonen (pj.) Tua

Lisätiedot