Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222"

Transkriptio

1 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/ (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 3/2009 Aika klo Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Läsnä Mauri Ylä-Kotola, rehtori, Lapin yliopisto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, kirjastoverkkopalveluiden johtaja, Kansalliskirjasto Päivi Kytömäki, ylikirjastonhoitaja, Oulun yliopisto Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja, OPM Timo Luopajärvi, pääsihteeri, ARENE ry Marja Malminen, kirjastotoimenjohtaja, Lahden kaupunginkirjasto Pirkko Nuolijärvi, johtaja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Hannele Niemi, vararehtori, Helsingin yliopisto Kristiina Pekkala, hallituksen jäsen, SAMOK Pirjo Sutela, kehityspäällikkö, Tietoratkaisut VTT Iris Tahvanainen, tietopalvelupäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Tapio Varis, professori, Tampereen yliopisto Barbro Wigell-Ryynänen, kirjastotoimentarkastaja, OPM Anu Sohlman, taloussihteeri, Kansalliskirjasto, sihteeri Esittelijä Arja Tuuliniemi, erikoissuunnittelija, Kansalliskirjasto Asiantuntijat Kaisa Korttila, taloussuunnittelija, Kansalliskirjasto Terhi Manninen, erikoissuunnittelija, Kansalliskirjasto Paula Mikkonen, suunnittelija, Kansalliskirjasto Ari Rouvari, pääsuunnittelija, Kansalliskirjasto Poissa Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttäneen pöytäkirja (Liite 1). 3. FinELibin ohjaus-, konsortio- ja asiantuntijaryhmien toimikausi FinELibin ohjaus- konsortio- ja asiantuntijaryhmien kolmivuotinen toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Uudet ryhmät valitaan seuraavalle toimikaudelle

2 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/ (7) Ryhmien säännöissä määritellään ryhmien kokoonpanot ja edustajien valinta. Kun ohjaus- ja konsortioryhmät on koottu, Kansalliskirjaston johtokunta vahvistaa niiden kokoonpanot. Ohjausryhmä Nimeämispyynnöt: FinELibistä lähtee nimeämispyynnöt lokakuussa jäsenorganisaatioiden johtajien osalta rehtoreiden neuvostoille sekä erikoiskirjastojen neuvostolle, kirjastonjohtajien osalta sektoreiden toimielimille, opetusministeriölle ja Suomen ylioppilaskuntien liitolle. Aikataulusyistä pyyntö on jo lähetetty yleisten kirjastojen neuvostolle. Toista käyttäjien edustajaa etsitään tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta. Lisäksi tullaan kutsumaan mukaan Kuntaliitosta kirjasto- ja tietopalveluasioihin erikoistunut henkilö tai lääninhallitusten sivistystoimentarkastajien edustaja. Ohjausryhmän säännöt: sääntöihin ehdotetaan lisättäväksi kohtaan kolme maininta varaedustajista. (Liite 2) Konsortioryhmä Nimeämispyynnöt: FinELibistä lähtee nimeämispyynnöt lokakuussa sektoreiden toimielimille. Aikataulusyistä pyyntö on jo lähetetty yleisten kirjastojen neuvostolle. Konsortioryhmän säännöissä todetaan, että toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja toisaalta vaihtuvuuden aikaansaamiseksi kunkin sektorin edustajista toinen voi toimia konsortioryhmässä kaksi peräkkäistä toimikautta, toinen on ensimmäisen kauden jälkeen erovuorossa. Tämä tulee huomioida nimeämisessä. Konsortioryhmän säännöt: Sääntöjen kohdassa yksi ja kaksi ehdotetaan kirjoitettavan konsortioryhmän tehtävät laajempaan muotoon. Lisäksi nykyinen erovuorolauseke on epäselvä ja siihen ehdotetaan uutta muotoilua. (Liite 3) Asiantuntijaryhmät Kaudella jäsensektorien kirjastot ovat nimenneet edustajansa asiantuntijaryhmiin. Ryhmien kokoonpanon on vahvistanut FinELibin ohjausryhmä. Asiantuntijaryhmiin pyydetään nimeämään edustajat alkuvuodesta Kussakin asiantuntijaryhmässä tulee olla kaikkien jäsensektorien edustus. Edellisellä kierroksella kaikki halukkaat pääsivät mukaan asiantuntijaryhmien toimintaan. Asiantuntijaryhmien työhön ovat voineet osallistua myös muut kuin nimetyt edustajat jäsenorganisaatioista. Terhi Manninen esittelee ryhmien valintaa ja ryhmien säännöt. Keskustellaan ryhmien valinnasta ja säännöistä. Hyväksyttäneen sääntömuutokset liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. 4. FinELibin palvelusopimuksien uusiminen Tutkimuslaitosten verkkoaineiston hankinnan palvelusopimukset

3 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/ (7) Tutkimuslaitosten verkkoaineiston hankinnan palvelusopimukset päättyvät tämän vuoden lopussa. Tutkimuslaitoksille esitetään uutta kolmivuotista palvelusopimuskautta ajalle Palvelusopimuksen päättyminen ei vaikuta lisenssisopimusten voimassaoloon. Lisenssisopimuksissa sitoudutaan yleensä siihen, että kustantaja lähettää FinELib-palveluyksikölle yhden laskun. Yksi lasku on myös konsortioalennuksen peruste. Jotta konsortioalennukset eivät vaarantuisi, palveluyksikkö ehdottaa sopimukseen seuraavaa muutosta: mikäli kustantaja niin edellyttää, FinELib-palveluyksikkö hoitaa palvelusopimuksen päättymisen jälkeenkin kustantajan ja aineiston tilaajan välisen maksuliikenteen erillisellä maksuttomalla sopimuksella lisenssisopimuskauden päättymiseen asti (Liite 4). Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yleisten kirjastojen portaalisopimukset Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yleisten kirjastojen Nelli-portaalisopimukset päättyvät tämän vuoden lopussa. Palveluyksikkö esittää, että uudesta sopimuksesta tehdään toistaiseksi voimassaoleva. Kohdassa neljä on luovuttu käsitteestä toimialan laajennus. Kohdassa viisi ei enää puhuta portaalihankkeesta. Portaalin käyttöönoton tuki on rajattu organisaatioihin, joissa se sopimuksen alkaessa on vielä kesken tai kokonaan alkamatta (ensi vuoden alussa rakenteellisen kehittämisen seurauksena syntyvät organisaatiot). Portaalisopimukseen liittyy vielä avoin kysymys palvelun rahoituksesta ammattikorkeakoulujen osalta. Rahoitusvaje liittyy palvelinympäristön kuluihin. Kansalliskirjasto neuvottelee rahoituksesta opetusministeriön kanssa. Neuvottelutuloksesta riippuen sopimuksen kohta neljä voidaan joutua muotoilemaan uudelleen. (Liite 5) Terhi Manninen esittelee sopimukset. Keskustellaan sopimuksista. Tehdään palvelusopimuksiin liitteiden 4 ja 5 mukaiset muutokset. 5. Rakenteellinen kehittäminen Opetusministeriön asettama työryhmä rakenteellisesta kehittämisestä on saanut raporttinsa valmiiksi. Raporttiin tullaan vielä pyytämään lausuntoja. Raportin liitteenä on kaksi FinELibin toiminnasta tehtyä raporttia: Verkkoaineistojen keskitetyn lisensioinnin uusien toimintamallien kehittäminen ja FinELib-yritysprojektin loppuraportti: Kustannustehokkuusvertailu keskitetyn ja hajautetun aineistonhankinnan välillä (Liite 6). Verkkoaineiston keskitetyn lisensioinnin toimintamallien kehittäminen -raportissa käsitellään kirjastoilta kyselyllä kerättyjä uusia lisensiointitarpeita ja niiden mahdolliseen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä sekä kirjastoissa että palveluyksikössä. Raportissa nostetaan esiin viisi lisensioinnin kehittämiskohdetta, joiden pilotointiin kirjastoja on pyydetty ilmoittautumaan alkusyksyllä Pilotteja esitti kuusi organisaatiota (Liite 7). Pilotointikohteita valittaessa on otettava huomioon pilotin merkitys konsortion jäsenorganisaatioille. Kansallisista lisensseistä on keskusteltu eri yhteyksissä ja ne tulevat ajankohtaisiksi jos rahoitusta saadaan.

4 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/ (7) Keskitetyn ja hajautetun aineistohankinnan kustannustehokkuusvertailu tuotti lisätietoa aineistohankinnan kustannuksista. Raportin tulokset ovat suuntaa antavia, koska vain kahden jäsenorganisaation kustannuksia tutkittiin ja osa kustannuksista jouduttiin arvioimaan. Konsortioryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä, että palveluyksikön ei kannata tässä vaiheessa laajentaa selvitystä kaikkiin konsortion jäsenorganisaatioihin. Arja Tuuliniemi ja Kristiina Hormia-Poutanen esittelevät raportit ja toimenpideehdotukset. Keskustellaan raporteista ja toimenpide-ehdotuksista. Konsortioryhmä esittää ohjausryhmälle, että valitaan pilotoitaviksi kohteiksi liitteessä 7 mainitut pilottiesitykset. 6. Arvonlisäverolainsäädännön muutos lukien voimaan astuva arvonlisäverolain muutos, joka koskee palveluostoja EU:sta tai EU:n ulkopuolelta, vaikuttaa FinELibin ja sen jäsenorganisaatioiden toimintaan. Ns. käännetty verovelvollisuus laajenee 2010 ja koskee uuden yliopistolain myötä myös yliopistoja. Yliopistot aloittavat taloudellisesti ja hallinnollisesti itsenäisinä julkisoikeudellisina laitoksina tai säätiöinä vuoden 2010 alusta lukien. Opetusministeriö on luvannut turvata niiden taloudelliset toimintaedellytykset. Palveluyksikkö on selvittänyt arvonlisäverolainsäädännön muutoksen vaikutusta elektronisten aineistojen hankintaan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. FinELib on ollut yhteydessä myös veroviranomaisiin. Arvonlisäverolain muutoksen vaikutuksista palveluyksikkö on lähettänyt kesän aikana tiedotteita jäsenkirjastoille. Jäsenorganisaatioiden tulee vuoden 2010 budjetoinnissa huomioida arvonlisäveron osuus ulkomaisissa elektronisten aineistojen hankinnoissa. Arvonlisävero on ensi vuoden kesäkuun loppuun saakka 22 %, alkaen 23 %. FinELib neuvottelee arvonlisäverosta johtuvasta lisärahoitustarpeesta keskitettyyn määrärahaan opetusministeriön kanssa. FinELib järjestää jäsenorganisaatiolle arvonlisäveroasioista koulutusta Helsingissä ke klo Kaisa Korttila esittelee arvonlisäverolainsäädännön muutokseen liittyviä selvityksiä. Keskustellaan asiasta. 7. FinELibin aineistohankintatilanne

5 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/ (7) Kirjastoilla on ollut kesän aikana mahdollisuus tilata aineistoja joissa sopimuskausi jatkuu. 45 aineistoon saatiin yli 120 sitovaa tilausta, joista valtaosa on yhdistyvien organisaatioiden tilauksia. Uusien ja uusittavien aineistojen neuvottelut on myös aloitettu. Uusista aineistoista neuvotteluja jatketaan edelleen seuraavista aineistoista: Taylor & Francis, World development indicators, Joanna Briggs ja Scopus. Sage research methods onlinesta ja EPressistä neuvotellaan vuonna Kilpailutettavia aineistoja on tänä syksynä kolme. Paula Mikkonen esittelee aineistohankintatilannetta. 8. Tilannetiedotus asiakasliittymähankkeeseen (KDK) ja Nelliin 9. Muut asiat Opetusministeriön asiakasliittymähankkeessa tavoitteena on luoda käyttöliittymä kaikkiin kirjasto-, arkisto- ja museopalveluihin. Asiakasliittymän tietojärjestelmä hankitaan EU-kilpailutuksen kautta, ns. kilpailullinen neuvottelumenettely. Tarjouskilpailu käynnistyy syksyllä 2009, järjestelmä valitaan talvella 2010 ja sen pilotointi käynnistyy keväällä Nellin SFX-palveluissa on testattavana Ex Libriksen SFX-linkityspalvelun käyttötietoihin perustuva palvelu. Palvelu ehdottaa käyttäjälle artikkeliviitteitä, jotka liittyvät käyttäjän löytämään viitteeseen. Testijakson jälkeen päätetään tilataanko palvelu. Ari Rouvari antaa tilannekatsauksen asiakasliittymähankkeeseen ja kertoo bxpalvelusta. Keskustellaan katsauksesta. 10. Tiedotusasiat Bo-Christer Björk Open Access Scholarly Publishers Associationin (OASPA) hallitukseen Professori Bo-Christer Björk Hanken Svenska handelshögskolanilta on valittu Open Access Scholarly Publishers Associationin (OASPA) hallitukseen. Muita hallituksen jäseniä ovat Caroline Sutton, Co-Action Publishing (puheenjohtaja); Saskia Franken, Utrecht University Library/Igitur (sihteeri); David Prosser, SPARC Europe (rahastonhoitaja), Bo-Christer Bjork, Electronic Journal of Information Technology in Construction; Matt Cockerill, BioMed=A0 Central; Gunther Eysenbach, Journal of Medical Internet Research (JMIR); Mark Patterson, PLoS; Paul Peters, Hindawi Publishing Corporation; David Solomon, Medical Education Online (MEO).

6 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/ (7) Kirjastoverkolle suunnatut kyselyt Kirjastoverkkopalvelujen käyttäjä- ja asiakaskyselyt toteutetaan keväällä FinELib-kysely integroidaan kirjastoverkkopalvelujen käyttäjäkyselyyn. Muita merkittäviä muutoksia käyttäjäkyselyyn ei ole suunnitteilla Kristiina Hormia-Poutanen LIBERin hallitukseen ja jaoston puheenjohtajaksi Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluiden johtaja Kristiina Hormia-Poutanen on valittu puheenjohtajaksi Euroopan tieteellisten kirjastojen liiton (LIBER) Digitization and Resource Discovery -jaostoon (steering committee) seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Samalla hänestä tulee LIBERin hallituksen jäsen. LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, on Euroopan tärkeimpien tieteellisten kirjastojen liitto, joka on perustettu 1971 Euroopan Neuvoston tuella. Yhdistyksellä on lähes 400 jäsenkirjastoa yli 40 maassa IGeLU ExLibris-käyttäjien kansainvälinen konferenssi Suomessa Vuosittainen IGeLU-konferenssi järjestettiin Helsingissä syyskuussa Osallistujia oli 32 maasta yhteensä OCLC kehittää WorldCatin bibliografisen tiedon käytön linjauksia OCLC julkaisi loppuvuodesta 2008 WorldCatin tietueiden käytön linjaukset, joita kritisoitiin rajoittuneiksi ja OCLC:tä kritisoitiin siitä, että se ei ollut kuunnellut kumppaneitaan linjauksia laatiessaan. OCLC on nyt nimittänyt neuvoston kehittämään käytön ehtoja. Uusien linjausten odotetaan olevan valmiina vuoden 2010 puolivälissä. (http://www.libraryjournal.com/article/ca html?q=oclc) European ICOLC Pariisissa Eurooppalaisten konsortioiden vuosittainen konferenssi pidetään tänä vuonna Pariisissa lokakuun lopulla. FinELibistä konferenssiin osallistuu kolme suunnittelijaa. (http://www.couperin.org/spip.php?article592 ) E-lehtien käyttöön liittyvä tutkimus julkaistu E-journals: their use, value and impact Tutkimus valottaa sitä, miten tutkijat Britanniassa käyttävät elektronisia lehtiä, mikä lisäarvo e-lehdistä on yliopistoille ja tutkimuslaitoksille sekä e-lehtien osuutta tutkimuksen tuottavuudessa, laadussa ja tuloksissa. (http://www.rin.ac.uk/use-ejournals) 11. Ohjausryhmän seuraava kokous 12. Kokouksen päättäminen LIITTEET Liite 1: Ohjausryhmän kokouksen 2/2009 pöytäkirja Liite 2: Ohjausryhmän säännöt - muutos Liite 3: Konsortioryhmän säännöt muutos Liite 4: Tutkimuslaitosten verkkoaineiston hankinnan palvelusopimus - muutos

7 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/ (7) Liite 5: Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yleisten kirjastojen Nelli-portaalisopimus - muutos Liite 6: Rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportti (http://www.minedu.fi/opm/julkaisut/2009/korkeakoulukirjastot_digitaaliseksi_palveluverkoksi.h tml) Liite 7: Lisensioinnin pilottiesitykset