Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)"

Transkriptio

1 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: klo Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskolans bibliotek Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Minna-Liisa Kivinen Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto Irmeli Koskimies, Taideyliopiston kirjasto Päivi Kytömäki, Oulun yliopiston kirjasto Eeva-Liisa Lehtonen, Aalto-yliopiston kirjasto Riitta Lähdemäki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto Raija Löytölä, Tritonia Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto -14:30 Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto -14:30 Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto Ulla Ohvo, Lappeenrannan tiedekirjasto -15:00 Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto (puheenjohtaja) Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto Pentti Vattulainen, Varastokirjasto Paula Kangasniemi (sihteeri) 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja avaa kokouksen 10:05. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eeva-Liisa Lehtonen ja Päivi Kytömäki. Samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 3. Edellisen kokouksen muistio Tarkastettu muistio löytyy verkosta osoitteesta: 4. Turun yliopiston kirjaston kuulumiset Ulla Nygrén kertoi Turun yliopiston kirjaston kuulumisia. Meneillään on kaksi suurta muutosta, yliopiston tilaohjelma sekä hallinnon ja rakenteiden uudistaminen. Tilaohjelman

2 tavoite, kirjaston toimipisteiden vähentäminen 17:sta kuuteen, saavutetaan jo vuoden 2015 alussa. Kirjaston uutta, palveluihin perustuvaa organisaatiomallia ollaan ottamassa käyttöön alkuvuodesta SYN:n puheenjohtajan valinta kaudelle Puheenjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä esitti puheenjohtajaksi Kimmo Tuomista. Muita ehdokkaita ei ollut. Kimmo Tuominen valittiin puheenjohtajaksi kaudelle. 6. TVK:n kokoonpano Tua Hindersson-Söderholmin, Päivi Kytömäen, Susanna Parikan, Jarmo Saartin ja Kimmo Tuomisen kausi työvaliokunnassa loppuu vuoden 2014 lopussa. Tua Hindersson-Söderholm, Päivi Kytömäki, Susanna Parikka ja Jarmo Saarti ovat olleet jo kaksi kautta työvaliokunnassa. Työvaliokuntaa ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Riitta Lähdemäki, Minna Niemi- Grundström, Ulla Nygrén ja Ulla Ohvo. Muita ehdokkaita ei ollut. Työvaliokuntaan valittiin uusiksi jäseniksi kaudelle: Riitta Lähdemäki, Minna Niemi-Grundström, Ulla Nygrén ja Ulla Ohvo. Tiina Järvisen kausi ( ) jatkuu työvaliokunnassa. 7. Verkostojen toimintakäytännöt ja toimikaudet Esitettiin, että verkostojen toimintakäytännöt lisätään SYN:n sääntöihin. Esityksen mukaan ohjausryhmien toimikausien pituus olisi kolme vuotta. Ohjausryhmien puheenjohtajat valittaisiin neuvoston kokouksessa ja ohjausryhmien jäsenet työvaliokunnan kokouksessa. Jos puheenjohtaja tai ohjausryhmän jäsen eroaa kesken toimikauden, työvaliokunta valitsisi uuden jäsenen ryhmän loppukaudeksi. Esitettiin, että SYN:n helmikuun kokouksessa valitaan uudet ohjausryhmät tutkimuksen tuen verkostolle ja informaatiolukutaitoverkostolle toimikaudelle Esitettiin, että myös sisällönkuvailuverkoston jäsenet valitaan toimikaudelle Tietoaineistoverkoston nykyisen toimikauden esitettiin jatkuvan vuoden 2016 kevääseen. Keskusteltiin verkostojen toimintakäytännöistä. Sisällönkuvailuverkosto poikkeaa muista SYNin verkostoista. Verkosto on SYNin perustama, mutta siinä on nykyisin mukana myös kaikki kirjastosektorit ja sen tehtävänä on mm. MARC 21 -formaatin sovellusohjeen sisällönkuvailukenttien ylläpito. Minna Niemi-Grundström ottaa Kansalliskirjaston tiedonhallinnan ohjausryhmässä esiin sisällönkuvailuverkoston tehtävät. Päätettiin pyytää verkostojen nykyisiltä puheenjohtajilta lausunnot verkoston tarpeellisuudesta (jatketaanko sellaisenaan) ja tarvitseeko ohjausryhmää mennessä. SYN vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa nimetään puheenjohtajat verkostoille. Samassa kokouksessa esitetään lisättäväksi SYN:n sääntöihin työvaliokunnan esitys:

3 Ohjausryhmien toimikausien pituus on kolme vuotta. Ohjausryhmien puheenjohtajat valitaan neuvoston kokouksessa. Puheenjohtaja tuo työvaliokunnalle esityksen ohjausryhmän kokoonpanosta. Jos puheenjohtaja tai ohjausryhmän jäsen eroaa kesken toimikauden, työvaliokunta valitsisi uuden jäsenen ryhmän loppukaudeksi. 8. Elsevier-sopimusneuvotteluihin valmistautuminen Elsevier-työryhmää on täydennetty Helsingin yliopiston edustajalla, Kimmo Tuomisella. Päivi esitteli nykyisen yo-kirjastojen keskinäisen kustannustenjakomallin, liitteet 1 ja 2. Pyydetään uusi liitteen 2 mukainen kustannustenjakolaskelma SYNin vuoden 2015 ensimmäiseen kokoukseen. Viimeistään toukokuun 2015 kokouksessa päätetään SYNin kanta uuden kustannustenjakomallin käyttöönotosta ja käyttöönoton aikataulusta. 9. FUM-ryhmän kannanotto kirjastojärjestelmän hankinnasta FUM-ryhmä esitti yhteisen näkemyksensä kirjastojärjestelmätilanteesta. Esityksen mukaan uuden kirjastojärjestelmän hankinnasta luovutaan ja jatketaan edelleen nykyisen järjestelmän käyttöä. Linnea2- ja AMKIT-konsortioiden mahdollinen yhteinen palvelininvestointi riittää. Yliopistokirjastojen täytyy taloudellisesti haastavassa tilanteessa turvata erityisesti tietoaineistojen hankinta asiakaskunnan tarpeisiin ja priorisoida sitä. Järjestelmän vaihtaminen tulisi kalliiksi koska uuden järjestelmän hankintakustannusten lisäksi tulee kustannuksia myös mm. määrittely-, testaus-, hankinta- ja konversiotyöstä. Yksikään esittelyssä oleva uusi järjestelmä ei myöskään sellaisenaan taivu yliopistokirjastojen tarpeisiin. Voyageria kehitetään edelleen ja se toimii sellaisenaan hyvin taustajärjestelmänä muille järjestelmille. Kirjastojärjestelmä on jatkossa enemmänkin taustajärjestelmä ja aineistojen haku toimii jatkossa muiden järjestelmien kautta. Mm. Finna-kehitystä on tehty Voyagerin päälle. Keskusteltiin kirjastojärjestelmiin liittyen. Minna-Liisa Kivinen varmistaa Voyagerin jatkokuviot Markku Heinäsenahon kanssa. Keskustelussa tuli esiin, että halutaan edelleen olla mukana kansallisessa yhteistyössä. Jos päätetään pysyä nykyisissä järjestelmissä, se on samalla kannanotto yhteiseen metatietovarantoon ja yhteiseen asiakasrekisteriin. Jatkossa tulee keskustella metadatan laadusta ja metadatan paikasta. Koska yliopistokirjastojen tulee noudattaa omien yliopistojensa strategioita, ei voida tehdä yliopiston tietoarkkitehtuurista poikkeavia sitovia ratkaisuja oman yliopiston ulkopuolella. Keskusteltiin, mikä tuottaa meille kunkin kirjaston asiakaskunnan kannalta suurimman mahdollisen lisäarvon ja miten paljon jatkossa ollaan asiakaslähtöisiä ja miten paljon järjestelmälähtöisiä. Päätettiin, että jatketaan nykyisellä kirjastojärjestelmällä ja luovutaan toistaiseksi uuden hankinnasta. Tässä yliopistokirjastojen taloudellisessa tilanteessa lisäarvo asiakkaille tulee parhaiten tietoaineistojen kautta, ei uuden kirjastojärjestelmän hankinnasta. Päätös perusteluineen ilmoitetaan välittömästi ammattikorkeakoulukirjastojen neuvoston puheenjohtajalle.

4 Päätettiin, että FUM-ryhmän ja kirjastojärjestelmän selvitystyöryhmän toiminta lopetetaan. 10. SYN:a eri toimielimissä edustavien raportit toiminnasta SYN:a eri toimielimissä edustavien raportit toiminnasta liitteissä 3 ja 4. Ulla Nygrénin ja Päivi Kytömäen kokouksessa antamat raportit on lisätty liitteeseen Toimintakertomus Hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus vähäisin muutoksin, liite Ilmoitusasiat Kommentointi OKM:n Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen tiekarttaluonnokseen on annettu Kannanotto Bibliometristen palvelujen tilastointiin Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoon (KITT) on annettu , liite 6 Tutkimuspalveluinnovaatioita voi lähettää vuoden loppuun asti. Keskuskirjastokokous to Helsingissä Mentoroinnin päätöstilaisuus ti LIBER 2015: Towards open science, Lontoo Call for papers on avoinna asti Ulla Nygrén vetää LIBERin Steering Committee on Reshaping the Research Library n työryhmää Research and Education ATT-hankkeessa mukana olevia SYNin edustajia kannustetaan tuomaan kirjastojen roolia ja osaamista mahdollisimman hyvin esiin työryhmissä toimiessaan. ATT-hankkeeseen haetaan koulutuskoordinaattoria kolmeksi vuodeksi. Kirjastoista kannattaa aktiivisesti tuoda esiin koulutustarpeita. 13. Kokouksen päättäminen Seuraava kokous Helsingissä tammi-helmikuun vaihteessa Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25 Liitteet: liite 1 Elsevier-paketin kustannustenjakomallin tarkistaminen Liite 2 Elsevier-kustannustenjakomallin laskelma 2012 Liite 3 SYN:a eri toimielimissä edustavien raportit toiminnasta

5 Liite 4 Tietohuoltokomitean toiminta 2014 Liite 5 Toimintakertomus Liite 6 SYN:n kokoamat yliopistokirjastojen kannanotot bibliometristen palvelujen tilastoinnista Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoon (KITT) Susanna Parikka Puheenjohtaja Paula Kangasniemi Sihteeri Eeva-Liisa Lehtonen Pöytäkirjantarkastaja Päivi Kytömäki Pöytäkirjantarkastaja

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 3/2014 Aika: 8.10.2014 klo 9:30-16 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2015 Aika: 4.5.2015 klo 10 16 Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: torstai 17.6.2010 klo 9.00-11.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: 27.3.2003 klo 13-15.45 Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium VII, Unioninkatu 34, Helsinki Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS KOKOUSMUISTIO 3.12.2001 Irma Reijonen YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS Aika: 19.11.2001 kello 10-16.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, auditorio (Yliopistonkatu 1) Osallistujat: Osallistujalista

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 1(5) YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 2. maaliskuuta 2005, klo 10.15 13 Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria, Huone

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Asialistalle lisättiin alkuun ilmoitusasioihin MARC21 tilanne ja muissa asioissa käsiteltäväksi ELAG 2006 ja Kirjan tie -hanke.

Asialistalle lisättiin alkuun ilmoitusasioihin MARC21 tilanne ja muissa asioissa käsiteltäväksi ELAG 2006 ja Kirjan tie -hanke. KATVE-RYHMÄN KOKOUS Aika: 8.5.2006 klo 13.00-16.00 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto / Teollisuuskatu 23 Läsnä: Susanna Aakko, Helsingin kaupunginkirjasto Juha Hakala, HYK pj. Laila Heinemann, HYK,

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. kerroksen kokoushuone

Helsingin yliopiston kirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. kerroksen kokoushuone KATVE-RYHMÄN KOKOUS Aika: 17.5.2004 klo 13.00-16.00 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. kerroksen kokoushuone Läsnä: Aho, Lauri - ATP Hakala, Juha - HYK (pj.) Hakala, Nanna - HYK

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto, Teollisuuskatu 23, kokoushuone B438

Helsingin yliopiston kirjasto, Teollisuuskatu 23, kokoushuone B438 KATVE-RYHMÄN KOKOUS Aika: maanantai 13.12.2004, klo 13:05-15:15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Teollisuuskatu 23, kokoushuone B438 Läsnä: Aho, Lauri - Marnux Software, ATP Hakala, Juha HYK (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 17.8.2006 klo 9:35-11:55 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Irmeli Koskimies Ari Muhonen (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu, kirjaston ryhmätyötila 4, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Kiviharjuntie 8, (90220) Oulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulu, kirjaston ryhmätyötila 4, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Kiviharjuntie 8, (90220) Oulu Theseus-julkaisuarkiston ohjausryhmän kokous 4/2012 Aika: keskiviikko 21.11.2012 klo 9 11.35 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, kirjaston ryhmätyötila 4, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Kiviharjuntie

Lisätiedot

Sukkulan johtoryhmän kokous - Ledningsgruppens för Sukkula möte 2/2009

Sukkulan johtoryhmän kokous - Ledningsgruppens för Sukkula möte 2/2009 Sukkulan johtoryhmän kokous - Ledningsgruppens för Sukkula möte 2/2009 Aika / Tid Maanantai / måndag 1.6.2009 klo/kl. 12.00 13.35 Paikka / Plats Pedersören kunnantalo / Kommungården i Pedersöre Läsnä:

Lisätiedot