TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013"

Transkriptio

1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013 Haapaveden kaupungin talous on heikentynyt edelleen kuluvan vuoden aikana. Kolmannessa osavuosikatsauksessa tulos on vain noin euroa ylijäämäinen, mikä ennakoi alijäämäistä tulosta tälle vuodelle. Verotulot toteutunevat ennakoidusti, mutta valtionosuuksia on kertynyt budjetoitua vähemmän. Investointien nettosumma on 4,1 milj. euroa ja ne ovat toteutuneet 67-prosenttisesti. Uuden päiväkodin valmistuminen nostaa kuitenkin selvästi investointien toteutumaprosenttia loppuvuodesta. Haapaveden kaupunki on ottanut tänä vuonna pitkäaikaista korollista lainaa euroa. Virpi Siipo vs. talousjohtaja

2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Leena Pirttikangas, keskusvaalilautakunnan sihteeri Tulot Menot Netto Määrärahavarauksia ei ole, koska kansallisia tai EU-vaaleja ei järjestetä tänä vuonna. TARKASTUSLAUTAKUNTA Virpi Siipo, vs. talousjohtaja Tulot ,4 8 41, ,3 Menot , , ,9 Netto 5 0 7,1 1 26,9 2 31,2 Kaupunkikonsernin tilintarkastus kilpailutettiin, ja kilpailutuksen seurauksena uudeksi tarkastusyhtiöksi on valittu KPMG Oy Ab. Menot eivät ole toteutuneet ennakoidusti, sillä tarkastuspäiviä on ollut tarkastelujaksolla viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän; tilintarkastuspäiviä kertyy kuitenkin loppuvuonna. KAUPUNGINHALLITUS Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot , , ,6 Menot , , ,6 Netto , , ,4 Tuottoihin on kirjautunut tuloja mm. historiakirjan myynnistä lähes e. Menopuolella kirjauksina ovat esim. yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut. Kokouspalkkiot ovat ylittyneet mm. valtuuston vaihtumisen ja strategiatyön vuoksi. Myös ns. laskutusputkesta aiheutuvat it-kulut näkyvät toteutumassa. Menojen kertymä tasaantuu loppuvuodesta. Joukkoliikenteen ostopalvelujen toteutuma on yli 80 %. Linja-autoliikenteen osalta säästöt näkyvät paremmin vuodesta 2014 alkaen. Muutamia ostovuoroja on kuitenkin jo poistettu alkaen.

3 Ympäristölaboratorion tulos on tässä toteutumassa yli euroa ylijäämäinen. Yleishallinto Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot , , ,6 Menot , , ,9 Netto , , ,4 Yhteisöjen jäsenmaksut ovat painottuneet alkuvuoteen. Pelastustoimi Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot Menot , , ,1 Netto , , ,1

4 MAASEUTULAUTAKUNTA Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot , , ,8 Menot , , ,4 Netto , , ,5 Maaseututoimi Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot Menot 151 0,7 0,5 3 2, ,9 Netto 151 0,7 0,5 3 2, ,9 Tämän hetken toteutuma vastaa kutakuinkin viime vuoden vastaavaa ajankohtaa, mutta laskutusrytmistä johtuen kustannukset ovat hieman ajankohtaa suuremmat. Lomatoimi Tuija Naakka, lomituspalvelupäällikkö Tulot , , ,8 Menot , , ,9 Netto Mela korvaa lomatoimen täysimääräisesti.

5 RAKENNUSLAUTAKUNTA Risto Pekkala, rakennustarkastaja Tulot , , ,2 Menot , ,0 Netto ,6 3 10,1-1 -3,9 Haapaveden kaupungin rakennuslupien lupamäärät sekä lupamaksutulot ovat kehittyneet hyvin verrattuna edelliseen vuoteen huolimatta yleisestä rakennusalan hiljentymisestä. Rakennustoiminta, varsinkin uusien omakotitalojen rakennusluvitukset ja aloitukset, on jatkunut vilkkaana loppusyksyyn saakka. 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Tulot , , ,3 Menot , , ,2 Netto , , ,6 Haapavesi , , ,8 Pyhäntä , , ,6 Siikalatva , , ,4 Perusturvalautakunnan 9 kk:n toteutuma on heikompi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Tulot ovat pienemmät (80,1 %) ja menot korkeammat (75,2 %). Haapaveden osalta talousarvio ylittyy vanhus- ja sosiaalipalveluissa sekä ruokapalveluissa. Terveyspalveluissa on pysytty talousarviossa. Pyhännän osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Siikalatvalla ylittyy erityisesti sosiaalipalvelut ja lievää ylitystä on myös terveys- ja vanhuspalveluissa. Osa menoista, erityisesti terveyspalveluissa, on etupainotteisia, mikä hieman tasaa loppuvuotta. Vanhoja vuosilomia on pidetty runsaasti, mikä puolestaan osaltaan vähentää tilinpäätökseen kirjattavaa lomapalkkavelkaa. Kaikki mahdolliset toimenpiteet tehdään. Perusturvan tuottamat palvelut ovat kuitenkin lakiin perustuvia ja joidenkin palveluiden tarvetta erittäin vaikea ennakoida. Perusturvalautakunta pyytää lisämäärärahaa Haapaveden vanhuspalveluihin , Haapaveden sosiaalipalveluihin ja Siikalatvan sosiaalipalveluihin vuodelle 2013.

6 2100 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Tulot , , ,5 Menot , , ,8 Netto , , ,2 Haapavesi ,2 4 30,8 8 61,5 Pyhäntä , ,3 Siikalatva , ,6 Haapaveden osuus sisältää projektien lisäksi perusturvan hallinnon vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (n ). TerPS2-projektin osalta kulut on laskutettu kokonaisuudessaan projektilta. Helmen kuntien maksuosuuden lasku ei näy vielä toteutumassa (n ) Ruokapalvelut Helmi, yhteensä Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Tulot , , ,6 Menot , , ,1 Netto , , ,7 Suoritteista on toteutunut Haapavedellä 67,2 %, Siikalatvalla 67,5 % ja kokonaisuutena 67,8 %. Vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna menot ja tulot ovat samalla tasolla. Asiakkaiden määrä vanhuspalveluissa ei ole pysynyt ennustetussa (-4700 hoitopäivää), samoin kuin terveyskeskusten (-7000 hoitopäivää) sulut eivät olleet tiedossa ruokapalveluiden budjetinteon yhteydessä. Ateriapalveluasiakkaita oli 7500 vähemmän kuin ennustettu. Siikalatvalla käytettävä keskihinta alentaa tuloja Kaikki po. ajankohdan tulot eivät näy tässä toteutumassa. Menot ovat pysyneet budjetissa kokonaisuutena. Yksikkötasolla seuranta on haasteellista, koska ennustetut toimintamuutokset eivät toteutuneet vuoden alusta. Joidenkin menojen osalta on jo käytetty koko vuoden osuus (esim. vakuutukset, painatukset, ilmoitukset ja hoitotarvikkeet). Näiden osalta menot eivät enää kasva kuluvana vuonna. Budjettia seurataan koko ajan ja poikkeamiin puututaan ajoissa. Hinnankorotuksia on odotettavissa elintarvikkeisiin koko vuoden ajan. Sijaisuudet pyritään hoitamaan ilman sijaisia.

7 2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Marge Fingerroos, vs. terveyspalvelupäällikkö Tulot , , ,5 Menot , , ,9 Netto , , ,4 Haapavesi , , ,8 Pyhäntä , , ,5 Siikalatva , , ,4 Viime vuoteen verrattuna tuloja on vähemmän. Haapaveden toteuma on parempi tänä vuonna kuin viime vuonna (75,1 %), Siikalatvalla on nousua viime vuoteen verrattuna (72,2 %), ja Pyhännällä on pysytty suunnilleen samoissa luvuissa kuin viime vuonna 72,2 %. Ostolääkäripalveluita on jouduttu käyttämään neuvoloissa ja Haapaveden vastaanotolla. Vuodeosastoille on ostettu osastohoitoa osastojen kesälomasulkujen aikana sekä vuodeosastojen ollessa täynnä. Pitkiin sairauslomiin jouduttu ottamaan sijaiset Pulkkilan neuvolassa, Haapaveden ja Pulkkilan mielenterveysneuvoloissa, Pulkkilan vastaanotolla sekä Haapaveden ja Siikalatvan vuodeosastoilla. Röntgenkulut ovat ylittyneet Nearis-järjestelmän käyttöönoton vuoksi. Välinehuollossa on jouduttu huoltamaan laitteita enemmän, ja lisäksi matkakuluja on aiheuttanut välineiden kuljettaminen toiseen välinehuoltoon. Hoitotarvikejakelun kulut ovat ylittyneet alibudjetoinnin ja kalliiden hoitotarvikkeiden lisääntyneen tarpeen vuoksi. Kotona hoidetaan yhä enemmän vaativampia sairauksia. Osa menoista on etupainotteisia, mutta vastaavasti osa toteutuu myöhemmin Helmi vanhuspalvelut, yhteensä Ira Karvonen, vanhuspalvelupäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV Tulot , , ,2 IV % (100) Menot , , ,7 Netto , , ,3 Haapavesi , , ,3 Pyhäntä , , ,4 Siikalatva , , ,3 Kokonaisuutena viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tuloja on tullut vähemmän (83,0 %) ja menot ovat suuremmat (76,2 %). Ylityksiä on aiheutunut mm. sairausloma- ja vuosilomasijaisista. Haapavedellä hallinnon ylityksiä on eläkemenoperusteisissa maksuissa, toimisto- ja koulutarvikkeissa sekä itkuluissa. Myös sisäiset kiinteistökulut ovat ylittyneet. Myös päiväkeskuksessa ja tukipalveluissa on ylityksiä. Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat ylittyneet, koska asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja erilliskorvaukset ovat nousseet. Lisäksi on jouduttu käyttämään kalliita lääkkeitä ja hoitotarvikkeita. Pyhännällä ovat ylittyneet sekä kotisairaanhoidon että hoitotarvikejakelun kustannukset. Siikalatvalla toteutuma on ylittynyt kotihoidossa, päiväkeskuksessa sekä tuki- ja asumispalveluissa.

8 2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot , , ,8 Menot , , ,5 Netto , , , , , ,5 Pyhäntä ,0 1 84,3 Haapavesi Siikalatva , , ,9 Sosiaalipalveluissa 9 kk:n toteutumassa ovat ylittyneet lasten- ja nuorten huolto, vammaispalvelut, toimeentulotuki sekä MTN-palvelut. Kehitysvammahuolto on pysynyt hyvin raamissa, ja vain Haapaveden avohuolto on ylittynyt. Tuloja on saatu perittyä hyvin, ja vuoteen 2012 verrattuna ne ovat lisääntyneet. On syytä varautua siihen, että sosiaaliturvan tarve kasvaa, jos yleinen taloudellinen tilanne jatkuu heikkona. Sosiaalipalveluissa lisämäärärahan tarvetta Haapavedellä ja Siikalatvalla; lasten- ja nuortenhuolto, henkilökohtaiset avustajat ja toimeentulotuki sekä Siikalatvalla vammaisten matkustus- ja kuljetuspalvelut Erikoissairaanhoito yhteensä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot , , ,1 Menot , , ,8 Netto , , ,7 Haapavesi , , ,7 Siikalatva Erikoissairaanhoito on pysynyt talousarviossa, mutta sen ennustettavuus on vaikeaa. SHP:n laskutus on yhteensä (66,8% shp:n budjetoimasta, jossa laskua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna on noin 5%).

9 2200 Helmi ympäristöpalvelut, yhteensä Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö Tulot , , ,6 Menot , , ,7 Netto , , , , , ,5 Pyhäntä , , ,9 Oulainen , , ,6 Haapavesi Raahe (Vihanti) Siikalatva , , , , , ,9 Varhaiseläkemenoperusteinen kuluerä (Varhe-maksu) on ollut huomattavasti arvioitua suurempi eikä sitä ole voitu ennakoida. Keskitetysti hoidettavien tehtävien kuluerä keskushallintoon on huomattavasti ennakoitua suurempi. Haapaveden osalta näkyy lisäksi korottavana menoeränä Karsikas-Nivala-vesierityistilanteesta (heinäkuussa) aiheutuneet kulut. Erityistilanteisiin ei voi varautua, eikä niihin varata erikseen määrärahoja. Tehdään loppuvuonna vain välttämättömät hankinnat. KOULULAUTAKUNTA Ahti Karvonen, sivistysjohtaja Tulot , , ,8 Menot , , ,8 Netto , , ,8 Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja Tulot , , ,5 Menot , , ,7 Netto , , ,9 Päivähoidon talous näyttää ainakin toistaiseksi olevan raamissa.

10 Peruskoulutus Ahti Karvonen, sivistysjohtaja I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,1 Menot , , ,6 Netto , , ,1 Ryhmäkokojen pienentämiseen kohdistuvaa v avustusta saatiin ennakoitua enemmän ja se maksettiin kokonaisuudessaan huhtikuussa. Lukio Erkki Seitajärvi, rehtori Talousarvio Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,0 Menot , , ,8 Netto , , ,6 Tulot ovat nousseet, koska kaksoistutkinnon suoritusten määrä on lisääntynyt ja Comenius-projektille on saatu avustusta. Lukion osalta toteuma 72,6 %, kun se oli viime vuonna vastaavana aikana 74,8 %: palkkamenot ovat hieman pienentyneet. Kirjastotoimi Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,6 8 44, ,7 Menot , , ,0 Netto , , ,3 Kirjasto pysynee budjetissa myös loppuvuonna.

11 Kansalaisopiston johtokunta Liisa Vornanen, kansalaisopiston rehtori Tulot , , ,9 Menot , , ,7 Netto , , ,4 Vuosien 2012 ja 2013 kolmannen neljänneksen toteuma on samansuuntainen: tulot ovat yli 70 %, menot 69,3-72,7 % ja netto alle 75 % (74,4 % - 68,6 %). Syyskuussa on laskutettu hyvin vähän kurssimaksuja. VAPAA-AIKATOIMINNAN LAUTAKUNTA Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,1 Menot , , ,9 Netto , , ,3 Liikuntapalvelut Tero Lehtola, vs. liikuntasihteeri Tulot , , ,3 Menot , , ,0 Netto , , ,7 Muiden palvelujen ostoissa ylitykset johtuvat latuajoista. Myös kalustohankinnat ovat lisänneet kuluja. Vauvauinnin ohjaajien palkkoja ei ole budjetoitu ollenkaan tälle vuodelle. Uima- ja liikuntahallin toiminta alkoi elokuussa, joten laskutettavat tulot eivät vielä näy tässä raportissa. Uimahallin tulokertymä on arvioitu liian suureksi. Liikuntapuolen raporttia ei voi verrata viimevuotiseen, koska uimahalli avattiin vasta Latuajoja järkevöitetään ja painotetaan niitä viikonloppuihin. Siikalatvalta kokeillaan kuljetusta uimahalliin. Kenttämestaria ei palkata vielä tälle vuodelle.

12 Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot 4 5,0 0,6 15,8 0,7 19,5 Menot , , ,0 Netto , , ,1 Lähes kaikki avustukset on maksettu. Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot , , ,9 Menot , , ,2 Netto , , ,6 Etsivään nuorisotyöhön saatiina OKM: ltä tänä vuonna euron avustus, ja viime vuodelta siirtyi tälle vuodelle avustusta n euroa. Osa avustuksista siirtyy puolestaan ensi vuodelle. Nuorisotyön raportin mukaan nettomenot olivat viime vuonna vielä pienemmät. TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,5 Menot , , ,7 Netto , , ,2 Toteuma on budjetin mukainen ja tällä hetkellä ei ole nähtävissä asioita, jotka muuttaisivat loppuvuoden näkymiä suuntaan tai toiseen. Edellisvuoden vastaavaan kvartaaliin verrattuna budjetti on alittunut hieman, mutta loppuvuonna tilanne tasoittuu. Talouden toteutumista seurataan kuukausittain, jotta tarvittaessa voidaan reagoida riittävän ajoissa.

13 Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja Tulot 54 0,1 0,5 1, ,8 Menot , , ,8 Netto , , ,7 Palkkakustannukset ovat raamissa. Tavara- ja palveluostot ovat alittuneet tässä toteutumassa ja samoin kun verrataan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tavaraostot ajoittuvat kuitenkin loppuvuodelle. Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,6 Menot , , ,1 Netto , , ,8 Keskitettyjen (kiinteistönhoito ja siivous) kulujen vyörytyksiä ei ole huomioitu omien kiinteistöjen budjetissa kiinteistökohtaisesti. Tämä nostaa omien kiinteistöjen käytössä kuluja, mutta myös tuloja. Kolmannen kvartaalin toteutuma on edellisvuoden vastaavan mukainen. Liikenneväylät ja yleiset alueet Antti Mustaparta, maanrakennuspäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,5 2 22,8 4 54,3 Menot , , ,4 Netto , , ,5

14 Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,0 Menot , , ,9 Netto , , ,7 Menot tässä kvartaalissa ovat vielä alle budjetoidun, mutta nähtävissä on, että viimeiselle neljännekselle kohdistuu menoeriä, jotka nostavat kulut budjetoituun summaan.

Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen osalta toteumaa 66,0 %.

Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen osalta toteumaa 66,0 %. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2017 Toisen kolmanneksen talousraportti elokuun loppuun osoittaa toimintakulujen, -tuottojen ja toimintakatteen osalta 65 % toteutumaa, joten tässä vaiheessa tilanne talousarvioon

Lisätiedot

Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen osalta toteumaa 31,8 %.

Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen osalta toteumaa 31,8 %. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN I/2017 Ensimmäisen kolmanneksen talousraportti huhtikuun loppuun osoittaa toimintakulujen, -tuottojen ja toimintakatteen osalta 31,2 % toteutumaa, joten tässä vaiheessa tilanne

Lisätiedot

Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen alittaneen hieman edellisvuoden tason.

Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen alittaneen hieman edellisvuoden tason. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN I/2016 Ensimmäisen neljänneksen talousraportti maaliskuun loppuun osoittaa toimintakulujen, -tuottojen ja toimintakatteen osalta 22,3 % toteutumaa, joten tässä vaiheessa tilanne

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2015

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2015 Talousraportti puolen vuoden tilanteessa osoittaa toimintakulujen osalta 48,6 % toteutumaa. Toimintatuottojen heikommasta kertymästä johtuen toimintakatteen toteutuma

Lisätiedot

ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste syyskuun lopussa oli 12,2 %. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna työttömyysaste oli 11,8 %.

ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste syyskuun lopussa oli 12,2 %. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna työttömyysaste oli 11,8 %. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN III/2015 Talousraportti syyskuun 2015 lopun tilanteessa osoittaa toimintakulujen osalta 73,4 % toteumaa. Toimintatuottojen heikommasta kertymästä johtuen toimintakatteen toteuma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI (TALOUSARVIORAPORTTI IV/IV2014)

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI (TALOUSARVIORAPORTTI IV/IV2014) TILINPÄÄTÖSRAPORTTI (TALOUSARVIORAPORTTI IV/IV2014) Vuoden 2013 tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate ylittyi noin 300 000 euroa, mutta valtuuston

Lisätiedot

Vuosi 2013 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuudet) PERUSTURVAOSASTO

Vuosi 2013 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuudet) PERUSTURVAOSASTO (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien PERUSTURVAOSASTO (Perusturvalautakunta ja ympäristöterveyslautakunta yhteensä) Antti-Jussi Vahteala, vs.

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ Khall liite nro 80/2017 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2017-2019 KUNTAYHTYMÄT JA MUUT KUNTIEN YHTEISET TOIMIELIMET Jäsen Varajäsen Suomen Kuntaliitto, vaalipiirikohtaiset Kuntapäivät (kunta,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA. II kolmannesvuosiraportti

MÄNTYHARJUN KUNTA. II kolmannesvuosiraportti MÄNTYHARJUN KUNTA II kolmannesvuosiraportti 2015 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2015-31.8.2015 Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot