TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013"

Transkriptio

1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013 Haapaveden kaupungin talous on heikentynyt edelleen kuluvan vuoden aikana. Kolmannessa osavuosikatsauksessa tulos on vain noin euroa ylijäämäinen, mikä ennakoi alijäämäistä tulosta tälle vuodelle. Verotulot toteutunevat ennakoidusti, mutta valtionosuuksia on kertynyt budjetoitua vähemmän. Investointien nettosumma on 4,1 milj. euroa ja ne ovat toteutuneet 67-prosenttisesti. Uuden päiväkodin valmistuminen nostaa kuitenkin selvästi investointien toteutumaprosenttia loppuvuodesta. Haapaveden kaupunki on ottanut tänä vuonna pitkäaikaista korollista lainaa euroa. Virpi Siipo vs. talousjohtaja

2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Leena Pirttikangas, keskusvaalilautakunnan sihteeri Tulot Menot Netto Määrärahavarauksia ei ole, koska kansallisia tai EU-vaaleja ei järjestetä tänä vuonna. TARKASTUSLAUTAKUNTA Virpi Siipo, vs. talousjohtaja Tulot ,4 8 41, ,3 Menot , , ,9 Netto 5 0 7,1 1 26,9 2 31,2 Kaupunkikonsernin tilintarkastus kilpailutettiin, ja kilpailutuksen seurauksena uudeksi tarkastusyhtiöksi on valittu KPMG Oy Ab. Menot eivät ole toteutuneet ennakoidusti, sillä tarkastuspäiviä on ollut tarkastelujaksolla viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän; tilintarkastuspäiviä kertyy kuitenkin loppuvuonna. KAUPUNGINHALLITUS Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot , , ,6 Menot , , ,6 Netto , , ,4 Tuottoihin on kirjautunut tuloja mm. historiakirjan myynnistä lähes e. Menopuolella kirjauksina ovat esim. yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut. Kokouspalkkiot ovat ylittyneet mm. valtuuston vaihtumisen ja strategiatyön vuoksi. Myös ns. laskutusputkesta aiheutuvat it-kulut näkyvät toteutumassa. Menojen kertymä tasaantuu loppuvuodesta. Joukkoliikenteen ostopalvelujen toteutuma on yli 80 %. Linja-autoliikenteen osalta säästöt näkyvät paremmin vuodesta 2014 alkaen. Muutamia ostovuoroja on kuitenkin jo poistettu alkaen.

3 Ympäristölaboratorion tulos on tässä toteutumassa yli euroa ylijäämäinen. Yleishallinto Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot , , ,6 Menot , , ,9 Netto , , ,4 Yhteisöjen jäsenmaksut ovat painottuneet alkuvuoteen. Pelastustoimi Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot Menot , , ,1 Netto , , ,1

4 MAASEUTULAUTAKUNTA Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot , , ,8 Menot , , ,4 Netto , , ,5 Maaseututoimi Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot Menot 151 0,7 0,5 3 2, ,9 Netto 151 0,7 0,5 3 2, ,9 Tämän hetken toteutuma vastaa kutakuinkin viime vuoden vastaavaa ajankohtaa, mutta laskutusrytmistä johtuen kustannukset ovat hieman ajankohtaa suuremmat. Lomatoimi Tuija Naakka, lomituspalvelupäällikkö Tulot , , ,8 Menot , , ,9 Netto Mela korvaa lomatoimen täysimääräisesti.

5 RAKENNUSLAUTAKUNTA Risto Pekkala, rakennustarkastaja Tulot , , ,2 Menot , ,0 Netto ,6 3 10,1-1 -3,9 Haapaveden kaupungin rakennuslupien lupamäärät sekä lupamaksutulot ovat kehittyneet hyvin verrattuna edelliseen vuoteen huolimatta yleisestä rakennusalan hiljentymisestä. Rakennustoiminta, varsinkin uusien omakotitalojen rakennusluvitukset ja aloitukset, on jatkunut vilkkaana loppusyksyyn saakka. 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Tulot , , ,3 Menot , , ,2 Netto , , ,6 Haapavesi , , ,8 Pyhäntä , , ,6 Siikalatva , , ,4 Perusturvalautakunnan 9 kk:n toteutuma on heikompi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Tulot ovat pienemmät (80,1 %) ja menot korkeammat (75,2 %). Haapaveden osalta talousarvio ylittyy vanhus- ja sosiaalipalveluissa sekä ruokapalveluissa. Terveyspalveluissa on pysytty talousarviossa. Pyhännän osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Siikalatvalla ylittyy erityisesti sosiaalipalvelut ja lievää ylitystä on myös terveys- ja vanhuspalveluissa. Osa menoista, erityisesti terveyspalveluissa, on etupainotteisia, mikä hieman tasaa loppuvuotta. Vanhoja vuosilomia on pidetty runsaasti, mikä puolestaan osaltaan vähentää tilinpäätökseen kirjattavaa lomapalkkavelkaa. Kaikki mahdolliset toimenpiteet tehdään. Perusturvan tuottamat palvelut ovat kuitenkin lakiin perustuvia ja joidenkin palveluiden tarvetta erittäin vaikea ennakoida. Perusturvalautakunta pyytää lisämäärärahaa Haapaveden vanhuspalveluihin , Haapaveden sosiaalipalveluihin ja Siikalatvan sosiaalipalveluihin vuodelle 2013.

6 2100 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Tulot , , ,5 Menot , , ,8 Netto , , ,2 Haapavesi ,2 4 30,8 8 61,5 Pyhäntä , ,3 Siikalatva , ,6 Haapaveden osuus sisältää projektien lisäksi perusturvan hallinnon vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (n ). TerPS2-projektin osalta kulut on laskutettu kokonaisuudessaan projektilta. Helmen kuntien maksuosuuden lasku ei näy vielä toteutumassa (n ) Ruokapalvelut Helmi, yhteensä Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Tulot , , ,6 Menot , , ,1 Netto , , ,7 Suoritteista on toteutunut Haapavedellä 67,2 %, Siikalatvalla 67,5 % ja kokonaisuutena 67,8 %. Vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna menot ja tulot ovat samalla tasolla. Asiakkaiden määrä vanhuspalveluissa ei ole pysynyt ennustetussa (-4700 hoitopäivää), samoin kuin terveyskeskusten (-7000 hoitopäivää) sulut eivät olleet tiedossa ruokapalveluiden budjetinteon yhteydessä. Ateriapalveluasiakkaita oli 7500 vähemmän kuin ennustettu. Siikalatvalla käytettävä keskihinta alentaa tuloja Kaikki po. ajankohdan tulot eivät näy tässä toteutumassa. Menot ovat pysyneet budjetissa kokonaisuutena. Yksikkötasolla seuranta on haasteellista, koska ennustetut toimintamuutokset eivät toteutuneet vuoden alusta. Joidenkin menojen osalta on jo käytetty koko vuoden osuus (esim. vakuutukset, painatukset, ilmoitukset ja hoitotarvikkeet). Näiden osalta menot eivät enää kasva kuluvana vuonna. Budjettia seurataan koko ajan ja poikkeamiin puututaan ajoissa. Hinnankorotuksia on odotettavissa elintarvikkeisiin koko vuoden ajan. Sijaisuudet pyritään hoitamaan ilman sijaisia.

7 2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Marge Fingerroos, vs. terveyspalvelupäällikkö Tulot , , ,5 Menot , , ,9 Netto , , ,4 Haapavesi , , ,8 Pyhäntä , , ,5 Siikalatva , , ,4 Viime vuoteen verrattuna tuloja on vähemmän. Haapaveden toteuma on parempi tänä vuonna kuin viime vuonna (75,1 %), Siikalatvalla on nousua viime vuoteen verrattuna (72,2 %), ja Pyhännällä on pysytty suunnilleen samoissa luvuissa kuin viime vuonna 72,2 %. Ostolääkäripalveluita on jouduttu käyttämään neuvoloissa ja Haapaveden vastaanotolla. Vuodeosastoille on ostettu osastohoitoa osastojen kesälomasulkujen aikana sekä vuodeosastojen ollessa täynnä. Pitkiin sairauslomiin jouduttu ottamaan sijaiset Pulkkilan neuvolassa, Haapaveden ja Pulkkilan mielenterveysneuvoloissa, Pulkkilan vastaanotolla sekä Haapaveden ja Siikalatvan vuodeosastoilla. Röntgenkulut ovat ylittyneet Nearis-järjestelmän käyttöönoton vuoksi. Välinehuollossa on jouduttu huoltamaan laitteita enemmän, ja lisäksi matkakuluja on aiheuttanut välineiden kuljettaminen toiseen välinehuoltoon. Hoitotarvikejakelun kulut ovat ylittyneet alibudjetoinnin ja kalliiden hoitotarvikkeiden lisääntyneen tarpeen vuoksi. Kotona hoidetaan yhä enemmän vaativampia sairauksia. Osa menoista on etupainotteisia, mutta vastaavasti osa toteutuu myöhemmin Helmi vanhuspalvelut, yhteensä Ira Karvonen, vanhuspalvelupäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV Tulot , , ,2 IV % (100) Menot , , ,7 Netto , , ,3 Haapavesi , , ,3 Pyhäntä , , ,4 Siikalatva , , ,3 Kokonaisuutena viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tuloja on tullut vähemmän (83,0 %) ja menot ovat suuremmat (76,2 %). Ylityksiä on aiheutunut mm. sairausloma- ja vuosilomasijaisista. Haapavedellä hallinnon ylityksiä on eläkemenoperusteisissa maksuissa, toimisto- ja koulutarvikkeissa sekä itkuluissa. Myös sisäiset kiinteistökulut ovat ylittyneet. Myös päiväkeskuksessa ja tukipalveluissa on ylityksiä. Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat ylittyneet, koska asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja erilliskorvaukset ovat nousseet. Lisäksi on jouduttu käyttämään kalliita lääkkeitä ja hoitotarvikkeita. Pyhännällä ovat ylittyneet sekä kotisairaanhoidon että hoitotarvikejakelun kustannukset. Siikalatvalla toteutuma on ylittynyt kotihoidossa, päiväkeskuksessa sekä tuki- ja asumispalveluissa.

8 2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot , , ,8 Menot , , ,5 Netto , , , , , ,5 Pyhäntä ,0 1 84,3 Haapavesi Siikalatva , , ,9 Sosiaalipalveluissa 9 kk:n toteutumassa ovat ylittyneet lasten- ja nuorten huolto, vammaispalvelut, toimeentulotuki sekä MTN-palvelut. Kehitysvammahuolto on pysynyt hyvin raamissa, ja vain Haapaveden avohuolto on ylittynyt. Tuloja on saatu perittyä hyvin, ja vuoteen 2012 verrattuna ne ovat lisääntyneet. On syytä varautua siihen, että sosiaaliturvan tarve kasvaa, jos yleinen taloudellinen tilanne jatkuu heikkona. Sosiaalipalveluissa lisämäärärahan tarvetta Haapavedellä ja Siikalatvalla; lasten- ja nuortenhuolto, henkilökohtaiset avustajat ja toimeentulotuki sekä Siikalatvalla vammaisten matkustus- ja kuljetuspalvelut Erikoissairaanhoito yhteensä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot , , ,1 Menot , , ,8 Netto , , ,7 Haapavesi , , ,7 Siikalatva Erikoissairaanhoito on pysynyt talousarviossa, mutta sen ennustettavuus on vaikeaa. SHP:n laskutus on yhteensä (66,8% shp:n budjetoimasta, jossa laskua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna on noin 5%).

9 2200 Helmi ympäristöpalvelut, yhteensä Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö Tulot , , ,6 Menot , , ,7 Netto , , , , , ,5 Pyhäntä , , ,9 Oulainen , , ,6 Haapavesi Raahe (Vihanti) Siikalatva , , , , , ,9 Varhaiseläkemenoperusteinen kuluerä (Varhe-maksu) on ollut huomattavasti arvioitua suurempi eikä sitä ole voitu ennakoida. Keskitetysti hoidettavien tehtävien kuluerä keskushallintoon on huomattavasti ennakoitua suurempi. Haapaveden osalta näkyy lisäksi korottavana menoeränä Karsikas-Nivala-vesierityistilanteesta (heinäkuussa) aiheutuneet kulut. Erityistilanteisiin ei voi varautua, eikä niihin varata erikseen määrärahoja. Tehdään loppuvuonna vain välttämättömät hankinnat. KOULULAUTAKUNTA Ahti Karvonen, sivistysjohtaja Tulot , , ,8 Menot , , ,8 Netto , , ,8 Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja Tulot , , ,5 Menot , , ,7 Netto , , ,9 Päivähoidon talous näyttää ainakin toistaiseksi olevan raamissa.

10 Peruskoulutus Ahti Karvonen, sivistysjohtaja I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,1 Menot , , ,6 Netto , , ,1 Ryhmäkokojen pienentämiseen kohdistuvaa v avustusta saatiin ennakoitua enemmän ja se maksettiin kokonaisuudessaan huhtikuussa. Lukio Erkki Seitajärvi, rehtori Talousarvio Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,0 Menot , , ,8 Netto , , ,6 Tulot ovat nousseet, koska kaksoistutkinnon suoritusten määrä on lisääntynyt ja Comenius-projektille on saatu avustusta. Lukion osalta toteuma 72,6 %, kun se oli viime vuonna vastaavana aikana 74,8 %: palkkamenot ovat hieman pienentyneet. Kirjastotoimi Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,6 8 44, ,7 Menot , , ,0 Netto , , ,3 Kirjasto pysynee budjetissa myös loppuvuonna.

11 Kansalaisopiston johtokunta Liisa Vornanen, kansalaisopiston rehtori Tulot , , ,9 Menot , , ,7 Netto , , ,4 Vuosien 2012 ja 2013 kolmannen neljänneksen toteuma on samansuuntainen: tulot ovat yli 70 %, menot 69,3-72,7 % ja netto alle 75 % (74,4 % - 68,6 %). Syyskuussa on laskutettu hyvin vähän kurssimaksuja. VAPAA-AIKATOIMINNAN LAUTAKUNTA Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,1 Menot , , ,9 Netto , , ,3 Liikuntapalvelut Tero Lehtola, vs. liikuntasihteeri Tulot , , ,3 Menot , , ,0 Netto , , ,7 Muiden palvelujen ostoissa ylitykset johtuvat latuajoista. Myös kalustohankinnat ovat lisänneet kuluja. Vauvauinnin ohjaajien palkkoja ei ole budjetoitu ollenkaan tälle vuodelle. Uima- ja liikuntahallin toiminta alkoi elokuussa, joten laskutettavat tulot eivät vielä näy tässä raportissa. Uimahallin tulokertymä on arvioitu liian suureksi. Liikuntapuolen raporttia ei voi verrata viimevuotiseen, koska uimahalli avattiin vasta Latuajoja järkevöitetään ja painotetaan niitä viikonloppuihin. Siikalatvalta kokeillaan kuljetusta uimahalliin. Kenttämestaria ei palkata vielä tälle vuodelle.

12 Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot 4 5,0 0,6 15,8 0,7 19,5 Menot , , ,0 Netto , , ,1 Lähes kaikki avustukset on maksettu. Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot , , ,9 Menot , , ,2 Netto , , ,6 Etsivään nuorisotyöhön saatiina OKM: ltä tänä vuonna euron avustus, ja viime vuodelta siirtyi tälle vuodelle avustusta n euroa. Osa avustuksista siirtyy puolestaan ensi vuodelle. Nuorisotyön raportin mukaan nettomenot olivat viime vuonna vielä pienemmät. TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,5 Menot , , ,7 Netto , , ,2 Toteuma on budjetin mukainen ja tällä hetkellä ei ole nähtävissä asioita, jotka muuttaisivat loppuvuoden näkymiä suuntaan tai toiseen. Edellisvuoden vastaavaan kvartaaliin verrattuna budjetti on alittunut hieman, mutta loppuvuonna tilanne tasoittuu. Talouden toteutumista seurataan kuukausittain, jotta tarvittaessa voidaan reagoida riittävän ajoissa.

13 Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja Tulot 54 0,1 0,5 1, ,8 Menot , , ,8 Netto , , ,7 Palkkakustannukset ovat raamissa. Tavara- ja palveluostot ovat alittuneet tässä toteutumassa ja samoin kun verrataan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tavaraostot ajoittuvat kuitenkin loppuvuodelle. Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,6 Menot , , ,1 Netto , , ,8 Keskitettyjen (kiinteistönhoito ja siivous) kulujen vyörytyksiä ei ole huomioitu omien kiinteistöjen budjetissa kiinteistökohtaisesti. Tämä nostaa omien kiinteistöjen käytössä kuluja, mutta myös tuloja. Kolmannen kvartaalin toteutuma on edellisvuoden vastaavan mukainen. Liikenneväylät ja yleiset alueet Antti Mustaparta, maanrakennuspäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,5 2 22,8 4 54,3 Menot , , ,4 Netto , , ,5

14 Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,0 Menot , , ,9 Netto , , ,7 Menot tässä kvartaalissa ovat vielä alle budjetoidun, mutta nähtävissä on, että viimeiselle neljännekselle kohdistuu menoeriä, jotka nostavat kulut budjetoituun summaan.

Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44

Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot