TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/ Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019"

Transkriptio

1 TAPION Liite PatuL 2/ Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala, Kustannusario» 0,7 0,3 4,4 14,0 0,3 13, Yhteensä: 33, t, joilla on metsän hoitotyöehdotus ,182,44,67 104,106, 145,151, 184, 208, 244, 246,58, 60,62, 63, 72,74,78, 81, 88, ,162.1, 194, 200.1, 206, 217, 218 Metsänhoitotyöt uosina Työlaji Yhteensä: Pinta-ala, t Kustannusario, j t, joilla on metsänhoitotyöehdotus Metsänhoitotyöt uosina TyÖlaji Yhteensä: Pinta-ala, Kustannusario, l i it t, joilla on metsänhoitotyöehdotus

2 l'''""3"" Kirkkonummen kunta - Vuosien metsänhoitotölden malsematyölupakemuksiln liittyät toimenpideselostukset Hakkuut Alueella tullaan tekemään lähimetsien hoitoa. Hakkuut tehdään taliaikaan maan ollessa roudassa ja kkuutähteet kerätään kkuun yhteydessä. Ulkoilureitit ja polut pidetään puhtaina kkuutähteistä. Puustoa rennetaan kasutilan lisäämiseksi ja elinoimaista pienempää puustoa säästetään jatkuuuden takaamiseksi. Kallioisilla kohdilla säästetään pääasiassa mäntyä. Lehtipuita ja sekametsäisyyttä pyritään suosimaan kaikkialla. Vaaralliset huonokuntoiset puut poistetaan reittien arsilta, mutta missä lahopuusto ei aiheuta aaraa sitä myös jätetään. Kohteet jaetaan koneella ja miestyönä tehtäiin korjuukohteisiin. Paikoitellen kuioilla käytetään molempia korjuutapoja, jotta luttu lopputulos saautetaan. Esimerkiksi kallioiden laitoja oidaan hoitaa helpommin miestyöna. Ensirennusta tehdään 7,3 ja rennusta 50 alueella. Aokkuu tehdään 0,3 alueelle. Erikoiskkuuta miestyönä on n. 2 lisäksi osa konekorjuukuioista kataan osittain miestyönä. Puustoa myydään ariolta 4900m3 uusia alueita ja n. 1000m3. Tämä astaa metsästrategian mukaisesti reilun kohden uoden kkuukiintiötä. Työt jakautuat kahdelle uodelle. Määrä on ylittää kunnan metsästrategian ohjeellisen aron, mutta iime uosilta jäi soittuja kohteita korjaamatta, mitkä pyritään hoitamaan nyt. Määrä huomioi myös hoitotöiden iiästymistä iimeisen kymmenen uoden aikana. Aokkuu suoritetaan kuiolle Hakkuu on pienimuotoinen ja siinä säästetään nuoret ja jalot lehtipuut sekä kuusialikasos. Herkiltä lähimetsäalueilta ajo järjestetään pienempää kalustoa käyttäen. Osalla kuioista kaadettaat puut jääät maan, eikä niitä poisteta. Hoitotyöt alueella Hoitotyöt jakautuat neljään kokonaisuuteen. Listahinnasto on suuntaa antaa. Lopullinen kustannus määrittyy kilpailutuksen myötä. Pienpuuston hoito Pienpuustoa hoidetaan yhteensä 14 alalla. Soeltuin osin kaadettu puuaines kuljetetaan pois. Innofor Finland Oy Y Kotipaikka Helsinki Käyntiosoite: Myllystenpohjantie l, Kangasala Puhelin ,

3 Taimikonhoidot Taimikoita hoidetaan 2015 yhteensä 13,8 hehtaaria. Laajimmat kokonaisuudet sijoittuat Strömsbyn alueelle kuioille 162.1, 200, 213. Kohteilla on pääsääntöisesti suurempaakin puustoa (ylispuita) nyt rennettaan lisäksi. Aluetta koskettaat Strömbyn teollisuusalue, Sepänkangas II ja Sepänkangas III kaaat. Nyt toteutukseen tuleilla töillä hoidetaan näiden kaaojen VL- alueita. Taimikonhoitotöiden tarkoitus on helpottaa alueella liikkumista tuleaisuudessa, aata lähinäkymiä sekä nopeuttaa puuston järeytymistä. Lehtipuita suositaan ja pyritään sekametsäiseen rakenteeseen. Pienemmät kuusetja männyt säästetään jalojen lehtipuiden ohella. Sepänkangas II alueelle kohdistuu taimikonhoitotyö kuion 124 osalle, tulealle VL-alueelle. Toimenpide ei uhkaa liito-oraan liikkumista alueella, sillä suuret puut säästetään. Toimenpiteessä rennetaan nuorempaa pientä puustoa suosien sekametsäistä monipuolista rakennetta. Nuoren metsän kunnostus ja pienpuuston hoito Taimiaiheen ylittäneitä metsiköitä hoidetaan rentaen niitä soeltuin osin. Ainespuuta ei kaikkialta ielä kerry, mutta energiapuuta on mahdollista kerätä. Tällaisia kohteita hoidetaan tässä aiheessa yhteensä 14,1 ja se käsittää myös teiden ja reittien arsien hoitoa. Reittien arsilta näkymiä aataan noin 15-20m molemmilta puolin lahoja ja ikaisia puita poimien sekä alikasosta raiaten. lla 81 tarkoitus on aata järinäkymä ulkoilureitin arrelta. lla 82 poistetaan tien ylle ylettyiä runkoja. Ennakkoraiaus 238 aati ennakkoraiauksen. Uudistamistyöt 99.1 pinta-alaltaan0,3 uudistetaan ja istutetaan tarpeellisin osin koiulle. lla on jonkin erran kuusialikasosta, mikä pyritään säästämään. Hakkuutähteiden keruu Oksa-ja latatähde kerätään lähtökohtaisesti reittien, polkuerkostojen ja teiden arsilta kaikkialta ja myös rennuskkuun jälkeen. Tähde korjataan myös arttuneiden taimikoiden hoitotyön jälkeen kokopuuna tai rankana. Innofor Finland Oy Y Kotipaikka Helsinki Käyntiosoite: Myllystenpohjantie l, Kangasala Puhelin ,

4 TAPIO -^ Hakkuumäärä kkuutaoittain Siu lla Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina : ja uosina :0 < Hakkuumäärä kkuutaoittain 4000 :t Tukkipuuta m' Kuitupuuta m* Energiapuuta m3 s E o ** 3 3 JC / y»^ ^ ^»i(!> ^ Ny0?yw/y <^' Hakkuutapa Ylispuiden poisto Ensirennus l Energiapuun/ennus IHarennus Aokkuu Siemenpuukkuu Suojuspuukkuu Kaistalekkuu Verhopuukkuu Pienaukkokkuu Poimintakkuu Erikoiskkuu Yhteensä: Pinta-ala, 7,3 50,0 0,3 2,2 Tukkipuuta Kuitupuuta j Energiapuuta m" m" m" 355' , , Yhteensä, m' o 364 o o o Oi

5 co F^" ^S^^^i^Si ^^ /^^i "^s l^s:::;c/^^^ ^' \:)'J^-t^5y' -<'2 P^^ t!:?^. -"d ^Sy^f^ ^ TB r/w^ a^^.^-./^.-^.l

6 :16000 fc-^ /»l'f!'/yf:&w*ri^^^t KSfsiTsrsaP-Ll^cä^ä^ w^^ E9^MlL^S^SIIi m^ ^\< ^ "//^/^wrs ^äw l^;z"%^nk C;1!/ '"??~^\WM^ M^ä& w^ ^^1"1 ^^^p^r^' '"' ^/ i " //T-_ l(-7äf m"%^^/» ~-.F<3m(irs--:i '...^Klf^ an sks rud ti e n] MBB ^ fbisrk-sn.ad,!'! SIMslilell Metsä n hoitotyöt * D Taimikon perustaminen fe? Taimikon arishoito B Taimikonhoito [_ Nuoren metsän hoito Ojitus g Lannoitus Muu hoitotyö 'j ^T""C ^\^^^.<; w-iom^ ^KZS^S.tjOfinE)p&ilo«f1»a'fifff '0'

7 ».y.f KBnteistön nimfc. Kiinteistätunnus: - Omistaifa: SSSWj s^fidsä^^ Ks/f^ftblmM ^ ^^^ '!?^/S^ '"^^ 0) wr, '//^n 1:16000 ^^"i/^^0 J l V-^^''.'-s'/" ^TO7^ Siclnsngcf Strömsl VJ^jlfS,''.^^. 9\A^7we.^'' ^ '^ '.^yilsbsbss Wt"""lVI^H ~^\ i^älk^ i^^'%>< 'labääii» 2^(S^J S.to-^aössen V^_ 5Öi A dt8^ MR^^ [..'» f "Lsl ^TO ^W^ ^^SSi^]SM) ^- '' /']'/ ^' ^=f-^[sr.'-7r' Metsänhoitotyöt Taimikon perustaminen Taimikon arishoito Taimikonhorto Nuoren metsän hoito Ojitus Lannoitus Muu hoitotyö \ymunkkiiisabeygen "'; -T^=? d.wt«li i.i^ \ i ' /.^i ^'^ Mti^ta^i ^^UasV 'n& '/VTV-^TTVT^? /'yy^ft^t^y^yyy T^T^^ -*,77/77^

8 o l 's.\ r<' >;>--^-i^^s=,=^3^5 oyy/ug'x5 s~:^'i'?i^z-^. w \ -^&y^s^ 1't' ^A^ '.S^,^ 'V^R^; ^fb^^^s}^ J^S. \fl^fi-i(j^s^'. <*^^ al< i':-n^'. ;-<.-*y<'tift;: IB 1' n ' -T" 5\y- '\~~a-* / ^~. ''*-i!;?;s.. ;\\~~1'?- :ftl>v%-"''-^\» '.\

9 r>"ll--i^-y'^vj?s'a myi Kb: Kiinteistön nhnfc Kiltejstötunnus: - Omistaja; 1:10000 l Hakkuutaat, tarkka erittely Ylispuiden poisto f Ensirrennus Energiapuurennus B Harennus Q Aokkuu D Siemenpuukkuu Suojuspuukkuu Q Kaistalekkuu Verhopuukkuu B Pienaukkokkuu B Poimintakkuu Erikoiskkuu -)N^^<^3

10 x^ Kiinteistön nimi:. Kifnteistötunnus: - Omistaja: ;w'ysi fwf^ i0 '"/ 77~r,{^ 1:10000 A <y ^^i. ^ ^ r' In. N w ^'+' S.twm6ssen 'l A r^l18'^ i';^^^^if%^ WMWW^' K 1^ IKI^^S^t^i Hakkuutaat, tarkka erittely Ylispuiden poisto f Ensirennus D Energiapuurennus B Harennus Aokkuu Siemenpuukkuu ^uonnon.syojälliali Naturskjitiäsomiäd <^ -^ ^)~y ^/4^:>^'&)""^5'^^orrk-a^ Suojuspuukkuu Kaistalekkuu Verhopuukkuu Pienaukkokkuu Poimintakkuu Erikoiskkuu ^p^urry)^^ S /r^ ^A. ^\ \^

11 :10000 Hakkuutaat, tarkka erittely Ylispuiden poisto Ensirennus D Energiapuurennus B Harennus Aokkuu Siemenpuukkuu Suojuspuukkuu Kaistalekkuu Verhopuukkuu Pienaukkokkuu Poimintakkuu Erikoiskkuu ^^

12 uiitcuaa Kirkkonummen kunta - Vuosien metsänhoitotölden maisematyölupakemuksiin liittyät toimenpideselostukset Hakkuut Alueella tullaan tekemään lähimetsien hoitoa. Hakkuut tehdään taliaikaan maan ollessa roudassa ja kkuutähteet kerätään kkuun yhteydessä. Ulkoilureitit ja polut pidetään puhtaina kkuutähteistä. Puustoa rennetaan kasutilan lisäämiseksi ja elinoimaista pienempää puustoa säästetään jatkuuuden takaamiseksi. Kallioisilla kohdilla säästetään pääasiassa mäntyä. Lehtipuita ja sekametsäisyyttä pyritään suosimaan kaikkialla. Vaaralliset huonokuntoiset puut poistetaan reittien arsilta, mutta missä lahopuusto ei aiheuta aaraa sitä myös jätetään. Kohteet jaetaan koneella ja miestyönä tehtäiin korjuukohteisiin. Paikoitellen kuioilla käytetään molempia korjuutapoja, jotta luttu lopputulos saautetaan. Esimerkiksi kallioiden laitoja oidaan hoitaa helpommin miestyönä. Ensirennusta tehdään 7,3 ja rennusta 50 alueella. Aokkuu tehdään 0,3 alueelle. Erikoiskkuuta miestyönä on n. 2 lisäksi osa konekorjuukuioista kataan osittain miestyönä. Puustoa myydään ariolta 4900m3 uusia alueita ja n. 1000m3. Tämä astaa metsästrategian mukaisesti reilun kohden uoden kkuukiintiötä. Työt jakautuat kahdelle uodelle. Määrä on ylittää kunnan metsästrategian ohjeellisen aron, mutta iime uosilta jäi soittuja kohteita korjaamatta, mitkä pyritään hoitamaan nyt. Määrä huomioi myös hoitotöiden iiästymistä iimeisen kymmenen uoden aikana. Aokkuu suoritetaan kuiolle Hakkuu on pienimuotoinen ja siinä säästetään nuoret ja jalot lehtipuut sekä kuusialikasos. Herkiltä lähimetsäalueilta ajo järjestetään pienempää kalustoa käyttäen. Osalla kuioista kaadettaat puut jääät maan, eikä niitä poisteta. Hoitotyöt alueella Hoitotyöt jakautuat neljään kokonaisuuteen. Listahlnnasto on suuntaa antaa. Lopullinen kustannus määrittyy kilpailutuksen myötä. Pienpuuston hoito Pienpuustoa hoidetaan yhteensä 14 alalla. Soeltuin osin kaadettu puuaines kuljetetaan pois. Innofor Finland Oy Y Kotipaikka Helsinki Käyntiosoite; Myllystenpohjantie l, Kangasala Puhelin ,

13 Taimikonhoidot Taimikoita hoidetaan 2015 yhteensä 13,8 hehtaaria. Laajimmat kokonaisuudet sijoittuat Strömsbyn alueelle kuioille 162.1,200,213. Kohteilla on pääsääntöisesti suurempaakin puustoa (ylispuita) nyt rennettaan lisäksi. Aluetta koskettaat Strömbyn teollisuusalue, Sepänkangas II ja Sepänkangas III kaaat. Nyt toteutukseen tuleilla töillä hoidetaan näiden kaaojen VL- alueita. Taimikonhoitotöiden tarkoitus on helpottaa alueella liikkumista tuleaisuudessa, aata lähinäkymiä sekä nopeuttaa puuston järeytymistä. Lehtipuita suositaan ja pyritään sekametsäiseen rakenteeseen. Pienemmät kuuset ja männyt säästetään jalojen lehtipuiden ohella. Sepänkangas II alueelle kohdistuu taimikonhoitotyö kuion 124 osalle, tulealle VL-alueelle. Toimenpide ei uhkaa liito-oraan liikkumista alueella, sillä suuret puut säästetään. Toimenpiteessä rennetaan nuorempaa pientä puustoa suosien sekametsäistä monipuolista rakennetta. Nuoren metsän kunnostus ja pienpuuston hoito Taimiaiheen ylittäneitä metsiköitä hoidetaan rentaen niitä soeltuin osin. Ainespuuta ei kaikkialta ielä kerry, mutta energiapuuta on mahdollista kerätä. Tällaisia kohteita hoidetaan tässä aiheessa yhteensä 14,1 ja se käsittää myös teiden ja reittien arsien hoitoa. Reittien arsilta näkymiä aataan noin 15-20m molemmilta puolin lahoja ja ikaisia puita poimien sekä alikasosta raiaten. lla 81 tarkoitus on aata järinäkymä ulkoilureitin arrelta. lla 82 poistetaan tien ylle ylettyia runkoja. Ennakkoraiaus 238 aati ennakkoraiauksen. Uudistamistyöt 99.1 pinta-alaltaan 0,3 uudistetaan ja istutetaan tarpeellisin osin koiulle. lla on jonkin erran kuusialikasosta, mikä pyritään säästämään. Hakkuutähteiden keruu Oksa- ja latatähde kerätään lähtökohtaisesti reittien, polkuerkostojen ja teiden arsilta kaikkialta ja myös rennuskkuun jälkeen. Tähde korjataan myös arttuneiden taimikoiden hoitotyön jälkeen kokopuuna tai rankana. Innofor Finland Oy Y Kotipaikka Helsinki Käyntiosoite: Myllystenpohjantie l, Kangasala Puhelin ,

14 Siu 20 (1) luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Mänty Asemakaaa P, eteläreuna YL-tonttia. Alikasoksessa nuorta pihlajaa ja kuusta. Kasatuskeloton alikasos raiataan. Kasatuskelpoista alika sosta pyritään säästämään. Taoitteena lisätä aloa kenttäkerrokseen, edistää uudistumista ja säilyttää puuston kunto. Alikasoksessa pihla jaa noin 2000 kpl, dbh 3 cm, pituus 5 m. Kuusia 2000 kpl/, dbh 3 cm, pituus 2 m.

15 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 44 0,7 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 02 - Nuori kasatusmetsikkö Aina Pähkinäpensas-, Vaahteroita- kuio Vant koiut oisi poistaa ennen nuoren metsän kunnostusta. 53 0,6 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Kallio-, Pähkinäpensas- cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Mänty Kuusi Raita Pihlaja Rauduskoiu Nuoren metsän kunnostus 2015 Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Haapa Kuusi Asemakaaa VL, Kisakumpu. Erityisesti kuusi lahoikaista, tonttien reu noilta poistetaan myös osa koiuista. Edistetään luontaista uudistumis ta. Alikasoksessa pähkinää, aan taimia, aahtera. lla myös rmaaleppää ja korkeita raitoja. Pohjoisosasta poistettu puita aiemmin, pähkinä kasanut hyin. Kuollut kuusi tontin reunassa. Siu 20 (2)

16 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 54 1,9 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Mänty Mänty Asemakaaa VL, Kisakumpu. Pihlaja: rl 2200, 3 cm, 5 m. Ku: 10, 200 kp l, 1 cm. Muutamia ylisuuria koiuja ja mäntyjä (yhteensä noin 10 kpl), dbh noin 50 cm. Hyäkuntoiset ant puut säästetään. Runkomaisia pih lajia säästetään sekä kuusialikasosta. n keskiosassa reheämpi a lue jossa mm. teraleppä. Pienipiirteisesti aihtelea. Koko kuion al ueella rennustaretta kallioalueita lukuunottamatta. Puutarjätett ä. Siu 20 (3)

17 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 57 0,7 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Kiinen hienojakoinen 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali ja kuia kesä Kallio- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Haapa Mänty Haapa Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Kuusi Kuusi Asemakaaa YK-tontti, itäreunassa VL-kaistale. Itäpuoli hyin tiheä, l änsipuolella yksittäisten huonokuntoisten puiden poistoa (mm. suuria k uoleia koiuja). Harennus kannattaa tehdä rakentamisesta riippumatta. Jos tontti rakennetaan, kkuu almentaa samalla jääää puustoa erit yisesti kapealla VL-kaistaleella. 58 0,3 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Kiinen keskikarkea tai karkea 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali ja kuia kesä Pähkinäpensas- Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Raita Raita Asemakaaa VL. Alikasos: pihlajaa 1000kpl/, 3cm, 5m. Harmaaleppää. Vaahtera, dbh 13 cm. Pienpuustonhoito erityisesti tienreunaan. Alikas oskuusia säästetään. Siu 20 (4)

18 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 59 1,0 Kitumaa Kalliomaa ja hietikko Kallio tai kiikko Tali ja kuia kesä kuio cm m kpl/ m²/ Yhteensä Rauduskoiu Mänty Mänty Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Asemakaaa VL. Koko kuiolla kuolleita/kuoleia kuusia ja koiuja sekä elossa oleia lahoikaisia kuusia, myös tonttien reunoilla. Huonokunt oiset puut puut poistetaan (asukkaille polttopuiksi). Kangasmetsäpaina nne länsireunalla. Katajia, puumaisiapihlajia. 60 2,5 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä Pieniä kallioalueita- / Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Asemakaaa VL. Eteläosassa kuollut kuusi tontin reunassa. Alikasos: k u, 20, rl 300 kpl/, lpm 1 cm. Myös nuorta pihlajaa ja apaa rak seltaan. Harennetaan kuusta eniten (osa lahoikaista), myös osa koiu ista huonokuntoista. Erikoiskkuu 2015 Siu 20 (5) Harennus 2015, Pienpuuston hoito 2015

19 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 61 0,9 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Pieniä kallioalueita-, Pähkinäpensas- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Mänty Mänty Raita Pihlaja Asemakaaa VL. Länsiosa tasaikäinen, ylitiheä. n itäosa lehtoa jo ssa poimintaluonteisesti poimitaan yksittäisiä huonokuntoisia puita po lun arrelta. Polku kuion lki, kuollut kuusi polun arrella. n itäreunassa myös rmaaleppää. Siu 20 (6)

20 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 62 0,7 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Kuusi Raita Harmaaleppä Mänty Pieniä kallioalueita-, Pähkinäpensas-, Noro-Metsälain tärkeä elinympäristö Asemakaaa VL. Ulkoilutien arrella muutamia huonokuntoisia koiuja se kä raitoja, oksia roikkuu tien päällä. Puistokäytään reunojen raiaus, letipuuesakkoa. 63 0,4 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) 02 - Nuori kasatusmetsikkö Aina Yhteensä Raita Raita Rauduskoiu Harmaaleppä Rauduskoiu Siu 20 (7) Erikoiskkuu 2015, Pienpuuston hoito 2015 Erikoiskkuu 2015, Pienpuuston hoito 2015 Tiet ja sähkölinja lkoat kuiota. Tienarsien puuston hoito. Huonok untoiset puut pois, alikasosta raiataan. Kuoleia ja kuolleita koiu ja. Leppää, tuomea, pajua.

21 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 64 0,8 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 02 - Nuori kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä Entinen maatalousmaa- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Ensirennus 2015 Harmaaleppä Harmaaleppä Rauduskoiu Rauduskoiu Asemakaaa VL. Harennetaan etupäässä koiua. n leppäaltainen os a (keski-lounaisosa) jätetään rennuksen ulkopuolelle tien reunamets ää lukuunottamatta. Tieltä aataan näkymiä niitylle kapeasta kohdasta. Voi rentaa kahdella kerralla koskaylitiheä (suunnitelmakauden alu ssa ja lopussa). Lounaiskärjessä tien reunassa muutama arttunut koiu ja mänty. 66 0,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Siu 20 (8)

22 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 67 1,5 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 02 - Nuori kasatusmetsikkö Aina Korpipaatsama- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Alikasos: ku 15, 200 kpl/, 3cm, 2m. Pihlaja 1200kpl/, 1cm. Koiu 600 kpl/, 1cm, 2cm. Ylispuut säilytetään. Kasatetaan sekapuustoise na. 68 3,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Pieniä kallioalueita- Nuoren metsän kunnostus 2015 Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Haapa Koillisosa lähimetsää. Mänty kuion itäpuolella sekä länsinurkassa, mu uten kuusialtainen. Lehtipuita suositaan, tiheitä koiuryhmiä renn etaan. Siu 20 (9)

23 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 71 0,3 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Korpipaatsama- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Erikoiskkuu 2015 Harmaaleppä Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Harmaaleppä Alikasoksessa rmaaleppää, tuomea, pihlajaa. Tien reunasta kuollut puu sekä lahot puut poistetaan, jätetään kuiolle maapuiksi. 72 0,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas Turemaa 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Harmaaleppä Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Mänty Raita Haapa Alikasos kuusia 800 kpl/, 1cm, 2 m. Nuorta lehtipuustoa. Järein a pa läpimitaltaan noin 70 cm. Tien arrelta poistetaan muutama laho koi u ja kuollut mänty. Reittien reunojen raiaus. Siu 20 (10)

24 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 74 1,6 Metsämaa Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Aina Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Pihlaja Raita Rauduskoiu Harennetaan kuion länsiosan tiheää mäntyaltaista osaa, rajoittuu o imalinjaan. Harennus kuion 68 kkuun yhteydessä. Ulkoilutiehen ulot tua anpuustoinen männikköalue (jatkuu kalliomäeltä, kuio 73) jäte tään rentamatta. Kalliokuion pohjoispuolinen kiinen rinne jätetää n rentamatta. Ulkoilureitin arren raiaus, samalla poistetaan huon okuntoiset puut reitin arrelta. 76 2,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Aina Pieniä kallioalueita- Harennus 2015, Pienpuuston hoito 2015 Yhteensä Harennus 2015 Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa lla muutama nuori tammi. Tien arrella ilmajohtoja johtoihin osu at puut poistetaan. Haaat säästetään. Siu 20 (11)

25 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 78 0,8 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Tammia-, Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Rauduskoiu Kuusi Kuusi Rauduskoiu Raita Haapa Mänty Raita Teraleppä Alikasoksessa aahteraa, pihlajaa, tuomea, apaa, raitaa, muutama ta mmi. Muutama kookkaampi aahtera, teraleppä ja tammi (tammen dbh 28 c m). Ulkoilutien arresta kaadetaan ant lahot raidat ja koiut. Laho t raidat ja muutama koiu jätetään kuiolle maapuiksi. Kasupaikka osi n ohutturpeinen korpi, ojitettu. n itäosassa oi ähentää koiun osuutta ja kehittää aluetta alikasoksesta jalopuumetsiköksi. Teiden r eunoilla myös ilmajohtoja, johtokäytäien arsilta huonot puut pois. P ienpuuston raiaus tien arteen, lisäksi pienille tammille oi raiata tilaa. 79 0,2 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) 02 - Nuori kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Harennus 2015 Mänty Rauduskoiu Kuusi Siu 20 (12)

26 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 81 1,5 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Rauduskoiu Kuusi Mänty Rauduskoiu Raita Kuusi Pihlaja Raita Pieniä kallioalueita-, Rantametsä-, Teraleppiä-, Tuomia-, Tuore lehto- Ulkoilureitin reunojen raiaus, maiseman aausta. Reitin arrella pois tettaa kuusi. Ei muita toimenpiteitä. Eeläosa lehtoa. Rantametsä, ran nassa teraleppiä. Alikasoksessa paikoin aahteraa. lla suuri mä nty, dbh 55 cm. Muutamia järeitä pystylahopuita. 82 0,5 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Harennus 2015 Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Siu 20 (13) Muutama an kookas koiu sekä raita. n eteläosan anhempi koiu ryhmä säästetään. Mänty oksikasta reheän kasupaikan takia. Ylitiheä, samanlaista metsää kuin itäpuolella sijaitseat kuiot.

27 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 83 0,8 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Harmaaleppä Mänty Rauduskoiu Mänty Yleiskaaa A. Harennus heti jos rakentamisesta ei tietoa. Van talon paikka. Haaat tienarrella säästetään. 84 1,2 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Vaahtera Teraleppä Tuomi Teraleppä Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Puro-Metsälain tärkeä elinympäristö, Kostea lehto-metsälain tärkeä elinympäristö, Rantametsä-, Haapoja- Yleiskaaa VL. Luonnonaro- ja suojelumetsä. Puro kuion rajalla, puronarsilehtoa. Osin puutonta kosteaa lehtoa. Runsaasrti mesiangeroa. Polun päällä roikkuat puut poistetaan, ei muita toimenpiteitä. Siu 20 (14)

28 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 88 0,5 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Harmaaleppä Rauduskoiu Vaahtera Rauduskoiu Raita Mänty Mänty Harmaaleppä Siu 20 (15) Yleiskaaa A, asuntoalue. Alikasoksessa raitaa, aahteraa, tuomea. Ti en arrelta postetaan muutama an laho puu (mm. rmaaleppä), ei mui ta toimenpiteitä. 89 1,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Kuusi Mänty Harennus 2015 Yleiskaaa A, asuntoalue. Alikasoksessa pihlajaa, koiua, muutama tam mi. Länsiosassa an soranottokuoppa tms, kasaa samanikäistä puustoa. Kasupaikka osin omt.

29 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 94 1,1 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Haapa Haapa Rauduskoiu Kuusi Mänty Mänty Kuusi Siu 20 (16) Yleiskaaa A, asuntoalue. n pohjoisosan tiheää alikasosesakkoa raiataan. 96 2,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Yhteensä Mänty Rauduskoiu Kuusi Erikoiskkuu 2015 Yleiskaaa VL, itäosa AP (pientaloaltainen alue). Länsiosassa polun arrella muutama poistettaa kuusi. Alikasoksessa nuorta pihlajaa, ähän apaa, kuusia, tammi.

30 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 98 1,9 Metsämaa Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali ja kuia kesä Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Mänty Mänty Kuusi Yleiskaaa VL. Ulkoilureitin reunojen raiaus. Raiaus aaa näkymää me tsään. Poistetaan muutamia huonokuntoisia puita, lähinnä koiuja, polu n arrelta. Samoin ilmajohtoihin osuat puut poistetaan ,3 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Yhteensä Haapa Haapa Raita Mänty Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi VL. Tiheä alikasos. Haapa rl 400 kpl/, 2cm, 4m. Pihlaja 1600 kpl, 2 cm, 4 m. Hko 1000 kpl, 1cm. Ku 1000 kpl/, 1cm, 2m. Hyin järeää puu stoa, aikuttaa tyilaholle. Kaikki kuuset poistetaan. Osin turekanga s. Mäntyjä ja lehtipuita maisemapuiksi. Siu 20 (17) Aokkuu 2015, Rauduskoiun istutus 2015, Laikutus 2015

31 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 102 0,8 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Kuusi Mänty Kuusi Siu 20 (18) Asemakaaa VL, Rånäsinpuisto. Alikasos: ku 15, rl 600, 2cm, 2m. Myös pihlajaa, raitaa, tammi. lla muutamia anhempia mäntyjä, dbh yli 40 cm. Vant männyt säästetään. Pit leinneet metsän puolelle. Ku ion pohjoisosa tiheämpi ,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas Y1 - Ylispuustoinen taimikko Tali ja kuia kesä Yhteensä Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Mänty Mänty Pienpuuston hoito 2015 Alikasos: pihlaja 1200 kpl/, 3cm, 5m. Ku 600 kpl/, 3cm, 3m. Myös raitaa ja nuorta koiua, muutama tammen taimi.

32 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 105 1,4 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Osittain soistunut- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Erikoiskkuu 2015 Haapa Haapa Hieskoiu Kuusi Mänty Yleiskaaa AP (pientaloaltainen alue). Osin soistunut, kuion eteläos assa rahkasammelpeitteinen suojuotti: pajua, muutama koiu ja mänty. A likasoksessa pihlajaa, apaa, kuusta. Pienpuustonhoito tontin reunam etsään kuion 106 käsittelyn yhteydessä ,4 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas Turemaa 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Kuusi Mänty Hieskoiu Siu 20 (19) Kuoleat koiut ja kuusi poistetaan tontin reunasta, keskelle kuiota saa jäädä lahojakin puita. Tiheän alikasoksen rennus tonttien reun ametsään. Ku rl 800 kpl/, 1cm. Hle 1600 kpl, 2cm, 4m. Ko 1000 kpl, 2 cm, 3m. Myös teraleppää. Pienpuustohoito samalla iereisen kuion (nr o 105) tontin reunametsään. Teralepät säästetään. Kasatetaan sekapuu stoisena. lla konkelo.

33 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 108 1,5 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Mänty Kuusi Kuusi Mänty Siu 20 (20) Yleiskaaa AP. Pohjoisosassa sähkölinja kuion läpi. Osa männyistä an hempia. Ku 15, 500 kpl/, 2cm, 2m. Ko 400 kpl/, 4cm, 6m. Lahopuuta rakseltaan. Etelänurkassa tontin ieressä kuollut noin 10 kpl kuus ia, poistetaan. Samalla poistetaan kuuset ja kuolleet koiut sähkölinj an ierestä ,7 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 02 - Nuori kasatusmetsikkö Aina Nuoren metsän kunnostus 2008 Itäreunasta tienarrelta ylispuukuuset poistetaan. Kasupaikka rinteen yläosassa omt. Oja/puro kuion lki, luonnontilaisuus ei tiedossa.

34 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 123 0,7 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Tuore lehto-metsälain tärkeä elinympäristö kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Kuusi Kuusi Haapa Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Raita kallistunut ladun suuntaan, oi kaatua samalla ilmajohdon päälle. Alikasoksessa muutamia aahteroita, dbh noin 14 cm., Asemakaaa VL, liito-oraan kulkureittinä toimian alueen osa. Alueen metsän käsittelyssä tulee turata liito-oraan liikkumismahdollisuus. Liiito-oraayhdistys Norkko ry:n kartoituksessa löytynyt liito-oraan papanoita 2004 (merkitty pallolla). Merkittäästi lehtilahopuuta maassa, keskijäreää/järeää, kaikkia lahoasteita. Alikasosessa tuomea. Kasupaikka osin mt (rinne). Siu 20 (21)

35 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 124 0,9 Metsämaa Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas Y1 - Ylispuustoinen taimikko Tali ja kuia kesä Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Taimikonrennus 2015 Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Mänty Asemakaaa VL, liito-oraan kulkureittinä toimia alueen osa. Alueen m etsän käsittelyssä tulee turata liito-oraan liikkumismahdollisuus. L änsi- ja keskiosassa myös tontteja. Nuorempia koiuja 2000 kpl/, 3cm, 5m. Taimikon muodostaa lähinnä raudus-ja hieskoiu. Epätasainen, pai koin hyin tiheä. Ylispuut säästetään. Männyntaimia suositaan koska ni itä on ähän ja mänty sopii kasupaikalle pariten. Sähkölinja kuion lki. Osin mt ,4 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Mänty Raita Asemakaaassa pääosin AR, VL kaistale. Koko alue kannattaa rentaa jos puustoa lutaan säilyttää pipuiksi tms. Siu 20 (22)

36 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 135 1,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi VL, liito-oraan kulkureittinä toimia alueen osa. Alueen metsän käsit telyssä tulee turata liito-oraan liikkumismahdollisuus. Osin tonttej a. Kasupaikka pikoin kuiahko kangas ,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Aina Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Kuusi Rauduskoiu Mänty Mänty Raita Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Siu 20 (23) Alikasosryhmien apauttamista rennuksen yhteydessä. Yksittäin ohue hkoa lahopuuta.

37 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 145 1,5 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Aina kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Haapa Raita Harmaaleppä Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Siu 20 (24) Harennus 2015, Pienpuuston hoito 2015 Alikasoksessa mm. pihlajaa, raitaa, aahteraa ja tuomea. n lki kulkee polku ja puhelin- tms. linja. Muutama pystyynkuollut kuusi. Os a puista huonokuntoisia, lähinnä kuusia. Osa rungoista oidaan jättää lahopuiksi kuiolle, kuusen rungot pitää kuitenkin karsia oksista. Eri tyisesti pohjoisosassa puusto huonokuntoista ja kuusia poistetaan tält ä osaa runsaammin, rennuksessa syntyiin aukkoihin oisi istuttaa e sim. arjostusta kestäää lehmusta.

38 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 146 1,9 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Kesä Tuomia- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Vaahtera Tuomi Rauduskoiu Kuusi pohjoisreunalla, mänty eteläpuolella. Männyn alla alikasos tihe ä, erityisesti tuomea runsaasti. Jalot lehtipuut säästetään ,6 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Aina Yhteensä Harennus 2011 Mänty Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Siu 20 (25) Yleiskaaa AP. Entinen niitty tms.

39 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 151 2,2 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Aina kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Siu 20 (26) Paikoin kiinen ,8 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Aina Yhteensä Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Mänty Mänty Harennus 2015 Paikoin kiinen.

40 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 153 0,8 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Aina kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Siu 20 (27) Yleiskaaa A. Sähkölinja kuion lki. Alarinne omt. Harakseltaan kuo lleita pystykuusia ,2 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Vaahtera Vaahtera Haapa Harennus 2015 Lehtolaikkuja (piste ja rajaus). Tammi, läpimitta 24 cm. Kenttäkerros ähentynyt arjostuksen takia. Liito-oraalle jokseenkin soeltua met sikkö (Luontotieto Keiron Oy kartoitus 2004). Lehtipuut säästetään ja kolopuiden ympärille jätetään tiheämminpuustoa.

41 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 155 1,0 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 02 - Nuori kasatusmetsikkö Aina kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Mänty Teraleppä Rauduskoiu Raita Teraleppä Nuoren metsän kunnostus 2015 Siu 20 (28) Eteläosa metsittynyt niitty. Pohjoisosan tiheä, lähinnä arttunutta tu omea, myös raitaa ja aahteraa, kasaa osa käsittelyn ulkopuolelle. K uiolla muutama anhempi teraleppä ja kookas mänty. Ylispuut säilytet ään ,2 Metsämaa Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Harennus ,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Aina Yhteensä Mänty Mänty Rauduskoiu Harennus 2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 34 0,8

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,2

Lisätiedot

n.20,5 ha

n.20,5 ha 476-406-0- n.20,5 476-406-0- n.20,5 Maununsuo kt. 476-406-0- Peruskartta Mittakaava :5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (508095, 6988752) Copyright Maanmittauslaitos 206/Copyright Lantmäteriverket

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 RN:o 15:1/1 n. 2,5 ha RN:o 2:131 18,5 ha RN:o 2:87/0 37,1 ha Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 n. 2,5 ha RN:o 15:1/1 RN:o 2:87/0 37,1 ha RN:o 2:131 18,5 ha Raimola 595-427-2-87/0

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Sivu 1 Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Omistaja Metsänomistaja Malli Osoite Metsätie 1, 00100 HELSINKI Puhelin 050-1234567 Sähköposti matti.metsanomistaja@metsa.fi Metsäsuunnitelman pinta-alat: Metsämaa

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Tila: Ahola 1:6 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto...

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

RN:o 23:36. n.58,8 ha

RN:o 23:36. n.58,8 ha ?? RN:o 23:36 n.58,8 ha 0 metri Mittakaava: 1:10 000 400,0? Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014? Tammasuo 687-414-23-36 0 3 000 metri Mittakaava: 1:75 000 Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha RN:o 2:95 2,5 ha RN:o 2:87 n.19,3 ha Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014 2,5 ha Palonen 595-427-2-95 Raimola 595-427-2-87 Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80101 Joensuu Tila: Suotalo 30:14 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i -

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i - -~ "' ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ - jl,, '.:i - Vedenpää Mittakaava 1 :10000 TAPIO. Koordinaatista ETRS-TM35FIN ~ Keskipiste (490822, 7065779) Tulostettu 23.6.2016?()6 26;3.:.i 10-71 1 / 0 A - TAPIO.

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 9.6.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 28.8.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015 Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 30.9.2015 Metsäomaisuuden laajuus 2013 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa 823 568 289 108 203 192 Kitumaa 81 54

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO NETTONYKYARVO NETTOTULOT JA HAKKUUKERTYMÄT ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 KUNTA TILA REK.NRO 1234567892 LAATIJA: Antti Ahokas, Metsäasiantuntija 2 KASVUPAIKKOJEN PINTAALA JA PUUSTO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen?

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Jatkuva kasvatus tarkoittaa metsätaloutta, jossa maa on jatkuvasti puuston peittämä. Avohakkuu ja viljely eivät kuulu jatkuvaan kasvatukseen, mutta kaikki muut hakkuutavat

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS 7.6.213 Kuhmon kaupunki PL 15 8891 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 44 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS Myyntitarjoukseni Metsähallituksen puolesta Kuhmon kaupungissa

Lisätiedot

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimikonhoito Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimitermejä Pieni taimikko: keskipituus alle 1,3 metriä Varttunut taimikko: keskipituus yli 1,3 metriä, keskiläpimitta alle 8 cm Ylispuustoinen

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

w metsänhoitoyhdistys

w metsänhoitoyhdistys w metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot Muut arviossa

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012 Toimitus nro 2012-425396 1 (12) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro, Lappajärvi Lyhennykset:

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

ENERGIAPUUKOHTEEN TUNNISTAMINEN JA OHJAAMINEN MARKKINOILLE

ENERGIAPUUKOHTEEN TUNNISTAMINEN JA OHJAAMINEN MARKKINOILLE ENERGIAPUUKOHTEEN TUNNISTAMINEN JA OHJAAMINEN MARKKINOILLE METSÄ metsänomistajat PROMOOTTORI metsäsuunnittelu ja -neuvonta MARKKINAT polttopuu- ja lämpöyrittäjät metsäpalveluyrittäjät energiayhtiöt metsänhoitoyhdistykset

Lisätiedot

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 MS-Yhdistelmätuloste Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 Kuvio Pa,ha Kasvupaikka Kehitysluokka Pääpuulaji Tilavuus, m³/ha Lohko 115 Alue 210 Ms 115 KANTOLA 23,0 0,9 Kuivahko kangas ja vastaava suo

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: Osoite:

Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: Osoite: TILA-ARVIO Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: 541-411-23-109 Osoite: Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus HOVILA 541-411-23-109

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

NUORTEN METSIEN RAKENNE JA KEHITYS

NUORTEN METSIEN RAKENNE JA KEHITYS NUORTEN METSIEN RAKENNE JA KEHITYS Saija Huuskonen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää 198-luvulla onnistuneesti perustettujen havupuuvaltaisten taimikoiden metsänhoidollinen

Lisätiedot

Håkansbölen kartanon työväenmäki Matti Liski ja Niina Alapeteri Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy PUUT 29.1.2008 LIITE 2 nro alue nro laji Suomalainen nimi halkaisija (cm) kuntoluokk a ikäluokka Muut

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Toimenpiteet kuvioittain

Toimenpiteet kuvioittain Toimenpiteet kuvioittain Alaharvennus 24.0 (1 ha, mänty, ppa 26m 2 ) Toimenpide: Männikön alaharvennus - Minimi pohjapinta-ala 10m 2 - Poistetaan pienempiä puita alaharvennuksella, monimuotoisuuden kannalta

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot