SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS"

Transkriptio

1 SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

2 Ohjelma Kello 17:00 Kello 17:15 Kello 18:00 Kello 18:15 Kello 18:45 Kello 19:00 Tilaisuuden avaus Markku Kulomäki, toimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy Taloyhtiön johtaminen Reijo Kaikkonen, johtava konsultti, varatoimitusjohtaja, Via Group Tauko Hallituksen rooli ja vastuut Maria Kulomäki, lakimies, SKH-Isännöinti Oy SKH:n työnohjauksen periaatteet Juha Kulomäki, varatoimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy Loppukeskustelu

3 Hallituksen rooli ja vastuut Maria Kulomäki, lakimies

4 Hallitus työskentelyn keskeiset periaatteet Yhdenvertaisuusperiaate: hallitus ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella (1 luku 10 ) Huolellisuusvelvoite: yhtiön hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 11 ) Hallituksen tehtävistä ja toiminnasta säädetään 7 luvussa

5 Hallituksen jäsen on esteellinen käsittelemään: 1. Hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa; 2. Sellaista hänen hallinnassaan olevan osakehuoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien hallinnassa olevien osakehuoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta; taikka 3. Hänen osakehuoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan. 4. Hallituksen jäsen ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen välisen edellä mainitun asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

6 Yhtiön johdon tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä Isännöitsijä hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten sekä isännöitsijäsopimuksen mukaisesti Hallitus huolehtii, että kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty Isännöitsijä huolehtii, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty

7 Hallituksen tehtäviä Hallituksen tehtävät riippuvat yhtiöstä ja isännöintisopimuksesta sekä isännöitsijän kanssa muutoin sovitusta työnjaosta Yhtiön edustaminen ja toiminimenkirjoitus Isännöitsijän valinta ja erottaminen Yhtiökokouksen koolle kutsuminen Yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpano Tilinpäätöksen laatiminen ja allekirjoittaminen Talousarvion laatiminen Osakeluettelosta huolehtiminen Yhteistentilojen käytön organisointi Huoneiston hallintaanottomenettelyn käynnistys Lunastukseen liittyvät tehtävät Kunnossapitotarveselvitys ja selvitys jo tehdyistä töistä Yhtiön korjauksiin ja korjaushankkeisiin liittyvät tehtävät Osakkaan muutostyö ilmoitusten käsittely ja säilyttäminen sekä töiden valvominen

8 Näin yhteistyö toimii SKH:ssa

9 Hallituksen toimivalta ja sen rajat Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka epätavallisia tai laajakantoisia vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen vaikuttavat olennaisesti yhtiövastikkeeseen tai muihin maksuihin Poikkeuksena kiireelliset toimenpiteet odottamisesta aiheutuisi olennaista haittaa kirjallinen ilmoitus osakkeenomistajille

10 Hallituksen vastuu Vastuu perustuu tahallisuuteen tai huolimattomaan (= tuottamus) toimintaan hallituksen jäsenen tehtävissä Korvausvastuu edellyttää: Yhtiölle on aiheutunut vahinkoa Syy-yhteys toiminnan ja vahingon välillä

11 Hallituksen vastuu Vastuu perustuu asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallisesti tai huolimattomuudella Tuottamusolettama = käännetty näyttötaakka Sovelletaan, kun yhtiöjärjestystä tai asunto-osakeyhtiölakia rikottu, muutoin kuin pelkästään rikkomalla 1 luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä periaatteista Korvauksen vaatijan on osoitettava aiheutunut vahinko ja syyyhteys vahinkoon, mutta menettelystä vastuussa olevan osoitettava huolellinen toimintansa vapautuakseen vastuusta

12 Hallituksen vastuu Hallitus on kollektiivisesti vastuussa tekemistään päätöksistä. Hallitusten jäsenten vastuu arvioidaan yksilöllisesti. Hallituksen puheenjohtajan vastuusta ei nimenomaista säännöstä. Hallituksen puheenjohtaja on oikeudellisesti samassa vastuussa kuin hallituksen muut jäsenet, mutta puheenjohtajan hallitseva rooli vaikuttaa vastuu kysymysten arviointiin siten, että vastuu saattaa langeta helpommin puheenjohtajalle kuin muille jäsenille. Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvastuu (24 luku 3 )

13 Vastuuvapauden myöntäminen Hallitus on toimistaan yhtiöoikeudellisessa vastuussa taloyhtiölle. Vastuuvapauden hallitukselle myöntää yhtiökokous Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle merkitsee, että hallitus on tilikauden aikana toiminut siten moitteettomasti, että hallitus voidaan vapauttaa yhtiöoikeudellisesta vastuusta. Yhtiöllä ei ole enää oikeutta nostaa hallitusta vastaan yhtiöoikeudellista korvauskannetta niistä asioista, jotka olivat yhtiökokouksen tiedossa vastuuvapaudesta päätettäessä.

14 Hallituksen suojautuminen korvausvastuulta Hallituksen jäsenille voidaan ottaa vastuuvakuutus korvauskanteiden varalle. Vastuuvakuutuksesta korvataan yhtiölle, osakkaalle tai muulle taholle aiheutettu varallisuusvahinko, josta hallitus on korvausvastuussa Korvausvastuusta voidaan suojautua myös hyvin laadituin sopimuksin

15 Lopuksi Hallituksen jäsenten ei tarvitse olla joka alan ammattilaisia, vaan riittävää se että toimii normaaliin asunto-osakeyhtiöiden hallintotapaan verrattuna huolellisesti.

16 Kiitos!

17 Juha Kulomäki Varatoimitusjohtaja

18 1. SKH:n työnohjauksen periaatteet töiden päälähteet 2. Kokous SKH sisäiset pelisäännöt - Kuinka nopeasti kokouksen päätös on syytä siirtyä CRM:ään: Heti kuin mahdollista, mutta viimeistään 4 arkipäivän kuluessa. - Seurantapäivä laitetaan aina riittävän pitkälle MUTTA tarpeeksi aikaiseen ajankohtaan 3. Palvelukeskus tai talon Tekninen isännöitsijä

19 Palvelupyyntö Omistaja Seurantapäivä (Prosessi)

20 Palvelupyynnöillä voi olla hierarkia

21 Raportointi hallitukselle Talokanavassa reaaliaikainen tilanne Hallituksen kokoukseen, testauksessa Viikkotiivistelmä talon tilanteesta, koodausvaiheessa

22 Erilliskysymykset osallistujilta Suoritetun putkiremontin jälkipyykki, sen virheiden käsittely ja korjausurakoitsijan vastuu ja reklamointi tapa. Kiteytys: viimeinen maksuerä ja näyttövelvollisuus Onko korjausavustuksia tulossa vuodelle 2016? Kiteytys: 10% suhdanneavustus loppui 2015 Uuden hissin rakentaminen Esteettömyysavustus Kuntotutkimusavustus (terveystarkastajan vaade) Takauslaina perusparantamiseen

23 Erittäin hyviä ja laajoja kysymyksiä koskien Huollon valvonta ja ohjaus Kiteytys: Laskujen tarkastus, katsastus ja kehityskeskustelut Putkiremontin takuutarkastus Kiteytys: SKH organisoi, takuutarkastus määräajat ovat korjausohjelmassa Vahingon/vian korjauksen kokonaisprosessi (havainnosta vastuunjakoon, valvontaan ja lopulta vakuutusmaksatukseen)

24 Loppukevennys korjaajan ja maksajan selvittäminen

25 Korjaustarpeen lähtöpiste (rikkoutumisen/vaurion juurisyy) Kunnossapitovastuu osakkaalla (oma huoneisto) Kunnossapitovastuu osakkaalla (toisen huoneisto) Perustasoon tai siihen rinnastettavaan Taloyhtiön on aina palautettava myös nykyisen lainsäädännön tasolla *vesieristeet esim. Kunnossapitovastuu taloyhtiöllä Korjaustarpeessa oleva rakenne/laite Kunnossapitovastuu osakkaalla Vastuunjaon mukaisesti. Lisäksi kaikki Osakkaan lisäasennukset ja rakennelmat ovat osakkaan kunnossapitovastuulla, jos ei eivät ole rinnastettavissa taloyhtiön perustasoon! Irtaimisto ja muualla asumisen kustannukset ovat aina osakkaan vastuulla Kunnossapitovastuu taloyhtiöllä Taloyhtiö voi ottaa osakakan lisärakenteita vastuulleen vain lisäämällä ne yhtiöjärjestykseen Korjattava rakenne kuuluu/rinnast uu taloyhtiön perustasoon Kyllä Ei Esteettinen vaurio Toiminnallinen vika tai riski Kuka korjaa (ja kenelle laskut) Osakas Muista täyttää ja toimittaa as oy lain perusteella SKH Huoneiston muutostyölomake! Taloyhtiö Yhtiökokouksen päätöksellä taloyhtiö voi tehdä myös esteettisiä korjauksia tai lisärakenteita (oli ne sitten osakkaan tai yhtiön kunnossapitovastuulla) Kuka maksaa (lopulta) Aiheuttaja Osakas (juurisyyn huoneiston osakas) Vakuutus (taloyhtiön tai asukkaan kotivakuutus) Taloyhtiö

26 Kiitos! Juha Kulomäki , SKH-Isännöinti Oy, Beckerintie 8, Helsinki

27 Loppukeskustelu

28 Kiitos! Huom! Puheenjohtajapäivät pidetään Tämä esitys toimitetaan seuraavan uutiskirjeen mukana. Esitys on nähtävillä myös kotisivuillamme -> pidetyt tilaisuudet

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen toiminta ja vastuut Hallituksen rooli

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely 1 Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely Ilkka Saarinen Oy Asiakasilta 30.1.2014 Marina Furuhjelm lakiasiantuntija, OTM Luennon sisältö Kunnossapitovastuu

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen Erilaiset asukas- ja osakasintressit Hyvä, turvallinen ja terveellinen asuminen ja ympäristö Pihamiljöö ja ympäristö Koulutus Kuva 2. Taloyhtiön kehyskaavio.

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot