SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS"

Transkriptio

1 SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

2 Ohjelma Kello 17:00 Kello 17:15 Kello 18:00 Kello 18:15 Kello 18:45 Kello 19:00 Tilaisuuden avaus Markku Kulomäki, toimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy Taloyhtiön johtaminen Reijo Kaikkonen, johtava konsultti, varatoimitusjohtaja, Via Group Tauko Hallituksen rooli ja vastuut Maria Kulomäki, lakimies, SKH-Isännöinti Oy SKH:n työnohjauksen periaatteet Juha Kulomäki, varatoimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy Loppukeskustelu

3 SKH:n kuulumisia

4 SKH:n strategiana on orgaaninen kasvu Nykyisen asiakkaan suositus on välttämättömyys Keskimääräinen henkilölukumäärä 55, ed. vuonna 50, kasvua + 10 % Asiakkaita 269 kappaletta, ed. vuonna 246, kasvua + 9,3 %

5 Menestyksestä saa osansa henkilöstö SKH:lla on käytössä henkilöstörahasto Tilikauden liikevaihto Tilikauden tulos euroa euroa Jaettava voittopalkkio - kasvun osuus euroa -kannattavuuden osuus euroa euroa

6 Asiakastyytyväisyyskysely

7 Kyselyyn vastanneet Vastaajia yhteensä 116 Hallituksen puheenjohtajia 40,8% Hallituksen jäseniä 59,2%

8 Miten SKH Isännöinti on onnistunut seuraavissa asioissa

9 Asiakasyhtiö Puheenjohtaja Hallitus Korjausvastaava Osakas, asukas ja muut taloyhtiön asiakkaat Päävastuullinen isännöitsijä Kokonaisuuden hallinta Talous ja hallinto Riskien hallinta Tekninen isännöitsijä Kiinteistötekniikka SKH Katsastukset SKH Projektinjohto Palveluneuvojat Asukas- ja osakaspalvelu Yhteydenotot Isännöintipalvelut

10 Miten SKH Isännöinti on onnistunut seuraavissa asioissa

11 Kuinka usein käytät Talokanavaa?

12 Työhyvinvointikysely 2015

13 Työhyvinvointitutkimus Työhyvinvointikysely kokonaistulos Tulosten kokonaiskeskiarvo: 2013: n. 3,0 (asteikko 1-5) 2014: n. 3,4 (asteikko 1-5) 2015: n. 3,7 (asteikko 1-5)

14 Työhyvinvointitutkimus Tulokset aiheittain (ka. 3,7) Fyysinen hyvinvointi: 3,75 3,72 3,96 Työn ja vapaa-ajan tasapaino: 3,32 3,64 3,99 Työn mielekkyys: 3,25 3,69 3,95 Oman työn hallinta: 2,83 3,23 3,43 Kommunikaatio ja viestintä: 2,05 3,15 2,97 Työilmapiiri ja sosiaalinen tuki: 3,73 4,02 4,20 Työntekijän vaikutusmahdollisuudet: 2,47 3,03 3,32 Kehittämistä tukeva työkulttuuri: 3,14 3,23 3,44 Työn organisointi: 2,09 2,62 3,26 Johtaminen ja esimiestyö: 3,06 3,65 3,90 Työnantajan tarjoamat mahdollisuudet:3,29 3,57 3,76

15 Sata ja yksi kysymystä putkiremontista

16 Kiitos siitä, että olette paikalla!

17 Hallituksen rooli ja vastuut Maria Kulomäki, lakimies

18 Hallitus työskentelyn keskeiset periaatteet Yhdenvertaisuusperiaate: hallitus ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella (1 luku 10 ) Huolellisuusvelvoite: yhtiön hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 11 ) Hallituksen tehtävistä ja toiminnasta säädetään 7 luvussa

19 Hallituksen jäsen on esteellinen käsittelemään: 1. Hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa; 2. Sellaista hänen hallinnassaan olevan osakehuoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien hallinnassa olevien osakehuoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta; taikka 3. Hänen osakehuoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan. 4. Hallituksen jäsen ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen välisen edellä mainitun asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

20 Yhtiön johdon tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä Isännöitsijä hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten sekä isännöitsijäsopimuksen mukaisesti Hallitus huolehtii, että kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty Isännöitsijä huolehtii, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty

21 Hallituksen tehtäviä Hallituksen tehtävät riippuvat yhtiöstä ja isännöintisopimuksesta sekä isännöitsijän kanssa muutoin sovitusta työnjaosta Yhtiön edustaminen ja toiminimenkirjoitus Isännöitsijän valinta ja erottaminen Yhtiökokouksen koolle kutsuminen Yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpano Tilinpäätöksen laatiminen ja allekirjoittaminen Talousarvion laatiminen Osakeluettelosta huolehtiminen Yhteistentilojen käytön organisointi Huoneiston hallintaanottomenettelyn käynnistys Lunastukseen liittyvät tehtävät Kunnossapitotarveselvitys ja selvitys jo tehdyistä töistä Yhtiön korjauksiin ja korjaushankkeisiin liittyvät tehtävät Osakkaan muutostyö ilmoitusten käsittely ja säilyttäminen sekä töiden valvominen

22 Näin yhteistyö toimii SKH:ssa

23 Hallituksen toimivalta ja sen rajat Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka epätavallisia tai laajakantoisia vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen vaikuttavat olennaisesti yhtiövastikkeeseen tai muihin maksuihin Poikkeuksena kiireelliset toimenpiteet odottamisesta aiheutuisi olennaista haittaa kirjallinen ilmoitus osakkeenomistajille

24 Hallituksen vastuu Vastuu perustuu tahallisuuteen tai huolimattomaan (= tuottamus) toimintaan hallituksen jäsenen tehtävissä Korvausvastuu edellyttää: Yhtiölle on aiheutunut vahinkoa Syy-yhteys toiminnan ja vahingon välillä

25 Hallituksen vastuu Vastuu perustuu asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallisesti tai huolimattomuudella Tuottamusolettama = käännetty näyttötaakka Sovelletaan, kun yhtiöjärjestystä tai asunto-osakeyhtiölakia rikottu, muutoin kuin pelkästään rikkomalla 1 luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä periaatteista Korvauksen vaatijan on osoitettava aiheutunut vahinko ja syyyhteys vahinkoon, mutta menettelystä vastuussa olevan osoitettava huolellinen toimintansa vapautuakseen vastuusta

26 Hallituksen vastuu Hallitus on kollektiivisesti vastuussa tekemistään päätöksistä. Hallitusten jäsenten vastuu arvioidaan yksilöllisesti. Hallituksen puheenjohtajan vastuusta ei nimenomaista säännöstä. Hallituksen puheenjohtaja on oikeudellisesti samassa vastuussa kuin hallituksen muut jäsenet, mutta puheenjohtajan hallitseva rooli vaikuttaa vastuu kysymysten arviointiin siten, että vastuu saattaa langeta helpommin puheenjohtajalle kuin muille jäsenille. Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvastuu (24 luku 3 )

27 Vastuuvapauden myöntäminen Hallitus on toimistaan yhtiöoikeudellisessa vastuussa taloyhtiölle. Vastuuvapauden hallitukselle myöntää yhtiökokous Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle merkitsee, että hallitus on tilikauden aikana toiminut siten moitteettomasti, että hallitus voidaan vapauttaa yhtiöoikeudellisesta vastuusta. Yhtiöllä ei ole enää oikeutta nostaa hallitusta vastaan yhtiöoikeudellista korvauskannetta niistä asioista, jotka olivat yhtiökokouksen tiedossa vastuuvapaudesta päätettäessä.

28 Hallituksen suojautuminen korvausvastuulta Hallituksen jäsenille voidaan ottaa vastuuvakuutus korvauskanteiden varalle. Vastuuvakuutuksesta korvataan yhtiölle, osakkaalle tai muulle taholle aiheutettu varallisuusvahinko, josta hallitus on korvausvastuussa Korvausvastuusta voidaan suojautua myös hyvin laadituin sopimuksin

29 Lopuksi Hallituksen jäsenten ei tarvitse olla joka alan ammattilaisia, vaan riittävää se että toimii normaaliin asunto-osakeyhtiöiden hallintotapaan verrattuna huolellisesti.

30 Kiitos!

31 Juha Kulomäki Varatoimitusjohtaja

32 1. SKH:n työnohjauksen periaatteet töiden päälähteet 2. Kokous SKH sisäiset pelisäännöt - Kuinka nopeasti kokouksen päätös on syytä siirtyä CRM:ään: Heti kuin mahdollista, mutta viimeistään 4 arkipäivän kuluessa. - Seurantapäivä laitetaan aina riittävän pitkälle MUTTA tarpeeksi aikaiseen ajankohtaan 3. Palvelukeskus tai talon Tekninen isännöitsijä

33 Palvelupyyntö Omistaja Seurantapäivä (Prosessi)

34 Palvelupyynnöillä voi olla hierarkia

35 Raportointi hallitukselle Talokanavassa reaaliaikainen tilanne Hallituksen kokoukseen, testauksessa Viikkotiivistelmä talon tilanteesta, koodausvaiheessa

36 Erilliskysymykset osallistujilta Suoritetun putkiremontin jälkipyykki, sen virheiden käsittely ja korjausurakoitsijan vastuu ja reklamointi tapa. Kiteytys: viimeinen maksuerä ja näyttövelvollisuus Onko korjausavustuksia tulossa vuodelle 2016? Kiteytys: 10% suhdanneavustus loppui 2015 Uuden hissin rakentaminen Esteettömyysavustus Kuntotutkimusavustus (terveystarkastajan vaade) Takauslaina perusparantamiseen

37 Erittäin hyviä ja laajoja kysymyksiä koskien Huollon valvonta ja ohjaus Kiteytys: Laskujen tarkastus, katsastus ja kehityskeskustelut Putkiremontin takuutarkastus Kiteytys: SKH organisoi, takuutarkastus määräajat ovat korjausohjelmassa Vahingon/vian korjauksen kokonaisprosessi (havainnosta vastuunjakoon, valvontaan ja lopulta vakuutusmaksatukseen)

38 Loppukevennys korjaajan ja maksajan selvittäminen

39 Korjaustarpeen lähtöpiste (rikkoutumisen/vaurion juurisyy) Kunnossapitovastuu osakkaalla (oma huoneisto) Kunnossapitovastuu osakkaalla (toisen huoneisto) Perustasoon tai siihen rinnastettavaan Taloyhtiön on aina palautettava myös nykyisen lainsäädännön tasolla *vesieristeet esim. Kunnossapitovastuu taloyhtiöllä Korjaustarpeessa oleva rakenne/laite Kunnossapitovastuu osakkaalla Vastuunjaon mukaisesti. Lisäksi kaikki Osakkaan lisäasennukset ja rakennelmat ovat osakkaan kunnossapitovastuulla, jos ei eivät ole rinnastettavissa taloyhtiön perustasoon! Irtaimisto ja muualla asumisen kustannukset ovat aina osakkaan vastuulla Kunnossapitovastuu taloyhtiöllä Taloyhtiö voi ottaa osakakan lisärakenteita vastuulleen vain lisäämällä ne yhtiöjärjestykseen Korjattava rakenne kuuluu/rinnast uu taloyhtiön perustasoon Kyllä Ei Esteettinen vaurio Toiminnallinen vika tai riski Kuka korjaa (ja kenelle laskut) Osakas Muista täyttää ja toimittaa as oy lain perusteella SKH Huoneiston muutostyölomake! Taloyhtiö Yhtiökokouksen päätöksellä taloyhtiö voi tehdä myös esteettisiä korjauksia tai lisärakenteita (oli ne sitten osakkaan tai yhtiön kunnossapitovastuulla) Kuka maksaa (lopulta) Aiheuttaja Osakas (juurisyyn huoneiston osakas) Vakuutus (taloyhtiön tai asukkaan kotivakuutus) Taloyhtiö

40 Kiitos! Juha Kulomäki , SKH-Isännöinti Oy, Beckerintie 8, Helsinki

41 Loppukeskustelu

42 Kiitos! Huom! Puheenjohtajapäivät pidetään Tämä esitys toimitetaan seuraavan uutiskirjeen mukana. Esitys on nähtävillä myös kotisivuillamme -> pidetyt tilaisuudet

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS Ohjelma Kello 17:00 Kello 17:15 Kello 18:00 Kello 18:15 Kello 18:45 Kello 19:00 Tilaisuuden avaus Markku Kulomäki, toimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Iisalmi 21.9.2011 Anu Kärkkäinen Päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Oulu 26.4.2012 Jaana Sallmén, lakimies, VT Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Asunto-osakeyhtiön tarkoitus, toimijat ja toiminta Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuu

Hallituksen toiminta ja vastuu Hallituksen toiminta ja vastuu Porvoo 10.10.2012 Kristel Pynnönen, lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry As Oy:n hallintoa koskevat säännökset Asunto-osakeyhtiölaki sama kaikille

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Luennon idea Luennolla käydään läpi: hallituksen toimintaa kronologisessa järjestyksessä

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen toiminta ja vastuut Hallituksen rooli

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

Taloudellisten raportoinnin erityistilanteita asuntoosakeyhtiöissä

Taloudellisten raportoinnin erityistilanteita asuntoosakeyhtiöissä Taloudellisten raportoinnin erityistilanteita asuntoosakeyhtiöissä neuvonnan & kiistojen näkökulmasta Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiön raportoinnin erityispiirteet: 1. Yhtiön perustiedot

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

Yleistä. Konsernikoulutus 7.5.2013

Yleistä. Konsernikoulutus 7.5.2013 Yleistä Konsernikokonaisuus Kaupunki 26 tytäryhteisöä, sisältää kaksi säätiötä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö; Rengonharjusäätiö. Alakonserneja, Seinäjoen Energia Oy:llä, Frami Oy:llä, Kiinteistö Oy

Lisätiedot

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS Ohjelma Kello 17:30 Tilaisuuden avaus (Markku Kulomäki) Katsaus taloyhtiöiden ja SKH Isännöinnin ajankohtaisiin asioihin: SKH Isännöintimalli ja isännöitsijöiden

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy antti.hannula@aldea.fi 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Elina Sairanen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUS: TEHTÄVÄT JA VASTUUT

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Elina Sairanen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUS: TEHTÄVÄT JA VASTUUT Satakunnan ammattikorkeakoulu Elina Sairanen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUS: TEHTÄVÄT JA VASTUUT Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen.

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. 1 of 91 27/05/2011 11:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 28.12.2001/1488 28.12.2001/1488 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Osuuskuntalaki

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla. Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari 19.3.15 Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab

Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla. Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari 19.3.15 Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari 19.3.15 Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab Oy Risk Consult Ab Suomen ensimmäinen vakuutusmeklariyhtiö,

Lisätiedot