Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille"

Transkriptio

1 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 21/2008

2 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 21/2008

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) Konserni 21/2008 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Netum Oy, Net Effect Oy ja Pöyry Telecom Oy Julkaisuaika Elokuu 2008 Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Tiivistelmä Yritys-Suomi-palvelu-uudistuksen tavoitteena on, että yritysasiakkaat ja yrittäjäksi aikovat saavat yritystoimintaa tukevia tietoja ja palveluita helposti ja kattavasti verkko- ja puhelinpalveluista. Toisen keskeisen tavoitteen mukaan asiakaan tulee voida hoitaa myös yritystoimintaansa liittyvä viranomaisasiointi sähköisten yrityspalveluiden ja puhelinpalveluiden kautta. Yritys- Suomi-palvelu-uudistuksen tavoitteena on myös käynnistää yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville puhelinpalvelu. Osana Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän uudistamista käynnistettiin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta YritysSuomi.fi - verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen tukemiseksi marraskuussa 2007 kolme selvityshanketta. Hankkeiden tavoitteena oli selvittää verkko- ja puhelinpalvelukonseptin kattamien julkisten yrityspalvelujen nyky- ja tavoitetila sekä asiakastarve sekä laatia puhelinpalvelun toteuttamiselle suunnitelma. Tämä julkaisu kokoaa yhteen kehittämishankkeen kolmen erillisen selvitystyön raportit. Yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen nykytila ja tarpeet Yritys-Suomi -kumppaniverkoston nykyistä tiiviimmän yhteistyön suuntaan -raportti käsittelee yrityksille kohdennettujen verkkopalvelujen tarjontaa, sitä koskevia suunnitelmia sekä näkemyksiä Yritys-Suomi -yhteistyöstä. Palveluja tarjoavien viranomaisten näkemyksissä oli melko runsaasti hajontaa organisaatioiden kesken ja jonkun verran myös organisaatioiden sisällä. Usein toistuvia asioita olivat mm. organisaatioiden väliset ongelmat tietojen yhteiskäytössä ja varauksellinen suhtautuminen puhelinpalveluiden kehittämiseen. Monikanavaisuus sai yleisesti kannatusta. Yrityksille suunnattu asiointitili herätti paljon myönteistä ja innostunutta suhtautumista. Yritys-Suomen potentiaalisina vahvuuksina pidettiin brandin kehittämistä ja yhtenäistä markkinointia, kehityksen nähtiin edellyttävän vahvaa omistajaohjausta. Mieluimmin haluttiin nähdä yksinkertaisia ja toimivia palveluita nopealla aikataululla kuin suurisuuntaisia suunnitelmia, joiden valmistuminen kestää pitkään. Yrityksille tehty asiakastarveselvitys luo kuvan Yritys-Suomi -palvelukonseptin kohderyhmän verkko- ja puhelinpalveluihin liittyvistä tähänastisista kokemuksista sekä tarpeista ja näkemyksistä. Selvitys kohdistuu sekä julkisrahoitteisten organisaatioiden verkko- ja puhelinpalveluihin yleensä että Yritys-Suomi -verkkopalveluun. Tulokset perustuvat kyselytutkimukseen ja asiantuntijahaastatteluihin. Yrittäjät suhtautuivat pääosin hyvin myönteisesti verkkopalvelujen ja sähköisten asiointipalvelujen roolin vahvistumiseen ja pitivät valmiuksiaan sähköiseen asiointiin korkeina. Keskitettyä pk-yrittäjille kohdennettua verkkopalvelua pidettiin tarpeellisena palveluna, jota yrittäjät uskoivat myös käyttävänsä. Puhelinpalvelun merkityksen palvelukokonaisuudessa nähtiin pienenevän, vaikkakin puhelinpalvelun nähtiin vastaavan moniin erityistarpeisiin. Tuloksissa nousevat esiin tarpeet yrityspalvelujen tarjoajien yhteistyön ja yhteisen palvelutarjoaman lisäämisestä ja nykyistä voimakkaammasta Yritys-Suomi -palvelukonseptin tiedottamisesta. Yritys-Suomi -puhelinpalvelun toteuttamissuunnitelmassa tuotettiin palvelukonsepti ja tekninen ratkaisumalli, määriteltiin palvelun organisointi ja resursointi sekä mitoitettiin järjestelmä ja laskettiin sen kustannukset sekä lopuksi arvioitiin toiminnan vaikutukset. Julkishallinnon toteuttaman YS CC -palvelun tehtävänä on tarjota yritysneuvontaa ensisijaisesti puhelimitse. Palvelukonsepti perustuu TE-keskusten ja uusiyrityskeskusten nykyisiin yrityksen koko elinkaaren kattaviin neuvontapalveluihin täydennettynä palveluilla, joilla edistetään sähköisten neuvontapalveluiden nopeaa käyttöönottoa asiakaskunnassa. Ensisijaisesti suositeltu ratkaisu mahdollistaa liikkeellelähdön työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla jo käytössä olevalla Contact Center -palvelualustalla, joka on Työlinja-palvelun käytössä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Konserniohjausyksikkö/Jaana Lappi, puh Asiasanat Verkkopalvelu, portaali, sähköinen asiointi, yrityspalvelu, puhelinpalvelu ISSN Kokonaissivumäärä 147 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 27 Kustantaja Edita Publishing Oy

4 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö, nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö, käynnisti vuonna 2006 julkisten yrityspalveluiden uudistustyön. Uusituksen tavoitteena on, että asiakkaat saavat julkisia yrityspalveluja tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta. Palvelut tuotetaan monikanavaisesti, jolloin asiakkaat voivat itse valita, miten haluavat palveluita ja kanavia käyttää. Toisaalta kanavat tukevat myös toisiaan verkkopalvelu ja sähköinen asiointi tarvitsevat tuekseen puhelinpalvelua ja päinvastoin. Myös perinteisen kasvokkain tapahtuvan palvelun tehokkuutta ja saavutettavuutta voidaan parantaa puhelin- ja verkkopalvelulla. Asiakkaiden käyttöön luodaan neljä palvelukokonaisuutta, joita ovat Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalvelu, seudullinen yrityspalvelu, kasvuyrityspalvelu ja innovaatiopalvelu. Yrityspalvelujen uudistustyö perustuu valtioneuvoston tekemän yrityspalvelujen uudistusta koskevaan periaatepäätökseen valtakunnallisen Yritys Suomi -palvelujärjestelmän toimeenpanosta vuosina Keskeisenä osana palvelu-uudistusta on Yritys-Suomi.fi -verkkopalvelun kehittäminen helppokäyttöiseksi, kattavaksi ja sähköisen asioinnin mahdollistavaksi. Verkkopalvelujen kehittämistyön lähtökohtana on vuonna 2006 laadittu TE-keskusten ja verkostokumppaneiden sähköisten yrityspalveluiden estrategia. Laaditun estrategian toimeenpanon tueksi käynnistettiin kolme selvityshanketta, joiden tavoitteena oli selvittää yrityksille suunnattujen verkko- ja puhelinpalveluiden nykytila ja tavoitteet palveluiden kehittämiseksi ja pk-yritysten sähköisten asiointipalveluiden tarve sekä laatia Yritys-Suomi -puhelinpalvelun, Contact Centerin, toteuttamiselle suunnitelma. Tämä julkaisu kokoaa yhteen kehittämishankkeen kolmen erillisen selvitystyön raportit. Verkko- ja puhelinpalveluiden nykytilaselvityksen teki Netum Oy, Pk-yritysten sähköisten asiointipalveluiden selvityksen toteutti Net Effect Oy, puhelinpalvelun selvityksestä vastasi puolestaan Pöyry Telecom Oy. Selvitysten ohjaamiseen ja kommentointiin osallistuivat useat henkilöt Yritys- Suomi- verkko- ja puhelinpalvelua valmistelevasta työryhmästä, Sähköisen asioinnin työryhmästä, Puhelinpalvelua valmistelevasta työryhmästä sekä Verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämisen operatiivisesta johtoryhmästä. Selvitysten tuloksia tullaan hyödyntämään käytännön toimeenpanossa kehitettäessä Yritys-Suomi -verkko- ja puhelinpalvelua Suomen julkisten yrityspalvelui-

5 den sähköiseksi asiointiympäristöksi ja yritysten julkisten ja yksityisten asiantuntijapalveluiden yhteisöksi. Käytännössä selvitysten jälkeen on käynnistetty lukuisia kehittämishankkeita Yritys-Suomi-verkkopalvelun sisällön ja käytettävyyden kehittämiseksi sekä yritysten sähköisen asioinnin lisäämiseksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää monikanavaisia asiantuntijapalveluita sekä lisätä Yritys-Suomi -verkkopalvelun tunnettuutta. Helsingissä 19. kesäkuuta 2008 Jaana Lappi

6 Sisällys Yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen nykytila ja tarpeet Yritys-Suomi -yhteistyön suuntaan... 9 YritysSuomi.fi -verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämishankkeen asiakastarveselvitys Yritys-Suomi Contact Centerin toteutussuunnitelma... 85

7 9 Olavi Köngäs Pekka Nieminen Yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen nykytila ja tarpeet Yritys-Suomi -yhteistyön suuntaan

8 11 Sisällys 1 Johdanto Yrityksille tarjottavien sähköisten palvelujen nykytila Kohdeorganisaatioiden verkkopalvelut yrityksille Sähköisen kanavan käyttö ja merkitys Palvelun interaktiivisuus ja kanavat Palvelutuotannon kehitysaste Verkottuminen ja kumppanuudet palvelutuotannossa Yhteenveto palvelujen sijoittumisesta viitekehyksessä Hankkeet ja suunnitteilla olevat sähköiset palvelut yrityksille Näkemyksiä Yritys-Suomen roolista ja kehityksestä Suhtautuminen Yritys-Suomi verkkopalveluvisioon Yritys-Suomen merkitys portaalina Tekninen integraatio: tarpeet ja rajoitukset Puhelinpalvelut suhteessa verkkopalveluihin Asenne ja tahtotila Yhteenveto ja tulosten analysointia Liite 1 Haastatellut organisaatiot ja henkilöt... 46

9 13 1 Johdanto Kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämän ja työ- ja elinkeinoministeriön jatkaman uudistustyön tavoitteena on, että asiakas saa julkisia yrityspalveluja tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta. Uudistuksen tavoitteena on rakentaa suomalaisesta yrityspalvelujärjestelmästä kokonaisuus, jossa asiakkaan ei tarvitse tuntea palvelutuotannon taustalla olevia organisaatioita, vaan julkishallinnon tulee osata tunnistaa yritysten nykyiset tarpeet, ennakoida tulevia ja ohjata yrityksiä tarvetta vastaavien yrityspalvelujen ääreen. Keskeisenä osana palvelu-uudistusta on YritysSuomi.fi -verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen helppokäyttöiseksi, kattavaksi ja monikanavaiseksi, sekä sähköisen asioinnin mahdollistavaksi. Tavoitteena on, että asiakas saa helposti ja kattavasti yritystoiminnan kannalta olennaista tietoa ja palveluita interaktiivisesti sekä että asiakas pystyy hoitamaan yritystoimintaansa liittyvän asioinnin olemalla yhteydessä eri viranomaisiin ja niiden sähköisiin yrityspalveluihin sekä puhelinpalveluun. Viranomaisten lisäksi verkkopalvelu kattaa myös yhteydet muihin yrityspalveluiden tuottajiin. Tähän liittyen käynnistettiin marraskuussa 2007 hanke palveluiden nyky- ja tavoitetilan sekä asiakastarpeen selvittämiseksi. Tämä raportti käsittelee yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen tarjontaa, sitä koskevia suunnitelmia sekä näkemyksiä Yritys-Suomi -yhteistyöstä. Sähköisten palvelujen kysyntää selvitetään kysely- ja haastattelututkimuksena toteutettavalla asiakastarveselvityksellä, joka valmistuu tammikuussa Sähköisten asiointipalvelujen tarjontaa ja kysyntää koskevat selvitykset ovat aineisto, jonka pohjalta laaditaan tammi helmikuun 2008 aikana Yritys-Suomi -verkkopalvelujen toteuttamissuunnitelma. Kohdeorganisaatioiden nykyiset verkkopalvelut selvitettiin aluksi työpöytätyöskentelyllä. Dokumentoinnin viitekehyksen pohjana käytettiin valtiovarainministeriön Astra-mallia 1. Netum Oy kehitti mallia edelleen syksyllä 2006 laadittuun KuntaIT hanke- ja palvelukarttaan 2. Tilannekuvan dokumentoinnissa käytettiin 1 Asiointipalvelujen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin, VM työryhmämuistioita 11a ja 11 b/ Asiakaspalvelua tieto- ja viestintätekniikan keinoin. KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006, sisäasiainministeriön julkaisuja 50/2006.

10 14 hyväksi samaa tietokantaa, joka tehtiin KuntaIT:n selvitystä varten. Tiedot nykyisistä palveluista täydennettiin julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla ja nykytilan tiedot täydennettiin haastatteluilla. Haastatellut organisaatiot olivat Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Maa- ja metsätalousministeriö, Patentti- ja rekisterihallitus, seudulliset yrityspalvelukeskukset, Sitra, työvoima- ja elinkeinokeskukset, Tekes, Teollisuussijoitus, Työministeriö, Tulli, Verohallinto, sekä Valtiovarainministeriö. Yhteensä 14 haastattelussa oli noin 20 eri organisaatiota ja 30 eri henkilöä. Haastattelujen lisäksi aiheesta keskusteltiin useissa Yritys-Suomen verkkopalvelujen kehittämiseen liittyvien työryhmien kokouksissa. Haastattelut suoritettiin välisenä aikana organisaatiokohtaisilla ryhmähaastatteluilla. Haastatteluissa käytettiin samaa haastattelurunkoa. Haastattelut etenivät tämän rungon mukaisesti, mutta sitä ei käytetty orjallisesti jo siitäkin syystä, että haastateltavat olivat varsin erilaisissa tehtävissä ja organisaatioissa. Haastattelun asiayhteys ja kysyttävien asioiden aihepiiri yleisellä tasolla selvitettiin haastateltaville etukäteen sähköpostisaatteessa ja edelleen haastatteluiden sopimisen yhteydessä puhelimitse. Varsinaisia kysymyksiä ei kuitenkaan yleensä toimitettu etukäteen. Suhtautuminen haastatteluihin oli kautta linjan hyvä. Raportti ei sisällä yksittäisten haastatteluiden materiaalia sellaisenaan. Kysymyksestä riippuen raportissa esitetään joko suoria lainauksia tai koostettuja yhteenvetoja.

11 2 Yrityksille tarjottavien sähköisten palvelujen nykytila 15 Yrityksille ja yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville henkilöille tarjottavien sähköisten asiointipalvelujen nykytila on selvitetty kohdeorganisaatioiden julkisista Internet-palveluista, minkä jälkeen tietoja on täydennetty haastatteluilla. Tässä kuvauksessa keskitytään kohteena olleiden 14 organisaation verkkopalveluihin. Kaikilla kohdeorganisaatioilla on tietopalveluja sisältävät www-sivut. Tässä tarkastelussa on keskitetty vain sähköisiin asiointipalveluihin. Yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen arvioinnin viitekehyksenä käytetään valtiovarainministeriön vuonna 2005 toimineen Asiointipalvelujen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin työryhmän (Astra) raporteissa 3 esitettyä sähköisen asioinnin tarkastelukehystä muokattuna. Sisäasiainministeriön KuntaIT-yksikkö julkaisi 2006 raportin 4 sähköisen asioinnin palvelujen ja hankkeiden nykytilasta. Siinä Astran viitekehystä on muokattu yhdistämällä palvelun interaktiivisuus ja palvelukanavien monipuolisuus yhdeksi ulottuvuudeksi. Uudeksi tarkastelukohteeksi on otettu verkottuminen, jolla tarkoitetaan verkkopalvelujen tuottamista yhteistyössä kumppanien kanssa sekä erilaisten yleispalvelujen käyttöä. Tarkastelun viitekehys on: 3 Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ASTRA2005-strategia perustelumuistioineen (VM työryhmämuisti-oita 11a ja b/2005). 4 Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin, KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006, sisäasiainministeriön julkaisuja 50/2006.

12 16 Palvelun interaktiivisuus ja palvelukanavien monipuolisuus Sähköisen kanavan käyttö ja merkitys Palvelutuotannon kehitysaste Verkottuminen: kumppanuudet ja yleispalvelujen käyttö Kuva 1. Tarkastelun viitekehys Jokaiselle viitekehyksen ulottuvuudelle on määritelty sitä kuvaavia, mitattavia muuttujia. Tarkastelun kohteena olevat verkkopalvelut on arvioitu ja muuttujien arvojen mukaan verkkopalvelut voidaan sijoittaa ulottuvuuksille. Arviointi on alla luvuissa Kohdeorganisaatioiden verkkopalvelut yrityksille Kohdeorganisaatioista kaikilla paitsi Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä on yrityksille suunnattuja sähköisiä asiointipalveluja. Alla olevassa taulukossa on selvityksen tietokantana käytettyyn KuntaIT:n hanke- ja palvelukarttatietokantaan 5 tallennetut palvelut. 5

13 17 Taulukko 1. Kohdeorganisaatioiden sähköiset asiointipalvelut yrityksille Organisaatio Palvelu Verkko-osoite Finnvera Rahoitushakemukset online.finnvera.fi/applications.html Finpro Finpron verkkopalvelut Kauppa- ja teollisuusministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Julkiset hankinnat Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu Yritys-Suomi Keksintösäätiö Keksintöpörssi Maa- ja metsätalousministeriö Maataloushallinnon verkkopalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Patenttiasioiden verkkopalvelu Patentti- ja rekisterihallitus Tavaramerkkihakemus https://tm1.prh.fi/aloitus.asp Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallitus Tekes Tekes TE-keskukset Tullihallitus Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Kumppanihaku kehityshankkeisiin Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen (TEKES) TE-keskusten kehittämispalveluiden sähköinen asiointijärjestelmä Tullin sähköiset palvelut yrityksille Työelämän kehitysohjelman hakemukset ja käsittely Työvoimapalvelut työnantajille Uusyrityskeskukset Jatkajat.fi Uusyrityskeskukset Liikeideapankki Valtiovarainministeriö Verkkolomakepalvelu Valtiovarainministeriö TYVI-palvelut Verohallitus Palkka.fi Verohallitus Tiedonkeruu yrityksiltä tyvi.elma.net, tyvi.sonera.net Verohallitus Yritysten tunnistusjärjestelmä KATSO

14 18 Yllä oleva lista kattaa noin puolet KuntaIT-yksikön hanke- ja palvelukartan tietokannassa olevista yrityksille suunnatuista verkkopalveluista. Kohdeorganisaatioiden rajaamisesta johtuen tässä tarkastelussa ovat hyvin edustettuna organisaatiot, jotka harjoittavat yritystoiminnan neuvontaa ja rahoitusta. Erilaisia lupia ja raportointia eri toimialojen yrityksiltä käsittelevät viranomaiset puuttuvat pääosin tarkastelusta. 2.2 Sähköisen kanavan käyttö ja merkitys Sähköisen kanavan käyttöä ja merkitystä voidaan arvioida kokonaisvolyymin ja suhteellisen merkityksen avulla. Kohdeorganisaatiot poikkeavat toiminnan kohteen ja laajuuden osalta merkittävästi toisistaan, minkä vuoksi verkkopalvelujen käytön absoluuttisissa volyymeissa on merkittäviä eroja. Verkkopalvelun suhteellista merkitystä organisaation hoitamassa toiminnassa mitataan sillä, miten suuri osa verkkopalvelun kattaman palvelun volyymista hoidetaan verkossa. Verkkopalvelun osuuden mittaaminen on usein vaikeaa mm. siksi, että verkkopalvelu kattaa vain osan tapahtumista. Verkkopalvelu voi myös olla toteutettu niin, että sähköisesti jätetystä hakemuksesta pitää ottaa kopio, joka allekirjoitetaan ja lähetetään palvelun tarjoajalle. Näissä tapauksissa palvelun tarjoaja saa täyden hyödyn sähköisestä hakemuksesta, mutta asiakkaalle aiheutuu jonkin verran lisävaivaa tulostuksesta ja postituksesta. Alla olevassa taulukossa on eräiden kohdeorganisaatioiden tietoja siitä, miten suurta osaa verkkopalvelu edustaa tapahtumamääristä. On huomattava, että luku kuvaa vain niitä tapahtumia, jotka voidaan hoitaa sähköisesti (esim. tullauksessa tuonti on ollut pitkään sähköisessä menettelyssä, mutta vienti vasta 2008 aikana). Taulukko 2. Verkkopalvelun osuus tapahtumamääristä Palvelun nimi Omistaja Verkkopalvelun osuus tapahtumista, % Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen (TEKES) Teknologian kehittämiskeskus 95 % Työelämän kehitysohjelman hakemukset ja käsittely Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö 90 % Tullin sähköiset palvelut yrityksille Tullihallitus % Tiedonkeruu yrityksiltä Verohallitus 60 % Patenttiasioiden verkkopalvelu Patentti- ja rekisterihallitus 60 % Työvoimapalvelut työnantajille Työministeriö, 50 % nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Liiketoiminnan rahoitukseen liittyvät hakemukset Finnvera Oyj 10 %

15 19 Kokonaisvolyymin osalta merkittävin sähköinen palvelu on verohallinnon tiedonkeruun TYVI-palvelut. Siinä myös yrityksille toimitettava tietomäärä on merkittävä ja palvelun suhteellinen osuus koko tapahtumamäärästä on korkea. Verkkopalvelun osuus vaihtelee merkittävästi tapahtumatyyppien välillä yritysten tuloveroilmoituksista noin 10 % tulee sähköisesti, mutta palkkojen vuosi-ilmoituksista n. 95 %. Kuukausi-ilmoituksista verkkopalvelun osuus on noin 70 %. Hakemus- ja vireillepanoasioissa Tekesin sähköinen kanava kattaa 95 % kaikista rahoitushakemuksista. Muilla kohdeorganisaatioilla on vastaavia palveluja, mutta niiden käytön osuus kaikista hakemuksista on merkittävästi pienempi. Sähköisen kanavan suurta merkitystä verohallinnon ja Tekesin prosesseissa selittää suuresta kokonaisvolyymista johtuva tarve ja määrätietoinen panostus. Verohallinnon TYVI-palvelut käynnistyivät jo 1997 ja Tekesin hakemusten sähköinen vastaanotto vuonna Organisaation verkkopalvelujen yleistä käyttöä voi seurata www-palvelujen liikennettä mittaavista palveluista. Seuraavassa taulukossa on kohdeorganisaatioiden sijoittuminen A9.com -palvelussa. Luku kertoo organisaation (päädomainin nimi) sijoituksen www-palvelujen globaalissa käytössä. Raporttia kirjoitettaessa maailman eniten käytetty verkkopalvelu on Yahoo ja Suomen suosituimpiin verkkopalveluihin kuuluva MTV3.fi on sijalla Itse luvulla 6 ei ole merkitystä, mutta sen avulla voi hahmottaa eri organisaatioiden palvelujen käyttömäärien välisiä eroja. Suomen valtionhallinnon Internet-palveluista suurin käyttömäärä on jatkuvasti ollut työ- ja elinkeinoministeriön -palvelulla. Viranomaisten palvelujen sijoitus A9 tilastossa ovat yhdenmukaisia mm. Juhtan vuosittain tekemän kansalaisille kohdistetun kyselyn tulosten kanssa. 6 Kyseessä käyttömäärän mukainen domainin järjestysnumero. Maailman eniten käytetty saa arvon 1.

16 20 Taulukko 3. Kohdeorganisaatioiden verkkopalvelut A9 käyttötilastossa Domain A9-com järjestysnro Työministeriö (www.mol.fi), nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ Verohallinto (Vero.fi) Tullihallitus Patentti- ja rekisterihallitus Teknologian kehittämiskeskus Maa- ja metsätalousministeriö TE-keskukset Finpro Oy Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Finnvera Oyj Yritys-Suomi.fi Sitra Valtiovarainministeriö (Lomake.fi) Research.fi Verohallitus (Palkka.fi) Palvelun interaktiivisuus ja kanavat Verkkopalvelujen interaktiivisuutta ja palvelukanavien monipuolisuutta on arvioitu 14 palvelua kuvaavan ominaisuuden ja kuuden kanavavaihtoehdon avulla. Ominaisuuksia ovat mm. tiedotus, vireillepano, omien tietojen tarkistus, omien muutostietojen ilmoittaminen, päätös / tietoa viranomaiselta ja tiedonkeruu. Kanavia ovat mm. www, sähköposti, SMS ja verkkopalvelua tukeva kontaktikeskus.

17 Taulukko 4. Kohdeorganisaatioiden verkkopalvelut Interaktiivisuus ja kanavat -ulottuvuudessa Palvelun nimi Omistaja Interaktiivisuus ja kanavat yht. Maataloushallinnon verkkopalvelut Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen Työvoimapalvelut työnantajille Maa- ja metsätalousministeriö Teknologian kehittämiskeskus Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Interaktiivisuus Kanavat Verkkolomakepalvelu Valtiovarainministeriö Palkka.fi Verohallitus Liiketoiminnan rahoitukseen Finnvera Oyj liittyvät hakemukset Tiedonkeruu yrityksiltä Verohallitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Patentti- ja rekisterihallitus Patenttiasioiden verkkopalvelu Patentti- ja rekisterihallitus Tavaramerkkihakemus Patentti- ja rekisterihallitus Yritysrahoituksen markkinapaikka Sitra Tullin sähköiset palvelut Tullihallitus yrityksille Julkiset hankinnat Kauppa- ja teollisuusministeriö nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Kumppanihaku kehityshankkeisiin Työelämän kehitysohjelman hakemukset ja käsittely Kehittämispalveluiden sähköinen asiointijärjestelmä Yritysten tunnistusjärjestelmä KATSO Teknologian kehittämiskeskus Työministeriö, nyt Työ- ja elinkeinoministeriö TE-keskukset Verohallitus Jatkajat.fi Uusyrityskeskukset Keksintöpörssi Keksintösäätiö YritysSuomi Kauppa- ja teollisuusministeriö nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu Kauppa- ja teollisuusministeriö nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Patenttien hakeminen Patentti- ja rekisterihallitus Finpron verkkopalvelut Finpro Oy Liikeideapankki Uusyrityskeskukset

18 22 Yrityksille suunnatuissa verkkopalveluissa on hieman vähemmän interaktiivisia toimintoja ja kanavia kuin kansalaisille suunnatuissa palveluissa. Toimintojen puolella mahdollisuus omien tietojen tarkistamiseen viranomaisen tietokannasta on harvinaista. Kanavien puolella esimerkiksi tekstiviestihälytyksiä ei yrityspalveluissa ole, mutta toisaalta kontaktikeskukset ovat yleisiä. 2.4 Palvelutuotannon kehitysaste Verkkopalvelujen tuotannon kehitysastetta on arvioitu Astra-viitekehyksen luokittelulla. Kehitysasteet ovat: Tiedotus Asian käynnistäminen Automatisoitu tapahtuma Automatisoitu prosessi Palveluprosessiverkosto. 11 % 4% 15 % 44 % Tiedotus Asian käynnistäminen Automatisoitu tapahtuma Automatisoitu prosessi Palveluprosessiverkosto 26 % Kuva 2. Kohdeorganisaatioiden verkkopalvelujen kehitysaste Kehitysaste ei kuvaa palvelujen merkitystä käyttäjien kannalta vaan lähinnä tuotantotapaa. Kyse on lähinnä siitä, miten pitkälle palvelu on integroitu palvelutuottajan sisäisiin tietojärjestelmiin ja miten automaattisesti sähköisen asioinnin rajapinnan kautta tuleva tapahtumat hoidetaan. Kohdeorganisaatioiden osalta kehittynyttä palveluprosessiverkostoa edustaa Palkka.fi. Palvelussa on useita toimijoita, joiden kanssa pienyrittäjä joutuu palkkoihin liittyvien pidätysten ja maksujen hoitamiseksi asioimaan. Palvelussa on integroitu työnantajasuoritusten laskeminen, maksujen välitys eri osapuolille sekä raportointi. Palvelun käyttäjällä on myös oma arkisto, jossa kaikki palkanmaksuun liittyvä aineisto säilytetään 11 vuotta.

19 23 Automaattisesta prosessista esimerkkinä on avoimien työpaikkojen siirto yritysten henkilöstöjärjestelmistä työvoimahallinnon avoimien työpaikkojen tietokantaan täysin automatisoidulla menettelyllä. 2.5 Verkottuminen ja kumppanuudet palvelutuotannossa Verkottumista on mitattu sillä, onko verkkopalvelun tuottamisessa mukana kumppaneita. Verkostoitumista mittaa myös se, kuin paljon verkkopalveluun on linkkejä muista Internet-palveluista. Tämä tieto saadaan A9.com -palvelusta. Verkottumiseksi on tulkittu myös se, että palvelussa käytetään hyödyksi olemassa olevia yleispalveluja. Näitä ovat esimerkiksi tunnistamiseen liittyvät pankkitunnisteet, Tunnistus.fi ja VETUMA-välityspalvelut, TYVI-palvelut ja Lomake.fi. Taulukko 5. Yleispalvelujen käyttö kohdeorganisaatioiden verkkopalveluissa Palvelun nimi Omistaja Yleispalvelut yht. Tiedonkeruu yrityksiltä Verohallitus 4 Verkkolomakepalvelu Valtiovarainministeriö 3 Palkka.fi Verohallitus 3 Patenttien hakeminen Patentti- ja rekisterihallitus 2 Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakem. Teknologian kehittämiskeskus 2 Patenttiasioiden verkkopalvelu Patentti- ja rekisterihallitus 2 Liiketoiminnan rahoitukseen liittyvät Finnvera Oyj 1 hakemukset Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Patentti- ja rekisterihallitus 1 Tavaramerkkihakemus Patentti- ja rekisterihallitus 1 Yritysten tunnistusjärjestelmä KATSO Verohallitus 1 YritysSuomi Kauppa- ja teollisuusministeriö 0 Maataloushallinnon verkkopalvelut Maa- ja metsätalousministeriö 0 Julkiset hankinnat Kauppa- ja teollisuusministeriö 0 nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 0 nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Kumppanihaku kehityshankkeisiin Teknologian kehittämiskeskus 0 Työvoimapalvelut työnantajille Työministeriö nyt Työ- ja elinkeinoministeriö 0 Työelämän kehitysohjelman hakemukset ja käsittely Työministeriö nyt Työ- ja elinkeinoministeriö Finpron verkkopalvelut Finpro Oy 0 Yritysrahoituksen markkinapaikka Sitra 0 Kehittämispalveluiden sähköinen TE-keskukset 0 asiointijärjestelmä Tullin sähköiset palvelut yrityksille Tullihallitus 0 Liikeideapankki Uusyrityskeskukset 0 Jatkajat.fi Uusyrityskeskukset 0 Keksintöpörssi Keksintösäätiö 0 0

20 Verkottumista mitataan myös sillä, kuinka paljon verkkopalveluun on linkkejä toisista verkkopalveluista. Seuraavassa taulukossa on A9.com -palvelusta poimitut domain-kohtaiset linkkien määrät. Taulukko 6. Kohdeorganisaatioiden Internet-domainien linkittyminen ulkopuolisiin domaineihin Domain A9 linkit Työministeriö (www.mol.fi) nyt Työ- ja elinkeinoministeriö 582 Patentti- ja rekisterihallitus 389 Teknologian kehittämiskeskus 381 Maa- ja metsätalousministeriö 345 Tullihallitus 254 TE-keskukset 160 Finpro Oy 155 Research.fi 154 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 144 Sitra 119 Finnvera Oyj 79 Valtiovarainministeriö, Lomake.fi 79 Yritys-Suomi 64 Verohallitus, Palkka.fi 13 Hankintailmoitukset.fi Yhteenveto palvelujen sijoittumisesta viitekehyksessä Kuvassa 2 esitetään analysoitujen verkkopalvelujen sijoittuminen tarkastelun viitekehyksen akseleilla. Akseleille on sijoitettu yksittäisten palvelujen eikä organisaatioiden nimiä. Se, että organisaatiolla on yksittäinen laadukas verkkopalvelu, ei merkitse sitä, organisaatio kokonaistoiminnan kannalta olisi erityisen kehittynyt verkkopalveluissa. Tarkastelun viitekehys kattaa vuorovaikutteiset sähköiset palvelut, joita kaikilla kohderyhmän organisaatioilla ei ole. Monille organisaatioille keskeistä on laadukkaat tiedottavat verkkopalvelut, joita viitekehys ei kata.

21 25 Palvelun interaktiivisuus ja palvelukanavien monipuolisuus 1. Maataloushallinnon verkkopalvelut 2. Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen 3. Työvoimapalvelut työnantajille 4. Verkkolomakepalvelu 5. Palkka.fi Sähköisen kanavan käyttö ja merkitys 1. Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen (Tekes) 2. Tullin sähköiset palvelut yrityksille 3. Tiedonkeruu yrityksiltä 4. Patenttiasioiden verkkopalvelu 5. Työvoimapalvelut työnantajille 1. Palkka.fi 2. Tiedonkeruu yrityksltä, VH 3. Työvoimapalvelut työnantajille 4. Tavaramerkkihakemus 5. Maataloushallinnon verkkopalvelut 6. Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen Palvelutuotannon kehitysaste 1. Tiedonkeruu yrityksiltä, VH 2. Verkkolomakepalvelu 3. Palkka.fi 4. Patenttien hakeminen 5. Tutkimus- ja tuotekehitystuen hakeminen 6. Patenttiasioiden verkkopalvelu Verkottuminen: kumppanuudet ja yleispalvelujen käyttö Kuva 3. Kohdeorganisaatioiden palvelujen sijoittuminen viitekehyksessä Verkkopalvelun käytön nousu merkittävään rooliin asioinnissa kestää useita vuosia. Suhteellisesti merkittävimmät palvelut ovat olleet markkinoilla 7 10 vuotta ja edelleenkään ne eivät kata 100 % kohteena olevista tapahtumista. Yrityksille suunnatut verkkopalvelut ovat interaktiivisuuden ja palvelukanavien monipuolisuuden suhteen hieman vähemmän kehittyneitä kuin henkilöasiakkaille suunnatut palvelut. Tämä johtuu siitä, että yrityksen identiteetin hallinta on huomattavasti vaikeampaa kuin henkilöiden. Esimerkiksi HST-varmenteet ovat aina henkilöllä eikä yrityksellä. TUPAS-tunnisteet ovat yleensä henkilöillä, mutta voivat olla myös yrityksillä. TUPAS-tunnisteiden yrityskäyttöä estää vähänkään suuremmissa yrityksissä se, että samoilla tunnuksilla hoidetaan yleensä yrityksen rahaliikenne. Yrityksellä ei myöskään yleensä ole yleistä GSM-numeroa, johon notifikaatioita voidaan lähettää.

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Kuntamarkkinat 16.9.2010 16.9.2010 Marjo Öhmann, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Yritys-Suomi puhelinpalvelu mikä? Yritys-Suomi puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista

Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista Terveydenhuollon atk-päivät 29.5.2007 Turun messukeskus Seppo Kurkinen Neuvotteleva virkamies Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä 27.9.2007 Mika Eerola ja Heli Salmi Itella Information Oy 1 Itellan sähköisen asioinnin palveluita ItellaTYVI Mukana mm. Vero, Tulli, Ympäristöhallinto

Lisätiedot

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015 Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015 Marjo Öhmann, Yritys-Suomi-puhelinpalvelu, TE aspa Olen perustamassa yritystä. Mistä pitäisi lähteä liikkeelle, mitä kaikkia asioita täytyy huomioida

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 Miten Yritys-Suomi on mukana yrittäjän arjessa? Miten perustan yrityksen? Mistä tiedän, onko ideani toimiva? Tarvitseeko

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10. OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.2013 Oma Yritys-Suomen kehittäminen (1/2) Oma Yritys-Suomi on kirjautuneen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Mitä ihmiset saavat digipalveluista? Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Mitä ihmiset saavat digipalveluista? Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Mitä ihmiset saavat digipalveluista? Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 30.5.2017 Digitaaliset palvelut ensisijaisiksi -työseminaari Neuvotteleva virkamies Marjukka

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Verohallinto ennakoi muutoksia

Verohallinto ennakoi muutoksia Tulevaisuuden asiakas: miten Verohallinto ennakoi muutoksia Asko Pajunen, strategiajohtaja 28.9.2017 VM hallinnonalan johdon päivä Asiakaskäyttäytyminen muuttuu Digitalisaation myötä kehityksen nopeus

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Yritys-Suomi Yritysneuvonnan vuosipäivät 31.5. 1.6.2012. Sirpa Alitalo Teollisuusneuvos Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto

Yritys-Suomi Yritysneuvonnan vuosipäivät 31.5. 1.6.2012. Sirpa Alitalo Teollisuusneuvos Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto Yritys-Suomi Yritysneuvonnan vuosipäivät 31.5. 1.6.2012 Sirpa Alitalo Teollisuusneuvos Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto Hallitusohjelma linjaa yrityspalvelujen kehitystyötä Kootaan julkiset ja

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Raportti Esitys 3.2.2010 25.5.2010 Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista INNOLINK RESEARCH OY Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Minna Vallo Meri Kokkola TEMPO ECONOMICS OY Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

SADe/Työnantajavelvoitteet & Palkka.fi -hanke

SADe/Työnantajavelvoitteet & Palkka.fi -hanke SADe/Työnantajavelvoitteet & Palkka.fi -hanke Yritys-Suomi -seminaari 31.5.2011 Kalevi Heiliö, Verohallinto Palkka.fi -palvelu / SADe/Työnantajavelvoitteet Kalevi Heiliö 1 Kalevi Heiliö 2 Palkka.fi käyttömuodot

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 31.3.2017 Digi arkeen neuvottelukunta Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Julkisen sektorin palvelukehityksen lähtökohdaksi

Lisätiedot

Katso palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto

Katso palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto Katso palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto Tietohallinto/Tietovirtajärjestelmät, Reetta Järvinen 2 Katsotaan lukuja Tunnistusmäärät Katso-tunnisteella 2012-2015 900000

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 4.4.2017 JUHTA Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Julkisen sektorin palvelukehityksen lähtökohdaksi ihmisten ja yritysten

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ 16.11.2017 Finlandia-talo Julkisen sektorin kansalaisille ja yrityksille tarjoama palvelu. Keskitetty maksamisen palvelu verkkokauppaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö 28.11.2014 Sisältö XBRL Tulorekisteri Kansallinen palveluarkkitehtuuri palveluväylä palvelunäkymät tunnistus roolien ja valtuutusten

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät. Seija Petrow Valtiovarainministeriö

Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät. Seija Petrow Valtiovarainministeriö Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät Seija Petrow Valtiovarainministeriö Rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013. Ohjelman yhtenä

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi)

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi) Valtiokonttori, Digistartti: hankeaihioiden arviointi 31.3.2016 Liite 9: Kustannushyötylaskelma: Yrityksen perustaminen ja yhteinen vuorovaikutteinen palvelualusta Taloudelliset hyödyt - Mahdolliset uudet

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Perustamistuki Varsinais-Suomen ELY-keskus Sivu 1 Perustamistuki (Komission asetus (EU) N:o 702/2014 maa- ja metsätalousalan ryhmäpoikkeusasetus ) tarkoitettu

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella. Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9.

Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella. Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9. Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9. Esityksen sisältö AHTI lyhyt oppimäärä Hallinnon sähköistäminen yritystoiminnan

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Suomi.fiasiointivaltuudet

Suomi.fiasiointivaltuudet Suomi.fiasiointivaltuudet Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015 Versio 2.0, JAVO132 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Ajankohtaista verottajalta. Lahti-Mukkulan rotaryklubi 22.5.2008 Hannu Varpila

Ajankohtaista verottajalta. Lahti-Mukkulan rotaryklubi 22.5.2008 Hannu Varpila Ajankohtaista verottajalta Lahti-Mukkulan rotaryklubi Hannu Varpila Tämän esityksen sisältö Mitä uutta on Verohallinnossa ja sen asiakaspalvelussa? Päijät-Hämeen verotoimiston kuulumisia Verotuksen suuntauksia

Lisätiedot

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Kotikäyttökokeilut Etäpalveluhanke, kevät 2015 Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Hankkeen tavoite Paikkariippumaton, asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannustehokas asiointikanava koko julkiseen

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa

Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa Mikä on Suomi.fi ja Kansallinen Palveluarkkitehtuuri? 7/2016 tuli voimaan laki Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, joka velvoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa Ohjelmistotalopäivä 17.11.2016 Minna Rintala Standardoitu talousraportointi automatisoi yritysten ilmoittamista Yritysten standardoidun

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Ulkomaankaupan tiedonhaun kuva -tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen

Ulkomaankaupan tiedonhaun kuva -tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen Ulkomaankaupan tiedonhaun kuva -tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen Tullitilastotieto: 8000 tuojaa ja 3500 viejää, joiden kaupankäynnin volyymi ylittää 100 000 euron rajan vuodessa Kuka koordinoi? Koordinointi

Lisätiedot

Kasvupalvelu-uudistus kunnan/kehitysyhtiön näkökulmasta. Raahe

Kasvupalvelu-uudistus kunnan/kehitysyhtiön näkökulmasta. Raahe Kasvupalvelu-uudistus kunnan/kehitysyhtiön näkökulmasta Raahe 31.5.2017 Asiakaslähtöisen yrityskehittämisen kokonaisuus Konsultit/yksityiset palveluntarjoajat Rahoittajat & kehitysinstrumentit Kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Suomi.fi-Asiointivaltuudet

Suomi.fi-Asiointivaltuudet Suomi.fi-Asiointivaltuudet Toukokuu 2016 Stefan Sundell Projektipäällikkö Yrityksen puolesta asiointi KaPA ohjelman Rooli ja valtuutushankkeen Suomi.fi Asiointivaltuudet-palvelu Tunnistaminen Suomi.fi-palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishanke Aloitusseminaari 1.2.2012 Jyrki Laakso, palvelujohtaja Itella Posti Oy 1 1.2.2012 Itella Oyj Itella lyhyesti

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Yrityksen asiointitili. Jarmo Kovero, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö

Yrityksen asiointitili. Jarmo Kovero, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö Yrityksen asiointitili Kuntamarkkinat 13.9.2012 Jarmo Kovero, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö 1. Yrityksen asiointitilin esiselvitys 1/2 Vuonna 2010 tehtiin osana SADe- ohjelmaa laajempi esitutkimus,

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari 9.3.2017 Riikka Pellikka Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Lisätiedot

KaPA ja Verohallinto. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

KaPA ja Verohallinto. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä KaPA ja Verohallinto Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä (VM) KaPA Palveluväylä tilanne Lähde: VM KaPA-ohjelma 2 (VM) KaPA Palveluväylä tilanne Lähde: VM KaPA-ohjelma 3 KaPA Verohallinnossa

Lisätiedot

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari 8.10.2014 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI 8.2.2017 Kansalliset digitaaliset toimintamallit Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM Kansalliset digitaaliset toimintamallit

Lisätiedot