Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiina Vuononvirta, TtT, ft 24.10.2012"

Transkriptio

1 Tiina Vuononvirta, TtT, ft

2 Etäkuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutuspalveluiden järjestämistä etäteknologian avulla (esim. Theodoros & Russell 2008). Etäteknologiaa voidaan hyödyntää myös kuntoutukseen liittyvässä ohjauksessa ja opetuksessa sekä eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Erityisasiantuntijuutta voidaan myös saada syrjäiselle maaseudullekin etäteknologian avulla. (Petäjäkoski-Hult ym. 2001)

3 Etäkuntoutusta kokeillaan jo huomattavan paljon esim. USA:ssa, Australiassa, Skotlannissa, Ruotsissa Suomessa käytetty vanhusten voimistelussa, jatkokuntoutuksena, puheterapiassa Suomessa käyttö edelleen melko vähäistä, vaikka meillä on pitkät etäisyydet ja asiantuntijoita ei ole saatavilla kauempana maaseudulla

4 Kuvapohjainen teknologia: videoneuvottelu, videopuhelin Sensoripohjainen teknologia Virtuaalitodellisuus Robottiteknologia Edellisten yhdistelmät ja päälle puettavat järjestelmät (Russel 2007, Liebermann ym. 2006, Burdea ym. 2000) Lisäksi puhelin, tekstiviestit, web

5 Tarkoitus Etämentorointi (TeleMonitoring) Etäseuranta (TeleMonitoring) Etäkonsultointi (TeleConsultation) Etävalvonta (TeleSupervision) Etäkoulutus (TeleEducation) Etäterapia a) Fyysisen intervention kautta b) Ilman fyysistä interventiota (Forducey ym. 2003) Koulutuksen/asiantuntijuuden tarjoaminen maaseudun ammattilaisille Jonkin erityistilanteen jatkuva seuranta Ammatillisten ohjeiden antaminen Potilaan tilan valvonta Koulutus Potilaan toimintakyvyn edistäminen fyysisen ohjauksen kautta Suullisen ohjauksen kautta

6 Mahdollistetaan kuntoutuspalveluiden saatavuus myös harvaanasutuille alueille Parantaa hoitoketjun jatkuvuutta (Kairy ym. 2009) Parantaa kuntoutuksen intensiteettiä: ajoitus, kesto, teho (Theodor & Russel 2008) Sensoripohjainen teknologia, VT ja robotit mahdollistavat itsenäisen harjoittelun ja nostavat intensiteettiä huomattavasti Kustannustehokas (Hill & Path 2010) Kuntoutumisen arviointi tarkentuu (Forducey ym. 2003) Mahdollistaa asiantuntijoiden konsultoinnin ja yhteiset arviointitilaisuudet (Guilfoyle ym. 2003)

7 Riittämättömät verkkoyhteydet maaseudulla!!! Teknologian toimivuus ja käytettävyys Kuntoutujien myöntyvyys Ammattilaisten myöntyvyys, koulutukset (Barret ym. 2009, Demiris ym. 2005, Nelson & Palsbo 2006) Eri yksiköiden välinen yhteistyö, koordinaatio (Neale ym. 2010)

8 Video on suosituin ja laajimmalle levinnyt etäteknologian muoto Nykyisin videoteknologia on jo melko edullista ja helposti saatavilla, sitä on myös helppo kuljettaa paikasta toiseen. Videoteknologian avulla voidaan helposti arvioida ja seurata potilaan liikkumisen kehittymistä. Video mahdollistaa liikkeiden hidastamisen, mikä usein helpottaa liikkeiden arviointia. (Liebermann ym. 2006)

9 Etäkonsultointi (Savard ym. 2003) Minnesodassa ja Samoalla on tarjottu erikoisasiantuntijan konsultointia syrjäisille alueille videoyhteyksien kautta. 38 etäkonsultoinneista koski neurologisen potilaan kuntoutusta. Kaikki konsultaatiot johtivat muutoksiin kuntoutussuunnitelmissa. Kaikki ammattilaiset, jotka osallistuivat etäkonsultaatioihin, pitivät niitä kliinisesti tehokkaina.

10 Johtopäätöksenä oli, että neurologisten potilaiden kuntoutusta voidaan edistää ja tukea etäkuntoutuksen keinoin. Reaaliaikainen keskustelu ja suunnittelu ammattilaisten ja potilaan välillä johti tehokkaaseen tiimityöskentelyyn. Potilas sai jakamatonta huomiota, ohjeet ja suositukset pystyttiin välittömästi selkeyttämään, jos oli tarpeen. Kuntoutustyöntekijät suhtautuivat positiivisesti ammatillisten suhteiden rakentamiseen näinkin pitkien välimatkojen päähän. Syrjässä työskentelevät terapeutit olivat tyytyväisiä, kun saivat uusinta ja olennaista tietoa työnsä tueksi.

11 Hong Kongissa kotona asuvia aivohalvauspotilaita (n=21) kuntoutettiin seniorikeskuksessa etäteknologian välityksellä. Fysioterapeutti ohjasi ryhmää kahdeksan viikon ajan. Ryhmän ohjelma koostui opetuskeskusteluista, fyysistä harjoituksista ja psykososiaalisesta tuesta. Ryhmäläisten tasapaino, itsetunto, tietotaso ja elämänlaatu olivat parantuneet merkittävästi kuntoutusjakson aikana. Ryhmäläiset suhtautuivat etäkuntoutukseen myönteisesti.

12 Tapaustutkimuksessa selvitettiin, miten 13 vuotta aikaisemmin vammautuneen aivovammapotilaan fyysistä ja toimintakykyä voidaan parantaa etäkuntoutuksen avulla. Tähän potilasryhmään erikoistunut fysioterapeutti ohjasi potilasta ja hänen lähiammattilaisia 48 kertaa 24 viikon ajan. Kuntoutus tuotti hyviä tuloksia: sekä fyysisen että neuropsykologinen tila parani.

13 2 toimintaterapeuttia arvioi samalla mittarilla samoja potilaita (n=4), toinen lähikontaktissa, toinen etänä. Yhdessä näistä neljästä arvioinnista ilmeni eroja arvioitsijoiden välillä. Videokuva ei ollut tarpeeksi tarkka pienien liikkeiden tarkkailuun. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli kuitenkin, että toimintaterapeuttista arviointia voidaan tehdä myös etäteknologian avulla.

14 Verrattiin etäarvioinnin ja paikanpäällä tehdyn asunnonmuutosarvioinnin eroja. Etäarvioinnissa tunnistettiin suurin osa (86,4 %) niistä esteettömyysongelmista, jotka nousivat esille paikan päällä tehdyssä asunnonmuutosarviossa. Etäteknologian avulla tehdyt mittaukset olivat myös tarkkoja, eroja paikan päällä tehtyihin vain 10 %:ssa mittauksista. Asunnonmuutostyöarviointeja voidaan siis tämän tutkimuksen mukaan tehdä melko luotettavasti myös etäteknologian avulla.

15 Selvitettiin, miten puheen apraksiaa voidaan arvioida etänä. 11 potilasta arvioitiin samanaikaisesti kasvokkain ja etäteknologian avulla. (yhteys oli vain 128 kbit/s) Tutkimustulosten mukaan apraxian arvioinnissa ei ollut eroja eri toimintamallien välillä, mutta puheterapeutit ilmoittivat jonkin verran ongelmia vaikea-asteisen apraxian arvioinnissa etäyhteyden kautta. Tutkijat suosittelivat jatkossa suurempia tutkimusryhmiä, jotka voidaan osittaa apraxian vaikeusasteen mukaan sekä nopeampien internet yhteyksien käyttämistä.

16 Selvitettiin afasian vaikeusasteen arviointimahdollisuutta etäteknologian avulla. 32 osallistujaa, jotka oli ryhmitelty afasian vaikeusasteen mukaan. Arviointi samanaikaisesti etäteknologian avulla ja kasvokkain. Tutkimustuloksena oli, että afasian arviointitulokset eivät juurikaan eronneet näiden kahden toimintamallin välillä. Ainoastaan nimeämisessä ja parafasiassa oli jotain afasian vaikeusasteeseen liittyvää eroa.

17 1) Ole ajoissa paikalla 2) Pukeudu väreihin, jotka erottuvat hyvin taustasta. Vältä merkkejä, raitoja ja levottomia värejä. 3) Koska tiedonsiirrossa on usein myöhästelyä, pidä taukoja puheessa, että muilla on aikaa kommentoida. 4) Kaikkien tulee esitellä itsensä, vaikka osa olisikin tuttuja toisilleen.

18 5) Käytä aluksi muutama minuutti hyvän yhteisymmärryksen ja mukavan ilmapiirin luomiseen. 6) Puhu ja toimi luonnollisesti, käytä sekä verbaalista että ei-verbaalista ilmaisua 7) Suunnittele valmiiksi, miten toimit, jos etäyhteys jostain syystä katkeaa (Savard ym. 2003) Lisäksi: Asetu kuvaan siten, että kasvosi näkyvät suoraan edestä (katsekontakti) Aseta mikrofoni riittävän lähelle

19 Riittävän iso huonetila, jonka seinät on maalattu vaalean harmaaksi, vaalean tai tummansiniseksi. Valaistus pitäisi olla lähellä päivänvaloa ja melutaso ei saisi ylittää 50 db (Pineau ym. 2006). Kuvanäytön tulee olla riittävän iso (27-36 tuumaa), jotta liikkeet erottuvat riittävän tarkasti. Yhteysnopeudeksi riittää yleensä 384 kbps, mutta erityisesti puheterapiassa tarvitaan joskus nopeampaa, 768 Kbps-yhteyttä. (Pineau ym )

20 Kamera olisi hyvä olla liikuteltava, jotta potilasta voidaan kuvata hänen todellisessa elinympäristössä ja niissä tiloissa, joissa mahdollisia toiminnanvajavuuksia ilmenee (Guilfoyle ym.2003, Pineau ym. 2006). Voidaan käyttää myös kahta kameraa, jotta saadaan riittävän laajat kuvakulmat liikkumisen ja toiminnan arviointiin (Pineau ym. 2006).

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kustannusvaikuttavuuden arviointi Virpi Sillanpää 18.9.2014 Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla kustannusvaikuttavuuden arviointi

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Piirre/ominaisuus Mikä toimii tällä hetkellä? Mikä ei toimi tällä hetkellä? Monialaisuus

Piirre/ominaisuus Mikä toimii tällä hetkellä? Mikä ei toimi tällä hetkellä? Monialaisuus 1 PEURUNKA2 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN SEMINAARI KE 15.4.2015 PIENRYHMÄTEHTÄVÄT Jäsenet: Paikalla 41 osallistujaa kuntoutuksen eri sektoreilta, 11 ryhmää. Tähän dokumenttiin on koottu kaikki ryhmien kirjaamat

Lisätiedot

4.2 Uuden kuntouttavan lyhytaikaisyksikön suunnittelu ja perustaminen

4.2 Uuden kuntouttavan lyhytaikaisyksikön suunnittelu ja perustaminen 4. TOIMINTAMUODOT 4.1 Henkilöstön laaja-alainen koulutus 4.1.1 Valssi-koulutus Keväällä 2004 viisi työntekijää vanhustenhuollosta kävi Ikäinstituutin järjestämässä Valssi I -, eli Vanhusten liikunta sosiaali-

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

RENTOUTUMISEN UUSI AIKA

RENTOUTUMISEN UUSI AIKA RENTOUTUMISEN UUSI AIKA Unen laadun edistäminen Stressin lievitys Lihasjännityksen lievitys Kivun lievitys Työssäjaksaminen Neurologinen kuntoutus Palautuminen rasituksesta Ikä-ihmisten kuntoutus YLEISTÄ

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla 2015 www.neuron.fi Kuntoudu pelaamalla sivu 4 Toimintaterapiaa toisellakin tavalla sivu 7 Sopeutumisvalmennuksesta tietoa ja vertaistukea sivu 12 Hyvin voidaan ja ahkeroidaan sivu 18 Neuronin palvelut

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä)

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä) Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä) avulla ICF WHO:n tekemä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) on ensimmäinen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot