evata Toiminnallinen malli Sibelius-Akatemian M-talon Toiminnallinen malli TULOS Toteutussuunnittelu KEHITTÄMINEN tiedon jakaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "evata Toiminnallinen malli Sibelius-Akatemian M-talon Toiminnallinen malli 16.06.2005 TULOS Toteutussuunnittelu KEHITTÄMINEN tiedon jakaminen"

Transkriptio

1 Toiminnallinen malli TOIMINNALLISET MALLIT Sibelius-Akatemian M-talon Toiminnallinen malli TULOS NYKYTILANTEEN ANALYSOINTI tiedon kerääminen KEHITTÄMINEN tiedon jakaminen KEHITTÄMINEN tiedon jakaminen JALOSTAMINEN tiedon soveltaminen Toteutussuunnittelu EVATA FINLAND Eteläinen Rautatiekatu 6, PL 393, 000 Helsinki, FINLAND Tel: 358 (0) , Fax: 358 (0)

2 M-talon Toiminnallinen malli Taustaa:. helmikuuta 2004 Sibelius-Akatemian hallituksen päätös sijoittaa Musiikkitaloon 4 akatemialle osoitettua salia ja kirjasto. Päätöksen mukaan Musiikkitaloon sijoittuu seuraavat salit; Sali suunnitellaan pääasiassa laulumusiikin/ oopperakoulutuksen opetusteatteriksi Sali 2 suunnitellaan monitoimisaliksi huomioiden mm. blac boxsalin ja nykyaikaisen live- äänentoiston vaatima tekniikka Sali 3 suunnitellaan urkusaliksi Sali 4 suunnitellaan perinteiseksi akustisen musiikin kamarimusiikkisaliksi 3. toukokuuta 2005 Sibelius-Akatemian hallituksen päätös Akatemian toimintojen sijoittumisesta M-, R- ja T-taloihin. Aineisto löytyy Siban kotisivuilta osoitteesta Musiikkitalon toiminnallinen malli Tässä esityksessä on kuvattu Musiikkitaloon sijoittuvien toimintojen tilankäytön periaatteet, jotka perustuvat 3.toukokuuta hallituksen tekemään päätökseen toimintojen sijoittumisesta M-, R- ja T- taloihin, Sibelius-Akatemian tekemiin toiminnan linjauksiin, henkilökunnan haastatteluihin ja työpajojen tuloksiin tilojen ja toimintojen tarpeesta. Musiikkitalon toimintojen määrittämiseksi tarkastelussa oli mukana myös R- ja T- talojen tuleva toiminta. R- ja T-talojen tilankäytön periaatteiden määrittely jatkuu syksyllä 2005 henkilökunnan työpajoilla ja haastatteluilla. Toiminnallisessa mallissa tilat on sijoitettu Musiikkitalon pohjapiirustuksen luonnokseen ja se toimii ohjeena arkkitehtisuunnittelussa. 6. kesäkuuta 2005 Sibelius-Akatemian rehtori hyväksyi ehdotuksen Musiikkitaloon sijoittuvien toimintojen tilankäytön periaatteista luonnossuunnittelua ja tilaohjelman päivitystä varten. 2

3 M-talon Toiminnallinen malli Käyttäjän toimintojen sijoittuminen musiikkitaloon on pääperiaatteiltaan seuraava: 0. kerros ei esitetty mallissa, varastotilojen selvitys on kesken. kerros harjoitussalit, äänittämö(t), auditorio, kirjasto, nuotisto, valopiha, studiotilat, tanssistudio ja pukuhuoneet. Aulan valopihan yhteyteen on ehdotettu mm. opiskelijoiden taukotilaa, ainejärjestöjen tilaa sekä Yo-kunnan varastoa. 2. kerros kirjasto, mikroluokka, musiikkiteknologian tilat, harjoitusluokkia ja nuotisto 3. kerros vahtimestari- ja teknologiapalvelut, mikroluokka ja opetusluokkia. Kerros on sisääntulokerros Töölönlahden puolelta. 4. kerros toimistokerros, jossa ovat opetushenkilökunnan, johdon ja palveluyksikön tilat. Lisäksi kerroksessa on mahdollisesti nuotisto, jos nuotistoa ei saada kirjaston yhteyteen. Kerros on sisääntulokerros Mannerheimintien puolelta kerros opetus- ja harjoitusluokkia, yhtyeluokkia, taukotiloja, instrumentti- ja opetusmateriaalivarastoja sekä instrumenttikaappeja Toiminnallisessa mallissa esitettyjen tilojen lisäksi Sibelius- Akatemialla on Musiikkitalossa yhteiskäyttöisiä tiloja Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin kanssa Musiikkitalon tilojen käyttö Tilojen yhteiskäyttöisyys tulee olemaan laajaa. Tilat jakautuvat kolmeen pääryhmään: Yleiset opetustilat. Tilat ovat koko Akatemian käytössä ja ne on nimetty toiminnalliseen malliin opetusluokaksi. Opetusluokat ovat opiskelijoiden käytössä harjoitteluun opetusaikojen ulkopuolella. Tiettyyn käyttöön osoitetut tilat. Ensisijaisesti tiettyyn toimintaan varattavia tiloja ovat esim. suurten instrumenttien luokat. Myös tämän kategorian tilat ovat yhteiskäyttöisiä. Tilat on mallissa nimetty muuksi kuin opetusluokaksi. Opetusaikojen ulkopuolella ne voivat toimia myös harjoituskäytössä. Harjoitusluokat. Tila on varattu vain harjoituskäyttöön. Kaikki Sibelius-Akatemian opiskelijat voivat käyttää näitä harjoitustiloja. Salitiloja on Musiikkitalon rakentamisen jälkeen neljä enemmän kuin nyt. Myös salit tulevat olemaan yhteiskäytössä. 3

4 Pääpiirteet toimintojen sijoittumisesta kerroksiin HA RMO ONI,H U ULI H. 3,8m2 HA RMO NIKAT 24,0m2 YH TEIN EN 24,0m2 YHTE INEN 24,0m 2 YHTE 24,0m INEN 2 YHTE 26,3m 2 INEN VARA STO 6,8m 2 VIUL. 24,0m,JOUH 2 IK. YHTE YHTE,6m INEN 2 YHTE INEN YHTE YH TEIN EN,6m2 INEN INEN SO ITTO TILA 48,9m2 TARK KAAM O 20,6m 2 KONT RABA SO 28,6m 2 SOIT TOTIL A 70,2m 2 KIELI SOIT. 3,8m 2 KA NTEL ET 28,6m2 PE3 RKUS,8m2 SI OT YH TEIN EN 24,0m2 2F 2FL 36,4m 2 L 36,4m2 YH TEIN EN2F L 3,2m2 MO NITO IMITI 36,9m2 KA NSAN OMA ISET PUHA LTIME T 27,5m2 YHTE INEN2FL 3,7m 2 LA VA RAST O 6,7m2 YHTE INEN 24,0m 2 YHTE INEN YHTE INEN YHTE INEN YH TEIN EN 24,2m2 BÄND IOPE TUS AFRO PI AN O 27,5m 2 8,m 2 TARK KAAM O 20,m 2 YH TYEL UOK A 40,m2 BÄND IOPE TUS 9,4m 2 BÄND IOPE TUS 28,5m 2 BÄ NDIO PETU S 28,5m2 BÄND IOPE TUS 28,3m 2 YHTY ELUO KA 60,2m 2 KONT RABA SO VA RAST O 35,0m 2 5,2m2 RUM,6m UT+ 2 MUUTLAIT T. RUM UT+ MUUTLAIT T. RUM UT+ MUUTLAIT T. RU MU T+MU UTLA ITT.,6m2 PE RKUS SI O 48,8m2 PE3 RKUS,3m2 SI O MO NITO IMITI LA,Fy sioak.t. 36,9m2 LUOK KA 24,0m 2 LUOK KA 24,0m 2 LUOK KA,7m 2 HARP 24,0m PU 2 RUM UT+ PA 8,7m 2 YHTY 50,2m ELUO 2 KA TARK KAAM O 29,m 2 SÄTETEO RIA LUOK KA 43,2m 2 MO32 NITO,9m2 IMITI LA SÄ28 TE-TE,5m2 ORIA LUOK KA YH TYEL UOK A 69,5m2 TEOR IA,D VD-KO TI TE ATTE RI 3,9m 2 MO NITO IMITI 36,9m2 NE UVOT TELU 24,0m2 LA OSA STOP ALV. 3,8m 2 TOIM ISTO 9,6m2 HARJ 6,7m OI2 TU S PY KS 24,0m2 PY KS,6m2 PY KS,6m2 MUKA 3,3m 2MU 3,3m2MU KA 3,3m2MUKA 3,3m 2 KA3,3m2KAMU 3,3m 2 JA3 Z,3m2 MU3 TE,3m2 NEUV OTTE LU 3,0m 2 SÄTE 3,3m 2SÄTE 3,3m 2SÄ 3,3m2SÄTE 3,3m 2SÄTE 3,3m 2 OPET TAJIE NHU ONE 07,4m2 NEUV OTTE LU 30,0m 2 SIS ÄÄN KÄY NTI SIB ELIU S-AK ATE MI ANJA ESIN TYJI EN WC-T ILAT LUOK KA 3,4m LUOK KA/T STOH LUOK KA/T STOH 24,0m 2 RYHM ÄLUO KKA 46,4m PALV ELUP ISTE 40,6m 2 LU OKKA /TST OH,6m2 LU OKKA /TST OH,6m2 B LUOK KA 27,5m 2-4 LU OKKA 27,6m2 LUOK KA 27,5m 2 RY HMÄL UOK KA 70,0m2 LU OKKA 56,8m2 LUOK 45,6m KA 2 HA RJOI TUS 6,4m2 HA RJOI TUS 2,0m2 HARJ OI TU S 2,0m 2 HA RJOI TUS 2,0m2 HARJ OI TU S 2,0m 2 HARJ OI TU S 9,8m 2 HARJ OI TU S 9,8m 2 HARJ OI TU S 9,8m 2 HA RJOI TUS 28,3m2 MI KR OLUO K A 3,9m 2 RY HMÄL UOK KA 50,0m2 KÄSIKI RJOITU KSET KIRJA STO MI KR OLUO KA 34,2m 2 9,9m 2 KIRJA STO 9,0m2 KIRJA STO SÄTE AUKKO 9,6m2 KU UN TEL UH UO NE SÄTE 9,6m2 TUTK IJA TUTK 9,6m2 KU UN TEL UH UO NE IJA KIRYLÄ JASTO AULA N DO CMU S 9,0m2 KIRJA 40,8m 2 KIRJA 83,6m 2 DO CMU S 9,0m2 STO STO NY LÄAU LA 0 8,2m 2 KO KO US HUO NE KUN TE LU HUO NE TUTK IJA JÄR JESTE LYHUO NE 4,9m2 HENTAU K. KOTIL A KIRJA STO NEU VOT ELUTIL 7,3m A 2 LI76 KUNT,6m2 ASAL I STUD IOTIL AT 20,4m2 STUD IOTIL AT 233,4m2 LUÄN RIPAIK ITE AT 48,6m2 3,6m2 PA LVE LU PÄ ÄT EIT Ä TIS KI ,4m 2 INFO 5 KIRJA 6 9,8m2 NUO TI T LA AUT INA OM US KO PI O AT TI KON E STO 9,6m 2 VN LOK ERI KO T PÄ ÄT EIT Ä YL WC EISÖ 4 50,4m2 8 HARJ OI TU SAL I 99,6m2 AU DI TO RIO? 4 3,8m 2 YL EIS WC Ö KIRJAT HA RJOI TUS ALI 28 6,2m 2 6 HA RJOI TUS ALI 28 4,4m ÄNI TÄM Ö 30,4m 2 HA RJOI TUS AL I 8,7m 2 7.krs OSASTOT 6.krs OSASTOT 5.krs OSASTOT krs HENKILÖKUNNAN TOIMISTOTILAT 3.krs AKATEMIAN SISÄÄNKÄYNTI, YHTEISKÄYTTÖISIÄ TILOJA 92m2 KU UN TEL UH UO NE 2.krs MIKROLUOKAT, N 2.krs, TILOJA STUDIOTILOJA 227m2 +223m2.krs SALIT, STUDIOT, N.krs, AUDITORIO 4

5 Toiminallinen malli. kerros MUSIIKKITALON TOIMINNALLINEN MALLI KRS OPETUS- JA LUOKKIA SALI YO-K.VAR. 5,5 m2 OPISKELIJ. TAUKOT. 28,3 m2 Yo-kunta STUDIOTILOJA ~450m2 ainejärjestöt kuuntelutila 9,8 m2 LAST AUSLAITU RIN SI SÄÄNT ULO 50,4 m2 33,6 m2 366,4 m2 NUOTISTO 48,6 m2 LS/VARASTO 4,0 m2 LIIKUNTASALI 24,3 m2 5

6 Toiminallinen malli 2. kerros MUSIIKKITALON TOIMINNALLINEN MALLI KRS OPETUS- JA LUOKKIA RYHMÄLUOKKA 42,0 m2 STUDIOTILOJEN YHTEYTEEN LIITETTÄVIÄ MUTE-OSASTON TILOJA. TILAJÄRJESTELY VIITTEELLINEN, SILLÄ SIJOITTELU RIIPPUU STUDIOTILOJEN JÄRJESTELYISTÄ. RYHMÄLUOKKIIN JA TOIMISTOTILOIHIN TULISI SAADA LUONNONVALOA. LAITEVARASTO 40,0 m2 40,8 m2 SERVERITILA 0,2 m2 RYHMÄLUOKKA 60,0 m2 08,2 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 4,9 m2 TUTKIJOIDEN TILOJA 83,6 m2 9,9 m2 MIKROLUOKKA 34,2 m2 SOITINVERSTAS,4 m2 7,3 m2 24,4 m2 Lisäksi harjoitusluokkia 9 kpl (6-28m2) 6

7 Toiminallinen malli 3. kerros MUSIIKKITALON TOIMINNALLINEN MALLI KRS TOIMISTOTILA OPETUS- JA LUOKKIA, 32,8 m2 2,4 m2 OPET/PIANOLAB. 35,3 m2 70,0 m2 VAHTIMEST,TSTO/ 50,4 m2 44,6 m2 MIKROLUOKKA 45, m2 mm. NAULAKOT INSTRUMENTTIKAAPIT INSTRUMENTTIVARASTO WC-TILAT SIBELIUS AKATEMIAN SISÄÄNTULO 60,0 m2 27,5 m2 27,6 m2 27,5 m2 7

8 800 Toiminallinen malli 4. kerros MUSIIKKITALON TOIMINNALLINEN MALLI/LUONNOS KRS TOIMISTOKERROS TOIMISTOTILA: OPETUSHENKILÖKUNNAN, PALVELUYKSIKÖN JA JOHDON TYÖHUONEITA TOIMISTO OPETTAJIENHUONE 07,4 m2 NEUVOTTELU 33,0 m2 NEUVOTTELU 6,7 m2 NEUVOTTELU 30,0 m2 TYÖH. TYÖH. TYÖH. TYÖH. TYÖH. TYÖH. TYÖH. TYÖH. TYÖH. TYÖH. TYÖH. TYÖH. 3,3 m2 3,3 m2 3,3 m2 3,3 m2 3,3 m2 3,3 m2 3,3 m2 3,3 m2 3,3 m2 3,3 m2 3,3 m2 3,3 m2 OSASTOPALV. 33,8 m2 SISÄÄNTULO 8

9 Toiminallinen malli 5. kerros MUSIIKKITALON TOIMINNALLINEN MALLI , 5.KRS OPETUS- JA LUOKKIA SEKÄ APUTILOJA PERKUSSIO 33,3 m2 PERKUSSIO 48,8 m2 HARPPU 36,4 m2 TEORIALUOKKA, SÄVELTAPAILU 43,2 m2 TEORIALUOKKA 28,5 m2 RUMMUT+MUUT LAITT. RUMMUT+MUUT LAITT. TEORIA, DVD-KOTITEATTERI 33,9 m2 RUMMUT+MUUT LAITT. OPETUSMATER., TAUKOTILA 32,9 m2 RUMMUT+MUUT LAITT. YHTYELUOKKA 69,5 m2 TARKKAAMO 29, m2 YHTYELUOKKA 50,2 m2 RUMMUT+PA 8,7 m2 KONTRAB.VARASTO 5,2 m2 35,2 m2 KONTRABASSO 35,0 m2 9

10 Toiminallinen malli 6. kerros MUSIIKKITALON TOIMINNALLINEN MALLI , 6.KRS OPETUS- JA LUOKKIA 33,2 m2 OPET.LUOKKA 2FL 36,4 m2 24,2 m2 BÄNDIOPETUS 28,3 m2 BÄNDIOPETUS 28,5 m2 BÄNDIOPETUS 28,5 m2 BÄNDIOPETUS 9,4 m2 OPET.LUOKKA 2FL 36,4 m2 TAUKOTILA INSTRUMENTTIKAAPIT YHTYELUOKKA 69,6 m2 TARKKAAMOYHTYE- JA DIDAKTIIKKALUOKKA BÄNDIOPETUS,9 m2 49,8 m2 27,6 m2 VARASTO 6,7 m2 33,7 m2 35,6 m2 TARKk.VAR. 7,7 m2 0

11 Toiminallinen malli - 7. kerros MUSIIKKITALON TOIMINNALLINEN MALLI , 7. KRS OPETUS- JA LUOKKIA 33,3 m2 HARMONIKAT 28,3 m2 KANS. PUHALTIMET 28,5 m2 KONTRABASSO 28,6 m2 KITARA, MAND. 9,2 m2 INSTRUMENTTIKAAPIT OPETUSMAT.VAR, TAUKOT. 2,9 m2 YHTYELUOKKA 69,6 m2 TARKKAAMO,9 m2 YHTYELUOKKA 34,5 m2 KANTELELUOK. VAR VIUL., JOUH. 26,2 m2 3,8 m2 5,5 m2 HARM., HUULIH. 6,7 m2 35, m2 TARKK.VAR. 7,7 m2 PERKUSSIO 33,8 m2

12 SALI 8,7 m2 ÄÄNITTÄMÖ 30,4 m2 SALI 284,4 m2 SALI 286,2 m2 50,4 m2 SALI 99,6 m2 AUDITORIO JA NEUVOTTELU 43,8 m2 9,8 m2 366,4 m2 33,6 m2 OPISKELIJ. TAUKOT. 28,3 m2 Yo-kunta ainejärjestöt kuuntelutila NUOTISTO 48,6 m2 YO-K.VAR. 5,5 m2 LS/VARASTO 4,0 m2 LIIKUNTASALI 24,3 m2 SOITINVERSTAS 36,7 m2 7,3 m2 4,9 m2 08,2 m2 40,8 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 9,0 m2 83,6 m2 TUTKIJOIDEN TILOJA 9,0 m2 9,9 m2 MIKROLUOKKA 34,2 m2 RYHMÄLUOKKA 42,0 m2 LAITEVARASTO 40,0 m2 SERVERITILA 0,2 m2 RYHMÄLUOKKA 60,0 m2 28,3 m2 9,8 m2 9,8 m2 9,8 m2 6,4 m2 2,0 m2 2,0 m2 2,0 m2 2,0 m2 Toiminallinen malli. krs/salit, 2. krs/harjoitusluokat STUDIOTILOJA ~450m2.SALI 2. 3.TANSSI/LIIKUNTASALI 4. 5.SUDIOT 6.AUDITORIO STUDIOTILOJEN YHTEYTEEN LIITETTÄVIÄ MUTE-OSASTON TILOJA. TILAJÄRJESTELY VIITTEELLINEN, SILLÄ SIJOITTELU RIIPPUU STUDIOTILOJEN JÄRJESTELYISTÄ. RYHMÄLUOKKIIN JA TOIMISTOTILOIHIN TULISI SAADA LUONNONVALOA. 3 KONSERTTISALI 2 MANNERHEIMINTIE MANNERHEIMINTIE SALI 6.kerros 2.kerros 2

13 Toiminallinen malli. kerroksen studiotilat STUDIOTILAT: ARKKITEHDIT TEKEVÄT UUTTA LUONNOSTA. TÄSSÄ ON ESITETTY TILAVARAUS ALUEELLE SIJOITETTAVIA SOITTO- JA TARKKAAMOTILOJA. TÄMÄ MALLI EI OTA KANTAA, MINKÄ TARKKAAMOTILOJEN JA SOITTOTILOJEN TULEE OLLA VIEREKKÄIN HELPPO TARKKAAMO 60,0 m2 SOITTOTILA 70,0 m2 HIGH END TARKKAAMO 60,0 m2 SOITTOTILA 50,0 m2 ELEKTRONISEN MUS. TARKK. 60,0 m2 JÄLKIKÄSITTELY TARKK. 50,0 m2 Studiotiloista oltava portaaton yhteys varastotiloihin 3

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi Nuorisopalvelut 2010 Nuorten palveluopas www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ ASUMINEN 2 INTERNET 7 OPISKELU 11 TYÖELÄMÄ 24 OMA TALOUS 38 TERVEYS 40 SOSIAALIPALVELUT 48 POLIISIN PALVELUT JA OIKEUDENKÄYNTI 53 VAPAA-AIKA

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS Asuntorakentamisen pysäköintinormit 2006 TEKNINEN KESKUS TEKNINEN KESKUS Oulun kaupunki Tekninen keskus Asuntorakentamisen pysäköintinormit Lokakuu 2006 Tekninen keskus www.ouka.fi/tekninen Postiosoite:

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.52014. Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala. Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS. Kouluverkkotyöryhmä

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.52014. Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala. Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS. Kouluverkkotyöryhmä Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.52014 Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS Kouluverkkotyöryhmä 2014 1 TACS l.\ A Äänekos ken kaupunki ja Uurais ten kunta olivat

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot