MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA"

Transkriptio

1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

2 SISÄLLYSLUETTELO MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 5 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 5 OPINNÄYTE... 5 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN... 5 OPISKELUJEN JAKSOTUS JA ETENEMINEN... 6 TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT Matkailualan asiakaspalvelu... 7 Matkailualan peruspalvelut ja -toiminnot... 9 Majoitus- ja ravitsemisalan palvelut Asiakaspalvelua matkailualalla Minä oppijana Matkailupalvelujen toteuttaminen Matkailuelämysten toteuttaminen Kestävät elämäntavat kestävä tulevaisuus Työskentely matkailuyrityksessä Matkailuyrityksen liiketoiminta Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta Tapahtumien järjestäminen Matkailupalvelujen myynti- ja neuvontatyö Toimistopalvelut Kestävät elämäntavat kestävä tulevaisuus Kulttuuri- ja kohdetuntemus Majoituspalvelut Majoituspalvelut Majoitusliike työpaikkana Minustakin yrittäjä Työnhakuvalmennus Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Markkinointiviestintää matkailuyrityksessä Matkailupalvelujen tuotteistaminen Matkailupalvelujen tuotteistaminen Tuotteistamis- ja toimintaprojekti Matkailu- ja matkatoimistopalvelut Matkailu- ja matkatoimistopalvelut Työskentely matkailu- tai matkatoimistopalveluissa Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö Varausjärjestelmän käyttötyö Opastuspalvelut Opastuspalvelut Minä oppaana Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Retki-, erä- ja luontoruokapalvelut Herkkuja luonnossa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot Puheviestintä Kirjallinen viestintä Ammattikieli ja kulttuuri Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ruotsi Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, englanti Viestintä ja vuorovaikutus Ammatillinen englanti (144)

3 5.1.4 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, matematiikka Peruslaskutoimitukset Yhtälöt ja geometria Ammatti- ja tilastomatematiikka Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, fysiikka ja kemia Fysiikka Kemia Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, liikunta Liikunta Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, terveystieto Terveystieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri Piirustus ja maalaus Video ja animaatio Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä Työpaikan ja/tai messuosaston visuaalinen ilme Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, valinnaiset tutkinnon osat, ympäristötieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, valinnaiset tutkinnon osat, ympäristötieto Materiaalivirtojen hallinta Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, valinnaiset tutkinnon osat, ympäristötieto Kulttuuriympäristö Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, valinnaiset tutkinnon osat, tieto- ja viestintätekniikka Tietotekniikan perusteet A Tieto -ja viestintätekniikka Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, valinnaiset tutkinnon osat, etiikka Hyvä elämä Etiikan perusteet Etiikka ja maailmankatsomukset Työelämän eettisiä kysymyksiä Eettinen vastuu yhteisestä maailmasta Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, valinnaiset tutkinnon osat kulttuurien tuntemus Kulttuurien tuntemuksen perusteita Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, valinnaiset tutkinnon osat, psykologia Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Mielen hyvinvointi Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, valinnaiset tutkinnon osat, yritystoiminta Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjyysleiri AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA ARVIOINTI JA PALAUTESUUNNITELMA MALLI (144)

4 Tutkinnon rakenne opetussuunnitelmaperusteisessa MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TUTKINNON RAKENNE Linkki Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin: AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Pakolliset tutkinnon osat Matkailun asiakaspalvelu 20 ov - Matkailualan peruspalvelut ja -toiminnot 9 ov - Majoitus- ja ravitsemisalan palvelut 6 ov - Asiakaspalvelua matkailualalla 4 ov - Minä oppijana 1 ov Matkailupalvelujen koulutusohjelman (matkailupalvelujen tuottaja) tutkinnon osat Matkailupalvelujen toteuttaminen 30 ov - Matkailuelämysten toteuttaminen 17 ov - Työskentely matkailuyrityksessä 8 ov - Matkailuyrityksen liiketoiminta 5 ov Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelman (matkailuvirkailija) tutkinnon osat Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 30 ov - Toimistopalvelut 12 ov - Kulttuuri ja kohdetuntemus 6 ov - Tapahtumien järjestäminen 4 ov - Matkailupalvelujen myynti- ja neuvontatyö 8 ov Koulutusohjelmien ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat 30(40) ov Vuosittain valittavat ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat määritellään opintojen jaksotussuunnitelmassa Majoituspalvelut 10 ov Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 10 ov Matkailupalvelujen tuotteistaminen 10 ov Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 10 ov Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö 10 ov Opastuspalvelut 10 ov Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 10 ov Kokouspalvelut (hotraca) 10 ov 4 (144)

5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide- ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat 16 ov 4 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Ympäristötieto 0 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0 4 ov Etiikka 0 4 ov Kulttuurien tuntemus 0 4 ov Psykologia 0 4 ov Yritystoiminta 0 4 ov Valinnaisten tutkinnon osien (4 ov) tarjonta määritellään vuosittain. Opiskelija valitsee valinnaisia tutkinnon osia 4 opintoviikkoa. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa perus 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 ov) määritellään vuosittain. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia opintoja, jatkoopintoihin tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita ja tukevat opiskelijan persoonallisuuden kasvua. TYÖSSÄOPPIMINEN Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov. Työssäoppiminen tapahtuu pääsääntöisesti alan yrityksissä ja organisaatioissa. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla tai projekteissa. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman on hyväksynyt alan toimielin. OPINNÄYTE Opiskelija tekee hyväksytysti suoritetun opinnäytetyön, jonka laajuus on 2 opintoviikkoa. Tavoitteena on, että opinnäytetyö tehdään työelämälähtöisenä ja se voi liittyä opiskelijan työssäoppimispaikkaan. Opinnäytetyön tulee kuvata opiskelijan ammatillista kasvua ja kehitystä. Opinnäyte ohjeistetaan koulutusohjelmakohtaisesti. ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN Arviointiaineisto säilytetään oppilaitoksen arkistointiohjeen mukaisesti. 5 (144)

6 OPISKELUJEN JAKSOTUS JA ETENEMINEN Opintojen jaksotussuunnitelma laaditaan vuosittain. Jaksotussuunnitelman tekemisessä huomioidaan lukioiden jaksotus, alan yritysten tarjoamat mahdollisuudet suorittaa työssäoppiminen sekä yhteistyö oppilaitoksen muiden koulutusalojen ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Tutkinnon yhteinen ammatillinen tutkinnon osa ja osa ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista on suoritettu ennen kuin opiskelija aloittaa koulutusohjelmakohtaisten ja valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien opiskelun. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmassa huomioidaan myös opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampi kuin yksi tutkinto. Tutkinnon osiin sisältyy opintojen ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT t ja niihin kuuluvat opintojaksot on jäljempänä kuvattu tutkinnon osittain tutkinnon rakenteen mukaisessa järjestyksessä. 6 (144)

7 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Matkailualan perustutkinto Matkailualan asiakaspalvelu 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija valmistautuu matkailuympäristössä ja -tehtävissä tapahtuviin asiakaspalvelutilanteisiin ottaa vastaan asiakkaita ja selvittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita matkailuyrityksen liikeideaa tai toimintatapaa noudattaen hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään päättää asiakaspalvelutilanteen ja tekee jälkitoimia tekee yhteistyötä matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa. ja oppimisympäristöt Arviointi Tämä tutkinnon osa koostuu kolmesta opintojaksosta: Matkailualan peruspalvelut ja -toiminnot, Majoitus- ja ravitsemisalan palvelut, Asiakaspalvelua matkailualalla ja Minä oppijana. Opetus toteutetaan monipuolisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä, joissa tiedolliset ja toiminnalliet oppimisprosessit mahdollistuvat: luokkaopetuksena, luonnossa, tutustumisina (opintoretkinä) maakunnan yrityksiin, organisaatioihin ja niiden tuottamiin palveluihin. n yhteisenä teemana on matkailuyritysten liikeideat. Oppimismenetelmät ovat joustavia, yksilölle ja ryhmälle soveltuvia: luentoja, sekä toiminnallisia että kirjallisia tehtäviä, demonstraatioita, yhteistoiminnallista oppimista, havannointia ja analyysejä sekä yhdessä toteutettuja palvelutehtäviä Työssäoppiminen tapahtuu alan yrityksissä ja organisaatioissa. n arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä ja muusta arvioinnista. Arviointi suoritetaan tutkinnon perusteissa määriteltyjen kohteiden ja kriteereiden perusteella. n opettajat tekevät yhdessä arviointi- ja palautesuunnitelman, joka annetaan opiskelijoille ennen tutkinnon osan suorituksen aloittamista. Opiskelijan oppimista arvioidaan motivoivien ja aktivoivien menetelmien avulla ja samalla tuetaan ja kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja. Oppimisen edistymistä arvioidaan arviointisuunnitelman mukaisesti koko opintojakson ajan tehtävien, kokeiden, yhdessä toteutettujen aktiviteettien sekä työssäoppimisen avulla. Opiskelijaa ohjataan itsearviointiin ja vertaisarviointiin ja hänelle annetaan palautetta oppimisesta. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet ja kehittämistarpeet. Palaute on suullista ja / tai kirjallista, yksilö ja / tai ryhmäpalautetta. 7 (144)

8 n opintojen päätyttyä opettajat tekevät yhdessä tutkinnon osan arvioinnin. t arvioidaan ja arviointi kirjataan tutkinnon osan arviointipöytäkirjaan arviointi- ja palautesuunnitelman mukaisesti. t arvioidaan S (suoritettu) tai SK (suoritus kesken) opiskelijan opintokorttiin. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakaspalvelutilanteissa (opastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, kulttuuritapahtumissa ja -opastuksissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä matkailualan palvelutuottajien, yritysten tai sidosryhmien kanssa. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa tms. jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Opiskelija toimii matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, kuten matkailu- tai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä (esimerkiksi luonto-, seikkailu-, kulttuuriohjelmissa), majoitusalan yrityksessä, ravintolassa, leirintäalueella, maaseutumatkailuyrityksessä, matkailuneuvonnassa tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija ohjataan ammattiosaamisen näyttöön kun hänellä on riittävät valmiudet suoriutua näytöstä. Muu arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen yhteydessä, joka tapahtuu oppilaitoksen ylläpitämässä opetushotellissa ja -ravintolassa, ulkopuolisessa yrityksessä tai organisaatiossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointitilanteeseen osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Mikäli ammattitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytössä, sitä voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla esim. haastatteluilla tai tehtävillä. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on useita, arvosanasta päätetään yhteisessä arviointikeskustelussa. Työn perustana olevasta tiedon hallinnasta Matkailupalveluiden, - tuotteiden ja kulttuuritekijöiden esitteleminen arvioidaan tehtävän tai kokeen avulla. Tehtävän tai kokeen arvosana (T1/H2/K3) otetaan huomioon päätettäessä tutkinnon osan arvosanaa. Liitännät muihin tutkinnon osiin Matkailun asiakaspalvelu 20 ov tulee olla suoritettu ennen siirtymistä koulutusohjelmaopintoihin. 8 (144)

9 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Matkailualan asiakaspalvelu, 20 ov Matkailualan peruspalvelut ja -toiminnot 9 ov n suorittanut opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakaspalvelutilanteissa matkailualan perustehtävissä yrityksen tai organisaation liikeidean mukaisesti. Opiskelija on perehtynyt Suomen ja alueen matkailupalveluihin ja niiden toimintoihin, niin että hän osaa suorittaa hänelle osoitetut perustehtävät hyvän asiakaspalvelun edellyttämällä tavalla. Työtehtävän hallinta edellyttää opiskelijalta englannin ja ruotsin alakohtaisen palvelusanaston hallintaa, tietotekniikan käyttöä tietolähteenä, tiedontuottamisen ja viestinnän välineenä. Opiskelija osallistuu matkailualan projektin toteuttamiseen ja/tai työssäoppimiseen matkailualan yrityksessä. Opettajan johdolla tapahtuva lähiopiskelu; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. Tutustumisia (opintoretkiä) alan yrityksiin Vaellus on sisältyvä yhteinen liikeidea-tehtävä Projekti ja/tai työssäoppiminen matkailualan yrityksessä vähintään viiden viikon ajan. Opettajat suunnittelevat opintojakson toteutuksen ja tekevät arviointi- ja palautesuunnitelman ennen opintojakson alkua. on sisältyy seuraavia jakson osia: Matkailun perusteet, EA1, Customer service, Kundservice, Sähköinen viestintä matkailualalla, Matkailualan viestintä, Asiakaspalvelua matkailualalla ja/tai projekti. lla käytettävät opiskelumateriaalit esim. oppikirjat ja monisteet esitellään opintojakson alkaessa. Arviointi toteutetaan Matkailualan asiakaspalvelu- tutkinnon osan arviointisuunnitelmien mukaisesti. n erityispiirteet Opiskelija suorittaa EA1 tasoa vastaavan ensiapukurssi. 9 (144)

10 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Matkailualan asiakaspalvelu, 20 ov Majoitus- ja ravitsemisalan palvelut 6 ov n suorittanut opiskelija pystyy osoittamaan ammattitaitonsa toimimalla asiakaspalvelutilanteissa matkailualan perustehtävissä yrityksen tai organisaation liikeidean mukaisesti. Opiskelija on perehtynyt majoitus- ja ravitsemiselinkeinon palveluihin ja niiden toimintoihin, niin että hän osaa suorittaa hänelle osoitetut perustehtävät hyvän asiakaspalvelun edellyttämällä tavalla. Työtehtävän hallinta edellyttää opiskelijalta perehtymistä ruokatuotannon perusteisiin ja erityisruokavalioihin. Opiskelija osaa anniskelu- ja tarjoilutoimintojen perusteet ja hän osaa myös toimia majoitus- ja puhtaanapidon tehtävissä. Opiskelija työskentelee kannattavan yritystoiminnan vaatimusten mukaisesti. Opettajan johdolla tapahtuva lähiopiskelu; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. Opetuskeittiössä työskentely Yritysvierailut Käytännön työtehtävien harjoitteita on sisältyvä yhteinen liikeidea-tehtävä Opettajat suunnittelevat opintojakson toteutuksen ja tekevät arviointi- ja palautesuunnitelman ennen opintojakson alkua. on sisältyy seuraavia jakson osia: Ruokapalvelut matkailualalla, Asiakaspalvelua ravintolassa, Asiakaspalvelua hotellissa ja Puhdas työympäristö. lla käytettävät opiskelumateriaalit esim. oppikirjat ja monisteet esitellään opintojakson alkaessa. Arviointi toteutetaan Matkailualan asiakaspalvelu- tutkinnon osan arviointisuunnitelmien mukaisesti. n erityispiirteet Opiskelijalla tulee olla palvelutoimintoihin ja keittiötyöskentelyyn tarvittavat asianmukaiset työvaatteet (ohjeistus kutsukirjeessä) sekä voimassa oleva salmonella-todistus. n aikana suoritetaan hygieniapassi sekä tarjotaan mahdollisuus alkoholipassin suorittamiseen. 10 (144)

11 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Matkailun asiakaspalvelu Asiakaspalvelua matkailualalla 4 ov Opiskelija osaa valmistautua asiakaspalvelutilanteisiin, ottaa vastaan ja palvella asiakkaita sekä päättää asiakaspalvelutilanteen. Hän palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita yrityksen liikeideaa ja toimintatapaa noudattaen. Hän osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään ja osaa tehdä yhteistyötä matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa. toteutetaan työssäoppimalla / tai osallistumalla matkailualan projektin tekemiseen. Oppimispäiväkirjan täyttäminen, itsearvioinnin tekeminen, ammattiosaamisen näyttömateriaaliin tutustuminen ja näyttösuunnitelman tekeminen ja hyväksyttäminen työpaikkaohjaajalla. Arviointi toteutetaan Matkailun asiakaspalvelu -tutkinnon osan arviointisuunnitelmien mukaisesti. n erityispiirteet Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön työssäoppimisen tai projektin aikana. 11 (144)

12 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Matkailualan asiakaspalvelu, 20 ov Minä oppijana 1 ov Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa. Hän tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita. Nämä mahdollisuuksien mukaan dokumentoidaan PLE:llä. Opiskelija löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja. Hän oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään (Oppimispäiväkirja PLE:ssä). Opiskelija tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin (PLE:t esitellään ryhmässä) ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä. Oppimiseen liittyvät perusasiat: motivaatio, muisti, oppimistaidot, erilaiset oppimistyylit, oman oppimistyylin tunnistaminen Opiskelutekniikat Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle (dokumentoituu PLE:ssä) Itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. (dokumentoituu PLE:ssä) Vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote Ammatillisen kasvun käsite Ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet Yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidot Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely, PLE:n rakentaminen alkaa mahdollisuuksien mukaan. Opettajat suunnittelevat opintojakson toteutuksen ja tekevät arviointi- ja palautesuunnitelman ennen opintojakson alkua. Ajankohtainen kirjallisuus, verkko-oppimisympäristössä oleva aineisto, Internetistä haettava tieto. Opiskelija: itsearviointi Opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, (PLE:n sisältö). n erityispiirteet Äidinkielen, tietotekniikan ja ammatillisten opintokokonaisuuksien opinnot kytkeytyvät opintojaksossa opiskeltaviin asioihin. Sisältöalueiden integroinnin osalta tehdään yhteistyötä ko. opettajien kanssa. 12 (144)

13 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen toteuttaminen 30 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija valmistautuu matkailupalvelujen toteuttamiseen vastaa omalta osaltaan asiakkaiden ohjaamisesta, opastamisesta, ohjelmallisesta toiminnasta ja turvallisuudesta hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa käyttää tilanteen mukaisesti tarvittavia varusteita ja välineitä hoitaa, huoltaa ja ylläpitää varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapisteitä varmistaa asiakastyytyväisyyden arvioi omaa työtä ja toimintaansa. ja oppimisympäristöt Tämä tutkinnon osa koostuu kolmesta opintojaksosta: Matkailuelämysten toteuttaminen, Matkailuyrityksen liiketoiminta ja Työskentely matkailuyrityksessä. Opetus toteutetaan monipuolisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä, joissa tiedolliset ja toiminnalliset oppimisprosessit mahdollistuvat: tutustumalla kesä- ja talviaktiviteetteihin, kulttuuri- sekä terveysmatkailutarjontaan sekä niiden opastamiseen ja ohjaamiseen käytännön harjoitteiden ja lajikurssien kautta. n yhteisenä teemana on "ohjaa ja opasta". Oppimismenetelmät ovat joustavia, yksilölle ja ryhmälle soveltuvia: luentoja, sekä toiminnallisia että kirjallisia tehtäviä, demonstraatioita, yhteistoiminnallista oppimista, havainnointia, analyysejä ja käytännön harjoituksia / projekteja sekä vierailevia luennoitsijoita alan yrityksistä ja organisaatioista. Opiskeluun kuuluu osallistuminen tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. n aikana tehdään yksi kotimaan opintomatka, jonka sisällön toteuttamisesta, opastamisesta ja ohjaamisesta vastaa opiskelija. Työssäoppiminen toteutetaan alan yrityksissä ja organisaatioissa. Arviointi n arviointi suoritetaan tutkinnon perusteissa määriteltyjen kohteiden ja kriteereiden perusteella. n opettajat tekevät yhdessä arviointi- ja palautesuunnitelman, joka annetaan opiskelijoille ennen tutkinnon osan suorituksen aloittamista. Opiskelijan oppimista arvioidaan motivoivien ja aktivoivien menetelmien avulla ja samalla tuetaan ja kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja. Oppimisen edistymistä arvioidaan arviointisuunnitelman mukaisesti koko opintojakson ajan tehtävien, kokeiden, yhdessä toteutettujen aktiviteettien sekä työssäoppimisen avulla. Opiskelijaa ohjataan itsearviointiin ja vertaisarviointiin ja hänelle annetaan palautetta oppimisesta. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet ja kehittämistarpeet. Palaute on suullista ja / tai kirjallista, yksilö ja / tai ryhmäpalautetta. n opintojen päätyttyä opettajat tekevät yhdessä tutkinnon osan arvioinnin. t arvioidaan ja arviointi kirjataan tutkinnon osan arviointipöytäkirjaan arviointi- ja palautesuunnitelman mukaisesti. t arvioidaan S (suoritettu) tai SK (suoritus kesken) opiskelijan opintokorttiin. 13 (144)

14 Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä työryhmän jäsenenä matkailutapahtumassa valitsemassaan yrityksessä tai organisaatiossa. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa tms. jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii avustajana matkailupalveluissa valitsemassaan tai hänelle osoitetussa matkailuympäristössä ja -tehtävissä, kuten erä-, luonto- ja kulttuuriopastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, teema- ja huvipuistoissa, tapahtumissa ja festivaaleissa, kulttuuritapahtumissa ja -opastuksissa, ruokapalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa tai seikkailuissa. Näyttöpaikassa tulee olla matkailupalveluun liittyvät ja tarvittavat koneet, laitteet sekä välineet, varusteet tai eläimet joko työskentely- tai yhteistyöyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija ohjataan ammattiosaamisen näyttöön kun hänellä on riittävät valmiudet suoriutua näytöstä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan, elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen yhteydessä alan yrityksessä tai organisaatiossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointitilanteeseen osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Mikäli ammattitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytössä, sitä voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla esim. haastatteluilla tai tehtävillä. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on useita, arvosanasta päätetään yhteisessä arviointikeskustelussa. Muu arviointi Opiskelija suorittaa ensiapukurssin tasolle EA2, järjestyksenvalvojakurssin sekä tulityökortin tutkinnon osan toteutuksen aikana. Liitännät muihin tutkinnon osiin - 14 (144)

15 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Matkailupalvelujen toteuttaminen Matkailuelämysten toteuttaminen 17 ov n suorittanut opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla elämyksellisen ohjelmapalvelutuotteen matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa sen liikeidean mukaisesti. Opiskelija on perehtynyt matkailualueisiin ja -kohteisiin sekä niiden kulttuureihin kotimaassa ja ulkomailla. Opiskelija tutustuu kesä- ja talviaktiviteetteihin sekä kulttuuri- että terveysmatkailutarjontaan (mm. kiipeily, melonta, mönkijät, moottorikelkat, uinninvalvonta, hiihto, laskettelu, lautailu, lumikenkäily, retkiluistelu, museot, teatterit, kylpylät). Hän osaa ohjata ja opastaa niistä keskeisimpiä ja toimia kestävän matkailun toimintaperiaatteiden mukaisesti. Opiskelija perehtyy elämyksellisen eräruoan tuottamiseen ja suorittaa tulityökortin. Opiskelija hahmottaa tapahtuman järjestämisen kokonaisprosessin ja hän on mukana tapahtuman käytännön järjestämisessä. Matkailuelämysten tuottaminen edellyttää opiskelijalta englannin kielen alakohtaisen palvelusanaston hallintaa. Opiskelija aloittaa venäjän tai saksan kielen opinnot. Tutustumisia (opintoretkiä) alan yrityksiin ja organisaatioihin on sisältyvä ohjaamis- ja opastamistehtävä Opintomatka kotimaassa (osittain omakustanteinen) Kesä- ja talviaktiviteettien peruskursseja (osittain omakustanteisia) Osallistuminen tapahtuman tuottamiseen Opettajan johdolla tapahtuva lähiopiskelu; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. Eräruokailuun ja / tai cateringtoimintaan liittyvä projekti Opettajat suunnittelevat opintojakson toteutuksen ja tekevät arviointi- ja palautesuunnitelman ennen opintojakson alkua. on sisältyy seuraavia jakson osia: Matkailun ohjelmapalvelut, Kestavät elämäntavat kestävä tulevaisuus, Matkailualueet ja kulttuurit, Näin toteutetaan ruokaelämys, Näin toteutetaan tapahtuma, Venäjän tai Saksan kieli, Programs and activities, Program och aktivitäter ja Sähköinen viestintä matkailualalla. Venäjän ja Saksan kielen opintoja toteutetaan ryhmäkohtaisesti, yksilöllisten kielivalintojen toteuttamisesta sovitaan erikseen. lla käytettävät opiskelumateriaalit esim. oppikirjat ja monisteet esitellään opintojakson alkaessa. Arviointi toteutetaan Matkailupalvelujen toteuttaminen - tutkinnon osan arviointisuunnitelmien mukaisesti. n erityispiirteet Mahdollisuus suorittaa lajikursseja (osittain omakustanteisia). 15 (144)

16 n osan toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa / jakson osa Kestävät elämäntavat kestävä tulevaisuus 1 ov ssa käsitellään maailmanlaajuisten, paikallisten ja alueellisten ympäristöongelmien syntyä ja niiden ratkaisukeinoja sekä kestävän kehityksen periaatteita. Opiskelija: arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden sekä motivoituu toimimaan niiden puolesta työssä ja vapaa-ajalla tuntee yleisimmät ympäristöongelmat: - tietää, miten otsonikato muodostuu mihin se vaikuttaa - tuntee kasvihuoneilmiön syntytavan ja sen aiheuttamat uhkat maapallolla - osaa selittää energian tuoton, maatalouden, teollisuuden, kaupungistumisen, liikenteen ja turismin merkityksen ympäristöongelmien aiheuttajina - osaa selittää, mitä elinympäristön (maaperä, vesi, ilma) happamoituminen ja rehevöityminen tarkoittavat tuntee aineen ja energian kierron ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän elämäntavan merkityksen: kuluttaminen-säästäminen, kierrätys, ympäristömerkit, ekologinen jalanjälki ja selkäreppu Verkko-opetus tai lähiopetus. Verkkokurssin opiskelumateriaali on osoitteessa Materiaali on hyödynnettävissä sekä verkko- että lähiopetuksessa. Arviointi s-merkinnällä (suoritettu) tai sk-merkinnällä (suoritus kesken). 16 (144)

17 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Matkailupalvelujen toteuttaminen Työskentely matkailuyrityksessä 8 ov Opiskelija osaa valmistautua matkailupalvelujen toteuttamiseen. Hän osaa ohjata ja opastaa asiakkaita sekä omalta osaltaan hän vastaa turvallisuudesta. Hän osaa käyttää kielitaitoaan ja matkailuyrityksen varusteita ja välineitä. Hän osaa varmistaa asiakastyytyväisyyden ja osaa arvioida omaa työtään ja toimintaa. toteutetaan työssäoppimalla matkailualan yrityksessä. Oppimispäiväkirjan täyttäminen, itsearvioinnin tekeminen, ammattiosaamisen näyttömateriaaliin tutustuminen ja näyttösuunnitelman tekeminen ja hyväksyttäminen työpaikkaohjaajalla. Arviointi toteutetaan Matkailupalvelujen toteuttaminen -tutkinnon osan arviointisuunnitelmien mukaisesti. n erityispiirteet 17 (144)

18 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Matkailupalvelujen toteuttaminen Matkailuyrityksen liiketoiminta 5 ov n suorittanut opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kannattavasti sekä myynti- ja markkinointihenkisesti tuottaessaan matkailuelämyksiä. Opiskelija käyttää ja soveltaa työtehtävissä tarvittavia työvälineohjelmia ja verkkoviestinnän mahdollisuuksia. Hän toimii alan työlainsäädännön säännöksiä ja ohjeita noudattaen. Elämysten tuottaminen edellyttää ruotsin kielen alakohtaisen sanaston hallintaa. Opiskelija jatkaa venäjän tai saksan kielen opiskeluja. Opiskelija hallitsee tasoa EA2 vastaavat ensiaputaidot sekä järjestyksenvalvojalta vaadittavat taidot. Opettajan johdolla tapahtuva lähiopiskelu; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. Tutustumisia alan yrityksiin Käytännön harjoitteita Opettajat suunnittelevat opintojakson toteutuksen ja tekevät arviointi- ja palautesuunnitelman ennen opintojakson alkua. on sisältyy seuraavia jakson osia: Venäjän tai Saksan kieli, Matkailuyrityksen kannattavuuslaskenta, Matkailun lainsäädäntö, Matkailun markkinoinnin ja myynnin perusteet, EA2 ja järjestyksenvalvojakurssi. Venäjän ja Saksan kielen opintoja toteutetaan ryhmäkohtaisesti, yksilöllisten kielivalintojen toteuttamisesta sovitaan erikseen. lla käytettävät opiskelumateriaalit esim. oppikirjat ja monisteet esitellään opintojakson alkaessa. Arviointi toteutetaan Matkailupalvelujen toteuttaminen -tutkinnon osan arviointisuunnitelmien mukaisesti. n erityispiirteet Opiskelija suorittaa EA2 ensiapukurssin sekä järjestyksenvalvojakurssin. 18 (144)

19 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 30 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija esittelee, suosittelee ja neuvoo matkailupalvelujen suunnittelussa, valintojen tekemisessä ja ostamisessa myy ja tekee varauksia hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa hankkii asiakkaan tarvitsemaa tietoa matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa olevia tietojärjestelmiä hyödyntäen tekee yhteistyötä matkailupalvelujen tuottajien kanssa sopii maksutavoista ja tarvittaessa ottaa vastaan maksun eri maksutavoilla varmistaa asiakastyytyväisyyden osallistuu tarvittavien neuvonta- tai informaatiomateriaalien tekemiseen arvioi omaa työtä ja toimintaansa. ja oppimisympäristöt Tämä tutkinnon osa koostuu neljästä opintojaksosta: Toimistopalvelut, Kulttuuri- ja kohdetietous, Matkailupalvelujen myynti- ja neuvontatyö ja Tapahtumien järjestäminen. Opiskelu toteutetaan perehtymällä matkailuvirkailijan keskeisiin työtehtäviin ja niiden toimintaympäristöihin kuten alan yrityksiin, organisaatioihin sekä muihin vastaaviin toimipaikkoihin, joissa tiedolliset ja taidolliset oppimisprosessit mahdollistuvat. Opetusmenetelminä käytetään yksilöille ja ryhmille soveltuvia joustavia ja monipuolisia menetelmiä laaja-alaisen ammattitaidon hankkimiseksi. Harjoittelemme toimistotyöskentelyä luokkaopetuksen, tehtävien, esitysten ja erilaisten työprojektien muodossa. on kuuluu vähintään viikon mittainen opintomatka joko kotimaassa tai ulkomaille. Arviointi n arviointi suoritetaan tutkinnon perusteissa määriteltyjen kohteiden ja kriteereiden perusteella. n opettajat tekevät yhdessä arviointi- ja palautesuunnitelman, joka annetaan opiskelijoille ennen tutkinnon osan suorituksen aloittamista. Opiskelijan oppimista arvioidaan motivoivien ja aktivoivien menetelmien avulla ja samalla tuetaan ja kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja. Oppimisen edistymistä arvioidaan arviointisuunnitelman mukaisesti koko opintojakson ajan tehtävien, kokeiden, yhdessä toteutettujen aktiviteettien sekä työssäoppimisen avulla. Opiskelijaa ohjataan itsearviointiin ja vertaisarviointiin ja hänelle annetaan palautetta oppimisesta. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet ja kehittämistarpeet. Palaute on suullista ja / tai kirjallista, yksilö ja / tai ryhmäpalautetta. 19 (144)

20 n opintojen päätyttyä opettajat tekevät yhdessä tutkinnon osan arvioinnin. t arvioidaan ja arviointi kirjataan tutkinnon osan arviointipöytäkirjaan arviointi- ja palautesuunnitelman mukaisesti. t arvioidaan S (suoritettu) tai SK (suoritus kesken) opiskelijan opintokorttiin. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla myynti- ja neuvontatehtävissä palvellen eri kieli- ja kulttuuritaustaisia asiakkaita myynti- ja neuvontapalveluja tarjoavassa yrityksessä tai organisaatiossa tai muussa vastaavassa paikassa. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa tms. jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Opiskelija tekee työryhmän jäsenenä myös neuvonta- tai informaatiomateriaaleja ja toimii yhteistyössä liikenneyhtiöiden, majoitus- ja ravitsemisyritysten tai muiden toimijoiden kanssa. Näyttöpaikassa tulee olla tiedon hankintaan ja viestintään tarvittavat välineet. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija ohjataan ammattiosaamisen näyttöön kun hänellä on riittävät valmiudet suoriutua näytöstä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan, työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan, elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen yhteydessä alan yrityksessä tai organisaatiossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointitilanteeseen osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Mikäli ammattitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytössä, sitä voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla esim. haastatteluilla tai tehtävillä. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on useita, arvosanasta päätetään yhteisessä arviointikeskustelussa. Muu arviointi Liitännät muihin tutkinnon osiin - 20 (144)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot