Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto"

Transkriptio

1 Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin kaikista käytettävissä olevista parametreista, ota yhteyttä valtuutettuun Scania-korjaamoon. Parametrit on tallennettu ajoneuvon eri ohjausyksiköihin, ja niitä voidaan säätää SDP3:n (Scania Diagnos & Programmer 3) ja SDP3:n päällirakentajien version avulla. Luettelo on kattava. Ajoneuvon varustelutason ja mallin mukaan määräytyy se, mitkä parametrit ja asetukset ovat käytettävissä jossakin tietyssä ajoneuvossa. Säätöparametrien lisäksi SOPS-tiedostossa (Scanian ajoneuvoon tallennetussa tuoteerittelyssä) on parametreja, jotka liittyvät ajoneuvon fyysisiin ominaisuuksiin. Tämäntyyppinen parametri on mahdollisesti päivitettävä muutostyön yhteydessä. Lisätietoja SOPS-tiedostosta on julkaisussa Ohjausyksiköiden uudelleenohjelmointi kohdassa Yleisiä tietoja. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 1 (15)

2 Johdanto SDP3:n päällirakentajien versio SDP3:n päällirakentajien version avulla päällirakentajat voivat tarkistaa ja sopeuttaa tässä asiakirjassa kuvatut parametrit. SDP3:n päällirakentajien versio on Scania-korjaamoissa käytettävän SDP3:n rajoitettu versio. Työkalu on rajoitettu vain päällirakentajien parametrien käsittelyyn. Järjestelmän nimikkeet BWS EMS SMS COO VIS ICL LAS Päällirakennejärjestelmä Moottorinohjausjärjestelmä Jousituksenohjausjärjestelmä Coordinator Näkyvyysjärjestelmä Mittaristo Lukitus- ja hälytysjärjestelmä Säädettävien parametrien kuvaus Kukin parametri on nimetty kuvauksensa mukaisella otsikolla. Parametriotsikon lopussa ilmoitetaan suluissa järjestelmä, jonka piiriin parametri kuuluu. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 2 (15)

3 Ajonopeus Ajonopeus Lisätietoja nopeusrajoituksesta on julkaisussa Ajonopeuden rajoitustoiminnot. Ajonopeusrajoitus 2 Ajonopeusrajoituksen 2 signaalitulon valinta (BWS) Tässä voit määrittää, minkä tyyppistä signaalituloa tulee käyttää, kun ajonopeusrajoitusta 2 pyydetään. Aktiivinen matala Signaali on aktiivinen, kun se on digitaalisesti matala. Aktiivinen korkea Signaali on aktiivinen, kun se on digitaalisesti korkea. Ulkoinen CAN Signaali vastaanotetaan ulkoisen CAN-väylän kautta. Perusasetus: Aktiivinen matala. Jos valitset tässä aktiivisen matalan tai aktiivisen korkean, se vaikuttaa siihen, missä kytkentä tehdään liittimessä C260. Lisätietoja on päällirakenteiden ohjausyksikön napojen liitäntäluettelossa. Selitys: Aktiivinen matala tarkoittaa sitä, että liittimen C259 napaa 4 käytetään toiminnon aktivointiin maadoitettuna. Kun Aktiivinen matala on valittuna, toimintoa ohjataan sulkukytkimellä, joka maadoitetaan. Aktiivinen korkea tarkoittaa sitä, että liittimen C260 napaa 6 käytetään toiminnon aktivointiin, kun se ei ole kytkettynä +24 V:n jännitteeseen. Kun Aktiivinen korkea on valittuna, toimintoa ohjataan katkaisukytkimellä, joka kytketään +24V:n jännitteeseen. Ennen kuin päällirakenne kytketään päällirakenteen liitäntään, myös liittimen C260 napa 6 on tilapäisesti kytkettävä +24 V:n jännitteeseen, jos ajoneuvoa ajetaan eikä nopeusrajoitusta 2 aktivoida. Tämä pätee, kun parametrin asetuksena on Aktiivinen matala. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 3 (15)

4 Ajonopeus Ajonopeusrajoitus 2 (BWS) Voit asettaa toisen ajonopeusrajoituksen tässä. Huomaa, että enimmäisnopeus (moottorin ohjausyksikön parametri) pätee myös silloin, kun parametri on asetettu suuremmaksi kuin enimmäisnopeus. Ilman ei toista ajonopeusrajoitusta km/h, säädön askelväli 1 km/h. Perusasetus: 30 km/h. Selitys: Parametri koskee ainoastaan marraskuun 2008 jälkeen valmistettuja ajoneuvoja. Ajonopeusrajoitus 2 (EMS) Määrittää ajoneuvon toisen nopeusrajoituksen. Nopeusrajoitus 2 voidaan ohjelmoida numeromuodossa tietyllä välillä, tai voidaan valita ei mitään nopeusrajoitusta, mikä tarkoittaa, että nopeusrajoituksena käytetään maksiminopeudeksi säädettyä arvoa. Ei mitään nopeusrajoitus on maksiminopeudeksi säädetty arvo km/h, säädön askelväli 1 km/h. Perusasetus: 70 km/h. Jotta varmistetaan, että ajoneuvoa voidaan ajaa normaalisti tämän parametrin asetuksen jälkeen, liittimen C260 napa 6 on liitettävä +24 V:iin. Koskee vain ajoneuvoja, joissa parametri Ajonopeusrajoituksen 2 signaalitulon valinta asetuksena on aktiivinen korkea. Selitys: Parametri koskee ainoastaan lokakuun 2008 loppuun asti valmistettuja ajoneuvoja. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 4 (15)

5 Ajonopeus Ajonopeusrajoitus 3 Ajonopeusrajoitus 3 (BWS) Voit asettaa kolmannen ajonopeusrajoituksen tässä. Huomaa, että enimmäisnopeus (moottorin ohjausyksikön parametri) pätee myös silloin, kun parametri on asetettu suuremmaksi kuin enimmäisnopeus. Ilman ei kolmatta ajonopeusrajoitusta km/h, säädön askelväli 1 km/h. Perusasetus: 6 km/h. Selitys: Tämä parametri pätee vain tarvittaessa. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 5 (15)

6 Ajotasovaihtoehdot Vaihtoehtoinen ajotaso 1, etu (SMS) Ajoneuvo voi olla varustettu vaihtoehtoisen ajotason toiminnolla. Vaihtoehtoinen ajotaso voidaan säätää määrätyn välin mukaisesti. Toiminto aktivoidaan kojetauluun sijoitetulla kytkimellä. -80, -60, -45, -30, 0, 20, 30, 50, 65, 80, 100, 150, 200 mm Perusasetus: 50 mm Vaihtoehtoinen ajotaso 2, etu (SMS) Ajoneuvo voi olla varustettu vaihtoehtoisen ajotason toiminnolla. Vaihtoehtoinen ajotaso voidaan säätää määrätyn välin mukaisesti. Toiminto aktivoidaan kojetauluun sijoitetulla kytkimellä. -80, -60, -45, -30, 0, 20, 30, 50, 65, 80, 100, 150 mm Perusasetus: -30 mm Jos parametrin Alimman tason valinta arvona on Tyhjät palkeet, parametri Vaihtoehtoinen ajotaso 2 (etu ja taka) ohitetaan. Vaihtoehtoinen ajotaso 1, taka (SMS) Ajoneuvo voi olla varustettu vaihtoehtoisen ajotason toiminnolla. Vaihtoehtoinen ajotaso voidaan säätää määrätyn välin mukaisesti. Toiminto aktivoidaan kojetauluun sijoitetulla kytkimellä. -90, -60, -45, -30, 0, 30, 50, 65, 80, 100, 150, 180 mm Perusasetus: 50 mm 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 6 (15)

7 Selitys: Matalimmat alustakorkeudet Matala ja Erittäin matala on -30 mm. Vaihtoehtoinen ajotaso 2, taka (SMS) Ajoneuvo voi olla varustettu vaihtoehtoisen ajotason toiminnolla. Vaihtoehtoinen ajotaso voidaan säätää määrätyn välin mukaisesti. Toiminto aktivoidaan kojetauluun sijoitetulla kytkimellä. -90, -60, -45, -30, 0, 30, 50, 65, 80, 100, 150 mm Perusasetus: -30 mm Jos parametrin Alimman tason valinta arvona on Tyhjät palkeet, parametri Vaihtoehtoinen ajotaso 2 (etu ja taka) ohitetaan. Selitys: Matalimmat alustakorkeudet Matala ja Erittäin matala on -30 mm. Alimman tason valinta (SMS) Tässä voit valita alimmaksi tasoksi asetusparametrit Vaihtoehtoinen ajotaso 2, etu ja taka, tai Tyhjät palkeet. Kun vaihtoehtoisten ajotasojen kytkimellä on aktivoitu taso Tyhjät palkeet, ajoneuvo ei palaa normaalille ajotasolle, ennen kuin kytkimen yläosaa painetaan lyhyesti. Ajotaso 2 Tyhjät palkeet Jos parametrin Alimman tason valinta arvona on Tyhjät palkeet, parametri Vaihtoehtoinen ajotaso 2 (etu ja taka) ohitetaan. Pehmeästi toimiva tasonsäätö (SMS) Pehmeä tasonsäätö on itseoppimistoiminto, jolla vältetään yliliike, kun järjestelmä ohjaa normaalille ajotasolle. ELC lyhentää magneettiventtiililohkon virtapulsseja, 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 7 (15)

8 kun taso lähestyy normaalia ajotasoa. Tarkoituksena on pienentää palkeiden täytön tai tyhjennyksen nopeutta. Pehmeä tasonsäätö on normaalisti aktivoituna, mutta toiminto voidaan passivoida, jos ajoneuvon kuljettajalla on ongelmia ajoneuvon takaosan värinän takia. Tässä erikoistapauksessa parametrit Pikasäädön nopeusrajoitus ja Säätöviive paikallaan olevassa ajoneuvossa on nollattava. Pikasäädön nopeusrajoituksen asetuksena on 30 km/h ja Säätöviive paikallaan olevassa ajoneuvossa -asetuksena on 2500 ms. Kanssa Ilman Huomaa, että tämä toimenpide koskee ainoastaan kaksipalkeisella jousituksella varustettuja 4x2- ja 6x2-ajoneuvoja. Korotettu ajotaso Ajoneuvon ajotason lyhytaikainen nostaminen painonsiirron aikana (SMS) Ajoneuvo voidaan konfiguroida korkeampaan ajotasoon, kun painonsiirto aktivoidaan. Ajoneuvo palaa arvoon, joka on asetettu parametrille Korotettu ajotaso painonsiirron aikana, kun väliaikainen nosto on lopetettu. 0 mm. 30 mm. 60 mm. Perusasetus: 30 tai 60 mm alustan mukaisesti. Tämän parametrin arvon ei pidä olla suurempi kuin parametrin Korotettu ajotaso tukiakseli nostettuna. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 8 (15)

9 Korotettu ajotaso painonsiirron aikana (SMS) Korotettu ajotaso painonsiirron aikana voidaan säätää määrätyn välin mukaisesti. Valitse, korotetaanko ajoneuvon ajotasoa painonsiirron aikana, ja valitse ajotason korotuksen suuruus. 0 mm. 20 mm. 45 mm. 65 mm. Perusasetus: 0 tai 20 mm alustan mukaisesti. Selitys: Jos valitset 0 mm, se tarkoittaa ilman korotusta. Tämän parametrin arvon ei pidä olla suurempi kuin parametrin Korotettu ajotaso tukiakseli nostettuna. Korotettu ajotaso nostetulla tukiakselilla (SMS) Korotettu ajotaso tukiakseli nostettuna voidaan säätää määrätyn välin mukaisesti. Valitse, korotetaanko ajoneuvon ajotasoa tukiakselin ollessa nostettu, ja valitse ajotason korotuksen suuruus. Jos valitset 0 mm, se tarkoittaa ilman korotusta. Jos valitset 65 mm, korkein sallittu ajotaso on valittu. Jos valitset tukiakselin nostoa varten Scania-standardia alhaisemman korotetun ajotason, tukiakselin pyörät saattavat osua tienpintaan ajon aikana. 0 mm. 15 mm 30 mm 45 mm 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 9 (15)

10 65 mm Perusasetus: 30 tai 65 mm alustan mukaisesti. Muut Suurin sallittu tasoero, etu/taka 10 mm 20 mm 30 mm Perusasetus: 30 mm Käyttöyksikkö 2 (SMS) Tässä voit muuttaa parametreja, kun käyttöyksikkö 2 on liitetty. Kun tämä käyttöyksikkö on liitetty ja parametri on asetettu, sitä ei näy piirinä tai komponenttina SDP3:ssa. Kun kaksi käyttöyksikköä on kytkettynä samaan aikaan, mitään ajoneuvoasetuksia ei muuteta, jos kahta käyttöyksikköä käytetään samaan aikaan. Ilman Kanssa Perusasetus: Ilman Normaalitason automaattinen aktivointi, kun sytytysvirtajännite kytketään päälle (SMS) Konfiguraatio määrittää, säätyykö ajoneuvo normaaliin ajotasoon, kun sytytysvirta kytketään päälle. Ilman jos ajoneuvolle konfiguroidaan tämän parametrin arvoksi Ilman, ajoneuvo säätyy sille ajotasolle, joka sillä oli sytytysvirran sammutushetkellä. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 10 (15)

11 Kanssa jos tämän parametrin arvoksi valitaan Kanssa, ajoneuvo palautuu jollekin kuljettajan kytkimellä valitsemalle vaihtoehtoiselle ajotasolle, kun sytytysvirta kytketään päälle. Perusasetus: Ilman Säätöviive paikallaan olevassa ajoneuvossa (SMS) Säätöviive paikallaan olevassa ajoneuvossa on normaalisti 1500 ms, mikä tarkoittaa pikasäätöjen välistä aikaa. Tämän parametrin arvoksi voidaan asettaa 2500 ms, jos ajoneuvon kuljettajalla on ongelmia ajoneuvon takaosan värinän takia. Tässä erikoistapauksessa parametrit Pikasäädön nopeusrajoitus ja Pehmeä tasonsäätö on nollattava. Pikasäädön nopeusrajoituksen asetuksena on 30 km/h. Pehmeän tasonsäädön asetuksena on ei käytössä. Huomaa, että tämä toimenpide koskee ainoastaan kaksipalkeisella jousituksella varustettuja 4x2- ja 6x2-ajoneuvoja ms ms Pikasäädön nopeusrajoitus (SMS) Pikasäädön nopeusrajoitus voidaan säätää määrätyn välin mukaisesti. Normaalisti käytetään pikasäätöä paikallaan olevassa ajoneuvossa. Kun ELC3:n ohjausyksikkö vastaanottaa signaalin, jonka mukaan ajonopeus on vähintään 1 km/h, järjestelmä siirtyy säätämään ajoneuvon korkeutta pidemmillä aikaväleillä (hidas tasonsäätö). Parametrilla Pikasäädön nopeusrajoitus voidaan määrittää nopeus, johon asti pikasäätö on aktiivisena. Jos ajoneuvon kuormitus muuttuu ajon aikana esimerkiksi levitettäessä asfalttia, suolaa tai hiekkaa tai kasteltaessa teitä on suositeltavaa muuttaa pikasäädön asetukseksi 15, 30, 50 tai 100 km/h riippuen siitä, mikä kuljetustehtävä on kyseessä. Pikasäädön nopeusrajoitukseksi voidaan myös valita 30 km/h, jos ajoneuvon kuljettajalla on ongelmia ajoneuvon takaosan värinän takia. Tässä erikoistapauksessa pa- 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 11 (15)

12 rametrit Pehmeä tasonsäätö ja Säätöviive paikallaan olevassa ajoneuvossa on nollattava. Pehmeän tasonsäädön asetuksena on ei käytössä ja Säätöviive paikallaan olevassa ajoneuvossa -asetuksena on 2500 ms. Huomaa, että tämä toimenpide koskee ainoastaan kaksipalkeisella jousituksella varustettuja 4x2- ja 6x2-ajoneuvoja. 0 km/h 15 km/h 30 km/h 50 km/h 100 km/h Perusasetus: 0 tai 15 km/h alustan mukaisesti. Jos pikasäädön rajoitusta nostetaan, se johtaa suurempaa ilmankulutukseen, mikä puolestaan lisää kompressorin ja APS-yksikön kulumista. Myös venttiililohkon aktivointien määrä kasvaa, mikä johtaa nopeampaan kulumiseen. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 12 (15)

13 Akselipaino Akselipaino Suurin sallittu taka-akselipaino tukiakselia nostettaessa (SMS) Suurin sallittu taka-akselipaino tukiakselin nostoa varten voidaan säätää määrätyn välin mukaisesti. Suurin sallittu taka-akselipaino syötetään tähän. Jos ajoneuvo on varustettu tukiakselilla, tämä on myös se raja, jolloin tapahtuu tukiakselin automaattinen laskeminen. Joissakin maissa säädökset vaativat, että tukiakseli on laskettava 60 %:ssa sallitusta akselipainosta. Rajoittamaton vaihtoehto tulisi valita vain poikkeustapauksissa, sillä siitä aiheutuu taka-akselin ja vetopyörästön vaurioitumisen riski. 3,0 / 6,0 / 6,3 / 6,5 / 6,9 / 7,8 / 8,5 / 9,5 / 9,9 / 10 /10,5 / 11,5 / 13,0 / 13,6 / 14,9 / 16,9 tonnia tai Rajaton Perusasetus: Määräytyy ajoneuvotyypin mukaan. Suurin sallittu taka-akselipaino painonsiirron aikana (SMS) Suurin sallittu taka-akselipaino painonsiirtoa varten voidaan säätää määrätyn välin mukaan. Tässä kohdassa valitaan taka-akselin enimmäispaino painonsiirron aikana. Kun tarvitaan täydellistä painonsiirtoa, taka-akseli kuormitetaan tässä kohdassa syötettyyn arvoon. Jäljelle jäävä paine kuormittaa tukiakselia. Rajoittamaton painonsiirto tulisi valita vain poikkeustapauksissa, sillä se lisää taka-akselin ja vetopyörästön vaurioitumisen riskiä huomattavasti. 10,0 / 12,35 / 13,0 / 13,6 / 14,9 / 16,9 tonnia tai Ei rajaa Perusasetus: Määräytyy ajoneuvotyypin mukaan. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 13 (15)

14 Akselipaino Akselipainojakauman tyyppi (SMS) Tässä voit muuttaa teliakselien akselipainojakauman tyyppiä: Optimal traction vaihtoehdossa Optimal traction (paras mahdollinen pitokyky) käytetään vetävän akselin enimmäispainoa aina arvoon saakka, joka on määritetty asetuksessa Suurin sallittu taka-akselipaino tukiakselia nostettaessa. Kun arvo saavutetaan, tukiakseli laskeutuu, ja telin painosta siirtyy 2 tonnia tukiakselille. Kun vetävän akselin arvo saavutetaan uudelleen tukiakseli laskettuna, jakauma määräytyy Telin painejakauma -parametrin arvon mukaan. Pressure ratio - jos valitset vaihtoehdon Pressure ratio (painesuhde), teliakselien painojakauma on sama kuormasta riippumatta. Se on valittu parametrilla Telin painejakauma. Perusasetus: Optimal traction tai Pressure ratio. Jos valitaan Optimal traction (paras pitokyky), etuakseli saattaa ylikuormittua tietyissä kuormitustilanteissa. Suorita ajoneuvolle tarkistuslaskenta käyttämällä BUCohjelmaa (Build Up Calculation Program). Tukiakselin automaattinen laskeminen taka-akselin ylikuormittuessa (SMS) Valitse tässä kohdassa ajoneuvolle joko automaattinen tai manuaalinen tukiakselin lasku. Automaattinen lasku tarkoittaa, että tukiakseli laskeutuu kuorman saavuttaessa arvon, joka on määritetty toiminnolla Suurin sallittu taka-akselipaino. Manuaalinen lasku tarkoittaa, että tukiakselia lasketaan vain silloin, kun laskemisen näppäin on painettu alas. Tukiakselia ei voi kuitenkaan nostaa uudelleen, jos taka-akselipaino ylittää sen arvon, joka on asetettu määritykselle Suurin sallittu taka-akselipaino. Perusasetus: Automaattinen lasku. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 14 (15)

15 Akselipaino Tämä toiminnon asetus riippuu lakisääteisistä vaatimuksista, jotka vaihtelevat eri maissa. 11:70-01/08 Painos 3.1 fi-fi 15 (15)

Parametrit alusta. Johdanto

Parametrit alusta. Johdanto Johdanto Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä asiakirjassa kuvataan vain ne parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja kyseisen ajoneuvon kaikista parametreista,

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus Kuvaus Kuvaus Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointitoiminnolla tuulilasin pyyhkiminen voidaan käynnistää ohjaamon ulkopuolelta. Tuulilasin pyyhkimisnopeus säädetään suureksi tai pieneksi Scania Diagnos

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Moottorin kierrosluvun rajoitus estää moottorin kierroslukua ylittämästä esimääritettyä arvoa. Tämän

Lisätiedot

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminto on asiakkaan valitsema varusteluvaihtoehto jäteautoille, joissa on työtasanne (versiokoodi 3820B). Kun työtasanne aktivoidaan tämän selostuksen mukaan,

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta EG-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Kytkinpolkimella ja EG-voimanotolla

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Moottori. Johdanto

Säädettävät parametrit Moottori. Johdanto Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät.

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät. Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface). Lisätietoja voimanottojen

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi Kuvaus Kuvaus Yleistä Päällirakentaja voi käyttää tätä toimintoa valitessaan, kuinka kaukovalojen ja lisäkaukovalojen tulisi syttyä tai vilkkua. Ehdot Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Joutokäynnin korottaminen sopii esimerkiksi moottorin lämmittämiseen tai ajoneuvon paineilmajärjestelmän täyttämiseen. Toimintoa voidaan käyttää tilanteissa, joissa moottorin normaalista

Lisätiedot

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden 11:60-13/07 Painos 1 fi Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen Scania CV AB 2007, Sweden Sisältö Sisältö Selostus...3 Alustaerittely...4 Kytkentäohjeet Vaihtoehto 1: Aktivointi maadoittamalla...6

Lisätiedot

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen

Lisätiedot

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys Yleisiä tietoja toiminnoista Yleisiä tietoja toiminnoista Scania tarjoaa 4 toimintoa ajonopeuden rajoittamiseen. Toimintoja käyttämällä saadaan täytettyä sekä asiakkaiden omat että lakisääteiset vaatimukset,

Lisätiedot

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ajoneuvo vilkuttaa vuorotellen oikeaa ja vasenta kaukovaloa. Lisäkaukovalot voidaan ottaa mukaan vilkuttamiseen. Käyttäytyminen Toiminto voidaan määrittää seuraavasti: Vilkku ajonopeudesta

Lisätiedot

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Moottorin kaukosammutustoimintoa käytetään silloin, kun moottori halutaan sammuttaa esimerkiksi ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Toiminnosta on 2 versiota: Moottorin kaukosammutus:

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia tai kippiä käytettäessä ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Tyhjät palkeet -toiminto voidaan aktivoida

Lisätiedot

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta.

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Kuvaus Kuvaus Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan aktivoida: virta-avain ajoasennossa Ohjaamon

Lisätiedot

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Momentinrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Parametrit varkaudenestolaite

Parametrit varkaudenestolaite Johdanto Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan varkaussuojaan liittyvät parametrit. Ainoastaan päällirakentajalle merkitykselliset parametrit on lueteltu. Ajoneuvon käytettävissä olevat parametrit ja asetukset

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT Kuvaus Kuvaus Ilmajousituksen normaali käyttöyksikkö sijaitsee kuljettajan istuimen sivulla. Ajoneuvon tasoa voidaan säätää käyttöyksiköllä. Kuormankäsittelyn aikana voi olla hyötyä kuorma-auton takaosaan

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa Taustaa Taustaa Ajoneuvon käsittelyä koukkuvaihto- tai kippilavaa käytettäessä voidaan helpottaa nostamalla väliaikaisesti moottorin kierroslukua. Jos moottorin kierroslukua nostetaan kaasupolkimella ajoneuvossa,

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo moottori. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo moottori. Tilauslomake Tilauslomake Tilauslomake Tilauslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys Tilaaja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Voimanottoja ohjataan ajoneuvon BCI-ohjausyksikön (Bodywork Electrical System) kautta. Toiminto on käytettävissä vain, jos ajoneuvossa on voimanotto. Jos ajoneuvo on varustettu

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake Kuljettajatiedot uslomake uslomake uslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys aja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Nopeusrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen Taustaa Taustaa Ulkoisia näyttömittareita ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Ehdot, mitä ajoneuvon tietoja ulkoiset näyttömittarit näyttävät,

Lisätiedot

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Ohjausyksiköiden on usein vaihdettava tietoja keskenään. Perinteisesti ohjausyksiköt, joiden on kommunikoitava, liitetään suoraan toisiinsa. Jos ohjausyksikkö tarvitsee tietoja esim. ajonopeudesta

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia käytettäessä tai kipattaessa ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Palkeiden tyhjennystoiminto voidaan

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja Tilauslomake Tilauslomake Tilaa parametrisäädöt Scania-korjaamolta tällä lomakkeella. Tilaaja/yhteyshenkilö Päiväys Huomautukset/muuta Yritys Nimi Puhelin Ajoneuvo Tyyppimerkintä (esim. R580 B6x2) Rekisterinumero

Lisätiedot

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT Kuvaus Kuvaus Yleistä toimintoa käytetään työvalojen kytkemiseen päälle ja pois. Työvalot voivat sijaita ohjaamon takaseinässä, rungossa, päällirakenteen eri kohdissa tai umpikorissa. Painikkeen jälkiasennus

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Tämä toimintakuvaus liitäntäohjeineen koskee ajoneuvoja, joissa koordinaattori ohjaa vaihteistokäyttöisen voimanoton aktivointia. EG-voimanoton aktivointi

Lisätiedot

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti,

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, Toiminta Toiminta Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, kun ajoneuvo on paikallaan. Valot sytytetään uudelleen, kun toiminto deaktivoidaan tai ajoneuvo

Lisätiedot

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ehdollisia lähtösignaaleja on kolme (3), ja päällirakentaja voi käyttää niitä erilaisten päällirakennetoimintojen ja laitteiden ohjaamiseen. Käyttäytyminen Nämä 3 ehdollista lähtösignaalia

Lisätiedot

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta AWD-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Jotta voimanoton ohjaus toimisi

Lisätiedot

Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus

Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun ohjaus

Moottorin kierrosluvun ohjaus Taustaa Taustaa Moottorin kierroslukutoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta

Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Vetävän akselin katkaisevaa voimanottoa käytetään pääasiassa silloin, kun tarvitaan erittäin suurta voimaa. Etuna on, että vetoakselit kytkeytyvät

Lisätiedot

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali Valinnaiset lähtösignaalit Valinnaiset lähtösignaalit Tässä asiakirjassa kuvataan, mitä valinnaisia lähtösignaaleja on liittimelle C493, napa 8 12 (lisätoimintojen liitin). Nämä signaalit on valittu ja

Lisätiedot

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 C493 on 15-napainen liitin, jonka avulla päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja päällirakenteen ohjausjärjestelmän (BWS, Bodywork

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot

Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot Kuvaus Kuvaus Kytkentävaihtoehtoja on kaksi erilaista sen mukaan, millaisella näkö- ja näkyvyystoimintojen ohjausjärjestelmällä ajoneuvo on varustettu. Uusin on nimeltään CUV2 asiakirjassa ja edellinen

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT Toiminta Toiminta Käytetään ajoneuvon tietojen näyttämiseen ja lukemiseen näyttömittareista, jotka sijaitsevat muualla kuin kuljettajan paikalla. Huom! Toimintoa ei voi käyttää ulkoisen CAN-yhteyden kautta.

Lisätiedot

Päällirakentajien kytkimet. Yleistä

Päällirakentajien kytkimet. Yleistä Yleistä Yleistä Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kytkimistä, joita päällirakentajat voivat käyttää. Kytkimet ja liitinkotelot voidaan tilata Scania-jälleenmyyjiltä. Kytkimiä voidaan tilata myös räätälöidyillä

Lisätiedot

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja.

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. Liitin on ruskea ja sijaitsee päällirakennekonsolin sisäosalla. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493

Lisätiedot

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleisiä tietoja Ajoneuvot voidaan tilata tehtaalla asennetuilla voimanotoilla. Lisäksi ajoneuvot on mahdollista tilata tehtaalla asennetuilla voimanottojen sähköasennusten esivalmiuksilla. Sen jälleen

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 fi-fi Julkaisutiedot Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 Versio 2.27 korvaa Scania Diagnos & Programmer 3 -version 2.26 ja tukee P-, G-, R- ja T-sarjan ajoneuvojen, F-, K- ja N-sarjan ajoneuvojen

Lisätiedot

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät Kaikki ajoneuvon sähköjärjestelmään kytkettävät sähköliitännät tulee tehdä joko sähkökeskukseen tai päällirakennekonsoliin. Päällirakennekonsoli sijaitsee ohjaamon paneelin alaosassa matkustajan puolella.

Lisätiedot

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Vaihtolava-autoja käytetään, jotta kuormalava olisi nopea vaihtaa, mikä lisää ajoneuvon monipuolisuutta ja lyhentää seisokkeja. Esivalmiudet

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo hälytys ja keskuslukitus. Muistiinpanoluettelo. Hälytyksen versio 1. Kauko-ohjatut toiminnot. Lukon asetukset

Muistiinpanoluettelo hälytys ja keskuslukitus. Muistiinpanoluettelo. Hälytyksen versio 1. Kauko-ohjatut toiminnot. Lukon asetukset hälytys ja keskuslukitus Parametrit kuvaillaan tarkemmin asiakirjassa Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus. Huom! Luettelo on kattava. Käytettävissä olevat parametrit ja säätöasetukset määräytyvät

Lisätiedot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Ylös asennettavat ajovalot korvaavat tavalliset ajovalot ja suuntavilkkuvalot esimerkiksi silloin, kun eteen on asennettu

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, sen alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Akselipainolaskelmien tavoitteena on optimoida alustan ja päällirakenteen

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Yleistä liittimestä C449 Yleistä liittimestä C449 C449 on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteiston ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteiston

Lisätiedot

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki.

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Kuorma-auto, joka on varustettu puolittain tai täysin alle asennetulla vetopalkilla tai jossa ei

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Johdanto liittimeen Johdanto liittimeen on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteistojen ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteistojen tuloista

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä päällirakenteita ja muutostöitä.

Lisätiedot

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface)

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface) Kuvaus Päällirakenteen liitäntä Sähköjärjestelmä perustuu useisiin ohjausyksiköihin, jotka kommunikoivat keskenään yhteisen verkon kautta. Päällirakennetoimintoja ohjataan ohjausyksiköillä käyttämällä

Lisätiedot

FMS:n CAN-liitäntä. Johdanto

FMS:n CAN-liitäntä. Johdanto Johdanto FMS:n CAN-liitäntä Tämä asiakirja sisältää tietoja FMS-standardista. FMS-standardi on useiden kuormaautovalmistajien kehittämä avoin rajapinta. FMS-Standard description version 03 on tuettu. C137-liitin

Lisätiedot

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus Yhteenveto Yhteenveto Tässä asiakirjassa esitellään ja selitetään lyhyesti ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat tekijät. Voimanotto on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa siihen, kuinka

Lisätiedot

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494 C494 C494 C494 on 21-napainen liitin, jonka kautta päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja ajoneuvon varustelusta riippuen. Liitin antaa myös mahdollisuuden mukauttaa ajoneuvoa

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt Yleistä Yleistä C493 2 190 281 2 204 973 BWE-järjestelmää (Bodywork Electrical System, päällirakenteen sähköjärjestelmä) voidaan laajentaa laajennusyksiköillä, jos tarvitaan useampia tuloja ja lähtöjä

Lisätiedot

Yleistietoja polttoaineenkulutuksesta. Yhteenveto PGRT

Yleistietoja polttoaineenkulutuksesta. Yhteenveto PGRT Yhteenveto Yhteenveto Tässä asiakirjassa esitellään ja selitetään lyhyesti ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat tekijät. Ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat useat eri tekijät: Renkaat

Lisätiedot

Sisältö PAINEILMAJÄRJESTELMÄ... 2 Paineilma... 2 Kompressori... 2 Ilmankuivain... 3 Kytkimet... 3 Paineilman täyttö... 4 JARRUJÄRJESTELMÄ... 5 Rakenne... 5 Muutos... 5 Käsisäätöventtiili, jossa on tarkastusasento...

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa, ICL. Toiminnot

Päällirakennetiedot mittaristossa, ICL. Toiminnot Mittaristo, ICL (Instrument Cluster), on valmisteltu ajoneuvon eri toimintojen tilanilmaisua varten. Ilmaisutyyppejä on 3: Valomerkit, jotka näytetään merkkivaloilla ja symboleilla. Näyttösanomat, jotka

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

Kaatumisvakaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Kaatumisvakaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleisiä tietoja Kaatumisvakaus jakautuu pääasiassa seuraaviin tyyppeihin: Kaatumisvakaus ajon aikana Kaatumisvakaus kippauksen aikana Kaatumisvakaus nosturia käytettäessä Kaatumisvakaudella kippauksen

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Ajonopeus. Kuvaus. Ajovalojen kiertokytkin

Ajonopeus. Kuvaus. Ajovalojen kiertokytkin Kuvaus Kuvaus Jos ajoneuvossa on ajopiirturi, siihen voidaan kytkeä lisämittari ajonopeuden näyttöä varten. Se on liitetty päällirakennekonsolin liittimen C7 napaan 5. Ajoneuvoissa, jotka on valmistettu

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT

XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA Jokaiseen kuljettajaprofiiliin voi tallentaa omat säädöt seuraaville ominaisuuksille Venttiilin parametrit o Miniminopeus (ma) o Maksiminopeus (%) o Rampit

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus Yleisiä tietoja Tässä asiakirjassa kuvataan työvalojen tilausvaihtoehdot ja annetaan esimerkkejä niiden kytkemisestä. Seuraavat työvalot kuvataan: Työvalonheitin ohjaamon takaseinässä Työvalonheitin takapäässä

Lisätiedot

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Rakenne Tee päällirakenteesta niin vahva ja jäykkä, että

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Takavalot Saatavana on 3 takavalotyyppiä: Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo 7 polttimon

Lisätiedot

P Jos näistä kolmesta (P, U, I) tunnetaan kahden yksikön arvot, kolmas arvo voidaan laskea seuraavien kaavojen avulla (ks. kuva):

P Jos näistä kolmesta (P, U, I) tunnetaan kahden yksikön arvot, kolmas arvo voidaan laskea seuraavien kaavojen avulla (ks. kuva): Yleistietoja virrankulutuksesta Yleistietoja virrankulutuksesta TÄRKEÄÄ! Akkuvaurioiden välttämiseksi laturin kapasiteetti tulee sovittaa virrankulutukseen. Akut, laturi ja virrankulutus on mukautettava

Lisätiedot

OPER:03. Kysymyksiä Toimintatietoanalyysistä. fi-fi. Usein kysyttyjä kysymyksiä. Painos 2. Scania CV AB 2014, Sweden

OPER:03. Kysymyksiä Toimintatietoanalyysistä. fi-fi. Usein kysyttyjä kysymyksiä. Painos 2. Scania CV AB 2014, Sweden OPER:03 Painos 2 fi-fi Kysymyksiä Toimintatietoanalyysistä Usein kysyttyjä kysymyksiä Scania CV AB 2014, Sweden Johdanto Johdanto Tämän asiakirjan tarkoitus on helpottaa Toimintatietoanalyysin ongelmanratkaisua

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Betoniautot. Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen.

Betoniautot. Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen. Päällirakennetta pidetään vääntöherkkänä. Tämän asiakirjan ohjeet on laadittu optimoimaan

Lisätiedot

Vetoautot. Yleisiä tietoja vetoautoista. Suositukset. Akseliväli

Vetoautot. Yleisiä tietoja vetoautoista. Suositukset. Akseliväli Yleisiä tietoja vetoautoista Yleisiä tietoja vetoautoista Vetoautot on tarkoitettu puoliperävaunujen vetämiseen ja siksi ne varustettu vetopöydällä perävaunujen helppoa vaihtamista varten. Jotta vetoauto

Lisätiedot

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen.

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavaravarustuksia voidaan kuorman koon mukaan pitää joko vääntöherkkänä

Lisätiedot

6 h Painos 01. Päällirakennekäsikirja. Kuorma-autot. Scania CV AB 2004, Sweden

6 h Painos 01. Päällirakennekäsikirja. Kuorma-autot. Scania CV AB 2004, Sweden 6 h Painos 01 Päällirakennekäsikirja Kuorma-autot 1 714 162 Scania CV AB 2004, Sweden 1 JOHDANTO 2 ALUSTATIEDOT 3 YLEISIÄ OHJEITA 4 LASKELMAT JA TEORIA 5 VETOAUTOT 6 KUORMA-AUTOT 7 MUUTOKSET 8 KOMPONENTIT

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11

Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11 Scanian runkosarja Scanian runkosarja Scanian runkosarja koostuu seuraavista runkotyypeistä: Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) 766 +1 768 +1 771 +1 768 +1 770 +1-1 -1-1

Lisätiedot

Alustatiedot ja mallinimikkeet. Scanian moduulijärjestelmä

Alustatiedot ja mallinimikkeet. Scanian moduulijärjestelmä Scanian moduulijärjestelmä Scanian moduulijärjestelmä Scanian kattava moduulijärjestelmä mahdollistaa alustan optimaalisen sopeuttamisen eri käyttötarkoituksiin. Scanian jokaisen alustan varustelu on ainutkertainen,

Lisätiedot