Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa:"

Transkriptio

1 Yleisiä tietoja Ajoneuvot voidaan tilata tehtaalla asennetuilla voimanotoilla. Lisäksi ajoneuvot on mahdollista tilata tehtaalla asennetuilla voimanottojen sähköasennusten esivalmiuksilla. Sen jälleen esim. päällirakentaja voi jälkiasentaa voimanotot. Voimanottoja on ohjattava BCI-ohjausyksiköllä (päällirakenteen tietoliikenneliittymä), sillä se antaa seuraavat edut: Moottorin suuremman tehonoton kompensointi. Turvallisuustoiminnot Järjestelmän valvonta Toimintahäiriöiden riskin vähentyminen muissa ajoneuvon järjestelmissä. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa: ED-voimanoton aktivointi EG-voimanoton aktivointi Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voi- Yleisiä tietoja Kun voimanotto jälkiasennetaan, ajoneuvossa on oltava voimanoton sähköasennusten esivalmius tai mekaaninen esivalmius. Jälkiasennus ajoneuvoihin, joista puuttuu voimanoton esivalmius, on hyvin laajamittainen työ. Lisätietoja saat Scanian jälleenmyyjältä. BCI-ohjausyksikkö voi ohjata seuraavia voimanottotyyppejä: Nimike ED-voimanotto EG-voimanotto Vetävän akselin katkaiseva voimanotto Voimanlähde Jakopyörästö Käsivaihteisto tai Opticruise Nivelakseli Scania CV AB 2017, Sweden 1 (19)

2 Voimanoton käyttäytyminen Voimanoton käyttäytyminen Määritä voimanoton käyttäytyminen päällirakentajien SDP3:n (Scania Diagnos and Programmer 3) parametriasetuksilla. Esimerkiksi seuraavat käyttäytymiset on mahdollista säätää: Kuittaus Automaattinen tarkkuustila Esivalittu vaihde, kun käytetään vetävän akselin katkaisevaa voimanottoa. Koskee ainoastaan vetävän akselin katkaisevia voimanottoja. Momentinrajoitus Pyörintänopeuden rajoitus Lisätietoja eri asetuksista on annettu asiakirjassa Parametrit Voimansiirtolinja. Scania CV AB 2017, Sweden 2 (19)

3 Kuittaus aktivoitaessa Ajoneuvoissa, joissa voimanotot on asennettu tehtaalla, mittaristossa syttyy valo, kun yksi tai useampi voimanotto aktivoidaan. Jos ajoneuvossa on useampia voimanottoja, valo ei ilmaise, mikä niistä on aktivoitu. 1 Voimanoton käyttäytyminen Jos ajoneuvossa on BCI-toiminto ja merkkivalojen ja näyttösanomien esivalmius mittaristossa (ICL), merkkivalojen 1-8 avulla on mahdollista ilmaista, mikä voimanotto on aktiivinen. Lisätietoja merkkivalojen käytöstä mittaristossa (ICL) on annettu asiakirjassa Päällirakennetiedot mittaristossa (ICL). Voimanotto kuittausanturin kanssa Kuittausanturi lähettää kuittaussignaalin BCI-ohjausyksikköön, kun voimanotto aktivoidaan. Kuittaussignaali ohjaa myös mittariston merkkivalon aktivoitumista, joka vahvistaa, että yksi tai useampi voimanotto on kytketty Voimanoton aktivoinnin kuittauksen merkkivalo 2. Merkkivaloja 1-8 voidaan käyttää kuittaukseen, kun aktivoidaan eri voimanotot Ota kuittaustoiminto käyttöön käyttämällä päällirakentajien SDP3:n parametriasetuksia. Tietoja säädettävistä parametreista on annettu asiakirjassa Parametrit Voimansiirtolinja. Scania CV AB 2017, Sweden 3 (19)

4 Voimanoton käyttäytyminen Voimanotto ilman kuittausanturia Jos voimanotossa ei ole kuittausanturia, kuittaussignaali muodostetaan sisäisesti BCI-ohjausyksikössä, joka noudattaa aktivointisignaalin tilaa. Tässä tapauksessa kuittaustoiminnon parametrin arvoksi on edellä mainitun mukaisesti asetettava Ilman. Tasainen moottorin kierrosluku äänenvaimenninta regeneroitaessa, Euro 6 Äänenvaimennin regeneroidaan automaattisesti ajoneuvoissa, joiden päästöluokka on Euro 6. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvon ohjausyksiköt säätävät moottorin kierroslukua ja tehoa, mikä vaikuttaa voimanottoon. Jotta varmistettaisiin, että voimanotto toimii tasaisella nopeudella, liitäntä on tehtävä aina Scanian esivalmistelun tai BCIohjausyksikön kautta. Äänenvaimenninta ei regeneroida, kun voimanotto on aktiivinen. Scania CV AB 2017, Sweden 4 (19)

5 Alustan ehdot Alustan ehdot Esivalmiudet tehtaalta Lisävaruste Vaihtoehto Versiokoodi Kommentit Tehtaalla asennettu voimanotto ED 4827A/B/C Tehtaalla asennettavalle voimanotolle on eri vaihtoehtoja vallitsevista EG 1, taakse asennettu 5947A olosuhteista riippuen. Lisätietoja on annettu kohdassa Esivalmiudet tehtaalta. EG 2, sivulle asennettu 5946A Voimanoton sähköasennusten esivalmius ED 3543A/B Sähköasennusten esivalmiudelle on eri tasoja. Lisätietoja on annettu kohdassa EG 3502C/D Esivalmiudet tehtaalta. Vetävä akseli 3545A Tarvittaessa BCI-toiminto Kanssa 5837A - Valmistelut merkkivaloille ja näyttösanomille mittaristossa Kanssa 3888A Scanian suosittelema. (ICL). Mahdollistaa yhdessä BCI-toiminnon kanssa ylimääräiset kuittaussignaa- lit mittaristossa (ICL). Päällirakenteen johdinsarja ohjaamosta runkoon napainen 2411F - Runkoon asennettu päällirakenteen johdinsarja 2 m 3023A - 8 m 3023D 12 m 3023C Scania CV AB 2017, Sweden 5 (19)

6 Voimanoton aktivointi Voimanoton aktivointikytkimen on oltava 2-asentoinen kytkin. Voimanoton aktivointi Aktivointisignaalin muodostamiseen voidaan käyttää erityyppisiä signaaleja: Signaalin tyyppi Kuvaus Aktivointitapa Ajoneuvon sisäinen signaali Signaali tehtaalla asennetulta toiminnolta tai kytkimeltä. Logiikkakaavio BICT:ssä (päällirakenteen tietoliikenneliittymä) Analoginen signaali Signaali toiminnosta tai jälkiasennetulta kytkimeltä. Liitetty päällirakenteeseen päällirakennekonsolin liittimen C259 kautta. ja parametriasetus päällirakentajien SDP3:lla. Ulkoinen CAN a -verkko Digitaalinen viestintä ohjausyksiköiden välillä. CAN-sanoma a. Controller Area Network CAN-sanomien tiedot on kuvattu asiakirjassa External CAN Communication Specification. Scania CV AB 2017, Sweden 6 (19)

7 Aktivointi käyttämällä sisäisiä ja analogisia signaaleja Ajoneuvon eri toiminnot ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat aktivointiin. Voimanoton aktivointi Sisäiset signaalit tulevat toiminnosta, joka on asennettu tehtaalla. Esimerkkejä sisäisillä signaaleilla tapahtuvaan aktivointiin vaikuttavista tekijöistä ovat kytketty seisontajarru ja vaihteisto vapaa-asennossa. Käytä analogista signaalia, kun tekijä ei muodosta edellä kuvatun mukaista sisäistä signaalia. Esimerkkejä analogisilla signaaleilla tapahtuvaan aktivointiin vaikuttavista tekijöistä ovat kojetaulun aktivoitu kytkin tai anturi alustassa tai päällirakenteessa. Määritä, milloin ja miten aktivoinnin tulee tapahtua, käyttämällä BICT:tä ja päällirakentajien SDP3:a: 1. Luo BICT:ssä logiikkakaavio, joka määrittää aktivointiin vaikuttavat tekijät. 2. Määritä päällirakentajien SDP3:ssa parametrit, jotka ilmoittavat ehdot, miten ja milloin eri tekijät vaikuttavat aktivointiin. Logiikkakaavio ja parametrit siirretään ajoneuvon BCI-ohjausyksikköön käyttämällä päällirakentajien SDP3:a. Lisätietoja BICT:stä on annettu asiakirjassa BCI, päällirakenteen tietoliikenneliittymä. Scania CV AB 2017, Sweden 7 (19)

8 Aktivointi ulkoisella CAN-verkolla Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla, on mahdollista suorittaa liitäntä ulkoiseen CAN-verkkoon päällirakenteen liittimen C493 kautta. Voimanoton aktivointi Ulkoinen CAN-verkko aktivoidaan päällirakentajien SDP3:lla. CAN-viesti määrittää, milloin ja miten toiminto voidaan aktivoida. Liitäntä voidaan tehdä joko laajennusyksikön tai ulkoisen ohjausyksikön kautta. Scania CV AB 2017, Sweden 8 (19)

9 Aktivointivaihtoehdot Voimanoton aktivointiin on 3 eri vaihtoehtoa. Aktivointivaihtoehdot määritetään käyttämällä päällirakentajien SDP3:n parametriasetusta. Mahdolliset arvot: Voimanoton aktivointi Manuaalinen Automaattinen Ajoasento Vaihtoehdot Automaattinen ja Ajoasento vaativat BCI-toiminnon. Jos ajoneuvossa ei ole BCI-toimintoa, ainoastaan Manuaalinen-asetus on mahdollinen. Valitse aktivointivaihtoehto päällirakentajien SDP3:lla. Lisätietoja aktivointivaihtoehdon säädettävistä parametreista on annettu asiakirjassa Parametrit Voimansiirtolinja. Manuaalinen Manuaalista aktivointia varten kaikkien aktivointivaihtoehtojen on täytyttävä, ennen kuin voimanotto voidaan aktivoida kytkimellä. Jos kytkin kytketään päälle, kun aktivointivaihtoehdot eivät täyty, kytkin on käytettävä pois päältä, jotta voimanotto aktivoituu. Scania CV AB 2017, Sweden 9 (19)

10 Voimanoton aktivointi Automaattinen Automaattisessa aktivoinnissa voimanotto aktivoituu, kun kaikki aktivointiehdot täyttyvät. Virtakytkintä ei tässä tapauksessa tarvitse aktivoida viimeisenä. Jännitteen on oltava kytkettynä, ennen kuin virtakytkin aktivoidaan. Muussa tapauksessa virtakytkin on käytettävä pois päältä. Ajoasento Ajoasento-asetuksella aktivointia koskevat samat ehdot kuin Automaattinen-aktivointia, mutta jännitteen ei tarvitse olla aktivoituna ennen virtakytkimen aktivointia. Scania CV AB 2017, Sweden 10 (19)

11 Aktivointiehdot Voimanoton aktivointi Tehtaalla asennetuilla voimanotoilla varustetuissa ajoneuvoissa on seuraavat pysyvät ja valittavat aktivointiehdot: Voimanottotyyppi Pysyvät aktivointiehdot Valinnaiset aktivointiehdot ED-voimanotto Ei pysyviä aktivointiehtoja, koska mekaanisia kytkentöjä tai poiskytkentöjä ei tehdä. Seisontajarru kytketty EG-voimanotto, toisen ehtoyhdistelmistä on täytyttävä Ehtoyhdistelmä 1: Vapaa-asento Moottori käy, kierrosluku yli 10 r/min Peruutusvaihde Ajoneuvo on paikallaan. Moottorin kierrosluvun yläraja Ilmanpaine yli 0,5 MPa (5 bar) Moottorin kierrosluvun alaraja Kytkinpoljinta painetaan vähintään 2,5 s. Ei koske täysautomaattista Opticruisea. Ajonopeuden yläraja Ehtoyhdistelmä 2: Ajonopeuden alaraja Moottori ei käy, kierrosluku alle 10 r/min Ajoneuvo on paikallaan. Ilmanpaine yli 0,5 MPa (5 bar) Vetävän akselin katkaiseva voimanotto Ajoneuvo on paikallaan. Tietoja valittavien aktivointivaihtoehtojen säädettävistä parametreista on annettu asiakirjassa Parametrit Voimansiirtolinja. Scania CV AB 2017, Sweden 11 (19)

12 Voimanoton passivointi Voimanoton passivointi Manuaalinen passivointi Passivoi voimanotto passivoimalla kytkin. Jos voimanottoa ohjataan CAN-viestillä, voimanotto passivoidaan, kun aktivointipyyntö peruutetaan. Automaattinen passivointi Ajoneuvoille, joissa on tehtaalla asennettu voimanotto, on olemassa valittavia passivointiehtoja, joiden parametrit voidaan asettaa päällirakentajien SDP3:lla. Voimanotto passivoituu, kun kaikki passivointiehdot täyttyvät. Valittavat passivointiehdot kaikille ajoneuvoille Seisontajarru kytketty Valittavat passivointiehdot ajoneuvoille, joissa BCI-toiminto Vapaa-asento Peruutusvaihde Moottorin kierrosluvun yläraja Moottorin kierrosluvun alaraja Ajonopeuden yläraja Ajonopeuden alaraja Tietoja valittavien passivointivaihtoehtojen säädettävistä parametreista on annettu asiakirjassa Parametrit Voimansiirtolinja. Scania CV AB 2017, Sweden 12 (19)

13 Voimanoton liittäminen Liitä voimanoton magneettiventtiili liittimen C259 kautta +24 V:hen tai maattosignaaliin. Lähtösignaaleissa on elektroninen ylikuormitussuoja. Voimanoton liittäminen Huom! EG-voimanotolla varustetuissa ajoneuvoissa magneettiventtiili V111 on asennettu vaihteistoon. Lisätietoja EG-voimanotoista on annettu asiakirjassa EG-voimanoton aktivointi. Mahdolliset esivalmiudet tehtaalta Ajoneuvo voidaan tilata joko täydellisillä tehtaalla asennetuilla voimanotoilla tai eritasoisilla voimanottojen sähköasennusten esivalmisteluilla. Eri vaihtoehdot on kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa. Yksittäisessä alustaerittelyssä (ICS) on kuvattu, mitkä voimanotot tai niiden sähköasennusten esivalmiudet kuuluvat ajoneuvoon tehtaalta toimitettaessa. Ajoneuvon yksittäinen alustaerittely (ICS) voidaan ladata Scania Truck Bodybuilder -sivustolta kohdasta Piirustukset. Pyydä kirjautumistiedot Scanian jälleenmyyjältä. Tiedot voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät. Scania CV AB 2017, Sweden 13 (19)

14 Voimanoton liittäminen Voimanottovaihtoehdot Esivalmius tehtaalta Liitäntä Vaihtoehto Päällirakentajan asentama Versiokoodi ED Vain mekaaninen esivalmius Päällirakentaja asentaa johtimet. - Kytkimet 4827A moottorin jakopyörästössä. Suositellut paikat liittimessä C259: Magneettiventtiili Aktivoi C259-1 tai C259-2 Johdinsarja Magneettiventtiili C tai C Pumppu Voimanotto Tehtaalla asennettu voimanotto Aktivoi C259-1 tai C259-2 Rivimoottoreille B Magneettiventtiili C tai C259- ED Tehtaalla asennettu voimanotto Aktivoi C259-1 tai C259-2 V-moottoreille C Magneettiventtiili C tai C259-1 a ED160 Vain sähköasennusten esivalmius. Aktivoi C virtapiiri Virtakytkin 3543A Magneettiventtiili C yhdessä versiokoodin 4827 Magneettiventtiili kanssa Vain sähköasennusten esivalmius. Aktivoi C259-1 ja C virtapiiriä Virtakytkin 3543B Magneettiventtiili C ja C yhdessä versiokoodin 4827 kanssa Magneettiventtiili EG Tehtaalla asennettu voimanotto Aktivoi C259-3 tai C259-4 EG 1, taakse asennettu A EG 2, taakse asennettu A Vain sähköasennusten esivalmius. Aktivoi C virtapiiri Virtakytkin 3502C Voimanotto Vain sähköasennusten esivalmius. Aktivoi C259-3 ja C virtapiiriä Virtakytkin 3502D Voimanotto Scania CV AB 2017, Sweden 14 (19)

15 Voimanoton liittäminen Vetävä akseli Vain sähköasennusten esivalmius Aktivoi C Kytkimet 3545A Kuittaa C259-8 Magneettiventtiili Magneettiventtiili C Voimanotto Scania CV AB 2017, Sweden 15 (19)

16 Esimerkki analogisesta liitännästä käyttämällä BICT:tä Tässä kuvataan liitäntä aktivoinnilla +24 V:een tai maattoon sekä kuittausanturin liitäntä. Voimanoton liittäminen Alla oleva kuvaus esittää liitännät ohjaamossa. Tiedot liitännän tekemisestä jatkojohdinsarjalla alustarungossa on annettu asiakirjassa Päällirakennetoimintojen johdinsarjat. Toimi näin: 1. Liitä aktivointikaapeli liittimen C259 tuloon. 2. Liitä johdin kuittausanturista liittimen C259 tuloon. 3. Liitä magneettiventtiili liittimen C259 lähtöön. 4. Määritä toiminnot valittuihin paikkoihin luomalla logiikkakaavio BICT:ssä. 5. Siirrä logiikkakaavio BICT:stä ajoneuvon BCI-ohjausyksikköön käyttämällä päällirakentajien SDP3:a. Toiminto on valmis aktivoitavaksi. Lisätietoja liitännöistä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista Liitin C259 BCI-ohjatut toiminnot Scania CV AB 2017, Sweden 16 (19)

17 Voimanoton liittäminen Varaosatiedot ja kytkentäpaikat Paik Nimike Kuvaus ka 1 Sulake tai maatto 5 A tai maadoituskisko, G70. Päällirakentajan asentama päällirakenteen sähkökeskukseen. 2 Virtakytkin Liitä kytkin +24 V:n tai maaton välistä liittimen C259 tuloon. 3 Johdin Pienin sallittu johtimen poikkipinta-ala on 0,75 mm². Päällirakentajan asentama. 4 C259 Sijaitsee päällirakennekonsolissa. Liitä johtimet liitinkoteloon. 5 BCI-ohjausyksikkö - 6 Voimanottojen ohjausmagneettiventtiili 7 Anturi kuittaussignaalille Näitä osia voidaan hankkia Scania-liikkeistä. Liitä johdin voimanoton magneettiventtiilistä liittimen C259 lähtöön. Liitä johdin kuittausanturista liittimen C259 tuloon C259 C259 BCI Analoginen liitäntä +24 V:llä tai maatolla Signaalin tyyppi Analoginen Aktivointitapa +24 V:stä liittimen C259 valittuun paikkaan. tai Liittimen C259 valitun paikan maadoitus. Lisätietoja liitännöistä liittimeen C259 on annettu asiakirjassa Liitin C259 BCIohjatut toiminnot. Scania CV AB 2017, Sweden 17 (19)

18 Esimerkki logiikkakaaviosta BICT:ssä Voimanoton liittäminen Vehicle function C259-7 C Enter signal source here, high ( ) or low ( ) 4 Enter signal source here, high ( ) or low ( ) & Split shaft power take-off with acknowledgement Activate Acknowledgement Solenoid valve 2 Enter signal destination here, high ( ) or low ( ) C Sijainti Kuvaus Vaihtoehdot 1 Toiminnon aktivointiin vaikuttavat tekijät. Tekijöiden valitsemiseksi käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot: Sisäiset signaalit ajoneuvon määrätyistä toiminnoista. Analoginen signaali liittimen C259 liitännällä BCI-ohjausyksikköön. Asetukset a Tulo liittimessä C259 Korkea tai matala signaali 2 Voimanoton aktivointiehdot. Ehtojen arvot määritetään käyttämällä päällirakentajien SDP3:a. 3 Aktivoitava toiminto, jos kaikki ehdot täyttyvät. Analoginen signaali liittimen C259 kautta magneettiventtiilin aktivoimiseksi. Asetukset a : Lähtö liittimessä C259 Korkea tai matala signaali 4 Kuittaussignaali Analoginen signaali liittimen C259 kautta kuittauksen aktivoimiseksi. Asetukset b : Tulo liittimessä C259 Korkea tai matala signaali a. Kirjoita harmaassa laatikossa oleva teksti uudelleen niin, että on selvää, mistä signaali tulee, esim. tietystä kytkimestä. b. Kirjoita harmaassa laatikossa oleva teksti uudelleen niin, että on selvää, mihin signaali menee Scania CV AB 2017, Sweden 18 (19)

19 Esimerkki kytkennästä ulkoisen CAN-verkon kautta Voimanoton liittäminen Ulkoista CAN-verkkoa varten tarvitaan seuraavaa: Ajoneuvossa on BCI-toiminto. Ulkoisen CAN-verkon parametri on aktivoitu. Liitä ulkoinen CAN-verkko suoraan liittimeen C493. Signaalin tyyppi CAN Viesti CAN-sanoma Lisätietoja liittämisestä liittimeen C493 on annettu asiakirjassa Liitin C493 BCIohjatut päällirakennetoiminnot. Ulkoisen CAN-verkon kautta voidaan liittää erityyppisiä voimanottoja eri tavoin. Lisätietoja liitännästä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: ED-voimanoton aktivointi EG-voimanoton aktivointi Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi C Lisätietoja CAN-verkosta on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Liitin C493 ulkoisen CAN-verkon liittämistä varten. Päällirakenteen CAN-liitäntä Ulkoisen CAN-viestinnän määrittely Yleisiä tietoja CAN-verkosta Laajennusyksikön asennus Päällirakennetoimintojen johdinsarja Scania CV AB 2017, Sweden 19 (19)

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Voimanottoja ohjataan ajoneuvon BCI-ohjausyksikön (Bodywork Electrical System) kautta. Toiminto on käytettävissä vain, jos ajoneuvossa on voimanotto. Jos ajoneuvo on varustettu

Lisätiedot

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Momentinrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät.

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät. Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface). Lisätietoja voimanottojen

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Nopeusrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta EG-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Kytkinpolkimella ja EG-voimanotolla

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Joutokäynnin korottaminen sopii esimerkiksi moottorin lämmittämiseen tai ajoneuvon paineilmajärjestelmän täyttämiseen. Toimintoa voidaan käyttää tilanteissa, joissa moottorin normaalista

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun ohjaus

Moottorin kierrosluvun ohjaus Taustaa Taustaa Moottorin kierroslukutoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta AWD-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Jotta voimanoton ohjaus toimisi

Lisätiedot

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ajoneuvo vilkuttaa vuorotellen oikeaa ja vasenta kaukovaloa. Lisäkaukovalot voidaan ottaa mukaan vilkuttamiseen. Käyttäytyminen Toiminto voidaan määrittää seuraavasti: Vilkku ajonopeudesta

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen Taustaa Taustaa Ulkoisia näyttömittareita ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Ehdot, mitä ajoneuvon tietoja ulkoiset näyttömittarit näyttävät,

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa Taustaa Taustaa Ajoneuvon käsittelyä koukkuvaihto- tai kippilavaa käytettäessä voidaan helpottaa nostamalla väliaikaisesti moottorin kierroslukua. Jos moottorin kierroslukua nostetaan kaasupolkimella ajoneuvossa,

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Moottorin kaukosammutustoimintoa käytetään silloin, kun moottori halutaan sammuttaa esimerkiksi ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Toiminnosta on 2 versiota: Moottorin kaukosammutus:

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Moottorin kierrosluvun rajoitus estää moottorin kierroslukua ylittämästä esimääritettyä arvoa. Tämän

Lisätiedot

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti,

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, Toiminta Toiminta Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, kun ajoneuvo on paikallaan. Valot sytytetään uudelleen, kun toiminto deaktivoidaan tai ajoneuvo

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Tämä toimintakuvaus liitäntäohjeineen koskee ajoneuvoja, joissa koordinaattori ohjaa vaihteistokäyttöisen voimanoton aktivointia. EG-voimanoton aktivointi

Lisätiedot

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi Kuvaus Kuvaus Yleistä Päällirakentaja voi käyttää tätä toimintoa valitessaan, kuinka kaukovalojen ja lisäkaukovalojen tulisi syttyä tai vilkkua. Ehdot Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan

Lisätiedot

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ehdollisia lähtösignaaleja on kolme (3), ja päällirakentaja voi käyttää niitä erilaisten päällirakennetoimintojen ja laitteiden ohjaamiseen. Käyttäytyminen Nämä 3 ehdollista lähtösignaalia

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa, ICL. Toiminnot

Päällirakennetiedot mittaristossa, ICL. Toiminnot Mittaristo, ICL (Instrument Cluster), on valmisteltu ajoneuvon eri toimintojen tilanilmaisua varten. Ilmaisutyyppejä on 3: Valomerkit, jotka näytetään merkkivaloilla ja symboleilla. Näyttösanomat, jotka

Lisätiedot

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT Kuvaus Kuvaus Yleistä toimintoa käytetään työvalojen kytkemiseen päälle ja pois. Työvalot voivat sijaita ohjaamon takaseinässä, rungossa, päällirakenteen eri kohdissa tai umpikorissa. Painikkeen jälkiasennus

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys Yleisiä tietoja toiminnoista Yleisiä tietoja toiminnoista Scania tarjoaa 4 toimintoa ajonopeuden rajoittamiseen. Toimintoja käyttämällä saadaan täytettyä sekä asiakkaiden omat että lakisääteiset vaatimukset,

Lisätiedot

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta.

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Kuvaus Kuvaus Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan aktivoida: virta-avain ajoasennossa Ohjaamon

Lisätiedot

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden 11:60-13/07 Painos 1 fi Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen Scania CV AB 2007, Sweden Sisältö Sisältö Selostus...3 Alustaerittely...4 Kytkentäohjeet Vaihtoehto 1: Aktivointi maadoittamalla...6

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja Tilauslomake Tilauslomake Tilaa parametrisäädöt Scania-korjaamolta tällä lomakkeella. Tilaaja/yhteyshenkilö Päiväys Huomautukset/muuta Yritys Nimi Puhelin Ajoneuvo Tyyppimerkintä (esim. R580 B6x2) Rekisterinumero

Lisätiedot

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus Kuvaus Kuvaus Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointitoiminnolla tuulilasin pyyhkiminen voidaan käynnistää ohjaamon ulkopuolelta. Tuulilasin pyyhkimisnopeus säädetään suureksi tai pieneksi Scania Diagnos

Lisätiedot

Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta

Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Vetävän akselin katkaisevaa voimanottoa käytetään pääasiassa silloin, kun tarvitaan erittäin suurta voimaa. Etuna on, että vetoakselit kytkeytyvät

Lisätiedot

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface)

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface) Kuvaus Päällirakenteen liitäntä Sähköjärjestelmä perustuu useisiin ohjausyksiköihin, jotka kommunikoivat keskenään yhteisen verkon kautta. Päällirakennetoimintoja ohjataan ohjausyksiköillä käyttämällä

Lisätiedot

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminto on asiakkaan valitsema varusteluvaihtoehto jäteautoille, joissa on työtasanne (versiokoodi 3820B). Kun työtasanne aktivoidaan tämän selostuksen mukaan,

Lisätiedot

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus Yleisiä tietoja Tässä asiakirjassa kuvataan työvalojen tilausvaihtoehdot ja annetaan esimerkkejä niiden kytkemisestä. Seuraavat työvalot kuvataan: Työvalonheitin ohjaamon takaseinässä Työvalonheitin takapäässä

Lisätiedot

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT Kuvaus Kuvaus Ilmajousituksen normaali käyttöyksikkö sijaitsee kuljettajan istuimen sivulla. Ajoneuvon tasoa voidaan säätää käyttöyksiköllä. Kuormankäsittelyn aikana voi olla hyötyä kuorma-auton takaosaan

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Yleistä liittimestä C449 Yleistä liittimestä C449 C449 on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteiston ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteiston

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia tai kippiä käytettäessä ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Tyhjät palkeet -toiminto voidaan aktivoida

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia käytettäessä tai kipattaessa ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Palkeiden tyhjennystoiminto voidaan

Lisätiedot

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494 C494 C494 C494 on 21-napainen liitin, jonka kautta päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja ajoneuvon varustelusta riippuen. Liitin antaa myös mahdollisuuden mukauttaa ajoneuvoa

Lisätiedot

Voimanottojen ja moottorin kierrosluvun säätö. Tehtaalla asennettu varustelupaketti. Liitäntöjen sijainti erityyppisille voimanotoille

Voimanottojen ja moottorin kierrosluvun säätö. Tehtaalla asennettu varustelupaketti. Liitäntöjen sijainti erityyppisille voimanotoille Ajoneuvoon voidaan tilata erilaisia sähköasennusten esivalmiuksia tai täysin tehdasasennettuja voimanottoja. Tässä on kuvattu, mitä nämä vaihtoehdot sisältävät, esim. johdinsarjoja, kytkimiä jne. Yksittäisessä

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt Yleistä Yleistä C493 2 190 281 2 204 973 BWE-järjestelmää (Bodywork Electrical System, päällirakenteen sähköjärjestelmä) voidaan laajentaa laajennusyksiköillä, jos tarvitaan useampia tuloja ja lähtöjä

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT Toiminta Toiminta Käytetään ajoneuvon tietojen näyttämiseen ja lukemiseen näyttömittareista, jotka sijaitsevat muualla kuin kuljettajan paikalla. Huom! Toimintoa ei voi käyttää ulkoisen CAN-yhteyden kautta.

Lisätiedot

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 C493 on 15-napainen liitin, jonka avulla päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja päällirakenteen ohjausjärjestelmän (BWS, Bodywork

Lisätiedot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Ylös asennettavat ajovalot korvaavat tavalliset ajovalot ja suuntavilkkuvalot esimerkiksi silloin, kun eteen on asennettu

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot

Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot Kuvaus Kuvaus Kytkentävaihtoehtoja on kaksi erilaista sen mukaan, millaisella näkö- ja näkyvyystoimintojen ohjausjärjestelmällä ajoneuvo on varustettu. Uusin on nimeltään CUV2 asiakirjassa ja edellinen

Lisätiedot

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Takavalot Saatavana on 3 takavalotyyppiä: Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo 7 polttimon

Lisätiedot

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface)

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface) Kuvaus Kuvaus Päällirakenteen liitäntä Scania-ajoneuvoissa käytetty sähköjärjestelmä perustuu useisiin ohjausyksiköihin, jotka kommunikoivat keskenään yhteisen verkon kautta. Tarkempi kuvaus päällirakenteen

Lisätiedot

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja.

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. Liitin on ruskea ja sijaitsee päällirakennekonsolin sisäosalla. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493

Lisätiedot

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Ohjausyksiköiden on usein vaihdettava tietoja keskenään. Perinteisesti ohjausyksiköt, joiden on kommunikoitava, liitetään suoraan toisiinsa. Jos ohjausyksikkö tarvitsee tietoja esim. ajonopeudesta

Lisätiedot

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät Kaikki ajoneuvon sähköjärjestelmään kytkettävät sähköliitännät tulee tehdä joko sähkökeskukseen tai päällirakennekonsoliin. Päällirakennekonsoli sijaitsee ohjaamon paneelin alaosassa matkustajan puolella.

Lisätiedot

Polttoaineenjäähdyttimen liittäminen ja jäähdyttimen ilmanoton

Polttoaineenjäähdyttimen liittäminen ja jäähdyttimen ilmanoton ilmanoton parantaminen Yleistietoja polttoaineenjäähdyttimen asennustarpeesta Yleistietoja polttoaineenjäähdyttimen asennustarpeesta Kun HPI- ja PDE-järjestelmillä varustettuja ajoneuvoja käytetään paikallaan

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P Yleisiä tietoja Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Lisätietoja voimanottojen erilaisista liitännöistä, asennuspaikoista ja suurimmasta

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Moottori. Johdanto

Säädettävät parametrit Moottori. Johdanto Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Parametrit varkaudenestolaite

Parametrit varkaudenestolaite Johdanto Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan varkaussuojaan liittyvät parametrit. Ainoastaan päällirakentajalle merkitykselliset parametrit on lueteltu. Ajoneuvon käytettävissä olevat parametrit ja asetukset

Lisätiedot

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali Valinnaiset lähtösignaalit Valinnaiset lähtösignaalit Tässä asiakirjassa kuvataan, mitä valinnaisia lähtösignaaleja on liittimelle C493, napa 8 12 (lisätoimintojen liitin). Nämä signaalit on valittu ja

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Johdanto liittimeen Johdanto liittimeen on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteistojen ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteistojen tuloista

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Liittimet kytkevät

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleisiä tietoja

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Ohjaamon ja päällirakenteen välille on pienin sallittu etäisyys seuraavien varmistamiseksi: Tietoja ohjaamotyypin mallimerkinnästä on annettu asiakirjassa Alustan tiedot ja mallimerkinnät.

Lisätiedot

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä Yleistä Yleistä Osat hydraulilaitteiston käyttöä varten voidaan tilata tehtaalta: Seuraavat osat ovat saatavana: Säädin Hydrauliöljysäiliö ja paineenrajoitusventtiili Hydraulipumppu Letkut ja liitokset

Lisätiedot

Voimanoton valinta. Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta. Scania Truck Bodybuilder 22: Painos Scania CV AB 2016, Sweden 1 (15)

Voimanoton valinta. Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta. Scania Truck Bodybuilder 22: Painos Scania CV AB 2016, Sweden 1 (15) Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Huom! Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Jälkiasennus on usein laajamittainen työ, johon liittyy useita

Lisätiedot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Valaistukselle on saatavana useita tehtaalta tilattavia esivalmiuksia. Valaistus voidaan mukauttaa kunkin markkinan

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake Kuljettajatiedot uslomake uslomake uslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys aja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan Sijainti Sijainti Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan istuimen edessä. Liittimet ja releet Päällirakennekonsolissa on 6 paikkaa liittimille. Lisäksi

Lisätiedot

Parametrit alusta. Johdanto

Parametrit alusta. Johdanto Johdanto Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä asiakirjassa kuvataan vain ne parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja kyseisen ajoneuvon kaikista parametreista,

Lisätiedot

Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto

Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Ajonopeus. Kuvaus. Ajovalojen kiertokytkin

Ajonopeus. Kuvaus. Ajovalojen kiertokytkin Kuvaus Kuvaus Jos ajoneuvossa on ajopiirturi, siihen voidaan kytkeä lisämittari ajonopeuden näyttöä varten. Se on liitetty päällirakennekonsolin liittimen C7 napaan 5. Ajoneuvoissa, jotka on valmistettu

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Voimanotot sovelluksiin. Yleisiä tietoja

Voimanotot sovelluksiin. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Päällirakennelaitteiden ja aggregaattien mukaisesti voidaan käyttää erityyppisiä voimanottoja. Tässä asiakirjassa annetaan esimerkkejä erilaisista voimanotoista ja järjestelmärakenteista

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Yleistä. Käsitteiden selitykset

Voimanotot, yleiskuva. Yleistä. Käsitteiden selitykset Yleistä Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Käsitteiden selitykset Lisätietoja voimanottojen erilaisista kytkentätavoista, asennuspaikoista

Lisätiedot

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus Yhteenveto Yhteenveto Tässä asiakirjassa esitellään ja selitetään lyhyesti ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat tekijät. Voimanotto on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa siihen, kuinka

Lisätiedot

Betoniautot. Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen.

Betoniautot. Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen. Päällirakennetta pidetään vääntöherkkänä. Tämän asiakirjan ohjeet on laadittu optimoimaan

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja

Takaosan alleajosuoja Yleistä Yleistä UNECE R58 -asetusten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi kuorma-autoihin on asennettava takaosan alleajosuoja. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja.

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo moottori. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo moottori. Tilauslomake Tilauslomake Tilauslomake Tilauslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys Tilaaja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

Työskentely johtimien ja läpivientien kanssa. Yleistä. Lisätietoja saatavana olevista johdinsarjoista on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Työskentely johtimien ja läpivientien kanssa. Yleistä. Lisätietoja saatavana olevista johdinsarjoista on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Päällirakennetyön helpottamiseksi kaikissa alustoissa on sovitukset esivalmisteltuina. ja johdinsarjat voidaan tilata tehtaalla esivalmisteltuina. Tässä asiakirjassa kuvataan: Johdinsarjan suojaletku

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo hälytys ja keskuslukitus. Muistiinpanoluettelo. Hälytyksen versio 1. Kauko-ohjatut toiminnot. Lukon asetukset

Muistiinpanoluettelo hälytys ja keskuslukitus. Muistiinpanoluettelo. Hälytyksen versio 1. Kauko-ohjatut toiminnot. Lukon asetukset hälytys ja keskuslukitus Parametrit kuvaillaan tarkemmin asiakirjassa Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus. Huom! Luettelo on kattava. Käytettävissä olevat parametrit ja säätöasetukset määräytyvät

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Sisältö. Käsitteiden selitykset. Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä

Voimanotot, yleiskuva. Sisältö. Käsitteiden selitykset. Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä Sisältö Sisältö Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Käsitteiden selitykset Kirjain F nimikkeen lopussa tarkoittaa, että hydraulipumppu

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

FMS:n CAN-liitäntä. Johdanto

FMS:n CAN-liitäntä. Johdanto Johdanto FMS:n CAN-liitäntä Tämä asiakirja sisältää tietoja FMS-standardista. FMS-standardi on useiden kuormaautovalmistajien kehittämä avoin rajapinta. FMS-Standard description version 03 on tuettu. C137-liitin

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä päällirakenteita ja muutostöitä.

Lisätiedot

BICT:01 BICT. fi-fi. Käyttöohjeet Voimassa BICT-versiosta 2.23 alkaen. Painos 4. Scania CV AB 2015, Sweden

BICT:01 BICT. fi-fi. Käyttöohjeet Voimassa BICT-versiosta 2.23 alkaen. Painos 4. Scania CV AB 2015, Sweden BICT:01 Painos 4 fi-fi BICT Käyttöohjeet Voimassa BICT-versiosta 2.23 alkaen 339 837 Scania CV AB 2015, Sweden Johdanto... 3 Tietoja BICT-työkalusta... 3 Asetukset... 4 Yleiskatsaus... 5 Termien selitykset...

Lisätiedot

Takavalot. Suorittaminen. Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista:

Takavalot. Suorittaminen. Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista: Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista: Lisätietoja saat Scanian jälleenmyyjältä. Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo Vakiomallinen 7 polttimon

Lisätiedot

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Tulostanut:Pekka Vuorivirta Palvelu Alustatunnus Polku 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Malli Tunniste FH (4) 132355236 Julkaisupäivämäärä 29.11.2013 Tunnus/Käyttö

Lisätiedot

Päällirakentajien kytkimet. Yleistä

Päällirakentajien kytkimet. Yleistä Yleistä Yleistä Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kytkimistä, joita päällirakentajat voivat käyttää. Kytkimet ja liitinkotelot voidaan tilata Scania-jälleenmyyjiltä. Kytkimiä voidaan tilata myös räätälöidyillä

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus

Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Polttoainesäiliöiden siirto. Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä. Kaasuajoneuvot

Polttoainesäiliöiden siirto. Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä. Kaasuajoneuvot Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä Joissakin tapauksissa yksi tai useampia polttoainesäiliöitä on siirrettävä, niin että saadaan

Lisätiedot