6 h Painos 01. Päällirakennekäsikirja. Kuorma-autot. Scania CV AB 2004, Sweden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 h Painos 01. Päällirakennekäsikirja. Kuorma-autot. Scania CV AB 2004, Sweden"

Transkriptio

1 6 h Painos 01 Päällirakennekäsikirja Kuorma-autot Scania CV AB 2004, Sweden

2

3 1 JOHDANTO 2 ALUSTATIEDOT 3 YLEISIÄ OHJEITA 4 LASKELMAT JA TEORIA 5 VETOAUTOT 6 KUORMA-AUTOT 7 MUUTOKSET 8 KOMPONENTIT 9 RUNGOT 10 VOIMANOTTO 11 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT JA ELEKTRONIIKKA 12 MAALAUS Scania CV AB 2004, Sweden

4

5 Sisältö Sisältö Kuorma-autot...7 Lava-autot...8 Kippiautot...9 Kuormalavat...10 Kippivarustus...10 Kippisylinterin kiinnitys...11 Keskiasenteinen kippisylinteri...12 Telin rajoitus...14 Kippisammio...15 Puutavara-autot...16 Umpikori- ja konttiautot...17 Jäteautot...18 Jätepakkaaja...18 Säiliö- ja massatavara-autot...19 Kiinnitys säiliö...20 Kiinnitys massatavara...21 Betoniautot...22 Vaihtolava-autot...23 Rullien sijoitus h Scania CV AB 2004, Sweden 5

6

7 Kuorma-autot Kuorma-autot Kaikki ajoneuvot, jotka eivät ole vetoautoja, ovat kuormaautoja. Näiden ajoneuvojen päällirakenteet jaetaan vääntöherkkiin ja vääntöjäykkiin rakenteisiin. Lue aiheesta lisää luvusta 9, Rungot. Vetoautoja käsitellään luvussa 5. b h Scania CV AB 2004, Sweden 7

8 Lava-autot Lava-autot Kiinteitä lavoja pidetään vääntöherkkinä päällirakenteina. Apurungot tehdään U-profiileista, minkä vuoksi etuosa on suhteellisen vääntöherkkä. Kuvassa on esimerkki kiinteän lavan rakenteesta. Poikkipalkit voidaan asettaa apurungon pitkittäispalkkien päälle. Ne voidaan vaihtoehtoisesti rakentaa samaan tasoon. Kiinteissä lavoissa apurungon tehtävä on yleensä jakaa päällirakenteen aiheuttamaa kuormitusta ja alustarungon kuormaa. Lava-autot b b Kiinteä lava 8 Scania CV AB 2004, Sweden 6 h

9 Kippiautot Kippiautot Kippiauton päällirakennetta pidetään vääntöherkkänä. Kippiautoissa alusta ja päällirakenne ovat yleensä suurten rasitusten kohteina. Esimerkiksi kun lastia levitetään kippaamalla taaksepäin, kipin kantoakseli ja kiinnitykset, rungot ja jousitus vastaanottavat dynaamisesti vaihtelevia kuormituksia, jotka ääritapauksissa voivat aiheuttaa koko ajoneuvon kaatumisen kyljelleen. Jos maa yhtäkkiä pettää tai kuorman toinen puoli jämähtää paikalleen kippauksen aikana, ajoneuvo- ja henkilövahinkojen välttäminen edellyttää jäykkää jousitusta, kallistuksenvaimentimia ja osaavaa kuljettajaa. Vahinko- ja vammariskin minimoimiseksi päällirakentajien on mahdollisuuksien mukaan suosittava ensi sijassa näitä: Lyhyet akselivälit Kipin kantoakseli lähellä viimeistä taka-akselia Lyhyet, vääntöjäykät lavat Pitkät, jäykät kippilavan takaylitykset Katso apurunkojen rakenne ja mittasuhteet luvusta 9 Rungot. Kolmikaatokippi b h Scania CV AB 2004, Sweden 9

10 Kippiautot Kuormalavat Kippilavan vääntöjäykkyys Kippilavan tulee olla riittävän jäykkä, jotta se ei väänny merkittävästi ja taivu sivusuunnassa, jos kuorma kipattaessa takertuu lavan etuosaan. Kippivarustus Kippisylinterien sijainti Kippisylinterien sijoittaminen pituussuunnassa määräytyy lavan pituuden, kuormituksen ja kipin tyypin mukaan. Takakippi on sitä vakaampi, mitä pidemmällä edessä kippisylinteri(t) sijaitsevat. Etupäähän asennetut sylinterit, joiden laakerointi mahdollistaa liikkeen vain ajoneuvon pituussuunnassa, parantavat vakautta huomattavasti kipattaessa. Jos kippisylinteri sijoitetaan kippilavan painopisteen taakse, sylinteri pyrkii nostamaan kippilavan takapäätä kippauksen alussa. Tämä huonontaa kipin vakautta. b b Vältä kippisylinterin sijoittamista kippilavan painopisteen taakse. 10 Scania CV AB 2004, Sweden 6 h

11 Kippiautot Kippisylinterin kiinnitys Kipattaessa kippisylinterin kiinnitykseen kohdistuu hyvin suuria kuormituksia, mikä asettaa rakenteelle ja kiinnitykselle suuria vaatimuksia. Kippisylinteri kippikehtoineen on kiinnitettävä apurunkoon. Jos käytetään ulkoisia kaksoiskippisylintereitä, sylinterien kannattimet on pultattava alustarungon uumaosaan. Huom! Kippisylintereitä ei saa kiinnittää alustarungon laippoihin. Runkopalkkien vääntymisen ja epäsymmetrisen kuormituksen välttämiseksi kahden kippisylinterin kannattimen väliin on asennettava vahva U-profiilinen poikkipalkki. Katso kuva. Taaksepäin kipattaessa takaylitykseen kohdistuu hyvin suuria kuormituksia, mikä asettaa suuria vaatimuksia apurungon jäykkyydelle ja rakenteelle tässä osassa. Katso luku 9, Rungot, jakso Apurungot. Ulkoiste n kippisylinterien kiinnitys b Kantoakselin laakerointi Lavan laakerivälyksen kantoakselissa pitäisi olla mahdollisimman pieni. Kantolaakerissa esiintyvä välys moninkertaistuu lavan etupäässä, kun sivusuuntaista taipumista esiintyy. Kantolaakerin on oltava lujasti kiinnitetty lavaan ja alustarunkoon. 6 h Scania CV AB 2004, Sweden 11

12 Kippiautot Keskiasenteinen kippisylinteri Jos päällirakenteessa on keskiasenteiset kippisylinterit, voi olla tarpeen siirtää alustan poikkipalkkeja. Poikkipalkkeja ei saa siirtää niin pitkälle, että etäisyys seuraavaan poikkipalkkiin on yli 1500 mm. Huom! Jousen kiinnityskorvakkeen tai nivelakselin laakerin luo asennettuja poikkipalkkeja ei saa siirtää. Kuvassa näkyvän vahvikkeen 2 lisäksi rungossa voidaan joissakin tapauksissa tarvita lisäpoikkipalkkeja, jotta rungon alaosa ei taivu ulospäin, kun kippisylinteri kohdistaa siihen suuria kuormituksia. Ilmajousitetuissa ajoneuvoissa, kuten kippiautoissa, nosturiautoissa, vaihtolava-autoissa jne., kuormien käsittelyssä on oltava erityisen varovainen. Kippiautoissa ja vaihtolava-autoissa telin ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmasta kuormia käsiteltäessä. Katso nosturiautojen ohjeet luvusta 8, Komponentit. Joissakin maissa pitkälavaisilta kippiautoilta edellytetään vakaustestin läpäisyä. Katso lisäksi luku 4, Laskelmat ja teoria Kippisylinteri 2. Ulkoinen vahvike! VAROITUS! Tarkista, että nivelakseli ei osu siirrettyihin poikkipalkkeihin. Poikkipalkkeja ei saa irrottaa ottamatta yhteyttä Scaniaan.! VAROITUS! 8x4-kuorma-autoissa, joissa on keskiasenteiset kippisylinterit ilman apurunkoa, suurin sallittu etuakselin ja kippisylinterin välinen etäisyys on 3500 mm. b b Scania CV AB 2004, Sweden 6 h

13 Kippiautot Kippiakselin sijainti Kippiakselin sijainti määritetään ensimmäisen vetävän taka-akselin ja lavan kippiakselin keskikohdan väliseksi etäisyydeksi. ('B' kuvassa) Kippiakselin sijainnin suositellut enimmäismitat Kippiakselin sijainnin suositellut enimmäismitat koskevat ajoneuvoja, joissa on seuraava varustus: - apurunko, jonka mitat ja materiaalit ovat suositusten mukaiset. - apurungot, joissa on vahvistetut takaylitykset. alustarunkotyyppi F950 tai F958 (ei F800). B b Alusta Konfiguraatio Takaakseli-/ telikuorma 4x2 A/B 13 tonnia Maks. 800 mm Kippiakselin sijainnin B suositellut enimmäismitat! VAROITUS! F800-rungolla varustettuja ajoneuvoja ei suositella kippiautoiksi. 4x2 Z 4x4 Z 6x2 A/B 6x4 A/B 8x4 A/B 8x2 A/B 6x2/4 8x2/4 6x2 Z 8x2 Z 6x4 Z 8x4 Z 6x6 Z 15 tonnia Maks mm 20 tonnia Maks mm 21 tonnia Maks mm 21 tonnia Maks mm (2150, jos vakaus on hyvä) 30 tonnia Maks mm 6 h Scania CV AB 2004, Sweden 13

14 Kippiautot Telin rajoitus Kippiautot, vaihtolava-autot tai muut kuorma-autot, joissa tarvitaan parempaa vakautta kuormankäsittelyssä, voidaan varustaa hydraulisella telin liikkeen rajoituksella kuvan mukaisesti. Oikea ja vasen hydraulisylinteri on asennettava siten, että männänvarret rajoittavat takajousten liikettä mahdollisimman lähellä akselin keskikohtaa. Telin rajoitusjärjestelmään tulee kuulua myös kojetaulun varoitusvalo. Kuormaton kuorma-auto Jousituksen enimmäisrajoitus min 10 b Kipin vakautin Kipin vakauden parantamiseksi voidaan asentaa kipin vakautin. Kipin vakautin koostuu vipupareista, jotka on nivelletysti liitetty toisiinsa sekä lavaan ja alustaan. Vakautin estää lavaa taipumasta ulospäin sivusuunnassa siten, että se johtaa lavan sivusuuntaiset voimat alas alustarunkoon. Jotta vakautin toimisi mahdollisimman tehokkaasti, se on kiinnitettävä suoraan taka-akselin keskikohdan tai telin keskikohdan yläpuolelle. Nivelletyt kippirungot, joita käytetään joissakin kippiautoissa, ovat vakaita, jos laakerivälys on pieni. Kipin vakauttimia suositellaan vaikeisiin oloihin, kuten kivilastia käsitteleviin kippiautoihin tai muihin tilanteisiin, joissa kippaus tapahtuu hyvin hankalalla pinnalla. Kippauksen vakauteen vaikuttaa rakenneominaisuuksien lisäksi erittäin tärkeänä tekijänä oikea käsittely. Hydraulisylinterin säätö Kipin vakautin b Scania CV AB 2004, Sweden 6 h

15 Kippiautot Kippisammio Kippisammioautoa voidaan pitää kippiauton erikoistapauksena, ja sen on täytettävä kippilavalla varustettujen kuorma-autojen vaatimukset, ellei toisin ilmoiteta. Tämän ajoneuvotyypin painopiste on suhteellisen korkealla. Akselivälin on oltava mahdollisimman lyhyt. Apurunkojen kiinnitys ja kippilaakeroinnin sijainti Välin A, joka esittää alustarungon etutukipisteen ja säiliön etutukipisteen välistä etäisyyttä, on oltava mahdollisimman lyhyt. Lyhyt väli pienentää alustarungon kuormitusta ja pienentää runkovärähtelyjen riskiä. On myös tärkeää, että kippisammion pohjan vaakasuuntainen osa painuu apurunkoa vasten. Välin B, joka esittää ensimmäisen vetävän taka-akselin ja betonisäiliön kippiakselin keskikohdan välistä etäisyyttä, on oltava mahdollisimman lyhyt. Lyhyt väli pienentää alustarungon kuormitusta ja parantaa vakautta kipattaessa. b b A B Betonisäiliö 6 h Scania CV AB 2004, Sweden 15

16 Puutavara-autot Puutavara-autot Puutavara-auton päällirakennetta voidaan kuorman mukaan pitää joko vääntöherkkänä tai vääntöjäykkänä. Kuormaamattomana rakennetta voidaan pitää vääntöherkkänä, mutta kuormattuna siitä tulee jäykempi. Päällirakenne voidaan toteuttaa pankkopareista rakennettavana puuvarustuksena, ja siihen liittyy usein joko kiinteä tai irrotettava taakse asennettava nosturi. Vaihtoehtoisesti se voidaan toteuttaa kiinteänä lavana, jossa on kolot irrallisille puupankoille sekä taakse asennettava nosturi. Kiinteässä lavassa voi olla taitettavat sivuseinämät yleiskuljetuksia varten. Lisätietoja taakse asennettavista nostureista on luvussa 8, Komponentit 16 Scania CV AB 2004, Sweden 6 h

17 Umpikori- ja konttiautot Umpikori- ja konttiautot Umpikori ja kontit Umpikori- ja konttirakennetta pidetään vääntöjäykkänä. Ne rakennetaan apurungon päälle tai ne sisältävät apurungon, joka painuu alustarunkoa vasten koko pituudeltaan. Umpikorien ja konttien kiinnitys Yleensä apurungon etuosassa käytetään joustavia kiinnikkeitä ja takaosassa kiinteitä kiinnikkeitä, heti etumaisen takajousen kiinnityskorvakkeen etupuolelta alkaen. Pitkillä takaylityksillä varustetuissa ajoneuvoissa voivat joustavat kiinnikkeet joskus soveltua aivan taaksekin. Kuvien etäisyydet A ja B määräytyvät akselivälin ja takaylityksen pituuden mukaan. b Umpikori ja avattavat sivuseinät Avattavilla sivuseinillä varustettuja umpikoreja on pidettävä vääntöherkkinä rakenteina. b A B Ilmajousitettu kuorma-auto b A Lehtijousitettu kuorma-auto B 6 h Scania CV AB 2004, Sweden 17

18 Jäteautot Jäteautot Jätepakkaaja Jätepakkaajan kiinnitystä koskevat samat periaatteet, jotka määriteltiin umpikoreja ja kontteja koskevassa osassa. Päällirakennetta pidetään vääntöjäykkänä. Päällirakenteen takaosa on kiinnitettävä kiinnityslevyillä, jotta alustarungon takaosa on riittävän vahva. Oheisissa kuvissa on esimerkkejä jätepakkaajan kiinnityksestä erilaisissa alustatyypeissä. b b Scania CV AB 2004, Sweden 6 h

19 Säiliö- ja massatavara-autot Säiliö- ja massatavara-autot Säiliö- ja massatavarapäällirakennetta pidetään vääntöjäykkänä. Akselivälin valinta on olennaisen tärkeä, ja välin on oltava lyhyt runkovärähtelyjen riskin minimoimiseksi. Päällirakenteen painopisteen on oltava mahdollisimman alhaalla, jotta kallistusmomentti olisi pieni. Nestesäiliöitä varten on otettava huomioon sivuttais- ja pitkittäissuuntaisten loiskerajoittimien tarve. Sekä säiliö- että massatavarapäällirakenteille on yhteistä, että ne ovat yleensä alustarungon tukipisteiden (kannattimien) varassa. Seuraavissa kannattimien sijaintia koskevissa suosituksissa on otettu huomioon kuormitus ja mukavuus. Tukipisteiden sijainnilla on suuri merkitys. Kuorma-autoissa, joissa on lehtijousitus edessä, etukannatin on asennettava reikäkuvioon, joka sijaitsee 875 mm etuakselin takana, tai tämän reikäkuvion eteen. Kuorma-autoissa, jotka on varustettu etuakselin ilmajousituksella ja yksinkertaisella rungolla, voi olla tarpeen vahvistaa runkoa etukannattimen ympärillä tai vaihtoehtoisesti käyttää laajaa etukannatinta, suurta rungonvastaista kontaktipintaa, jotta runkovärähtelyjen riski pienenee. Kuorma-autoissa, joissa on ilmajousitus edessä, etukannatin on asennettava reikäkuvioon, joka sijaitsee 600 mm etuakselin takana, tai tämän reikäkuvion eteen. Vastaavasti muut kannattimet on sijoitettava siten, että kuormitus ja runkovärähtelyt otetaan huomioon. Runkovärähtelyjen välttämisessä on kyse siitä, että alustalle ja päällirakenteelle yhdessä syntyy sellainen ominaistaajuus, että värähtelyjä ei esiinny normaalin ajonopeuden tuntumassa. b h Scania CV AB 2004, Sweden 19

20 Säiliö- ja massatavara-autot Kiinnitys on suunniteltava ja toteutettava siten, että kuormitukset jakautuvat tasaisesti kaikkien kannattimien välille, ja siten, että päällirakenteen kallistusvoimat jakautuvat etuakselille ja taka-akselille tai telille. Kiinnitys ja kannattimet on suunniteltava siten, että päällirakenteessa syntyvät pystysuuntaiset voimat eivät altista runkopalkkeja liian suurille vääntövoimille. Päällirakenteen painon on levättävä samalla tasolla kuin runkopalkkien uumaosan. b Kiinnitys säiliö Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä säiliön kiinnityksestä erilaisissa alustatyypeissä. Kuvat osoittavat, miten kiinnityspisteet on jaettava alustarunkoon kohdistuvien kuormitusten minimoimiseksi. Kun haluat selvittää, missä päällirakenteen reiät sijaitsevat jossakin tietyssä alustatyypissä tai kuinka monta reikäkuviota etu- ja taka-akselien välillä on tai onko reikäkuvioita rungon takaylityksessä, katso kyseisen alustan mittapiirroksia Scanian päällirakentajille suunnatuilla WWW-sivuilla. 875 A B 300 C 875 A B b A B b b A B C 20 Scania CV AB 2004, Sweden 6 h

21 Säiliö- ja massatavara-autot Kiinnitys massatavara Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä erilaisten massatavarapäällirakenteiden kiinnityksestä. Suosituksissa oletetaan, että päällirakenne ja säiliö on suunniteltu vääntöjäykäksi yksiköksi. Esimerkki massatavarapäällirakenteen kiinnitystavasta. Etukannattimina on käytettävä heilurikiinnikkeitä. Heilurikiinnikkeitä voidaan käyttää myös takakannattimina. Suosittelemme massatavarapäällirakenteita varten ensi sijassa kaksoisrunkoisia kuorma-autoja. Jos päällirakenteeseen ei ole mahdollista asentaa kahta tukipistettä takimmaisen etujousen kiinnityskorvakkeen ja etumaisen takajousen kiinnityskorvakkeen välille lehtijousitetuissa kuorma-autoissa, ensimmäinen ja toinen tukipiste voidaan sijoittaa lyhyeen apurunkoon. Kun etuakselilla on ilmajousitus, apurunko on aina asennettava ensimmäisen ja toisen tuen eteen. Apurunko vedetään mahdollisimman pitkälle eteen runkovärähtelyjen välttämiseksi. b b b h Scania CV AB 2004, Sweden 21

22 Betoniautot Betoniautot Pyörivillä sekoittimilla varustetuissa kuorma-autoissa ei ole kippitoimintoa. Niiden säiliöt ovat kuitenkin samankaltaisessa asennossa kuin kippiautoissa. Päällirakennetta pidetään vääntöherkkänä. Rungon kiertymisongelmaa, joka voi ilmetä betoniautoissa, voidaan ehkäistä käyttämällä yhteen liitettyjä apurunkoja. Katso luku 9, Rungot. b Tavanomainen kiinnitys 22 Scania CV AB 2004, Sweden 6 h

23 Vaihtolava-autot Vaihtolava-autot Vaihtolavaa pidetään vääntöherkkänä päällirakenteena. Vaihtolavojen avulla voidaan käyttää erilaisiin kuljetustarpeisiin erilaisia päällirakenteita, kuten kiinteä lava, kippilava, betonisekoitin tai säiliö. Päällirakennetta voidaan vaihtaa eri tavoin, kuten seuraavassa määritellään: - Koukkuvarrella, joka nostaa kyytiin ja laskee kyydistä erilaisia päällirakenteita. - Ketjuilla, jotka vetävät kyytiin tai kyydistä erilaisia päällirakenteita. Vaihtolavan, joka vedetään kyytiin / lasketaan kyydistä takaapäin tai nostetaan kyytiin / lasketaan kyydistä, on täytettävä samat vakautta koskevat vaatimukset ja suositukset, jotka on määritelty jaksossa Kaatumisvakaus luvussa 4, Laskelmat ja teoria. b b Vaihtolava-ajoneuvo ja koukkuvarsi b Vaihtolava-ajoneuvo ja ketjut 6 h Scania CV AB 2004, Sweden 23

24 Vaihtolava-autot Rullien sijoitus Rullien sijoitus määritetään etäisyydeksi ensimmäisestä vetävästä taka-akselista rullan keskikohtaan. ('B' kuvassa) Rullat on sijoitettava mahdollisimman kauas eteen alustarungon kuormitusten vähentämiseksi. Rullien sijoituksen suositellut enimmäismitat Rullien sijoituksen suositellut enimmäismitat koskevat kuorma-autoja, joissa on seuraava varustus: - apurunko, jonka mitat ja materiaalit ovat suositusten mukaiset. - apurungon takaylitys on ristiin vahvistettu - alustarunkotyyppi F950 tai F958 (ei F800).! B VAROITUS! b F800-rungolla varustettuja kuormaautoja ei suositella vaihtolavaajoneuvoiksi.. Alusta Konfiguraatio Taka-akseli-/ telikuorma Suositellut enimmäismitat rullien sijoitusta varten 4x2 A/B 13 tonnia Maks. 800 mm 4x2 Z 4x4 Z 6x2 A/B 6x4 A/B 8x4 A/B 8x2 A/B 6x2/4 8x2/4 6x2 Z 8x2 Z 6x4 Z 8x4 Z 6x6 Z 15 tonnia Maks mm (1530, jos vakaus on hyvä) 20 tonnia Maks mm 21 tonnia Maks mm 21 tonnia Maks mm 30 tonnia Maks mm Koska vaihtolavapäällirakenteet voivat aiheuttaa kallistusliikkeitä, myös kohdan Kaatumisvakaus luvussa 4, Laskelmat ja teoria suositukset pätevät. 24 Scania CV AB 2004, Sweden 6 h

25 Vaihtolava-autot Vaihtolava-autoissa telin ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmasta kuormia käsiteltäessä. b h Scania CV AB 2004, Sweden 25

26 Vaihtolava-autot 26 Scania CV AB 2004, Sweden 6 h

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Vaihtolava-autoja käytetään, jotta kuormalava olisi nopea vaihtaa, mikä lisää ajoneuvon monipuolisuutta ja lyhentää seisokkeja. Esivalmiudet

Lisätiedot

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset Kuvaus Kuvaus Runko, apurunko ja vahvistus käsittelevät yhdessä erilaisia kuormituksia, joita ajoneuvoon kohdistuu käytön aikana. Apurungon mitoitus ja rakenne, kiinnitys ja vahvistus määräytyvät useiden

Lisätiedot

Kippiautot. Yleistä tietoa kippiautoista. Rakenne PGRT

Kippiautot. Yleistä tietoa kippiautoista. Rakenne PGRT Yleistä tietoa kippiautoista Yleistä tietoa kippiautoista Kippiautoja pidetään vääntöherkkänä päällirakenteena. Kippiautoja käytetään pääasiassa irtonaisten materiaalien kuljettamiseen. Kippilava on nivelletty

Lisätiedot

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen.

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavaravarustuksia voidaan kuorman koon mukaan pitää joko vääntöherkkänä

Lisätiedot

Säiliöautot. Yleistä tietoa säiliöautoista. Malli PGRT. Säiliöpäällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.

Säiliöautot. Yleistä tietoa säiliöautoista. Malli PGRT. Säiliöpäällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Yleistä tietoa säiliöautoista Yleistä tietoa säiliöautoista Säiliöpäällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Malli Akselivälin tulee olla mahdollisimman lyhyt, jotta rungon värähtelyjen vaara

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6

UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6 Sisältö VÄÄNTÖJÄYKKÄ PÄÄLLIRAKENNE 3 UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6 SÄILIÖ JA BULKKI 6 Kiinnitys - säiliö 9 Kiinnitys - punnituslaitteet 11 Kiinnitys

Lisätiedot

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki.

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Kuorma-auto, joka on varustettu puolittain tai täysin alle asennetulla vetopalkilla tai jossa ei

Lisätiedot

Betoniautot. Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen.

Betoniautot. Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen. Päällirakennetta pidetään vääntöherkkänä. Tämän asiakirjan ohjeet on laadittu optimoimaan

Lisätiedot

Apurunkorakenne. Lisätietoja alustarungoista on annettu asiakirjassa Alustarungot.

Apurunkorakenne. Lisätietoja alustarungoista on annettu asiakirjassa Alustarungot. Yleistä Yleistä Apurunkoa voidaan käyttää seuraaviin tehtäviin: Se antaa vapaan tilan pyörien ja muiden rungosta ulkonevien osien välille. Se tuo jäykkyyttä ja vähentää rasituksia takaylityksessä. Se suojaa

Lisätiedot

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta

Lisätiedot

Kaatumisvakaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Kaatumisvakaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleisiä tietoja Kaatumisvakaus jakautuu pääasiassa seuraaviin tyyppeihin: Kaatumisvakaus ajon aikana Kaatumisvakaus kippauksen aikana Kaatumisvakaus nosturia käytettäessä Kaatumisvakaudella kippauksen

Lisätiedot

Nosturit. Yleistä nostureista

Nosturit. Yleistä nostureista Yleistä nostureista Nosturin sijainnilla on suuri vaikutus kiinnikkeen rakenteeseen. Seuraavassa muutamia suosituksia sijoitukselle ohjaamon taakse, taakse asennetuille nostureille ja keskelle asennetuille

Lisätiedot

Akselivälin muuttaminen. Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta. Menetelmät TÄRKEÄÄ!

Akselivälin muuttaminen. Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta. Menetelmät TÄRKEÄÄ! Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta TÄRKEÄÄ! Kuorma-auton alustan akselivälin muuttaminen vaikuttaa ko. alustan ominaisuuksiin. Siksi on tärkeää noudattaa

Lisätiedot

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Rakenne Tee päällirakenteesta niin vahva ja jäykkä, että

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, sen alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Akselipainolaskelmien tavoitteena on optimoida alustan ja päällirakenteen

Lisätiedot

Voimat ja liikkeet. Määritelmät. Vääntöherkät päällirakenteet

Voimat ja liikkeet. Määritelmät. Vääntöherkät päällirakenteet Yleisiä tietoja voimista ja liikkeistä Yleisiä tietoja voimista ja liikkeistä Alustarunko altistuu ajotavasta ja tienpinnan luonteesta riippuen eri suunnista tuleville voimille. On tärkeää, että alustarunko

Lisätiedot

MÄÄRITELMÄ Vääntöherkkä päällirakenne Vääntöherkällä päällirakenteella tarkoitetaan sitä, että päällirakenteen vääntövastus on pieni. ABC :5126

MÄÄRITELMÄ Vääntöherkkä päällirakenne Vääntöherkällä päällirakenteella tarkoitetaan sitä, että päällirakenteen vääntövastus on pieni. ABC :5126 Sisältö MÄÄRITELMÄ... 2 Vääntöherkkä päällirakenne... 2 YLEISET ALUSTAOMINAISUUDET... 3 Käyttötarkoitus... 3 Lujuus... 3 Vakavuus kippauksessa... 3 Mukavuus, ajo-ominaisuudet... 5 Runko... 6 YLEISET PÄÄLLIRAKENNEOMINAISUUDET...

Lisätiedot

Muu päällirakennevarustus 7. Sisältö. NOSTURI OHJAAMON TAKANA... 2 Asennus... 2 Vakavuus... 3 Esimerkkejä vakavuustekijän laskemisesta...

Muu päällirakennevarustus 7. Sisältö. NOSTURI OHJAAMON TAKANA... 2 Asennus... 2 Vakavuus... 3 Esimerkkejä vakavuustekijän laskemisesta... Sisältö NOSTURI OHJAAMON TAKANA... 2 Asennus... 2 Vakavuus... 3 Esimerkkejä vakavuustekijän laskemisesta... 4 APURUNKO... 6 Nosturin kiinnitys... 7 VAHVISTETTU NOSTURIN KIINNITYS... 9 Suuret nosturit...

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

Vetolaitteet. Yleistä vetolaitteista PGRT

Vetolaitteet. Yleistä vetolaitteista PGRT Yleistä vetolaitteista Yleistä vetolaitteista Vetolaite on yhteinen nimi yhdelle tai monelle komponentille, jo(t)ka ajoneuvoon on asennettava, ennen kuin se voi vetää perävaunua. Vetolaitteen tarkoituksena

Lisätiedot

Sisältö AKSELIVÄLIN MUUTOKSET 2 Akselivälin pidennys 3 Akselivälin lyhennys 3 Rungon katkaisu 3 Poikkipalkkien sijoitus 4 RUNKOLIITOKSEN SIJOITUS 5 Liitospalkit 5 AKSELIVÄLIN MUUTOS KAKSOISRUNGON LIITOKSELLA

Lisätiedot

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kun vetoauto toimitetaan tehtaalta, vetopöytä on kiinnitetty asennuslevyyn 10.9 - pulteilla. Nämä pultit on kiristetty erikoistiukkuuteen. Jos vetopöytä

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Alustatiedot ja mallinimikkeet. Scanian moduulijärjestelmä

Alustatiedot ja mallinimikkeet. Scanian moduulijärjestelmä Scanian moduulijärjestelmä Scanian moduulijärjestelmä Scanian kattava moduulijärjestelmä mahdollistaa alustan optimaalisen sopeuttamisen eri käyttötarkoituksiin. Scanian jokaisen alustan varustelu on ainutkertainen,

Lisätiedot

Vetoautot. Yleisiä tietoja vetoautoista. Suositukset. Akseliväli

Vetoautot. Yleisiä tietoja vetoautoista. Suositukset. Akseliväli Yleisiä tietoja vetoautoista Yleisiä tietoja vetoautoista Vetoautot on tarkoitettu puoliperävaunujen vetämiseen ja siksi ne varustettu vetopöydällä perävaunujen helppoa vaihtamista varten. Jotta vetoauto

Lisätiedot

Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11

Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11 Scanian runkosarja Scanian runkosarja Scanian runkosarja koostuu seuraavista runkotyypeistä: Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) 766 +1 768 +1 771 +1 768 +1 770 +1-1 -1-1

Lisätiedot

Sisältö VETOUTO... 2 VIHDETTVUUS ISO 1726:N MUKN... 3 Ohjattavuus... 5 KSELIVÄLI... 7 KÄÄNTÖPÖYTIEN SIJOITUS... 8 KÄÄNTÖPÖYDÄN KIINNITYS... 10 KÄÄNTÖPÖYDÄN J SENNUSLEVYN LUKITUS... 11 KIINNITYSKULMN SENNUS

Lisätiedot

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus 1 Vääntöjoustavat päällerakenteet...2 1.1 Yleistä...2 2 Kippilavat...3 2.1 Yleistä...3 2.1.1 Kippausvakavuus... 3 2.2 Yleiset rakenneperiaatteet:...3 2.2.1 Kippiakselin kiinnitys... 4 2.2.2 Kippaustuki...

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT Kuvaus Kuvaus Ilmajousituksen normaali käyttöyksikkö sijaitsee kuljettajan istuimen sivulla. Ajoneuvon tasoa voidaan säätää käyttöyksiköllä. Kuormankäsittelyn aikana voi olla hyötyä kuorma-auton takaosaan

Lisätiedot

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleisiä tietoja

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Ohjaamon ja päällirakenteen välille on pienin sallittu etäisyys seuraavien varmistamiseksi: Tietoja ohjaamotyypin mallimerkinnästä on annettu asiakirjassa Alustan tiedot ja mallimerkinnät.

Lisätiedot

Vetoautot. Kuormanjako Kiinnitys TÄRKEÄÄ!

Vetoautot. Kuormanjako Kiinnitys TÄRKEÄÄ! Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Vetoautot on tarkoitettu puoliperävaunujen vetämiseen. Esimerkkejä tavallisista puoliperävaunuista: Umpikoriperävaunu Koneperävaunu Kippiperävaunu Tämän asiakirjan ohjeet

Lisätiedot

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus ver.19.01.2011 1 Umpikori tai Kontti...3 1.1 Yleistä rakenteesta...3 1.2 Apurunko...4 1.3 Kiinnitys...5 1.4 Pakastus- ja kylmälaitteet...6 2 Jätekoneikot...7 3 Säiliörakenteet...8 3.1 Alustan, säiliörakenteen

Lisätiedot

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä Yleistä Yleistä Osat hydraulilaitteiston käyttöä varten voidaan tilata tehtaalta: Seuraavat osat ovat saatavana: Säädin Hydrauliöljysäiliö ja paineenrajoitusventtiili Hydraulipumppu Letkut ja liitokset

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja

Takaosan alleajosuoja Yleistä Yleistä UNECE R58 -asetusten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi kuorma-autoihin on asennettava takaosan alleajosuoja. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja.

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia käytettäessä tai kipattaessa ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Palkeiden tyhjennystoiminto voidaan

Lisätiedot

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa 1.5.2009 t. 09-870800 f. 09-8765028

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa 1.5.2009 t. 09-870800 f. 09-8765028 VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa 1.5.2009 t. 09-870800 f. 09-8765028 1(7) VTA-akselistot Volvo FH, FM neliakseliset autot, 8x2 tai 8x4 VTA-mallimerkinnät; VTA4111.3T lehtijousitettu 2.etuakseli

Lisätiedot

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleistä PGRT

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleistä PGRT Yleistä Yleistä Välin jättäminen ohjaamon ja päällirakenteen väliin varmistaa, että ohjaamo pääsee liikkumaan vapaasti ajon ja kippauksen aikana ja että moottorista tuleva lämpö voidaan johtaa pois. Tässä

Lisätiedot

Scania laajentaa edelleen maansiirtoajoneuvojen tarjontaa

Scania laajentaa edelleen maansiirtoajoneuvojen tarjontaa PRESS info P11906SE / Per-Erik Nordström 16. syyskuuta 2011 Scania laajentaa edelleen maansiirtoajoneuvojen tarjontaa Scania jatkaa rakennus- ja maansiirtoajoon suunniteltujen ajoneuvojen tarjonnan laajentamista

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut

Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut Metsjö perävaunutehdas on ollut uranuurtaja isoissa maatalousperävaunujen valmistuksessa. MetaQ perävaunuissa on huomioitu nykyaikaisten tilojen kasvaneet kuljetusvaatimukset.

Lisätiedot

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja

Lisätiedot

Voimat ja liikkeet. Määritelmät. Vääntöherkät päällirakenteet PGRT

Voimat ja liikkeet. Määritelmät. Vääntöherkät päällirakenteet PGRT Määritelmät Määritelmät Päällirakenteen oikea kiinnitys on tärkeää, koska virheellinen kiinnitys voi aiheuttaa vaurioita päällirakenteeseen, kiinnikkeisiin ja alustarunkoon. Vääntöherkät päällirakenteet

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

Voimanotot sovelluksiin. Yleisiä tietoja

Voimanotot sovelluksiin. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Päällirakennelaitteiden ja aggregaattien mukaisesti voidaan käyttää erityyppisiä voimanottoja. Tässä asiakirjassa annetaan esimerkkejä erilaisista voimanotoista ja järjestelmärakenteista

Lisätiedot

00:02-01. Tyyppimerkinnät R144 K432 15 DSC12 01 L01. P124 LA4x2. Painos 3. ) Scania CV AB 1999, Sweden

00:02-01. Tyyppimerkinnät R144 K432 15 DSC12 01 L01. P124 LA4x2. Painos 3. ) Scania CV AB 1999, Sweden 00:02-01 Painos 3 fi Tyyppimerkinnät R144 K432 15 DSC12 01 L01 P124 LA4x2 1 586 063 ) Scania CV AB 1999, Sweden Sisältö Sisältö Kuorma-auton alustat...3 Moottorit...7 Kytkimet...9 Vaihdelaatikot...10 Voiman

Lisätiedot

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494 C494 C494 C494 on 21-napainen liitin, jonka kautta päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja ajoneuvon varustelusta riippuen. Liitin antaa myös mahdollisuuden mukauttaa ajoneuvoa

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

Asentaminen ohjaamon ulkopuolelle. Yleistä. Reiät ja reikämerkinnät. Reikien poraus

Asentaminen ohjaamon ulkopuolelle. Yleistä. Reiät ja reikämerkinnät. Reikien poraus Yleistä Yleistä Tässä asiakirjassa kuvataan, minne reiät, reikämerkinnät ja hitsausmutterit sijoitetaan ohjaamon ulkopuolella. Tarkoituksena on helpottaa lisälaitteiden ja varusteiden asennusta. Reiät

Lisätiedot

Voimanoton valinta. Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta. Scania Truck Bodybuilder 22: Painos Scania CV AB 2016, Sweden 1 (15)

Voimanoton valinta. Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta. Scania Truck Bodybuilder 22: Painos Scania CV AB 2016, Sweden 1 (15) Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Huom! Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Jälkiasennus on usein laajamittainen työ, johon liittyy useita

Lisätiedot

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus Yhteenveto Yhteenveto Tässä asiakirjassa esitellään ja selitetään lyhyesti ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat tekijät. Voimanotto on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa siihen, kuinka

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta EG-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Kytkinpolkimella ja EG-voimanotolla

Lisätiedot

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Takavalot Saatavana on 3 takavalotyyppiä: Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo 7 polttimon

Lisätiedot

Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder.

Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder. Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder. Äärimmäistä voimaa äärimmäistä kuormitusta varten. Arocs Loader ja Arocs Grounder. Erityisen korkeaa hyötykuormaa ja äärimmäistä kuormitusta varten. Arocs Loaderin

Lisätiedot

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Valaistukselle on saatavana useita tehtaalta tilattavia esivalmiuksia. Valaistus voidaan mukauttaa kunkin markkinan

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

R19 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat

R19 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat R9 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat Työselostuksessa kuvataan koko kattohyllyn irrotus ja asennus. Noudata työselostusta komponenttiosien vaihdon tai korjauksen yhteydessä. Irrota ensin

Lisätiedot

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä)

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä) FORM NO. 3318-395 SF Rev A MALLI NRO 07301 60001 & JNE. MALLI NRO 07321 60001 & JNE. Asennusohjeet 2 3- kokoinen ja täysmittainen kuormalava Workman 3000 -sarjaa varten JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan

Lisätiedot

Ajomatka: Pitkä Lyhyt Lyhyt Pitkä. Ajo-olosuhteet: Normaalit Helpot Vaikeat Vaikeat Maks. Kokonaismassa: Normaali, Matala, Erikoismatala

Ajomatka: Pitkä Lyhyt Lyhyt Pitkä. Ajo-olosuhteet: Normaalit Helpot Vaikeat Vaikeat Maks. Kokonaismassa: Normaali, Matala, Erikoismatala Sisällys JÄLLEENMYYJÄN/PÄÄLLIRAKENTAJAN VASTUU... 2 JOHDANTO... 3 Alustaluokittelu... 3 ADR-sovitus... 4 Päällirakentamisen yhteydessä huomattava... 5 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ... 6 Riskien määrittely...

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät.

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät. Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface). Lisätietoja voimanottojen

Lisätiedot

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan Sijainti Sijainti Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan istuimen edessä. Liittimet ja releet Päällirakennekonsolissa on 6 paikkaa liittimille. Lisäksi

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Yleistä. Käsitteiden selitykset

Voimanotot, yleiskuva. Yleistä. Käsitteiden selitykset Yleistä Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Käsitteiden selitykset Lisätietoja voimanottojen erilaisista kytkentätavoista, asennuspaikoista

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 TK 5014 1. Tekniset tiedot Max. Dc-arvo: 7,19 kn Aisapaino S (max.): 75 kg Akselipaino C (max.): 750 kg Aisan pituus

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Volvo Trucks. Driving Progress. Vetopöytä ja asennus

TEKNISET TIEDOT. Volvo Trucks. Driving Progress. Vetopöytä ja asennus Volvo Trucks. Driving Progress TEKNISET TIEDOT Puoliperävaunu kytketään sitä vetävään kuorma-autoon vetopöydän avulla. Vetopöytä on tavallisesti kiinnitetty vetoauton alustaan asennuslevyn avulla. Saatavana

Lisätiedot

E-HYVÄKSYNNÄT ALLEAJOSUOJAUS JA SIVUSUOJAUS TYÖKALULAATIKOT JA VARARENGASLAATIKOT OSANA SIVUSUOJAUSTA

E-HYVÄKSYNNÄT ALLEAJOSUOJAUS JA SIVUSUOJAUS TYÖKALULAATIKOT JA VARARENGASLAATIKOT OSANA SIVUSUOJAUSTA E-HYVÄKSYNNÄT ALLEAJOSUOJAUS JA SIVUSUOJAUS TYÖKALULAATIKOT JA VARARENGASLAATIKOT OSANA SIVUSUOJAUSTA TMT-Alleajosuoja Hyväksyntänumero: E4-58R-020343 Ext: 01 E-HYVÄKSYNNÄT TMT-Alleajosuoja on E-hyväksytty

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P Yleisiä tietoja Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Lisätietoja voimanottojen erilaisista liitännöistä, asennuspaikoista ja suurimmasta

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ALUSRAKENTEET JA TERASSILAUTOJEN SUOSITELTU LINJAUS

ALUSRAKENTEET JA TERASSILAUTOJEN SUOSITELTU LINJAUS ALUSRAKENTEET JA TERASSILAUTOJEN SUOSITELTU LINJAUS 400 mm Suunnittele terassilautojen linjaus huolella etukäteen, sillä alusrakenne valitaan linjauksen mukaan. Sadeveden käyttö puhdistuksessa: asenna

Lisätiedot

Asennusohjeet Sektoroitu ENVENTUS-roottori vaipalla

Asennusohjeet Sektoroitu ENVENTUS-roottori vaipalla Lämmönsiirrin sisältää: Vaipan kahdessa osassa Roottorilohkot Navan, akselit, laakerit ja peitelevyt Puolat Kotelon, lukkomutterit ja kiristysruuvit Asennustarvikkeet: Kehikko ja narut Kiristyshihna (väh.

Lisätiedot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Ylös asennettavat ajovalot korvaavat tavalliset ajovalot ja suuntavilkkuvalot esimerkiksi silloin, kun eteen on asennettu

Lisätiedot

Takavalot. Suorittaminen. Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista:

Takavalot. Suorittaminen. Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista: Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista: Lisätietoja saat Scanian jälleenmyyjältä. Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo Vakiomallinen 7 polttimon

Lisätiedot

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi Kuvaus Kuvaus Yleistä Päällirakentaja voi käyttää tätä toimintoa valitessaan, kuinka kaukovalojen ja lisäkaukovalojen tulisi syttyä tai vilkkua. Ehdot Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja Tilauslomake Tilauslomake Tilaa parametrisäädöt Scania-korjaamolta tällä lomakkeella. Tilaaja/yhteyshenkilö Päiväys Huomautukset/muuta Yritys Nimi Puhelin Ajoneuvo Tyyppimerkintä (esim. R580 B6x2) Rekisterinumero

Lisätiedot

Käyttetty lavetti 4 aks PPV 2.4.2015. Puoliperävaunu 80 T kuormalle

Käyttetty lavetti 4 aks PPV 2.4.2015. Puoliperävaunu 80 T kuormalle Puoliperävaunu 80 T kuormalle 1. Päämitat: Esitekuva T620-4 Reknro WLY-998; valm nro 734/2006 Vuosimalli 2006 (rek 30.3.2006) Renkaat 285 / 70 R19.5, 8-pulttiset Rakennekantavuus 80 tonnia Kuormatilan

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Parametrit alusta. Johdanto

Parametrit alusta. Johdanto Johdanto Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä asiakirjassa kuvataan vain ne parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja kyseisen ajoneuvon kaikista parametreista,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 2,8-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 2,8-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 2,8-1 2 Asennus- ja käyttöohje: Vetoaisa ja vetopää Vetoaisan kiinnitys alapuolelta: Kiinnitys suoritetaan käyttäen M12 (M14) pultteja, aluslevyjä sekä itselukitsevia

Lisätiedot

SCdefault. 9-5 Asennusohje

SCdefault. 9-5 Asennusohje SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Kuormanpitimet MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

Alustamittakuvat 13. Sisältö

Alustamittakuvat 13. Sisältö Sisältö 3 CP14 ilmajousitettu 4 CP14 kiinteä 6 CP19 ilmajousitettu 8 CP19 kiinteä 10 CP19L ilmajousitettu 12 CP19L kiinteä 14 CP28 CrewCab, kiinteä 16 CP31 CrewCab, kiinteä 18 CR14 ilmajousitettu 20 CR14

Lisätiedot

Vetopalkit ja vetokytkimet

Vetopalkit ja vetokytkimet Yleiskatsaus Tässä asiakirjassa esitellään kaikki hyväksytyt vetopalkkiasennukset ja kaikki hyväksytyt taulukoissa ja matriiseissa. Tämä on täydentävä katsaus Tekniset tiedot -asiakirjoihin. Vetopalkkiasennukset

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Joutokäynnin korottaminen sopii esimerkiksi moottorin lämmittämiseen tai ajoneuvon paineilmajärjestelmän täyttämiseen. Toimintoa voidaan käyttää tilanteissa, joissa moottorin normaalista

Lisätiedot

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Moottorin kierrosluvun rajoitus estää moottorin kierroslukua ylittämästä esimääritettyä arvoa. Tämän

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys Yleisiä tietoja toiminnoista Yleisiä tietoja toiminnoista Scania tarjoaa 4 toimintoa ajonopeuden rajoittamiseen. Toimintoja käyttämällä saadaan täytettyä sekä asiakkaiden omat että lakisääteiset vaatimukset,

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus Yleisiä tietoja Tässä asiakirjassa kuvataan työvalojen tilausvaihtoehdot ja annetaan esimerkkejä niiden kytkemisestä. Seuraavat työvalot kuvataan: Työvalonheitin ohjaamon takaseinässä Työvalonheitin takapäässä

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä päällirakenteita ja muutostöitä.

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Tuote-esite Korkea laatu, matala asennuskorkeus ja omapaino Käyttöturvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat matalien Hiab Multilift XR-koukkulaitteiden tärkeimmät

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa Taustaa Taustaa Ajoneuvon käsittelyä koukkuvaihto- tai kippilavaa käytettäessä voidaan helpottaa nostamalla väliaikaisesti moottorin kierroslukua. Jos moottorin kierroslukua nostetaan kaasupolkimella ajoneuvossa,

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen Taustaa Taustaa Ulkoisia näyttömittareita ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Ehdot, mitä ajoneuvon tietoja ulkoiset näyttömittarit näyttävät,

Lisätiedot