Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:"

Transkriptio

1 Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Ajoneuvossa täytyy olla BWS-ohjausyksikkö yhden tai useamman voimanoton ohjausta varten. Mahdolliset yhdistelmät ja ohjaustoiminnot kuvaillaan jaksossa Voimanotto ja moottorinohjaus. Aktivointi voidaan tehdä maadoitusliitännän kautta tai +24 V:n avulla. Maadoitusliitäntä on esivalituttu tehtaalla. Liitäntä CAN-väylän kautta on ylimääräinen vaihtoehto ajoneuvoissa, jotka on valmistettu marraskuusta 2005 lähtien. Säädettäviin parametreihin tehdään muutoksia SDP3:lla (Scania Diagnos & Programmer 3). Aktivointiehdot Laitteiston aktivoinnille on asetettu kiinteiden suojausehtojen lisäksi valittavissa olevia ehtoja, jotka voidaan määrittää vapaasti kutakin käyttötarkoitusta varten. Pysyvät turvallisuusehdot Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta voimanotto voidaan aktivoida: Moottorin kierrosluvun yläraja aktivointiin korkeintaan 900 r/min. Valinnaiset turvallisuusehdot: Seisontajarrun kytkentäehdot Vapaa-asennon ehto Moottorin kierrosluvun alaraja aktivointia varten Ajonopeuden yläraja aktivointia varten Ajonopeuden alaraja aktivointia varten. 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 1 (18)

2 Yleisiä tietoja toiminnosta Aktivointi Aktivointikytkimen tulee olla kaksiasentoinen ja sulkeva. Toiminto aktivoidaan jollakin seuraavista tavoista: +24 V -liitäntä liittimen C493 napaan 2 (voimanotto 2) päällirakennekonsolissa. Valitaan asettamalla Voimanoton 2 aktivoinnin signaalitulon valinta -parametrin arvoksi Aktiivinen korkea. Maadoitus liittimen C493 napaan 4 (voimanotto 2) päällirakennekonsolissa. Valitaan asettamalla Voimanoton 2 aktivoinnin signaalitulon valinta -parametrin arvoksi Aktiivinen matala. Ulkoisen CAN-väylän kautta. Valitaan asettamalla Voimanoton 2 aktivoinnin signaalitulon valinta -parametrin arvoksi CAN (voimassa marraskuusta 2005 alkaen). Katso jakso Päällirakenteen CAN-liitäntä. Aktivointiehdot Manuaalinen aktivointi, Automaattinen aktivointi tai Ajoasento valitaan parametrilla Aktivointityyppi (voimanotto 2). Katso jaksosta Säädettävät parametrit lisätietoja näistä aktivointimenetelmistä. Voimanotto ja moottorinohjaus -jakso sisältää tiedot useamman kuin yhden voimanoton aktivoinnista. 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 2 (18)

3 Yleisiä tietoja toiminnosta Passivointiehdot Joitakin ehtoja voidaan asettaa voimanoton passivointia varten: Seisontajarrun kytkentäehdot Vapaa-asennon ehto Yläraja passivointia varten, moottorin kierrosluku Alaraja passivointia varten, moottorin kierrosluku Yläraja passivointia varten, ajonopeus Alaraja passivointia varten, ajonopeus Passivointi Toiminto passivoidaan jollakin seuraavista tavoista: Liitännän katkaisu liittimeen C493 kytkimellä. Sanomalla ulkoisessa CAN-väylässä. Jokin passivointiehdoista täyttyy. 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 3 (18)

4 Yleisiä tietoja toiminnosta Muuta Tieto voimanoton aktivoinnista välitetään muille ohjausyksiköille ja näytetään myös mittaristossa. Merkkivalo näyttää, että vähintään yksi voimanotto on aktivoitu. Säädettävien parametrien avulla voidaan aktivoida erilliset merkkivalot kahdelle tai useammalle voimanotolle samanaikaisesti. Tämä näyttö edellyttää, että säädettävän parametrin Voimanoton 1 merkkivalo tai Voimanoton 2 merkkivalo arvoksi on asetettu Käytössä. Voimanoton aktivoinnin kuittaus uudessa mittaristossa Päällirakennekonsolin liittimessä C449 on useita liitäntöjä, joiden avulla voidaan ohjata automaattivaihteiston toimintoja, esim. vaihtoa vapaa-asentoon tai vaihdon rajoitusta. Siinä on myös joitakin lähtösignaaleja. Osaa näistä toiminnoista voidaan käyttää yhdessä voimanoton käytön kanssa. Lähtösignaali Lähtösignaali, joka aktivoi voimanoton magneettiventtiilin, tulee liittimen C493 navasta 15 (voimanotto 2). Tieto voimanoton aktivoinnista saadaan suoraan solenoidia ohjaavasta lähtösignaalista. Sylinterien tasapainotus Sylinterien tasapainotustoiminto ohjaa kuhunkin sylinteriin ruiskutettavaa polttoainemäärää moottorin värinän vähentämiseksi pienillä kierrosluvuilla. Joissakin tapauksissa kuormitus yhdessä sylinterien tasapainotuksen kanssa voi voimistaa moottorin värinää. Jos näin on, toiminto voidaan poistaa käytöstä SDP3:n avulla asettamalla säädettävän parametrin Sylinterien tasapainotus arvoksi Ei-aktiivinen (ei käytössä). Ohjausyksiköt Jotta BWS-ohjausyksikkö ohjaa jälkiasennettua voimanottoa, ohjausyksiköt on ohjelmoitava uudelleen päivittämällä SOPS-tiedosto (Scanian ajoneuvoon tallennettu tuote-erittely). Käänny Scania-liikkeen tai valtuutetun Scania-korjaamon puoleen ennen töiden aloittamista. Voimanoton aktivoinnin kuittaus vanhassa mittaristossa Lisätietoja kuittauksesta löytyy asiakirjasta Voimanotto ja moottorin kierrosluvun säätö. Katso liittimiä koskevia lisätietoja kohdasta Liitännät. Lisätietoja SOPS-tiedoston päivittämisestä on julkaisussa Ohjausyksiköiden uudelleenohjelmointi kohdassa Yleisiä tietoja :60-06/08 Painos 4 fi-fi 4 (18)

5 Yleisiä tietoja toiminnosta Tämä mahdollisuus on käytettävissä ajoneuvoissa, jotka on valmistettu huhtikuusta 2006 lähtien. Kaksoisvoimanotot Jos automaattivaihteistoon halutaan liittää kaksi voimanottoa, ensimmäinen voimanotto on kytkettävä liittimen C493 Voimanotto 2 -liitäntään ja toinen Voimanotto 1 -liitäntään. Katso jakso Liitännät. Ajoneuvo on tilattava EG-voimanotolla ja kahdella liittimellä tehtaalta. Lisätietoja kahdesta voimanotosta löytyy asiakirjasta Voimanotto ja moottorin kierrosluvun säätö. Kaksoisvoimanotot voidaan myös jälkiasentaa; tämä edellyttää kuitenkin tiettyjen ohjausyksikköjen uudelleenohjelmointia. Käänny Scania-liikkeen tai valtuutetun Scania-korjaamon puoleen ennen töiden aloittamista. 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 5 (18)

6 Alustan ehdot Alustan ehdot Jos voimanotto tilataan tehtaalta, ohjaamoon sijoitettu kytkin sisältyy kaikkiin alustoihin. Ajoneuvon valmistusaika Tehtaalla asennetut varustelupaketit Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Lisävaruste Vaihtoehto Versiokoodi Liitäntä Vaihteistokäyttöinen voimanotto EG112F 3852CA Vaihtoehdot 1 ja 2 Södertälje EG210F 3852CB Zwolle Sähköjärjestelmän esivalmius EG-voimanottoa Yhdellä liitännällä 3502C Vaihtoehto 3 Angers varten Sähköjärjestelmän esivalmius EG-voimanottoa varten Kahdella liitännällä 3502D Vaihtoehto 3 Katso kohta Kaksoisvoimanotot Päällirakenteiden ohjausyksikkö BWS Kanssa 3319A Vaihtoehdot 1, 2, 3 ja 4 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 6 (18)

7 Alustan ehdot Ajoneuvon valmistusaika Tehtaalla asennetut varustelupaketit Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Lisävaruste Vaihtoehto Versiokoodi Liitäntä Vaihteistokäyttöinen voimanotto EG112 19AV Vaihtoehdot 1 ja 2 Södertälje EG210 19AX Zwolle Sähköjärjestelmän esivalmius EG-voimanottoa Yhdellä liitännällä 3502A Vaihtoehto 3 Angers varten Sähköjärjestelmän esivalmius EG-voimanottoa varten Kahdella liitännällä 3502B Vaihtoehto 3 Katso kohta Kaksoisvoimanotot Päällirakenteiden ohjausyksikkö BWS Kanssa 3319A Vaihtoehdot 1, 2, 3 ja 4 Päällirakenteen johdinsarja ohjaamosta 7-napainen 2411B Vaihtoehdot 2 ja 4 runkoon 7+7-napainen 2411E napainen 2411F Runkoon asennettu päällirakenteen johdinsarja 2 m 3023A Vaihtoehdot 2 ja 4 8 m 3023D 12 m 3023C 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 7 (18)

8 Alustan ehdot Ajoneuvon valmistusaika Tehtaalla asennetut varustelupaketit Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Lisävaruste Vaihtoehto Versiokoodi Liitäntä Vaihteistokäyttöinen voimanotto EG112 19AV Vaihtoehdot 1 ja 2 Södertälje EG210 19AX Zwolle Sähköjärjestelmän esivalmius EG-voimanottoa Yhdellä liitännällä 3502A Vaihtoehto 3 Angers varten Päällirakenteiden ohjausyksikkö BWS Kanssa 3319A Vaihtoehdot 1, 2, 3 ja 4 Päällirakenteen johdinsarja ohjaamosta 7-napainen 2411B Vaihtoehdot 2 ja 4 runkoon 7+7-napainen 2411E napainen 2411F Runkoon asennettu päällirakenteen johdinsarja 2 m 3023A Vaihtoehdot 2 ja 4 8 m 3023D 12 m 3023C 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 8 (18)

9 Alustan ehdot Ajoneuvon valmistusaika Tehtaalla asennetut varustelupaketit Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Lisävaruste Vaihtoehto Versiokoodi Liitäntä Vaihteistokäyttöinen voimanotto (sis. EG112 19AV Vaihtoehdot 1 ja 2 Södertälje sähköjärjestelmän esivalmiuden) EG210 19AX Zwolle Päällirakenteiden ohjausyksikkö BWS Kanssa 3319A Vaihtoehdot 1, 2 ja 4 Angers Päällirakenteen johdinsarja ohjaamosta 7-napainen 2411B Vaihtoehdot 2 ja 4 runkoon 7+7-napainen 2411E napainen 2411F Runkoon asennettu päällirakenteen johdinsarja 2 m 3023A Vaihtoehdot 2 ja 4 8 m 3023D 12 m 3023C Ajoneuvon valmistusaika Tehtaalla asennetut varustelupaketit Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Lisävaruste Vaihtoehto Versiokoodi Liitäntä Vaihteistokäyttöinen voimanotto (sis. EG112 19AV Vaihtoehto 1 Södertälje sähköjärjestelmän esivalmiuden) EG210 19AX Zwolle Päällirakenteiden ohjausyksikkö BWS Kanssa 3319A Vaihtoehdot 1 ja 4 Angers Päällirakenteen johdinsarja ohjaamosta 7-napainen 2411B Vaihtoehto 4 runkoon 7+7-napainen 2411E napainen 2411F Runkoon asennettu päällirakenteen johdinsarja 2 m 3023A Vaihtoehto 4 8 m 3023D 12 m 3023C 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 9 (18)

10 Vaihtoehto 1: Tehtaalta tilattu voimanotto, aktivointi ohjaamossa Tämä vaihtoehto ei edellytä ylimääräisiä asennustöitä. Kaikki on asennettu tehtaalla. Säädettäviä parametreja voidaan kuitenkin joutua muuttamaan. Signaalin tyyppi ja toiminnon aktivointi Signaalin tyyppi Signaalin suunta Huomautukset Maattoliitäntä liittimeen C493-4 Tulo Aktivoi voimanoton maadoittamalla Lisätietoja parametreista on kohdassa Säädettävät parametrit. Parametrit, joita voidaan säätää SDP3:n avulla Parametri Mahdollinen arvo Tehtaalta Tälle liitännälle Järjestelmä Voimanoton 2 aktivoinnin signaalitulon valinta Aktiivinen matala Aktiivinen matala Aktiivinen matala BWS Aktiivinen korkea Ulkoinen CAN Kuittaus voimanotolta 2 Kanssa Ilman Ilman BWS Ilman Voimanoton 2 merkkivalo Kanssa Ilman Kanssa BWS Ilman Ilman Aktivointityyppi (voimanotto 2) Käsivalintainen Käsivalintainen Käsivalintainen BWS Automaattinen Automaattinen Ajoasento Ajoasento 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 10 (18)

11 Parametri Mahdollinen arvo Tehtaalta Tälle liitännälle Järjestelmä Seisontajarrun kytkentäehdot (voimanotto 2) Yksi Ei mitään Yksi BWS Kaksi Kaksi Ei mitään Ei mitään Vapaa-asennon ehdot (voimanotto 2) Yksi Ei mitään Yksi BWS Kaksi Kaksi Ei mitään Ei mitään Moottorin kierrosluvun yläraja aktivointia varten Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa BWS (voimanotto 2) r/min r/min Moottorin kierrosluvun alaraja aktivointia varten Ei alarajaa Ei alarajaa Ei alarajaa BWS (voimanotto 2) r/min r/min Alaraja passivointia varten, moottorin kierrosluku Ei alarajaa Ei alarajaa Ei alarajaa BWS (voimanotto 2) r/min r/min Yläraja passivointia varten, moottorin kierrosluku Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa BWS (voimanotto 2) r/min r/min Ajonopeuden yläraja aktivointia varten (voimanotto Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa BWS 2) km/h km/h Ajonopeuden alaraja aktivointia varten (voimanotto Ei alarajaa Ei alarajaa Ei alarajaa BWS 2) km/h km/h Alaraja passivointia varten, ajonopeus (voimanotto Ei alarajaa Ei alarajaa Ei alarajaa BWS 2) km/h km/h Yläraja passivointia varten, ajonopeus (voimanotto Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa BWS 2) km/h km/h Sylinterien tasapainotus Aktiivinen Aktiivinen Aktiivinen EMS Ei-aktiivinen Ei-aktiivinen Ei-aktiivinen PTO:n kanssa Ei-aktiivinen PTO:n kanssa 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 11 (18)

12 Vaihtoehto 2: Tehtaalta tilattu voimanotto, kaukoaktivointi CAN-liitännän kautta Yleistä CAN-liitäntä kuvaillaan tarkemmin jaksossa Päällirakenteen CAN-liitäntä. Lisätietoja CAN-liitännästä on asiakirjassa Päällirakenteen CAN-liitäntä kohdassa Sähköjärjestelmä. Lisätietoja parametreista on kohdassa Säädettävät parametrit. Signaalin tyyppi ja toiminnon aktivointi Signaalin tyyppi Signaalin suunta Huomautukset Maattoliitäntä liittimeen C493-4 Tulo Scania Bodywork Control Message 2. PTO2/External Equipment 2 Activation Parametrit, joita voidaan säätää SDP3:n avulla Parametri Mahdollinen arvo Tehtaalta Tälle liitännälle Järjestelmä Voimanoton 2 aktivoinnin signaalitulon valinta Aktiivinen matala Aktiivinen matala Ulkoinen CAN BWS Aktiivinen korkea Ulkoinen CAN CAN-viestintä päällirakenteen kanssa Ilman Kaikki J1939 BWS J1939 Kaikki Kaikki Muut SDP3:n avulla säädettävissä olevat parametrit selostetaan liitäntävaihtoehdon 1 parametriluettelossa. 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 12 (18)

13 Varaosatiedot ja kytkentäpaikat 1 CAN-verkko Päällirakenteen ulkoinen CAN-verkko C487-7 CAN matala, C487-6 CAN korkea Päällirakentajan asentama 2 Sähköjohto Kierretyt parijohtimet Esiasennettu tehtaalla 3 Päällirakenteen johdinsarja ohjaamosta runkoon 4 Runkoon asennettu päällirakenteen johdinsarja Esiasennettu tehtaalla Johdon poikkipinta-ala 1,5 mm 2, kierretyt johtimet Toimitetaan tehtaalta, päällirakentajan asentama C493 C259 C494 C493 C259 C Sähköjohto Esiasennettu tehtaalla 6 Liitin V13 Tehdastoimitus, liitetty voimanoton magneettikytkimeen 7 Solenoidi (voimanotto) Esiasennettu tehtaalla C494 3 Jos päällirakenteen ulkoinen CAN-verkko kytketään ohjaamon sisälle, CAN low -signaali liitetään liittimen C259 napaan 20 ja CAN high -signaali liitetään liittimen C259 napaan 21. C Jos liittimen C487 CAN-liitäntää ei oteta käyttöön muita solmuja varten ulkoisessa CAN-verkossa, tehdasasenteinen CAN-signaalien silloitus liittimestä C259 liittimeen C494 tulisi poistaa. Katso myös jakso Päällirakenteen CAN-liitäntä. 4 Tässä vaihtoehdossa kuljettajan paikalla oleva voimanoton kytkin menettää toimintonsa, ja se tulisikin poistaa kojetaulusta. 6 7 Osat voidaan hankkia Scanian jälleenmyyjältä :60-06/08 Painos 4 fi-fi 13 (18)

14 Vaihtoehto 3: Jälkiasennettu voimanotto. Tehtaalta tilattu sähköasennusten esivalmius, aktivointi ohjaamossa Uudelleenohjelmointia ei tarvita. Signaalin tyyppi ja toiminnon aktivointi Signaalin tyyppi Signaalin suunta Huomautukset Maattoliitäntä liittimeen C493-4 Tulo Syöttää +24 V liittimen V13 napaan 1 Lisätietoja parametreista on kohdassa Säädettävät parametrit. Parametrit, joita voidaan säätää SDP3:n avulla Katso parametritiedot liitäntävaihtoehdolle 1. 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 14 (18)

15 Varaosatiedot ja kytkentäpaikat 1 Kytkin Sulkeva, kaksi kiinteää asentoa Päällirakentajan asentama, sijaitsee nykyisessä liittimessä S30 kojetaulussa 2 Liitin S30 Toimitetaan tehtaalta 3 2 S Sähköjohto Esiasennettu tehtaalla 4 Sähköjohto Esiasennettu tehtaalla 5 Liitin V13 Toimitetaan tehtaalta, sijaitsee vasemmassa runkopalkissa vaihteiston keskikohdan luona. C Solenoidi (voimanotto) Päällirakentajan asentama 6 Jos voimanotolta tarvitaan kuittaussignaali, signaali on liitettävä (maadoitusliitäntä voimanoton ollessa aktiivinen) liittimeen C493 ja napaan 6. Tämä on mahdollista marraskuusta 2005 lähtien valmistetuissa ajoneuvoissa. Säädettävä parametri Voimanoton 2 kuittaus on asetettava arvoon Kanssa (käytössä) Osat voidaan hankkia Scanian jälleenmyyjältä. 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 15 (18)

16 Vaihtoehto 4: Jälkiasennettu voimanotto. Tehtaalta ei tilattu sähköasennusten esivalmiutta, kaukoaktivointi +24 V:n avulla Ohjausyksiköiden uudelleenohjelmointi Jos voimanotto on jälkiasennettu, mutta tehtaalta ei tilattu sähköasennusten esivalmiutta, ohjausyksiköt on ohjelmoitava uudelleen. Käänny Scania-liikkeen tai valtuutetun Scania-korjaamon puoleen ennen töiden aloittamista. Tämä edellyttää uuden SOPS-tiedoston tilaamista. Pyydä Scania-liikkeestä lisätietoja uuden SOPS-tiedoston tilaamisesta ja sen ohjelmoinnista ennen voimanoton jälkiasennustöiden aloittamista. Signaalin tyyppi ja toiminnon aktivointi Signaalin tyyppi Signaalin suunta Huomautukset +24 V liitäntään C493-2 Tulo Syöttää +24 V liittimeen C Lisätietoja parametreista on kohdassa Säädettävät parametrit. Parametrit, joita voidaan säätää SDP3:n avulla Parametri Mahdollinen arvo Tehtaalta Tälle liitännälle Järjestelmä Voimanoton 2 aktivoinnin signaalitulon valinta Aktiivinen matala Aktiivinen matala Aktiivinen korkea BWS Aktiivinen korkea Ulkoinen CAN Muut SDP3:n avulla säädettävissä olevat parametrit selostetaan liitäntävaihtoehdon 1 parametriluettelossa. 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 16 (18)

17 Varaosatiedot ja kytkentäpaikat Kytkin Sulkeva, kaksi kiinteää asentoa Päällirakentajan asentama 2 Sähköjohto Johdon poikkipinta-ala väh. 0,75 mm V 1 3 Päällirakentajan asentama 3 Sähköjohto Johdon poikkipinta-ala väh. 0,75 mm 2 Päällirakentajan asentama 2 4 Sulake Ylimääräisessä sulakkeenpitimessä sähkökeskuksessa 5 A a 5 Sähköjohto Johdon poikkipinta-ala väh. 2,5 mm² C493 C Sulakkeen 17 ja ylimääräisen sulakkeenpitimen välistä liitäntää varten 6 Päällirakentajan asentama 6 Sähköjohto b Johdon poikkipinta-ala väh. 0,75 mm 2 Päällirakentajan asentama C Päällirakenteen johdinsarja ohjaamosta runkoon 8 Runkoon asennettu päällirakenteen johdinsarja Esiasennettu tehtaalla Johdon poikkipinta-ala 1,5 mm² Toimitetaan tehtaalta, päällirakentajan asentama 9 Solenoidi (voimanotto) Päällirakentajan asentama 10 Sähköjohto b Johdon poikkipinta-ala väh. 0,75 mm 2 Liitäntä rengasliittimellä maadoituspisteeseen G15 C Päällirakentajan asentama a. Tämän toiminnon kulutus on n. 3 ma. 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 17 (18)

18 b. Kaikkia vapaiksi jääneitä napoja voidaan käyttää liittimessä C494. Tässä määritetyt navat ovat vain esimerkkejä. Huomaa, että tehdyt valinnat vaikuttavat liitäntään (liittimeen ja napanumeroihin) rungon DIN-liittimessä. Katso jakso Liitännät. Huom! Jos voimanotto halutaan aktivoida maattoliitännän avulla, kytke sähköjohto 2 liittimen C493 napaan 4 eikä liittimen C493 napaan 2. Liitä sähköjohto 3 maadoituspisteeseen G15. Lisäksi säädettävä parametri Voimanoton 2 aktivoinnin signaalitulon valinta täytyy asettaa arvoon Aktiivinen matala SDP3:n avulla. Osat voidaan hankkia Scanian jälleenmyyjältä. 11:60-06/08 Painos 4 fi-fi 18 (18)

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta.

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Kuvaus Kuvaus Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan aktivoida: virta-avain ajoasennossa Ohjaamon

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta EG-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Kytkinpolkimella ja EG-voimanotolla

Lisätiedot

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus Kuvaus Kuvaus Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointitoiminnolla tuulilasin pyyhkiminen voidaan käynnistää ohjaamon ulkopuolelta. Tuulilasin pyyhkimisnopeus säädetään suureksi tai pieneksi Scania Diagnos

Lisätiedot

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ehdollisia lähtösignaaleja on kolme (3), ja päällirakentaja voi käyttää niitä erilaisten päällirakennetoimintojen ja laitteiden ohjaamiseen. Käyttäytyminen Nämä 3 ehdollista lähtösignaalia

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Tämä toimintakuvaus liitäntäohjeineen koskee ajoneuvoja, joissa koordinaattori ohjaa vaihteistokäyttöisen voimanoton aktivointia. EG-voimanoton aktivointi

Lisätiedot

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Moottorin kierrosluvun rajoitus estää moottorin kierroslukua ylittämästä esimääritettyä arvoa. Tämän

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys Yleisiä tietoja toiminnoista Yleisiä tietoja toiminnoista Scania tarjoaa 4 toimintoa ajonopeuden rajoittamiseen. Toimintoja käyttämällä saadaan täytettyä sekä asiakkaiden omat että lakisääteiset vaatimukset,

Lisätiedot

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi Kuvaus Kuvaus Yleistä Päällirakentaja voi käyttää tätä toimintoa valitessaan, kuinka kaukovalojen ja lisäkaukovalojen tulisi syttyä tai vilkkua. Ehdot Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan

Lisätiedot

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen

Lisätiedot

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden 11:60-13/07 Painos 1 fi Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen Scania CV AB 2007, Sweden Sisältö Sisältö Selostus...3 Alustaerittely...4 Kytkentäohjeet Vaihtoehto 1: Aktivointi maadoittamalla...6

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT Kuvaus Kuvaus Yleistä toimintoa käytetään työvalojen kytkemiseen päälle ja pois. Työvalot voivat sijaita ohjaamon takaseinässä, rungossa, päällirakenteen eri kohdissa tai umpikorissa. Painikkeen jälkiasennus

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät.

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät. Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface). Lisätietoja voimanottojen

Lisätiedot

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Moottorin kaukosammutustoimintoa käytetään silloin, kun moottori halutaan sammuttaa esimerkiksi ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Toiminnosta on 2 versiota: Moottorin kaukosammutus:

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Joutokäynnin korottaminen sopii esimerkiksi moottorin lämmittämiseen tai ajoneuvon paineilmajärjestelmän täyttämiseen. Toimintoa voidaan käyttää tilanteissa, joissa moottorin normaalista

Lisätiedot

Ajonopeus. Kuvaus. Ajovalojen kiertokytkin

Ajonopeus. Kuvaus. Ajovalojen kiertokytkin Kuvaus Kuvaus Jos ajoneuvossa on ajopiirturi, siihen voidaan kytkeä lisämittari ajonopeuden näyttöä varten. Se on liitetty päällirakennekonsolin liittimen C7 napaan 5. Ajoneuvoissa, jotka on valmistettu

Lisätiedot

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminto on asiakkaan valitsema varusteluvaihtoehto jäteautoille, joissa on työtasanne (versiokoodi 3820B). Kun työtasanne aktivoidaan tämän selostuksen mukaan,

Lisätiedot

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Voimanottoja ohjataan ajoneuvon BCI-ohjausyksikön (Bodywork Electrical System) kautta. Toiminto on käytettävissä vain, jos ajoneuvossa on voimanotto. Jos ajoneuvo on varustettu

Lisätiedot

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494 C494 C494 C494 on 21-napainen liitin, jonka kautta päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja ajoneuvon varustelusta riippuen. Liitin antaa myös mahdollisuuden mukauttaa ajoneuvoa

Lisätiedot

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ajoneuvo vilkuttaa vuorotellen oikeaa ja vasenta kaukovaloa. Lisäkaukovalot voidaan ottaa mukaan vilkuttamiseen. Käyttäytyminen Toiminto voidaan määrittää seuraavasti: Vilkku ajonopeudesta

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta AWD-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Jotta voimanoton ohjaus toimisi

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT Toiminta Toiminta Käytetään ajoneuvon tietojen näyttämiseen ja lukemiseen näyttömittareista, jotka sijaitsevat muualla kuin kuljettajan paikalla. Huom! Toimintoa ei voi käyttää ulkoisen CAN-yhteyden kautta.

Lisätiedot

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti,

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, Toiminta Toiminta Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, kun ajoneuvo on paikallaan. Valot sytytetään uudelleen, kun toiminto deaktivoidaan tai ajoneuvo

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa Taustaa Taustaa Ajoneuvon käsittelyä koukkuvaihto- tai kippilavaa käytettäessä voidaan helpottaa nostamalla väliaikaisesti moottorin kierroslukua. Jos moottorin kierroslukua nostetaan kaasupolkimella ajoneuvossa,

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia käytettäessä tai kipattaessa ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Palkeiden tyhjennystoiminto voidaan

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT Kuvaus Kuvaus Ilmajousituksen normaali käyttöyksikkö sijaitsee kuljettajan istuimen sivulla. Ajoneuvon tasoa voidaan säätää käyttöyksiköllä. Kuormankäsittelyn aikana voi olla hyötyä kuorma-auton takaosaan

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta

Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Vetävän akselin katkaisevaa voimanottoa käytetään pääasiassa silloin, kun tarvitaan erittäin suurta voimaa. Etuna on, että vetoakselit kytkeytyvät

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 C493 on 15-napainen liitin, jonka avulla päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja päällirakenteen ohjausjärjestelmän (BWS, Bodywork

Lisätiedot

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleisiä tietoja Ajoneuvot voidaan tilata tehtaalla asennetuilla voimanotoilla. Lisäksi ajoneuvot on mahdollista tilata tehtaalla asennetuilla voimanottojen sähköasennusten esivalmiuksilla. Sen jälleen

Lisätiedot

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät Kaikki ajoneuvon sähköjärjestelmään kytkettävät sähköliitännät tulee tehdä joko sähkökeskukseen tai päällirakennekonsoliin. Päällirakennekonsoli sijaitsee ohjaamon paneelin alaosassa matkustajan puolella.

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Johdanto liittimeen Johdanto liittimeen on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteistojen ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteistojen tuloista

Lisätiedot

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja.

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. Liitin on ruskea ja sijaitsee päällirakennekonsolin sisäosalla. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Nopeusrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Ylös asennettavat ajovalot korvaavat tavalliset ajovalot ja suuntavilkkuvalot esimerkiksi silloin, kun eteen on asennettu

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia tai kippiä käytettäessä ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Tyhjät palkeet -toiminto voidaan aktivoida

Lisätiedot

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Momentinrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja Tilauslomake Tilauslomake Tilaa parametrisäädöt Scania-korjaamolta tällä lomakkeella. Tilaaja/yhteyshenkilö Päiväys Huomautukset/muuta Yritys Nimi Puhelin Ajoneuvo Tyyppimerkintä (esim. R580 B6x2) Rekisterinumero

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Yleistä liittimestä C449 Yleistä liittimestä C449 C449 on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteiston ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteiston

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun ohjaus

Moottorin kierrosluvun ohjaus Taustaa Taustaa Moottorin kierroslukutoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Moottori. Johdanto

Säädettävät parametrit Moottori. Johdanto Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Takavalot Saatavana on 3 takavalotyyppiä: Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo 7 polttimon

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen Taustaa Taustaa Ulkoisia näyttömittareita ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Ehdot, mitä ajoneuvon tietoja ulkoiset näyttömittarit näyttävät,

Lisätiedot

Voimanottojen ja moottorin kierrosluvun säätö. Tehtaalla asennettu varustelupaketti. Liitäntöjen sijainti erityyppisille voimanotoille

Voimanottojen ja moottorin kierrosluvun säätö. Tehtaalla asennettu varustelupaketti. Liitäntöjen sijainti erityyppisille voimanotoille Ajoneuvoon voidaan tilata erilaisia sähköasennusten esivalmiuksia tai täysin tehdasasennettuja voimanottoja. Tässä on kuvattu, mitä nämä vaihtoehdot sisältävät, esim. johdinsarjoja, kytkimiä jne. Yksittäisessä

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Valaistukselle on saatavana useita tehtaalta tilattavia esivalmiuksia. Valaistus voidaan mukauttaa kunkin markkinan

Lisätiedot

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali Valinnaiset lähtösignaalit Valinnaiset lähtösignaalit Tässä asiakirjassa kuvataan, mitä valinnaisia lähtösignaaleja on liittimelle C493, napa 8 12 (lisätoimintojen liitin). Nämä signaalit on valittu ja

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt Yleistä Yleistä C493 2 190 281 2 204 973 BWE-järjestelmää (Bodywork Electrical System, päällirakenteen sähköjärjestelmä) voidaan laajentaa laajennusyksiköillä, jos tarvitaan useampia tuloja ja lähtöjä

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Liittimet kytkevät

Lisätiedot

Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto

Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Polttoaineenjäähdyttimen liittäminen ja jäähdyttimen ilmanoton

Polttoaineenjäähdyttimen liittäminen ja jäähdyttimen ilmanoton ilmanoton parantaminen Yleistietoja polttoaineenjäähdyttimen asennustarpeesta Yleistietoja polttoaineenjäähdyttimen asennustarpeesta Kun HPI- ja PDE-järjestelmillä varustettuja ajoneuvoja käytetään paikallaan

Lisätiedot

Takavalot. Suorittaminen. Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista:

Takavalot. Suorittaminen. Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista: Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista: Lisätietoja saat Scanian jälleenmyyjältä. Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo Vakiomallinen 7 polttimon

Lisätiedot

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface)

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface) Kuvaus Kuvaus Päällirakenteen liitäntä Scania-ajoneuvoissa käytetty sähköjärjestelmä perustuu useisiin ohjausyksiköihin, jotka kommunikoivat keskenään yhteisen verkon kautta. Tarkempi kuvaus päällirakenteen

Lisätiedot

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä Yleistä Yleistä Osat hydraulilaitteiston käyttöä varten voidaan tilata tehtaalta: Seuraavat osat ovat saatavana: Säädin Hydrauliöljysäiliö ja paineenrajoitusventtiili Hydraulipumppu Letkut ja liitokset

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo moottori. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo moottori. Tilauslomake Tilauslomake Tilauslomake Tilauslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys Tilaaja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus Yleisiä tietoja Tässä asiakirjassa kuvataan työvalojen tilausvaihtoehdot ja annetaan esimerkkejä niiden kytkemisestä. Seuraavat työvalot kuvataan: Työvalonheitin ohjaamon takaseinässä Työvalonheitin takapäässä

Lisätiedot

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface)

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface) Kuvaus Päällirakenteen liitäntä Sähköjärjestelmä perustuu useisiin ohjausyksiköihin, jotka kommunikoivat keskenään yhteisen verkon kautta. Päällirakennetoimintoja ohjataan ohjausyksiköillä käyttämällä

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake Kuljettajatiedot uslomake uslomake uslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys aja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa, ICL. Toiminnot

Päällirakennetiedot mittaristossa, ICL. Toiminnot Mittaristo, ICL (Instrument Cluster), on valmisteltu ajoneuvon eri toimintojen tilanilmaisua varten. Ilmaisutyyppejä on 3: Valomerkit, jotka näytetään merkkivaloilla ja symboleilla. Näyttösanomat, jotka

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot

Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot Kuvaus Kuvaus Kytkentävaihtoehtoja on kaksi erilaista sen mukaan, millaisella näkö- ja näkyvyystoimintojen ohjausjärjestelmällä ajoneuvo on varustettu. Uusin on nimeltään CUV2 asiakirjassa ja edellinen

Lisätiedot

P Jos näistä kolmesta (P, U, I) tunnetaan kahden yksikön arvot, kolmas arvo voidaan laskea seuraavien kaavojen avulla (ks. kuva):

P Jos näistä kolmesta (P, U, I) tunnetaan kahden yksikön arvot, kolmas arvo voidaan laskea seuraavien kaavojen avulla (ks. kuva): Yleistietoja virrankulutuksesta Yleistietoja virrankulutuksesta TÄRKEÄÄ! Akkuvaurioiden välttämiseksi laturin kapasiteetti tulee sovittaa virrankulutukseen. Akut, laturi ja virrankulutus on mukautettava

Lisätiedot

Parametrit varkaudenestolaite

Parametrit varkaudenestolaite Johdanto Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan varkaussuojaan liittyvät parametrit. Ainoastaan päällirakentajalle merkitykselliset parametrit on lueteltu. Ajoneuvon käytettävissä olevat parametrit ja asetukset

Lisätiedot

OPER:03. Kysymyksiä Toimintatietoanalyysistä. fi-fi. Usein kysyttyjä kysymyksiä. Painos 2. Scania CV AB 2014, Sweden

OPER:03. Kysymyksiä Toimintatietoanalyysistä. fi-fi. Usein kysyttyjä kysymyksiä. Painos 2. Scania CV AB 2014, Sweden OPER:03 Painos 2 fi-fi Kysymyksiä Toimintatietoanalyysistä Usein kysyttyjä kysymyksiä Scania CV AB 2014, Sweden Johdanto Johdanto Tämän asiakirjan tarkoitus on helpottaa Toimintatietoanalyysin ongelmanratkaisua

Lisätiedot

Päällirakenteen CAN-liitäntä. Scanian CAN-liitäntä päällirakenteelle. CAN-liitäntä. Vaatimukset CAN-tiedonsiirtoon ajoneuvon kanssa

Päällirakenteen CAN-liitäntä. Scanian CAN-liitäntä päällirakenteelle. CAN-liitäntä. Vaatimukset CAN-tiedonsiirtoon ajoneuvon kanssa CAN-liitäntä BWE:llä (Bodywork Electrical System) varustetuissa ajoneuvoissa päällirakennevarusteiden CAN-liitäntä on liitin C493, napa 3 (CAN-low) ja napa 4 (CAN-high). Jos ajoneuvo on varustettu tehtaalla

Lisätiedot

R19 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat

R19 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat R9 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat Työselostuksessa kuvataan koko kattohyllyn irrotus ja asennus. Noudata työselostusta komponenttiosien vaihdon tai korjauksen yhteydessä. Irrota ensin

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

Johdotus ja johdinsarjat. Yleistä

Johdotus ja johdinsarjat. Yleistä Yleistä Yleistä Tässä asiakirjassa käsitellään sähköjohtojen ja johdinsarjojen käsittely ja mitoitus. Päällirakenteelle tehtävien töiden helpottamiseksi tehtaalta on mahdollista tilata lisävarusteena erilaisia

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Sisältö. Käsitteiden selitykset. Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä

Voimanotot, yleiskuva. Sisältö. Käsitteiden selitykset. Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä Sisältö Sisältö Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Käsitteiden selitykset Kirjain F nimikkeen lopussa tarkoittaa, että hydraulipumppu

Lisätiedot

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Ohjausyksiköiden on usein vaihdettava tietoja keskenään. Perinteisesti ohjausyksiköt, joiden on kommunikoitava, liitetään suoraan toisiinsa. Jos ohjausyksikkö tarvitsee tietoja esim. ajonopeudesta

Lisätiedot

Polttoainesäiliöiden siirto. Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä. Kaasuajoneuvot

Polttoainesäiliöiden siirto. Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä. Kaasuajoneuvot Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä Joissakin tapauksissa yksi tai useampia polttoainesäiliöitä on siirrettävä, niin että saadaan

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo hälytys ja keskuslukitus. Muistiinpanoluettelo. Hälytyksen versio 1. Kauko-ohjatut toiminnot. Lukon asetukset

Muistiinpanoluettelo hälytys ja keskuslukitus. Muistiinpanoluettelo. Hälytyksen versio 1. Kauko-ohjatut toiminnot. Lukon asetukset hälytys ja keskuslukitus Parametrit kuvaillaan tarkemmin asiakirjassa Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus. Huom! Luettelo on kattava. Käytettävissä olevat parametrit ja säätöasetukset määräytyvät

Lisätiedot

Parametrit alusta. Johdanto

Parametrit alusta. Johdanto Johdanto Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä asiakirjassa kuvataan vain ne parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja kyseisen ajoneuvon kaikista parametreista,

Lisätiedot

Alustatiedot ja mallinimikkeet. Scanian moduulijärjestelmä

Alustatiedot ja mallinimikkeet. Scanian moduulijärjestelmä Scanian moduulijärjestelmä Scanian moduulijärjestelmä Scanian kattava moduulijärjestelmä mahdollistaa alustan optimaalisen sopeuttamisen eri käyttötarkoituksiin. Scanian jokaisen alustan varustelu on ainutkertainen,

Lisätiedot

Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus

Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P Yleisiä tietoja Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Lisätietoja voimanottojen erilaisista liitännöistä, asennuspaikoista ja suurimmasta

Lisätiedot

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleisiä tietoja

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Ohjaamon ja päällirakenteen välille on pienin sallittu etäisyys seuraavien varmistamiseksi: Tietoja ohjaamotyypin mallimerkinnästä on annettu asiakirjassa Alustan tiedot ja mallimerkinnät.

Lisätiedot

XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT

XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA Jokaiseen kuljettajaprofiiliin voi tallentaa omat säädöt seuraaville ominaisuuksille Venttiilin parametrit o Miniminopeus (ma) o Maksiminopeus (%) o Rampit

Lisätiedot

OPER:01. Käyttöohjeet. fi-fi. Toimintatietoanalyysi. Painos 3. Scania CV AB 2015, Sweden

OPER:01. Käyttöohjeet. fi-fi. Toimintatietoanalyysi. Painos 3. Scania CV AB 2015, Sweden OPER:01 Painos 3 fi-fi Käyttöohjeet Toimintatietoanalyysi Scania CV AB 2015, Sweden Yleistä Yleistä Nämä käyttöohjeet on laadittu Scania-jälleenmyyjien mekaanikkoja varten. Jokaiselle, jonka pitää päästä

Lisätiedot

Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1

Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1 Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1 Sisältö: Sivu Yleiset tiedot: 1. Toiminnalliset ominaisuudet ja mitat 1 2. Toimintajakso 2. Käyttö 4. Parametrien säätäminen 4 Lisälaitteet: 5 5. Ylipaineen valvonta

Lisätiedot

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Tulostanut:Pekka Vuorivirta Palvelu Alustatunnus Polku 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Malli Tunniste FH (4) 132355236 Julkaisupäivämäärä 29.11.2013 Tunnus/Käyttö

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Yleiset päällirakennetiedot mittaristossa

Päällirakennetiedot mittaristossa. Yleiset päällirakennetiedot mittaristossa Yleiset päällirakennetiedot mittaristossa Yleiset päällirakennetiedot mittaristossa Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintonäyttöjä varten, joiden avulla kuljettajan

Lisätiedot

FMS:n CAN-liitäntä. Johdanto

FMS:n CAN-liitäntä. Johdanto Johdanto FMS:n CAN-liitäntä Tämä asiakirja sisältää tietoja FMS-standardista. FMS-standardi on useiden kuormaautovalmistajien kehittämä avoin rajapinta. FMS-Standard description version 03 on tuettu. C137-liitin

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 fi-fi Julkaisutiedot Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 Versio 2.27 korvaa Scania Diagnos & Programmer 3 -version 2.26 ja tukee P-, G-, R- ja T-sarjan ajoneuvojen, F-, K- ja N-sarjan ajoneuvojen

Lisätiedot

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu.

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: 07318 Sarjanro: 310000001 tai suurempi Form No. 3363-444 Rev A Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että

Lisätiedot