INVESTOINTIEN RAHOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTOINTIEN RAHOITUS"

Transkriptio

1 INVESTOINTIEN RAHOITUS

2 INVESTOINTIEN RAHOITUS Yritystoiminta perustuu investointeihin, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia Omistajille lisäarvoa Yritystoiminnan rahoituspäätökset liittyvät taseen vastaavaa - ja vastattavaapuoliin Miten saadaan vastaavaa-puolen omaisuudelle mahdollisimman hyvä tuotto eli mihin kohteisiin kannattaa investoida? Miten saadaan vastattavaa-puolella esitetty yritystoiminnan rahoitus hoidettua mahdollisimman edullisesti eli miten mm. investoinnit rahoitetaan? Metropolia Ammattikorkeakoulu 2

3 Mihin tarkoituksiin yritykset ovat hakeneet uutta rahoitusta? (Yritysrahoituskysely 2012) Lähde:

4 RAHOITUSMUODOT Tulorahoitus Pääomarahoitus Oma pääoma Vieras pääoma Ulkoinen oma pääoma: mm. osakeannein omistajilta hankittu pääoma Sisäinen oma pääoma: tulorahoituksena hankittu kassavirta Välirahoitus Avustukset - esim. kunnat, RAY, Tekes, Sitra, Finnvera

5 RAHOITUKSEN SYSTEMATIIKKAA TULORAHOITUS Korot Verot Osingot INVESTOINNIT käyttöomaisuus käyttöpääoma PÄÄOMARAKENNE vieraan pääoman määrä oman pääoman määrä AVUSTUKSET

6 ESIMERKKEJÄ YRITYSTEN OMAVARAISUUSASTEISTA 2012, 2011, 2009 Omavaraisuusaste = Oma pääoma/kokonaispääoma 1 VR (*) (*) 83 % 17 STOCKMANN 43 % (42 %) 44 % 2 RAISIO (*) (*) 73 % 18 FORTUM 44 % (44 %) 43 % 3 ALMAMEDIA (*) (*) 67 % 19 HUHTAMÄKI (*) (*) 42 % 4 NOKIAN RENKAAT 71 % (63 %) 62 % 20 NOKIA 32 % (38 %) 41 % 5 ORION (*) (64 %) 61 % 21 SANOMA 42 % (37 %) 41 % 6 RAUTARUUKKI 46 % (49 %) 60 % 22 ATRIA (*) (40 %) 40 % 7 KESKO 53 % (54 %) 54 % 23 WÄRTSILÄ 42 % (41 %) 40 % 8 TELIASONERA 45 % (49 %) 53 % 24 NESTEOIL 35 % (34 %) 39 % 9 OUTOKUMPU 31 % (40 %) 51 % 25 GARGOTEC (*) (43 %) 38 % 10 UPM 46 % (49 %) 49 % 26 HKSCAN (*) (34 %) 37 % 11 KONE 49 % (54 %) 47 % 27 FINNAIR 36 % (33 %) 36 % 12 ELISA 43 % (42 %) 46 % 28 METSO 41 % (40 %) 36 % 13 TIETO 50 % (46 %) 46 % 29 YIT 33 % (30 %) 34 % 14 KONECRANES (*) (34 %) 45 % 30 LEMMINKÄINEN (*) (*) 31 % 15 STORAENSO 43 % (46 %) 45 % 16 KEMIRA (*) (51 %) 45 % * Vastaava tieto puuttuu vuodelta 2012 * Vastaava tieto puuttuu vuodelta 2011 Lähde:

7 RAHOITUSMARKKINAT Rahoitusmarkkinat ohjaavat pääomia ylijäämäsektorilta (mm. kotitaloudet) alijäämäsektorille (mm. yritykset) Rahoitusmarkkinat Rahamarkkinat Pääomamarkkinat Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma Alle vuoden pituiset rahoitusinstrumentit kuuluvat rahamarkkinoille, yli vuoden pituiset instrumentit pääomamarkkinoille Joukkovelkakirjamarkkinat: kaupankäynti pörssissä ja sen ulkopuolella Osakemarkkinat: kaupankäynti pörssissä ja sen ulkopuolella

8 RAHOITUKSEN VÄLITTÄJÄT/LÄHTEET Pankit Vakuutuslaitokset Kiinnitysluottopankit Rahoitusyhtiöt Leasingrahoitus Factoringrahoitus Osamaksukaupan rahoitus Erityisluottolaitokset Julkisen vallan omistamia Rahoittavat mm. kohteita, joita yksityiset rahoittajat eivät rahoita Sijoitustoimintaan erikoistuneet yritykset (pankkiiriliikkeet, sijoitusyhtiöt, sijoitusrahastot) Bisnesenkelit

9 Tärkein käytetyistä rahoituslähteistä (Yritysrahoituskysely 2012) Lähde:

10 OMAN JA VIERAAN PÄÄOMAN KESKEISET PIIRTEET Oma pääoma Vieras pääoma Pääoman palautus Yleensä ei palauteta Maksetaan takaisin sopimuksen mukaan Velvollisuus maksaa Ei ole Maksetaan tuottoa sopimuksen mukaan Riski vs. tuottovaatimus Korkea riski ja korkea Pieni riski ja tuotto tuottovaatimus Etuoikeusasema Etuoikeusjärjestyksessä Ennen omaa pääomaa voitonjaossa ja viimeinen konkurssitilanteessa Äänivalta yrityksen Kyllä Ei asioissa

11 OMA PÄÄOMA VS. VIERAS PÄÄOMA Oma pääoma vierasta pääomaa joustavampi rahoitusmuoto Vieras pääoma yleensä omaa pääomaa halvempaa Järjestelykustannukset vieraan pääoman hankinnasta yleensä alhaisemmat kuin ulkoisen oman pääoman hankinnasta Vieraasta pääomasta maksettavat korot ovat verovähennyskelpoisia eli vieraalla pääomalla veroetu omaan pääomaan verrattuna Vieras pääoma ei laimenna vanhojen omistajien omistusosuutta Mitä enemmän vierasta pääomaa yrityksellä on, sitä suurempi rahoitusriski yritykseen liittyy ja sitä korkeampi on omistajien tuottovaatimus Omalla pääomalla on helpompi selvitä heikompien kausien yli kuin vieraalla pääomalla

12 KUINKA SUURI OSA INVESTOINNEISTA TULISI RAHOITTAA OMALLA JA KUINKA SUURI VIERAALLA PÄÄOMALLA? Pääomarakenteen ollessa optimaalinen yrityksen rahoituksen hinta (WACC) on pienimmillään Yrityksen pääomarakenne ei vaikuta yrityksen arvoon (taseen vastaavat) Oman pääoman tuottovaatimus sitä suurempi, mitä enemmän velkaa yrityksellä on Jos verovaikutusta ei huomioida, velkaantuminen ei vaikuta pääoman keskimääräiseen kustannukseen Jos korkojen verovähennysoikeus huomioidaan, optimaalinen pääomarakenne on 100 % velkarahaa ellei konkurssiriskiä ja sen vaikutusta lainarahan hintaan huomioida lainkaan

13 TULORAHOITUS VS. OSAKEANTI Tulorahoituksen käyttämistä ei yritysjohdon tarvitse perustella rahoitusmarkkinoille rahoitusmuotona joustava saattaa johtaa kannattamattomiin investointeihin Tulorahoituksen hankkiminen ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia, osakeannista aiheutuu järjestelykustannuksia Tulorahoituksen käyttäminen ei kasvata yrityksen omistuspohjaa / laimenna nykyisten omistajien omistusosuutta, osakeannin seurauksena omistuspohja voi laajentua ei-toivotusti Jos yrityksen omistajakunta on rajallinen (esim. perheyhtiöt) voi tulorahoitus olla ainoa tapa kasvattaa omaa pääomaa Tulorahoitus on epävarmaa

14 OSAKEANTI Uusmerkintä: Osakepääoman korottaminen myymällä sijoittajille uusia osakkeita Tavallisesti vanhoilla omistajilla etuoikeus merkitä uusia osakkeita Suunnattu anti: osakkeiden myyminen määrätylle sijoittajalle/ sijoittajajoukolle (esim. yrityskaupassa myyjälle) Rahastoanti: Osakepääoman korottaminen antamalla vanhoille osakkeenomistajille uusia osakkeita vastikkeetta Osakepääomaan siirretään pääomaa joltain toiselta oman pääoman tililtä (esim. vararahasto) Yhtiö ei siis saa käyttöönsä uutta pääomaa! Listautumisanti: Osakeanti, jonka jälkeen yhtiö listautuu pörssiin

15 VÄLIRAHOITUS (MEZZANINE FINANCING) Oman ja vieraan pääoman välimuoto Optiolaina Yhtiön liikkeeseen laskema laina, jossa sijoittaja saa velkakirjan mukana yhden tai useamman optiotodistuksen eli warrantin sijoittajalle mahdollisuus ostaa yrityksen osakkeita jollain ennalta määrätyllä hinnalla Optiotodistuksilla ja velkakirjoilla voidaan käydä kauppaa erikseen Usein ns. bullet-laina, joka maksetaan takaisin yhdellä kertaa laina-ajan päättyessä Korko yleensä selvästi markkinakorkoja alhaisempi Vaihtovelkakirjalaina Yhtiön liikkeeseen laskema jälkimarkkinakelpoinen laina, joka voidaan vaihtaa yhtiön osakkeisiin Vaihdossa velkoja luopuu pääoman ja korkojen saamisoikeudesta Optio- ja lainaosuuksia ei voi erottaa

16 VÄLIRAHOITUS (MEZZANINE FINANCING) Pääomalaina Vakuudeton laina, jolle voidaan maksaa korkoa ja joka voidaan maksaa takaisin lainanantajalle vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä ylittää yhtiön taseen mukaisen tappion määrän Korkoa voidaan maksaa vain, jos yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja Konkurssitilanteessa pääomalainan antajalla on kaikkia muita velkojia huonompi etuoikeus yhtiön varoihin Tuottovaatimus perinteisiä lainoja korkeampi Taseessa luetaan vieraaseen pääomaan kuuluvaksi, mutta mikäli yhtiö saa pääomalainaa tappioiden katteeksi tai tavallisia lainoja muutetaan pääomalainaksi, yhtiö voi välttää pakkoselvitystilan, jos sen oma pääoma on menetetty

17 PÄÄOMALAINASTA OSAKEYHTIÖLAISSA 12 luku 1 : Yhtiö voi ottaa lainan (pääomalaina), jonka: 1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella; 2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän; sekä 3) pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta. Pääomalainan velkojan suostumuksella pääomalainaa voidaan käyttää osakepääoman korotuksen maksuksi, muuntaa sijoitetuksi vapaaksi omaksi pääomaksi tai käyttää yhtiön tappion kattamiseen. 2 : Sopimus pääomalainasta on tehtävä kirjallisesti. Lainaehtojen muutos tai vakuuden antaminen on pätemätön, jos se on 1 :n 1 momentin vastainen. Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin, jollei muuta ole yhtiön ja pääomalainojen velkojien kesken sovittu. Pääomalainat merkitään taseeseen erillisenä eränä.

18 VÄLIRAHOITUS (MEZZANINE FINANCING) Etuosake Osake, johon voi yhtiöjärjestyksen mukaan liittyä tavallista osaketta vähemmän äänivaltaa, mutta etuoikeus osinkoihin Hybridilaina Oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina (eli taseessa luetaan omaan pääomaan) Ostajina pääsääntöisesti suuret ammattisijoittajat Velkojalla ei oikeutta vaatia pääomaa takaisin tai korkojen maksua Korkea korko

19 ESIMERKKEJÄ HYBRIDILAINOISTA Trainers' Houselta hybridilaina Trainers' House valmistelee oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan eli niinsanotun hybridilainan liikkeeseenlaskua. Lainan tavoitesumma on 5 miljoonaa euroa. Pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki. Trainers' Housen merkittävät omistajat ovat sitoutuneet tarvittaessa merkitsemään lainan kokonaisuudessaan tai siltä osin, kuin lainaa ei merkitä ulkopuolisten sijoittajien toimesta. Hybridilainan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiö täyttää Satama Interactiven ja Trainers Housen sulautumisen yhteydessä solmitussa lainasopimuksessa olevan nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavan kovenantin. (http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/article ece) Finnairin 120 miljoonan hybridilaina ylimerkittiin Finnair laskee liikkeeseen 120 miljoonan euron suuruisen kotimaisen hybridilainan eli oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainan kuponkikorko on 9,00 prosenttia vuodessa. Finnairin mukaan laina ylimerkittiin. "Käytämme hybridilainaa meneillään olevan investointiohjelman rahoittamiseksi ja vahvistamme sillä pääomarakennettamme. Järjestely antaa meille vakaamman pohjan työskennellä kannattavuutemme parantamiseksi", Finnairin rahoitusjohtaja Mika Stirkkinen sanoo tiedotteessa. Lainan pääjärjestäjänä toimi Nordea Markets. (http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/article ece?s=r&wtm=_ )

20 VIERAAN PÄÄOMAN HINTA Rahan hinta ilmaistaan korkona Korko = Viitekorko + Asiakaskohtainen marginaali Neuvottelukysymys Viitekorkoja: Euribor: Euro Interbank offer rate Korko, jolla hyvän luottokelpoisuuden omaava pankki tarjoaa euromääräisiä pankkien välisiä talletuksia toiselle hyvän luottokelpoisuuden omaavalle pankille euroalueella (mukana 47 pankkia siten, että vähintään yksi pankki jokaisesta EU -maasta) Noteerataan viikon ja 1-12 kuukauden jaksoille Prime: Pankkien omat viitekorot Peruskorko: Valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistama korko Tällä hetkellä 0,50 % ( ) Rahan hintaan vaikuttavat myös muut maksut kuten luoton toimitusmaksu

21 KORKONOTEERAUKSIA EURIBOR 360: vko 0,341 0,942 1,195 0,404 0,315 0,082 0,082 0,098 1 kk 0,416 0,916 1,349 0,721 0,410 0,114 0,120 0,128 3 kk 0,656 1,093 1,535 1,131 0,753 0,218 0,227 0,225 6 kk 0,958 1,355 1,732 1,425 1,048 0,432 0,372 0, kk 1,215 1,714 2,057 1,762 1,381 0,677 0,609 0,537 Esimerkkejä Primekoroista: Aktia 1,75 1,75 1,75 1,75 1,50 1,25 1,25 FIM 1,35 1,65 1,35 1,05 0,85 0,65 0,65 Handelsbanken 1,50 1,95 1,95 1,60 1,50 1,35 1,35 Nordea 1,80 1,80 1,80 1,80 1,55 1,45 1,40 OP 1,55 1,55 1,55 1,55 1,20 1,00 1,00 Sampo/Danske 1,75 1,75 1,75 1,75 1,60 1,45 1,40 S-Pankki 1,50 1,50 1,25 1,25 1,00 1,00 0,75 Tapiola 1,95 1,95 1,95 1,70 1,50 1,50 1,40

22 TODELLISEN VUOSIKORON LASKEMINEN Todellisen vuosikoron määrittävä yhtälö osoittaa vuositasolla yhtäläisyyden luoton nostoerien summan nykyarvon ja takaisinmaksujen ja maksujen summan nykyarvon välillä: m k=1 C k m (1 + X) t k= D l (1 + X) S l l=1 missä X = todellinen vuosikorko m = viimeisen maksuerän järjestysnumero k = nostoerän numero C k = nostoerän k määrä t k = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin myöhemmän nostoerän nostopäivän välinen aika, joten t 1 = 0 m = viimeisen takaisinmaksun tai maksun numero l = takaisinmaksun tai maksun numero D l = takaisinmaksun tai maksun määrä S l = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin takaisinmaksun tai maksun maksupäivän välinen aika

23 ESIMERKKI TODELLISEN VUOSIKORON LASKEMISESTA Laina nostetaan 1.1. Lainakorko on 10 % p.a. (eli 5 %:n puolen vuoden korko) Lainan toimitusmaksu maksetaan noston yhteydessä Laina maksetaan takaisin kahdessa erässä: 1. erä puolen vuoden kuluttua nostosta ja 2. erä vuoden kuluttua nostosta Lyhennysten yhteydessä lainanantaja veloittaa lisäksi 500 Korko maksetaan lyhennysten yhteydessä: 1. korko 0, = , 2. korko 0, = (1+X) -0 = (1+X) (1+X) -1/ (1+X) -1 X = 12,0 %

24 LUOTTOLUOKITUS VS. VIERAAN PÄÄOMAN KUSTANNUS Rahoittajan lainaamalleen rahalle asettama hinta heijastaa lainaan liittyvää riskiä Lainarahan hinta on erilainen eri yrityksille Luottoluokituslaitosten tehtävänä arvioida yritysten luottokelpoisuutta Kahden suuren luottoluokituslaitoksen käyttämät luottokelpoisuusluokat: Hyvin korkea Korkea Spekulatiivinen Huono Moody s Aaa, Aa A, Baa Ba, B Caa, Ca, C Standard & Poor s AAA, AA A, BBB BB, B CCC, CC, C, D Vähintään BBB/Baa luokat ovat investment grade luokkia eli näihin luokkiin kuuluvien yritysten luottokelpoisuus on hyvä Muut luokat ovat junk bond luokkia eli näihin luokkiin kuuluvien yritysten luototukseen liittyy suuri riski

25 LUOTTOLUOKITUS VS. VIERAAN PÄÄOMAN KUSTANNUS AAA/Aaa: Korkojen ja pääoman takaisinmaksukyky äärimmäisen hyvä. AA/Aa: Korkojen ja pääoman takaisinmaksukyky erittäin hyvä. A: Korkojen ja pääoman takaisinmaksukyky hyvä. Epäsuotuisat taloudellisen tilanteen muutokset voivat muuttaa maksukykyä. BBB/Baa: Korkojen ja pääoman takaisinmaksukyky riittävä. Korkeampia luottoluokkia suurempi riski maksukyvyn heikkenemiselle epäsuotuisten taloudellisen tilanteen muutosten seurauksena. BB, B, CCC, CC/ Ba, B, Caa, Ca: Luotot pääasiassa spekulatiivisia. Luottoihin liittyy suuret riskit. C, D: Korot ja/tai lyhennykset maksamatta. Parhaan ja heikoimman investment grade luokan koroissa n. 0,5-1 prosenttiyksikön ero Junk bondeille yrityksen maksettava huomattavasti korkeampaa korkoa kuin investment grade -luotoille

26 D&B Finland Oy:n ratingperusteet: Kannattavuus Maksuvalmius Vakavaraisuus Rekisteritiedot Ikä Aktiivisuus Konsernitilinpäätös Tilinpäätös Muu talousinfo TOIMINTA TAUSTA D&B rating TALOUS MAKSU- TAPA Vastuuhenkilöt Konserni Yhtiösuhteet Muu taustainfo Maksuhäiriöt Paydex Perintätiedot Luottohistoria Rating koostuu neljästä pääratingperusteesta: toiminnasta, taustasta, taloudesta ja maksutavasta. Näitä analysoimalla ja painottamalla päädytään lopulliseen luottokelpoisuusarvioon (rating).

27 ESIMERKKEJÄ YRITYSTEN LUOTTOLUOKITUKSISTA Luottoluokittaja Standard & Poor's on alentanut matkapuhelinyhtiö Nokian pitkien lainojen luokitusta yhdellä pykälällä tasolle BBB tasolta BBB +. (http://www.taloussanomat.fi/yritykset/2011/08/02/nokian -luottoluokitus-laski-taas/ /12) Luottoluokittaja Standard & Poor's on pudottanut Fortumin luokitusnäkymät negatiivisiksi. Aikaisemmin näkymät olivat vakaat. S&P:n luottoluokitus Fortumille on edelleen "'A/A-1". S&P perustelee luokitusnäkymien muutosta volatiililla markkinatilanteella ja kannattavuuspaineilla. (http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/sampp+pudotti+fortumin+luottoluokitusnakymat+negatiivisiksi/a737150) Luottoluokittaja Fitch on alentanut UPM-Kymmenen luottoluokitusta. UPM:n uusi pitkän aikavälin luottoluokitus on nyt tasolla BB-, kun aiempi luokitus oli tasolla BB+. Fitchin mukaan UPM:n pitkän tähtäimen näkymät ovat negatiiviset. Lyhyen aikavälin luottoluokitus yhtiölle pysyy kuitenkin edelleen tasolla B. (http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/upmlle+luottoluokituksen+leikkaus/a314797?service=mobile)

28 MOODY SIN LUOTTOLUOKITUKSET NOKIALLE Päivämäärä Luokitus Toimenpide B1 Lasku Ba3 Lasku Ba1 Lasku Baa3 Lasku Baa2 Lasku A3 (Tarkkailussa) Mahdollinen lasku A3 Lasku A2 (Tarkkailussa) Mahdollinen lasku A2 Lasku A1 Vahvistus A1 Uusi Lähde1 : Lähde2: https://www.moodys.com/credit-ratings/nokia-oyj-credit-rating-2993

29 VAKUUDET Reaalivakuudet Henkilövakuudet Sopimusvakuudet eli kovenantit Positiivinen kovenantti: Negatiivinen kovenantti: luotonsaajan lupaus ennalta sovittujen taloudellisten indikaattoreiden pitämisestä sovitulla tasolla/sitoumus tietyn toimen suorittamiseksi laina-aikana tietyn toimen kieltäminen tai rajoittaminen luotonsaajalta laina-aikana

30 VIERAAN PÄÄOMAN VIPUVAIKUTUS Velkarahalla voidaan pyrkiä kasvattamaan oman pääoman tuottoa = vipuvaikutus Vipuvaikutus toimii, kun yrityksen koko pääoman tuotto ylittää vieraan pääoman kustannukset Esimerkki: Yrityksellä on omaa pääomaa ja mahdollisuus nostaa toiset lainaa 6 %:n vuosikorolla. Yritys voi investoida joko tai esimerkiksi osakemarkkinoille. Tarkastellaan molemmilla summilla ja kahdella tuotto-odotuksella (10 % ja 5 %) investoinnin vaikutusta oman pääoman tuottoon. 10 % 10 % 5 % 5 % Sijoitus Pääoman 10 % % % % tuotto = = = = Korkokulut 0 6 % % = = OPO:n tuotto ( ) = = = = OPO:n tuotto-% / / / / = 10 % = 14 % = 5 % = 4 %

31 PÄÄOMAN KESKIMÄÄRÄINEN KUSTANNUS Yrityksen pääoman kustannus voidaan laskea eri pääomaerien painotettuna kustannuksena: WACC VPO PO r VPO OPO PO r OPO WACC = Weighted Average Cost of Capital missä VPO = vieraan pääoman määrä OPO = oman pääoman määrä PO = koko yrityksen arvo (VPO + OPO) r VPO = vieraan pääoman kustannus r OPO = oman pääoman kustannus Jos korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja T = yritysverokanta: WACC VPO r (1 T) VPO PO OPO PO r OPO

32 PÄÄOMAN KESKIMÄÄRÄINEN KUSTANNUS - ESIMERKKI Yrityksellä on taseessaan omaa pääomaa 35 % ja vierasta 65 %. Oman pääoman kustannukseksi on arvioitu 17 % ja vieraan 6 %. Korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja yhtiöverokanta on 24,5 %. WACC 0,65 0,06 (1 0,245) 0,35 0,17 8,89% HUOM! Oman pääoman arvo kannattaa laskea markkina-arvon mukaan (jos mahdollista), koska sijoittajat vaativat tuottoa markkina -arvolle, ei substanssiarvolle!

33 PANKKILAINA Pankkilaina on tavanomaisin pitkäaikainen laina Esim. pk-yritysten ulkoisesta rahoituksesta yli 60 % on pankkilainaa Lainan takaisinmaksutapoja: Tasalyhennys: lainan hoitokulut (lyhennys + korko) ovat laina-ajan alussa suurimmat johtuen korkomenoista Annuiteettilyhennys: lainan hoitokulut ovat koko laina-ajan yhtä suuret eli alussa korkorasitus on suuri ja lyhennyksen osuus pieni Bullet-laina: takaisinmaksu kerralla laina-ajan päättyessä

34 TASALYHENNYSLAINA Tasalyhenteisessä lainassa lainapääoma jaetaan samansuuruisiin lyhennyksiin ja lainan korko lasketaan lyhennysten päälle Lyhennys ja korko Aika Alkuvaiheessa, kun pääoma ei ole ehtinyt lyhentyä paljoa, lainan maksuerät (lyhennys + korko) saattavat olla varsin suuria Sopii hyvin pienikorkoisille pienehköille lainasummille

35 TASAERÄLAINA ELI ANNUITEETTILAINA Tasaerä- eli annuiteettilainassa maksuerä (lyhennys + korko) on koko ajan samansuuruinen, mutta lyhennyksen ja koron suhde vaihtelee Lyhennys ja korko Aika Tavoitteena on, etteivät lainan lyhennykset kuormittaisi alkuvaiheessa kohtuuttomasti lainan takaisinmaksajaa Sopii pitkiin ja lainamäärältään suuriin lainoihin Asuntolainat yleensä annuiteettilainoja Jos korko muuttuu laina-aikana, kuukausierä joko nousee tai laskee riippuen korkomuutoksen suunnasta

36 ESIMERKKI ANNUITEETTILAINASTA Susanna harkitsee :n luoton ottamista uuden television ostoon ja lomamatkaan. Luoton vuotuinen korko olisi 15 % ja maksuaikaa hän saisi 3 vuotta. Lasketaan vuotuinen annuiteetti kaavasta: missä NA VJM 1 1 (1 r) n t t NA = nykyarvo VJM = vuotuinen jaksollinen maksu (= annuiteetti) r = diskonttauskorko n = jaksollisten maksujen lukumäärä = VJM (1/1,15^1 + 1/1,15^2 + 1/1,15^3) VJM = 3 000/2, = 1 313,93 tai kertomalla luoton määrä suoraan annuiteettitekijällä: 0,15 1,15^ = 1 313,93 1,15^3-1 Susannan tulisi siis maksaa vuosittain 1 313,93 kulutusluotosta. Annuiteetin sisältämät korot ja lyhennykset käyvät ilmi seuraavasta taulukosta: Vuosi Annuiteetti Korko Lyhennys ,93 450,00 863, ,93 320,41 993, ,93 171, ,

37 KIINTEÄ KUUKAUSIERÄ Annuiteettilainan eräs muoto on laina, jossa maksuerä (lyhennys + korko) sovitaan kiinteäksi korkomuutokset eivät vaikuta maksuerän kokoon Jos lainan korko nousee, laina-aika pitenee ja vastaavasti koron laskiessa laina-aikakin lyhenee Vaarana on se, että korkojen noustessa tarpeeksi laina ei enää lyhenekään, koska kuukausierä ei riitä välttämättä edes korkojen maksamiseen maksettava määrä saattaa kasvaa

38 LEASING-RAHOITUS Leasing on käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta tyypillisesti 3-5 vuodeksi Sopii erityisesti laitteille, joiden taloudellinen käyttöikä on lyhyt ja laitekannan halutaan pysyvän teknisesti ajan tasalla (esim. autot, tietokoneet) Rahoitusleasing kalusto vuokrataan rahoitusyhtiöltä, mutta kaluston korjaus ja ylläpito eivät sisälly vuokraan vaan usein laaditaan erillinen palvelusopimus jälleenmyyjän (ei rahoitusyhtiö) kanssa Käyttöleasing myös käyttökustannukset (huolto, vakuutukset) sisältyvät vuokraan ja vuokranantajana yleensä valmistaja/jälleenmyyjä Vuokrakauden lopussa vuokraajalla voi olla mahdollisuus lunastaa laite omakseen ns. jäännösarvon mukaisella hinnalla

39 ESIMERKKI RAHOITUSLEASINGISTA Yritys Oy Leasingvuokraaja 1. Leasingsopimus 2. Toimitus 4. Kuukausivuokrat Rahoitusyhtiö Kaluston toimittaja 3. Maksu

40 ESIMERKKI KÄYTTÖLEASINGISTA Yritys Oy Leasingvuokraaja 1. Toimitus 2. Kuukausivuokrat Kaluston toimittaja

41 LEASING-RAHOITUKSEN ETUJA YRITYKSELLE leasingvuokrat ovat kokonaan vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa säästää omaa pääomaa ja vähentää lainojen tarvetta ei tarvita erillisiä vakuuksia vanhoista koneista pääsee helposti eroon ja uusin tekniikka on koko ajan käytettävissä aiheutuvat kulut ovat tarkkaan selvillä kuukausitasolla investointi ei rasita yrityksen tasetta

42 ESIMERKKI LEASING-RAHOITUKSEN KUSTANNUKSISTA SuperPrint Oy suunnittelee auton hankintaa. Vaihtoehtoina ovat auton ostaminen :n hintaan ja vuokraaminen 3 %:lla hankintahinnasta/kk. Ostettaessa auto sen ylläpitoon, vakuutuksiin ym. menee arviolta /v. Tätä kustannusta ei synny vuokrattaessa auto, koska leasingsopimukseen kuuluvat myös nämä kustannukset. Leasingsopimuksen mukaan yritys voi ostaa auton puoleen hintaan kolmen vuoden kuluttua. Yritys on itse arvioinut voivansa myydä auton :lla viiden vuoden päästä. Laskentakorkona käytetään 15 %. Osto: Vuotuinen pääomakustannus = 0,2983 ( , ) = Vuotuiset käyttökustannukset YHTEENSÄ Leasing + osto: Leasingkustannusten nykyarvo = 2, % = Oston nykyarvo 3 vuoden päästä 0, = Käyttökustannusten nykyarvo (vuodet 4 ja 5) = 0, , =2 459 Jäännösarvon nykyarvo = 0, = Kustannusten nykyarvon summa jaettuna vuotuisiksi pääomakustannuksiksi = 0, = Eli vuokraaminen ja auton ostaminen kolmen vuoden päästä on edullisempi vaihtoehto

43 LEASINGSOPIMUKSEN ARVON MÄÄRITYS Leasingsopimuksen arvo voidaan määrittää nettonykyarvon laskentakaavalla NNA = H n t=1 T Dt + (1 T) L t (1 + (1 T) i) t missä H = hankintameno t = hyödykkeen taloudellinen käyttöaika T = verokanta D t = tasapoisto vuonna t L t = leasingvuokra vuonna t i = laskentakorkokanta

44 ESIMERKKI Hyödykkeen hankintameno on ja taloudellinen käyttöaika 10 vuotta. Yhtiöverokanta on 24,5 %. Yhtiölle on tarjottu leasingsopimusta ko. hyödykkeen vuokraamiseksi. Leasingmaksut olisivat /vuosi. Kannattaako yhtiön ostaa vai leasata ko. hyödyke? Yritys käyttää 15 %:n laskentakorkokantaa. T Dt + (1-T) Lt = 0, (1-0,245) = 1 377,5 Diskontataan nämä arvot kymmeneltä vuodelta käyttäen jaksollisten maksujen diskonttaustekijää: 5, ,5 = 6 913,4 (korko 15 %) NNA = ,4 = 3 086,6 Jos verovaikutus huomioidaan myös laskentakorossa, NNA = 1 997,0 Koska luku on positiivinen, kannattaa hyväksyä leasingsopimus.

45 OSAMAKSUKAUPPA Osamaksukauppa on irtaimen käyttöomaisuuden rahoittamista osamaksukaupan ehdoin Tavallisesti osamaksulla rahoitetaan pitkäikäisiä hyvin arvonsa säilyttäviä kohteita, esim. teollisuuden koneet, hyötyajoneuvot Osamaksulla voidaan rahoittaa jopa 70 % investointikohteen verollisesta hankintahinnasta Osamaksun kohde on rahoituksen vakuutena Luotto maksetaan osamaksuerissä, jotka lasketaan annuiteettimenetelmällä Erät sisältävät pääoman lyhennyksen ja koron Korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja Kauppahintaan sisältyvä arvonlisävero on yleensä vähennyskelpoinen heti, kun kohde on toimitettu Kun osamaksuluotto on kokonaan maksettu, siirtyy kohteen omistusoikeus yritykselle

46 ESIMERKKI Osamaksulla maksettavan hyödykkeen hankintahinta on Ostaja maksaa 15 %:n käsirahan ja 36 kuukausierää niin, että ensimmäinen erä maksetaan kuukauden kuluttua kaupanteosta. Vuosikorko on 8 %. Kunkin osamaksuerän maksun yhteydessä veloitetaan lisäksi toimitusmaksu 5 /erä. Luotonperustamismaksu on 80. Kuukausikorko = 8 %/12 = 0,667 % Käsiraha = 0, = Rahoitettava osuus on = Osamaksuerä = (0,00667*1,00667^36/(1,00667^36-1)) = 561, = 566,86 Luottohinta = ,86 = Luottokustannukset = = 2 557

47 LEASING VS. OSAMAKSUKAUPPA LEASING Määräaikainen vuokraus Kohde toimii vakuutena Taseen ulkopuolista rahoitusta Vuokrat tuloslaskelmaan Alv:n vähennysoikeus vuokraerittäin Ostotarjous vuokrakauden jälkeen OSAMAKSUKAUPPA Osamaksukauppa Kohde toimii vakuutena Kohde ja velka taseessa Poistot ja kulut tuloslaskelmaan Alv:n vähennysoikeus toimitushetkellä Omistusoikeus kohteeseen, kun erät maksettu Lähde:

48 FACTORING -RAHOITUS Factoring-rahoitus = yritys saa lainaa rahoitusyhtiöltä myyntisaataviaan vastaan tai yritys myy myyntisaatavansa rahoitusyhtiölle Yritys saa välittömästi käyttöönsä osan (usein 80 %) myyntisaatavansa pääomasta Loput summasta vähennettynä rahoitusyhtiön palkkiolla yritys saa, kun asiakas on maksanut laskun Jos asiakas ei maksa laskua, rahoitusyhtiö siirtää saatavan kokonaisuudessaan takaisin yritykselle Factoring-rahoitus antaa yritykselle välittömästi käyttöön suurimman osan kauppahinnasta, jolloin omia varoja ei sitoudu asiakkaiden luotottamiseen Rahoitusyhtiö saa järjestelyssä antamalleen luotolle vakuuden, kun luottomäärän ei anneta missään vaiheessa saavuttaa laskusaatavien yhteissummaa Järjestelyssä siirretään yleensä koko laskukanta rahoitusyhtiölle

49 ESIMERKKEJÄ INVESTOINTIAVUSTUKSISTA Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) voi myöntää työllisyysmäärärahoista työllisyysperusteista investointiavustusta rakentamista, kunnossapitoa, perusparannusta, laajentamista ja rakenteellisesti uudelleen järjestämistä koskeviin hankkeisiin ja muihin investointeihin. ELY-keskukset voivat myöntää yritysten investointitukea mm. maaseudulla toimiville alle 10 työntekijän mikroyrityksille ja alle 250 työntekijän pk -yrityksille, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. RAY:n investointiavustusta voi hakea menoihin, jotka syntyvät uudisrakentamisesta, peruskorjauksesta, kiinteistön tai tiettyjen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostosta tai irtaimen käyttöomaisuuden hankinnasta. Tekes rahoittaa yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen. Rahoitusta voidaan käyttää mm. tutkimukseen ja kehitykseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, organisaation/prosessien/johtamisen kehittämiseen. Finnvera tekee pääomasijoituksia mm. aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sekä teknologiaintensiivisiin tai innovatiivisiin palveluyrityksiin, joilla on potentiaalia kehittyä kansainvälisiksi kasvuyrityksiksi.

50 RAHOITUSMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVAT MM. Yrityksen kyky tuottaa tulorahoitusta Vahvalla tulorahoituksella yhtiö ei välttämättä tarvitse ulkopuolista rahoitusta Heikolla tulorahoituksella investoinnit vaativat ulkopuolista rahoitusta, joko lainarahaa tai oman pääoman ehtoista rahoitusta Halukkuus luopua määräysvallasta yhtiön asioihin Jos päätöksentekoa ollaan valmiita hajauttamaan, omistajakuntaa voidaan kasvattaa osakeannein Jos määräysvallasta ei haluta luopua, oman pääoman ehtoisen rahoituksen käyttö on rajoitetumpaa Yhtiön kyky ja halukkuus kantaa rahoitusriskiä Jos riskinsietokyky on hyvä, velkarahoitus on mahdollista ja velalla voidaan nostaa yhtiön osakekohtaista tulosta (EPS) rahoitusriski kasvaa Jos riskinsietokyky on alhainen, suositaan oman pääoman ehtoista rahoitusta EPS laskee osakemäärän kasvaessa, jos tulos ei kasva riittävästi Yhtiön luottoluokitus Hyvä luottoluokitus mahdollistaa rahan lainaamisen hyvin ehdoin Hyvä luottoluokitus auttaa myös oman pääoman ehtoisen rahoituksen saamisessa

51 YHTEENVETO: YRITYKSEN RAHOITUS ON TERVEELLÄ POHJALLA, KUN tulorahoitusta on riittävästi ja se syntyy kannattavan liiketoiminnan kautta, ei esim. avustuksilla tai valuuttakurssimuutosten avulla omaa pääomaa (riskipääomaa) on riittävästi pitkäaikaista lainaa on saatu kattamaan pitkävaikutteiset investoinnit korollista lyhytaikaista velkaa on käytetty vain lyhytaikaisiin tarpeisiin kokonaisvelkamäärä on hallittavissa (ei esim. ylitä toimialan keskimääräisiä arvoja) ja tulorahoitus riittää velanhoitokulujen maksamiseen

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Tasaerälaina ja osamaksukauppa

Tasaerälaina ja osamaksukauppa Tasaerälaina ja osamaksukauppa Merkintöjä Yleensä laskussa lähdetään todellisesta vuosikorosta. Merkitään todellista vuosikorkokantaa kirjaimella i a, jolloin vuosikorkotekijä on (1 + i a ). Merkintöjä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa Juha-Pekka Ketola Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt. j Esittely yhtiökokoukselle

Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt. j Esittely yhtiökokoukselle Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt j Esittely yhtiökokoukselle 30.11.2011 Peruskorjausohjelma lyhyt esittely Yhtiöllä on suunnitelmat joiden mukaan perusparannus- ohjelma käynnistetään syksyllä

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet 1(8) Helsingin rahoituksen periaatteet 2(8) Sisällys 1 Rahoituksen tavoitteet ja päätehtävät...3 1.1 Tavoitteet...3 1.2 Päätehtävät...3 1.3 Periaatteet...3 2 Rahoituksen suunnittelu...4 3 Ulkoinen velkarahoitus...4

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Rahavirtojen diskonttaamisen periaate

Rahavirtojen diskonttaamisen periaate Rahavirtojen diskonttaamisen periaate TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 14.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Unelmien koti kiikarissa? ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Ensimmäisen oman asunnon ostaminen saattaa tuntua henkisesti ja rahallisesti isolta päätökseltä, johon liittyy paljon uutta ja tuntematonta. Tämä opas

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa 1. Arvon määritys a) Mitkä tekijät vaikuttavat osto- ja myyntioptioiden arvoon ja miten? b) Yrityksen osingon oletetaan olevan ensi vuonna 3 euroa per osake ja osinkojen uskotaan kasvavan 6 % vuosivauhtia.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

10.8 Investoinnin sisäinen korkokanta

10.8 Investoinnin sisäinen korkokanta 154 108 Investoinnin sisäinen korkokanta Investoinnin sisäinen korkokanta on se laskentakorko, jolla investoinnin nettonykyarvo on nolla Investointi on tuottava (kannattava), jos sen sisäinen korkokanta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 3.5% edellisvuodesta ollen EUR 4.9m (EUR 31.4m Q3/2). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy Arvonmääritysopas Copyright 2015 3J Consulting Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisua ei saa ladata tai julkaista ilman julkaisijan lupaa. Luvan saamiseksi kysy kirjallisesti julkaisijalta: info@3j.fi

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot