INVESTOINTIEN RAHOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTOINTIEN RAHOITUS"

Transkriptio

1 INVESTOINTIEN RAHOITUS

2 INVESTOINTIEN RAHOITUS Yritystoiminta perustuu investointeihin, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia Omistajille lisäarvoa Yritystoiminnan rahoituspäätökset liittyvät taseen vastaavaa - ja vastattavaapuoliin Miten saadaan vastaavaa-puolen omaisuudelle mahdollisimman hyvä tuotto eli mihin kohteisiin kannattaa investoida? Miten saadaan vastattavaa-puolella esitetty yritystoiminnan rahoitus hoidettua mahdollisimman edullisesti eli miten mm. investoinnit rahoitetaan? Metropolia Ammattikorkeakoulu 2

3 Mihin tarkoituksiin yritykset ovat hakeneet uutta rahoitusta? (Yritysrahoituskysely 2012) Lähde:

4 RAHOITUSMUODOT Tulorahoitus Pääomarahoitus Oma pääoma Vieras pääoma Ulkoinen oma pääoma: mm. osakeannein omistajilta hankittu pääoma Sisäinen oma pääoma: tulorahoituksena hankittu kassavirta Välirahoitus Avustukset - esim. kunnat, RAY, Tekes, Sitra, Finnvera

5 RAHOITUKSEN SYSTEMATIIKKAA TULORAHOITUS Korot Verot Osingot INVESTOINNIT käyttöomaisuus käyttöpääoma PÄÄOMARAKENNE vieraan pääoman määrä oman pääoman määrä AVUSTUKSET

6 ESIMERKKEJÄ YRITYSTEN OMAVARAISUUSASTEISTA 2012, 2011, 2009 Omavaraisuusaste = Oma pääoma/kokonaispääoma 1 VR (*) (*) 83 % 17 STOCKMANN 43 % (42 %) 44 % 2 RAISIO (*) (*) 73 % 18 FORTUM 44 % (44 %) 43 % 3 ALMAMEDIA (*) (*) 67 % 19 HUHTAMÄKI (*) (*) 42 % 4 NOKIAN RENKAAT 71 % (63 %) 62 % 20 NOKIA 32 % (38 %) 41 % 5 ORION (*) (64 %) 61 % 21 SANOMA 42 % (37 %) 41 % 6 RAUTARUUKKI 46 % (49 %) 60 % 22 ATRIA (*) (40 %) 40 % 7 KESKO 53 % (54 %) 54 % 23 WÄRTSILÄ 42 % (41 %) 40 % 8 TELIASONERA 45 % (49 %) 53 % 24 NESTEOIL 35 % (34 %) 39 % 9 OUTOKUMPU 31 % (40 %) 51 % 25 GARGOTEC (*) (43 %) 38 % 10 UPM 46 % (49 %) 49 % 26 HKSCAN (*) (34 %) 37 % 11 KONE 49 % (54 %) 47 % 27 FINNAIR 36 % (33 %) 36 % 12 ELISA 43 % (42 %) 46 % 28 METSO 41 % (40 %) 36 % 13 TIETO 50 % (46 %) 46 % 29 YIT 33 % (30 %) 34 % 14 KONECRANES (*) (34 %) 45 % 30 LEMMINKÄINEN (*) (*) 31 % 15 STORAENSO 43 % (46 %) 45 % 16 KEMIRA (*) (51 %) 45 % * Vastaava tieto puuttuu vuodelta 2012 * Vastaava tieto puuttuu vuodelta 2011 Lähde:

7 RAHOITUSMARKKINAT Rahoitusmarkkinat ohjaavat pääomia ylijäämäsektorilta (mm. kotitaloudet) alijäämäsektorille (mm. yritykset) Rahoitusmarkkinat Rahamarkkinat Pääomamarkkinat Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma Alle vuoden pituiset rahoitusinstrumentit kuuluvat rahamarkkinoille, yli vuoden pituiset instrumentit pääomamarkkinoille Joukkovelkakirjamarkkinat: kaupankäynti pörssissä ja sen ulkopuolella Osakemarkkinat: kaupankäynti pörssissä ja sen ulkopuolella

8 RAHOITUKSEN VÄLITTÄJÄT/LÄHTEET Pankit Vakuutuslaitokset Kiinnitysluottopankit Rahoitusyhtiöt Leasingrahoitus Factoringrahoitus Osamaksukaupan rahoitus Erityisluottolaitokset Julkisen vallan omistamia Rahoittavat mm. kohteita, joita yksityiset rahoittajat eivät rahoita Sijoitustoimintaan erikoistuneet yritykset (pankkiiriliikkeet, sijoitusyhtiöt, sijoitusrahastot) Bisnesenkelit

9 Tärkein käytetyistä rahoituslähteistä (Yritysrahoituskysely 2012) Lähde:

10 OMAN JA VIERAAN PÄÄOMAN KESKEISET PIIRTEET Oma pääoma Vieras pääoma Pääoman palautus Yleensä ei palauteta Maksetaan takaisin sopimuksen mukaan Velvollisuus maksaa Ei ole Maksetaan tuottoa sopimuksen mukaan Riski vs. tuottovaatimus Korkea riski ja korkea Pieni riski ja tuotto tuottovaatimus Etuoikeusasema Etuoikeusjärjestyksessä Ennen omaa pääomaa voitonjaossa ja viimeinen konkurssitilanteessa Äänivalta yrityksen Kyllä Ei asioissa

11 OMA PÄÄOMA VS. VIERAS PÄÄOMA Oma pääoma vierasta pääomaa joustavampi rahoitusmuoto Vieras pääoma yleensä omaa pääomaa halvempaa Järjestelykustannukset vieraan pääoman hankinnasta yleensä alhaisemmat kuin ulkoisen oman pääoman hankinnasta Vieraasta pääomasta maksettavat korot ovat verovähennyskelpoisia eli vieraalla pääomalla veroetu omaan pääomaan verrattuna Vieras pääoma ei laimenna vanhojen omistajien omistusosuutta Mitä enemmän vierasta pääomaa yrityksellä on, sitä suurempi rahoitusriski yritykseen liittyy ja sitä korkeampi on omistajien tuottovaatimus Omalla pääomalla on helpompi selvitä heikompien kausien yli kuin vieraalla pääomalla

12 KUINKA SUURI OSA INVESTOINNEISTA TULISI RAHOITTAA OMALLA JA KUINKA SUURI VIERAALLA PÄÄOMALLA? Pääomarakenteen ollessa optimaalinen yrityksen rahoituksen hinta (WACC) on pienimmillään Yrityksen pääomarakenne ei vaikuta yrityksen arvoon (taseen vastaavat) Oman pääoman tuottovaatimus sitä suurempi, mitä enemmän velkaa yrityksellä on Jos verovaikutusta ei huomioida, velkaantuminen ei vaikuta pääoman keskimääräiseen kustannukseen Jos korkojen verovähennysoikeus huomioidaan, optimaalinen pääomarakenne on 100 % velkarahaa ellei konkurssiriskiä ja sen vaikutusta lainarahan hintaan huomioida lainkaan

13 TULORAHOITUS VS. OSAKEANTI Tulorahoituksen käyttämistä ei yritysjohdon tarvitse perustella rahoitusmarkkinoille rahoitusmuotona joustava saattaa johtaa kannattamattomiin investointeihin Tulorahoituksen hankkiminen ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia, osakeannista aiheutuu järjestelykustannuksia Tulorahoituksen käyttäminen ei kasvata yrityksen omistuspohjaa / laimenna nykyisten omistajien omistusosuutta, osakeannin seurauksena omistuspohja voi laajentua ei-toivotusti Jos yrityksen omistajakunta on rajallinen (esim. perheyhtiöt) voi tulorahoitus olla ainoa tapa kasvattaa omaa pääomaa Tulorahoitus on epävarmaa

14 OSAKEANTI Uusmerkintä: Osakepääoman korottaminen myymällä sijoittajille uusia osakkeita Tavallisesti vanhoilla omistajilla etuoikeus merkitä uusia osakkeita Suunnattu anti: osakkeiden myyminen määrätylle sijoittajalle/ sijoittajajoukolle (esim. yrityskaupassa myyjälle) Rahastoanti: Osakepääoman korottaminen antamalla vanhoille osakkeenomistajille uusia osakkeita vastikkeetta Osakepääomaan siirretään pääomaa joltain toiselta oman pääoman tililtä (esim. vararahasto) Yhtiö ei siis saa käyttöönsä uutta pääomaa! Listautumisanti: Osakeanti, jonka jälkeen yhtiö listautuu pörssiin

15 VÄLIRAHOITUS (MEZZANINE FINANCING) Oman ja vieraan pääoman välimuoto Optiolaina Yhtiön liikkeeseen laskema laina, jossa sijoittaja saa velkakirjan mukana yhden tai useamman optiotodistuksen eli warrantin sijoittajalle mahdollisuus ostaa yrityksen osakkeita jollain ennalta määrätyllä hinnalla Optiotodistuksilla ja velkakirjoilla voidaan käydä kauppaa erikseen Usein ns. bullet-laina, joka maksetaan takaisin yhdellä kertaa laina-ajan päättyessä Korko yleensä selvästi markkinakorkoja alhaisempi Vaihtovelkakirjalaina Yhtiön liikkeeseen laskema jälkimarkkinakelpoinen laina, joka voidaan vaihtaa yhtiön osakkeisiin Vaihdossa velkoja luopuu pääoman ja korkojen saamisoikeudesta Optio- ja lainaosuuksia ei voi erottaa

16 VÄLIRAHOITUS (MEZZANINE FINANCING) Pääomalaina Vakuudeton laina, jolle voidaan maksaa korkoa ja joka voidaan maksaa takaisin lainanantajalle vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä ylittää yhtiön taseen mukaisen tappion määrän Korkoa voidaan maksaa vain, jos yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja Konkurssitilanteessa pääomalainan antajalla on kaikkia muita velkojia huonompi etuoikeus yhtiön varoihin Tuottovaatimus perinteisiä lainoja korkeampi Taseessa luetaan vieraaseen pääomaan kuuluvaksi, mutta mikäli yhtiö saa pääomalainaa tappioiden katteeksi tai tavallisia lainoja muutetaan pääomalainaksi, yhtiö voi välttää pakkoselvitystilan, jos sen oma pääoma on menetetty

17 PÄÄOMALAINASTA OSAKEYHTIÖLAISSA 12 luku 1 : Yhtiö voi ottaa lainan (pääomalaina), jonka: 1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella; 2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän; sekä 3) pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta. Pääomalainan velkojan suostumuksella pääomalainaa voidaan käyttää osakepääoman korotuksen maksuksi, muuntaa sijoitetuksi vapaaksi omaksi pääomaksi tai käyttää yhtiön tappion kattamiseen. 2 : Sopimus pääomalainasta on tehtävä kirjallisesti. Lainaehtojen muutos tai vakuuden antaminen on pätemätön, jos se on 1 :n 1 momentin vastainen. Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin, jollei muuta ole yhtiön ja pääomalainojen velkojien kesken sovittu. Pääomalainat merkitään taseeseen erillisenä eränä.

18 VÄLIRAHOITUS (MEZZANINE FINANCING) Etuosake Osake, johon voi yhtiöjärjestyksen mukaan liittyä tavallista osaketta vähemmän äänivaltaa, mutta etuoikeus osinkoihin Hybridilaina Oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina (eli taseessa luetaan omaan pääomaan) Ostajina pääsääntöisesti suuret ammattisijoittajat Velkojalla ei oikeutta vaatia pääomaa takaisin tai korkojen maksua Korkea korko

19 ESIMERKKEJÄ HYBRIDILAINOISTA Trainers' Houselta hybridilaina Trainers' House valmistelee oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan eli niinsanotun hybridilainan liikkeeseenlaskua. Lainan tavoitesumma on 5 miljoonaa euroa. Pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki. Trainers' Housen merkittävät omistajat ovat sitoutuneet tarvittaessa merkitsemään lainan kokonaisuudessaan tai siltä osin, kuin lainaa ei merkitä ulkopuolisten sijoittajien toimesta. Hybridilainan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiö täyttää Satama Interactiven ja Trainers Housen sulautumisen yhteydessä solmitussa lainasopimuksessa olevan nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavan kovenantin. (http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/article ece) Finnairin 120 miljoonan hybridilaina ylimerkittiin Finnair laskee liikkeeseen 120 miljoonan euron suuruisen kotimaisen hybridilainan eli oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainan kuponkikorko on 9,00 prosenttia vuodessa. Finnairin mukaan laina ylimerkittiin. "Käytämme hybridilainaa meneillään olevan investointiohjelman rahoittamiseksi ja vahvistamme sillä pääomarakennettamme. Järjestely antaa meille vakaamman pohjan työskennellä kannattavuutemme parantamiseksi", Finnairin rahoitusjohtaja Mika Stirkkinen sanoo tiedotteessa. Lainan pääjärjestäjänä toimi Nordea Markets. (http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/article ece?s=r&wtm=_ )

20 VIERAAN PÄÄOMAN HINTA Rahan hinta ilmaistaan korkona Korko = Viitekorko + Asiakaskohtainen marginaali Neuvottelukysymys Viitekorkoja: Euribor: Euro Interbank offer rate Korko, jolla hyvän luottokelpoisuuden omaava pankki tarjoaa euromääräisiä pankkien välisiä talletuksia toiselle hyvän luottokelpoisuuden omaavalle pankille euroalueella (mukana 47 pankkia siten, että vähintään yksi pankki jokaisesta EU -maasta) Noteerataan viikon ja 1-12 kuukauden jaksoille Prime: Pankkien omat viitekorot Peruskorko: Valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistama korko Tällä hetkellä 0,50 % ( ) Rahan hintaan vaikuttavat myös muut maksut kuten luoton toimitusmaksu

21 KORKONOTEERAUKSIA EURIBOR 360: vko 0,341 0,942 1,195 0,404 0,315 0,082 0,082 0,098 1 kk 0,416 0,916 1,349 0,721 0,410 0,114 0,120 0,128 3 kk 0,656 1,093 1,535 1,131 0,753 0,218 0,227 0,225 6 kk 0,958 1,355 1,732 1,425 1,048 0,432 0,372 0, kk 1,215 1,714 2,057 1,762 1,381 0,677 0,609 0,537 Esimerkkejä Primekoroista: Aktia 1,75 1,75 1,75 1,75 1,50 1,25 1,25 FIM 1,35 1,65 1,35 1,05 0,85 0,65 0,65 Handelsbanken 1,50 1,95 1,95 1,60 1,50 1,35 1,35 Nordea 1,80 1,80 1,80 1,80 1,55 1,45 1,40 OP 1,55 1,55 1,55 1,55 1,20 1,00 1,00 Sampo/Danske 1,75 1,75 1,75 1,75 1,60 1,45 1,40 S-Pankki 1,50 1,50 1,25 1,25 1,00 1,00 0,75 Tapiola 1,95 1,95 1,95 1,70 1,50 1,50 1,40

22 TODELLISEN VUOSIKORON LASKEMINEN Todellisen vuosikoron määrittävä yhtälö osoittaa vuositasolla yhtäläisyyden luoton nostoerien summan nykyarvon ja takaisinmaksujen ja maksujen summan nykyarvon välillä: m k=1 C k m (1 + X) t k= D l (1 + X) S l l=1 missä X = todellinen vuosikorko m = viimeisen maksuerän järjestysnumero k = nostoerän numero C k = nostoerän k määrä t k = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin myöhemmän nostoerän nostopäivän välinen aika, joten t 1 = 0 m = viimeisen takaisinmaksun tai maksun numero l = takaisinmaksun tai maksun numero D l = takaisinmaksun tai maksun määrä S l = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin takaisinmaksun tai maksun maksupäivän välinen aika

23 ESIMERKKI TODELLISEN VUOSIKORON LASKEMISESTA Laina nostetaan 1.1. Lainakorko on 10 % p.a. (eli 5 %:n puolen vuoden korko) Lainan toimitusmaksu maksetaan noston yhteydessä Laina maksetaan takaisin kahdessa erässä: 1. erä puolen vuoden kuluttua nostosta ja 2. erä vuoden kuluttua nostosta Lyhennysten yhteydessä lainanantaja veloittaa lisäksi 500 Korko maksetaan lyhennysten yhteydessä: 1. korko 0, = , 2. korko 0, = (1+X) -0 = (1+X) (1+X) -1/ (1+X) -1 X = 12,0 %

24 LUOTTOLUOKITUS VS. VIERAAN PÄÄOMAN KUSTANNUS Rahoittajan lainaamalleen rahalle asettama hinta heijastaa lainaan liittyvää riskiä Lainarahan hinta on erilainen eri yrityksille Luottoluokituslaitosten tehtävänä arvioida yritysten luottokelpoisuutta Kahden suuren luottoluokituslaitoksen käyttämät luottokelpoisuusluokat: Hyvin korkea Korkea Spekulatiivinen Huono Moody s Aaa, Aa A, Baa Ba, B Caa, Ca, C Standard & Poor s AAA, AA A, BBB BB, B CCC, CC, C, D Vähintään BBB/Baa luokat ovat investment grade luokkia eli näihin luokkiin kuuluvien yritysten luottokelpoisuus on hyvä Muut luokat ovat junk bond luokkia eli näihin luokkiin kuuluvien yritysten luototukseen liittyy suuri riski

25 LUOTTOLUOKITUS VS. VIERAAN PÄÄOMAN KUSTANNUS AAA/Aaa: Korkojen ja pääoman takaisinmaksukyky äärimmäisen hyvä. AA/Aa: Korkojen ja pääoman takaisinmaksukyky erittäin hyvä. A: Korkojen ja pääoman takaisinmaksukyky hyvä. Epäsuotuisat taloudellisen tilanteen muutokset voivat muuttaa maksukykyä. BBB/Baa: Korkojen ja pääoman takaisinmaksukyky riittävä. Korkeampia luottoluokkia suurempi riski maksukyvyn heikkenemiselle epäsuotuisten taloudellisen tilanteen muutosten seurauksena. BB, B, CCC, CC/ Ba, B, Caa, Ca: Luotot pääasiassa spekulatiivisia. Luottoihin liittyy suuret riskit. C, D: Korot ja/tai lyhennykset maksamatta. Parhaan ja heikoimman investment grade luokan koroissa n. 0,5-1 prosenttiyksikön ero Junk bondeille yrityksen maksettava huomattavasti korkeampaa korkoa kuin investment grade -luotoille

26 D&B Finland Oy:n ratingperusteet: Kannattavuus Maksuvalmius Vakavaraisuus Rekisteritiedot Ikä Aktiivisuus Konsernitilinpäätös Tilinpäätös Muu talousinfo TOIMINTA TAUSTA D&B rating TALOUS MAKSU- TAPA Vastuuhenkilöt Konserni Yhtiösuhteet Muu taustainfo Maksuhäiriöt Paydex Perintätiedot Luottohistoria Rating koostuu neljästä pääratingperusteesta: toiminnasta, taustasta, taloudesta ja maksutavasta. Näitä analysoimalla ja painottamalla päädytään lopulliseen luottokelpoisuusarvioon (rating).

27 ESIMERKKEJÄ YRITYSTEN LUOTTOLUOKITUKSISTA Luottoluokittaja Standard & Poor's on alentanut matkapuhelinyhtiö Nokian pitkien lainojen luokitusta yhdellä pykälällä tasolle BBB tasolta BBB +. (http://www.taloussanomat.fi/yritykset/2011/08/02/nokian -luottoluokitus-laski-taas/ /12) Luottoluokittaja Standard & Poor's on pudottanut Fortumin luokitusnäkymät negatiivisiksi. Aikaisemmin näkymät olivat vakaat. S&P:n luottoluokitus Fortumille on edelleen "'A/A-1". S&P perustelee luokitusnäkymien muutosta volatiililla markkinatilanteella ja kannattavuuspaineilla. (http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/sampp+pudotti+fortumin+luottoluokitusnakymat+negatiivisiksi/a737150) Luottoluokittaja Fitch on alentanut UPM-Kymmenen luottoluokitusta. UPM:n uusi pitkän aikavälin luottoluokitus on nyt tasolla BB-, kun aiempi luokitus oli tasolla BB+. Fitchin mukaan UPM:n pitkän tähtäimen näkymät ovat negatiiviset. Lyhyen aikavälin luottoluokitus yhtiölle pysyy kuitenkin edelleen tasolla B. (http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/upmlle+luottoluokituksen+leikkaus/a314797?service=mobile)

28 MOODY SIN LUOTTOLUOKITUKSET NOKIALLE Päivämäärä Luokitus Toimenpide B1 Lasku Ba3 Lasku Ba1 Lasku Baa3 Lasku Baa2 Lasku A3 (Tarkkailussa) Mahdollinen lasku A3 Lasku A2 (Tarkkailussa) Mahdollinen lasku A2 Lasku A1 Vahvistus A1 Uusi Lähde1 : Lähde2: https://www.moodys.com/credit-ratings/nokia-oyj-credit-rating-2993

29 VAKUUDET Reaalivakuudet Henkilövakuudet Sopimusvakuudet eli kovenantit Positiivinen kovenantti: Negatiivinen kovenantti: luotonsaajan lupaus ennalta sovittujen taloudellisten indikaattoreiden pitämisestä sovitulla tasolla/sitoumus tietyn toimen suorittamiseksi laina-aikana tietyn toimen kieltäminen tai rajoittaminen luotonsaajalta laina-aikana

30 VIERAAN PÄÄOMAN VIPUVAIKUTUS Velkarahalla voidaan pyrkiä kasvattamaan oman pääoman tuottoa = vipuvaikutus Vipuvaikutus toimii, kun yrityksen koko pääoman tuotto ylittää vieraan pääoman kustannukset Esimerkki: Yrityksellä on omaa pääomaa ja mahdollisuus nostaa toiset lainaa 6 %:n vuosikorolla. Yritys voi investoida joko tai esimerkiksi osakemarkkinoille. Tarkastellaan molemmilla summilla ja kahdella tuotto-odotuksella (10 % ja 5 %) investoinnin vaikutusta oman pääoman tuottoon. 10 % 10 % 5 % 5 % Sijoitus Pääoman 10 % % % % tuotto = = = = Korkokulut 0 6 % % = = OPO:n tuotto ( ) = = = = OPO:n tuotto-% / / / / = 10 % = 14 % = 5 % = 4 %

31 PÄÄOMAN KESKIMÄÄRÄINEN KUSTANNUS Yrityksen pääoman kustannus voidaan laskea eri pääomaerien painotettuna kustannuksena: WACC VPO PO r VPO OPO PO r OPO WACC = Weighted Average Cost of Capital missä VPO = vieraan pääoman määrä OPO = oman pääoman määrä PO = koko yrityksen arvo (VPO + OPO) r VPO = vieraan pääoman kustannus r OPO = oman pääoman kustannus Jos korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja T = yritysverokanta: WACC VPO r (1 T) VPO PO OPO PO r OPO

32 PÄÄOMAN KESKIMÄÄRÄINEN KUSTANNUS - ESIMERKKI Yrityksellä on taseessaan omaa pääomaa 35 % ja vierasta 65 %. Oman pääoman kustannukseksi on arvioitu 17 % ja vieraan 6 %. Korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja yhtiöverokanta on 24,5 %. WACC 0,65 0,06 (1 0,245) 0,35 0,17 8,89% HUOM! Oman pääoman arvo kannattaa laskea markkina-arvon mukaan (jos mahdollista), koska sijoittajat vaativat tuottoa markkina -arvolle, ei substanssiarvolle!

33 PANKKILAINA Pankkilaina on tavanomaisin pitkäaikainen laina Esim. pk-yritysten ulkoisesta rahoituksesta yli 60 % on pankkilainaa Lainan takaisinmaksutapoja: Tasalyhennys: lainan hoitokulut (lyhennys + korko) ovat laina-ajan alussa suurimmat johtuen korkomenoista Annuiteettilyhennys: lainan hoitokulut ovat koko laina-ajan yhtä suuret eli alussa korkorasitus on suuri ja lyhennyksen osuus pieni Bullet-laina: takaisinmaksu kerralla laina-ajan päättyessä

34 TASALYHENNYSLAINA Tasalyhenteisessä lainassa lainapääoma jaetaan samansuuruisiin lyhennyksiin ja lainan korko lasketaan lyhennysten päälle Lyhennys ja korko Aika Alkuvaiheessa, kun pääoma ei ole ehtinyt lyhentyä paljoa, lainan maksuerät (lyhennys + korko) saattavat olla varsin suuria Sopii hyvin pienikorkoisille pienehköille lainasummille

35 TASAERÄLAINA ELI ANNUITEETTILAINA Tasaerä- eli annuiteettilainassa maksuerä (lyhennys + korko) on koko ajan samansuuruinen, mutta lyhennyksen ja koron suhde vaihtelee Lyhennys ja korko Aika Tavoitteena on, etteivät lainan lyhennykset kuormittaisi alkuvaiheessa kohtuuttomasti lainan takaisinmaksajaa Sopii pitkiin ja lainamäärältään suuriin lainoihin Asuntolainat yleensä annuiteettilainoja Jos korko muuttuu laina-aikana, kuukausierä joko nousee tai laskee riippuen korkomuutoksen suunnasta

36 ESIMERKKI ANNUITEETTILAINASTA Susanna harkitsee :n luoton ottamista uuden television ostoon ja lomamatkaan. Luoton vuotuinen korko olisi 15 % ja maksuaikaa hän saisi 3 vuotta. Lasketaan vuotuinen annuiteetti kaavasta: missä NA VJM 1 1 (1 r) n t t NA = nykyarvo VJM = vuotuinen jaksollinen maksu (= annuiteetti) r = diskonttauskorko n = jaksollisten maksujen lukumäärä = VJM (1/1,15^1 + 1/1,15^2 + 1/1,15^3) VJM = 3 000/2, = 1 313,93 tai kertomalla luoton määrä suoraan annuiteettitekijällä: 0,15 1,15^ = 1 313,93 1,15^3-1 Susannan tulisi siis maksaa vuosittain 1 313,93 kulutusluotosta. Annuiteetin sisältämät korot ja lyhennykset käyvät ilmi seuraavasta taulukosta: Vuosi Annuiteetti Korko Lyhennys ,93 450,00 863, ,93 320,41 993, ,93 171, ,

37 KIINTEÄ KUUKAUSIERÄ Annuiteettilainan eräs muoto on laina, jossa maksuerä (lyhennys + korko) sovitaan kiinteäksi korkomuutokset eivät vaikuta maksuerän kokoon Jos lainan korko nousee, laina-aika pitenee ja vastaavasti koron laskiessa laina-aikakin lyhenee Vaarana on se, että korkojen noustessa tarpeeksi laina ei enää lyhenekään, koska kuukausierä ei riitä välttämättä edes korkojen maksamiseen maksettava määrä saattaa kasvaa

38 LEASING-RAHOITUS Leasing on käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta tyypillisesti 3-5 vuodeksi Sopii erityisesti laitteille, joiden taloudellinen käyttöikä on lyhyt ja laitekannan halutaan pysyvän teknisesti ajan tasalla (esim. autot, tietokoneet) Rahoitusleasing kalusto vuokrataan rahoitusyhtiöltä, mutta kaluston korjaus ja ylläpito eivät sisälly vuokraan vaan usein laaditaan erillinen palvelusopimus jälleenmyyjän (ei rahoitusyhtiö) kanssa Käyttöleasing myös käyttökustannukset (huolto, vakuutukset) sisältyvät vuokraan ja vuokranantajana yleensä valmistaja/jälleenmyyjä Vuokrakauden lopussa vuokraajalla voi olla mahdollisuus lunastaa laite omakseen ns. jäännösarvon mukaisella hinnalla

39 ESIMERKKI RAHOITUSLEASINGISTA Yritys Oy Leasingvuokraaja 1. Leasingsopimus 2. Toimitus 4. Kuukausivuokrat Rahoitusyhtiö Kaluston toimittaja 3. Maksu

40 ESIMERKKI KÄYTTÖLEASINGISTA Yritys Oy Leasingvuokraaja 1. Toimitus 2. Kuukausivuokrat Kaluston toimittaja

41 LEASING-RAHOITUKSEN ETUJA YRITYKSELLE leasingvuokrat ovat kokonaan vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa säästää omaa pääomaa ja vähentää lainojen tarvetta ei tarvita erillisiä vakuuksia vanhoista koneista pääsee helposti eroon ja uusin tekniikka on koko ajan käytettävissä aiheutuvat kulut ovat tarkkaan selvillä kuukausitasolla investointi ei rasita yrityksen tasetta

42 ESIMERKKI LEASING-RAHOITUKSEN KUSTANNUKSISTA SuperPrint Oy suunnittelee auton hankintaa. Vaihtoehtoina ovat auton ostaminen :n hintaan ja vuokraaminen 3 %:lla hankintahinnasta/kk. Ostettaessa auto sen ylläpitoon, vakuutuksiin ym. menee arviolta /v. Tätä kustannusta ei synny vuokrattaessa auto, koska leasingsopimukseen kuuluvat myös nämä kustannukset. Leasingsopimuksen mukaan yritys voi ostaa auton puoleen hintaan kolmen vuoden kuluttua. Yritys on itse arvioinut voivansa myydä auton :lla viiden vuoden päästä. Laskentakorkona käytetään 15 %. Osto: Vuotuinen pääomakustannus = 0,2983 ( , ) = Vuotuiset käyttökustannukset YHTEENSÄ Leasing + osto: Leasingkustannusten nykyarvo = 2, % = Oston nykyarvo 3 vuoden päästä 0, = Käyttökustannusten nykyarvo (vuodet 4 ja 5) = 0, , =2 459 Jäännösarvon nykyarvo = 0, = Kustannusten nykyarvon summa jaettuna vuotuisiksi pääomakustannuksiksi = 0, = Eli vuokraaminen ja auton ostaminen kolmen vuoden päästä on edullisempi vaihtoehto

43 LEASINGSOPIMUKSEN ARVON MÄÄRITYS Leasingsopimuksen arvo voidaan määrittää nettonykyarvon laskentakaavalla NNA = H n t=1 T Dt + (1 T) L t (1 + (1 T) i) t missä H = hankintameno t = hyödykkeen taloudellinen käyttöaika T = verokanta D t = tasapoisto vuonna t L t = leasingvuokra vuonna t i = laskentakorkokanta

44 ESIMERKKI Hyödykkeen hankintameno on ja taloudellinen käyttöaika 10 vuotta. Yhtiöverokanta on 24,5 %. Yhtiölle on tarjottu leasingsopimusta ko. hyödykkeen vuokraamiseksi. Leasingmaksut olisivat /vuosi. Kannattaako yhtiön ostaa vai leasata ko. hyödyke? Yritys käyttää 15 %:n laskentakorkokantaa. T Dt + (1-T) Lt = 0, (1-0,245) = 1 377,5 Diskontataan nämä arvot kymmeneltä vuodelta käyttäen jaksollisten maksujen diskonttaustekijää: 5, ,5 = 6 913,4 (korko 15 %) NNA = ,4 = 3 086,6 Jos verovaikutus huomioidaan myös laskentakorossa, NNA = 1 997,0 Koska luku on positiivinen, kannattaa hyväksyä leasingsopimus.

45 OSAMAKSUKAUPPA Osamaksukauppa on irtaimen käyttöomaisuuden rahoittamista osamaksukaupan ehdoin Tavallisesti osamaksulla rahoitetaan pitkäikäisiä hyvin arvonsa säilyttäviä kohteita, esim. teollisuuden koneet, hyötyajoneuvot Osamaksulla voidaan rahoittaa jopa 70 % investointikohteen verollisesta hankintahinnasta Osamaksun kohde on rahoituksen vakuutena Luotto maksetaan osamaksuerissä, jotka lasketaan annuiteettimenetelmällä Erät sisältävät pääoman lyhennyksen ja koron Korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja Kauppahintaan sisältyvä arvonlisävero on yleensä vähennyskelpoinen heti, kun kohde on toimitettu Kun osamaksuluotto on kokonaan maksettu, siirtyy kohteen omistusoikeus yritykselle

46 ESIMERKKI Osamaksulla maksettavan hyödykkeen hankintahinta on Ostaja maksaa 15 %:n käsirahan ja 36 kuukausierää niin, että ensimmäinen erä maksetaan kuukauden kuluttua kaupanteosta. Vuosikorko on 8 %. Kunkin osamaksuerän maksun yhteydessä veloitetaan lisäksi toimitusmaksu 5 /erä. Luotonperustamismaksu on 80. Kuukausikorko = 8 %/12 = 0,667 % Käsiraha = 0, = Rahoitettava osuus on = Osamaksuerä = (0,00667*1,00667^36/(1,00667^36-1)) = 561, = 566,86 Luottohinta = ,86 = Luottokustannukset = = 2 557

47 LEASING VS. OSAMAKSUKAUPPA LEASING Määräaikainen vuokraus Kohde toimii vakuutena Taseen ulkopuolista rahoitusta Vuokrat tuloslaskelmaan Alv:n vähennysoikeus vuokraerittäin Ostotarjous vuokrakauden jälkeen OSAMAKSUKAUPPA Osamaksukauppa Kohde toimii vakuutena Kohde ja velka taseessa Poistot ja kulut tuloslaskelmaan Alv:n vähennysoikeus toimitushetkellä Omistusoikeus kohteeseen, kun erät maksettu Lähde:

48 FACTORING -RAHOITUS Factoring-rahoitus = yritys saa lainaa rahoitusyhtiöltä myyntisaataviaan vastaan tai yritys myy myyntisaatavansa rahoitusyhtiölle Yritys saa välittömästi käyttöönsä osan (usein 80 %) myyntisaatavansa pääomasta Loput summasta vähennettynä rahoitusyhtiön palkkiolla yritys saa, kun asiakas on maksanut laskun Jos asiakas ei maksa laskua, rahoitusyhtiö siirtää saatavan kokonaisuudessaan takaisin yritykselle Factoring-rahoitus antaa yritykselle välittömästi käyttöön suurimman osan kauppahinnasta, jolloin omia varoja ei sitoudu asiakkaiden luotottamiseen Rahoitusyhtiö saa järjestelyssä antamalleen luotolle vakuuden, kun luottomäärän ei anneta missään vaiheessa saavuttaa laskusaatavien yhteissummaa Järjestelyssä siirretään yleensä koko laskukanta rahoitusyhtiölle

49 ESIMERKKEJÄ INVESTOINTIAVUSTUKSISTA Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) voi myöntää työllisyysmäärärahoista työllisyysperusteista investointiavustusta rakentamista, kunnossapitoa, perusparannusta, laajentamista ja rakenteellisesti uudelleen järjestämistä koskeviin hankkeisiin ja muihin investointeihin. ELY-keskukset voivat myöntää yritysten investointitukea mm. maaseudulla toimiville alle 10 työntekijän mikroyrityksille ja alle 250 työntekijän pk -yrityksille, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. RAY:n investointiavustusta voi hakea menoihin, jotka syntyvät uudisrakentamisesta, peruskorjauksesta, kiinteistön tai tiettyjen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostosta tai irtaimen käyttöomaisuuden hankinnasta. Tekes rahoittaa yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen. Rahoitusta voidaan käyttää mm. tutkimukseen ja kehitykseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, organisaation/prosessien/johtamisen kehittämiseen. Finnvera tekee pääomasijoituksia mm. aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sekä teknologiaintensiivisiin tai innovatiivisiin palveluyrityksiin, joilla on potentiaalia kehittyä kansainvälisiksi kasvuyrityksiksi.

50 RAHOITUSMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVAT MM. Yrityksen kyky tuottaa tulorahoitusta Vahvalla tulorahoituksella yhtiö ei välttämättä tarvitse ulkopuolista rahoitusta Heikolla tulorahoituksella investoinnit vaativat ulkopuolista rahoitusta, joko lainarahaa tai oman pääoman ehtoista rahoitusta Halukkuus luopua määräysvallasta yhtiön asioihin Jos päätöksentekoa ollaan valmiita hajauttamaan, omistajakuntaa voidaan kasvattaa osakeannein Jos määräysvallasta ei haluta luopua, oman pääoman ehtoisen rahoituksen käyttö on rajoitetumpaa Yhtiön kyky ja halukkuus kantaa rahoitusriskiä Jos riskinsietokyky on hyvä, velkarahoitus on mahdollista ja velalla voidaan nostaa yhtiön osakekohtaista tulosta (EPS) rahoitusriski kasvaa Jos riskinsietokyky on alhainen, suositaan oman pääoman ehtoista rahoitusta EPS laskee osakemäärän kasvaessa, jos tulos ei kasva riittävästi Yhtiön luottoluokitus Hyvä luottoluokitus mahdollistaa rahan lainaamisen hyvin ehdoin Hyvä luottoluokitus auttaa myös oman pääoman ehtoisen rahoituksen saamisessa

51 YHTEENVETO: YRITYKSEN RAHOITUS ON TERVEELLÄ POHJALLA, KUN tulorahoitusta on riittävästi ja se syntyy kannattavan liiketoiminnan kautta, ei esim. avustuksilla tai valuuttakurssimuutosten avulla omaa pääomaa (riskipääomaa) on riittävästi pitkäaikaista lainaa on saatu kattamaan pitkävaikutteiset investoinnit korollista lyhytaikaista velkaa on käytetty vain lyhytaikaisiin tarpeisiin kokonaisvelkamäärä on hallittavissa (ei esim. ylitä toimialan keskimääräisiä arvoja) ja tulorahoitus riittää velanhoitokulujen maksamiseen

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot