Julkisen sektorin uudisraivaajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen sektorin uudisraivaajat"

Transkriptio

1 Julkisen sektorin uudisraivaajat 2010-luvun julkisen sektorin uudisraivaajat ovat uudistusmielisiä julkishallinnon päättäjiä, johtajia ja kehittäjiä Uudisraivaajilla on halu... luoda pysyviä rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia julkisen sektorin palveluihin ratkaista yhdessä hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä oppia kokeiluista ja kehittää julkisen sektorin uudistumiskapasiteettia

2

3 Mitä voidaan muuttaa? Vihreät tasot 1-3 mahdollistavat vain %:n säästöt, sinisiltä tasoilta 4-5 mahdollista saada suuremmat säästöt 5 Kokonaisvaltainen toimintatapa ('Total place' - ohjelma) 4 Vaihtoehtoinen palvelutuotanto / tärkeysjärjestys 3 Organisaation laajuinen muutos 2 Kohdennettu palvelujen parantaminen Haetaan uusia ratkaisuja keskittämällä yhteen kaikki kuntien ja ulkopuolisten kumppaneiden talousarviot, ihmiset ja omaisuus Vaihtoehtoiset palveluntarjoajat ja yhteisö/käyttäjät hoitavat itse. Muussa tapauksessa palvelujen vähentäminen Rakenteiden ja toimintakulttuureiden tuominen lähemmäs asiakasta - yhdenmukaistaminen, toimeksiannot ja ulkoistaminen Järjestelmien ja prosessien yhdenmukaistaminen kohdennettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 1 Nopeat tulokset Talousarviot, henkilöstön määrä, vähemmän keskeiset asiat pois, paikkojen täyttämättä jättäminen Acknowledgement: Adapted from PriceWaterhouseCoopers work Lähde: Kuntaliiton järjestämässä Uusi kunta 2017 seminaarissa tiistaina alustanut brittiläinen julkisen sektorin konsultti Andy Holder. Koko esitysmateriaali ja lisää seminaarista:

4 Missä ovat nykyjärjestelmän voimavarat? terveet kohonnut riski sairastuneet alihoidetut vaikeahoitoiset kriisiytynyt tila v ä e s t ö r e s u r s s i t Juha Teperi

5 Tilaus uusille palveluinnovaatioille Terveet Kohonnut riski Sairastuneet Alihoidetut Vaikeahoitoiset Kriisiytynyt tila FUNKTIO TOTEUTUS tuki oman elämän hallinnalle rakenteellinen terveyspolitiikka, terveyttä edistävien tietojen ja taitojen tuki aktiivinen tuki elämäntavoille ehkäisevät palvelut, uusi terveyskasvatus tuki omahoidolle omahoidon valmennus ja työkalut tehostettu tuki aktiivinen seuranta ja tuki, "care management" aktiivinen yksilöllinen interventio tehostettu avohoito, "case management" oikein ajoitettu intensiivinen erikoishoito tulevaisuuden sairaala Juha Teperi

6 Nuorten syrjäytymiseen vaikuttamisen vaihtoehdot Ehkäisevät Syrjäytymisriskien minimointi Rakenteelliset Koulutus Julkiset palvelut 3-sektorin toiminta Normit, lait, valvonta Yksilölliset Perheen ja lähiyhteisön tuki ja turva Julkisesti tuotetut yksilölliset palvelut Korjaavat Syrjäytyminen havaittavissa Koulutus Työpajat Sosiaaliturva Työllisyyspalvelut Muut julkiset palvelut Työttömyystuki Toimeentulotuki Räätälöidyt palvelut Lähde: Nuorten syrjäytymisen taloudellinen mallinnus, Jukka Ohtonen Julkaisija: Sosiaalikehitys Oy

7 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen kaupunkitason tuottavuustoimena Tuottavuustoimenpiteet osaksi arkea Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

8 Lahden tilanne - elokuu 2010 Työllisyyskehitys alkuvuonna odotettua parempaa Työttömien nuorten määrä vuoden 2009 tasolla Nuorisotyöttömyyden kasvu hidastunut Nuorten osuus työttömistä 12,1 % (815 hlöä) Alle 25-vuotiaita toimeentulotuen saajia 2000 henkilöä 10 % ikäluokasta jää ilman jatkokoulutuspaikkaa (100 hlöä) Työllisyys alkaa nousunsa ensi vuoden jälkipuoliskolla Työvoiman tarjonta alkaa supistua -> rekrytointiongelmat Työttömyyden rakenne on taantumassa vaikeutunut EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvät lakimuutokset palkkatuen myöntämisedellytyksistä pakottavat etsimään uusia aktivointi- ja työllistämisratkaisuja Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

9 Toimenpiteet Tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet Toimeentulotukiasiakkaiden järjestelmällinen poiminta Nivelvaihetyön laajentaminen koko ikäluokkaan Toimialayhteistyön kehittäminen Työllisyydenhoidon kokonaiskoordinointi Työpajatoiminnan laajentaminen ( starttipaja ) Reppuryhmät Työhönvalmentajat toimialatyöllistämisessä (Horisontti) Työttömien terveyspalvelut Lahti-lisän markkinointi yrityksille Jatkokoulutuspaikat Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

10 Tavoitteet Syrjäytymisen ehkäisy ja työkyvyn ylläpito Elämänhallinnan parantuminen Sijoittumiset työhön ja koulutukseen Nuorten kiinnittyminen yhteiskuntaan Tulevaisuuden työvoiman turvaaminen Kuntatyönantajan maine onnistuneet rekrytoinnit Työttömyysasteen lasku ja työllisyysasteen nousu Huoltosuhde Tiedonkulun parantaminen Työmarkkina- ja toimeentulokustannusten väheneminen syrjäytynyt nuori 1 M (-60-v) Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

11 Kaupunkitaso Onnistumiset tähän asti Tarpeiden tunnistaminen Tukitoimien oikea ajoittaminen ja ennaltaehkäisy Päällekkäisyyksien purku tiedonkulku Tiivistynyt yhteistyö Nuorten onnistuneet polutukset - näkyvyys Uudet kontaktit uudet mahdollisuudet nuorille Kasvanut ymmärrys toisten työstä Molemminpuolinen palaute Vastuunjako nuoresta; asiakaskohtainen yhteistyö Toimeentulotuen säästöt 55 %:lla tarve loppunut 15 %:lla tarve vähentynyt Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

12 Yksilötaso Onnistumiset tähän asti Ohjautuminen oikeiden palveluiden piiriin Konkreettinen tekeminen Onnistumisen kokemukset aktivoituminen Arvosanojen korotukset päästötodistukset Selkeytyneet urasuunnitelmat Sijoittumiset opintoihin ja työhön Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

13 Nuorten syrjäytyminen on ns. ikävä ongelma Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

14 Miten päätöksenteko monitahoisten ja vaikeaselkoisten ongelmien kohdalla toimii? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

15 Miten nuoren näkökulma on saatu mukaan niin kokonaisuuden kuin yksittäisen palvelun kehittämiseen? Haastattelut Asiakkaan ja yhteisöjen roolin kasvattaminen sekä kehittämisessä että palvelutuotannossa Asiakaspalautteen kerääminen Arjen ja käyttäytymisen havainnointi Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

16 Tilaus uusille palveluinnovaatioille Terveet Kohonnut riski Sairastuneet Alihoidetut Vaikeahoitoiset Kriisiytynyt tila FUNKTIO TOTEUTUS tuki oman elämän hallinnalle rakenteellinen terveyspolitiikka, terveyttä edistävien tietojen ja taitojen tuki aktiivinen tuki elämäntavoille ehkäisevät palvelut, uusi terveyskasvatus tuki omahoidolle omahoidon valmennus ja työkalut tehostettu tuki aktiivinen seuranta ja tuki, "care management" aktiivinen yksilöllinen interventio tehostettu avohoito, "case management" oikein ajoitettu intensiivinen erikoishoito tulevaisuuden sairaala Juha Teperi

17 Mitä pitäisi muuttaa tai kehittää, jotta voimavarat ohjautuisivat nykyistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan ja uusien toimintamallien kehittämiseen? Palvelutarpeeseen vastaaminen nykyistä kehittämällä Ehkäisevät toimenpiteet ja kysynnän hillitseminen Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

18 Mitä normeja, säädöksiä tai toimintamalleja pitäisi tarkastella, jotta nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä päästäisiin vaikuttavuudessa ja tuottavuudessa seuraavalle tasolle? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

19 Miten Lahden seudulla saadaan rakennettua sekä nuorten että tuottavuuden kannalta paras mahdollinen verkosto? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

20 Moniammatillisuus ja yhteistyörakenteet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (viitteellinen) Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd

21 Missä kohtaa verkostoa arvo syntyy? Miten varmistetaan, että palvelut ja nuori yleensäkin kohtaavat? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

22 Mitä voidaan muuttaa? (Vihreät tasot 1-3 mahdollistavat vain %:n säästöt, sinisiltä tasoilta 4-5 mahdollista saada suuremmat säästöt) 5 Kokonaisvaltainen toimintatapa ('Total place' - ohjelma) 4 Vaihtoehtoinen palvelutuotanto / tärkeysjärjestys 3 Organisaation laajuinen muutos 2 Kohdennettu palvelujen parantaminen Haetaan uusia ratkaisuja keskittämällä yhteen kaikki kuntien ja ulkopuolisten kumppaneiden talousarviot, ihmiset ja omaisuus Vaihtoehtoiset palveluntarjoajat ja yhteisö/käyttäjät hoitavat itse. Muussa tapauksessa palvelujen vähentäminen Rakenteiden ja toimintakulttuureiden tuominen lähemmäs asiakasta - yhdenmukaistaminen, toimeksiannot ja ulkoistaminen Järjestelmien ja prosessien yhdenmukaistaminen kohdennettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 1 Nopeat tulokset Talousarviot, henkilöstön määrä, vähemmän keskeiset asiat pois, paikkojen täyttämättä jättäminen Acknowledgement: Adapted from PriceWaterhouseCoopers work Lähde: Kuntaliiton järjestämässä Uusi kunta 2017 seminaarissa tiistaina alustanut brittiläinen julkisen sektorin konsultti Andy Holder. Koko esitysmateriaali ja lisää seminaarista:

23 Missä ovat nykyjärjestelmän voimavarat? terveet kohonnut riski sairastuneet alihoidetut vaikeahoitoiset kriisiytynyt tila v ä e s t ö r e s u r s s i t Juha Teperi

24 Nuorten syrjäytymiseen vaikuttamisen vaihtoehdot Ehkäisevät Syrjäytymisriskien minimointi Rakenteelliset Koulutus Julkiset palvelut 3-sektorin toiminta Normit, lait, valvonta Yksilölliset Perheen ja lähiyhteisön tuki ja turva Julkisesti tuotetut yksilölliset palvelut Korjaavat Syrjäytyminen havaittavissa Koulutus Työpajat Sosiaaliturva Työllisyyspalvelut Muut julkiset palvelut Työttömyystuki Toimeentulotuki Räätälöidyt palvelut Lähde: Nuorten syrjäytymisen taloudellinen mallinnus, Jukka Ohtonen Julkaisija: Sosiaalikehitys Oy

25 Julkisen sektorin uudisraivaajan tarkistuslista - tuottavuuspotentiaali Ongelman ymmärtäminen Radikaali uudistuminen Osaajaverkoston hyödyntäminen Voimavarojen uudelleen kohdistaminen Sosiaalinen innovaatio Systeemiinnovaatio Prosessiinnovaatio Palvelu- ja tuoteinnovaatio Uuden toimintamallin luominen Palvelujen järjestäminen Palveluketju, hoito-ohjelma,. Nykyisen palvelun kehittäminen Vapaaehtoiset, yhteisöt, PPP Poikkihallinnollinen Siilo Ehkäisevät toimenpiteet ja kysynnän hillitseminen Korjaavat toimenpiteet ja kysyntään vastaaminen Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Picture: Harri Tarkka

26 Kaikki tekeminen on käyttäjästä ohjautuvaa! Riskejä ei vältetä vaan hallitaan! Käyttäjän ja paikallisyhteisöjen roolin vahvistaminen kehittämisessä tuotannossa Paikallisyhteisöt Miten innovaatiotoiminnan riskit hallitaan? Asiakas Arjen ja käyttäytymisen havainnointi Kokeileva suunnittelu, mallintaminen ja simulointi Kokeileva tekeminen Haastattelut Asiakaspalautteen kerääminen Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Picture: Harri Tarkka

27 Kiitos Uudisraivaajille! Vantaalla nähdään 31.3.!? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

28

29 Nuoret, terveyden edistäminen ja tuottavuuden haltuunotto Työpajan tavoite Palveluiden ja arvoverkoston tarkasteleminen nuoren ja tuottavuuden näkökulmasta Muotoilun menetelmiin tutustuminen Tehtävä 1) Nuoren arki ja tapa toimia Tutustukaa Leevin tai Iinan tarinaan. Täydentäkää syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tyypilliset elämään liittyvät asiat (=nuorten syrjäytymisvaaraa aiheuttavat tekijät Lahdessa) sekä kuvatkaa millainen itsetunto, asenteet ja tapa toimia ko profiililla on. Esitelkää ryhmienne tulokset muille ryhmille. Tehtävä 2) Luokitelkaa olemassa olevat palvelut rakenteelliset/yksilölliset korjaavat/ehkäisevät nelikenttään. Missä palveluissa nuoreen saadaan kontakti ja nuori motivoituu? Mistä löytyy suurin tuottavuus?

30 Inclusive design (tai Design for all)-periaate Source: Jeremy Myerson, Helen Hamlyn Centre

31 Profiilille tyypillistä: Perheen kokonaistilanne Leevi, perheensä esikoinen, asuu asuntolassa Lahden Mukkulassa. Häntä tosin odottaa häätö asuntolasta, sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi. Leevin ongelmat juontavat juurensa useiden vuosien taakse. Ala-asteella Leevi oli vielä aivan tavallinen urheilullinen nuori. Hänen elämänsä koostui koulusta, harrastuksista ja kavereiden kanssa touhuamisesta. Harrastuksista mainittakoon seurakunnan kerhot ja salibandy, jota hän kävi pelaamassa kaksi kertaa viikossa paikallisen urheiluseuran treenissä. Yläasteelle siirryttäessä moni asia muuttui. Hänen vanhempansa saivat iltatähden ja Leevi pikkuveljen. Leevin vanhempien lähes kaikki aika meni lapsesta huolehtiessa. Taloudellinen tilanne oli tiukka, tosin se oli ollut ennenkin, mutta kasvaneet elinkustannukset, kuten muutto suurempaan asuntoon, alkoi pian rasittaa perheen taloutta. Yläasteella Leevin elämään tulivat mukaan päihteet: aluksi alkoholi ja tupakka, mutta 9 -luokalla siirryttiin jo astetta kovempiin aineisiin, kuten kannabiksen satunnaiseen käyttöön. Kaikesta huolimatta Leevi onnistui pääsemään ammattikouluun opiskelemaan logistiikka-alaa. Tässä vaiheessa Leevin vanhemmat rupesivat painostamaan häntä muuttamaan pois kotoa, sillä heidän mielestään Leevin tuli tulla jo toimeen omillaan. Todellisuudessa vanhempien kehno rahatilanne vaikutti ehkä enemmän asiaan. Ensiasunto löytyi Oppilastalo Oy:n asuntolasta, joka sijaitsi Lahden Mukkulassa. Asuntolassa elämä oli kuitenkin melko rauhatonta ja opiskelu ei jaksanut Leeviä juuri kiinnostaa. Leevi loisti usein poissaolollaan oppitunneilta ja tenteistäkin tuli usein hylättyjä arvosanoja. Elämä jatkoi pyörimistään päihteiden ympärillä ja Leevi alkoi etsiytyä ikäistään vanhempaan seuraan. Arkimenonsa Leevi rahoitti pitkälti näpistelyllä ja toimeentulotuella, olipa Leevin nimissä myös muutama pikavippi. Elämänhallinta ja aktiivisuus Kouluhaluttomuus ja oppimisvaikeudet Sosiaalinen tukiverkko Mielenterveyden ongelmat ja/tai fyysinen sairaus Toimeentulo Muu Itsetunto, asenteet ja tapa toimia: Tekijä: Mikko Matveinen, muotoilija

32 Profiilille tyypillistä: Perheen kokonaistilanne Iina on 16-vuotias lukiolainen. Hän asuu äitinsä kanssa Lahden Tonttilassa noin 1,5 kilometrin päässä keskustasta. Iina muutti Lahteen puolitoista vuotta sitten Kuusankoskelta hänen vanhempiensa avioeron vuoksi. Ongelmat hänen vanhempiensa parisuhteessa olivat alkaneet, kun ensin Iinan äiti ja myöhemmin isä jäivät työttömiksi tehtaan lopetuspäätöksen myötä. Työttömyydestä vanhemmille seurasi runsasta päihteiden käyttöä, väkivaltaa ja lopulta masentuneisuutta, joiden myötä Iinan äiti sai tilanteesta tarpeeksi ja päätti vaihtaa paikkakuntaa paremman elämän toivossa. Aluksi Iina jäi asumaan isänsä kanssa, jotta saisi peruskoulun päätökseen, ja muutti sitten myöhemmin äitinsä luokse Lahteen. Iinan lapsuus oli onnellinen. Hän eli vanhempiensa kanssa omakotitalossa. Iina ei ollut kovin aktiivinen harrastusten suhteen, mutta viihtyi mainiosti kotioloissa ja nautti varsinkin isänsä kanssa oleskelusta. Usein illat kuluivatkin lautapelejä pelaillessa, silloin kun Iinan isä ei ollut tehtaalla iltavuorossa. Iinan ongelmat alkoivat yläasteella. Seitsemännen luokan lopussa hänellä todettiin lukihäiriö. Iina ei juurikaan saanut siihen apua, sillä koulu oli pieni ja resurssit niukat. Lukihäiriöstä seurasi kiusaamista muiden oppilaiden taholta, jonka vuoksi Iina rupesi jäämään pois koulusta. Kouluarvosanat laskivat ja Iinan elämää rupesivat varjostamaan alakuloisuus ja unettomuus. Hänen vanhempansa eivät tuolloin osanneet suhtautua ongelmiin osittain oman elämänsä ja työsuhteiden epävarmuuden vuoksi. Nyt Iina on käynyt Lahden yhteiskoulun lukiota noin puolen vuoden ajan. Hänen sosiaalinen piirinsä on hyvin pieni, sillä Iina ei ole juurikaan tutustunut lukiotovereihinsa. Päivät kuluvat pääasiasiassa kotona Internetissä surffaillen. Yhteys ulkomaailmaan tapahtuu pääasiassa IRC-gallerian ja Facebookin välityksellä. Iina syyttää monista ongelmistaan itseään ja on ruvennut jättämään viimeaikoina myös aterioita väliin. Kyseisen asian hän on pitänyt visusti salassa äidiltään. Myös Iinan äidin ongelmat ovat jatkuneet: työ koostuu keikkahommista paikallisessa siivousfirmassa ja hänen yksityiselämään kuuluvat useat eri miesystävät ja ajoittain runsas päihteiden käyttö. Aluksi Kuusankoskelta pois muutettuaan Iina vieraili lähes viikoittain isänsä luona. Pikkuhiljaa vierailut alkoivat vähentyä, kunnes loppuivat lähes kokonaan. Elämänhallinta ja aktiivisuus Kouluhaluttomuus ja oppimisvaikeudet Sosiaalinen tukiverkko Mielenterveyden ongelmat ja/tai fyysinen sairaus Toimeentulo Muu Itsetunto, asenteet ja tapa toimia: Tekijä: Mikko Matveinen, muotoilija

33 Tehtävä 2) Lajitelkaa Lahden arvoverkoston toimijat rakenteelliset/yksilölliset korjaavat/ehkäisevät nelikenttään - Missä palveluissa nuoreen saadaan kontakti ja nuori motivoituu? - Mistä löytyy suurin tuottavuus?

34 Nuorten syrjäytymiseen vaikuttamisen vaihtoehdot Ehkäisevät Syrjäytymisriskien minimointi Rakenteelliset Koulutus Julkiset palvelut 3-sektorin toiminta Normit, lait, valvonta Yksilölliset Perheen ja lähiyhteisön tuki ja turva Julkisesti tuotetut yksilölliset palvelut Korjaavat Syrjäytyminen havaittavissa Koulutus Työpajat Sosiaaliturva Työllisyyspalvelut Muut julkiset palvelut Työttömyystuki Toimeentulotuki Räätälöidyt palvelut Lähde: Nuorten syrjäytymisen taloudellinen mallinnus, Jukka Ohtonen Julkaisija: Sosiaalikehitys Oy

35 Julkisen sektorin uudisraivaajan tarkistuslista - tuottavuuspotentiaali Ongelman ymmärtäminen Radikaali uudistuminen Osaajaverkoston hyödyntäminen Voimavarojen uudelleen kohdistaminen Sosiaalinen innovaatio Systeemiinnovaatio Prosessiinnovaatio Palvelu- ja tuoteinnovaatio Uuden toimintamallin luominen Palvelujen järjestäminen Palveluketju, hoito-ohjelma,. Nykyisen palvelun kehittäminen Vapaaehtoiset, yhteisöt, PPP Poikkihallinnollinen Siilo Ehkäisevät toimenpiteet ja kysynnän hillitseminen Korjaavat toimenpiteet ja kysyntään vastaaminen Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Picture: Harri Tarkka

36 Kaikki tekeminen on käyttäjästä ohjautuvaa! Riskejä ei vältetä vaan hallitaan! Käyttäjän ja paikallisyhteisöjen roolin vahvistaminen kehittämisessä tuotannossa Paikallisyhteisöt Miten innovaatiotoiminnan riskit hallitaan? Asiakas Arjen ja käyttäytymisen havainnointi Kokeileva suunnittelu, mallintaminen ja simulointi Kokeileva tekeminen Haastattelut Asiakaspalautteen kerääminen Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Picture: Harri Tarkka

37 Kiitos Uudisraivaajille! Vantaalla nähdään 31.3.!? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

38

39 Horisontti on valmennuksellinen yksikkö, joka tukee vuotiaita lahtelaisia nuoria järjestämällä työharjoittelua ja muita työllistämistoimenpiteitä. Toiminnanohjaaja Valmentajat Matti Hulkkonen Anu Palo Teija Pilli Neuvonta ja ajanvaraus klo 9-14 Taru Kemppi Elina Aartolahti Ajanvarausnumero Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

40 Horisontti on olennainen osa työllisyys- ja erityispalveluita Nuoren tarpeiden määrittämänä yksiköiden välillä tehdään tiivistä yhteistyötä ja saattaen vaihtamista palvelusta toiseen AKSELI-TYÖPAJAT Jaana Lehtinen tukityöllistäminen Liina & ekoakseli Media-akseli Puuakseli Jaana Lehtinen on myös koko työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö NUORTEN MONIPALVELUKESKUS DOMINO Anu Siiteri Lounasakseli Teräsakseli Reppuryhmät mielenterveys- ja päihdetyö kriisi- ja traumatyö nivelvaihetyö etsivä työ SEUDULLINEN TYÖLLISYYSHANKE DYNAMO Susanna Ormaa-Perälä tuettu työharjoittelu Draamapaja Mediapaja Sisustuspaja valmentava vaihe TYÖHARJOITTELUYKSIKKÖ HORISONTTI Matti Hulkkonen työharjoittelu, työkokeilu ja työelämävalmennus yrityksissä, yhdistyksissä ja kaupungin hallintokunnissa. tuettu oppisopimus nuorten palkkatukityö hallintokunnissa 2010 alkaen Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

41 Horisontin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat: Päijät-Hämeen TE-toimisto Lahden kaupungin työllisyysasioiden yksikkö Sosiaalitoimisto Harjoittelu- tai palkkatukipaikkoja tarjoavat yhdistykset ja yritykset Lahden kaupungin eri hallintokunnat Domino, Etsivä työ, Dynamo ja Akseli Koulutuskeskus Salpaus Muut työllisyyspalveluja tarjoavat toimijat Lisäksi erityisammattioppilaitokset (Kiipula), Lasna, KELA, lastensuojelulaitokset, kriminaalihuolto, Tiedonpuu ry, 4H yhdistys, sosiaali- ja terveystoimi sekä tietenkin nuoret ja heidän verkostonsa Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

42 Nuoren koulutusja työllisyyspolkua suunnitellessa, toimimme erilaisuutta kunnioittaen ja nuoren elämäntilanne huomioiden Kyseenalaistamme työharjoitteluun liittyviä yleisiä ennakkoluuloja ja luomme yksilöllisiä käytäntöjä välityömarkkinoille HORISONTIN ARVOT Työmme tähtää nuoren parempaan kykyyn kohdata työelämän haasteet ENNAKKO- LUULOTTO- MUUS Työharjoittelun kautta nuorelle tarjoutuu mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen, kokemukselliseen oppimiseen, ilon ja rohkeuden löytämiseen ja kokemiseen USKO IHMISEN KASVUUN ELÄMÄN- ILO Valmennamme nuorta oivaltamaan omat mahdollisuutensa ja vastuu yhteiskunnassa YHTEISÖL- LISYYS Työmme perustuu vastuullisuuteen, hyvään vuorovaikutukseen, vapaaehtoisuuteen ja tasa-arvoisiin onnistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksiin Yksilön ja yhteisön hyvinvointi rakentuu yhteisesti sovituista periaatteista, joiden mukaan esimerkiksi nuori tulee kuulluksi Horisontissa ja harjoittelupaikalla Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

43 TYÖHARJOITTELUYKSIKKÖ HORISONTTI Jokainen nuori saa Horisontista oman valmentajan. Yhdellä valmentajalla voi olla kerralla nuorta, riippuen siitä kuinka suuri valmennustarve nuorella on ja missä vaiheessa prosessia ollaan. Horisontin työmuodot: 1. Yhden kuukauden valmentava vaihe, jossa kartoitetaan nuoren elämäntilanne ja arvioidaan minkälaisesta työllistämis- tai tukitoimesta nuori hyötyisi eniten. 2. Tavoitteellinen työharjoittelu, työelämävalmennus tai työkokeilu aidossa työympäristössä, palkkatukityö kaupungin hallintokunnissa sekä tuettu oppisopimus. Työskentelymenetelminä käytetään valmentavassa vaiheessa yksilövalmentamista ja harjoittelun aikana työhönvalmentamista. HORISONTIN VALMENTAVAT TAPAAMISET Nuoren ensitapaamisen jälkeen Horisontissa käydään valmentavia tapaamisia, joissa arvioidaan nuoren elämäntilannetta, valmennus- ja palvelutarvetta, harjoittelumotivaatiota, toiveita, koulutussuunnitelmia ja soveltuvia työharjoittelupaikkoja. Horisontin valmentava vaihe ja palvelutarpeen arviointi on Horisontin keskeisin kehittämiskohde Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

44 Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

45 Horisontin palkkatukityöllistäminen kaupungin yksiköihin Lahden kaupungin työllisyysasioidenyksikkö ja Horisontti ovat vuoden 2010 alusta yhteistyössä toteuttaneet kokeilua, jossa edesautetaan alle 25 -vuotiaiden nuorten jatkokoulutus ja -työllistymismahdollisuuksia kaupungin palkkausjakson jälkeen. Kun nuori palkataan palkkatuella kaupungin palvelukseen niin me saamme Horisonttiin aina tiedoksi nuoren nimen, työpaikan ja työnantajan yhteystiedot. Tavattujen nuorten elämäntilanteet ja jatkosuunnitelmat ovat olleet hyvin erilaisissa vaiheissa ja niinpä annettu tuki on räätälöity aina tarpeen mukaan. Kokonaisvaltaisempaan ja säännöllisempään valmennusprosessiin olemme tähän mennessä päätyneet 21 nuoren kanssa. Nuorten lisäksi olemme tavanneet työnantajia ja esitelleet heille toimintaamme sekä käyneet keskusteluja työllistettyjen nuorten tilanteista ja jatkomahdollisuuksista. Työnantajat ovat ottaneet Horisontin valmentajat todella hyvin vastaan ja keskusteluissa on noussut esiin hyviä näkökulmia ja kehittämisehdotuksia palkkatukinuorten tukitoiminnan järjestämisestä jatkossa. Tavoite on, että jatkossa Horisontin valmennuksesta tulee sovittu toimintatapa kaikkien alle 25-vuotiaiden työllistettyjen osalta Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

46 Tuettuun oppisopimuskoulutukseen Horisontin harjoittelun kautta Toteutetaan yhteistyössä Salpauksen kanssa. Tuen saa sekä työpaikkaohjaaja, että oppisopimusopiskelija. Horisontin valmentaja käy tutustumassa oppisopimuspaikkaa tarjoavaan yritykseen ja samalla käydään läpi Horisontin toimintatapa. Horisontin valmentaviin tapaamisiin ohjautuvista työttömistä nuorista valikoituu kyseiseen paikkaan soveltuva nuori. Horisontti on yhteydessä työpaikkaan, jonka jälkeen nuori menee työpaikalle haastateltavaksi. Ensimmäinen harjoittelusopimus tehdään yhdeksi kuukaudeksi. Nuori saa harjoitteluajalta työmarkkinatukea. Harjoitteluviikolla neljä käydään välikeskustelu työnantajan, harjoittelijan ja Horisontin valmentajan välillä. Jos oppisopimus tuntuu yhä realistiselta vaihtoehdolta niin jatketaan harjoittelusopimusta kahdella kuukaudella. Horisontti on yhteydessä oppisopimuskoulutuksen järjestäjään ja koulutustarkastajaan. Varmistetaan, että aiottu tutkinto on mahdollista suorittaa.. Harjoitteluviikolla yhdeksän, mikäli kaikki on sujunut hyvin, tehdään suunnitelma työnantajan, harjoittelijan, koulutustarkastajan sekä Horisontin valmentajan välillä. Arvioidaan yhdessä opiskelijan ja työpaikkakouluttajan tuen tarve. Järjestetään tarvittava tuki. Oppisopimus neuvotellaan alustavasti ja perehdytetään asianomaiset henkilöt tutkintoon. Harjoittelu päättyy viikolla 12. ja oppisopimus alkaa. Työpaikka saa palkkatuen koko oppisopimuksen ajalle. Horisontti jatkaa nuoren valmennusta oppisopimuksen ajan tapaamalla sekä työnantajaa, että nuorta tarpeen mukaan. Tuen tarvetta arvioidaan koko ajan jokaisen tapaamisen yhteydessä. Yleensä tuen tarve on opintojen alussa iso, samoin ensimmäisten väliarvioiden ja näyttöjen lähestyessä. Tukea annetaan sekä työpaikkakouluttajalle että opiskelijalle Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

47 Missä Horisontin työhönvalmennus on toteutunut vuonna 2010? kolmannella sektorilla 10 valmennettavaa 3.Sektorin paikkoja mm: 4H- yhdistys, (useita nuoria), Teatteri vanha Juko (Oma teatteri ry), Kauno ry, Lahden klubitalo ry, Päijät-Hämeen Elokuvakeskus ry. julkisella sektorilla 16 valmennettavaa + 21 palkkatukinuorta Julkisen sektorin paikkoja mm. Päiväkodit (9), Kaupungin museot (4), kirjastot, kaupunginteatteri, kulttuurikeskus, Lahden kaupunginsairaala /keskusvarasto / Jalkarannan osastot / Tapanila-koti /, Nuorisopalvelut, Sosiaalitoimen erityispalvelut, LAMK ja Lasten ja nuorten taidekoulu TAIKA sekä kaupungin taseyksiköt: Lahden siivouspalvelut, Lahden Tietotekniikka, Lahden seudun kuntatekniikka ja Lahden Ateriat yksityisellä sektorilla 40 valmennettavaa Yksityisen sektorin paikkoja mm. Päivittäistavarakauppoja (useita eri yksiköitä ja ketjuja), Venäjän kauppaan erikoistunut yritys, huonekalujen maahantuonti / tukku, autohuoltamo, lounas-ravintola (2). rakennustarvikemyymälä, rautakauppa, sähköliike, atk liike (2) kiinteistöhuolto (3), lahjatavaramyymälä, talotuotanto, videovuokraamo, retki- ja majoituspalvelu, painotalo, rakennusliike, autokorjaamo, parturi-kampaamo, rengasliike, urheiluvälinemyymälä Lisäksi mm. Osuuskunta, Seurakunta, Harjulan Setlementti, Yleisradio Oy ja neljä tuettua oppisopimusta Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

48 HORISONTIN TOIMINTAKAUDET NUMEROINA Valmentavaan vaiheeseen ohjautuneiden nuorten määrä Joista työkokeilussa, työelämävalmennuksessa, työharjoittelussa Horisontin tukemana palkkatuella Lahden kaupungilla Päättyneet asiakkuudet tavattu 49 Positiivinen sijoittuminen Ei mitattu 70 % 59,4 % 63 % Sijoittuminen koulutukseen / työhön 59,2 % 56 % 36,4% 40,9 % Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

49 Muutamia poimintoja vuodelta 2010 Horisontin valmentajien ja nuoren välisiä valmentavia tapaamisia (yksilövalmennus) Horisontin valmentajien ja työantajien välisiä tapaamisia työpaikalla Valmentajan, työpaikkaohjaajan ja nuoren välisiä välikeskusteluja harjoittelupaikalla (työhönvalmennus) Yhteishaussa hakeneita nuoria 70 Kirjattuja nuorten jatkosuunnitelmia 132 Toimeentulotukea saavien nuorten määrä Horisonttiin tultaessa 69 Toimeentulotuella aloittaneista 53 nuoren prosessi on lopussa, heistä toimeentulotuella enää 25 Työelämävalmennus-, työkokeilu-, palkkatuki ja harjoittelupäiviä Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

50 Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

Julkisen sektorin uudisraivaajat

Julkisen sektorin uudisraivaajat Julkisen sektorin uudisraivaajat 2010-luvun julkisen sektorin uudisraivaajat ovat uudistusmielisiä julkishallinnon päättäjiä, johtajia ja kehittäjiä Uudisraivaajilla on halu... luoda pysyviä rakenteellisia

Lisätiedot

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ 1 Innopajan sisältö 1. Keskustelupaneeli: Mitä tehtiin Oulussa ja Haukiputaalla? Uuden toimintamallin käyttöönoton ja vakiinnuttamisen kysymyksiä

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN NUORTEN YSTÄVÄT Yli 100-vuotias oululainen kansalaisjärjestö Työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Janne Marniemi Suvi Koskela Tilaisuuden ohjelma Klo 8.30-9.00 - Aamukahvi, järjestäjien tervehdyssanat 9.00-10.00 - Nuorisotyöttömyyden menneisyys, nykytila ja

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen 22.5.2012 Koulupudokkuuden ehkäisy Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Hankekahvit Kajaanissa

Hankekahvit Kajaanissa Hankekahvit Kajaanissa 7.9.2016 TYPO koordinaatio hankkeen kuulumisia lyhyesti Kainuussa on nimetty yhteyshenkilöt työllisyyshankkeille TE-toimistoon, tiedotetaan tarkemmin syksyn aikana. Toimintatapaa

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

ITU-hanke Vaatimusmäärittely

ITU-hanke Vaatimusmäärittely ITU-hanke Vaatimusmäärittely Tarja Siira, Risto Kalliorinne, Päivi Vuokila-Oikkonen ja Anne Määttä 12/19/2016 ITU-hankkeen vaatimusmäärittely 1. Yleiskuvaus: kehitettävä alue ja kohderyhmän lähtötilanne

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

JULKISHALLINNON TYÖPAIKKOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS TYÖLLISTYMISEN TUKENA

JULKISHALLINNON TYÖPAIKKOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS TYÖLLISTYMISEN TUKENA Kotouttamisrahasto Integrationsfonden Integration fund JULKISHALLINNON TYÖPAIKKOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS TYÖLLISTYMISEN TUKENA KOKEMUKSIA AFRO-HANKKEESTA AFRO Asenneilmapiiriin vaikuttaminen positiivisen

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Kuka vastaa ja välittää?

Kuka vastaa ja välittää? 1 Kuka vastaa ja välittää? Miten nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu Pohjois- Karjalassa? 2 Avoimen ammattiopiston ja Ohjaamon nuorten suusta: Mitä keinoja pitäisi olla nuorisotakuun toteuttamiseksi, mikä

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

monialayhteistyö nuorten

monialayhteistyö nuorten Petra-projekti monialayhteistyö nuorten työllisyyden edistämisessä Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Palveluohjaaja Mikko Mäkelä 31.1.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

asukkaan teollisuusvaltainen kunta. Tilastokeskiarvot 1-6/2013:

asukkaan teollisuusvaltainen kunta. Tilastokeskiarvot 1-6/2013: TYÖLLISTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT, NASTOLAN KUNTA Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari 1.10.2013 Niina Juva/Nastolan kunnan työllistämispalvelut 15 000 asukkaan teollisuusvaltainen

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö ALUEELLISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT 9.-10.11.2016 Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Outi Rautio Pellon kunta Lapin ALUkoordinaatiotyö Tiedottaminen Alueelliset työkokoukset ja

Lisätiedot

Ohjaus ja neuvonta. 24/7 toimintana. Päivystys ja muut 24/7 palvelut seminaari , Laajavuori Anu Pihl Perusturvajohtaja, Toivakka

Ohjaus ja neuvonta. 24/7 toimintana. Päivystys ja muut 24/7 palvelut seminaari , Laajavuori Anu Pihl Perusturvajohtaja, Toivakka Ohjaus ja neuvonta 24/7 toimintana Päivystys ja muut 24/7 palvelut seminaari 11.5.2016, Laajavuori Anu Pihl Perusturvajohtaja, Toivakka OHJAUKSEN JA NEUVONNAN NYKYTILA Kiitos: Johanna Tuukkanen, päivystyksen

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa

TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa 19.1.2012 Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa Sosiaalihuoltolain 17 mukainen sosiaalipalvelu, jonka organisoi kunnan/kaupungin määräämät

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella 2005-2014 1. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioiden kehittäminen 2. Mielenterveyden edistäminen, mielenterveysja

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet - tutkimushankkeen alustavia havaintoja ja johtopäätöksiä

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet - tutkimushankkeen alustavia havaintoja ja johtopäätöksiä Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet - tutkimushankkeen alustavia havaintoja ja johtopäätöksiä Jaakko Harkko, Tutkija 8.11.2013 1 Tutkimuksen esittely Tavoitteena

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko

Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko Reija Paananen, FT, tutkija Sokra/Pohjois-Suomi Diakonia-ammattikorkeakoulu 11.11.2015 Jos jonkun säikäyttää liian monta kertaa, hän muuttuu näkymättömäksi.

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4.

Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4. Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4.2012 Sisällysluettelo 1. Vantaan nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Edellisen hallituskauden satoa - mikä kaikki on muuttumassa? Keskeisimmät meneillään

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä 30.3.2009 Itä-Lapin Ammattioppilaitos 30.3.2009 Sirkku Valve, Mt ja Päihdehanke ja Erkki Vartiainen, LaPsyKe-hanke Kuva: Sirkku Valve Sirkku Valve ja Erkki Vartiainen

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 18.9.2012 Nuorisopolitiikan kehittäminen Iso yhteinen ponnistus Kuntien rooli paikallisyhteisön

Lisätiedot