Julkisen sektorin uudisraivaajat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen sektorin uudisraivaajat"

Transkriptio

1 Julkisen sektorin uudisraivaajat 2010-luvun julkisen sektorin uudisraivaajat ovat uudistusmielisiä julkishallinnon päättäjiä, johtajia ja kehittäjiä Uudisraivaajilla on halu... luoda pysyviä rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia julkisen sektorin palveluihin ratkaista yhdessä hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä oppia kokeiluista ja kehittää julkisen sektorin uudistumiskapasiteettia

2

3 Mitä voidaan muuttaa? Vihreät tasot 1-3 mahdollistavat vain %:n säästöt, sinisiltä tasoilta 4-5 mahdollista saada suuremmat säästöt 5 Kokonaisvaltainen toimintatapa ('Total place' - ohjelma) 4 Vaihtoehtoinen palvelutuotanto / tärkeysjärjestys 3 Organisaation laajuinen muutos 2 Kohdennettu palvelujen parantaminen Haetaan uusia ratkaisuja keskittämällä yhteen kaikki kuntien ja ulkopuolisten kumppaneiden talousarviot, ihmiset ja omaisuus Vaihtoehtoiset palveluntarjoajat ja yhteisö/käyttäjät hoitavat itse. Muussa tapauksessa palvelujen vähentäminen Rakenteiden ja toimintakulttuureiden tuominen lähemmäs asiakasta - yhdenmukaistaminen, toimeksiannot ja ulkoistaminen Järjestelmien ja prosessien yhdenmukaistaminen kohdennettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 1 Nopeat tulokset Talousarviot, henkilöstön määrä, vähemmän keskeiset asiat pois, paikkojen täyttämättä jättäminen Acknowledgement: Adapted from PriceWaterhouseCoopers work Lähde: Kuntaliiton järjestämässä Uusi kunta 2017 seminaarissa tiistaina alustanut brittiläinen julkisen sektorin konsultti Andy Holder. Koko esitysmateriaali ja lisää seminaarista:

4 Missä ovat nykyjärjestelmän voimavarat? terveet kohonnut riski sairastuneet alihoidetut vaikeahoitoiset kriisiytynyt tila v ä e s t ö r e s u r s s i t Juha Teperi

5 Tilaus uusille palveluinnovaatioille Terveet Kohonnut riski Sairastuneet Alihoidetut Vaikeahoitoiset Kriisiytynyt tila FUNKTIO TOTEUTUS tuki oman elämän hallinnalle rakenteellinen terveyspolitiikka, terveyttä edistävien tietojen ja taitojen tuki aktiivinen tuki elämäntavoille ehkäisevät palvelut, uusi terveyskasvatus tuki omahoidolle omahoidon valmennus ja työkalut tehostettu tuki aktiivinen seuranta ja tuki, "care management" aktiivinen yksilöllinen interventio tehostettu avohoito, "case management" oikein ajoitettu intensiivinen erikoishoito tulevaisuuden sairaala Juha Teperi

6 Nuorten syrjäytymiseen vaikuttamisen vaihtoehdot Ehkäisevät Syrjäytymisriskien minimointi Rakenteelliset Koulutus Julkiset palvelut 3-sektorin toiminta Normit, lait, valvonta Yksilölliset Perheen ja lähiyhteisön tuki ja turva Julkisesti tuotetut yksilölliset palvelut Korjaavat Syrjäytyminen havaittavissa Koulutus Työpajat Sosiaaliturva Työllisyyspalvelut Muut julkiset palvelut Työttömyystuki Toimeentulotuki Räätälöidyt palvelut Lähde: Nuorten syrjäytymisen taloudellinen mallinnus, Jukka Ohtonen Julkaisija: Sosiaalikehitys Oy

7 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen kaupunkitason tuottavuustoimena Tuottavuustoimenpiteet osaksi arkea Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

8 Lahden tilanne - elokuu 2010 Työllisyyskehitys alkuvuonna odotettua parempaa Työttömien nuorten määrä vuoden 2009 tasolla Nuorisotyöttömyyden kasvu hidastunut Nuorten osuus työttömistä 12,1 % (815 hlöä) Alle 25-vuotiaita toimeentulotuen saajia 2000 henkilöä 10 % ikäluokasta jää ilman jatkokoulutuspaikkaa (100 hlöä) Työllisyys alkaa nousunsa ensi vuoden jälkipuoliskolla Työvoiman tarjonta alkaa supistua -> rekrytointiongelmat Työttömyyden rakenne on taantumassa vaikeutunut EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvät lakimuutokset palkkatuen myöntämisedellytyksistä pakottavat etsimään uusia aktivointi- ja työllistämisratkaisuja Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

9 Toimenpiteet Tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet Toimeentulotukiasiakkaiden järjestelmällinen poiminta Nivelvaihetyön laajentaminen koko ikäluokkaan Toimialayhteistyön kehittäminen Työllisyydenhoidon kokonaiskoordinointi Työpajatoiminnan laajentaminen ( starttipaja ) Reppuryhmät Työhönvalmentajat toimialatyöllistämisessä (Horisontti) Työttömien terveyspalvelut Lahti-lisän markkinointi yrityksille Jatkokoulutuspaikat Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

10 Tavoitteet Syrjäytymisen ehkäisy ja työkyvyn ylläpito Elämänhallinnan parantuminen Sijoittumiset työhön ja koulutukseen Nuorten kiinnittyminen yhteiskuntaan Tulevaisuuden työvoiman turvaaminen Kuntatyönantajan maine onnistuneet rekrytoinnit Työttömyysasteen lasku ja työllisyysasteen nousu Huoltosuhde Tiedonkulun parantaminen Työmarkkina- ja toimeentulokustannusten väheneminen syrjäytynyt nuori 1 M (-60-v) Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

11 Kaupunkitaso Onnistumiset tähän asti Tarpeiden tunnistaminen Tukitoimien oikea ajoittaminen ja ennaltaehkäisy Päällekkäisyyksien purku tiedonkulku Tiivistynyt yhteistyö Nuorten onnistuneet polutukset - näkyvyys Uudet kontaktit uudet mahdollisuudet nuorille Kasvanut ymmärrys toisten työstä Molemminpuolinen palaute Vastuunjako nuoresta; asiakaskohtainen yhteistyö Toimeentulotuen säästöt 55 %:lla tarve loppunut 15 %:lla tarve vähentynyt Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

12 Yksilötaso Onnistumiset tähän asti Ohjautuminen oikeiden palveluiden piiriin Konkreettinen tekeminen Onnistumisen kokemukset aktivoituminen Arvosanojen korotukset päästötodistukset Selkeytyneet urasuunnitelmat Sijoittumiset opintoihin ja työhön Sami Kuikka Lahden kaupunki Työllisyysasiat

13 Nuorten syrjäytyminen on ns. ikävä ongelma Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

14 Miten päätöksenteko monitahoisten ja vaikeaselkoisten ongelmien kohdalla toimii? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

15 Miten nuoren näkökulma on saatu mukaan niin kokonaisuuden kuin yksittäisen palvelun kehittämiseen? Haastattelut Asiakkaan ja yhteisöjen roolin kasvattaminen sekä kehittämisessä että palvelutuotannossa Asiakaspalautteen kerääminen Arjen ja käyttäytymisen havainnointi Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

16 Tilaus uusille palveluinnovaatioille Terveet Kohonnut riski Sairastuneet Alihoidetut Vaikeahoitoiset Kriisiytynyt tila FUNKTIO TOTEUTUS tuki oman elämän hallinnalle rakenteellinen terveyspolitiikka, terveyttä edistävien tietojen ja taitojen tuki aktiivinen tuki elämäntavoille ehkäisevät palvelut, uusi terveyskasvatus tuki omahoidolle omahoidon valmennus ja työkalut tehostettu tuki aktiivinen seuranta ja tuki, "care management" aktiivinen yksilöllinen interventio tehostettu avohoito, "case management" oikein ajoitettu intensiivinen erikoishoito tulevaisuuden sairaala Juha Teperi

17 Mitä pitäisi muuttaa tai kehittää, jotta voimavarat ohjautuisivat nykyistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan ja uusien toimintamallien kehittämiseen? Palvelutarpeeseen vastaaminen nykyistä kehittämällä Ehkäisevät toimenpiteet ja kysynnän hillitseminen Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

18 Mitä normeja, säädöksiä tai toimintamalleja pitäisi tarkastella, jotta nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä päästäisiin vaikuttavuudessa ja tuottavuudessa seuraavalle tasolle? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

19 Miten Lahden seudulla saadaan rakennettua sekä nuorten että tuottavuuden kannalta paras mahdollinen verkosto? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

20 Moniammatillisuus ja yhteistyörakenteet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (viitteellinen) Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd

21 Missä kohtaa verkostoa arvo syntyy? Miten varmistetaan, että palvelut ja nuori yleensäkin kohtaavat? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

22 Mitä voidaan muuttaa? (Vihreät tasot 1-3 mahdollistavat vain %:n säästöt, sinisiltä tasoilta 4-5 mahdollista saada suuremmat säästöt) 5 Kokonaisvaltainen toimintatapa ('Total place' - ohjelma) 4 Vaihtoehtoinen palvelutuotanto / tärkeysjärjestys 3 Organisaation laajuinen muutos 2 Kohdennettu palvelujen parantaminen Haetaan uusia ratkaisuja keskittämällä yhteen kaikki kuntien ja ulkopuolisten kumppaneiden talousarviot, ihmiset ja omaisuus Vaihtoehtoiset palveluntarjoajat ja yhteisö/käyttäjät hoitavat itse. Muussa tapauksessa palvelujen vähentäminen Rakenteiden ja toimintakulttuureiden tuominen lähemmäs asiakasta - yhdenmukaistaminen, toimeksiannot ja ulkoistaminen Järjestelmien ja prosessien yhdenmukaistaminen kohdennettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 1 Nopeat tulokset Talousarviot, henkilöstön määrä, vähemmän keskeiset asiat pois, paikkojen täyttämättä jättäminen Acknowledgement: Adapted from PriceWaterhouseCoopers work Lähde: Kuntaliiton järjestämässä Uusi kunta 2017 seminaarissa tiistaina alustanut brittiläinen julkisen sektorin konsultti Andy Holder. Koko esitysmateriaali ja lisää seminaarista:

23 Missä ovat nykyjärjestelmän voimavarat? terveet kohonnut riski sairastuneet alihoidetut vaikeahoitoiset kriisiytynyt tila v ä e s t ö r e s u r s s i t Juha Teperi

24 Nuorten syrjäytymiseen vaikuttamisen vaihtoehdot Ehkäisevät Syrjäytymisriskien minimointi Rakenteelliset Koulutus Julkiset palvelut 3-sektorin toiminta Normit, lait, valvonta Yksilölliset Perheen ja lähiyhteisön tuki ja turva Julkisesti tuotetut yksilölliset palvelut Korjaavat Syrjäytyminen havaittavissa Koulutus Työpajat Sosiaaliturva Työllisyyspalvelut Muut julkiset palvelut Työttömyystuki Toimeentulotuki Räätälöidyt palvelut Lähde: Nuorten syrjäytymisen taloudellinen mallinnus, Jukka Ohtonen Julkaisija: Sosiaalikehitys Oy

25 Julkisen sektorin uudisraivaajan tarkistuslista - tuottavuuspotentiaali Ongelman ymmärtäminen Radikaali uudistuminen Osaajaverkoston hyödyntäminen Voimavarojen uudelleen kohdistaminen Sosiaalinen innovaatio Systeemiinnovaatio Prosessiinnovaatio Palvelu- ja tuoteinnovaatio Uuden toimintamallin luominen Palvelujen järjestäminen Palveluketju, hoito-ohjelma,. Nykyisen palvelun kehittäminen Vapaaehtoiset, yhteisöt, PPP Poikkihallinnollinen Siilo Ehkäisevät toimenpiteet ja kysynnän hillitseminen Korjaavat toimenpiteet ja kysyntään vastaaminen Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Picture: Harri Tarkka

26 Kaikki tekeminen on käyttäjästä ohjautuvaa! Riskejä ei vältetä vaan hallitaan! Käyttäjän ja paikallisyhteisöjen roolin vahvistaminen kehittämisessä tuotannossa Paikallisyhteisöt Miten innovaatiotoiminnan riskit hallitaan? Asiakas Arjen ja käyttäytymisen havainnointi Kokeileva suunnittelu, mallintaminen ja simulointi Kokeileva tekeminen Haastattelut Asiakaspalautteen kerääminen Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Picture: Harri Tarkka

27 Kiitos Uudisraivaajille! Vantaalla nähdään 31.3.!? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

28

29 Nuoret, terveyden edistäminen ja tuottavuuden haltuunotto Työpajan tavoite Palveluiden ja arvoverkoston tarkasteleminen nuoren ja tuottavuuden näkökulmasta Muotoilun menetelmiin tutustuminen Tehtävä 1) Nuoren arki ja tapa toimia Tutustukaa Leevin tai Iinan tarinaan. Täydentäkää syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tyypilliset elämään liittyvät asiat (=nuorten syrjäytymisvaaraa aiheuttavat tekijät Lahdessa) sekä kuvatkaa millainen itsetunto, asenteet ja tapa toimia ko profiililla on. Esitelkää ryhmienne tulokset muille ryhmille. Tehtävä 2) Luokitelkaa olemassa olevat palvelut rakenteelliset/yksilölliset korjaavat/ehkäisevät nelikenttään. Missä palveluissa nuoreen saadaan kontakti ja nuori motivoituu? Mistä löytyy suurin tuottavuus?

30 Inclusive design (tai Design for all)-periaate Source: Jeremy Myerson, Helen Hamlyn Centre

31 Profiilille tyypillistä: Perheen kokonaistilanne Leevi, perheensä esikoinen, asuu asuntolassa Lahden Mukkulassa. Häntä tosin odottaa häätö asuntolasta, sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi. Leevin ongelmat juontavat juurensa useiden vuosien taakse. Ala-asteella Leevi oli vielä aivan tavallinen urheilullinen nuori. Hänen elämänsä koostui koulusta, harrastuksista ja kavereiden kanssa touhuamisesta. Harrastuksista mainittakoon seurakunnan kerhot ja salibandy, jota hän kävi pelaamassa kaksi kertaa viikossa paikallisen urheiluseuran treenissä. Yläasteelle siirryttäessä moni asia muuttui. Hänen vanhempansa saivat iltatähden ja Leevi pikkuveljen. Leevin vanhempien lähes kaikki aika meni lapsesta huolehtiessa. Taloudellinen tilanne oli tiukka, tosin se oli ollut ennenkin, mutta kasvaneet elinkustannukset, kuten muutto suurempaan asuntoon, alkoi pian rasittaa perheen taloutta. Yläasteella Leevin elämään tulivat mukaan päihteet: aluksi alkoholi ja tupakka, mutta 9 -luokalla siirryttiin jo astetta kovempiin aineisiin, kuten kannabiksen satunnaiseen käyttöön. Kaikesta huolimatta Leevi onnistui pääsemään ammattikouluun opiskelemaan logistiikka-alaa. Tässä vaiheessa Leevin vanhemmat rupesivat painostamaan häntä muuttamaan pois kotoa, sillä heidän mielestään Leevin tuli tulla jo toimeen omillaan. Todellisuudessa vanhempien kehno rahatilanne vaikutti ehkä enemmän asiaan. Ensiasunto löytyi Oppilastalo Oy:n asuntolasta, joka sijaitsi Lahden Mukkulassa. Asuntolassa elämä oli kuitenkin melko rauhatonta ja opiskelu ei jaksanut Leeviä juuri kiinnostaa. Leevi loisti usein poissaolollaan oppitunneilta ja tenteistäkin tuli usein hylättyjä arvosanoja. Elämä jatkoi pyörimistään päihteiden ympärillä ja Leevi alkoi etsiytyä ikäistään vanhempaan seuraan. Arkimenonsa Leevi rahoitti pitkälti näpistelyllä ja toimeentulotuella, olipa Leevin nimissä myös muutama pikavippi. Elämänhallinta ja aktiivisuus Kouluhaluttomuus ja oppimisvaikeudet Sosiaalinen tukiverkko Mielenterveyden ongelmat ja/tai fyysinen sairaus Toimeentulo Muu Itsetunto, asenteet ja tapa toimia: Tekijä: Mikko Matveinen, muotoilija

32 Profiilille tyypillistä: Perheen kokonaistilanne Iina on 16-vuotias lukiolainen. Hän asuu äitinsä kanssa Lahden Tonttilassa noin 1,5 kilometrin päässä keskustasta. Iina muutti Lahteen puolitoista vuotta sitten Kuusankoskelta hänen vanhempiensa avioeron vuoksi. Ongelmat hänen vanhempiensa parisuhteessa olivat alkaneet, kun ensin Iinan äiti ja myöhemmin isä jäivät työttömiksi tehtaan lopetuspäätöksen myötä. Työttömyydestä vanhemmille seurasi runsasta päihteiden käyttöä, väkivaltaa ja lopulta masentuneisuutta, joiden myötä Iinan äiti sai tilanteesta tarpeeksi ja päätti vaihtaa paikkakuntaa paremman elämän toivossa. Aluksi Iina jäi asumaan isänsä kanssa, jotta saisi peruskoulun päätökseen, ja muutti sitten myöhemmin äitinsä luokse Lahteen. Iinan lapsuus oli onnellinen. Hän eli vanhempiensa kanssa omakotitalossa. Iina ei ollut kovin aktiivinen harrastusten suhteen, mutta viihtyi mainiosti kotioloissa ja nautti varsinkin isänsä kanssa oleskelusta. Usein illat kuluivatkin lautapelejä pelaillessa, silloin kun Iinan isä ei ollut tehtaalla iltavuorossa. Iinan ongelmat alkoivat yläasteella. Seitsemännen luokan lopussa hänellä todettiin lukihäiriö. Iina ei juurikaan saanut siihen apua, sillä koulu oli pieni ja resurssit niukat. Lukihäiriöstä seurasi kiusaamista muiden oppilaiden taholta, jonka vuoksi Iina rupesi jäämään pois koulusta. Kouluarvosanat laskivat ja Iinan elämää rupesivat varjostamaan alakuloisuus ja unettomuus. Hänen vanhempansa eivät tuolloin osanneet suhtautua ongelmiin osittain oman elämänsä ja työsuhteiden epävarmuuden vuoksi. Nyt Iina on käynyt Lahden yhteiskoulun lukiota noin puolen vuoden ajan. Hänen sosiaalinen piirinsä on hyvin pieni, sillä Iina ei ole juurikaan tutustunut lukiotovereihinsa. Päivät kuluvat pääasiasiassa kotona Internetissä surffaillen. Yhteys ulkomaailmaan tapahtuu pääasiassa IRC-gallerian ja Facebookin välityksellä. Iina syyttää monista ongelmistaan itseään ja on ruvennut jättämään viimeaikoina myös aterioita väliin. Kyseisen asian hän on pitänyt visusti salassa äidiltään. Myös Iinan äidin ongelmat ovat jatkuneet: työ koostuu keikkahommista paikallisessa siivousfirmassa ja hänen yksityiselämään kuuluvat useat eri miesystävät ja ajoittain runsas päihteiden käyttö. Aluksi Kuusankoskelta pois muutettuaan Iina vieraili lähes viikoittain isänsä luona. Pikkuhiljaa vierailut alkoivat vähentyä, kunnes loppuivat lähes kokonaan. Elämänhallinta ja aktiivisuus Kouluhaluttomuus ja oppimisvaikeudet Sosiaalinen tukiverkko Mielenterveyden ongelmat ja/tai fyysinen sairaus Toimeentulo Muu Itsetunto, asenteet ja tapa toimia: Tekijä: Mikko Matveinen, muotoilija

33 Tehtävä 2) Lajitelkaa Lahden arvoverkoston toimijat rakenteelliset/yksilölliset korjaavat/ehkäisevät nelikenttään - Missä palveluissa nuoreen saadaan kontakti ja nuori motivoituu? - Mistä löytyy suurin tuottavuus?

34 Nuorten syrjäytymiseen vaikuttamisen vaihtoehdot Ehkäisevät Syrjäytymisriskien minimointi Rakenteelliset Koulutus Julkiset palvelut 3-sektorin toiminta Normit, lait, valvonta Yksilölliset Perheen ja lähiyhteisön tuki ja turva Julkisesti tuotetut yksilölliset palvelut Korjaavat Syrjäytyminen havaittavissa Koulutus Työpajat Sosiaaliturva Työllisyyspalvelut Muut julkiset palvelut Työttömyystuki Toimeentulotuki Räätälöidyt palvelut Lähde: Nuorten syrjäytymisen taloudellinen mallinnus, Jukka Ohtonen Julkaisija: Sosiaalikehitys Oy

35 Julkisen sektorin uudisraivaajan tarkistuslista - tuottavuuspotentiaali Ongelman ymmärtäminen Radikaali uudistuminen Osaajaverkoston hyödyntäminen Voimavarojen uudelleen kohdistaminen Sosiaalinen innovaatio Systeemiinnovaatio Prosessiinnovaatio Palvelu- ja tuoteinnovaatio Uuden toimintamallin luominen Palvelujen järjestäminen Palveluketju, hoito-ohjelma,. Nykyisen palvelun kehittäminen Vapaaehtoiset, yhteisöt, PPP Poikkihallinnollinen Siilo Ehkäisevät toimenpiteet ja kysynnän hillitseminen Korjaavat toimenpiteet ja kysyntään vastaaminen Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Picture: Harri Tarkka

36 Kaikki tekeminen on käyttäjästä ohjautuvaa! Riskejä ei vältetä vaan hallitaan! Käyttäjän ja paikallisyhteisöjen roolin vahvistaminen kehittämisessä tuotannossa Paikallisyhteisöt Miten innovaatiotoiminnan riskit hallitaan? Asiakas Arjen ja käyttäytymisen havainnointi Kokeileva suunnittelu, mallintaminen ja simulointi Kokeileva tekeminen Haastattelut Asiakaspalautteen kerääminen Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Picture: Harri Tarkka

37 Kiitos Uudisraivaajille! Vantaalla nähdään 31.3.!? Jussi Sorsimo, Culminatum Innovation Oy Ltd Kuva: Harri Tarkka

38

39 Horisontti on valmennuksellinen yksikkö, joka tukee vuotiaita lahtelaisia nuoria järjestämällä työharjoittelua ja muita työllistämistoimenpiteitä. Toiminnanohjaaja Valmentajat Matti Hulkkonen Anu Palo Teija Pilli Neuvonta ja ajanvaraus klo 9-14 Taru Kemppi Elina Aartolahti Ajanvarausnumero Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

40 Horisontti on olennainen osa työllisyys- ja erityispalveluita Nuoren tarpeiden määrittämänä yksiköiden välillä tehdään tiivistä yhteistyötä ja saattaen vaihtamista palvelusta toiseen AKSELI-TYÖPAJAT Jaana Lehtinen tukityöllistäminen Liina & ekoakseli Media-akseli Puuakseli Jaana Lehtinen on myös koko työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö NUORTEN MONIPALVELUKESKUS DOMINO Anu Siiteri Lounasakseli Teräsakseli Reppuryhmät mielenterveys- ja päihdetyö kriisi- ja traumatyö nivelvaihetyö etsivä työ SEUDULLINEN TYÖLLISYYSHANKE DYNAMO Susanna Ormaa-Perälä tuettu työharjoittelu Draamapaja Mediapaja Sisustuspaja valmentava vaihe TYÖHARJOITTELUYKSIKKÖ HORISONTTI Matti Hulkkonen työharjoittelu, työkokeilu ja työelämävalmennus yrityksissä, yhdistyksissä ja kaupungin hallintokunnissa. tuettu oppisopimus nuorten palkkatukityö hallintokunnissa 2010 alkaen Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

41 Horisontin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat: Päijät-Hämeen TE-toimisto Lahden kaupungin työllisyysasioiden yksikkö Sosiaalitoimisto Harjoittelu- tai palkkatukipaikkoja tarjoavat yhdistykset ja yritykset Lahden kaupungin eri hallintokunnat Domino, Etsivä työ, Dynamo ja Akseli Koulutuskeskus Salpaus Muut työllisyyspalveluja tarjoavat toimijat Lisäksi erityisammattioppilaitokset (Kiipula), Lasna, KELA, lastensuojelulaitokset, kriminaalihuolto, Tiedonpuu ry, 4H yhdistys, sosiaali- ja terveystoimi sekä tietenkin nuoret ja heidän verkostonsa Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

42 Nuoren koulutusja työllisyyspolkua suunnitellessa, toimimme erilaisuutta kunnioittaen ja nuoren elämäntilanne huomioiden Kyseenalaistamme työharjoitteluun liittyviä yleisiä ennakkoluuloja ja luomme yksilöllisiä käytäntöjä välityömarkkinoille HORISONTIN ARVOT Työmme tähtää nuoren parempaan kykyyn kohdata työelämän haasteet ENNAKKO- LUULOTTO- MUUS Työharjoittelun kautta nuorelle tarjoutuu mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen, kokemukselliseen oppimiseen, ilon ja rohkeuden löytämiseen ja kokemiseen USKO IHMISEN KASVUUN ELÄMÄN- ILO Valmennamme nuorta oivaltamaan omat mahdollisuutensa ja vastuu yhteiskunnassa YHTEISÖL- LISYYS Työmme perustuu vastuullisuuteen, hyvään vuorovaikutukseen, vapaaehtoisuuteen ja tasa-arvoisiin onnistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksiin Yksilön ja yhteisön hyvinvointi rakentuu yhteisesti sovituista periaatteista, joiden mukaan esimerkiksi nuori tulee kuulluksi Horisontissa ja harjoittelupaikalla Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

43 TYÖHARJOITTELUYKSIKKÖ HORISONTTI Jokainen nuori saa Horisontista oman valmentajan. Yhdellä valmentajalla voi olla kerralla nuorta, riippuen siitä kuinka suuri valmennustarve nuorella on ja missä vaiheessa prosessia ollaan. Horisontin työmuodot: 1. Yhden kuukauden valmentava vaihe, jossa kartoitetaan nuoren elämäntilanne ja arvioidaan minkälaisesta työllistämis- tai tukitoimesta nuori hyötyisi eniten. 2. Tavoitteellinen työharjoittelu, työelämävalmennus tai työkokeilu aidossa työympäristössä, palkkatukityö kaupungin hallintokunnissa sekä tuettu oppisopimus. Työskentelymenetelminä käytetään valmentavassa vaiheessa yksilövalmentamista ja harjoittelun aikana työhönvalmentamista. HORISONTIN VALMENTAVAT TAPAAMISET Nuoren ensitapaamisen jälkeen Horisontissa käydään valmentavia tapaamisia, joissa arvioidaan nuoren elämäntilannetta, valmennus- ja palvelutarvetta, harjoittelumotivaatiota, toiveita, koulutussuunnitelmia ja soveltuvia työharjoittelupaikkoja. Horisontin valmentava vaihe ja palvelutarpeen arviointi on Horisontin keskeisin kehittämiskohde Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

44 Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

45 Horisontin palkkatukityöllistäminen kaupungin yksiköihin Lahden kaupungin työllisyysasioidenyksikkö ja Horisontti ovat vuoden 2010 alusta yhteistyössä toteuttaneet kokeilua, jossa edesautetaan alle 25 -vuotiaiden nuorten jatkokoulutus ja -työllistymismahdollisuuksia kaupungin palkkausjakson jälkeen. Kun nuori palkataan palkkatuella kaupungin palvelukseen niin me saamme Horisonttiin aina tiedoksi nuoren nimen, työpaikan ja työnantajan yhteystiedot. Tavattujen nuorten elämäntilanteet ja jatkosuunnitelmat ovat olleet hyvin erilaisissa vaiheissa ja niinpä annettu tuki on räätälöity aina tarpeen mukaan. Kokonaisvaltaisempaan ja säännöllisempään valmennusprosessiin olemme tähän mennessä päätyneet 21 nuoren kanssa. Nuorten lisäksi olemme tavanneet työnantajia ja esitelleet heille toimintaamme sekä käyneet keskusteluja työllistettyjen nuorten tilanteista ja jatkomahdollisuuksista. Työnantajat ovat ottaneet Horisontin valmentajat todella hyvin vastaan ja keskusteluissa on noussut esiin hyviä näkökulmia ja kehittämisehdotuksia palkkatukinuorten tukitoiminnan järjestämisestä jatkossa. Tavoite on, että jatkossa Horisontin valmennuksesta tulee sovittu toimintatapa kaikkien alle 25-vuotiaiden työllistettyjen osalta Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

46 Tuettuun oppisopimuskoulutukseen Horisontin harjoittelun kautta Toteutetaan yhteistyössä Salpauksen kanssa. Tuen saa sekä työpaikkaohjaaja, että oppisopimusopiskelija. Horisontin valmentaja käy tutustumassa oppisopimuspaikkaa tarjoavaan yritykseen ja samalla käydään läpi Horisontin toimintatapa. Horisontin valmentaviin tapaamisiin ohjautuvista työttömistä nuorista valikoituu kyseiseen paikkaan soveltuva nuori. Horisontti on yhteydessä työpaikkaan, jonka jälkeen nuori menee työpaikalle haastateltavaksi. Ensimmäinen harjoittelusopimus tehdään yhdeksi kuukaudeksi. Nuori saa harjoitteluajalta työmarkkinatukea. Harjoitteluviikolla neljä käydään välikeskustelu työnantajan, harjoittelijan ja Horisontin valmentajan välillä. Jos oppisopimus tuntuu yhä realistiselta vaihtoehdolta niin jatketaan harjoittelusopimusta kahdella kuukaudella. Horisontti on yhteydessä oppisopimuskoulutuksen järjestäjään ja koulutustarkastajaan. Varmistetaan, että aiottu tutkinto on mahdollista suorittaa.. Harjoitteluviikolla yhdeksän, mikäli kaikki on sujunut hyvin, tehdään suunnitelma työnantajan, harjoittelijan, koulutustarkastajan sekä Horisontin valmentajan välillä. Arvioidaan yhdessä opiskelijan ja työpaikkakouluttajan tuen tarve. Järjestetään tarvittava tuki. Oppisopimus neuvotellaan alustavasti ja perehdytetään asianomaiset henkilöt tutkintoon. Harjoittelu päättyy viikolla 12. ja oppisopimus alkaa. Työpaikka saa palkkatuen koko oppisopimuksen ajalle. Horisontti jatkaa nuoren valmennusta oppisopimuksen ajan tapaamalla sekä työnantajaa, että nuorta tarpeen mukaan. Tuen tarvetta arvioidaan koko ajan jokaisen tapaamisen yhteydessä. Yleensä tuen tarve on opintojen alussa iso, samoin ensimmäisten väliarvioiden ja näyttöjen lähestyessä. Tukea annetaan sekä työpaikkakouluttajalle että opiskelijalle Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

47 Missä Horisontin työhönvalmennus on toteutunut vuonna 2010? kolmannella sektorilla 10 valmennettavaa 3.Sektorin paikkoja mm: 4H- yhdistys, (useita nuoria), Teatteri vanha Juko (Oma teatteri ry), Kauno ry, Lahden klubitalo ry, Päijät-Hämeen Elokuvakeskus ry. julkisella sektorilla 16 valmennettavaa + 21 palkkatukinuorta Julkisen sektorin paikkoja mm. Päiväkodit (9), Kaupungin museot (4), kirjastot, kaupunginteatteri, kulttuurikeskus, Lahden kaupunginsairaala /keskusvarasto / Jalkarannan osastot / Tapanila-koti /, Nuorisopalvelut, Sosiaalitoimen erityispalvelut, LAMK ja Lasten ja nuorten taidekoulu TAIKA sekä kaupungin taseyksiköt: Lahden siivouspalvelut, Lahden Tietotekniikka, Lahden seudun kuntatekniikka ja Lahden Ateriat yksityisellä sektorilla 40 valmennettavaa Yksityisen sektorin paikkoja mm. Päivittäistavarakauppoja (useita eri yksiköitä ja ketjuja), Venäjän kauppaan erikoistunut yritys, huonekalujen maahantuonti / tukku, autohuoltamo, lounas-ravintola (2). rakennustarvikemyymälä, rautakauppa, sähköliike, atk liike (2) kiinteistöhuolto (3), lahjatavaramyymälä, talotuotanto, videovuokraamo, retki- ja majoituspalvelu, painotalo, rakennusliike, autokorjaamo, parturi-kampaamo, rengasliike, urheiluvälinemyymälä Lisäksi mm. Osuuskunta, Seurakunta, Harjulan Setlementti, Yleisradio Oy ja neljä tuettua oppisopimusta Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

48 HORISONTIN TOIMINTAKAUDET NUMEROINA Valmentavaan vaiheeseen ohjautuneiden nuorten määrä Joista työkokeilussa, työelämävalmennuksessa, työharjoittelussa Horisontin tukemana palkkatuella Lahden kaupungilla Päättyneet asiakkuudet tavattu 49 Positiivinen sijoittuminen Ei mitattu 70 % 59,4 % 63 % Sijoittuminen koulutukseen / työhön 59,2 % 56 % 36,4% 40,9 % Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

49 Muutamia poimintoja vuodelta 2010 Horisontin valmentajien ja nuoren välisiä valmentavia tapaamisia (yksilövalmennus) Horisontin valmentajien ja työantajien välisiä tapaamisia työpaikalla Valmentajan, työpaikkaohjaajan ja nuoren välisiä välikeskusteluja harjoittelupaikalla (työhönvalmennus) Yhteishaussa hakeneita nuoria 70 Kirjattuja nuorten jatkosuunnitelmia 132 Toimeentulotukea saavien nuorten määrä Horisonttiin tultaessa 69 Toimeentulotuella aloittaneista 53 nuoren prosessi on lopussa, heistä toimeentulotuella enää 25 Työelämävalmennus-, työkokeilu-, palkkatuki ja harjoittelupäiviä Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

50 Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

www.nuorilahti.net/horisontti

www.nuorilahti.net/horisontti Horisontti on valmennuksellinen yksikkö, joka tukee 17-24-vuotiaita lahtelaisia nuoria järjestämällä työharjoittelua ja muita työllistämistoimenpiteitä. Toiminnanohjaaja Valmentajat Matti Hulkkonen 050

Lisätiedot

Julkisen sektorin uudisraivaajat

Julkisen sektorin uudisraivaajat Julkisen sektorin uudisraivaajat 2010-luvun julkisen sektorin uudisraivaajat ovat uudistusmielisiä julkishallinnon päättäjiä, johtajia ja kehittäjiä Uudisraivaajilla on halu... luoda pysyviä rakenteellisia

Lisätiedot

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ 1 Innopajan sisältö 1. Keskustelupaneeli: Mitä tehtiin Oulussa ja Haukiputaalla? Uuden toimintamallin käyttöönoton ja vakiinnuttamisen kysymyksiä

Lisätiedot

Kansalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina

Kansalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina Kansalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina VII Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä Suomen kansallismuseo 25.5.2011 Asiantuntija Tuula Jäppinen, Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kansalaisen erilaiset

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja muutoksen johtaminen eri tasoilla: Hallinto, palvelutuotanto ja ikäihmisen arki

Vanhusten palvelut ja muutoksen johtaminen eri tasoilla: Hallinto, palvelutuotanto ja ikäihmisen arki Vanhusten palvelut ja muutoksen johtaminen eri tasoilla: Hallinto, palvelutuotanto ja ikäihmisen arki Kuntamarkkinat 13.9.2012 Ohjelmajohtaja Jussi Sorsimo Culminatum Innovation Oy Culminatum Innovation

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite:

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: on parantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kiinnittymistä ja pääsemistä koulutukseen, kehittää elämänhallinnan taitojaan ja saamaan työelämäkokemuksia

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta Sosiaalipalveluohjaajat Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta www.lapinlahti.fi 10.067 asukasta Vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä Kuntaliitos Varpaisjärven kunnan kanssa

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä. Tuhti-seminaarin työpaja

Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä. Tuhti-seminaarin työpaja Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä Tuhti-seminaarin työpaja 14.10.2013 Järvenpään kaupunki Lausvaara Jari 17.5.2013 Nuorisotakuu yleisesti Järvenpään kaupunki Lausvaara Jari 17.5.2013 2

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Katja Björklund Johtava psykologi Psykososiaaliset palvelut 27.4.12

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö aktiivisena kumppanina kokeilussa Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Kokeilun lähtökohdat päävastuun

Lisätiedot

Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi?

Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi? Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi? Soile Kuitunen, valt.tri, toimitusjohtaja 5.3.2015 1 Nuoret -50 000 koulutuksen ja työn ulkopuolella, ilman perusasteen jälkeistä koulutusta.

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari 20.9.2017 Työllisyys Anne Huotari Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Kajaanin ja Kainuun työttömyysaste 2015-7/2017 20 18 16 18,2 17,4 14 12 13,4 10 8 6 Kajaani Kainuu

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Susanna Kosonen Projektipäällikkö Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-hanke Keuda Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso OPPISOPIMUS Ennakkojaksolta valmiuksia

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työpajatoiminta ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Työpajatoiminta ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Työpajatoiminta ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tilastotietoja (OKM / AVI) Materiaalia vaikuttamistyöhön Synergiaseminaari 10. 11.10.2017 Reetta Pietikäinen tieto- ja laatupäällikkö www.tpy.fi

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Lisääkö työhönvalmennusmalli hyvinvointia ja millä hinnalla? Työelämän päämies projektin loppuseminaari

Lisääkö työhönvalmennusmalli hyvinvointia ja millä hinnalla? Työelämän päämies projektin loppuseminaari Lisääkö työhönvalmennusmalli hyvinvointia ja millä hinnalla? Työelämän päämies projektin loppuseminaari Aija Kettunen Pieksämäki 17.11.2015 18.11.2015 1 Sisältö Arviointikysymykset Taloudellisen arvioinnin

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Toimenpiteitä työllisyyden, kouluttautumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tueksi. Lotta Haikkola, tutkijatohtori

Nuorisotakuu. Toimenpiteitä työllisyyden, kouluttautumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tueksi. Lotta Haikkola, tutkijatohtori Nuorisotakuu Toimenpiteitä työllisyyden, kouluttautumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tueksi Lotta Haikkola, tutkijatohtori 10.10.2017 Nuorisotakuu (2013 2015) Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN NUORTEN YSTÄVÄT Yli 100-vuotias oululainen kansalaisjärjestö Työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015

Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015 Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015 Miksi starttivalmennusta tarvitaan? Näkökulmia starttivalmennuksen näkyväksi tekemiseen? Ulla Mänttäri-Tikka, toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA

NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA Projektipäällikkö Matti Mäkelä Läpäisyohjelman levittämishanke Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto NUORISOTAKUU NYT -HANKE toteutettu Turun seutukunnassa

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Kelan rooli nuorisotakuun toimeenpanossa Sidosryhmien (ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat) ja Kelan vakuutuspiirien odotukset

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Visiotyöryhmä Kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan kehittämisvisio (versio 20.11.2013) Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Tuettu päätöksenteko

Lisätiedot

OHJAUKSELLISIA KEINOJA NUORTEN JA AIKUISTEN OPINTOJEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISYYN

OHJAUKSELLISIA KEINOJA NUORTEN JA AIKUISTEN OPINTOJEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISYYN CARRY ON 1.2.2016-30.6.2018 OHJAUKSELLISIA KEINOJA NUORTEN JA AIKUISTEN OPINTOJEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISYYN Ohjauksen ajankohtaispäivä 2017 Aikuiskoulutuskeskus Kouvola 19.5.2017 Hilkka Huisko Carry on

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN

ASIAKASLÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN ASIAKASLÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN Keskiviikkona 15.9. klo 10 11 Uudistajan tarina tietoiskun muodossa kerrotaan Rauman Wiktio Personoitava kokonaisratkaisu hoiva-asumiseen

Lisätiedot

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Työpajatoiminta Nuori Tampere

Työpajatoiminta Nuori Tampere Työpajatoiminta 2015 Nuori2017 - Tampere Ruth Bamming - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 5.4.2017 1 Nuorten työttömyys 2006 2016* *Työttömät työnhakijat Suomessa keskimäärin kuukauden lopussa

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Kun olis yks tyyppi, joka kuuntelis ja auttais

Kun olis yks tyyppi, joka kuuntelis ja auttais Omnia Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Nuorten palvelujärjestelmän kartoituksen avulla vauhtia nuorisotakuun toteutukseen Espoossa Kun olis yks tyyppi, joka kuuntelis ja auttais 6.3.2015 /Sirkku Reponen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot