Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa"

Transkriptio

1 Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi p Lapin ELY-keskus, Heli Niemi

2 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn Tilastot eivät ole yksi totuus, vaan niiden tehtävänä luoda laajempaa ymmärrystä nuorten tilanteesta Näkökulma on tilastoissa ja tutkimuksissa, ei yksittäisen nuoren kokemuksissa Haastaa tilastoihin perustuvaa tietoa vuoropuheluun käytännön todellisuuden kanssa 2

3 Huoli nuorista. Iltalehti HS YLE Uutiset

4 Katse Lapin nuoriin ja hyvinvoinnin kriittisiin kohtiin 4

5 Nuorten osuus Lapin väestöstä Lapin väestö (2010): hlöä vuotiaiden osuus: 18,3% ( hlöä) vuotiaiden osuus: 0,05% ( hlöä) 5

6 Kouluterveyskyselyn 2010 viestejä Aineisto koottu Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilailta 3635 hlöä (kattavuus: %) Lukion 1. ja 2. opiskelijoilta 1532 hlöä (kattavuus: %) Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta 1936 hlöä (kattavuus:?) 6

7 Terveydentila Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi Peruskoulun oppilaista: Lappi: 18,6 % (tytöt 22,4 %, pojat 14,9 %) Koko maa: 16,9 % (tytöt 19,9 %, pojat 13,9 %) Lukioiden opiskelijoista: Lappi: 19,9 % (tytöt 21,6 %, pojat 17,4 %) Koko maa: 17,7 % (tytöt 19,5 %, pojat 15,3 % Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista: Lappi: 22,2 % (tytöt 28,7 %, pojat 17,3 %) Koko maa: 21,1 % (tytöt 25,6 %, pojat 17,7 %) Lapin luvut suurempia suhteessa koko maahan Lapin tytöt kokevat terveydentilansa poikia ja koko maan tyttöjä huonommaksi Ammat. oppilaitoksessa opiskelevat tytöt nousevat selkeästi esiin 7

8 Mielenterveys Kokee keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta Peruskoulun oppilaista Lappi: 14,1 % (tytöt 19,9 %, pojat 8,0 %) Koko maa: 13,1 % (17,6 %, pojat 8,4 %) Lukioiden opiskelijoista Lappi: 11,8 % (tytöt 14,2 %, pojat 8,1 %) Koko maa: 10,7 % (tytöt 13,1 %, pojat 7,4 %) Lapin luvut suurempia suhteessa koko maahan Lapin tytöt kokevat terveydentilansa poikia ja koko maan tyttöjä huonommaksi Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista Lappi: 11,4 % (tytöt 17,2 %, pojat 6,8 %) Koko maa: 11,3 % (tytöt 15,3 %, pojat 8,1 %) * Masentuneisuutta on mitattu 12 kysymyksellä (Raitasalo; Beckin depressiomittari) Peruskoulun tytöt nousevat selkeästi esiin 8

9 Liikunta Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1h/vko Peruskoulun oppilaista Lappi: 34,3 % (tytöt 35,7 %, pojat 32,9%) Koko maa: 34,7 % (tytöt 36,6 %, pojat 32,8 %) Lukioiden opiskelijoista Lappi: 30,3 % (tytöt 31,3 %, pojat 28,7 %) Koko maa: 32,7 % (tytöt 35,5 %, pojat 28,8, %) Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista Lappi: 44,6 % (tytöt 50,3 %, 40,5 %) Koko maa: 44,1 % (53,9 %, pojat 44,1 %) Liikunnan määrä on lisääntynyt vuodesta 2008, mutta edelleen luvut suuria! Liikunta vähäisempää tytöillä kuin pojilla Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista noin puolella liikunnan harrastus on vähäistä 9

10 Ylipaino Nuorella on painoindeksin mukaan ylipainoa Peruskoulun oppilaista Lappi: 16,5 % (tytöt 12,1 %, pojat 21,1 %) Koko maa: 14,9 % (tytöt 11,2 %, pojat 18,7 %) Lukioiden opiskelijoista Lappi: 16,3 % (tytöt 13,2 %, pojat 20,9 %) Koko maa: 12,6 % (tytöt 9,6 %, pojat 16,7 %) Koko maan nuoriin verrattuna Lapin nuoret ovat ylipainoisempia kaikissa ryhmissä Lapin pojilla ylipainoa esiintyy enemmän kuin Lapin tytöillä Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista Lappi: 21,9 % (tytöt 18,6 %, pojat 24,2 %) Koko maa: 21,8 % (tytöt 16,8 %, pojat 25,6 %) Eniten ylipainoa esiintyy ammat. oppilaitoksen opiskelijoilla 10

11 Huumeet Kokeillut laittomia huumeita Peruskoulun oppilaista Lappi: 6,0 % (tytöt 4,5 %, pojat 7,5 %) Koko maa: 6,2 % (tytöt 5,1 %, pojat 7,3 %) Kokeilijoiden määrä on kasvanut vuodesta 2008 Koko maan tasoa, paitsi ammat. oppilaitoksen opiskelijoiden kohdalla (sekä tytöillä että pojilla) kokeiluja on ollut enemmän Lukioiden opiskelijoista Lappi: 9,8 % (tytöt 8,4 %, pojat 12,1 %) Koko maa: 10,5 % (tytöt 9,2 %, pojat 12,3 %) Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista Lappi: 19,5 % (tytöt 19,2 %, pojat 19,8 %) Koko maa: 17,4 % (tytöt 17,6 %, pojat 17,2 %) Noin 746 Lapin nuorta on kokeillut laittomia huumeita 218 peruskoulun oppilasta 150 lukio-opiskelijaa 378 ammat. oppil. opiskelijaa 11

12 Alkoholi Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa Peruskoulun oppilaista: Lappi: 15,9 % (sekä tytöt että pojat) Koko maa: 16,5 % (tytöt 16,0 %, pojat 17,0 %) Lukioiden opiskelijoista Lappi: 21,4 % (tytöt 21,0 %, pojat 22,1 %) Koko maa: 25,0 % (tytöt 23,0 %, pojat 27,8 %) Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista Lappi: 40,4 % (tytöt 35,5 %, pojat 43,8 %) Koko maa: 40,7 % (tytöt 37,2 &, pojat 43,3 %) Luvut hieman alhaisempia suhteessa koko maahan, paitsi ammat. oppilaitoksessa opiskelevien poikien kohdalla Alkoholin käyttö vähentynyt erityisesti peruskoulun oppilaiden joukossa vuodesta 2008 Silti luvut suuria! 12

13 Tupakka Tupakoi päivittäin Peruskoulun oppilaista Lappi: 16 % (tytöt 15,0 %, pojat 17,0 %) Koko maa: 15,1 % (tytöt 13,6 %, pojat 16,7 %) Lukioiden opiskelijoista Lappi: 10,8 % (tytöt 11,6 %, pojat 9,5 %) Koko maa: 10,3 % (tytöt 10,6 %, pojat 9,9 %) Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista Lappi: 45,4 % (tytöt 46,4 %, pojat 44,7 %) Koko maa: 39,4 % (tytöt 39,9 %, pojat 39,1 %) Lapin nuoret tupakoivat enemmän kuin koko maassa kaikissa ryhmissä Lukiossa ja ammat. oppilaitoksessa opiskelevat Lapin tytöt tupakoivat enemmän kuin pojat Tupakointi on vähentynyt kaikissa ryhmissä v.2008 Silti luvut suuria! 13

14 Työhön ja koulutukseen liittyviä haasteita 14

15 Nuorten työttömyys Lapissa Alle 25-vuotiaat: 1476 hlöä Naisia: 622 hlöä Miehiä: 854 hlöä Työttömänä on enemmän nuoria miehiä kuin naisia Joista alle 20-vuotiaita: 424 hlöä Naisia: 169 hlöä Miehiä: 255 hlöä Yli vuoden työttömänä olleita: 20 hlöä (1,4 %) 6 12 kk työttömänä olleita: 68 hlöä (4,6 %) 3 6 kk työttömänä olleita: 267 hlöä (18,1 %) 1 3 kk työttömänä olleita: 581 hlöä (39,4 %) Alle 1 kk työttömänä olleita: 540 hlöä (36,6 %) Suurimmalle osalle työttömyys on väliaikainen jakso Osalla nuorista työttömänä olo pitkittyy (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto) 15

16 Koulutus Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden nuorten osuus vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2009: 9,7 % Miehet: 11,2 Naiset: 8,2 % Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on kasvanut vuodesta 2005 lähtien Nuoria miehiä jää enemmän koulutuksen ulkopuolelle kuin naisia (Lähde: THL/SOTKAnet) 16

17 Ulkopuolella olevat nuoret Tilastotutkimus Nuoret opiskelun ja työmarkkinoiden ulkopuolella (Pekka Myrskylä 2011) Tutkimus kohdistuu vuotiaisiin työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin 17

18 Ulkopuolella olevat nuoret Osa nuorista jää kaikkien yhteiskunnallisten instituutioiden ja palvelujen ulkopuolelle He eivät ole töissä tai työttömiä, mutta eivät myöskään koulutuksessa, eläkkeellä tai varusmiehinä He katoavat jonnekin ulkopuolelle, mistä heitä ei tavoita Vaarana on, että ulkopuolella olo pitkittyy ja nämä nuoret syrjäytyvät 18

19 Ulkopuolella olevat nuoret Lapissa Ulkopuoliset vuotiaat: 1293 hlöä* (hoitovapailla olevat on poistettu) suoritettu vain perusasteen tutkinto: 734 hlöä (noin 57 %) miehet: 828 hlöä naiset: 465 hlöä vuotiaita: 491 hlöä (noin 38 %) 16-vuotiaita: 94 hlöä (noin 7%) Vieraskielisiä: 192 hlöä (noin 15 %) 19

20 Etsivän nuorisotyön viestit Etsivä nuorisotyö, Tilastoraportti 2009 (Erik Häggman) Raportti työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä 2011 (Erik Häggman) 20

21 Etsivän nuorisotyön tehtävä Auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä 21

22 Etsivä nuorisotyö Lapissa 2010 Etsivät nuorisotyöntekijät olivat yhteydessä 418 nuoreen miehiä: 242 naisia: 176 suurin osa vuotiaita sekä alle 15-vuotiaita 22

23 Etsivä nuorisotyö Lapissa 2010 Tavoitettuja nuorten määrä: 197 miehiä: 116 naisia: 81 Näillä nuorilla tarkoitetaan, että nuoren kanssa on käyty henkilökohtaisempia keskusteluja ja esim. nuoren tuen tarvetta on selvitetty 23

24 Huomioita Etsivän nuorisotyön raportista Tavoitetuista nuorista ammatillisten perustutkintoopintojen keskeyttäneitä: 36,55% (koko maa: 24,65 %) peruskoulun suorittaneita, ilman opiskelupaikkaa olevia nuoria: 17,7 % (koko maa: 28,11 %) suorittamassa ammatillista perustutkintoa: 11,68 % (koko maa: 12,93 %) 24

25 Huomioita Etsivän nuorisotyön raportista Tavoitetuista nuorista Työttömiä, jotka eivät olleet ilmoittautuneet työttömäksi: 28,4 % (koko maa: 21,94 %) Opiskelijoita: 24,87 % (koko maa: 23,36 %) Työttömäksi ilmoittautuneita: 23,86 % (koko maa: 25,02 %) 25

26 Karikkoja ja myötätuulta Lappilaisten nuorten hyvinvoinnin ankkurit (Riikka Sutinen 2010) Kysely 9. luokkalaisille Haastattelut: vuotiaita nuoria (15 hlöä) Noin kymmenesosa vastanneista nuorista elää keskellä hankaluuksia ja pahan olon kokemuksia 26

27 Karikkoja ja myötätuulta Hyvinvointiselvitys vahvistaa näkemystä siitä, että sosiaaliset suhteet ovat tärkeimpiä hyvinvoinnin tekijöitä Perhe Kaverit Kouluyhteisö Huomiota tulisi kiinnittää nuoriin, joiden perhetilanteesta ei ole tietoa, joilla ei ole ystäviä, jotka eivät osallistu yhteisöjen toimintaan ja jotka eivät tule toimintansa kautta nähdyksi ja kuulluksi 27

28 Karikkoja ja myötätuulta Suurin osa nuorista elää hyvinvointia tukevissa ympäristöissä, kokee elämänsä mielekkäänä, onnistuu todennäköisimmin peruskoulun jälkeisessä siirtymässä eikä juuri kärsi hyvinvointiin heijastuvasta oireilusta 28

29 Karikkoja ja myötätuulta Keskeisenä viestinä on kuitenkin tieto siitä, että osa nuorista elää ympäristöissä, jotka aiheuttavat hyvinvointivajeita, hankaloittavat yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä johtavat todennäköisesti aikuisuuteen, jossa elämä täyttyy vaikeuksista ja pahan olon kokemuksista 29

30 Lapin nuorten hyvinvointi yhteinen asia Ohjelmatyöskentelyn tarkoituksena luoda yhdessä kuvaa Lapin nuorten hyvinvoinnin tilasta & haasteista ja ongelmista & palvelutarpeista erityisesti nuoren elämän nivelvaiheissa Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ei ole vain sanoja, vaan monialaista yhdessä tekemistä 30

31 Nivelvaiheet & hyvinvoinnin ulottuvuudet Elämänvaiheisiin nivoutuva lähestymistapa Varhaisnuoruus Peruskoulun jälkeinen aika Toisen asteen opintojen jälkeinen aika Oman elämän aika nuori aikuisuus 31

32 Nivelvaiheet & hyvinvoinnin ulottuvuudet Hyvinvoinnin eri tekijöiden tarkasteleminen Sosiaaliset suhteet (perhe, ystävät, yhteisöt) Terveys (psyykkinen ja fyysinen) Opiskelu ja koulutus Työelämä Toimeentulo Koti ja asuminen Vapaa-ajan toiminta Muut osallistujien määrittelemät alueet 32

33 Kiitos! 33

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 1 Kokkolan kaupunki Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 2 Esipuhe Nuorisolaki muuttui 1.1.2011 ja voimaan astuivat säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta. Lakimuutoksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012. Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista:

Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012. Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista: HYVÄT EVÄÄT ELÄMÄLLE Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012 Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista: lasten ja nuorten koettu terveys ja

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013

Kouluterveyskysely 2013 Kouluterveyskysely 2013 Kempeleen kuntaraportti Hanne Kivimäki, Pauliina Luopa, Suvi Nipuli, Suvi Vilkki, Jukka Jokela, Essi Laukkarinen, Reija Paananen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2 3 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Kuopio 2012 4 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:75 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 170 kpl Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu

Lisätiedot

Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI

Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2006: TOHMAJÄRVEN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2006: TOHMAJÄRVEN KUNTARAPORTTI Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Riikka Puusniekka, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2006: TOHMAJÄRVEN KUNTARAPORTTI Helsinki: S osiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Helsinki: Sosiaali- ja

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Kauniainen: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN

ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN Jaana Ketomäki ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi Kouluterveys 2009 Kaustisen kuntaraportti Anni Lommi, Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Suvi Vilkki, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOOSTE NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA 2014

KOOSTE NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA 2014 Stina Högnabba, Sanna Ranto, Vesa Keskinen, Pirjo Mattila, Tiina Nurmi, Harri Taponen KOOSTE NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA 2014 3 TYÖPAPEREITA 2014 TYÖPAPEREITA ARBETSPAPPER WORKING PAPERS 2014:3 SISÄLLYS

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

KOULUTERVEYSKYSELY 2010 Kuopion kuntaraportti

KOULUTERVEYSKYSELY 2010 Kuopion kuntaraportti 1 KOULUTERVEYSKYSELY 2010 Kuopion kuntaraportti (Lommi ym. 2010 / THL) Keskeisiä tuloksia Marjatta Pirskanen Terveyden edistämisen suunnittelija 24.2.2011 KOULUTERVEYSKYSELY Vuodesta 1998 alkaen Kuntaraportissa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016 Tuotantolautakunta LIITTEET 6.3.2013 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 6.3.2013 30 Liite nro 1 Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013

Lisätiedot