SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT"

Transkriptio

1 1 (11) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT OPERATIIVINEN JÄRJESTELMÄ v. 2.0 ( ) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö Mikko Eräkaski yhteensä 49 vaatimusta Mikko Eräkaski Vaatimuksia 3.3 ja 3.4 muokattu. Vaatimus 4.3 poistettu. HUOM! numerointia ei ole muutettu. Vaatimuksen 7.4 toteutumista muutettu Kielellisiä korjauksia Mikko Eräkaski Hävittämisen vaatimuksia 8.7, 8.8 ja 8.10 muokattu Vaatimuksen 8.5 lisätietoja muokattu Nina Eerikäinen Poistettu VAPA:a koskevat vaatimukset.

2 2 (11) 1. Yleistä operatiivisen tietojärjestelmän sertifiointikriteereistä Operatiivisella tietojärjestelmällä tarkoitetaan tässä tietojärjestelmää, jossa asiakirjatieto syntyy, sitä käsitellään ja muokataan. Keskeistä operatiivista tietojärjestelmää koskevissa vaatimuksissa on, että asiakirjatieto saa eamsiin määritellyt oletusmetatietoarvot ja että metatietojen muodostuminen on hallittua. SÄHKE2-vaatimusten mukaisesti operatiivisessa tietojärjestelmässä tulee olla myös määräajan säilytettävien asiakirjatietojen hävittämistoiminnallisuus. 2. eams-tiedonohjauksen toteutuminen Tässä osiossa tarkastellaan, miten operatiivisessa tietojärjestelmässä toteutuvat pakolliset eamsmetatiedot sekä miten operatiivinen tietojärjestelmä toimii, jos eamsin tietosisältöä muutetaan. Vähimmäisvaatimuksena on, että operatiivisessa järjestelmässä on oltava SÄHKE2-normissa pakollisiksi määritellyt eams-metatiedot, joiden tulee toteutua asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessilla (asialla), toimenpiteellä ja asiakirjalla. 2.1 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä toiminto, jolla se liittää asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin tehtäväluokituksen. Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessit ja asiakirjat liittyvät operatiivisessa tietojärjestelmässä eamsiin määriteltyyn tehtäväluokitukseen. 2.2 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä toiminto, joka tuottaa tehtäväluokan mukaan ainakin seuraavat oletusmetatiedot asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille (asialle) siinä vaiheessa, kun käsittelyprosessi käynnistyy. Tarkastetaan, että mainitut kentät saavat etukäteen määritellyt oletusmetatietoarvot. Numerointi SÄHKE2-metatietomallin mukaan Julkisuusluokka (2.6.1) Salassapitoaika (salassa pidettävälle) (2.6.2) Salassapitoperuste (salassa pidettävälle) (2.6.4) Henkilötietoja (2.6.7) 2.3 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä toiminto, jolla se tuottaa tehtäväluokan ja asiakirjatyypin mukaan ainakin seuraavat oletusmetatiedot asiakirjalle liitettäessä uusi asiakirja asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille: Tarkastetaan, että mainitut kentät saavat etukäteen määritellyt oletusmetatietoarvot. Numerointi SÄHKE2-metatietomallin mukaan Julkisuusluokka (2.6.1) Salassapitoaika (salassa pidettävälle) (2.6.2) Salassapitoperuste (salassa pidettävälle) (2.6.4) Suojaustaso (salassa pidettävälle) (2.6.5.) Turvallisuusluokka (salassa pidettävälle) (2.6.6) Henkilötietoja (2.6.7) Säilytysajan pituus (2.11.1)

3 3 (11) 2.4 Säilytysajan peruste (2.11.2) Tila (2.12) Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä ominaisuus, joka liittää asiakirjat asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin tuloksena syntyneeseen toimenpiteeseen. HUOM! Vaatimus koskee siis asiankäsittelyä, samassa järjestelmässä saattaa olla myös mm. dokumentinhallinta. Asiakirjat liittyvät aina johonkin käsittelyvaiheeseen eli toimenpiteen tyyppiin (5.6), jonka tuloksena ne ovat syntyneet. 3. Metatietojen tuottaminen Tässä osiossa tarkastellaan, miten operatiivinen tietojärjestelmä tuottaa eri tilanteissa metatietoja asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseille, toimenpiteille ja asiakirjoille. 3.1 Onko järjestelmässä toiminto, jolla operatiivinen tietojärjestelmä tuottaa uudelle asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille (asialle) vähintään seuraavat metatiedot, joilla voidaan varmistaa käsittelyketjun aukottomuus? Operatiivinen tietojärjestelmä tuottaa metatiedon asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille siinä vaiheessa, kun aloitetaan uusi asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi. Yksilöivä Identifiointitunnus Kieli Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin avauksen aikamääre Toimijaa ilmaiseva metatieto 3.2 Onko järjestelmässä toiminto, jolla asiakirjalle tuotetaan seuraavat metatiedot liitettäessä asiakirja asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille? Asiakirjan luonti-/liittämishetken aikamääre Yksilöivä Identifiointitunnus Toimijaa ilmaiseva metatieto Kieli Versio (jos samasta asiakirjasta on olemassa jo toinen versio) 3.3 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä toiminto, jolla järjestelmä tuottaa uudelle toimenpiteelle vähintään seuraavat metatiedot, joilla voidaan varmistaa käsittelyketjun aukottomuus? Operatiivisen tietojärjestelmässä on toiminnallisuus, jolla se tuottaa metatiedon siinä vaiheessa, kun asiakirja luodaan tai se liitetään asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessiin. Operatiivinen tietojärjestelmä tuottaa toimenpiteelle metatiedon siinä vaiheessa, kun luodaan uusi toimenpide asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille. Laatimishetken aikamääre Toimenpiteen tyyppi Nimeke Toimijaa ilmaiseva metatieto

4 4 (11) 3.4 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä toiminnallisuus, joka tallentaa seuraavat metatiedot salassa pidettävälle asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille (asialle) ja asiakirjalle? Operatiivisessa tietojärjestelmässä tulee olla mainitut metatietokentät. Operatiivinen tietojärjestelmä voi saada metatietoarvon myös eamsista tai järjestelmä voi tuottaa metatiedon silloin, kun tallennetaan tai luodaan salassa pidettävä asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi, toimenpide tai asiakirja. Omistaja (2.6.9) Henkilö ( ) Rooli ( ) Kuvaus ( ) HUOM! Vähimmäisvaatimus on, että metatiedot ovat salassa pidettävillä asiakirjoilla, mutta ne voi antaa myös julkisille asiakirjoille. 3.5 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä toiminnallisuus, joka tallentaa kaikki seuraavat metatiedot silloin, kun sähköisesti allekirjoitettu asiakirja saapuu järjestelmään? Tarkastaja (4.2.1) Aikamääre (4.2.2) Kuvaus (4.2.3) HUOM! Vaatimus katselmoidaan vain, jos tietojärjestelmässä on toiminnallisuus sähköisesti allekirjoitettujen asiakirjojen vastaanottamiseksi 4. Metatietoarvojen muokkaaminen ja hallinnointi Tässä osiossa tarkastellaan, miten eamsin tuottamia oletusmetatietoarvoja on mahdollista muokata tietyin käyttäjäoikeuksin ja miten tietojärjestelmä laskee automaattisesti metatietoarvoja määriteltyjen käsittelysääntöjen mukaan. 4.1 Operatiivisessa tietojärjestelmässä on mekanismi, joka ohjaa asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin (asian) seuraavien eamsista saatavien oletusmetatietoarvojen muokkaamista roolien mukaan Muokkausoikeus tarkistetaan sekä sellaisella käyttäjätunnuksella, jolla on oikeus, että sellaisella, jolla ei ole oikeutta. (viittaus SÄHKE2-metatietomalliin): Julkisuusluokka (2.6.1) Salassapitoaika (2.6.2) Salassapitoperuste (2.6.4) Suojaustaso (2.6.5) Turvallisuusluokka (2.6.6) Henkilötietoja (2.6.7) 4.2 Operatiivisessa tietojärjestelmässä on mekanismi, joka ohjaa asiakirjan seuraavien eamsista saatavien oletusmetatietoarvojen muokkaamista roolien mukaan. (viittaus SÄHKE2-metatietomalliin): Muokkausoikeus tarkistetaan sekä sellaisella käyttäjätunnuksella, jolla on oikeus, että sellaisella, jolla ei ole oikeutta.

5 5 (11) Julkisuusluokka (2.6.1) Salassapitoaika (2.6.2) Salassapitoperuste (2.6.4) Suojaustaso (2.6.5 ) Turvallisuusluokka (2.6.6) Henkilötietoja (2.6.7) Säilytysajan pituus (2.11.1) Säilytysajan peruste (2.11.2) 4.4 Onko operatiivisessa järjestelmässä toiminnallisuus, jolla se laskee salassapidon päättymisajankohdan (2.6.3) salassa pidettäville aineistoille? Operatiivinen järjestelmä laskee automaattisesti salassapidon päättymisajankohdan eamsiin määritellyn salassapitoajan ja salassapitoajan laskentaperusteen mukaan. JA Salassapitoajan muuttaminen muuttaa aina salassapidon päättymisajankohta metatietoarvoa 4.5 Onko operatiivisessa järjestelmässä toiminnallisuus, jolla se laskee säilytysajan päättymisajankohdan (2.11.1) määräajan säilytettäville aineistoille? Operatiivinen järjestelmä laskee automaattisesti säilytysajan päättymisajankohdan eamsiin määritellyn säilytysajan (2.11.1) perusteella kun säilytysajan laskennan käynnistävä tapahtuma on toteutunut. JA Säilytysajan muuttaminen muuttaa aina säilytysajan päättymisajankohta metatietoarvoa 4.6 Onko päätetyn käsittelyprosessin tehtäväluokan muuttaminen estetty operatiivisessa tietojärjestelmässä? Päätetyn käsittelyprosessin tehtäväluokkaa ei ole mahdollista muuttaa. 4.7 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä toiminnallisuus, jolla asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin ja asiakirjan muuttumista julkiseksi voidaan hallita siinä vaiheessa, kun salassapitoaika lakkaa eli salassapidon päättymisajankohta saavutetaan? Operatiivisessa tietojärjestelmässä on toiminnallisuus, jolla se säännöllisin eräajoin tai vastaavin mekanismein automaattisesti tarkistaa asiakirjojen salassapidon voimassaolon ja

6 6 (11) muuttaa salassa pidettävät asiakirjat julkisiksi. Tietojärjestelmä tulkitsee salassapitoajaltaan päättyneet asiat /asiakirjat julkisiksi muuttamatta niiden metatietoarvoja. Tietyn roolin mukaisin käyttöoikeuksin on mahdollista käydä muuttamassa manuaalisesti metatietoarvoja. 5. Käyttöoikeudet 5.1 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä mekanismi, jonka avulla voidaan estää pääsy salassa pidettävän tehtävän asiakirjoihin muilta kuin niiltä käyttäjäryhmiltä, joilla on niihin oikeus? Pääsy salassa pidettävään tietoon testataan sellaisella käyttäjätunnuksella, jolle ei ole määritelty oikeuksia ko. tehtävälle. 5.2 Onko asiakirjan lisääminen keskeneräiseen asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessiin, sallittu vain käsittelyprosessiin osallistuville käyttäjille ja rooleille? 5.3 Onko toimenpiteen lisääminen keskeneräiselle asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille sallittu vain käsittelyprosessiin osallistuville käyttäjille ja rooleille? Mahdollisuus lisätä asiakirja käsittelyprosessille testataan sellaisella käyttäjätunnuksella, jonka ei ole määritelty osallistuvan ko. asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessiin. Mahdollisuus lisätä toimenpide käsittelyprosessille testataan sellaisella käyttäjätunnuksella, jonka ei ole määritelty osallistuvan ko. asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessiin.

7 7 (11) 6. Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi Tässä osiossa tarkastellaan, miten asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin tehtäväluokituksen vaihtaminen toteutuu sekä miten toimenpiteiden ja asiakirjojen lisääminen asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille toteutuu. 6.1 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä ominaisuus, jolla keskeneräinen asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi (asia) ja siihen liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat voidaan siirtää toiseen tehtäväluokkaan? 6.2 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä ominaisuus, jolla keskeneräisen asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin, toimenpiteen ja asiakirjan metatietoarvot muuttuvat uuden tehtäväluokan mukaisiksi tehtäväluokituksen muuttuessa? Vähintään seuraavien metatietoarvojen on muututtava: Julkisuusluokka (2.6.1) Salassapitoaika (2.6.2) Salassapitoperuste (2.6.4) Suojaustaso (2.6.5 ) Turvallisuusluokka (2.6.6) Henkilötietoja (2.6.7) Säilytysajan pituus (2.11.1) Säilytysajan peruste (2.11.2) Asiakirjatyyppi (2.15) Toimenpidetyyppi (5.6) 6.3 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä ominaisuus, jolla asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin (asian) säilytysaika määräytyy käsittelyprosessiin sisältyvän pisimpään säilytettävän asiakirjan säilytysajan mukaan? Mainittu ominaisuus voi olla eräajotyyppinen toiminnallisuus, jolla on mahdollista muuttaa useiden keskeneräisten asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessien tehtäväluokkaa samanaikaisesti. Järjestelmässä voidaan vaihtaa yksittäisen keskeneräisen asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin (asian) tehtäväluokkaa manuaalisesti Vaihdetaan keskeneräisen käsittelyprosessin tehtäväluokkaa ja tarkastetaan, että kohteen metatiedot vaihtuvat uuden tehtäväluokan mukaisiksi. Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin, toimenpiteiden sekä asiakirjan metatietoarvot päivittyvät automaattisesti uuden tehtäväluokan mukaisiksi vaihdettaessa tehtäväluokkaa Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin metatiedot päivittyvät automaattisesti ja käyttäjä voi manuaalisesti vaihtaa asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessiin jo liitettyjen asiakirjojen asiakirjatyypin sekä tehtyjen toimenpiteiden toimenpidetyypin uuden tehtäväluokan mukaisiksi, jolloin asiakirjat ja toimenpiteet saavat uuden tehtäväluokan mukaiset oletusmetatietoarvot. Operatiivinen tietojärjestelmä laskee asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille säilytysajan siihen liittyvän pisimpään säilytettävän asiakirjan mukaan. Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessia ei tarvitse erikseen hävittää, vaan se häviää, kun viimeinen asiaan kuulunut asiakirja hävitetään.

8 8 (11) 6.4 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä ominaisuus, joka estää asiakirjan lisäämisen päätetylle tai vastaavan tilan mukaiselle asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille? Yritetään lisätä asiakirja em. tilan mukaiselle asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessille. 7. Asiakirjan käsittelyvaatimukset 7.1 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä toiminnallisuus, jonka avulla asiakirjalle on mahdollista määritellä tila, joka estää asiakirjan tietosisällön muuttamisen? Tietojärjestelmässä on toiminnallisuus, jossa tietty tilatieto merkitsee lukittua tietosisältöä, jolloin asiakirjan tietosisältöä ei voi muuttaa. Asiakirjan lukitun tietosisällön määrittelyyn voidaan käyttää esimerkiksi SÄHKE2-metatietoa Tila (2.12) tai muuta vastaavaa järjestelmässä olevaa metatietoa. 7.2 Onko tilatiedoltaan lukitun asiakirjan tietosisällön muuttaminen estetty? 7.3. Onko tietojärjestelmässä ominaisuus, jolla saapuneeksi tai talteenotetuksi merkitty eli käytännössä järjestelmän ulkopuolelta tallennettava asiakirja saa järjestelmään liittämisen jälkeen sellaisen tilatiedon, joka tarkoittaa lukittua tietosisältöä. Asiakirjan lukitun tietosisällön määrittelyyn voidaan käyttää esimerkiksi SÄHKE2-metatietoa Tila (2.12) tai muuta vastaavaa asiakirjan tilaa ilmaisevaa metatietoa. Tilasiirtymien tuottaminen 7.4 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä toiminto, jolla voidaan automatisoida tilasiirtymiä, jolloin avaaminen tai samankaltainen toimenpide muuttaa asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin tilaksi vireillä tai sitä vastaavaan tilaan. Suoritetaan em. toimenpide ja todennetaan, että käsittelyprosessin tila muuttuu. 7.5 Onko operatiivisessa tietojärjestelmässä toiminto, jolla voidaan automatisoida tilasiirtymiä, jolloin sulkeminen tai samankaltainen toimenpide, muuttaa asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessin tilaksi päätetty / suljettu tai vastaavaan tilaan, joka merkitsee, ettei käsittelyprosessille voi tehdä enää muutoksia Suoritetaan em. toimenpide ja todennetaan, että käsittelyprosessin tila muuttuu lukittua tilaa vastaavaksi.

9 9 (11) 8. Määräajan säilytettävien asiakirjallisten tietojen hävittäminen Vaatimus kyllä ei Miten vaatimus todennetaan? 8.1 Sisältyykö järjestelmään hävitystoiminnallisuus, joka tuottaa hävitysesityksen määriteltyjen hävittämiskriteerien mukaan ja mahdollistaa siten asiakirjojen keskitetyn hävittämisen järjestelmässä. Järjestelmässä on hävitystoiminnallisuus, joka tuottaa automaattisesti etukäteen määritellyin väliajoin hävitysesityksen hävittämiskriteerien mukaan. Järjestelmä tuottaa hävittämiskriteerien mukaisen hävitysesityksen, kun auktorisoidun roolin mukainen käyttäjä käynnistää hävitystoiminnallisuuden. 8.2 Onko järjestelmässä toiminnallisuus, jolla hävitysesitys on mahdollista tuottaa siten, että siihen sisältyvät kaikki hävittämiskriteerit täyttävät asiakirjat? Järjestelmän tuottamaan hävitysesitykseen sisältyvät kaikki asiakirjatiedot, joiden säilytysaika on päättynyt hävitysesityksen laatijan oikeuksien mukaisesti. HUOM! Hävittämisesityksen muodostamiseksi on myös sallittua asettaa lisäksi muita kriteereitä, jotka rajaavat hävitysesitykseen tulevien asiakirjojen joukkoa, esim. tehtäväluokka, jolloin hävittäminen voidaan tehdä erissä vaiheittain. 8.3 Onko järjestelmässä toiminnallisuus, joka varmistaa, että hävitysesitykseen sisältyy ainoastaan asiakirjoja, joiden säilytysaika on päättynyt? 8.4 Onko järjestelmässä ominaisuus, jolla hävitysesityksen hyväksyntä voi tapahtua vain määritellyin käyttövaltuuksin. Laaditaan hävitysesitys aineistosta, jossa on sekä pysyvästi säilytettäviä asiakirjatietoja että sellaista, jonka säilytysaika ei ole vielä päättynyt. Tarkistetaan, että hävitysesitys ei sisällä asiakirjatietoja, joiden säilytysaika ei ole vielä päättynyt tai pysyvästi säilytettäviä asiakirjatietoja. Hävitysesityksen hyväksyminen on mahdollista vain määritellyin käyttövaltuuksin. Yritetään suorittaa järjestelmässä hävitysesityksen hyväksyntä ilman asianmukaisia oikeuksia. 8.5 Onko järjestelmässä ominaisuus, jolla hävitysesitys on mahdollista poistaa /peruuttaa kokonaisuudessaan ennen sen hyväksyntää. Auktorisoidun roolin mukaisen käyttäjän on mahdollista poistaa tai peruuttaa hävitysesitys järjestelmästä ennen sen

10 10 (11) Vaatimus kyllä ei Miten vaatimus todennetaan? hyväksyntää. Auktorisoidun roolin mukaisen käyttäjän on myös mahdollista poistaa hävitysesitykseen kuuluvia asiakirjoja joko yksittäin hävitysesityksestä tai tuottamalla uusi hävitysesitys uusien kriteerien mukaan. 8.6 Onko järjestelmässä ominaisuus, jolla asiakirjan tietojen yhteydessä näkyy sen sisältyminen hävitysesitykseen. Hävitysesityksestä on voitava luotettavasti yksilöidä kaikki siihen kuuluvat asiakirjatiedot. Käytännössä asiakirjan ID:n ja nimekkeen on käytävä ilmi hävitysesityksestä. Lisäksi asiakirjan metatietojen yhteydestä on käytävä ilmi, että se sisältyy hävitysesitykseen. 8.7 Onko järjestelmässä toiminnallisuus, jolla tieto hävitetyistä asiakirjatiedoista jää talteen. Järjestelmässä on toiminnallisuus, jolla tieto hävitetyistä asiakirjatiedoista voidaan tulostaa/ottaa talteen asiakirjana. Järjestelmässä on toiminnallisuus, jolla tieto hävitetyistä asiakirjatiedoista jää talteen erilliseen rekisteriin. 8.8 Onko järjestelmässä toiminnallisuus, jolla seuraavat SÄHKE2-metatietomallin mukaiset metatiedot hävitetyistä asiakirjoista jäävät talteen vaatimuksessa 8.7 esitetyllä tavalla. Metatietojen nimeke, tehtävä ja asiakirjatyyppi tulee tallentua luettavassa muodossa, eikä esim. koodina. 8.9 Identifiointitunnus (2.3) Nimeke (2.7) Tehtävä (2.13) Asiakirjatyyppi (2.15) Onko järjestelmässä toiminto, jolla asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi ja toimenpiteet voivat sisältyä hävitysesitykseen vasta sitten, kun kaikki siihen liitetyt asiakirjat on joko hävitetty tai ne kuuluvat hävitysesitykseen? Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi ei sisälly hävitysesitykseen ennen kuin viimeinen siinä oleva asiakirja on hävitetty tai se sisältyy hävitysesitykseen Onko järjestelmässä toiminto, jolla määräajan säilytettävät asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessit hävitetään saman määrämuotoisen hävittämismenettelyn mukaisesti kuin asiakirjat ja niistä jää talteen tieto samalla tavalla kuin asiakirjoista. Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi ohjautuu automaattisesti hävitysesitykseen, kun siihen kuulunut pisimpään säilytettävä asiakirja ohjautuu hävitysesitykseen, jolloin

11 11 (11) Vaatimus kyllä ei Miten vaatimus todennetaan? asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi hävitetään yhdessä asiakirjojen kanssa. Hävitysesitys on mahdollista tuottaa säilytysjärjestelmästä siten, että siihen sisältyvät hävittämiskriteerit täyttävät asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessit (eli käsittelyprosessit, joihin kuuluva pisimpään säilytettävä asiakirja on hävitetty). Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessien hävittäminen tapahtuu samalla tavalla kuin asiakirjan hävittäminen.

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (5) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT eams-järjestelmä v 1.1 (21.9.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 10 vaatimusta 1.1 21.9.2012

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 2. Pakolliset vaatimukset Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu:

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT 1 (8) Kansallisarkisto SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 2.0 (21.2.2013) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 2.0 21.2.2013 Mikko Eräkaski Poistettu toiminta-auditointia koskeva osio

Lisätiedot

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012)

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012) 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 1.0 (18.4.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 18.4.2012 Mikko Eräkaski ensimmäinen julkaistu versio 2 (9) Sisältö: 1. Yleistä

Lisätiedot

JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. Metatietomalli

JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. Metatietomalli JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. malli Versio: 1.0 / 15.1.2015 Julkaistu: 14.4.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Metatiedot...3 2 Tiedonohjaussuunnitelman rakenneosien yhteiset

Lisätiedot

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 11.12.2008 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen Määräys 19.12.2008 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista,

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista 22.3.2013 Sisältö: 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 Kansallisarkiston osuus 10.30 Tauko 10.45 JHS-osuus 12.00 Tilaisuus päättyy Yleistä eams:n laatimisesta

Lisätiedot

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Valtiokonttori Liite 1 (14) Valtion IT-palvelukeskus Virkamiespalvelut VALDA 23.3.2011 VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 1.

JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 1. JHS 176 hallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 1. malli Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen

JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1

Lisätiedot

JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema

JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema Versio: 0.9 LUONNOS PALAUTEKIERROKSELLE / 7.10.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 3 4 Termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOSmalli

JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOSmalli JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOSmalli Versio: 31.3.2014 Luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset...

Lisätiedot

1 (37) Liite 2 SÄHKE2. Metatietomalli

1 (37) Liite 2 SÄHKE2. Metatietomalli 1 (37) SÄHKE2 Metatietomalli 2 (37) Sisällysluettelo 1 VERSIOMUUTOKSET... 5 2 Säilytettävä kohde... 6 2.1 Aihe... 6 2.2 Aikamääre... 6 2.2.1 Avattu/laadittu... 6 2.2.2 Julkistettu... 6 2.2.3 Lähetetty...

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: luonnos 0.91 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa

Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa 1 (19) 13.12.2005 Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa Määräys 20.12.2005 KA 1486/40/2005 Sisältö Arkistolaitoksen

Lisätiedot

JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen Versio: 0.99 Julkaistu: Voimassaoloaika: 31.12.2012 asti Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 0.95 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja

Lisätiedot

VVAA007 ASIOIDENHALLINTA VAATIMUSMÄÄRITTELY VALDA 1.2

VVAA007 ASIOIDENHALLINTA VAATIMUSMÄÄRITTELY VALDA 1.2 Valtiokonttori Vaatimusmäärittely 1 (18) Valtion IT-palvelukeskus LUOTTAMUKSELLINEN 22.10.2010 VVAA007 ASIOIDENHALLINTA VAATIMUSMÄÄRITTELY VALDA 1.2 Versiohistoria Versio Pvm Kuvaus Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen Versio: 1.3 5.10.2012 Julkaistu: 23.04.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto 1. Tausta Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten on arkistolain nojalla määrättävä tehtävien hoidon

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Asianhallinnan kehittäminen Hallituksen seminaari

Asianhallinnan kehittäminen Hallituksen seminaari Asianhallinnan kehittäminen Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin sisältyvien asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen

Lisätiedot

OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ

OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ OHJE SANALLISEEN KUVAUKSEEN KOHTAAN SYNTYVÄ JA JÄLJITETTÄVÄ TIETO Toiminnan mallintamis- (ToMa)

Lisätiedot

eams- KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJE

eams- KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJE eams- KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJE SISÄLLYS 1 KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJEEN TARKOITUS... 1 1.1 Tavoitteet ja kohderyhmä... 1 1.2 Termit ja lyhenteet... 1 2 eams:n LAADINNASTA JA KÄYTTÖÖNOTOSTA... 4 2.1

Lisätiedot

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013]

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] v. 2.2 [12.8.2013] 1 (8) SIIRTOSOPIMUKSEN LIITE 2. VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] YLEISKUVAUS Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmään VAPAan viranomaiset voivat tallentaa sähköisesti

Lisätiedot

JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne

JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne JHS-suositusluonnos: Tiedonohjaussuunnitelman rakenne JUHTA 10.2.2015 Mikko Eräkaski, STM Tiedonohjaussuunnitelma Metatietomääritys, joka sisältää tietojärjestelmässä käsiteltävien asiakirjojen metatietoarvot

Lisätiedot

VVAA047 Hakuehdot VALDA 1.2

VVAA047 Hakuehdot VALDA 1.2 Valtiokonttori Vaatimusmäärittely 1 (7) Valtion IT-palvelukeskus LUOTTAMUKSELLINEN 16.2.2011 VVAA047 Hakuehdot VALDA 1.2 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

VVAA008 Dokumenttien- ja aiheidenhallinta vaatimusmäärittely VALDA 1.2

VVAA008 Dokumenttien- ja aiheidenhallinta vaatimusmäärittely VALDA 1.2 Valtiokonttori Vaatimusmäärittely 1 (40) Valtion IT-palvelukeskus 2.3.2011 VVAA008 Dokumenttien- ja aiheidenhallinta vaatimusmäärittely VALDA 2 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 1 (12) VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 2 (12) JOHDATUS VAPA-PALVELUUN Vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA on arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen palvelu, johon

Lisätiedot

Poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmä

Poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmä Tietosuojaseloste ID-1566783828 1 (5) 14.09.2016 POL-2016-4834 Poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmän yhdistetty rekisteri- ja tietojärjestelmäseloste

Lisätiedot

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto 01.11.2017 2860/00 04 05/2017 Asia: VM/1709/00.01.00.01/2016 VM098:00/2016 Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Yleiset kommentit

Lisätiedot

Prosessimallit luokitus - metatiedot. 01.09.2007 M Loponen / S Järn MAMK

Prosessimallit luokitus - metatiedot. 01.09.2007 M Loponen / S Järn MAMK Prosessimallit luokitus - metatiedot PROSESSI ILTAOHJELMA Lähde ravintolaan Juo Juo Juo Juo Juo Juo Juo Määritelmä: Prosessi on sarja tapahtuvia tai suoritettavia toimenpiteitä, joista saadaan jokin tulos.

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Toiminnallinen mallintaminen. Asiankäsittelykokonaisuus

Toiminnallinen mallintaminen. Asiankäsittelykokonaisuus 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Eija Sorakivi 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (15) Muutoshistoria

Lisätiedot

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto Syntysähköisten asiakirjojen j digitointi it i ti Markus Merenmies / Kansallisarkisto OSA I : Johdanto ja viitekehys Lähtökohtia Viranomaisten syntysähköisten asiakirjojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä

Lisätiedot

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Valtio expo 20.5.2014 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Haaste: Information Tsunami : Gartner Says One Third of Fortune

Lisätiedot

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto Rauhankatu 1 PL 258, 0011 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet Fredsgatan 1 PB 258, 0011 Helsingfors

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta

Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta SÄHKE-expo 29.11.2012 Maija Pylkkänen Tekesin asiakirjahallinto - Tekes on TEM:in alainen virasto, perustettu 1983 - Asiakirjapalvelut tiimi on osa oikeus-

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Metatiedot lainsäädäntötiedon hallinnassa

Metatiedot lainsäädäntötiedon hallinnassa Metatiedot lainsäädäntötiedon hallinnassa Antti Lehtinen antleht@cc.jyu.fi Reija Nurmeksela rekorhon@cc.jyu.fi Esityksen tavoite Esitellä RASKE2-projektin loppuraportti Esittää pohdintoja tulevaisuuden

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.2014 VASTAAJAN TIEDOT Vastaustapa: Sähköpostikutsu Vastaajan

Lisätiedot

Toiminnallinen mallintaminen

Toiminnallinen mallintaminen 04.02.2005 1 (14) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Eija Sorakivi 15.02.2005 Markus Merenmies 18.2.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (14) Muutoshistoria

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Kurssit-toiminnon ohjeet

Kurssit-toiminnon ohjeet Kurssit-toiminnon ohjeet 2 Optima Kurssit-toiminto Sisällysluettelo 1. Yleistä Kurssit-toiminnosta... 3 2. Kurssit-toiminnon käyttöönotto... 3 3. Metatietokentät... 5 4. Kurssipohjat... 7 5. Kurssiarvosanan

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta

Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Kysely JHS 176 -suositusluonnoksen pohjaksi

Kysely JHS 176 -suositusluonnoksen pohjaksi Kysely JHS 176 -suositusluonnoksen pohjaksi 1. Vastaajan taustatiedot 2. Vastaajan tarkemmat yhteystiedot Nimet ja sähköpostiosoitteet poistettu julkisesta versiosta 3. SUOSITUKSEN SISÄLTÖ YLEISESTI. Mitkä

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA SIPA:n suunnittelupäivät 17.5.2011 TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Mikäs se sellainen tiedonohjaussuunnitelma on? Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen Metlan tiedonohjaussuunnitelma

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Versio: 1.0 Julkaistu: 17.1.2017 Voimassaoloaika: luonnos Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Viittaukset... 4 4 Termit ja lyhenteet... 4 5 Rekisterit, rekisterinpito

Lisätiedot

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli Versio: 1.1 Julkaistu: 31.7.2017 Voimassaoloaika: luonnos Sisällys 1 Metatietomallin lukuohje... 2 2 Rekisteritason metatiedot...

Lisätiedot

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje KÄSITTEET JA LYHENTEET Palveluntarjoaja YKSA AMS Mikkelin Ammattikorkeakoulu Arkistonpalvelun työnimi Arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma siitä

Lisätiedot

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Versio: 1.1 Julkaistu: 31.7.2017 Voimassaoloaika: luonnos Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Viittaukset... 4 4 Termit ja lyhenteet... 4 5 Rekisterit, rekisterinpito

Lisätiedot

JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema Liite 1. Metatietomalli

JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema Liite 1. Metatietomalli JHS XXX eams-rakenne ja xml-skeema Liite 1. malli Versio: 0.9 LUONNOS PALAUTEKIERROKSELLE / 7.10.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Metatiedot... 3 2 eams-rakenneosien yhteiset metatiedot... 3

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli JUHTA Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli Versio: 1.0 Julkaistu: 17.1.2017 Voimassaoloaika: luonnos Sisällys 1 Metatietomallin

Lisätiedot

Johdanto. Selvityksen rajaukset. Selvityksen terminologia

Johdanto. Selvityksen rajaukset. Selvityksen terminologia Johdanto Valtiovarainministeriö nimitti opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana työryhmän syksyllä 2015 selvittämään sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki, Henkilöstöhallinto REKISTERISELOSTE kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012

Kaarinan kaupunki, Henkilöstöhallinto REKISTERISELOSTE kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012 kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012 1 Rekisterin nimi Kuntarekry.fi -palvelu 2 Rekisterinpitäjä A Kaarinan kaupunki / Henkilöstöhallinto Lautakunnankatu 4 20780 Kaarina Kaarinan kaupunki on rekisteröitynyt

Lisätiedot

ASIANHALLINNAN TIETOTURVALLISUUTTA KOSKEVA OHJE

ASIANHALLINNAN TIETOTURVALLISUUTTA KOSKEVA OHJE ASIANHALLINNAN TIETOTURVALLISUUTTA KOSKEVA OHJE 5/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ Pääotsikko/luku ASIANHALLINNAN TIETOTURVALLISUUTTA KOSKEVA OHJE 5/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot osana yhteisen tiedon hallintaa

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot osana yhteisen tiedon hallintaa JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot osana yhteisen tiedon hallintaa JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot-työryhmä Taru Vainio 26.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ajatuksia julkisen hallinnon

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Valtiokonttori Katselmoinnin havaintotaulupohja 1 (54) Valtiokonttori

Valtiokonttori Katselmoinnin havaintotaulupohja 1 (54) Valtiokonttori Katselmoinnin havaintotaulupohja 1 VALDA 1.2 määrittely 10.5.2011 Kohde Katselmoija LVM Korjaukset/vastine tehdään Vastuuhenkilö Kunkin havainnon alkuun kirjataan sen dokumentin nimi, jota havainto koskee.

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

AUTOVISTA VIS KÄYTTÄJÄHALLINTA

AUTOVISTA VIS KÄYTTÄJÄHALLINTA AUTOVISTA VIS KÄYTTÄJÄHALLINTA Copyright Autovista / Grey-Hen Oy. All rights reserved. Käyttäjähallintaohje Pääkäyttäjät (ryhmän) sekä myyntipäälliköt (oman toimipisteen). Sisältö 1 KÄYTTÄJÄOIKEUKSIEN

Lisätiedot

Kommenttipyyntö: eams-rakenne ja XML-skeema - Perusraportti

Kommenttipyyntö: eams-rakenne ja XML-skeema - Perusraportti Kommenttipyyntö: eamsrakenne ja XMLskeema Perusraportti 1. Kommentoin eamsrakennetta (valitse sopivin): Vastaajien määrä: 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Tietojärjestelmätoimittajana Asiakirjahallinnon näkökulmasta

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

RT hankeohjaustyökalu Käyttöohje

RT hankeohjaustyökalu Käyttöohje RT hankeohjaustyökalu Käyttöohje 15.12.2016 Käyttöohje Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Hankkeet... 5 Käsiteltävän hankkeen valitseminen... 5 Hankkeen perustaminen... 6 Hankekohtaisten

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops-toiminnolla KTK-tutkinto Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA PROFIILIT. Hallintakäyttäjän pikaohje

OSAAMISENHALLINTA PROFIILIT. Hallintakäyttäjän pikaohje OSAAMISENHALLINTA PROFIILIT Hallintakäyttäjän pikaohje Profiilipuu ja profiilien lisääminen Profiilipuulla tuotetaan osaamisprofiilit, koulutustausta ja keskustelujen sisällöt. Profiilien hallinta on Asiakashallinta

Lisätiedot

Business Online Korttipalvelu

Business Online Korttipalvelu Business Online Korttipalvelu Yleistä Business Online sopimuksen Korttimoduulissa voit katsoa yrityksesi korttisopimuksia ja korttien tietoja. Osio sisältää lisäksi käyttövaltuuksien hallinnan. Kun korttimoduuli

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS XXX eams-rakenne ja skeema

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS XXX eams-rakenne ja skeema Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS XXX eams-rakenne ja skeema 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 31 - Yksityishenkilö - Maanmittauslaitos - Kuopion kaupunki - Senaatti-kiinteistöt - Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Kuntayhtymähallituksen hyväksymä xx.xx.xxxx Versio 1 2 1 Yleistä... 3 2 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät, tavoitteet ja organisointi... 3 2.1 Arkistotoimen organisointi...

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1(5) Rakennusvalvonta, Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Kuntatekniikan keskus ja Tilasto ja tutkimus

VANTAAN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1(5) Rakennusvalvonta, Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Kuntatekniikan keskus ja Tilasto ja tutkimus VANTAAN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1(5) Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Laatimispvm: 17.8.2017 1. Rekisterin nimi Kuntarekisterin rakennus- ja rakennusvalvontaosat. 2. Rekisterin pitäjä

Lisätiedot

REKISTERINPIDON JA KÄYTÖNVALVONNAN HAASTEET

REKISTERINPIDON JA KÄYTÖNVALVONNAN HAASTEET REKISTERINPIDON JA KÄYTÖNVALVONNAN HAASTEET Lähtökohta Tietosuojavastaavat ja rekisterinpitäjät tarvitsevat itsekin koulutusta Asiat ovat mutkikkaita ja lainsäädännön muutoksia pitää seurata aktiivisesti

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Lisätiedot

Sähke 2, TOS, TOJ ja sertifiointi

Sähke 2, TOS, TOJ ja sertifiointi Sähke 2, TOS, TOJ ja sertifiointi Liikearkistoyhdistyksen seminaari 6.6.2012 Armi Helenius Kansallisarkisto Asiakirjahallinnan kehittämisen tavoitteena Yhteentoimivat, sähköiset prosessit Toimintatapojen

Lisätiedot