LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11 Talous...12 Toimintatuottojen toteutuma...14 Toimintakulujen toteutuma...15 Investointien toteutuma...16 Rahoitus...17 Yhteenveto jäsenkuntalaskutuksen toteutumasta vuonna Tulosalueiden toiminta ja talous...19 Hallintokeskus...19 Konservatiivisen hoidon tulosalue...24 Operatiivisen hoidon tulosalue...28 Psykiatrian tulosalue...33 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue...38 Tukipalvelukeskuksen tulosalue...43 L-PSHP:n hallintoelimet

3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Vuosi 2009 oli erityinen vuosi useastakin syystä. Kuntavaalien jälkeen valittiin uudet luottamushenkilöt valtuustoon, hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan. Tarkastuslautakunta jouduttiin valitsemaan kaksi kertaa, koska ensimmäisellä kerralla lautakuntaan valittiin yksi jäsen liikaa, mikä oli perussopimuksen vastaista. Vuoden lopulla hallinto-oikeus kumosi myös hallitusvalinnan. Toiminnalliset muutokset ja ennen kaikkea niiden vauhdikas eteneminen yllättivät myönteisesti. Vuonna 2006 aloitettu kehittämistyö avopalvelujen lisäämiseksi, hoitopäivien vähentämiseksi ja ennen kaikkea siirtoviivepotilaiden määrän alentamiseksi, tuottivat positiivisen tuloksen. Lääkäritilanne koheni merkittävästi erityisesti kirurgiassa. Sairaanhoitopiiri on kysytty erikoistumispaikka. Erikoistuvia lääkäreitä saatiin palvelukseen kiitettävästi vuoden 2009 aikana. Ainoastaan psykiatriassa lääkäritilanne heikentyi vuoden loppua kohden. Hoitopäivien alenema oli peräti 8170 päivää. Tämä tarkoittaa keskimäärin 22,5 potilasta päivittäin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä määrästä siirtoviivepäivien aleneminen toi somaattisessa hoidossa 3112 hpv:ä vähemmän, psykiatrian muutos oli 3373 hpv:ä. Tämä mahdollistui kun Kemi ja Tornio siirsivät pitkäaikaispotilaita palvelukoteihin, tavoitteen mukaisesti. Muilta osin hoitopäivien alenema kohdistui pääosin operatiiviselle tulosalueelle, hoitopäivien toteutuma oli 92,4 %:ia suunnitellusta. Konservatiivisen hoidon osalta toteutuma oli 98 %:ia suunnitellusta. Poliklinikkakäyntien määrä kasvoi 1,5 %:a (1331 käyntiä). Kasvu kohdistuu konservatiiviselle tulosalueelle (+4 %). Operatiivisella että psykiatrian tulosalueella poliklinikkakäyntien määrä pysyi ennallaan, psykiatrialla kasvua oli 1 %.. Kertomusvuonna hoitopäivien osuus oli 39,5 % ja poliklinikkakäyntien 60,5 % kaikista käynneistä. Tavoitteena on 1/3 hoitopäiviä ja kaksi kolmannesta poliklinikkakäyntejä. Tätä tavoitetta kohti on edetty hyvää vauhtia. Vuonna 2006 hoitopäivien osuus oli vielä 45,8 %:ia, polikliinisten käyntien 54,2 %:ia. Taloudellisesti vuosi ei ollut niin hyvä kuin tavoitteeksi asetettiin. Nopeaan palvelujen kysynnän muutokseen ei pystytty reagoimaan tarpeeksi ripeästi. Kuntien heikon taloustilanteen vuoksi asetettiin tuloalueittain 2 %:n säästötavoite. Siinä onnistui vain tukipalvelukeskus. Kaikilla muilla tulosalueilla talousarvion ulkoiset menot ylitettiin. Jäsenkuntalaskutus oman toiminnan osalta oli lievästi miinusmerkkinen. Hoitopalvelujen ostojen euromääräinen kasvu rasitti kuitenkin kuntia. Hoitopalvelujen ostojen osalta kasvu oli 11 %:a. Tilinpäätös näyttää alijäämää. Positiivista oli se, että henkilökunnan sairauspoissaolojen määrä aleni 10,9 %:a. Myös kaikkien poissaolojen määrä aleni. Tästä huolimatta sijaismäärärahojen käyttö kasvoi. Hallitukselle on annettu asiasta selonteko ja vuoden loppua kohden tilanne koheni. Vuoden loppua kuormitti ns. sikainfluenssa. Henkilökunnan joustavuudella influenssa-aallon pahin vaihe saatiin hoidettua asiallisesti. Leikkauksia jouduttiin siirtämään pandemian aikana, mutta hoitoon pääsyn jonot eivät kasvaneet kohtuuttomaksi. Hoitotakuu toteutui hyvin. 3

4 Odotettu terveydenhuoltolain muutoksen sisältö jäi edelleen hämärän peittoon. Tästä syystä hallinnollisia rakennemuutoksia ei ole vuoden 2009 aikana sen enempää suunniteltu. Länsi-Pohjan alueella on kuntien tahtona ollut säilyttää erikoissairaanhoidon palvelut alueella ja päätösvalta alueen kuntien edustajilla. Erikoissairaanhoidon palveluja käyttää vuoden aikana n. 40 %:ia asukkaista, lisäksi yhteispäivystyksen potilaat. Palvelujen saatavuus läheltä on tärkeää kaikille ikäryhmille. Lapsia syntyi kertomusvuonna enemmän kuin vuosiin, yli 700. Synnytystoiminnan ja lastensairauksien hoidon ylläpitäminen on tulevaisuuden suuria kysymyksiä. Riitta Luosujärvi L-PSHP:n tiedotustilaisuus sikainfluenssasta

5 Vaikuttavuus Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Mittarit Toteutunut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - tiedottaminen ja sen oikea kohdentuvuus - sairastavuus/kuolleisuusindeksin muutos/raportointi vuositasolla sairastavuusindeksi , ,0 kuolleisuusindeksi , ,0 - perustasolla tehtävän työn tukeminen - alueellisen koulutuksen järjestäminen eri aloilla vuosittain sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjesti 14 alueellista koulutusta, osallistujia 716 (2008/17/800) Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikea kohdentuvuus - hoidonporrastus - väestön palvelutarpeet tiedossa - tutkittuun tietoon perustuvat menetelmät sairauksien hoidossa - osaava ja riittävä resursointi - lakisääteisten valvonta- ja ohjausvelvoitteiden täyttäminen - konsultaatioiden lisääminen nykyisestä tasosta - yhtenäiset hoitopolut, siirtoviivepäivät - käypähoitosuositukset käytössä - vakanssien täyttöaste pätevillä haltijoilla 80 % toteutunut suunnitellusti 188kpl/ kpl/ toteutettu toteutunut 94,8 % - toimiva laatujärjestelmä - potilasvahinkojen määrä alentunut suhteessa käyttöön vuodesta 2006 päätettyjä potilasvahinkoja esh pth korvattuja esh pth 4 2 hylättyjä esh pth ulkoinen auditointi toistuva itsearviointi ulkoinen esiauditointi toteutui , valmistautumista ulkoiseen auditointiin jatkettiin, mikä toteutuu toteutui kattavasti kaikissa yksiköissä 5

6 Asiakas Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Palvelujen saatavuus - odotusajat hoitoon pääsyyn Mittarit - hoitojonojen seuranta ja raportointi - hoitotakuu toteutuu Toteutunut odotus toimenpiteeseen yli 180vrk kpl 66 kpl Tarpeenmukainen tutkimus/hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa - toimiva hoidonporrastus - asiakastyytyväisyysmittaus potilaille ja omaisille joka 2. vuosi - hoitojonojen seuranta ja raportointi odotusajan mediaani vrk 43vrk toteutunut päivystyksessä ja päiväkirurgian yksikössä vastaanotolle yli 180vrk kpl 85kpl mediaani odotusaika vastaanotolle 46vrk 42vrk Palveluprosessin sujuvuus ja palvelun laatu Julkisuuskuvan parantaminen Yhteistyökumppanit (kunnat, tk-lääkärit) saavat tarvitsemansa tiedot ja palvelun - aikataulujen pitävyys - vastaanottoaikojen peruuntuminen/ siirtyminen - hyvä kohtelu - asiakaslähtöinen palvelu - viestinnän onnistuminen - raportointi viiveetöntä - tietotekniikan toimivuus - konsultaatioiden saatavuus - hoitoketjut laadittu yhteistyössä pth:n kanssa - uusintakäynnit - odotusaikojen lyhentäminen vastaanotolla - määrän vähentäminen - kysely - muistutusten/valitusten määrä - tyytyväisyyskysely (potilaat, yhteistyökumppanit, media, oppilaitokset) - www-sivut ajan tasalla - tiedotustilaisuudet - lehdistötiedotteet - sairaanhoitopiiri tason raportti valmis seuraavan kk:n 20 päivänä johdon tietojärjestelmä käytössä avainhenkilöillä jäsenkunnissa - sähköisten konsultaatioiden määrän lisääminen - saatavissa extranetissä lähetekäsittely yli 3vk 374=2,6% 345=2,4% uusintakäynnit (v. 2008/63856) seurantaa ei ole kpl 50kpl tehty päiväkirurgiassa, radiologiassa, päivystyksessä ja oppilaanohjauksen osalta päivitetään säännöllisesti toteutettu ajankohtaisista asioista johdon tietojärjestelmässä toteutunut on toteutunut kpl 234kpl laaditut hoitoketjut saatavissa extranetissä, samoin siirtoviivekriteeristö 6

7 Prosessit Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Mittarit Toteutunut Toiminnan ja talouden pitkäjänteinen suunnittelu/ ja tarpeenmukaisuus - kustannustietoisuus - vertailutiedot - yleisen kunta-alan kustannustasokehityksessä pysyminen Kuntaliitto kerää tiedot vuosi kolmanneksittain LPSHP toimintakulut +3%, sairaanhoitopiirit 8/ ,9 % - osallistuva suunnitteluprosessi - vaikuttamistoiminta valtion suuntaan ja yhteislinjaukset kuntien kanssa - tulosyksiköt osallistuvat suunnitteluun - kuntakierrokset - osallistuminen tilaisuuksiin, työryhmiin laatutyö ja strategiatyö toteutettu yksikkötasolla kaksi kertaa vuodessa STM. Erva ja alueelliset työryhmät Hoitoketjun toimivuus - hoitoketjut määritelty - onnistunut hoidonporrastus - hoitoketjut päivitetty vastuuyksiköittäin - esillä extranetissä - tk-hoitojonojen määrä 16 valmiina, 6 päivitetty, 6 keskeneräistä vrk 2017 vrk Yhteistyö ja työnjako pth, esh - tiedonkulku, läpinäkyvyys - pth/esh käytön suhde lähenee 1:1 - drg-hinnoittelu käytössä 2010 somaattisilla vuodeosastoilla Länsi-Pohja pth 40 %/esh 60 % valmistelu käynnissä Toimiva infrastruktuuri - tietotekniikka - tilojen asianmukaisuus ja järkevä käyttö - järjestelmien, laitteiden yms. yhteensopivuus - tilojen käyttöaste vakiointi huomioitu hankinnoissa, samoin integraatiot 100 % Kehittämisyhteistyö aktiivisesti muiden kanssa - tiedonkulku, kokemusten vaihto - hankkeet oma alue/ Lappi /ERVA/koko maa - osallistuminen tilaisuuksiin - hankkeiden suunnittelu - osallistuminen muiden hankkeisiin Erva, STM, kunnat Uula, Kaste, VeTe, Erva hankkeet, STM Pegasos. E-prosessit 7

8 Henkilöstö Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Mittarit Toteutunut Osaava henkilöstö - rekrytointi - perehdyttäminen - vakanssien täyttöaste - perehdytysohjeistus ajantasaisena Hestrassa - tulokaskurssit 94,8 % Hestra-ohjeistus intranetissä päivitetty 1 pidetty Työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö - tyky-toiminta - terveyden edistäminen - terveyskäyttäytymisen muutokset (työterveyshuollon tilastot) - palkkausjärjestelmien kehittäminen/osaamiskartoitu kset työterveyshuolto ohjaa ja seuraa työn vaativuuden uudistamistyö käynnistetty 2009, jatkuu 2010, osaamiskartoitusta tehdään kehityskeskustelujen myötä Hyvinvoiva työyhteisö - johtaminen - työnjaon tasapuolisuus - työhyvinvointimittaus neljän vuoden välein - sairauspoissaolot työtyytyväisyys ja työolokysely tehty, raportti laadittu ja jaettu yksiköihin, nähtävillä intranetissä alenivat 10,9 % vuodesta 2008 Kehittäminen ja kouluttaminen - yhteistyö koulutusyksiköiden kanssa - täydennyskoulutuksen määrä/hlö täydennyskoulutuspäivien määrä/henkilö 4,2 (2008/3,9) Hyvä työnantajakuva - tiedonkulku - työsuhteiden pysyvyys - kehityskeskustelujen toteutuminen - vaihtuvuus-% pääosin toteutuneet 7 % 8

9 Toimintalukujen toteutuma vuonna 2009 Suoritteet TOT 2008 TOT 2009 Vrt % TA 2009 Tot % Poliklinikkakäynnit, omat , ,9 Poliklinikkakäynnit, osto , ,9 Poliklinikkakäynnit yhteensä , ,2 Hoitopäivät, omat , ,4 Hoitopäivät, osto , Hoitopäivät yhteensä , ,2 Hoitojaksot, omat , ,7 Hoitojaksot, osto , Hoitojaksot yhteensä , ,6 Keskim. hoitoaika, omat 5,3 4,9-7, Keskim. hoitoaika, osto 6,5 6, ,9 Sairaansijat , ,5 Kuormitus % vuoden alusta , ,7 Leikkaukset 1) ,6 josta päiväkirurgia ,8 Kirurgia Naistentaudit/Synnytykset ,2 Silmätaudit ,4 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ,4 Hammas- ja suusairaudet ,7 Plastiikkakirurgiset 44 Kaihileikkaukset ,8 Lonkan ja polven tekonivelleikkaukset ,6 Sepelvaltimoiden angiografiat Sepelvaltimoiden pallonlaajennukset ,8 Sairaanhoidolliset palvelut Laboratoriotutk.(omat+ostot) , ,3 Radiologian tutk. yhteensä , ,5 Patologian tutk. lausuntoineen ,

10 AVOHOITOKÄYNNIT, HOITOPÄIVÄT, HOITOJAKSOT, KESKIMÄÄRÄINEN HOITOAIKA (x10000)(oma TUOTANTO) VUOSINA HOITOPALVELUJEN OSTOT VUOSINA AVOHOITOKÄYNNIT HOITOPÄIVÄT HOITOJAKSOT HOITOAIKA VRK X AVOHOITO SAIRAALAHOITO HOITOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMA VUONNA 2009 Poliklinikkakäynnit, omat 120,0 % Kuormitus % vuoden alusta 100,0 % Hoitopäivät, omat 80,0 % Sairaansijat 1.1. Hoitojaksot, omat Keskim. hoitoaika,omat 10

11 Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä oli 781, joista kokoaikatyötä teki 742 ja osa-aikatyötä teki 39. Määräaikaista henkilöstä oli vuoden lopussa 184, josta kokoaikatyössä 167 ja osa-aikatyössä 17. Palkkojen kokonaissumma henkilöstösivukuluineen oli 46,2 miljoonaa euroa. Henkilökunnasta naisia oli 86,7 % ja miehiä 13,3 %. Lääkärikunnassa naisten ja miesten osuus jakautui tasaisemmin. Teknisessä huollossa työskenteli pelkästään miehiä, kun taas siivoushuolto ja ravintohuolto olivat selvimmin naisvaltaisia toimialoja. Ravintohuolto siirtyi Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 47,8 vuotta eli korkeampi kuin kuntaalalla keskimäärin 45,3 vuotta. Vakinaisesta henkilökunnasta 61,5 % sijoittuu ikähaarukkaan vuotiaat. Sijaiset mukaan lukien henkilökunnan keskiikä on 45,9 vuotta. Sairaanhoitopiirin vakinaisesta palveluksesta erosi vuoden 2009 aikana eläkkeelle siirtymisen vuoksi 25 henkilöä ja 18 omasta pyynnöstä. Liikelaitoskuntayhtymän palvelukseen siirtyi 22 vakinaista henkilöä lukien. Työpanosta laskettaessa vakinaisten ja sijaisten kokonaistyöajasta on vähennetty kaikki poissaolot. Työpanoksen keskiarvo on 96,2 % (vuonna ,5 %). Esimerkiksi lääkärien kohdalla virkojen määrä on 80 ja työpanos 79,9 %. Henkilökunnan sairauspoissaolot laskivat 10,9 %. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä olevassa henkilöstöhallinnon taulukossa on esitetty työpanoksen käyttö ja henkilökunnan poissaolot ammattiluokittain sekä henkilöstön jakauma virka- /toimiryhmittäin. Henkilöstökertomus vuodelta 2009 annetaan erikseen. 11

12 Talous Vuosi 2009 oli käyttötalouden kustannuskehityksen osalta vaikea, johtuen kysynnän voimakkaista vaihteluista erikoisaloittain ja ostopalvelujen kasvusta etenkin PPSHP:n laskutuksen osalta. Talousarvio ylittyi sekä toimintatuottojen että kulujen osalta. Merkittävimmät ylitykset muodostuivat henkilöstömenoissa ja palvelujen ostoissa. Tilikauden tulos muodostui 0,87 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. 12

13 Käyttötalouden toteutuminen (1000 euroa) vuonna 2009 Tili TOT 2009 TOT 2008 Vrt% TA 2009 TOT % Yli/Alle Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Toimintatuotot yhteensä , , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , , Hoitopalvelujen ostot , Muiden palv ostot , , Aineet, tarv ja tavarat , , Muut toimintakulut , , Toimintakulut yhteensä , Toimintakate , , Rahoitustuotot , Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht , , Vuosikate , , Poistot käyttöomaisuudesta , , Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Siirrot rahastoihin , Siirrot rahastoista , Yli/-Alijäämä Pkl-käynnit omat , ,9 63 Pkl-käynnit ostopalvelu , ,9-332 Pkl-käynnit yhteensä , ,2-269 Hoitopäivät omat , , Hoitopäivät ostopalvelu , Hoitopäivät yhteensä , , Hoitojaksot omat , ,7 292 Hoitojaksot ostopalvelu , Hoitojaksot yhteensä , ,

14 Toimintatuottojen toteutuma Toimintatuottojen toteutuma oli yhteensä 80,3 milj. euroa, jossa on nousua 1,1 %. Jäsenkuntalaskutuksen osuus toimintatuotoista oli 68,2 milj. euroa, jossa kasvua oli 1,3 %. Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus aleni 0,5 % ja ostopalvelut kasvoivat 11 %. Jäsenkuntalaskutuksen osuus toimintatuotoista oli 85 %. Muutosprosenteissa on eliminoitu se, että vuonna 2008 apuvälinelaskutus kirjattiin jäsenkuntalaskutustuloihin, mutta vuonna 2009 muihin myyntituottoihin. Maksutuottoja kertyi 3,3 miljoonaa euroa eli 3,1 %.a enemmän kuin vuonna Maksutuottojen osuus toimintatuotoista on 4,2 %. Toimintatuottojen tulolajikohtaiset osuudet on esitetty alla. Muut myyntituotot 9,9 % Maksutuotot 4,2 % Tuet ja avustukset 0,5 % Muut toimintatuotot 0,5 % Muut myyntituotot kasvoivat 19,8 %, mutta kun huomioidaan apuvälinelaskutuksen kirjauskäytännön muutos, muut myyntituotot alenivat 3 %. Alenemiseen vaikutti se, että ravintopalvelujen myyntituottoja ei enää kertynyt jälkeen ruokapalvelujen yhtiöittämisen johdosta. Suurin lisäys tapahtui valtion korvauksissa ulkomaalaisten hoidosta lainsäädäntömuutoksen johdosta. Jäsenkuntalaskutus 85,0 % 14

15 Toimintakulujen toteutuma Toimintakulut olivat tilinpäätöksen mukaan 78,0 milj. euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen 2,9 %. Oman toiminnan osalta toimintamenojen kasvu oli 1,6 %. Toimintakulut ylittivät talousarvion n 5,0 milj. eurolla. Talousarvioylitykset kohdentuivat palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin. Palkat ja henkilöstösivukulut ylittyivät 2,0 milj. eurolla. Ylityksestä eläkemaksujen osuus oli 0,6 miljoonaa euroa. Hoitopalvelujen ostot kasvoivat vuoden 2008 tilinpäätöksen 11,0 milj. eurosta 12,1 milj. euroon. PPSHP:n ostoissa oli voimakasta kasvua, samoin Lapin keskussairaalan osalta lievää kasvua.. HUS:n ostot pienenivät selvästi. Muut ostot olivat pääosin valtion mielisairaaloilta, joiden osuus oli 1,0 miljoonaa euroa. Talousarviomääräraha ylittyi kuitenkin lähes 1,8 miljoonalla eurolla. Alla oleva taulukko kuvaa ostopalvelujen muutosta: euroina TP 2007 TP 2008 TP2009 PPSHP LKS HUS Muut Yhteensä Muiden palvelujen ostoissa ylityksiä aiheutui konsultoivien lääkäreiden laskutuksista ja ateriapalvelujen ostoissa, koska ravintokeskuspalvelut siirtyivät Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi Vastaavasti ravintohuollon palkoissa ja elintarvikeostoissa syntyi säästöjä. Tarvikkeiden osalta menojen ylitystä tuli lääkevalmisteissa, hoitotarvikkeissa, apuvälinehankinnoissa. Tarvikemenot alenivat 2 % vuoteen 2008 verrattuna. Talousarvion ylitysoikeuksia valtuusto vahvisti nettomääräisesti euroa. Toimintakulujen kululajikohtaiset osuudet ovat alla. 15

16 Muiden palvelujen ostot 8,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15,1 % Muut toimintakulut 1,5 % Palkat ja palkkiot 46,3 % Hoitopalvelujen ostot 15,6 % Henkilösivukulut 13,0 % Investointien toteutuma Investointimenot alittivat talousarvion sekä brutto- että nettomääräisesti. Sikainfluenssan johdosta 5 siiven poliklinikoiden peruskorjausta jouduttiin siirtämään vuodelle Potilashallintojärjestelmän uusiminen siirtyi myös, koska hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Hallituksen päätöksellä julkisivuelementtien uusimishanketta aikaistettiin. Investoinnit bruttona olivat yhteensä milj. euroa, josta menoraamin alitusta euroa. Valtion ja kuntien rahoitusosuuksilla vähennetyt nettomenot olivat milj. euroa ja menoraamin alitusta syntyi euroa. Merkittävin rakennushanke oli Keroputaan hallintorakennuksen saneeraus, johon käytettiin euroa. ATK ohjelmistohankintoihin käytettiin euroa ja kalustohankintoihin euroa. Julkisivuelementtihanke euroa kirjattiin ennakkomenoksi, koska hanke valmistuu pääosin vuonna

17 Investointimenojen toteutuma 2009 Toteutunut Talousarvio Tot% Ylitys / Alitus Atk-ohjelmat ja pitkävaikutt.menot burtto Valtionosuudet Nettomenot Ennakkomaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Valtionosuudet Nettomenot Investoinnit yhteensä Valtionosuudet yhteensä Investoinnit netto Rahoitus Kassan riittävyys oli toimintavuoden lopussa 9,5 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 3,5 päivää. Maksuvalmiutta ylläpidettiin Kuntarahoitus Oy:n myöntämillä kuntatodistuksilla, joita oli vuoden lopussa 2,1 miljoonan euron edestä. Korkokuluja kassalainoista ja pitkäaikaisista lainoista aiheutui euroa, kun edellisvuonna korkokuluja oli euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa euroa. 17

18 Yhteenveto jäsenkuntalaskutuksen toteutumasta vuonna 2009 Itse tehdyt Ostopalvelut Yhteensä Avo- ja vuodeos yht. Avo- ja vuodeos yht. Avo- ja vuodeos yht. Muutos Muutos Muutos % % % Kemi , , ,7 Keminmaa , ,9 Simo , , ,9 Tervola , , ,7 Tornio , ,4 Ylitornio , , ,4 Yhteensä , ,3 18

19 Tulosalueiden toiminta ja talous Hallintokeskus Hallintokeskuksessa tapahtui henkilömuutoksia kertomusvuonna erityisen paljon. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttämisen lisäksi uusiin tehtäviin on perehdytetty kaksi palkkasihteeriä, kirjanpitäjä, kaksi kanslistia, ylihoitaja, suunnittelusihteeri ja osastonsihteeri työterveyshuoltoon. Kun koko henkilöstömäärä on 34, selviää kuinka suuresta muutoksesta pääosin eläköitymisen myötä on kysymys. Hallintokeskuksen kehittämishankkeina kertomusvuonna olivat: sisäisen tarkastuksen tehostaminen tietohallintostrategian uudistaminen toimintajärjestelmän käsikirja hoitotyön arvojen selkiyttäminen sähköisen ostolaskujen kierrätysjärjestelmän käyttöönotto Kehittämishankkeiden osalta on todettava, että kaikki asiat etenivät, toiminta niiden loppuunsaattamiseksi kuitenkin jatkuu vielä Monet henkilömuutokset ovat hidastaneet hankkeiden eteenpäin vientiä. Yhtä lailla hidastava tekijä on ollut seudullisten ja Erva -hankkeiden eteneminen. Meri-Lapin kuntapalvelut aloitti toimintansa ja sen toiminnan kehittyminen vaikuttaa tietohallintostrategian sisältöön, samoin ostolaskujen kierrätysjärjestelmän hankintaan. Toimintajärjestelmän käsikirja on toteutettu ja se on intranetissä Hoitotyön arvot on määritelty. Sisäistä tarkastusta on tehostettu ja ohjeita täsmennetty. Suunnittelusihteerin työajasta on suuren osan ensimmäisenä vuonna vienyt drg -järjestelmän sisään ajaminen koko organisaatioon. Vuosi oli siinä mielessä hyvä, että henkilöstön vaihdoksista huolimatta tehtävät saatiin suoritettua ajallaan. Suunnitellut säästöt tosin hupenivat kun kymmenien vuosien takainen öljyvahinko paljastui Keroputaan myydyssä kiinteistössä. Tilintarkastajan ohjeen mukaan puhdistustyö (48 000e) kirjattiin maksuun hallintokeskuksen määrärahoista. Hoitotyö Hoitotyön strategian laatimista jatkettiin. Hoitotyölle määriteltiin arvot ja syksyllä nimettiin työryhmä valmistelemaan hoitotyön strategiaa organisaation strategiatyön mallin mukaisesti. Näyttöön perustuvassa hoitotyön hankkeessa jatkuu psykiatrian tulosalueen hoitotyön suosituksen laatiminen. Rafaela -hoitoisuusluokitus on käytössä vuodeosastoilla ja kuudella poliklinikalla. Hoitoisuusluokituksen käyttöä hallinnon apuvälineenä on harjoiteltu. Keskussairaalan sisätautien ja kirurgian poliklinikka ovat liittyneet yhdessä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa 19

20 valtakunnallisen rakenteisen kirjaamisen kehittämisprojekti enni -osahanke 2:een. Erva-alueen hoitotyön kirjaamistyöryhmään on nimetty vastuuhenkilö. Toukokuussa vietettiin perinteistä hoitotyön päivää. Päivään sisältyi koulutusta aiheesta Kohtaamisia hoitotyössä ja palkittiin vuoden hoitaja. Iv-neste- ja lääkehoidon osaamisen varmistamiseen liittyvä näyttökokeiden antaminen aloitettiin helmikuussa kahdeksan näytön vastaanottajan johdolla. Näyttöjen vastaanottamista jatkettiin koko loppuvuosi. Suurin osa somaattisen puolen sairaanhoitajista on suorittanut iv-neste- ja lääkehoidon verkkopohjaisen tentin ja näyttökokeen vuoden loppuun mennessä. Potilasohjeita on päivitetty resurssien puitteissa. Oys-erva-alueen potilasohjaushankkeen työryhmiin (tekonivelpotilaan, keuhkoahtaumapotilaan ja aivoverenkiertopotilaan ohjaus) nimettiin jäsenet. Paikallisen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa pidettiin yhteispalaveri täydennyskoulutuksen suunnittelusta seuraavalle kaudelle. Opiskelijoiden palautejärjestelmään liittyvä sähköinen kyselylomake uudistettiin ja se otettiin käyttöön syyslukukauden alkaessa. Alkuvuonna aloitettiin kokeilu varahenkilöiden viikonloppuvarallaolosta. Kokeilun tuloksia arvioitiin toukokuussa ja varallaoloa päätettiin jatkaa syksyllä. Lisäksi loppusyksystä uudistettiin varahenkilöiden varausohjeistusta, jotta turvattaisiin paremmin äkillisten, lyhytaikaisten sijaisten saanti yksiköihin. Hoitotyöntekijöiden kohdalla sijaistilanne on ollut kohtuullinen lukuun ottamatta laboratorion ja radiologian yksikköjä, joissa sijaisina ovat toimineet pääasiassa opiskelijat ja muiden ammattinimikkeiden edustajat. Henkilöstön koulutus Koulutustyöryhmä on pyrkinyt sovittamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän laajat koulutuslinjaukset mahdollisimman hyvin yhteen organisaation strategisten suunnitelmien kanssa. Koulutusyhteisyö OYS - Erva alueella on jatkunut vilkkaana. Tavoitteena jo pidempään ollutta osaamisen arvioinnin yhteistä, helppokäyttöistä menettelyä ei kuitenkaan ole vielä onnistuttu kehittämään. Verkkokoulutukset ovat lisääntyneet entisestään ja mm. hoitohenkilöstön iv. neste- ja lääkehoidon koulutus on toteutettu verkko-oppimisympäristössä. HRM koulutuksenhallintajärjestelmän käyttö on ollut aktiivista ilmoittautumis-, tilastointi- ja koulutuskorttitoimintojen osalta. Verkkokoulutusten tilastoinnin puuttuminen on ongelma, sillä se edellyttäisi verkkokurssien keston ajallista määrittelyä. Sitä ei ole vielä kattavasti tehty. Viikkotiedotteessa tapahtuva koulutustilaisuuksista tiedottaminen on palautettu käyttöön HRM koulutuskalenterin rinnalle työntekijöiden toivomuksesta. 20

21 Laadunhallinta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin laadunhallinnan kehittämisen keskeinen osa on suomalaisen lainsäädännön, valtakunnalliset suositukset sekä hyvän hoitoja palvelukäytännön huomioiva SHQS-laatuohjelma. SHQS-laatuohjelmassa käytettävä arviointikriteeristö sisältää ISO9001:2008-standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kielelle. Laadunhallinnassa noudatettiin laadittua vuosikellon mukaista toimintakiertoa. Sisäiset auditoinnit toteutettiin suunnitellusti operatiivisella, psykiatrisella, sairaanhoidollisten palveluiden ja tukipalveluiden tulosalueella. Johdon katselmukset suoritettiin tulosaluetasolla keväällä Ulkoiseen auditointiin liittyvä esiauditointi toteutui Organisaation toimintajärjestelmän sähköinen käsikirja koottiin intranettiin. Sen rakennetta yksiköt voivat hyödyntää omien toimintakäsikirjojen kokoamisessa. Laadunhallinnan osaamista on edistetty järjestämällä sisäistä laadunhallintakoulutusta ja mahdollistamalla osallistuminen Qualitorin sisäisen auditoijan pätevyyteen johtavaan koulutukseen. Tällä hetkellä organisaation käyttöön on koulutettu 11 sisäistä auditoijaa. Ydinprosessit, päivystyspotilaan, polikliinisen ajanvarauspotilaan ja psykiatrisen potilaan prosessi on kuvattu yleisellä tasolla. Tietohallinto Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja alueen terveyskeskukset siirtyivät käyttämään yhteistä radiologian kuva-arkistoa. Kaikki alueella tuotettavat röntgenkuvat ovat sähköisessä muodossa ja talletettuna yhteen arkistoon. Yhteinen ratkaisumalli mahdollistaa kuvien näkymisen terveyskeskuksissa ja keskussairaalassa potilaan niin salliessa. Syyskaudella tehtiin suunnitelma, kuinka Länsi-Pohjan terveyskeskukset siirtyvät sähköiseen lääkereseptiin. Valmistelutyötä on tehty yhdessä Kuntaliiton Kunto-toimiston asiantuntijoiden kanssa. Aikatauluesityksen mukaan Länsi- Pohja on vuorossa heti kansallisten pilottikäyttöönottojen jälkeen. Länsi- Pohjan sairaanhoitopiiri on osallistunut aktiivisesti jo vuosien ajan STM Pegasos-clusterihankkeen suunnitteluun ja rakentamistyöhön. Erikoissairaanhoidon osalta sähköisen lääkereseptin käyttöönotto tapahtuu myöhemmin ja sitä varten ohjelmistoja on kehitetty kansallisessa KAISA-clusterihankkeessa. Alueen apteekkareiden kanssa on ollut asiasta yksi neuvottelu. Nykyisen erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmän (Sapo) ylläpito lakkaa. Sairaanhoitopiiri kilpailutti potilastietojärjestelmän uudistamisen, mutta hankintapäätös ajautui markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden käsittely on kesken. Samalla valmisteltiin myös erikoissairaanhoidon leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmän uudistamista. Toimintaprosessien kehittäminen edellyttää kuitenkin uuden potilastietojärjestelmän olemassaoloa, jotta päällekkäiseltä kirjaamiselta vältytään ja liittymät voidaan hankkia tarvetta vastaavina. 21

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...6 Henkilöstö 11 Talous...12

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS psykiatriassa

Ajankohtaista HUS psykiatriassa Ajankohtaista HUS psykiatriassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät, 30.10.2014 Matti Holi Toimialajohtaja, HYKS Psykiatria Rakenneuudistus: Viimeisten vuosien muutosprosessi, joka on kulminoitumassa

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 3 Toimintalukujen toteuma vuonna 2012... 4 Henkilöstö... 5 Talous... 6 Toimintatuottojen toteutuma... 7 Toimintakulujen toteutuma...

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Yleiskatsaus... 3 Yhteistyön ja verkostoitumisen vuodet... 3 Muutospaineita?... 4 Toiminnallisten ja taloudellisten

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 3. Toimintalukujen toteuma vuonna 2011... 4. Henkilöstö... 5

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 3. Toimintalukujen toteuma vuonna 2011... 4. Henkilöstö... 5 TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 3 Toimintalukujen toteuma vuonna 2011... 4 Henkilöstö... 5 Talous... 6 Toimintatuottojen toteutuma... 7 Toimintakulujen toteutuma...

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 3 Yleiskatsaus 3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla 6 Henkilöstö...

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORLTK 9 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin määräaikaisohjeella 11/2010 on ohjeistettu

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana

Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana Kari Österberg Erikoissairaanhoidon johtava lääkäri Naistentautien ja synnytysten el Forssan seudun terveydenhuollon ky LHKTT ky LHAS Tavoitteena Koordinoida

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön alueellinen kehitysnäkymä -Työvoiman riittävyys OYS-ERVA -

Hoitohenkilöstön alueellinen kehitysnäkymä -Työvoiman riittävyys OYS-ERVA - Hoitohenkilöstön alueellinen kehitysnäkymä -Työvoiman riittävyys OYS-ERVA - Pirjo Kejonen 17.8.2012 Havaintoja/ amk- aloituspaikat Bioanalyytikkojen (ka 33 aloituspaikkaa/ v), ensihoitajien (ka 25-30 aloituspaikkaa/

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 3 Toimintalukujen toteutuma vuonna 2014... 4 Henkilöstö... 5 Talous... 6 Toimintatuottojen toteutuma... 7 Toimintakulujen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja, PPSHP Organisaatio v.2010 Organisaatiota kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa!

PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa! PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa! Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 210.000 asukasta SAIRAANSIJAT Ihotaudit ja allergologia - Keuhkosairaudet 24 Kirurgia 136 Korva-, nenä-

Lisätiedot

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen Tehokkuus ja palvelukulttuuri Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit O-P Lehtonen Onko terveydenhuollon organisaation kulttuurilla mitään vaikutusta organisaation suorituskykyyn? Mannion ym. 2003, J Health

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Palliatiivinen yksikkö

Palliatiivinen yksikkö Palliatiivinen yksikkö Suunnittelutyöryhmän esittämä toimintamalli 18.10.2012 Eeva Rahko Työryhmä Tuomas Holma, el Päivi Lavander, yh Janne Liisanantti, el Eeva Rahko, el Juha Saarnio, oyl Anne Sivonen,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

6.3.7. Naistenklinikka

6.3.7. Naistenklinikka TAULUKO 6.3.7.1. NAISTENKLINIKALLE SAAPUNEET LÄHETTEET VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Toimintaluvut vastuualueittain vuodelta 2013 on kuvattu taulukossa 6.3.7.2. TAULUKKO 6.3.7.2. NAISTENKLINIKAN TOIMINTALUVUT

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot