LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

2 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle puhdistuspalvelualan henkilöstölle Kemin kulttuurikeskuksessa ja

3 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 4 Yleiskatsaus 4 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla 6 Henkilöstö Talous Toimintatuottojen toteutuma 14 Toimintakulujen toteutuma 14 Investointien toteutuma 15 Rahoitus 15 Yhteenveto jäsenkuntalaskutuksen toteutumasta vuonna Tulosalueiden toiminta ja talous Hallintokeskus 17 Konservatiivisen hoidon tulosalue 21 Operatiivisen hoidon tulosalue 24 Psykiatrian tulosalue 28 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 31 Tukipalvelukeskuksen tulosalue 34 L-PSHP:n hallintoelimet

4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Vuoden 2008 suuria kysymyksiä oli terveydenhuoltolain valmistelu ja luonnoksen tulo lausunnolle. Terveydenhuoltolaki tulee muuttamaan koko terveydenhuollon järjestelmää, onhan laissa tarkoitus yhdistää kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdeksi terveydenhuoltolaiksi. Lain valmisteluun liittyvä laaja lausuntokierros oli positiivinen asia. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus antoi oman lausuntonsa ja samalla tuen ajattelulle, jossa maassamme olisi ns. terveyspiirejä vastaamassa julkisen terveydenhuollon järjestämisestä. Erityisvastuualueille esitetty vastuu järjestämissopimuksen laatimisesta erikoissairaanhoidon osalta todettiin myös järkeväksi toimintatavaksi ja työnjaon edistäjäksi. Vuonna 2008 selvitettiin aktiivisesti Paras- lainsäädännön mukaista kehitysvammaisten erityishuollon siirtämistä osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa. Jäsenkunnat tekivät päätöksen toiminnan siirtämisestä, mutta asia siirtyi vielä seuraavalle vuodelle. Siirtymisen syy oli kuntien erimielisyys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän omaisuuden arvottamisesta. Kunnat ovat käsitelleet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen niin, että erityishuolto olisi osa toimintaa. Päätöksen täytäntöönpano on keskeytetty em. Kolpeneen tilanteen vuoksi. Seutuvaltuusto nimesi vuoden lopulla virkamiestyöryhmän valmistelemaan esitystä terveyspiirin perustamisesta alueelle. Pitkän ponnistelun tuloksena saatiin Kemin, Keminmaan, Simon ja sairaanhoitopiirin osalta ratkaisu Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta. Liikelaitoskuntayhtymä aloittaa ateriapalveluiden tuottamisella, toimintaa on mahdollista laajentaa myöhemmin muihin tukipalveluihin. Sairaanhoidon palvelujen osalta on edetty selkeästi strategian suuntaisesti. Polikliininen toiminta on kasvanut ja hoitopäivien määrä on alentunut. Hoitopäivien toteutuma arvioidusta oli kuitenkin 105 %. Alueemme ongelma on jo vuosien ajan ollut erikoissairaanhoidon ylikäyttö. Hoidonporrastuksen eteneminen kuntien kanssa yhteistyössä on tuottamassa toivottavaa tulosta, vaikkakin hitaasti. Toiminta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on vakiintunut varsin stabiilille tasolle. Väestöstä lähes 40 % käyttää erikoissairaanhoidon palveluja vuoden aikana. Tämä tarkoittaa poliklinikkakäyntiä (+ 4 %, pois lukien yhteispäivystys), yhteispäivystys käyntiä, hoitopäivää (-3 %), 1463 tarkkailuosastopäivää, 6069 toimenpidettä (+1 %), radiologista tutkimusta (+9 %), laboratoriotutkimusta (+10 %). Vuodeosastojen kuormitukset erityisesti konservatiivisilla aloilla olivat edelleen 2008 liian korkeat. Tältä osin työ siis jatkuu ja tavoitteena on profiloida osastot lähivuosina selkeästi ja niin, että osastojen profilointi helpottaa päivystyksen kautta tulevien potilaiden hoidon suunnittelua. Vuosi 2008 oli terveyskeskusten yhteispäivystyksen ja tarkkailupaikkojen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Yllätyksiä ei tullut, toiminta on saatu vakiinnutettua tavoitteiden suuntaisesti ja kehittämistyö jatkuu. Yhteispäivystyksestä 6 % potilaista ohjautui erikoissairaanhoitoon, mikä on valtakunnallisestikin hyvä luku. Tarkkailupaikkojen käyttö on ollut aktiivista toukokuun jälkeen, jolloin yhteispäivystykseen saatiin lääkäri. Suurimmat investoinnit tehtiin päiväkirurgisen yksikön peruskorjauksessa ja laajentamisessa. Tavoitteena on lisätä päiväkirurgian osuutta kaikista toimenpiteistä ja vähentää päivystysaikaisten leikkauksien määrää. Taloudellisesti vuosi 2008 oli tyydyttävä. Toimintamenot toki ylittyivät, koska palkkaratkaisu oli ennakoitua kalliimpi. Kokonaisuuden 7,6 % menojen kasvu on siedettävä, kun huomioidaan alkanut uusi toiminta (terveyskeskuspäivystys ja tarkkailu) sekä kallis palkkaratkaisu. Talousarviota valmisteltaessa eivät sopimuskorotukset vielä olleet tiedossa ja niiden vaikutus on valtakunnallisesti laskettu n. 7 %:ksi. Talousarvio rakennettiin 4,5 %:n palkankorotuksilla. Yhteispäivystyksen vaikutus kustannuksiin on n. 2 %. Korot olivat lähes koko vuoden korkealla. Toimintatulot ylittyivät myös ja tämän myötä tilinpäätös on ylijäämäinen. Palvelujen käyttö oli ennakoitua suurempaa. Lisätöinä hoidettiin jonot kirurgialla ja radiologiassa. Vuoden vaihteessa yli 6 kk:ta jonottaneiden määrä oli 12 %/416 henkilöä ja yli 3 viikkoa odottaneiden lähetepotilaiden määrä 2,6 %/374 kpl. 4

5 Jäsenkuntalaskutuksen kasvu 7 % selittyy palvelujen laajalla käytöllä, mutta osittain sillä, että vuonna 2008 ei hintoja alennettu kuten aiempana eli vertailuvuonna tehtiin. Tulos on ylijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli lievästi alijäämäinen. Kuntakohtaiset erot palvelujen käytössä ja myös kustannuksissa vaihtelevat voimakkaasti. Pienimmillään jäsenkuntalaskutuksen kasvu oli Kemillä 4 % ja suurimmillaan Simossa 18 %. Vuosittaiset vaihtelut ovat erityisesti pienissä kunnissa merkittävän suuria. Kalliin hoidon tasausjärjestelmä vaatii kehittämistä. Vuoden 2008 osalta erityisesti Ylitornion maksettavaksi tullut osuus oli suuri ja näin on ollut jo useana vuonna. Tasausrajan nostamisella kohtuuttomilta tasausmaksuilta voidaan välttyä. Toinen vaihtoehto on perustaa rahasto hoitokustannusten tasausta varten. Rahastoon varat kerättäisiin kunnilta asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asia vaatii ripeää selvittämistä ja keskustelua kuntien kanssa. Riitta Luosujärvi Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen allekirjoitustilaisuus

6 Strategiset valinnat ja tavoitteet sairaanhoitopiiritasolla Vaikuttavuus Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Mittarit Toteutunut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - tiedottaminen ja sen oikea - kohdentuvuus - perustasolla tehtävän työn tukeminen - sairastavuus/kuolleisuusindeksin muutos - alueellisen koulutuksen järjestäminen eri aloilla vuosittain indeksi 118, indeksi 120, indeksi 123,6 Kuntayhtymä järjesti 17 alueellista koulutusta. Osallistujia oli yhteensä 800. Koulutustilaisuudet ja osallistujat tulosalueittain: konservatiivinen: 5, 217 operatiivinen: 2, 66 psykiatria: 3, 254 hallintokeskus: 2, 210 sairaanhoidolliset palvelut: 2, 210 tukipalvelut 2, 106 Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikea kohdentuvuus - hoidonporrastus - väestön palvelutarpeet tiedossa - tutkittuun tietoon perustuvat menetelmät sairauksien hoidossa - lakisääteisten valvontaja ohjausvelvoitteiden täyttäminen - konsultaatioiden lisääminen nykyisestä tasosta - yhtenäiset hoitopolut tarkistettu terveyskäyttäytymisen mittaaminen - toteutunut suunnitellusti kpl/ kpl/ hoitoketjuista valmiina 12 - ei ole toteutunut - osaava ja riittävä resursointi - vakanssien täyttöaste pätevillä haltijoilla 80 % - potilasvahinkojen määrä alentunut suhteessa käyttöön vuodesta % päätettyjä potilasvahinkoja 08/07 83/107 esh 64/83 ja pth 16/22, joista korvattu esh 28/25 pth 5/4 - SHQS laatukriteeristön käyttöönotto - ulkoinen auditointi itsearviointi SHQS-kriteeristö on käytössä. Itsearvioinnit ovat toteutuneet lähes kattavasti ja päivityksetkin useissa yksiköissä. Sisäiset auditoinnit on aloitettu konservatiiviselta tulosalueelta 6

7 Asiakas Tavoitteet Palvelujen saatavuus Tarpeenmukainen tutkimus/hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Palveluprosessin sujuvuus ja palvelun laatu Kriittiset menestystekijät - odotusajat hoitoon pääsyyn - toimiva hoidonporrastus - ympäristön viihtyvyys - aikataulujen pitävyys - vastaanottoaikojen peruuntuminen/siirtyminen - hyvä kohtelu Mittarit - hoitojonojen seuranta ja raportointi - hoitotakuu toteutuu - asiakastyytyväisyysmittaus potilaille ja omaisille joka 2. vuosi - hoitojonojen seuranta ja raportointi - hoitotakuu toteutuu - asiakastyytyväisyysmittaus potilaille ja omaisille joka 2. vuosi - odotusaikojen lyhentäminen - määrän vähentäminen - muistutusten/valitusten määrä Toteutunut yli 6 kk toimenpidettä odotti 12 %/416 henkilöä, v ,5 %/453 hlöä Koko organisaation kattavan asiakastyytyväisyysmittauksen organisointi ei toteutunut vielä Päiväkirurgiassa ja yhteispäivystyksessä on käytetty Coronarian asiakastyytyväisyys- ja hoidonseurantajärjestelmä - yli 6 kk ensikäyntiä odotti 1,9 %/ 214 hlöä, v ,9 % 209 hlöä -yli 3 viikkoa lähetteen käsittelyä 2,6 %/374 kpl, v ,5 %/ 386 kpl - ei ole toteutunut paitsi päiväkirurgia - jonotusaika toimenpiteeseen mediaani 56 vrk/2008, 55 vrk/ lähetteen käsittely 2 vrk/2008, 2,5 vrk/ /64 kpl /24 kpl Julkisuuskuvan parantaminen - asiakaslähtöinen palvelu - viestinnän onnistuminen - tyytyväisyyskysely (potilaat, yhteistyökumppanit, media, oppilaitokset) - www-sivut ajan tasalla -päiväkirurgiassa tehty - sivuja päivitetään viikottain - tiedotustilaisuudet x3/v. - lehdistötiedotteet - toteutettu ja toteutetaan ajankohtaisista asioista Yhteistyökumppanit (kunnat, tk-lääkärit) saavat tarvitsemansa tiedot ja palvelun - raportointi viiveetöntä - tietotekniikan toimivuus - sairaanhoitopiiritason raport ti valmis seuraavan kk:n 20 päivänä - johdon tietojärjestelmä käytössä avainhenkilöillä - johdon tietojärjestelmässä on toteutunut - on toteutunut - konsultaatioiden saatavuus - sähköisten konsultaatioiden määrän lisääminen kpl/2008 (79 kpl/2007) - hoitoketjut laadittu yhteistyössä pth:n kanssa - saatavissa extranetissä - laaditut hoitoketjut kuntien saatavissa extranetissä, samoin siirtoviivekriteeristö 7

8 Prosessit Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Mittarit Toteutunut Toiminnan ja talouden pitkäjänteinen suunnittelu/ ja tarpeenmukaisuus - kustannustietoisuus - vertaisarviointi tiedot x2/v. - yleisen kunta-alan kustannustasokehityksessä pysyminen - Kuntaliitto kerää tiedot vuosi kolmanneksittain - työvoimakustannukset koko maassa 11,2 %, meillä 8,8 % ilman uusia toimintoja - osallistava suunnitteluprosessi - koko henkilökunta osallistuu suunnitteluun -laatutyö ja strategiatyö toteutetaan yksikkötasolla - vaikuttamistoiminta kuntien ja valtion suuntaan - kuntakierrokset - osallistuminen tilaisuuksiin, työryhmiin - lausuntojen antaminen - 2 kertaa vuodessa + erilliset viranhaltijajohdon tapaamiset - STM, Erva ja alueellisissa työryhmissä oltu mukana - mm. hoitotakuu, valtakunnalliset uudistukset Hoitoketjun toimivuus - hoitoketjut määritelty - onnistunut hoidonporrastus - hoitoketjut päivitetty vastuuyksiköittäin - esillä extranetissä - tk-hoitojonojen määrä - päivityksiä tehdään kaiken aikaa - ovat extranetissä - raportointi säännöllistä myös siirtoviivepotilaista Yhteistyö ja työn jako pth, esh - tiedonkulku, läpinäkyvyys - hankinnat yhteismitallisia - pth/esh käytön suhde lähenee 1:1 - drg-hinnoittelu käytössä tieto vain vuositasolla saatavissa - tavoiteaikataulu 2010 käytössä somaattisella vuodeosastoilla Toimiva infrastruktuuri - tietotekniikka - järjestelmien, laitteiden yms. yhteensopivuus - laitteiden hankinnassa on toteutettu vakiointia - järjestelmäintegraatiot huomioidaan hankinnoissa - tilojen asianmukaisuus ja järkevä käyttö - tilojen käyttöaste % muutoin paitsi sulkujen aikana Kehittämisyhteistyö aktiivisesti muiden kanssa - tiedonkulku kokemusten vaihto - hankkeet oma alue/ Lappi / ERVA/koko maa - osallistuminen tilaisuuksiin - hankkeiden suunnittelu - osallistuminen muiden hankkeisiin - Erva ;STM, kunnat ym. -Uula, Kaste ja Erva 8

9 Henkilöstö Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Mittarit Toteutunut Osaava henkilöstö - rekrytointi - jatkuva kouluttautuminen - perehdyttäminen - vakanssien täyttöaste - perehdytysohjelma läpikäyty jokaisen tulijan kohdalla - perehdytyskansiot intrassa - 95 % - tulokaskurssi pidetty Hestra ohjeistus intrassa Työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö - tykytoiminta - terveyden edistäminen - terveyskäyttäytymisen muutokset - palkkausjärjestelmien kehittäminen - työterveyshuolto ohjaa ja seuraa - lääkärisopimukset tehty Hyvinvoiva työyhteisö - johtaminen - työnjaon tasapuolisuus - työhyvinvointimittaus neljän vuoden välein - sairauspoissaolot tehty pv pv 2007 Kehittäminen ja kouluttaminen - yhteistyö koulutusyksiköiden kanssa - osaamiskartoitusten toteutumisaste Osaamiskartoitusten tekoon käyttökelpoista menetelmää ei ole, toteutuu osittain kehityskeskusteluissa - täydennyskoulutuksen määrä / hlö Täydennyskoulutuspäivien määrä/ henkilö on 3,9 (kaikki henkilöryhmät). Henkilöryhmäkohtaiset täydennyskoulutusmäärät/ hlö henkilötyöpäivinä: erikoislääkärit: 8.1 erikoistuvat lääkärit: 4.6 hammaslääkärit: 26 eriast. sairaanhoitajat: 4.3 muut hoitohenkilöt: 3.4 tutkimus ja hoitohlöt: 5.1 tutk.ja hoitoa avustavat: 1.9 hallintohenkilöstö: 3.5 siivouspalveluhlöstö: 2.6 tekninen henkilöstö: 2.6 ruokahuoltohenkilöstö: 2.0 varastohenkilöstö: 4.1 Henkilöryhmien sisällä on yksilökohtaista vaihtelua. Tässä esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2007 lukujen kanssa Hyvä työnantajakuva - tiedonkulku - työsuhteiden pysyvyys - kehityskeskustelujen toteutuminen - vaihtuvuus - % - muilla pääosin toteutunut paitsi lääkäreillä - 4 % 9

10 Toimintalukujen toteutuma vuonna 2008 Suoritteet Toteutunut Toteutunut Vrt % Talousarvio Tot % Poliklinikkakäynnit, omat , ,6 Poliklinikkakäynnit, osto , ,4 Poliklinikkakäynnit yhteensä , ,8 Hoitopäivät, omat , ,1 Hoitopäivät, osto , ,5 Hoitopäivät yhteensä , ,9 Hoitojaksot, omat , ,9 Hoitojaksot, osto , ,4 Hoitojaksot yhteensä , ,3 Keskim. hoitoaika, omat 5,3 5,3 0,0 5,0 106,0 Keskim. hoitoaika, osto 7,1 6,5-9,2 7,0 92,9 Sairaansijat , ,5 Kuormitus % vuoden alusta , ,2 Leikkaukset 1) ,9 josta päiväkirurgia ,7 Kirurgia ,2 josta päiväkirurgia ,8 Naistentaudit/Synnytykset ,0 josta päiväkirurgia ,3 Silmätaudit ,6 josta päiväkirurgia ,6 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ,2 josta päiväkirurgia ,4 Hammas- ja suusairaudet ,1 josta päiväkirurgia ,1 Sairaanhoidolliset palvelut Laboratoriotutk.(omat+ostot) , ,3 Radiologian tutk. yhteensä , ,5 Patologian tutk. lausuntoineen , ,8 10

11 HOITOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMA VUONNA

12 Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä oli 788, joista kokoaikatyötä teki 749 ja osa-aikatyötä pääasiassa osa-aikalisällä 39. Määräaikaista henkilöstöä oli vuoden lopussa 268, josta kokoaikatyössä 245 ja osa-aikatyössä 23. Palkkojen kokonaissumma henkilöstösivukuluineen oli 44,9 miljoonaa euroa. Henkilökunnasta naisia oli 87,2 % ja miehiä 12,8 %. Lääkärikunnassa naisten ja miesten osuus jakautui tasaisemmin. Teknisessä huollossa työskenteli pelkästään miehiä, kun taas siivoushuolto ja ravintohuolto olivat selvimmin naisvaltaisia toimialoja. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 48,3 vuotta eli korkeampi kuin kunta-alalla keskimäärin 45,1 vuotta. Vakinaisesta henkilökunnasta 63,8 % sijoittuu ikähaarukkaan vuotiaat. Sijaiset mukaan lukien henkilökunnan keski-ikä on 45,2 vuotta. Sairaanhoitopiirin vakinaisesta palveluksesta erosi vuoden 2008 aikana eläkkeelle siirtymisen vuoksi 24 henkilöä ja 10 omasta pyynnöstä. Työpanosta laskettaessa vakinaisten ja sijaisten kokonaistyöajasta on vähennetty kaikki poissaolot. Työpanoksen keskiarvo on 97,5 % (vuonna ,1 %). Esimerkiksi lääkärien kohdalla virkojen määrä on 80 ja työpanos 76 %. Henkilökunnan sairauspoissaolot nousivat 9,1 %:a. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä olevassa henkilöstöhallinnon taulukossa on esitetty työpanoksen käyttö ja henkilökunnan poissaolot ammattiluokittain sekä henkilöstön jakauma virka- /toimiryhmittäin. Henkilöstökertomus vuodelta 2008 annetaan erikseen. Henkilöstön määrä Huoltohenkilökunta 15 % Lääkärit 9 % Hallintohenkilökunta 5 % Hoitohenkilökunta 71 % Talous Vuosi 2008 oli käyttötalouden kustannuskehityksen osalta vaikea, johtuen valtakunnallisesta palkkaratkaisusta ja yleisistä kustannustason voimakkaista kasvuista. Talousarvio ylittyi sekä toimintatuottojen että kulujen osalta. Merkittävimmät ylitykset muodostuivat henkilöstö-, palvelujen ostojen- ja tarvikemenoista. Tilikauden tulos muodostui tulokertymistä ja omaisuuden realisoinneista johtuen 0,57 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. 12

13 Käyttötalouden toteutuminen (1 000 euroa) vuonna 2008 TOT 2007 TOT 2008 Vrt% TP 2007 TA 2008 TOT % Yli/Alle Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hoitopalvelujen ostot Muiden palv ostot Aineet, tarv ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Siirrot rahastosta Siirrot rahastoon Yli/-Alijäämä Pkl-käynnit omat Pkl-käynnit ostopalvelu Pkl-käynnit yhteensä Hoitopäivät omat Hoitopäivät ostopalvelu Hoitopäivät yhteensä Hoitojaksot omat Hoitojaksot ostopalvelu Hoitojaksot yhteensä

14 Toimintatuottojen toteutuma Toimintatuottojen toteutuma oli yhteensä 79,3 milj. euroa, jossa on nousua 8,8 %. Jäsenkuntalaskutuksen osuus toimintatuotoista oli 68,8 milj. euroa, jossa kasvua oli 7,0 %. Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus kasvoi 8,6 %, ostopalvelut laskivat 2,7 % ja apuvälinelaskutus kasvoi 24,8 %. Jäsenkuntalaskutuksen osuus toimintatuotoista oli 86,7 % Muut myyntituotot kasvoivat 30,2 %. Suurin lisäys tapahtui terveyskeskusyhteispäivystyksessä, koska vuosi oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vuonna 2007 toimintaa oli 4 kuukauden ajan. Kasvua oli myös myyntituotoissa valtiolta, koska lainsäädäntömuutoksen johdosta Kela alkoi korvata ETA maiden kansalaisten sairauskuluja. Myös huoltopalveluiden myynti kasvoi, sen sijaan hoitopalvelujen myynti ulkokunnille laski. Toimintatuottojen ylitys kohdistui maksutuottoja ja muita toimintatuottoja lukuun ottamatta kaikkiin tuloeriin. Suoritemäärät vähentyivät oman toiminnan poliklinikkalaskutusta lukuun ottamatta. Toimintatuottojen tulolajikohtaiset osuudet on esitetty alla. Muut myynti tuotot 8,4 % Maksutuotot 4,1 % Tuet ja avustukset 0,4 % Muut toimintatuotot 0,4 % 6,0 milj. eurolla. Talousarvioylitykset kohdistuivat pääosin henkilöstömenoihin, koska palkkavarauksen kasvu talousarviossa 2008 oli täysin alimitoitettu valtakunnalliseen palkkaratkaisuun nähden. Palkat ja henkilöstösivukulut ylittyivät 2,6 milj. eurolla, joka aiheutui pääasiassa loppuvuonna 2007 solmittujen uusien valtakunnallisten tulosopimusten korotuksista. Hoitopalvelujen ostot alenivat hieman vuoden 2007 tilinpäätöksen 11,3 milj. eurosta 10,9 milj. euroon. PPSHP:n ja muiden, etenkin valtion mielisairaaloiden palvelujen ostoissa oli kasvua, kun taas LKS:n ja HUS:n ostot pienenivät. Talousarviomääräraha ylittyi kuitenkin lähes miljoonalla eurolla. Alla oleva taulukko kuvaa ostopalvelujen muutosta: euroina TP 2007 TP 2008 PPSHP LKS HUS Muut Yhteensä Muiden palvelujen ostoissa ylityksiä aiheutui konsultoivien lääkäreiden laskutuksista. Tarvikkeiden osalta menojen ylitystä tuli lääkevalmisteissa, hoitotarvikkeissa, apuvälinehankinnoissa, elintarvikkeissa ja sähkömenoissa. Talousarvion ylitysoikeuksia valtuusto vahvisti nettomääräisesti euroa. Toimintakulujen kululajikohtaiset osuudet ovat alla. Jäsenkuntalaskutus 86,7 % Toimintakulujen toteutuma Toimintakulut olivat tilinpäätöksen mukaan 75,7 milj. euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen 7,6 %. Vuosi 2008 oli ensimmäinen ympärivuotinen toimintavuosi terveyskeskusyhteispäivystykselle, tarkkailupaikoille ja Kemin päiväpäivystykselle. Toimintamenojen kasvu oli 6,1 %, jos eliminoidaan em. uusien toimintojen kustannusvaikutus. Toimintakulut ylittivät talousarvion lähes Muut palvelut 9,1 % Hoitopalvelut 14,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15,8 % Muut toimintakulut 1,3 % Palkat ja palkkiot 46,1 % Henkilösivukulut 13,2 % 14

15 Investointien toteutuma Investointimenot alittivat hieman talousarvion sekä brutto- että nettomääräisesti. Investoinnit bruttona olivat yhteensä 3,264 milj. euroa, josta menoraamin alitusta euroa. Valtion ja kuntien rahoitusosuuksilla vähennetyt nettomenot olivat 3,059 milj. euroa ja menoraamin alitusta syntyi euroa. Merkittävin rakennushanke oli päiväkirurgisen yksikön rakentaminen ja kalustaminen, johon käytettiin yhteensä 1,59 miljoonaa euroa. Muita suurehkoja hankkeita olivat Keroputaan hallintorakennuksen saneeraus 0,21 milj. euroa ja radiologian RIS-järjestelmän hankinta 0,27 milj. euroa. INVESTOINTIMENOJEN TOETUTUMA VUONNA 2008 Toteutunut Talousarvio Tot % Ylitys /Alitus Atk-ohjelma ja pitkävaikutt. menot brutto Valtionosuudet Kuntien osuudet Nettomenot Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet Investoinnit yhteensä Valtionosuudet yhteensä Kuntien osuudet Investoinnit netto Rahoitus Aikaisemmilta vuosilta kertyneen alijäämän ja kehittämishankkeisiin sidotun rahoituksen vuoksi kuntayhtymän maksuvalmius oli edelleenkin heikko. Kassan riittävyys oli toimintavuonna 3,5 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,5 päivää. Kassatilanne hieman parani edellisestä vuodesta. Maksuvalmiutta ylläpidettiin Kuntarahoitus Oy:n myöntämillä kuntatodistuksilla. Korkokuluja kassalainoista ja pitkäaikaisista lainoista aiheutui euroa. 15

16 Yhteenveto jäsenkuntalaskutuksen toteutumasta vuonna 2008 Jäsenkuntalaskutus vuosina 2007 ja 2008 Itse tehdyt Ostopalvelut Yhteensä Avo- ja vuodeos yht. Muutos Avo- ja vuodeos yht. Muutos Avo- ja vuodeos yht. Muutos % % % Kemi , , ,0 Keminmaa , , ,8 Simo , , ,9 Tervola , , ,7 Tornio , , ,8 Ylitornio , , ,5 Yhteensä , , ,9 16

17 Tulosalueiden toiminta ja talous Hallinto Hallintokeskuksen työssä leimallista on ollut strategiatyö yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteena oli saada tulosaluestrategiat ja kehittämishankkeet työstettyä niin, että ne ovat vuoden 2009 talousarviossa. Tässä onnistuttiin. Hallintokeskusta ovat työllistäneet myös sosiaali- ja terveyspiirihanke sekä työmarkkinaratkaisut. Valmiussuunnittelua ja riskienhallintatyötä on tehty yhdessä tulosalueiden kanssa asiaan nimetyssä, moniammatillisessa työryhmässä. Sairaanhoitopiirin omat ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa yhdessä toteutuneet hankkeet ovat työllistäneet projektityöntekijöiden lisäksi hallinnon henkilöstöä. Hankkeiden ohjaus- ja johtoryhmät on koottu hallinnon henkilöstöstä, kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä omien toiminnallisten yksiköiden henkilöstön lisäksi. Päättyneistä hankkeiden onnistumisesta on tehty arvioinnit. Hallintokeskuksen henkilöstö on osittain vaihtunut eläkkeelle jääntien johdosta Uusien henkilöiden perehdyttäminen laajojen kokonaisuuksien hallintaan on suuri työ kaikille, siinä on kuitenkin onnistuttu hyvin ja tehtävät ovat tulleet hoidetuksi ajallaan. Hankintarenkaassa ovat mukana kaikki jäsenkunnat ja lisäksi koulutuskuntayhtymä Lappia. Työterveyshuollon palvelut ostettiin Suomen Terveystalolta. Työterveyshuollon korvausten osalta odotetaan edelleenkin lopullisia päätöksiä vuosien osalta. Välimiesoikeus ei ole antanut valituksista lopullisia päätöksiä. Työterveyshuollon toiminta on jatkunut 2008 saman laajuisena kuin aiempinakin vuosina, kustannukset nousivat kuitenkin merkittävästi lääkäripalvelujen lisääntyneen käytön vuoksi. Taloussuunnittelun osalta vuosi oli vaikea, koska kustannukset nousivat voimakkaasti kautta linjan valtakunnallisesti. Rahamarkkinoiden epävarma tilanne kasvatti korkokustannuksia merkittävästi. Hoitotyö Vuoden 2008 aikana on jatkettu aikaisempina vuosina aloitettuja hankkeita. Näyttöön perustuvan hoitotyön hankkeessa on jatkettu hoitosuosituksen laatimista psykiatrian tulosalueella. Rafaela -hoitoisuusluokitukseen liittyvää koulutusta on järjestetty syksyllä osastonhoitajille, yhdyshenkilöille ja perushoitajille. Poliklinikoiden hoitoisuusluokitus ei ole toteutunut kuluneen vuoden aikana. Hoitotyön sähköinen kirjaaminen toteutuu lähes kaikissa yksiköissä. Hoitotyön kirjaamisesta pidettiin alueellinen koulutuspäivä toukokuussa. Lääkehoitosuunnitelmaan liittyvä näytön vastaanottajien koulutus aloitettiin toukokuussa. Iv-neste- ja lääkehoidon verkkopohjainen osaamisen varmistaminen ja koulutus aloitettiin syksyllä sairaanhoitajakoulutuksen saaneiden työntekijöiden kohdalla. Verkkopohjaisen koulutuksen suorittaneita oli vuoden loppuun mennessä lähemmäs 100. Kelan rahoittamat kuntoutusjaksot toteutuivat osastonhoitajille, sairaanhoitajille, perushoitajille, osastonsihteereille, röntgenhoitajille ja laboratoriohoitajille. Hoitohenkilökunnan työturvallisuuteen liittyvät koulutukset (HHR-koulutus) jatkuivat psykiatrian tulosalueen kouluttajien vetäminä. Vuodeosastojen kuormitukset ovat olleet korkeita konservatiivisen hoidon tulosalueella. Siirtoviivepotilaiden määrässä tapahtui laskua kesä-heinäkuussa ja nousua taas syyskuukausina. Henkilöstöpankkiin saatiin 3 uutta sairaanhoitajan ja 2 perushoitajan vakanssia. Henkilöstöpankin hoitajat työllistyivät pääasiassa pitkäaikaisiin sijaisuuksiin eri yksiköissä. Hoitotyöntekijöiden kohdalla sijaistilanne on ollut kohtuullinen lukuun ottamatta laboratorion ja radiologian yksikköjä, joissa sijaisina ovat toimineet pääasiassa opiskelijat ja muiden ammattinimikkeiden edustajat. Kesäaikana oli todella vaikea saada sijaisia äkillisiin poissaoloihin. Henkilökunnan työvuoromuutoksilla, lisä- ja ylitöiden teettämisillä tilanteista 17

18 selvittiin. Sairauspoissaolojen määrät lisääntyivät eri asteisten sairaanhoitajien kohdalla kun taas muiden hoitohenkilöstöön kuuluvien kohdalla sairauspoissaolot laskivat. Hoitohenkilöstön sijaisten palkkakustannukset ylittyivät. Sijaiskustannusten ylitysten syynä olivat pitkät sairauslomat ja ylimääräisen työvoiman tarve ruuhkautuneilla osastoilla. Yhteistyötä paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin muun muassa tilaamalla täydennyskoulutusta näytön vastaanottajille ja opiskelijaohjaajille. Ammattikorkeakoulun järjestämä täydennyskoulutus päivystyksen henkilökunnalle toteutui pääosin kuluneen vuoden aikana. Henkilöstön koulutus Henkilöstön täydennyskoulutuksessa pyrittiin huomioimaan strategisten linjausten ja toimintasuunnitelmien perusteella osoitettavissa olevat osaamistarpeet ja osaamisvajeet. Systemaattista osaamisen arviointimenetelmää ei kuitenkaan ollut käytettävissä. Sairaanhoitopiirin moniammatillinen koulutustyöryhmä aloitti toimintansa ja kokoontui vuoden jälkipuoliskolla kaksi kertaa - lähinnä selkiyttämään omaa tehtäväaluettaan ja hahmottamaan mahdollisuuksiaan jatkossa toimia organisaation täydennyskoulutuksen suurten linjauksien tekijänä. Sairaanhoitopiirin käytössä olevan HRM koulutuksenhallintajärjestelmän hyödyntäminen tehostui ja vuoden 2008 koulutustilastot saatiin ensimmäisen kerran varsin kattavina. Tietojen perusteella oli mahdollista arvioida terveydenhuollon täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumista. Valtakunnallinen 3-10 täydennyskoulutuspäivän määrällinen suositus toteutui lähes kaikilla ammattiryhmillä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin oman alueellisen ja sisäisen koulutuksen järjestämisen ohella koulutusyhteistyötä jatkettiin OYS Erva alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden sekä alueen eriasteisten oppilaitosten kanssa. Videoneuvotteluteitse välitettäviä koulutuksia hyödynnettiin runsaasti ja verkkokoulutukset vahvistivat asemaansa täydennyskoulutusten toteuttamisessa. Laadunhallinta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin laadunhallinnan kehittämisessä käytettiin suomalaisen lainsäädännön, valtakunnalliset suositukset sekä hyvän hoito- ja palvelukäytännön huomioivaa SHQS-laatuohjelmaa, joka sisällytettiin keskeiseksi osaksi laatujärjestelmää. Laadunhallinnassa noudatettiin laaditun vuosikellon mukaista vuotuista toimintakiertoa. Sisäiset auditoinnit aloitettiin konservatiiviselta tulosalueelta kohdentaen kriteeriperusteiset arvioinnit arvoihin ja tavoitteisiin sekä johtamisjärjestelmään. Vain tiettyihin SHQSkriteeristön osa-alueisiin kohdennetusta auditoinnista saatu kokemus ei kaikilta osin vastannut odotuksia ja tästä syystä laadunhallinnan vuosikelloa päivitettiin ja sisäisten auditointien suunnitelmaa muutettiin koko kriteeristöllä tehtäväksi. Johdon katselmuskäytännön aloittaminen pidettiin vireillä suunnitelman mukaisesti. Sähköisen toimintajärjestelmän käsikirjan koostamista varten kartoitettiin jo olemassa olevia dokumentteja, mutta organisaatiotason laatukäsikirjaa ei varsinaisesti alettu työstää vuoden 2008 aikana. Sairaanhoitopiirin ydinprosesseiksi määriteltiin ajanvarauspotilaan palveluprosessi, päivystyspotilaan palveluprosessi ja mielenterveysasiakkaan palveluprosessi. Nimettyjen ydinprosessien näkyväksi tekeminen aloitettiin työryhmissä prosessikuvausten laadinnalla, jotta palvelun asiakaslähtöisyyden, sujuvuuden, saumattomuuden, tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden systemaattinen tarkastelu ja kehittäminen olisi mahdollista. Laadunhallinnan tukemiseksi järjestettiin yksiköiden laatuyhdyshenkilöille, lähiesimiehille ja muille laatuvastuisiin määritellyille henkilöille koulutukselliset laatuseminaarit kesäkuussa ja joulukuussa. SHQS auditoijiksi kouluttautuneet osallistuivat ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen. Laatutyö eteni vuodelle 2009 tavoitteeksi asetettua ulkoista auditointia kohden. 18

19 Tietohallinto Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri osallistui asiantuntijana ja rahoittajana kansallisen terveyshankkeen erilaisiin työryhmiin kuntien puolesta. Sairaanhoitopiiri osallistui mm. Kaisa- ja STM Pegasos klusterihankkeisiin, joiden tavoitteena on saattaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairauskertomukset kansallisen terveyshankkeen edellyttämään muotoon. Alueen terveyskeskuksilla ja sairaanhoitopiirillä on valmius aloittaa ereseptin käyttöönotto heti kun se on mahdollista. Radiologian tuotannonohjausjärjestelmä kilpailutettiin ja saatettiin testiosaston puitteissa käyttökuntoon vuoden loppuun mennessä. Järjestelmässä on varauduttu myös terveyskeskusten tarpeisiin. UULA-hankkeessa toteutettiin yhdessä Lapin sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen kanssa koko lääniä koskevia kehittämishankkeita sosiaalitoimen ja terveydenhuollon alueella. Painopisteenä on erityisesti asiakkaan omatoimisuuden mahdollistaminen nykyaikaista teknologiaa hyväksi käyttämällä. Erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmän (Sapo) ylläpito lakkaa vuonna Tehtiin selvitys järjestelmän vaatimuksista hankinnan käynnistämistä varten. Valmisteltiin myös erikoissairaanhoidon leikkaustoiminnan tietojärjestelmän hankintaa. Sairaanhoitopiiri toimii kuntien yhteisenä toimijana aluetietojärjestelmän ylläpitotehtävissä ja konesalipalveluissa. Syyskuussa tehtiin viikonvaihteen aikana tietojärjestelmien päivitys, joka koski kaikkia kuntia. Kansanedustajien vierailulla heille esiteltiin mm. yhteispäivystyksen tiloja. 19

20 Hallintokeskus Tili (1 000 ) TOT 12/07 TOT 12/08 Vrt% TP 2007 TA 2008 TOT % Yli/Alle Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vyörytyserät (tulot) Toimintatuotot yhteensä joista ulkoiset tuotot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Muiden palv ostot Aineet, tarv ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä joista ulkoiset kulut Toimintakate Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Siirrot rahastosta Yli/-Alijäämä

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 3 Yleiskatsaus 3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla 6 Henkilöstö...

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari 10. -11.6.2014 Yhtymävaltuusto 11.6.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma %

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Yleistä vuodesta 2015 Sairaanhoitopiirin 25. toimintavuosi sairaalan 120. vuosi Sote-uudistus uudistui

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot