Työskentely Norjassa. Norjaan töihin 2012.indd :46:05

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työskentely Norjassa. Norjaan töihin 2012.indd 1 26.3.2012 10:46:05"

Transkriptio

1 Työskentely Norjassa Norjaan töihin 2012.indd :46:05

2 Työskentely Norjassa Tarvitsenko työ- ja oleskeluluvan voidakseni työskennellä Norjassa? Onko minun maksettava veroa Norjaan? Täältä löydät vastauksen näihin ja muihin kysymyksiin, jotka koskevat työskentelyä Norjassa. Lisätietoa saat Pohjola-Nordenin internetsivuilta: tyoeskentely-pohjoismaissa/tyoeskentely-norjassa 2 Norjaan töihin 2012.indd :46:05

3 1.Työnhaku Norjassa Ulkomaalaiset voivat hakea töitä Norjasta julkisen työnvälityksen kautta tai kääntyä kotimaansa EURES-palvelun puoleen. EURES (European Employment Services) on EU- ja Eta-maiden kansallisten työnvälityspalvelujen yhteistyöverkosto. Sen toimintaan osallistuvat myös Norja ja Islanti. Norjan työ- ja hyvinvointihallinnon (NAV) sivustossa julkaistaan työpaikkailmoituksia, joten se tarjoaa hyvän lähtökohdan työnhakuun. Voit myös ottaa yhteyttä NAVin paikallistoimistoon siinä osassa maata, mistä toivot saavasi töitä. Paikallistoimistojen osoitteet löytyvät NAVin sivustosta. Työpaikan voi saada myös yksityisten työnvälitys- ja rekrytointitoimistojen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä mahdollisiin työnantajiin. Hanki etukäteen mahdollisimman paljon tietoa työnantajastasi kysy apua joko Rakennusliitosta tai norjalaisten rakentajien liitosta Fellesforbundetista. Onhan kyseessä luotettava yritys? Vakuutuusturva kuntoon ennen matkaa Käy Rakennusliiton aluetoimistolla tai KELAssa keskustelemassa vakuutusturvastasi. Pyydä mukaan vakuutusturvalomake (E301). Tarvitset sitä jos sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi työnhakijaksi Norjaan. Lomake jätetään Norjassa tulokuntasi työvoimatoimistoon. Jos työpaikka ei vielä ole ihan varma olet esimerkiksi menossa työpaikkahaastatteluun, varmista että saat mukaasi oikeanlaisen vakuutusturvalomakkeen (E303) jolla turvataan työttömyyspäivärahan saantisi. Sovi asiasta työvoimatoimiston kanssa ennen lähtöä kotipakkakunnaltasi. Jos suomalainen yritys lähettää sinut työkomennukselle Norjaan tarvitset Eläketurvakeskuksen todistuksen siitä, että sinut on vakuutettu Suomessa (E101). Todistus haetaan KELAsta. 3 Norjaan töihin 2012.indd :46:05

4 2. Verotus Norjassa Jos työskentelet Norjassa, maksat tuloveroa pääsääntöisesti Norjaan. Sinun on hankittava norjalainen verokortti ja tehtävä veroilmoitus Norjaan. Kun olet perillä Norjassa käy välittömästi paikallisessa verotoimistossa (ligningskontor) saadaksesi verokortin. Älä unohda passia tai virallista (kuvallista) henkilökorttia (esimerkiksi ajokortti) tarvitset henkilöllisyystodistuksen saadaksesi norjalaisen verokortin ja sosiaaliturvatunnuksen. Verokortti on toimitettava työnantajalle, tai muuten ennakonpidätys toimitetaan 50 prosentin suuruisena. Ennakonpidätyksen lisäksi palkasta pidätetään Norjassa 7,8 prosentin suuruinen sosiaaliturvamaksu. Yleinen verovelvollisuus Mikäli oleskelet Norjassa yli 183 päivää 12 kuukauden jakson aikana tai yli 270 päivää 36 kuukauden jakson aikana, olet Norjan verotussäännösten mukaan velvollinen maksamaan veroa Norjaan kaikesta tulostasi ja omaisuudestasi riippumatta siitä, onko tulo ansaittu Norjassa tai sijaitseeko omaisuus Norjassa vai ulkomailla. Sinun katsotaan tällöin asuvan verotuksellisesti Norjassa. Olet yleisesti verovelvollinen Norjassa vasta siitä verovuodesta lähtien, jolloin olet oleskellut maassa yli 183 tai 270 päivää. (Edeltävänä vuonna olet vain rajoitetusti verovelvollinen. Jäljempänä kerrotaan tarkemmin rajoitetusta verovelvollisuudesta.) Voit oleskella Norjassa keskimäärin 90 päivää vuodessa olematta yleisesti verovelvollinen Norjassa. Rajoitettu verovelvollisuus Jos työskentelet Norjassa vain osan vuodesta, saatat olla rajoitetusti verovelvollinen Norjassa eli joudut maksamaan veroa Norjassa vain siellä ansaitsemastasi tulosta. Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja oleskelet Norjassa yhdessä tai useassa jaksossa alle 183 päivää 12 kuukauden jakson aikana tai alle 270 päivää 36 kuukauden jakson aikana sinun on maksettava ansaitsemastasi tulosta veroa Norjaan, jos työskentelet norjalaisen työnantajan palveluksessa 4 Norjaan töihin 2012.indd :46:05

5 oleskelet Norjassa yli 183 päivää 12 kuukauden jakson aikana ulkomaisella työnantajallasi on kiinteä toimipaikka Norjassa olet vuokratyöntekijä. Ulkomailla ansaitsemaasi tuloa ei veroteta Norjassa. Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, sinulla on oltava norjalainen verokortti ja työnantajasi on velvollinen toimittamaan palkastasi ennakonpidätyksen Norjan verottajalle. Sinua verotetaan Norjan yleisten verosäännösten mukaisesti. Norjassa lyhyen aikaa työskenteleviä henkilöitä varten ei ole olemassa erityisveroa. Jos olet rajoitetusti verovelvollinen Norjassa, voit saada ulkomaisen työntekijän perusvähennyksen. Lisätietoja ulkomaalaisen työntekijän verotuksesta saa veroviranomaisilta. Muista aina, kun Norjasta tulee viranomaisilta postia katsoa kirje tarkasti! Sjelvangivelse: veroilmoitus joka täytetään ja lähetetään Norjan veroviranomaisille. Auton käyttö Norjassa Ajoneuvon maksutonta maahantuontia ja väliaikaista käyttöä säädellään Norjassa ulkomaille rekisteröityjen moottoriajoneuvojen maksutonta maahantuontia ja väliaikaista käyttöä koskevalla asetuksella, jonka piiriin kuuluvat myös ulkomaille rekisteröidyt matkailu- ja perävaunut. Ulkomailla asuva henkilö voi tietyin edellytyksin käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa Norjassa. Tämä koskee Norjassa väliaikaisesti työskenteleviä henkilöitä sekä ulkomailla asuvia, Norjaan töihin pendelöiviä henkilöitä. Jos aiot oleskella Norjassa korkeintaan vuoden, voit tuoda ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon maksutta Norjaan ja käyttää sitä väliaikaisesti. Sinun on pystyttävä dokumentoimaan, että oleskelet Norjassa alle vuoden saapumispäivästäsi lukien, ja pidettävä todistus väliaikaisesta oleskelusta aina mukanasi ajoneuvossa. Todistus väliaikaisesta oleskelusta voi olla esimerkiksi norjalainen työsopimus, oman maan työnantajan antama todistus virkavapaasta tai todistus opiskelupaikan saamisesta norjalaisessa oppilaitoksessa. 5 Norjaan töihin 2012.indd :46:05

6 Jos Norjassa oleskelusi pitenee korkeintaan kahteen vuoteen, sinun on haettava ajoneuvon käyttölupaa ennen ensimmäisen oleskeluvuoden päättymistä. Hakemus lähetetään Norjan tullilaitokselle. Jos työsuhteessasi tapahtuu vuoden aikana muutoksia, sinun on ilmoitettava niistä tullilaitokselle. Yhteystiedot löydät tullilaitoksen sivustosta. Ulkomailta Norjaan töihin pendelöivät voivat tietyin edellytyksin käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa Norjassa. Henkilön on joko pendelöitävä Norjan ja kotimaan väliä päivittäin tai oleskeltava ulkomailla vähintään 185 päivää 12 kuukauden ajanjaksolla. Pendelöijä ei saa kuulua Norjan väestörekisteriin eikä hänellä saa olla Norjassa aviopuolisoa tai alle 18-vuotiaita lapsia. 3. Työ- ja oleskelulupa Norjassa Pohjoismaiden kansalaisilla on oikeus asua ja/tai työskennellä toisessa Pohjoismaassa ilman työ- ja oleskelulupaa. 4. Työsopimus Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisessa muodossa vaikka kyseessä olisi lyhytaikainen työsuhde. Norjan lainsäädännön mukaan se on jopa pakollinen. Työsopimus laaditaan siinä vaiheessa kun olet hyväksynyt työnantajan tekemän työtarjouksen. Varmista, että saat tietoosi ainakin seuraavat asiat: työnantajan ja työntekijän yhteystiedot, työn alkamisaika, määräaikaisissa sopimuksissa työn päättymispäivä, irtisanomisaika, työskentelypaikka, palkka mahdollisine lisineen, loman määräytyminen, normaali työaika ja käytettävä työehtosopimus. Työsopimuksen allekirjoittavat molemmat osapuolet ja kumpikin saa sopimuksesta oman kappaleensa, joka sitoo molempia osapuolia. 6 Norjaan töihin 2012.indd :46:06

7 Vaadi palkkanauha joka tilin yhteydessä. Näin voit seurata, että palkkaa maksetaan oikein. Jos huomaat virheitä (esimerkiksi ylityökorvausten maksussa) sano siitä välittömästi työnantajalle tai työnantajan edustajalle. Jos tulee ongelmia työmaalla ota aina ensin yhteys luottamushenkilöön. Muutamia vinkkejä työsopimuksen tekoon Työaika normaalisti 37,5h / vko. Palkanmaksukausi on kaksi viikkoa, palkka tulee maksaa viimeistään seuraavalla viikolla. Jos olet lähetetty työntekijä päiväraha maksetaan Suomen työehtosopimuksen mukaisesti. Lomakorvaus on 12% -> lomakorvaus on ennakkopidätyksestä vapaata ja lopullisessa verotuksessa se lisätään verotettavaan tuloon. 7 Norjaan töihin 2012.indd :46:06

8 Työsopimusmallin sanastoa: STANDARD ARBEIDSAVTALE Työsopimusmalli FIRMA NAVN TLF ADRESSE ANSATT PERSONNUMMER SKATTEKOMMUNE ARBEIDSPLASS ANNSAT SOM BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER TARIFFAVTALE FOLGENDE TARIFFAVTALE GJELDER TARIFFPARTNER NAVN TILLITSVALET NAVN VERNEOMBUD SJEKK ALLE NEDENFORSTAENDE PUNKTER MED TARIFFAVTALEN ANSETTELSEFORHOLDETS VARIGHET OG ARBEIDSTID ANSATT FRA UKENTLIG ARBEIDSTID DAGLIG ARBEIDSTID FRA TIL PAUSER OPPSIGELSESTID PROVETID PROVETIDENS LENGDE OPPSIGELSESFRIST I PROVETID FORLENGELSE AV PROVETID Yritys, työnantaja Nimi Puhelin Osoite Työntekijä Henkilötunnus Verotuskunta Työpaikka Työnkuva (mitä tekee) Työehtosopimus Työehtosopimus jota noudatetaan Sopimusosapuoli Luottamusmiehen nimi Työsuojeluasiamiehen nimi Tarkista, että vastaa työehtosopimusta Työsuhteen kesto ja aika Työsuhteen alkamispäivä Päivittäinen työaika klo Tauot (ruoka ja kahvi) Irtisanomisaika Koeaika Koeajan pituus Irtisanomisaika koeaikana Koeajan pituuden jatkaminen 8 Norjaan töihin 2012.indd :46:06

9 LONN OVERTIDSTILLEGG (MIN. 40%) HELG- NATTILLEGG ANDRE TILLEGG GODTIGJORELSE / DIETT LONN BLIR UTBETALT ANDRE OPPLYSNINGER DATO UNDERSKRIFT ARBEIDSGIVER UNDERSKRIFT ARBEIDSTAKER Palkka Ylityöpalkka Pyhälisät Yölisät Muut lisät Päiväraha ja ateriakoraukset Palkan maksaminen Muut mahdollisesti sovitut asiat Päiväys Allekirjoitus Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 5.Työnteon päättyessä Hoida nämä asiat ennen paluutasi Suomeen. On aina helpompi saada asiat kuntoon paikan päällä; - Varmista ennen paluuta: työtodistus ja palkkatodistus! Työtodistuksessa näkyy työskentelyaikasi ja palkkatodistuksessa näkyy miten paljon olet ansainnut. Pyydä jokaisesta työsuhteestasi todistukset jos sinulla on ollut useampia työsuhteita. - Pyydä työnantajalta myös takaisin vakuutusturvakaavake. Tämä on tärkeätä, koska ilman todistusta ei työssäoloaikaa voida lukea sinulle hyväksi työttömyyspäivärahaa määritellessä. 6.Toimeentulo työttömyyden aikana Norjassa Kaikki Norjan sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt kuuluvat automaattisesti myös työttömyysvakuutuksen piiriin. Norjan työttömyysvakuutusjärjestelmä on osa Norjan sosiaaliturvajärjestelmää. 9 Norjaan töihin 2012.indd :46:06

10 Työttömyyspäiväraha Norjassa Työttömyyspäivärahajärjestelmä on palkansaajat kattava yleinen järjestelmä. Sen piiriin kuuluvat kaikki vuotiaat palkansaajat, jotka täyttävät tietyt Norjassa asumista ja Norjan sosiaalivakuutuksen jäsenyyttä koskevat perusedellytykset. Oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy muun muassa henkilön Norjassa oleskelun ja Norjaan maksamien verojen perusteella. Järjestelmä rahoitetaan muun muassa työnantajamaksuilla ja sosiaalivakuutusmaksuilla. Sosiaalivakuutusmaksu pidätetään työntekijän palkasta. Jotta olisit oikeutettu norjalaiseen työttömyyspäivärahaan, sinun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi joko NAVin sivuston kautta tai lähimmässä NAVin toimistossa. Tämän jälkeen voit alkaa saada työttömyyspäivärahaa. Norjassa ansaittujen työttömyyspäivärahaoikeuksien siirtäminen toiseen Pohjoismaahan Toiseen Pohjoismaahan muuttava henkilö voi siirtää Norjassa ansaitsemansa työttömyyspäivärahaoikeudet toiseen Pohjoismaahan, jos hän kuuluu Eta-sopimuksen piiriin on kuulunut Norjan sosiaaliturvan piiriin on saavuttanut oikeuden työttömyspäivärahaan ollessaan työttömänä Norjassa. Muuttajan on Suomessa itse aktiivisesti ilmoittauduttava työttömyyskassaan ollakseen oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. 7. Sairauspäiväraha Norjassa Sairauspäivärahan tarkoituksena on korvata ansionmenetystä sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvalle työssäkäyvälle henkilölle, joka on kykenemätön tekemään työtään sairauden tai vamman takia. Voit saada sairauspäivärahaa seuraavissa tapauksissa: Olet työkyvytön kiistatta omasta sairaudestasi tai vammastasi johtuvan toimintakyvyn alenemisen vuoksi ja olet työskennellyt vähintään neljän viikon ajan ennen työkyvyttömyyden alkamista. Menetät eläkkeeseen oikeuttavaa tuloa työkyvyttömyyden takia. 10 Norjaan töihin 2012.indd :46:06

11 Edellytyksenä on, että sairauspäivärahan perusteena olevat tulot ovat vähintään 50 prosenttia sosiaalivakuutuksen perussummasta. Tuloraja ei koske työnantajan maksamaa sairauspäivärahajaksoa. Jos et ole ehtinyt työskennellä Norjassa vähintään neljää viikkoa mutta olet työskennellyt jossain toisessa Eta-maassa, kyseinen työskentelykausi voidaan laskea yhteen Norjassa työskentelemäsi ajan kanssa, jolloin voit sittenkin olla oikeutettu sairauspäivärahaan. Jotta sekä toisessa Eta-maassa että Norjassa työskennellyt kaudet voidaan ottaa huomioon sairauspäivärahaa laskettaessa, sinun on todistettava työssäolokaudet Norjan työ- ja hyvinvointihallinnolle (NAV) lomakkeella E 104. Voit osoittaa sairautesi joko omalla ilmoituksella tai lääkärintodistuksella. Lisätietoja antaa NAV. Sairauspäiväraha ulkomailla oleskelun aikana Henkilö ei lähtökohtaisesti ole oikeutettu saamaan norjalaista sairauspäivärahaa oleskellessaan ulkomailla, mutta tietyissä tapauksissa sairauspäivärahaa voidaan maksaa ulkomaille. Ensin onkin tarkistettava, kuuluuko ulkomailla oleskeleva edelleen Norjan sosiaalivakuutuksen piiriin. 11 Norjaan töihin 2012.indd :46:07

12 Norjassa työssä käyvä ja Norjan sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluva Etamaan kansalainen, joka asuu jossain toisessa Pohjoismaassa tai Etamaassa, on oikeutettu saamaan norjalaista sairauspäivärahaa asuinmaassaan, mikäli hän sairastuu oleskellessaan kyseisessä maassa. Ulkomailla oleskeleva henkilö voi saada norjalaista sairauspäivärahaa myös silloin, jos hän on laitoshoidossa Norjan laskuun tai häntä hoidetaan sosiaaliturvasopimuksen piiriin kuuluvassa laitoksessa. Sinun on haettava NAVilta lupaa matkustaa ulkomaille sairauspäivärahakaudella. Lisäksi sinun on esitettävä lääkärintodistus, josta ilmenee, ettei ulkomailla oleskelu heikennä terveydentilaasi, pidennä työkyvyttömyyttä tai estä tarkastuksia ja seurantaa. Lisätietoa sairauspäivärahan maksamisesta ulkomaille antaa NAV. 8. Lomauttaminen Norjassa Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä väliaikaisesti. Työntekijän ja työnantajan välistä työsuhdetta ei kuitenkaan saa purkaa, ja työnteko ja palkanmaksu on keskeytettävä vain toistaiseksi. Muussa tapauksessa työsopimus on irtisanottava. Lomautukselle on oltava asiallinen syy, joka liittyy yrityksen toimintaan eikä lomautettavaan työntekijään. Asiallisia syitä ovat esimerkiksi välttämätön kustannusten pienentäminen, tilausten väheneminen tai työnteon estyminen. Lomautuksen edellytyksenä on, että lomautustarve on luonteeltaan väliaikainen. Kokoaikainen ja osa-aikainen lomauttaminen Kokoaikaisesti lomautettu työntekijä on kokonaan vapautettu työntekovelvollisuudestaan. Osa-aikaisesti lomautettu työntekijä tekee lyhennettyä työaikaa ja on lopun normaalista työajastaan lomautettuna. Työntekijä on oikeutettu Norjan työ- ja hyvinvointihallinnon (NAV) maksamaan työttömyyspäivärahaan, jos hänet on lomautettu vähintään 40-prosenttisesti. Lomautusta ei saa sekoittaa työsopimuksen täydelliseen tai osittaiseen purkamiseen työajan lyhentämiseen, jolloin työntekijä on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan palkalliseen tai palkattomaan vapaaseen, jolla työntekijä on omasta tahdostaan. 12 Norjaan töihin 2012.indd :46:07

13 Lomautusilmoitus Lomautuksesta on annettava kirjallinen ennakkoilmoitus 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Näiden 14 päivän aikana työntekijän on työskenneltävä normaalisti ja saatava työstään tavanomaista palkkaa. Lomautuksen alettua työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle palkkaa viiden päivän ajan. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi mutta kuitenkin korkeintaan 52 viikoksi 18 kuukauden ajanjaksolla. Lomautuksen kesto on kerrottava lomautusilmoituksessa. Työntekijä on velvollinen palaamaan työpaikalle lomautuksen päätyttyä. Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, hänen on palattava työpaikalle kahden päivän kuluessa siitä, kun työnantaja on ilmoittanut lomautuksen päättymisestä. Työttömyyspäiväraha lomautuksen aikana Voit saada lomautettuna ollessasi työttömyyspäivärahaa NAVista, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: Täytät työttömyyspäivärahan saamisen ehdot. Olet palkansaaja. Työaikasi on lyhentynyt vähintään 40 %. Lomautus johtuu työmäärän vähenemisestä tai muista seikoista, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. Kaikki lomautetut eivät ole oikeutettuja työttömyyspäivärahaan. Lisätietoja antaa NAV. Sinun on haettava työttömyyspäivärahaa NAVista. Hakemuksen käsittely kestää yleensä kolme viikkoa. Lomautetulle maksettavaa työttömyyspäivärahaa koskevat samat säännöt kuin työttömyyspäivärahan maksamista yleensä. Työttömyyspäivärahan saaja ei saa esimerkiksi poistua Norjasta. Lomautetun rajatyöntekijän työttömyyspäiväraha Jos olet Norjassa työskentelevä rajatyöntekijä, sinun on haettava työttömyyspäivärahaa omasta NAVin paikallistoimistostasi, vaikka oleskelisitkin asuinmaassasi lomautuksen aikana. Hoida asiat kuntoon NAVin kanssa heti kun saat tiedon lomautuksesta. 13 Norjaan töihin 2012.indd :46:07

14 9. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Norjassa Työvoiman valvontavirasto Norjan työvoiman valvontavirasto (Arbeidstilsynet) valvoo, että työnantajat noudattavat työympäristölaissa asetettuja vaatimuksia. Työvoiman valvontaviraston sivustossa annetaan perusteellista tietoa työympäristölainsäädännön mukaisista työntekijän oikeuksista. Sivustossa neuvotaan myös, miten sinun tulee menetellä vaikkapa silloin, jos työnantaja ei maksa palkkaasi. Työvoiman valvontavirasto on laatinut yhteistyössä rakennusalan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa esitteen, jossa annetaan tietoa Norjassa työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille. Esite on suunnattu etupäässä rakennusalan työntekijöille, mutta se sisältää paljon tärkeää tietoa myös muilla aloilla toimiville. Esite on nimeltään Velkommen som arbeidstaker i Norge, ja se käännetty monelle eri kielelle. Voit ladata haluamasi kieliversion norjalaisen Fellesforbundet-ammattiliiton verkkosivuilta. Ulkomaalaisten työntekijöiden palvelukeskus Oslossa, Stavangerissa ja Kirkkoniemessä toimii ulkomaalaisten työntekijöiden palvelukeskus. Kyseiset keskukset ovat Norjan työvoiman valvontaviraston, poliisin, veroviranomaisen ja ulkomaalaisviraston perustamia. Palvelukeskuksessa ulkomaalainen työntekijä voi hoitaa oleskelulupaan, D-numeroon, verokorttiin ja väestörekisteröintiin liittyviä asioita. Keskukset tarjoavat myös neuvontaa ulkomaalaista työvoimaa palkkaaville työnantajille. Fellesforbundet Rakentajien edunvalvontaa hoitaa Norjassa ammattiliitto Fellesforbundet. Fellesforbundetilla on 17 aluetoimistoa joiden yhteystiedot löytyvät sivuilta Voit aina ottaa yhteyttä joko Rakennusliittoon tai Fellesforbundetiin jos tarvitset työsuhteeseen liittyvää apua. Autamme sinua mielellämme. 14 Norjaan töihin 2012.indd :46:07

15 Norjaan töihin 2012.indd :46:07 15

16 Rakennusliitto ry Yhteyshenkilö: Nina Kreuzman gsm Digixi Oy nk/sim 200 3/2012 Norjaan töihin 2012.indd :46:08

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käytölle asetetut vaatimukset

Ulkomaisen työvoiman käytölle asetetut vaatimukset Ulkomaisen työvoiman käytölle asetetut vaatimukset Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen Aki Jouhiaho TTS Työtehoseura ry Metsänparannuspäivä 13.11.2015 Tampere Ulkomaalaisten työntekijöiden määrä Suomessa

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Ulkomaalainen metsätyöntekijä Suomessa. Opas ulkomaalaiselle metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla Suomessa työskentelevälle työntekijälle

Ulkomaalainen metsätyöntekijä Suomessa. Opas ulkomaalaiselle metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla Suomessa työskentelevälle työntekijälle Ulkomaalainen metsätyöntekijä Suomessa Opas ulkomaalaiselle metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla Suomessa työskentelevälle työntekijälle Ulkomaalainen metsätyöntekijä Suomessa Julkaisija: Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Aki Jouhiaho,

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti

Tammikuu 2013. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. 26.10.2012 Marjaana Maisonlahti Lomautus, irtisanominen, osaaikaistaminen ja ansiopäiväraha Tammikuu 2013 Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti 1 Yleistä työttömyysturvasta Pääsääntö: päivärahan maksaminen edellyttää, että palvelussuhde

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

Ei tule kokeeseen Avioliittotarina, josta numero. Avioliittotarinan aiheita ei kokeeseen.

Ei tule kokeeseen Avioliittotarina, josta numero. Avioliittotarinan aiheita ei kokeeseen. Tulee kokeeseen Tulee kokeeseen Tulee kokeeseen Ei tule kokeeseen Ei tule kokeeseen Avioliittotarina, josta numero. Avioliittotarinan aiheita ei kokeeseen. Tulee kokeeseen Tulee kokeeseen Molemmille lapsille

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP +

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP + PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Palkkatuen uudistamisen tavoitteet Pyritään parantamaan työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua tukipäätösten ennakoitavuutta palkkatuetun työn vaikuttavuutta

Lisätiedot

HE 161/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä

HE 161/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen tarkoituksena on toteuttaa

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

LOMAUTTAMINEN Perusteet, menettelytavat sekä työ- ja sosiaalioikeudelliset seuraamukset

LOMAUTTAMINEN Perusteet, menettelytavat sekä työ- ja sosiaalioikeudelliset seuraamukset Mauri Saarinen LOMAUTTAMINEN Perusteet, menettelytavat sekä työ- ja sosiaalioikeudelliset seuraamukset Alma Talent Helsinki 2016 Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi Siviilipalvelusvelvollinen ja verot Verohallinto vero.fi 2017 Verovaroilla kustannetaan Esimerkkejä käyttökohteista: terveydenhoito eli sairaalat, terveysasemat ja palvelutalot koulutus, opettajien palkat,

Lisätiedot

Ulkomaille muutto ja kotikunta

Ulkomaille muutto ja kotikunta Ulkomaille muutto ja kotikunta Kelan kv-kesätilaisuus 26./27.8.2016 Torbjörn Sandell Sisältö Väestökirjahallinnon lyhyt esittely Kotikunnan määräytyminen Pääsääntö ja poikkeukset Maastamuutto ja maahanmuutto

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta 1 Kun muutat Suomeen 2

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Palkkatuki v. 2016. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7. 14.1.2016 Keski-Suomen TE-toimisto

Palkkatuki v. 2016. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7. 14.1.2016 Keski-Suomen TE-toimisto Palkkatuki v. 2016 Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7 1 Palkkatuen käsite ja palkkatuella tuettavan työn tarkoitus Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

LOMAUTUSILMOITUS TYÖSUHTEESSA OLEVALLE HENKILÖLLE

LOMAUTUSILMOITUS TYÖSUHTEESSA OLEVALLE HENKILÖLLE LOMAUTUSILMOITUS TYÖSUHTEESSA OLEVALLE HENKILÖLLE Työnantaja: Oriveden kaupunki, Keskustie 23/PL 7, 35301 Orivesi, puh. 03-565 56 000 (vaihde) Työntekijän nimi: Tehtävänimike: Työyksikkö: Lomautuksen peruste:

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot