Työskentely Norjassa. Norjaan töihin 2012.indd :46:05

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työskentely Norjassa. Norjaan töihin 2012.indd 1 26.3.2012 10:46:05"

Transkriptio

1 Työskentely Norjassa Norjaan töihin 2012.indd :46:05

2 Työskentely Norjassa Tarvitsenko työ- ja oleskeluluvan voidakseni työskennellä Norjassa? Onko minun maksettava veroa Norjaan? Täältä löydät vastauksen näihin ja muihin kysymyksiin, jotka koskevat työskentelyä Norjassa. Lisätietoa saat Pohjola-Nordenin internetsivuilta: tyoeskentely-pohjoismaissa/tyoeskentely-norjassa 2 Norjaan töihin 2012.indd :46:05

3 1.Työnhaku Norjassa Ulkomaalaiset voivat hakea töitä Norjasta julkisen työnvälityksen kautta tai kääntyä kotimaansa EURES-palvelun puoleen. EURES (European Employment Services) on EU- ja Eta-maiden kansallisten työnvälityspalvelujen yhteistyöverkosto. Sen toimintaan osallistuvat myös Norja ja Islanti. Norjan työ- ja hyvinvointihallinnon (NAV) sivustossa julkaistaan työpaikkailmoituksia, joten se tarjoaa hyvän lähtökohdan työnhakuun. Voit myös ottaa yhteyttä NAVin paikallistoimistoon siinä osassa maata, mistä toivot saavasi töitä. Paikallistoimistojen osoitteet löytyvät NAVin sivustosta. Työpaikan voi saada myös yksityisten työnvälitys- ja rekrytointitoimistojen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä mahdollisiin työnantajiin. Hanki etukäteen mahdollisimman paljon tietoa työnantajastasi kysy apua joko Rakennusliitosta tai norjalaisten rakentajien liitosta Fellesforbundetista. Onhan kyseessä luotettava yritys? Vakuutuusturva kuntoon ennen matkaa Käy Rakennusliiton aluetoimistolla tai KELAssa keskustelemassa vakuutusturvastasi. Pyydä mukaan vakuutusturvalomake (E301). Tarvitset sitä jos sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi työnhakijaksi Norjaan. Lomake jätetään Norjassa tulokuntasi työvoimatoimistoon. Jos työpaikka ei vielä ole ihan varma olet esimerkiksi menossa työpaikkahaastatteluun, varmista että saat mukaasi oikeanlaisen vakuutusturvalomakkeen (E303) jolla turvataan työttömyyspäivärahan saantisi. Sovi asiasta työvoimatoimiston kanssa ennen lähtöä kotipakkakunnaltasi. Jos suomalainen yritys lähettää sinut työkomennukselle Norjaan tarvitset Eläketurvakeskuksen todistuksen siitä, että sinut on vakuutettu Suomessa (E101). Todistus haetaan KELAsta. 3 Norjaan töihin 2012.indd :46:05

4 2. Verotus Norjassa Jos työskentelet Norjassa, maksat tuloveroa pääsääntöisesti Norjaan. Sinun on hankittava norjalainen verokortti ja tehtävä veroilmoitus Norjaan. Kun olet perillä Norjassa käy välittömästi paikallisessa verotoimistossa (ligningskontor) saadaksesi verokortin. Älä unohda passia tai virallista (kuvallista) henkilökorttia (esimerkiksi ajokortti) tarvitset henkilöllisyystodistuksen saadaksesi norjalaisen verokortin ja sosiaaliturvatunnuksen. Verokortti on toimitettava työnantajalle, tai muuten ennakonpidätys toimitetaan 50 prosentin suuruisena. Ennakonpidätyksen lisäksi palkasta pidätetään Norjassa 7,8 prosentin suuruinen sosiaaliturvamaksu. Yleinen verovelvollisuus Mikäli oleskelet Norjassa yli 183 päivää 12 kuukauden jakson aikana tai yli 270 päivää 36 kuukauden jakson aikana, olet Norjan verotussäännösten mukaan velvollinen maksamaan veroa Norjaan kaikesta tulostasi ja omaisuudestasi riippumatta siitä, onko tulo ansaittu Norjassa tai sijaitseeko omaisuus Norjassa vai ulkomailla. Sinun katsotaan tällöin asuvan verotuksellisesti Norjassa. Olet yleisesti verovelvollinen Norjassa vasta siitä verovuodesta lähtien, jolloin olet oleskellut maassa yli 183 tai 270 päivää. (Edeltävänä vuonna olet vain rajoitetusti verovelvollinen. Jäljempänä kerrotaan tarkemmin rajoitetusta verovelvollisuudesta.) Voit oleskella Norjassa keskimäärin 90 päivää vuodessa olematta yleisesti verovelvollinen Norjassa. Rajoitettu verovelvollisuus Jos työskentelet Norjassa vain osan vuodesta, saatat olla rajoitetusti verovelvollinen Norjassa eli joudut maksamaan veroa Norjassa vain siellä ansaitsemastasi tulosta. Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja oleskelet Norjassa yhdessä tai useassa jaksossa alle 183 päivää 12 kuukauden jakson aikana tai alle 270 päivää 36 kuukauden jakson aikana sinun on maksettava ansaitsemastasi tulosta veroa Norjaan, jos työskentelet norjalaisen työnantajan palveluksessa 4 Norjaan töihin 2012.indd :46:05

5 oleskelet Norjassa yli 183 päivää 12 kuukauden jakson aikana ulkomaisella työnantajallasi on kiinteä toimipaikka Norjassa olet vuokratyöntekijä. Ulkomailla ansaitsemaasi tuloa ei veroteta Norjassa. Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, sinulla on oltava norjalainen verokortti ja työnantajasi on velvollinen toimittamaan palkastasi ennakonpidätyksen Norjan verottajalle. Sinua verotetaan Norjan yleisten verosäännösten mukaisesti. Norjassa lyhyen aikaa työskenteleviä henkilöitä varten ei ole olemassa erityisveroa. Jos olet rajoitetusti verovelvollinen Norjassa, voit saada ulkomaisen työntekijän perusvähennyksen. Lisätietoja ulkomaalaisen työntekijän verotuksesta saa veroviranomaisilta. Muista aina, kun Norjasta tulee viranomaisilta postia katsoa kirje tarkasti! Sjelvangivelse: veroilmoitus joka täytetään ja lähetetään Norjan veroviranomaisille. Auton käyttö Norjassa Ajoneuvon maksutonta maahantuontia ja väliaikaista käyttöä säädellään Norjassa ulkomaille rekisteröityjen moottoriajoneuvojen maksutonta maahantuontia ja väliaikaista käyttöä koskevalla asetuksella, jonka piiriin kuuluvat myös ulkomaille rekisteröidyt matkailu- ja perävaunut. Ulkomailla asuva henkilö voi tietyin edellytyksin käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa Norjassa. Tämä koskee Norjassa väliaikaisesti työskenteleviä henkilöitä sekä ulkomailla asuvia, Norjaan töihin pendelöiviä henkilöitä. Jos aiot oleskella Norjassa korkeintaan vuoden, voit tuoda ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon maksutta Norjaan ja käyttää sitä väliaikaisesti. Sinun on pystyttävä dokumentoimaan, että oleskelet Norjassa alle vuoden saapumispäivästäsi lukien, ja pidettävä todistus väliaikaisesta oleskelusta aina mukanasi ajoneuvossa. Todistus väliaikaisesta oleskelusta voi olla esimerkiksi norjalainen työsopimus, oman maan työnantajan antama todistus virkavapaasta tai todistus opiskelupaikan saamisesta norjalaisessa oppilaitoksessa. 5 Norjaan töihin 2012.indd :46:05

6 Jos Norjassa oleskelusi pitenee korkeintaan kahteen vuoteen, sinun on haettava ajoneuvon käyttölupaa ennen ensimmäisen oleskeluvuoden päättymistä. Hakemus lähetetään Norjan tullilaitokselle. Jos työsuhteessasi tapahtuu vuoden aikana muutoksia, sinun on ilmoitettava niistä tullilaitokselle. Yhteystiedot löydät tullilaitoksen sivustosta. Ulkomailta Norjaan töihin pendelöivät voivat tietyin edellytyksin käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa Norjassa. Henkilön on joko pendelöitävä Norjan ja kotimaan väliä päivittäin tai oleskeltava ulkomailla vähintään 185 päivää 12 kuukauden ajanjaksolla. Pendelöijä ei saa kuulua Norjan väestörekisteriin eikä hänellä saa olla Norjassa aviopuolisoa tai alle 18-vuotiaita lapsia. 3. Työ- ja oleskelulupa Norjassa Pohjoismaiden kansalaisilla on oikeus asua ja/tai työskennellä toisessa Pohjoismaassa ilman työ- ja oleskelulupaa. 4. Työsopimus Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisessa muodossa vaikka kyseessä olisi lyhytaikainen työsuhde. Norjan lainsäädännön mukaan se on jopa pakollinen. Työsopimus laaditaan siinä vaiheessa kun olet hyväksynyt työnantajan tekemän työtarjouksen. Varmista, että saat tietoosi ainakin seuraavat asiat: työnantajan ja työntekijän yhteystiedot, työn alkamisaika, määräaikaisissa sopimuksissa työn päättymispäivä, irtisanomisaika, työskentelypaikka, palkka mahdollisine lisineen, loman määräytyminen, normaali työaika ja käytettävä työehtosopimus. Työsopimuksen allekirjoittavat molemmat osapuolet ja kumpikin saa sopimuksesta oman kappaleensa, joka sitoo molempia osapuolia. 6 Norjaan töihin 2012.indd :46:06

7 Vaadi palkkanauha joka tilin yhteydessä. Näin voit seurata, että palkkaa maksetaan oikein. Jos huomaat virheitä (esimerkiksi ylityökorvausten maksussa) sano siitä välittömästi työnantajalle tai työnantajan edustajalle. Jos tulee ongelmia työmaalla ota aina ensin yhteys luottamushenkilöön. Muutamia vinkkejä työsopimuksen tekoon Työaika normaalisti 37,5h / vko. Palkanmaksukausi on kaksi viikkoa, palkka tulee maksaa viimeistään seuraavalla viikolla. Jos olet lähetetty työntekijä päiväraha maksetaan Suomen työehtosopimuksen mukaisesti. Lomakorvaus on 12% -> lomakorvaus on ennakkopidätyksestä vapaata ja lopullisessa verotuksessa se lisätään verotettavaan tuloon. 7 Norjaan töihin 2012.indd :46:06

8 Työsopimusmallin sanastoa: STANDARD ARBEIDSAVTALE Työsopimusmalli FIRMA NAVN TLF ADRESSE ANSATT PERSONNUMMER SKATTEKOMMUNE ARBEIDSPLASS ANNSAT SOM BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER TARIFFAVTALE FOLGENDE TARIFFAVTALE GJELDER TARIFFPARTNER NAVN TILLITSVALET NAVN VERNEOMBUD SJEKK ALLE NEDENFORSTAENDE PUNKTER MED TARIFFAVTALEN ANSETTELSEFORHOLDETS VARIGHET OG ARBEIDSTID ANSATT FRA UKENTLIG ARBEIDSTID DAGLIG ARBEIDSTID FRA TIL PAUSER OPPSIGELSESTID PROVETID PROVETIDENS LENGDE OPPSIGELSESFRIST I PROVETID FORLENGELSE AV PROVETID Yritys, työnantaja Nimi Puhelin Osoite Työntekijä Henkilötunnus Verotuskunta Työpaikka Työnkuva (mitä tekee) Työehtosopimus Työehtosopimus jota noudatetaan Sopimusosapuoli Luottamusmiehen nimi Työsuojeluasiamiehen nimi Tarkista, että vastaa työehtosopimusta Työsuhteen kesto ja aika Työsuhteen alkamispäivä Päivittäinen työaika klo Tauot (ruoka ja kahvi) Irtisanomisaika Koeaika Koeajan pituus Irtisanomisaika koeaikana Koeajan pituuden jatkaminen 8 Norjaan töihin 2012.indd :46:06

9 LONN OVERTIDSTILLEGG (MIN. 40%) HELG- NATTILLEGG ANDRE TILLEGG GODTIGJORELSE / DIETT LONN BLIR UTBETALT ANDRE OPPLYSNINGER DATO UNDERSKRIFT ARBEIDSGIVER UNDERSKRIFT ARBEIDSTAKER Palkka Ylityöpalkka Pyhälisät Yölisät Muut lisät Päiväraha ja ateriakoraukset Palkan maksaminen Muut mahdollisesti sovitut asiat Päiväys Allekirjoitus Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 5.Työnteon päättyessä Hoida nämä asiat ennen paluutasi Suomeen. On aina helpompi saada asiat kuntoon paikan päällä; - Varmista ennen paluuta: työtodistus ja palkkatodistus! Työtodistuksessa näkyy työskentelyaikasi ja palkkatodistuksessa näkyy miten paljon olet ansainnut. Pyydä jokaisesta työsuhteestasi todistukset jos sinulla on ollut useampia työsuhteita. - Pyydä työnantajalta myös takaisin vakuutusturvakaavake. Tämä on tärkeätä, koska ilman todistusta ei työssäoloaikaa voida lukea sinulle hyväksi työttömyyspäivärahaa määritellessä. 6.Toimeentulo työttömyyden aikana Norjassa Kaikki Norjan sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt kuuluvat automaattisesti myös työttömyysvakuutuksen piiriin. Norjan työttömyysvakuutusjärjestelmä on osa Norjan sosiaaliturvajärjestelmää. 9 Norjaan töihin 2012.indd :46:06

10 Työttömyyspäiväraha Norjassa Työttömyyspäivärahajärjestelmä on palkansaajat kattava yleinen järjestelmä. Sen piiriin kuuluvat kaikki vuotiaat palkansaajat, jotka täyttävät tietyt Norjassa asumista ja Norjan sosiaalivakuutuksen jäsenyyttä koskevat perusedellytykset. Oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy muun muassa henkilön Norjassa oleskelun ja Norjaan maksamien verojen perusteella. Järjestelmä rahoitetaan muun muassa työnantajamaksuilla ja sosiaalivakuutusmaksuilla. Sosiaalivakuutusmaksu pidätetään työntekijän palkasta. Jotta olisit oikeutettu norjalaiseen työttömyyspäivärahaan, sinun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi joko NAVin sivuston kautta tai lähimmässä NAVin toimistossa. Tämän jälkeen voit alkaa saada työttömyyspäivärahaa. Norjassa ansaittujen työttömyyspäivärahaoikeuksien siirtäminen toiseen Pohjoismaahan Toiseen Pohjoismaahan muuttava henkilö voi siirtää Norjassa ansaitsemansa työttömyyspäivärahaoikeudet toiseen Pohjoismaahan, jos hän kuuluu Eta-sopimuksen piiriin on kuulunut Norjan sosiaaliturvan piiriin on saavuttanut oikeuden työttömyspäivärahaan ollessaan työttömänä Norjassa. Muuttajan on Suomessa itse aktiivisesti ilmoittauduttava työttömyyskassaan ollakseen oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. 7. Sairauspäiväraha Norjassa Sairauspäivärahan tarkoituksena on korvata ansionmenetystä sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvalle työssäkäyvälle henkilölle, joka on kykenemätön tekemään työtään sairauden tai vamman takia. Voit saada sairauspäivärahaa seuraavissa tapauksissa: Olet työkyvytön kiistatta omasta sairaudestasi tai vammastasi johtuvan toimintakyvyn alenemisen vuoksi ja olet työskennellyt vähintään neljän viikon ajan ennen työkyvyttömyyden alkamista. Menetät eläkkeeseen oikeuttavaa tuloa työkyvyttömyyden takia. 10 Norjaan töihin 2012.indd :46:06

11 Edellytyksenä on, että sairauspäivärahan perusteena olevat tulot ovat vähintään 50 prosenttia sosiaalivakuutuksen perussummasta. Tuloraja ei koske työnantajan maksamaa sairauspäivärahajaksoa. Jos et ole ehtinyt työskennellä Norjassa vähintään neljää viikkoa mutta olet työskennellyt jossain toisessa Eta-maassa, kyseinen työskentelykausi voidaan laskea yhteen Norjassa työskentelemäsi ajan kanssa, jolloin voit sittenkin olla oikeutettu sairauspäivärahaan. Jotta sekä toisessa Eta-maassa että Norjassa työskennellyt kaudet voidaan ottaa huomioon sairauspäivärahaa laskettaessa, sinun on todistettava työssäolokaudet Norjan työ- ja hyvinvointihallinnolle (NAV) lomakkeella E 104. Voit osoittaa sairautesi joko omalla ilmoituksella tai lääkärintodistuksella. Lisätietoja antaa NAV. Sairauspäiväraha ulkomailla oleskelun aikana Henkilö ei lähtökohtaisesti ole oikeutettu saamaan norjalaista sairauspäivärahaa oleskellessaan ulkomailla, mutta tietyissä tapauksissa sairauspäivärahaa voidaan maksaa ulkomaille. Ensin onkin tarkistettava, kuuluuko ulkomailla oleskeleva edelleen Norjan sosiaalivakuutuksen piiriin. 11 Norjaan töihin 2012.indd :46:07

12 Norjassa työssä käyvä ja Norjan sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluva Etamaan kansalainen, joka asuu jossain toisessa Pohjoismaassa tai Etamaassa, on oikeutettu saamaan norjalaista sairauspäivärahaa asuinmaassaan, mikäli hän sairastuu oleskellessaan kyseisessä maassa. Ulkomailla oleskeleva henkilö voi saada norjalaista sairauspäivärahaa myös silloin, jos hän on laitoshoidossa Norjan laskuun tai häntä hoidetaan sosiaaliturvasopimuksen piiriin kuuluvassa laitoksessa. Sinun on haettava NAVilta lupaa matkustaa ulkomaille sairauspäivärahakaudella. Lisäksi sinun on esitettävä lääkärintodistus, josta ilmenee, ettei ulkomailla oleskelu heikennä terveydentilaasi, pidennä työkyvyttömyyttä tai estä tarkastuksia ja seurantaa. Lisätietoa sairauspäivärahan maksamisesta ulkomaille antaa NAV. 8. Lomauttaminen Norjassa Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä väliaikaisesti. Työntekijän ja työnantajan välistä työsuhdetta ei kuitenkaan saa purkaa, ja työnteko ja palkanmaksu on keskeytettävä vain toistaiseksi. Muussa tapauksessa työsopimus on irtisanottava. Lomautukselle on oltava asiallinen syy, joka liittyy yrityksen toimintaan eikä lomautettavaan työntekijään. Asiallisia syitä ovat esimerkiksi välttämätön kustannusten pienentäminen, tilausten väheneminen tai työnteon estyminen. Lomautuksen edellytyksenä on, että lomautustarve on luonteeltaan väliaikainen. Kokoaikainen ja osa-aikainen lomauttaminen Kokoaikaisesti lomautettu työntekijä on kokonaan vapautettu työntekovelvollisuudestaan. Osa-aikaisesti lomautettu työntekijä tekee lyhennettyä työaikaa ja on lopun normaalista työajastaan lomautettuna. Työntekijä on oikeutettu Norjan työ- ja hyvinvointihallinnon (NAV) maksamaan työttömyyspäivärahaan, jos hänet on lomautettu vähintään 40-prosenttisesti. Lomautusta ei saa sekoittaa työsopimuksen täydelliseen tai osittaiseen purkamiseen työajan lyhentämiseen, jolloin työntekijä on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan palkalliseen tai palkattomaan vapaaseen, jolla työntekijä on omasta tahdostaan. 12 Norjaan töihin 2012.indd :46:07

13 Lomautusilmoitus Lomautuksesta on annettava kirjallinen ennakkoilmoitus 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Näiden 14 päivän aikana työntekijän on työskenneltävä normaalisti ja saatava työstään tavanomaista palkkaa. Lomautuksen alettua työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle palkkaa viiden päivän ajan. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi mutta kuitenkin korkeintaan 52 viikoksi 18 kuukauden ajanjaksolla. Lomautuksen kesto on kerrottava lomautusilmoituksessa. Työntekijä on velvollinen palaamaan työpaikalle lomautuksen päätyttyä. Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, hänen on palattava työpaikalle kahden päivän kuluessa siitä, kun työnantaja on ilmoittanut lomautuksen päättymisestä. Työttömyyspäiväraha lomautuksen aikana Voit saada lomautettuna ollessasi työttömyyspäivärahaa NAVista, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: Täytät työttömyyspäivärahan saamisen ehdot. Olet palkansaaja. Työaikasi on lyhentynyt vähintään 40 %. Lomautus johtuu työmäärän vähenemisestä tai muista seikoista, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. Kaikki lomautetut eivät ole oikeutettuja työttömyyspäivärahaan. Lisätietoja antaa NAV. Sinun on haettava työttömyyspäivärahaa NAVista. Hakemuksen käsittely kestää yleensä kolme viikkoa. Lomautetulle maksettavaa työttömyyspäivärahaa koskevat samat säännöt kuin työttömyyspäivärahan maksamista yleensä. Työttömyyspäivärahan saaja ei saa esimerkiksi poistua Norjasta. Lomautetun rajatyöntekijän työttömyyspäiväraha Jos olet Norjassa työskentelevä rajatyöntekijä, sinun on haettava työttömyyspäivärahaa omasta NAVin paikallistoimistostasi, vaikka oleskelisitkin asuinmaassasi lomautuksen aikana. Hoida asiat kuntoon NAVin kanssa heti kun saat tiedon lomautuksesta. 13 Norjaan töihin 2012.indd :46:07

14 9. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Norjassa Työvoiman valvontavirasto Norjan työvoiman valvontavirasto (Arbeidstilsynet) valvoo, että työnantajat noudattavat työympäristölaissa asetettuja vaatimuksia. Työvoiman valvontaviraston sivustossa annetaan perusteellista tietoa työympäristölainsäädännön mukaisista työntekijän oikeuksista. Sivustossa neuvotaan myös, miten sinun tulee menetellä vaikkapa silloin, jos työnantaja ei maksa palkkaasi. Työvoiman valvontavirasto on laatinut yhteistyössä rakennusalan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa esitteen, jossa annetaan tietoa Norjassa työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille. Esite on suunnattu etupäässä rakennusalan työntekijöille, mutta se sisältää paljon tärkeää tietoa myös muilla aloilla toimiville. Esite on nimeltään Velkommen som arbeidstaker i Norge, ja se käännetty monelle eri kielelle. Voit ladata haluamasi kieliversion norjalaisen Fellesforbundet-ammattiliiton verkkosivuilta. Ulkomaalaisten työntekijöiden palvelukeskus Oslossa, Stavangerissa ja Kirkkoniemessä toimii ulkomaalaisten työntekijöiden palvelukeskus. Kyseiset keskukset ovat Norjan työvoiman valvontaviraston, poliisin, veroviranomaisen ja ulkomaalaisviraston perustamia. Palvelukeskuksessa ulkomaalainen työntekijä voi hoitaa oleskelulupaan, D-numeroon, verokorttiin ja väestörekisteröintiin liittyviä asioita. Keskukset tarjoavat myös neuvontaa ulkomaalaista työvoimaa palkkaaville työnantajille. Fellesforbundet Rakentajien edunvalvontaa hoitaa Norjassa ammattiliitto Fellesforbundet. Fellesforbundetilla on 17 aluetoimistoa joiden yhteystiedot löytyvät sivuilta Voit aina ottaa yhteyttä joko Rakennusliittoon tai Fellesforbundetiin jos tarvitset työsuhteeseen liittyvää apua. Autamme sinua mielellämme. 14 Norjaan töihin 2012.indd :46:07

15 Norjaan töihin 2012.indd :46:07 15

16 Rakennusliitto ry Yhteyshenkilö: Nina Kreuzman gsm Digixi Oy nk/sim 200 3/2012 Norjaan töihin 2012.indd :46:08

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa?

Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa? Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa? 6. Asettuminen uuteen maahan 5. Muuttajan muistilista 4. Testit ja haastattelu 3. Hakemuksen tekeminen 2. Käytännön kysymyksiä 1. Tietoa työskentelystä

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot

Kohti itsenäistä elämää

Kohti itsenäistä elämää Kohti itsenäistä elämää www.nuortenlaturi.fi 1 SELVIYTYJÄT KOHTI ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ Tämä opas on suunniteltu peruskoulunsa päättäville nuorille. Sen tavoitteena on antaa nuorille perustietoa oman talouden

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot