Kehittyminen edellyttää visiota

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittyminen edellyttää visiota"

Transkriptio

1 10 Koti on sydämenasia Isännöitsijä on kymmenottelija Hissi helpottaa arkea Kehittyminen edellyttää visiota

2 Kehittyminen edellyttää visiota Isännöinnin palvelut kehittyvät asiakkaan tarpeiden mukaan SKV panostaa koulutukseen Isännöitsijä on kymmenottelija Majakka - uuden ajan asumispalvelua Koti on sydämenasia Hissi helpottaa arkea Tekninen isännöinti Tampereella askeleen edellä muita Uutta ja ajankohtaista Pidetään pihatalkoot Talo kun tulee tiettyyn ikään... Taloyhtiön kunnossapidon suunnitelmallisuuteen kannattaa panostaa Mitä minun pitäisi tietää? Jani Nieminen toimii SKV Isännöinnin liiketoimintajohtajana. Julkaisija: SKV Isännöinti Oy, Puutarhurinkuja 2, Helsinki Päätoimittaja: Eija Miehola, puh Painosmäärä: kpl Kaikki artikkelit luettavissa Osoitelähteet: SKV Isännöinnin asiakasrekisteri Osoitteenmuutokset: Kehittyminen edellyttää visiota Hyvä isännöinti on monipuolista toimintaa viihtyisän asumisen edellytysten aikaansaamiseksi ja kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi. Tulevaisuuden isännöitsijässä korostuu johtajuus - se edellyttää visioita sekä yrityksen palvelukokonaisuudesta että tavastamme toimia. Henkilötasolla asenne, aktiivisuus ja ammattitaito ovat palvelutoiminnan ydin. SKV Isännöinti avasi keväällä sähköiset isännöinnin ja asumisen palvelut asiakasyhtiöilleen ja näissä oleville kotitalouksille. Nyt Majakka -palveluiden piirissä on jo taloyhtiötä ja kotia. Majakka -kehitystyö etenee suunnitelman mukaan ja palveluverkostot rakentuvat paikkakunnittain. Isännöinnin Asiakastyytyväisyystutkimuksessa (Isännöintiliitto, 2006) etenkin taloyhtiöiden johtaminen ja aktiivinen asenne nousivat isännöitsijöiden haasteeksi. Me vastaamme haasteeseen kouluttamalla aktiivisesti alan parhaita asiantuntijoita ja rekrytoimalla potentiaalisia tulevaisuuden kasvajia. SKV Isännöinti jatkaa kasvuaan. Olemme valmiudessa yritysostoihin, mutta luotamme myös orgaaniseen kasvuun paikallisesti parhain palveluin. Isännöintitoiminnan kehittäminen laajalla rintamalla on edellytys toiminnalle haasteiden ja vaatimustason kasvaessa. SKV Isännöinti on aktiivinen sekä oman, että koko alan kehitystyössä ja asiakkaamme saavat jatkossakin uusia palveluita. Miellyttäviä lukuhetkiä! Jani Nieminen Liiketoimintajohtaja SKV Isännöinti Utveckling kräver visioner Ett gott disponentskap innebär mångsidig verksamhet för trivsamt boende och för att fastigheten skall behålla sitt värde. I framtidens disponent accentueras ledarskapet visioner förutsätts såväl i fråga om företagets tjänstepaket som i sättet att verka. På det personliga planet utgör attityder, aktivitet och kompetens kärnan i hela serviceverksamheten. SKV Isännöinti öppnade på våren elektroniska disponent- och boendetjänster för sina kundbolag och hushållen i dessa bolag. Majakka -tjänsterna omfattar för närvarande redan husbolag och hem. Arbetet med att utveckla Majakka framskrider planenligt och servicenätverken byggs upp ortvis. I kundenkäten kring disponentskap (Isännöinnin Asiakastyytyväisyystutkimus, Suomen Isännöintiliitto 2006) framstod särskilt ledningen av husbolagen och en aktiv inställning som utmaningar för disponenterna. Vi svarar på utmaningen genom att aktivt utbilda de bästa specialisterna på området och rekrytera potentiella framtida toppdisponenter. SKV Isännöinti fortsätter att växa. Vi har beredskap för företagsköp, men vi litar också på en organisk tillväxt genom att lokalt tillhandahålla den bästa servicen. I och med allt större utmaningar och högre krav förutsätts att disponentverksamheten utvecklas på bred front. SKV Isännöinti medverkar aktivt i utvecklingsarbetet såväl inom sin egen sektor som inom hela branschen. Våra kunder kommer även i fortsättningen att erbjudas nya tjänster. Ha en trevlig läsestund! Jani Nieminen Fastighetsförvaltningstjänster SKV Disponentbyrå SKV Isännöinti on tehnyt valtakunnallisen yhteistyösopimuksen Raksystemsin kanssa, jonka ansiosta asiakasyhtiömme saavat 10 % alennuksen taloyhtiön kuntotodistuksesta. Kuntotodistus kertoo kiinteistön kunnon ja tulossa olevien remonttien kustannusvaikutukset ja palvelee näin taloyhtiötä pitkän tähtäimen suunnitelmissa. Lisätietoja kuntotodistuksesta ja Raksystemsin tarjoamista palveluista: SKV Disponentbyrå har gjort ett sammarbetsavtal med Rakssystems som omfattar hela landet. Det här avtalet ger våra kundbolag 10% rabatt på husbolagets konditionsintyg. Konditionsintyget ger information om i vilket skick fastigheten är, kommande reparationers kostnadsinverkan och tjänar således även husbolagen i långsiktsplaneringen. Mer information om vilka tjänster Rakssystems erbjuder kan du få från:

3 Isännöinnin palvelut kehittyvät SKV panostaa koulutukseen Isännöinti on jatkuvasti kehittyvä toimiala, joka vaatii henkilökunnalta monenlaisia valmiuksia. Isännöitsijän tulee hallita monenlaisia taitoja niin hallinnon, talouden kuin tekniikankin aloilta. Lisäksi hyvän isännöitsijän tulee suoriutua kunnialla monenlaisista asiakaspalvelutilanteista kuten joskus hyvinkin myrskyisistä yhtiökokouksista. Taloyhtiön hallituksen tärkein tehtävä on valita itselleen hyvä isännöintipalveluita tarjoava yritys. 4 Isännöinnillä on ratkaiseva rooli taloyhtiön menestyksen varmistamisessa. Yhtiökokous ja hallitus tekevät päätökset, mutta isännöinnillä on suuri vastuu tarjota päätöksenteon pohjaksi riittävästi tietoa, valmistella asiat ja huolehtia taloyhtiön operatiivisesta johtamisesta. Viimekädessä osakkeenomistajat eli sijoittajat päättävät, miten omaisuutta ylläpidetään. Sijoittajien tahtotila ratkaisee taloyhtiön kunnon. Taloyhtiön kuntotodistus on uusi ja tärkeä väline, jolla voidaan kiinnittää sijoittajien huomio kiinteistön kuntoon ja tulevaisuuteen. Ennen kaikkea kuntotodistus tulee vaikuttamaan osakkeiden hinnanmuodostukseen. Kehityksen seurauksena isännöinnin rooli muuttuu nykyisestä hallintopainotteisesta tehtävästä todelliseksi kiinteistönjohtamiseksi. Taloyhtiöiden hallituksissa istuu tavallisia ihmisiä, joilla ei voi olettaa olevan taloyhtiön johtamisen vaatimaa erityisosaamista. Hallitus tarvitsee taloyhtiön johtamisen selkärangaksi osaavan isännöintiyrityksen. Hallituksen tärkein tehtävä onkin valita itselleen hyvä isännöintipalveluita tarjoava yritys. Fiksu isännöintiyritys kuuntelee asiakastaan ja kehittää palveluaan asiakkaiden toiveiden mukaan Vuosittain toteutettava valtakunnallinen Isännöinnin Asiakastyytyväisyystutkimus on isännöintiyritykselle helppo tapa selvittää asiakkaiden näkemykset. Viime vuonna Isännöinnin Asiakastyytyväisyystutkimukseen osallistui 101 isännöintiyritystä ja kyselyyn vastasi yli 8500 taloyhtiön hallituksen jäsentä. Tutkimuksen perusteella johtaminen ja kiinteistön suunnitelmallinen kunnossapidon ohjaus ovat avainasioita nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaat kertoivat tutkimuksessa myös, että isännöintipalveluiden sisältö ja hinnoittelu ovat osin epäselviä. Isännöintialan onkin syytä kuulla tämä palaute ja pohtia, miten isännöintipalvelua voisi selkiyttää. Epäselvien sopimusten vuoksi isännöitsijät tekevät valtavasti sellaista työtä, josta taloyhtiö ei maksa. Tuoreen isännöinnin ammattitutkimuksen mukaan isännöitsijät pitävät tätä yhtenä alan suurimmista ongelmista. Tehokkaasti isännöintipalveluita tuottava yritys tulee yhdenmukaistamaan toimintaprosessinsa siten, että palvelu on tasalaatuista yrityksen isännöitsijöiden välillä. Yhteiset toimintatavat tarvitaan esimerkiksi siihen, miten hoidetaan isännöinnin yhteistyö taloyhtiön hallituksen kanssa ja miten taloyhtiön asioista viestitään. Tero Heikkilä toimitusjohtaja Suomen Isännöintiliitto ry SKV Isännöinti Oy on yhdessä Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen kanssa käynnistänyt oman ITS -tutkintoon tähtäävän koulutusohjelman. Koulutus alkoi elokuussa ja kestää lähes puolitoista vuotta. Kurssille osallistuu yhteensä 23 isännöitsijää, joista osa on vasta siirtymässä SKV:n palvelukseen. Alan suurimpana työnantajana SKV pystyy omilla koulutusohjelmillaan ja muulla järjestelmällisellä koulutustoiminnalla tarjoamaan selvää kilpailuetua alan muihin toimijoihin verrattuna. SKV Isännöinnin vakituisella henkilökunnalla on aina vähintään isännöinnin ammattitutkinto. Suunnitelmien mukaan syksyllä 2008 aloitetaan myös oma ammatti-isännöitsijän (AIT) tutkintoon johtava koulutusohjelma. Isännöinnin tutkinnot Koulutusohjelman sisältö SKV Isännöinnin ITS-koulutus on monipuolinen kokonaisuus, joka kattaa: Kiinteistöjen hallinto ja lainsäädäntö SKV Isännöinnin tietojärjestelmät Kiinteistöalan työsuhdeasioiden hallinta Asukastoiminta Yhteistyö- ja neuvottelutaidot Asiakaspalvelu Taloushallinto ja verotuksen erityiskysymykset Tekninen ylläpito, kiinteistöautomaatio Ympäristöasiat Vuokratalo- ja liikekiinteistöisännöinti Kiinteistöliiketoiminta Projektityöseminaari Isännöinnin ammattitutkintokoulutus painottuu normaalin asunto-osakeyhtiön isännöintiin ja tähtää nimensä mukaisesti ammattitutkintoon. Tutkinto antaa perusvalmiudet hoitaa normaalin asuinkiinteistön isännöintitehtäviä ja alalla jo jonkin aikaa toimineelle tai sivutoimiselle isännöitsijälle lisävarmuutta isännöintitehtäviin. Isännöitsijän koulutus ja tutkinto ITS on tarkoitettu jatkotutkinnoksi ensisijaisesti ammattitutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään vuosi kokemusta isännöintitehtävien hoitamisesta. Teknisen isännöitsijän koulutus ja tutkinto ITS-TEK on suuntautumisvaihtoehto teknisen tietotaidon lisäämiseksi. Ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto AIT on tarkoitettu päätoimisille isännöitsijöille joilla on usean vuoden työkokemus kiinteistöalan isännöinti- tai kiinteistöpäällikkötehtävistä ja lisäksi soveltuva pohjakoulutus lähde: Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kurssilaisen kommentteja Kurssille valittu Jari Kuisma kertoo, että hän sai heti kurssin alkaessa vakituisen työpaikan SKV:n Helsingin Fredrikinkadun konttorista. Kuisman mielestä opiskelu on mielekkäintä silloin, kun opintoja pääsee välittömästi hyödyntämään jokapäiväisissä työtehtävissä. Ja toisaalta kurssista saa paljon enemmän irti, kun on käytännön kokemusta käsiteltävistä asioista. Aikaisemmin Kuisma on suorittanut isännöitsijän ammattitutkinnon ja pitää ITS -koulutusta luontevana jatkeena aiemmin opitulle. Oppimista edesauttaa myös se, että kurssilla voi keskustella kollegoiden kanssa työssä esiin tulleista ongelmista, kertoo Kuisma. Omalla vahvalla koulutustoiminnalla haluamme varmistaa vahvan osaamisen kehittymisen SKV Isännöinnissä ja tarjota uusille osaajille mahdollisuuden kehittyä isännöinnin ammattilaisiksi, sanoo SKV Isännöinnin aluejohtaja Kai Haarma. 5

4 on kymmenottelija Asunto-osakeyhtiön hallitus valitsee isännöitsijän huipputehtävään: säilyttämään ja kasvattamaan kiinteistön arvoa. Huolenpito saa arjessa lukemattomia muotoja. Luottamus syntyy teoista. Hyvä isännöitsijä on sosiaalinen, diplomaattinen Isännöitsijä Jukka Teerimäki tutkii allakkaansa. Kiireinen työviikko on lopuillaan. Se on vienyt toimeliasta miestä tilanteesta ja tunnelmasta toiseen. Haasteita kiinteistöalalla riittää: projektien johtamista, laadun ja aikataulujen valvontaa, urakkaneuvotteluja, asukkaiden remonttien lopputarkastuksia, vuokrattavien tilojen näyttöjä, talouden seurantaa, kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Iltakokoukset kuuluvat toimenkuvaan; niitä on vähintään kaksi viikossa. Silloin kolmen pienen lapsen isä ehtii kotiin vasta yhdeksän maissa. Teerimäki huolehtii 15 taloyhtiön isännöinnistä. Niistä useimmat sijaitsevat Ruskeasuolla, Meilahdessa ja Munkkiniemessä. Huoneistoja on Jokainen taloyhtiö on omanlaisensa. Siksi jokaista on hoidettava persoonana, räätälöidysti ja henkilökohtaisesti. Vaikka akuuttia asiaa ei olisikaan, kyllä kiinteistöissä tulee käytyä joka viikko katsomassa, että kaikki on kunnossa. Isännöitsijän tehtävä on valvoa, että huolto toimii. Nopeita lähtöjä aiheuttavat muun muassa vesi-, myrsky- ja palovahingot, ilkivalta ja muut häiriöt. Ensiavun jälkeen isännöitsijä kartoittaa vahingot, selvittää maksuperusteet ja korjausvastuut ja tekee tarvittaessa ilmoituksen vakuutusyhtiölle. Isännöitsijälle soitetaan myös huoltoyhtiölle kuuluvista tehtävistä: lukon avauksesta, lämpöpatterin vuodosta, siivouksesta, pihan puhtaanapidosta, suruliputuksesta... Asunnon myyjät, ostajat ja välittäjät kysyvät isännöitsijältä lisätietoja. Asiakasyhtiöiden osakkaat kertovat huoliaan ja pyytävät apua moninaisiin arjen asioihin. Varsinkin vanhemmat ihmiset haluavat asioida henkilökohtaisesti isännöitsijän kanssa. Digibokseista on tullut vuoden puheenaihe. Paperitöitä on paljon: kokousten ja urakkatarjousten valmistelua, laskujen tarkastamista, isännöitsijäntodistuksia, tiedotteita ja joskus reklamaatiokirjeitäkin asukkaille ja osakkaille. Taloyhtiön talousarvion laadinnassa tarvitaan asiantuntemuksen lisäksi ripaus ennustajan taitoja. Valokeilassa remontit Kiinteistöjen saneeraustarve kasvaa. Peruskorjauksia valmistellaan isännöintitoimistossa jo vuosia ennen urakan aloitusta. Järjestelmällinen pohjatyö tuottaa paremman tuloksen kuin viime hetken hätäratkaisut. Suosimme kumppanuusajattelua: urakoitsijat kannattaa ottaa mu- kaan jo suunnitteluvaiheessa, Teerimäki sanoo. Yhtiökokouksen ja hallituksen tulee tehdä tietoisia päätöksiä. Esimerkiksi putkiremontti on usein miljoonien eurojen investointi, jonka osakkaat maksavat. Isännöitsijän on hallittava rakennustekniset asiat ja löydettävä asiakkaalle järkevimmät ja taloudellisimmat ratkaisut. Itselläni on rakennusinsinöörin koulutus. Kun isännöitsijällä on hyvä kokonaiskuva taloyhtiöstä, hän voi kehitellä korjaustöihin erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Onko kiinteistössä myytäviä neliöitä? Voidaanko yhteisiä varasto- tai vinttitiloja muuttaa asunnoiksi? Eräs taloyhtiö myi osan isosta tontistaan ja rahoitti kauppahinnalla putkiremonttiaan. Hankesuunnittelu kannattaa: olen pystynyt säästämään jokaisessa korjausurakassa asiakkaan kuluja. Isännöitsijä vastaa työmaan kokonaiskoordinoinnista. Teerimäki käy työmaakokouksissa ja pitää asiakasyhtiön päättäjät ajan tasalla urakan etenemisestä. Putkisaneerauksen aikana työmaakokouksia pidetään parin viikon välein. Tällä viikolla osallistuin viiteen työmaakokoukseen. nöitsijä on sosiaalinen, diplomaattinen ja selkeäsanainen moniosaaja. Kuunteleminen kuuluu avaintaitoihin. Kaikkia asiakasyhtiön osakkaita on kohdeltava tasapuolisesti ja hyvin. Työni on vaativaa ja vaihtelevaa, se pitää mielenkiintoa yllä. Ja kun asiat on hyvin hoidettu, tunnustustakin tulee: joskus jopa kukkia ja henkisiä halauksia. Tyytyväinen asiakas on paras kiitos. ja selkeäsanainen moniosaaja. 6 Palveleva moniosaaja Teerimäen isännöimissä taloyhtiöissä hallitukset kokoontuvat kymmenisen kertaa vuodessa. Isännöitsijältä edellytetään kaikissa toimissaan syvällistä osaamista ja luotettavuutta, ripeyttä ja aktiivisuutta. Kiinteistöjä ja pihoja halutaan nyt korjata ja uudistaa. Varsinkin nuoremmat osakkaat ovat valmiita maksamaan siitä, että taloyhtiö pysyy hyvässä kunnossa. Se on myös asunnon myynnin kannalta tärkeää. Jukka Teerimäen mukaan hyvä isän- 7

5 Majakka uuden ajan asumispalvelua Kesän aikana saatiin valmiiksi ensimmäinen vaihe sähköisten Majakka-palveluiden käyttöönotossa! Muutamassa kuukaudessa pystytettiin noin 3500 Majakka-sivustoa. Majakka-sivustojen perustaminen oli SKV Isännöinnille huomattava panostus asiakkaisiinsa, sillä sivustojen perustaminen oli taloyhtiöille maksutonta. Nyt taloyhtiön asukkailla ja osakkailla, hallituksella, isännöitsijällä ja sopimustoimittajilla on yhteinen viestiliikennekanava, jonka avulla yhteydenpito on ajasta ja paikasta riippumatonta! Monipuolinen työkalu Majakka tavoittaa internetin välityksellä noin kotitaloutta, hallituksen jäsentä ja 3500 taloyhtiötä. Käyttäjien määrä on kunnioitettava ja se asettaa sivuston sisällölle haasteen! Majakka tarjoaakin kotitalouksille laajan palvelupaketin asumiseen ja hyvinvointiin. Asukkaat ja osakkaat löytävät Majakasta taloyhtiön perustiedot ja yhteystiedot sekä energian- ja vedenkulutustiedot. Asiakirjojen tilaus ja saunavuorojen tiedustelut käyvät vaivattomasti sivuston avulla. Hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille Majakka on jokapäiväinen työkalu, josta löytyvät taloyhtiön asiakirjat ja dokumentit. Hallituksen jäsenet voivat keskustella tulevista päätöksistä sivustolla haluamaansa aikaan paikasta riippumatta. Asukkaiden ja sopimustoimittajien välistä keskustelua hallituksen jäsenet voivat seurata jätettyjen vikailmoitusten kautta ja ottaa asioita tarvittaessa käsittelyyn seuraavassa yhtiökokouksessa. Henkilökunta apuna Kesän aikana tapahtui myös koulutusrintamalla. SKV:n isännöitsijöille, kiinteistösihteereille ja kirjanpitäjille järjestettiin Majakasta toinen koulutuskierros, jossa keskityttiin Majakan perusominaisuuksien lisäksi sivuston käyttämiseen eri käyttä- 8 järyhmien ominaisuudessa. Henkilökuntamme onkin valmis auttamaan hallituksen jäseniä kaikissa Majakkaan liittyvissä asioissa. Miten saan Majakan käyttööni? SKV:n isännöitsijä toimittaa kaikille taloyhtiön hallituksen jäsenille henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Niiden avulla voit kirjautua Majakkaan osoitteessa taloyhtiönnimi. Tarkan www-osoitteen saat käyttäjätunnustesi yhteydessä. Vaihda salasanasi heti ensimmäisellä kirjautumiskerralla ja muista vaihtaa se säännöllisin väliajoin jatkossakin. Salasana vaihdetaan Omat tiedot -kohdassa kirjoittamalla salasana-kenttään uusi salasana. Tarkista samalla yhteystietosi ja päivitä ne tarvittaessa. Kirjauduttuasi Majakkaan näet asukkaille näkyvän osion lisäksi vain hallituksen jäsenille tarkoitetun osion, eli hallituksen täydelliset yhteystiedot, hallituksen viestit sekä vikailmoitusseurannan. Yhteystiedot kannattaa pitää järjestelmässä jatkuvasti ajan tasalla, sillä niiden avulla hallituksen jäsenet voivat käydä ennakkoon keskustelua tulevista hallituksen päätöksistä ja ajankohtaisista asioista. Hallituksen jäsenten kommentit tallentuvat keskustelupalstan omaisesti sivustolle ja ovat siten helposti luettavissa ja kommentoitavissa. Vikailmoitusseuranta Vikailmoitusseuranta auttaa hallitusta huomaamaan kulloinkin toimenpiteitä tai panostusta vaativat asiat. Asukkailta jatkuvasti kommenttia saavat asiat on syytä ottaa huomioon hallituksen kokouksissa ja saattaa toimenpiteiden alle yhdessä isännöitsijän kanssa. Seurannan avulla ongelmat eivät pääse unohtumaan yhtä helposti ja niiden valmistumisen seuranta on helppoa: kun listalla oleva asia on saanut vihreän värin, on asia kuitattu tehdyksi. Kulutusseuranta Kulutusseurannan avulla voidaan seurata taloyhtiön energian ja veden kulutusta. Taloyhtiön kulutus saa vertailuarvon kulutushistoriasta sekä muiden vastaavien kohteiden kulutuksesta. Vertailutiedon avulla on helppoa arvioida oman taloyhtiön kulutuksen suuruutta ja toimenpiteiden tarvetta. Omaisuuden hoitoa SKV panostaa vahvasti isännöinnin palveluiden kehittämiseen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Asiakkaiden tarpeiksi on tehtyjen kyselyiden mukaan korostunut taloyhtiön pitkäjänteinen kehittäminen eli omaisuuden hoitaminen. Omaisuuden hoitamisessa korostuvat omaisuuden arvon kasvattaminen ja kulujen pitkäjänteinen alentaminen. Päivittäiseksi työkaluksi SKV Isännöinti vastaa asiakkaiden tarpeeseen kehittää omaisuuden hoitamista aloittamalla Majakka-palveluiden käyttöönoton toisen vaiheen! Toisessa vaiheessa vahvistetaan isännöitsijän päivittäisiä työkaluja huollon, korjausten ja kustannussuunnittelun osalta. Huollon osalta keskitytään mm. palvelukuvausten yhdenmukaistamiseen, taloyhtiökohtaisten tarpeiden huomioimiseen sekä seurantaan ja raportointiin. Näin saavutetaan huoltopalveluiden vertailukelpoisempi, kustannustehokkaampi ja taloyhtiökohtaisempi palvelukokonaisuus! Suunnitelmallisuutta Korjausten osalta keskitytään suunnitelmallisuuden ja organisoinnin helpottamiseen, jolloin kustannukset ja aikataulut ovat helpommin hallittavissa. Korjausten pitkäntähtäimen suunnittelu auttaa omaisuuden arvon säilyttämisessä ja kehittämisessä sekä hoitokulujen pitkäjänteisessä alentamisessa. Huollon ja korjauksen työkalut auttavat jo paljon kustannussuunnittelun te- kemisessä, mutta kokonaisuuden hallinta edellyttää tavoitteellista budjetointia ja tehokasta kulujen seurantaa. Kustannussuunnittelun työkaluilla tehostamme taloyhtiön hoitokulujen pitkäjänteistä alentamista! Seuraavassa Majakka-lehdessä käsittelemme Majakan palveluita asukkaan näkökulmasta ja esittelemme mm. asumisen palvelut -osion! Asumisen palvelut -osio tarjoaa palveluita asumiseen ja hyvinvointiin paikallisesti sekä valtakunnallisesti tuotettuna. Käy tutustumassa Majakka-sivustoon jo ennalta osoitteessa Käyttäjätunnuksella majakka-hallitus ja salasanalla halli167 pääset tutustumaan Majakka-taloon hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Voit samalla lähettää vaikka vikailmoituksen Majakka-talon huoltoliikkeelle tai kehitysajatuksia sekä terveisiä Majakka-tiimillemme.

6 Majakka husbolagets och invånarnas eget informationssystem Elektronisk Majakka -tjänst 24 timmar 7 dagar per vecka Under sommaren färdigställdes det första skedet av den elektroniska Majakkatjänsten för användning. På några få månader utarbetades sidorna för omkring husbolag. Detta innebär en betydande satsning för SKV Isännöinti som är riktad direkt till kunderna och avgiftsfri för husbolagen. Nu har invånarna och aktieägarna, styrelserna, disponenterna och avtalsentreprenörerna fått tillgång till en gemensam informationskanal som fungerar oberoende av tid och plats. Mångsidigt arbetsredskap Via Majakka och Internet nås ca hushåll, styrelseledamöter och husbolag. Det är ett respektingivande antal användare och en utmaning vad gäller sidornas innehåll. Majakka erbjuder hushållen ett omfattande tjänstepaket kring boende och välfärd. På Majakka finns husbolagets basuppgifter, kontaktuppgifter och uppgifter och energi- och vattenförbrukning. Man kan också bekvämt beställa olika dokument och höra sig för om bastuturer på nätet. För styrelserna och dispontenterna är Majakka ett arbetsredskap som gör det lätt att hitta husbolagens dokument och handlingar. Styrelseledamöterna kan också diskutera kommande frågor på nätet 10 vilken tid på dygnet som helst och oberoende av plats. Som medlem i styrelsen kan man därtill följa informationsväxlingen mellan de boende och avtalsentreprenörerna genom att läsa felanmälningarna och vid behov ta upp av dessa frågor till behandling vid följande bolagsstämma. Personalen som hjälp Under sommaren har det varit livligt också på utbildningsfronten. En andra utbildningsrunda har ordnats om Majakkasidorna för SKV:s disponenter, fastighetssekreterare och bokförare. Deltagandet i kurserna har varit aktivt och diskussionerna livliga vid samtliga åtta utbildningstillfällen. Kurserna omfattade förutom Majakka-tjänstens egenskaper även hur sidorna kan användas av de olika användargrupperna. Personalen vid SKV är sålunda tränad att bistå styrelseledamöterna i allt som rör Majakka, t.ex. hur man loggar in, hur man ändrar de egna personuppgifterna, hur man lämnar meddelanden och hur man hanterar dokument. Hur sker då inloggningen i Majakka? SKV:s disponent sänder personliga användarkoder och lösenord till styrelseledamöterna i samtliga husbolag. Med dem kan man registrera sig som användare på adressen www. majakka.fi/husbolagetsnamn. Exakt www-adress får du tillsammans med användarkoderna. Vi rekommenderar att du genast byter ut ditt lösenord vid den första inregistreringen samt att lösenordet byts ut med jämna mellanrum även i framtiden. Lösenordet går att ändra under Egna personuppgifter där man i fältet för lösenordet skriver in ett nytt. Samtidigt kan det vara bra att kontrollera de egna kontaktuppgifterna och uppdatera dem vid behov. När du registrerat dig på Majakka har du förutom den del som är avsedd för invånarna tillgång även till styrelsemedlemmarnas sidor, dvs. styrelseledamöternas kontaktuppgifter, meddelanden och därtill möjlighet att följa felanmälningarna. Vi rekommenderar att du fortlöpande håller dina kontaktuppgifter uppdaterade, då du med hjälp av dem kan diskutera olika frågor på föredragningslistan på förhand samt ta upp även andra aktuella spörsmål på nätet. Styrelseledamöternas kommentarer sparas på sidorna såsom på ett diskussionsforum och är på det sättet lätta att läsa och bemöta med kommentarer. Felanmälningsuppföljning Möjligheten att följa felanmälningarna gör det möjligt för styrelsen att observera saker som kräver åtgärder. Frågor som ofta tas upp av de boende är i allmänhet sådana som kräver att behandlas vid ett styrelsemöte och eventuellt åtgärdas i samarbete med disponenten. Tack vare uppföljningen glöms inte problemen bort lika lätt och det är lätt att följa upp ärenden och se till att arbeten blir slutförda. När ett ärende på listan anges med grön färg, betyder det att det har kvitterats omskött. Uppföljning av förbrukning Uppföljningen av förbrukningen gör det möjligt att följa husbolagets energi- och vattenåtgång. Uppgifterna för de olika åren sparas och ger jämförelsematerial tillsammans med uppgifter om förbrukningen i andra motsvarande bolag. Det blir då lätt att uppskatta det egna husbolagets förbrukning och eventuella behov av åtgärder. Förmögenhetsförvaltning SKV satsar stort på att utveckla disponenttjänsterna så att de motsvarar kundernas behov. Ett långsiktigt utvecklingsarbete, dvs. egendomsskötseln har vid enkäter utkristalliserat sig som ett viktigt kundbehov. Inom egendomsskötseln accentueras betydelsen av att egendomens värde höjs och kostnaderna sänks också på lång sikt. Daglig service Kundernas behov att utveckla egendomsförvaltningen tillmötesgås av SKV Isännöinti när det andra skedet av Majakka-tjänsten körs i gång. I och med programmet får disponenten bättre verktyg i fråga om underhåll, reparationer och kostnadsplanering. När det gäller underhållet koncentreras strävandena bl.a. på att förenhetliga servicebeskrivningarna och säkerställa att varje husbolags specifika behov beaktas samt på uppföljning och rapportering. På det sättet uppnås en ekvivalent, kostnadseffektiv husbolagsspecifik servicehelhet av underhållstjänster. Planmässig Reparationsarbetena skall också bli lättare att utföra och organisera planmässigt, varvid kostnader och tidtabeller blir lät- tare att kontrollera. Långsiktig planering av reparationer är ett viktigt hjälpmedel när det gäller att bibehålla och utveckla egendomens värde samt på lång sikt sänka kostnaderna för underhållet. Arbetsredskapen för underhåll och reparationer är till stor hjälp när man skall göra upp en kostnadsplan, men när det gäller att behärska helheten krävs målinriktad budgetering och effektiv kostnadsuppföljning. Med verktygen för kostnadsplanering blir det lättare att få ner skötselkostnaderna i ett husbolag effektivt och på lång sikt. I följande nummer av Majakka-tidningen behandlas tjänsterna i Majakka ur den boendes perspektiv och bl.a. boendetjänsterna presenteras. Delen för boendetjänster erbjuder olika slags service för boende och välfärd både lokalt och riksomfattand. Du kan redan på förhand gå in och bekanta dig med Majakka-sidorna på adressen Med användarkoden majakka-hallitus och lösenordet halli167 kommer du in på sidorna och kan som styrelseledamot bekanta dig med Majakka-huset. Du kan då exempelvis sända en felanmälan till Majakkahusets servicebolag, dina tankar om hur husbolaget borde utvecklas eller en hälsning till vårt Majakka-team. 11

7 Koti on sydämenasia SKV Kiinteistönvälitys palvelee kodinvaihtajia kautta maan. Hyvä paikallistuntemus ja vankka kokemus tuovat varmuutta asuntokauppaan. SKV Kiinteistönvälitys on kasvanut neljän vuosikymmenen aikana yhdeksi Suomen johtavista kiinteistönvälitysyrityksistä. Aktiivinen 73 paikallistoimiston ja 350 kiinteistönvälittäjän asiantuntijaverkosto ulottuu Hangosta Sodankylään. Oikea hinta on paras hinta SKV toimii perinteisesti pienilläkin paikkakunnilla. Meillä sekä kodinvaihdon että isännöinnin asiantuntijat työskentelevät saman katon alla. Tämä takaa SKV:n asiakkaille vahvan paikallistuntemuksen ja kaupanteon turvallisuuden, sanoo aluejohtaja, LKV Ralf Lindén. Hinnan arvioinnissa otetaan huomioon alueella toteutuneet kaupat sekä asunto-osakeyhtiön ja huoneiston erityispiirteet. Välittäjämme tuntevat alueensa jopa taloyhtiökohtaisesti. He osaavat määritellä asunnolle todellisen käyvän hinnan. Ostaja saa luotettavaa tietoa sekä taloyhtiön menneisyydestä että tulevaisuudesta. Pidämme myyjän jatkuvasti ajan tasalla myynnin etenemisestä. Oikein hinnoitellusta kohteesta kaupat syntyvät nopeasti ja parhaalla mahdollisella hinnalla. Valtakunnallista myyntivoimaa Uusi SKV-kiinteistönvälittäjä saa tehtäviinsä monipuolisen koulutuksen. Asiantuntemusta syvennetään vuosittain teemakursseilla. Säännöllinen koulutus ja kasvava työkokemus valmentavat vaativaan laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) tutkintoon. SKV:n kiinteistönvälittäjä on rehellinen ja vastuuntuntoinen, energinen ja palveluhenkinen. Hän ei pelkää pitkiä työpäiviä, sillä ne kuuluvat tähän työhön, Ralf Lindén luonnehtii. SKV Kiinteistönvälitys käyttää myyntikohteiden markkinoinnissa monia työkaluja: mainoskirjeitä, näyttäviä ilmoituksia paikallisissa ja valtakunnallisissa sanomalehdissä, omia internet-sivuja sekä asuntomarkkinoiden Oikotie- ja Etuovi-verkkosivustoja. Tieto uudesta myyntikohteesta välittyy kaikille alueen SKV-kiinteistönvälittäjille, jotka puolestaan hyödyntävät laajaa kontaktiverkostoaan päivittäin. Ostaja saattaa löytyä vaikka toiselta puolelta Suomea. Asiakas saa käyttöönsä SKV:n valtakunnalliset myyntivoimat. Juridisissa kysymyksissä häntä auttavat tarvittaessa talon omat lakimiehet. Vapaa-ajan kohteita moneen makuun SKV Kiinteistönvälitys tunnetaan myös tasokkaiden loma-asuntojen välittäjänä. Toimistoverkosto kattaa niin meren ja sisävesien rannat kuin laajat tunturialueetkin. Esimerkiksi Porvoon, Inkoon, Tammisaaren ja Hangon toimistot välittävät haluttuja merellisiä kohteita. Ne ovat arvokkaita ja sijaitsevat usein venematkan päässä. Eteläsuomalaisille Hanko on IN. Uusin suuntaus on se, että monet helsinkiläiset ostavatkin loma-asunnon Hangon keskustasta kerrostalosta, Lindén kertoo. Lapista haetaan toisenlaisia lomaelämyksiä. SKV:n Pohjois-Suomen toimistot hoitavat Lapin lomakohteiden myyntiä. Paikallisuus on vahvuutemme myös lomaasuntokaupassa. Luota asiantuntijan apuun Asuntokauppa on elämän suurimpia kauppoja. Siinä kannattaa aina turvautua asiantuntijan apuun. SKV:n kiinteistönvälittäjä varmistaa, että kauppa sujuu ongelmitta sekä myyjän että ostajan parhaaksi. SKV välittää vuodessa noin huoneisto- ja kiinteistökauppaa. Tämä koke- muksen kasvattama tietotaito on kaikkien asiakkaidemme käytössä. Osoitteessa esitellään myynnissä olevat asunnot, tontit, maa- ja metsätilat sekä vapaa-ajan asunnot. Ostajalla on, mistä valita. Tiedätkö sinä asuntosi arvon? Kun harkitset asunnonvaihtoa ja haluat kuulla, kuinka nykyisen asuntosi hinta on kehittynyt, ota yhteys lähimpään SKV Kiinteistönvälityksen toimistoon. Saat ilmaiseksi ammattilaisen näkemyksen myyntiin vaikuttavista tekijöistä ja luotettavan arvion asuntosi hintatasosta. Onnistunut myynti edellyttää monipuolista tietoa asuntokaupan yksityiskohdista. SKV:n asiakkaana myyjä allekirjoittaa toimeksiantosopimuksen ja kauppakirjan. Me huolehdimme turvallisesti kaikesta muusta, Ralf Lindén lupaa. SKV:n kiinteistönvälittäjä on rehellinen ja vastuuntuntoinen, energinen ja palveluhenkinen. Hän ei pelkää pitkiä työpäiviä, sillä ne kuuluvat tähän työhön

Putkiremontti on myös mahdollisuus

Putkiremontti on myös mahdollisuus 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus 3 4 6 7 8 12 14 16 18 20 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus www.kita.fi Rempalle rahoitus Koulutus kannattaa aina Hinta 9,20 EUR Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji PAKOON PUTKIREMONTTIA ALKAEN 51 EUROA/VRK?

Lisätiedot

Kuva 15. Helsingin Energian Hanasaari B hiilivoimalaitos (www.helen.fi).

Kuva 15. Helsingin Energian Hanasaari B hiilivoimalaitos (www.helen.fi). 42 6 ENERGIA- JA ISÄNNÖINTIALAN HISTORIALLINEN KEHITYS 6.1 Energiantuotannon historiallinen kehitys Energiankäytön ilmastovaikutuksen kannalta on oleellista, millä tavoin lämpö ja sähkö on tuotettu. Kivihiili

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA. Tahdomme Osaamme Teemme. Seppo Käkelä

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA. Tahdomme Osaamme Teemme. Seppo Käkelä 40 VUOTTA ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA Tahdomme Osaamme Teemme Seppo Käkelä Julkaisija ja kustantaja: Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy r Seppo Käkelä ja Isännöitsijätoimisto Aimo Astala

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

NURMIKKO TALOYHTIÖN HERVANNAN. Rohkeasti mukaan. hallitukseen. 14-kerroksisen talon hissit uudistetaan

NURMIKKO TALOYHTIÖN HERVANNAN. Rohkeasti mukaan. hallitukseen. 14-kerroksisen talon hissit uudistetaan Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti numero 1 2011 Rohkeasti mukaan TALOYHTIÖN hallitukseen HERVANNAN 14-kerroksisen talon hissit uudistetaan Nyt laitetaan NURMIKKO kuntoon Hyvissä

Lisätiedot

V V O : n a s i a k a s l e h t i 2 / 2 0 0 630 vuotta. Asuntomessut ja sisustaminen vinkit ja maut kesään. Kiinteistön huolto.

V V O : n a s i a k a s l e h t i 2 / 2 0 0 630 vuotta. Asuntomessut ja sisustaminen vinkit ja maut kesään. Kiinteistön huolto. V V O : n a s i a k a s l e h t i 2 / 2 0 0 630 vuotta Asuntomessut ja sisustaminen vinkit ja maut kesään Kiinteistön huolto on yhteispeliä a s u k a s tuomas pietinen sisältö k e s ä k u u 2 0 0 6 22

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7. ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin. Asukasyhteistyöllä. asumismukavuutta

V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7. ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin. Asukasyhteistyöllä. asumismukavuutta V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7 ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin Asukasyhteistyöllä asumismukavuutta pääovi Asukasyhteistyöstä jokaiselle oma juttu - yhteisöllisyyttä ja edunvalvontaa

Lisätiedot

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Lauantai 5. lokakuuta uusisuomi.fi Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Getty Images Asuntolainojen suuruuden rajoittaminen saa laajan tuen suomalaisilta. Uuden Suomen ja Hypon Taloustutkimuksella

Lisätiedot

VAV OY:N ASUKASLEHTI 3.2009. Viestintäjuhla täydentyi uudistuneilla nettisivuilla. www.vav.fi VAV 3. 2009 1

VAV OY:N ASUKASLEHTI 3.2009. Viestintäjuhla täydentyi uudistuneilla nettisivuilla. www.vav.fi VAV 3. 2009 1 VAV OY:N ASUKASLEHTI 3.2009 Viestintäjuhla täydentyi uudistuneilla nettisivuilla www.vav.fi VAV 3. 2009 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi. Yritys- maailma Oulun seutu Maaliskuu 1/2011 sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.net Tyrnävän seurakunta

Lisätiedot

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Talot energiadieetille Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Akustiikka määräsi Musiikkitalossa jopa käytetyn betonin määrän www.kita.fi Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 2 YRITYSMAAILMA Gustavelund kutsuu Tuusulanjärven rannalle Onnistuneita kokouksia - unohtumattomia elämyksiä Kokoushotelli Gustavelund sijaitsee upealla paikalla Tuusulanjärven

Lisätiedot

LUe MYÖS: tässä NUMeroSSA: MUKANA MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa

LUe MYÖS: tässä NUMeroSSA: MUKANA MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa LUe MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa SH-Palveluverkko Oy:n jäsenyritykset 1/2012 tässä NUMeroSSA: Uudet pelastussuunnitelmat laadittava kesäkuun

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 2 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana hankinnat ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA RAKENNUSMAAILMA KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu ja kotikäynti (mallikuvan tasoiset suunnitelmat maksutta) 1 Savon Seudun 1/2010 Messujakelu:

Lisätiedot