MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN LAPPEENRANTA :: GSM :: ::

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak."

Transkriptio

1 MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Valtakatu 49 :: FIN LAPPEENRANTA :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 JOHDANTO... 2 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT... 3 MARKKINOINTITUTKIMUKSIEN HANKINTA... 4 MIKSI TUTKIMUKSIA EI OLE TEHTY... 5 VIIMEISIN MARKKINOINTITUTKIMUS YRITYKSET, JOTKA OVAT HANKKINEET TUTKIMUKSIA VIIMEISEN KAHDEN VUODEN AIKANA... 6 SYYT TYYTYMÄTTÖMYYDELLE VIIMEISEN TUTKIMUKSEN YHTEYDESSÄ... 7 VIIMEISIMMÄN TUTKIMUKSEN TEKIJÄ... 8 VIIMEISIMMÄN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS... 9 TULEVAT MARKKINOINTITUTKIMUSTEN HANKINNAT MAAT, JOISSA OLISI TARVETTA TEHDÄ TUTKIMUKSIA VARAT, JOTKA AIOTAAN KÄYTTÄÄ TUTKIMUKSIIN LIITTEET

3 1 YHTEENVETO MARKKINATUTKIMUKSIEN HANKINTA - Kyselyn vastaajista yhdeksän kymmenestä (88 %) ei ole hankkinut markkinointitutkimuksia viimeisen kahden vuoden aikana. Neljä viidestä (78 %) ilmoitti syyksi, ettei markkinointitutkimukselle ole ollut tarvetta. - Viimeisen kahden vuoden aikana tehdyistä markkinointitutkimuksista suosituin on ollut asiakastyytyväisyystutkimus, joita on tehnyt 7 % vastanneista. 6 % vastanneista on tutkinut yrityksensä tai tuotteensa imagoa ja 5 % on tehnyt markkinakartoituksia selvittääkseen markkinoidensa kokoa, asiakkaidensa määrää tai kilpailutilannetta markkinoilla. VIIMEISIN MARKKINOINTITUTKIMUS - Tutkimuksia kahden vuoden sisällä hankkineista neljä viidestä (82 %) käytti viimeiseen markkinointitutkimukseensa alle euroa. 2 % käytti yli euroa. - Yhdeksän kymmenestä (91 %) ilmoitti olleensa erittäin tai melko tyytyväinen viimeksi hankkimaansa markkinointitutkimukseen, 9 % kertoi olleensa melko tyytymättömiä ja yksikään ei ollut erittäin tyytymätön. Eniten mainitut syyt tyytymättömyydelle olivat tutkimustulokset eivät olleet tarpeeksi luotettavia (42 % vastanneista, jotka eivät olleet tyytyväisiä) ja tutkimus ei vastannut kysymyksiimme tarpeeksi hyvin (38 %). - Puolet (50 %) tutkimuksia kahden vuoden sisällä hankkineista teki tutkimuksen itse ja neljännes (24 %) käytti markkinointitutkimuksiin erikoistunutta yritystä. Tutkimuksen tekijän valitsemiseen vaikuttivat eniten aikaisemmat asiakassuhteet (32 %) sekä tekijän hyvä osaaminen ja luotettava maine (28 %). - Kaksi viidestä (40 %) toteutti viimeisimmän tutkimuksensa Internetissä, kolmannes (32 %) henkilökohtaisin haastatteluin ja viidennes puhelimitse (20 %). Vain noin joka kymmenes (8 %) käytti postikyselyä aineiston keräämiseen. TULEVAT MARKKINOINTITUTKIMUSTEN HANKINNAT - Verrattuna yrityksiin, jotka eivät kahden vuoden aikana ole hankkineet markkinointitutkimuksia, suurin piirtein sama määrä (89 % vastaajista) ei aio hankkia tutkimuksia vuonna Eniten aiotaan tehdä markkinakartoituksia sekä tuotekehityksen tutkimuksia (6 % vastaajista). 5 % aikoo tehdä imagotutkimuksia ja 4 % aikoo tehdä asiakastyytyväisyystutkimuksia tai mainonnan tutkimuksia. - Yrityksistä, jotka aikovat tehdä tutkimuksia vuonna 2011, yhdeksällä kymmenestä (90 %) olisi tarvetta tehdä tutkimuksia Suomessa, 16 % muissa pohjoismaissa ja 4 % Venäjällä. - Kaksi kolmannesta (67 %) aikoo käyttää vuonna 2011 tutkimuksiin alle euroa ja 2 % aikoo käyttää euroa.

4 2 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TARKOITUS - Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, miten markkinatutkimuksia erikokoisissa ja eri toimialoilla toimivissa yrityksissä käytetään, ja onko markkinatutkimuspalveluiden tarjonnassa kehittämisvaraa. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS - Tutkimus toteutettiin Internet-kyselyn avulla Kyselyn kohdejoukoksi valittiin satunnaisotoksella Suomen Markkinointirekisteri Oy:n markkinointirekisteristä yritystä. - Vastauksia saatiin kyselyaikana yhteensä Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy. TULOSTEN LUOTETTAVUUS - Prosenttilukujen aineiston kokoon [n=455] perustuva virhemarginaali on enintään ±4,6 %. - Koska kysely on tehty sähköpostitse ja vastaaminen on perustunut täysin vastaajien aktiivisuuteen, ei aineistoa voida pitää edustavana otoksena suomalaisista yrityksistä. Esimerkiksi teollisuusyrityksiä tutkimusaineistossa on vain 9 %, kun teollisuusyritysten osuus perusjoukossa on 12 %. Syynä teollisuusyrityksien aliedustukseen aineistossa on todennäköisesti se, että teollisuusyrityksissä tietokonetta ja sähköpostia ei käytetä yhtä aktiivisesti kuin esimerkiksi yrityspalveluyrityksissä. Aineiston edustavuutta voitaisiin korjata painottamalla tutkimusaineistoa, mutta tässä tutkimuksessa aineiston painotusta ei ole tehty.

5 vastanneet yritykset [n=436] VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT 3 teollisuus 9 % kauppa 16 % Yrityksen koko [n=435] palvelut yrityksille 47 % alle 5 henkilöä palvelut yksityishenkilöille julkisorganisaatio 1 % 38 % 5-10 henkilöä henkilöä henkilöä 83 % 10 % 5 % 1 % muu 17 % yli 250 henkilöä 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % % vastanneista

6 MARKKINOINTITUTKIMUKSIEN HANKINTA Viimeisen kahden vuoden aikana hankitut tutkimukset 4 kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat yritykseen 7 % 57 % mitä yrityksestä tai sen tuotteesta ajatellaan tai mitkä ovat yrityksen tai tuotteen vahvuudet suhteessa kilpailijoihin 6 % 48 % % tutkimuksia teettäneistä yrityksistä [n=55] markkinoiden koko, asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden määrä tai kilpailutilanne markkinoilla 5 % 46 % % kaikista yrityksistä [n=455] mitkä tuotteen ominaisuudet ovat asiakkaille tärkeitä tai miten tuotetta tulisi kehittää vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita 5 % 42 % missä mainosvälineessä kannattaisi mainostaa tai miten tehokas mainos tai mainonta on muu tietotarve (esim. työtyytyväisyys) 4 % 2 % 16 % 29 % muu tietotarve, mikä? n Asiakkaiden tarpeet 1 onko oikea jakelukanava 1 onnellisuus yrityksessä 1 työtyytyväisyys 3 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % - 12 % kaikista suomalaisyrityksistä (yli yritystä) on tehnyt tai teettänyt markkinointitutkimuksia viimeisen kahden vuoden aikana.

7 MIKSI TUTKIMUKSIA EI OLE TEHTY Syyt miksi tutkimuksia ei ole tehty [n=401] 5 Ei ole ollut tarvetta 78 % Muu syy 12 % Muut syyt on lueteltu liitteessä 1. Tutkimusten tekeminen / teettäminen on liian kallista 11 % Ei ole riittävästi osaamista tutkimusten tekemiseen / tilaamiseen 2 % Emme luota markkinointitutkimusten tuottamaan tietoon 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % vastanneista

8 VIIMEISIN MARKKINOINTITUTKIMUS YRITYKSET, JOTKA OVAT HANKKINEET TUTKIMUKSIA VIIMEISEN KAHDEN VUODEN AIKANA % 90 % 80 % yli vuosi - 2 vuotta sitten 33 % yli euroa 2 % euroa 4 % euroa 13 % melko tyytymätön 9 % 70 % melko tyytyväinen 43 % 60 % 50 % 6-12 kuukautta sitten 22 % 40 % alle euroa 82 % 30 % 20 % alle 6 kuukautta sitten 45 % erittäin tyytyväinen 47 % 10 % 0 % Milloin viimeksi teitte / teetitte tai ostitte markkinointitutkimuksen? [n=55] Kuinka paljon käytitte rahaa viimeksi tekemäänne / teettämäänne tai ostamaanne markkinointitutkimukseen? [n=55] Kuinka tyytyväinen olitte viimeksi tekemäänne / teettämäänne tai ostamaanne markkinointitutkimukseen? [n=53] HUOM. Kysymyksiin vastasivat vain ne yritykset, jotka ovat hankkineet markkinointitutkimuksia kahden vuoden sisällä.

9 SYYT TYYTYMÄTTÖMYYDELLE VIIMEISEN TUTKIMUKSEN YHTEYDESSÄ Syyt miksi ei oltu erittäin tyytyväisiä viimeksi hankittuun markkinointitutkimukseen [n=26] 7 tutkimustulokset eivät olleet tarpeeksi luotettavia 42 % tutkimus ei vastannut kysymyksiimme tarpeeksi hyvin 38 % muu syy tutkimus ei valmistunut aikataulun mukaisesti 12 % 27 % muu syy, mikä? liian kallis hyötyyn nähden Odotimme vain enemmän tutkimukselta Opiskelijatutkimus, ei saatu kaikkea tarvittavaa tietoa Tutkimus olisi voinut olla vieläkin syvempi vastauksissa saisi olla enemmän kommentteja asiakkailta vähän vastaajia tutkimus oli liian kallis 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % vastanneista

10 VIIMEISIMMÄN TUTKIMUKSEN TEKIJÄ 8 Kenellä teetitte viimeisimmän markkinointitutkimuksenne? [n=50] Viimeisimmän markkinointitutkimuksen tekijän valintaan johtaneet syyt [n=25] 12 % 4 % teimme itse oppilaitos Käytämme pääasiassa tätä samaa organisaatiota 32 % 24 % 10 % 50 % markkinointitutkimuksiin erikoistunut yritys muu yritys (esim. konsulttitoimisto) jokin muu jokin muu, mikä? asiakkaat tyel-vakuutusyhtiö Mikä on teille tutkimuksen tehneen organisaation nimi? ammattioppilaitos Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Digitieto scan sm Finpro Synergos (Tamp.yliopisto) JAMK (MARATA) JYVÄSKYLÄ TAK Kesko Taloustutkimus Paikallinen yritys Indonesiassa TNS Gallup Oy Tällä organisaatiolla on hyvä osaaminen ja luotettava maine Muu syy Saimme tutkimuksen edullisesti tältä organisaatiolta Valitsimme tutkimuksen tekijän kilpailutuksen perusteella 8 % 24 % 20 % 28 % Muu syy, mikä? -en löytänyt muita -helppous -kuului pakettiin -opinnäytetyö -oppilastyö -suositeltiin 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % % vastanneista

11 VIIMEISIMMÄN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Viimeksi tehdyssä tutkimuksessa käytetyt aineistonkeruumenetelmät [n=25] 9 Kotisivuillamme / Internetissä oli kyselylomake 40 % Kanavat, joilla nettikyselyä mainostettiin [n=7] Lähetimme kyselylomakkeita vastaajille sähköpostitse 36 % sähköpostitse 71 % Haastattelimme vastaajia henkilökohtaisesti 32 % henkilökohtaisesti 43 % Keräsimme vastauksia muulla tavalla Haastattelimme vastaajia puhelimessa Jaoimme kyselylomakkeita yrityksessämme 16 % 20 % 20 % Keräsimme vastauksia muulla tavalla, miten? datamining, viivästetty kysely asiakkaille Google hakusanoilla Internet Web-tutkimus Yleisesti saatavilla oleva aineisto postitse 43 % puhelimitse 14 % 0 % 50 % 100 % % vastanneista Lähetimme kyselylomakkeita vastaajille postitse 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % vastanneista HUOM. Tähän kysymykseen vastasivat vain ne yritykset, jotka tekivät viimeisimmän tutkimuksensa itse.

12 10 TULEVAT MARKKINOINTITUTKIMUSTEN HANKINNAT Markkinointitutkimukset, jotka aiotaan hankkia vuoden 2011 aikana markkinoiden koko, asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden määrä tai kilpailutilanne markkinoilla 6 % 53 % mitkä tuotteen ominaisuudet ovat asiakkaille tärkeitä tai miten tuotetta tulisi kehittää vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita mitä yrityksestä tai sen tuotteesta ajatellaan tai mitkä ovat yrityksen tai tuotteen vahvuudet suhteessa kilpailijoihin 6 % 5 % 45 % 53 % Minä vuonna aiotte seuraavan kerran tehdä / teettää markkinointitutkimuksen? [n=334] % kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat yritykseen 4 % 39 % en osaa sanoa en usko, että tutkimukselle tulee tarvetta 36 % 61 % missä mainosvälineessä kannattaisi mainostaa tai miten tehokas mainos tai mainonta on 4 % 33 % 0 % 50 % 100 % % yrityksistä, jotka eivät aio hankkia tutkimuksia 2011 muu tietotarve (esim. työtyytyväisyys) % yrityksistä, jotka aikovat hankkia tutkimuksia [n=50] % kaikista yrityksistä [n=442] 1 % 12 % muu tietotarve, mikä? n Tietyn kohderyhmän asiakastarpeet 1 työtyytyväisyys 2 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

13 11 MAAT, JOISSA OLISI TARVETTA TEHDÄ TUTKIMUKSIA Maat, joissa olisi tarvetta tehdä tutkimuksia [n=49] Suomessa 90 % muissa pohjoismaissa 16 % Baltian maissa 12 % Venäjällä 4 % muualla Euroopassa 10 % muualla 4 % muualla, missä? USA USA, Kiina 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % vastanneista HUOM. Tähän kysymykseen vastasivat vain ne yritykset, jotka aikovat tehdä tutkimuksia vuoden 2011 aikana.

14 VARAT, JOTKA AIOTAAN KÄYTTÄÄ TUTKIMUKSIIN 12 Kuinka paljon uskotte käyttävänne rahaa markkinointitutkimuksiin vuoden 2011 aikana? [n=48] euroa 25 % euroa 6 % euroa 2 % alle euroa 67 % HUOM. Tähän kysymykseen vastasivat vain ne yritykset, jotka aikovat tehdä tutkimuksia vuoden 2011 aikana. - Vuonna 2011 suomalaiset yritykset käyttävät yhteensä noin 113 milj. euroa markkinointitutkimuksiin.

15 LIITE 1: MIKSI TUTKIMUKSIA EI OLE TEHTY? (MUU SYY) 1-miehen mikroyritys ja lopettelemassa 2 vuotta nuori yritys, mutta toimeksiantoja riittävästi asiakkaita riittää Ei liiketoimintaa ei nyt ajankohtaista Ei ole ehtinyt edes ajatella asiaa ei ole ollut aikaa ei ole tullut mieleen En näe mekanismia millä markkinatutkimus toisi yritykselleni lisää liikevaihtoa. Ts. en tee tiedolla "on hauska tietää" mitään. En ole edes ajatellut asiaa, että mitä haluaisin tutkittavan.. juuri tekeillä. itse tehdään kustannukset ja koituva vaiva tuntuvat liian suurilta yhden hengen yrityksessä laiskuus menee painollaan olemme selvittäneet asiaa itse olemme seuranneet alan yleisiä markkinatutkimustietoja Olemme tehneet arvontojen yhteydessä asiakastyytyväisyyskyselyitä sekä kehittämistoiveita olemme vielä niin uusi toimija oman toiminnan volyymin pienuus pieni yritys Puska radio kertoo resurssit (mm. aika ja henkilöstö) suunnitelmissa tarkka tieto teen osittain itse teimme kolme vuotta sitten Toimin toisen yrityksen sisällä, jossa tehdään markkinointitutk. koko ajan toiminta hiipumassa Työskennelleet PR-firmojen kanssa. Emme näe, että lisätieto muilta olisi ollut hyödyllistä. Uusi yritys, perustettu varojen puute vähäinen toiminta yhden miehen yritys Yritys on 1v vanha, meillä on ollut muita prioriteetteja. Sen lisäksi on melkein mahdotonta löytää ulkopuolinen, joka tietäisi erikoisalastamme enemmän kuin me itse. Tilanne voi muuttua tulevaisuudessa. yrityksen koko yrityksen toimiala Yritykseni vain ostaa tuotteita omaan käyttöön Yritys ei ole aktiivinen toistaiseksi yritys ei toiminnassa yritys ei vielä ole aloittanut toimintaansa yritys myyty Yritys on "tauolla", omistaja eläkkeellä yritys on toiminut vasta vuoden yritys on vielä etsimässä paikkaansa markkinoilla Yritys on vuonna 2010 perustettu yritys tuottaa itse tutkimuspalveluja, tarvittaessa myös markkinatutkimuksia yritys vastaperustettu (2010) TAKAISIN

Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop

Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop Inka Nuorgam Markkinointitutkimus Saamelaisalueen koulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto 2.3.2 1 Saamelaisalueen koulutuskeskus Koulutusala Liiketalouden perustutkinto

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3 1.1 Tutkimuksen tiedot 5 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 2.2 Toimintamallit liiketoiminnan ja ICT:n

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Verkkomarkkinoinnin opas

Verkkomarkkinoinnin opas Verkkomarkkinoinnin opas 1 Modernia markkinointia verkossa Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Emil Virkki KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ Kandidaatintyö Helsinki, 25.11.2012 Vastuuopettaja: Stina

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä - Jeannette Borén 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. ESISELVITYKSEN TARKOITUS... 5 3. VIITEKEHYS... 6 3.1. Hevosen ruokinta... 6 3.1.1. Kuiva heinä... 7 3.1.2 Säilöheinä... 8 4. LAATUHEINÄRENGAS, AKTIIVISTEN

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Interaktiivinen markkinointi

Interaktiivinen markkinointi Uskomus nro 4 MYYNTI KÄVISI PAREMMIN JOS MARKKINOITAISIIN ENEMMÄN Satunnainen myyjä arvioi oikeaksi keskimäärin: 3,26 JOHTO Brandimarkkinointi Interaktiivinen markkinointi Henkilökohtainen myyntityö sisäinen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot