Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/2009 1(8 n kokous Aika Perjantai klo 10:00 13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL Jäsenet Eronen Marianne Kela Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto Ikonen Martti Pohjois-Savon shp (-) ei sijaista Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö Kiviharju Voitto Valvira (-) ei sijaista Kopra Kyösti HUS (-) ei sijaista Koskela Juha Lääkärikeskus-Yhtymä poistui klo 13:15 Kunnamo Ilkka Lääkäriseura Duodecim (-) ei sijaista Laatikainen Tiina THL Leinonen Kirsiliina Helsingin kaupunki (-) ei sijaista Lindgren Marina Kela (-) ei sijaista Porrasmaa Jari STM (-) ei sijaista Ripatti Sinikka Kuntaliiton hanketoimisto (-) ei sijaista Sahala Heli Tikesos-hanke Strang Stefan Mustasaaren terveyskeskus Tarhonen Timo HL7 Finland ry. Tuomola Pirjo THL, Tilastot (-) ei sijaista Virtanen Martti Nordic Casemix Center klo 10:20-12:50 Koodistopalvelutiimi Komulainen Jorma (-) Lehto Hanna Lehtonen Jari Mäkelä Matti Palojoki Sari, sihteeri Peltonen Veli-Pekka Ulkopuoliset esittelijät Holma Tuula, Kuntaliitto (asiakohdat 1-2) Kallio Jouko, Espoon kaupunki (asiakohdat 1-3) = läsnä, (-) = poissa 1 Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05. Hyväksyttiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta toimitettu asialista. Edellisen kokouksen pöytäkirja ( ) todettiin hyväksytyksi sähköpostimenettelyllä. Pöytäkirja on saatavilla koodistopalvelun verkkosivuilla. Tiedotettiin, että Kelan toiseksi edustajaksi johtoryhmään on nimitetty Marina Lindgren ja THL Tilastot-alueen varsinaisen jäsenen Pirjo Tuomolan varajäseneksi Sanna-Mari Saukkonen. 2 Kuntaliiton Palvelunimikkeistökokonaisuus päätettäväksi Erityisasiantuntija Tuula Holma (Kuntaliitto) esitteli Kuntaliiton Palvelunimikkeistökokonaisuuteen kuuluvat luokitukset julkaistaviksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Hyväksyttäviksi esitettiin Terveyssosiaalityön nimikkeistö, Puheterapianimikkeistö, Ravitsemusterapianimikkeistö, Kuntoutusohjausnimikkeistö, Apuvälinepalvelu-nimikkeistö, Jalkaterapianimikkeistö ja Musiikkiterapianimikkeistö. Ennakkoaineisto toimitettiin johtoryhmälle

2 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 2(8) Yleisesittely: -Esittelyn taustan osalta viitataan n pöytäkirjaan, joka on saatavilla Koodistopalvelun verkkosivuilla. - Kuntaliitossa on laadittu yhdeksälle kuntoutus- ja erityistyöntekijäryhmälle oma ammattialan nimikkeistö yhteistyössä alan valtakunnallisen järjestön tai yhdistyksen kanssa. Näistä yhdeksästä nimikkeistöstä Fysioterapiaja Toimintaterapianimikkeistöt ovat koodistopalvelun tuotantokoodistopalvelimella ja haettavissa eri tietojärjestelmien käyttöön sopivassa muodossa. - Sähköistä potilaskertomusta otetaan parhaillaan käyttöön terveydenhuollon organisaatioissa. Potilaskertomuksen yhtenäisestä rakenteesta, käytettävistä näkymistä, keskeisistä tietosisällöistä sekä käytettävistä luokituksista ja käsitemäärittelyistä on sovittu kansallisessa oppaassa, joka ilmestyi kesällä Opas sisältää ensimmäisen kerran myös ohjeen kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden palvelujen dokumentoinnista. Tavoitteena on tietojen esittäminen mahdollisimman jäsennellyssä ja rakenteisessa muodossa sekä mahdollisimman yhdenmukaisesti. Valtakunnallisessa ohjeessa suositellaan oman ammattialan nimikkeistön käyttöä rakenteisen kirjaamisen pohjaksi. - Kuntaliiton kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöt on laadittu samoin periaattein ja samalla teknisellä rakenteella. Kunkin alan nimikkeistö on tarkoitettu sekä julkisen ja yksityisen sektorin että järjestöjen käyttöön. Nimikkeistöt kuvaavat kyseisen ammattialan palveluihin ja työhön kuuluvia toimintoja, toimenpiteitä ja tehtäviä. Hallinnon ja kehittämisen pääryhmä noudattaa kaikissa nimikkeistöissä yhdenmukaista linjaa numeroinnin ja sisällön suhteen. Nimikkeistöt rakentuvat kolmiportaisesti pääryhmistä, alaryhmistä ja alaryhmiä tarkentavista toiminnoista. Kukin käyttäjä voi valita tarkoitukseensa parhaiten soveltuvan tason. -Kaikissa Kuntaliiton kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöissä on oman alan kirjaintunnisteen ja numerokoodin eteen lisätty yhteinen ryhmätunniste, kirjain R (Rehabilitation). -Potilaskertomuksessa käytetään vain niitä nimikkeistöjen pääluokkia, jotka kuvaavat asianomaisen potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Muuta työtä kuvaavia pääluokkia käytetään esimerkiksi tilastoinnissa tai palvelujen tuotteistamisessa. -Kaikilla nimikkeistöillä on potilaskertomuksessa käytettävän rakenteisen kirjaamisen ohella muita käyttötarkoituksia: käsitteiden käytön ja termistön yhdenmukaistaminen alalla, palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen, kyseiseen ammattiin orientoituminen ja perehtyminen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa, tietolähde palvelujen tilaajille, ostajille ja yhteistyökumppaneille. - On pohdittu, pystyttäisiinkö erityistyöntekijöiden toiminnot ja palvelut kokoamaan ja luokittelemaan yhtenä kokonaisuutena esimerkiksi toimenpideluokituksen loppuun. Pohjoismaisen leikkaustoimenpideluokituksen ja sen kansallisen soveltamisen asiantuntijaryhmiä koordinoiva ryhmä päätyi kokouksessaan päätökseen, että erityistyöntekijöiden luokitusten yhdistämistä ei kannateta. Perusteluna oli mm. yhdistetyn luokituksen hyvin haastava ylläpito ja kehittäminen sekä tieto siitä, että kyseiset ammattiryhmät näkevät itse hyvin merkittäväksi oman nimikkeistön olemassaolon. -Nimikkeistökokonaisuuden ylläpitoa ja jatkuvaa kehittämistä varten perustettiin vuonna 2007 Kuntaliiton vetämä kansallinen koordinointiryhmä, jossa on edustus kaikilta niiltä erityisaloilta, joilla on Kuntaliiton nimikkeistö. Lisäksi ryhmän työhön osallistuu psykologien edustaja, joilla on Stakesissa laadittu oman alan luokitus. Sari Palojoki THL:n Koodistopalvelusta, Kauko Hartikainen ja Tiina Luomala Kuntaliitosta sekä Kristiina Häyrinen Kuopion yliopistosta ovat mukana ryhmän työskentelyssä. Koordinointiryhmän keskeisenä tehtävänä on edistää ja vahvistaa nimikkeistöjen yhdenmukaista käyttöä mm. sähköiseen potilaskertomukseen dokumentoinnissa sekä huolehtia osaltaan nimikkeistöjen ja niiden käytön kehittämisestä sekä päivitystarpeiden arvioinnista. Koordinointiryhmä pitää tärkeänä saada kaikkien erityistyöntekijöiden oman alan käsitteistöön ja tietoperustaan perustuvat nimikkeistöt THL:n koodistopalveluun tuotantoon. Näin nimikkeistöjä pystytään hyödyntämään rakenteisen kirjaamisen ja moniammatillisen yhteistyön työvälineinä sähköisessä potilaskertomusjärjestelmässä. Yleiskeskustelu koskien nimikkeistökokonaisuutta: -Kansaneläkelaitos pitää nimikkeistökokonaisuutta hyvänä korvausryhmän näkökulmasta tarkasteltuna. -Onko nimikkeistössä otettu huomioon asiakkaan näkökulma? Kuvaako nimikkeistö asiakastyötä vain työajan käyttöä? Osa nimikkeistöjen sisällöstä on hallinnollista ja osa asiakastyöhön liittyvää. Luokitusten käytön ohjeistaminen on keskeistä. -Mihin erityistyöntekijät kirjaavat sähköisessä kertomuksessa? Onko ammatillinen näkymä oikea paikka kirjaamiseen? Onko palvelunimikkeistökoodien käytössä olemassa sekaannusten mahdollisuus, jos se sisältää

3 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 3(8) samoja toimenpiteitä kuin Hoitotyön luokitus (esim. haavanhoito Jalkaterapianimikkeistössä)? Tarve yhteensovitukseen muiden toimenpiteitä kuvaavien luokitusten kanssa on olemassa. Tulevaisuudessa voidaan kehittää mäppäystaulukoita eri luokitusten välille. -Miten eri luokitusten tuottama tieto saadaan yhdistettyä koosteeksi? Asia kuuluu ratkaista tietojärjestelmäsovelluksilla. -Kansainvälisesti on olemassa luokitusmalleja, joissa kaikki toimepiteet on koottu yhteen luokitukseen. Ei ole tarpeen kehittää erillisiä luokituksia. -Onko olemassa tarvetta uusille nimikkeistöille, esim. osteoporoosi- ja diabeteshoitaja? Nämä eivät ole kuntoutustyöntekijöitä. Edellä mainitun tyyppisten ammattiryhmien kirjaaminen voidaan toteuttaa esim. erikoisalanäkymässä. -Onko nimikkeistöjä ruotsinnettu? Toimintaterapianimikkeistö on ruotsinnettu. Todettiin, että näiden nimikkeistöjen ruotsinnos ei ole kaikkein kiireellisimmin toteutettava asia. Kun nimikkeistöt siirretään tuotantokoodistopalvelimelle, ruotsinnokset tulee olla olemassa. - THL:n ja Suomen Kuntaliiton välillä tulee olla sopimus luokitusten julkaisemisesta ennen kuin ne voidaan julkaista koodistopalvelimella. Päätösesitys koskien koko nimikkeistökokonaisuutta: Kaikkien nimikkeistöjen osalta kirjataan koodistopalvelimen käyttötarkoitus-kohtaan tieto siitä missä kohdassa terveyskertomusta nimikkeistöä käytetään. Käyttötarkoitustiedon tulee olla niin väljä, että organisaatiot voivat tehdä omia linjauksiaan eri ammattiryhmien kirjauksista. Luokituksista tulee olla ruotsinnokset viimeistään kun ne siirretään testipalvelimelta tuotantopalvelimelle. Yksittäisten nimikkeistöjen esittelyt, keskustelu, päätösesitykset ja päätökset: a) RS: Terveyssosiaalityön nimikkeistö 2007 Terveyssosiaalityön nimikkeistö päivitettiin Kuntaliiton ja Terveyssosiaalityöntekijät ry:n yhteistyönä vuonna Päivitystyön toteutti työryhmä, johon kuuluivat Eila Sundman, pj (HUS), Pirjo Havukainen siht. (Tays), Sinikka Hiljanen (HUS) sekä koordinoijana Tupu Holma (Kuntaliitto). Työryhmä käytti apunaan taustaryhmää, johon kuuluivat sosiaalityöntekijät Eliisa Niemi (KPSHP), Riitta Korte-Mäkiranta, Maija-Liisa Pajula(EPSHP), Hannele Ruotsalainen (Hämeenlinnan seudun ktt ky), Kirsi Tukki (KHSPH), Tuija Kaipainen (VKK), Maj-Lis Rönnqvist (VSHP), Tuula Kyyhkynen (KYS) sekä Elina Kuula sekä Inkeri Alanne (Helsingin kaupunki). Nimikkeistö on ollut laajalla arviointikierroksella jäsenistön keskuudessa ja sitä on testattu erilaisissa terveydenhuollon organisaatiossa. - Terveyssosiaalityön nimikkeistö sisältää viisi pääryhmää, jotka jakaantuvat 25 alaryhmään ja alaryhmät niitä tarkentaviin toimintoihin. Käyttäjä valitsee nimikkeen joko alaryhmätasolta tai yksityiskohtaisemmalta tasolta. Nimikkeitä on näillä kahdella eri käyttötasolla yhteensä 58. Kolme ensimmäistä pääryhmää kuvaa asiakastyötä. Neljäs pääryhmä kuvaa palveluja ja toimintoja, jotka eivät liity yksittäisen asiakkaaseen, vaan laajemmin toimintaympäristöön, väestöön ja sidosryhmiin kohdistuvaa työtä. Yhdeksäs pääryhmä, jonka sisältö on kaikissa palvelunimikkeistökokonaisuuteen kuuluvissa nimikkeistöissä sama (johtaminen / kehittäminen/ hallinto) kuvaa työyhteisön hallintoa, kehittämistyötä sekä muuta sisäistä työskentelyä. - Terveyssosiaalityön nimikkeistö sisältää toimintoja, jotka kuuluvat terveydenhuollon yksikössä työskentelevän sosiaalityöntekijän työhön. Terveydenhuollossa tapahtuva sosiaalityöntekijän ammattitoiminta poikkeaa luonteeltaan kunnan muusta sosiaalityöstä, minkä takia oma terveyssosiaalityön nimikkeistö on katsottu tarpeelliseksi. Terveyssosiaalityön nimikkeistöstä löytyvät kuitenkin samat elementit kuin Stakesissa laadituissa luokituksista "Asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus" sekä "Sosiaalityöntekijän asiakaskohtainen toimintoluokitus" kanssa (Ohjeita ja luokituksia 2/2007, Stakes). Kuntaliitto on julkaissut Terveyssosiaalityön luokituksesta painotuotteen, joka on saatavana sähköisessä muodossa Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Terveyssosiaalityön nimikkeistöä: -Tikesos-hanke: on perusteltua pitää Terveyssosiaalityön nimikkeistö omana luokituksenaan. Sekä Asiakaskohtainen sosiaalityön luokitus että Terveyssosiaalityön nimikkeistö tukevat sosiaalityötä omista näkökulmistaan. -Missä määrin terveyssosiaalityö on toteutettu potilaskertomusjärjestelmissä? Onko tälle ammattiryhmälle luotu oma kirjaamisalusta, jota muut ammattiryhmät eivät käytä? Terveyssosiaalityöntekijöillä on oma näkymänsä.

4 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 4(8) Päätösesitys: Esitettiin, että Terveyssosiaalityön nimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. b) RP: Puheterapianimikkeistö (1999, päivitys 2009) - Puheterapianimikkeistön päivitystyö on parhaillaan meneillään Kuntaliiton ja Suomen Puheterapeuttiliiton yhteistyönä. Päivitetty nimikkeistö valmistuu tammikuussa Päivitystyön toteuttavaan työryhmään kuuluvat puheterapeutti Heta Piirto (Espoon kaupunki), erikoispuheterapeutti FL Teija Arola (Kuopio, Neuron), puheterapeutti Helene Holmström (Folkhälsan Syd), erikoispuheterapeutti FL, Alisa Ikonen (Helsingin yliopisto puhetieteiden laitos), puheterapeutti Meri Kaarlonen (Espoon kaupunki) sekä nimikkeistötyön koordinoijana erityisasiantuntija Tupu Holma Kuntaliitosta. -Tavoitteena on saattaa nimikkeistö vastaamaan paremmin Kuntaliiton muiden erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen rakenteita ja periaatteita sekä ajantasaistaa sisältö. Nimikkeistön viimeisin päivitysversio lähtee lausuntokierrokselle joulukuussa Puheterapianimikkeistö tulee sisältämään viisi pääryhmää, jotka jakaantuvat alaryhmiin ja niitä tarkentaviin toimintoihin. Eri nimikkeitä tulee olemaan alaryhmissä ja yksityiskohtaisemmalla tasolla yhteensä viitisenkymmentä. Kolme ensimmäistä pääryhmää kuvaa asiakastyötä. Neljäs pääryhmä kuvaa palveluja ja toimintoja, jotka eivät liity yksittäisen asiakkaaseen, vaan ne kuvaavat laajemmin toimintaympäristöön, väestöön ja sidosryhmiin kohdistuvaa työtä. Yhdeksäs pääryhmä kuvaa työyhteisön hallintoa, kehittämistyötä sekä muuta sisäistä työskentelyä. Keskustelu koskien Puheterapianimikkeistöä: -Puheterapialla on olemassa oma näkymä. Päätösesitys: Esitettiin, että Puheterapianimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. Valmisteilla oleva päivitysversio voidaan tämän johtoryhmäkäsittelyn jälkeen viedä suoraan käsiteltäväksi Koodistopalvelun julkaisutoimikuntaan (laaturyhmä) ja mikäli se tulee hyväksytyksi, tuoda se tiedoksi Koodistopalvelun johtoryhmälle. c) RD: Ravitsemusterapianimikkeistö (2002) - Ravitsemusterapianimikkeistö laadittiin Kuntaliiton ja Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen yhteistyönä. Työryhmään kuuluivat ravitsemusterapeutit Jaana Martikainen (Vantaan kaupunki), Piritta Halttu-Dris (ammatinharjoittaja), Tuula Heikkinen (Helsinki /Koillinen tk), Kirsti Kemppainen (Kankaanpään kuntoutuskeskus), Pirjo Ketonen (Pohjois-Karjalan ks), Tuula Nuutinen (Tays), Riitta Stirkkinen (Ravitsemusterapeuttien yhdistys) sekä koordinoijana Tupu Holma (Kuntaliitto). -Ravitsemusterapianimikkeistö sisältää kuusi pääryhmää, jotka jakaantuvat alaryhmiin ja alaryhmiä tarkentaviin toimintoihin. Eri nimikkeitä on alaryhmissä ja tarkemmalla toimintojen tasolla yhteensä 59. Kolme ensimmäistä pääryhmää kuvaa asiakastyötä. Neljäs ja viides pääryhmä kuvaavat palveluja ja toimintoja, jotka eivät liity yksittäisen asiakkaaseen, vaan ne kuvaavat laajemmin toimintaympäristöön, väestöön ja sidosryhmiin kohdistuvaa työtä. Yhdeksäs pääryhmä kuvaa työyhteisön hallintoa, kehittämistyötä sekä muuta sisäistä työskentelyä. Nimikkeistö on tarkoitettu käytettäväksi paitsi terveydenhuollon organisaatioissa myös muissa ravitsemusalan organisaatioissa alan opetuksessa. Kuntaliitto on julkaissut Ravitsemusterapianimikkeistöstä painotuotteen, joka on saatavana sähköisesti Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Ravitsemusterapianimikkeistöä: -Painotuotteessa on käytössä RA-tunniste. Esitellyssä koodistopalvelinmuodossa käytetään RD-tunnistetta. Muutoksesta tulee tiedottaa ammattikunnalle koodistopalvelinjulkaisemisen yhteydessä. -Ravitsemusterapialla on olemassa oma näkymä. Päätösesitys: Esitettiin, että Ravitsemusterapianimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. d) RK: Kuntoutusohjausnimikkeistö (2003) - Kuntoutusohjausnimikkeistö laadittiin Kuntaliiton ja Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry:n yhteistyönä. Työryhmään kuuluneet kuntoutusohjaajat edustivat laajasti kuntoutusohjauksen eri alueita. Työryhmässä olivat mukana kuntoutusohjaajat Riitta Mäkilä (TAYS), Maire Toijanen (TAYS /

5 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 5(8) yhdistyksen pj), Raija Pettersson (TAYS), Kirsti Mattsen (TAYS, kuntoutussuunnittelija), Pirjo Lähteenmäki (TYKS), Ritva Lappi (HUS), Riitta Rönkkö (HUS), Marja Marttinen (PHKS), Riitta Kumpulainen (KSKS), Stina Gullberg (VKS), Sirkku Säätelä (VKS), Jari Kämäräinen (Helsingin kaupunki) sekä lehtori Ritva Kangassalo Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja kuntoutuksen yliopettaja Pirkko Perttinä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Tupu Holma Kuntaliitosta toimi luokitustyön koordinoijana. - Kuntoutusohjausnimikkeistössä on seitsemän pääryhmää, jotka jakautuvat alaryhmiin ja alaryhmät niitä tarkentaviin toimintoihin. Nimikkeitä alaryhmissä ja tarkemmalla toimintojen tasolla on yhteensä 64. Viisi ensimmäistä pääryhmää kuvaavat asiakastyötä. Kuudes pääryhmä kuvaa palveluja ja toimintoja, jotka eivät liity yksittäisen asiakkaaseen. Tämä pääryhmä sisältää kuvauksen laajemmin toimintaympäristöön, väestöön ja sidosryhmiin kohdistuvasta työstä. Yhdeksäs pääryhmä kuvaa työyhteisön hallintoa, kehittämistyötä sekä muuta sisäistä työskentelyä. Kuntaliitto on julkaissut Kuntoutusohjausnimikkeistöstä painotuotteen, joka on saatavana sähköisesti Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Kuntoutusohjausnimikkeistöä: -Kuntoutusohjauksella ei ole omaa näkymää, mutta tietojärjestelmäsovelluksiin on toteutettu KUN-näkymä, jota voidaan käyttää tässä yhteydessä. Päätösesitys: Esitettiin, että Kuntoutusohjausnimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. e) RA: Apuvälinepalvelunimikkeistö (2004) -Apuvälinepalvelunimikkeistö laadittiin Kuntaliiton ja apuvälineyksiköiden valtakunnallisen verkoston edustajien yhteistyönä. Työryhmään ovat kuuluneet apuvälineyksikön osastonhoitaja Leena Autio (TAYS), vastuuyksikön johtaja Riitta Korkiatupa ( Seinäjoen keskussairaalan apuvälinekeskus), apuvälineyksikön osastonhoitaja Ulla Kolomainen ( KSKS), Marja-Leena Viinamäki ( Länsi-Pohjan shp:n alueellinen apuvälinekeskus), apuvälineyksikön osastonhoitaja Irma Lehmusjärvi (Kymenlaakson ks), apuvälineyksikön hoitaja Heidi Solja(EKKS) sekä työskentelyn koordinoijana Tupu Holma (Kuntaliitto). -Apuvälinepalvelunimikkeistö kuvaa nimensä mukaisesti palvelutoimintaa, kun taas kansainvälinen apuvälineluokitus apuvälineitä. Apuvälinepalvelunimikkeistön seitsemän pääryhmää jakautuu alaryhmiin ja alaryhmät niitä tarkentaviin toimintoihin. Alaryhmissä ja tarkemmalla toimintojen tasolla on yhteensä 76 nimikettä. Neljä ensimmäistä pääryhmää kuvaavat asiakastyötä. Viides pääryhmä kuvaa apuvälinelogistiikkaa, joka ei aina liity yksittäisen asiakkaaseen. Kuudes pääryhmä kuvaa asiantuntijatyötä ja Yhdeksäs pääryhmä kuvaa työyhteisön hallintoa, kehittämistyötä sekä muuta sisäistä työskentelyä. -Apuvälinetoiminnassa on mukana ammattiryhmiä, joilla jo on oman alan nimikkeistö (mm. fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti). Jos apuvälinealan asiantuntija tekee työtään päätoimisesti apuvälineyksikössä, hän käyttää apuvälinepalvelunimikkeistöä. Jos muu ammattihenkilö antaa apuvälinepalveluja osana omaa työtä, käytetään oman alan nimikkeistöä. Kuntaliitto on julkaissut Apuvälinepalvelunimikkeistöstä painotuotteen, joka on saatavana sähköisesti Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Apuvälinepalvelunimikkeistöä: -Apuvälinepalvelunimikkeistön sisältämiä nimikkeitä on muissakin erityistyöntekijöiden nimikkeistöissä. Onko tässä sekaannusten mahdollisuus? Käyttöä tulee seurata. -Apuvälinepalvelulla ei ole omaa näkymää, mutta tietojärjestelmäsovelluksiin on toteutettu KUN-näkymä, jota voidaan käyttää tässä yhteydessä. Päätösesitys: Esitettiin, että Apuvälinepalvelunimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. Koska apuvälinetoimeen liittyviä asioita kirjataan muissakin nimikkeistöissä, nimikkeistön käytössä mahdollisesti ilmenneet ongelmat tulee arvioida muutaman vuoden päästä. f) RJ: Jalkaterapianimikkeistö (2004) -Jalkaterapianimikkeistö laadittiin Kuntaliiton, Suomen Jalkojenhoitajat ja Jalkaterapeutit ry:n sekä alan koulutusyksikön (Stadia) yhteistyönä. Työskentelymallina oli asiantuntijaverkosto, jonka vetäjänä toimi fysioterapian lehtori ja jalkaterapian opiskelija Sirkka Kolehmainen (Stadia). Verkoston jäseniä olivat oh Sirkka-

6 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 6(8) Liisa Tuurihalme (EPKS), lehtori Irmeli Liukkonen (Stadia), jalkaterapiakoulutuksen lehtori Riitta Saarikoski (Stadia), pj Kaisa Järveläinen (Suomen Jalkojenhoitajain ja Jalkaterapeuttien Liitto ry), jalkaterapian koulutusohjelmien opettajat lehtori Riitta Collin (Rovaniemen amk), lehtori Arja Tiippana (Mikkelin amk), ylilääkäri Matti Ojala (Stakes) sekä työskentelyn ohjaajana ja koordinoijana Tupu Holma (Kuntaliitto). -Nimikkeistön kahdeksan pääryhmää jakautuu alaryhmiin ja alaryhmät niitä tarkentaviin toimintoihin. Alaryhmissä ja tarkempien toimintojen tasolla on yhteensä 93 nimikettä. Kuusi ensimmäistä pääryhmää kuvaavat pääasiassa asiakastyötä. Seitsemäs pääryhmä kuvaa asiantuntijatyötä ja yhdeksäs pääryhmä jalkaterapeutin hallinnollista tehtäväaluetta ja kehittämistyötä. Kuntaliitto on julkaissut Jalkaterapianimikkeistöstä painotuotteen, joka on saatavana sähköisesti Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Jalkaterapianimikkeistöä: -Jalkaterapia kirjataan erityis-näkymään. Päätösesitys: Esitettiin, että Jalkaterapianimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. g) RM: Musiikkiterapianimikkeistö (2009) -Musiikkiterapianimikkeistö laadittiin Kuntaliiton sekä Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry:n yhteistyönä ja valmistui kesällä Nimikkeistötyöryhmän kuuluivat pj Jouni Aavaluoma Musiikkiterapiayhdistyksestä (HUS), musiikkiterapeutti ja psykoterapeutti Kaija Oivamäki-Tähtinen (yksityissektori) sekä työskentelyn koordinoijana Tupu Holma (Kuntaliitto). Nimikkeistöluonnokset ovat olleet jäsenistön arvioitavana laajasti sekä koulutustilaisuuksissa että yhdistyksen internet sivuilla. Nimikkeistön ammatillinen sisältö ja ammattitermistö perustuvat julkaisuun Musiikkiterapiapalvelut (Ala-Ruona, Saukko, Tarkki, 2009). Nimikkeistössä on viisi pääryhmää, jotka jakautuvat alaryhmiin ja yksi alaryhmä lisäksi yksityiskohtaisempiin toimintoihin. Nimikkeitä on alaryhmissä ja yksityiskohtaisemmalla tasolla yhteensä 40. Kolme ensimmäistä pääryhmää kuvaavat asiakastyötä. Neljäs pääryhmä kuvaa asiantuntijatyötä ja yhdeksäs pääryhmä musiikkiterapeutin kehittämistehtäviä sekä hallinnollista työtä. Kuntaliitto on julkaissut Musiikkiterapianimikkeistöstä painotuotteen, joka on saatavana sähköisesti Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Musikkiterapianimikkeistöä: -Musiikkiterapiatyötä tekevän ei välttämättä tarvitse olla terveydenhuollon ammattihenkilö. Onko musiikkiterapeutilla oikeus kirjata terveyskertomukseen? Esim. terveydenhuollon koulutuksen saaneet psykoterapeutit tarvitsevat tätä nimikkeistöä. STM:n ja Valviran edustajat eivät ole paikalla tässä kokouksessa, mikä vaikeuttaa asian päätöskäsittelyä. -Koodistopalvelun käyttötarkoituskohdassa on mahdollista määrittää Musiikkiterapianimikkeistön käyttöalue koskemaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Päätösesitys: Esitettiin, että Musiikkiterpianimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella, mikäli STM ja Valvira puoltavat hyväksyntää. Kelasta pyydetään lisäksi edustusta laajempi kannanotto. 3. Luokitukset suun kliinisen tilanteen löydösten (statuksen) rakenteiseksi kuvaamiseksi Johtava ylihammaslääkäri Jouko Kallio Espoon kaupungin Terveyspalveluista esitteli hammasmäärittelyhankkeen asiantuntijatyöryhmän tuottamat luokitukset suun kliinisen tilanteen löydösten (statuksen) rakenteiseksi kuvaamiseksi. Luokituksia esitettiin julkaistaviksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Esittely: -Esittelyn taustan osalta viitataan n kokousmuistioon, joka on saatavilla Koodistopalvelun verkkosivuilla. - Esittely ei sisällä sisältömuutoksia 1. johtoryhmäkäsittelyyn verrattuna. -Hammaslääketieteellisen tiedon rakenteistamisessa on kaksi eri tietoryhmää: tutkimustiedot ja toimenpidetiedot. Toimenpidetiedot ovat pohjana mm. tilastoinnille, maksuasetukselle, Kelan korvauksille.

7 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 7(8) -Esittelyssä olevat luokitukset kattavat lähes kaiken suun ja hampaiden tutkimuksissa syntyvän tiedon (patologia ja radiologia puuttuvat). Rakenteinen sisältö yhtenäistää tutkimuskäytännöt ja kirjaamisen sekä parantaa tiedon laatua. - Hierarkisuudella on hammaslääketieteessä suuri merkitys, koska hammaslääketieteessä käytetään monia ulottuvuuksia (esim. pinnat, karieksen syvyys). - Paikkamääritykset on tehty hammasriippuvaisiksi aina kuin mahdollista. -Koodien pitkät nimet ja selitteet puuttuvat toistaiseksi, koska pientyöryhmä ei ole pystynyt laatimaan näitä. Puuttuvat nimet pyritään täydentämään Hammaslääketieteellisen seuran (Apollonia) toimesta. Keskustelu: -Tämä osa-alue on koettu hyväksi earkisto-koekäyttömahdollisuudeksi. Asiaan liittyen on hanke vireillä. - Jatkossa olisi tärkeää saada hammashuoltoa koskevia insidenssi- ja prevalenssitietoja. -Terminologia on osittain vaikeaa. Määritelmien tuottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. - Käyttötarkoituskuvauksiin tulee kiinnittää huomiota. -Mitä hierakisuus tarkoittaa käytännössä? Käytännössä hampaita koskeva tieto saadaan esim. pintakohtaisesti ja karieskohtaisesti. - Yksittäiset osakokonaisuudet vaikuttavat hyvin valmistelluilta, mutta luokitustekniset kysymykset ovat osittain ratkaisematta. - Luokitusten käyttöä helpottamaan tulee saada tulevaisuudessa luokitusopas. Päätösesitys: Esitettiin hyväksyttäväksi tähän mennessä tehty työ. Toistaiseksi puuttuvat asiat (käyttötarkoituskuvaukset, koodien pitkät nimet, koodien selitteet/kuvaukset, luokitustekniset kysymykset) esitetään valmisteltavaksi yhdessä THL:n ylilääkäri Jorma Komulaisen kanssa. Nämä tuodaan uudelleen käsittelyyn päätettäviksi. Johtoryhmälle tiedotetaan (Jorma Komulainen) valmistelutilanteesta vuoden 2010 ensimmäisessä johtoryhmässä. 4 AR/YDIN Tupakointistatus ja AR/YDIN Nikotiiniriippuvuus luokitukset päätettäviksi Todettiin, että esittely on peruutettu ja siirretään myöhempään johtoryhmäkäsittelyyn. 5 THL ICD-10 tautiluokituksen päivitystilanne 2010 tiedoksi Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli ICD-10 tautiluokituksen päivitystilanteen johtoryhmälle. Päivityksen on määrä valmistua vuoden 2009 loppuun mennessä. Päivitystä ei julkaista täysimääräisenä, vaan koodistopalvelimella julkaistaan uudet ja poistot (sisältäen tekstimuutokset), mutta uusien koodien includeexclude-note kenttiä ei julkaista koodistopalvelimella vielä vaan myöhemmin osana include-exclude-note kenttien kokonaispäivitystä koodistopalvelimelle. ICD-10 tautiluokituksen kirjajulkaisu saadaan painatetuksi vuonna Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi Puheenjohtaja esitteli koosteen Koodistopalvelussa tapahtuneista ajankohtaisista asioista. Dokumentti liitetään johtoryhmän pöytäkirjaan ja julkaistaan Koodistopalvelun www-sivuilla yhdessä hyväksytyn pöytäkirjan kanssa. Keskusteltiin THL:n vastuulla olevan SOTE Organisaatiorekisterin tietojen julkaisemisesta. Johtoryhmä tiedusteli onko mahdollista, että KanTaan liittyvien organisaatioiden suuri määrä aiheuttaa tulevaisuudessa viiveen organisaatiorekisteritietojen julkaisemisessa? Puheenjohtaja totesi, että organisaatiotiedot viedään koodistopalvelimelle ensimmäisen kerran virkatyönä, jolloin toimintaa joudutaan resurssoimaan riittävästi, jotta selvitään kiivaimmasta liittymisvaiheesta. Koska tiedot voidaan viedä rekisteriin etukäteen, toivotaan että organisaatiot toimittaisivat tietonsa hyvissä ajoin ennen liittymishetkeään. Kela kehittää tulevaisuudessa suorapäivityksen mahdollistavan käyttöliittymän. Koodistopalvelun resurssit eivät riitä hoitamaan virkatyönä sekä uusien organisaatiotietojen lataamistyötä ja entisten tietojen päivitystyötä samanaikaisesti.

8 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 8(8) Tuotiin tiedoksi, että Koodistopalvelu valmistelee n uutta toimikautta Johtoryhmän nykyisille jäsenille ja varajäsenille lähetetään viikolla 48 sähköpostikysely johtoryhmäedustajuuksiin liittyen. 7 Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Seuraavassa johtoryhmässä käsitellään kooste Koodistopalvelun laatupoikkeamista 2009, Koodistopalvelun toimintasuunnitelma vuodelle 2010, johtoryhmän asettaminen uudelle toimikaudelle ja laaja Lomakehankkeen (LoKo) tilannekatsaus. Johtoryhmä varautuu lisäksi ottamaan käsiteltäväksi Kelan KanTa-palvelut-/ earkisto-/ e- Resepti -valmisteluihin liittyvää aineistoa ja muuta kokoukseen mennessä esiteltäväksi valmistuvaa aineistoa. 8 Muut asiat Puheenjohtaja toi tiedoksi Koodistopalvelun Julkaisutoimikunnan (Laaturyhmä) käsittelemän esityksen, jossa Avoimet rajapinnat Tekninen ryhmä esitti AR/YDIN Otsikot koodistoluokituksesta poistettaviksi kaksi otsikkoa (Hoitopalaute ja Yhteenveto), jotta koodistoluokitus noudattaa ydintieto-opas 3.0:aa. Johtoryhmä hyväksyi osaltaan esityksen saatuaan sen tiedoksi, eikä katsonut tarpeelliseksi ottaa asiaa muulla tavoin käsittelyyn. 9 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään aiemmin sovitusti perjantaina klo 10:00-13:30 THL Lintulahden toimipisteessä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40. Osastojohtaja Puheenjohtaja Kehittämispäällikkö Sihteeri Päivi Hämäläinen Sari Palojoki Liite 1 Kooste Koodistopalvelussa tapahtuneista ajankohtaisista asioista

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden palvelujen dokumentointi sähköisessä potilaskertomuksessa. Dokumentointiohje 2009

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden palvelujen dokumentointi sähköisessä potilaskertomuksessa. Dokumentointiohje 2009 Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden palvelujen dokumentointi sähköisessä potilaskertomuksessa Dokumentointiohje 2009 Seuraaville sivuille on poimittu kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden palvelujen dokumentoinnista

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt

1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt Ajankohtaista sähköisestä dokumentoinnista 1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt 4. Lakimuutokset ja aikataulut 5. Käyttöoikeudet, oikeus

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUJEN DOKUMENTOINTI

ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUJEN DOKUMENTOINTI ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUJEN DOKUMENTOINTI Ohje rakenteiseen kirjaamiseen sähköisissä potilastietojärjestelmissä Versio 1.1 /30.6.2013 versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä(t) v.0.0 2010-2012 Useita

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 14.11.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 12.11.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 12.5.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet Aaltonen Erkki

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 5.12.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 4.12.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen Erkki

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 6/2009 1(6 n kokous Aika Perjantai 28.8.2009 klo 10:00 13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Auditorio, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2010 1(10) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(9) n kokous Aika 12.5.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2011 1(11) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 6/2010 1(8) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä Koulutustapahtuma Helsinki Congress Paasitorni 27.11.2015 27.11.2015 Koodistopalvelu 1 Ohjelma 9.30- Tervetuloa tutustumaan uuteen SOTE-käyttöliittymään!

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 14.2.14 Aika 4.2.2014 klo 10.30 15.30 Paikka Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 Osallistujat Laakkonen, Anna,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS. Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset

YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS. Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset YMMÄRTÄÄKSEEN NYKYISYYTTÄ ON TUNNETTAVA HISTORIA Lähtökohdat Ensimmäinen työskentelykausi Toinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(7) n kokous Aika 11.6.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 96 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.5.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 5.5.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2010 1(10) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Auditorio, 1.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Aika 5.4.2016 kello 18:00-19:57 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Moniammatillinen ja organisaatioiden välinen yhteistyö

Moniammatillinen ja organisaatioiden välinen yhteistyö Moniammatillinen ja organisaatioiden välinen yhteistyö Sosiaalityöntekijän toimintamahdollisuudet ja asiantuntijuusvaatimukset kasvavat/ovat kasvaneet perusterveydenhuollon kuntoutusasioissa Monialaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 09:00-11:42 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistiot , ja Työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistiot , ja Työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 14.00 15.40 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat 1-8 Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistiot 13.1.2016, 5.2.2016 ja

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Monitoimijainen arviointi. Kirsti Kumpulainen Lastenpsykiatrian professori, emerita

Monitoimijainen arviointi. Kirsti Kumpulainen Lastenpsykiatrian professori, emerita Monitoimijainen arviointi Kirsti Kumpulainen Lastenpsykiatrian professori, emerita Kirsti.kumpulainen@uef.fi Lapsi- ja perhepalvelujen -muutosohjelmassa (LAPE) sekä perustason lähipalveluja että lasten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 102 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.6.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.6.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävien laitteiden nimikkeistöpäivitys

Terveydenhuollossa käytettävien laitteiden nimikkeistöpäivitys Terveydenhuollossa käytettävien laitteiden nimikkeistöpäivitys Esityksen sisältö Päivitystyön lähtökohta Sailab ry Päivitystyöryhmä Päivitystyön toteutus Nimikkeistön standardointi Suunnitelma jatkotoimista

Lisätiedot

Kirjaamissuositus Toimintaterapianimikkeistön nimikkeiden ja kansallisten otsikoiden käytöstä potilaskertomusdokumentaatiossa

Kirjaamissuositus Toimintaterapianimikkeistön nimikkeiden ja kansallisten otsikoiden käytöstä potilaskertomusdokumentaatiossa Kirjaamissuositus Toimintaterapianimikkeistön nimikkeiden ja kansallisten otsikoiden käytöstä potilaskertomusdokumentaatiossa Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry Finlands Ergoterapeutförbund rf Kirjaamissuositus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Lataa Fysioterapianimikkeistö Lataa

Lataa Fysioterapianimikkeistö Lataa Lataa Fysioterapianimikkeistö 2007 Lataa ISBN: 9789522132116 Sivumäärä: 46 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 30.73 Mb Julkaisussa esitellään vuoden 2006 aikana päivitetty fysioterapianimikkeistö sekä sen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Hei mä TOImin! päivät JAMK 4.5.15 Virpi Aralinna, ETT, TtM, NIKO työryhmän jäsen, TOI:n projektityöntekijä Esityksen sisältö Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 10/2010 1(8) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi B, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 3.2.2016 Kokoustiedot Aika: perjantaina 3.2.2017 klo 13.00 15.00 Paikka: Lautakuntien huone, Kaupungintalo Jäsenet: Kangasniemi: Mikkeli:

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 155/00.02.04/2017 39 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.3.2017 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 7.3.2017: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 196 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.11.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 10.11.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä:

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen (vastuuhenkilö) Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 68 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 28.4.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 26.4.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

1 Johdanto... 1. 2 Kohti rakenteista kirjaamista... 2. 3 Terveyssosiaalityön palveluprosessi... 4

1 Johdanto... 1. 2 Kohti rakenteista kirjaamista... 2. 3 Terveyssosiaalityön palveluprosessi... 4 TERVEYSSOSIAALITYÖN PALVELUJEN DOKUMENTOINTI - Ohje rakenteiseen kirjaamiseen sähköisissä potilastietojärjestelmissä Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Kohti rakenteista kirjaamista... 2 3 Terveyssosiaalityön

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 156 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 21.9.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 15.9.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

FYSIOTERAPIAPALVELUJEN SÄHKÖINEN DOKUMENTOINTI - ohje rakenteiseen kirjaamiseen potilastietojärjestelmässä.

FYSIOTERAPIAPALVELUJEN SÄHKÖINEN DOKUMENTOINTI - ohje rakenteiseen kirjaamiseen potilastietojärjestelmässä. FYSIOTERAPIAPALVELUJEN SÄHKÖINEN DOKUMENTOINTI - ohje rakenteiseen kirjaamiseen potilastietojärjestelmässä. Versio 1.0/1.11.2012 Tupu Holma Suomen Kuntaliitto, Sirkka-Liisa Tuurihalme Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) Aika: maanantaina 23.1.2017 klo 19. 19.40 Paikka: seurakuntatalo Läsnä: Breilin Eeva-Liisa terveydenhuollon opett. pj. Junnila Sanni

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika To klo 12.00 14.37 Kokouspaikka Frami D1, kokoustila Mega, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 34 41 Asia Sivu 34 Kokouksen avaus... 3 35 Kokousmuistio 13.3.2017

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Ma klo 12.00 12.38 Kokouspaikka Watt & Edison, Frami B, 2.krs, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 26 33 Asia Sivu 26 Kokouksen avaus... 3 27 Kokousmuistio

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö FinCC; luokituskokonaisuus Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö anneli.ensio@uku.fi FinCC: Suomalainen hoidon tarveluokitus (SHTaL) v. 2.0 -- 2.01 Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot