Kuluttajistuva B2B-verkkokauppa. Kyselytutkimus: Millainen on B2B-verkkokaupan ostaja?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajistuva B2B-verkkokauppa. Kyselytutkimus: Millainen on B2B-verkkokaupan ostaja?"

Transkriptio

1 Kuluttajistuva B2B-verkkokauppa Kyselytutkimus: Millainen on B2B-verkkokaupan ostaja?

2 Sisältö Johdanto 3 Missä B2B-ostajat asioivat nyt ja tulevaisuudessa? 5 Miksi B2B-ostajat asioivat verkossa? 6 Mistä B2B-ostajat tekevät hankintansa verkossa? 6 Mitkä tekijät vaikuttavat B2B-verkkokaupan valintaan? 7 B2B-verkkokaupan maksutavat 9 Mitä maksutapoja B2B-ostaja käyttää? 9 Mitä maksutapoja B2B-ostaja haluaisi käyttää? 10 Mitkä tekijät vaikuttavat maksutavan valintaan? 10 Miltä näyttää B2B-verkkokaupan tulevaisuus? 12 Yhteenveto 14

3 Johdanto Digitalisaatio luo valtavan mahdollisuuden B2B-yrityksille lisätä myyntiään verkossa, jos digitalisaation tuomat mahdollisuudet osataan hyödyntää. 1 Tämä vaatii kuitenkin sen, että yritys rakentaa verkkokaupan, joka palvelee B2B-ostajia henkilöitä, jotka tekevät ostoksia yrityksen puolesta ja jotka ovat kuluttajina tottuneet verkkokauppoihin, joissa asiakaskokemukseen on panostettu jo vuosia. B2B-ostamisen kuluttajistumisella tarkoitetaan sitä, että verkkoon rakennetaan aidosti asiakkaan arkea helpottavia toiminnallistuuksia. B2B-ostajat odottavat B2B-verkkokaupalta samoja ominaisuuksia kuin mihin he ovat tottuneet kuluttajina, kuten helppokäyttöisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. 2 Kuluttajistuminen tarkoittaa B2B-kauppiaan arjessa sitä, että yhä useampi ostopolku alkaa verkosta: 74 % yritysasiakkaista pitää verkosta ostamista mielekkäämpänä kuin 1 Intershop Communications AG (2016) Intershop E-Commerce Report 2016: Taking the Fast Track into the Digital Future of B2B Commerce. 2 Malmirae, P. (2016) B2B-verkkokauppatutkimus: kuluttajistuminen ja monikanavaisuus keskiössä. 3

4 myyjän kanssa keskustelua. 3 Tämän lisäksi yhä useampi B2B-päätöksentekijä aloittaa ostoprosessin verkosta, ja tämän takia on tärkeää, että verkkokauppa olisi avoin. Avoimella verkkokaupalla tarkoitetaan kaikille avointa kauppaa, jossa tuotteita voi selata ilman rekisteröitymistä ja sisään kirjautumista. Avoimen verkkokaupan etuina pidetään hakukonenäkyvyyttä ja mahdollisuutta löytää uusia asiakkaita verkossa. 4 Monet B2B-verkkokaupat vaativat edelleen rekisteröitymistä ja tunnistamista, jolloin puhutaan niin sanotuista suljetuista verkkokaupoista. Suljettuja verkkokauppoja perustellaan usein sillä, että yritykset haluavat pitää tuotteet ja niiden hinnat asiakaskohtaisina ja piilossa kilpailijoilta. Verkkokaupan pitämistä suljettuna perustellaan usein myös sillä, että verkkokaupan avaamisen uskotaan lisäävän luottotappioriskiä. 4 Suljettu B2B-verkkokauppa ei voi hyödyntää hakukonenäkyvyyttä ja sen on lähes mahdotonta tehdä uusasiakashankintaa verkossa, koska tuotteet ja palvelut, joita B2B-ostajat hakevat verkosta, eivät näy ollenkaan hakukoneen hakutuloksissa. Tämän takia B2B-verkkokauppiaan onkin hyvä pysähtyä pohtimaan: Voisiko B2B-verkkokaupan avaaminen tuoda uusia asiakkaita ja lisätä yrityksen liikevaihtoa luottoriskit halliten? Tämän kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ja miksi yritysostajat tekevät hankintoja verkossa ja mitkä ovat B2B-verkko-ostamisen tulevaisuuden näkymät. Tämä raportti tuo esille tutkimuksen keskeisimmät tutkimustulokset, ja auttaa ymmärtämään, mitä B2B-ostajat odottavat B2B-verkkokaupalta nyt ja tulevaisuudessa, ja mitkä tekijät vaikuttavat verkkokaupan valintaan. Verkossa ostamiseen liittyy keskeisesti myös maksutavat, ja tutkimuksessa tuodaan esille, millä maksutavoilla kuluttajat verkkokaupassa mielellään maksavat ja miksi. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaiset yritykset ja niissä yrityksen puolesta hankintoja tekevät henkilöt. Kysely toteutettiin helmikuussa 2016 tietokoneavusteisena kvantitatiivisena kyselynä, ja vastaajat kutsuttiin kyselyyn sähköpostin avulla. Kyselyn otantamenetelmänä oli satunnaisotanta, jossa jokaisella vastaajalla oli sama todennäköisyys tulla valituksi kyselyyn. Vastaajia kyselyssä oli 95, ja kyselyn toteuttivat yhteistyössä Enterpay Oy ja Lindorff Oy. 3 Hoar, A. & Sheldon, P. (2015) Forrester: Latest Trends in B2B E-Commerce: Strategies and Tech Investment. 4 Enterpay (2015) Verkkokaupan nykytila ja ongelmatekijät: B2B-verkkokaupan kyselytutkimus Enterpay Oy yhteistyössä Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys Ry:n kanssa. 4

5 Missä B2B-ostajat asioivat nyt ja tulevaisuudessa? Kyselytutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, kuinka moni B2B-ostajista asioi verkossa jo nyt ja tulevaisuudessa. Kyselystä selviää, että ostajat ovat jo siirtäneet hankintojansa verkkoon ja tulevat asioimaan yhä useammin verkossa tulevaisuudessa. Vastaajista 63 % tekee jo nyt vähintään neljäsosan yrityksen hankinnoista verkossa ja vuonna 2019 peräti 80 % vastaajista uskoo tekevänsä niin. Yli 80 % vastaajista uskoo tekevänsä ainakin neljäsosan hankinnoista verkosta vuonna Kuinka suuren osuuden hankinnoista arvioit tekeväsi verkossa vuonna 2019? 20 % Neljäsosan tai enemmän 80 % Alle neljäsosan Verkon suosio kasvaa myös B2B-ostamisessa, ja yhä useampi B2B-ostaja tekee hankintoja verkossa. Vaikka itse tuotetta ei lopulta hankittaisikaan verkosta, sieltä kuitenkin haetaan tietoa etukäteen. Noin 60 % vastaajista kertoo tutkivansa suurinta osaa hankinnoistaan verkossa ennen sen hankkimista muualta. Tärkeimmät syyt tuotteiden tutkimiseen verkossa ovat valikoiman laajuus verkkosivustoilla, kattava informaatio tuotteesta sekä verkon helppokäyttöisyys. Tietoa haetaan pääosin kannettavalla tietokoneella, mutta myös mobiililaitteiden suosio tiedonhakuvälineenä on selvästi lisääntynyt: puolet B2B-ostajista hakee tietoa mobiililaitteilla. Tulevaisuudessa mobiililaitteiden osuus tiedonhaussa ja ostamisessa tulee todennäköisesti kasvamaan, joten on tärkeää, että yrityksen sivut ovat mobiilioptimoidut ja toimivat tarpeeksi nopeasti, sillä jos sivu ei aukea muutamassa sekunnissa, tiedonhaku- ja ostoprosessi hankaloituu. 5

6 Miksi B2B-ostajat asioivat verkossa? Yli 60 % B2B-ostajista piti ostamisen nopeutta verkossa tärkeimpänä syynä siihen, miksi he asioivat verkossa. Lähes yhtä moni vastaajista piti tärkeimpänä tekijänä parempaa saavutettavuutta, eli verkkokaupasta löytyy asiakkaan haluamat tuotteet eikä ostaminen ole sidottu aikaan tai paikkaan. Kolmanneksi tärkeimpänä tekijänä ostajat mainitsivat kattavamman tuoteinformaation B2B-verkkokaupassa. Informaatio on saatavilla heille sopivalla hetkellä ja he voivat syventyä tuoteinformaatioon myös työajan ulkopuolella. Nopeampi prosessi, parempi saavutettavuus sekä kattavampi tuoteinformaatio ovat verkko-ostamisen suurimmat hyödyt. Edullisemmat hinnat nousivat esille vasta neljänneksi tärkeimpänä tekijänä hankintojen siirtämisessä verkkoon, ja vain puolet vastaajista piti tätä tärkeänä syynä siirtää hankintoja verkkoon. 70 % 60 % 50 % Mitkä ovat suurimmat syyt hankintojen siirtämisessä verkkokauppaan? 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Nopeampi prosessi Parempi saavutettavuus Kattavampi informaatio Edullisemmat hinnat Hankinnat helpompi jäljittää dokumentointia varten Kontaktin minimointi myyntiedustajien kanssa Emme ole siirtäneet hankintoja verkkoon Ostamisen nopeus, verkkokaupan saavutettavuus ja kattavampi tuoteinformaatio houkuttavat B2B-ostajia siirtämään hankintojaan verkkoon. Vastaaja saattoi valita tässä kysymyksessä enintään 3 vastausvaihtoehtoa. Mistä B2B-ostajat tekevät hankintansa verkossa? Suurin osa B2B-ostajista, 35 %, tekee hankintansa kuluttajasivustoilta, kuten E-Bay:sta, Amazonista tai Verkkokauppa.com:sta, ja tämä kertoo vahvasti B2B-verkkokaupan kuluttajistumisesta. Vasta toisena tulevat erityisesti yrityksille suunnatut kaupat, ja 27 % B2B-ostajista tekee hankintansa yrityksille suunnatuista verkkokaupoista. Noin 13 % B2B-ostajista tekee hankintansa valmistajan verkkosivuilta ja 12 % ostaa maahantuojan verkkosivuilta. 6

7 Yli kolmannes B2B-ostajista tekee hankintansa kuluttajasivustoilta, joka kertoo B2B-verkkokaupan kuluttajistumisesta. Verkkokaupan valintaan vaikuttaa todennäköisesti myös tuotteen tyyppi, sillä kaikkia tuotteita ei välttämättä ole saatavissa kuluttajakaupassa. Toisaalta kuluttajaverkkokaupat tarjoavat todennäköisesti paremman asiakaskokemuksen, joka puoltaa B2B-ostajien asiointia kuluttajaverkkokaupassa. On hyvä huomata, että B2B-ostaja on aina myös kuluttaja. Hän on tottunut vapaa-ajallaan tekemään hankintoja kuluttajakaupoista ja myös yritysotoksia tehdessään hän vaatii samaa helppoutta: jos yrityksille suunnatut verkkokaupat vaativat esimerkiksi ennakkorekisteröitymistä sivulle, saattaa se karkottaa potentiaalisia ostajia. 12 % 8 % 5 % 35 % Miltä verkkosivuilta teet lopulliset hankinnat? 13 % Kuluttajasivustot Yrityksille suunnattu verkkokauppa Valmistajan verkkosivut 27 % Maahantuojan verkkosivut Yhteistyökumppanien verkkosivut En tee lopullisia ostoksia verkkokaupassa Yli kolmannes B2B-ostajista tekee hankintansa kuluttajasivustoilta, mikä kertoo B2B-ostamisen kuluttajistumisesta. Tämä tulee esille myös vuonna 2015 julkaistussa Forresterin tutkimuksessa % yhdysvaltalaisista B2B-kauppiasta myönsi, että heidän asiakkaidensa asiakaskokemus on heikompi kuin Amazonin. Vastaavasti vain 18 % B2B-kauppiaista piti verkkokauppansa asiakaskokemusta heikompana kuin vastaavien B2B-verkkokauppojen. Asiakaskokemuksen merkitys korostuu myös B2B-puolella, sillä B2B-ostajat arvostavat ostamisen helppoutta, ja siirtyvät helposti monikansallisiin kuluttajaverkkokauppoihin. Mitkä tekijät vaikuttavat B2B-verkkokaupan valintaan? 67 % B2B-ostajista valitsi verkkokaupan valikoiman laajuuden ja helppokäyttöisyyden perusteella. Vain 46 % vastaajista kertoi, että tuotteiden halvat hinnat vaikuttivat tuot- 5 Forrester (2015) B2B Survey Results & Analysis: How B2B Buyers Shop, Think & Behave. Internet Retailer Webinar Series. 7

8 teen ostamiseen verkkokaupasta. Halvoilla hinnoilla ei siis voi kilpailla, jos tuotetta ei löydy verkkokaupasta tai verkkokauppa ei ole riittävän helppokäyttöinen, jotta ostaja haluaisi asioida siellä. Hintojen kanssa lähes yhtä tärkeänä tekijänä pidettiin verkkokaupan luotettavaa tuoteinformaatiota, jonka valitsi 43 % vastaajista. Valikoiman laajuus ja verkkokaupan helppokäyttöisyys menevät B2B-ostajan valintakriteereissä halpojen hintojen edelle. 80% 70% 60% Tuotteen tai palvelun hankkimiseen verkkokaupasta vaikuttavat tekijät 50% 40% 30% 20% 10% 0% Laaja valikoima Helppokäyttöisyys Halvat hinnat Luotettava informaatio Henkilökohtaiset tottumukset Hyvä palvelu B2B-ostaja on valmis kokeilemaan myös uusia verkkokauppoja, sillä vain 18 % vastaajista piti henkilökohtaista tottumusta verkkokaupan valintaan vaikuttavana tekijänä. B2B-ostajat palaavat verkkokauppaan myös samansuuntaisten kriteerien perusteella. Tärkein verkkokauppaan palaamisen kriteeri oli helppokäyttöisyys, ja 57 % vastaajista mainitsi sen. 45 % vastaajista mainitsi halvat hinnat ja 42 % kertoi luotettavan tuoteinformaation olevan syy palata verkkokauppaan. Verkkokaupan helppokäyttöisyys saa B2B-ostajat asioimaan verkkokaupassa uudelleen. Yhteenvetona voidaan sanoa, että B2B-ostajien verkkokaupan valintaan vaikuttaa verkkokaupan valikoiman laajuus ja helppokäyttöisyys sekä hinta ja luotettava tuoteinformaatio. Verkossa ei ainoastaan tehdä ostoksia, vaan sitä käytetään myös tiedonhakuun, ja tämän takia tuoteinformaation pitää olla kattavasti esillä. 8

9 B2B-verkkokaupan maksutavat B2B-verkkokaupan maksutapoja kartoittaessa vastaajilta kysyttiin, mitä maksutapoja he käyttävät B2B-verkkokaupassa maksaessaan. Jatkokysymyksenä heiltä kysyttiin, mitä maksutapoja he haluaisivat käyttää B2B-verkkokaupassa asioidessaan. Vastausvaihtoehtoina vastaajille tarjottiin B2B-verkkokaupassa yleisimmin esiintyvät maksutavat: luottokortti, lasku, verkkopankki ja PayPal. Mitä maksutapoja B2B-ostaja käyttää? Kyselyssä esitetyistä vaihtoehdoista lasku osoittautui käytetyimmäksi vaihtoehdoksi, ja 75 % vastaajista on käyttänyt laskua verkkokauppaostosten maksamiseen. Toiseksi käytetyin maksutapa oli verkkopankki, ja 68 % käyttäjistä on maksanut verkkopankissa. Kolmanneksi käytetyin maksutapa oli luottokortti, ja 63 % käyttäjistä on maksanut luottokortilla. PayPal:a on käyttänyt maksamiseen vain alle neljäsosa vastaajista. On hyvä huomata, että laskuvaihtoehtoa ei ole aina tarjolla B2B-verkkokaupan maksutavoissa tai sen käyttö vaatii rekisteröitymisen ja tunnistamisen, ja tämä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että yritysostajat ovat tottuneet käyttämään verkkopankkia ja luottokorttia B2B-ostoksia maksaessaan. 80 % 70 % 60 % Mitä maksutapoja käytät verkkoostosten maksamiseen? 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Luottokortti Lasku Verkkopankki PayPal Laskulla maksamien on B2B-ostajalle tutuin maksutapa B2B-verkkokaupassa. Vastaaja saattoi valita useamman vastausvaihtoehdon tässä kysymyksessä. 9

10 Mitä maksutapoja B2B-ostaja haluaisi käyttää? B2B-ostajat haluaisivat maksaa laskulla, jos se olisi B2B-verkkokaupassa tarjolla. 68 % vastaajista piti laskua suosituimpana maksutapana B2B-verkkokaupassa. Vastaavasti luottokortilla halusi maksaa vain viidesosa ja verkkopankilla vain reilu kymmenes vastaajista. Yksikään vastaajista ei valinnut PayPal:a suosituimmaksi maksutavaksi. 68 % B2B-ostajista piti laskua suosituimpana maksutapana B2B-verkkokaupassa. Mitä maksutapaa haluaisit käyttää verkko-ostosten maksamiseen? 20 % 12 % Lasku Luottokortti Verkkopankki 68 % B2B-ostajat haluaisivat maksaa ylivoimaisesti eniten laskulla, mikäli se olisi tarjolla. Laskun suosiota selittää se, että se on helpompi ostajalle, sillä lasku menee suoraan ostolaskujärjestelmään eikä ostajan tarvitse tehdä kululaskua toiseen järjestelmään. Myös laskun kirjanpitokäsittely talousosastolle on helpompaa, sillä ostolaskujärjestelmään kirjattu lasku on kululaskua helpompi tarkastaa. Mitkä tekijät vaikuttavat maksutavan valintaan? Kun vastaajilta kysyttiin, mitkä tekijät vaikuttavat maksutavan valintaan, he kertoivat maksuprosessin helppouden ja turvallisuuden olevan tärkeimpiä tekijöitä maksutavan valinnassa. Nämä kaksi tekijää kohosivat selvästi yli muiden vastausten, ja 57 % vastaajista piti näitä kahta tärkeimpänä maksutavan valintaan vaikuttavana tekijänä. Seuraavaksi tärkeimpinä tekijöinä mainittiin maksuajan pituus, jonka mainitsi 40 % vastaajista, sekä kirjanpidon vaatimukset, jonka mainitsi 36 % vastaajista. Maksuprosessin helppous ja turvallisuus vaikuttavat eniten maksutavan valintaan. 10

11 Tutkimuksessa nousi myös hieman yllättäen esille se, että tottumusta ei pidetä kovinkaan merkittävänä tekijänä, ja B2B-ostajat ovat valmiita kokeilemaan uusia ja erilaisia maksutapoja, jos ne ovat helppoja ja turvallisia. 60 % 50 % Maksutavan valintaan vaikuttavat tekijät 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Maksuprosessin helppous Turvallisuus Maksuajan pituus Kirjanpidon vaatimukset Maksuprosessin nopeus Tottumus Maksutapa valitaan maksuprosessin helppouden, turvallisuuden ja maksuajan perusteella. Lasku maksutapana täyttää nämä kriteerit, ja se selittää laskun suosiota maksutapana. 11

12 Miltä näyttää B2Bverkkokaupan tulevaisuus? B2B-verkkokaupan potentiaali on valtava. Yhdysvalloissa B2B-kauppa oli vuonna 2015 yli kaksinkertainen B2C-puoleen verrattuna. Tämän lisäksi B2B-verkkokaupan arvon uskotaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2019 mennessä. 6 Myös B2B-ostajat ovat siirtymässä yhä enemmän verkkoon: 63 % B2B-ostajista etsii jo nyt tietoa verkosta B2B-ostoksiinsa, ja yli puolet heistä käyttää mobiililaitteita tähän tiedonhakuun. B2B-verkkokaupassa on paljon potentiaalia, jota yritykset eivät ole vielä täysimittaisesti hyödyntäneet. Yritysostajat myös odottavat verkkokaupalta yhä enemmän. Forresterin tutkimuksessa yli puolet B2B-ostajista valitsi hakutoiminnon kehittämisen tärkeimmäksi kehityskohteeksi käyttämissään verkkokaupoissa. 7 B2B-ostaja turhautuu, jos tuotehaku löytää liikaa tuloksia tai vastaavasti ostaja ei osaa kirjoittaa tuotekoodia täysin oikein eikä saa näin yhtään osumaa. On myös hyvä huomata, että erilaiset B2B-ostajat odottavat eri ominaisuuksia hakutoiminnoilta: toinen ostaja on valmis etsimään tarkan tuotenumeron ja syöttämään sen hakukenttään, kun taas diginatiivi ostaja odottaa, että haku toimii yhtä intuitiivisesti kuin kuluttajaverkkokaupassa. Sanotaan, että B2B-verkkokaupan haun pitää palvella vähintään yhtä hyvin kuin asiantunteva myyjä puhelimessa, mielellään paremmin. 8 B2B-verkkokaupan hakutoiminnon pitää palvella vähintään yhtä hyvin kuin asiantunteva myyjä puhelimessa, jotta se luo aidosti lisäarvoa asiakkaalle. Pelkkä hakutoiminnon kehittäminen ei kuitenkaan riitä, vaan yrityksen pitää varmistua siitä, että yrityksen verkkosivuilla vierailee riittävästi nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita. Kun hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta ovat kunnossa, yrityksen tulee panostaa näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa jakamalla siellä sisältöjä tai ostamalla mainontaa siellä. Enterpayn tekemän tutkimuksen mukaan vain kolmannes avoimista verkkokaupoista markkinoi sosiaalisessa mediassa maksetun mainonnan tai sisällöntuotannon avulla, joten sosiaalisen median hyödyntämisessä on paljon potentiaalia B2B-verkkokaupoille. 9 6 Hoar, A. & Sheldon, P. (2015) Forrester: Latest Trends in B2B E-Commerce: Strategies and Tech Investment. 7 Forrester (2014) BUILDING THE B2B OMNI-CHANNEL COMMERCE PLATFORM OF THE FUTURE. 8 Mäkelä, J. (2016) B2B-verkkokaupassa hyvä tuotehaku kasvattaa liikevaihtoa. 9 Enterpay (2015) Verkkokaupan nykytila ja ongelmatekijät: B2B-verkkokaupan kyselytutkimus Enterpay Oy yhteistyössä Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys Ry:n kanssa. 12

13 Monia perinteisiä B2B-kaupan toimintamalleja voidaan siirtää myös verkkokauppaan. Yritysostajat ovat monesti tottuneet tinkaamaan ja pyytämään tarjouksia, ja tämä mahdollisuus voidaan tarjota asiakkaalle myös verkossa. Asiakas kerää tuotteet ostoskoriin ja lähettää ostoskorin sisällön B2B-verkkokaupan sähköpostiin. Vastauksena hän saa alennuskupongin, jonka avulla hän voi ostaa tuotteet edullisempaan hintaan. 10 Tällaisilla keinoilla asiakkaita voidaan palvella henkilökohtaisesti myös B2B-verkkokaupassa ja varmistua näin hyvästä asiakaskokemuksesta. Myös B2B-puolella korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän asiakkaan ostopolun tunteminen. B2B-verkkokauppa pitää integroida osaksi asiakkaan ostopolkua niin saumattomasti, että ostoprosessi etenee vaivattomasti ja maksaminen on helppoa. 11 Verkkokaupassa tulee olla tarjolla useampia maksutapoja, ja myös satunnaisten ja uusien ostajien tulee olla mahdollista maksaa laskulla. Jos asiakkaan pitää ensin soittaa tai laittaa sähköpostia yksittäistä tilausta varten, ostaminen keskeytyy hyvin helposti. 10 B2B-verkkokaupan markkinoinnissa on tärkeää ymmärtää, että yritysostajan takana on ihminen, ja sen takia puhutaan yhä enemmän H2H:stä (human-to-human). Tämän takia B2B-verkkokaupan markkinoinnissa toimivat samat keinot ja kanavat kuin kuluttajakaupassa. Uutiskirjeiden ja sosiaalisen median kautta voidaan jakaa esimerkiksi videoita, tuotearviointeja, ja artikkeleita tuotenostoista. Lisäksi tuotteet tulee tuoda verkkosivuilla niin hyvin esille, ettei asiakkaan tarvitse soittaa kysyäkseen lisätietoja, vaan hän saa varmuuden tuotteen sopivuudesta verkkosivujen kautta Miettinen, O. (2016) B2b-verkkokauppa on enemmän kuin tilauskanava Mäkelä, J. (2016) B2B-verkkokaupan pitää helpottaa työn tekemistä. 13

14 Yhteenveto Kun puhutaan B2B-verkkokaupan kuluttajistumisesta, tarkoitetaan sillä yksinkertaisesti yritysostajan arjen helpottamista. On hyvä pysähtyä miettimään, voisiko yrityksesi verkkokauppa tehdä B2B-ostajan asioinnista helpompaa. Löytyykö verkkokauppasi tuotteet hakukoneista ja voiko ostaja ostaa siltä istumalta vai vaatiko ostaminen ennakkorekisteröitymisen ja kirjautumisen? On totta, että asiakkaiden tarpeet eroavat toisistaan toimialasta ja ostajasta riippuen, ja paljon B2B-myynnistä tapahtuu vielä perinteisesti myymäläverkostoissa. Kaikki tämän kyselytutkimuksen tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että myös B2B-kauppa siirtyy yhä enemmän verkkoon. Kyselytutkimuksessa nousi esille, että yli 80 % vastaajista uskoo tekevänsä ainakin neljäsosan hankinnoista verkosta vuonna Tämä tarjoaa B2B-verkkokaupoille mahdollisuuden siirtää myyntiään verkkoon, mutta vaarana on, että B2B-ostajat siirtyvät yhä enemmän kuluttajaverkkokauppaan, sillä jo tällä hetkellä 35 % B2B-ostajista tekee hankintansa kuluttajasivustoilta. Yritysostajat vaativat B2B-verkkokaupalta yhä enemmän, joten ostajia palveleva B2B-verkkokauppa ei synny vain tilauskanavan siirtämisellä verkkoon. 14

15 Tutkimuksen mukaan puolet vastaajista hakee tietoa mobiililaitteilla, joten yrityksen verkkosivujen tulee olla mobiilioptimoidut. Vaikka lopullista tuotetta tai palvelua ei aina ostettaisikaan verkosta, yhä useampi ostopolku alkaa hakukoneista, joten yrityksen tulee varmistua siitä, että tuotteet ja palvelut näkyvät hakutuloksissa. Verkosta ostetaan, koska ostoprosessi on nopeampi, saavutettavuus on parempi ja tuoteinformaatio on kattavampaa. B2B-kaupan pitämistä suljettuna perustellaan yleensä sillä, että hinnat halutaan pitää asiakaskohtaisina ja piilossa kilpailijoilta. Tämän kyselytutkimuksen perusteella vain puolet vastaajista kertoi asioivansa verkossa edullisempien hintojen takia. Hintojen esille tuomista verkkokaupassa ei siis kannata siis pelätä, ja tarjoushintoja voidaan silti tarjota asiakkaille esimerkiksi alennuskoodien avulla. On myös hyvä huomata, että B2B-ostajien kriteereissä tuotevalikoima ja verkkokaupan helppokäyttöisyys menevät halpojen hintojen edelle. Verkkokaupan helppokäyttöisyys on erityisen tärkeää, sillä se mainittiin tärkeimpänä syynä palata B2B-verkkokauppaan. Maksaminen on tärkeä osa ostamista ja siitä pitää tehdä niin helppoa, että se on lähes huomaamatonta. Kyselytutkimuksessa nousi esille, että laskulla maksamien on B2B-ostajalle tutuin maksutapa B2B-verkkokaupassa. B2B-ostajat haluaisivat myös maksaa yhä enemmän laskulla, jos se olisi tarjolla maksutapana B2B-verkkokaupoissa: 68 % vastaajista piti laskua suosituimpana maksutapana B2B-verkkokaupassa. Tutkimuksen yhteenvetona voidaan sanoa, että B2B-verkkokauppa kuluttajistuu vauhdilla. Yritysostajat vaativat B2B-verkkokaupalta yhä enemmän sitä ostamisen helppoutta, johon he ovat tottuneet kuluttajaverkkokaupoissa. B2B-ostaja haluaa ostaa missä ja milloin vain, oli hänellä maksuvälineitä mukana tai ei. 15

16 Haluatko kasvattaa yritysmyyntiä verkossa? Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme purkamaan yritysmyynnin esteitä ja helpottaa yritysasiakkaiden asiointia verkossa. Tarjoamme Yritysmaksupalvelun B2B-verkkokauppaan, jonka avulla voit myydä laskulla myös uusille asiakkaille ilman ennakkorekisteröitymistä ja huolta luottotappioriskistä. TUTUSTU OSTAJALLE JA MYYJÄLLE KÄTEVÄÄN MAKSUTAPARATKAISUUMME profit.lindorff.fi/lasku-yritykselle-kiitos Kerromme mielellämme lisää. Puh Lindorff on johtava luotonhallinnan palveluyritys Suomessa ja Euroopassa. Yhtiö kehittää luottopäätös-, laskutus- ja perintäpalveluillaan suomalaisyritysten myyntilaskutusta ja tarjoaa joustavia maksamisen ratkaisuja verkossa.

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

B2B-verkkokaupan nykytila Suomessa

B2B-verkkokaupan nykytila Suomessa B2B-verkkokaupan nykytila Suomessa Terveuloa B2B-verkkokaupan oppaan pariin! Tässä oppaassa pureudumme B2B-verkkokaupan nykytilaan, kasvustrategioihin ja ongelmakohtiin. Jos haluat benchmarkata omaa kauppaasi

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi?

Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi? Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi? Myynnin Digiloikka, 11/5/2017 Tommi Laukkanen UEF // University of Eastern Finland Asiakkaan ostopäätösprosessi TARPEEN TUNNISTAMINEN INFORMAATION

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015 Näin teemme ostoksia verkossa 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Helppous on helppoa vai onko? Raportti lyhyesti Faktaa Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja Verkkokaupan vahva asema

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

Verkkomaksuprosessi keskeytyy. 100 henkilöä etenee kassalle

Verkkomaksuprosessi keskeytyy. 100 henkilöä etenee kassalle Klarna Perustettu vuonna 2005 verkkokauppaan tuotiin helppo ja turvallinen maksutapa, jonka ansiosta asiakkaasi saa tilaamansa tuotteet ennen niiden maksamista. Globaali markkinajohtaja jälkikäteismaksamisessa

Lisätiedot

SUOMISPORT PIKAOHJE Versio Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon.

SUOMISPORT PIKAOHJE Versio Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon. Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon. Yleistä Suomen Sulkapalloliiton kilpailulisenssit ja pelaajavakuutukset ostetaan 1.7.2017 alkaen verkko-ostona osoitteesta www.suomisport.fi Palvelun ovat toteuttaneet

Lisätiedot

www.enterpay.fi/ostajalle 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on Enterpayn yrityslasku... 3 2 Tunnistautuminen ostajana palveluun... 3 2.1 Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö... 3 2.2 Ostovaltuudeton henkilö...

Lisätiedot

www.enterpay.fi/ostajalle 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on Enterpayn yrityslasku... 3 2 Tunnistautuminen ostajana palveluun... 3 2.1 Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö... 3 2.2 Ostovaltuudeton henkilö...

Lisätiedot

"Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa"

Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa "Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa" Liiketoimintaa verkossa -seminaari 25.11.2010 Visa Palonen SOK / S-Verkkopalvelut Oy 1 Liiketoimintaa verkossa Suomen verkkokauppa 2010 Palvelut 5,444

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

HYBRIDIEN INVAASIO. Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista

HYBRIDIEN INVAASIO. Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista HYBRIDIEN INVAASIO Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista Hybridit horjuttavat kannettavien tietokoneiden valta-asemaa Euroopassa Tablet-laitteisiin kohdistuneista odotuksista huolimatta

Lisätiedot

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Wulff-Yhtiöt - markkinajohtaja Suomessa 2009 myynti tuotteet toimisto atk-oheis yritysimago NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

www.enterpay.fi/ostajalle 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on Enterpayn yrityslasku... 3 2 Tunnistautuminen ostajana palveluun... 3 2.1 Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö... 3 2.2 Ostovaltuudeton henkilö...

Lisätiedot

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa?

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Toteutimme syksyllä 2013 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa laajan selvityksen, jossa kartoitimme palveluun liittyviä odotuksia ja mieli

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa KIRSI MIKKOLA 10.11.2015 Ivalo 10.11.2015 SIVU 2 Kirsi Mikkola kirsi.mikkola@liiketoiminta.info www.facebook.com/kirsimikkola twitter.com/kirsimikkola

Lisätiedot

Sosiaalinen shoppailu tulee oletko valmis?

Sosiaalinen shoppailu tulee oletko valmis? Sosiaalinen shoppailu tulee oletko valmis? Kari Nykänen 1 17.3.2010 Public Itella sosiaaliset mediat 2 17.3.2010 Public Verkkokauppa suomessa Tavaran myynti verkkokaupassa 2008 1.4 mrd. (+8 %) Kaikista

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu 13.9.2o16 Joonatan Voltti Myyntijohtaja, perustaja joonatan.voltti@tapin.fi +358 40 7455534 FEEDBACKLY LUKUINA 2012 250k perustamisvuosi palautetta kuukaudessa

Lisätiedot

Puhuttelevat sisällöt asiakasymmärryksen avulla. Suvi #tuloslove

Puhuttelevat sisällöt asiakasymmärryksen avulla. Suvi #tuloslove Puhuttelevat sisällöt asiakasymmärryksen avulla Suvi Johansson @SuviJohansson #tuloslove 04.12.2017 Suvi Johansson Digitulkki, kasvuvauhdittaja, digitaalisen asiakaskokemuksen lähettiläs @SuviJohansson

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

Enemmän kuin maksutavat verkossa

Enemmän kuin maksutavat verkossa Enemmän kuin maksutavat verkossa Petri Itkonen Senior Sales Manager +358 403529919 petri@paytrail.com Meistä Perustettu 2007 (Suomen Verkkomaksut) Liikevaihto 2013: 4,5 m Henkilöstömäärä: 40 Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten?

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Technopolis Business Breakfast 2.9.2014 Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Vakuutustieteen yliopistonlehtori Pekka Puustinen Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. markkinointitoimet ovat nyt omassa hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen

Lisätiedot

ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA. Elmisa

ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA. Elmisa ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA Elmisa MATHM-47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto 6.2.2013 Sisällys 1 Synopsis... 3 2 Konseptisuunnitelma... 4 2.1 Menetelmiä ja malleja...

Lisätiedot

Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen

Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen VALIT-hankkeen päätösseminaari 6.11.2017 Tuija Rantala, Erikoistutkija, VTT Erilaisten kanavien hyödyntäminen digiaikana

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokauppa Numeroina Kiinan väestömäärä 1,36 miljardia Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public Kasvua verkkokauppaan kansainvälisyydestä Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii 1 17.3.2015 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta idässä Faktoja ja trendejä Venäjästä 146 M ihmistä,

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 9 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

MOBIILIMAKSAMINEN VERKKOKAUPPAAN KUINKA MAHDOLLISTAT HELPON MAKSAMISEN ÄLYPUHELIMELLA

MOBIILIMAKSAMINEN VERKKOKAUPPAAN KUINKA MAHDOLLISTAT HELPON MAKSAMISEN ÄLYPUHELIMELLA MOBIILIMAKSAMINEN VERKKOKAUPPAAN KUINKA MAHDOLLISTAT HELPON MAKSAMISEN ÄLYPUHELIMELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO 03 2. MIKSI MOBIILIMAKSAMINEN? 05 3. MITÄ VAIHTOEHTOJA? 07 4. MITEN MAHDOLLISTAT MOBIILIMAKSAMISEN

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA.

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA. . Hei Sinä! Meiltä löytyy lähes kaikkea. Toivottavasti sinulla on kärsivällisyyttä etsiä, mikä sopii sinulle parhaiten. Tällaista on usein asiakaspalvelu verkkokaupoissa. Yksi suurimmista eroista kivijalkakaupan

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Perusmyyjästä supermyyjäksi

Perusmyyjästä supermyyjäksi Perusmyyjästä supermyyjäksi Sisällysluettelo ESIPUHE 1. Myynnin syvin olemus 1.1. Ihmisen ymmärrys ostamisen taustalla 1.2. Tunteiden ja järjen paradigma 1.3. Tunne vs. järkiostamisessa 1.4. Ihmisen ymmärrys

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Voit selailla verkkokauppamme tuotteita ilman kirjautumista, mutta tilaamiseen tarvitset omat tunnukset.

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

VERKKOMAKSAMINEN. Aki Kiminki, Consultant 050 5555 114 26.2.2014

VERKKOMAKSAMINEN. Aki Kiminki, Consultant 050 5555 114 26.2.2014 VERKKOMAKSAMINEN Aki Kiminki, Consultant 050 5555 114 26.2.2014 Agenda 1. Maksutavat 2. Maksuratkaisut 3. Suositukset Maksutavat Maksutavat Verkkopankki ( pankin maksupainike ) / Ennakkomaksu Käytännössä

Lisätiedot

SveaWebPay. Sisältö. Svea Ekonomi AB, filial i Finland, Atomitie 2 c 00370 Helsinki webpay@svea.fi Puh: (09) 4242 3092

SveaWebPay. Sisältö. Svea Ekonomi AB, filial i Finland, Atomitie 2 c 00370 Helsinki webpay@svea.fi Puh: (09) 4242 3092 SveaWebPay Tämä opas kuvailee sen mitä tarvitsee tehdä, jotta pääsee nopeasti alkuun SveaWebPay maksujen kanssa. Oppaan tarkoituksena on antaa lukijalleen käsitys avautuvista mahdollisuuksista, joita maksupalvelumme

Lisätiedot

Nuoret verkkokauppaostoksilla

Nuoret verkkokauppaostoksilla Nuoret verkkokauppaostoksilla Euroopan kuluttajakeskus Saija Kivimäki Suomalaiset verkkokauppaostoksilla Suomalaiset kuluttajat ostivat tuotteita verkosta 3,2 miljardilla eurolla vuonna 2016 Suomalaiset

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Suomi Country Payment Report 16: SUOMI Maksutaparaportti on Intrum Justitian tuottama. Intrum Justitia kerää tietoa tuhansista yrityksistä Euroopassa muodostaakseen kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN Miksi kannattaa rekisteröityä? 1. Saat heti käyttöösi edullisemmat hinnat 2. Yritykset, seurat ja julkishallinto saavat käyttöön muiden maksutapojen lisäksi laskutuksen

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Lisää kauppaa. - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Lisää kauppaa. - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Lisää kauppaa - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Aiheet: 1. Mitä kaupassa oikein tapahtuu? 2. Verkkokaupan haasteet ja mahdollisuudet 3. Kuinka onnistut verkkokaupassa?

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Myynti nyt Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynti nyt Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA Myynti nyt 2017 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA Esittelykierros Mitä teet työksesi? Mitkä ovat työsi suurimmat haasteet? Työmarkkinatutkimus 2017 Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen viihtyy

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla.

Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla. WE CARE AND IT MATTERS Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla. Teleforum-seminaari 12.3.2013 Hanna Kivelä ANDERS INNO Sähköisen liiketoiminnan ammattilainen

Lisätiedot

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla.

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla. SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 8 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Kauppa osana monikanavaista verkostoa Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Sähköisen liiketoiminnan muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja kaupan toimintamalleihin 2 Sähköinen vallankumous asioinnissa

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön Google AdWords mainonta tehokäyttöön Opi tekemään hakukonemainontaa kuin ammattilaiset. Opas antaa sinulle vinkkejä, kuinka vältät sudenkuopat ja säästät mainoseurojasi sekä kuinka tavoitat asiakkaasi

Lisätiedot

Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014. Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke

Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014. Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014 Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke Kysely toteutettiin syksyn 2014 aikana Kohderyhmänä olivat aktiiviset vapakalastuksen harrastajat Metsähallituksen

Lisätiedot