NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE"

Transkriptio

1 NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa /496 Voimaantulo Tarkistettu kunnanhallituksessa /271 Voimaantulo

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA 0 Johdanto 1 Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tarpeet 2 Tilan tarve 3 Vaihtoehtoiset ratkaisut 4 Hankkeen laajuus ja alustava huonetilaohjelma 5 Laatuvaatimukset 6 Sijainti ja ympäristövaikutukset 7 Arvio kustannuksista 8 Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön 9 Rahoitussuunnitelma 10 Aikataulu

3 3 0 Johdanto Kunta voi kehittää toimintaansa ja hankkia käyttöönsä toimitiloja joko rakentamalla, ostamalla tai vuokraamalla. Tämän lisäksi voidaan peruskorjata olemassa olevia tiloja joko entiseen tai uuteen käyttöön. Kunnan talouden ja tehtävien hoito edellyttävät toiminnan kehittämisessä ja toimitilojen hankinnassa tarkkaa harkintaa tilojen määrän, laadun, toimivuuden ja kustannusten osalta. Tämä voidaan saavuttaa vain kehittämällä kunnan toiminnan laatua ja yleissuunnittelua tältä osin. Tällä tilahankkeiden ja toiminnallisten hankkeiden yleissuunnitteluohjeella pyritään parantamaan kunnan toiminnallisten hankkeiden ja tilahankkeiden suunnittelun tasoa ja yhdenmukaistamaan sitä käsitteistön, sisällön ja käytännön suorittamisen osalta. Yleissuunnittelun tavoitteena on kytkeä toiminnallisten hankkeiden ja tilahankkeiden valmistelu muuhun suunnitteluun, jaksottaa valmistelut tarkkuudeltaan ja sisällöltään eri päätöksentekovaiheiden mukaan, varmistaa erilaisten näkökohtien huomioon ottaminen ja monipuolinen asiantuntemuksen käyttö valmistelussa, korostaa toiminnallisten ja muiden lähtökohtien tavoitteiden merkitystä suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä tehdä mahdolliseksi hankkeiden johdonmukainen seuranta siten, että asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan valvoa. Yleissuunnittelun tulee sopeutua taloussuunnitelmaan. Tämä tarkoittaa, että esitettäessä hanketta talousarvioon tai taloussuunnitelmaan, siitä on laadittava tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Näin ollen yleissuunnitteluun on yleensä ryhdyttävä riittävän aikaisessa vaiheessa ennen hankkeen toteuttamista. Yleissuunnittelun yhteydessä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset. Yleissuunnittelu edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien ja kunnan johdon kesken. Ellei riittävää yhteistyötä muutoin aikaansaada, se on syytä käytännössä varmistaa muodostamalla erityinen hankeryhmä.

4 4 1 Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tarpeet Toimitilojen ja toiminnan muutoksen tarvetta perusteltaessa tuodaan esille ne näkökohdat, joiden mukaan hanke on tarpeellinen. Toimitilan tarpeeseen vaikuttavat olemassa oleva tilanne mahdollisine epäkohtineen ja toiminnan tuleva kehittämistarve, jonka perustana ovat mm. väestösuunnitteet, palvelujen muuttunut kysyntä ja lainsäädännön muutokset. 2 Tilan tarve Tilahankinnan ohella esitetään muut, vaihtoehtoiset mahdollisuudet palvelutarpeen tyydyttämiseksi sekä ne hyödyt, mitä tilan hankinnalla saavutetaan. Vaihtoehdoissa tarkastellaan myös yhteistyömahdollisuudet muiden lautakuntien ja muiden kuntien kanssa. Ehdotettava ratkaisu on yleensä perusteltava eri vaihtoehtojen vertailulla ja myös niistä suoritetuilla kustannuslaskelmilla. 3 Vaihtoehtoiset ratkaisut Toiminnan kehittämistarve ja tilahankintatapa tulee tarvittaessa perustella vaihtoehtoisista ratkaisuista suoritettujen vertailulaskelmien ja muiden tarkastelujen avulla. Vertailussa on kiinnitettävä huomiota toiminnan muutoksen ja rakennushankkeen kunnalle mahdollisesti aiheuttamiin liitännäiskustannuksiin, kuten esim. kunnallistekniikan verkostojen rakentamiseen tai henkilöstökustannuksiin. 4 Hankkeen laajuus ja alustava huonetilaohjelma Hankkeen toiminnallinen laajuus selvitetään eri kriteerein esim. kohderyhmän tai asiakasryhmän laajuudella. Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman valmistelija esittää tässä kohdin ehdotuksensa hankkeen laajuudeksi ja alustavaksi huonetilaohjelmaksi. Tässä vaiheessa tulisi voida esittää arvio hyötyalasta ja, mikäli mahdollista, kerrosalasta. (Lomake)

5 5 5 Laatuvaatimukset Tilojen tulevan käytön rakenteille ja laitteistoille asettamat erityiset laatuvaatimukset on esitettävä. Rakenteiden ja laitteiden tulisi olla kestäviä, helposti korjattavia ja niiden ympäristökuormituksen tulisi olla mahdollisimman vähäinen. Tarvittaessa on perusteltava, miksi tavanomaisesta laatutasosta on poikettava. 6 Sijainti ja ympäristövaikutukset Ehdotettavalle rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset esitetään tässä. Näiden perusteella arvioidaan ehdotettavan toimintapaikan tai rakennuspaikan yleinen soveltuvuus tarkoitukseen sekä selvitetään käyttöönoton kannalta keskeiset seikat kuten omistussuhteet, kaavoitukseen liittyvät seikat ja liittymismahdollisuus teknisiin verkostoihin. Ympäristövaikutuksissa arvioidaan rakentamisen ja toiminnan vaikutusta maisemaan ja lähialueen asumisviihtyvyyteen. Tarkastellaan hankkeen energiansäästömahdollisuudet, kotimaisten polttoaineiden käyttömahdollisuudet ja hankkeen vaikutukset autoliikenteen määrään. Lisäksi tarkastellaan jätteiden ja vedenkulutuksen minimointi sekä jätevesien asianmukainen käsittely. Selvitetään voidaanko hankkeen yhteydessä vähentää melua ja ilman pilaantumista. Toiminnallisissa hankkeissa voidaan tarkastella myös vaikutuksia sosiaaliseen ympäristöön ja -rakenteeseen. 7 Arvio kustannuksista Hankkeen kustannusten arvioinnissa voidaan käyttää apuna rakennustyyppien kokemusperäisiä kustannuksia pinta-alaa tai tilavuusyksikköä kohti. Kustannusten jakaminen eri vuosille on ilmoitettava. Investointikustannukset ja investoinnin vaikutus käyttötalouteen ilmoitetaan myös erillisellä lomakkeella, joka on tämän ohjeen liitteenä. (Lomake)

6 6 8 Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön Tässä esitetään ne taloudet seuraamukset, jotka hankkeen toteuttamisella on käyttökustannuksiin ja henkilöstöön. Tiedot esitetään myös kiinteistön tulevan ylläpidon osalta. Henkilöstökustannusten vaikutus esitetään myös erillisellä lomakkeella, joka on tämän ohjeen liitteenä. (Lomake) 9 Rahoitussuunnitelma Kustannusarvion perusteella laaditaan hankkeen rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa selvitetään miten hankkeen toteuttaminen aiotaan rahoittaa. (Lomake) 10 Aikataulu Hankkeen valmistumisajankohta on perusteltavaa toiminnan kehittämistarpeiden ja muiden vastaavien tekijöiden avulla. Eri suunnitteluvaiheisiin tarvittava aika on esitettävä ja laadittava aikataulu. (Lomake)

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3106-0 (nid.) ISBN: 978-952-13-3107-7

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

3. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2014-2017

3. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2014-2017 KIRJE VARELY/2464/04.00.03.00/2013 25.11.2013 Koulutuksen järjestäjät OHJEET VUOSILLE 2015-2018 TEHTÄVIÄ OPPILAITOSTEN PERUSTAMISHANKE-EHDOTUKSIA JA VUODEN 2014 VALTIONAVUSTUSHAKEMUKSIA VARTEN 1. Valtionapuviranomainen

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 17/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:10 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:10 ISBN 978-952-13-6061-9 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot