T E S T I K Ä Y T T Ö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T E S T I K Ä Y T T Ö"

Transkriptio

1 RT LVI KH X HANKETIETOKORTTI 09 OHJEET syyskuu (8) Tässä hanketietokortissa esitetään suunnittelutehtävän lähtötiedot ja vaativuus sekä tilaajan edellyttämä laatutaso rakennushankkeen laajuuden määrittämiseksi. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi suunnittelutarjouksien laatimista ja työmäärän arviointia varten. Kun kaikkien suunnittelijoiden käytössä ovat samat lähtö- ja laatutasotiedot, saadaan suunnittelutarjouksista keskenään vertailukelpoisia. Tämä hanketietokortti ja sen käyttöohje julkaistaan testikäyttöä varten. Hanketietokortti on tulostettavissa myös osoitteista ja SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Kohteen pääkäyttötarkoitus 1.2 Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide 1.3 Kohteen turvaluokitus 1.4 Kohteen sijainti 1.5 Toteutusmuoto 1.6 Suunnitteluaika 1.7 Tilaajan suunnittelukäytännöt 1.8 Rakennusaika 1.9 Kohteeseen valittavat suunnittelijat ja asiantuntijat 1.10 Käyttäjäsuunnittelu 1.11 Hankkeen tavoitteet 1.12 Tehdyt esiselvitykset 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS 2.1 Suunnittelukohteen vaativuusluokka 2.2 Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso 2.3 Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso (yhteinen kaikille suunnittelualoille) 2.4 Analysointien ja visualisointien vaatimustaso (valitaan ko. tehtäväluettelossa suunnitteluvaiheittain) Suunnittelijan tuottama havainnemateriaali Rakennuksen energiatodistus Energian tavoitekulutus (rakennuksen käytön aiheuttamaenergiankulutus) Olosuhde/sisäilmasto Valaistus Investointikustannukset Elinkaarikustannukset Ympäristövaikutukset HANKETIETOKORTIN KÄYTTÖ Tehtävät perustuvat SUKE-tutkimushankkeessa kehitettyihin hankevaiheiden tehtäväsisältöihin ja tuloksiin. Hankkeen valmisteluvaiheessa tilaaja asettaa hankkeen läpiviennille ja suunnittelulle tavoitteet. Suunnittelun tehtäväluetteloissa on esitetty asiantuntijatehtäviä, joissa suunnittelija voi tarvittaessa avustaa tilaajaa hankkeen valmistelussa. Hankeohjelmassa esitetään suunnittelutavoitteet, projektiohjelmassa hankkeen läpiviennin tavoitteet ja hanketietokortissa tehtäväluetteloita täsmentävä suunnittelutehtävien laajuus. Hanketietokorttia käytetään hankkeen ajan tarvittaessa täydentäen. Kommentit tehtäväluettelosta voi toimittaa osoitteeseen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Juho Kess Annankatu Helsinki. Tämän ohjeen laatimiseen ovat osallistuneet Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry Sisustusarkkitehdit SIO ry Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.

2 RT LVI KH X ohjeet 2 Hanketietokortti suunnittelutehtävän laajuuden määrittämiseksi 1 Suunnittelutehtävän lähtötiedot 1.1 Kohteen pääkäyttötarkoitus 1.2 Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide 1.3 Kohteen turvaluokitus 1.4 Kohteen sijainti 1.5 Toteutusmuoto 1.6 Suunnitteluaika 1.7 Tilaajan suunnittelukäytännöt 1.8 Rakennusaika Kohteeseen valittavat suunnittelijat ja asiantuntijat: Käyttäjäsuunnittelu 1.11 Hankkeen tavoitteet 1.12 Tehdyt esiselvitykset 2 Suunnittelutehtävän vaativuus 2.1 Suunnittelukohteen vaativuusluokka 2.2 Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso 2.3 Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso (yhteinen kaikille suunnittelualoille) 2.4 Analysointien ja visualisointien vaatimustaso (valitaan ko. tehtäväluettelossa suunnitteluvaiheittain) Suunnittelijan tuottama havainnemateriaali Rakennuksen energiatodistus Energian tavoitekulutus (rakennuksen käytön aiheuttama energiankulutus) Olosuhde/sisäilmasto Valaistus Investointikustannukset Elinkaarikustannukset Ympäristövaikutukset 1 Suunnittelutehtävän lähtötiedot Tässä hankekortissa esitetään rakennuskohteen lähtötiedot ja tilaajan edellyttämä laatutaso suunnittelutarjouksia ja niiden työmääräarviointia varten. On huomattava, että tarjoukset eivät mahdollisesti ole vertailukelpoiset, jos tarjoaja joutuu itse määrittelemään ja ilmoittamaan tarjouksessaan käyttämänsä tarjousperusteet puutteellisten lähtötietojen vuoksi. Julkisissa hankinnoissa myös hankintalaki edellyttää tehtävän määrittelemistä siten, että tarjoajat ovat tasapuolisessa asemassa. 1.1 Kohteen pääkäyttötarkoitus Ilmoita kohteen pääkäyttötarkoitus esim. F 231 Lasten päiväkodit (Tilastokeskus, Rakennusluokitus 1994): A Asuinrakennukset B Vapaa-ajan asuinrakennukset C Liikerakennukset D Toimistorakennukset E Liikenteen rakennukset F Hoitoalan rakennukset G Kokoontumisrakennukset H Opetusrakennukset J Teollisuusrakennukset K Varastorakennukset L Palo- ja pelastustoimen rakennukset M Maatalousrakennukset N Muut rakennukset 1.2 Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide Ilmoita kohteen laajuustieto (ensisijaisesti brm 2, vaihtoehtoisesti hyöty-m 2 tai m 3 ) suunnittelutehtävän työmäärän arvioimiseksi tarjousvaiheessa. Suunnittelutyön aikaiset lisäykset tai vähennykset käsitellään kunkin suunnitteluvaiheen keskihinnalla. Ilmoita myös rakennustoimenpide (uudisrakennus, saneeraus, laatutaso, paikalla rakennettava vai elementti jne.) 1.3 Kohteen turvaluokitus Ilmoita kohteelle määritelty turvaluokitus (erityisesti julkishallinnon kohteet) a - Turvaluokitusta ei ole määritelty b - Kohteen turvaluokitus on 1.4 Kohteen sijainti Tonttitiedot tai vähintään kohteen paikkakunta.

3 RT LVI KH X ohjeet Toteutusmuoto Ilmoita suunnittelutehtävän perusteina käytettävät toteutusmuodot. Esim. - kokonaisurakka - projektinjohtourakka - avoimen rakentamisen perustuvat hankintakokonaisuudet - kvr-urakka - muu urakkamuoto, mikä Rakennustekniset työt Rakennuksen runkotyöt LVI-tekniset työt Sähkötekniset työt Tele- ja turvatekniset työt Rakennusautomaatiotyöt työt/hankinnat työt/hankinnat Rakennuttajan erillishankinnat 1.6 Suunnitteluaika Ilmoita kohteen alustava suunnitteluaika. Alkaa Päättyy 1.7 Tilaajan suunnittelukäytännöt Kuvaa tässä mahdolliset suunnittelun erityisvaatimukset liittyen raportointiin, ajankäyttöselvityksien tekemiseen, virallisiin/käyttäjä/työmaa- ym. tilaajan kokouksiin jne. 1.8 Rakennusaika Ilmoita kohteen alustava rakennusaika. Alkaa Päättyy 1.9 Kohteeseen valittavat suunnittelijat ja asiantuntijat: Kohteeseen valitaan seuraavat suunnittelijat ja asiantuntijat (Jos on jo valittu, ilmoita myös nimi) Pääsuunnittelijana toimii Arkkitehti Rakennesuunnittelija GEO-suunnittelija LVI-suunnittelija LVI-suunnittelija laatii LVI-järjestelmien suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina jotka voivat vaihdella kiinteän urakan yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. LVI-suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Rakennusautomaatiosuunnittelija Rakennusautomaatiosuunnittelija laatii rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina jotka voivat vaihdella kiinteän urakan yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. Rakennusautomaatiosuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Sähkösuunnittelija Sähkösuunnittelija laatii sähkö (tele- ja turva)järjestelmien suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina jotka voivat vaihdella kiinteän urakan yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. Sähkösuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Sisustussuunnittelija Maisemasuunnittelija Energia-asiantuntija Energia-asiantuntija vastaa tarvittavista energiantuotantoon ja -käyttöön liittyvistä erikoisselvityksistä. Elinkaariasiantuntija Elinkaariasiantuntija osallistuu suunnitteluryhmän työskentelyyn kommentoiden ja ohjaten suunnitteluratkaisuja elinkaariedullisuuden, muunneltavuuden, käytettävyyden, kestävyyden jne. näkökulmasta.

4 RT LVI KH X ohjeet 4 Ympäristövaikutusten asiantuntija Ympäristövaikutusten asiantuntija laatii tyypillisesti kohteesta ympäristöluokituksen ja mahdollisen lähtötilanteen ympäristöselvityksen sekä ohjaa suunnittelua ympäristömyötäiseen suuntaan. Akustiikkasuunnittelija Akustiikkasuunnittelija osallistuu suunnitteluryhmän tyoskentelyyn sovitussa laajuudessa kommentoiden ja ohjaten suunnitteluratkaisuja niiden tilojen, rakenteiden ja muiden ratkaisujen osalta, joissa hänen asiantuntemustaan tarvitaan sekä laatii tarvittavat akustiset suunnitelmat ja ohjeet. Tiedonhallinnan asiantuntija Tiedonhallinnan asiantuntija toimii sovitussa laajuudessa asiantuntijana sovittaessa tietomallien hyödyntämisestä hankkeessa sekä tietomallien laadunvarmistuksessa, yhteensovituksessa ja suunnittelijoiden opastamisessa. Huoltokirjakoordinaattori Huoltokirjakoordinaattori vastaa sovitussa laajuudessa kiinteistön huoltokirjajärjestelmän tietojen kokoamisesta sekä niiden tuottamiseen liittyvästä ohjauksesta, ohjeistuksesta ja laadunvarmistuksesta AV-suunnittelija AV-suunnittelija laatii AV-laitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. AV-suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Keittiölaitesuunnittelija Keittiölaitesuunnittelija laatii kiinteiden keittiölaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Keittiölaitesuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Palotekninen asiantuntija Palotekninen asiantuntija selvittää arkkitehdin, paloviranomaisten ja vakuutusyhtiön kanssa rakenteelliset vaatimukset, paloalueiden rajat, savunpoistoratkaisut, palosuojausratkaisut ja poistumisvalaistusvaatimukset. Palonsammutussuunnittelija Palotekninen suunnittelija laatii sprinkleri- ja sammutuslaitossuunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina jotka voivat vaihdella kiinteän urakan yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. Palotekninen suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Sairaalalaitesuunnittelija Sairaalalaitesuunnittelija laatii kiinteiden sairaalalaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Turvasuunnittelija Turvasuunnittelija laatii turvajärjestelmien hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Turvasuunnitelma on erillinen suunnitelmakokonaisuus. Prosessisuunnittelija Prosessisuunnittelija laatii prosessilaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Prosessilaitesuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Liikennesuunnittelija Muut asiantuntijat 1.10 Käyttäjäsuunnittelu Kuvaa erillisenä käyttäjäsuunnitteluna tehtävä suunnittelu: 1.11 Hankkeen tavoitteet Tilaaja määrittelee tavoitteet hankkeelle ennen suunnittelutehtävän aloitusta. Ne voidaan esittää esimerkiksi hankeohjelmassa, tavoiteselvityksessä tai suunnitteluohjeissa. Tavoitteiden määrittelyn tulisi käsittää ainakin seuraavat asiat: - laajuus-, laatu- ja kustannustavoitteet - yleiset tavoitteet (käyttöikä, muunneltavuus, laajennettavuus jne.) - arkkitehtoniset tavoitteet - energiankulutus- ja ympäristövaikutustavoitteet - varustelutason tavoitteet (LVI-, sähkö- ja teletekniikan laajuus) - olosuhdetavoitteet (sisäilmasto, valaistus jne.) - turvallisuustavoitteet (henkilöturvallisuus, paloturvallisuus, toimintavarmuus jne.) - ylläpidon tavoitteet (huolettavuus, täydennettävyys jne.) 1.12 Tehdyt esiselvitykset Kohteessa on tehty seuraavat esiselvitykset Maaperätutkimukset Radon Kaavoitustilanne Lupatilanne Tontinmuodostuksen tilanne Haitta-ainekartoitukset Kuntotutkimukset Rakennussuojelulliset tutkimukset

5 RT LVI KH X ohjeet 5 2 Suunnittelutehtävän vaativuus 2.1 Suunnittelukohteen vaativuusluokka Pääsuunnittelijan, arkkitehti- ja rakennesuunnittelijan sekä IV- ja KVV-suunnittelutehtävien vaativuusluokitus on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet Sähkösuunnittelijan vaativuusluokituksessa voidaan käyttää esim. NSS ry:n tai FISE-luokitusta. Voit myös käyttää SKOL&RIL-vaativuusluokitusta (1 Lähtökohdiltaan ongelmaton suunnittelutehtävä, 2 Perusvaatimusten mukainen suunnittelutehtävä, 3 Vaativa suunnittelutehtävä, 4 Erityisen vaativa suunnittelutehtävä). Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu Geosuunnittelu LVI-suunnittelu Sähkösuunnittelu Sisustussuunnittelu Maisemasuunnittelu Akustiikkasuunnittelu 2.2 Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso Suunnittelutehtävä on monista osista koostuva yhdistelmä, jossa virheetön tiedonkulku ja ohjelmistoista saatava hyöty riippuu tarkoituksenmukaisesta työskentelytavasta kokonaisuutena.siksi on tarkoituksenmukaista pyrkiä samanlaiseen vaatimustasoon eri tehtävissä, ellei tästä periaatteesta ole jotain perusteltua syytä poiketa. Taso 1 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoilla 2D-pohjaisesti CAD-ohjelmistoja hyödynnetään 2D-piirtotyökaluina ilman erityisvaatimuksia. Eri suunnittelualojen väliset yhteensovitus- ja risteilytarkastelut tehdään erillisten leikkauspiirustusten avulla.jos 2D-dokumentit halutaan myös sähköisessä muodossa, määritellään niiden tiedostomuoto. Taso 2 - tasopiirustukset ja leikkauspiirustukset. Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoilla 3D-pohjaisesti CAD-ohjelmistoja hyödynnetään 3D-piirto- ja mallinnustyökaluina. Arkkitehti ja rakennesuunnittelija laativat rakennuksen mallin3d-muotoisena, mutta mallinnusvaatimuksiin kuuluu ainoastaan geometria sovitussa laajuudessa ja tarkkuudessa, rakennusosien tunnisteita tai muita tietomallinnukseen kuuluvia vaatimuksia ei ole. 2D-asiakirjojen, kuten pohjapiirustusten, julkisivujen ja leikkausten jne., tulee vastata mallia, mutta niiden ei tarvitse olla mallista generoituja. Taloteknisten järjestelmien tilankäytön ja risteilyjen kannalta tarpeelliset asennukset esitetään geometrisesti oikeilla mitoilla risteilytarkasteluja varten. Eri suunnittelualojen väliset yhteensovitus- ja risteilytarkastelut tehdään 3D-näkymien ja leikkauspiirustusten avulla. Suunnitelma tulee voida siirtää ohjelmiston alkuperäismuodossa (natiivimuoto) 3D-yhdistelmämalliin eri suunnitelmien yhteensovitusta ja teknisiä visualisointeja varten. - tason 1 tulosteiden lisäksi 3D-näkymiä tyyppiratkaisuista ja ongelmakohdista. Haluttaessa tiloista ns. fotorealistisia visualisointeja tulee niiden määrä ja laatu määritellä.

6 RT LVI KH X ohjeet 6 Taso 3 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoilla tietomallipohjaisesti Kuten taso 2, mutta käytettävien CAD-ohjelmistojen tulee olla tietomallipohjaisia ja mallinnuksessa on käytettävä asianmukaisia ohjelmistokohtaisia objekteja niin, että kaikista mallinnetuista rakennusosista ja järjestelmistä voidaan tunnistaa niiden merkitys ja tyyppi. Käytettävien ohjelmistojen tulee olla IFC-sertifioituja ja mallinnuksessa tulee noudattaa tilaajan määrittelmiä laatuohjeita, kuten Senaattikiinteistöjen tietomallinnusohjeet. - Arkkitehti- ja rakennemallien kaikkien rakennusosien tulee olla sovittujen toleranssien puitteissa mittatarkkoja ja siten mallinnettuja, että niistä voidaan generoida ainakin pääosin kunkin suunnitteluvaiheen piirustuksilta vaaditun sisällön mukaiset pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset. Muiden suunnitelma-asiakirjojen ei tarvitse olla mallista generoituja, mutta niiden sisältö ei saa olla ristiriidassa mallin sisällön kanssa. - Taloteknisten järjestelmien osalta järjestelmämalli, jota käytetään sovelluksesta riippuen mm. automaattisissa mitoitus-, tarkastus- ja tasapainotustoiminnoissa, valmistajien tuotetietojen hyödyntämisessä jne. Järjestelmämalleja on mahdollista hyödyntää myös muissa sovellusohjelmissa, mm. määrälaskennassa ja ylläpidon hallinnassa. - tason 2 tulosteiden lisäksi tila-, rakenne- ja järjestelmämallit, alkuperäismuodon lisäksi myös IFC-muodossa. Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu Geosuunnittelu LVI-suunnittelu Sähkösuunnittelu Sisustussuunnittelu Akustiikkasuunnittelu Maisemasuunnittelu 2.3 Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso (yhteinen kaikille suunnittelualoille) Taso 1 Ylläpitoa varten tarvittavat suunnitelmatiedot laaditaan dokumenttimuodossa Suunnittelun tiedonhallinnan tavoitteena on lähinnä rakentamisen onnistuminen. Ylläpidon tiedonhallinnassa ei erityisvaatimuksia. Taso 2 - ylläpitoa varten tarvittavat dokumentit. Tason 1 lisäksi kiinteistön ylläpidon hallintajärjestelmässä tarvittavat tiedot laaditaan myös sovelluksen kanssa yhteensopivassa muodossa. Suunnittelutietoja hyödynnetään ylläpidossa sovellusriippuvaisessa muodossa tietokanta- tai taulukkomuotoisesti. Käytettävät tiedostomuodot tulee sopia. Tiedonsiirtoa varten suunnittelija syöttää tiedot huoltokirjakoordinaattorin toimittamaan taulukkoon, jos suoraa linkkiä suunnittelun ja ylläpidon sovellusten välillä ei ole. - tason 1 tulosteiden lisäksi tietokanta- tai tiedonsiirtotaulukot. Taso 3 Tason 2 lisäksi tilaajan kanssa sovittavat tiedot laaditaan myös tietomallina IFC-muodossa. Kiinteistössä käytetään tai varaudutaan käyttämään kehittyneitä tietojärjestelmiä, jotka hyödyntävät suunnittelussa tuotettuja alkuperäis- (natiivi-) ja IFC-muotoisia tietomalleja. Tietomallien hyödyntäminen edellyttää suunnitteluohjelmistoilta tasoa 3. - tason 2 tulosteiden lisäksi rakennusvaiheen tiedoilla päivitetyt tila-, rakenne- ja järjestelmämallit, alkuperäismuodon lisäksi myös IFCmuodossa.

7 RT LVI KH X ohjeet Analysointien ja visualisointien vaatimustaso (valitaan ko. tehtäväluettelossa suunnitteluvaiheittain) Suunnittelijan tuottama havainnemateriaali Kuvaa tässä suunnittelijalta vaadittava havainnemateriaali esim. pienoismallit, animaatiot yms Rakennuksen energiatodistus Rakennuslupavaiheessa vaadittavaan energiaselvitykseen liitettävä energiatodistus. Esitetyillä laskentamenetelmävaihtoehdoilla on erilainen tarkkuustaso. a b c Energiatehokkuuslaskenta rakentamismääräysten, energiatodistusasetuksen ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti täyttäen tarkastelun perusvaatimukset. Tuloste - rakennuksen energiatodistus. Energiatehokkuuslaskenta soveltaen rakentamismääräyksiä, energiatodistusasetusta ja rakennusvalvonnan ohjeita täydentäen niitä muilla yksityiskohtaisemmilla laskentamenetelmillä. Tuloste - rakennuksen energiatodistus. Energiatehokkuuslaskenta käyttäen dynaamista simulointiohjelmaa. Tuloste - rakennuksen energiatodistus sekä simuloinnin tuottamat laskentatulokset Energian tavoitekulutus (rakennuksen käytön aiheuttama energiankulutus) Rakennuslupavaiheessa vaadittavaan energiaselvitykseen liitettävä selvitys rakennuksen energiankulutuksesta ja ostoenergiankulutuksesta. Rakennuksen energiankulutus kuvaa rakennuksen suunnitteluratkaisujen mukaista energiankulutusta. Esitetyillä laskentamenetelmävaihtoehdoilla on erilainen tarkkuustaso. Tämä selvitys voidaan vaatia rakennusvalvonnan taholta vaikka energiatodistusta ei vaadita. a Energiankulutuksen laskenta rakentamismääräysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti täyttäen tarkastelun perusvaatimukset. - rakennuksen energian vuositason tavoitekulutuksen määritys. b Energiankulutuksen laskenta soveltaen rakentamismääräyksiä ja rakennusvalvonnan ohjeita täydentäen niitä muilla yksityiskohtaisemmilla laskentamenetelmillä. - rakennuksen energian vuositason tavoitekulutuksen määritys. c Energiankulutuksen laskenta käyttäen dynaamista simulointiohjelmaa. Eri energiamuotojen (lämmitys, jäähdytys, sähkö) kulutus kuukausittain k i ja kulutuksen k jakaumat. - rakennuksen energian kuukausitason tavoitekulutuksen määritys Olosuhde/sisäilmasto a Ei erityisvaatimuksia Tilastollisiin tietoihin perustuva mitoitus mm. lämpökuormista ja niiden vaikutuksista. - tyyppitilakohtaiset mitoitusarviot. b Laskenta Määritetään sisäolosuhteet rakentamismääräysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. - huonelämpötilojen kuukausikeskiarvot - tyyppitilakohtaiset mitoituslaskelmat. c Olosuhdesimulointi Simuloidaan olosuhteet ja mitoitustehot tyyppitiloittain dynaamisen laskentaohjelmiston avulla. Tarkastelut ja vertailut tehdään tuntitasolla kesäja talvitilanteessa ja niissä otetaan huomioon rakenteiden, ikkunoiden, aurinkosuojausten ym. vaikutukset. - tyyppitilakohtaiset olosuhde- ja mitoituslaskelmat vuorokausitasolla. d Virtaussimulointi (CFD) Olosuhdesimulointeja täydennetään viihtyvyyden varmistamiseksi vaativissa tiloissa (korkeat aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja lämpötilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla CFD-laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid Dynamics). Vain erikseen sovitut, ilmastoinnin kannalta vaativiksi todetut tilat, jotka tulee määrittää tehtäväluettelossa. - virtaussimuloinnin visualisoinnit ja tulosten analysointi Valaistus Valaistuslaskennan tarkoituksena on varmistaa, että esitetyllä valaistusratkaisulla saavutetaan tavoitteiden mukaiset valaistustasot. Visualisoinnilla havainnollistetaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja tilojen ilmettä. Visualisointi voidaan tehdä karkeatasoisena (valinta b) tai valokuvatasoisena (valinta c). a Ei erityisvaatimuksia Lasketaan valaistukset tyyppitiloittain valaistuslaskentaohjelmistolla. - tyyppitilakohtaiset valaistuslaskelmat.

8 RT LVI KH X ohjeet 8 b c Laskenta ja visualisointi Lasketaan ja visualisoidaan valaistukset tyyppitiloittain graafisella 3D-valaistuslaskentaohjelmistolla. - tyyppitilakohtaiset valaistuslaskelmat ja karkeatasoiset tyyppitilakuvat käyttäjän kanssa sovitusta tyyppitiloista. Laskenta, simulointi ja visualisointi Lasketaan ja visualisoidaan valaistukset tyyppitiloittain 3D-valaistuslaskentaohjelmistolla. Valaistussimulointi ja visualisointi tehdään fotorealistisen 3D-simulointiohjelmiston avulla arkkitehdin laatimille tilamalleille. - tyyppitilakohtaiset valaistuslaskelmat ja ja valokuvatasoiset (fotorealistiset) tyyppitilakuvat käyttäjän kanssa sovitusta tyyppitiloista Investointikustannukset a Ei erityisvaatimuksia laskennalle Arvioidaan investointikustannukset kokemusperäisesti tilastollisten arvojen perusteella. - kokonaiskustannusarvio. b Tila- ja järjestelmäpohjainen tavoitehintalaskenta Lasketaan investointikustannukset tila- ja järjestelmäpohjaisesti kustannuslaskentaohjelmiston avulla. - kokonaiskustannusarvio jaoteltuna tiloittain tai järjestelmittäin. c Määrä- /rakennusosapohjainen laskenta Lasketaan investointikustannusarvio määrä-/rakennusosapohjaisesti pakettirekisterihinnastoa tai yksikköhintoja käyttävän kustannuslaskentaohjelmiston avulla. - kokonaiskustannusarvio jaoteltuna tiloittain, rakennusosittain tai järjestelmittäin Elinkaarikustannukset a Ei erityisvaatimuksia laskennalle Arvioidaan vuotuiset energian ja ylläpidon kustannukset tilastollisten arvojen perusteella. - energian ja ylläpidon vuosikustannusarvio. b Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu Lasketaan vertailtaville suunnitteluratkaisuille investointi-, energia-, käyttö- ja ylläpitokustannukset. c - suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusvertailut. Suunnitteluratkaisujen i elinkaarikustannusten ik laskenta Lasketaan toimeksiantoon sisältyvien suunnitteluratkaisujen investointi-, energia-, käyttö- ja ylläpitokustannukset. - rakennuksen elinkaarikustannuslaskelma Ympäristövaikutukset a Ei erityisvaatimuksia laskennalle Arvioidaan energiankäytön ympäristövaikutus tilastollisten arvojen perusteella. - arvio energiankäytön aiheuttamien päästöjen tasosta (esim. CO2). b Suunnitteluratkaisujen energiankäytön ympäristövaikutusten laskenta Lasketaan simuloidun tai lasketun energiankulutuksen ympäristövaikutus. - raportti energiankäytön aiheuttamista päästöistä (esim. CO2). c Suunnitteluratkaisujen sitoutuneen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten laskenta Lasketaan toimeksiantoon sisältyvien suunnitteluratkaisujen ympäristövaikutus. - raportti elinkaaren aikaisista päästöistä (esim. CO2).

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 OHJEET toukokuu 2013 1 (20) korvaa RT 10-10576 LVI 03-10240 KH X4-00203 ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS TURKU TURUN SEUDUN ARKKITEHDIT OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN PALVELUJA MITEN KÄYTÄT ARKKITEHDIN

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 3 2013 Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle Mari Sepponen, Jyri Nieminen & Veijo Nykänen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013 -TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 10.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki 10.5.2013 2

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJANA TOIMIVAN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN HANKESUUNNITTELUN TYÖKIRJA KORJAUSRAKENTAMISKOHTEISSA

PÄÄSUUNNITTELIJANA TOIMIVAN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN HANKESUUNNITTELUN TYÖKIRJA KORJAUSRAKENTAMISKOHTEISSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli PS 10 PÄÄSUUNNITTELIJAKURSSI 2010 PÄÄSUUNNITTELIJANA TOIMIVAN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN HANKESUUNNITTELUN TYÖKIRJA KORJAUSRAKENTAMISKOHTEISSA

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen Plaani 1 2011 Rakennuttaminen venesse -OVIVERHOKOJE TEhOKAs ELEKtRONINEN SäädIN ENERgIaa SääStäVä HELppO Ja NOpEa asentaa LuOKKaNSa HILJaISIN (55 db) MODERNIA TYYLIKKYYTTÄ ONNLINE OVIVERHOKOJEISIIN Onnline

Lisätiedot

PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI

PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI Green Building Partners Oy Kutomotie 16 00380 Helsinki FINLAND PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI P0106-100A Rakennusten elinkaarimittareiden pilotointi Green Building Council Finland ry Page 2 / 31 ESIPUHE Tässä

Lisätiedot