T E S T I K Ä Y T T Ö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T E S T I K Ä Y T T Ö"

Transkriptio

1 RT LVI KH X HANKETIETOKORTTI 09 OHJEET syyskuu (8) Tässä hanketietokortissa esitetään suunnittelutehtävän lähtötiedot ja vaativuus sekä tilaajan edellyttämä laatutaso rakennushankkeen laajuuden määrittämiseksi. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi suunnittelutarjouksien laatimista ja työmäärän arviointia varten. Kun kaikkien suunnittelijoiden käytössä ovat samat lähtö- ja laatutasotiedot, saadaan suunnittelutarjouksista keskenään vertailukelpoisia. Tämä hanketietokortti ja sen käyttöohje julkaistaan testikäyttöä varten. Hanketietokortti on tulostettavissa myös osoitteista ja SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Kohteen pääkäyttötarkoitus 1.2 Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide 1.3 Kohteen turvaluokitus 1.4 Kohteen sijainti 1.5 Toteutusmuoto 1.6 Suunnitteluaika 1.7 Tilaajan suunnittelukäytännöt 1.8 Rakennusaika 1.9 Kohteeseen valittavat suunnittelijat ja asiantuntijat 1.10 Käyttäjäsuunnittelu 1.11 Hankkeen tavoitteet 1.12 Tehdyt esiselvitykset 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS 2.1 Suunnittelukohteen vaativuusluokka 2.2 Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso 2.3 Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso (yhteinen kaikille suunnittelualoille) 2.4 Analysointien ja visualisointien vaatimustaso (valitaan ko. tehtäväluettelossa suunnitteluvaiheittain) Suunnittelijan tuottama havainnemateriaali Rakennuksen energiatodistus Energian tavoitekulutus (rakennuksen käytön aiheuttamaenergiankulutus) Olosuhde/sisäilmasto Valaistus Investointikustannukset Elinkaarikustannukset Ympäristövaikutukset HANKETIETOKORTIN KÄYTTÖ Tehtävät perustuvat SUKE-tutkimushankkeessa kehitettyihin hankevaiheiden tehtäväsisältöihin ja tuloksiin. Hankkeen valmisteluvaiheessa tilaaja asettaa hankkeen läpiviennille ja suunnittelulle tavoitteet. Suunnittelun tehtäväluetteloissa on esitetty asiantuntijatehtäviä, joissa suunnittelija voi tarvittaessa avustaa tilaajaa hankkeen valmistelussa. Hankeohjelmassa esitetään suunnittelutavoitteet, projektiohjelmassa hankkeen läpiviennin tavoitteet ja hanketietokortissa tehtäväluetteloita täsmentävä suunnittelutehtävien laajuus. Hanketietokorttia käytetään hankkeen ajan tarvittaessa täydentäen. Kommentit tehtäväluettelosta voi toimittaa osoitteeseen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Juho Kess Annankatu Helsinki. Tämän ohjeen laatimiseen ovat osallistuneet Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry Sisustusarkkitehdit SIO ry Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.

2 RT LVI KH X ohjeet 2 Hanketietokortti suunnittelutehtävän laajuuden määrittämiseksi 1 Suunnittelutehtävän lähtötiedot 1.1 Kohteen pääkäyttötarkoitus 1.2 Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide 1.3 Kohteen turvaluokitus 1.4 Kohteen sijainti 1.5 Toteutusmuoto 1.6 Suunnitteluaika 1.7 Tilaajan suunnittelukäytännöt 1.8 Rakennusaika Kohteeseen valittavat suunnittelijat ja asiantuntijat: Käyttäjäsuunnittelu 1.11 Hankkeen tavoitteet 1.12 Tehdyt esiselvitykset 2 Suunnittelutehtävän vaativuus 2.1 Suunnittelukohteen vaativuusluokka 2.2 Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso 2.3 Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso (yhteinen kaikille suunnittelualoille) 2.4 Analysointien ja visualisointien vaatimustaso (valitaan ko. tehtäväluettelossa suunnitteluvaiheittain) Suunnittelijan tuottama havainnemateriaali Rakennuksen energiatodistus Energian tavoitekulutus (rakennuksen käytön aiheuttama energiankulutus) Olosuhde/sisäilmasto Valaistus Investointikustannukset Elinkaarikustannukset Ympäristövaikutukset 1 Suunnittelutehtävän lähtötiedot Tässä hankekortissa esitetään rakennuskohteen lähtötiedot ja tilaajan edellyttämä laatutaso suunnittelutarjouksia ja niiden työmääräarviointia varten. On huomattava, että tarjoukset eivät mahdollisesti ole vertailukelpoiset, jos tarjoaja joutuu itse määrittelemään ja ilmoittamaan tarjouksessaan käyttämänsä tarjousperusteet puutteellisten lähtötietojen vuoksi. Julkisissa hankinnoissa myös hankintalaki edellyttää tehtävän määrittelemistä siten, että tarjoajat ovat tasapuolisessa asemassa. 1.1 Kohteen pääkäyttötarkoitus Ilmoita kohteen pääkäyttötarkoitus esim. F 231 Lasten päiväkodit (Tilastokeskus, Rakennusluokitus 1994): A Asuinrakennukset B Vapaa-ajan asuinrakennukset C Liikerakennukset D Toimistorakennukset E Liikenteen rakennukset F Hoitoalan rakennukset G Kokoontumisrakennukset H Opetusrakennukset J Teollisuusrakennukset K Varastorakennukset L Palo- ja pelastustoimen rakennukset M Maatalousrakennukset N Muut rakennukset 1.2 Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide Ilmoita kohteen laajuustieto (ensisijaisesti brm 2, vaihtoehtoisesti hyöty-m 2 tai m 3 ) suunnittelutehtävän työmäärän arvioimiseksi tarjousvaiheessa. Suunnittelutyön aikaiset lisäykset tai vähennykset käsitellään kunkin suunnitteluvaiheen keskihinnalla. Ilmoita myös rakennustoimenpide (uudisrakennus, saneeraus, laatutaso, paikalla rakennettava vai elementti jne.) 1.3 Kohteen turvaluokitus Ilmoita kohteelle määritelty turvaluokitus (erityisesti julkishallinnon kohteet) a - Turvaluokitusta ei ole määritelty b - Kohteen turvaluokitus on 1.4 Kohteen sijainti Tonttitiedot tai vähintään kohteen paikkakunta.

3 RT LVI KH X ohjeet Toteutusmuoto Ilmoita suunnittelutehtävän perusteina käytettävät toteutusmuodot. Esim. - kokonaisurakka - projektinjohtourakka - avoimen rakentamisen perustuvat hankintakokonaisuudet - kvr-urakka - muu urakkamuoto, mikä Rakennustekniset työt Rakennuksen runkotyöt LVI-tekniset työt Sähkötekniset työt Tele- ja turvatekniset työt Rakennusautomaatiotyöt työt/hankinnat työt/hankinnat Rakennuttajan erillishankinnat 1.6 Suunnitteluaika Ilmoita kohteen alustava suunnitteluaika. Alkaa Päättyy 1.7 Tilaajan suunnittelukäytännöt Kuvaa tässä mahdolliset suunnittelun erityisvaatimukset liittyen raportointiin, ajankäyttöselvityksien tekemiseen, virallisiin/käyttäjä/työmaa- ym. tilaajan kokouksiin jne. 1.8 Rakennusaika Ilmoita kohteen alustava rakennusaika. Alkaa Päättyy 1.9 Kohteeseen valittavat suunnittelijat ja asiantuntijat: Kohteeseen valitaan seuraavat suunnittelijat ja asiantuntijat (Jos on jo valittu, ilmoita myös nimi) Pääsuunnittelijana toimii Arkkitehti Rakennesuunnittelija GEO-suunnittelija LVI-suunnittelija LVI-suunnittelija laatii LVI-järjestelmien suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina jotka voivat vaihdella kiinteän urakan yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. LVI-suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Rakennusautomaatiosuunnittelija Rakennusautomaatiosuunnittelija laatii rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina jotka voivat vaihdella kiinteän urakan yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. Rakennusautomaatiosuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Sähkösuunnittelija Sähkösuunnittelija laatii sähkö (tele- ja turva)järjestelmien suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina jotka voivat vaihdella kiinteän urakan yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. Sähkösuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Sisustussuunnittelija Maisemasuunnittelija Energia-asiantuntija Energia-asiantuntija vastaa tarvittavista energiantuotantoon ja -käyttöön liittyvistä erikoisselvityksistä. Elinkaariasiantuntija Elinkaariasiantuntija osallistuu suunnitteluryhmän työskentelyyn kommentoiden ja ohjaten suunnitteluratkaisuja elinkaariedullisuuden, muunneltavuuden, käytettävyyden, kestävyyden jne. näkökulmasta.

4 RT LVI KH X ohjeet 4 Ympäristövaikutusten asiantuntija Ympäristövaikutusten asiantuntija laatii tyypillisesti kohteesta ympäristöluokituksen ja mahdollisen lähtötilanteen ympäristöselvityksen sekä ohjaa suunnittelua ympäristömyötäiseen suuntaan. Akustiikkasuunnittelija Akustiikkasuunnittelija osallistuu suunnitteluryhmän tyoskentelyyn sovitussa laajuudessa kommentoiden ja ohjaten suunnitteluratkaisuja niiden tilojen, rakenteiden ja muiden ratkaisujen osalta, joissa hänen asiantuntemustaan tarvitaan sekä laatii tarvittavat akustiset suunnitelmat ja ohjeet. Tiedonhallinnan asiantuntija Tiedonhallinnan asiantuntija toimii sovitussa laajuudessa asiantuntijana sovittaessa tietomallien hyödyntämisestä hankkeessa sekä tietomallien laadunvarmistuksessa, yhteensovituksessa ja suunnittelijoiden opastamisessa. Huoltokirjakoordinaattori Huoltokirjakoordinaattori vastaa sovitussa laajuudessa kiinteistön huoltokirjajärjestelmän tietojen kokoamisesta sekä niiden tuottamiseen liittyvästä ohjauksesta, ohjeistuksesta ja laadunvarmistuksesta AV-suunnittelija AV-suunnittelija laatii AV-laitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. AV-suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Keittiölaitesuunnittelija Keittiölaitesuunnittelija laatii kiinteiden keittiölaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Keittiölaitesuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Palotekninen asiantuntija Palotekninen asiantuntija selvittää arkkitehdin, paloviranomaisten ja vakuutusyhtiön kanssa rakenteelliset vaatimukset, paloalueiden rajat, savunpoistoratkaisut, palosuojausratkaisut ja poistumisvalaistusvaatimukset. Palonsammutussuunnittelija Palotekninen suunnittelija laatii sprinkleri- ja sammutuslaitossuunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina jotka voivat vaihdella kiinteän urakan yhdestä suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. Palotekninen suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Sairaalalaitesuunnittelija Sairaalalaitesuunnittelija laatii kiinteiden sairaalalaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Turvasuunnittelija Turvasuunnittelija laatii turvajärjestelmien hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Turvasuunnitelma on erillinen suunnitelmakokonaisuus. Prosessisuunnittelija Prosessisuunnittelija laatii prosessilaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot. Prosessilaitesuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Liikennesuunnittelija Muut asiantuntijat 1.10 Käyttäjäsuunnittelu Kuvaa erillisenä käyttäjäsuunnitteluna tehtävä suunnittelu: 1.11 Hankkeen tavoitteet Tilaaja määrittelee tavoitteet hankkeelle ennen suunnittelutehtävän aloitusta. Ne voidaan esittää esimerkiksi hankeohjelmassa, tavoiteselvityksessä tai suunnitteluohjeissa. Tavoitteiden määrittelyn tulisi käsittää ainakin seuraavat asiat: - laajuus-, laatu- ja kustannustavoitteet - yleiset tavoitteet (käyttöikä, muunneltavuus, laajennettavuus jne.) - arkkitehtoniset tavoitteet - energiankulutus- ja ympäristövaikutustavoitteet - varustelutason tavoitteet (LVI-, sähkö- ja teletekniikan laajuus) - olosuhdetavoitteet (sisäilmasto, valaistus jne.) - turvallisuustavoitteet (henkilöturvallisuus, paloturvallisuus, toimintavarmuus jne.) - ylläpidon tavoitteet (huolettavuus, täydennettävyys jne.) 1.12 Tehdyt esiselvitykset Kohteessa on tehty seuraavat esiselvitykset Maaperätutkimukset Radon Kaavoitustilanne Lupatilanne Tontinmuodostuksen tilanne Haitta-ainekartoitukset Kuntotutkimukset Rakennussuojelulliset tutkimukset

5 RT LVI KH X ohjeet 5 2 Suunnittelutehtävän vaativuus 2.1 Suunnittelukohteen vaativuusluokka Pääsuunnittelijan, arkkitehti- ja rakennesuunnittelijan sekä IV- ja KVV-suunnittelutehtävien vaativuusluokitus on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet Sähkösuunnittelijan vaativuusluokituksessa voidaan käyttää esim. NSS ry:n tai FISE-luokitusta. Voit myös käyttää SKOL&RIL-vaativuusluokitusta (1 Lähtökohdiltaan ongelmaton suunnittelutehtävä, 2 Perusvaatimusten mukainen suunnittelutehtävä, 3 Vaativa suunnittelutehtävä, 4 Erityisen vaativa suunnittelutehtävä). Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu Geosuunnittelu LVI-suunnittelu Sähkösuunnittelu Sisustussuunnittelu Maisemasuunnittelu Akustiikkasuunnittelu 2.2 Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso Suunnittelutehtävä on monista osista koostuva yhdistelmä, jossa virheetön tiedonkulku ja ohjelmistoista saatava hyöty riippuu tarkoituksenmukaisesta työskentelytavasta kokonaisuutena.siksi on tarkoituksenmukaista pyrkiä samanlaiseen vaatimustasoon eri tehtävissä, ellei tästä periaatteesta ole jotain perusteltua syytä poiketa. Taso 1 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoilla 2D-pohjaisesti CAD-ohjelmistoja hyödynnetään 2D-piirtotyökaluina ilman erityisvaatimuksia. Eri suunnittelualojen väliset yhteensovitus- ja risteilytarkastelut tehdään erillisten leikkauspiirustusten avulla.jos 2D-dokumentit halutaan myös sähköisessä muodossa, määritellään niiden tiedostomuoto. Taso 2 - tasopiirustukset ja leikkauspiirustukset. Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoilla 3D-pohjaisesti CAD-ohjelmistoja hyödynnetään 3D-piirto- ja mallinnustyökaluina. Arkkitehti ja rakennesuunnittelija laativat rakennuksen mallin3d-muotoisena, mutta mallinnusvaatimuksiin kuuluu ainoastaan geometria sovitussa laajuudessa ja tarkkuudessa, rakennusosien tunnisteita tai muita tietomallinnukseen kuuluvia vaatimuksia ei ole. 2D-asiakirjojen, kuten pohjapiirustusten, julkisivujen ja leikkausten jne., tulee vastata mallia, mutta niiden ei tarvitse olla mallista generoituja. Taloteknisten järjestelmien tilankäytön ja risteilyjen kannalta tarpeelliset asennukset esitetään geometrisesti oikeilla mitoilla risteilytarkasteluja varten. Eri suunnittelualojen väliset yhteensovitus- ja risteilytarkastelut tehdään 3D-näkymien ja leikkauspiirustusten avulla. Suunnitelma tulee voida siirtää ohjelmiston alkuperäismuodossa (natiivimuoto) 3D-yhdistelmämalliin eri suunnitelmien yhteensovitusta ja teknisiä visualisointeja varten. - tason 1 tulosteiden lisäksi 3D-näkymiä tyyppiratkaisuista ja ongelmakohdista. Haluttaessa tiloista ns. fotorealistisia visualisointeja tulee niiden määrä ja laatu määritellä.

6 RT LVI KH X ohjeet 6 Taso 3 Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistoilla tietomallipohjaisesti Kuten taso 2, mutta käytettävien CAD-ohjelmistojen tulee olla tietomallipohjaisia ja mallinnuksessa on käytettävä asianmukaisia ohjelmistokohtaisia objekteja niin, että kaikista mallinnetuista rakennusosista ja järjestelmistä voidaan tunnistaa niiden merkitys ja tyyppi. Käytettävien ohjelmistojen tulee olla IFC-sertifioituja ja mallinnuksessa tulee noudattaa tilaajan määrittelmiä laatuohjeita, kuten Senaattikiinteistöjen tietomallinnusohjeet. - Arkkitehti- ja rakennemallien kaikkien rakennusosien tulee olla sovittujen toleranssien puitteissa mittatarkkoja ja siten mallinnettuja, että niistä voidaan generoida ainakin pääosin kunkin suunnitteluvaiheen piirustuksilta vaaditun sisällön mukaiset pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset. Muiden suunnitelma-asiakirjojen ei tarvitse olla mallista generoituja, mutta niiden sisältö ei saa olla ristiriidassa mallin sisällön kanssa. - Taloteknisten järjestelmien osalta järjestelmämalli, jota käytetään sovelluksesta riippuen mm. automaattisissa mitoitus-, tarkastus- ja tasapainotustoiminnoissa, valmistajien tuotetietojen hyödyntämisessä jne. Järjestelmämalleja on mahdollista hyödyntää myös muissa sovellusohjelmissa, mm. määrälaskennassa ja ylläpidon hallinnassa. - tason 2 tulosteiden lisäksi tila-, rakenne- ja järjestelmämallit, alkuperäismuodon lisäksi myös IFC-muodossa. Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu Geosuunnittelu LVI-suunnittelu Sähkösuunnittelu Sisustussuunnittelu Akustiikkasuunnittelu Maisemasuunnittelu 2.3 Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso (yhteinen kaikille suunnittelualoille) Taso 1 Ylläpitoa varten tarvittavat suunnitelmatiedot laaditaan dokumenttimuodossa Suunnittelun tiedonhallinnan tavoitteena on lähinnä rakentamisen onnistuminen. Ylläpidon tiedonhallinnassa ei erityisvaatimuksia. Taso 2 - ylläpitoa varten tarvittavat dokumentit. Tason 1 lisäksi kiinteistön ylläpidon hallintajärjestelmässä tarvittavat tiedot laaditaan myös sovelluksen kanssa yhteensopivassa muodossa. Suunnittelutietoja hyödynnetään ylläpidossa sovellusriippuvaisessa muodossa tietokanta- tai taulukkomuotoisesti. Käytettävät tiedostomuodot tulee sopia. Tiedonsiirtoa varten suunnittelija syöttää tiedot huoltokirjakoordinaattorin toimittamaan taulukkoon, jos suoraa linkkiä suunnittelun ja ylläpidon sovellusten välillä ei ole. - tason 1 tulosteiden lisäksi tietokanta- tai tiedonsiirtotaulukot. Taso 3 Tason 2 lisäksi tilaajan kanssa sovittavat tiedot laaditaan myös tietomallina IFC-muodossa. Kiinteistössä käytetään tai varaudutaan käyttämään kehittyneitä tietojärjestelmiä, jotka hyödyntävät suunnittelussa tuotettuja alkuperäis- (natiivi-) ja IFC-muotoisia tietomalleja. Tietomallien hyödyntäminen edellyttää suunnitteluohjelmistoilta tasoa 3. - tason 2 tulosteiden lisäksi rakennusvaiheen tiedoilla päivitetyt tila-, rakenne- ja järjestelmämallit, alkuperäismuodon lisäksi myös IFCmuodossa.

7 RT LVI KH X ohjeet Analysointien ja visualisointien vaatimustaso (valitaan ko. tehtäväluettelossa suunnitteluvaiheittain) Suunnittelijan tuottama havainnemateriaali Kuvaa tässä suunnittelijalta vaadittava havainnemateriaali esim. pienoismallit, animaatiot yms Rakennuksen energiatodistus Rakennuslupavaiheessa vaadittavaan energiaselvitykseen liitettävä energiatodistus. Esitetyillä laskentamenetelmävaihtoehdoilla on erilainen tarkkuustaso. a b c Energiatehokkuuslaskenta rakentamismääräysten, energiatodistusasetuksen ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti täyttäen tarkastelun perusvaatimukset. Tuloste - rakennuksen energiatodistus. Energiatehokkuuslaskenta soveltaen rakentamismääräyksiä, energiatodistusasetusta ja rakennusvalvonnan ohjeita täydentäen niitä muilla yksityiskohtaisemmilla laskentamenetelmillä. Tuloste - rakennuksen energiatodistus. Energiatehokkuuslaskenta käyttäen dynaamista simulointiohjelmaa. Tuloste - rakennuksen energiatodistus sekä simuloinnin tuottamat laskentatulokset Energian tavoitekulutus (rakennuksen käytön aiheuttama energiankulutus) Rakennuslupavaiheessa vaadittavaan energiaselvitykseen liitettävä selvitys rakennuksen energiankulutuksesta ja ostoenergiankulutuksesta. Rakennuksen energiankulutus kuvaa rakennuksen suunnitteluratkaisujen mukaista energiankulutusta. Esitetyillä laskentamenetelmävaihtoehdoilla on erilainen tarkkuustaso. Tämä selvitys voidaan vaatia rakennusvalvonnan taholta vaikka energiatodistusta ei vaadita. a Energiankulutuksen laskenta rakentamismääräysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti täyttäen tarkastelun perusvaatimukset. - rakennuksen energian vuositason tavoitekulutuksen määritys. b Energiankulutuksen laskenta soveltaen rakentamismääräyksiä ja rakennusvalvonnan ohjeita täydentäen niitä muilla yksityiskohtaisemmilla laskentamenetelmillä. - rakennuksen energian vuositason tavoitekulutuksen määritys. c Energiankulutuksen laskenta käyttäen dynaamista simulointiohjelmaa. Eri energiamuotojen (lämmitys, jäähdytys, sähkö) kulutus kuukausittain k i ja kulutuksen k jakaumat. - rakennuksen energian kuukausitason tavoitekulutuksen määritys Olosuhde/sisäilmasto a Ei erityisvaatimuksia Tilastollisiin tietoihin perustuva mitoitus mm. lämpökuormista ja niiden vaikutuksista. - tyyppitilakohtaiset mitoitusarviot. b Laskenta Määritetään sisäolosuhteet rakentamismääräysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. - huonelämpötilojen kuukausikeskiarvot - tyyppitilakohtaiset mitoituslaskelmat. c Olosuhdesimulointi Simuloidaan olosuhteet ja mitoitustehot tyyppitiloittain dynaamisen laskentaohjelmiston avulla. Tarkastelut ja vertailut tehdään tuntitasolla kesäja talvitilanteessa ja niissä otetaan huomioon rakenteiden, ikkunoiden, aurinkosuojausten ym. vaikutukset. - tyyppitilakohtaiset olosuhde- ja mitoituslaskelmat vuorokausitasolla. d Virtaussimulointi (CFD) Olosuhdesimulointeja täydennetään viihtyvyyden varmistamiseksi vaativissa tiloissa (korkeat aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja lämpötilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla CFD-laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid Dynamics). Vain erikseen sovitut, ilmastoinnin kannalta vaativiksi todetut tilat, jotka tulee määrittää tehtäväluettelossa. - virtaussimuloinnin visualisoinnit ja tulosten analysointi Valaistus Valaistuslaskennan tarkoituksena on varmistaa, että esitetyllä valaistusratkaisulla saavutetaan tavoitteiden mukaiset valaistustasot. Visualisoinnilla havainnollistetaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja tilojen ilmettä. Visualisointi voidaan tehdä karkeatasoisena (valinta b) tai valokuvatasoisena (valinta c). a Ei erityisvaatimuksia Lasketaan valaistukset tyyppitiloittain valaistuslaskentaohjelmistolla. - tyyppitilakohtaiset valaistuslaskelmat.

8 RT LVI KH X ohjeet 8 b c Laskenta ja visualisointi Lasketaan ja visualisoidaan valaistukset tyyppitiloittain graafisella 3D-valaistuslaskentaohjelmistolla. - tyyppitilakohtaiset valaistuslaskelmat ja karkeatasoiset tyyppitilakuvat käyttäjän kanssa sovitusta tyyppitiloista. Laskenta, simulointi ja visualisointi Lasketaan ja visualisoidaan valaistukset tyyppitiloittain 3D-valaistuslaskentaohjelmistolla. Valaistussimulointi ja visualisointi tehdään fotorealistisen 3D-simulointiohjelmiston avulla arkkitehdin laatimille tilamalleille. - tyyppitilakohtaiset valaistuslaskelmat ja ja valokuvatasoiset (fotorealistiset) tyyppitilakuvat käyttäjän kanssa sovitusta tyyppitiloista Investointikustannukset a Ei erityisvaatimuksia laskennalle Arvioidaan investointikustannukset kokemusperäisesti tilastollisten arvojen perusteella. - kokonaiskustannusarvio. b Tila- ja järjestelmäpohjainen tavoitehintalaskenta Lasketaan investointikustannukset tila- ja järjestelmäpohjaisesti kustannuslaskentaohjelmiston avulla. - kokonaiskustannusarvio jaoteltuna tiloittain tai järjestelmittäin. c Määrä- /rakennusosapohjainen laskenta Lasketaan investointikustannusarvio määrä-/rakennusosapohjaisesti pakettirekisterihinnastoa tai yksikköhintoja käyttävän kustannuslaskentaohjelmiston avulla. - kokonaiskustannusarvio jaoteltuna tiloittain, rakennusosittain tai järjestelmittäin Elinkaarikustannukset a Ei erityisvaatimuksia laskennalle Arvioidaan vuotuiset energian ja ylläpidon kustannukset tilastollisten arvojen perusteella. - energian ja ylläpidon vuosikustannusarvio. b Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu Lasketaan vertailtaville suunnitteluratkaisuille investointi-, energia-, käyttö- ja ylläpitokustannukset. c - suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusvertailut. Suunnitteluratkaisujen i elinkaarikustannusten ik laskenta Lasketaan toimeksiantoon sisältyvien suunnitteluratkaisujen investointi-, energia-, käyttö- ja ylläpitokustannukset. - rakennuksen elinkaarikustannuslaskelma Ympäristövaikutukset a Ei erityisvaatimuksia laskennalle Arvioidaan energiankäytön ympäristövaikutus tilastollisten arvojen perusteella. - arvio energiankäytön aiheuttamien päästöjen tasosta (esim. CO2). b Suunnitteluratkaisujen energiankäytön ympäristövaikutusten laskenta Lasketaan simuloidun tai lasketun energiankulutuksen ympäristövaikutus. - raportti energiankäytön aiheuttamista päästöistä (esim. CO2). c Suunnitteluratkaisujen sitoutuneen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten laskenta Lasketaan toimeksiantoon sisältyvien suunnitteluratkaisujen ympäristövaikutus. - raportti elinkaaren aikaisista päästöistä (esim. CO2).

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto / Tilakeskus Jätkäsaaren peruskoulu SUUNNITTELUPALKKIO. 1. Taustaa

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto / Tilakeskus Jätkäsaaren peruskoulu SUUNNITTELUPALKKIO. 1. Taustaa INDEPRO OY 1 (3) Matti Kruus 17.2.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto / Tilakeskus Jätkäsaaren peruskoulu SUUNNITTELUPALKKIO 1. Taustaa Arkkitehtikilpailun 2. vaiheen työryhmään tulee kuulua arkkitehdin

Lisätiedot

Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014

Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 Tehtäväluettelot: Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 Pääsuunnittelun

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

1.7 Tilaajan suunnittelukäytännöt

1.7 Tilaajan suunnittelukäytännöt HANKETIETOKORTTI HT12 Hanketietokortissa esitetään rakennuskohteen lähtötiedot ja tilaajan edellyttämä laatutaso suunnittelun työmäärän arviointia varten. Jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia, on tarjouksen

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

AV - SUUNNITTELUTARJOUS

AV - SUUNNITTELUTARJOUS AVQ3 18.11.2007 AV - SUUNNITTELUTARJOUS Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ1 AV- SUUNNITTELUTARJOUS

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

T E S T I K Ä Y T T Ö

T E S T I K Ä Y T T Ö RT 10-10973 LVI 03-10446 KH 4-00429 TALOTEKNIIKAN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 09 OHJEET syyskuu 2009 1 (37) Tämä talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo ja sen käyttöohje julkaistaan testikäyttöä

Lisätiedot

KSE 2013 keskeiset uudistukset Konsulttisopimukset ja tehtäväluettelot. SKOL-RAKLI-TEKNOLOGIATEOLLISUUS Lahti 11.05.2015

KSE 2013 keskeiset uudistukset Konsulttisopimukset ja tehtäväluettelot. SKOL-RAKLI-TEKNOLOGIATEOLLISUUS Lahti 11.05.2015 KSE 2013 keskeiset uudistukset Konsulttisopimukset ja tehtäväluettelot SKOL-RAKLI-TEKNOLOGIATEOLLISUUS Lahti 11.05.2015 Kiinteistöjohtaminen ja aineiston käyttö YLLÄPIDON KOORDINOINTI ASIAKASYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Tietomalli korjausrakentamisessa

Tietomalli korjausrakentamisessa Tietomalli korjausrakentamisessa Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiö RTS 6.5.2008 Kari Ristolainen, projektipäällikkö, arkkitehti SAFA, Senaatti-kiinteistöt Rakennusten laadunvarmistus tietomallien avulla

Lisätiedot

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva TATE 12 Vihdoinkin valmiina? Asiantuntijaseminaari 28.11.2013 Granlund Oy Kari Kaleva TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 2012 A TARVESELVITYS B HANKESUUNNITELU TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 1995 1 TARVESELVITYS

Lisätiedot

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX OHJEET marraskuu 2014 1 (16) ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde -kilpailu

Lisätiedot

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)?

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Kaikki vastaajat (N=1) 1 87 8 73 6 N 3 1/18 15 8 Jokin muu, mikä: Talotekniikka yleisesti (LVIS)

Lisätiedot

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJELMA 1(9)

SUUNNITTELUOHJELMA 1(9) SUUNNITTELUOHJELMA 1(9) Roihupellon kampus SUUNNITTELUOHJELMA 1 YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA Hankkeen nimi Käyntiosoite Hankenumero 8050002 Kohdenumero 4390 Roihupellon kampus (Stadin ammattiopisto),

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJELMA 1(9) Roihupellon kampus SUUNNITTELUOHJELMA 1 YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

SUUNNITTELUOHJELMA 1(9) Roihupellon kampus SUUNNITTELUOHJELMA 1 YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA SUUNNITTELUOHJELMA 1(9) Roihupellon kampus SUUNNITTELUOHJELMA 1 YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA Hankkeen nimi Käyntiosoite Hankenumero 8050002 Kohdenumero 4390 Roihupellon kampus (Stadin ammattiopisto),

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 12.2.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen periaate talotekniikassa TATE 12 tehtäväluettelon

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennussimulointi tänään Simuloinnin käyttö suunnittelussa lisääntyy Olosuhdevaatimukset

Lisätiedot

PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12

PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO 12 RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 OHJEET toukokuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10764 LVI 03-10331 KH X4-00301 12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

MX6 Energia - Energiatehokkuus

MX6 Energia - Energiatehokkuus - Energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden kehitys, suunnittelu ja analysointi MX6 Energia on energiatehokkuuden suunnitteluohjelma, joka tuottaa virallisen energiatodistuksen sekä muita analysointiraportteja.

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kouvolan kaupunki, Tilaliikelaitos 15.9.2010 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 1 Tilaliikelaitos 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde Kouvolan kaupungissa

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Jyväskylä 11.12.2017 Jaana Matilainen> Jyväskylä> 11.12.2017 1 RT-ohjeet suunnittelu- ja

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan

Lisätiedot

Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy

Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian

Lisätiedot

RTS 17:8 ELINK17 ELINKAARIASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK17 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET 19.6.

RTS 17:8 ELINK17 ELINKAARIASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK17 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET 19.6. 19.6.2017 ELINKAARIASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK17 RTS 17:8 OHJEET xxxxkuu 2017 1 (XX) korvaa RT 10-11170 LVI 03-10554 KH X4-00562 ELINK17 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSSUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi, DI Timo Lod Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

Senaatti kiinteistöjen mallivaatimukset Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Kiinteistöjen omistajan näkökulma

Senaatti kiinteistöjen mallivaatimukset Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Kiinteistöjen omistajan näkökulma Senaatti kiinteistöjen mallivaatimukset Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Kiinteistöjen omistajan näkökulma Suomen buildingsmart foorumin perustaminen 31.1.2007 luotettava kumppani ja innovatiivinen

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalot hankintaklinikan tulokset

Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalot hankintaklinikan tulokset Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalot hankintaklinikan tulokset Tulosseminaari 20.08.2013 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI Klinikan työprosessi ja aikataulu Mediatiedote 4/2012

Lisätiedot

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Betonipäivät 2014 Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Ilkka Romo Skanska Oy 1 Tietomallintaminen Skanskassa Skanska mallinnuttaa suunnittelijoilla pääsääntöisesti kaikki omat projektikehityshankkeensa

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala:

Lisätiedot

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti Helsingin rakennusvalvontavirasto edellyttää pihasuunnitelman laatimista pääsääntöisesti kaikissa rakennushankkeissa.

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02.

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02. UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki 12.02.2014 Ismo Tawast Uuden RAK 12 -tehtäväluettelon tavoitteita Erityisalojen suunnittelijoiden

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ AVQ2 18.11.2007 AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ2 AV- SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja Energiatehokkuus elinkaarimalleissa Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo 4.10.2017 Pekka Mairinoja Sisältö: Elinkaarihankkeen määritelmä Elinkaarihankkeen vaiheet Energiatehokkuus elinkaarimallissa:

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015, RAKLI Perttu Valtonen, Sweco PM Oy 1 Mitä tietoa suunnitelma sisältää?

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Yleiset tietomallivaatimukset 2012 YTV versio 1.0 Osa 12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana

Yleiset tietomallivaatimukset 2012 YTV versio 1.0 Osa 12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana YTV Osan 12 laatija Insinööritoimisto Olof Granlund Oy: Markku Jokela, Tuomas Laine, Reijo Hänninen Alkusanat Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen COBIM kehittämishankkeen

Lisätiedot

CASE ASUNTO MERITULLINKATU 22 HANKEINFO KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN TEKES TYÖPAJA 11.9.2013

CASE ASUNTO MERITULLINKATU 22 HANKEINFO KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN TEKES TYÖPAJA 11.9.2013 CASE ASUNTO MERITULLINKATU 22 HANKEINFO KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN TEKES TYÖPAJA 11.9.2013 Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy Projektinjohtaja Juuso Hämäläinen ASUNTO MERITULLINKATU 22 KOHTEEN

Lisätiedot

s u u n n i t t e l i j a

s u u n n i t t e l i j a s u u n n i t t e l i j a Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat (Pohjatutkija)

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin nyt kolmannentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin nyt kolmannentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin

Lisätiedot

Rakentamismääräykset 2012

Rakentamismääräykset 2012 Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut

Lisätiedot

1(12) SUUNNITTELUOHJELMA PYLKÖNMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS 5.1.2016. Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi

1(12) SUUNNITTELUOHJELMA PYLKÖNMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS 5.1.2016. Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi 1(12) SUUNNITTELUOHJELMA PYLKÖNMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS 5.1.2016 Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi SUUNNITTELUOHJELMA 2 Pylkönmäen koulun peruskorjauksen suunnitteluohjelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tuotemalleista raportoivaan kiinteistöön Taloinfo. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Reijo Hänninen Toimitusjohtaja

Tuotemalleista raportoivaan kiinteistöön Taloinfo. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Reijo Hänninen Toimitusjohtaja Tuotemalleista raportoivaan kiinteistöön Taloinfo Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Reijo Hänninen Toimitusjohtaja Tekes-Vera-seminaari 13.3. 2003 Dipoli, Espoo Taloinfon osapuolet Tilaaja ja käyttäjä:

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin nyt kahdennentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin nyt kahdennentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t

Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja kiinteistöjen hallinta Kari Ristolainen, johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 30.3.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Kiinteistöjen tila tiedontarpeet

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015 Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että

Lisätiedot

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 TOKA -projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, (myös rakennuksen

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala. Tulevaisuuden sairaala. Kari Kaleva Granlund Oy

Uusi Lastensairaala. Tulevaisuuden sairaala. Kari Kaleva Granlund Oy Uusi Lastensairaala Tulevaisuuden sairaala Kari Kaleva Granlund Oy Uusi Lastensairaala Rakennuttaja/omistaja Kiinteistö Oy Uusi lastensairaala Bruttopinta-ala n. 47 500 brm 2 Tilavuus n. 230 000 m 3 Kustannusarvio

Lisätiedot

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Rakennesuunnittelutoimisto työpaikkana 1 Mitä on rakennesuunnittelijan työ? Rakennuksen tulee kestää sille kohdistuvat kuormat ja ympäristörasitukset koko rakenteen

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Kysely tehtiin huhtikuussa 2013. Kyselyn toteuttivat Rakennustietosäätiö RTS ja Suomen buildingsmart yhteistyössä RIBA Enterprises Ltd:n kanssa.

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot