Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) Helsinki Telephone:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl."

Transkriptio

1 Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) Helsinki Telephone:

2 Usein kysyttyä AvoHILMOsta

3 Marjut Frantsi-Lankia, Valeria Kerkkä, Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen, Satu Vuorio ja THL Helsingissä

4 Sisällys 1 Hoitoonpääsy Ensikäyntimerkinnät Hoidon tarpeen arviointi Terveystarkastukset Neuvola-asetuksen mukaiset tarkastukset Muut terveystarkastukset Lääkärintodistukset Neuvola Äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Terapiapalvelut Fysioterapia Muut terapiapalvelut Kotihoito ja kotisairaanhoito Työterveyshuolto Ajanvaraus, päivystys ja muut yhteydenotot Kävijäryhmät Käyntisyyt ja toimenpiteet Lääkitys ja rokotukset Jatkohoito Ostopalvelut, palveluseteli Perheneuvola Luokitukset Muu palaute... 23

5 1 Hoitoonpääsy Koskeeko hoidonsaatavuustietojen täyttäminen myös terveyskeskuksessa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä? Sosiaalityöntekijän sosiaalityö ei kuulu hoidonsaatavuuden tarkastelun piiriin. Koskettaako hoidon saatavuuden seuranta myös fysioterapiaa? Hoidon saatavuus koskettaa kaikkia perusterveydenhuollon avopalveluita, myös fysioterapiaa, mikäli sitä annetaan avopalveluna. 1.1 Ensikäyntimerkinnät Onko neuvolan jokainen ikätarkastus ensikäynti? Esimerkiksi jos lapsi tulee neuvolaan 2- vuotiskontrolliin, niin onko tällöin kyse ensikäynnistä? Jokaista ikätarkastusta ei kirjata ensikäynniksi. Ensikäynti on ensimmäinen käynti lastenneuvolassa, ja tämä on usein kotikäynti vastasyntyneen luona. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa, joissa annetaan aika vuoden päähän, merkitään jatkohoidoksi SPAT1339 Uusi vastaanottoaika. Yleensä ottaen ensikäynti on asiakkaan ensimmäinen käynti kyseisellä palveluntuottajalla uuden ongelman tai asian vuoksi. Määräaikaisissa terveystarkastuksissa ensimmäistä tarkastusta lukuun ottamatta kyse ei ole uudesta ongelmasta tai asiasta. Vanhemmat tulevat lapsensa kanssa 4-kuukautistarkastukseen ja ovat täyttäneet Audit-kyselyn. Molemmille vanhemmille kirjataan laaja lastenneuvolakäynti, mutta onko tämä ensikäynti? Miten menetellään seuraavalla kerralla, kun vanhemmat tuovat vanhemman lapsensa 4- vuotistarkastukseen? Onko ensikäynti-merkintä lapsi-, perhe- vai palvelutapahtumakohtainen? Ensikäynniksi kirjataan ensimmäinen lastenneuvolakirjaus, joka vanhemmalle tehdään. Kaikissa muissa sitä seuraavissa käynneissä ensikäyntikirjaus on E=ei. Ensikäynti on lapsikohtainen Mikä on kouluterveydenhuollon laajan tai määräaikaistarkastuksen ensikäynti? Kirjataanko jatkotoiminnoksi "ei jatkotoimenpidettä", jos kontrollia ei tarvita ja seuraavana vuonna on vain tarkastus? Tarvitaanko yhteydenottolomaketta neuvolassa/kouluterveydenhuollossa? Ensimmäisen luokan ensimmäinen käynti kouluterveydenhuollossa kirjataan ensikäynniksi. Muut tarkastusohjelman mukaiset käyntimerkinnät: "ensikäynti: E=ei". Jatkohoitokoodi on SPAT1339. Yhteydenottolomake tarvitaan myös neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Kun äiti tulee raskauden takia ensimmäistä kertaa äitiysneuvolaan, niin onko aina kyseessä ensikäynti, vaikka kyseessä ei olisi äidin ensimmäinen raskaus? Raskauksissa kyseessä on jokaisen raskauden kohdalla ensimmäinen käynti ensikäynti. Samoin jos raskaana oleva muuttaa paikkakunnalle muualta kesken raskauden, on ensimmäinen äitiysneuvolakäynti uudella paikkakunnalla ensikäynti. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

6 1.2 Hoidon tarpeen arviointi Kirjataanko päihde- tai mielenterveysyksikössä yhteydenottotiedot ja hoidontarpeenarviointi, jos asiakas soittaa tai tulee paikalle? Tekevätkö myös psykologit nämä kirjaukset? Tiedot kirjataan myös näissä yksiköissä, ja kirjaaminen koskee myös psykologeja. Mitä kirjataan hoidon tarpeen arvioinnin tulokseksi, kun asiakas kieltäytyy tarjotusta ajasta? Pidentävätkö em. tapaukset tilastoituvaa hoitoonpääsyaikaa terveyskeskuksessa? Tarjotusta ajasta kieltäytyminen kirjataan koodilla Y29 Tarjottu aika ei sovi asiakkaalle. Nämä tapaukset eivät pidennä hoitoonpääsyn aikaa. Hoitoonpääsyn seurantatietoihin otetaan AvoHILMO-oppaan mukaisesti hoidon tarpeen arvioinnin tulos - luokituksen luokat Y18 ja Y22. Näin siis luokituksen luokat Y19, Y21 ja Y29 (mukaan lukien tapaukset, joissa tarjottu aika ei sovi asiakkaalle) jäävät pois hoitotakuun seuranta-aineistosta. Asiakas tulee potilastoimiston luukulle esittämään asiaansa. Kyseessä on uusi vaiva, asia on sairaanhoidollinen ja ei-kiireellinen. Miten kirjataan hoidonsaatavuus ja mikä on yhteydenottotapa? Hoidon tarpeen arvioinnista kirjataan ajankohtatiedot, hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaneen ammattihenkilön ammatti, hoidon kiireellisyys-, käynnin luonne-, ensikäynti- sekä hoidon tarpeen arvioinnin tulos -luokitusten mukaiset tiedot. Tässä tapauksessa kirjataan käynnin luonteeksi sairaanhoito, käynnin kiireellisyydeksi ei-kiireellinen, ensikäynti uuden vaivan vuoksi ja yhteydenottotavaksi käynti vastaanotolla sekä annetaan vastaanottoaika. Miten kirjataan, jos yhteydenotto tulee ei-ammattihenkilölle, joka antaa ajan terveydenhuollon ammattihenkilölle hoidon tarpeen arviointia varten? Miten ammattihenkilö jatkaa tästä, eli onko hoidon tarpeen arviointia varten annettu vastaanottoaika jo käynti, vai miten tilastoidaan? Entä jos hoitoakaan ei vielä aloiteta samalla kertaa, vaan varataan aika lääkärille? Mikäli vastaanotolla tehdään ainoastaan hoidon tarpeen arviointi, ammattihenkilö tilastoi vain hoidon tarpeen arvioinnin mukaiset tiedot. Tämä ei ole vastaanottokäynti. Käynnin toteutumistiedot tilastoi kuvatussa tapauksessa lääkäri sitten, kun vastaanottaa potilaan. Potilas hakeutuu vastaanotolle ompelua vaativan haavan vuoksi. Hoitaja tekee aluksi hoidon tarpeen arvioinnin ja tämän jälkeen avustaa lääkäriä toimenpiteessä. Merkitäänkö tällöin hoitajalle avustava vai oma käynti? Jos hoitaja ohjaa arvioinnin jälkeen potilaan suoraan lääkärille, niin kyseessä on avustava suorite. Asiakas on ottanut yhteyttä ei-kiireellisestä, sairaanhoidollisesta ensikontaktista vastaanotolle, jossa on kirjattu yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi sekä annettu vastaanottoaika. Asiakas soittaa myöhemmin ja haluaa siirtää aikaansa myöhemmäksi. Mitä tapahtuu hoitoon pääsyn tiedoille? Pitääkö aikaisemmin aloitettu seuranta lopettaa eli sulkea palvelukokonaisuus/hoitokokonaisuus ja aloittaa tästä uudesta puhelusta/ajanvarauksesta? Aiempi vastaanottoaika perutaan koodilla Y30 Asiakkaasta johtuva syy ja asiakkaalle annetaan uusi aika. Tällöin kyseinen kontakti poistuu automaattisesti hoitoon pääsyn aikamäärien mittauksista. Käynti tulee perua yllä olevalla koodilla, sillä muuten hoitoon pääsyn tietoja kirjautuu virheellisesti. Perutun ajan tilalle annetusta uudesta annetusta ajasta ei seurata hoitoonpääsy-tietoja. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

7 2 Terveystarkastukset 2.1 Neuvola-asetuksen mukaiset tarkastukset Miten laaja terveystarkastus tilastoidaan, jos terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät tarkastukset tehdään eri aikaan? Vaikuttaako tilastointiin, jos tarkastusten välissä on vuodenvaihde? Sekä terveydenhoitaja että lääkäri tilastoivat laajan terveystarkastuksen sinä päivänä, kun tarkastus tehdään. THL pystyy tarkistamaan henkilötunnuksen perusteella, onko samalle henkilölle merkitty laaja terveystarkastus sekä lääkärin että terveydenhoitajan tekemänä. Vuodenvaihde tai tarkastusten välillä oleva aika ei vaikuta tilastointiin. Kirjataanko vanhempien läsnäolo neuvola-asetuksen mukaisessa laajassa terveystarkastuksessa myös vanhempien tietoihin? Entä kirjaavatko sekä lääkäri että terveydenhoitaja vanhemmille osallistumisen tarkastukseen? Mikäli on tarvetta kirjata vanhempaan liittyviä tietoja, esimerkiksi AUDIT-kyselyn, sekä terveydenhoitaja että lääkäri kirjaavat molemmat vanhemman tietoihin osallistumisen terveystarkastukseen. Tarkoitetaanko palvelutapahtumalla aina yksittäistä käyntiä, vaikka kyse olisi yksi käynti neuvolaasetuksen mukaisesta terveystarkastuksesta? Palvelutapahtuma tarkoittaa yhtä käyntiä. Miten kirjataan äitiysneuvolassa tehtävät muut kuin laajat terveystarkastukset? Terveystarkastukset kirjataan koodilla SPAT1196 Normaaliraskauden seuranta. kirjataan koodilla SPAT1197 Laaja äitiysneuvolatarkastus. Laajat tarkastukset Voidaanko käynti äitiysneuvolassa kirjata laajaksi tarkastukseksi, jos äidillä ei ole puolisoa, joka voisi olla mukana tarkastuksessa? Entä voidaanko käynti kirjata laajaksi, jos mukana on joku muu läheinen, esimerkiksi ystävä tai äiti? Kyllä, kun tarkastus sisältää perheen hyvinvoinnin kartoituksen (voimavarat ym.), ja sen toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Onko neuvolan jokainen ikätarkastus ensikäynti? Esimerkiksi jos lapsi tulee neuvolaan 2- vuotiskontrolliin, niin onko tällöin kyse ensikäynnistä? Jokaista ikätarkastusta ei kirjata ensikäynniksi. Ensikäynti on ensimmäinen käynti lastenneuvolassa, ja tämä on usein kotikäynti vastasyntyneen luona. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa, joissa annetaan aika vuoden päähän, merkitään jatkohoidoksi SPAT1339 Uusi vastaanottoaika. Yleensä ottaen ensikäynti on asiakkaan ensimmäinen käynti kyseisellä palveluntuottajalla uuden ongelman tai asian vuoksi. Määräaikaisissa terveystarkastuksissa ensimmäistä tarkastusta lukuun ottamatta kyse ei ole uudesta ongelmasta tai asiasta. Lastenneuvolassa järjestetään ryhmätapaamisia, joihin kutsutaan äiti, isä ja 6kk:n ikäinen lapsi. Ryhmään osallistuu useita perheitä ja tilaisuuden järjestävät terveydenhoitaja ja suuhygienisti. Tilaisuuden yhteisen osuuden lisäksi terveyden hoitaja mittaa, punnitsee sekä tarvittaessa rokottaa vauvat. Millä tavalla tällainen käynti tilastoidaan? Kyseessä on kävijäryhmä 3 Ryhmäkäynti, jonka molemmat ammattihenkilöt kirjaavat järjestelmään. Tämän lisäksi terveydenhoitaja kirjaa mittatiedot ja rokotuksen, terveystarkastuksen koodilla SPAT1315 Lasten ja nuorten määräaikainen terveystarkastus ja jatkohoitotiedon SPAT1339 Uusi vastaanottoaika. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

8 Vanhemmat tulevat lapsensa kanssa 4-kuukautistarkastukseen ja ovat täyttäneet Audit-kyselyn. Molemmille vanhemmille kirjataan laaja lastenneuvolakäynti, mutta onko tämä ensikäynti? Miten menetellään seuraavalla kerralla, kun vanhemmat tuovat vanhemman lapsensa 4- vuotistarkastukseen? Onko ensikäynti-merkintä lapsi-, perhe- vai palvelutapahtumakohtainen? Ensikäynniksi kirjataan ensimmäinen lastenneuvolakirjaus, joka lapselle tehdään. Kaikissa muissa sitä seuraavissa käynneissä ensikäyntikirjaus on E=ei. Ensikäynti-merkintä on lapsikohtainen. Mikä on kouluterveydenhuollon laajan tai määräaikaistarkastuksen ensikäynti? Kirjataanko jatkotoiminnoksi "ei jatkotoimenpidettä", jos kontrollia ei tarvita ja seuraavana vuonna on vain tarkastus? Tarvitaanko yhteydenottolomaketta neuvolassa/kouluterveydenhuollossa? Ensimmäisen luokan ensimmäinen käynti kouluterveydenhuollossa kirjataan ensikäynniksi. Muut tarkastusohjelman mukaiset käyntimerkinnät: "ensikäynti: E=ei". Jatkohoitokoodi on SPAT1339. Yhteydenottolomake tarvitaan myös neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Mitä SPAT-koodeja käytetään, kun tehdään terveystarkastus ensimmäisen vuoden opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa? Entä, jos tarkastus tehdään erityisopetuksessa olevalle opiskelijalle toisena vuonna? Ensimmäisenä vuonna tehtävässä tarkastuksessa kyseessä on SPAT vuoden terveystarkastus, erityinen tarve, toinen aste. Toisen vuoden tarkastus taas on SPAT opiskeluvuoden terveystarkastus, toinen aste. Mitä tarkoittaa yksilöllisen tarpeen mukaan tehty terveystarkastus? Yksilöllisen tarpeen mukaisella tarkastuksella viitataan terveystarkastukseen, joka tehdään lakisääteisten tarkastusten lisäksi opiskelijalle ns. ylimääräisenä tarkastuksena jonkin erityisen ongelman vuoksi. (Lähde: Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, 338/2011, 6 ) Miten ammattikorkeakoulussa kirjataan terveystarkastus, jossa opiskelija ohjataan lääkärille? Kyseessä on SPAT1366 Terveyskyselyyn perustuva terveystarkastus. Jatkohoidoksi kirjataan jatkohoito- SPAT-koodi 1341 Ohjaus lääkärille. Opiskeluterveydenhuollossa tehtävän terveyskyselyn perusteella havaitaan, että terveystarkastus ei ole opiskelijalle tarpeellinen. Tehdäänkö tästä merkintä opiskelijan potilaskertomukseen? Tarvitseeko THL tietoa myös niiden opiskelijoiden, joille on tehty terveyskysely eikä ole todettu tarvetta tehdä tarkastusta, määrästä? Tiedot kirjataan aina terveyskertomukseen. Kirjaamisessa käytetään koodia SPAT1366 Terveyskyselyyn perustuva terveystarkastus, jota käytetään, kun tehdään ammattikorkeakoulussa tai yliopistoissa opiskeleville terveyskysely. Opiskelijoille, joita ei tarkasteta, voidaan kirjata jatkohoidoksi SPAT 1334 Ei jatkohoitotoimenpiteitä sekä kirjaus, että terveystarkastusta ei tehty. Yhteystapa on silloin R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia. 2.2 Muut terveystarkastukset Päiväkodissa tai koulussa havaitaan täiongelma, jonka johdosta terveydenhoitajat tarkastavat esimerkiksi koko luokan päät. Miten tarkastus tilastoidaan? Tarkastus tilastoidaan kävijäryhmällä 6 Yhteisötilaisuus, sairaanhoidoksi sekä koodeilla ICPC A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy ja SPAT 1370 Muu terveystarkastus. Jos täitä löytyy, tilastoidaan tiedot lapsen tietoihin. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

9 Mitä palvelumuotoa käytetään, kun tehdään esimerkiksi työttömien terveystarkastuksia tai 75- vuotistarkastuksia? Kyseessä on T24 Muut neuvolapalvelut. Kun hoitaja ja lääkäri tekevät erikseen armeijatarkastukseen liittyviä tutkimuksia, käyttävätkö molemmat SPAT1321-koodia, vai vaatiiko koodin käyttäminen, että tarkastuksesta on tehty yhteenveto ja lausunto? Sekä hoitaja että lääkäri voivat käyttää koodia SPAT1321 Asevelvollisen terveystarkastus. Käynnin syy kirjataan ICPC2:lla koodilla A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy ja ICD-10:lla koodilla Z10.8 Muun väestöryhmän rutiinimainen yleinen terveystarkastus. SPAT-koodin käyttäminen ei vaadi yhteenvedon ja lausunnon tekemistä. Muuten tarkastus tehdään puolustusvoimien ohjeen mukaisesti. Miten pakolaisten maahantulotarkastus kirjataan AvoHILMOon? Kirjataan palvelumuodoksi T24 Muut neuvolapalvelut, yhteystavaksi R10 Käynti vastaanotolla, hoidon kiireellisyydeksi E=ei kiireellinen, käynnin luonteeksi terveydenhoito, ensikäynniksi K=kyllä, käyntisyyksi ICPC A98 sekä SPAT-koodi 1370 Muu terveystarkastus. 2.3 Lääkärintodistukset Päivähoitoa varten kirjoitetaan todistus lapsen ruokavaliorajoituksista. Todistus kirjoitetaan äidin soittaman puhelun sekä potilaskertomustietojen perusteella asiakasta näkemättä. Kuinka tämä tilastoidaan? Yhteystavaksi kirjataan R50 Puhelinyhteys, käynnin syy sekä SPAT1283 Suppea todistus terveydentilasta. 3 Neuvola 3.1 Äitiysneuvola Miten äitiys- tai perhevalmennusryhmät tulisi tilastoida? Tilastoidaanko sekä äidit että isät erikseen? Kuinka tilastoidaan perhevalmennusryhmä, jossa on useita vetäjiä? AvoHILMOssa perhevalmennus kirjataan raskaana olevien äitien terveyskertomustietoihin koodilla 3 Ryhmäkäynti. Perhevalmennusryhmä tilastoidaan jokaiselle kutsutulle, raskaana olevalle asiakkaalle, ja jokainen ammattihenkilö tekee käynnistä kirjauksen. Tilastoinnissa käytetään SPAT-koodia 1195 Perhevalmennus. Kun äiti tulee raskauden takia ensimmäistä kertaa äitiysneuvolaan, niin onko aina kyseessä ensikäynti, vaikka kyseessä ei olisi äidin ensimmäinen raskaus? Jokaisen raskauden ensimmäinen käynti on ensikäynti. Samoin jos raskaana oleva muuttaa paikkakunnalle kesken raskauden, on ensimmäinen äitiysneuvolakäynti uudella paikkakunnalla ensikäynti. Miten kirjataan äitiysneuvolassa tehtävät muut kuin laajat terveystarkastukset? Terveystarkastukset kirjataan koodilla SPAT1196 Normaaliraskauden seuranta. kirjataan koodilla SPAT1197 Laaja äitiysneuvolatarkastus. Laajat tarkastukset Voidaanko käynti äitiysneuvolassa kirjata laajaksi tarkastukseksi, jos äidillä ei ole puolisoa, joka voisi olla mukana tarkastuksessa? Entä voidaanko käynti kirjata laajaksi, jos mukana on joku muu läheinen, esimerkiksi ystävä tai äiti? Kyllä, kun tarkastus sisältää perheen hyvinvoinnin kartoituksen (voimavarat ym.), ja sen toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

10 Mille palvelumuodolle kuuluu kirjata varhaisen vuorovaikutuksen käynnit raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen? Varhaisen vuorovaikutuksen käynnit raskauden aikana kirjataan muodolla T21 Äitiysneuvola ja lapsen synnyttyä T22 Lastenneuvola. Kirjataanko käynnistä tiedot vain äidin kertomukseen ja tehdäänkö tilastoinnit pelkästään hänestä? Jos perheen isällä on ongelmia, kirjataanko ne hänen kertomukseensa ja tehdäänkö hänestä oma tilastointi? Millä palvelumuodolla? Tietoja kirjataan äidin tai isän kertomukseen, mikäli käynnin aikana ilmenee tarvetta. Raskauden aikana käynnille osallistuvalle isälle kirjataan äitiysneuvolakäynti, ja lapsen synnyttyä lastenneuvolakäynti. Kuinka tilastoidaan neuvolasosiaalityötä tekevät perhetyöntekijät, jotka toimivat sekä lasten- että äitiysneuvolassa? Lastenneuvolassa tehtävään perhetyöhön käytetään palvelumuotona T24 Muut neuvolapalvelut. Miten perhe- tai parisuhdeväkivaltaseulonta merkitään AvoHILMO-tietoihin? Myös perhe- ja parisuhdeväkivaltaseulonnoissa käytetään koodia SPAT1324 Seulontatoimenpide. 3.2 Lastenneuvola Miten tilastoidaan synnytyksen jälkeinen kotikäynti, jossa sekä äidin että lapsen vointia kartoitetaan ja tutkitaan? Mitä ICPC-2-koodia käytetään? Äidille merkitään palvelumuodoksi T21 Äitiysneuvola ja lapselle T22 Lastenneuvola sekä SPAT-koodit 1196 ja ICPC-2-koodeista yleiskoodia A98 käytetään kaikista terveystarkastuksista ensisijaisena koodina. Tämän lisäksi käyntiä voidaan tarkentaa koodeilla W90,W91, W92 tai W94. ICPC-2-koodeihin voi tutustua tarkemmin Kuntaliiton ICPC-2-ohjeiden avulla osoitteessa Miten lastenneuvolassa tehdään jatkohoitoon liittyvät kirjaukset, kun kyseessä on lapselle tehtävä tarkastusohjelman mukainen terveystarkastus? Jatkohoidon osalta käytetään koodia SPAT1339 Uusi vastaanottoaika, ja tarkastusohjelman viimeisellä käynnillä SPAT1334 Ei jatkotoimenpidettä. Milloin kuntaan muuttavan vauvan tai lapsen käynti neuvolassa kirjataan ensikäynniksi? Kuntaan muuttavan henkilön käynti on aina ensikäynti, koska tällöin on kyseessä ensimmäinen käynti uudella palveluntuottajalla. Onko neuvolan jokainen ikätarkastus ensikäynti? Esimerkiksi jos lapsi tulee neuvolaan 2- vuotiskontrolliin, niin onko tällöin kyse ensikäynnistä? Jokaista ikätarkastusta ei kirjata ensikäynniksi. Ensikäynti on ensimmäinen käynti lastenneuvolassa, ja tämä on usein kotikäynti vastasyntyneen luona. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa, joissa annetaan aika vuoden päähän, merkitään jatkohoidoksi SPAT1339 Uusi vastaanottoaika. Yleensä ottaen ensikäynti on asiakkaan ensimmäinen käynti kyseisellä palveluntuottajalla uuden ongelman tai asian vuoksi. Määräaikaisissa terveystarkastuksissa ensimmäistä tarkastusta lukuun ottamatta kyse ei ole uudesta ongelmasta tai asiasta. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

11 Jos neuvolassa terveydenhoitaja ottaa ensin asiakkaan vastaan ja tekee mittauksia, ja tämän jälkeen asiakas menee lääkärin vastaanotolle, niin merkitäänkö molemmille hoitokäynti? Molemmille merkitään oma hoitokäynti. Vastasyntyneen äiti ottaa yhteyttä heti osastolta päästyään kotikäynnin ajankohdan sopimista varten. Miten tällöin kirjataan yhteystapa? Yhteystapa on R50 Puhelinyhteys, jos asiakas soittaa. Yhteystapa voi olla myös R51 Sähköinen yhteys tai R10 Käynti vastaanotolla riippuen siitä, miten asiakas yhteydenoton tekee. Vanhemmat tulevat lapsensa kanssa 4-kuukautistarkastukseen ja ovat täyttäneet Audit-kyselyn. Molemmille vanhemmille kirjataan laaja lastenneuvolakäynti, mutta onko tämä ensikäynti? Miten menetellään seuraavalla kerralla, kun vanhemmat tuovat vanhemman lapsensa 4- vuotistarkastukseen? Onko ensikäynti-merkintä lapsi-, perhe- vai palvelutapahtumakohtainen? Ensikäynniksi kirjataan ensimmäinen lastenneuvolakirjaus, joka lapselle tehdään. Kaikissa muissa sitä seuraavissa käynneissä ensikäyntikirjaus on E=ei. Ensikäynti on lapsikohtainen. Mikä kävijäryhmä merkitään, kun terveydenhoitaja, päiväkodin edustaja, lapsen vanhempi/vanhemmat ja lisäksi mahdollisesti muut ammattihenkilöt ovat keskustelemassa ja sopimassa lapsen asioista? Lapsi itse ei siis ole paikalla, mutta hänen potilastietoihinsa asiasta mahdollisesti kirjataan. Voiko tämä olla ryhmävastaanotto, ja tilastoidaanko lapsen nimelle, vaikkei lapsi ole mukana? Jos käsitellään lapsen asiaa ja tehdään kertomusmerkintöjä, kirjataan ryhmävastaanotoksi. Mikäli lapsi itse ei ole paikalla, tulee yhteystavaksi kirjata asiakirjamerkintä R70 ilman asiakaskontaktia. 4 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 4.1 Kouluterveydenhuolto Miten laaja terveystarkastus tilastoidaan, jos terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät tarkastukset tehdään eri aikaan? Vaikuttaako tilastointiin, jos tarkastusten välissä on vuodenvaihde? Sekä terveydenhoitaja että lääkäri tilastoivat laajan terveystarkastuksen sinä päivänä, kun tarkastus tehdään. THL pystyy tarkistamaan henkilötunnuksen perusteella, onko samalle henkilölle merkitty laaja terveystarkastus sekä lääkärin että terveydenhoitajan tekemänä. Vuodenvaihde tai tarkastusten välillä oleva aika ei vaikuta tilastointiin. Milloin lapselle merkitään ensikäynti koulu- tai opiskelijaterveydenhuollossa? Ensikäynti merkitään silloin, kun lapsi siirtyy neuvolasta kouluterveydenhuollon piiriin tai kouluterveydenhuollosta opiskeluterveydenhuollon piiriin. Samoin jos oppilas muuttaa paikkakunnalle muualta kesken peruskoulun tai opintojen, merkitään ensikäynti. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

12 4.2 Opiskeluterveydenhuolto Ammattikorkeakoulun opiskelija täyttää terveyskyselylomakkeen sähköisesti, mutta ei varaa aikaa terveystarkastukseen kehotuksesta huolimatta. Terveydenhoitajat käyvät lomakkeen läpi ja kirjoittavat yhteenvedon opiskelijan terveyskyselystä. Tiedot ohjautuvat opiskelijan potilaskertomukseen. Mitä SPAT-koodia käytetään? Jos terveystarkastus toteutuu, kirjataan SPAT1366. Jos tarkastus ei toteudu, ei em. SPAT:ia voida kirjata, yhteystapana on tällöin R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia. Mitä SPAT-koodeja käytetään, kun tehdään terveystarkastus ensimmäisen vuoden opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa? Entä, jos tarkastus tehdään erityisopetuksessa olevalle opiskelijalle toisena vuonna? Ensimmäisenä vuonna tehtävässä tarkastuksessa kyseessä on SPAT vuoden terveystarkastus, erityinen tarve, toinen aste. Toisen vuoden tarkastus taas on SPAT opiskeluvuoden terveystarkastus, toinen aste. Mitä tarkoittaa yksilöllisen tarpeen mukaan tehty terveystarkastus? Yksilöllisen tarpeen mukaisella tarkastuksella viitataan terveystarkastukseen, joka tehdään lakisääteisten tarkastusten lisäksi opiskelijalle ns. ylimääräisenä tarkastuksena jonkin erityisen ongelman vuoksi. (Lähde: Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, 338/2011, 6 ) Miten ammattikorkeakoulussa kirjataan terveystarkastus, jossa opiskelija ohjataan lääkärille? Kyseessä on SPAT1366 Terveyskyselyyn perustuva terveystarkastus. Jatkohoidoksi kirjataan jatkohoito- SPAT-koodi 1341 Ohjaus lääkärille. Miten tilastoidaan, kun opiskeluterveydenhuollossa opiskelija tai opiskelijan huoltaja tulee opiskelijahuoltoryhmään kuultavaksi esimerkiksi poissaolojen tai sääntörikkomusten takia? Opiskelijahuoltoryhmä on moniammatillinen ja siellä käydään läpi opiskelijan ongelma ja suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa jatkotoimenpiteitä. Opiskelijahuoltoryhmän tapaaminen, jossa käsitellään tietyn opiskelijan ongelmia, tilastoidaan seuraavasti: palvelumuoto T27 Opiskeluterveydenhuolto, yhteystapa R10 Käynti vastaanotolla, kävijäryhmänä 2 Ryhmävastaanotto, käyntisyy tilanteeseen soveltuva ICPC-2 koodi ja SPAT1369 Oppilashuoltoryhmän tapaaminen. Kun hoitaja ja lääkäri tekevät erikseen armeijatarkastukseen liittyviä tutkimuksia, käyttävätkö molemmat SPAT1321-koodia, vai vaatiiko koodin käyttäminen, että tarkastuksesta on tehty yhteenveto ja lausunto? Sekä hoitaja että lääkäri voivat käyttää koodia SPAT1321 Asevelvollisen terveystarkastus. Käynnin syy kirjataan ICPC2:lla koodilla A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy ja ICD-10:lla koodilla Z10.8 Muun väestöryhmän rutiinimainen yleinen terveystarkastus. Yhteenvetoa ja lausuntoa ei vaadita tehtäväksi. Muuten tarkastus tehdään puolustusvoimien ohjeen mukaisesti. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

13 5 Suun terveydenhuolto Tehdäänkö suun terveydenhuollossa kaikista tarkastus- ja hoitokäynneistä merkinnät hoidon kiireellisyydestä, hoidon tarpeen arvioinnista sekä diagnoosista? Tarvittavat ohjeet suun terveydenhuollon osalta löytyvät AvoHILMO-oppaasta alla olevasta linkistä. Sivulta 45 alkaen oppaassa on tapausesimerkkejä hoitoon pääsyn merkinnöistä suun terveydenhuollossa. Hammaslääkäri lähettää asiakkaan suuhygienistille. Tilastoiko suuhygienisti käynnin ensikäyntinä? Jos kyseessä on sama ongelma, jonka vuoksi hammaslääkäri aloitti hoidon, ei tilastoida ensikäyntinä. Hammashoidossa oleva asiakas saa kesken hoidon särkyä ja tilaa ajan särkypäivystykseen. Onko päivystysajassa tällöin kyse ensikäynnistä? Kyseessä on uusi vaiva, joten kyse on ensikäynnistä. Miten tilastoidaan hammashoitajan kouluilla tekemät koululaisten suun tarkastukset? Jos jokaiselle koululaiselle tehdään yksitellen henkilökohtainen suun tarkastus, kirjataan tarkastukset käyntiryhmällä 1 Yksilökäynti, ICPC-2 A98 sekä SPAT1334 Ei jatkotoimenpidettä. Jos tehdään koko ryhmää koskeva tarkastus, niin kirjataan käyntiryhmäksi 3 Ryhmäkäynti, ja muut yllämainitut kirjataan jokaisen ryhmän osallistujan tietoihin. Suun terveydenhoidossa vastaanottokäynnin yhteydessä sovitaan, että potilaalle lähetetään uusi aika kirjeitse tai sähköpostitse. Miten jatkohoito tilastoidaan? Entä kuinka tilastoidaan vastaanottokäynnillä sovittu uusi aika, jos kyse on suun terveystarkastuksen neuvola-asetuksen mukaisesta vastaanottoajasta? Ensimmäisessä tapauksessa voidaan käyttää koodia SPAT1338 Sopimus kirjeestä/sähköisestä yhteydenotosta. Toisessa tapauksessa käytetään koodia SPAT1339 Uusi vastaanottoaika. Tätä koodia käytetään kaikkiin uusiin vastaanottoaikoihin liittyen. Miten hammashoitajat ja suuhygienistit tilastoivat käynnin syyt? Käynnin syiden tilastoinneissa käytetään joko potilaalle aiemmin merkittyjä ICD-10-koodeja, ICPC-2- koodia A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy tai ICPC-2-koodia D82 Hampaiden tai ikenien sairaus. 6 Terapiapalvelut 6.1 Fysioterapia Tarvitseeko avohoidon vuodeosastolla työskentelevän fysioterapeutin tai kuntohoitajan kirjata käyntisyyt ja SPAT-luokitus? Fysioterapeutin ja kuntohoitajan tulee kirjata käynti käyttäen ICPC2-käyntisyyluokitusta sekä SPATluokitusta tarvittaessa, jos he eivät ole vuodeosaston henkilökuntaa. Vuodeosastotiedot kirjataan ns. HILMO-tietoihin. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

14 Tuleeko kuntoutujaryhmät tilastoida erillisen ryhmän lisäksi myös jokaisen ryhmässä kävijän papereihin erikseen? Jos ryhmään on kutsuttu määrätyt henkilöt, tulee tieto käynnistä kirjata potilastietojärjestelmään jokaisen osallistujan kohdalta erikseen. Muuten ryhmässä käynnistä ei tule käyntitietoja, eikä ryhmässä tehty työ tule tilastoissa näkyviin. Koskettaako hoidon saatavuuden seuranta myös fysioterapiaa? Hoidon saatavuus koskettaa kaikkia perusterveydenhuollon avopalveluita, myös fysioterapiaa, mikäli sitä annetaan avopalveluna. Miten fysioterapeutin tekemät käynnit vanhainkotiin tai palveluasumiseen tilastoidaan? Kyseessä on palvelumuoto T51 Fysioterapia ja R20 Kotikäynti. Miten päivätoiminnassa annettu hoito tilastoidaan, kun kyseessä on ryhmälle suunnattu hoito? Yhteystapa on R10 Käynti vastaanotolla ja kävijäryhmä 3 Ryhmäkäynti. Miten tilastoidaan, kun päivätoiminnassa annetaan hoitoa yksittäiselle asiakkaalle? Kyseessä on R10 Käynti vastaanotolla. Kuinka fysioterapiassa tehdään SPAT-merkinnät, kun käsitteistö ei vastaa käytännössä tehtävää hoitotyötä? Fysioterapiassa koodia SPAT1223 Fysioterapeuttinen kuntoutus voi käyttää asiakkaan kaikilla käynneillä. Tämän lisäksi tarpeen mukaan myös SPAT 1229 Apuvälinetarpeen arviointi ja SPAT1230 Apuvälinelainaus, -sovitus ja seuranta- koodeja voi käyttää. Miten fysioterapiassa kirjataan koululaisten ryhtitarkastukset sekä odottavien äitien ohjaus, johon heidät on ohjattu äitiysneuvolasta? Jos kyseessä on ryhtitarkastus, joka tehdään esim. kaikille määrätyn luokka-asteen oppilaille, on kyseessä palvelumuoto T26 Kouluterveydenhuolto. Jos ohjaus on äitiysneuvolassa osa perhevalmennusta, on palvelumuotona T21 Äitiysneuvola. Jos taas kyseessä on lähetteellä joko äitiysneuvolasta tai kouluterveydenhuollosta tuleminen, palvelumuotona käytetään joko T51 Fysioterapia tai T52 Apuvälinepalvelu. Käynnin yhteystavaksi kirjataan R10 Käynti vastaanotolla, käynnin luonteeksi terveydenhoito, hoidon kiireellisyydeksi E=ei-kiireellinen, kävijäryhmäksi 1 Yksilökäynti, ensikäyntimerkinnäksi E=ei, käynnin syyksi ICPC-2 A98 sekä tarvittaessa SPAT- kirjaukset. 6.2 Muut terapiapalvelut Jalkahoidon tekijä ei ole koulutukseltaan jalkaterapeutti. Miten kirjaukset hoidosta tehdään tällöin? Jalkahoidot kirjataan koodilla T55 Jalkaterapia sekä SPAT-koodilla SPAT1299 Muu jalkaterapianimikkeistön mukainen hoito. Onko jalkojen hoitajan vastaanotolla lääkärin määräyksestä tehtävä hoito avosairaanhoitoa vai jalkaterapiaa? Kyseessä on T55 Jalkaterapia. Päiväkodin tiloissa annetaan lapselle hoitoa, esimerkiksi puheterapiaa. merkitään? Kyseessä on R10 Käynti vastaanotolla. Millä koodilla käynti THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

15 Mitä yhteystapaa käytetään tilastoinnissa, kun esimerkiksi terveydenhoitaja, puheterapeutti tai psykologi käy päiväkodissa keskustelemassa joko yleisesti asioista tai tietyn lapsen asioista? Tässä tapauksessa käytetään yhteystapaa R90 Muu, kun kyse on yksittäisestä lapsesta. Jos taas keskustelussa ei käsitellä tietyn henkilön asioita, ei merkintöjä tehdä. Miten hoidon saatavuuden seurannan suhteen toimitaan tilanteessa, jossa ensimmäinen kontakti on asiakkaalta tai terveydenhoitajalta tuleva puhelu, jossa selvitellään asiakkaan tilannetta, mutta sovitaan, että palataan esim. puolen vuoden kuluttua asiaan. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi puheterapiassa tai toimintaterapiassa. Näissä tilanteissa kirjataan käynti ja merkintä siitä, että tilanteeseen palataan esim. puolen vuoden päästä. Yhteydeksi merkitään tilanteesta riippuen esimerkiksi R50 Puhelinyhteys, R51 sähköinen yhteys, R60 Konsultaatio jne. Hoitotakuun seuranta alkaa vasta silloin, kun asiakas soittaa ja yrittää varata aikaa, joten edellä mainitut merkinnät eivät vaikuta hoitotakuun seurannan tilastointiin. 7 Kotihoito ja kotisairaanhoito Jos kotihoidon tekemällä kotikäynnillä tarvitaan kaksi hoitajaa hoidon tarpeen tai turvallisuustekijöiden takia, niin kirjataanko käynnit molempien osalta ryhmävastaanotoksi? Käynti kirjataan kotikäynniksi (Yhteystapa R20 Kotikäynti) ja toisen hoitajan osalta avustavaksi suoritteeksi. Miten AvoHILMOon merkitään lääkäri- tai muut käynnit terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhainkodissa tai palvelutalossa? Terveyskeskuksen vuodeosasto- ja vanhainkotitoiminta eivät kuulu AvoHILMO-tiedonkeräykseen. Tästä poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päivystävä avohoidon lääkäri käy vuodeosastopotilaan luona sen sijaan, että potilas tuotaisiin vastaanottotiloihin. Nämä tapaukset merkitään koodilla R40 Sairaalakäynti. Palvelutalon toiminta kuuluu tiedonkeräykseen silloin, kun asukas on kotihoidossa. Tällöin käytetään palvelumuotoja T40 Kotihoito, T41 Kotisairaanhoito ja T42 Kotipalvelu sekä yhteystapana koodia R20 Kotikäynti. Miten tilastoidaan kotikäynti, jossa samalla käynnillä hoidetaan pariskunnan molemmat puolisot? Käynnit tilastoidaan kahtena kotikäyntinä, sillä molemmilla asiakkailla on oma ongelmansa, jonka vuoksi kotihoitaja käy käynnillä. Jos hoitajia on käynnillä kaksi, kirjaavat molemmat hoitajat käynnin yksilökäyntinä. Kotisairaanhoitaja saa yhteydenoton uudelta asiakkaalta ja kirjaa puhelun. Kirjataanko tämä puhelu ensikäynniksi? Entä kun saman asiakkaan luokse tehdään ensimmäinen kotikäynti? Ensimmäinen yhteydenotto kirjataan ensikäynniksi. Tätä seuraava kotikäynti taas on seurantakäynti. Keillä avohoidon ammattihenkilöillä on oikeus käyttää kotikäynnin kirjaamiseen ICPC-2- luokituksia? Oikeus käyttää luokituksia on kaikilla terveydenhuollon ammattiryhmillä, jotka osallistuvat kirjaamiseen. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

16 Onko kotipalveluiden osalta välttämätöntä tehdä AvoHILMO-kirjauksia niissä tapauksissa, kun kyse ei ole kotisairaanhoidosta? Monissa kunnissa kotisairaanhoidon ja kotipalvelun toiminnot on yhdistetty kotihoidon palveluksi. Näissä tapauksissa kaikki sähköiseen asiakastietojärjestelmään käynteinä kirjattava kotihoito ilmoitetaan AvoHILMOssa, vaikka tämän lisäksi tehtäisiin myös SosiaaliHILMOn laskentailmoituksia. Kotihoidossa hoitaja avustaa lääkäriä injektion antamisessa. Merkitäänkö hoitajalle oma käynti? Hoitajalle merkitään avustava suorite. Potilas käy hoitajan luona, ja hoitaja toteaa potilaan tarvitsevan samasta syystä myös lääkärikäynnin. Merkitäänkö tämä hoitajalle omana käyntinä vai avustavana suoritteena? Sekä hoitajalle että lääkärille merkitään oma käynti. Kuinka AvoHILMO-tilastointi tehdään dementiakodissa, jossa on avohoitopaikkoja? (Esimerkiksi hoitokodeissa, tehostetussa palveluasumisessa jne.) Tällaiset palvelut kuuluvat yleensä sosiaalipuolen rekistereihin. Miten esimerkiksi lääkärin tekemät käynnit tilastoidaan? Avohuollon lääkärin tekemä käynti tilastoidaan kotikäyntinä AvoHILMOon. Muuten laitosten tilastointi ei kuulu AvoHILMOn tiedonkeruun piiriin. Mikä on käyntisyy kotihoidon ohjaajalla, joka käy asiakkaan kotona tekemässä palvelutarpeenarvioinnin ja kartoittamassa asiakkaan tilannetta? Käyntisyy on tällöin ICPC-2 A28 Toiminnanvajaus, määrittämätön. Kuuluuko tuettu palveluasuminen AvoHILMOn hoitoilmoituksen piiriin? Ei kuulu, jos toimipisteessä ei anneta kotihoitoa. Tällaisessa toimipisteessä hoitoilmoitus tehdään HILMOon. 8 Työterveyshuolto Työterveyshuollossa työskentelee yleislääkäreitä, joilla ei ole työterveyshuollon erikoistumisopintoja. Voidaanko tällöin lääkärille kirjata erikoisalaksi 95 Työlääketiede ja työterveyshuolto vai käytetäänkö alana 98 Yleislääketiede? Erikoisalaksi kirjataan tässä tapauksessa 98 Yleislääketiede. Palvelumuoto T30 Lakisääteinen työterveyshuolto tai T31 Ei-lakisääteinen työterveyspalvelu erittelee toiminnan luonteen. Milloin käytetään koodia R30 Työpaikkakäynti? Koodi R30 Työpaikkakäynti on tarkoitettu työ- tai opiskelupaikan työolosuhteiden arviointia varten, ja sitä käytetään esimerkiksi työterveyshuollon tehdessä arviointikäynnin työpaikalle. Onko kävijäryhmä ryhmäkäynti, kun tila- tai työpaikkakäynnille osallistuu esim. terveydenhoitaja ja fysioterapeutti? Entä, jos työpaikkakäynnille mennään yksin? Molemmissa tapauksissa kyseessä on ryhmäkäynti. Työterveyshuollosta käydään kuntoutuslaitoksissa kuntoutujien yhteistyöpäivissä, ja aikaa yhteistyöpalaveriin voi kulua matkoineen koko päivä. Millä SPAT-koodilla sen voisi merkitä? Soveltuisiko SPAT1311 "Työterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus" sisällöltään käytettäväksi? THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

17 9 Ajanvaraus, päivystys ja muut yhteydenotot Kuinka terveydenhoitajalle tulevat puhelut tulisi tilastoida? Onko AvoHILMOssa mahdollista kirjata myös hoitopuhelut? Puheluista tilastoidaan ainoastaan hoidolliset puhelut. Esimerkiksi ajanvarauspuheluita ei tilastoida. Hoitopuhelut kirjataan AvoHILMOon merkinnöillä. Yhteystapa on R50 Puhelinyhteys, ja käyntisyynä asiakkaan ongelman mukainen ICD-10- tai ICPC-2-luokitus. Merkitäänkö terveydenhoitajalle tai hammashoitajalle tulleet ajanvarauspuhelut puhelinkontakteiksi? Ei merkitä. Ainoastaan hoidolliset puhelut tilastoidaan, ei pelkkää vastaanottoajan antamista. Ajanvarausta ei tilastoida silloinkaan, kun ajan antaa terveydenhuollon ammattihenkilö keskitetyn ajanvarauksen sijaan. Asiakas soittaa tai asiakkaalle soitetaan ja tätä informoidaan laboratoriotuloksista. Tilastoidaanko puhelu käynniksi? Tällöin kirjataan käynti, yhteystavaksi R50 Puhelinyhteys. Asiakas käy töihin menoa varten salmonella-kokeessa laboratoriossa. Terveydenhoitaja kirjoittaa kokeen tuloksista todistuksen. Todistus joko postitetaan asiakkaalle, tai se käydään noutamassa vastaanotosta. Kuinka tapahtuma tilastoidaan? Jos todistus postitetaan, tilastoidaan R55 Kirje. Jos asiakas noutaa todistuksen vastaanotosta, kirjataan R10 Käynti vastaanotolla. Jos puhelinkäynti korvaa vastaanottokäynnin, niin merkitäänkö käynti puhelinkontaktin sijaan käynniksi? Entä kuinka käyntisyykirjaus tehdään, jos puhelimitse kysytään tuloksia? Puhelinkontakti merkitään puhelinkontaktiksi (R50) ja siitä tehdään käyntisyykirjaus. Tulosten kuulemiseen liittyvästä puhelinkontaktista tehdään myös käyntisyykirjaus. Tarvitseeko yhteydenottotapaa kirjata AvoHILMOon? Yhteystapa tulee kirjata AvoHILMO-tietoihin. Kirjaamista varten AvoHILMOssa on olemassa luokitus, joka löytyy AvoHILMO-oppaasta. Kun sanelunpurkaja kirjoittaa lääkärin sanelun perusteella lähetteen ja lääkäri tarkistaa lähetteen, käytetäänkö silloin merkintää R70? Merkintää R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia voidaan käyttää. Miten kirjataan tilanne, jossa selvitetään omaisen kanssa esimerkiksi muistisairaan henkilön asioita, mutta potilas itse ei ole paikalla? Tällöin merkitään yhteystavaksi R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia. Potilas hakeutuu päivystykseen tai ensiapupoliklinikalle ja on tarkkailtavana pitemmän aikaa. Tänä aikana sekä lääkäri että hoitajat tekevät erilaisia hoitotoimenpiteitä. Miten eri ammattiryhmien käynnit tilastoidaan ja mikä on tässä tapauksessa yhteystapa? Sekä hoitajat että lääkäri kirjaavat itsenäiset hoitotoimenpiteet omina käynteinään. Yhteystapa on koko ajan R10 Käynti vastaanotolla. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

18 10 Kävijäryhmät Kuinka tilastoidaan lääkärin ja terveydenhoitajan ryhmävastaanotto? Tekevätkö molemmat tilastointimerkinnät ja kirjaavat käyntisyyn? Kävijäryhmä 2 Ryhmävastaanotto on yhden identifioidun asiakkaan ja kahden tai useamman ammattihenkilön välinen palvelutilanne. Ryhmävastaanotto voi olla esimerkiksi moniammatillista kuntoutussuunnittelua jne. Jokainen ryhmävastaanottoon osallistunut ammattihenkilö tekee omat tilastomerkintänsä ja kirjaa käyntisyyn. Millaiset käynnit tilastoidaan ryhmäkäynteinä? Kävijäryhmäkoodi 3 Ryhmäkäynti viittaa kahden tai useamman identifioidun asiakkaan ja yhden tai useamman ammattihenkilön väliseen palvelutilanteeseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi tietyn sairauden ympärillä kokoontuva ryhmä, esimerkiksi masennusryhmä. Ryhmäkäynti kirjataan erikseen jokaiseen ryhmään osallistuvan tietoihin ja jokainen ammattihenkilö tekee käynnistä oman kirjauksensa. Miten tilastoidaan ryhmä, jossa on noin 50 osallistujaa? Kyseessä on kävijäryhmä 6 Yhteisötilaisuus, koska osallistujia ei yksilöidä. Kuinka tehdään kirjaukset, jos esimerkiksi hoitaja käy pitämässä luentoa koulussa? Kyseessä on yhteisötilaisuus. Tällöin käynnin luonne on tilaisuuden aihepiiristä riippuen joko terveydenhoito tai sairaanhoito, yhteystapa on R90 Muu ja palvelumuoto tilaisuuden aihepiiristä riippuen. Esimerkissä se olisi T26 Kouluterveydenhuolto. Hoidon tarpeen arviointia ei yhteisötilaisuudesta tehdä, koska tilaisuudessa ei tehdä henkilökohtaisia asiakirjamerkintöjä. Milloin käytetään AvoHILMOn kävijäryhmää 5 Perhekäynti? Miten tilastointi tehdään, jos perhekäynnille osallistuu useamman ammattiryhmän henkilö? Perhekäyntiä käytetään kävijäryhmänä silloin, kun asiakkaan ongelmaa hoidetaan monen perheenjäsenen kanssa ja käynnillä on mukana yksi tai useampi ammattihenkilö. Esimerkiksi kouluterveydenhuollossa luokitusta voidaan käyttää, jos oppilaan ongelman vuoksi käynnillä mukana ovat vanhemmat, psykologi, lääkäri jne. Jokainen ammattihenkilö kirjaa oman tiedot käynnistä kävijäryhmällä 5 Perhekäynti. Millä tavalla ryhmäkäyntien kirjaukset tulisi tehdä silloin, kun ryhmää ohjaa välillä kaksi saman ammattiryhmän edustajaa ja välillä kaksi eri ammattiryhmän edustajaa? AvoHILMOn ohjeistuksen perusteella AvoHILMO-tietue lähetetään jokaisen ryhmäkäynnille osallistuneen eri ammattiryhmään kuuluvan henkilön kirjauksesta sekä kustakin asiakkaasta. Jos kuitenkin halutaan tilastoida kahden samaan ammattiryhmään kuuluvan henkilön kirjaus ryhmäkäynnistä, niin tällöin tulee huomioida, että THL:lle tulee silloin tiedoksi samalle asiakkaalle kaksi käyntiä samasta tilanteesta. Miten äitiys- tai perhevalmennusryhmät tulisi tilastoida? Tilastoidaanko sekä äidit että isät erikseen? Kuinka tilastoidaan perhevalmennusryhmä, jossa on useita vetäjiä? AvoHILMOssa perhevalmennus kirjataan raskaana olevien äitien terveyskertomustietoihin koodilla 3 Ryhmäkäynti. Perhevalmennusryhmä tilastoidaan jokaiselle kutsutulle, raskaana olevalle asiakkaalle, ja jokainen ammattihenkilö tekee käynnistä kirjauksen. Tilastoinnissa käytetään SPAT-koodia 1195 Perhevalmennus. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

19 Mikä kävijäryhmä merkitään, kun terveydenhoitaja, päiväkodin edustaja, lapsen vanhempi/vanhemmat ja lisäksi mahdollisesti muut ammattihenkilöt ovat keskustelemassa ja sopimassa lapsen asioista? Lapsi itse ei siis ole paikalla, mutta hänen potilastietoihinsa asiasta mahdollisesti kirjataan. Voiko tämä olla ryhmävastaanotto, ja tilastoidaanko lapsen nimelle, vaikkei lapsi ole mukana? Jos käsitellään lapsen asiaa ja tehdään kertomusmerkintöjä, kirjataan tapahtuma ryhmävastaanotoksi. Mikäli lapsi itse ei ole paikalla, tulee yhteystavaksi kirjata R70 asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia. Tuleeko kuntoutujaryhmät tilastoida erillisen ryhmän lisäksi myös jokaisen ryhmässä kävijän papereihin erikseen? Jos ryhmään on kutsuttu määrätyt henkilöt, tulee tieto käynnistä kirjata potilastietojärjestelmään jokaisen osallistujan kohdalta erikseen. Muuten ryhmässä käynnistä ei tule käyntitietoja, eikä ryhmässä tehty työ tule tilastoissa näkyviin. Miten päivätoiminnassa annettu hoito tilastoidaan, kun kyseessä on ryhmälle suunnattu hoito? Yhteystapa on R10 Käynti vastaanotolla ja kävijäryhmä 3 Ryhmäkäynti. Miten AvoHILMOon merkitään lääkäri- tai muut käynnit terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhainkodissa tai palvelutalossa? Terveyskeskuksen vuodeosasto- ja vanhainkotitoiminta eivät kuulu AvoHILMO-tiedonkeräykseen. Tästä poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päivystävä avohoidon lääkäri käy vuodeosastopotilaan luona sen sijaan, että potilas tuotaisiin vastaanottotiloihin. Nämä tapaukset merkitään koodilla R40 Sairaalakäynti. Palvelutalon toiminta kuuluu tiedonkeräykseen silloin, kun asukas on kotihoidossa. Tällöin käytetään palvelumuotoja T40 Kotihoito, T41 Kotisairaanhoito ja T42 Kotipalvelu sekä yhteystapana koodia R20 Kotikäynti. Onko kävijäryhmä ryhmäkäynti, kun tila- tai työpaikkakäynnille osallistuu esim. terveydenhoitaja ja fysioterapeutti? Entä, jos työpaikkakäynnille mennään yksin? Molemmissa tapauksissa kyseessä on ryhmäkäynti. 11 Käyntisyyt ja toimenpiteet Kirjaamme käyntisyyn ICPC2-koodein. Voimmeko käyttää koodeja 30 69, koska ne löytyvät tietojärjestelmästämme? ICPC-2:n koodit ovat kaikki prosessikoodeja, eivät käyntisyykoodeja. Niitä voi käyttää oman organisaation sisällä, mutta THL ei poimi niitä käyntisyytiedoiksi. Hoitaja työskentelee yhdessä lääkärin kanssa, kun asiakkaalle tehdään endoskopia. Merkitäänkö tämä molemmille hoitokäynniksi? Lääkärille merkitään hoitokäynti ja hoitajalle avustava suorite. Potilas hakeutuu vastaanotolle ompelua vaativan haavan vuoksi. Hoitaja tekee aluksi hoidon tarpeen arvioinnin ja tämän jälkeen avustaa lääkäriä toimenpiteessä. Merkitäänkö tällöin hoitajalle avustava vai oma käynti? Jos hoitaja ohjaa arvioinnin jälkeen potilaan suoraan lääkärille, niin kyseessä on avustava suorite. Onko pikamittauksille, esimerkiksi verensokerin mittaukselle tai INR mittaukselle, olemassa oma luokitus vai tilastoidaanko ne kohtaan "Näytteen otto"? Näissä mittauksissa käytetään koodia SPAT1263 Näytteen otto. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

20 Mikä on käyntisyy kun poistetaan ompeleita? Käyntisyy on tällöin A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy. Käytetäänkö SPAT1230 Apuvälinelainaus, -sovitus ja seuranta- koodia lainattavan ja palautettavan insuliinipumpun kohdalla? Kyllä käytetään. Kuuluuko röntgen AvoHILMOn kirjaamisen pariin? Mikäli kyseessä on perusterveydenhuollon palvelu, tehdään AvoHILMOn mukaiset merkinnät. Kuuluuko dialyysi AvoHILMOn kirjaamisen pariin? Mikäli kyseessä on perusterveydenhuollon palvelu, tehdään AvoHILMOn mukaiset merkinnät. SPAT1216 Toimintakyvyn arviointi- koodin määritelmässä mainitaan, että koodia käytetään, jos arviointi tehdään standardoidulla mittarilla. Mitä koodia käytetään, jos arvioinnissa ei käytetä standardoitua mittaria? Koodia SPAT1216 voidaan käyttää myös silloin, kun arviointiin ei käytetä standardoitua mittaria. Miten perhe- tai parisuhdeväkivaltaseulonta merkitään AvoHILMO-tietoihin? Myös perhe- ja parisuhdeväkivaltaseulonnoissa käytetään koodia SPAT1324 Seulontatoimenpide. Asiakas noutaa hoitotarvikkeita terveyskeskuksesta. Miten tämä kirjataan? Entä, jos asiakas varaa hoitotarvikkeet etukäteen puhelimitse? Jos kyseessä on asiakkaan erillinen käynti, palvelumuoto on T90 Muu palvelutoiminta ja yhteystapa R90 Muu. Toimintolaji on SPAT1262 Hoitotarvikkeiden luovutus. Puhelinyhteyden tilastointiin ei tarvitse käyttää SPAT-koodia. Hoitotarvikkeita noudettaessa käynnin syy on asiakkaan perusongelman tai diagnoosin mukaisesti ICD- 10:n tai ICPC-2:n luokka tai kirjallinen kuvaus Hoitotarvikkeet. Kirjataanko tupakointitieto jokaiselta vastaanottokäynniltä? Tupakointi-tieto kirjataan ainoastaan silloin, kun tietoa kysytään asiakkaalta tai potilaalta. Myös eitupakointi kirjataan. Kuinka tilastoidaan rintasyöpäseulonta, kun käyttämässämme röntgenohjelmistossa ei ole mahdollista kirjata erillisiä käyntejä? Jos seulontakäyntiä ei ole mahdollista kirjata suoraan käytettävissä olevaan ohjelmaan, tehdään siitä normaali käynnin kirjaus potilastietojärjestelmään. Palvelumuoto on tällöin T28 Seulonnat ja muut joukkotarkastukset, käynnin luonne terveydenhuolto ja käynnin syy ICPC-2 A98. Mitä SPAT-koodia tulee käyttää, kun potilaalle asennetaan HOLTER-laite pitkäaikaista vuorokausi- EKG:n nauhoitusta varten, ja seuraavana päivänä se otetaan pois? Toistaiseksi kirjataan koodille SPAT1097 EKG:n ottaminen vastaanotto- tai ensiaputilanteessa. Uuden SPAT-koodin lisääminen HOLTER-laitteiden/vuorokausi EKG:n seurantaa varten otetaan asiantuntijaryhmän käsittelyyn. Mitä SPAT-koodia käytetään silloin, kun potilaalta mitataan hoitajakäynnillä vain verenpaine? SPAT1301 ei merkittävää toimenpidettä. Miten katetrin huuhdonta tai poisto merkitään? Katetrin huuhdonnalle tai poistolle ei ole omaa SPAT-koodia. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi 8.6.2016 Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäisille

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset -seminaari 7.2.2014 Jyväskylä 5.2.2014 THL /AvoHILMO 1 Esityksen sisältö 1. Miksi AvoHILMO?

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset koulutus 2.10.-3.10.2013 2.-3.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen AvoHILMO. Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö

Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen AvoHILMO. Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen AvoHILMO Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö AvoHILMO = perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 lähtien virallinen perusterveydenhuollon tilastojen

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset koulutus 2.10.-3.10.2013 2.-3.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot Hoitoon

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset -seminaari 12.11.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Lasten ja nuorten terveyden seurannasta koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen seminaari 29.10.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Pohjois-Karjala

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Pohjois-Karjala AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Pohjois-Karjala 11.11.2015 Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 7.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (8) 176 Terveyslautakunnan lausunto aloitteesta sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittämisestä HEL 2012-005844 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 www.yths.fi/joensuu Uudelle opiskelijalle Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 14/2016 29.11.2016 Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2015 Päälöydökset Vuonna 2015 terveyskeskuskäyntejä oli 24,1 miljoonaa. Käyntien määrä väheni hieman (1,4 %) edellisvuoteen

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

AvoHILMO -koulutus. Pohjois-Suomen Avi 6.5.-7.5.2014 20.5.2013 THL 1

AvoHILMO -koulutus. Pohjois-Suomen Avi 6.5.-7.5.2014 20.5.2013 THL 1 AvoHILMO -koulutus Pohjois-Suomen Avi 6.5.-7.5.2014 20.5.2013 THL 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Tampere Kaisa Mölläri

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Tampere Kaisa Mölläri AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Tampere Kaisa Mölläri Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola

AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola 30.3.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 2012 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS On valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Lapin Avi Kaisa Mölläri

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Lapin Avi Kaisa Mölläri AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Lapin Avi Kaisa Mölläri Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Oulu Kaisa Mölläri

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Oulu Kaisa Mölläri AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Oulu Kaisa Mölläri Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ

PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ ROKOTUKSEN TILASTOINTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT PÄIHDEHUOLLON ASUMISPALVELUT KOTIHOIDON TYÖASEMAN KAUTTA ROKOTUKSEN TILASTOINTI

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Jyväskylän yhteistoiminta-alue 4 Kuntaa 12 Terveysasemaa 150 000 asukkaan perusterveydenhuolto Henkilökuntaa 1400 115 aluelääkäriä ja muita lääkäreitä 12 terveysasemaa

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet Riitta Pylvänen 29.9.2016 Alustavan sisältökuvauksen taustaa Sitra on julkaissut Kokeilun ehdot ja periaatteet keskustelupaperina, ja sitä varten on luotu

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvä potku hanke. Myllyojan terveysaseman loppuraportti

Oulun kaupunki. Hyvä potku hanke. Myllyojan terveysaseman loppuraportti Oulun kaupunki Hyvä potku hanke Myllyojan terveysaseman loppuraportti 2014-2015 SISÄLLYS 1 Myllyojan terveysaseman esittely ja hankkeen lähtökohdat... 3 2 Havaitut ongelmat ja kehittämiskohteet... 3 3

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

RAI-vertailukehittäminen

RAI-vertailukehittäminen RAI-vertailukehittäminen Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi 72 Opas

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Neuvokas Perhetoimintamallin. neuvolatoiminnassa ja kouluterveyden huollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Ulla Yli-Karro

Neuvokas Perhetoimintamallin. neuvolatoiminnassa ja kouluterveyden huollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Ulla Yli-Karro Neuvokas Perhetoimintamallin käyttö neuvolatoiminnassa ja kouluterveyden huollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä 17.9.2015 Ulla Yli-Karro 1 NEUVOKAS PERHE NEUVOLATOIMINNASSA Neuvolassa Neuvokas perhekortti

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot