Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) Helsinki Telephone:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl."

Transkriptio

1 Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) Helsinki Telephone:

2 Usein kysyttyä AvoHILMOsta

3 Marjut Frantsi-Lankia, Valeria Kerkkä, Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen, Satu Vuorio ja THL Helsingissä

4 Sisällys 1 Hoitoonpääsy Ensikäyntimerkinnät Hoidon tarpeen arviointi Terveystarkastukset Neuvola-asetuksen mukaiset tarkastukset Muut terveystarkastukset Lääkärintodistukset Neuvola Äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Terapiapalvelut Fysioterapia Muut terapiapalvelut Kotihoito ja kotisairaanhoito Työterveyshuolto Ajanvaraus, päivystys ja muut yhteydenotot Kävijäryhmät Käyntisyyt ja toimenpiteet Lääkitys ja rokotukset Jatkohoito Ostopalvelut, palveluseteli Perheneuvola Luokitukset Muu palaute... 23

5 1 Hoitoonpääsy Koskeeko hoidonsaatavuustietojen täyttäminen myös terveyskeskuksessa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä? Sosiaalityöntekijän sosiaalityö ei kuulu hoidonsaatavuuden tarkastelun piiriin. Koskettaako hoidon saatavuuden seuranta myös fysioterapiaa? Hoidon saatavuus koskettaa kaikkia perusterveydenhuollon avopalveluita, myös fysioterapiaa, mikäli sitä annetaan avopalveluna. 1.1 Ensikäyntimerkinnät Onko neuvolan jokainen ikätarkastus ensikäynti? Esimerkiksi jos lapsi tulee neuvolaan 2- vuotiskontrolliin, niin onko tällöin kyse ensikäynnistä? Jokaista ikätarkastusta ei kirjata ensikäynniksi. Ensikäynti on ensimmäinen käynti lastenneuvolassa, ja tämä on usein kotikäynti vastasyntyneen luona. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa, joissa annetaan aika vuoden päähän, merkitään jatkohoidoksi SPAT1339 Uusi vastaanottoaika. Yleensä ottaen ensikäynti on asiakkaan ensimmäinen käynti kyseisellä palveluntuottajalla uuden ongelman tai asian vuoksi. Määräaikaisissa terveystarkastuksissa ensimmäistä tarkastusta lukuun ottamatta kyse ei ole uudesta ongelmasta tai asiasta. Vanhemmat tulevat lapsensa kanssa 4-kuukautistarkastukseen ja ovat täyttäneet Audit-kyselyn. Molemmille vanhemmille kirjataan laaja lastenneuvolakäynti, mutta onko tämä ensikäynti? Miten menetellään seuraavalla kerralla, kun vanhemmat tuovat vanhemman lapsensa 4- vuotistarkastukseen? Onko ensikäynti-merkintä lapsi-, perhe- vai palvelutapahtumakohtainen? Ensikäynniksi kirjataan ensimmäinen lastenneuvolakirjaus, joka vanhemmalle tehdään. Kaikissa muissa sitä seuraavissa käynneissä ensikäyntikirjaus on E=ei. Ensikäynti on lapsikohtainen Mikä on kouluterveydenhuollon laajan tai määräaikaistarkastuksen ensikäynti? Kirjataanko jatkotoiminnoksi "ei jatkotoimenpidettä", jos kontrollia ei tarvita ja seuraavana vuonna on vain tarkastus? Tarvitaanko yhteydenottolomaketta neuvolassa/kouluterveydenhuollossa? Ensimmäisen luokan ensimmäinen käynti kouluterveydenhuollossa kirjataan ensikäynniksi. Muut tarkastusohjelman mukaiset käyntimerkinnät: "ensikäynti: E=ei". Jatkohoitokoodi on SPAT1339. Yhteydenottolomake tarvitaan myös neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Kun äiti tulee raskauden takia ensimmäistä kertaa äitiysneuvolaan, niin onko aina kyseessä ensikäynti, vaikka kyseessä ei olisi äidin ensimmäinen raskaus? Raskauksissa kyseessä on jokaisen raskauden kohdalla ensimmäinen käynti ensikäynti. Samoin jos raskaana oleva muuttaa paikkakunnalle muualta kesken raskauden, on ensimmäinen äitiysneuvolakäynti uudella paikkakunnalla ensikäynti. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

6 1.2 Hoidon tarpeen arviointi Kirjataanko päihde- tai mielenterveysyksikössä yhteydenottotiedot ja hoidontarpeenarviointi, jos asiakas soittaa tai tulee paikalle? Tekevätkö myös psykologit nämä kirjaukset? Tiedot kirjataan myös näissä yksiköissä, ja kirjaaminen koskee myös psykologeja. Mitä kirjataan hoidon tarpeen arvioinnin tulokseksi, kun asiakas kieltäytyy tarjotusta ajasta? Pidentävätkö em. tapaukset tilastoituvaa hoitoonpääsyaikaa terveyskeskuksessa? Tarjotusta ajasta kieltäytyminen kirjataan koodilla Y29 Tarjottu aika ei sovi asiakkaalle. Nämä tapaukset eivät pidennä hoitoonpääsyn aikaa. Hoitoonpääsyn seurantatietoihin otetaan AvoHILMO-oppaan mukaisesti hoidon tarpeen arvioinnin tulos - luokituksen luokat Y18 ja Y22. Näin siis luokituksen luokat Y19, Y21 ja Y29 (mukaan lukien tapaukset, joissa tarjottu aika ei sovi asiakkaalle) jäävät pois hoitotakuun seuranta-aineistosta. Asiakas tulee potilastoimiston luukulle esittämään asiaansa. Kyseessä on uusi vaiva, asia on sairaanhoidollinen ja ei-kiireellinen. Miten kirjataan hoidonsaatavuus ja mikä on yhteydenottotapa? Hoidon tarpeen arvioinnista kirjataan ajankohtatiedot, hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaneen ammattihenkilön ammatti, hoidon kiireellisyys-, käynnin luonne-, ensikäynti- sekä hoidon tarpeen arvioinnin tulos -luokitusten mukaiset tiedot. Tässä tapauksessa kirjataan käynnin luonteeksi sairaanhoito, käynnin kiireellisyydeksi ei-kiireellinen, ensikäynti uuden vaivan vuoksi ja yhteydenottotavaksi käynti vastaanotolla sekä annetaan vastaanottoaika. Miten kirjataan, jos yhteydenotto tulee ei-ammattihenkilölle, joka antaa ajan terveydenhuollon ammattihenkilölle hoidon tarpeen arviointia varten? Miten ammattihenkilö jatkaa tästä, eli onko hoidon tarpeen arviointia varten annettu vastaanottoaika jo käynti, vai miten tilastoidaan? Entä jos hoitoakaan ei vielä aloiteta samalla kertaa, vaan varataan aika lääkärille? Mikäli vastaanotolla tehdään ainoastaan hoidon tarpeen arviointi, ammattihenkilö tilastoi vain hoidon tarpeen arvioinnin mukaiset tiedot. Tämä ei ole vastaanottokäynti. Käynnin toteutumistiedot tilastoi kuvatussa tapauksessa lääkäri sitten, kun vastaanottaa potilaan. Potilas hakeutuu vastaanotolle ompelua vaativan haavan vuoksi. Hoitaja tekee aluksi hoidon tarpeen arvioinnin ja tämän jälkeen avustaa lääkäriä toimenpiteessä. Merkitäänkö tällöin hoitajalle avustava vai oma käynti? Jos hoitaja ohjaa arvioinnin jälkeen potilaan suoraan lääkärille, niin kyseessä on avustava suorite. Asiakas on ottanut yhteyttä ei-kiireellisestä, sairaanhoidollisesta ensikontaktista vastaanotolle, jossa on kirjattu yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi sekä annettu vastaanottoaika. Asiakas soittaa myöhemmin ja haluaa siirtää aikaansa myöhemmäksi. Mitä tapahtuu hoitoon pääsyn tiedoille? Pitääkö aikaisemmin aloitettu seuranta lopettaa eli sulkea palvelukokonaisuus/hoitokokonaisuus ja aloittaa tästä uudesta puhelusta/ajanvarauksesta? Aiempi vastaanottoaika perutaan koodilla Y30 Asiakkaasta johtuva syy ja asiakkaalle annetaan uusi aika. Tällöin kyseinen kontakti poistuu automaattisesti hoitoon pääsyn aikamäärien mittauksista. Käynti tulee perua yllä olevalla koodilla, sillä muuten hoitoon pääsyn tietoja kirjautuu virheellisesti. Perutun ajan tilalle annetusta uudesta annetusta ajasta ei seurata hoitoonpääsy-tietoja. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

7 2 Terveystarkastukset 2.1 Neuvola-asetuksen mukaiset tarkastukset Miten laaja terveystarkastus tilastoidaan, jos terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät tarkastukset tehdään eri aikaan? Vaikuttaako tilastointiin, jos tarkastusten välissä on vuodenvaihde? Sekä terveydenhoitaja että lääkäri tilastoivat laajan terveystarkastuksen sinä päivänä, kun tarkastus tehdään. THL pystyy tarkistamaan henkilötunnuksen perusteella, onko samalle henkilölle merkitty laaja terveystarkastus sekä lääkärin että terveydenhoitajan tekemänä. Vuodenvaihde tai tarkastusten välillä oleva aika ei vaikuta tilastointiin. Kirjataanko vanhempien läsnäolo neuvola-asetuksen mukaisessa laajassa terveystarkastuksessa myös vanhempien tietoihin? Entä kirjaavatko sekä lääkäri että terveydenhoitaja vanhemmille osallistumisen tarkastukseen? Mikäli on tarvetta kirjata vanhempaan liittyviä tietoja, esimerkiksi AUDIT-kyselyn, sekä terveydenhoitaja että lääkäri kirjaavat molemmat vanhemman tietoihin osallistumisen terveystarkastukseen. Tarkoitetaanko palvelutapahtumalla aina yksittäistä käyntiä, vaikka kyse olisi yksi käynti neuvolaasetuksen mukaisesta terveystarkastuksesta? Palvelutapahtuma tarkoittaa yhtä käyntiä. Miten kirjataan äitiysneuvolassa tehtävät muut kuin laajat terveystarkastukset? Terveystarkastukset kirjataan koodilla SPAT1196 Normaaliraskauden seuranta. kirjataan koodilla SPAT1197 Laaja äitiysneuvolatarkastus. Laajat tarkastukset Voidaanko käynti äitiysneuvolassa kirjata laajaksi tarkastukseksi, jos äidillä ei ole puolisoa, joka voisi olla mukana tarkastuksessa? Entä voidaanko käynti kirjata laajaksi, jos mukana on joku muu läheinen, esimerkiksi ystävä tai äiti? Kyllä, kun tarkastus sisältää perheen hyvinvoinnin kartoituksen (voimavarat ym.), ja sen toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Onko neuvolan jokainen ikätarkastus ensikäynti? Esimerkiksi jos lapsi tulee neuvolaan 2- vuotiskontrolliin, niin onko tällöin kyse ensikäynnistä? Jokaista ikätarkastusta ei kirjata ensikäynniksi. Ensikäynti on ensimmäinen käynti lastenneuvolassa, ja tämä on usein kotikäynti vastasyntyneen luona. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa, joissa annetaan aika vuoden päähän, merkitään jatkohoidoksi SPAT1339 Uusi vastaanottoaika. Yleensä ottaen ensikäynti on asiakkaan ensimmäinen käynti kyseisellä palveluntuottajalla uuden ongelman tai asian vuoksi. Määräaikaisissa terveystarkastuksissa ensimmäistä tarkastusta lukuun ottamatta kyse ei ole uudesta ongelmasta tai asiasta. Lastenneuvolassa järjestetään ryhmätapaamisia, joihin kutsutaan äiti, isä ja 6kk:n ikäinen lapsi. Ryhmään osallistuu useita perheitä ja tilaisuuden järjestävät terveydenhoitaja ja suuhygienisti. Tilaisuuden yhteisen osuuden lisäksi terveyden hoitaja mittaa, punnitsee sekä tarvittaessa rokottaa vauvat. Millä tavalla tällainen käynti tilastoidaan? Kyseessä on kävijäryhmä 3 Ryhmäkäynti, jonka molemmat ammattihenkilöt kirjaavat järjestelmään. Tämän lisäksi terveydenhoitaja kirjaa mittatiedot ja rokotuksen, terveystarkastuksen koodilla SPAT1315 Lasten ja nuorten määräaikainen terveystarkastus ja jatkohoitotiedon SPAT1339 Uusi vastaanottoaika. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

8 Vanhemmat tulevat lapsensa kanssa 4-kuukautistarkastukseen ja ovat täyttäneet Audit-kyselyn. Molemmille vanhemmille kirjataan laaja lastenneuvolakäynti, mutta onko tämä ensikäynti? Miten menetellään seuraavalla kerralla, kun vanhemmat tuovat vanhemman lapsensa 4- vuotistarkastukseen? Onko ensikäynti-merkintä lapsi-, perhe- vai palvelutapahtumakohtainen? Ensikäynniksi kirjataan ensimmäinen lastenneuvolakirjaus, joka lapselle tehdään. Kaikissa muissa sitä seuraavissa käynneissä ensikäyntikirjaus on E=ei. Ensikäynti-merkintä on lapsikohtainen. Mikä on kouluterveydenhuollon laajan tai määräaikaistarkastuksen ensikäynti? Kirjataanko jatkotoiminnoksi "ei jatkotoimenpidettä", jos kontrollia ei tarvita ja seuraavana vuonna on vain tarkastus? Tarvitaanko yhteydenottolomaketta neuvolassa/kouluterveydenhuollossa? Ensimmäisen luokan ensimmäinen käynti kouluterveydenhuollossa kirjataan ensikäynniksi. Muut tarkastusohjelman mukaiset käyntimerkinnät: "ensikäynti: E=ei". Jatkohoitokoodi on SPAT1339. Yhteydenottolomake tarvitaan myös neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Mitä SPAT-koodeja käytetään, kun tehdään terveystarkastus ensimmäisen vuoden opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa? Entä, jos tarkastus tehdään erityisopetuksessa olevalle opiskelijalle toisena vuonna? Ensimmäisenä vuonna tehtävässä tarkastuksessa kyseessä on SPAT vuoden terveystarkastus, erityinen tarve, toinen aste. Toisen vuoden tarkastus taas on SPAT opiskeluvuoden terveystarkastus, toinen aste. Mitä tarkoittaa yksilöllisen tarpeen mukaan tehty terveystarkastus? Yksilöllisen tarpeen mukaisella tarkastuksella viitataan terveystarkastukseen, joka tehdään lakisääteisten tarkastusten lisäksi opiskelijalle ns. ylimääräisenä tarkastuksena jonkin erityisen ongelman vuoksi. (Lähde: Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, 338/2011, 6 ) Miten ammattikorkeakoulussa kirjataan terveystarkastus, jossa opiskelija ohjataan lääkärille? Kyseessä on SPAT1366 Terveyskyselyyn perustuva terveystarkastus. Jatkohoidoksi kirjataan jatkohoito- SPAT-koodi 1341 Ohjaus lääkärille. Opiskeluterveydenhuollossa tehtävän terveyskyselyn perusteella havaitaan, että terveystarkastus ei ole opiskelijalle tarpeellinen. Tehdäänkö tästä merkintä opiskelijan potilaskertomukseen? Tarvitseeko THL tietoa myös niiden opiskelijoiden, joille on tehty terveyskysely eikä ole todettu tarvetta tehdä tarkastusta, määrästä? Tiedot kirjataan aina terveyskertomukseen. Kirjaamisessa käytetään koodia SPAT1366 Terveyskyselyyn perustuva terveystarkastus, jota käytetään, kun tehdään ammattikorkeakoulussa tai yliopistoissa opiskeleville terveyskysely. Opiskelijoille, joita ei tarkasteta, voidaan kirjata jatkohoidoksi SPAT 1334 Ei jatkohoitotoimenpiteitä sekä kirjaus, että terveystarkastusta ei tehty. Yhteystapa on silloin R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia. 2.2 Muut terveystarkastukset Päiväkodissa tai koulussa havaitaan täiongelma, jonka johdosta terveydenhoitajat tarkastavat esimerkiksi koko luokan päät. Miten tarkastus tilastoidaan? Tarkastus tilastoidaan kävijäryhmällä 6 Yhteisötilaisuus, sairaanhoidoksi sekä koodeilla ICPC A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy ja SPAT 1370 Muu terveystarkastus. Jos täitä löytyy, tilastoidaan tiedot lapsen tietoihin. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

9 Mitä palvelumuotoa käytetään, kun tehdään esimerkiksi työttömien terveystarkastuksia tai 75- vuotistarkastuksia? Kyseessä on T24 Muut neuvolapalvelut. Kun hoitaja ja lääkäri tekevät erikseen armeijatarkastukseen liittyviä tutkimuksia, käyttävätkö molemmat SPAT1321-koodia, vai vaatiiko koodin käyttäminen, että tarkastuksesta on tehty yhteenveto ja lausunto? Sekä hoitaja että lääkäri voivat käyttää koodia SPAT1321 Asevelvollisen terveystarkastus. Käynnin syy kirjataan ICPC2:lla koodilla A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy ja ICD-10:lla koodilla Z10.8 Muun väestöryhmän rutiinimainen yleinen terveystarkastus. SPAT-koodin käyttäminen ei vaadi yhteenvedon ja lausunnon tekemistä. Muuten tarkastus tehdään puolustusvoimien ohjeen mukaisesti. Miten pakolaisten maahantulotarkastus kirjataan AvoHILMOon? Kirjataan palvelumuodoksi T24 Muut neuvolapalvelut, yhteystavaksi R10 Käynti vastaanotolla, hoidon kiireellisyydeksi E=ei kiireellinen, käynnin luonteeksi terveydenhoito, ensikäynniksi K=kyllä, käyntisyyksi ICPC A98 sekä SPAT-koodi 1370 Muu terveystarkastus. 2.3 Lääkärintodistukset Päivähoitoa varten kirjoitetaan todistus lapsen ruokavaliorajoituksista. Todistus kirjoitetaan äidin soittaman puhelun sekä potilaskertomustietojen perusteella asiakasta näkemättä. Kuinka tämä tilastoidaan? Yhteystavaksi kirjataan R50 Puhelinyhteys, käynnin syy sekä SPAT1283 Suppea todistus terveydentilasta. 3 Neuvola 3.1 Äitiysneuvola Miten äitiys- tai perhevalmennusryhmät tulisi tilastoida? Tilastoidaanko sekä äidit että isät erikseen? Kuinka tilastoidaan perhevalmennusryhmä, jossa on useita vetäjiä? AvoHILMOssa perhevalmennus kirjataan raskaana olevien äitien terveyskertomustietoihin koodilla 3 Ryhmäkäynti. Perhevalmennusryhmä tilastoidaan jokaiselle kutsutulle, raskaana olevalle asiakkaalle, ja jokainen ammattihenkilö tekee käynnistä kirjauksen. Tilastoinnissa käytetään SPAT-koodia 1195 Perhevalmennus. Kun äiti tulee raskauden takia ensimmäistä kertaa äitiysneuvolaan, niin onko aina kyseessä ensikäynti, vaikka kyseessä ei olisi äidin ensimmäinen raskaus? Jokaisen raskauden ensimmäinen käynti on ensikäynti. Samoin jos raskaana oleva muuttaa paikkakunnalle kesken raskauden, on ensimmäinen äitiysneuvolakäynti uudella paikkakunnalla ensikäynti. Miten kirjataan äitiysneuvolassa tehtävät muut kuin laajat terveystarkastukset? Terveystarkastukset kirjataan koodilla SPAT1196 Normaaliraskauden seuranta. kirjataan koodilla SPAT1197 Laaja äitiysneuvolatarkastus. Laajat tarkastukset Voidaanko käynti äitiysneuvolassa kirjata laajaksi tarkastukseksi, jos äidillä ei ole puolisoa, joka voisi olla mukana tarkastuksessa? Entä voidaanko käynti kirjata laajaksi, jos mukana on joku muu läheinen, esimerkiksi ystävä tai äiti? Kyllä, kun tarkastus sisältää perheen hyvinvoinnin kartoituksen (voimavarat ym.), ja sen toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

10 Mille palvelumuodolle kuuluu kirjata varhaisen vuorovaikutuksen käynnit raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen? Varhaisen vuorovaikutuksen käynnit raskauden aikana kirjataan muodolla T21 Äitiysneuvola ja lapsen synnyttyä T22 Lastenneuvola. Kirjataanko käynnistä tiedot vain äidin kertomukseen ja tehdäänkö tilastoinnit pelkästään hänestä? Jos perheen isällä on ongelmia, kirjataanko ne hänen kertomukseensa ja tehdäänkö hänestä oma tilastointi? Millä palvelumuodolla? Tietoja kirjataan äidin tai isän kertomukseen, mikäli käynnin aikana ilmenee tarvetta. Raskauden aikana käynnille osallistuvalle isälle kirjataan äitiysneuvolakäynti, ja lapsen synnyttyä lastenneuvolakäynti. Kuinka tilastoidaan neuvolasosiaalityötä tekevät perhetyöntekijät, jotka toimivat sekä lasten- että äitiysneuvolassa? Lastenneuvolassa tehtävään perhetyöhön käytetään palvelumuotona T24 Muut neuvolapalvelut. Miten perhe- tai parisuhdeväkivaltaseulonta merkitään AvoHILMO-tietoihin? Myös perhe- ja parisuhdeväkivaltaseulonnoissa käytetään koodia SPAT1324 Seulontatoimenpide. 3.2 Lastenneuvola Miten tilastoidaan synnytyksen jälkeinen kotikäynti, jossa sekä äidin että lapsen vointia kartoitetaan ja tutkitaan? Mitä ICPC-2-koodia käytetään? Äidille merkitään palvelumuodoksi T21 Äitiysneuvola ja lapselle T22 Lastenneuvola sekä SPAT-koodit 1196 ja ICPC-2-koodeista yleiskoodia A98 käytetään kaikista terveystarkastuksista ensisijaisena koodina. Tämän lisäksi käyntiä voidaan tarkentaa koodeilla W90,W91, W92 tai W94. ICPC-2-koodeihin voi tutustua tarkemmin Kuntaliiton ICPC-2-ohjeiden avulla osoitteessa Miten lastenneuvolassa tehdään jatkohoitoon liittyvät kirjaukset, kun kyseessä on lapselle tehtävä tarkastusohjelman mukainen terveystarkastus? Jatkohoidon osalta käytetään koodia SPAT1339 Uusi vastaanottoaika, ja tarkastusohjelman viimeisellä käynnillä SPAT1334 Ei jatkotoimenpidettä. Milloin kuntaan muuttavan vauvan tai lapsen käynti neuvolassa kirjataan ensikäynniksi? Kuntaan muuttavan henkilön käynti on aina ensikäynti, koska tällöin on kyseessä ensimmäinen käynti uudella palveluntuottajalla. Onko neuvolan jokainen ikätarkastus ensikäynti? Esimerkiksi jos lapsi tulee neuvolaan 2- vuotiskontrolliin, niin onko tällöin kyse ensikäynnistä? Jokaista ikätarkastusta ei kirjata ensikäynniksi. Ensikäynti on ensimmäinen käynti lastenneuvolassa, ja tämä on usein kotikäynti vastasyntyneen luona. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa, joissa annetaan aika vuoden päähän, merkitään jatkohoidoksi SPAT1339 Uusi vastaanottoaika. Yleensä ottaen ensikäynti on asiakkaan ensimmäinen käynti kyseisellä palveluntuottajalla uuden ongelman tai asian vuoksi. Määräaikaisissa terveystarkastuksissa ensimmäistä tarkastusta lukuun ottamatta kyse ei ole uudesta ongelmasta tai asiasta. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

11 Jos neuvolassa terveydenhoitaja ottaa ensin asiakkaan vastaan ja tekee mittauksia, ja tämän jälkeen asiakas menee lääkärin vastaanotolle, niin merkitäänkö molemmille hoitokäynti? Molemmille merkitään oma hoitokäynti. Vastasyntyneen äiti ottaa yhteyttä heti osastolta päästyään kotikäynnin ajankohdan sopimista varten. Miten tällöin kirjataan yhteystapa? Yhteystapa on R50 Puhelinyhteys, jos asiakas soittaa. Yhteystapa voi olla myös R51 Sähköinen yhteys tai R10 Käynti vastaanotolla riippuen siitä, miten asiakas yhteydenoton tekee. Vanhemmat tulevat lapsensa kanssa 4-kuukautistarkastukseen ja ovat täyttäneet Audit-kyselyn. Molemmille vanhemmille kirjataan laaja lastenneuvolakäynti, mutta onko tämä ensikäynti? Miten menetellään seuraavalla kerralla, kun vanhemmat tuovat vanhemman lapsensa 4- vuotistarkastukseen? Onko ensikäynti-merkintä lapsi-, perhe- vai palvelutapahtumakohtainen? Ensikäynniksi kirjataan ensimmäinen lastenneuvolakirjaus, joka lapselle tehdään. Kaikissa muissa sitä seuraavissa käynneissä ensikäyntikirjaus on E=ei. Ensikäynti on lapsikohtainen. Mikä kävijäryhmä merkitään, kun terveydenhoitaja, päiväkodin edustaja, lapsen vanhempi/vanhemmat ja lisäksi mahdollisesti muut ammattihenkilöt ovat keskustelemassa ja sopimassa lapsen asioista? Lapsi itse ei siis ole paikalla, mutta hänen potilastietoihinsa asiasta mahdollisesti kirjataan. Voiko tämä olla ryhmävastaanotto, ja tilastoidaanko lapsen nimelle, vaikkei lapsi ole mukana? Jos käsitellään lapsen asiaa ja tehdään kertomusmerkintöjä, kirjataan ryhmävastaanotoksi. Mikäli lapsi itse ei ole paikalla, tulee yhteystavaksi kirjata asiakirjamerkintä R70 ilman asiakaskontaktia. 4 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 4.1 Kouluterveydenhuolto Miten laaja terveystarkastus tilastoidaan, jos terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät tarkastukset tehdään eri aikaan? Vaikuttaako tilastointiin, jos tarkastusten välissä on vuodenvaihde? Sekä terveydenhoitaja että lääkäri tilastoivat laajan terveystarkastuksen sinä päivänä, kun tarkastus tehdään. THL pystyy tarkistamaan henkilötunnuksen perusteella, onko samalle henkilölle merkitty laaja terveystarkastus sekä lääkärin että terveydenhoitajan tekemänä. Vuodenvaihde tai tarkastusten välillä oleva aika ei vaikuta tilastointiin. Milloin lapselle merkitään ensikäynti koulu- tai opiskelijaterveydenhuollossa? Ensikäynti merkitään silloin, kun lapsi siirtyy neuvolasta kouluterveydenhuollon piiriin tai kouluterveydenhuollosta opiskeluterveydenhuollon piiriin. Samoin jos oppilas muuttaa paikkakunnalle muualta kesken peruskoulun tai opintojen, merkitään ensikäynti. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

12 4.2 Opiskeluterveydenhuolto Ammattikorkeakoulun opiskelija täyttää terveyskyselylomakkeen sähköisesti, mutta ei varaa aikaa terveystarkastukseen kehotuksesta huolimatta. Terveydenhoitajat käyvät lomakkeen läpi ja kirjoittavat yhteenvedon opiskelijan terveyskyselystä. Tiedot ohjautuvat opiskelijan potilaskertomukseen. Mitä SPAT-koodia käytetään? Jos terveystarkastus toteutuu, kirjataan SPAT1366. Jos tarkastus ei toteudu, ei em. SPAT:ia voida kirjata, yhteystapana on tällöin R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia. Mitä SPAT-koodeja käytetään, kun tehdään terveystarkastus ensimmäisen vuoden opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa? Entä, jos tarkastus tehdään erityisopetuksessa olevalle opiskelijalle toisena vuonna? Ensimmäisenä vuonna tehtävässä tarkastuksessa kyseessä on SPAT vuoden terveystarkastus, erityinen tarve, toinen aste. Toisen vuoden tarkastus taas on SPAT opiskeluvuoden terveystarkastus, toinen aste. Mitä tarkoittaa yksilöllisen tarpeen mukaan tehty terveystarkastus? Yksilöllisen tarpeen mukaisella tarkastuksella viitataan terveystarkastukseen, joka tehdään lakisääteisten tarkastusten lisäksi opiskelijalle ns. ylimääräisenä tarkastuksena jonkin erityisen ongelman vuoksi. (Lähde: Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, 338/2011, 6 ) Miten ammattikorkeakoulussa kirjataan terveystarkastus, jossa opiskelija ohjataan lääkärille? Kyseessä on SPAT1366 Terveyskyselyyn perustuva terveystarkastus. Jatkohoidoksi kirjataan jatkohoito- SPAT-koodi 1341 Ohjaus lääkärille. Miten tilastoidaan, kun opiskeluterveydenhuollossa opiskelija tai opiskelijan huoltaja tulee opiskelijahuoltoryhmään kuultavaksi esimerkiksi poissaolojen tai sääntörikkomusten takia? Opiskelijahuoltoryhmä on moniammatillinen ja siellä käydään läpi opiskelijan ongelma ja suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa jatkotoimenpiteitä. Opiskelijahuoltoryhmän tapaaminen, jossa käsitellään tietyn opiskelijan ongelmia, tilastoidaan seuraavasti: palvelumuoto T27 Opiskeluterveydenhuolto, yhteystapa R10 Käynti vastaanotolla, kävijäryhmänä 2 Ryhmävastaanotto, käyntisyy tilanteeseen soveltuva ICPC-2 koodi ja SPAT1369 Oppilashuoltoryhmän tapaaminen. Kun hoitaja ja lääkäri tekevät erikseen armeijatarkastukseen liittyviä tutkimuksia, käyttävätkö molemmat SPAT1321-koodia, vai vaatiiko koodin käyttäminen, että tarkastuksesta on tehty yhteenveto ja lausunto? Sekä hoitaja että lääkäri voivat käyttää koodia SPAT1321 Asevelvollisen terveystarkastus. Käynnin syy kirjataan ICPC2:lla koodilla A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy ja ICD-10:lla koodilla Z10.8 Muun väestöryhmän rutiinimainen yleinen terveystarkastus. Yhteenvetoa ja lausuntoa ei vaadita tehtäväksi. Muuten tarkastus tehdään puolustusvoimien ohjeen mukaisesti. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

13 5 Suun terveydenhuolto Tehdäänkö suun terveydenhuollossa kaikista tarkastus- ja hoitokäynneistä merkinnät hoidon kiireellisyydestä, hoidon tarpeen arvioinnista sekä diagnoosista? Tarvittavat ohjeet suun terveydenhuollon osalta löytyvät AvoHILMO-oppaasta alla olevasta linkistä. Sivulta 45 alkaen oppaassa on tapausesimerkkejä hoitoon pääsyn merkinnöistä suun terveydenhuollossa. Hammaslääkäri lähettää asiakkaan suuhygienistille. Tilastoiko suuhygienisti käynnin ensikäyntinä? Jos kyseessä on sama ongelma, jonka vuoksi hammaslääkäri aloitti hoidon, ei tilastoida ensikäyntinä. Hammashoidossa oleva asiakas saa kesken hoidon särkyä ja tilaa ajan särkypäivystykseen. Onko päivystysajassa tällöin kyse ensikäynnistä? Kyseessä on uusi vaiva, joten kyse on ensikäynnistä. Miten tilastoidaan hammashoitajan kouluilla tekemät koululaisten suun tarkastukset? Jos jokaiselle koululaiselle tehdään yksitellen henkilökohtainen suun tarkastus, kirjataan tarkastukset käyntiryhmällä 1 Yksilökäynti, ICPC-2 A98 sekä SPAT1334 Ei jatkotoimenpidettä. Jos tehdään koko ryhmää koskeva tarkastus, niin kirjataan käyntiryhmäksi 3 Ryhmäkäynti, ja muut yllämainitut kirjataan jokaisen ryhmän osallistujan tietoihin. Suun terveydenhoidossa vastaanottokäynnin yhteydessä sovitaan, että potilaalle lähetetään uusi aika kirjeitse tai sähköpostitse. Miten jatkohoito tilastoidaan? Entä kuinka tilastoidaan vastaanottokäynnillä sovittu uusi aika, jos kyse on suun terveystarkastuksen neuvola-asetuksen mukaisesta vastaanottoajasta? Ensimmäisessä tapauksessa voidaan käyttää koodia SPAT1338 Sopimus kirjeestä/sähköisestä yhteydenotosta. Toisessa tapauksessa käytetään koodia SPAT1339 Uusi vastaanottoaika. Tätä koodia käytetään kaikkiin uusiin vastaanottoaikoihin liittyen. Miten hammashoitajat ja suuhygienistit tilastoivat käynnin syyt? Käynnin syiden tilastoinneissa käytetään joko potilaalle aiemmin merkittyjä ICD-10-koodeja, ICPC-2- koodia A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy tai ICPC-2-koodia D82 Hampaiden tai ikenien sairaus. 6 Terapiapalvelut 6.1 Fysioterapia Tarvitseeko avohoidon vuodeosastolla työskentelevän fysioterapeutin tai kuntohoitajan kirjata käyntisyyt ja SPAT-luokitus? Fysioterapeutin ja kuntohoitajan tulee kirjata käynti käyttäen ICPC2-käyntisyyluokitusta sekä SPATluokitusta tarvittaessa, jos he eivät ole vuodeosaston henkilökuntaa. Vuodeosastotiedot kirjataan ns. HILMO-tietoihin. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

14 Tuleeko kuntoutujaryhmät tilastoida erillisen ryhmän lisäksi myös jokaisen ryhmässä kävijän papereihin erikseen? Jos ryhmään on kutsuttu määrätyt henkilöt, tulee tieto käynnistä kirjata potilastietojärjestelmään jokaisen osallistujan kohdalta erikseen. Muuten ryhmässä käynnistä ei tule käyntitietoja, eikä ryhmässä tehty työ tule tilastoissa näkyviin. Koskettaako hoidon saatavuuden seuranta myös fysioterapiaa? Hoidon saatavuus koskettaa kaikkia perusterveydenhuollon avopalveluita, myös fysioterapiaa, mikäli sitä annetaan avopalveluna. Miten fysioterapeutin tekemät käynnit vanhainkotiin tai palveluasumiseen tilastoidaan? Kyseessä on palvelumuoto T51 Fysioterapia ja R20 Kotikäynti. Miten päivätoiminnassa annettu hoito tilastoidaan, kun kyseessä on ryhmälle suunnattu hoito? Yhteystapa on R10 Käynti vastaanotolla ja kävijäryhmä 3 Ryhmäkäynti. Miten tilastoidaan, kun päivätoiminnassa annetaan hoitoa yksittäiselle asiakkaalle? Kyseessä on R10 Käynti vastaanotolla. Kuinka fysioterapiassa tehdään SPAT-merkinnät, kun käsitteistö ei vastaa käytännössä tehtävää hoitotyötä? Fysioterapiassa koodia SPAT1223 Fysioterapeuttinen kuntoutus voi käyttää asiakkaan kaikilla käynneillä. Tämän lisäksi tarpeen mukaan myös SPAT 1229 Apuvälinetarpeen arviointi ja SPAT1230 Apuvälinelainaus, -sovitus ja seuranta- koodeja voi käyttää. Miten fysioterapiassa kirjataan koululaisten ryhtitarkastukset sekä odottavien äitien ohjaus, johon heidät on ohjattu äitiysneuvolasta? Jos kyseessä on ryhtitarkastus, joka tehdään esim. kaikille määrätyn luokka-asteen oppilaille, on kyseessä palvelumuoto T26 Kouluterveydenhuolto. Jos ohjaus on äitiysneuvolassa osa perhevalmennusta, on palvelumuotona T21 Äitiysneuvola. Jos taas kyseessä on lähetteellä joko äitiysneuvolasta tai kouluterveydenhuollosta tuleminen, palvelumuotona käytetään joko T51 Fysioterapia tai T52 Apuvälinepalvelu. Käynnin yhteystavaksi kirjataan R10 Käynti vastaanotolla, käynnin luonteeksi terveydenhoito, hoidon kiireellisyydeksi E=ei-kiireellinen, kävijäryhmäksi 1 Yksilökäynti, ensikäyntimerkinnäksi E=ei, käynnin syyksi ICPC-2 A98 sekä tarvittaessa SPAT- kirjaukset. 6.2 Muut terapiapalvelut Jalkahoidon tekijä ei ole koulutukseltaan jalkaterapeutti. Miten kirjaukset hoidosta tehdään tällöin? Jalkahoidot kirjataan koodilla T55 Jalkaterapia sekä SPAT-koodilla SPAT1299 Muu jalkaterapianimikkeistön mukainen hoito. Onko jalkojen hoitajan vastaanotolla lääkärin määräyksestä tehtävä hoito avosairaanhoitoa vai jalkaterapiaa? Kyseessä on T55 Jalkaterapia. Päiväkodin tiloissa annetaan lapselle hoitoa, esimerkiksi puheterapiaa. merkitään? Kyseessä on R10 Käynti vastaanotolla. Millä koodilla käynti THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

15 Mitä yhteystapaa käytetään tilastoinnissa, kun esimerkiksi terveydenhoitaja, puheterapeutti tai psykologi käy päiväkodissa keskustelemassa joko yleisesti asioista tai tietyn lapsen asioista? Tässä tapauksessa käytetään yhteystapaa R90 Muu, kun kyse on yksittäisestä lapsesta. Jos taas keskustelussa ei käsitellä tietyn henkilön asioita, ei merkintöjä tehdä. Miten hoidon saatavuuden seurannan suhteen toimitaan tilanteessa, jossa ensimmäinen kontakti on asiakkaalta tai terveydenhoitajalta tuleva puhelu, jossa selvitellään asiakkaan tilannetta, mutta sovitaan, että palataan esim. puolen vuoden kuluttua asiaan. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi puheterapiassa tai toimintaterapiassa. Näissä tilanteissa kirjataan käynti ja merkintä siitä, että tilanteeseen palataan esim. puolen vuoden päästä. Yhteydeksi merkitään tilanteesta riippuen esimerkiksi R50 Puhelinyhteys, R51 sähköinen yhteys, R60 Konsultaatio jne. Hoitotakuun seuranta alkaa vasta silloin, kun asiakas soittaa ja yrittää varata aikaa, joten edellä mainitut merkinnät eivät vaikuta hoitotakuun seurannan tilastointiin. 7 Kotihoito ja kotisairaanhoito Jos kotihoidon tekemällä kotikäynnillä tarvitaan kaksi hoitajaa hoidon tarpeen tai turvallisuustekijöiden takia, niin kirjataanko käynnit molempien osalta ryhmävastaanotoksi? Käynti kirjataan kotikäynniksi (Yhteystapa R20 Kotikäynti) ja toisen hoitajan osalta avustavaksi suoritteeksi. Miten AvoHILMOon merkitään lääkäri- tai muut käynnit terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhainkodissa tai palvelutalossa? Terveyskeskuksen vuodeosasto- ja vanhainkotitoiminta eivät kuulu AvoHILMO-tiedonkeräykseen. Tästä poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päivystävä avohoidon lääkäri käy vuodeosastopotilaan luona sen sijaan, että potilas tuotaisiin vastaanottotiloihin. Nämä tapaukset merkitään koodilla R40 Sairaalakäynti. Palvelutalon toiminta kuuluu tiedonkeräykseen silloin, kun asukas on kotihoidossa. Tällöin käytetään palvelumuotoja T40 Kotihoito, T41 Kotisairaanhoito ja T42 Kotipalvelu sekä yhteystapana koodia R20 Kotikäynti. Miten tilastoidaan kotikäynti, jossa samalla käynnillä hoidetaan pariskunnan molemmat puolisot? Käynnit tilastoidaan kahtena kotikäyntinä, sillä molemmilla asiakkailla on oma ongelmansa, jonka vuoksi kotihoitaja käy käynnillä. Jos hoitajia on käynnillä kaksi, kirjaavat molemmat hoitajat käynnin yksilökäyntinä. Kotisairaanhoitaja saa yhteydenoton uudelta asiakkaalta ja kirjaa puhelun. Kirjataanko tämä puhelu ensikäynniksi? Entä kun saman asiakkaan luokse tehdään ensimmäinen kotikäynti? Ensimmäinen yhteydenotto kirjataan ensikäynniksi. Tätä seuraava kotikäynti taas on seurantakäynti. Keillä avohoidon ammattihenkilöillä on oikeus käyttää kotikäynnin kirjaamiseen ICPC-2- luokituksia? Oikeus käyttää luokituksia on kaikilla terveydenhuollon ammattiryhmillä, jotka osallistuvat kirjaamiseen. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

16 Onko kotipalveluiden osalta välttämätöntä tehdä AvoHILMO-kirjauksia niissä tapauksissa, kun kyse ei ole kotisairaanhoidosta? Monissa kunnissa kotisairaanhoidon ja kotipalvelun toiminnot on yhdistetty kotihoidon palveluksi. Näissä tapauksissa kaikki sähköiseen asiakastietojärjestelmään käynteinä kirjattava kotihoito ilmoitetaan AvoHILMOssa, vaikka tämän lisäksi tehtäisiin myös SosiaaliHILMOn laskentailmoituksia. Kotihoidossa hoitaja avustaa lääkäriä injektion antamisessa. Merkitäänkö hoitajalle oma käynti? Hoitajalle merkitään avustava suorite. Potilas käy hoitajan luona, ja hoitaja toteaa potilaan tarvitsevan samasta syystä myös lääkärikäynnin. Merkitäänkö tämä hoitajalle omana käyntinä vai avustavana suoritteena? Sekä hoitajalle että lääkärille merkitään oma käynti. Kuinka AvoHILMO-tilastointi tehdään dementiakodissa, jossa on avohoitopaikkoja? (Esimerkiksi hoitokodeissa, tehostetussa palveluasumisessa jne.) Tällaiset palvelut kuuluvat yleensä sosiaalipuolen rekistereihin. Miten esimerkiksi lääkärin tekemät käynnit tilastoidaan? Avohuollon lääkärin tekemä käynti tilastoidaan kotikäyntinä AvoHILMOon. Muuten laitosten tilastointi ei kuulu AvoHILMOn tiedonkeruun piiriin. Mikä on käyntisyy kotihoidon ohjaajalla, joka käy asiakkaan kotona tekemässä palvelutarpeenarvioinnin ja kartoittamassa asiakkaan tilannetta? Käyntisyy on tällöin ICPC-2 A28 Toiminnanvajaus, määrittämätön. Kuuluuko tuettu palveluasuminen AvoHILMOn hoitoilmoituksen piiriin? Ei kuulu, jos toimipisteessä ei anneta kotihoitoa. Tällaisessa toimipisteessä hoitoilmoitus tehdään HILMOon. 8 Työterveyshuolto Työterveyshuollossa työskentelee yleislääkäreitä, joilla ei ole työterveyshuollon erikoistumisopintoja. Voidaanko tällöin lääkärille kirjata erikoisalaksi 95 Työlääketiede ja työterveyshuolto vai käytetäänkö alana 98 Yleislääketiede? Erikoisalaksi kirjataan tässä tapauksessa 98 Yleislääketiede. Palvelumuoto T30 Lakisääteinen työterveyshuolto tai T31 Ei-lakisääteinen työterveyspalvelu erittelee toiminnan luonteen. Milloin käytetään koodia R30 Työpaikkakäynti? Koodi R30 Työpaikkakäynti on tarkoitettu työ- tai opiskelupaikan työolosuhteiden arviointia varten, ja sitä käytetään esimerkiksi työterveyshuollon tehdessä arviointikäynnin työpaikalle. Onko kävijäryhmä ryhmäkäynti, kun tila- tai työpaikkakäynnille osallistuu esim. terveydenhoitaja ja fysioterapeutti? Entä, jos työpaikkakäynnille mennään yksin? Molemmissa tapauksissa kyseessä on ryhmäkäynti. Työterveyshuollosta käydään kuntoutuslaitoksissa kuntoutujien yhteistyöpäivissä, ja aikaa yhteistyöpalaveriin voi kulua matkoineen koko päivä. Millä SPAT-koodilla sen voisi merkitä? Soveltuisiko SPAT1311 "Työterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus" sisällöltään käytettäväksi? THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

17 9 Ajanvaraus, päivystys ja muut yhteydenotot Kuinka terveydenhoitajalle tulevat puhelut tulisi tilastoida? Onko AvoHILMOssa mahdollista kirjata myös hoitopuhelut? Puheluista tilastoidaan ainoastaan hoidolliset puhelut. Esimerkiksi ajanvarauspuheluita ei tilastoida. Hoitopuhelut kirjataan AvoHILMOon merkinnöillä. Yhteystapa on R50 Puhelinyhteys, ja käyntisyynä asiakkaan ongelman mukainen ICD-10- tai ICPC-2-luokitus. Merkitäänkö terveydenhoitajalle tai hammashoitajalle tulleet ajanvarauspuhelut puhelinkontakteiksi? Ei merkitä. Ainoastaan hoidolliset puhelut tilastoidaan, ei pelkkää vastaanottoajan antamista. Ajanvarausta ei tilastoida silloinkaan, kun ajan antaa terveydenhuollon ammattihenkilö keskitetyn ajanvarauksen sijaan. Asiakas soittaa tai asiakkaalle soitetaan ja tätä informoidaan laboratoriotuloksista. Tilastoidaanko puhelu käynniksi? Tällöin kirjataan käynti, yhteystavaksi R50 Puhelinyhteys. Asiakas käy töihin menoa varten salmonella-kokeessa laboratoriossa. Terveydenhoitaja kirjoittaa kokeen tuloksista todistuksen. Todistus joko postitetaan asiakkaalle, tai se käydään noutamassa vastaanotosta. Kuinka tapahtuma tilastoidaan? Jos todistus postitetaan, tilastoidaan R55 Kirje. Jos asiakas noutaa todistuksen vastaanotosta, kirjataan R10 Käynti vastaanotolla. Jos puhelinkäynti korvaa vastaanottokäynnin, niin merkitäänkö käynti puhelinkontaktin sijaan käynniksi? Entä kuinka käyntisyykirjaus tehdään, jos puhelimitse kysytään tuloksia? Puhelinkontakti merkitään puhelinkontaktiksi (R50) ja siitä tehdään käyntisyykirjaus. Tulosten kuulemiseen liittyvästä puhelinkontaktista tehdään myös käyntisyykirjaus. Tarvitseeko yhteydenottotapaa kirjata AvoHILMOon? Yhteystapa tulee kirjata AvoHILMO-tietoihin. Kirjaamista varten AvoHILMOssa on olemassa luokitus, joka löytyy AvoHILMO-oppaasta. Kun sanelunpurkaja kirjoittaa lääkärin sanelun perusteella lähetteen ja lääkäri tarkistaa lähetteen, käytetäänkö silloin merkintää R70? Merkintää R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia voidaan käyttää. Miten kirjataan tilanne, jossa selvitetään omaisen kanssa esimerkiksi muistisairaan henkilön asioita, mutta potilas itse ei ole paikalla? Tällöin merkitään yhteystavaksi R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia. Potilas hakeutuu päivystykseen tai ensiapupoliklinikalle ja on tarkkailtavana pitemmän aikaa. Tänä aikana sekä lääkäri että hoitajat tekevät erilaisia hoitotoimenpiteitä. Miten eri ammattiryhmien käynnit tilastoidaan ja mikä on tässä tapauksessa yhteystapa? Sekä hoitajat että lääkäri kirjaavat itsenäiset hoitotoimenpiteet omina käynteinään. Yhteystapa on koko ajan R10 Käynti vastaanotolla. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

18 10 Kävijäryhmät Kuinka tilastoidaan lääkärin ja terveydenhoitajan ryhmävastaanotto? Tekevätkö molemmat tilastointimerkinnät ja kirjaavat käyntisyyn? Kävijäryhmä 2 Ryhmävastaanotto on yhden identifioidun asiakkaan ja kahden tai useamman ammattihenkilön välinen palvelutilanne. Ryhmävastaanotto voi olla esimerkiksi moniammatillista kuntoutussuunnittelua jne. Jokainen ryhmävastaanottoon osallistunut ammattihenkilö tekee omat tilastomerkintänsä ja kirjaa käyntisyyn. Millaiset käynnit tilastoidaan ryhmäkäynteinä? Kävijäryhmäkoodi 3 Ryhmäkäynti viittaa kahden tai useamman identifioidun asiakkaan ja yhden tai useamman ammattihenkilön väliseen palvelutilanteeseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi tietyn sairauden ympärillä kokoontuva ryhmä, esimerkiksi masennusryhmä. Ryhmäkäynti kirjataan erikseen jokaiseen ryhmään osallistuvan tietoihin ja jokainen ammattihenkilö tekee käynnistä oman kirjauksensa. Miten tilastoidaan ryhmä, jossa on noin 50 osallistujaa? Kyseessä on kävijäryhmä 6 Yhteisötilaisuus, koska osallistujia ei yksilöidä. Kuinka tehdään kirjaukset, jos esimerkiksi hoitaja käy pitämässä luentoa koulussa? Kyseessä on yhteisötilaisuus. Tällöin käynnin luonne on tilaisuuden aihepiiristä riippuen joko terveydenhoito tai sairaanhoito, yhteystapa on R90 Muu ja palvelumuoto tilaisuuden aihepiiristä riippuen. Esimerkissä se olisi T26 Kouluterveydenhuolto. Hoidon tarpeen arviointia ei yhteisötilaisuudesta tehdä, koska tilaisuudessa ei tehdä henkilökohtaisia asiakirjamerkintöjä. Milloin käytetään AvoHILMOn kävijäryhmää 5 Perhekäynti? Miten tilastointi tehdään, jos perhekäynnille osallistuu useamman ammattiryhmän henkilö? Perhekäyntiä käytetään kävijäryhmänä silloin, kun asiakkaan ongelmaa hoidetaan monen perheenjäsenen kanssa ja käynnillä on mukana yksi tai useampi ammattihenkilö. Esimerkiksi kouluterveydenhuollossa luokitusta voidaan käyttää, jos oppilaan ongelman vuoksi käynnillä mukana ovat vanhemmat, psykologi, lääkäri jne. Jokainen ammattihenkilö kirjaa oman tiedot käynnistä kävijäryhmällä 5 Perhekäynti. Millä tavalla ryhmäkäyntien kirjaukset tulisi tehdä silloin, kun ryhmää ohjaa välillä kaksi saman ammattiryhmän edustajaa ja välillä kaksi eri ammattiryhmän edustajaa? AvoHILMOn ohjeistuksen perusteella AvoHILMO-tietue lähetetään jokaisen ryhmäkäynnille osallistuneen eri ammattiryhmään kuuluvan henkilön kirjauksesta sekä kustakin asiakkaasta. Jos kuitenkin halutaan tilastoida kahden samaan ammattiryhmään kuuluvan henkilön kirjaus ryhmäkäynnistä, niin tällöin tulee huomioida, että THL:lle tulee silloin tiedoksi samalle asiakkaalle kaksi käyntiä samasta tilanteesta. Miten äitiys- tai perhevalmennusryhmät tulisi tilastoida? Tilastoidaanko sekä äidit että isät erikseen? Kuinka tilastoidaan perhevalmennusryhmä, jossa on useita vetäjiä? AvoHILMOssa perhevalmennus kirjataan raskaana olevien äitien terveyskertomustietoihin koodilla 3 Ryhmäkäynti. Perhevalmennusryhmä tilastoidaan jokaiselle kutsutulle, raskaana olevalle asiakkaalle, ja jokainen ammattihenkilö tekee käynnistä kirjauksen. Tilastoinnissa käytetään SPAT-koodia 1195 Perhevalmennus. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

19 Mikä kävijäryhmä merkitään, kun terveydenhoitaja, päiväkodin edustaja, lapsen vanhempi/vanhemmat ja lisäksi mahdollisesti muut ammattihenkilöt ovat keskustelemassa ja sopimassa lapsen asioista? Lapsi itse ei siis ole paikalla, mutta hänen potilastietoihinsa asiasta mahdollisesti kirjataan. Voiko tämä olla ryhmävastaanotto, ja tilastoidaanko lapsen nimelle, vaikkei lapsi ole mukana? Jos käsitellään lapsen asiaa ja tehdään kertomusmerkintöjä, kirjataan tapahtuma ryhmävastaanotoksi. Mikäli lapsi itse ei ole paikalla, tulee yhteystavaksi kirjata R70 asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia. Tuleeko kuntoutujaryhmät tilastoida erillisen ryhmän lisäksi myös jokaisen ryhmässä kävijän papereihin erikseen? Jos ryhmään on kutsuttu määrätyt henkilöt, tulee tieto käynnistä kirjata potilastietojärjestelmään jokaisen osallistujan kohdalta erikseen. Muuten ryhmässä käynnistä ei tule käyntitietoja, eikä ryhmässä tehty työ tule tilastoissa näkyviin. Miten päivätoiminnassa annettu hoito tilastoidaan, kun kyseessä on ryhmälle suunnattu hoito? Yhteystapa on R10 Käynti vastaanotolla ja kävijäryhmä 3 Ryhmäkäynti. Miten AvoHILMOon merkitään lääkäri- tai muut käynnit terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhainkodissa tai palvelutalossa? Terveyskeskuksen vuodeosasto- ja vanhainkotitoiminta eivät kuulu AvoHILMO-tiedonkeräykseen. Tästä poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päivystävä avohoidon lääkäri käy vuodeosastopotilaan luona sen sijaan, että potilas tuotaisiin vastaanottotiloihin. Nämä tapaukset merkitään koodilla R40 Sairaalakäynti. Palvelutalon toiminta kuuluu tiedonkeräykseen silloin, kun asukas on kotihoidossa. Tällöin käytetään palvelumuotoja T40 Kotihoito, T41 Kotisairaanhoito ja T42 Kotipalvelu sekä yhteystapana koodia R20 Kotikäynti. Onko kävijäryhmä ryhmäkäynti, kun tila- tai työpaikkakäynnille osallistuu esim. terveydenhoitaja ja fysioterapeutti? Entä, jos työpaikkakäynnille mennään yksin? Molemmissa tapauksissa kyseessä on ryhmäkäynti. 11 Käyntisyyt ja toimenpiteet Kirjaamme käyntisyyn ICPC2-koodein. Voimmeko käyttää koodeja 30 69, koska ne löytyvät tietojärjestelmästämme? ICPC-2:n koodit ovat kaikki prosessikoodeja, eivät käyntisyykoodeja. Niitä voi käyttää oman organisaation sisällä, mutta THL ei poimi niitä käyntisyytiedoiksi. Hoitaja työskentelee yhdessä lääkärin kanssa, kun asiakkaalle tehdään endoskopia. Merkitäänkö tämä molemmille hoitokäynniksi? Lääkärille merkitään hoitokäynti ja hoitajalle avustava suorite. Potilas hakeutuu vastaanotolle ompelua vaativan haavan vuoksi. Hoitaja tekee aluksi hoidon tarpeen arvioinnin ja tämän jälkeen avustaa lääkäriä toimenpiteessä. Merkitäänkö tällöin hoitajalle avustava vai oma käynti? Jos hoitaja ohjaa arvioinnin jälkeen potilaan suoraan lääkärille, niin kyseessä on avustava suorite. Onko pikamittauksille, esimerkiksi verensokerin mittaukselle tai INR mittaukselle, olemassa oma luokitus vai tilastoidaanko ne kohtaan "Näytteen otto"? Näissä mittauksissa käytetään koodia SPAT1263 Näytteen otto. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

20 Mikä on käyntisyy kun poistetaan ompeleita? Käyntisyy on tällöin A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy. Käytetäänkö SPAT1230 Apuvälinelainaus, -sovitus ja seuranta- koodia lainattavan ja palautettavan insuliinipumpun kohdalla? Kyllä käytetään. Kuuluuko röntgen AvoHILMOn kirjaamisen pariin? Mikäli kyseessä on perusterveydenhuollon palvelu, tehdään AvoHILMOn mukaiset merkinnät. Kuuluuko dialyysi AvoHILMOn kirjaamisen pariin? Mikäli kyseessä on perusterveydenhuollon palvelu, tehdään AvoHILMOn mukaiset merkinnät. SPAT1216 Toimintakyvyn arviointi- koodin määritelmässä mainitaan, että koodia käytetään, jos arviointi tehdään standardoidulla mittarilla. Mitä koodia käytetään, jos arvioinnissa ei käytetä standardoitua mittaria? Koodia SPAT1216 voidaan käyttää myös silloin, kun arviointiin ei käytetä standardoitua mittaria. Miten perhe- tai parisuhdeväkivaltaseulonta merkitään AvoHILMO-tietoihin? Myös perhe- ja parisuhdeväkivaltaseulonnoissa käytetään koodia SPAT1324 Seulontatoimenpide. Asiakas noutaa hoitotarvikkeita terveyskeskuksesta. Miten tämä kirjataan? Entä, jos asiakas varaa hoitotarvikkeet etukäteen puhelimitse? Jos kyseessä on asiakkaan erillinen käynti, palvelumuoto on T90 Muu palvelutoiminta ja yhteystapa R90 Muu. Toimintolaji on SPAT1262 Hoitotarvikkeiden luovutus. Puhelinyhteyden tilastointiin ei tarvitse käyttää SPAT-koodia. Hoitotarvikkeita noudettaessa käynnin syy on asiakkaan perusongelman tai diagnoosin mukaisesti ICD- 10:n tai ICPC-2:n luokka tai kirjallinen kuvaus Hoitotarvikkeet. Kirjataanko tupakointitieto jokaiselta vastaanottokäynniltä? Tupakointi-tieto kirjataan ainoastaan silloin, kun tietoa kysytään asiakkaalta tai potilaalta. Myös eitupakointi kirjataan. Kuinka tilastoidaan rintasyöpäseulonta, kun käyttämässämme röntgenohjelmistossa ei ole mahdollista kirjata erillisiä käyntejä? Jos seulontakäyntiä ei ole mahdollista kirjata suoraan käytettävissä olevaan ohjelmaan, tehdään siitä normaali käynnin kirjaus potilastietojärjestelmään. Palvelumuoto on tällöin T28 Seulonnat ja muut joukkotarkastukset, käynnin luonne terveydenhuolto ja käynnin syy ICPC-2 A98. Mitä SPAT-koodia tulee käyttää, kun potilaalle asennetaan HOLTER-laite pitkäaikaista vuorokausi- EKG:n nauhoitusta varten, ja seuraavana päivänä se otetaan pois? Toistaiseksi kirjataan koodille SPAT1097 EKG:n ottaminen vastaanotto- tai ensiaputilanteessa. Uuden SPAT-koodin lisääminen HOLTER-laitteiden/vuorokausi EKG:n seurantaa varten otetaan asiantuntijaryhmän käsittelyyn. Mitä SPAT-koodia käytetään silloin, kun potilaalta mitataan hoitajakäynnillä vain verenpaine? SPAT1301 ei merkittävää toimenpidettä. Miten katetrin huuhdonta tai poisto merkitään? Katetrin huuhdonnalle tai poistolle ei ole omaa SPAT-koodia. THL Usein kysyttyä AvoHILMOsta

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi 8.6.2016 Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäisille

Lisätiedot

Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja

Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja AvoHILMO-koulutus 19.3.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 Ammattiluokitus I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman

Lisätiedot

Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja

Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja AvoHILMO-koulutus 19.3.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 Ammattiluokitus I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman

Lisätiedot

Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013. 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1

Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013. 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Tilastointi ja raportointiminkälaista hyötyä AvoHILMOsta? Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö 1. Miksi AvoHILMO? 2. Nykytila AvoHILMO-kirjaukset

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tietosisältö / Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset -seminaari 7.2.2014 Jyväskylä 5.2.2014 THL /AvoHILMO 1 Esityksen sisältö 1. Miksi AvoHILMO?

Lisätiedot

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Neuvolapäivät Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Rakenteiset tiedot? Potilasasiakirjat tallentuvat jo sähköisesti, mutta eriävien rakenteisten tietojen siirtyminen

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset koulutus 2.10.-3.10.2013 2.-3.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset koulutus 2.10.-3.10.2013 2.-3.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen AvoHILMO. Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö

Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen AvoHILMO. Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen AvoHILMO Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö AvoHILMO = perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 lähtien virallinen perusterveydenhuollon tilastojen

Lisätiedot

AvoHILMO. Helsinki 2.2.2012 Pirjo Tuomola. 2.2.2012 AvoHILMO / Pirjo Tuomola 1

AvoHILMO. Helsinki 2.2.2012 Pirjo Tuomola. 2.2.2012 AvoHILMO / Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO Helsinki 2.2.2012 Pirjo Tuomola 2.2.2012 AvoHILMO / Pirjo Tuomola 1 Esityksen sisältö AvoHILMO-tilanne Tietosisällön kenttäkohtaiset kysymykset 2.2.2012 AvoHILMO / Pirjo Tuomola 2 AvoHILMOn aikataulut

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot Kaisa Mölläri AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot 1

AvoHILMO. AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot Kaisa Mölläri AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot 1 AvoHILMO AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot Kaisa Mölläri 16.4.2015 AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot 1 Käsiteltävät aiheet AvoHilmo tilanne; uudistaminen ja hyödyntäminen eri

Lisätiedot

AvoHILMO -pilotista käyttöönottoon 5.11.2009. 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO -pilotista käyttöönottoon 5.11.2009. 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -pilotista käyttöönottoon 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO? Perusterveydenhuollon avohoidon jokaisesta palvelutapahtumasta tuotetaan määrämuotoinen tietosisältö THL:ään Tiedot

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset -seminaari 12.11.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Perusprosessit Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Syntymä Yhteydenotto lastenneuvolaan Ensikäynti:

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

HOIDON TARPEEN ARVIOINTI

HOIDON TARPEEN ARVIOINTI HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Ammatilliset opintopäiv ivät 13.3. 14.3.14 Taustani työkokemusta Tampereen kaupungin palveluksessa noin 30 vuotta olen työskennellyt konekirjoittajana, perushoitajana, sairaanhoitajana,

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot Hoitoon

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 30.9.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Pohjois-Karjala

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Pohjois-Karjala AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Pohjois-Karjala 11.11.2015 Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Lasten ja nuorten terveyden seurannasta koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen seminaari 29.10.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tavoitteet / Pirjo Tuomola 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset

Lisätiedot

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010 Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola Luokitukset, termistöt ja AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus Kirjoittajat ja THL Kannen suunnittelu: Kannen

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

AvoHILMO 2010. Avohoidon ilmoituksen luokitukset ja opas tiedonkeruun pilotointiin TUTKIMUS. Pirjo Tuomola Sanna-Mari Saukkonen

AvoHILMO 2010. Avohoidon ilmoituksen luokitukset ja opas tiedonkeruun pilotointiin TUTKIMUS. Pirjo Tuomola Sanna-Mari Saukkonen Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Pirjo Tuomola Sanna-Mari Saukkonen Avohoidon ilmoituksen luokitukset ja opas tiedonkeruun pilotointiin 4 2009 Kirjoittajat ja THL Kannen suunnittelu: Christine

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus

Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus 3 2010 Kirjoittajat ja

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Tampere Kaisa Mölläri

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Tampere Kaisa Mölläri AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Tampere Kaisa Mölläri Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista

Lisätiedot

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen AvoHILMO OHJAUS Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 Määrittelyt ja ohjeistus Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin:

Lisätiedot

.!7BC5<2"HIHMKG! AvoHILMO. AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon TUTKIMUS TUTKIMUS. Pirjo Tuomola

.!7BC5<2HIHMKG! AvoHILMO. AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon TUTKIMUS TUTKIMUS. Pirjo Tuomola Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus Lisätietoja AvoHILMOn sisältöasiat: Hanna Rautiainen Sanna-Mari Saukkonen Pirjo

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Riikka Väyrynen 8.11.2013 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 8.11.2013

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2013 Määrittelyt ja ohjeistus. Hanna Rautiainen ja Sanna-Mari Saukkonen

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2013 Määrittelyt ja ohjeistus. Hanna Rautiainen ja Sanna-Mari Saukkonen Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar Classifications, Terminology and Statistics Guidelines Hanna Rautiainen ja Sanna-Mari Saukkonen AvoHILMO

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivät 10.5.2017 Tehtävä Tämän

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

HILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus

HILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus Tiedosta hyvinvointia Opas pilottikäyttöön HILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2008 Versio 1.4 28.2.2008 Stakes työryhmä Opas pilottikäyttöön 28.2.2008 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki

MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki Arja Hastrup, kehittämispäällikkö, Lapset, nuoret ja perheet osasto Asetuksen mukainen neuvolatoiminta Lapsen syntymä Määräaikainen

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys

Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys 10.3.2015 0 Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys Valinnanvapaus terveydenhuollossa Vuoden 2014 alussa tuli voimaan terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 27 2017 21.08.2017 Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2016 Päälöydökset Vuonna 2016 terveyskeskuskäyntejä oli 24,5 miljoonaa. Käyntien määrä kasvoi hieman (1,6 %) edellisvuoteen

Lisätiedot

AvoHILMO -koulutus. Pohjois-Suomen Avi 6.5.-7.5.2014 20.5.2013 THL 1

AvoHILMO -koulutus. Pohjois-Suomen Avi 6.5.-7.5.2014 20.5.2013 THL 1 AvoHILMO -koulutus Pohjois-Suomen Avi 6.5.-7.5.2014 20.5.2013 THL 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 7.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Oulu Kaisa Mölläri

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Oulu Kaisa Mölläri AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Oulu Kaisa Mölläri Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Lapin Avi Kaisa Mölläri

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Lapin Avi Kaisa Mölläri AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Lapin Avi Kaisa Mölläri Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 14/2016 29.11.2016 Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2015 Päälöydökset Vuonna 2015 terveyskeskuskäyntejä oli 24,1 miljoonaa. Käyntien määrä väheni hieman (1,4 %) edellisvuoteen

Lisätiedot

AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola

AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola 30.3.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 9.11.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 28.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Espoon neuvolatoiminta Asiakkaat raskaana olevat naiset sekä alle kouluikäiset lapset perheineen Synnytykset 3523/vuosi (2013) n. 6600

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Työryhmä Apulaisylilääkäri Kyllikki Hyvönen ja Kaj Korhonen Terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus 12.10.2017 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 16.10.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kolme palvelutuottajaa hyväksytty (Mehiläinen,

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 www.yths.fi/joensuu Uudelle opiskelijalle Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

PALVELUT. Keitä olemme ja mitä tarjoamme Sinulle tai läheisellesi? Kuinka tulla asiakkaaksi?

PALVELUT. Keitä olemme ja mitä tarjoamme Sinulle tai läheisellesi? Kuinka tulla asiakkaaksi? PALVELUT Keitä olemme ja mitä tarjoamme Sinulle tai läheisellesi? Olemme pieni suomalainen perheyritys. Tarjoamme ammattitaitoista kotiterveydenhoitoa, - sairaanhoitoa, hoiva-, virkistys- ja kotipalveluja.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (8) 176 Terveyslautakunnan lausunto aloitteesta sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittämisestä HEL 2012-005844 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 THL/1853/5.09.00/2012 (1(6) KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 Kysely lähetetään kuntiin. Jos kunta ei tuota palvelua itse niin, kysely pyydetään toimittamaan edelleen palvelun tuottajalle. Tilastotiedot

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa Hannele Poutiainen

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa Hannele Poutiainen Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa 9.10.2014 Hannele Poutiainen Lahti: lapsiystävällinen, ympäristökaupunki Lahdessa on yli 100 000 asukasta Päijät-Häme on yli 200 000 asukkaan maakunta

Lisätiedot

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii aktiivisesti

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys, työpaikkakäynti,

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveyskeskuslääkärin näkökulma Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Ajatuksia tulevasta Potilastietojärjestelmän

Lisätiedot