HOIDON TARPEEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOIDON TARPEEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Ammatilliset opintopäiv ivät

2 Taustani työkokemusta Tampereen kaupungin palveluksessa noin 30 vuotta olen työskennellyt konekirjoittajana, perushoitajana, sairaanhoitajana, vt oh(1v), oh vara ja lähtien teen oh:n työtä 50%:sti. erikoistumisopinnot: näyttöön perustuva diabetespotilaan hoitotyö, johtaminen sosiaali- ja terveysalalla asiantuntijahoitajana Tampereen kaupunki/perusterveydenhuollon yksikkö, PETE, Pshp Rohto-koulutus, ohjaajakoulutus

3 Tampere väestö ( ) asukasta 10 terveysasemaa + ostopalveluna Attendo/Hervanta ja Omapihlaja(Pihlajalinna) tilaaja-tuottaja-malli

4 Tipotien terveysasema 2 terveysasemaa yhdistynyt väestöpohja ( ) omalääkärialue noin 2000 as/lääkäri työparimalli 8/2014 lähtien 13 lääkäriä + 13 hoitajaa 4 tiimiä, tiimeissä ph/lh(tka)-sh-th-lri yhdessä tiimissä ph/lh työparina ph/lh(tka) oikeus kirjoittaa sairauslomia

5 HOIDON TARPEEN ARVIOINTI MITÄ MIKSI MITÄ HYÖTYÄ

6 TAUSTAA HOITOTAKUULAKI 2005 ERIKOISSAIRAANHOITOLAKI LAKI POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUKSISTA LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA MIELENTERVEYSLAKI LAKI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ UUSI TERVEYDENHUOLTOLAKI SUOMEN PERUSTUSLAKI

7 HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN PROSESSI selvitys, miksi ottaa yhteyttä esitiedot(anamneesi), perussairaudet, säännöllinen ja tilapäinen lääkitys, muut hoidot tämän hetkinen tilanne(status)->oireet?, milloin ovat alkaneet?, oireet nyt?, missä tilanteissa oireet ilmenevät?, onko ollut ennen ko. oireita?, miten oireita hoidettu?, sairauden vaikeusaste kirjataan asiat asianmukaisesti, selkeästi ja tarkasti(dokumentointi)

8 Hoidon tarpeen arviointi prosessi jatkoa hoidon tarpeen arviointi edellyttää, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on asianmukainen koulutus, työkokemus ja yhteys hoitoa antavaan toimintayksikköön ja käytettävissä mahdolliset potilasasiakirjat hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä myös puhelimitse Tipotien terveysasemalla apuna HTAtaulukko(triage-hoitajalla) moniammatillinen yhteistyö Tipotien terveysasemalla(tiimeissä lri-th-sh-ph/lh)

9 TIPOTIEN MALLI PEGASOS: vastaanoton työlista ->uusi vo- >aikatyyppi PHPAI SPAT (jatkohoito) ja SPAT(toiminto) 1312 yleinen terveysneuvonta ja 1310 Tunnettuun terveysongelmaan liittyvä neuvonta ja oirekoodi ICPC jos saa ajan lääkärille tai hoitajalle, tilastointi riittää jos aika menee myöhempään ajankohtaan kirjataan normaalisti potilaskertomukseen akuutti asia->omalääkärille tai/päiv lääkärille, tarv konsultointi

10 palvelusetelit ensisijaisesti omahoitaja, tiimin hoitaja tai kenelle vapaa aika löytyy akuuttiajalle menevät(lääkärin)-> EKG, RR, CRP,Strep-A, PLV hyödynnä potilasjärjestöjä, valmisteltu vastaanotto(potku-hanke)

11 Henkilökunnan kunnan ammattitaito vuorovaikutustaidot(puhelimessa äänen käyttö, sanallinen ja sanaton viestintä) ongelmanratkaisutaidot(kysymysten asettelu, analyysi, perustelemisen taito) päätöksentekotaito(rohkeus, uskallus jakaa rajallisia terveydenhuollon resursseja esim voaikoja) taitoa priorisoida eettisesti oikein ja lajitella hoitoa tarvitsevat tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen) yhteistyötaidot, kehittämisosaaminen(taitoa soveltaa tutkittua tietoa asiakkaan ja potilaan tilanteeseen)

12 Puhelimitse tehtävä hoidon tarpeen arviointi neuvonta voi olla yleistä neuvontaa yksilöllistä terveyden- ja sairaanhoidon neuvontaa -> jos otetaan kantaa henkilön terveydentilaan tai annetaan yksilöllisiä hoito-ohjeita, yleinen puhelinpalveluneuvonta muuttuu yksilölliseksi neuvonnaksi. Neuvoa antava on oltava tällöin terveydenhuollon ammattihenkilö ja hänen myös tehtävä potilaslain mukaiset potilasasiakirjamerkinnät -> annettu neuvonta tai palveluun ohjaus -> merkinnät tehtävä -> vrt epidemia! Oltava tarkka!

13 KIRJAAMINEN tärkeä osa hoidon tarpeen arviointia potilaskertomukseen tehdään merkintä jokaisesta avohoito- ja kotihoitokäynnistä, toimenpiteestä, osastojaksosta, lääkemääräyksestä, hoidon kannalta merkittävästä puhelinyhteydestä ja muusta konsultaatiosta kirjaamisessa korostuu erityisesti hoidon jatkuvuus ja hoitoon pääsyn seuranta kirjaamisen kautta syntyy myös tietoa siitä, miten asiakkaan hoitoon pääsy on toteutunut Riitta Koskela

14 AVOHILM0(THL:n yll THL:n ylläpit pitämä terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri) perusterveydenhuollon palvelujen käytön seuranta väestön terveydentilan seuranta hoitoonpääsyn seuranta terveystarkastuksen seuranta ajantasainen tieto esim epidemioista rokotusten seuranta tutkimusten käyttö X.X.2012 Matti Meikäläinen

15 AvoHilmon hyödyt saatuja tietoja käytetään suunnittelun ja päätöksenteon tukena, seurannan ja valvonnan välineenä sekä tilastointiin ja tutkimukseen X.X.2012 Matti Meikäläinen

16 Mitä rekisteröityy ityy AvoHilmosta palvelutapahtuman perustiedot yhteydenotto hoidon tarpeen arviointi ajanvaraus, käynnin toteutuminen käyntisyyt(icpc2), toimenpiteet(spat-koodit) X.X.2012 Matti Meikäläinen

17 AvoHilmon käynnin sisält ltö käyntisyytieto on erityisen tärkeä käyntisyy/hoidon syy/diagnoosi ovat e-arkiston ydintietoja käyntisyytieto terveysongelman(oire, vaiva, sairaus, terveydentila) pohjalta, minkä vuoksi käynti toteutuu

18 Esimerkkejä asiakas soittaa tai saapuu ajanvarauspisteeseen -> kirjataan kiireellisyys, ensikäynti, käynnin luonne, hoidon tarpeen arvioinnin tulos. Y18: tehty ajanvaraus Y19: ohjaus päivystykseen Y21: kotihoito-ohjeet Y22: ei aikoja saatavilla, tarvitsee hoitoa Y29: ei ota vastaan tarjottua aikaa

19 esimerkkejä jatkuu Asiakas tarvitsee yleistä neuvontaa -> ei merkintää asiakas kysyy labravastauksia -> ei merkintää asiakas tuo reseptin -> ei merkintää yhteydenottoa jatkokäyntiä varten ->ei merkintää asiakas päivystykseen -> vain käyntimerkintä yhteydenotto ei-ammattihenkilöön -> ei merkintää, ohjaus ammattihenkilön arvioon

20 jos tehdään hoidon tarpeen arviointi => luonne, kiireellisyys, ensikäynti, arvio

21 SPAT-koodi perusterveydenhuollon avohoidon palvelutapahtuman sisältö kirjataan tieto, mitä tapahtuu käynnin jälkeen -> jatkuuko hoito ja miten yhdessä ICPC-koodien kanssa jatkohoitoluokat

22 SPAT 1333 Hoidon suunnittelu, jatkoh järjestäminen SPAT 1334 Ei jatkotoimenpiteitä SPAT 1335 Jatkohoidon suunnitelma, järjestäminen SPAT 1336 Tutkimuspyyntö SPAT 1337 Puhelinajan varaaminen SPAT 1338 Sopimus kirjeestä/sähköisestä yht otosta SPAT 1339 Uusi vastaanottoaika SPAT 1340 Ohjaus muulle terv.huollon työntekijälle

23 SPAT 1341 Ohjaus lääkärille SPAT 1341 Ohjaus lääkärille tai hammaslääkärille SPAT 1342 Lähete esh SPAT 1343 Lähete yks tutkimukseen tai hoitoon SPAT 1344 Ohjaus päihdepalveluihin SPAT 1345 Ohjaus lääk kuntoutukseen SPAT 1346 Ohjaus ammatilliseen kuntoutukseen SPAT 1347 Ohjaus pth:n vuodeosastolle

24 X.X.2012 Matti Meikäläinen

25 Meillä kaikilla on kaksi työtä: perustehtävä ja kehittäminen

26

27 Kiitos!

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot