LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE. Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE. Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki"

Transkriptio

1 LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Jyväskylä 2014

2

3 Sisältö 1. JOHDANTO YLEISTÄ MENETELMÄT KOEKALASTUKSET Pitkäjoki, Pitkäkoski Hohonjoki Teerikoski Everstinkoski TULOKSET Pitkäkoski Teerikoski Everstinkoski TULOSTEN TARKASTELU KIRJALLISUUS... 7

4

5 1. JOHDANTO Leppäveden kalastusalueella Hohon- ja Pitkäjoessa on tehty sähkökalastuksia lähes vuosittain. Hohonjoen koskia on kunnostettu käsin 2000-luvun alkupuolella ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimesta 2005 mm. muokkaamalla Teerkikosken niskan pohjapatoa. Luontaisesta lisääntymisestä ei ole varmuudella todettu kummassakaan koskessa. Kunnostukset ovat molemmissa joissa rakenteellisesti vähäisiä ja kosket ovat erittäin kiivasvirtaisia ja suojattomia ylivirtaamilla. Hohonjoessa on jopa havaittu happikato talvella Hohonjoen latvoilla Lapinlammen yläpuolella Lapinjoessa taimenen luontaisesta lisääntymisestä on viitteitä. Lievestuoreen järvestä saadaan myös eri-ikäisiä taimenia vaikka istutuksia sinne ei tehdä. Molempiin jokiin on tehty pienpoikas- ja mäti-istutuksia käytännössä joka vuosi. Järveen vaeltaneet kalat voivat olla myös istutuksista peräisin. 2. YLEISTÄ Pitkäjoki (14.318) laskee Etelä-Leppäveteen. Joen keskivirtaama (MQ) on alle 1,5 m³/s. Hohonjoki (14.394) laskee Lievestuoreenjärveen. Joen keskivirtaama (MQ) on reilu 1 m³/s. Kuva 1. Sähkökoekalastuskohteet. 1

6 2. MENETELMÄT Koskilta kalastettiin vanhoja seuranta-aloja. Sähkökalastukset tehtiin Hans Grassl:in akkukäyttöisellä sähkökalastuslaitteella (malli IG 200-2). Käytetty jännite oli 600 V ja tasavirran pulssi oli 50 Hz. Tiedot sähkökalastuksista kerättiin koekalastusrekisterin maastolomakkeelle ja ne on tallennettu valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin. Koekalastajia oli kaksi (Matti Havumäki ja Timo Meronen), joten haavimiehiä oli vain yksi. Saaliskalojen ikäjakauma (0+, 1+ tai >2) on määritelty yksilöiden pituuksista ilman suomunäytteitä. Vuoden 2014 koekalastustulokset on kirjattu valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin. 3. KOEKALASTUKSET 3.1. Pitkäjoki, Pitkäkoski Pitkäkoskesta kalastettiin sillan yläpuolinen rannasta rantaan ulottuva koeala (pit. 14,5 m x lev. 6 m) 87 m² koeala yhteen kertaan (Kuvat 2 ja 3). Veden lämpötila oli 16,2 C. Pohjan raekokojen osuudeksi arvioitiin soran osalta (2-16 mm) 15 %, pieniä kiviä (17-64 mm) 25 %, iso kiviä ( mm) 35 % ja pientä lohkaretta ( mm) 25 %. Syvyydet koealalla olivat 0-20 cm 5 %, cm 40 %, cm 40 % ja > 60 cm 15 %. Kuvat 2 ja 3. Pitkäkosken koekalastusala ylä- ja alavirtaan kuvattuna Pitkäkoskesta kalastettiin sama 100 m² koeala (pit. 15,4 m x lev. 6,5 m) kahteen kertaan (Kuva 4). Veden lämpötila oli 12,2 C. Pohjan raekokojen osuudeksi arvioitiin soran osalta (2-16 mm) 10 %, pieniä kiviä (17-64 mm) 20 %, iso kiviä ( mm) 30 % ja pientä lohkaretta ( mm) 35 %. Syvyydet koealalla olivat 0-20 cm 10 %, cm 70 % ja cm 20 %. 2

7 Kuva 4. Pitkäkosken koekalastusalaa ylävirtaan Hohonjoki Teerikoski Teerikoskesta kalastettiin yksi 121,6 m² (pit. 14,3 m x 8,5 m) koeala kahteen kertaan (Kuvat 4 ja 5). Veden lämpötila oli 15,5 C. Pohjan raekokojen osuudeksi arvioitiin; pieniä kiviä (17-64 mm) 10 %, isoja kiviä ( mm) 40 % ja pieniä lohkareita ( mm) 50 %. Syvyydet koealalla olivat 0-20 cm 25 %, cm 45 %, cm 25 % ja yli 61 cm 5 %. Virrannopeusluokat: < 0,2 m/s 30 %, 0,2-0,7 m/s 50 % ja > 0,7 m/s 20 % koealan pinta-alasta. Vuoden 2013 Teerikosken koekalastus tehtiin Koealan pinta-ala oli 139 m² (pit. 13,5 m x 10,3 m) Koeala kalastettiin kahteen kertaan (Kuva 5). Veden lämpötila oli 16,8 C. Syvyydet koealalla olivat 0-20 cm 10 %, cm 35 %, cm 50 % ja yli 61 cm 5 %. Virrannopeusluokat: < 0,2 m/s 10 %, 0,2-0,7 m/s 60 % ja > 0,7 m/s 30 % koealan pinta-alasta. Vuoden 2014 Teerikosken koekalastus tehtiin Koealan pinta-ala oli 140 m² (pit. 14,4 m x 9,7 m) Koeala kalastettiin kerran (Kuva 7). Veden lämpötila oli 12,0 C. Syvyydet koealalla olivat 0-20 cm 10 %, cm 55 %, cm 25 % ja yli 61 cm 5 %. Virrannopeusluokat: < 0,2 m/s 30 %, 0,2-0,7 m/s 40 % ja > 0,7 m/s 20 % koealan pinta-alasta. 3

8 Kuvat 4 ja 5. Teerikosken koeala ylös- ja alaspäin kuvattuna Kuva 6. Teerikosken koealaa vuoden 2013 virtaamalla. Musta viiva rajaa koealan alaosan. Kuva 7. Teerikosken koealaa vuoden 2014 virtaamalla Everstinkoski Everstinkoski sijaitsee Lievestuoreen Puhakan kylällä reilun 2 kilometrin päässä Hohonjoen jokisuulta ylävirtaan. Uoma on perattu ja kiivasvirtainen. Vuoden 2014 Everstinkosken koekalastus tehtiin 2.9. Koealan pinta-ala oli 73 m² (pit. 14,6 m x 5,0 m) Koeala kalastettiin kerran (Kuva 10). Veden lämpötila oli 12,1 C. Pohjan raekokojen osuudeksi arvioitiin; Hieno (< 2 mm) 15 mm, pieniä kiviä (17-64 mm) 40 %, isoja kiviä ( mm) 25 % ja pieniä lohkareita ( mm) 20 %. Syvyydet koealalla olivat 0-20 cm 5 %, cm 10 %, cm 80 % ja yli 61 cm 5 %. Virrannopeusluokat: < 0,2 m/s 5 %, 0,2-0,7 m/s 85 % ja > 0,7 m/s 10 % koealan pinta-alasta. 4

9 4. TULOKSET 4.1. Pitkäkoski Pitkäkosken koekalastussaaliiksi 2012 saatiin 2 ahventa, 2 särkeä ja 15 simppua. Näköhavaintoja taimenista ei tehty. Pitkäkoskea ei koekalastettu vuonna 2013 kalastusalueen toimesta Pitkäkoskesta saatiin 1. kalastuskerralla 3 särkeä, 2 ahventa, 7 0+ taimenta ja 4 simppua. Toisella kalastuskerralla saatiin 1 särki, 3 0+ taimenta ja 2 simppua. Taimentiheys oli 10 yks/100m² Teerikoski Vuoden 2012 sähkökalastuksissa ensimmäisellä kalastuskerralla saaliiksi saatiin 5 kpl 0+ taimenta, 1 made, 23 ahventa ja 7 särkeä. Toisella kalastuskerralla saaliiksi saatiin 8 ahventa ja 3 särkeä. Havaintoja taimenen vanhemmista ikäryhmistä ei tehty. Taimenen 0 + tiheys oli 4,1 kpl/100 m². Teerikosken niskalle on istutettu mätiä keväällä 2012 (Heikki Salminen suull. tiedon anto). Vuoden 2013 sähkökalastuksissa Teerikoskesta saatiin ensimmäisellä kalastuskerralla kaksi 0+ taimenta (79 ja 81 mm), 7 ahventa, 2 madetta ja 11 särkeä. Toisella kalastuskerralla 1 0+ ikäryhmän taimen (69 mm), 5 ahventa ja yksi made. Taimenen 0 + tiheys oli 2,2 kpl/100 m² Teerikoskesta saatiin 1 särki, 5 ahventa ja mm taimen. Taimenella oli rasvaevä, joten se on joko peräisin aiempien vuosien mäti ja vk-poikasistutuksista tai luontaisesti joessa syntynyt Everstinkoski 2014 saaliiksi saatiin 3 ahventa (143, 87 ja 95 mm), hauki (502 mm) ja kiiski (75 mm). Koealan yläpuolelta saatiin yksi 0+ ikäryhmän taimen. 5

10 4. TULOSTEN TARKASTELU Keski-Suomessa taimentiheydet vaihtelevat runsaasti vuosien välillä. Keski- Suomen koskien 0+ taimentiheydet ovat olleet vuosina n. 14 yks./100 m², mutta vaihteluväli on ollut suurta (0-58 yks./100 m²) (Valkeajärvi ym. 2009). Mätinä tai vastakuoriutuneena istutettua poikasta ei voi kalastaessa erottaa luonnon poikasista, joten aineiston perusteella keväisiä istutuksia tai luonnonkudusta syntynyttä taimenta ei voi saaliissa erotella. Pitkäjokeen ei ole tehty istutuksia kalastusalueen, Pessilän osakaskunnan eikä Toivakan kunnan toimesta. Muista mahdollisista istutuksista ei ole tietoa. Saaliiksi saadut 0+ taimenet saattavat olla luontaisesta lisääntymisestä peräisin. Hohonjoen Teerikoskeen ei ole tehty istutuksia Everstinkoskeen oli istutettu 300 kpl vkpoikasia keväällä 2014 (Heikki Salminen). Pitkäjoessa tehdään Toivakan kunnan jäteveden puhdistamon velvoitetarkkailun koekalastuksia Pitkäkoskesta ei saatu 0+ ikäryhmän taimenia, mutta pidempiä mm:siä taimenia saatiin yhteensä 11 yksilöä joista kahdella oli rasvaevä (Koekalasturekisteri, Alaja & Kiljunen, JKL:n yo. ymp.tutkimuskeskus). 6

11 5. KIRJALLISUUS Valkeajärvi, P., Syrjänen J. & Sivonen, K. 2010: Vieläkö on villejä järvitaimenia Keski-Suomen taimenhanke Riista- ja kalatalous selvityksiä 7/ s. 7

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen LIEKSANJOEN ALUEEN KALATALOUDELLINEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS- SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2007 Suu Etukannen kuvat on otettu Naarajoen Käpykoskesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 6 2. Valuma-alueet ja jokien

Lisätiedot

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä RKTL:n työraportteja 43/214 Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä Tekijät: Jukka Ruuhijärvi 2), Mikko Olin 1), Tommi Malinen 1), Pasi Ala-Opas

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005 Kuvalähde: http://www.maretarium.fi Pasi Kauppinen KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS 2005 2 KUVAILULEHTI Kalastusalueen nimi: Vuohijärven kalastusalue

Lisätiedot

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.....2 1. SELVITYSOSA... 3 1.1 Kuvailulehti... 3 1.2 Yleiskuvaus alueesta... 4 1.3 Kalavedet... 4 1.3.1 Veden laatu...

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hanke Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Valvonta ja ympäristökeskus Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 3 vuotta Juha Keto (toim.) Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskus Päijät

Lisätiedot

Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 2007

Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 2007 Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 27 Tommi Malinen Mika Vinni Antti Tuomaala Pekka Antti-Poika Helsingin yliopisto bio- ja ympäristötieteiden laitos/ akvaattiset tieteet Syvyys

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalous 2010 Mikko Tommila Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina esiselvitys Puulan ammattikalastuksen yhteislupa-aluehankkeelle 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

Sulkasääsken runsaus Hiidenvedellä vuonna 2009

Sulkasääsken runsaus Hiidenvedellä vuonna 2009 Sulkasääsken runsaus Hiidenvedellä vuonna 2009 Tutkimusraportti 29.9.2010 Tommi Malinen Pekka Antti-Poika Mika Vinni Helsingin yliopisto ympäristötieteiden laitos/ akvaattiset tieteet 1. Johdanto Hiidenveden

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

Näsijärven muikkututkimus

Näsijärven muikkututkimus 1 Näsijärven muikkututkimus Markku Nieminen iktyonomi 1.1.1 NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN TUTKIMUKSIA MUIKKUTUTKIMUS VUONNA 1 1. Johdanto Näsijärven muikkukannan tilaa on seurattu kalastusalueen saaliskirjanpitäjien

Lisätiedot

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK Mika Autio Hiuksilla hirvituhoja vastaan Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Elintarvike ja maatalouden yksikkö Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa

Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa (RM) Ilmari Valovirta Pekka Tuulenvire Vili Englund Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo Helsinki 2003 Jokihelmisimpukan

Lisätiedot

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 2004 päivitetty 9/2013 SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA 1. Saimaa

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen virtaamiin ja vedenlaatuun

Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen virtaamiin ja vedenlaatuun Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

Turpa Bongaa. 30 fisua. Särki. Kalatalouden Keskusliitto

Turpa Bongaa. 30 fisua. Särki. Kalatalouden Keskusliitto Turpa Bongaa 30 fisua Särki Kalatalouden Keskusliitto FONGAUS ON HAUSKAA Kuluvalla vuosituhannella Suomeen on rantautunut uusi kalastuslaji kalabongaus. Harrastajat käyttävät tästä kalastusmuodosta nimeä

Lisätiedot