Mitä ammattilainen haluaa? (paitsi kaiken) -tuloksia ja johtopäätelmiä Lääkäriliiton tutkimuksesta. Mielipiteillä maustettuna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä ammattilainen haluaa? (paitsi kaiken) -tuloksia ja johtopäätelmiä Lääkäriliiton tutkimuksesta. Mielipiteillä maustettuna."

Transkriptio

1 Mitä ammattilainen haluaa? (paitsi kaiken) -tuloksia ja johtopäätelmiä Lääkäriliiton tutkimuksesta. Mielipiteillä maustettuna. Tinja Lääveri TAPAS- seminaari

2 CV ja sidonnaisuudet LL, sisätautien erikoislääkäri 2003, erikoistun infektiosairauksiin HUS:ssa, kliinisessä potilastyössä vuodesta 1995, viimeksi viime kesänä HUS Tietotekniikka kehittämispäällikkö 3/2010-> Useissa Uranuksen kehittämisryhmissä, osallistuin Sitran rahoittamaan Sirius-hankkeeseen, jossa arvioitiin ulkomaisten potilaskertomusjärjestelmien soveltuvuutta Suomeen Lääkäriliitto hallituksen jäsen, ehealth- valiokunnan/työryhmän puheenjohtaja 2007-> ehealth-valiokunta arvioi suomalaiset potilaskertomusjärjestelmät Arto Virtasen johdolla tutkimus lääkäreiden käyttäjäkokemuksista potilastietojärjestelmistä lääkärin työvälineinä (julkaistu Suomen Lääkärilehti 50-52/2010) Osallistunut kongresseihin lääkeyritysten tuella (GSK), terveydenhuollon teknologiateollisuudelta ei palkkioita tms, Duodecim-seuran jäsen

3 (Gartner)

4 Tutkijaryhmä Suomen Lääkäriliitto Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Tinja Lääveri LL, sisätautien el, infektiotauteihin erikoistuva, HUS infektioklinikka ja kehittämispäällikkö, HUS Tietotekniikka Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL) Hannele Hyppönen FT, tutkimuspäällikkö Marko Elovainio VTT, dosentti, tutkimusprofessori Aalto-yliopisto teknillinen korkeakoulu Johanna Viitanen TkL, tutkija Oulun yliopisto -FinnTelemedicum Ilkka Winblad Lääkintöneuvos, LKT, dosentti Jarmo Reponen LT, ylilääkäri Raahen sairaala, röntgenosasto

5 Miksi tutkimus tehtiin? Kattavaa tutkimusta lääkäreiden mielipiteistä heidän käytössään olevista tietojärjestelmistä ei ole Suomessa tehty Kriittiset mielipiteet leimattiin pitkään yksittäisten änkyräkriitikkojen jupinaksi ja suuren massan väitettiin olevan tyytyväisiä; käyttäjäkyselyidemme mukaan järjestelmän käyttö on helppo oppia. Voihan tietysti olla, että tähänkin kyselyyn vastasivat vain ne 4000 kriittisintä lääkäriä Tämä on lähtötaso, johon käytettävyyden kehittymistä voidaan verrata Käytettävyyttä ei voi arvioida ilman käyttäjämielipiteitä, mutta käyttäjämielipiteet ovat vain osa (toki olennainen sellainen) käytettävyyden konseptia

6 Selvitetään myös organisaatioiden välisen tiedonsiirron lähtötilanne ennen kansallisten arkistopalveluiden käyttöönottoa Kyselyssä olennaista, että kysyimme myös havaittujen ongelmien korjausten tärkeysjärjestystä. Se, että jokin ongelma on olemassa, ei vielä tarkoita, että se on merkittävä tai että yleisin ongelma olisi korjattava ensin Keräsimme hyviä ominaisuuksia vinkeiksi muillekin käyttöön Kehityslistaa potilaskertomusjärjestelmätoimittajien käyttöön, jotta he saavat suuntaviivoja lääkäreiden mielipiteistä. Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

7 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena kartoittaa potilastyötä tekevien lääkärien mielipiteitä ja kokemuksia potilastietojärjestelmistä. Tiedot kerättiin sähköisesti hyötyjä ja haittoja. Tutkimuslinkki lähetettiin sähköpostitse kohdejoukkoon kuuluville lääkäreille. Osoitetiedot poimittiin Lääkäriliiton rekisteristä. Sähköpostiosoitteet tiedossa 87 % lääkäreistä. Vajaa kolmannes eli lääkäriä vastasi kyselyyn. Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

8 Tutkimuksen sisältö ja rakenne Tutkimuksen teemat: Tietojärjestelmien käytettävyys ja niiden tuomat hyödyt työlle Tiedon käsittely ja laatu Tietojärjestelmien tuki yhteistyölle Parhaiten toimivat ominaisuudet ja keskeisimmät kehityskohteet Työn psykososiaaliset ulottuvuudet Mielipideväittämät (likert-arteikko) ja kouluarvosanat (4-10) Avoimet kysymykset Laaja joukko erilaisia taustatekijöitä, myös pääasiallisesti käytetty potilastietojärjestelmä. Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

9 Tulokset edustavia sukupuolen, ikäryhmän, alueen ja sektorin mukaan, myös alueellinen edustavuus. Tulosten perusteella voidaan tehdä koko lääkärikuntaa koskevia johtopäätelmiä. (Lääkäriliitolla on taustatiedot lähes kaikista suomalaisista lääkäreistä) Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

10 Rivilääkäri ei pysty eikä hänen kuulukaan pystyä erottamaan, mikä ongelma liittyy itse potilasjärjestelmään, mikä erillisjärjestelmiin, mikä rautaan, mikä verkkoyhteyksiin. Siksi kaikkia raportoituja ongelmiakaan ei voida aina johtaa suoraan yksittäiseen tuotemerkkiin. Julkisella sektorilla saavutettiin sähköisen potilaskertomuksen 100% kattavuus 2007, joten tutkimuksessa ei pyydetty enää vertailemaan paperikertomukseen -> halutaan suunnata katse tulevaisuuteen eikä rämpiä menneisyydessä. Vastaajat loivat samalla myös visiota tulevaisuuden tietojärjestelmistä Vastaukset ovat mielipiteitä. Jos käyttäjä kokee jonkin toiminnallisuuden puuttuvan, ei ole hedelmällistä kiistellä, puuttuuko jokin toiminnallisuus oikeasti, vaan mistä tämä kokemus johtuu

11 Miksi käyttäjä kokee väärin? Ei osata käyttää Kuinka paljon käyttäjäkoulutusta voidaan vaatia? Millaista käyttäjäkoulutusta? Intuitiivisuus/käytön vaikeus? Toiminnallisuutta ei ole otettu käyttöön/ostettu Ostajat ovat tehneet väärän päätöksen tai toiminnallisuutta ei ole toteutettu ostajan haluamalla/tarkoittamalla tavalla Toiminnallisuus ei toimi käyttäjän toivomalla tavalla, vaikka se periaatteessa onkin olemassa esimerkiksi kuumekurva /yhteenvetonäkymä Ohjelmistoa ei ole edes suunniteltu käyttäjän toimintaympäristöön tai on tilattu väärin eli vaatimusmäärittelyt pielessä

12 Potilastietojärjestelmän käyttöliittymän käytettävyys Yleisarviot kohtalaisia Järjestelmät ovat vakaita (55% samaa mieltä) Palaute, terminologia, käyttöliittymäelementtien sijoittelu yleisin vastaus Jokseenkin samaa mieltä Opittavuus ja käytön intuitiivisuus n. 50% vastaajista samaa mieltä positiivisten väittämien kanssa Huomattavia eroja järjestelmien välillä Medicus sai selkeästi parhaimmat arviot (esim. vakaus 92%, opittavuus n. 90% samaa mieltä) Suuret järjestelmät (Effica, Pegasos ja Miranda), ongelmia: Noin 50% vastaajista eri mieltä posit. väittämien kanssa Järjestelmä ei vaadi pitkää perehdytystä : Pegasos 59% eri mieltä, Miranda 40% ja Effica 36%. Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

13 Keskeiset tehtävät, tehokkuus Väittämä Tietojärjestelmät edellyttävät tietynlaista etenemistapaa, eikä se ole mielestäni aina luontevin Samaa mieltä: Sairaala 68%, terveyskeskus 59%, yksityinen 54% Potilastietojen käsittelyn sujuvuus Yht. 54% ei sujuvaa Kuumekurva / yhteenvetonäkymä 44% ei ole ominaisuutta, Vain 16% mielestä helppo muodostaa kuva potilaan tilanteesta Järjestelmien tuki lääkitysvirheiden estämiselle Yht. 28% samaa mieltä, 51% vastaan Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

14 Tietojärjestelmien tuki yhteistyölle Miten hyvin tietojärjestelmät ylipäätään tukevat yhteistyötä ja tiedonkulkua eri tahojen välillä? Lääkäri lääkäri samassa organisaatiossa 64% = erittäin hyvin + melko hyvin Lääkäri hoitaja 43% = erittäin hyvin + melko hyvin Mutta: noin 50% mielestä hoitokertomukseen kirjattujen tietojen lukeminen vaikeaa Lääkäri potilas 14% = erittäin hyvin + melko hyvin Lisäksi: 64% mielestä järjestelmät vievät huomion potilaasta Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

15 Terveyskeskusten lääkärit Taustatiedot Vastanneita 919 (28 %) Naisia 63 %, miehiä 37 % Keski-ikä 48 (24 64) v Potilaskertomusjärjestelmät Effica 48 %, Pegasos 39 %, Mediatri 5 %, Gr. Finstar 5 %, muut 4 %. Käyttökokemus: 3/4 :lla > 3 v ja <½v vain 3 %:lla Vastaajista 41 % oli käyttänyt vain yhtä potilastietojärjestelmää, kahdesta oli käyttökokemusta 33%:lla ja kolmesta tai enemmästä 24%:lla Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

16 Potilaskertomusjärjestelmien kouluarvosanat Terveyskeskukset N K.a. 95 % lv Kiitettäviä ja heikkoja % Järjestelmä Effica 274 7,1 6,9-7,2 6 8 Gr. Finstar 31 6,9 6,4-7, Mediatri 34 6,9 6,4-7, Pegasos 231 6,2 6,1-6,4 <1 25 Muu 15 6,7 5,9-7, Kaikki 585 6,7 6,6-6, Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

17 Terveyskeskusten lääkärien vastausten jakaumat (%) asenneväittämiin potilaskertomusjärjestelmistään.

18 Sairaaloissa työskentelevät lääkärit Taustatiedot Vastanneita 1950 (27,1 %) naisia 57 %, miehiä 43 %. keski-ikä 46 vuotta (vaihteluväli 24 64). Järjestelmät Miranda (48 %) Effica (24 %), ESKO (11 %), Pegasos (5 %) ja Mediatri (4 %). Loput vastaajista (7 %) jakautuivat monien eri järjestelmien käyttäjiin. Kuusi kymmenestä oli käyttänyt nykyistä järjestelmäänsä yli kolme vuotta, ja alle puoli vuotta käyttäneitä oli vain 7 %. Vastaajista 1/3 oli käyttänyt yhtä, 1/3 kahta ja 1/3 kolmea tai useampaa potilaskertomusjärjestelmää Sairaalajärjestelmäksi kehitetty Mediatri oli otettu käyttöön vasta pari kuukautta ennen tiedonkeruuta, joten sen käyttäjillä oli muita lyhyempi käyttökokemus. Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

19 Kertomusten kouluarvosanat julkisissa sairaaloissa Kertomusjärjestelmä N Keskiarvo 95 % lv Kiitettäviä ja heikkoja % Effica 289 6,7 6,5-6, ESKO 148 7,2 7,0-7, Mediatri 51 5,6 5,2-5, Miranda 580 6,1 6,0-6, Pegasos 60 6,1 5,8-6,4 1,7 28 Muu 90 6,4 6,1-8, Kaikki ,4 6,3-6, Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

20 Sairaaloiden lääkärien vastausten jakaumat (%) asenneväittämiin potilaskertomusjärjestelmistään.

21 Johtopäätökset Myönteistä oli tiedon saatavuus oman organisaation sisällä lääkärin sijainnista riippumatta = yleinen sähköisten järjestelmien etu Sairaalajärjestelmien nopeudessa ja vakaudessa on puutteita, samoin ohjelmissa on selkeitä virheitä. Yhteenvetonäkymän puute haittaa erityisesti sairaalatyössä, samoin tuen puuttuminen moniammatilliselle työlle. Käyttö on epäintuitiivista ja koulutus resursseja syövää erityisesti vanhoihin käyttöliittymiin perustuvissa järjestelmissä. Järjestelmien kesken on merkittäviä eroja. Sama järjestelmä ei nykyisellään toimi hyvin tk:ssa ja sairaalassa. Mikään järjestelmistä ei ole prosessiorientoitunut. Mikään ei saumattomasti tue alueellista potilastyötä ajankohdan lainsäädäntö! Suomen Lääkärilehti 50-52/2010

22 Miten potilaskertomusjärjestelmä/ tietotekniikka voi olla mukana haittatapahtuman synnyssä? Ohjelmisto toimii virheellisesti Ohjelmisto altistaa käyttäjän tekemään virheen (taustakohina) Ohjelmisto ei estä käyttäjää tekemästä virhettä Käyttäjä ei osaa käyttää ohjelmistoa Rauta mättää (muistikapasiteetti, näytöt, langattomat verkot, päätteiden lukumäärä) Tietotekniikka aiheuttaa haitallisia toimintakulttuurin muutoksia tai sitä käytetään lyömäaseena ammattiryhmien/ henkilöiden välisissä ristiriidoissa, mikä vaikuttaa toimintaprosesseihin.

23 CRP 148, mikä potilasta vaivaa? -Tämän kaavakkeen saaminen tietokoneelle on edelleen ns. työn alla vaikka koko vuodeosastotoiminta pyörii näiden tietojen ympärillä! -Tieto on vieläkin kätkettynä luukkuihin. -Kuumekurva on vuodeosastolääkärin työkalu siinä missä veitsi kirurgille...

24 Nilkkaturvotus mihin kirjataan sähköiseen hoitokertomukseen? munuaisten toiminnan pettämisestä johtuva turvotus? munuaisten toiminnan pettämisestä johtuva turvotus? annettu diureettia turvotukseen tai diureettiannosta laskettu ja nyt tullut turvotusta? keuhkosairaudesta johtuva sydämen oikean puolen vajaatoiminta? ruusu? Imusuonituksen vaurio? alaraajalaskimotukos, laskimopaluun tukkiva kasvain, sepelvaltimotaudista johtuva sydämen vajaatoiminta hypotyreoosi? angioödeema

25 Nilkkaturvotus mihin kirjataan? JA MIHIN KIRJATAAN SYDÄMEN VAJAATOIMINNASTA JOHTUVA NILKKATURVOTUS? munuaisten toiminnan pettämisestä johtuva turvotus? munuaisten toiminnan pettämisestä johtuva turvotus? annettu diureettia turvotukseen tai diureettiannosta laskettu ja nyt tullut turvotusta? keuhkosairaudesta johtuva sydämen oikean puolen vajaatoiminta? ruusu? imusuonituksen vaurio? alaraajalaskimotukos, laskimopaluun tukkiva kasvain, sepelvaltimotaudista johtuva sydämen vajaatoiminta hypotyreoosi? angioödeema

26 Päivystysalue -erityiskysymyksiä Tietoa saatava heti koko alueen kaikista terveydenhuollon yksiköistä -> mikä on alueellisen tiedonsiirron ratkaisu? Potilaiden kunto vaihtelee haavanompelusta tehoosastotasoista hoitoa vaativiin. Miten tietojärjestelmä selviää näiden ääripäiden hoidosta niin, etteivät huonokuntoiset potilaat menehdy tietojärjestelmän tappamina, mutta ettei toisaalta henkilökunta uuvu työlääseen kirjaamiseen, mitä teho-osastotasoisten tietojärjestelmien käyttö vaatii? Jos käytössä erillisjärjestelmä, miten tieto esim. mikrobilääkkeistä ja kortisonista siirtyy perusjärjestelmään? Miten tieto jatkohoidon tarpeesta siirtyy eteenpäin?

27 Keski-Suomen keskussairaalan terveyskeskusyöpäivystäjän käyttäjätunnukset v verkkotunnukset/intranet 2. Effica Shp 3. Effica Jyväskylä 4. Effica Palokka 5. Effica Laukaa 6. Effica Muurame 7. Effica Hankasalmi 8. Effica Joutsa 9. Pegasos 10.Mediatri 11.Pacs 12.WebLab 13.puhelinneuvonta

28

29 kuva navitaksesta OLISIKO TÄMÄ MUKA KANSALLINEN RATKAISU???

30 Ratkaisu on monessa yhteispäivystyspisteessä valitettavasti myös tämä:

31

32 Ratkaisu on monessa yhteispäivystyspisteessä myös tämä: Onhan sitä ennenkin päivystetty ilman esitietoja!

33 Sähköinen päätöksenteon tuki (Computerised desicion support systems CDSS) Ohjelmalla oltava käytössään tarvittava potilasta koskeva tieto rakenteisessa muodossa (diagnoosit, lääkitys, labrat ) Neuvova potilaskertomus ei tee diagnoosia eikä päätöksiä lääkärin puolesta vaan neuvoo oikean tiedon ja oikean hoidon luo ja yrittää estää tyhmät virheet. Hoidon minimistandardi, joka saa alittaa vain perustelluista syistä, mutta ylittää toki jokin peruste tähänkin tietysti oltava edes lääkärin päässä. Jääkö jatkohoito toteutumatta? Kuinka moni kuolee ehkäistävissä oleviin sairauksiin, kun tietojärjestelmä ei varoita riskeistä ja lääkäri syystä tai toisesta ei niitä huomaa? Kolesterolilääkityksen, verenpainelääkityksen, diabeteksen hoidon aloittamisen viivästyminen riskipotilailla? Potilas saa tietenkin kieltäytyä hoidosta, mutta sen tulee tapahtua niin, että hänelle on riskeistä kerrottu ammattilaisen suulla ja perusteltu hoidon tai elämäntapamuutosten tarve.

34 Tiedonhallintapalvelu? Uusi lainsäädäntö mahdollistaa kansalliseen arkistoon yhteenvetonäkymän eli ns. tiedonhallintapalvelun, jossa on lääkitys diagnoosit riskitiedot hoitosuunnitelma toimenpiteet ja toimenpidekoodistolla kirjatut kuvantamistutkimukset rokotukset laboratoriotulokset keskeiset fysiologiset mittaustulokset Näitä tietoja käyttää niin ammattilainen, potilaskertomusjärjestelmä (ja sähköinen päätöksenteon tuki) kuin kansalainenkin sairaushistorian navigointialustana

35 Sähköisten lääkemääräysten ongelmat eiatrogeneesi Sähköinen lääkemääräys tai resepti ei ole sama kuin ajantasainen lääkelista mut mä luulin ku se on tietokoneella Sähköinen lääkemääräys lisää turvallisuutta oikeastaan vasta, kun ohjelmisto estää virheitä (mm. Ammenworth 2008) Riskit: Uudet virhelähteet (valitaan listalta väärä lääke, väärä annos, annostus mg/kg eikä mg, väärä annostelureitti) Lisää työtä kliinikoille: (Tiernay 1993)erikoistuvilla lääkäreillä meni 5,5min kauemmin aikaa. Lääkemääräyksiin kulunut aika kaksinkertaistui (Walton 1999). Interaktiovaroitukset hidastavat työtä ja ärsyttävät Alert fatigue huomautepuutuminen Epäsuotuisat vaikutukset toimintaan (workflow) sairaalakuolleisuus kasvoi 3,9-6,6% lastensairaalassa (OR:3.28;95% CI: ) sähköisen lääkitysosion käyttöönoton jälkeen. Syynä toimintojen muutokset eli lääkemääräyksiä ei voinut kirjata ennen kuin potilas oli kirjattu sisään(jota ei voinut tehdä ennen potilaan fyysistä saapumista sairaalaan) ja lääkitysten alkaminen viivästyi (Han 2006). Selittyykö kaikki edes tällä? Asenteet... ennen kaikkea aikaisemmat negatiiviset kokemukset. Valtasuhteiden muutokset? Autonomian muutokset?

36 Lääketurvallisuus mitä päätöksentuki voi(isi)tehdä? Annostarkistus (vanhukset, lapset, munuaisten vajaatoiminta, näppäilyvirheet, metotreksaatin annostelu kerran viikossa -ei päivässä) Interaktiotarkistus Allergiavaroitukset (allergiat kirjattava ATC-koodeilla, nykyisin kirjattuna tekstinä!).. Laboratoriokoetarkistukset (turvakokeet, pitoisuusmittaukset) Kontraindikaatiotarkistukset (käytössä olevaa lääkettä ei sovi käyttää) Indikaatiotarkistukset (suositeltava lääkitys puuttuu lääkelistalta, yhdessä lääkkeen kanssa kuuluu käyttää toista lääkettä) Haittavaikutusmuistutteet (esim. ACE-estäjän käyttäjällä kirjataan yskä-diagnoosi, laboratorioarvopoikkeavuus voisi olla lääkkeen haittavaikutus) Annostusalgoritmit (varfariini) ja turvallinen annostelutaulukko

37 Prosessiohjausta vai toimintatapojen tukea? Lääkärin vuodeosastokierto on jokapäiväinen prosessi, jota tietojärjestelmien on tuettava Saatava tietoa potilaan voinnista ja ennen kaikkea sen muutoksista Tiedon kuljettava lääkärin aivoihin moniammatillisen tiimin muiden jäsenten arvioista ja havainnoista. Lääkäri tekee kuitenkin päätökset ja määräykset! Muiden ammattilaisten saatava tieto lääkärin määräyksistä sellaisessa muodossa, etteivät ne sekoitu muihin kirjauksiin. Kuumekurva eli yhteenvetonäkymä on yksi vuodeosastolla työskentelevän lääkärin tärkeimmistä työkaluista -> kokonaiskuvan saaminen potilaan tilanteesta. tiedot kuvantamistutkimuksista, toimenpiteistä, laboratoriotuloksista, suunnitelmista jne...

38 Prosessiohjausta vai toimintatapojen tukea? Toimintatapojen tuki (hoitosuositusten seurannalle, osastorutiineille esim. postoperatiivisen hoidon ja seurannan suhteen, laboratoriotutkimusten yhdistäminen tiettyihin lääkityksiin, sovittujen hoitolinjojen ohjeistus) Hallinnolle tietoa hoitotuloksista, sairaalainfektioista, mittareista jne Myös yksittäiselle lääkärille tietoa omien potilaiden /oman väestön tuloksista ja myös verrattuna muihin Rakenteinen jatkohoidon suunnitelma (tulossa Kantavaatimuksiin)

39 Hoito- ja kuntoutussuunnitelma? tavoitteet kirjataan potilaan kanssa ja potilaan näkökulmasta mitä palveluita käytetään? kuka vastaa? koska tarkistuspiste? testikäytössä Hämeenlinnan tk:ssa, ensin paperilla, sitten Duodecimin päätöksentukeen rakennetaan skripti

40 Entä sitten potilas? Potilastietojärjestelmät tukevat yhteistyötä potilaan kanssa 16% lääkäreistä mielestä Käyttöliittymän tulee tukea omahoitoa ja ohjata terveyskäyttäytymistä. Potilas tarvitsee tulkinnan kylmän lääketieteellisen tiedon ja oman tietämyksensä väliin, pelkkä termien suomentaminen ei riitä Pelkkä diagnoosien, niiden perusteiden, laboratoriotulosten jne. katselu tuskin muuttaa mitään ellei potilasta ohjeisteta, mitä kaikki tämä tarkoittaa juuri minun tapauksessani. 87-vuotiaalle hieman koholla oleva verensokeri ja kolesterolitaso sekä ylipaino eivät tarkoita tiukkaan painoa laskevaan ruokavalioon siirtymistä. 27- vuotiaalle taas kyllä. Hänelle 2-tyypin diabetekseen sairastuminen tarkoittaa huonompaa ennustetta kuin tuore HIV-infektio.

41 Kansalaisen käyttöliittymä Potilaskertomuksen ydintiedot käännetään koodeja hyödyntäen selkokielelle Tiedoista linkit termien selityksiin, Terveyskirjastoon Diagnoosit Laktoosi-intoleranssi (maitosokerin imeytymishäiriö) Laktoosi-intoleranssi Ruokavalio-ohje Laboratoriotulokset Hemoglobiini 124 Viitearvot Mitä hemoglobiini kertoo Kolesteroli 5.9 Viitearvot LDL-kolesteroli 3.8 Viitearvot Rasva-arvot ( paha kolesteroli ) Kokonaisriski (10 v.) Hoitosuunnitelma Päätöksentukea suoraan kansalaiselle Kolesteroliarvosi ei ole tavoitetasolla. Ota yhteyttä lääkäriisi lääkityksen tehostamiseksi 3.2 % Miten vaikutan riskitekijöihini Kotimittaukset Ilkka Kunnamo/EBMeDS/Duodecim

42 Sähköisen terveydenhuollon vaikutus potilas-lääkärisuhteeseen: kauhuskenaario ekatselu on toteutettu ilman potilaan päätöksenteon tukea niin, että potilas soittelee joka pilkun paikasta kun ei ymmärrä sekavia potilaskertomusmerkintöjä Ammattilaiset eivät uskalla turvallisuutensa pelossa kirjata asioita totuudenmukaisesti Potilas soittaa/sähköpostittaa hoitajille jokaisesta kysymyksestään ja nämä konsultoivat lääkäriä vastuunpelossaan. Luodaan uusia kontaktitarpeita terveydenhuoltoon, kun potilas ei enää (!) uskalla tai viitsi luottaa omaan arvioonsa

43 Ideaalitilanne: epotilas-lääkärisuhde Potilas pystyy hoitamaan itse paljon sellaista, mihin aikaisemmin tarvittiin hoitohenkilökunnan opastusta -> potilaan ja lääkärin suhde muuttuu suoremmaksi ja parhaimmillaan lisää lääkärin ammatillista autonomiaa, kun tiedon väliportaat jäävät pois Potilas syöttää etukäteen esim. lääkityslistansa rakenteisessa muodossa ja minä lääkärinä tarkistan sen ennen siirtoa potilaskertomusjärjestelmään Potilas pystyy varmistamaan, mitä vastaanotolla oli puhuttu ja sovittu ilman varsinaista yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Hänellä on myös selkeä käsitys jatkohoitosuunnitelmasta, hän osallistuu sen toteuttamiseen ja hän voi varmistaa, missä mennään

44 Ideaalitilanne: epotilas-lääkärisuhde Potilas pystyy arvioimaan, onko hänen saamansa hoito hoitosuositusten mukaista Lääkäri pystyy varmistamaan tiedon perille menon ja potilas pysyy ajan tasalla hoidostaan Yksinkertaisempien tutkimustulosten välitys tapahtuu automaattisesti Lääkärin vastaanotolle tulee etukäteisinformoitu potilas, jonka kanssa lääkärin asiantuntijarooli korostuu kuitenkaan unohtamatta lääkärin vastuuta diagnostiikasta ja hoidon suunnittelusta.

45 Kiitos mielenkiinnosta

Käytettävyys vai käyttäjä ongelmana kokemuksia lääkäreitten potilasjärjestelmäkoulutuksista

Käytettävyys vai käyttäjä ongelmana kokemuksia lääkäreitten potilasjärjestelmäkoulutuksista Käytettävyys vai käyttäjä ongelmana kokemuksia lääkäreitten potilasjärjestelmäkoulutuksista Lauri Lammi Hallintoylilääkäri, keuhkosairauksien ylilääkäri Etelä-Karjalan keskussairaala Etelä-Karjalan sosiaali-ja

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää?

Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää? Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää? Tinja Lääveri LL, sisätautien erikoislääkäri Asiakas- ja Potilastietojärjestelmän hanketoimisto APOTTI, esh projektipäällikkö APOTTI = "Terveydenhuollon

Lisätiedot

Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa STePS 2.0 13.6.2016 13.6.2016/ Hannele Hyppönen 1 STM:n ja osallistujien yhteisrahoitteinen hanke 1.4.2016-31.3.2019 Jatkoa STePS-hankkeelle (systemaattinen

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö ATK-päivät 29.5.2013 IT-Kehitysjohtaja Mikko Rotonen HUS & Apotti-hanketoimisto Mikä on APOTTI-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas-

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Tiina Saloranta 16.5.2012. Uranushoitokertomuksen. käyttöönoton tuloksia, Case HUS

Tiina Saloranta 16.5.2012. Uranushoitokertomuksen. käyttöönoton tuloksia, Case HUS Tiina Saloranta 16.5.2012 Uranushoitokertomuksen käyttöönoton tuloksia, Case HUS Uranus-potilastietojärjestelmät Uutta Mirandassa hoitokertomus lääkitys ja reseptit määräykset ja ohjeet hoitotaulukko hakukone

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveyskeskuslääkärin näkökulma Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Ajatuksia tulevasta Potilastietojärjestelmän

Lisätiedot

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Kohti paperitonta potilaskertomusta Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Nykytilanne Paperin käyttö Esteet ja hyödyt Tavoite Paperittomuus Sähköinen potilaskertomus Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

Hoitoa tietokoneille vai potilaille? KanTabaselineselvitys

Hoitoa tietokoneille vai potilaille? KanTabaselineselvitys Hoitoa tietokoneille vai potilaille? KanTabaselineselvitys Hannele Hyppönen THL, Tinja Lääveri Lääkäriliitto 23.5.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 KanTatavoitteet Kehittämisen laatu Kehitetyn järjestelmän

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioitu

Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioitu TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄT TIETEESSÄ ILKKA WINBLAD LKT, dosentti, lääkintöneuvos FinnTelemedicum, Oulun yliopisto ilkka.winblad@oulu.fi HANNELE HYPPÖNEN FT, tutkimuspäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Päätöksentuen järjestelmät (EBMeDS)

Päätöksentuen järjestelmät (EBMeDS) Päätöksentuen järjestelmät (EBMeDS) Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Sidonnaisuudet: Kehittää päätöksentukea Duodecimin hankkeessa, Lääkärin tietokantojen toimittaja, Käypä hoito

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Lääkehoidon päivä To 16.3.2017 klo 10-18 Kauppakeskus Revontuli Potilas- ja omaisneuvoston kokous 5.6.2017 Seija Miettunen Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Tieto ja terveysteknologiat

Tieto ja terveysteknologiat Tieto ja terveysteknologiat Ilkka Kunnamo, dosentti Päätoimittaja, EBM Guidelines & EBMeDS Kustannus Oy Duodecim Helsinki 20.5.2013 Sidonnaisuudet: Saan palkkaa Kustannus Oy Duodecimilta, joka on Terveysportin,

Lisätiedot

STHJ5 Potilastietojärjestelmät. Tinja Lääveri LL sisätautien erikoislääkäri kehittämispäällikkö (ESH ja käytettävyys) Apotti-hanke

STHJ5 Potilastietojärjestelmät. Tinja Lääveri LL sisätautien erikoislääkäri kehittämispäällikkö (ESH ja käytettävyys) Apotti-hanke STHJ5 Potilastietojärjestelmät Tinja Lääveri LL sisätautien erikoislääkäri kehittämispäällikkö (ESH ja käytettävyys) Apotti-hanke Sidonnaisuudet ja sotkeutumiset LL 1995, sisätautien el 2003, oikeita lääkärintöitä

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

MIKÄ IHMEEN JYTE? 12 terveysasemaa. 332 sairaansijaa/tks

MIKÄ IHMEEN JYTE? 12 terveysasemaa. 332 sairaansijaa/tks Hyviskokemuksia ja kehittämisideoita Sote2020 seminaari Peurunka MIKÄ IHMEEN JYTE? Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus palvelee Jyväskylän, Muuramen, Hankasalmen ja Uuraisten kunnan asukkaita.

Lisätiedot

Oh Riikka-Mari Sipilä Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3

Oh Riikka-Mari Sipilä Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3 Oh Riikka-Mari Sipilä Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3 oman osaston käytännön ja prosessien ymmärtäminen dig little bit deeper-> kaivautuminen ilmoituksen taakse lisäselvittelyillä jututa

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS Pirkko Kortekangas LT, kir el, neukir el VSSHP atk palvelut, alueellinen tiedonhallinta hanke 8.6.2006 Esityksen sisältö Hoitoketjun tekeminen on mielekästä Käytön

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit

KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit 22.8.2017 ARI SALMELA Tajuton potilas tuodaan sairaalaan, henkilötiedot ok Marevan? Hoitotahto? Veri? Poikkeava hoitoon vaikuttava taipumus? Kuka Nykyinen byrokraatti,

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana

Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Maija-Liisa Virtanen KANSALLINEN PROJEKTI TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta

Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta Puhakka J, Helsingin tk, tkl Suvanto I, Helsingin tk, oh Sipilä R, Rohto-keskus

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Tieto ja terveysteknologiat

Tieto ja terveysteknologiat Tieto ja terveysteknologiat Ilkka Kunnamo, dosentti Päätoimittaja, EBM Guidelines & EBMeDS Kustannus Oy Duodecim Helsinki 19.5.2014 Sidonnaisuudet: Saan palkkaa Kustannus Oy Duodecimilta, joka on Terveysportin,

Lisätiedot

Lääkäripaneelin tuloksia. Tiedonkeruu lokakuussa 2016, n = 533

Lääkäripaneelin tuloksia. Tiedonkeruu lokakuussa 2016, n = 533 Lääkäripaneelin tuloksia Tiedonkeruu lokakuussa 201, n = 5 Mikä on Lääkäripaneeli? Sähköinen kysely jäsenille 2 kertaa vuodessa Noin 000 jäsentä kerrallaan Työikäinen lääkärikunta pienoiskoossa Kuinka

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa Apotti-hanke

Terveydenhuollon tulevaisuus Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa Apotti-hanke Terveydenhuollon tulevaisuus Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa Apotti-hanke Tuotekehitysjohtaja Heikki Onnela Finlandia-talo 3.9.2013 Mikä on Apotti-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä

Lisätiedot

Miksi olemme töissä - 1/2: Terveydenhuollon tukijalat

Miksi olemme töissä - 1/2: Terveydenhuollon tukijalat Miksi olemme töissä - 1/2: Terveydenhuollon tukijalat PTTK Oy tuottaa tietotekniset palvelut PKSSK:lle. Palvelut limittyvät kiinteästi osaksi jokapäiväistä arkea terveydenhuollossa. Sähköinen potilastietojärjestelmä

Lisätiedot

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. 19.3.2015 Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. LIITON TOIMINTA-AJATUS KITEYTETTIIN 14.9.2015 REUMALIITON JA

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yksityislääkärien potilastieto - järjestelmät arvioitu

Yksityislääkärien potilastieto - järjestelmät arvioitu POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT TIETEESSÄ TINJA LÄÄVERI LL, sisätautien erikoislääkäri, infektiotauteihin erikoistuva lääkäri HUS, infektioklinikka kehittämispäällikkö HUS, tietotekniikka ILKKA WINBLAD LKT, dosentti,

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010. Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010. Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveydenhuollon suunta kyselytutkimus 2010 Sähköisen kyselyn toteuttivat Nordic Healthcare Group

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS

POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS Johanna Tulonen-Tapio Kehittämispäällikkö THL Tarve Potilaiden lääkitystieto ja kokonaislääkitys eivät ole kattavasti ja luotettavasti kirjattuna sairauskertomuksissa

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto n ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon

Lisätiedot

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija 15.5.2014 OIKEUS OIREENMUKAISEEN HOITOON JA RAJATTUUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEEN (L433/2010) Oireenmukainen hoito 23a

Lisätiedot

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen Aluetietojärjestelmän ytimessä Terveydenhuollon ATK-päivät 2003 Elisa Solutions Oy Navitas Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas

Lisätiedot

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PEF-etäseurannasta Case Hämeenlinna & minunterveyteni.fi -palvelut

Käytännön kokemuksia PEF-etäseurannasta Case Hämeenlinna & minunterveyteni.fi -palvelut Käytännön kokemuksia PEF-etäseurannasta Case Hämeenlinna & minunterveyteni.fi -palvelut Tiina Merivuori, ylilääkäri / avosairaanhoito Hämeenlinnan kaupunki / terveyspalvelut 10.3.2017 Sidonnaisuudet Hämeenlinnan

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot

Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista?

Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista? Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista? Päivi Rautava Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto Puhelin +35850 3005846 Sähköpostit rautava@utu.fi tai paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl B2C Pro Jorvin kokemuksia Päivi Valta anestesialääkäri, oyl 2.10.2007 Päiväkirurgisen potilaan asiointiprosessi n. 2 6 kk ennen n. 1 kk ennen leikkausta leikkausta 2 B2C Pro tulosten arviointi TOIMINNOT

Lisätiedot

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Anne Kallio pp, yl Medi-IT Oy Medi-IT Oy Kymshp:n ja E-KSHP:n omistama kunnallinen osakeyhtiö Medi-IT Oy tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Informaatioteknologia päätöksenteon ja diagnostiikan apuna

Informaatioteknologia päätöksenteon ja diagnostiikan apuna Informaatioteknologia päätöksenteon ja diagnostiikan apuna Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Sidonnaisuudet: Kehittää päätöksentukea Kustannus Oy Duodecimin hankkeessa, Lääkärin

Lisätiedot

Kliininen Päätöksentuki. Terveys ja Talous, Timo Haikonen

Kliininen Päätöksentuki. Terveys ja Talous, Timo Haikonen Kliininen Päätöksentuki Terveys ja Talous, 15.9.2016 Timo Haikonen Potilastapaus 40-vuotias mies käy lääkärissä tyrävaivan vuoksi Päätöksentuki muistuttaa automaattisesti lääkäriä siitä, että 3 vuotta

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä VTT Johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki Lehdistötilaisuus 8.12.2011 2 Pitkäaikaissairauden vaiheet ja kustannukset Ennakoiva terveydenhoito

Lisätiedot

HANKEARVIOINNIN TULOKSIA:

HANKEARVIOINNIN TULOKSIA: Sessio 2. HOITOTYÖ 29.5.2007 HANKEARVIOINNIN TULOKSIA: Valtakunnallinen hoitotyön sähköisen kirjaamisen hanke 2005-2007 Projektipäällikkö Reetta Rusi, TtL VSSHP, Tietohallinto reetta.rusi@tyks.fi gsm 040

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Tulevaisuuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Keski-Suomessa

Tulevaisuuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Keski-Suomessa Tulevaisuuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Keski-Suomessa Uusi sairaala ja uuistuvat sote-palvelut lääkärityön näkökulmasta Info- ja keskustelutilaisuus Keski-Suomen keskussairaala 4.11.2015 Elina

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset. Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL

Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset. Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL Rokotuskattavuus tarkoittaa: ROKOTUSTIEDOT! ROKOTETUT KOKO VÄESTÖ VÄESTÖN TIEDOT! Rokotuskattavuutta

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Yksityissektorin potilastietojärjestelmät arvioitu 2014

Yksityissektorin potilastietojärjestelmät arvioitu 2014 Tieteessä terveydenhuoltotutkimus TINJA LÄÄVERI LL, sisätautien erikoislääkäri, infektiotauteihin erikoistuva lääkäri HYKS, tulehduskeskus Helsingin yliopisto Kehittämispäällikkö Helsingin kaupunki, Apotti-hanke

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Potilastiedon arkisto ja Omakannan toimintaperiaatteet Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea?

Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea? Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea? Kumppanuusforum 24.8.2017 Jonna Salonen Asiantuntijalääkäri, Tieto Finland Oy Erikoislääkäri, Carea jonna.salonen@tieto.com CDSS = Clinical Decision Support System

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Varsinais-Suomen tilannekatsaus

Varsinais-Suomen tilannekatsaus Varsinais-Suomen tilannekatsaus Tekemisen meininkiä Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Esityksen sisältö 2000-luvun lyhyt historia Varsinais-Suomessa Sähköinen potilaskertomus uusi keksintö?

Lisätiedot

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus?

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.2.2013 Risto Mäkinen Johtava ylilääkäri, toimitusjohtaja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016

Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016 Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt 2016 Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016 Tutkimuksen toteutus ja aineisto Aineisto on kerätty sähköisellä

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarvio Pegasosjärjestelmässä

Lääkehoidon kokonaisarvio Pegasosjärjestelmässä Lääkehoidon kokonaisarvio Pegasosjärjestelmässä Terveysportin lääketietokantojen artikkeleita avattiin 17 miljoonaa kertaa v. 2013 Lääketietokannat Terveysportissa Paikalliset tavoitteet FIMEA:n moniammatillinen

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

Lääkärien arviot potilastieto - järjestelmistä kriittisiä

Lääkärien arviot potilastieto - järjestelmistä kriittisiä TIETEESSÄ JUKKA VÄNSKÄ VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto jukka.vanska@fimnet.fi JOHANNA VIITANEN TkL, tutkija Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu HANNELE HYPPÖNEN FT, tutkimuspäällikkö Terveyden

Lisätiedot