Hoitoa tietokoneille vai potilaille? KanTabaselineselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitoa tietokoneille vai potilaille? KanTabaselineselvitys"

Transkriptio

1 Hoitoa tietokoneille vai potilaille? KanTabaselineselvitys Hannele Hyppönen THL, Tinja Lääveri Lääkäriliitto Esityksen nimi / Tekijä 1

2 KanTatavoitteet Kehittämisen laatu Kehitetyn järjestelmän laatu Ulottuvuus 1 epalvelun suunnittelu (avainsanat: nykytilan ongelmat, palvelun kehittäminen 2 epalvelun vaatimustenmukaisuus ja tekninen toimivuus (yhteensopiv., tietoturva, käytettävyys, toimintavarmuus) 3 epalvelun käyttöönotto (koulut., hankint., muutosjoht, käyttööno) 4 Toiminnalliset vaikutukset (toiminta, prosessit, toimintamallit, käytäntö) Mainintoja ereseptilaki Mainintoja asiakastietolaki Kehitetyn järjestelmän vaikutukset palvelun tuottavuuteen ja laatutuun 5 Vaikutukset palvelun laatuun (tiedon laatu -> palvelun laatu) epalvelun terveysvaiku-tukset epalvelun taloudelliset vaikutukset (kustannukset, tuottavuus, säästö) 8 epalvelun vaikutukset viranomaistoimintaan (valvonta ja tilastointi) ja tutkimukseen Sosiaalihuollon epalvelujen kehittäminen Tulevaisuuden epalvelumallit 4 3 H. Hyppönen, P. Doupi, H. Hämäläinen and P. Ruotsalainen. "Planning for National Health Information System evaluation" [Finnish with English summary]. THL Report 33/2009, Yliopistopaino, Helsinki, Finland Esityksen nimi / Tekijä 2

3 Baseline tiedonkeruu pohjana muutoksen arvioinnille System Modified from: Lau, Francis, Medinfo /05/2011 ehealth in Finland / Hannele Hyppönen, PhD, Information Department 3

4 KanTa-baseline: mitä tietoja tulisi ensisijaisesti kerätä ja miten? Mikrotaso (Lääkäriliiton kysely): 1) Työntekijöiden osallistuminen tietojärjestelmien kehitystyöhön 2) Ammattilaisten tiedonkäsittelyn työvälineiden laatu 5) Työvälineillä tuotetun palvelun laatu Mesotaso (eterveys- esoskartoitus): 3)käyttöön ottavien organisaatioiden järjestelmät, alueellisen tiedonvaihdon määrä, 7) organisaatioiden kehittämis- ja käyttökustannukset 4)Hoitokäytäntöjen muutokset 6) Potilasvaikutukset Esityksen nimi / Tekijä 4

5 Valtakunnallinen lääkäreille suunnattu kyselytutkimus 2010 Tuloksia julkaistu Suomen Lääkärilehdessä 50-52/2010 ja 19/2011 Suomen Lääkäriliitto Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Tinja Lääveri LL, HUS infektioklinikka ja kehittämispäällikkö, HUS Tietotekniikka Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL) Hannele Hyppönen FT, tutkimuspäällikkö Marko Elovainio VTT, dosentti, tutkimusprofessori Aalto-yliopisto teknillinen korkeakoulu Johanna Viitanen TkL, tutkija Oulun yliopisto -FinnTelemedicum Ilkka Winblad Lääkintöneuvos, LKT, dosentti Jarmo Reponen LL, ylilääkäri Raahen sairaala, röntgenosasto

6 Pääasiallinen potilastietojärjestelmä - järjestelmä, jonka käyttäjän näkökulmasta vastaaja vastasi, ja jonka välityksellä KanTa-palveluita tullaan käyttämään (N=3929) Effica 26 % Miranda-Oberon 25 % Pegasos 14 % Doctorex 10 % ESKO 6 % Mediatri 4 % Softmedic 3 % TT % Graafinen Finstar 1 % Medicus 1 % Merlot-Medi 0 % Prowelness 0 % Jokin muu, mikä 7 % Esityksen nimi / Tekijä 6

7 Kriteeri 1 (käyttäjäkeskeinen kehitystyö): Lääkärien kokemuksia tietojärjestelmiin liittyvän palautteen antamisesta ja kehittämistyöstä (N 3800) Tiedän kenelle ja miten voin lähettää halutessani järjestelmäpalautetta Esimiehet huomioivat mielipiteeni ja kokemukseni tietojärjestelmien käyttäjänä Järjestelmätoimittaja on kiinnostunut käyttäjien antamasta palautteesta. Järjestelmätoimittaja huomioi mielipiteeni ja kokemukseni tietojärjestelmien käyttäjänä Samaa Eri Järjestelmätoimittaja toteuttaa korjaus- ja muutosehdotukset toivotulla tavalla Korjaus- ja muutosehdotukset toteutetaan riittävän ripeästi (Johanna Viitanen 2010) %

8 Kriteeri 2: sähköisten työvälineiden laatu: 2a) Käyttäjätyytyväisyys kouluarvosanalla mitattuna Potilaskertomusjärjestelmä N Keskiarvo 95 % lv Kiitettävien ja heikkojen arvosanojen % osuudet Terveyskeskusten järjestelmä Effica 274 7,1 6,9-7,2 6 8 Graafinen Finstar 31 6,9 6,4-7, Mediatri 34 6,9 6,4-7, Pegasos 231 6,2 6,1-6,4 <1 25 Muu 15 6,7 5,9-7, Kaikki 585 6,7 6,6-6, Sairaaloiden järjestelmä Effica 289 6,7 6,5-6, ESKO 148 7,2 7,0-7, Mediatri 51 5,6 5,2-5, Miranda-Oberon 580 6,1 6,0-6, Pegasos 60 6,1 5,8-6,4 1,7 28 Muu 90 6,4 6,1-8, Kaikki ,4 6,3-6,5 3 25

9 2b) Järjestelmien tekninen ja toiminnallinen laatu Väittämä: Järjestelmät Täysin eri Jokseenkin eri Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa Täysin samaa Ovat vakaita 8,0% 25,0% 12,2% 44,1% 10,8% Reagoivat nopeasti 10,0% 27,0% 16,4% 37,9% 8,6% Ovat loogisia 12,4% 26,1% 18,4% 35,4% 7,7% Ovat opittavia 9,9% 20,3% 16,4% 39,9% 13,5% Ovat sujuvakäyttöisiä Toimivat virheettömästi 17,9% 35,8% 18,2% 23,4% 4,7% 9,2% 21,4% 23,5% 31,6% 14,3% Toimivat yhteen 45,9% 28,5% 11,8% 7,8% 6,1% Sisältävät päätöksiä tukevia toiminnallisuuksia 21,1% 29,4% 27,1% 18,2% 4,2% Punainen: Täysin eri + eri >50% vastaajista Sininen: Täysin samaa + samaa >50% vastaajista

10 2c) Tiedon laatu, järjestelmätuen laatu Väittämät: tieto Täysin eri Jokseenkin eri Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa Täysin samaa On kattavaa, ymmärrettävää,ajantas aista, luotettavaa 15,1% 31,5% 26,5% 23,2% 3,6% -Hoitokert. Ymmärr. 21,9% 28,9% 14,6% 29,4% 5,3% On helposti saatavilla 45,9% 28,5% 11,8% 7,8% 6,1% -Radiol. Tulokset helposti saatavilla 11,5% 23,3% 15,9% 38,2% 11,2% -Lääkitystieto helposti saatavilla 60,5% 24,8% 9,4% 3,9% 1,4% Väittämä: Riittävä tuki ongelmatilanteissa Täysin eri Jokseenkin eri Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa Täysin samaa 7,3% 20,6% 21,8% 38,8% 11,4%

11 Kriteeri 4: vaikutukset palvelun laatuun Tietojärjestelmien koettu hyöty Väittämä: järjestelmät edistävät Täysin eri Jokseenkin eri Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa Täysin samaa Hoidon laatua 11,6% 23,5% 30,5% 28,8% 5,6% Hoidon jatkuvuutta 8,7% 22,1% 27,1% 36,4% 5,8% Lääk-hoit.yht.työtä 8,9% 24,9% 23,0% 36,9% 6,3% Tuottavuutta (päällekkäisten tutkimusten vähent) 16,9% 26,6% 16,8% 33,9% 5,7% Potilasturvallisuutta 14,4% 17,5% 26,6% 26,1% 15,4% Oman työn kehittämistä 19,1% 36,2% 24,2% 17,6% 2,9% Potilaan huomioimista 23,6% 40,0% 14,3% 17,9% 4,2%

12 Yhteenvetoa valtakunnallisen kyselyn tuloksista Perusjärjestelmän toimivuus välittää KanTa-palveluiden toiminnallisuuksia jos perusjärjestelmä ei toimi, vaikea saada aikaan toimivia KanTa-palveluita Terveyskeskuslääkärit perusjärjestelmiinsä jkv tyytyväisempiä kuin sairaalalääkärit, yksityissektorin lääkärit tyytyväisimpiä Järjestelmien välillä oli selkeitä eroja, mutta yleisesti ongelmina Käytössä olevat potilastietojärjestelmät eivät tue lääkärin työtä tavoitellulla tavalla Yleisimmät ongelmat tiedon heikko kulku ja saatavuus eri organisaatioiden välillä KanTa-tavoitteena parantaa tätä Tiedon käsittelyn hitaus Lääkitystietojen esitystavan epäselvyydet Yhteenvetonäkymän / kuumekurvan puutteellisuus Tietojen katoaminen, Potilasturvallisuuden vaarantuminen Ammattilaiset eivät koe saavansa ääntään kuuluviin potilastietojärjestelmien kehittämistyössä

13 Mitkä tekijät voivat selittää tuloksia? Mikä selittää, että käyttäjät vastaavat väärin? Ei osata käyttää? Olemassa olevaa toiminnallisuutta ei ole otettu käyttöön/ostettu. Toiminnallisuus ei toimi käyttäjän toivomalla tavalla, vaikka se periaatteessa onkin olemassa. Ohjelmistoa ei ole edes suunniteltu käyttäjän toimintaympäristöön tai on tilattu väärin eli vaatimusmäärittelyt pielessä Regressioanalyysit kesken, selittävinä muuttujina mm tiedonhaun tapa (paperi/ ATJ) ikä, sukupuoli, käyttökokemus, perusjärjestelmä Perusjärjestelmä voimakkaasti tuloksia selittävä tekijä Sairaala-aineistossa ainut muuttuja, jossa tiedonhaun tapa selitti vaihtelua, oli kokemus eri organisaatioiden lääkärien välisen tiedonkulun toimivuudesta. Yllättävää oli se, että paperia käyttävien lääkärien vastaukset olivat merkitsevästi positiivisempia kuin ATJ:ta käyttävien Esityksen nimi / Tekijä 13

14 Johtopäätöksiä, pohdintaa Muualla saatu vastaavia tuloksia (mm. Jiwa ym 2006, Ventres ym 2006, Barber ym 2007, Johnson 2005, Christensen ym. 2009, Jeffrey ym. 2006, Shachak ym 2009) Tulokset otettu vakavasti, ja vaikuttaneet järjestelmien kehittämiseen Järjestelmien laatua mitattu nyt lääkärien kokemana ennen KanTa-palveluiden käyttöönottoa, tarkoitus toistaa kysely KanTa-palveluiden levitessä. Hoitajien kokemuksia kartoitettu TEHY:n kyselyllä, ei yhteneväisellä mittarilla pitäisikö? Järjestelmien laatu vaikuttaa järjestelmillä tuotetun palvelun laatuun ja tuottavuuteen Palvelun laadun ja tuottavuuden muutosten arviointiin otettaessa käyttöön tietojärjestelmiä tarvitaan lisäksi kokeellista asetelmaa, empiiristä (havainto-) ja rekisteritietoa. Joitain tällaisia tutkimuksia on tehty erillisjärjestelmistä (kuten PACS) Edellyttää, että järjestelmän vaikutusmekanismit tunnistetaan riittävän tarkasti Järjestelmien käytön yhteys palvelun laatuun ja tuottavuuteen ei silti helppo osoittaa (monia samanaikaisesti ilmiöön vaikuttavia tekijöitä, osin pitkä seurantaaika)

15 KanTa: Hoitoa potilaille, ei tietokoneille millä ehdoin? 1) Käyttäjäpalautteen keruun ja käytön mekanismi KanTahankkeessa kehitettävä? 2) Tavoiteltavat KanTa-vaikutukset hoitokäytäntöihin ja potilaisiin konkretisoitava ja muutoksia seurattava? 3) Kyselyt eri käyttäjätahojen näkökulmasta harmonisoitava ja toteutettava? 4) Riittävä käyttöönottokoulutus järjestettävä 5) Muu, mikä? Esityksen nimi / Tekijä 15

16 TEKSTIVIESTIÄÄNESTYS Minkä arvosanan antaisit käyttämällesi asiakas- tai potilastietojärjestelmälle? A) Erinomainen B) Hyvä C) Tyydyttävä D) Huono ÄÄNESTYSOHJE: Lähetä valitsemasi vastausvaihtoehto A, B, C tai D tekstiviestinä numeroon Viestin hinta on normaali tekstiviestin hinta.

17 Esityksen nimi / Tekijä 17

18 Lähteitä 1. H. Hyppönen, P. Doupi, H. Hämäläinen and P. Ruotsalainen. "Planning for National Health Information System evaluation" [Finnish with English summary]. THL Report 33/2009, Yliopistopaino, Helsinki, Finland. 2. Peute LWP, Spithoven R, Bakker PJM, Jaspers MWM. Usability Studies on Interactive Health Information Systems: Where Do We Stand? ehealth Beyond the Horizon: Get It There: Proc. of MIE 2008, Andersen SK et al. (Eds), IOS Press, Shah SGS, Robinson I. User Involvement in Healthcare Technology Development and Assessment: Structured Literature Review. International Journal of Health Care Quality Assurance 2006; 19: Viitanen J. A User-centred Approach to Healthcare ICT Development. Licentiate's Thesis. Department of Computer Science and Engineering, Helsinki University of Technology Saatavilla: 5. Edwards PJ, Moloney KP, Jacko JA, Sainfort F. Evaluating Usability of a Commercial Electronic Health Record: A Case Study. International Journal of Human-Computer Studies 2008; 66: Kjeldskov J, Skov MB, Stage JA. Longitudinal Study of Usability in Health Care: Does Time Heal? Studies in Health Technology and Informatics 2007; 130: Peute LWP, Jaspers MWM. The Significance of a Usability Evaluation of an Emerging Laboratory Order Entry System. International Journal of Medical Informatics 2007; 76: Nykänen P, Viitanen J, Kuusisto, A. Hoitotyön kansallisen kirjaamismallin ja hoitokertomusten käytettävyys. Loppuraportti. Tampereen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, julkaisusarja D verkkojulkaisut D , ISBN Saatavilla: 9. Walldén S, Peltomäki S, Martikainen S. Tampereen kaupungin Pegasos-järjestelmän käytettävyystutkimus murtumapotilaan hoitoketjussa. Tampereen yliopiston julkaisuja, 2007 (publication B ). Saatavilla: 10. Walldén S, Peltomäki S, Martikainen S. Pirkanmaan Fiale-aluetietojärjestelän heuristinen läpikäynti. Tampereen yliopiston julkaisuja, 2007 (publication B ). Saatavilla: 11. ISO International Standard: Ergonomics of Human System Interaction Part 210: Human-centred Design for Interactive Systems. First edition Reference number ISO :2010(E). 12. Viitanen J, Nieminen, M. Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys. Finnish Journal of ehealth and ewelfare 2009; 1(3), Viitanen J, Hyppönen H, Lääveri T, Vänskä J, Reponen J, Winblad I. Physicians Diagnosis on Healthcare ICT Usability: Results of a National Questionnaire Study. International Journal of Medical Informatics. (submitted) 14. Hyppönen H, Viitanen J, Reponen J, Doupi P, Jormanainen V, Lääveri T, Vänskä J, Winblad I, Hämäläinen P. Large-scale ehealth systems: Providing information to support Evidence-based management. etelemed 2011: The Third International Conference on ehealth, Telemedicine, and Social Medicine. February 23-28, Gosier, Guadeloupe, France 15. Wu JH, Wang YM. Measuring KMS success: A respecification of the DeLone and McLean s model. Information & Management 43 (2006)

19 Tiedonkeruun toteutus Tietojärjestelmien laadun kriteerit määriteltiin aiemman tutkimuksen avulla 1. Järjestelmien tekninen ja toiminnallinen laatu (ml. Tietoturva) 2. Järjestelmien välittämän tiedon laatu 3. Järjestelmätuen laatu 4. Käyttäjätyytyväisyys 5. Koettu hyöty asiakastyössä (ml. Tuki yhteistyölle, vaikutus potilasturvallisuuteen, hoitotuloksiin, työn tehokkuuteen, tuottavuuteen) 6. Osallistuva suunnittelu (ml. palautteen huomioiminen) 7. Yhteys työhyvinvointiin Lääkärin avaintehtävät määriteltiin, joissa hän käyttää välineenä potilastietojärjestelmiä ja tarvitsee alueellista tietoa, kriteerit purettiin auki väittämiksi avaintehtävien avulla Laaja joukko erilaisia taustamuuttujia: Henkilöön liittyvät muuttujat (esim. koulutustausta) Työhön liittyvät muuttujat (esim. työskentelysektori, sairaanhoitopiiri, ammattinimike) Tietojärjestelmien käyttöön liittyvät muuttujat, myös pääasiallisesti käytetty potilastietojärjestelmä Tiedot kerättiin sähköisesti - linkki tutkimukseen lähetettiin sähköpostitse kohdejoukkoon kuuluville lääkäreille Osoitetiedot poimittiin Lääkäriliiton rekisteristä. Sähköpostiosoitteet tiedossa 87 % lääkäreistä. Vajaa kolmannes eli lääkäriä vastasi kyselyyn.

20 Apudioja, ei esitykseen Esityksen nimi / Tekijä 20

21 KanTa-palvelut käyttäjän prosesseissa Esityksen nimi / Tekijä 21

22 Tutkimus sai vastaajilta poikkeuksellisen paljon kiitosta Avovastausten analyysi vielä kesken, otteita runsaasta palautteesta Vihdoinkin tätä tutkitaan! Tämä on erittäin tärkeä tutkimus! Tämä oli raskas tutkimus, mutta niin on aihekin. Tutkimus on erittäin tärkeä ja toivon että se vaikuttaa. Tutkimus oli mielenkiintoinen ja siihen oli ilo saada osallistua, kiitos siitä! Toivottavasti tämä johtaa johonkin eikä vain tutkita. Toivottavasti jotain hyvää tulee tästä kyselystä! (Vänskä 2010)

23 Tulokset edustavia sukupuolen, ikäryhmän, alueen ja sektorin mukaan, myös alueellinen edustavuus. Muu Terveyskeskus Sairaala Vastannneet Perusjoukko Naisia Miehiä % Tulosten perusteella voidaan tehdä koko lääkärikuntaa koskevia johtopäätelmiä. (Vänskä 2010)

24 Parhaat ominaisuudet Hyvin toimivat ominaisuudet % Potilastiedon saatavuus lääkärin sijainnista riipumatta 73 Digitaalinen sanelu 35 Laboratoriotulosten vertailu 32 Fraasien ja/tai suosikkireseptien tallennus 21 Mahdollisuus kerätä eri erikoisalojen tekstejä kronologiseks 20 Tulosposti (esim. laboratoriotuloksille) 19 Helposti ajan tasalla pidettävä ja luotettava lääketietokant 15 Itsetäydentyvät ja loogiset lomakkeet 8 Loogiset näppäimistöoikotiet (esim. Ctrl+P=printtaustoiminto 5 Mahdollisuus muokata näkymää omien tarpeiden mukaan 5 Kattava yhteenvetonäkymä 5 Kustannusten ja laskutusten helppo seuranta 5 Yksikkökohtainen (esim.vuodeosasto) tulosposti, josta saapun 3 Muistutteet esim. tarvittavista laboratoriokokeista 2 Oikeinkirjoituksien tarkastus itse kirjoitetussa tekstissä ( Esityksen nimi / Tekijä 24

25 Heikoimmin toimivat ominaisuudet Aluetietojärjestelmän huono käytettävyys 48 % Järjestelmien hitaus ja käyttökatkot 43 % Kuumekurvan puuttuminen 41 % Epäloogisuus 34 % Ohjelman virheiden korjaamisen hitaus 33 % Sama asia täytyy kirjata moneen paikkaan 31 % Potilastiedon haun hankaluus ja hitaus 31 % Kokonaiskuvan saamisen vaikeus potilaan tilasta rakenteisesta hoitokertomuksesta 27 % Järjestelmä ei estä lääkitysvirheitä 27 % Sähköisen päätöksenteon tuen puuttuminen 24 % Järjestelmät eivät estä virheitä 21 % Lääkärin hoitajille tekemän määräyksen hukkuminen tietoon 18 % Oikeinkirjoituksien tarkistuksen puuttuminen 17 % Tulospostiin tulleeseen tietoon reagoinnin työläys 14 % Tulospostin puuttuminen 13 % Digisanelun puuttuminen 12 % Käyttöliittymänäkymä on sama kaikille tehtävistä riippumatta 11 % Esityksen nimi / Tekijä 25

Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa STePS 2.0 13.6.2016 13.6.2016/ Hannele Hyppönen 1 STM:n ja osallistujien yhteisrahoitteinen hanke 1.4.2016-31.3.2019 Jatkoa STePS-hankkeelle (systemaattinen

Lisätiedot

Kyselyssä pääsee etenemään ilman, että vastaa kaikkiin kysymyksiin (poikkeuksena tähdellä merkityt taustatietokysymykset).

Kyselyssä pääsee etenemään ilman, että vastaa kaikkiin kysymyksiin (poikkeuksena tähdellä merkityt taustatietokysymykset). Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä VASTAUSOHJE Tervetuloa vastaamaan potilastietojärjetelmien käytettävyyttä koskevaan tutkimukseen. Arvioi lomakkeella olevia kysymyksiä ja väittämiä tämänhetkisen

Lisätiedot

Yksityislääkärien potilastieto - järjestelmät arvioitu

Yksityislääkärien potilastieto - järjestelmät arvioitu POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT TIETEESSÄ TINJA LÄÄVERI LL, sisätautien erikoislääkäri, infektiotauteihin erikoistuva lääkäri HUS, infektioklinikka kehittämispäällikkö HUS, tietotekniikka ILKKA WINBLAD LKT, dosentti,

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioitu

Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioitu TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄT TIETEESSÄ ILKKA WINBLAD LKT, dosentti, lääkintöneuvos FinnTelemedicum, Oulun yliopisto ilkka.winblad@oulu.fi HANNELE HYPPÖNEN FT, tutkimuspäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Käytettävyys vai käyttäjä ongelmana kokemuksia lääkäreitten potilasjärjestelmäkoulutuksista

Käytettävyys vai käyttäjä ongelmana kokemuksia lääkäreitten potilasjärjestelmäkoulutuksista Käytettävyys vai käyttäjä ongelmana kokemuksia lääkäreitten potilasjärjestelmäkoulutuksista Lauri Lammi Hallintoylilääkäri, keuhkosairauksien ylilääkäri Etelä-Karjalan keskussairaala Etelä-Karjalan sosiaali-ja

Lisätiedot

Lääkärien arviot potilastieto - järjestelmistä kriittisiä

Lääkärien arviot potilastieto - järjestelmistä kriittisiä TIETEESSÄ JUKKA VÄNSKÄ VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto jukka.vanska@fimnet.fi JOHANNA VIITANEN TkL, tutkija Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu HANNELE HYPPÖNEN FT, tutkimuspäällikkö Terveyden

Lisätiedot

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Maarit Laaksonen Projektipäällikkö, Tikesos-hanke TEKSTIVIESTIÄÄNESTYS Minkä asiakas- tai potilastietojärjestelmän käytöstä sinulla

Lisätiedot

Lääkärien kokemuksia ja näkemyksiä terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisestä

Lääkärien kokemuksia ja näkemyksiä terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisestä Lääkärien kokemuksia ja näkemyksiä terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisestä Johanna Viitanen, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Susanna Martikainen ja Mikko Korpela, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Parempaa käytettävyyttä

Parempaa käytettävyyttä Parempaa käytettävyyttä Towards Better Usability Usability and End-User Participation in Healthcare Information Technology Systems Development PhD, Lead UX specialist Susanna Martikainen Facts Väitöstutkimus

Lisätiedot

Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää?

Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää? Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää? Tinja Lääveri LL, sisätautien erikoislääkäri Asiakas- ja Potilastietojärjestelmän hanketoimisto APOTTI, esh projektipäällikkö APOTTI = "Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2014: käyttäjäkokemuksissa ei merkittäviä muutoksia

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2014: käyttäjäkokemuksissa ei merkittäviä muutoksia tieteessä Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto jukka.vanska@laakariliitto.fi Suvi Vainiomäki LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Turun yliopisto

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012 Terveydenhuollon tietotekniikka Seminaari 5.9.2012 Seminaarin ohjelma 13.00-13.30 Terveydenhuollon ohjelmistojen kansalliset laatuvaatimukset Teemupekka Virtanen, STM 13.30-14.00 Lääkinnällisten laitteiden

Lisätiedot

ehealth-indikaattorit kansallisten terveydenhuollon ratkaisujen seurannassa

ehealth-indikaattorit kansallisten terveydenhuollon ratkaisujen seurannassa ehealth-indikaattorit kansallisten terveydenhuollon ratkaisujen seurannassa Jarmo Reponen, LT, Radiol. erikoislääk. Tutkimuspääll., FinnTelemedicum/ Oulun yo Ylilääkäri, Radiologia, Raahen sair. Puh.joht.,

Lisätiedot

Lääkärien kokemuksia ja näkemyksiä terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisestä

Lääkärien kokemuksia ja näkemyksiä terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisestä Alkuperäinen artikkeli julkaistu THL:n julkaisussa: Kristiina Häyrinen (toim): Sosiaali ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät 2011. Raportteja 13/2011. Julkaisu FinJeHeW:ssä THL:n ja kirjoittajien

Lisätiedot

Yksityissektorin potilastietojärjestelmät arvioitu 2014

Yksityissektorin potilastietojärjestelmät arvioitu 2014 Tieteessä terveydenhuoltotutkimus TINJA LÄÄVERI LL, sisätautien erikoislääkäri, infektiotauteihin erikoistuva lääkäri HYKS, tulehduskeskus Helsingin yliopisto Kehittämispäällikkö Helsingin kaupunki, Apotti-hanke

Lisätiedot

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö ATK-päivät 29.5.2013 IT-Kehitysjohtaja Mikko Rotonen HUS & Apotti-hanketoimisto Mikä on APOTTI-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas-

Lisätiedot

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

VASTAUSOHJE. Tervetuloa vastaamaan potilastietojärjestelmiä koskevaan tutkimukseen.

VASTAUSOHJE. Tervetuloa vastaamaan potilastietojärjestelmiä koskevaan tutkimukseen. VASTAUSOHJE Tervetuloa vastaamaan potilastietojärjestelmiä koskevaan tutkimukseen. Arvioi lomakkeella olevia kysymyksiä ja väittämiä tämänhetkisen päätyösi mukaan. Jos et ole tällä hetkellä työssä, vastaa

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet

Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-410-6 11.5.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi/ Hannele

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Kohti paperitonta potilaskertomusta Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Nykytilanne Paperin käyttö Esteet ja hyödyt Tavoite Paperittomuus Sähköinen potilaskertomus Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Mitä ammattilainen haluaa? (paitsi kaiken) -tuloksia ja johtopäätelmiä Lääkäriliiton tutkimuksesta. Mielipiteillä maustettuna.

Mitä ammattilainen haluaa? (paitsi kaiken) -tuloksia ja johtopäätelmiä Lääkäriliiton tutkimuksesta. Mielipiteillä maustettuna. Mitä ammattilainen haluaa? (paitsi kaiken) -tuloksia ja johtopäätelmiä Lääkäriliiton tutkimuksesta. Mielipiteillä maustettuna. Tinja Lääveri TAPAS- seminaari 14.2.2011 CV ja sidonnaisuudet LL, sisätautien

Lisätiedot

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN Virpi Ruohomäki FT, erikoistutkija, projektipäällikkö Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015, Helsinki Tutkimushankkeella menetelmiä, välineitä ja hyviä

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan copyright

Lisätiedot

Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana

Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Maija-Liisa Virtanen KANSALLINEN PROJEKTI TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

ALUEELLINEN POTILASTIEDON VÄLITYSPALVELU

ALUEELLINEN POTILASTIEDON VÄLITYSPALVELU ALUEELLINEN POTILASTIEDON VÄLITYSPALVELU VÄLITTÄMISTÄ YLI RAJOJEN Kari Harno, FHIMSS LKT, Dosentti 26.5.1882 "Tämä haitta nykyisen luonnontieteen ja nykyisten keksintöjen avulla voidaan kuitenkin helposti

Lisätiedot

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

tilanne nyt entä tulevaisuudessa?

tilanne nyt entä tulevaisuudessa? Potilastiedon alueelliset hallintapalvelut Pohdintaa vaihtoehtoja? tilanne nyt entä tulevaisuudessa? Kyösti Kopra Agenda Perusjuoni arkkitehtuurin viitekehys 1. HUS-alueen aluetietojärjestelmän taustat

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen asiantuntijaryhmän suositukset

Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen asiantuntijaryhmän suositukset Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen asiantuntijaryhmän suositukset Pirkko Nykänen Professori, Tampereen yliopisto 1 Terveydenhuollon ehoito2011 Pirkko atk-päivät Nykänen 2012 8.11.2011 Kansallinen tavoite

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioituna vuonna 2014

Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioituna vuonna 2014 Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Suvi Vainiomäki LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Turun yliopisto sujova@utu.fi Hannele Hyppönen FT, tutkimuspäällikkö Terveyden

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Katja Leiviskä, Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos katja.leiviska@oulu.fi, harri.oinas-kukkonen@oulu.fi, teppo.raisanen@oulu.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät

Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät 21.04.2016 Maritta Välimäki, professori Virve Pekurinen, Sh (AMK), TtM, Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 !!" # $ %!"! " # $ " $ %& '( ) * * * +$, * ' # % ## # & # ' # # ( # %)* &(+%,-!###" )-..-( -.-'..(/. "&%/ "0 / 1"0 / # # % 2 ) / * & 3. 0-. -. ( (-. 2 ) $ )-..-(

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen Aluetietojärjestelmän ytimessä Terveydenhuollon ATK-päivät 2003 Elisa Solutions Oy Navitas Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas

Lisätiedot

Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ATK-päivät 20.-21.5.2014, Jyväskylä Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Sisältö RECEPS

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Malli asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotolle

Malli asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotolle ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Malli asiakaslähtöisten

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt

1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt Ajankohtaista sähköisestä dokumentoinnista 1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt 4. Lakimuutokset ja aikataulut 5. Käyttöoikeudet, oikeus

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena anne.kallio@stm.fi Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Anne Kallio pp, yl Medi-IT Oy Medi-IT Oy Kymshp:n ja E-KSHP:n omistama kunnallinen osakeyhtiö Medi-IT Oy tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien

Lisätiedot

Digitalisaation rakenteellisista jännitteistä. Tero Vartiainen tieto- ja tietoliikennetekniikan yksikkö

Digitalisaation rakenteellisista jännitteistä. Tero Vartiainen tieto- ja tietoliikennetekniikan yksikkö Digitalisaation rakenteellisista jännitteistä Tero Vartiainen tieto- ja tietoliikennetekniikan yksikkö Luennon sisältö Digitalisaation perusta Tietojärjestelmätiede ja digitalisaatio Rakenteellinen jännite

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Caseja digitalisaation käyttöönotosta terveydenhuollossa

Caseja digitalisaation käyttöönotosta terveydenhuollossa Caseja digitalisaation käyttöönotosta terveydenhuollossa 3T- Terveys, Turvallisuus, Tekoäly Jaana Mäkelä Asiantuntija, projektipäällikkö TtM, AmO, SH Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2.11.2017 Digital Health

Lisätiedot

Terveydenhuollon työntekijöiden valinnanvapausasenteet

Terveydenhuollon työntekijöiden valinnanvapausasenteet Terveydenhuollon työntekijöiden valinnanvapausasenteet Valinnanvapaus terveydenhuollossa onko sitä ja toimiiko käytännössä? seminaari TYKS 17.9.2015 17.9.2015 Laura Hietapakka, tutkija, THL 1 Kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

Sosiaalitoimen tietojärjestelmät

Sosiaalitoimen tietojärjestelmät Sosiaalitoimen tietojärjestelmät Tilanne valtakunnallisen kyselyn valossa kehittämispäällikkö Jarmo Kärki 6.5.2015 1 Tietojärjestelmien käyttö sosiaalihuollossa? Kuinka paljon asiakasdokumentaatiosta kirjataan

Lisätiedot

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 1 ! "# $ % &'(''')*!"# $ % & &$' &# % & +&, - %./ +-"0%'12)&* 2 #( & '*+%3 (*4 3 5*4 3 & % 6 3 / + 7 / ) - - 6 3 # 8 8 *+ 8 /, #'# 8 & 8 -. / 9 2:& 1 % '); % &'(''))

Lisätiedot

Potilastiedon rakenteistamisen hyödyt

Potilastiedon rakenteistamisen hyödyt Potilastiedon rakenteistamisen hyödyt Systemaattisen katsauksen menetelmä ja aiempien katsausten tulokset Hannele Hyppönen, Riikka Vuokko, Päivi Mäkelä-Bengs, Persephone Doupi, Kaija Saranto 20.5.2014

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

HR-analytiikan seuraava vaihe: työkyvyn johtaminen ja henkilöstötuottavuus Ossi Aura, filosofian tohtori Petteri Laine, seniorikonsultti, Silta Oy

HR-analytiikan seuraava vaihe: työkyvyn johtaminen ja henkilöstötuottavuus Ossi Aura, filosofian tohtori Petteri Laine, seniorikonsultti, Silta Oy HR-analytiikan seuraava vaihe: työkyvyn johtaminen ja henkilöstötuottavuus Ossi Aura, filosofian tohtori Petteri Laine, seniorikonsultti, Silta Oy Taustaa Tuotannon kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus: Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus: Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus: Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi 2017-2018 Lääkäriliiton peruskoulutuksen Lääkärifoorumi 11.5.2017 Kommenttipuheenvuoro: Arviointiasiantuntija, KT Hannele

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit

KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit 22.8.2017 ARI SALMELA Tajuton potilas tuodaan sairaalaan, henkilötiedot ok Marevan? Hoitotahto? Veri? Poikkeava hoitoon vaikuttava taipumus? Kuka Nykyinen byrokraatti,

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto n ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon

Lisätiedot

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi CP-vammaisten lasten elämänlaatu Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi Elämänlaatu WHO ja elämänlaatu WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatuun liittyvät fyysinen terveys

Lisätiedot

Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin

Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa, KASTE 2012 2015 - ohjelmassa, nostetaan esiin teknologisten ratkaisujen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen Pärjäin-pilotti Säröstä Pyrintöön Jani Koskinen Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman ja ICT 2015 -raportin esityksiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa,

Lisätiedot

UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS

UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS UUSI KANSALLINEN ENSIHOITOKERTOMUS Terveydenhuollon ATK-päivät 13.5.2015 Tampere -talo Lasse Ilkka/STM/THL Markku Saarinen/STM Ensihoitokertomus on osa uutta viranomaisten yhteistä kenttäjärjestelmää Turvallisuusviranomaisille

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14 Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta Julkaisuvapaa 13.2.2017 klo 14 Kysely kohdistettiin erikoisalan perusteella kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville

Lisätiedot

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Sähköinen ensihoitokertomus Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Palvelumme Konsultointi ja koulutus Viestintä IT Strateginen kumppani kaikissa toimintaympäristön muutoksissa Kaikkea viestintää kaikkiin

Lisätiedot

Ruohosta pilveen - uutta roppia terveydenhuoltoon. Esa Soini Toimitusjohtaja Mylab Oy

Ruohosta pilveen - uutta roppia terveydenhuoltoon. Esa Soini Toimitusjohtaja Mylab Oy Ruohosta pilveen - uutta roppia terveydenhuoltoon Esa Soini Toimitusjohtaja Mylab Oy Miten jaksaa terveydenhuolto Yhdysvaltain terveydenhuoltouudistus Yhdysvaltain terveydenhuoltouudistus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot