P-HÄMPPI Tekemisen meininkiä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P-HÄMPPI 2010 2011. Tekemisen meininkiä"

Transkriptio

1 P-HÄMPPI Tekemisen meininkiä

2 Finnpark Oy: PYSÄKÖINNIN UUDET TUULET PUHALTAVAT PIRKANMAALLA Tampereen kaupunki sijaitsee kallioharjanteella, jonka korkeinta kohtaa mukailee Hämeenkatu. Juuri tämän kallioharjanteen muodon vuoksi Tampereella on erinomaiset edellytykset rakentaa maan alle. Tulevaisuuden pysäköinnin edellytykset alkoivat siis rakentua jo harjanteen syntyessä noin miljoonaa vuotta sitten. Tosiasia on, että Tampereen kapealta kannakselta tila on lopussa. Pysäköinnin tarpeet ja vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Luonnollinen suunta on siis maan alle. Pysäköinti palvelee kaupunkilaisten lisäksi myös kaupungin omaa kehitystä: Tampere suunnittelee katutilan käyttöä painottaen entistä voimakkaammin jalankulkijoita sekä kevyttä ja julkista liikennettä. Pysäköinnin rakentaminen maan alle palvelee myös tätä kehityssuuntaa. Tulevaisuudessa on nähtävissä jatkumoa P-Hämppi hankkeelle. Kosken toisen puolen kehitysratkaisut ovat suunnittelupöydällä ja kaavoitusmahdollisuudet tutkinnassa. Myös Keskusareena-hanke on myö- tätuulessa. Finnpark on valmistautunut tarjoamaan maanalaisia pysäköinnin ratkaisuja palvelemaan myös tulevan Keskusareenan tarpeita. Suurissa hankkeissa vaikeinta on alkuun pääseminen. On niin paljon sovittavaa, ja lukemattomia tahoja, joiden kanssa tulee löytää yhteisymmärrys. Alkuvaiheiden haasteiden keskellä on hyvä muistaa, että vaikka P-Hämpin tekeminen aiheuttaa häiriötä, sen valmistuminen taas rauhoittaa kaupungin liikennettä viemättä kuitenkaan ihmisiä pois keskustasta. Häiriötkään eivät ole olleet ennalta maalattujen kauhukuvien mukaisia: Saimme taannoin yhteydenoton huolestuneel- ta kaupunkilaiselta, joka tiedusteli, koska louherekkaralli alkaa. Saatoimme tyytyväisenä kertoa, että louhetta on kuljetettu urakka-alueelta yöaikaan jo kuukausien ajan, monien kaupunkilaisten edes huomaamatta sitä. On aika katsoa eteenpäin. P-Hämppi hanke etenee odotetusti. Kallioperä on odotuksien mukaisesti vaihtelevaa, ja nykytekniikalla rosoisemmatkin kohdat ovat ohitettavissa. Asiantuntevat yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet töiden joustavan mukautumisen ympäristön vaatimuksiin. Meillä on rakennuslupa ja ammattilaiset työtä tekemässä. Tässä on aitoa tekemisen meininkiä! Yhteistyöterveisin, Markku Hiltunen toimitusjohtaja Finnpark Oy Arkkitehtuurin suunnittelija KSOY Arkkitehtuuria: VIIHTYVYYS ARKKITEHTUURIN OHJENUORANA KSOY Arkkitehtuuria on suunnitellut P-Hämpin arkkitehtuurin siten, että se istuu kaupunkikuvaan ja luo mielikuvan korkealaatuisesta, modernista pysäköintihallista. Rakennuttajakonsultti A-Insinöörit Rakentaminen Oy: PITKÄJÄNTEISTÄ HANKKEEN KOORDINOINTIA Rakennuttajakonsulttina A-Insinöörit Rakentaminen ohjaa suunnittelutyön ja urakan etenemistä. P-Hämppi luovutetaan tilaajalle, Finnparkille, avaimet käteen periaatteella. P-Hämppi hanke on monimuotoisuudessaan haastava. Alkuun pääseminen edellytti monien tahojen yhteisymmärrystä, esimerkiksi rasitesopimusneuvotteluja käytiin 35 eri tahon kanssa, toteaa A-Insinöörit Rakennuttamisen projektin johtaja Leo Seppänen, Eri intressiryhmien kanssa neuvoteltaessa pystyttiin luomaan myönteinen kuva Tampereen ensimmäisestä isosta kalliorakennushankkeesta. Toimitusjohtaja Timo Meuronen kertoo: Väljä, helposti hahmottuva hallimuoto, joka seuraa Hämeenkadun linjausta, tuo sekä turvallisuutta että helpottaa orientoitavuutta. Viihtyvyyttä ja elämyksellisyyttä luodaan louhittua luolaa korostavalla, säädettävällä värivalaistuksella. Jalankulkualueet erotetaan ajoväylistä pinnan värityksellä ja muodonannolla. Ainutlaatuinen suunnitteluratkaisu on yli 600-metrisen, osin kaksitasoisen pysäköintihallin toteuttaminen yhtenä palo-osastona ja ilman näkyviä savulohkojakoja. Tämä mahdollistaa ilmavan ja yhtenäisen kokonaisratkaisun sekä pitkät näkymälinjat pysäköintihallissa. KSOY Arkkitehtuuria tekee tiivistä yhteistyötä erikoissuunnittelijoiden kanssa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi tekniikan sijoittamiseen pysäköintitiloissa. Esimerkiksi tuloilmasäleiköt ja pikapalopostit on integroitu yhteen mainospintojen kanssa, ja hallin eteläsivun poistumistiekäytävä toimii myös tuloilmakanavana. Hallin sijoittuminen kaupungin ydinkeskustaan ja hissien sijoittaminen merkittäville paikoille, kuten vaikkapa rautatieasema-aukiolle, tuovat kaupunkikuvallisia haasteita maanpäällisten rakenteiden suunnittelulle. Sisäänajokatokset ja hissien sisäänkäynnit on suunniteltu korkealaatuisista materiaaleista harkituin detaljein, huomioiden myös tekniikan integroimisen kokonaisuuteen. Lisäksi tehtäviimme kuuluu suunnittelun koordinointi, hankkeen eteenpäin vieminen sovituissa aikatauluissa sekä työmaavalvonta. Tällä hetkellä katukuvassa näkyy kaksi kalliovalvojaamme, jotka seuraavat tilaajan puolesta suunnitelman mukaisten laadun ja työtapojen toteutumista, Seppänen kertoo. Hänen mukaansa hankkeen ensimmäinen vaihe on edennyt joustavasti ja suunnitelmien mukaan. KSOY Arkkitehtuuria on P-Hämpin arkkitehtuurin suunnittelija. Yritys vastaa tilojen toiminnallisuudesta, viihtyvyydestä ja esteettisyydestä. KSOY Arkkitehtuuria on ollut P-Hämppi hankkeessa mukana jo vuodesta 2005 alkaen. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy toimii P-Hämppi hankkeen rakennuttajakonsulttina. Organisaation vastuualueisiin kuuluvat projektin johtaminen, hankesuunnitteluvaiheen ohjaus, suunnittelun ohjaus, urakoinnin kilpailutus ja osallistuminen urakoitsijan valintaan sekä työmaavalvonta. 2 3

3 Pääsuunnittelija ja kalliotekninen suunnittelija Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy: P-Hämpin kalliosuunnittelu näyttää tietä seuraaville Tuomme projektiin pitkäaikaisen kalliorakennushankkeiden kokemuksemme. Käytännön rooliimme kuuluvia toimia ovat esimerkiksi kommentointi erilaisiin ratkaisuihin, kuten palojärjestelmät, raken- neratkaisu, IV-tekninen valinta tai tilamitoitus ja niin edelleen, avaa Saanio & Riekkolan suunnittelija Matti Kalliomäki. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolten: tilaajan, rakennuttajan, arkki- tehdin ja erikoissuunnittelijoiden sekä urakoitsijan, kanssa. Tampereen ensimmäinen P-Hämppi on ensimmäinen suuri kalliorakennushanke Tampereen keskustassa, joten vertailuhankkeita ja kokemuksia ei ole ollut käytössä. Tämän vuoksi on hankkeessa jouduttu tekemään normaalia enemmän tutkimuksia, tulkintoja ja laskentaa, joiden avulla on varmistettu hankkeen toteuttaminen. LVIA-suunnittelija Insinööritoimisto Esko Hämäläinen Oy: korkealuokkaisia taloteknisiä ratkaisuja Roolimme P-Hämpin suunnittelussa on etsiä muiden suunnittelijoiden kanssa sellaiset talotekniset ratkaisut, jotka täyttävät tilaajan laatutavoitteet korkealuokkaisen, turvallisen ja toimivan pysäköintilaitoksen rakentamiseksi kohtuullisin kustannuksin. Keskeisiin laatutavoitteisiin sisältyvät myös laitoksen koko elinkaaren aikaisten käyttökustannusten ja ympäristövaikutusten hallinta, kertoo Insinööritoimisto Esko Hämäläinen Oy:n toimitusjohtaja Esko Hämäläinen. Ympäristön huomioiminen on yksi merkittävä tekijä, joka korostuu alueella, jossa aiemmin ei kalliotiloja ole ollut. P-Hämppi, kuten kalliorakennushanke yleensäkin, on kaikkien osapuolten yhteinen ponnistus, koska aina tulee varautua muutoksiin. Kallioteknisesti hanke on haastava, ja pääsuunnittelijan tiivis yhteistoiminta urakoitsijan kanssa on ollut tärkeää sujuvan toteutuksen onnistumisen kannalta. P-Hämpin henkilö- ja materiaaliturvallisuus ovat korkeatasoisia: pysäköintitilat on varustettu mm. automaattisella palonsammutusjärjestelmällä, joiden vesilähde on kahdennettu. Savunpoistojärjestelmän toiminta on varmistettu ennakkoon yksityiskohtaisilla laskentaohjelmilla ja järjestelmään kuuluvilla tehokkailla ja monipuolisesti käytettävissä olevilla savunpoistopuhaltimilla. Käyttökustannuksien osalta on erityistä huomiota saanut ilmanvaihtojärjestelmän toteutustapa: ilmaa vaihdetaan riittävästi mutta vain tarpeen mukaan, ja poistoilmasta otetaan lämpö talteen. Saanio & Riekkola Oy toimii P-Hämpin pääsuunnittelijana ja kalliorakennuksen asiantuntijana. Yritys vastaa kalliorakennussuunnittelusta sekä pääsuunnittelusta arkkitehdin kanssa sovitulla työjaolla. Lisäksi Saanio & Riekkola toimii rakennuttajan apuna hankkeessa. Insinööritoimisto Esko Hämäläinen Oy:n vastuualueina P-Hämpin suunnittelussa ovat lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, palotorjunta- sekä rakennusautomaatiojärjestelmät. Lisäksi yritys vastaa pysäköintiluolan varavoiman apujärjestelmien suunnittelusta. SÄHKÖsuunnittelija Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy: sähkösuunnittelu on vuorovaikutusta Tiivistetysti sanottuna tehtävämme on koota käytettävissä olevista vaihtoehdoista teknisesti ja taloudellisesti toimiva kokonaisuus, jossa sekä rakennuttajan että muiden erikoissuunnittelijoiden asettamat tavoitteet saavutetaan, kuvailee Insinööritoimisto Tauno Nissisen suunnittelujohtaja Kaj Helenius yrityksen roolia. Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa työn pääpaino on erilaisten sähkö-, tele-, turva- ja valaistusteknillisten ratkaisujen ja vaihtoehtojen etsiminen, sekä niiden esittäminen jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitteluprosessi edellyttää sähkösuunnittelijan kannalta tiivistä ja jatkuvaa vuorovaikutusta rakennuttajan ja muiden suunnittelualojen kesken. Toteutussuunnitteluvaiheessa valitut ratkaisut jalostetaan toteuttamista varten. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy toimii P-Hämppi hankkeen sähkö-, tele-, turva- ja valaistussuunnittelijana. 4 5

4 PALO- JA TURVALLISUUSsuunnittelija LOUHINTAURAKOITSIJA L2 Paloturvallisuus Oy: palotekniset ratkaisut testattiin simuloinnilla P-Hämpin palosuunnittelu perustuu oletetun palonkehityksen simulointiin. Sen avulla tutkittiin luolan paloteknisen suunnitelman toimivuutta erityisesti savunpoistojärjestelmän ja poistumisturvallisuuden osalta. Savunpoiston toimintaperiaate Impulssipuhaltimet ohjaavat korvausilmaa kohti paloaluetta/savunpoistoa Korvausilmapuhaltimet käynnistyvät Kiinnostavaksi kohteeksi P-Hämpin tekee suuri, yhtenäinen palo-osastokoko (n m 2 ), kansallisista ohjeista poikkeava savunpoistotapa sekä poistumisetäisyydet. Simulointien perusteella voitiin havaita, että palotekniset ratkaisut täyttävät paloturvallisuudelle asetetut vaatimukset. PALO SYTTYY Alueen SP-puhallin käynnistyy Alueella oleva paloilmaisin reagoi Käytännössä työmme on tarkoittanut palosimulointien lisäksi viranomaisneuvotteluja, kokouksia muiden suunnittelijoiden kanssa ja paljon työtä paloturvallisuusasioiden parissa. Tavoite on, että mitään ei satu. Ja jos sattuu, onnettomuuksista selvitään mahdollisimman turvallisesti ja pienin vahingoin. Myös pelastushenkilöstölle on mahdollistettava turvallinen työympäristö, kertoo L2 Paloturvallisuuden turvallisuusasiantuntija Pia Nyman. Korvausilmapuhaltimet käynnistyvät Impulssipuhaltimet ohjaavat korvausilmaa kohti paloaluetta/savunpoistoa Lemminkäinen Infra Oy: Louhinnan hallittu kokonaisuus Lemminkäinen Infran kalliorakentamisen segmentti vastaa P-Hämpin louhintaurakasta. Urakan odotettu valmistumisaika on heinäkuussa Kansainvälisessäkin laajuudessa mittavan hankkeen tuloksena syntyy 32 m leveä ja 10 m korkea luola 30 metrin syvyyteen Hämeenkadun alle. Vahvuutena joustavuus P-Hämpin louhintaurakka edellyttää urakoitsijalta joustavuutta, sillä suunnitelmia on jouduttu muuttamaan matkan varrella ympäristön tarpeiden mukaan. Esimerkiksi Pellavatehtaankadulta Pikku Kakkosen puis- ton läheisyyden vuoksi urakoitsija ja tilaaja päätyivät siirtämään työmaan painopisteen Pakkahuoneen aukiolle. Huolellisella suunnittelulla mahdollistettiin Itsenäisyydenkadun alitus ilman kadun puhkaisua ja liikenteen uudelleenohjausta. Näkymättömät louherekat Urakan louhintavaiheen aikana tulee syntymään arviolta kuutiota louhetta. Tämä tarkoittaa noin autokuormallista kiveä. Louhetta kuljetetaan luolasta öisin, näin kiven ajamisen vaikutukset keskustaalueen liikenteeseen säilyvät mahdollisimman vähäisinä. Yöaikaan noin joka kolmas minuutti luolasta ajaa ulos louherekka. L2 Paloturvallisuus Oy vastaa P-Hämpin turvallisuuden suunnittelusta, etenkin palo-, poistumis- ja pelastusturvallisuudesta. Lemminkäinen Infra Oy on P-Hämppi hankkeen ensimmäisen vaiheen pääurakoitsija. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa louhitaan kallion sisään, pääasiassa Hämeenkadun alle, noin kuution kokoinen tyhjä halli. Pysäköintihalliin tulee ajoyhteydet Pakkahuoneen aukiolta sekä Pellavatehtaankadulta. Louhitusta kalliotilasta tulee maan päälle kahdeksan noin 30 metriä korkeata kuilua. Kuilut puhkeavat muun muassa olemassa oleviin kiinteistöihin sekä puistoihin. 6 7

5 Näin P-Hämppiä louhitaan Lemminkäinen Infra Oy on P-Hämppi hankkeen ensimmäisen vaiheen pääurakoitsija. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa louhitaan kallion sisään, pääasiassa Hämeenkadun alle, noin kuution kokoinen 1. Louhintatöitä varten suoritetaan tunnusteluporaus, jonka tarkoituksena on kartoittaa kiven laatu. 2. Viistoon porattavat esi-injektointireiät ovat noin 20 m pitkiä. 3. Esi-injektointireikiin pumpataan kalliota eheyttävää ja vahvistavaa vesi-sementtiseosta. tyhjä halli. Pysäköintihalliin tulee ajoyhteydet Pakkahuoneen aukiolta sekä Pellavatehtaankadulta. Louhitusta kalliotilasta tulee maan päälle kahdeksan noin 30 metriä korkeata kuilua. Kuilut puhkeavat muun muassa olemassa oleviin kiinteistöihin sekä puistoihin. 4. Porausvaiheessa porataan reiät panostusta varten. Reikien pituudet, leveydet, kulmat ja tiheys suunnitellaan yksityiskohtaisesti. 5. Panostus ja räjäytys. Yksi räjäytys kestää n. 6 8 sekuntia. 6. Rusnausvaiheessa tunnelin seinistä tai katosta löyhästi kiinni oleva kiviaines poistetaan kalliopinnoista koneellisesti rusnauskangella. 7. Kivet lastataan kuorma-autoihin ja poistetaan tunnelista. 8. Tunnelin puhdistuksen jälkeen kalliotilaa vahvistetaan pulttauksella. 9. Suunnittelija määrittelee salaojien paikat. Profiiliin asennetaan salaojamatto, joka ankkuroidaan kallioon. Salaojan päälle tulee ruiskubetonointi. 10. Ruiskubetonointi vahvistaa tunnelia. Ruiskubetonoinnissa käytetään vesi-sementtiseosta ja teräskuitua. Ruiskubetonoinnin paksuus riippuu kiven laadusta. 11. Tilaajan suunnittelija ja valvoja tarkastavat säännöllisin väliajoin louhittua tunnelia sekä edessä olevan kiven laatua. Tutkimusten perustella suunnittelija suunnittelee tulevat kalliotilan lujitukset. Urakka-alueen ympärillä on useita liikuteltavia tärinämittareita, joista saatujen tietojen perusteella voidaan aloittaa seuraavan räjäytyksen valmistelu. Kuvassa poikkileikkaus louhitusta hallista ja kalliopulttauksesta. Kalliopulteilla vahvistetaan ja sidotaan ympäröivä kallio 5 7 metriä pitkillä kalliopulteilla. Pulttaus tehdään n. 1,7 metrin "ruutuun", eli pulttien välinen etäisyys toisiinsa on n. 1,7 metriä. 8 9

6 Kuilujen rakentaja Lemminkäinen Infra Oy: Turvallisimpia tukirakenneratkaisuja kuiluihin Tärinäseuranta ja -mittaus: Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy: Turvallisuus varmistetaan jatkuvalla seurannalla Lemminkäinen Infra Oy:n pohjarakentamisen segmentti vastaa P-Hämpin poistumistieportaiden kuilujen rakentamisesta. Kuiluja on rakennettu yhteensä 8 kappaletta. Osa kuiluista on kiinteistöjen yksityiskäyttöön, osa julkiselle liikenteelle. Pohjarakentamisen aluevastaava Jussi Kiuru: P-Hämpin alueella kalliopinta vaihtelee jonkin verran, ja sen pinnalla on pehmeää maata 5 15 m. Pinnan vaihtelevuuden ja korkeiden turvallisuusvaatimusten vuoksi yhdistimme erilaisia tukiseinärakenteita enemmän kuin tämän kaltaisissa hankkeissa yleensä. P-Hämpin kuilujen rakentamisessa on hyödynnetty ponttiseinää, porapaalua ja seittilankuttamalla toteutettuja kuilutuentoja. Lisäksi maata porapaalujen välissä on sil- loitettu suihkuinjektoimalla. Tämä ratkaisumalli ei ollut edullisin mahdollinen vaihtoehto, mutta turvallisin se on. Ympäristön huomioivaa työskentelyä P-Hämpin keskeinen sijainti Tampereen keskustassa on luonut omat haasteensa kuilujen rakentamiselle. Olemme yhdessä tilaajan kanssa pyrkineet minimoimaan kuilujen rakennustöistä aiheutuvaa haittaa ympäristölle. Esimerkiksi Suomen Pankin aukiolla kuilun tukiseinärakenteista tehtiin osa keväällä Sen jälkeen suljimme kuilutyömaan, jotta aukiolla sijaitsevan ravintolan terassitoiminta mahdollistui. Suomen pankin aukion kuilutyömaan viimeistely tapahtuu syksyllä 2010, terassikauden päätyttyä, kertoo Lemminkäinen Infran projekti-insinööri Jarkko Meriläinen. Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy huolehtii urakan vaikutusalueella olevien rakennusten katselmoinnista sekä niiden tilanteen seurannasta halki urakoinnin. Lisäksi yritys tekee tärinämittauksia P-Hämpin vaikutusalueella. Katselmoinnit Katselmoinneissa selvitetään rakennusten rakenteiden kunto ja kestokyky. Katselmointien yhteydessä kovalevylliset atk-laitteet eristetään tärinältä kumivaimentimin. Katselmusten tarkoituksena on selvittää räjäytys- ja muista töistä johtuvat tärinän aiheuttamat todelliset vahingot rakenteille. Tärinämittaukset Tärinää mitataan, jotta räjäytysten aiheuttamilta vahingoilta vältyttäisiin ja jotta tärinäarvot pysyisivät normien alapuolella. Mittaustuloksia urakoitsija hyödyntää po- raus-, panostus- ja sytytyssuunnitelmien laadinnassa. Näin ollen louhintatyötä voidaan suorittaa turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristö huomioiden. Asutuskeskuksissa tapahtuvat louhintatyöt ovat aina haasteellisia. Ihmiset reagoivat tärinään jokainen omalla tavallaan. Rakennettu ympäristö on aina erilainen, ja kallion laatu saattaa vaihdella suurissa louhinnoissa paljonkin. Näiden asioiden yhteensovittaminen, työn turvallinen ja tehokas toteutus sekä ympäristön tarkkailu ovat olleet avainasemassa P-Hämpissä. Alan ammattilaiset, hyvä kalusto ja kanssakäyminen urakoitsijan, tilaajan ja ympäristön kanssa ovat luoneet puitteet työn laadukkaalle toteutukselle, vaikutusalueella asuvia ja asioivia ihmisiä unohtamatta, kertoo Kalliotekniikka Consulting Engineersin Pirkanmaan aluepäällikkö Jari Uggelberg. Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy suorittaa louhintatöiden vaikutuspiirissä olevissa rakennuksissa katselmukset, joissa todetaan rakenteiden senhetkinen yleiskunto. Lisäksi yritys huolehtii tärinämittauksista hankkeen riskianalyysissa todetulla urakan vaikutusalueella. INSINÖÖRIrakentaja Lemminkäinen Infra Oy: HAASTEISIIN VASTATAAN TEHOKKAALLA YHTEISTYÖLLÄ P-Hämppi hankkeessa Lemminkäinen Infran insinöörirakentamisen segmentin tehtäviin kuuluvat kaikki kalliourakan rakennustekniset työt sekä olemassa olevien rakenteiden suojaustyöt. sakin tiiviillä ja tehokkaalla tilaajan, rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyöllä, Silvennoinen sanoo. Käytännössä tämä tarkoittaa Pellavatehtaankadun ja Pakkahuoneen sisäänajojen betonirakennetöitä, kuilujen betonirakennetöitä sekä louhinnanaikaisia suojaus- ja purkutöitä kuiluilla, kertoo insinöörirakentamisen aluevastaava Tuomo Silvennoinen. Insinöörirakentamisen kannalta P-Hämpin haasteita ovat massiiviset 1-luokan vesitiiviit rakenteet pohjavesialueilla sekä kuilujen louhintaa varten olemassa olevien rakennusten sisään tehtävät suojaukset. Haasteet on ratkottu ja ratkotaan jatkos

7 P-HÄMPPI HANKKEEN VAIHEISTUSKAAVIO HANKESUUNNITTELUVAIHE Kaupungin valtuuston päätös Rakennuttajakonsultin valinta 3/2008 9/2009 Sopimusten laadinta: rasite- ja vuokrasopimukset Hankesuunnitelma valmis Rakennuslupa Urakoitsijan valinta (Lemminkäinen Infra Oy) KALLIORAKENNUSVAIHE Suuaukkojen rakentaminen Kuilujen rakentaminen Louhintaurakka RAKENNUSVAIHE Rakennusvaihe alkaa Ensimmäiset asiakkaat P-Hämppiin Finnpark Oy PL 15 (Åkerlundinkatu 4) Tampere Puh

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu 10.3.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Finnoon ratatunnelin ja aseman louhinta: työmaaalueet, työajat ja vaiheet,

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus

Metro länteen asukastilaisuus Metro länteen asukastilaisuus 25.4.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Espoonlahden aseman ja ratatunnelin louhinta: työmaa-alueet, työajat ja -vaiheet, projektijohtaja

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan koulu

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan koulu Metro länteen Asukastilaisuus Soukka 6.10. Soukan koulu Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy Kiinteistökatselmukset projektipäällikkö Eero Hurmalainen,

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta

Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Sammalvuoren varikon louhinta; työmaa-alue, työajat ja -vaiheet

Lisätiedot

Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy

Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy Länsimetro Soukan kirjastolla 25.9.2017 Länsimetro Oy Metro pääkaupunkiseudulla Länsimetro - 21 km - 13 asemaa - Varikko Sammalvuoressa Itäjatke Metro (avattu 1982) - 21 km (6 km tunnelissa) - 17 asemaa

Lisätiedot

Katajanokan kalliopysäköintilaitos

Katajanokan kalliopysäköintilaitos Katajanokan kalliopysäköintilaitos Keskustelutilaisuus 30.9 Ympäristösi parhaat tekijät 2 3 4 5 Louhintatyövaiheet 6 29.9.2014 7 Kalliorakentamisen ympäristövaikutukset Tärinä Melu Paine Pohjavesiseikat

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu

Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu 1.12.2015 Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy Kivenlahden aseman ja ratatunnelin louhinta; työmaaalue,

Lisätiedot

Blominmäen jätevedenpuhdistamo. HSY:n historian suurin panostus Itämeren suojeluun ja Espoon kaupunkikehitykseen

Blominmäen jätevedenpuhdistamo. HSY:n historian suurin panostus Itämeren suojeluun ja Espoon kaupunkikehitykseen Blominmäen jätevedenpuhdistamo HSY:n historian suurin panostus Itämeren suojeluun ja Espoon kaupunkikehitykseen 31.8./6.9./13.9.2016 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja 1 Ajoreitti Mikkelästä Blominmäkeen

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu Länsimetro Oy

Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu Länsimetro Oy Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu 7.10. Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen Ennen rakentamisen aloittamista ja rakentamisen aikana, pääsuunnittelija

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali

Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Suunnittelu ennen rakentamista ja rakentamisen

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde -kilpailu

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

17400 VEDENALAISET KALLIOLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT. 17410 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot, ruoppaus

17400 VEDENALAISET KALLIOLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT. 17410 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot, ruoppaus 1 17400 VEDENALAISET KALLIOLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT 17410 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot, ruoppaus Tässä luvussa käsitellään vedenalaisia kallioleikkauksia ja kaivantoja, ruoppaustöitä kallioleikkausten

Lisätiedot

Megaluokan vesihuoltohanke etenee

Megaluokan vesihuoltohanke etenee Megaluokan vesihuoltohanke etenee kohti Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY Maarakennuspäivä 24.9.2015 Blominmäki huhtikuussa 2015 27.8.2014 2 1 24.9.2015 Mikkelänkallio

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Länsimetron kalliohaasteet varautuminen ja selviytyminen. Suomen kuntatekniikan päivät 17.05.2013 Juha Salmelainen, Rockplan

Länsimetron kalliohaasteet varautuminen ja selviytyminen. Suomen kuntatekniikan päivät 17.05.2013 Juha Salmelainen, Rockplan Länsimetron kalliohaasteet varautuminen ja selviytyminen Suomen kuntatekniikan päivät 17.05.2013 Juha Salmelainen, Rockplan LÄNSIMETRO LYHYESTI 13,7 km kaksoistunnelia, 7+1 asemaa, 9 rv-hallia, kääntöraide

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting. Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 17.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Tilannekatsaus Suomen Maastorakentaja Oy:n puheenvuoro Keskustelua ja

Lisätiedot

Maininkitien asukastilaisuus

Maininkitien asukastilaisuus Maininkitien asukastilaisuus 25.4.2017 Ohjelma Tervetuliaissanat: viestintäjohtaja Satu Linkola Espoonlahden työmaan esittely: valvoja Juha-Pekka Olli, tuotantopäällikkö Rami Tuovinen Kivenlahden työmaan

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 12.2.2016, sivu 1 / 5 REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton

Lisätiedot

Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla. Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto

Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla. Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto LCI-Päivä 2016 Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka 8.12.2016 Naistenlahti

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot

Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy

Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Sisältö Mihin palosuunnittelulla pyritään? Yhteistyön osapuolet Eri toimijoiden rooleista Suunnittelusta käytön

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan palvelutalo

Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan palvelutalo Metro länteen Asukastilaisuus Soukka 1.12. Soukan palvelutalo Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Suunnittelu ennen rakentamista ja rakentamisen aikana

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2)

Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2) Työnumero 10167 Tilaaja: Pirkkalan Kunta Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2) Louhinnan riskianalyysi 10167 Linnakalliontie

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Katupäällikkö, DI, Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki Projektipäällikkö, DI, Ari Kalliokoski, Destia Oy Kuntatekniikan päivät 2009 Destia Oy on suomalainen infra-

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka Matti Aitomaa. Viikko 39/2012

Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka Matti Aitomaa. Viikko 39/2012 Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka 7.4.2017 Matti Aitomaa Viikko 39/2012 1 Miksi rakennetaan Rantatunnelin toteuttamisella saadaan lisää maata rakentamiseen turvallisempaa ja sujuvampaa liikennettä

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 18.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus Tilannekatsaus ja tulevat työt Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Hollolan kunnan kuulumiset Suomen Maastorakentajat Oy:n

Lisätiedot

Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus

Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus L2 Paloturvallisuus Oy Tommi Nieminen Runeberginkatu 5 B 00100 Helsinki p. 040 7029044 tommi.nieminen@l2.fi www.l2.fi Korkea rakentaminen Suomessa Uutta meille

Lisätiedot

Kehäradan tunneliosuus kallio-olosuhteet ja rakennettavuus

Kehäradan tunneliosuus kallio-olosuhteet ja rakennettavuus Kehäradan tunneliosuus kallio-olosuhteet ja rakennettavuus Pöyry Finland Oy Klaus Einsalo 2 Esityksen sisältö Kehärata-projektin esittely Geologiset olosuhteet Kalliomekaaniset simuloinnit Teknisiä erityispiirteitä

Lisätiedot

Palokatkosuunnittelun hyvät käytännöt. Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 1

Palokatkosuunnittelun hyvät käytännöt. Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 1 Palokatkosuunnittelun hyvät käytännöt Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 1 EI?? Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 2 EI?? Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 3 Palokatkot varmistamassa Pelastuslain

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

Lappeenrannan kaupunki Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos Liite 7 Lappeenrannan kaupunki Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos RAKENTAMISTAPAOHJEET 3.7.2013 1 Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 3.7.2013 YLEISTÄ

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 21.6.2016, sivu 1 / 6 REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kahdeksasta tornitalosta, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Torneissa

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Valaistus. Sisävalaisimet. Case study. P-Hämppi. Euroopan modernein pysäköinti halli valaistiin Philipsin ledeillä Tampere, Suomi

Valaistus. Sisävalaisimet. Case study. P-Hämppi. Euroopan modernein pysäköinti halli valaistiin Philipsin ledeillä Tampere, Suomi Valaistus Sisävalaisimet Case study P-Hämppi Euroopan modernein pysäköinti halli valaistiin Philipsin ledeillä Tampere, Suomi ColorGraze Powercore ew Graze Powercore Taustaa P-Hämppi avattiin Tampereella

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista 1 Länsimetro www.lansimetro.fi 13,9 km metroraiteita kahdessa tunnelissa 8 maanalaista asemaa 15 savunpoisto- ja paineentasauskuilua 12 työtunnelia 3 miljoonaa kuutiota kalliolouhetta Louhintatyöt pääosin

Lisätiedot

Kustannusten kiinnittyminen

Kustannusten kiinnittyminen Kustannusten kiinnittyminen Työtunneli louhintaurakat solmittiin vuoden 2009 lopun ja 2010 aikana Urakkatarjoukset pyydettiin niin, että niissä on Kiinteäosuus ja yksikköhintaosuus Louhintaurakat saadaan

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

OHJEITA ENERGIATUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA

OHJEITA ENERGIATUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 4 Kaupunkiympäristön toimiala Maa- ja kallioperäyksikkö 7.6.2017 OHJEITA ENERGIATUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA 1. YLEISTÄ Energiatunnelit sekä niihin sijoitetut

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

Hämeensillan uudelleen rakentaminen

Hämeensillan uudelleen rakentaminen Hämeensillan uudelleen rakentaminen Info 1 Keskeisimmät osapuolet Tilaaja: Tampereen kaupunki, edustajana petri.kantola@tampere.fi, puh. 050 364 6095 Urakoitsija: Lemminkäinen Infra Oy, edustajat jari.humalajoki@lemminkainen.com,

Lisätiedot

Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1

Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1 3.10.2013 1 (6) Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1 Aika 3.10.2013 klo 17.30-20 Paikka Tampereen Pantin auditorio, Puutarhakatu 11 Järjestäjät Osallistujat Leena Ivalo Elina

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801 Kiinteistöjen elinkaaripalvelut 075 758 0801 Kuntoarviot Meiltä kiinteistöjen aistinvaraiset kuntoarviot ainetta rikkomattomin menetelmin ja kiinteistöhuoltokorttien kuntoarvio-ohjeita noudattaen. Kuntoarviolla

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Uusiomateriaalien mahdollisuudet

Uusiomateriaalien mahdollisuudet Uusiomateriaalien mahdollisuudet Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Kiertotalous kuntien maarakentamisessa -seminaari 7.6.2017 Kehätie & Uudenmaankatu 7.6.2017 Juha-Pekka Hämäläinen 2 Yhteinen hanke Liikennevirasto

Lisätiedot

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Merikaarrontie N Torkkola Vähäkyrö 7 Torkkolan tuulivoimapuisto sijaitsee Vaasassa, Merikaarrontien varrella, Kyrönjoen eteläpuolella. Pinta-ala: noin 1 000

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Vuoden Työmaana palkitussa REDIssä on hyvä henki ja tekemisen meininki

Vuoden Työmaana palkitussa REDIssä on hyvä henki ja tekemisen meininki Työmaatiedote 17.11.2017-13:00 REDIn työmaa Vuoden Työmaana palkitussa REDIssä on hyvä henki ja tekemisen meininki SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttaman REDIn työmaa palkittiin Rakennuslehden Vuoden

Lisätiedot

KESKUSTAN MAANALAINEN HUOLTOVÄYLÄ

KESKUSTAN MAANALAINEN HUOLTOVÄYLÄ 100 KESKUSTAN MAANALAINEN HUOLTOVÄYLÄ INFORMAATIOKARTTA (24.10.2005) TUNNELIOSUUDESTA RUOHOLAHDEN SUUAUKKO-MANNERHEIMINTIE KÄYTETÄÄN NIMITYSTÄ KAMPIN TUNNELI TUNNELIOSUUDESTA MANNERHEIMINTIE-KLUUVIN HUOLTOTUNNELI

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma tietomallintamiseen kalliorakennussuunnittelussa

Suunnittelijan näkökulma tietomallintamiseen kalliorakennussuunnittelussa Suunnittelijan näkökulma tietomallintamiseen kalliorakennussuunnittelussa CityGeoModel seminaari 1.4.2016 klo 11:00-11:15 Matti Kalliomäki ja Kalle Hollmén / Saanio & Riekkola Oy 1.4.2016 Saanio & Riekkola

Lisätiedot

Suurten lukujen hanke - maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Suurten lukujen hanke - maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Suurten lukujen hanke - maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Suomen metsäteollisuuden suurimman investoinnin, Metsä Groupin uuden biotuotetehtaan työmaalla Äänekoskella päästiin toukokuun

Lisätiedot

Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla. Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla. Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Suunnittelutoimisto, painopisteenä kalliotilojen suunnittelu Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014 RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3.

Lisätiedot

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Ari Bergström, yksikönjohtaja 3.3.2015 Infra 2015 Wanha Satama yit.fi/infra Kuva: Naantalin CHP-laitos Suomi 2014 Liikevaihto : 972 milj. e, 54 %

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Rakentajat. PELOTON energiaremontti

Rakentajat. PELOTON energiaremontti Rakentajat PELOTON energiaremontti FAKTA Asuminen 30 % henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä ONGELMA Asiakas ei osaa Systeemit monimutkaistuvat Kokonaisuudet pitää sovittaa yhteen Kauppa ei osaa HUOLTO

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen Oulu 30.09.2015 Markku Hienonen Tilaamisen roolin vaikuttavuus Tilaajan rooli on aivan avainasemassa! Jos lähtö epäonnistuu sitä ei voida enää ainakaan täysin

Lisätiedot

s u u n n i t t e l i j a

s u u n n i t t e l i j a s u u n n i t t e l i j a Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat (Pohjatutkija)

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus. 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja

Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus. 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja Blominmäen jätevedenpuhdistamo 150 000 m 3 /d 400 000 asukasta v. 2020 => 550 000 asukasta v. 2040 Blominmäki havainnekuva

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina Workshop Urakkamuotojen ongelmat ja niiden ratkaisu SR-urakka Torstaina 18.1.2017 SR-urakka: Pj Jukka Vasara, Granlund Kuopio Matti Pätynen, JL-Rakentajat Olli Kuronen, Niiralan Kulma Reino Pyy, PSSHP

Lisätiedot

Taiteilijan näkemys REDI.FI. Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka. Hallinnanjakosopimus Yhteisjärjestelyn kuvaus LIITE 4

Taiteilijan näkemys REDI.FI. Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka. Hallinnanjakosopimus Yhteisjärjestelyn kuvaus LIITE 4 REDI.FI Taiteilijan näkemys Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka Hallinnanjakosopimus Yhteisjärjestelyn kuvaus LIITE 4 Taiteilijan näkemys Kuvaus Tontti 91-10-622-6 hallinnanjakosopimuksesta Tontin yhteisomistajat

Lisätiedot

InfraRYL, päivitys / KM 1 TK242/TR2+TR1 RTS 17:22

InfraRYL, päivitys / KM 1 TK242/TR2+TR1 RTS 17:22 InfraRYL, päivitys 15.9.2017 / KM 1 17614 Kuilut Tässä luvussa käsitellään kallioon louhimalla tehtävien kuilujen yleiset laatuvaatimukset. Määrämittausohje 1764. 17614.1 Kuilun materiaalit Yleisiä laatuvaatimuksia

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 19.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 19.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a 4 OP-POHJOLAN VALLILA-KORTTELIN LAAJENNUKSEN SUUNNITTELUKILPAILUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kslk 2011-175 Hankenumero 2981_1, karttaruutu H4 Teollisuuskatu 1a-1b,

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Vuoden 2016 Uudenmaan turvallisuuskilpailu. Maa- ja vesirakentaminen. Työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta/ Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Vuoden 2016 Uudenmaan turvallisuuskilpailu. Maa- ja vesirakentaminen. Työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta/ Etelä-Suomen aluehallintovirasto Vuoden 2016 Uudenmaan turvallisuuskilpailu Maa- ja vesirakentaminen Työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta/ Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.3.2017 VUODEN 2017 INFRAN KILPAILUT/KAMPANJAT Uudenmaan kilpailu

Lisätiedot