P-HÄMPPI Tekemisen meininkiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P-HÄMPPI 2010 2011. Tekemisen meininkiä"

Transkriptio

1 P-HÄMPPI Tekemisen meininkiä

2 Finnpark Oy: PYSÄKÖINNIN UUDET TUULET PUHALTAVAT PIRKANMAALLA Tampereen kaupunki sijaitsee kallioharjanteella, jonka korkeinta kohtaa mukailee Hämeenkatu. Juuri tämän kallioharjanteen muodon vuoksi Tampereella on erinomaiset edellytykset rakentaa maan alle. Tulevaisuuden pysäköinnin edellytykset alkoivat siis rakentua jo harjanteen syntyessä noin miljoonaa vuotta sitten. Tosiasia on, että Tampereen kapealta kannakselta tila on lopussa. Pysäköinnin tarpeet ja vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Luonnollinen suunta on siis maan alle. Pysäköinti palvelee kaupunkilaisten lisäksi myös kaupungin omaa kehitystä: Tampere suunnittelee katutilan käyttöä painottaen entistä voimakkaammin jalankulkijoita sekä kevyttä ja julkista liikennettä. Pysäköinnin rakentaminen maan alle palvelee myös tätä kehityssuuntaa. Tulevaisuudessa on nähtävissä jatkumoa P-Hämppi hankkeelle. Kosken toisen puolen kehitysratkaisut ovat suunnittelupöydällä ja kaavoitusmahdollisuudet tutkinnassa. Myös Keskusareena-hanke on myö- tätuulessa. Finnpark on valmistautunut tarjoamaan maanalaisia pysäköinnin ratkaisuja palvelemaan myös tulevan Keskusareenan tarpeita. Suurissa hankkeissa vaikeinta on alkuun pääseminen. On niin paljon sovittavaa, ja lukemattomia tahoja, joiden kanssa tulee löytää yhteisymmärrys. Alkuvaiheiden haasteiden keskellä on hyvä muistaa, että vaikka P-Hämpin tekeminen aiheuttaa häiriötä, sen valmistuminen taas rauhoittaa kaupungin liikennettä viemättä kuitenkaan ihmisiä pois keskustasta. Häiriötkään eivät ole olleet ennalta maalattujen kauhukuvien mukaisia: Saimme taannoin yhteydenoton huolestuneel- ta kaupunkilaiselta, joka tiedusteli, koska louherekkaralli alkaa. Saatoimme tyytyväisenä kertoa, että louhetta on kuljetettu urakka-alueelta yöaikaan jo kuukausien ajan, monien kaupunkilaisten edes huomaamatta sitä. On aika katsoa eteenpäin. P-Hämppi hanke etenee odotetusti. Kallioperä on odotuksien mukaisesti vaihtelevaa, ja nykytekniikalla rosoisemmatkin kohdat ovat ohitettavissa. Asiantuntevat yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet töiden joustavan mukautumisen ympäristön vaatimuksiin. Meillä on rakennuslupa ja ammattilaiset työtä tekemässä. Tässä on aitoa tekemisen meininkiä! Yhteistyöterveisin, Markku Hiltunen toimitusjohtaja Finnpark Oy Arkkitehtuurin suunnittelija KSOY Arkkitehtuuria: VIIHTYVYYS ARKKITEHTUURIN OHJENUORANA KSOY Arkkitehtuuria on suunnitellut P-Hämpin arkkitehtuurin siten, että se istuu kaupunkikuvaan ja luo mielikuvan korkealaatuisesta, modernista pysäköintihallista. Rakennuttajakonsultti A-Insinöörit Rakentaminen Oy: PITKÄJÄNTEISTÄ HANKKEEN KOORDINOINTIA Rakennuttajakonsulttina A-Insinöörit Rakentaminen ohjaa suunnittelutyön ja urakan etenemistä. P-Hämppi luovutetaan tilaajalle, Finnparkille, avaimet käteen periaatteella. P-Hämppi hanke on monimuotoisuudessaan haastava. Alkuun pääseminen edellytti monien tahojen yhteisymmärrystä, esimerkiksi rasitesopimusneuvotteluja käytiin 35 eri tahon kanssa, toteaa A-Insinöörit Rakennuttamisen projektin johtaja Leo Seppänen, Eri intressiryhmien kanssa neuvoteltaessa pystyttiin luomaan myönteinen kuva Tampereen ensimmäisestä isosta kalliorakennushankkeesta. Toimitusjohtaja Timo Meuronen kertoo: Väljä, helposti hahmottuva hallimuoto, joka seuraa Hämeenkadun linjausta, tuo sekä turvallisuutta että helpottaa orientoitavuutta. Viihtyvyyttä ja elämyksellisyyttä luodaan louhittua luolaa korostavalla, säädettävällä värivalaistuksella. Jalankulkualueet erotetaan ajoväylistä pinnan värityksellä ja muodonannolla. Ainutlaatuinen suunnitteluratkaisu on yli 600-metrisen, osin kaksitasoisen pysäköintihallin toteuttaminen yhtenä palo-osastona ja ilman näkyviä savulohkojakoja. Tämä mahdollistaa ilmavan ja yhtenäisen kokonaisratkaisun sekä pitkät näkymälinjat pysäköintihallissa. KSOY Arkkitehtuuria tekee tiivistä yhteistyötä erikoissuunnittelijoiden kanssa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi tekniikan sijoittamiseen pysäköintitiloissa. Esimerkiksi tuloilmasäleiköt ja pikapalopostit on integroitu yhteen mainospintojen kanssa, ja hallin eteläsivun poistumistiekäytävä toimii myös tuloilmakanavana. Hallin sijoittuminen kaupungin ydinkeskustaan ja hissien sijoittaminen merkittäville paikoille, kuten vaikkapa rautatieasema-aukiolle, tuovat kaupunkikuvallisia haasteita maanpäällisten rakenteiden suunnittelulle. Sisäänajokatokset ja hissien sisäänkäynnit on suunniteltu korkealaatuisista materiaaleista harkituin detaljein, huomioiden myös tekniikan integroimisen kokonaisuuteen. Lisäksi tehtäviimme kuuluu suunnittelun koordinointi, hankkeen eteenpäin vieminen sovituissa aikatauluissa sekä työmaavalvonta. Tällä hetkellä katukuvassa näkyy kaksi kalliovalvojaamme, jotka seuraavat tilaajan puolesta suunnitelman mukaisten laadun ja työtapojen toteutumista, Seppänen kertoo. Hänen mukaansa hankkeen ensimmäinen vaihe on edennyt joustavasti ja suunnitelmien mukaan. KSOY Arkkitehtuuria on P-Hämpin arkkitehtuurin suunnittelija. Yritys vastaa tilojen toiminnallisuudesta, viihtyvyydestä ja esteettisyydestä. KSOY Arkkitehtuuria on ollut P-Hämppi hankkeessa mukana jo vuodesta 2005 alkaen. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy toimii P-Hämppi hankkeen rakennuttajakonsulttina. Organisaation vastuualueisiin kuuluvat projektin johtaminen, hankesuunnitteluvaiheen ohjaus, suunnittelun ohjaus, urakoinnin kilpailutus ja osallistuminen urakoitsijan valintaan sekä työmaavalvonta. 2 3

3 Pääsuunnittelija ja kalliotekninen suunnittelija Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy: P-Hämpin kalliosuunnittelu näyttää tietä seuraaville Tuomme projektiin pitkäaikaisen kalliorakennushankkeiden kokemuksemme. Käytännön rooliimme kuuluvia toimia ovat esimerkiksi kommentointi erilaisiin ratkaisuihin, kuten palojärjestelmät, raken- neratkaisu, IV-tekninen valinta tai tilamitoitus ja niin edelleen, avaa Saanio & Riekkolan suunnittelija Matti Kalliomäki. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolten: tilaajan, rakennuttajan, arkki- tehdin ja erikoissuunnittelijoiden sekä urakoitsijan, kanssa. Tampereen ensimmäinen P-Hämppi on ensimmäinen suuri kalliorakennushanke Tampereen keskustassa, joten vertailuhankkeita ja kokemuksia ei ole ollut käytössä. Tämän vuoksi on hankkeessa jouduttu tekemään normaalia enemmän tutkimuksia, tulkintoja ja laskentaa, joiden avulla on varmistettu hankkeen toteuttaminen. LVIA-suunnittelija Insinööritoimisto Esko Hämäläinen Oy: korkealuokkaisia taloteknisiä ratkaisuja Roolimme P-Hämpin suunnittelussa on etsiä muiden suunnittelijoiden kanssa sellaiset talotekniset ratkaisut, jotka täyttävät tilaajan laatutavoitteet korkealuokkaisen, turvallisen ja toimivan pysäköintilaitoksen rakentamiseksi kohtuullisin kustannuksin. Keskeisiin laatutavoitteisiin sisältyvät myös laitoksen koko elinkaaren aikaisten käyttökustannusten ja ympäristövaikutusten hallinta, kertoo Insinööritoimisto Esko Hämäläinen Oy:n toimitusjohtaja Esko Hämäläinen. Ympäristön huomioiminen on yksi merkittävä tekijä, joka korostuu alueella, jossa aiemmin ei kalliotiloja ole ollut. P-Hämppi, kuten kalliorakennushanke yleensäkin, on kaikkien osapuolten yhteinen ponnistus, koska aina tulee varautua muutoksiin. Kallioteknisesti hanke on haastava, ja pääsuunnittelijan tiivis yhteistoiminta urakoitsijan kanssa on ollut tärkeää sujuvan toteutuksen onnistumisen kannalta. P-Hämpin henkilö- ja materiaaliturvallisuus ovat korkeatasoisia: pysäköintitilat on varustettu mm. automaattisella palonsammutusjärjestelmällä, joiden vesilähde on kahdennettu. Savunpoistojärjestelmän toiminta on varmistettu ennakkoon yksityiskohtaisilla laskentaohjelmilla ja järjestelmään kuuluvilla tehokkailla ja monipuolisesti käytettävissä olevilla savunpoistopuhaltimilla. Käyttökustannuksien osalta on erityistä huomiota saanut ilmanvaihtojärjestelmän toteutustapa: ilmaa vaihdetaan riittävästi mutta vain tarpeen mukaan, ja poistoilmasta otetaan lämpö talteen. Saanio & Riekkola Oy toimii P-Hämpin pääsuunnittelijana ja kalliorakennuksen asiantuntijana. Yritys vastaa kalliorakennussuunnittelusta sekä pääsuunnittelusta arkkitehdin kanssa sovitulla työjaolla. Lisäksi Saanio & Riekkola toimii rakennuttajan apuna hankkeessa. Insinööritoimisto Esko Hämäläinen Oy:n vastuualueina P-Hämpin suunnittelussa ovat lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, palotorjunta- sekä rakennusautomaatiojärjestelmät. Lisäksi yritys vastaa pysäköintiluolan varavoiman apujärjestelmien suunnittelusta. SÄHKÖsuunnittelija Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy: sähkösuunnittelu on vuorovaikutusta Tiivistetysti sanottuna tehtävämme on koota käytettävissä olevista vaihtoehdoista teknisesti ja taloudellisesti toimiva kokonaisuus, jossa sekä rakennuttajan että muiden erikoissuunnittelijoiden asettamat tavoitteet saavutetaan, kuvailee Insinööritoimisto Tauno Nissisen suunnittelujohtaja Kaj Helenius yrityksen roolia. Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa työn pääpaino on erilaisten sähkö-, tele-, turva- ja valaistusteknillisten ratkaisujen ja vaihtoehtojen etsiminen, sekä niiden esittäminen jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitteluprosessi edellyttää sähkösuunnittelijan kannalta tiivistä ja jatkuvaa vuorovaikutusta rakennuttajan ja muiden suunnittelualojen kesken. Toteutussuunnitteluvaiheessa valitut ratkaisut jalostetaan toteuttamista varten. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy toimii P-Hämppi hankkeen sähkö-, tele-, turva- ja valaistussuunnittelijana. 4 5

4 PALO- JA TURVALLISUUSsuunnittelija LOUHINTAURAKOITSIJA L2 Paloturvallisuus Oy: palotekniset ratkaisut testattiin simuloinnilla P-Hämpin palosuunnittelu perustuu oletetun palonkehityksen simulointiin. Sen avulla tutkittiin luolan paloteknisen suunnitelman toimivuutta erityisesti savunpoistojärjestelmän ja poistumisturvallisuuden osalta. Savunpoiston toimintaperiaate Impulssipuhaltimet ohjaavat korvausilmaa kohti paloaluetta/savunpoistoa Korvausilmapuhaltimet käynnistyvät Kiinnostavaksi kohteeksi P-Hämpin tekee suuri, yhtenäinen palo-osastokoko (n m 2 ), kansallisista ohjeista poikkeava savunpoistotapa sekä poistumisetäisyydet. Simulointien perusteella voitiin havaita, että palotekniset ratkaisut täyttävät paloturvallisuudelle asetetut vaatimukset. PALO SYTTYY Alueen SP-puhallin käynnistyy Alueella oleva paloilmaisin reagoi Käytännössä työmme on tarkoittanut palosimulointien lisäksi viranomaisneuvotteluja, kokouksia muiden suunnittelijoiden kanssa ja paljon työtä paloturvallisuusasioiden parissa. Tavoite on, että mitään ei satu. Ja jos sattuu, onnettomuuksista selvitään mahdollisimman turvallisesti ja pienin vahingoin. Myös pelastushenkilöstölle on mahdollistettava turvallinen työympäristö, kertoo L2 Paloturvallisuuden turvallisuusasiantuntija Pia Nyman. Korvausilmapuhaltimet käynnistyvät Impulssipuhaltimet ohjaavat korvausilmaa kohti paloaluetta/savunpoistoa Lemminkäinen Infra Oy: Louhinnan hallittu kokonaisuus Lemminkäinen Infran kalliorakentamisen segmentti vastaa P-Hämpin louhintaurakasta. Urakan odotettu valmistumisaika on heinäkuussa Kansainvälisessäkin laajuudessa mittavan hankkeen tuloksena syntyy 32 m leveä ja 10 m korkea luola 30 metrin syvyyteen Hämeenkadun alle. Vahvuutena joustavuus P-Hämpin louhintaurakka edellyttää urakoitsijalta joustavuutta, sillä suunnitelmia on jouduttu muuttamaan matkan varrella ympäristön tarpeiden mukaan. Esimerkiksi Pellavatehtaankadulta Pikku Kakkosen puis- ton läheisyyden vuoksi urakoitsija ja tilaaja päätyivät siirtämään työmaan painopisteen Pakkahuoneen aukiolle. Huolellisella suunnittelulla mahdollistettiin Itsenäisyydenkadun alitus ilman kadun puhkaisua ja liikenteen uudelleenohjausta. Näkymättömät louherekat Urakan louhintavaiheen aikana tulee syntymään arviolta kuutiota louhetta. Tämä tarkoittaa noin autokuormallista kiveä. Louhetta kuljetetaan luolasta öisin, näin kiven ajamisen vaikutukset keskustaalueen liikenteeseen säilyvät mahdollisimman vähäisinä. Yöaikaan noin joka kolmas minuutti luolasta ajaa ulos louherekka. L2 Paloturvallisuus Oy vastaa P-Hämpin turvallisuuden suunnittelusta, etenkin palo-, poistumis- ja pelastusturvallisuudesta. Lemminkäinen Infra Oy on P-Hämppi hankkeen ensimmäisen vaiheen pääurakoitsija. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa louhitaan kallion sisään, pääasiassa Hämeenkadun alle, noin kuution kokoinen tyhjä halli. Pysäköintihalliin tulee ajoyhteydet Pakkahuoneen aukiolta sekä Pellavatehtaankadulta. Louhitusta kalliotilasta tulee maan päälle kahdeksan noin 30 metriä korkeata kuilua. Kuilut puhkeavat muun muassa olemassa oleviin kiinteistöihin sekä puistoihin. 6 7

5 Näin P-Hämppiä louhitaan Lemminkäinen Infra Oy on P-Hämppi hankkeen ensimmäisen vaiheen pääurakoitsija. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa louhitaan kallion sisään, pääasiassa Hämeenkadun alle, noin kuution kokoinen 1. Louhintatöitä varten suoritetaan tunnusteluporaus, jonka tarkoituksena on kartoittaa kiven laatu. 2. Viistoon porattavat esi-injektointireiät ovat noin 20 m pitkiä. 3. Esi-injektointireikiin pumpataan kalliota eheyttävää ja vahvistavaa vesi-sementtiseosta. tyhjä halli. Pysäköintihalliin tulee ajoyhteydet Pakkahuoneen aukiolta sekä Pellavatehtaankadulta. Louhitusta kalliotilasta tulee maan päälle kahdeksan noin 30 metriä korkeata kuilua. Kuilut puhkeavat muun muassa olemassa oleviin kiinteistöihin sekä puistoihin. 4. Porausvaiheessa porataan reiät panostusta varten. Reikien pituudet, leveydet, kulmat ja tiheys suunnitellaan yksityiskohtaisesti. 5. Panostus ja räjäytys. Yksi räjäytys kestää n. 6 8 sekuntia. 6. Rusnausvaiheessa tunnelin seinistä tai katosta löyhästi kiinni oleva kiviaines poistetaan kalliopinnoista koneellisesti rusnauskangella. 7. Kivet lastataan kuorma-autoihin ja poistetaan tunnelista. 8. Tunnelin puhdistuksen jälkeen kalliotilaa vahvistetaan pulttauksella. 9. Suunnittelija määrittelee salaojien paikat. Profiiliin asennetaan salaojamatto, joka ankkuroidaan kallioon. Salaojan päälle tulee ruiskubetonointi. 10. Ruiskubetonointi vahvistaa tunnelia. Ruiskubetonoinnissa käytetään vesi-sementtiseosta ja teräskuitua. Ruiskubetonoinnin paksuus riippuu kiven laadusta. 11. Tilaajan suunnittelija ja valvoja tarkastavat säännöllisin väliajoin louhittua tunnelia sekä edessä olevan kiven laatua. Tutkimusten perustella suunnittelija suunnittelee tulevat kalliotilan lujitukset. Urakka-alueen ympärillä on useita liikuteltavia tärinämittareita, joista saatujen tietojen perusteella voidaan aloittaa seuraavan räjäytyksen valmistelu. Kuvassa poikkileikkaus louhitusta hallista ja kalliopulttauksesta. Kalliopulteilla vahvistetaan ja sidotaan ympäröivä kallio 5 7 metriä pitkillä kalliopulteilla. Pulttaus tehdään n. 1,7 metrin "ruutuun", eli pulttien välinen etäisyys toisiinsa on n. 1,7 metriä. 8 9

6 Kuilujen rakentaja Lemminkäinen Infra Oy: Turvallisimpia tukirakenneratkaisuja kuiluihin Tärinäseuranta ja -mittaus: Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy: Turvallisuus varmistetaan jatkuvalla seurannalla Lemminkäinen Infra Oy:n pohjarakentamisen segmentti vastaa P-Hämpin poistumistieportaiden kuilujen rakentamisesta. Kuiluja on rakennettu yhteensä 8 kappaletta. Osa kuiluista on kiinteistöjen yksityiskäyttöön, osa julkiselle liikenteelle. Pohjarakentamisen aluevastaava Jussi Kiuru: P-Hämpin alueella kalliopinta vaihtelee jonkin verran, ja sen pinnalla on pehmeää maata 5 15 m. Pinnan vaihtelevuuden ja korkeiden turvallisuusvaatimusten vuoksi yhdistimme erilaisia tukiseinärakenteita enemmän kuin tämän kaltaisissa hankkeissa yleensä. P-Hämpin kuilujen rakentamisessa on hyödynnetty ponttiseinää, porapaalua ja seittilankuttamalla toteutettuja kuilutuentoja. Lisäksi maata porapaalujen välissä on sil- loitettu suihkuinjektoimalla. Tämä ratkaisumalli ei ollut edullisin mahdollinen vaihtoehto, mutta turvallisin se on. Ympäristön huomioivaa työskentelyä P-Hämpin keskeinen sijainti Tampereen keskustassa on luonut omat haasteensa kuilujen rakentamiselle. Olemme yhdessä tilaajan kanssa pyrkineet minimoimaan kuilujen rakennustöistä aiheutuvaa haittaa ympäristölle. Esimerkiksi Suomen Pankin aukiolla kuilun tukiseinärakenteista tehtiin osa keväällä Sen jälkeen suljimme kuilutyömaan, jotta aukiolla sijaitsevan ravintolan terassitoiminta mahdollistui. Suomen pankin aukion kuilutyömaan viimeistely tapahtuu syksyllä 2010, terassikauden päätyttyä, kertoo Lemminkäinen Infran projekti-insinööri Jarkko Meriläinen. Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy huolehtii urakan vaikutusalueella olevien rakennusten katselmoinnista sekä niiden tilanteen seurannasta halki urakoinnin. Lisäksi yritys tekee tärinämittauksia P-Hämpin vaikutusalueella. Katselmoinnit Katselmoinneissa selvitetään rakennusten rakenteiden kunto ja kestokyky. Katselmointien yhteydessä kovalevylliset atk-laitteet eristetään tärinältä kumivaimentimin. Katselmusten tarkoituksena on selvittää räjäytys- ja muista töistä johtuvat tärinän aiheuttamat todelliset vahingot rakenteille. Tärinämittaukset Tärinää mitataan, jotta räjäytysten aiheuttamilta vahingoilta vältyttäisiin ja jotta tärinäarvot pysyisivät normien alapuolella. Mittaustuloksia urakoitsija hyödyntää po- raus-, panostus- ja sytytyssuunnitelmien laadinnassa. Näin ollen louhintatyötä voidaan suorittaa turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristö huomioiden. Asutuskeskuksissa tapahtuvat louhintatyöt ovat aina haasteellisia. Ihmiset reagoivat tärinään jokainen omalla tavallaan. Rakennettu ympäristö on aina erilainen, ja kallion laatu saattaa vaihdella suurissa louhinnoissa paljonkin. Näiden asioiden yhteensovittaminen, työn turvallinen ja tehokas toteutus sekä ympäristön tarkkailu ovat olleet avainasemassa P-Hämpissä. Alan ammattilaiset, hyvä kalusto ja kanssakäyminen urakoitsijan, tilaajan ja ympäristön kanssa ovat luoneet puitteet työn laadukkaalle toteutukselle, vaikutusalueella asuvia ja asioivia ihmisiä unohtamatta, kertoo Kalliotekniikka Consulting Engineersin Pirkanmaan aluepäällikkö Jari Uggelberg. Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy suorittaa louhintatöiden vaikutuspiirissä olevissa rakennuksissa katselmukset, joissa todetaan rakenteiden senhetkinen yleiskunto. Lisäksi yritys huolehtii tärinämittauksista hankkeen riskianalyysissa todetulla urakan vaikutusalueella. INSINÖÖRIrakentaja Lemminkäinen Infra Oy: HAASTEISIIN VASTATAAN TEHOKKAALLA YHTEISTYÖLLÄ P-Hämppi hankkeessa Lemminkäinen Infran insinöörirakentamisen segmentin tehtäviin kuuluvat kaikki kalliourakan rakennustekniset työt sekä olemassa olevien rakenteiden suojaustyöt. sakin tiiviillä ja tehokkaalla tilaajan, rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyöllä, Silvennoinen sanoo. Käytännössä tämä tarkoittaa Pellavatehtaankadun ja Pakkahuoneen sisäänajojen betonirakennetöitä, kuilujen betonirakennetöitä sekä louhinnanaikaisia suojaus- ja purkutöitä kuiluilla, kertoo insinöörirakentamisen aluevastaava Tuomo Silvennoinen. Insinöörirakentamisen kannalta P-Hämpin haasteita ovat massiiviset 1-luokan vesitiiviit rakenteet pohjavesialueilla sekä kuilujen louhintaa varten olemassa olevien rakennusten sisään tehtävät suojaukset. Haasteet on ratkottu ja ratkotaan jatkos

7 P-HÄMPPI HANKKEEN VAIHEISTUSKAAVIO HANKESUUNNITTELUVAIHE Kaupungin valtuuston päätös Rakennuttajakonsultin valinta 3/2008 9/2009 Sopimusten laadinta: rasite- ja vuokrasopimukset Hankesuunnitelma valmis Rakennuslupa Urakoitsijan valinta (Lemminkäinen Infra Oy) KALLIORAKENNUSVAIHE Suuaukkojen rakentaminen Kuilujen rakentaminen Louhintaurakka RAKENNUSVAIHE Rakennusvaihe alkaa Ensimmäiset asiakkaat P-Hämppiin Finnpark Oy PL 15 (Åkerlundinkatu 4) Tampere Puh

PYSÄKÖINTI OSANA PALVELUKETJUA

PYSÄKÖINTI OSANA PALVELUKETJUA PYSÄKÖINTI OSANA PALVELUKETJUA Pysäköinti Palvelee ihmistä, yritystä Ja yhteiskuntaa Pysäköinnin tehtävä on toimia asiakaspalvelijana, yhdyskuntarakentajana ja joustavana osana palveluketjua. Tätä johtoajatusta

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan toimintaympäristö maanalaisessa rakentamisessa PS-PRO 2015

Pääsuunnittelijan toimintaympäristö maanalaisessa rakentamisessa PS-PRO 2015 Pääsuunnittelijan toimintaympäristö maanalaisessa rakentamisessa PS-PRO 2015 Olli Mäkelä Saanio & Riekkola Oy 19.5.2015 Tiivistelmä Tässä työssä on käsitelty maanalaisen rakentamisen ja suunnittelun erityispiirteitä

Lisätiedot

Plaani. 3 2011 Valaistus

Plaani. 3 2011 Valaistus Plaani 3 2011 Valaistus StyliD PowerBalance Iridium 2 LED OptiFlood LED Lediosaamisen kirkkaimmassa kärjessä Ledivalaistus tarjoaa energiansäästöä, kaunista valoa ja tyylikästä valaisinmuotoilua niin sisällä

Lisätiedot

TERVETULOA TUNNELIIN!

TERVETULOA TUNNELIIN! TERVETULOA TUNNELIIN! Tampereen Rantatunnelia rakennetaan vuoteen 2017 asti. Valmistuessaan Rantatunneli edesauttaa Tampereen keskustan kehittämistä ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Lisätiedot

HIUKKAVAARAN HUIKEA TULEVAISUUS

HIUKKAVAARAN HUIKEA TULEVAISUUS ALANSA YKKÖNEN 4/2014 Taide täydentää rakennettua ympäristöä yllättävällä tavalla. sivu 20 Suljetuille kaatopaikoille versoo uutta elämää sivu 28 Laskentamalli antaa luotettavampaa tietoa kuntainfran tilasta

Lisätiedot

VIOLANPUISTO-VIOLAPARKEN

VIOLANPUISTO-VIOLAPARKEN VIOLANPUISTO-VIOLAPARKEN VIOLANPUISTO-VIOLAPARKEN Hankkeen kuvaus Violanpuisto on nuorten aikuisten suunnittelema ja toteuttama ryhmärakentamishanke Etelä-Hermannissa, Helsingin keskusta-alueella. Idea

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI

HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI Hankesuunnitelma HSY:n hallitus 21.8.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Schneider Schneider Electric Finlandin asiakaslehti 1/2011 Uutiset Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Exxact mullistaa markkinat Pääkirjoitus Sisällys

Lisätiedot

Smail. Elben esteetön päivä. Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa. Kumppanuuden rakentaja

Smail. Elben esteetön päivä. Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa. Kumppanuuden rakentaja Kumppanuuden rakentaja 2 2012 Smail Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti 14 26 Elben esteetön päivä 8 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Tärkeintä Teksti: Katri Syvärinen Kuva: Juho Paavola Tärkeintä

Lisätiedot

Plaani. 2 2012 Teleratkaisut ja turvallisuus

Plaani. 2 2012 Teleratkaisut ja turvallisuus Plaani 2 2012 Teleratkaisut ja turvallisuus 100 000 sähköalan tuotetta nappia painamalla SLO Online palvelee sinua 24 tuntia vuorokaudessa olitpa sitten kotona tai työmaalla. Tarvitset vain nettiyhteyden

Lisätiedot

SKOLin ensimmäinen sähköinen sidosryhmäkirje on tässä. Vaasassa vienti vetää

SKOLin ensimmäinen sähköinen sidosryhmäkirje on tässä. Vaasassa vienti vetää SKOLin ensimmäinen sähköinen sidosryhmäkirje on tässä Vaasassa vienti vetää Vaasalainen Citec nousi vientilaskutuksessa SKOL-yritysten kärkeen vuonna 2012. Yhtiön Suomen laskutuksesta peräti 80 % eli 41,4

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN S i s ä l t ö 1 JOHDANTO 1.1 Laadukkaan pientalon tunnusmerkit 1.2 Omakotitalon rakennuttaminen 2 ESISUUNNITTELUVAIHE 2.1 Esisuunnitteluvaiheeseen

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelija PS Pro -tutkielma Sasu Hälikkä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy Espoossa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea

Lisätiedot

tulevaisuus on langaton Suljettu kaivos muuttuu eläväksi suomaaksi Näin kaivokset ja sulatot toimivat

tulevaisuus on langaton Suljettu kaivos muuttuu eläväksi suomaaksi Näin kaivokset ja sulatot toimivat Metals for modern life 2015 MEILLÄ ROMUTETUISTA MATKAPUHELIMISTA TEHDÄÄN UUTTA METALLIA Suljettu kaivos muuttuu eläväksi suomaaksi tulevaisuus on langaton HUIPPUTEKNOLOGIAA MAAN ALLA: Näin kaivokset ja

Lisätiedot

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen Voittoja joka päivä Suomen Palloliitto Kotikenttä Jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen 2011 Esipuhe Opetusministeriön myöntämän tutkimusavustuksen turvin

Lisätiedot

Plaani. 1 2012 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2012 Rakennuttaminen Plaani 1 2012 Rakennuttaminen Luotettavuutta pienjännitejakelujärjestelmiin? Tietenkin. ABB tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita, joustavia ja luotettavia komponentteja erilaisiin pienjännitejakelujärjestelmiin.

Lisätiedot

Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin

Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin SKOLin uutiskirje 2/2013 Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin Lisäaika suunnitteluun on tuonut merkittäviä parannuksia Kalasataman keskuksen toteutukseen Kalasataman keskuksen toteutus pysähtyi

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

Hyvää Helsinkiä ei voi rakentaa ilman vuoropuhelua s.15. Ilmastonmuutosta torjutaan yhdessä s.8. Kyläkauppa keskellä Helsinkiä s.3

Hyvää Helsinkiä ei voi rakentaa ilman vuoropuhelua s.15. Ilmastonmuutosta torjutaan yhdessä s.8. Kyläkauppa keskellä Helsinkiä s.3 Hyvää HKR-Rakennuttaja Helsinkiä rakentamassa Hyvää Helsinkiä ei voi rakentaa ilman vuoropuhelua s.15 Ilmastonmuutosta torjutaan yhdessä s.8 Kyläkauppa keskellä Helsinkiä s.3 Sairaanhoitaja suunnittelemassa

Lisätiedot

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2013 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään s. 18 > Trafi sai Rovaniemellä uudet tilat ja palvelut s. 9 > Tällainen

Lisätiedot

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle!

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2009 Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! VANHASSA VARA PAREMPI Suomen rakennussektori

Lisätiedot

MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA

MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA Hallitus 1.6.2009, LIITE3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS HYKS SHA:n lautakunta HYKS tilakeskus hyväksynyt 9.6.2008 28.5.2008 MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen Plaani 1 2011 Rakennuttaminen venesse -OVIVERHOKOJE TEhOKAs ELEKtRONINEN SäädIN ENERgIaa SääStäVä HELppO Ja NOpEa asentaa LuOKKaNSa HILJaISIN (55 db) MODERNIA TYYLIKKYYTTÄ ONNLINE OVIVERHOKOJEISIIN Onnline

Lisätiedot

toiveista totta Savossa rakennetaan

toiveista totta Savossa rakennetaan ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2011 Savossa rakennetaan toiveista totta Suururakoiden tarjouslaskenta on tiukkaa tiimityötä Ruotsin teitä mittaamassa Mauri I etsii kiskoviat Uusi liikenneministeri: Vähemmällä

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin 1 KYS Kiinteistöhallinto, Mikko Hollmén s. 4 HUS- Kiinteistöt, Vesa Vainiotalo s. 8 SISÄLLÄ: Uusi lastensairaala 2017, Anne Berner s. 12 TAYS Toimitilat, Matias Seini s. 16

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan tehtäviä korkean turvallisuuden IT -laitetilan rakennushankkeessa

Pääsuunnittelijan tehtäviä korkean turvallisuuden IT -laitetilan rakennushankkeessa Pääsuunnittelijan tehtäviä korkean turvallisuuden IT -laitetilan rakennushankkeessa Case: Datavault Kanavuori, Jyväskylä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma/raportti Ari Ronkainen Oulussa 30.04.2015

Lisätiedot

Kuntien inframarkkinat avautuvat. Konsultti Eero Karjaluoto:

Kuntien inframarkkinat avautuvat. Konsultti Eero Karjaluoto: viadestian SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2009 Konsultti Eero Karjaluoto: Kuntien inframarkkinat avautuvat Automaatio lisää tuottavuutta Yksityistä rahaa tien tekoon Ideat jalostuvat palveluiksi Kaivosala lähtee uuteen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2011. FCG kannustavan muutoksen asialla. FCG Consulting People 1/2011 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2011. FCG kannustavan muutoksen asialla. FCG Consulting People 1/2011 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2011 FCG kannustavan muutoksen asialla FCG Consulting People 1/2011 1 3 Pääkirjoitus 4 Katrina Harjuhahto-Madetoja puhuu kannustavan johtamisen puolesta 6 Jaetun

Lisätiedot