P-HÄMPPI Tekemisen meininkiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P-HÄMPPI 2010 2011. Tekemisen meininkiä"

Transkriptio

1 P-HÄMPPI Tekemisen meininkiä

2 Finnpark Oy: PYSÄKÖINNIN UUDET TUULET PUHALTAVAT PIRKANMAALLA Tampereen kaupunki sijaitsee kallioharjanteella, jonka korkeinta kohtaa mukailee Hämeenkatu. Juuri tämän kallioharjanteen muodon vuoksi Tampereella on erinomaiset edellytykset rakentaa maan alle. Tulevaisuuden pysäköinnin edellytykset alkoivat siis rakentua jo harjanteen syntyessä noin miljoonaa vuotta sitten. Tosiasia on, että Tampereen kapealta kannakselta tila on lopussa. Pysäköinnin tarpeet ja vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Luonnollinen suunta on siis maan alle. Pysäköinti palvelee kaupunkilaisten lisäksi myös kaupungin omaa kehitystä: Tampere suunnittelee katutilan käyttöä painottaen entistä voimakkaammin jalankulkijoita sekä kevyttä ja julkista liikennettä. Pysäköinnin rakentaminen maan alle palvelee myös tätä kehityssuuntaa. Tulevaisuudessa on nähtävissä jatkumoa P-Hämppi hankkeelle. Kosken toisen puolen kehitysratkaisut ovat suunnittelupöydällä ja kaavoitusmahdollisuudet tutkinnassa. Myös Keskusareena-hanke on myö- tätuulessa. Finnpark on valmistautunut tarjoamaan maanalaisia pysäköinnin ratkaisuja palvelemaan myös tulevan Keskusareenan tarpeita. Suurissa hankkeissa vaikeinta on alkuun pääseminen. On niin paljon sovittavaa, ja lukemattomia tahoja, joiden kanssa tulee löytää yhteisymmärrys. Alkuvaiheiden haasteiden keskellä on hyvä muistaa, että vaikka P-Hämpin tekeminen aiheuttaa häiriötä, sen valmistuminen taas rauhoittaa kaupungin liikennettä viemättä kuitenkaan ihmisiä pois keskustasta. Häiriötkään eivät ole olleet ennalta maalattujen kauhukuvien mukaisia: Saimme taannoin yhteydenoton huolestuneel- ta kaupunkilaiselta, joka tiedusteli, koska louherekkaralli alkaa. Saatoimme tyytyväisenä kertoa, että louhetta on kuljetettu urakka-alueelta yöaikaan jo kuukausien ajan, monien kaupunkilaisten edes huomaamatta sitä. On aika katsoa eteenpäin. P-Hämppi hanke etenee odotetusti. Kallioperä on odotuksien mukaisesti vaihtelevaa, ja nykytekniikalla rosoisemmatkin kohdat ovat ohitettavissa. Asiantuntevat yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet töiden joustavan mukautumisen ympäristön vaatimuksiin. Meillä on rakennuslupa ja ammattilaiset työtä tekemässä. Tässä on aitoa tekemisen meininkiä! Yhteistyöterveisin, Markku Hiltunen toimitusjohtaja Finnpark Oy Arkkitehtuurin suunnittelija KSOY Arkkitehtuuria: VIIHTYVYYS ARKKITEHTUURIN OHJENUORANA KSOY Arkkitehtuuria on suunnitellut P-Hämpin arkkitehtuurin siten, että se istuu kaupunkikuvaan ja luo mielikuvan korkealaatuisesta, modernista pysäköintihallista. Rakennuttajakonsultti A-Insinöörit Rakentaminen Oy: PITKÄJÄNTEISTÄ HANKKEEN KOORDINOINTIA Rakennuttajakonsulttina A-Insinöörit Rakentaminen ohjaa suunnittelutyön ja urakan etenemistä. P-Hämppi luovutetaan tilaajalle, Finnparkille, avaimet käteen periaatteella. P-Hämppi hanke on monimuotoisuudessaan haastava. Alkuun pääseminen edellytti monien tahojen yhteisymmärrystä, esimerkiksi rasitesopimusneuvotteluja käytiin 35 eri tahon kanssa, toteaa A-Insinöörit Rakennuttamisen projektin johtaja Leo Seppänen, Eri intressiryhmien kanssa neuvoteltaessa pystyttiin luomaan myönteinen kuva Tampereen ensimmäisestä isosta kalliorakennushankkeesta. Toimitusjohtaja Timo Meuronen kertoo: Väljä, helposti hahmottuva hallimuoto, joka seuraa Hämeenkadun linjausta, tuo sekä turvallisuutta että helpottaa orientoitavuutta. Viihtyvyyttä ja elämyksellisyyttä luodaan louhittua luolaa korostavalla, säädettävällä värivalaistuksella. Jalankulkualueet erotetaan ajoväylistä pinnan värityksellä ja muodonannolla. Ainutlaatuinen suunnitteluratkaisu on yli 600-metrisen, osin kaksitasoisen pysäköintihallin toteuttaminen yhtenä palo-osastona ja ilman näkyviä savulohkojakoja. Tämä mahdollistaa ilmavan ja yhtenäisen kokonaisratkaisun sekä pitkät näkymälinjat pysäköintihallissa. KSOY Arkkitehtuuria tekee tiivistä yhteistyötä erikoissuunnittelijoiden kanssa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi tekniikan sijoittamiseen pysäköintitiloissa. Esimerkiksi tuloilmasäleiköt ja pikapalopostit on integroitu yhteen mainospintojen kanssa, ja hallin eteläsivun poistumistiekäytävä toimii myös tuloilmakanavana. Hallin sijoittuminen kaupungin ydinkeskustaan ja hissien sijoittaminen merkittäville paikoille, kuten vaikkapa rautatieasema-aukiolle, tuovat kaupunkikuvallisia haasteita maanpäällisten rakenteiden suunnittelulle. Sisäänajokatokset ja hissien sisäänkäynnit on suunniteltu korkealaatuisista materiaaleista harkituin detaljein, huomioiden myös tekniikan integroimisen kokonaisuuteen. Lisäksi tehtäviimme kuuluu suunnittelun koordinointi, hankkeen eteenpäin vieminen sovituissa aikatauluissa sekä työmaavalvonta. Tällä hetkellä katukuvassa näkyy kaksi kalliovalvojaamme, jotka seuraavat tilaajan puolesta suunnitelman mukaisten laadun ja työtapojen toteutumista, Seppänen kertoo. Hänen mukaansa hankkeen ensimmäinen vaihe on edennyt joustavasti ja suunnitelmien mukaan. KSOY Arkkitehtuuria on P-Hämpin arkkitehtuurin suunnittelija. Yritys vastaa tilojen toiminnallisuudesta, viihtyvyydestä ja esteettisyydestä. KSOY Arkkitehtuuria on ollut P-Hämppi hankkeessa mukana jo vuodesta 2005 alkaen. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy toimii P-Hämppi hankkeen rakennuttajakonsulttina. Organisaation vastuualueisiin kuuluvat projektin johtaminen, hankesuunnitteluvaiheen ohjaus, suunnittelun ohjaus, urakoinnin kilpailutus ja osallistuminen urakoitsijan valintaan sekä työmaavalvonta. 2 3

3 Pääsuunnittelija ja kalliotekninen suunnittelija Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy: P-Hämpin kalliosuunnittelu näyttää tietä seuraaville Tuomme projektiin pitkäaikaisen kalliorakennushankkeiden kokemuksemme. Käytännön rooliimme kuuluvia toimia ovat esimerkiksi kommentointi erilaisiin ratkaisuihin, kuten palojärjestelmät, raken- neratkaisu, IV-tekninen valinta tai tilamitoitus ja niin edelleen, avaa Saanio & Riekkolan suunnittelija Matti Kalliomäki. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolten: tilaajan, rakennuttajan, arkki- tehdin ja erikoissuunnittelijoiden sekä urakoitsijan, kanssa. Tampereen ensimmäinen P-Hämppi on ensimmäinen suuri kalliorakennushanke Tampereen keskustassa, joten vertailuhankkeita ja kokemuksia ei ole ollut käytössä. Tämän vuoksi on hankkeessa jouduttu tekemään normaalia enemmän tutkimuksia, tulkintoja ja laskentaa, joiden avulla on varmistettu hankkeen toteuttaminen. LVIA-suunnittelija Insinööritoimisto Esko Hämäläinen Oy: korkealuokkaisia taloteknisiä ratkaisuja Roolimme P-Hämpin suunnittelussa on etsiä muiden suunnittelijoiden kanssa sellaiset talotekniset ratkaisut, jotka täyttävät tilaajan laatutavoitteet korkealuokkaisen, turvallisen ja toimivan pysäköintilaitoksen rakentamiseksi kohtuullisin kustannuksin. Keskeisiin laatutavoitteisiin sisältyvät myös laitoksen koko elinkaaren aikaisten käyttökustannusten ja ympäristövaikutusten hallinta, kertoo Insinööritoimisto Esko Hämäläinen Oy:n toimitusjohtaja Esko Hämäläinen. Ympäristön huomioiminen on yksi merkittävä tekijä, joka korostuu alueella, jossa aiemmin ei kalliotiloja ole ollut. P-Hämppi, kuten kalliorakennushanke yleensäkin, on kaikkien osapuolten yhteinen ponnistus, koska aina tulee varautua muutoksiin. Kallioteknisesti hanke on haastava, ja pääsuunnittelijan tiivis yhteistoiminta urakoitsijan kanssa on ollut tärkeää sujuvan toteutuksen onnistumisen kannalta. P-Hämpin henkilö- ja materiaaliturvallisuus ovat korkeatasoisia: pysäköintitilat on varustettu mm. automaattisella palonsammutusjärjestelmällä, joiden vesilähde on kahdennettu. Savunpoistojärjestelmän toiminta on varmistettu ennakkoon yksityiskohtaisilla laskentaohjelmilla ja järjestelmään kuuluvilla tehokkailla ja monipuolisesti käytettävissä olevilla savunpoistopuhaltimilla. Käyttökustannuksien osalta on erityistä huomiota saanut ilmanvaihtojärjestelmän toteutustapa: ilmaa vaihdetaan riittävästi mutta vain tarpeen mukaan, ja poistoilmasta otetaan lämpö talteen. Saanio & Riekkola Oy toimii P-Hämpin pääsuunnittelijana ja kalliorakennuksen asiantuntijana. Yritys vastaa kalliorakennussuunnittelusta sekä pääsuunnittelusta arkkitehdin kanssa sovitulla työjaolla. Lisäksi Saanio & Riekkola toimii rakennuttajan apuna hankkeessa. Insinööritoimisto Esko Hämäläinen Oy:n vastuualueina P-Hämpin suunnittelussa ovat lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, palotorjunta- sekä rakennusautomaatiojärjestelmät. Lisäksi yritys vastaa pysäköintiluolan varavoiman apujärjestelmien suunnittelusta. SÄHKÖsuunnittelija Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy: sähkösuunnittelu on vuorovaikutusta Tiivistetysti sanottuna tehtävämme on koota käytettävissä olevista vaihtoehdoista teknisesti ja taloudellisesti toimiva kokonaisuus, jossa sekä rakennuttajan että muiden erikoissuunnittelijoiden asettamat tavoitteet saavutetaan, kuvailee Insinööritoimisto Tauno Nissisen suunnittelujohtaja Kaj Helenius yrityksen roolia. Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa työn pääpaino on erilaisten sähkö-, tele-, turva- ja valaistusteknillisten ratkaisujen ja vaihtoehtojen etsiminen, sekä niiden esittäminen jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitteluprosessi edellyttää sähkösuunnittelijan kannalta tiivistä ja jatkuvaa vuorovaikutusta rakennuttajan ja muiden suunnittelualojen kesken. Toteutussuunnitteluvaiheessa valitut ratkaisut jalostetaan toteuttamista varten. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy toimii P-Hämppi hankkeen sähkö-, tele-, turva- ja valaistussuunnittelijana. 4 5

4 PALO- JA TURVALLISUUSsuunnittelija LOUHINTAURAKOITSIJA L2 Paloturvallisuus Oy: palotekniset ratkaisut testattiin simuloinnilla P-Hämpin palosuunnittelu perustuu oletetun palonkehityksen simulointiin. Sen avulla tutkittiin luolan paloteknisen suunnitelman toimivuutta erityisesti savunpoistojärjestelmän ja poistumisturvallisuuden osalta. Savunpoiston toimintaperiaate Impulssipuhaltimet ohjaavat korvausilmaa kohti paloaluetta/savunpoistoa Korvausilmapuhaltimet käynnistyvät Kiinnostavaksi kohteeksi P-Hämpin tekee suuri, yhtenäinen palo-osastokoko (n m 2 ), kansallisista ohjeista poikkeava savunpoistotapa sekä poistumisetäisyydet. Simulointien perusteella voitiin havaita, että palotekniset ratkaisut täyttävät paloturvallisuudelle asetetut vaatimukset. PALO SYTTYY Alueen SP-puhallin käynnistyy Alueella oleva paloilmaisin reagoi Käytännössä työmme on tarkoittanut palosimulointien lisäksi viranomaisneuvotteluja, kokouksia muiden suunnittelijoiden kanssa ja paljon työtä paloturvallisuusasioiden parissa. Tavoite on, että mitään ei satu. Ja jos sattuu, onnettomuuksista selvitään mahdollisimman turvallisesti ja pienin vahingoin. Myös pelastushenkilöstölle on mahdollistettava turvallinen työympäristö, kertoo L2 Paloturvallisuuden turvallisuusasiantuntija Pia Nyman. Korvausilmapuhaltimet käynnistyvät Impulssipuhaltimet ohjaavat korvausilmaa kohti paloaluetta/savunpoistoa Lemminkäinen Infra Oy: Louhinnan hallittu kokonaisuus Lemminkäinen Infran kalliorakentamisen segmentti vastaa P-Hämpin louhintaurakasta. Urakan odotettu valmistumisaika on heinäkuussa Kansainvälisessäkin laajuudessa mittavan hankkeen tuloksena syntyy 32 m leveä ja 10 m korkea luola 30 metrin syvyyteen Hämeenkadun alle. Vahvuutena joustavuus P-Hämpin louhintaurakka edellyttää urakoitsijalta joustavuutta, sillä suunnitelmia on jouduttu muuttamaan matkan varrella ympäristön tarpeiden mukaan. Esimerkiksi Pellavatehtaankadulta Pikku Kakkosen puis- ton läheisyyden vuoksi urakoitsija ja tilaaja päätyivät siirtämään työmaan painopisteen Pakkahuoneen aukiolle. Huolellisella suunnittelulla mahdollistettiin Itsenäisyydenkadun alitus ilman kadun puhkaisua ja liikenteen uudelleenohjausta. Näkymättömät louherekat Urakan louhintavaiheen aikana tulee syntymään arviolta kuutiota louhetta. Tämä tarkoittaa noin autokuormallista kiveä. Louhetta kuljetetaan luolasta öisin, näin kiven ajamisen vaikutukset keskustaalueen liikenteeseen säilyvät mahdollisimman vähäisinä. Yöaikaan noin joka kolmas minuutti luolasta ajaa ulos louherekka. L2 Paloturvallisuus Oy vastaa P-Hämpin turvallisuuden suunnittelusta, etenkin palo-, poistumis- ja pelastusturvallisuudesta. Lemminkäinen Infra Oy on P-Hämppi hankkeen ensimmäisen vaiheen pääurakoitsija. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa louhitaan kallion sisään, pääasiassa Hämeenkadun alle, noin kuution kokoinen tyhjä halli. Pysäköintihalliin tulee ajoyhteydet Pakkahuoneen aukiolta sekä Pellavatehtaankadulta. Louhitusta kalliotilasta tulee maan päälle kahdeksan noin 30 metriä korkeata kuilua. Kuilut puhkeavat muun muassa olemassa oleviin kiinteistöihin sekä puistoihin. 6 7

5 Näin P-Hämppiä louhitaan Lemminkäinen Infra Oy on P-Hämppi hankkeen ensimmäisen vaiheen pääurakoitsija. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa louhitaan kallion sisään, pääasiassa Hämeenkadun alle, noin kuution kokoinen 1. Louhintatöitä varten suoritetaan tunnusteluporaus, jonka tarkoituksena on kartoittaa kiven laatu. 2. Viistoon porattavat esi-injektointireiät ovat noin 20 m pitkiä. 3. Esi-injektointireikiin pumpataan kalliota eheyttävää ja vahvistavaa vesi-sementtiseosta. tyhjä halli. Pysäköintihalliin tulee ajoyhteydet Pakkahuoneen aukiolta sekä Pellavatehtaankadulta. Louhitusta kalliotilasta tulee maan päälle kahdeksan noin 30 metriä korkeata kuilua. Kuilut puhkeavat muun muassa olemassa oleviin kiinteistöihin sekä puistoihin. 4. Porausvaiheessa porataan reiät panostusta varten. Reikien pituudet, leveydet, kulmat ja tiheys suunnitellaan yksityiskohtaisesti. 5. Panostus ja räjäytys. Yksi räjäytys kestää n. 6 8 sekuntia. 6. Rusnausvaiheessa tunnelin seinistä tai katosta löyhästi kiinni oleva kiviaines poistetaan kalliopinnoista koneellisesti rusnauskangella. 7. Kivet lastataan kuorma-autoihin ja poistetaan tunnelista. 8. Tunnelin puhdistuksen jälkeen kalliotilaa vahvistetaan pulttauksella. 9. Suunnittelija määrittelee salaojien paikat. Profiiliin asennetaan salaojamatto, joka ankkuroidaan kallioon. Salaojan päälle tulee ruiskubetonointi. 10. Ruiskubetonointi vahvistaa tunnelia. Ruiskubetonoinnissa käytetään vesi-sementtiseosta ja teräskuitua. Ruiskubetonoinnin paksuus riippuu kiven laadusta. 11. Tilaajan suunnittelija ja valvoja tarkastavat säännöllisin väliajoin louhittua tunnelia sekä edessä olevan kiven laatua. Tutkimusten perustella suunnittelija suunnittelee tulevat kalliotilan lujitukset. Urakka-alueen ympärillä on useita liikuteltavia tärinämittareita, joista saatujen tietojen perusteella voidaan aloittaa seuraavan räjäytyksen valmistelu. Kuvassa poikkileikkaus louhitusta hallista ja kalliopulttauksesta. Kalliopulteilla vahvistetaan ja sidotaan ympäröivä kallio 5 7 metriä pitkillä kalliopulteilla. Pulttaus tehdään n. 1,7 metrin "ruutuun", eli pulttien välinen etäisyys toisiinsa on n. 1,7 metriä. 8 9

6 Kuilujen rakentaja Lemminkäinen Infra Oy: Turvallisimpia tukirakenneratkaisuja kuiluihin Tärinäseuranta ja -mittaus: Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy: Turvallisuus varmistetaan jatkuvalla seurannalla Lemminkäinen Infra Oy:n pohjarakentamisen segmentti vastaa P-Hämpin poistumistieportaiden kuilujen rakentamisesta. Kuiluja on rakennettu yhteensä 8 kappaletta. Osa kuiluista on kiinteistöjen yksityiskäyttöön, osa julkiselle liikenteelle. Pohjarakentamisen aluevastaava Jussi Kiuru: P-Hämpin alueella kalliopinta vaihtelee jonkin verran, ja sen pinnalla on pehmeää maata 5 15 m. Pinnan vaihtelevuuden ja korkeiden turvallisuusvaatimusten vuoksi yhdistimme erilaisia tukiseinärakenteita enemmän kuin tämän kaltaisissa hankkeissa yleensä. P-Hämpin kuilujen rakentamisessa on hyödynnetty ponttiseinää, porapaalua ja seittilankuttamalla toteutettuja kuilutuentoja. Lisäksi maata porapaalujen välissä on sil- loitettu suihkuinjektoimalla. Tämä ratkaisumalli ei ollut edullisin mahdollinen vaihtoehto, mutta turvallisin se on. Ympäristön huomioivaa työskentelyä P-Hämpin keskeinen sijainti Tampereen keskustassa on luonut omat haasteensa kuilujen rakentamiselle. Olemme yhdessä tilaajan kanssa pyrkineet minimoimaan kuilujen rakennustöistä aiheutuvaa haittaa ympäristölle. Esimerkiksi Suomen Pankin aukiolla kuilun tukiseinärakenteista tehtiin osa keväällä Sen jälkeen suljimme kuilutyömaan, jotta aukiolla sijaitsevan ravintolan terassitoiminta mahdollistui. Suomen pankin aukion kuilutyömaan viimeistely tapahtuu syksyllä 2010, terassikauden päätyttyä, kertoo Lemminkäinen Infran projekti-insinööri Jarkko Meriläinen. Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy huolehtii urakan vaikutusalueella olevien rakennusten katselmoinnista sekä niiden tilanteen seurannasta halki urakoinnin. Lisäksi yritys tekee tärinämittauksia P-Hämpin vaikutusalueella. Katselmoinnit Katselmoinneissa selvitetään rakennusten rakenteiden kunto ja kestokyky. Katselmointien yhteydessä kovalevylliset atk-laitteet eristetään tärinältä kumivaimentimin. Katselmusten tarkoituksena on selvittää räjäytys- ja muista töistä johtuvat tärinän aiheuttamat todelliset vahingot rakenteille. Tärinämittaukset Tärinää mitataan, jotta räjäytysten aiheuttamilta vahingoilta vältyttäisiin ja jotta tärinäarvot pysyisivät normien alapuolella. Mittaustuloksia urakoitsija hyödyntää po- raus-, panostus- ja sytytyssuunnitelmien laadinnassa. Näin ollen louhintatyötä voidaan suorittaa turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristö huomioiden. Asutuskeskuksissa tapahtuvat louhintatyöt ovat aina haasteellisia. Ihmiset reagoivat tärinään jokainen omalla tavallaan. Rakennettu ympäristö on aina erilainen, ja kallion laatu saattaa vaihdella suurissa louhinnoissa paljonkin. Näiden asioiden yhteensovittaminen, työn turvallinen ja tehokas toteutus sekä ympäristön tarkkailu ovat olleet avainasemassa P-Hämpissä. Alan ammattilaiset, hyvä kalusto ja kanssakäyminen urakoitsijan, tilaajan ja ympäristön kanssa ovat luoneet puitteet työn laadukkaalle toteutukselle, vaikutusalueella asuvia ja asioivia ihmisiä unohtamatta, kertoo Kalliotekniikka Consulting Engineersin Pirkanmaan aluepäällikkö Jari Uggelberg. Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy suorittaa louhintatöiden vaikutuspiirissä olevissa rakennuksissa katselmukset, joissa todetaan rakenteiden senhetkinen yleiskunto. Lisäksi yritys huolehtii tärinämittauksista hankkeen riskianalyysissa todetulla urakan vaikutusalueella. INSINÖÖRIrakentaja Lemminkäinen Infra Oy: HAASTEISIIN VASTATAAN TEHOKKAALLA YHTEISTYÖLLÄ P-Hämppi hankkeessa Lemminkäinen Infran insinöörirakentamisen segmentin tehtäviin kuuluvat kaikki kalliourakan rakennustekniset työt sekä olemassa olevien rakenteiden suojaustyöt. sakin tiiviillä ja tehokkaalla tilaajan, rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyöllä, Silvennoinen sanoo. Käytännössä tämä tarkoittaa Pellavatehtaankadun ja Pakkahuoneen sisäänajojen betonirakennetöitä, kuilujen betonirakennetöitä sekä louhinnanaikaisia suojaus- ja purkutöitä kuiluilla, kertoo insinöörirakentamisen aluevastaava Tuomo Silvennoinen. Insinöörirakentamisen kannalta P-Hämpin haasteita ovat massiiviset 1-luokan vesitiiviit rakenteet pohjavesialueilla sekä kuilujen louhintaa varten olemassa olevien rakennusten sisään tehtävät suojaukset. Haasteet on ratkottu ja ratkotaan jatkos

7 P-HÄMPPI HANKKEEN VAIHEISTUSKAAVIO HANKESUUNNITTELUVAIHE Kaupungin valtuuston päätös Rakennuttajakonsultin valinta 3/2008 9/2009 Sopimusten laadinta: rasite- ja vuokrasopimukset Hankesuunnitelma valmis Rakennuslupa Urakoitsijan valinta (Lemminkäinen Infra Oy) KALLIORAKENNUSVAIHE Suuaukkojen rakentaminen Kuilujen rakentaminen Louhintaurakka RAKENNUSVAIHE Rakennusvaihe alkaa Ensimmäiset asiakkaat P-Hämppiin Finnpark Oy PL 15 (Åkerlundinkatu 4) Tampere Puh

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Blominmäen jätevedenpuhdistamo. HSY:n historian suurin panostus Itämeren suojeluun ja Espoon kaupunkikehitykseen

Blominmäen jätevedenpuhdistamo. HSY:n historian suurin panostus Itämeren suojeluun ja Espoon kaupunkikehitykseen Blominmäen jätevedenpuhdistamo HSY:n historian suurin panostus Itämeren suojeluun ja Espoon kaupunkikehitykseen 31.8./6.9./13.9.2016 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja 1 Ajoreitti Mikkelästä Blominmäkeen

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla. Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto

Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla. Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto LCI-Päivä 2016 Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka 8.12.2016 Naistenlahti

Lisätiedot

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 12.2.2016, sivu 1 / 5 REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 21.6.2016, sivu 1 / 6 REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kahdeksasta tornitalosta, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Torneissa

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen Oulu 30.09.2015 Markku Hienonen Tilaamisen roolin vaikuttavuus Tilaajan rooli on aivan avainasemassa! Jos lähtö epäonnistuu sitä ei voida enää ainakaan täysin

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma Veli-Pekka Tanhuanpää 08.10.2015 Spondan pysäköintitilat 16 pysäköintiyksikköä/laitosta, joista 9 kpl yli 200 ap Pysäköintiä 98 eri kohteessa Hallinnoituja

Lisätiedot

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina Workshop Urakkamuotojen ongelmat ja niiden ratkaisu SR-urakka Torstaina 18.1.2017 SR-urakka: Pj Jukka Vasara, Granlund Kuopio Matti Pätynen, JL-Rakentajat Olli Kuronen, Niiralan Kulma Reino Pyy, PSSHP

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri yleisesti KÄSKYNHALTIJANTIE Raide-Jokeri Itäkeskuksen

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus

Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus 17.5.2016 Kehärata Kehäradalla on kaksi tunnelia; Lentoaseman tunneli, pituus 8230 m Kivistön tunneli, pituus 432 m Molemmat tunnelit täyttävät

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja Esityksen sisältö puheenjohtaja hankkeen valmistelu-prosessissa (esivalmistelu, hallitus, isännöitsijä, projektinjohto,

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e.

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e. rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU rakentamisapu.fi! RAKENTAMISAPU PALVELU JA ONNISTUNUT TALONRAKENNUSPROJEKTI ETUJA: Omakotitalon rakennuttaminen on iso ja vaativa

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo Maanalainen rakentaminen seminaari 11.5.2015 RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY 11.5.2015 Blominmäen

Lisätiedot

ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI

ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI TEKNINEN HANKESUUNNITELMA ALAPOHJAN KOSTEUSVAURIOKORJAUS 17.10.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 17.10.2011

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma tietomallintamiseen kalliorakennussuunnittelussa

Suunnittelijan näkökulma tietomallintamiseen kalliorakennussuunnittelussa Suunnittelijan näkökulma tietomallintamiseen kalliorakennussuunnittelussa CityGeoModel seminaari 1.4.2016 klo 11:00-11:15 Matti Kalliomäki ja Kalle Hollmén / Saanio & Riekkola Oy 1.4.2016 Saanio & Riekkola

Lisätiedot

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Kuva: Lisa Voigtländer Markus Laine & Helena Leino markus.laine@uta.fi & helena.leino@uta.fi TARMO+ täydennysrakentamistyöpaja

Lisätiedot

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA ILMANLAADUN HAASTEET - Sijainti kahden vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa - paljon busseja (myös seutu-), ei raskaan liikenteen rajoituksia LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 ja 2035 MANNERHEIMINTIE Oikeuslääketieteellinen

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi Destia Oy MISTÄ YRITYKSESSÄ ON KYSE Destia Oy on 100 %:sti kotimainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö,

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma

Suunnittelijan näkökulma Suunnittelijan näkökulma Ari Savolainen, DI Pohjois-Suomen suurin taloteknisistä asiantuntijoista muodostuva insinööritoimisto n 20 suunnittelijaa yli 250 suunniteltua putkiremonttia Ajatuksia putkiremontista

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Metsä Groupin biotuotetehdas. Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre

Metsä Groupin biotuotetehdas. Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Metsä Groupin biotuotetehdas Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Metsäteollisuuden suurin investointi Suomessa Investoinnin arvo 1,2 mrd. euroa Sellun vuosituotanto 1,3 milj. tonnia (nykyisin

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 21.10.2015 OHJEITA VESIHUOLTOON LIITTYVIEN KUNNALLISTEKNISTEN TUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA

OHJE 1 (5) 21.10.2015 OHJEITA VESIHUOLTOON LIITTYVIEN KUNNALLISTEKNISTEN TUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA OHJE 1 (5) 21.10.2015 OHJEITA VESIHUOLTOON LIITTYVIEN KUNNALLISTEKNISTEN TUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA 1. YLEISTÄ Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (jäljempänä HSY) vesihuoltopalveluihin

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

FRANZENIAN PERUSKORJAUS - JULKISEN HANKKEEN TOTEUTUS YHTEISTOIMINTAMALLILLA

FRANZENIAN PERUSKORJAUS - JULKISEN HANKKEEN TOTEUTUS YHTEISTOIMINTAMALLILLA KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI LOPPUSEMINAARI FRANZENIAN PERUSKORJAUS - JULKISEN HANKKEEN TOTEUTUS YHTEISTOIMINTAMALLILLA KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI 27.1.2015 Yhteistoimintaurakoiden kategorisointi

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Tallinnan suurimmassa kaupunginosassa Lasnamäessä on totuttu rakentamaan isossa mittakaavassa. Kun alueen kaukolämpöverkkoa nyt uusitaan, on putkillakin reilusti

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneerauspäivä 8.11.2013, Oulu Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry Oulu, 52 v. Pasi Orava N. 15 v. vuokranantajakokemus Suomen

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Johdanto. Kuva 1. Kalliotilat Kampin alueella.

Johdanto. Kuva 1. Kalliotilat Kampin alueella. kalliorakennushankkeen riskienhallinnassa Jannis Mikkola, diplomi-insinööri Toimialapäällikkö, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd jannis.mikkola@rockplan.fi Johdanto Kalliorakentaminen alkoi lisääntyä Suomessa

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa LUMINARY Rakennuttaja ja rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy Suunnittelijat: Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa A Oy Jyväskylän Viherpeippo Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa Luotettavaa rakentamista jo vuodesta 1985 HUOLONTA JA HELPPOA AUMITA VÄINÖLÄÄ As Oy Jyväskylän Viherpeippo koostuu kolmesta rivitalosta

Lisätiedot

Orbion Consulting Kuuluvuuden toteutus asuinkerrostalossa Rakennusfoorumi Seppo Seitsonen, p ,

Orbion Consulting Kuuluvuuden toteutus asuinkerrostalossa Rakennusfoorumi Seppo Seitsonen, p , Orbion Consulting Kuuluvuuden toteutus asuinkerrostalossa Rakennusfoorumi 1.11.2016 Seppo Seitsonen, p.050 566 8200, seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Sisäantennijärjestelmä - Matkaviestinverkot Yhteinen

Lisätiedot

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen Rauman meriväylän ja sataman syventäminen Mediatilaisuus 1.9.2016 1.9.2016 Hanke-esittelyn sisältö 1. Väylähankkeen yleisesittely, projektipäällikkö Seppo Paukkeri/ Liikennevirasto 2. Ruoppausurakan ajankohtainen

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2015 Vastuualueet ja pätevyyden

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Rakennushankkeen suojaustason vaikutus hankkeeseen Case ST III Luottamuksellinen tasoisen hankkeen käynnistämis- ja suunnitteluvaihe. Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot