Terveyden edistämisen Itä-Suomi - Millaiselle hankekartalle TERVIS tulee? Kuopio, Scandic

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden edistämisen Itä-Suomi - Millaiselle hankekartalle TERVIS tulee? 17.5.2013 Kuopio, Scandic"

Transkriptio

1 Terveyden edistämisen Itä-Suomi - Millaiselle hankekartalle TERVIS tulee? Kuopio, Scandic Maakuntasuunnittelija Anneli Pehkonen Pohjois-Savon liitto

2

3

4

5 henkilöä vuotta täyttäneet v sekä Tilastokeskuskuksen ennuste vuosille Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2012 (trendi)

6 % 75-vuotta täyttäneiden osuus (%) väestöstä v sekä Tilastokeskuksen ennuste v ,0 20,0 15,0 Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi 20,2 17,2 16,4 14,5 10,0 5,0 0,0 Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2012 (trendi)

7 Millaisia kehittämishankkeita on rahoitettu terveyden edistämiseen v Itä-Suomessa (Lähde: eura2007.fi ja liittojen rekisterit) Väestön ikääntymiseen vaikuttaminen - Pohjois-Karjalan amk : Ikäosaamisen ABC ikäosaamista pohjois-karjalaiseen asiakaspalveluun (ESR TL1) - Mikkelin amk Oy: Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa (ESR TL1) - Itä-Suomen yliopisto Kuopio: Kaikilla on ikä ikäjohtamisen mahdollisuudet työurien pidentämisessä ja työhyvinvoinnin kehittämisessä (ESR TL1) - Itä-Suomen yliopisto Kuopio: Työurien jatkaminen (ESR TL2) - Itä-Suomen yliopisto Kuopio: Ikäinnovaatio hanke (EAKR TL3, P-S kehittämisrahasto) - Karelia ammattikorkeakoulu Oy: Ikäosaamisen vahvistaminen yhteistyönä (IMMO) (EAKR TL3) Liikunnan edistäminen - Mikkelin amk Oy: VESKU- Vesiliikunnan ja vesiterapian kehittäminen Etelä-Savossa (ESR TL1) - Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Joensuu: Urheilun ja liikunnan osaamiskeskus (EAKR TL2) - Pohjois-Karjalan liikunta ry: MAALI Maakunta liikkumaan kehittämishanke (Maakunnnan keh.raha)

8 Millaisia kehittämishankkeita on rahoitettu terveyden edistämiseen v Itä-Suomessa (Lähde: eura2007.fi ja liittojen rekisterit) Nuorten syrjäytymisen ehkäisy - Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä: Hyvinvoiva oppilaitos Hyvä Amis (ESR TL2) - Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä: Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi (ESR TL2 - Iisalmen Nuorison Tuki ry: Startti opinnollistamiseen (ESR TL2) - Pohjois-Savon ELY-keskus: Pohjois-Savon nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma (ESR TL2) ICT-järjestelmien kehittäminen: - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri: AluePegasos (maakunnan kehittämisraha) - Itä-Suomen yliopisto, Kuopio: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen hyvinvointipalveluissa (ESR TL3) - Karelia ammattikorkeakoulu Oy: Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa ASSI-hanke (ESR TL1) - Joensuun Tiedepuisto Oy: Hoiva ICT (EAKR TL2) Matalan kynnyksen palvelut: - Kuopion kaupunki (myös Varkaus ja Ylä-Savon SOTE): Hyvinvointikioski (EKR TL3) - Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry: Kiertävä pysäkki (Tulevaisuusrahasto ja ESR)

9 Millaisia kehittämishankkeita on rahoitettu terveyden edistämiseen v Itä-Suomessa (Lähde: eura2007.fi ja liittojen rekisterit) Maakunnan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kehittäminen: - Etelä-Savon maakuntaliitto: Kumppanuuspöytä hyvinvointialan innovaatio- ja kehittämisrakenteen luominen Etelä-Savoon (ESR TL1) Palvelujärjestelmien kehittäminen - Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK: Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännös Pohjois- Karjalassa HYMY (EAKR TL2) - Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy: Hyvinvointipalvelujen järjestämisen uudet mahdollisuudet (EAKR TL2) Muu - Pohjois-Karjalan amk: Hyvinvoinnin alueellisen tiedontuotannon kehittäminen (ESR TL2) - Vetrea Terveys Oy, Pohjois-Karjala: Kotiuttava kuntoutus (Tulevaisuusrahasto) - Pohjois-Karjalan kansanterveys ry: Terveysyhteistyö Venäjä-osaamisen keskiössä (Tulevaisuusrahasto) - Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry: SILTA kolmannen ja julkisen sektorin välinen hyvinvointiyhteistyö (Tulevaisuusrahasto) Pohjois-Karjalassa erittäin merkittävä toimija on Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus, jolla on ollut lukuisia terveyden edistämisen hankkeita. Koko toiminnan painopisteenä 2013 on Terveysmaakunta-tavoitteen toteuttaminen. Menossa on mm. Väestöterveyttä yhteistyöllä-hanke (RAY)

10 Millaisia kehittämishankkeita STM on myöntänyt terveyden edistämiseen v Itä-Suomessa (Lähde: STM Terveyden edistämisen määrärahat) v Itä-Suomen AVI: Terveyden edistäminen ja päihdehaittojen ehkäisy (avustus ) - Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus: Terveyttä tukien, varhaisen puuttumisen malli (avustus ) - Itä-Suomen yliopisto: Lasten liikunta- ja ravitsemus: terveydenedistämis- ja tieteellinen hanke 6-8-vuotiailla tytöillä ja pojilla (avustus ) - Diakonia ammattikorkeakoulu (DIAK): Terve sielu terveessä ruumiissa (avustus ) v Itä-Suomen AVI: Terveyden edistämisen ohjaus ja tuki Itä-Suomessa, (avustus ) - Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon tutkimusyksikkö: TERVEYTTÄ TUKIEN, Varhaisen puuttumisen malli mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisessä (avustus ) - Itä-Suomen yliopisto, Biolääketieteen yksikkö Fysiologia: Koulunsa aloittavien lasten terveydenedistämishanke (KALT) (avustus ) - Diakonia ammattikorkeakoulu Oy: Terve sielu terveessä ruumiissa diakonissat terveyden edistämisen toimijoina (avustus ) V Itä-Suomen yliopisto, Biolääketieteen yksikkö, Fysiologia: Koulunsa aloittavien lasten terveydenedistämishanke (KALT) (avustus ) -Diakonia ammattikorkeakoulu Oy: Terve sielu terveessä ruumiissa diakonissat terveyden edistämisen toimijoina (avustus )

11 Pohjois-Savon maakuntaan kohdennettavissa olevat hyvinvointihankkeiden kehittämisavustukset hankkeen alkamisvuoden mukaan POHJOIS-SAVON MAAKUNNASSA PÄÄTETYT: Pohjois-Savon ELY-keskus: ESR Pohjois-Savon liitto: EAKR Maakunnan kehittämisraha Pohjois-Savon kehittämisrahasto TEM Tekes, julkinen hyvinvointiteknol. kehitt YHTEENSÄ VALTAKUNNAN TASOLLA PÄÄTETYT: TEM Tekes SOTE1) STM 2) THL OPER VM Tuki yhteisten sote-palv. järjestämiseen RAY Sote-järjestöjen projektiavustukset n n ) Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2) Lisäksi laajemmalle maantieteelliselle alueelle myönnetyt STM:n Kaste-avustukset ja Terveyden edistämisen avustukset

12 Kuntien sote-hallinto Yrittäjät Kumppanuuspöytä T&K Opetus Kehittäjäorganisaatiot Teemaryhmä Teemaryhmä Teemaryhmä Kumppanuuspöytä-mallin kehittely on käynnistynyt vuonna 2009 Kumppanuuspöytä-hankkeen hallinnointi Etelä- Savon maakuntaliitossa Pysyvä kehittämis- ja innovaatiorakenne ei hankeorganisaatio Seudullinen ja maakunnallinen taso Kehittämistarpeita tunnistetaan yhdessä verkostolähtöisen kehittämisen malli Rakennetaan siltaa hyvinvointipolitiikan ja elinkeinopolitiikan välille Väestön terveyden ja hyvinvoinnin teema painottuu maakunnallisen yhteistyön ja koordinoinnin järjestämiseen

13 Etelä-Savon hyvinvointiohjelma (2010) Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma on valmistunut v Ohjelmassa on määritelty toimijoiden roolit, vastuutahot ja toiminnan organisointi Hyvinvointialan Kumppanuuspöytä on saanut tehtäväksi toiminnan organisoinnin Rakenteet ja toimintamuodot arvioidaan ja päivitetään. Toiminta organisoidaan vuoden 2013 aikana. Seurattavat indikaattorit pyritään määrittelemään maakuntaohjelman valmistelun yhteydessä

14 Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma 2015 Strategiaosa Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: Tuotetaan ajantasaista terveys- ja hyvinvointitietoa, toimenpidesuosituksia ja seurantamenetelmiä. Vahvistetaan monitoimijaista yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tuetaan järjestöjen ja muiden toimijoiden ennalta ehkäisevää työtä ja sen näkyväksi tekemistä. Liitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma osaksi kaikkea viestintää, koulutusta ja harrastustoimintaa. Vahvistetaan terveyttä edistävän liikunnan merkitystä osana eri ikäryhmien hyvinvointia. Aktivoidaan hyvinvointiin, terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvää hanketoimintaa

15

16

17 Pohjois-Savon maakuntaohjelman hyvinvointia koskevan toimintalinjan painopisteiden luonnos (huhtikuu 2013) EI JULKISUUTEEN KESKENERÄISYYDEN VUOKSI

Miltä Etelä-Savon hyvinvointi näyttää?

Miltä Etelä-Savon hyvinvointi näyttää? Miltä Etelä-Savon hyvinvointi näyttää? Etelä-Savon maakuntapäivä 9.5.2011 Hanna Kuninkaanniemi Mikkelin ammattikorkeakoulu, kehityspalvelut Maakunnallinen ryhtiliike Maakunnan terveyden edistämistyön kehittämiskohteet

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan seminaari Ylivieskassa 19.3.2015 Maakuntaohjelma, hyvinvointiohjelma ja resurssit

Vapaaehtoistoiminnan seminaari Ylivieskassa 19.3.2015 Maakuntaohjelma, hyvinvointiohjelma ja resurssit Vapaaehtoistoiminnan seminaari Ylivieskassa 19.3.2015 Maakuntaohjelma, hyvinvointiohjelma ja resurssit Ilpo Tapaninen Hyvinvointiohjelman III-vaiheen 2015 2017 käynnistyy (Strategiset) painopisteet

Lisätiedot

LIITE 2 MYR 15.9.2014

LIITE 2 MYR 15.9.2014 13 LIITE 2 MYR 15.9.2014 2 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kuopio 2014 3 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois- Savon mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2 3 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Kuopio 2012 4 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:75 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 170 kpl Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma 1 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011 Hankesuunnitelma 2 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN TAUSTA-AJATUKSET JA KYTKENTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLISEEN

Lisätiedot

Katsaus Kuopion kaupungin projektitoimintaan ja rahoitukseen vuosina 2007-2014

Katsaus Kuopion kaupungin projektitoimintaan ja rahoitukseen vuosina 2007-2014 EU:N ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Katsaus Kuopion kaupungin projektitoimintaan ja rahoitukseen vuosina 2007-2014 Syyskuu 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.05 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 19.10.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Asialista: 61 Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN POLKU HANKE 1.1.2007 30.6.2008. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN POLKU HANKE 1.1.2007 30.6.2008. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN POLKU HANKE 1.1.2007 30.6.2008 Loppuraportti Itä-Suomen Innovatiiviset toimet -ohjelma 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä LIITE 2 2 Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjois-Savon maakuntaohjelma - toimintalinjakohtaiset painopisteet (alustavat esitykset) TL1 Talouden uudistaminen Yleiset painopisteet: Uusien yritysten perustamisen

Lisätiedot

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 2 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 Pirkanmaan liitto Julkaisu E 21 Pirkanmaan liitto Tampere

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2011 2013 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2011 2013 valtionavustus 25.3.2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2011 2013 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Lapsen ääni kehittämisohjelma

Lisätiedot

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 Mia Holmberg Kirsi Kiiskinen Kirjoittajat: Mia Holmberg & Kirsi Kiiskinen Copyright: Kymenlaakson Liikunta ry Kustantajat: Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot