MEIDÄN KOULU 3.0 Promethean - älytaulun käyttökokemuksia ja opetusmateriaalin tuottamista ActivInspire- ohjelmalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEIDÄN KOULU 3.0 Promethean - älytaulun käyttökokemuksia ja opetusmateriaalin tuottamista ActivInspire- ohjelmalla"

Transkriptio

1 MEIDÄN KOULU 3.0 Promethean - älytaulun käyttökokemuksia ja opetusmateriaalin tuottamista ActivInspire- ohjelmalla KEVÄT 2011 Riikka Mononen Meidän koulu hankkeen myötä mahdollistui älytaulun hankkiminen erityisopetuksen pienluokkaan. Opettajalle sekä oppilaille älytaulu oli uusi opetus- ja oppimisväline. Vastaanotto luokassa oli innostunut heti siitä alkaen, kun älytaulu suuressa paketissa saapui luokkaan. Liitutaulu sai väistyä ja älytaulu sai keskeisen paikan luokan edessä. Vierelle asennettiin pieni valkotaulu. Myös vanhemmille kerrottiin älytaulun tulemisesta luokkaan ja sen käytöstä opetuksessa, ja kommentit heidänkin taholtaan olivat positiivisia. TUTUSTUMINEN ÄLYTAULUUN Yhdessä luokka- avustajan kanssa päätimme, että lähdemme kokeilemaan ja opettelemaan uutta välinettä heti yhdessä oppilaiden kanssa. Tekemällä opimme - niin lapset kuin aikuisetkin. Ja näin toimimmekin. Älytaulu on ollut kevään ajan päivittäisessä käytössä asennuspäivästä lähtien. Perehdytin itseni Promethean - älytaulun peruskäyttöön lähinnä suomalaisten Promethean Planet - sivustojen kautta sekä YouTuben 'tutoring'- videoiden avulla. Lasten kanssa yhdessä tutustuimme perustoimintoihin kuten 'älykynän' käyttämiseen, piirtämiseen, objektien siirtämiseen jne. tuntitehtävien ohessa. Lapsille (1 2 - luokkalaisia) älykynän sekä perustoimintojen oppiminen on ollut helppoa ja nopeaa (esim. kynä, muodot, pyyhekumi, objektin liikuttaminen, pyörittäminen, koon muuttaminen jne.). Taulun korkeuden säätämismahdollisuus on ollut ehdoton pienten oppilaiden kanssa. Näin myös taulun yläosassa olevia toimintoja voi käyttää lyhyempikin oppilas - ja ope. ÄLYTAULUN KÄYTTÖ OPETUKSESSA Älytaulun tuomia mahdollisuuksia opettamiseen ja oppimiseen on kokeiltu eri tavoin. Taulua on käytetty uuden asian opettamiseen, harjoitteluun sekä opitun kertaamiseen. Koska opetustilassa ei aiemmin ollut tykkiä, saatiin opetukseen älytaulun tulon myötä aivan uusi havainnollistamisen näkökulma. Erityisesti musiikin ja ympäristötiedon tunneilla netin valtavasta tarjonnasta on opetukseen valikoitunut videon pätkiä ja kuvamateriaalia. Materiaalia on käytetty erityisesti YouTube sekä Ylen Opettaja.tv - sivustoilta. Videot ja kuvat ovat toimineet esimerkiksi johdatuksena tunnin aiheeseen tai elävoittäneet ja lisänneet oppikirjojen tarjoamaa kuvamateriaalia. Myös uusien käsitteiden ja sanaston käsittelyyn esim. suomea toisena kielenä puhuville on kuvamateriaalista ollut hyötyä. Kevään aikana luokassamme pidettiin myös englannin kielen kielisuihkuviikko, jonka aikana laulettiin ja leikittiin monia laululeikkejä englanniksi, joita löytyi netistä.

2 Älytaulun tuoma mahdollisuus työskennellä taululla (inter)aktiivisesti on näyttäytynyt erityisesti oppimisharjoitusten ja - pelien kautta. Valmiista sähköisestä materiaalista on kevään aikana ollut käytössä esim. Opit, WsoyPro, Lexia sekä englanninkielisiä opetusmateriaalisivustoja mm. Fun4TheBrain ja ICT Games, joista olemme käyttäneet paljon matematiikan materiaalia. Itsekokoamani sivusto valmiista opetusmateriaalista netissä sai myös uuden käyttöulottuvuuden (Tehtäväkori). Aiemmin oppilaat ovat pääasiassa tehneet yksin tehtäviä luokan tietokoneilla. Se, että esimerkiksi matematiikan peliä on pelattu kaverin kanssa tai koko ryhmässä älytaululla, on mahdollistanut opettajan ohjauksen ja kysymysten asettelun pelitilanteessa (esim. miten kannattaa ratkaista tietty lasku) sekä oppilaiden välisen keskustelun ja yhteistoiminnan pelin kuluessa. Näin ryhmälle tärkeät sosiaaliset taidot (esim. oman vuoron odottaminen, asiallinen keskustelu ja kommentointi) ovat harjaantuneet pelien ja harjoitusten ohessa. Pelit ovat erittäin motivoivia ja esimerkiksi laskujen määrä yhden pelituokion aikana on tietyillä oppilailla ollut hurjasti enemmän, kuin jos vastaava aika olisi laskettu laskuja oppikirjasta. Valmiista sähköisestä materiaalista (esim. Opit) löytyy myös eri oppiaineisiin valmiita havainnollistavia tehtäviä uuden asian opettamiseen. Älytaulun avulla oppilaat on saanut heti mukaan uuden asian opetteluun. Jokainen on myös halunnut tulla toimimaan taululla. Ne tehtävät, joissa toimitaan tietokoneella hiiren avulla ovat osoittautuneet helppokäyttöisiksi. Ne, joissa vaaditaan kirjoittamista näppäimistön avulla ovat osoittautuneet hankalimmiksi, koska älytaululla oleva näppäimistö on pieni. Erillinen langaton näppäimistö voisi tuoda tähän ratkaisun, sitä kun voisi kierrättää oppilaiden keskuudessa. Uuden opetusmateriaalin tekemistä lähdin kokeilemaan ActivInspire - ohjelmalla. Sen lisäksi, että ohjelma toimii ns. puhtaana työalustana (vrt. valkotaulu), ohjelma sisältää suuren kuvapankin ja ohjelmalla voi tehdä omia lehtiöitä eri aiheisiin. Tässä vaiheessa valmistamani materiaalit ovat olleet ns. "täsmämateriaalia" yksittäisille oppitunneille, mutta jatkossa materiaalia voisi kehittää laajempiin opetuskokonaisuuksiin eri oppiaineissa. Hyvällä suunnittelulla yhden lehtiön pohjaa voisi käyttää useassa tehtävässä, esim. muuttamalla vain lukualuetta, tekstiä jne. Toiminnallisten tehtävien lisäksi olen valmistanut oppitunneille ns. muistiinpanot, jotka ovat sisältäneet keskeiset asiat, kuvia ja nettilinkkejä opeteltavasta asiasta. Näin oppitunnin kaikki muu kuin oppikirjamateriaali on ollut samassa paikassa helposti käytettävissä. Periaatteessa piirtoheitin on tehnyt itsensä tarpeettomaksi - myös laulujen sanat voi näyttää helposti älytaulun kautta, ja aiemmin monistetut kalvot voi nyt skannata tiedostoiksi koneelle, josta niitä voi näyttää ja käyttää älytaulun kautta.

3 ESIMERKKEJÄ OPETUSLEHTIÖISTÄ Uusia mahdollisuuksia perinteisiin saneluihin (1. lk) Kaksoiskonsontteja harjoiteltiin ensin tehtävällä, jossa oppilaan tuli kirjoittaa älykynällä puuttuvat kirjaimet viivalle. Kun sanat oli käyty läpi, tuli esiin samat kuvat, ilman tekstiä (sanan päälle oli piirretty värikynällä). Opettaja sanoi kuvaa vastaavan sanan. Oppilas kirjoitti sanan vihkoonsa. Tämän jälkeen sana tarkistettiin. Yksi oppilas tuli pyyhkimään värin sanan päältä pois. Tässä kohdassa voitiin pyyhkiä ensin ensimmäinen tavu ja sitten toinen. Kymmenjärjestelmää havainnollistaen (2.lk) Tavoite: Satalukujen rakenne (10- järjestelmä), lukujen vertailu Kokonaisuuden opettelussa käytettiin myös valmista sähköistä opetusmateriaalia (mm. Opit, Fun4TheBrain, ICT Games), konkreettisia kymmenjärjestelmävälineitä sekä oppikirjan tehtäviä. Kuvia lehtiöistä (jokaiseen esimerkkiin kuuluu useampi tehtävä)

4 1) "Siirrä oikea määrä palikoita nuolilukujen yläpuolelle. Kirjoita mikä luku muodostuu, kun nuoliluvut lasketaan yhteen. Tarkista asettamalla nuoliluvut päällekkäin." Oppilas siirtää palikat älykynällä. Yhtä palikkamuodostelmaa (esim. sataset) on monta päällekkäin. Nuoliluvuilla havainnollistuu luvun kirjoittamisessa päällekirjoittamisen sääntö. Kuvat löytyivät ohjelman kuvapankista, niiden lukuja ja värejä on vain muutettu. 2) Kirjoita mikä luku nuoliluvuista muodostuu, kun ne lasketaan yhteen. Tarkista asettamalla nuoliluvut päällekkäin. 3) Kumpi luvuista on suurempi? Kirjoita vertailumerkki < tai >.

5 4) Lukujen vertailua (ope harjoitteli taustakuvien käyttöä) Selkärankaiset eläimet - oppitunnin alustus (2.lk) Lehtiöiden sivuille yhdistettiin keskeiset asiat, tukena kuvia sekä videopätkiä (National Geographic ja opettaja.tv). Asian yhteisen käsittelyn jälkeen luettiin oppikirjasta vastaava teksti sekä tehtiin työkirjan tehtäviä. Kuva lehtiön yhdestä sivusta. nettilinkkipainike videoon

6 SUMMA SUMMARUM ÄLYTAULUKOKEMUKSISTA Oppilaiden näkulmasta: Jee, me tehdään älytaululla! Osallistuminen taulutehtäviin : monta vuoroa, pääsee liikkumaan omalta paikaltaan Yhdessä toimiminen (mm. pelit) Onnistumisen ja oppimisen ilo! Opettajan näkökulmasta: Monikanavainen työskentely: visuaalisuus, tekeminen, kuunteleminen Yksi uusi ulottuvuus/työskentelytapa opettamiseen vanhojen lisäksi Vuorovaikutuksellisuus Runsaudenpula materiaalin valinnassa (valmiit sähköiset materiaalit, netin tarjonta ja Promethean Planet, jossa toisten tekemiä lehtiöitä ladattavissa) Hurahtaminen materiaalin työstämiseen: helppokäyttöinen ActivInspire - ohjelma

"Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä" - hanke. Kokemuksia ipadeistä ja BYODista

Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä - hanke. Kokemuksia ipadeistä ja BYODista "Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä" - hanke Kokemuksia ipadeistä ja BYODista 1 Johdanto Täbi, pädi ja äläri - teknologinen kehitys nuorten elämässä ja yhteiskunnassa ajaa eteenpäin koko

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki

SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki Sisällys Aronet palvelee... 3 Koulutustarjonta... 4 Sosiaalinen media... 6 SMART Partnerit...

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Seuraavat toimintavinkit on koottu ajatellen luokkatyöskentelyä, mutta niitä voi soveltaa myös kotikäyttöön.

Seuraavat toimintavinkit on koottu ajatellen luokkatyöskentelyä, mutta niitä voi soveltaa myös kotikäyttöön. VINKKEJÄ AIKAKÄSITTEEN JA KELLONAIKOJEN OPETTELUUN Seuraavat toimintavinkit on koottu ajatellen luokkatyöskentelyä, mutta niitä voi soveltaa myös kotikäyttöön. 1. Kaksi eri näkökulmaa Puhuttaessa ajasta,

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU lukualue 0-5

YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU lukualue 0-5 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU lukualue 0-5 Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0-5 ThinkMath 2014 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU, lukualue 0 5 Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0 5 -osio sisältää 15 opetustuokiota

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa LUMAT 1(4), 2013 Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa Kirsi-Maria Vakkilainen Kemian lehtori, Olarin koulu ja lukio Päivi Forsström Kemian lehtori, Olarin koulu

Lisätiedot

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa Ideoita siitä, mitä voin tehdä sovittaakseni opetukseni ja oppimateriaalin luki/oppimisvaikeuksisille oppijoille ja samalla kaikille oppilailleni Sisältö: 1. Pitäisikö muokata opetusta ja oppimateriaalia

Lisätiedot

Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto?

Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto? Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto? Laura Viljamaa Lopputyö Tammikuu 2015 Erilliset erityisopettajaopinnot, ELO Erityispedagogiikka, OKL Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Eläinkokeisiin liittyy voimakkaita eettisiä kysymyksiä ja kauhukuvia. Aiheesta puhuminen etenkin

Eläinkokeisiin liittyy voimakkaita eettisiä kysymyksiä ja kauhukuvia. Aiheesta puhuminen etenkin OPETTAJALLE Eläinkokeisiin liittyy voimakkaita eettisiä kysymyksiä ja kauhukuvia. Aiheesta puhuminen etenkin peruskoulussa saattaa tuntua niin vaikealta haasteelta, että sen mieluiten sivuuttaisi. Lapset

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

ISSN-L 0782-6648 ISSN 0782-6648 (Painettu) ISSN 1798-9744 (verkkojulkaisu) edimensio on MAOLin sähköinen lehti. Julkaisija: Matemaattisten aineiden

ISSN-L 0782-6648 ISSN 0782-6648 (Painettu) ISSN 1798-9744 (verkkojulkaisu) edimensio on MAOLin sähköinen lehti. Julkaisija: Matemaattisten aineiden ISSN-L 0782-6648 ISSN 0782-6648 (Painettu) ISSN 1798-9744 (verkkojulkaisu) edimensio on MAOLin sähköinen lehti. Julkaisija: Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry. Saatavissa: http://www.maol.fi/julkaisut/edimensio/

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Jari-Pekka Kivistö Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA Turun yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Turku Kasvatustiede Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2011 Mäki Katriina

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

SUPISUOMEA UUTTA S2-OPETUKSEEN

SUPISUOMEA UUTTA S2-OPETUKSEEN Kieliopin päättää laaja bibliografia, johon on koottu runsaasti suomen kieltä ja kulttuuria koskevaa materiaalia. Mukana on käsikirjoja, sanakirjoja, keskustelun ja puhekielen oppikirjoja, kielioppeja

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

4.5.3. Tunnista kuviot... 44 4.5.4. Tunnista muodot (helpompi)... 44 4.5.5. Tunnista muodot (vaikeampi)... 44

4.5.3. Tunnista kuviot... 44 4.5.4. Tunnista muodot (helpompi)... 44 4.5.5. Tunnista muodot (vaikeampi)... 44 1. Johdanto... 12 2. Ohjelman yleisrakenne... 12 2.1. Alkuvalikot... 12 2.2. Päävalikko... 14 2.3. Harjoitusvalikot... 15 2.4. Koevalikot... 16 2.5. Pähkinät... 16 2.6. Harjoitukset... 17 3. Luokka 1 syksy...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA 1. PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. HENKILÖKUNNAN ARVOTAUSTA 3. VARHAISKASVAT UKSEN T OTEUTTAMINEN. LAPSEN T APA TOIMIA JA OPPIA 3.1 Oppiminen 3.2 Leikkiminen

Lisätiedot

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHAN- MUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHAN- MUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA KOMMENTOITU LUETTELO MAAHAN- MUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA PÄIVI JOKINEN, PIRJO IMMONEN-OIKKONEN JA LEENA NISSILÄ (TOIM.) 2011 SISÄLLYS Luettelon käyttäjälle...3 Oppi- ja

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opettajille (huhtikuu 2008) Teemu Valtonen ja

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot