Akuutti lihasheikkous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akuutti lihasheikkous"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Johanna Palmio LT, neurologian erikoislääkäri, kliininen opettaja TAYS, neurologian klinikka ja Tampereen yliopisto Satu Sandell LL, neurologian ja kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri Seinäjoen keskussairaala, neurologian poliklinikka Akuutti lihasheikkous Äkillinen lihasheikkous vaatii nopeaa arviointia. Lihasheikkouden syyn selvittämisessä potilaan huolellinen kliininen tutkiminen on tärkeintä. Ylemmän ja alemman motoneuronin vaurion erottaminen vie diagnostiikkaa oikeaan suuntaan. Myasteenisen kriisin ja etenevän polyradikuliitin viiveetön diagnosointi ja hoidon aloitus voivat pelastaa potilaan hengen. Selkäytimen puristusoireiden syyn nopea selvittäminen voi vaikuttaa merkittävästi potilaan toipumisennusteeseen. Vertaisarvioitu VV Äkillinen lihasheikkous on dramaattinen oire, joka vaatii nopeaa arviointia ja tavallisesti jatkotutkimuksia, mutta se voi liittyä myös moniin sairauksiin lievänä yleisoireena. Tässä esityksessä keskitymme ensisijaisesti neuromuskulaarijärjestelmän häiriöistä johtuviin sairauksiin. Olemme jättäneet pois akuutit sisätaudit, infektiot ja endokrinologiset häiriöt, samoin kuin yksittäisen hermon tai lihasryhmän heikkoutta aiheuttavat tilanteet, kuten peroneuspareesin. Akuutilla lihasheikkoudella tarkoitamme tässä tuntien tai enintään vuorokausien aikana kehittynyttä oireistoa. Hitaasti kehittyviä tiloja on tarkasteltu kattavasti kahdessa tuoreessa artikkelissa (1,2). Lihasheikkousoireista kärsivälle potilaalle tulee tehdä riittävän laaja yleistutkimus ja sen jälkeen tarkentava neurologinen tutkimus, jolloin tasodiagnostiikan arvio tarkentuu. Huolellisen anamneesin ja statustutkimuksen merkitystä ei tässä tilanteessa voi korostaa liikaa. Näiden perusteella lihasheikkouden syyt voidaan pääpiirteissään erottaa toisistaan. Tavallinen, ja jatkohoidon kannalta usein katastrofaalinen, virhe on ylemmän motoneuronin eli aivojen tai selkäytimen vaurion merkkien huomiotta jättäminen (taulukko 1). Selkäydinvamma tai muu keskushermostovaurio Selkäytimen vaurioituessa ylempi motoneuroni vaurioituu. Vauriotason alapuolella on lihasheikkous- tai halvausoireita ja tuntohäiriöitä. Lisäksi voi kehittyä rakko- ja suolipareesi. Hyvin nopeasti, tuntien kuluessa, kehittyvä selkäydinvaurio voi liittyä akuuttiin vammaan tai selkäytimen verenkiertohäiriöön. Tällöin ylemmän motoneuronin vaurion kuva ei ole ehtinyt kehittyä, vaan todetaan spinaalisokki: vauriokohdan alapuolinen velttohalvaus, arefleksia, virtsaumpi ja täydellinen tuntopuutos. Päivien aikana kehittyvän selkäydinvaurion taustalla voi olla degeneratiivisten muutosten aiheuttama selkäytimen kompressio, selkäydintä puristava kasvain, selkäytimen tulehdus eli myeliitti tai selkäytimen vaskulaariset muutokset. Hitaammin kehittyvien selkäydinmuutosten takana voi olla esim. sädehoidon jälkitila, syringomyelia tai B 12 -vitamiinin puutos. Tuntien tai päivien aikana kehittynyt lihasheikkous, johon liittyy ylemmän motoneuronin vaurion löydöksiä, vaatii aina päivystystutkimuksia. Jos selkäytimen puristuminen on aiheuttanut täydellisen paraplegian, on sen korjaamiseen aikaa noin vuorokausi, muuten halvaus jää pysyväksi (3). Myös aivoston vaurio mistä syystä tahansa aiheuttaa ylemmän motoneuronin vaurion. Aivopuoliskotason infarkti, aivoverenvuoto tai subduraalihematooma aiheuttavat hemipareesioireiston, jossa oireet voivat olla ylä- tai alaraajapainotteiset vaurion paikasta riippuen. Aivopuoliskotason vaurioihin liittyy usein muitakin ei-motorisia oireita, esim. afasiaa, apraksiaa tai neglect-oireita. Salakavala falxmeningeooman aiheuttama parapareesi voi aiheuttaa hitaasti eteneviä, molemminpuolisia motorisia oireita. Aivorungon alueen vaurio voi myös aiheuttaa molemminpuolisia oireita, joihin liittyy usein dysartriaa, dysfagiaa tai silmänliikkeiden häiriöitä (4). Pikkuaivojen vauriosta johtuva toistai molemminpuolinen lihasten koordinaatiohäiriö saattaa muistuttaa lihasheikkoutta. Basilaarivaltimon tukoksessa molemminpuoliset sensomotoriset puutosoireet etenevät jopa neliraajahalvaukseksi, ja oireisiin liittyy usein dysartriaa ja internukleaarinen oftamoplegia. Aivoston vauriosta johtuvat lihasheikkousoireet 397

2 katsaus Taulukko 1. Ylemmän ja alemman motoneuronin vaurioon viittaavat statusmuutokset. Vaurio Lihasvoima Lihasjänteys Jänneheijasteet Babinskin merkki Faski kulaatiot Lihasatorfiat Hyperakuutti ylemmän motoneuronin vaurio Ylemmän motoneuronin vaurio Alemman motoneuronin vaurio Heikentynyt Veltto Normaalit + tai Heikentynyt Spastinen Vilkastuneet, klooniset Heikentynyt Heikentynyt Heikentyneet, puuttuvat + Voi olla + (inaktiivisuudesta johtuen) + + (kroonisessa) kehittyvät joskus salamannopeasti, joskus tuntien kuluessa (4). Cauda equina -oireyhtymä Lanneselän degeneratiiviset ja hermojen pinnetilat kehittyvät tyypillisesti asteittain, mutta harvinainen, akuutti cauda equina -oireyhtymä vaatii päivystysluonteista leikkausarviota. Leikkaus on tehtävä, jos potilaalle kehittyy akuutti alaraajan halvausoireisto, ratsupaikka-anestesia, virtsaumpi ja ulosteen pidätyskyvyn heikkous. Tuseeraus on hyvä muistaa, sillä heikentynyt anaalisfinkterin tonus voidaan todeta noin 70 %:lla cauda equina -potilaista (5). Guillain-Barré ja muut polyradikuliitit Polyradikuliiteiksi nimitetyt nopeasti etenevät ääreishermoston sairaudet ovat akuutteja, immuunivälitteisiä polyneuropatioita, joissa joko hermoa ympäröivä myeliinikerros tai hermon sisällä sijaitsevat aksonit vaurioituvat. Ensimmäisen polyradikuliitin kuvasi todennäköisesti ranskalainen lääkäri Landry de Thezillat jo vuonna 1859, mutta ensimmäisen useampia potilaita sisältäneen artikkelin julkaisivat Guillain ja Barré vuonna Polyradikuliitin tyypillinen oire on ääreisosista alkava, proksimaalisuuntaan nopeasti leviävä lihasheikkous. Sensoristen oireiden määrä vaihtelee äärimmäisen kivuliaasta ihotuntohäiriöstä vähäiseen puutumiseen. Alaraajoista alkava subakuutti lihasheikkous, jossa jännerefleksit puuttuvat, vaatii ensisijaisesti päivystyksellisiä sairaalatutkimuksia. Lihasheikkous voi edetä nopeasti ja vaatia jopa respiraattorihoitoa, vaikkakin vain pieni osa taudinkuvista etenee näin dramaattisella vauhdilla. Tavallisempi taudinkuva on päivien tai muutaman viikon aikana etenevä alaraaja-alkuinen lihasheikkous, jonka yhteydessä esiintyy sensorisia oireita ja joka korjautuu niin ikään itsestään viikkojen ja joskus kuukausien kuluessa. Polyradikuliitin ennuste on lähtökohtaisesti hyvä, mutta vaikeaasteiseen aksonaaliseen taudinkuvaan voi liittyä hidas ja epätäydellinenkin toipuminen. Osa polyradikuliittina alkaneista taudinkuvista uusiutuu myöhemmin ja diagnoosiksi tarkentuu krooninen tulehduksellinen demyelinoiva polyneuropatia (CIDP) tai multifokaalinen motorinen neuropatia (MMN). Ne ovat pitkäaikaisia, immuunivälitteisiä relapsoivia polyneuropatioita, jotka vaativat useimmiten pitkäaikaista immunologista hoitoa (6). Polyradikuliitin ja muiden immunologisten polyneuropatioiden diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan, likvorin suurentuneeseen proteiinipitoisuuteen, mahdollisten gangliosidivastaaineiden osoittamiseen ja tyypilliseen ENMGlöydökseen, joka kehittyy täyteen mittaansa vasta 2 3 viikon kuluessa sairauden alusta. Toisaalta ENMG-tutkimuksella voidaan sulkea pois merkittävä määrä muita syitä oireiden taustalta jo akuuttivaiheessa. Monet bakteeritoksiinit voivat laukaista polyradikuliittiin johtavan immunologisen tapahtumaketjun. Tavallisimmin polyradikuliitti liitetään Campylobacter jejuni- ja Hemofilus influenzae -infektioihin. Niin ikään yksittäistapauksina on kuvattu ympäristömyrkkyihin, lääkeaineisiin ja rokotuksiin liittyviä immunologisia reaktioita, jotka ovat johtaneet polyradikuliitin tyyppiseen taudinkuvaan. (7) Ei-immunologiset polyneuropatiat etenevät yleensä hitaasti, eivätkä aiheuta akuutteja motorisia oireita. Väestötasolla tavallisimmat polyneuropatiat ovat diabeettinen ja ureeminen polyneuropatia, jotka ovat tyypillisesti sensomotorisia, aksonaalisia ja alaraajavoittoisia. Diabeet 398

3 tieteessä Kirjallisuutta 1 Korpela M, Pettersson T, Strandberg T, Löfberg M, Kiuru-Enari S. Vanhusten lihasongelmat. Suom Lääkäril 2011;66: Palmio J. Heikkenevät alaraajavoimat taustalla neurologinen syy? Suom Lääkäril 2011;66: Schmalstieg WF, Weinshenker BG. Approach to acute or subacute myelopathy. Neurology 2010;75:S2 S8. 4 Sairanen T, Rantanen K, Lindsberg PJ. TIA:n diagnostiikka ja nykyhoito. Duodecim 2010;126: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Alaselkäsairaudet. Käypä hoito -suositus, Elovaara I, Pirttilä T, Färkkilä M, Hietaharju A, toim. Kliininen neuroimmunologia. Helsinki: Yliopistopaino Ueda M, Kusunoki S. Autoimmune neuropathies: diagnosis, treatment, and recent topics. Brain Nerve 2011;63: Morimoto J, Suzuki Y, Tada A, Akui M, Ozawa Y, Maruyama T. Time-course changes in nerve conduction velocity (NCV) in type 2 diabetes. J Diabetes Complications 2012;26: Wilbourn AJ. Plexopathies. Neurol Clin 2007;25: Roivainen M, Hovi T. Akuutti polio on mahdollinen myös Suomessa. Suom Lääkäril 2010;65: Partanen J, Cheour M, Salmi T, toim. Kliininen neurofysiologia. Helsinki: Duodecim Lange WR. Puffer fish poisoning. Am Fam Physician 1990;42: Warren JD, Blumbergs PC, Thompson PD. Rhabdomyolysis: a review. Muscle Nerve 2002;25: Bagley WH, Yang H, Shah KH. Rhabdomyolysis. Intern Emerg Med 2007;2: Berardo A, DiMauro S, Hirano M. A diagnostic algorithm for metabolic myopathies. Curr Neurol Neurosci Rep 2010;10: Hermans G, De Jonghe B, Bruyninckx F, Van den Berghe G. Clinical review: Critical illness polyneuropathy and myopathy. Crit Care 2008;12: Latronico N, Bolton CF. Critical illness polyneuropathy and myopathy: a major cause of muscle weakness and paralysis. Lancet Neurol 2011;10: Pirilä R, Lehmus S, Somer H, Baumann P. Hyperkaleeminen jaksoittainen paralyysi. Duodecim 2002;118: Raja Rayan DL, Hanna MG. Skeletal muscle channelopathies: nondystrophic myotonias and periodic paralysis. Curr Opin Neurol 2010;23: sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Johanna Palmio, Satu Sandell: Ei sidonnaisuuksia. tisessa polyneuropatiassa sensoriset oireet edeltävät aina motorisia oireita. Vaikea ja kivulias diabeettinen polyneuropatia voi kehittyä myös täysin ilman motoristen säikeiden vauriota, kun ohuet myelinoitumattomat kipua johtavat säikeet vaurioituvat (8). Neuriitit Hartia- tai lannehermopunoksen neuriitit ovat tulehdusperäisiä kivuliaita tiloja, joissa motorinen heikkous tulee usein esiin vasta kovimman kivun väistyttyä muutaman päivän tai 1 2 viikon kuluttua kipuoireen alusta. Varsinkin hartiahermopunosneuriittiin liittyvä kipu voi olla äärimmäisen kovaa. Lanne-ristipunoksen vauriot ovat harvinaisia ja niissä yli puolessa tapauksista syynä on lantion alueen kasvain (9). Niin hartiapunoksen kuin lanne-ristipunoksenkin neuriiteissa vaurio voi sijaita eri osissa hermopunosta tai se voi olla multifokaalinen, ja näin eri hermosegmenttien vaurioituessa kliininen löydös voi hieman vaihdella. Lannehermopunosvaurioita esiintyy yleisimmin diabetespotilailla, mistä juontaa juurensa aiemmin käytetty nimi diabeettinen amyotrofia. Yksittäisten hermojen akuutit idiopaattiset neuropatiat käyttäytyvät oirekuvansa perusteella kuten hermopunosneuriitit: voimakasta kipua seuraa lihasheikkous. Periaatteessa akuutti neuriitti voi kohdistua mihin tahansa ääreishermoon, mutta niillä on kuitenkin tiettyjä tyypillisiä kohteita (n. suprascapularis, n. thoracicus longus, n. interosseus anterior). Polio Poliovirusinfektioon voi liittyä nopeasti etenevä lihasheikkous. Virus vaurioittaa selkäytimen etusarven soluja ja aiheuttaa alemman motoneuronin vaurion, johon ei liity mitään tuntopuutosoireita. Vaikka polioepidemioita ei Suomessa ole vuosiin esiintynyt, on poliotartunta ainakin periaatteessa mahdollinen, koska jätevesissä on jälleen todettu polioviruskantoja (10). Myastenia gravis Myastenia gravis on melko harvinainen hermolihasliitoksen toimintahäiriö, jossa oireena on poikkijuovaisen lihaksen vaihteleva-asteinen heikkous. Myastenia gravis on autoimmuunisairaus, jossa tavallisimmin kehittyy vasta-aineita hermo-lihasliitoksen asetyylikoliinireseptoria kohtaan. Hermo-lihasliitoksessa on myös muunlaisia reseptoreja, ja ylipäänsä hermon sähköisen impulssin muuntumiseen kemialliseksi lihasta stimuloivaksi impulssiksi liittyy monenlaisia mekanismeja. Hermo-lihasliitoksen toimintahäiriö voi olla pre- tai postsynaptinen; näistä erilaisista mekanismeista johtuvista sairauksista myastenia gravis on yleisin. Suomessa diagnosoidaan noin 50 uutta tapausta vuosittain. Eaton-Lambertin myasteeninen oireyhtymä on presynaptinen, harvinainen hermo-lihasliitoksen toimintahäiriö, joka ei aiheuta fluktuoivaa tai okulaarista oireistoa vaan tyypillisemmin pysyvän proksimaalispainotteisen lihasheikkouden. Eaton-Lambertin myasteeninen oireyhtymä voi olla autoimmuunipohjainen tai paraneoplastinen, jolloin tavallisin taustalla oleva pahanlaatuinen sairaus on pienisoluinen keuhkokarsinooma. Myastenia graviskaan ei varsinaisesti ala äkillisesti, vaan hermo-lihasliitoksen asetyylikoliinireseptorien vasta-aineiden määrä lisääntyy vähitellen. Vasta kun suuri määrä hermo-lihasliitoksia salpautuu, tulevat raajojen lihasheikkousoireet esiin, mutta esim. silmän liikuttajalihasten lamaantumiseen riittää pienempikin määrä heikentyneitä lihassoluja. Lihasheikkousoireet alkavat kuitenkin usein äkillisenä ja etenevät nopeahkosti. Myastenia graviksen tyypillinen ensioire on silmien fluktuoivat kaksoiskuvat ja/ tai riippuluomet. Subjektiivisesti potilas ei yleensä liitä tätä lihasheikkouteen, ja oire tulee usein esiin vasta erikseen kysyttäessä. Myastenia graviksen okulaarinen alku on tavallinen ja osalla potilaista muita kuin silmäoireita ei ilmene jatkossakaan. Useimmiten sairaus kuitenkin yleistyy myöhemmin. Varsin suurella osalla okulaarista myasteniaa sairastavista nähdään hermo-lihasliitoksen toimintahäiriön merkkejä raajalihastenkin kliinisneurofysiologisissa tutkimuksissa, mutta subjektiivisesti potilaat pysyvät oireettomina pitkään, joskus loppuelämänsä ajan. Diagnoosi perustuu asetyylikoliinireseptorivasta-aineiden osoittamiseen verestä ja kliinisneurofysiologisiin tutkimuksiin. Näitä ovat ENMG täydennettynä toistostimulaatiomittauksilla ja tarvittaessa yksisäie-emg:llä (11). Aiemmin käytetyn Tensilon-testin diagnostinen arvo on nykyään vähäinen. Diagnoosivaiheessa tehdään myös rintakehän TT- tai magneettikuvaus mahdollisen tyymushyperplasian tai tymooman 399

4 katsaus Selkäytimen puristumisen aiheuttaman paraplegian korjaamiseen on aikaa noin vuorokausi, muuten halvaus jää pysyväksi. toteamiseksi. Kateenkorvan poistoa suositellaan kaikille alle 60-vuotiaille yleistynyttä tautia sairastaville ja iästä riippumatta kaikille tymoomapotilaille. Myastenia graviksen lääkehoidon kulmakivi ovat kolinergiset lääkkeet, kaliumkorvaushoito ja immunosuppressiiviset lääkehoidot. Sairauteen voi liittyä akuutteja pahenemisvaiheita kuten muihinkin autoimmuunisairauksiin. Pahenemisvaiheeseen voi liittyä akuutti ns. myasteeninen kriisi, joka on pahimmillaan hengenvaarallinen, kiireellistä hoitoa vaativa tila. Pahenemisvaiheiden hoidossa voidaan käyttää plasmafereesiä, laskimonsisäistä immuniglobuliinihoitoa tai jättiannoskortisonihoitoa (6). Toksiinit Monet bakteeritoksiinit ja myös ympäristötoksiinit voivat vaikuttaa neuromuskulaarijärjestelmän toimintaan aiheuttaen nopeasti kehittyvän ja usein etenevän lihasheikkousoireiston. Toksiinit voivat aiheuttaa ääreishermojen toimintahäiriön joko immunologisella mekanismilla (difterotoksiini, kasvitoksiinit, punkkitoksiini, lyijy), suoran toksisen vaikutuksen aiheuttamana (jotkut käärmemyrkkytoksiinit) tai useilla eri mekanismeilla (organofosfaatit). Tavallisimpia, mutta onneksi silti varsin harvinaisia ovat toksiinien vaikutukset hermolihasliitokseen (useimmat käärmemyrkkytoksiinit, botuliini). Botuliinimyrkytyksiä on esiintynyt Suomessa harvakseltaan, yleensä kotitekoisten liha- ja kalasäilykkeiden nauttimisen seurauksena, mutta hiljattain myös ulkomaisen oliivisäilykkeen aiheuttamana. Takavuosien tarhakettukuolemat botuliinitoksiinia sisältäneen rehun syömisen seurauksena herättivät Pohjanmaalla huolta turkistarhaajien keskuudessa. Yhtään aerosolivälitteistä tartuntaa ihmiseen ei kuitenkaan todettu, vaikka tämäkin mekanismi on periaatteessa mahdollinen. Nopeasti etenevä botuliinimyrkytys voi olla kohtalokas. Ensisijaisesti botuliinimyrkytyksen hoito on oireenmukaista, ja respiraattorihoitoa tarvitaan usein. Botuliinialatyypeille A, B ja E on myös olemassa spesifinen vasta-aine. Kehittyneissä maissa todennäköisesti yleisin kuolemaan johtava toksiinin aiheuttama neuromuskulaarijärjestelmän häiriö on kuitenkin tetrodotoksiinimyrkytys. Japanissa tähän ravintolassa nautitun pallokalan myrkkyyn kuolee vuosittain keskimäärin kolme henkilöä (12). Rabdomyolyysi Rabdomyolyysi on akuutista massiivisesta lihassoluvauriosta johtuva tila, jossa lihaskudoksen hajoamistuotteita, erityisesti myoglobiinia, erittyy virtsaan. Tähän voi liittyä merkittävä munuaisvaurion riski, minkä estäminen onkin hoidon ensisijainen tavoite. Lihasvaurion suuruutta kuvaava kreatiinikinaasiarvo (CK) voi nousta rabdomyolyysissä kymmeniin tuhansiin. On vaikeaa määritellä, minkälaisten kreatiinikinaasiarvojen kohdalla tulisi puhua rabdomyolyysistä. Jo kreatiinikinaasin arvo voi aiheuttaa virtsan näkyvän tummenemisen, kun pigmenttipitoinen myoglobiini lisääntyy. Munuaiskomplikaatioiden riski liittyy kuitenkin selvästi suurempiin kreatiinikinaasiarvoihin. Tasolla munuaiskomplikaatioiden riski on jo huomattava. Rabdomyolyysi voi liittyä suurienergiaisiin lihasvammoihin ja kovaan fyysiseen rasitukseen erityisesti huonosti nesteytettynä sekä alkoholin, huumeiden tai lääkkeidenkin käyttöön. Tavallisin syy lienee makuupainauman aiheuttama lihasvaurio intoksikaatiotilassa. Lääkkeistä tavallisimmin rabdomyolyysitaipumukseen yhdistetään statiinit, mutta monien muidenkin lääkkeiden on kuvattu aiheuttaneen yksittäisiä rabdomyolyysitapauksia. Lihasaitio-oireyhtymän aiheuttamaa rabdomyolyysia ei myöskään pidä unohtaa. Lontoon pommitusten aikana 1940 rabdomyolyysi yhdistettiin pehmytkudosvammoihin, myoglobiinin erittymiseen virtsaan ja suurentuneeseen kreatiinikinaasipitoisuuteen. Rabdomyolyysissä lihasvaurion käynnistää sarkolemma-solukalvon toiminnan häiriintyminen joko kemiallisesta tai mekaanisesta syystä. Solukalvon vaurioituminen johtaa intrasellulaarisen kalsiumpitoisuuden nousuun. Suuri kalsiumpitoisuus on solulle toksista ja johtaa solun energia-aineenvaihdunnan häiriintymiseen. Se aktivoi myös kalsiumriippuvaisia proteaaseja ja fosfolipaaseja, jotka tuhoavat lihaksen myofibrillirakennetta, solun tukirankaa ja lihaskalvoproteiineja. Tämän seurauksena lysosomit pyrkivät poistamaan lihassolun jäänteet (13). Kliinisinä oireina rabdomyolyysi näyttäytyy lihaskipuna ja -arkuutena, proksimaalispainotteisena heikkoutena ja lihasten turpoamisena. Virtsan tummuminen liittyy rabdomyolyysiin aina ja kuumekin usein. Osa rabdomyolyysin oireista voi olla lieviä. Lapsilla rabdomyolyysi on harvinainen, mutta voi liittyä infektioihin tai 400

5 tieteessä maligniin hypertermiaan (kuten harvinaisissa tapauksissa aikuisillakin). Yksittäinen, hoidettu rabdomyolyysi, jonka etiologia on tiedossa tai todennäköinen, ei edellytä jatkotutkimuksia. Kuitenkin, jos rabdomyolyysi toistuu ilman selvää syytä tai esim. poikkeuksellisen vähäisen fyysisen rasituksen seurauksena, ovat jatkotutkimukset paikallaan. Toistuvien rabdomyolyysiepisodien taustalla voi olla esim. metabolinen lihassairaus tai mitokondriaalinen lihassairaus (14). Metaboliset myopatiat Lihaksen synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt ovat harvinaisia, mutta voivat olla akuutin, tyypillisesti rasitukseen liittyvän, lihasheikkouden aiheuttajia. Kyse on lihaksen energiametabolian biokemiallisesta häiriöstä, joka aiheuttaa ATPaasin vähenemisen. Rasituksen alussa glukoosi on lihaksen tärkein energian lähde, pitempään kestäneessä rasituksessa (20 30 min jälkeen) myös rasvahapot, ja ne ovat pääasiallinen energianlähde tunnin rasituksen jälkeen. Metaboliset lihastaudit voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen: glykolyysin/glykogenolyysin häiriöihin (oireet lyhyestä rasituksesta), lipidiaineenvaihdunnan häiriöihin (oireet pitkästä rasituksesta) ja mitokondrion hengitysketjun häiriöihin (oireet epätavallisesta rasituksesta). Oireena on useimmiten ohimenevät rasitusoireet: lihasheikkous, lihaskipu ja krampit. Pahimmillaan voi esiintyä rabdomyolyysiepisodeja, jotka ovatkin aina viite metabolisesta taudista, ellei kyse ole mekaanisesta tai toksisesta vauriosta. Ongelmalliseksi metabolisten lihastautien diagnosoinnin tekee se, että tavanomaisten lihastutkimusten tulokset ovat usein normaalit. Lihasbiopsian glykogeeni- ja lipidivärjäykset paljastavat vain hyvin vaikeat metaboliset häiriöt, mutta eivät varmuudella lievempiä. Toisaalta huono rasituksen sieto ja siihen liittyvät lihasoireet ovat tavallisia ja epäspesifisiä oireita, jotka voivat liittyä moniin lihaksen sinänsä fysiologisiin ominaisuuksiinkin. Metabolisen myopatian mahdollisuus kannattaa ottaa huomioon, jos lihasväsyvyysoireet aiheuttavat työkyvyttömyyttä tai rajoittavat huomattavasti liikkumista tai jos usealla henkilöllä suvussa esiintyy samanlaisia oireita (15). Kriittisesti sairaan myopatia Kriittisesti sairaan myopatia (critical illness myopathy, acute quadriplegic myopathy, myosin loss myopathy) on nopeasti etenevä, potentiaalisesti hengenvaarallinen ja usein jopa respiraattorihoitoon johtava lihaskatosairaus, jossa lihaksen myosiini hajoaa. Lihasheikkous alkaa proksimaalisesti ja etenee distaalisuuntaan muutamassa päivässä. Tyypillinen potilas on noin 60-vuotias tehohoidossa pitkään ollut henkilö, joka on saanut suuria kortisoniannoksia. Myosiinikadon tarkkaa mekanismia ei tunneta, mutta sen ajatellaan ainakin osittain välittyvän kalpaiinireitin kautta. Kortisonin tarkkaa vaikutusta sairausmekanismiin ei myöskään tunneta, mutta eläinkoemallissa on osoitettu samantyyppinen selektiivinen myosiinin kato eläimen raajassa, kun sille on immobilisaation ja/tai denervaation jälkeen annettu suuri deksametasoniannos. Toipuminen tapahtuu hitaasti ja kestää useita kuukausia. Sairauteen liittyy merkittävä kuolleisuus (30 50 %), suureksi osaksi liitännäissairauksien kautta. Joskus rabdomyolyysi vaikeuttaa alkutilannetta. Useimmiten kreatiinikinaasiarvot ovat kuitenkin matalalla tasolla, ja kahden viikon kuluttua alkutilanteesta ne ovat kaikilla potilailla normaaleja. Kriittisesti sairaan myopatian diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan ja muiden sairauksien, erityisesti polyradikuliitin ja kriittisesti sairaan polyneuropatian poissulkemiseen ENMGtutkimuksella. Sen tulos voi olla alkuvaiheessa normaalikin. Myöhemmin nähdään myopaattisia pienikokoisia yksikköpotentiaaleja. ENMG:ssä hermonjohtonopeudet ja sensoriset vasteet ovat normaaleja. Distaaliset motoriset vasteet ovat pienikokoisia; tätä ei tule pitää aksonaalisen vaurion merkkinä, vaan muistaa kriittisesti sairaan myopatian mahdollisuus (16,17). Jaksoittaiset paralyysit Toistuvat, lyhytkestoiset halvausoireet voivat johtua harvinaisista geneettisistä ionikanavataudeista. Jaksoittaiset paralyysit on luokiteltu perinteisesti oireen aikaisen kaliumpitoisuuden mukaan hypo-, normo- tai hyperkaleemisiin paralyyseihin. Normokaleemista muotoa pidetään kuitenkin hyperkaleemisen jaksoittaisen paralyysin alamuotona, jossa kaliumpitoisuus ei muutu lihasheikkouden aikana (18). Tärkeimmät näitä tiloja aiheuttavat dominantit mutaatiot on kuvattu natriumkanava- tai kalsiumkanavageeneissä, SCN4A ja CACNA1S. Tavalli 401

6 katsaus Taulukko 2. Akuutin lihasheikkouden syitä ja löydöksiä. Syy Sairastuvuus Oireiden kehittymisnopeus Keskeiset löydökset Aivoinfarkti /v Sekunneissa minuuteissa Puolioireet, myös sensoriset oireet Selkäydinvamma /v Sekunneissa tunneissa Ylemmän motoneuronin vaurio, tuntoraja Polyradikuliitti 50/v Vuorokausien aikana Alemman motoneuronin vaurio, etenevä oireisto Myastenia gravis 50/v Viikkojen kuukausien aikana Okulaarinen alku, oireiden vuoro kausivaihtelu Rabdomyolyysi? Tuntien aikana Lihaskipu, tumma virtsa, edeltävä fyysinen rasitus Kriittisesti sairaan myopatia? Vuorokausien aikana Tehohoitopotilas: proksimaalisvoittoinen etenevä lihasheikkous, matala kreatiinikinaasitaso (CK) Metabolinen myopatia 20 30/v Tunneissa Huono rasituksensieto, rabdomyolyysiherkkyys Jaksottaiset paralyysit alle 10/v Minuuteissa, fluktuoiva Toistuvat 1 4 tunnin kestoiset lihasheikkousjaksot rasituksen tai aterian jälkeen sin taudin hypokaleeminen muoto, jossa yöllä tai aikaisin aamulla ilmaantuva lihasheikkous kestää tunneista päiviin. Hyperkaleemisessa jaksoittaisessa paralyysissä heikkousoireet kestävät vähemmän aikaa, tavallisesti 1 4 tuntia. Oireet alkavat lapsuudessa, mutta hypokaleeminen jaksoittainen paralyysi voi alkaa myöhemminkin. Lihasheikkous provosoituu rasituksen jälkeisen lyhyen levon tai hiilihydraattipitoisen aterian jälkeen hypokaleemisessa jaksoittaisessa paralyysissä ja kaliumlisän jälkeen taudin hyperkaleemisessa muodossa. Veltto lihasheikkous voi olla paikallista tai yleistynyttä. Joissakin tapauksissa heikkousoireet voivat kehittyä pysyviksikin (19). Lopuksi Äkillisen lihasheikkouden arvioinnissa on tärkeää erottaa kiireellistä hoitoa vaativat tilanteet vähemmän kiireellisistä. Yleiset sairaudet ja harvinaisten sairauksien mahdollisuus täytyy suhteuttaa kliinisen tilanteeseen (taulukko 2). Ylemmän ja alemman motoneuronin vaurion merkkien erottaminen ohjaa diagnostiikkaa parhaiten oikeaan suuntaan (taulukko 1). Myös toiminnallisten lihasoireiden mahdollisuus kannattaa ottaa huomioon, jos oireistossa on runsaasti epätyypillisiä piirteitä. Jos tilanne vaikuttaa kovin epäselvältä tai herää epäily harvinaisesta sairaudesta, kannattaa konsultoida neurologia. n English summary > in english Acute muscle weakness 402

7 tieteessä english summary Satu Sandell M.D., Specialist in Clinical Neurophysiology Department of Neurology Seinäjoki Central Hospital Johanna Palmio M.D:, Ph.D., Specialist in Neurology Tampere University Hospital Acute muscle weakness Rapid clinical evaluation is needed when a patient presents with acute weakness. Usually this symptom requires further assessment in the emergency room, but weakness can also be associated with systemic illness. General and neurological examination creates a basis for etiological consideration and is critical to determine whether the patient has signs of upper or lower motor neuron lesions. Some neuromuscular diseases cause muscle weakness that can develop quite rapidly. Myasthenic crisis or acute polyradiculitis are conditions which are important to diagnose and treat immediately, and the cause of acute spinal cord compression must also be determined without delay. 402a

ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi

ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi Juha Puustinen osastonylilääkäri LT, neurologian erikoislääkäri, kliinisen lääkehoidon dosentti ALS on yleisin motoneuronitauti Motoneuronitaudit ALS ALS plus oireyhtymät

Lisätiedot

Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011

Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011 Janne Lähdesmäki Neurologian ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri Tyks neurologian klinikka Medbase Oy Lihastautiliitto ry Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011 Polyneuropatiat

Lisätiedot

Kriittisesti sairaalla potilaalla ilmenevä lihasheikkous

Kriittisesti sairaalla potilaalla ilmenevä lihasheikkous Katsaus Tapani Salmi Kriittisesti sairaan potilaan neuropatia ilmenee useimmiten lihasheikkoutena, vaikeutena selvitä tehohoidossa ilman respiraattoria ja raajojen velttohalvauksena. Perussairauden sekä

Lisätiedot

63- v nainen, Menieren tau/, polviartroosi

63- v nainen, Menieren tau/, polviartroosi Mentor 3 Oikean isovarpaan tunnottomuus, joka päkiän, jalkapohjan ja kantapään kautta edennyt proksimaalisuuntaan (6 kk) Vasen jalkaterä alkanut lepsua ja muutaman viikon ajan joutuvansa nostelemaan vasenta

Lisätiedot

Hyperkaleeminen jaksoittainen paralyysi. Riitta Pirilä, Saara Lehmus, Hannu Somer ja Peter Baumann

Hyperkaleeminen jaksoittainen paralyysi. Riitta Pirilä, Saara Lehmus, Hannu Somer ja Peter Baumann Tapausselostus Riitta Pirilä, Saara Lehmus, Hannu Somer ja Peter Baumann Jaksoittaiset paralyysit (hyper-, hypo- ja normokaleeminen) ovat harvinaisia, vallitsevasti periytyviä luurankolihaksiston ionikanavasairauksia.

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

Botulismin diagnostiikka ja hoito. Seppo Kaakkola

Botulismin diagnostiikka ja hoito. Seppo Kaakkola Näin hoidan Seppo Kaakkola Botulismi on hengenvaarallinen ruokamyrkytys, jonka aiheuttaa maaperän Clostridium botulinum -bakteerin tuottama hermomyrkky botuliini eli botulinumtoksiini. Tämä toksiini estää

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Osaa epäillä MS-tautia kliinisen oireiston perusteella Tietää MS-taudin pahenemisvaiheen hoitoperiaatteet Tietää MS-potilaan yleishoidon periaatteet Tietää MS-taudin diagnoosin

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Neurologinen status päivystyksessä ja kentällä. LT, eval Erkki Liimatta 23.5.2014 Ensihoidon koulutuspäivä, OYS

Neurologinen status päivystyksessä ja kentällä. LT, eval Erkki Liimatta 23.5.2014 Ensihoidon koulutuspäivä, OYS Neurologinen status päivystyksessä ja kentällä LT, eval Erkki Liimatta 23.5.2014 Ensihoidon koulutuspäivä, OYS Potilaan kliininen neurologinen arvio Anamneesi Usein neurologiassakin tärkein osa arviota

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Tunnistaa tärkeimmät alkoholin aiheuttamat neurologiset oireet ja sairaudet Hallitsee nikotiiniriippuvuuden hoidon Tunnistaa ja osaa hoitaa alkoholin vieroitusoireet (ml.

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

KIVULIAAN POTILAAN KOKONAISVALTAINEN ARVIOINTI JA TUTKIMINEN PALETTI-HANKE KOULUTUSILTAPÄIVÄ 20.3.14

KIVULIAAN POTILAAN KOKONAISVALTAINEN ARVIOINTI JA TUTKIMINEN PALETTI-HANKE KOULUTUSILTAPÄIVÄ 20.3.14 KIVULIAAN POTILAAN KOKONAISVALTAINEN ARVIOINTI JA TUTKIMINEN PALETTI-HANKE KOULUTUSILTAPÄIVÄ 20.3.14 KIVUN ESIINTYVYYKSIÄ Syövän yhteydessä Kipua ensioireena 11 44 %:lla Kipua loppuvaiheessa 76 90 %:lla

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Rabies. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö PPSHP 161015

Rabies. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö PPSHP 161015 Rabies Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö PPSHP 161015 Aasia Afrikka Etelä- ja Väli- Amerikka Suuren tautiriskin maat Virustauti, jota esiintyy 150 maassa Koirat valtaosin

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Oireet johtuvat aivojen mustan

Lisätiedot

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD Potilaan opas POTILAAN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI FI/CLA/1117/0050 Tärkeää tietoa MAVENCLAD-hoidon aloittaville potilaille Sisällys MAVENCLAD-valmisteen esittely Kuinka MAVENCLAD-hoito

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä. Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto

Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä. Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto Synnytyskomplikaatioiden syitä Hypoteeseja altistumisesta neuropatialle: Vauvan koko ylittää

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Milloin avohoitolääkäri tarvitsee ENMG-tutkimusta?

Milloin avohoitolääkäri tarvitsee ENMG-tutkimusta? Näin tutkin Joel Hasan ja Olli Kutvonen Milloin avohoitolääkäri tarvitsee ENMG-tutkimusta? Elektroneuromyografia eli ENMG on yleis- ja työterveyslääkärin tai avohoidossa toimivan erikoislääkärin työkalu

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Polyneuropatia oireista täsmädiagnoosiin

Polyneuropatia oireista täsmädiagnoosiin katsaus tieteessä Johanna Palmio LT, neurologian dosentti, apulaisylilääkäri, kliininen opettaja TAYS, neurologian poliklinikka Tampereen yliopisto johanna.palmio@uta.fi Mari Auranen LT, neurologian dosentti

Lisätiedot

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA 1/5 ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA KESKEISET TEKIJÄT: o Sepelvaltimon tukos / ahtautuminen (kuva 1,sivulla 5) o Tromboottinen

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY Selkälähete: uusi sähköinen työkalu Jaro Karppinen, professori, OY Selkäpotilaan anamneesi Oire (tai oireet) joka tuo potilaan vastaanotolle Kivun voimakkuus Kivun sijainti Yökipu/leposärky? Mikä pahentaa

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Muistisairauksista Muistisairauksien lääkehoidon periaatteet Muistisairauden hoidon kokonaisuus Lääkkeettömät hoidot Etenevät muistisairaudet ovat

Lisätiedot

Miksi neurologinen status tehdään? Aivohermojen tutkiminen. Oireiston lokalisaatio Tasodiagnostiikka. Oireiston etiologia

Miksi neurologinen status tehdään? Aivohermojen tutkiminen. Oireiston lokalisaatio Tasodiagnostiikka. Oireiston etiologia Miksi neurologinen status tehdään? Aivohermojen tutkiminen HYKS Neurologian klinikka 2012 Oireiston lokalisaatio Tasodiagnostiikka Psyyke Aivokuori Basaaligangliot Aivorunko Pikkuaivot Selkäydin Aivot

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Osaa epäillä MS-tautia kliinisen oireiston perusteella Tietää MS-taudin pahenemisvaiheen hoitoperiaatteet Tietää MS-potilaan yleishoidon periaatteet Tietää MS-taudin diagnoosin

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä?

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Tiedosta hyvinvointia 1 Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 13.3.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vanhuksen sekavuusoireyhtymä Sekavuuden

Lisätiedot

Neuromuskulaarisairauksiin luetaan varsin laaja. Neuromuskulaaritautien diagnostiikka ja hoitoketjut. lääketiede. Katsausartikkeli.

Neuromuskulaarisairauksiin luetaan varsin laaja. Neuromuskulaaritautien diagnostiikka ja hoitoketjut. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Mari Korpela, Mervi Löfberg, Helena Pihko, Tuula Lönnqvist, Anders Paetau, Tapani Salmi, Antti Lamminen, Tuula Kock, Sari Kiuru-Enari Neuromuskulaaritautien diagnostiikka ja hoitoketjut

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

Kuka on näkövammainen?

Kuka on näkövammainen? Näkövammat 1 Sisältö Kuka on näkövammainen? 3 Millaisia näkövammat ovat? 4 Näöntarkkuus 4 Näkökenttä 4 Kontrastien erotuskyky 6 Värinäkö 6 Silmien mukautuminen eri etäisyyksille 6 Silmien sopeutuminen

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

MYASTHENIA GRAVIS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

MYASTHENIA GRAVIS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA MYASTHENIA GRAVIS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Elina Turunen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2011 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Tunnistaa motoristen häiriöiden eri komponentit (jännevenytysheijasteet, lihasheikkous, Babinskin merkki, lihasatrofia, tonus, koordinaatio, ataksia, vapina, pakkoliikkeet)

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TULOSTEN LUOTETTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT Leposyke Alkoholi Maksimisyke Sairaudet Lääkitys Puuttuva syketieto LEPOSYKE VAIKUTTAA PALAUTUMISEN MÄÄRÄÄN Mittausjakso

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

NEUROLOGIA OPPIMISTAVOITTEET 1

NEUROLOGIA OPPIMISTAVOITTEET 1 NEUROLOGIA 31089 OPPIMISTAVOITTEET 1 Lääketieteen lisensiaatti * osaa ottaa neurologisen potilaan anamneesin ja kohdentaa kliinisen neurologisen tutkimuksen tarkoituksenmukaisesti * osaa soveltaa neurologisen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pramipexol Stada 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Pramipexol STADA 0,088 mg tabletti Pramipexol STADA 0,18 mg tabletti Pramipexol STADA

Lisätiedot

Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa?

Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa? Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa? EL Johanna Syvänen, TYKS 22.1.2015 Kouluterveydenhuolto Tavoite

Lisätiedot

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Genomitiedon vaikutus terveydenhuoltoon työpaja 7.11.2014 Sitra, Helsinki Jaakko Ignatius, TYKS Kliininen genetiikka Perimän

Lisätiedot

Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana. Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere

Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana. Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere 17.11.2011 Mistä lihastauti aiheutuu? Suurin osa on perinnöllisiä Osassa perimä altistaa

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta

Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta Maarit Wuorela, LT, oyl Turun kaupungin hyvinvointitoimiala erikoissairaanhoito

Lisätiedot

TUBERKULOOSI. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus

TUBERKULOOSI. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus TUBERKULOOSI On Mycobacterium tuberculosis bakteerin aiheuttama infektio. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus Hoitona käytetään usean lääkkeen

Lisätiedot

Kliininen lääketiede Neurologia. Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA. KYS NEUROKESKUS, Neurologia PL Kuopio

Kliininen lääketiede Neurologia. Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA. KYS NEUROKESKUS, Neurologia PL Kuopio Kliininen lääketiede Neurologia Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA Koulutettavan nimi: Opinto oikeus (pvm): Koulutusohjelman vastuuhenkilö: Osoite: Professori Hilkka Soininen KYS ROKESKUS, Neurologia

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala Likvorin biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien diagnostiikassa Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT Itä Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Selkäydinneste Tilavuus n. 150ml, muodostuu

Lisätiedot

Narkolepsia ja mitä tiedämme sen syistä

Narkolepsia ja mitä tiedämme sen syistä Työterveyslaitos Narkolepsia ja mitä tiedämme sen syistä Christer Hublin Neurologian dosentti ja erikoislääkäri Unilääketieteen erityispätevyys (SLL) Sleep Medicine Specialist (ESRS/NOSMAC) Esityksen sisältö

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02.2011 - Neurologia. Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus

KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02.2011 - Neurologia. Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02. - Neurologia Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus 0 VAATIMUSPERUSTEET Palvelusturvallisuus Kaikki varusmiehet

Lisätiedot

PARESTESIA OIREDIAGNOOSINA NEUROLOGIAN POLIKLINIKALLA

PARESTESIA OIREDIAGNOOSINA NEUROLOGIAN POLIKLINIKALLA PARESTESIA OIREDIAGNOOSINA NEUROLOGIAN POLIKLINIKALLA Korkeaniemi Ilpo Syventävien opintojen tutkielma Neurologian laitos/oulun yliopisto Lokakuu 2013 Ohjaaja: neur.el. Ansakorpi Hanna Parestesiat ovat

Lisätiedot

HIV-potilaiden pitkäaikaisseuranta Miten aivot voivat? 11.2.2015 Biomedicum Terttu Heikinheimo-Connell

HIV-potilaiden pitkäaikaisseuranta Miten aivot voivat? 11.2.2015 Biomedicum Terttu Heikinheimo-Connell HIVpotilaiden pitkäaikaisseuranta Miten aivot voivat? 11.2.2015 Biomedicum Terttu HeikinheimoConnell Sidonnaisuudet HUS neurologian klinikka, HYKS Professio puheenjohtajuus Konferenssimatkat Bayer, Orion,

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

Kehitysvamma autismin liitännäisenä vai päinvastoin? Maria Arvio

Kehitysvamma autismin liitännäisenä vai päinvastoin? Maria Arvio Kehitysvamma autismin liitännäisenä vai päinvastoin? Maria Arvio Mitä yhteistä autismilla (A) ja kehitysvammalla (KV)? Elinikäiset tilat Oireita, ei sairauksia Diagnoosi tehdään sovittujen kriteereiden

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti

Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti Sivu 1 Unihäiriöt Unettomuushäiriöt Unenaikaiset hengityshäiriöt Keskushermostoperäinen

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina 12.10.2017 Jaakko Pitkänen Yleislääketieteen erikoislääkäri Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys Koululääkäri, vt erikoislääkäri,

Lisätiedot

VASKULIITEISTA MISTÄ SAIRAUS JOHTUU? ESIINTYVYYS

VASKULIITEISTA MISTÄ SAIRAUS JOHTUU? ESIINTYVYYS Muut nimet: Churg-Straussin oireyhtymä, Churg-Straussin syndrooma, allerginen granulomatoottinen vaskuliitti, allerginen granulomatoottinen verisuonitulehdus, Churg-Straussin tauti, Morbus Churg-Strauss

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy 1.10.2013 Cd-laboratoriodiagnostiikan pulmat - Kuinka Cd-infektio pitäisi diagnostisoida laboratoriossa?

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Lescol / Lescol Depot. 29.12.2014, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Lescol / Lescol Depot. 29.12.2014, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lescol / Lescol Depot 29.12.2014, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Korkea kolesteroli tarkoittaa kolesterolin

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

NEUROPATIOIDEN ETIOLOGIA KARTOITTAVA RETROSPEKTIIVINEN TUTKIMUS TAYS:N NEUROLOGIAN POLIKLINIKASSA VUOSINA 2006 2010

NEUROPATIOIDEN ETIOLOGIA KARTOITTAVA RETROSPEKTIIVINEN TUTKIMUS TAYS:N NEUROLOGIAN POLIKLINIKASSA VUOSINA 2006 2010 NEUROPATIOIDEN ETIOLOGIA KARTOITTAVA RETROSPEKTIIVINEN TUTKIMUS TAYS:N NEUROLOGIAN POLIKLINIKASSA VUOSINA 2006 2010 LK Sakari Korhonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Suomen Silmähoitajapäivät 26.8.2011 Paasitorni, Helsinki El, LT Anu Vaajanen Mikä tauti on glaukooma? Näköhermon etenevä sairaus, joka aiheuttaa vaurioita näköhermon

Lisätiedot

Kuolintodistusten kieli

Kuolintodistusten kieli Kuolintodistusten kieli Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 132. vuosipäivän symposiumi 15.11.2013 Aleksanterin teatteri Jenni Viinikka Helsingin yliopisto ja tutkijakoulu Langnet Tapahtumatietojen historiaa

Lisätiedot

Kroonisen alavatsakivun urologiset syyt LT Jukka Sairanen, urologian klinikka, Vatsakeskus HYKS

Kroonisen alavatsakivun urologiset syyt LT Jukka Sairanen, urologian klinikka, Vatsakeskus HYKS Kroonisen alavatsakivun urologiset syyt LT Jukka Sairanen, urologian klinikka, Vatsakeskus HYKS GKS KOULUTUSPÄIVÄT Biomedicum, Helsinki 24.- 25.9.2015 Sidonnaisuudet viimeisen 2 vuoden ajalta Luennoitsija

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

Psykoositietoisuustapahtuma

Psykoositietoisuustapahtuma Psykoositietoisuustapahtuma apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen Psykiatria- ja päihdekeskus 19.9.2017 Metso Psykoosit Psykooseilla eli mielisairauksilla tarkoitetaan mielenterveyshäiriöiden ryhmää,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneille: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 MITÄ IPF:N SAIRASTAMINEN TARKOITTAA Idiopaattinen keuhkofibroosi

Lisätiedot

Idiopaattinen keuhkofibroosi tunnistaminen, toteaminen ja hoito

Idiopaattinen keuhkofibroosi tunnistaminen, toteaminen ja hoito Idiopaattinen keuhkofibroosi tunnistaminen, toteaminen ja hoito Charlotte Hyldgaard LT, erikoistuva lääkäri Keuhkosairauksien klinikka, Aarhusin yliopistosairaala Interstitiaalinen keuhkosairaus on yläkäsite,

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

Koska tulee epäillä MS-tautia ja kuinka se diagnosoidaan?

Koska tulee epäillä MS-tautia ja kuinka se diagnosoidaan? tieteessä Hanna Kuusisto LT, neurologian erikoislääkäri, ylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaala, neurologian yksikkö hanna.kuusisto@khshp.fi Koska tulee epäillä MS-tautia ja kuinka se diagnosoidaan? ensioire

Lisätiedot