Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutukset ja kokoukset vuonna Työsuojelun peruskurssi 3pv Työelämän vuorovaikutus ja neuvottelutaidot 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutukset ja kokoukset vuonna 2011. Työsuojelun peruskurssi 3pv Työelämän vuorovaikutus ja neuvottelutaidot 11"

Transkriptio

1 LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa puhtaan ja viihtyisän ympäristöön säilymistä ja kehittymistä alueella. Toimintakertomus 2011 Lohjan seudun ympäristöklusteri on alueen yritysten, kuntien ja yhteisöjen perustama yhteistyö- ja oppimisverkosto, jonka tavoitteena on lisätä jäsentensä ympäristöosaamista ja kehittää ympäristöviestintää sekä jäsenten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 1. Varsinainen toiminta 1.1. Koulutukset ja kokoukset Klusterin koulutukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Koulutuksiin osallistui yhteensä 74 henkilöä. Kaikista koulutuksista kerättiin palautteet. Koulutukset ovat osallistujien mukaan olleet sisällöltään hyödyllisiä sekä kouluttajat osaavia. Koulutuksiin ja kokouksiin osallistui vuoden aikana yhteensä 101 henkilöä. Taulukkoon 1 on koottu koulutukset ja kokouksien sekä niihin osallistuneiden määrät. Lisäksi ympäristöklusterin jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Karkkilassa järjestettäviin ensiapu 1 ja ensiapu 2 kursseihin. Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutukset ja kokoukset vuonna 2011 Koulutus/tapahtuma Osallistujat Työhyvinvointipäivä 11 Ympäristömelupäivä 19 Työsuojelun peruskurssi 3pv 33 (3x11) Työelämän vuorovaikutus ja neuvottelutaidot 11 Yhteensä 74 osallistumista koulutuksiin Kokoukset (10.3.(tr),31.3., (tr), 20.9., ) Kokouksia pidettiin yhteensä viisi kertaa (joista 2 työryhmän (tr) kokousta). Lisäksi kesäkuun työryhmä päätettiin pitää sähköisesti ja koordinaattori kokousasiat toimitti sähköisessä muodossa työryhmän jäsenille Yhteensä 101 osallistumista 27 1

2 Koordinaatio teki kyselyn jäsenille koulutustarpeista marraskuussa Kyselyyn vastasi 7 jäsenyritystä. Kyselyssä erottautui kolme suosituinta: Ensiapu 1, Uusi jätelainmuutos ja jätehuoltoasetus sekä Omien resurssien hallinta, ajankäytön hallinta, stressin hallinta ja kiireen kesyttäminen. Neljänneksi kiinnostavin oli esimiesvalmiudet. Muut kohdat eivät saaneet kannatusta juuri lainkaan. Näitä olivat: muutosjohtaminen osaamisen johtaminen vuorovaikutustaidot työsuojelu tulityökortti trukkikortti Hyvinvointi ja sairaspoissaoloihin vaikuttaminen Energian säästö Jätehuollon järkeistäminen Reklamaatioiden hoitaminen Työlainsäädäntö Ongelmanratkaisutaidot Tuotteistaminen Kyselyssä oli myös avoin kohta jossa toivottiin seuraavia asioita: Ensiapukoulutus I tarve alkuvuonna noin 5 henkilöä Voisi kysellä mistä aiheista pidettäisiin kokouksessa lyhyitä tietoiskuja? Tai saako tietosikujen pitäminen kannatusta? 1-3 ajankohtaista asiaa/kokous - Lohjan ympäristön tilasta? Ilmanlaatu, vesistön pilaantumneet maat -tilanne, luonnonsuojelu, virkistys, mistä muista asioista?. Tavoitteena parantaa klusterilaisten tietoisuutta Lohjan ympäristön tilasta. - mitä tehty konkreetista esimerkein eri yrityksissä ympäristöasioiden parantamisessa. Hyviä konkreettisa esimerkkejä, joista siis tarkempi esitys kokouksessa Tapahtumat ja toiminnan esittely Ympäristöklusteri osallistui Energiansäästöviikolle Koordinaattori ilmoitti klusterin jäsenet Energiansäästöviikon viettoon Motivaan. Klusteri osti infrapunalämpömittareita kaksi kappaletta, jotka ovat edelleen lainattavissa Lohjan kaupungintalolta. Lisäksi klusterin vuonna 2007 hankkimat sähkönkulutusmittarit olivat edelleen lainattavissa Lohjan kaupungintalolta ja pääkirjastosta. Perinteisesti klusteri on tehnyt lehdistötiedotteen energiansäästöviikosta. Tänäkin vuonna pyydettiin yrityksiltä esimerkkejä hyvistä energiansäästökäytännöistä, mutta kiinnostuneita ei ollut, joten uutiseksi klusterin taholta oli mittareiden lainausmahdollisuudet. Yksinään se olisi ollut liian lyhyt tiedotteeksi, joten koordinaattori teki yhteistyötä Lohjan kaupungin edustajan kanssa tiedon eteenpäin saamiseksi Rahoitustahojen etsintä Lohjan seudun ympäristöklusteri oli vuonna 2011 yrityksiltä saadun rahoituksen varassa ilman hankerahoitusta, jota on aiemmin saatu TYKESiltä. Se kuitenkin lakkautettiin eikä rahoitusta voinut hakea sieltä lisää. Koordinaattori selvitti muita mahdollisuuksia hankerahoitukseen. TYKES oli sulautettu Tekesiin ja ensiksi vaikutti siltä, että sieltä on mahdollista saada rahoitusta Lohjan seudun ympäristöklusterin kaltaiseen toimintaan. Tekes kuitenkin linjasi strategiaansa uudelleen ja verkostomaisten Tykes hankkeiden 2

3 ehtoja. Tällöin tuli selväksi, että sieltä ei ole mahdollista hakea rahoitusta verkostolle, mutta klusterin jäsenille annettiin kuitenkin mahdollisuus, jos he haluavat hakea rahoitusta työhyvin voinnin kehittämiseen, koordinaatti auttaa heitä hakemusten tekemisessä. ELY-keskus tarjoaa ammatillista koulutusta järjestäville organisaatioille (kuten Luksia) rahoitusmahdollisuuden koulutushankkeisiin, jossa verkostoituminen on ollut yhtenä toimintana. HY ei voi olla tässä hakijana, mutta koordinaattori on keskustellut yhteistyöstä Luksian kanssa mahdollisesta rahoitushausta. Haku tullee auki maaliskuussa Ympäristöklusterin sisäinen tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostin välityksellä sekä internet-sivujen avulla Internet-sivut Koordinaattori vastasi klusterin internet-sivuston ylläpidosta osoitteessa Sivusto toimii tiedonvälityskanavana jäsenistölle ja klusterin toiminnasta kiinnostuneille tahoille. 2. Organisaatio 2.1. Lohjan seudun ympäristöklusterin kokous ja työryhmä Ympäristöklusterin päättävänä elimenä toimi kokous, joka kokoontui toimintakaudella yhteensä kolme kertaa. Kokouksiin voivat osallistua kaikki klusterin jäsenet. Työryhmä kokoontui 3 kertaa valmistellen ympäristöklusterin toimintaa ja ohjausryhmän kokouksia. Palavereihin osallistuivat ohjausryhmän pj. Ulla-Maija Kovanen (Sappi Finland) vpj. Risto Murto (Lohjan kaupunki), Esko Niemelä (Nordkalk Oy) sekä Aija Kortesmaa (Helsingin yliopisto/palmenia). Taulukkoon yksi on koottu ohjausryhmän ja työryhmän kokoukset osallistujamäärineen Koordinointi Klusterin toiminnan koordinoijana toimi koordinointisopimuksen mukaisesti Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia koordinaattorinaan Aija Kortesmaa sekä sihteerinä Helena Mikkola. Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin osallistui koulutuspäällikkö Anu Väinölä. Yliopisto vastasi myös klusterin rahaliikenteestä Jäsenistö Lohjan klusterin toiminnassa oli vuonna 2011 mukana 14 jäsentä (liite 1). 4. Talous 4.1. Talousraportti Taulukossa 2 on esitetty vuoden 2011 toiminnan talousraportti. 3

4 Taulukko 2. Ympäristöklusterin vuoden 2011 talousraportti. Menot Budjetti 2011 Toteuma 2011 Koordinointi, palkkakustannukset Ulkopuoliset asiantuntijapalkkiot Matkakulut Aineet ja tarvikkeet Toimisto- ja hallintokulut Vuokrat (sis. tila-, laite- ja muut vuokrat) Muut kulut: tarjoilut Investoinnit sekä muut palvelut ja kulut Kustannukset yhteensä ALV läpikulkuerä 4329 Tulot Kunnat (3) Yritykset ja organisaatiot (10) Siirtyi edelliseltä vuodelta Uudet jäsenet (0) 0 Muut tulot (alv palautus tulopuolelle - ei voi korj.) Ulkopuoliset koulutusmaksut Tulot yhteensä ALV 4329 Tulos

5 LIITTEET Liite 1. Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenet vuonna 2011 Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenet vuonna 2011: 1. Cembrit Oy, Mikko Ylikopsa Anna-Kaisa Hiekka 2. Envimetria Oy Tatu Keinänen ja Elisa Rauta 3. Fortum Power and Heat, Lohjan lämpölaitos Irma Uotila 4. Inkoon kunta Patrik Skult 5. Lohjan kaupunki Risto Murto ja Auli Kokkonen 6. Lohjan Puhtaanapito Ky Harri Peltomaa Nina Brännare 7. Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry Jaana Lehtonen Jaana Pönni 8. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy / Novago Yrityskehitys Oy Ei oma sopimus Kaupungin sopimuksen alla! Jorma Korhonen Seppo Kolo 9. Mondi Lohja Oy Mia Laine 10. Nordic Waterproofing Oy (Lemminkäinen Rakennusteollisuus Oy ) Jyrki Järvinen 11. Nordkalk Oyj Abp Esko Niemelä 12. Rosk n Roll Oy Ab Marko Printz 13. Sappi Finland Oy Ulla-Maija Kovanen 14. Siuntion kunta Patrik Skult 5

Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2007.

Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2007. 13.2.2008 / LR LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. 12.2.2009/RA LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä

Lisätiedot

Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2005.

Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2005. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Muistio 1(5) 10.12.2009 LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI. Kokous 4/2009

Muistio 1(5) 10.12.2009 LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI. Kokous 4/2009 Muistio 1(5) 10.12.2009 LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Kokous 4/2009 Aika: to 10.11.2009 klo 14:00-16:10 Paikka: Kisakallion Urheiluopisto, kokoustila Kokouksen jälkeen illallinen Suurkodalla Läsnä: Risto

Lisätiedot

www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Läntinen Uusimaa Lohjan kaupunki ja yritykset yhteistyössä - taustaa

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 MUISTIO 1(7) 23.3.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 Aika: Tiistai 17.3.2009 klo 13 15.30 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola Läsnä: Eija Kanninen Lohja Jaana Lehtonen LUVY

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Oikarainen Sisältö 0 Johdanto... 3 1 Organisaation lyhyt esittely... 3 1.1 Kaupallistamishistoria ja tuloksellisuus... 4 1.2

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI PORO-ICT - LOPPURAPORTTI 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PORO-ICT hanke on porotalouden ja porotalousyrittäjyyden kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää porotalouden piirissä

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010 MUISTIO 1(5) 19.4.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010 Aika: Torstaina 15.4.2010 klo 9.00-12.00 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 1 Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Saija

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 Leila Junttila, projektipäällikkö 15.12.2014 1 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS...

Lisätiedot

Sosiaalisen arjen tukeminen SATU 23.4.2007-31.3.2008. Loppuraportti

Sosiaalisen arjen tukeminen SATU 23.4.2007-31.3.2008. Loppuraportti Sosiaalisen arjen tukeminen SATU 23.4.2007-31.3.2008 Loppuraportti Keski Pohjanmaan ammattikorkeakoulu CENTRIA Tutkimus ja kehitys, Ylivieska Projektivastaava Reeta Limingoja 28.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013)

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) Etelä-Pohjanmaan osahanke Loppuraportti Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 ETELÄ-POHJANMAAN OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN, LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTA... 5 3

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen. Hankeraportti

Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen. Hankeraportti Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen Hankeraportti 2.7.29 1 Sisällys 1. Hankkeen perustiedot... 2 1. Hankkeen perustiedot... 3 2. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 3 3. Hankeorganisaatio...

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Vuosien 2004-2005 aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat:

Vuosien 2004-2005 aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat: 1(16) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2005 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot