Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2007.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2007."

Transkriptio

1 / LR LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa puhtaan ja viihtyisän ympäristöön säilymistä ja kehittymistä alueella. Toimintakertomus 2007 Lohjan seudun ympäristöklusteri on alueen yritysten, kuntien ja yhteisöjen perustama yhteistyö- ja oppimisverkosto, jonka tavoitteena on lisätä jäsentensä ympäristöosaamista ja kehittää ympäristöviestintää sekä jäsenten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 1. Varsinainen toiminta 1.1. Koulutukset, klubit ja asiantuntija-apu Klusterin koulutukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Koulutuksiin osallistui yhteensä 95 henkeä. Klubien ja työryhmien kokouksiin osallistui 31 henkilöä. Taulukkoon 1 on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna KOULUTUKSET 6 kpl Osallistujamäärä Toimintajärjestelmien sisäinen auditointi (laatu, ympäristö, turvallisuus) 7.3., Vierailu Ekokemille + jätehuoltoon liittyvä ajankohtainen koulutus Lakisääteiset vastuut ympäristöasioissa Vierailu Soilremille (www.soilrem.fi) Virkkalaan Työturvallisuus ja työsuojeluasiat Uuden kemikaaliasetuksen käytäntöön soveltaminen YHTEENSÄ 95 Klubit/työryhmät 3 kpl Turvallisuusklubi Pohjavesiklubi Aivoriihi Yhteensä klubeihin/työryhmiin osallistuneet 31 KAIKKI YHTEENSÄ Tapahtumat Autoton päivä osui viikonlopulle, ja jäsenistöä tiedotettiin etukäteen päivän vietosta sekä energiatehokkaasta ja ympäristöystävällisestä liikkumisesta yleensä. Ympäristöklusteri osallistui Energiansäästöviikolle Koordinaattori ilmoitti klusterin jäsenet Energiansäästöviikon viettoon Motivaan, välitti jäsenille Motivan teemapäivien tiedotteet ja muuta materiaalia energiansäästöstä sähköpostitse ja tiedotti 1

2 medialle viikon vietosta. Klusteri hankki 20 sähkönkulutusmittaria lainattavaksi kaupungintalolta ja kirjastosta. Lisäksi jaettiin omia energiansäästövinkkejä Erillishankkeet Hiiden klusteri oppiva verkosto -hankkeen rahoituksen turvin on toteutettu erillisiä hankkeita, joihin Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenet ovat halutessaan voineet osallistua. Hiiden klusteria rahoittaa Työministeriö. Turvallisuuskysymysten jatkohanke Turvallisuuspilotin toiminta jatkui Työministeriön rahoittamalla jatkohankkeella, joka alkoi jo marraskuussa Hankkeen tavoitteena oli selvittää Hiiden alueen toiminnan jatkuvuutta uhkaavia riskitekijöitä, varautumista uhkiin ja parantaa turvallisuusyhteistyötä. Hankkeen puitteissa tehtiin kirjallisuusselvitys, viranomais- ja yrityshaastatteluja sekä järjestettiin turvallisuusklubi Tuloksena työstettiin jatkuvuussuunnitelmarunko ja riskienarviointitaulukko klusterin jäsenten käyttöön. Luottamus verkostoissa -tutkimus Hiiden klusterin puitteissa tehdään verkoston toimivuutta kuvaavaa tutkimusta. Tarkastelukohteena ovat ensisijaisesti toimijaverkoston laajuus ja siinä tapahtuvat muutokset sekä keskinäisen luottamuksen rakentuminen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka luottamus ja kumppanuus rakentuvat verkostoissa ja millaiset asiat toistuvat ja ovat tyypillisiä verkostojen muodostumisessa. Lisäksi tutkitaan verkostoissa tapahtuvaa oppimisprosessia ja verkoston eri toimenpiteiden vaikutusta oppimisessa. Tutkija VTM Siru Korkala saa väitöskirjatyön tekoon rahoitusta Hiiden klusterista. Lukuvuoden aikana jatko-opintoihin liittyvät pakolliset opinnot suoritettiin lähes loppuun, kirjatenttien lisäksi Korkala osallistui tieteelliseen koulutukseen Prahassa (European Survey Research Association Conference 2007). Korkala teki Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenistön keskuudessa verkostoanalyysin syksyllä 2007 ja osallistui vuoden aikana kohdassa Tiedottaminen mainittuihin tieteellisiin kokouksiin ja muihin seminaareihin esitellen tutkimustuloksiaan. Koordinaattori Lotta Ruokanen ja tutkija Siru Korkala aloittivat syksyllä 2007 Hiiden klusterin toimintamallin käsikirjan työstämisen, jossa on mukana myös Lohjan seudun ympäristöklusterin rakenteen, tavoitteiden ja kokemusten kuvausta. 2. Tiedottaminen 2.1. Mediaviestintä Ympäristöklusterin sisäinen tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostin välityksellä sekä internet-sivujen avulla. Tiedotusvälineille toiminnasta tiedotettiin toimintakaudella seuraavasti: Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailu on tärkeää yhteistyötä Lohjan seudun ympäristöklusteri viettää energiansäästöviikkoa Energiansäästövinkkejä sähkömoottoreita käyttävälle teollisuudelle 2

3 Näihin kaikkiin pohjautuen julkaistiin myös artikkelit Länsi-Uusimaa -lehdessä. Pohjavesiklubilla kävi toimittaja haastattelemassa (LU ), Energiansäästöviikolla jutut tehtiin ensimmäisestä tiedotteesta (LU ) ja toisesta tiedotteesta sekä Risto Murron ja Lotta Ruokasen puhelinhaastatteluihin perustuen ( ) Tapahtumat Klusterin toimintaa on lisäksi esitelty mm. seuraavissa tilaisuuksissa: Tamperelaisten verkostovastaavien vierailu Siuntion kylpylässä, esiteltiin klusterin toimintaa Inkoon kunnantalolla klusterin esitteytilaisuus Inkoon yrittäjät ry:n kanssa, paikalla 7 inkoolaista yrittäjää järjestettiin Hiiden klusterin rahoituksella jäsenten huoltoalan alihankkijoille ympäristöasioiden iltapäivä ja klusterin esittelyä Klusterin jäsenyritykset ovat järjestäneet asukastilaisuuksia seuraavasti: o Fortum o Lemminkäinen o Fortum, Loparex ja Nordkalk Lisäksi klusterin toimintaa on esitelty osana Hiiden klusterin toimintaa mm. seuraavissa tilaisuuksissa o työministeriön TYKES-seminaareissa 8.5. ja o International Sunbelt Social Network Conference. 8 th European Social Network Conference. Corfu Island, Greece o , QMSS Conference 2007, Prague, Czech Republic o Verkostoanalyysi tutkimusmenetelmänä -seminaari Palmeniassa 2.3. Internet-sivut Koordinaattori vastasi klusterin internet-sivuston ylläpidosta osoitteessa Sivusto toimii tiedonvälityskanavana jäsenistölle ja klusterin toiminnasta kiinnostuneille tahoille. Klusterin nettisivuilla kävi n uniikkia vierailijaa n kertaa. Ohjausryhmän päätöksellä sivustolle voidaan myydä banneritilaa erilaisille yhteistyötahoille, jotka haluavat tukea klusterin toimintaa. Vuonna 2007 ei bannereita myyty. 3. Organisaatio 3.1. Ohjausryhmä ja työryhmä Ympäristöklusterin päättävänä elimenä toimi ohjausryhmä, joka kokoontui toimintakaudella yhteensä neljä kertaa. Ohjausryhmän kokouksiin osallistumisia kertyi yhteensä 41. Työryhmä kokoontui kolme kertaa valmistellen ympäristöklusterin toimintaa ja ohjausryhmän kokouksia. Palavereihin osallistuivat ohjausryhmän pj. Markku Nordström (Fortum Lohjan lämpölaitos), vpj. Risto Murto (Lohjan kaupunki), Esko Niemelä 3

4 (Nordkalk Oy) sekä Sari Laurila, Riitta Aho ja Lotta Ruokanen (Helsingin yliopisto/palmenia). Taulukkoon kaksi on koottu ohjausryhmän ja työryhmän kokoukset osallistujamäärineen. Taulukko 2. Ohjausryhmän ja työryhmä kokoukset vuonna 2007 Aika Paikka Osallistujamäärä OHJAUSRYHMÄ ti Länsi-Uudenmaan Vesi- ja 11 Ympäristö ry ti Nordkalk Oy 8 ke Lemminkäinen Katto Oy 11 to Siuntion hyvinvointikeskus 11 Yhteensä 4 kokousta 41 TYÖRYHMÄ to Lohjan yrittäjät ry 6 pe Lohjan kaupungintalo 4 ti Lohjan kaupungintalo 4 Yhteensä 3 kokousta 14 YHTEENSÄ 7 KOKOUSTA Klubit Turvallisuusklubin kokoontumisessa tarkasteltiin alueella toteutetun turvallisuuskysymysten jatkohankkeen teemoja ja tuloksia (ks. kohta 1.3). Pohjavesiklubi kokoontui pääkirjaston Järnefelt-salissa. Ensin pidettiin pohjavesiklubin kokous ja esiteltiin sen jälkeen avoimessa tilaisuudessa Lohjanharjun pohjaveden yhteistarkkailun tuloksia ja pohjavesien tilaa yleisesti. Myös Länsi- Uuusimaa -lehti noteerasi tilaisuuden ja siitä tehdyn lehdistötiedotteen (ks. kohta 2.1) Koordinointi Klusterin toiminnan koordinoijana toimi Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia koordinaattorinaan FM Riitta Aho (maaliskuuhun asti) ja DI, MMM Lotta Ruokanen (huhtikuusta alkaen) sekä sihteerinä Leena Reini-Sievänen. Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin osallistui koulutuspäällikkö Sari Laurila. Yliopisto hoiti myös klusterin rahaliikenteen Jäsenistö Toiminnasta lähti kaksi jäsentä, Elcoteq SE joka lopetti toimintansa Lohjalla sekä Lohjan yrittäjät ry, jonka hallitukseen ei löytynyt enää ympäristövastaavaa. Inkoon yrittäjät ry:lle esiteltiin klusterin toimintaa ja syksyn neuvottelujen ja uuden jäsenmaksuluokan perustamisen jälkeen se liittyikin klusterin 23. jäseneksi vuoden 2008 alusta. Jäseniä on vuoden 2007 lopussa siis yhteensä 22. 4

5 4. Talous 4.1. Talousraportti Taulukossa 3 on esitetty vuoden 2007 toiminnan talousraportti. Vuodelle 2008 siirtyy yhteensä 6247,63. Taulukko 3. Ympäristöklusterin vuoden 2007 talousraportti. V Budjetti Toteutuneet Erotus (Toteutuneet- Budjetti) Toteutuma % Tulot Menot Palkat ja palkkiot , ,90 93 Henkilöstösivukulut ,04 237,96 93 Matkakulut ,80 567,20 65 Aineet ja tarvikkeet ,00 300,00 63 Asiantuntija-, tutkimus- ja koulutuspalvelut , ,09 46 Muut ostetut palvelut ja laitevuokrat , ,86 29 Tilavuokrat ,21-801, alv 684,17 Yleiskustannukset , ,00 Kustannukset yhteensä , ,63 68 Jäljellä (siirtyy vuodelle 2008) 6247, Toiminnan rahoitus Ympäristöklusteri vuoden 2007 toiminta rahoitettiin seuraavasti: Vuoden 2006 toiminnasta jäänyt rahoitus 3155 Vuonna 2007 kerätyt jäsenmaksut YHTEENSÄ ALV 22 % LIITTEET Liite 1. Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsentilanne vuoden 2007 lopussa 5

6 Liite 1 Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenet vuoden 2007 lopussa: 1. Enics Finland Oy 2. Envimetria Oy 3. Finnforest Kerto 4. Fortum Lohjan lämpölaitos 5. Inkoon kunta 6. Kisakallion Urheiluopisto 7. Lehmijärven Romu ja Rauta Oy 8. Lemminkäinen Katto Oy Kattoteollisuus 9. Lohjan kaupunki 10. Lohjan Puhtaanapito Ky 11. Lohjan sairaanhoitoalue 12. Loparex Oy 13. Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry 14. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy 15. Oy Minerit Ab 16. M-real Kirkniemi 17. Nordkalk Oyj Abp 18. Rosk n Roll Oy Ab 19. Siuntion kunta 20. Siuntion hyvinvointikeskus 21. Suur-Seudun Osuuskauppa 22. UPM-Kymmene Wood Oy 6

www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Läntinen Uusimaa Lohjan kaupunki ja yritykset yhteistyössä - taustaa

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Loppuraportti 1.1.2012 31.12.2014 Diaarinumero 1306/3560-2011 Hankkeen numero: 15111 HAMKin kohdenumero: 7712509 Hankkeen toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

ATK Seniorit Mukanetti ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011. Toimintavuonna toteutettiin yhdistyksen tavoitteita:

ATK Seniorit Mukanetti ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011. Toimintavuonna toteutettiin yhdistyksen tavoitteita: ATK Seniorit Mukanetti ry Toimintakertomus 2011 ATK Seniorit Mukanetti ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Toimintavuonna toteutettiin yhdistyksen tavoitteita: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyvien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry

TOIMINTAKERTOMUS. Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry TOIMINTAKERTOMUS Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry 1.1. 31.12.2004 2 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2004 SISÄLTÖ: 1 Tausta 4 2 Toiminta-ajatus 5 3. Hallinto ja kokoukset 5 3.1 Järjestön jäsenet

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Käymäläseura Huussi ry. - Global Dry Toilet Association of Finland TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi DT2012 keräsi Tampereella tuvan täyteen elokuussa. Yhdistyksen toimintaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 3. Tilinpäätös 7. Allekirjoitukset 10. Tilintarkastajien lausunto 11

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 3. Tilinpäätös 7. Allekirjoitukset 10. Tilintarkastajien lausunto 11 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 7 Allekirjoitukset 10 Tilintarkastajien lausunto 11 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yleistä Tampereen polkupyöräilijät ry:n seitsemäntenä

Lisätiedot

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n 20. toimintavuosi oli aktiivinen ja monipuolinen. Järjestettyjen tapahtumien tavoitteena oli yhdistyksen

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056

Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056 Loppuraportti Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTA...2 2. HANKKEEN TAVOITTEET...3

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti Loppuraportti Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 1. Toteuttaja Suomen Sikayrittäjät ry 2. Hankkeen nimi ja tunnus Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshanke Dnro. 1915/3560-2010

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot