Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2005.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2005."

Transkriptio

1 LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa puhtaan ja viihtyisän ympäristöön säilymistä ja kehittymistä alueella. Toimintakertomus Toiminnan sisältö vuonna Koulutukset, klubit ja asiantuntija-apu Klusterin koulutukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta energiankäytön tehostamiseen liittyvää koulutusta, johon ei saatu riittävästi osallistujia. Koulutuksiin osallistui yhteensä 70 henkeä. Klubien ja työryhmien kokouksiin osallistui 35 henkilöä. Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna KOULUTUKSET Osallistujamäärä Ongelmajätekoulutus Ympäristölupaprosessi ja ympäristöluvan asettamat velvoitteet Erityistilanteiden hallinta Viestintä erityistilanteissa Energiankäytön tehostaminen peruuntui Päästöjen ja ympäristövaikutusten mittaamisen perusteet Yhteensä koulutuksiin osallistuneet 70 KLUBIT/TYÖRYHMÄT Osallistujamäärä Turvallisuusklubi Lohjan pohjaveden yhteistarkkailun suunnittelu/pohjavesiklubi Lohjan pohjaveden yhteistarkkailun suunnittelu/pohjavesiklubi Päästömittauskoulutuksen suunnittelutyöryhmä Korjaamoklubi Logistiikkaklubi peruuntui Yhteensä klubeihin/työryhmiin osallistuneet YHTEENSÄ 1

2 Ristiinauditoinnin asiantuntija-apu Ristiinauditointiin liittyen ohjausryhmä oli päättänyt vuonna 2004, että Esa Haikala EQ Control Ky:stä konsultoi Lemminkäistä ristiinauditoinnin järjestämiseksi toisen organisaation kanssa. Lemminkäiselle ei kuitenkaan löytynyt jäsenyrityksistä auditointi kumppania, joten siitä luovuttiin. Tämän tilalla päätettiin toteuttaa Hiiden klusterin rahoituksella Turvallisuuspilotti, jonka toteutus aloitettiin marraskuussa Pilotti valmistuu helmikuun 2006 loppuun mennessä. Ks. pilotin sisältö tarkemmin kohdasta erillishankkeet Tapahtumat Ympäristöklusteri osallistui Autottomaan päivään ja Energiansäästöviikon viettoon Koordinaattori ilmoitti ympäristöklusterin autottoman päivän viettoon (www.autotonpaiva.net), jakoi jäsenille julisteet, tietoa autottoman päivän viettotavoista sekä välitti tiedotusvälineille tiedotteen päivän vietosta. Kukin yritys vietti päivää haluamallaan tavalla. Koordinaattori ilmoitti Ympäristöklusterin Energiansäästöviikon viettoon Motivaan (www.energiansaastoviikko.fi), välitti jäsenille Motivan tietoa energiansäästöstä sähköpostilla ja tiedotti tiedotusvälineille viikon vietosta. Viikolla (13.10) toteutettiin energiansäästötempaus Kauppakeskus Lohjantähdessä. Tempauksessa oli jaettavana Motivan ja yritysten energiansäästöön liittyvää tiedotusmateriaalia sekä pidettiin energiatietäjävisa. Visaan vastanneiden kesken arvottiin viikon teemaan liittyvä fleece - pusero ja sadeviitta. Tempauksella avulla saavutettiin noin 200 ohikulkijaa. Tempaus sai huomiota sekä lehdistössä (artikkeli Länsi-Uusimaa lehdessä 14.10) sekä radiossa Ylen Läntisellä, jossa haastatettu aiheen tiimoilta Ympäristöklusteri vietti pikkujouluja Suitian linnassa Siuntiossa päivällisen merkeissä. Päivälliselle osallistui 14 henkilöä Erillishankkeet Hiiden klusteri oppivaverkosta hankkeen (www.hiidenklusteri.fi) rahoituksen turvin on toteutettu erillisiä hankkeita, joihin Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenet ovat halutessaan voineet osallistua. Hiiden klusteri hanketta rahoittaa Työministeriö. Turvallisuuspilotti Turvallisuuskysymysten tarkastelua Lohjalla Lohjan seudun ympäristöklusteri järjesti syksyllä 2004 turvallisuusfoorumin, jossa todettiin, että turvallisuuskysymyksiä on tarpeen tarkastella seudulla yhteistyössä yritysten, kuntien sekä pelastusviranomaisten kanssa. Lohjan seudun ympäristöklusterin puitteissa kokoontui keväällä 2005 työryhmä, jonka näki tarpeellisena esiselvityksen tekemisen Hiiden alueen turvallisuusasioiden nykytilanteesta. Lisäksi työryhmän mukaan on tarpeen koota yhteistyötahot työskentelemään seudullisen Turvallisuuspilotin tavoitteena on: Selvittää turvallisuusasioiden neljässä organisaatiossa, mallintaa turvallisuuskatselmusten laadintaprosessi seudulliseen 2

3 käyttöön ja Koota yhteistyötahot turvallisuuskysymysten kehittämiseksi ja seudullisen turvallisuusstrategiatyön aloittamiseksi. Pilottiin tulivat mukaan seuraavat tahot: Kisakallion urheiluopisto Enics Finland, Lohjan toimipiste Lohjan kaupungin siivous- ja ruokapalvelut Lemminkäinen Oy, kattoteollisuus Asiantuntijatahona ja pilotin toteuttajana toimii riskienhallintaan erikoistunut Gaia Group Oy, josta projektin vetäjänä toimii TkT Tuomas Raivio. Pilotista toteutettiin vuoden 2005 marras-joulukuussa esiselvitysosio, jossa selvitettiin pilotin avulla turvallisuusasioiden nykytilannetta Lohjalla. Tätä varten asiantuntija tekivät esikatselmuksen mukaan tulleiden organisaatioiden turvallisuusasioista. Pilottiin kuuluva uhkatilanteen mallinnus toteutetaan vuoden 2006 alussa ja pilotin loppuraportti on valmis maaliskuuhun 2006 mennessä. Pilotti saa Hiiden klusterin lisäksi rahoitusta Hiiden pilotilta. Strada menetelmien koulutus ja konsultointi Strategian käytäntöön vientiin liittyviä haasteita ja menetelmiä koulutuspäivä pidettiin Lohjan kaupungintalolla. Päivän aikana käytiin läpi strategian käytäntöön vientiin liittyviä menetelmiä. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Lifelong Learning hankkeen kanssa. Hiiden klusteri tarjosi koulutuspäivän jatkona 1-3 klusterin jäsenyritykselle mahdollisuutta saada tarkempaa konsultaatiota strategioiden käytäntöön viennistä. Mukaan ilmoittautuivat Lohjan kaupungin suunterveyden huollon yksikkö sekä Lohjan Yrittäjät ry. Konsulttina tässä osahankkeessa toimii tutkija TkT Heini Ikävalko Teknillisestä korkeakoulusta, Espoon Otaniemestä. Ensimmäinen suunnittelutyöpaja, jossa käytiin tarkemmin läpi strada menetelmien käyttöä pidettiin Toinen työpaja, jossa puretaan organisaatioiden kokemuksia menetelmien käytöstä, pidetään helmikuussa Pk -sektorin verkostoituminen Pk -sektorin verkostoituminen aloitettiin Lohjalla autokorjaamojen, maalaamojen ja ruosteensuojausyritysten kanssa. Heille tarjottiin hankkeen puitteissa ympäristöasioiden kartoitusta, josta jokainen yritys saa oman raportin ja ohjeita, miten he voivat hoitaa ympäristöasiansa niin, että ne vastaavat kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Mukaan hankkeeseen saatiin 8 yritystä. Konsulttina hankkeessa toimii Erja Mähönen Miljöönääri Oy:stä. Ympäristökartoituksen lisäksi tavoitteena on saada korjaamoja mukaan klusterin toimintaan ja perustaa klusterin alaisuuteen Korjaamoklubi, jossa käsitellään korjaamoille tärkeitä ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioita. Kartoitus toteutettiin kesällä 2005 ja ensimmäinen korjaamoklubin tilaisuus pidettiin Vielä tässä vaiheessa ei saatu yhtään korjaamoa mukaan klusterin jäseneksi, mutta rekrytointi työtä jatketaan vuonna

4 Luottamus verkostoissa tutkimus ja tutkijaverkosto Hiiden klusterin puitteissa tehdään verkoston toimivuutta kuvaavaa tutkimusta. Tarkastelukohteena ovat ensisijaisesti toimijaverkoston laajuus ja siinä tapahtuvat muutokset sekä keskinäisen luottamuksen rakentuminen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka luottamus ja kumppanuus rakentuvat verkostoissa ja millaiset asiat toistuvat ja ovat tyypillisiä verkostojen muodostumisessa. Lisäksi tutkitaan verkostoissa tapahtuvaa oppimisprosessia ja verkoston eri toimenpiteiden vaikutusta oppimisessa. Tutkija VTM Siru Korkala saa Hiiden klusteriin keskittyvälle väitöskirjatyön tekoon rahoitusta Hiiden klusterista. Korkala on vuoden 2005 aikana mm. haastatellut Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenistöä työtänsä varten. Hiiden alueelle on tarkoitus koota myös tutkijaverkosto, jonka toiminnan puitteissa vastattaisiin myös alueen tutkimustarpeisiin. Jäsenistölle tehtiin vuoden 2005 aikana kysely, mitä tutkimustarpeita heillä olisi Internet-sivut Klusterille laadittiin uudet internet sivut osoitteeseen Sivuston laati tarjousten perusteella OpenSpace Oy. Sivustolta löytyy perustiedot klusterista, toimintaja tapahtumatiedot, pöytäkirjat sekä ajankohtaista tietoa ympäristöasioista. Ohjausryhmän päätöksellä sivustolle voidaan myydä banneritilaa erilaisille yhteistyötahoille, jotka haluavat tukea klusterin toimintaa. 2. Tiedottaminen Ympäristöklusterin sisäinen tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostin välityksellä sekä uudistuneiden internet sivujen avulla. Tiedotusvälineille toiminnasta tiedotettiin toimintakaudella seuraavasti: Autottoman päivän vietto : Lohjan seudun ympäristöklusteri viettää kansainvälistä autotonta päivää Tiedotteen pohjalta jutut Länsi-Uusimaa lehdessä 20. ja Energiansäästöviikon vietto : Lohjan seudun ympäristöklusteri tempaisee energiansäästön tiimoilta. Tiedotteen pohjalta radiohaastattelu Ylen Läntiseen sekä juttu Länsi-Uusimaa lehteen sekä IltaLohjaan Koordinaattori antoi radiohaastattelut Ylen Läntiseen myös klusteriin liittyen. Klusterin toimintaa on lisäksi esitelty mm. seuraavissa tilaisuuksissa: Pohjoismainen konferenssi työelämän kehittämisestä ja innovaatiopolitiikasta / Magnus Siren, Minerit Oy ja Päivi Lohi-Aalto, HY/Palmenia Autokorjaamojen infotilaisuus Y-kahvit Lohjan yrityspalvelukeskus Kuntamarkkinat kuntatalolla, Klusterin esittely tietoiskussa (20 min, Risto Murto, Lohjan kaupunki ja Elma Pehkonen-Rajamäki HY/Palmenia) ja Palmenian osastolla Tykes seminaari, Helsinki Paasitorni 4

5 lisäksi lukuisat muut kokoukset ja tapaamiset 3. Organisaatio 3.1. Ohjausryhmä ja työryhmä Ympäristöklusterin päättävänä elimenä toimi ohjausryhmä, joka kokoontui toimintakaudella yhteensä neljä kertaa. Ohjausryhmä kokouksiin osallistumisia kertyi yhteensä 42. Työryhmä kokoontui neljä kertaa valmistellen ympäristöklusterin toimintaa ja ohjausryhmän kokouksia. Palavereihin osallistuivat pj Aulis Nurmi (SSO), vpj Risto Murto ja Jaana Lehtonen (Lohjan kaupunki), Sirkka Warvas (Lohjan yrittäjät ry), Markku Nordström (Fortum Lohjan lämpölaitos) sekä Elma Pehkonen-Rajamäki, Päivi Lohi- Aalto ja Riitta Aho (Helsingin yliopisto). Taulukkoon kaksi on koottu ohjausryhmän ja työryhmän kokoukset osallistujamäärineen. Taulukko 2. Ohjausryhmän ja työryhmä kokoukset vuonna 2005 Aika Paikka Osallistujamäärä OHJAUSRYHMÄ Suitian Linna Lohjan Puhtaanapito ky Envimetria Oy pikkujoulut Suitian linna 10 Yhteensä 4 kokousta 42 TYÖRYHMÄ Lohjantähti Lohjantähti Lohjantähti Lohjantähti 4 Yhteensä 4 kokousta 15 YHTEENSÄ 8 KOKOUSTA Klubit Pohjaveden yhteistarkkailua kehittänyt pohjavesiklubi kokoontui kaksi kertaa ja turvallisuusklubi kerran. Turvallisuusklubissa tarkasteltiin turvallisuuskysymyksiä Hiiden alueella ja tilaisuuden jatkotoimenpiteenä toteutettiin Turvallisuuspilotti Hiiden klusterin rahoituksella (ks. erillishankkeet 1.3.). Pohjavesiklubin toiminnan tuloksena organisoitiin yhdessä Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen kanssa pohjaveden yhteistarkkailu, johon tuli tässä vaiheessa mukaan yli kymmenen tarkkailuvelvollista organisaatiota. Yhteistarkkailuun voi liittyä myös myöhemmässä vaiheessa. Käytännössä yhteistarkkailua hoidetaan Lohjalla siten, että tarjousten perusteella valittu konsultti 5

6 (Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö) tarkkailee kaikkien mukaan tulleiden tahojen pohjavesiputkia ja tekee yhden yhteisen raportin viranomaiselle. Yhtenäisen raporttikäytännön lisäksi toimintatapa tuo selkeät säästöt mukana oleville organisaatioille. Logistiikkaklubi ei kokoontunut vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Koulutukset ja klubitilaisuudet järjestettiin pääosin Lohjan kaupungin tiloissa Koordinointi Hankkeen koordinoijana toimi Helsingin yliopiston, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Länsi-Uusimaa. Koordinaattorina toimi aluekehityspäällikkö Päivi Lohi-Aalto saakka ja siitä eteenpäin suunnittelija Riitta Aho ja projektisihteerinä Heli Kolehmainen. Lisäksi johtaja Elma Pehkonen-Rajamäki osallistui ohjaus- ja työryhmien palavereihin ja asioiden valmisteluihin. Yliopisto hoiti myös hankkeen rahaliikenteen Jäsenistö Toiminnasta erosi yksi jäsen (Hyrles Oy) ja liittyi yksi (Envimetria Oy). Kaiken kaikkiaan jäseniä on 22. Jäsenlista on liitteenä. 4. Talous 4.1. Talousraportti Taulukossa kolme on esitetty vuoden 2005 toiminnan talousraportti. Vuodelle 2006 siirtyy yhteensä 2097 Taulukko 3. Ympäristöklusterin vuoden 2005 talousraportti. BUDJETOITU v TILANNE EROTUS BUDJETOITUUN TOTEUTUNUT % TULOT % Vuodelle 2006 SIIRTYY 2097 MENOT Koordinointi % Ulkopuoliset asiantuntijapalkkiot % Matkakulut % Aineet ja tarvikkeet % Toimisto- ja hallintokulut % Vuokrat (sis. tila, laite- ja muut vuokrat) % Muut kulut: Investoinnit sekä muut palvelut ja kulut % MENOT YHTEENSÄ SALDO

7 4.2. Toiminnan rahoitus Ympäristöklusteri vuoden 2005 toiminta rahoitettiin seuraavasti: Vuoden 2004 toiminnasta jäänyt rahoitus 5979 Vuonna 2005 kerätyt jäsenmaksut YHTEENSÄ ALV 22 % LIITTEET Liite 1. Toimintakalenteri 2006 Liite 2. Hiiden klusterin toimintasuunnitelma Liite 3. Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenluettelo vuonna

8 Liite 3 Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenet vuoden 2005 lopussa: 1. Elcoteg SE 2. Enics Finland Oy 3. Envimetria Oy 4. Finnforest Kerto 5. Fortum Power and Heat Oy, Lohjan lämpölaitos 6. Kisakallion Urheiluopisto 7. Lehmijärven Romu ja Rauta Oy 8. Lemminkäinen Oyj Kattoteollisuus 9. Lohjan kaupunki 10. Lohjan Puhtaanapito Ky 11. Lohjan sairaanhoitoalue 12. Lohjan Yrittäjät ry 13. Lohjan yrityspalvelukeskus 14. Loparex Oy 15. M-real Kirkniemi 16. Nordkalk Oyj Abp 17. Oy Minerit Ab 18. Rosk n Roll Oy Ab 19. Siuntion kunta 20. Siuntion kuntotumiskeskus 21. Suur-Seudun Osuuskauppa 22. UPM-Kymmene Wood Oy 8

www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Läntinen Uusimaa Lohjan kaupunki ja yritykset yhteistyössä - taustaa

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Loppuraportti 1.1.2012 31.12.2014 Diaarinumero 1306/3560-2011 Hankkeen numero: 15111 HAMKin kohdenumero: 7712509 Hankkeen toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SUOMEN YRITYSKUMMIT RY. Jäsentiedote 2/2012

SUOMEN YRITYSKUMMIT RY. Jäsentiedote 2/2012 SUOMEN YRITYSKUMMIT RY Jäsentiedote 2/2012 1 Pääkirjoitus UUSIA TYÖKALUJA Rakkaalla lapsella on monta nimeä, tavataan sanoa. Me Suomen Yrityskummit ry:n portaali- eli sähköisen työkalun työryhmä olemme

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri-projekti, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Vapaudenk. 46b 2.krs www.kyt.st Toimittanut, Reijo Pesonen ISBN 952-99523-4-1

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Tilinpäätös 2007 Työvaliokunta

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki

LOPPURAPORTTI. Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry. 2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot