Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

2 Läntinen Uusimaa

3 Lohjan kaupunki ja yritykset yhteistyössä - taustaa 1990-luvun alku linnoitusten aikaa yhteistyötä ilmanlaadun tarkkailussa yhteistyötä vesistöseurannoissa ympäristöluvat asukkaiden kuuleminen huonoja ja hyviä kokemuksia lisääntyneet ympäristövaatimukset pohjavesialuekartoitukset ilmainen auditointi ohjaava/valvova rooli painoa neuvonnalle laajeneva ilmanlaatuyhteistyö vapaaehtoiset yritysten laatutyö asukkaiden paine

4 Uuden hallintokulttuurin ja voimavarojen yhdistämisen tarve Lohjan seudun kumppanuushanke, yritysten ja kaupungin tarve tiiviimpään yhteistyöhön 1999 syntyi Lohjan seudun ympäristöklusteri Työministeriö/Työelämän kehittämisohjelman rahoitus verkostomallin luomiseen ja verkoston kehittämiseen ja laajentamiseen (syntyi Hiiden klusteri) 2006 syntyi Karkkilan klusteri Toiminta: Tutkimusta, koulutusta, foorumeita, klubitoimintaa, hankkeita, yhteistä vapaa-ajan toimintaa, aktiivista tiedottamista.

5 Yhteisesti sovittu toiminta-ajatus Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa puhtaan ja viihtyisän ympäristön säilymistä ja kehittymistä alueella

6 Klustereiden tavoitteet Ylläpitää ja kehittää jäsenten ympäristöosaamista ympäristöasioiden hallintaa yhteistyötä jäsenten kesken ja sidosryhmien kanssa yhteistyömallia ja keskustelufoorumia ympäristöviestintää yritysten ja yhteisöjen muuta toimintaa

7 Lohjan klusterin jäsenet Enics Finland Oy 2. Envimetria Oy 3. Finnforest Kerto 4. Fortum Lohjan lämpölaitos 5. Inkoon kunta 6. Inkoon yrittäjät ry 7. Kisakallion Urheiluopisto 8. Lehmijärven Romu ja Rauta Oy 9. Lemminkäinen Katto Oy 10. Lohjan kaupunki 11. Lohjan Puhtaanapito Ky 12. Lohjan Sairaanhoitoalue 13. Loparex Oy 14. Länsi-Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus/ Innofocus, palvelualat 15. Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry 16. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy 17. Oy Minerit Ab 18. M-real Kirkniemi 19. Nordkalk Oyj Abp 20. Rosk n Roll Oy Ab 21. Siuntion Hyvinvointikeskus 22. Siuntion kunta 23. Suur-Seudun Osuuskauppa 24. UPM-Kymmene Wood Oy, Lohjan Viilutehdas

8 Karkkilan klusterin jäsenet ABC Karkkila Masuuni 2. Biofarm Oy 3. Euro-Hydro Oy 4. Helvar Oy Ab 5. Hitsaus- ja rakennustyö Aho Oy 6. Karkkilan kaupunki 7. Karkkilan teollisuuspalvelu Katepa Oy 8. K. Suilo Oy 9. Keravan Energia Oy 10. Koneistamo Verax Oy 11. Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus/ Innofocus, tekniset alat 12. Moventas Oy 13. MeriMet Oy 14. Novalab Oy 15. Nummi-Pusulan kunta 16. SEW Industrial Gears Oy 17. Tekopa Oy

9 Klustereiden työskentelytapa Osallistumismaksu yrityksen koon mukaan maksu sitouttaa toimimaan Yhdessä hyväksytyt pelisäännöt Jäsenistä koostuva ohjausryhmä tekee kaikki päätökset: klusteri toimii yritysten ehdoilla ja päätöksillä! Ohjausryhmän ja asioita valmistelevan työryhmän puheenjohtajana yritysten edustaja Vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja -kertomukset takaavat suunnitelmallisen toiminnan Erikseen palkattu koordinaattori hoitaa käytännön asiat ja hallinnon koettu ehdottoman tarpeelliseksi Järjestelmä koettu hyväksi ja toimivaksi

10 Perustoiminta KOULUTUKSET JA FOORUMIT Vuodessa koulutuspäivää ja osallistujaa yhteensä tähän mennessä n osallistumista Aiheita mm.: ympäristöjärjestelmät lainsäädäntö kemikaaliasiat ja jätehuolto ympäristöviestintä Yritysjohdon foorumit: teollisuuden kysymykset kaupan ja palvelualan kysymykset ERITYISTEEMOJA JA KLUBEJA Lohjanharjun pohjavesien suojelusuunnitelma ja yhteistarkkailu seudun logistiset ratkaisut pk-yritykset turvallisuus ja riskienhallinta TEMPAUKSET liikenne energiansäästö VIESTINTÄ yhteiset nettisivut mediasuhteet esittelytilaisuudet SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ asukastilaisuudet yritysyhteistyö esim. teollisuusalueittain hajupaneeli ympäristökasvatus

11 Kehittämistoiminta TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET Verkostoitumista tukevat selvitykset: yrityskatselmukset henkilöstön ympäristökyselyt asukkaille suunnatut kyselyt Verkostoanalyysit (väitöskirjatyö luottamuksen kehittymisestä verkostoissa) HANKKEITA MM. ympäristökasvatusprojekti kouluille STRADA-osaajia strategian toteuttamiseen autokorjaamohanke turvallisuuspilotti ja turvallisuustyön jatkohanke jäsenten alihankkijoiden ympäristöasioiden kehittäminen matkailu- ja elämyspalveluiden yhteistyön kehittämisselvitys

12 Esimerkki: Autokorjaamohankkeet Lohjalla ja Karkkilassa jäsenistön ulkopuolella erityisesti pienten pk-yritysten verkostoituminen ja niiden ympäristöosaamisen kehittäminen Lohjalla 2005 ja Karkkilassa 2006 erillishankkeet autokorjaamojen, -maalaamojen ja ruosteenestoyritysten ympäristöosaamisen parantamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi Tavoitteita: saada 7-10 yritystä mukaan hankkeeseen, kartoittaa yritysten ympäristöasioiden hoidon tila sekä löytää yritysten yhteiset kehittämisalueet ja -tarpeet

13 Autokorjaamohankkeet Lohjalla ja Karkkilassa , kokemuksia Yrittäjien tavoittaminen Pienemmässä Karkkilassa yrittäjät oli yllättäen helpompi saada mukaan; riittävästi yrityksiä oli ensimmäisellä yrittämällä kasassa. Lähes puolet yrityksistä lähti Karkkilassa mukaan, kun Lohjalla alle kolmannes ja nekin vasta kovan vääntämisen jälkeen. Ympäristöasioiden kehittäminen: Katselmukset tehtiin, infotilaisuuksia järjestettiin, mm. puskureiden ja tuulilasien keräystä ja ongelmajätehuoltoa kehitettiin... Luottamuksen luominen pk-yrityksiä täytyy lähestyä oikeanlaisella asenteella. Erityisesti pienyrittäjän luottamusta lisää epämuodollinen lähestyminen ennemminkin tuttavallinen kuin virallinen. vastapuolen tilanteen ymmärtäminen ja huomioiminen on oleellista: yrittäjälle kerrotaan heti, mistä on kysymys kuka tekee ja mitä, kuka maksaa, ketkä ovat mukana, kenelle kerrotaan yrityksen asioista

14 Verkostomaisen toiminnan käynnistäminen: Karkkilan työpajasarja 2007 pääteemana 2007 työstää klusterin jäsenten ympäristöasioita asiantuntijavetoisesti 6 työpajaa á 3 h yrityksille hyvä perusta ympäristöasioiden kokonaisvaltaiselle hallinnalle, voivat jatkaa ympäristöjärjestelmän rakentamiseen mahdollisimman käytännönläheinen työstäminen, tuodaan esiin yritysten omia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja Yritykset ja kunnat, jotka sitoutuneet klusterin jäseniksi, osallistuivat myös aktiivisesti työpajoihin sekä kehittääkseen omia ympäristöasioitaan että verkostoituakseen entistä paremmin alueen muiden organisaatioiden kanssa konkreettisia hyötyjä toimijoiden löytäessä toisiltaan tarpeellisia palveluja tai raakaaineita, joista eivät aiemmin olleet tietoisia keskustelu työpajoissa on koettu aidoksi vuorovaikutukseksi hyvässä hengessä ja tutustumiseksi hyödyllisiin yhteistyötahoihin 6. YHTEISET KEHITYSKOHTEET 5. JALKAUTTAMINEN, VASTUUNJAKO 1. RISKIKARTOITUS JA MERKITTÄVÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LOPPUTULOS= YMPÄRISTÖ- OHJELMA 4. JÄTEHUOLTO ONGELMAJÄTTEET JÄTTEEN VÄHENTÄMINEN 2. ENERGIAN JA VEDEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ 3. MATERIAALIN TALOUDELLINEN KÄYTTÖ

15 Karkkilan työpajasarja 2008 Vuonna 2008 jatketaan klusterin jäsenten ympäristöasioiden työstämistä 2 työpajaa á 3 h sekä juhlatilaisuus Ympäristövastaavan tehtävät, kulutusluvut näkyviin, ideakilpailun järjestäminen Yrittäjän ympäristöaamu yhdessä kaupungin ja yrittäjäyhdistyksen kanssa Pikkujoulut ja ideakilpailujen palkitsemistilaisuus

16 UUSI AJATTELUTAPA Hyödyt kunnille ja yrityksille, sisäiset jäsenet päättävät toiminnasta: tarpeiden mukaisuus verkostoituminen avoimuus, luottamus, keskusteluyhteys (ymmärretään kunkin tahon asema ja rooli) keskustellaan etukäteen laajalla foorumilla muutosten ennakointi esim. ympäristölupaprosessi helpottuu ja nopeutuu koulutukset ja hankkeet kehityksen mukana pysyminen, näköalapaikka asiantuntijoiden tehokas hyödyntäminen ympäristöriskien parempi hallinta työmotivaation ja tiedon lisääntyminen henkilöstön keskuudessa (koulutukset, kyselyt, kilpailut, tempaukset) kustannussäästöt (koulutuskulut, eri hankkeiden kautta saadut hyödyt) turvataan yritysten toimintaympäristö ja työpaikat

17 Yhteistyön hyödyt, ulkoiset vaikutuskanava alentaa kynnystä avoimeen ympäristötiedottamiseen tiedonkulku parantuu ja oikeata tietoa on saatavissa luottamus paikkakunnalla lisääntyy valitukset vähenevät imago palautteen saaminen sidosryhmiltä kehittämiseen sidosryhmäsuhteiden paraneminen Viranomaiset Naapurit (asukasillat) Kaikki paikkakuntalaiset (nettisivut) Omat työntekijät Paikalliset yritykset (yrityskontaktit) positiivinen näkyminen alueella virikkeitä ja ajatuksia toiminnan

18 Palkittu ympäristöklusteri Palkinnot vuonna 2002 Työministeriö: Työyhteisöjen kehittäjä palkinto. Edelläkävijä rajoja ylittävänä työelämän oppimisverkostona. Motiva: Energiansäästöviikon onnistunut toteuttaminen ja laajan yhteistyöverkon aktivointi. Lohjan Messut Oy: Paras messuosasto (yhteistyö osaston toteuttamisessa) Kv. kestävän kehityksen konferenssi Tukholmassa: Valinta loppukilpailuun (50 hanketta) 250 ehdokkaan joukosta.

19 Hiiden klusterin koordinaattori Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia PL 58, Helsingin yliopisto Koordinaattori Lotta Ruokanen ( asti) /Riitta Aho ( alkaen), puh

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä

Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Kannen kuva: InnoHub Lohja -pelilauta FuturesLab CoFi Laurea Kannen kuva

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8 2/11 SISÄLLYSLUETTELO VERKOSTON TOIMINTA 2014+... 3 1. YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA... 3 2. VOIMAVARAOJA SUUNNATTAVA YHTEISESTI... 3 3. RÄÄTÄLÖIDYT TARPEET HUOMIOITAVA... 3 4. TARJOTTAVA VERTAISTUKEA... 3

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

ETSI, OPI JA OIVALLA YHDESSÄ. Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia

ETSI, OPI JA OIVALLA YHDESSÄ. Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia ETSI, OPI JA OIVALLA YHDESSÄ Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia 2007 2010 Esipuhe Ammattikorkeakoulujen ensimmäinen kirjastostrategia laadittiin kaudelle 1998-2003. Toisen kirjastostrategian

Lisätiedot