- Karhukuntatoimikunta: pöytäkirja 1/2010-1/5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Karhukuntatoimikunta: pöytäkirja 1/2010-1/5"

Transkriptio

1 1/5 KARHUKUNTATOIMIKUNTA: PÖYTÄKIRJA 1/2010 Paikka: Porin kaupungintalo, KH:n huone (1. krs.) Aika: , klo Läsnä: Luukkonen, Aino-Maija (X) Marttila, Ilmo ( ) Pitkänen, Pasi (X) ( ) Karrimaa, Jaana (X) Rosendahl, Tapio ( ) Peltomaa, Jyrki (X) Koivisto, Katariina ( ) Jalkanen, Martti (X) Uuttu, Kari ( ) Ojalahti, Kari (X) Ahto, Bella ( ) Ala-Luopa, Pentti (X) Huuhtanen, Jorma ( ) Viren, Kalevi (X) Sjögren, Matti ( ) Mattsson, Eero (X) Lehmijoki, Lillimari ( ) Saarinen, Arto ( ) Polvenlahti, Mikko ( ) Lunnevuori, Esa klo Anttonen, Antero klo Kotiniemi, Jukka, klo Kokouksen avaaminen Karhukuntatoimikunnan puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirja Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 3. Tietohallinnon järjestely Satakunnassa (Antero Anttonen ja Esa Lunnevuori) - Seutujohtajan ehdotus: Karhukuntatoimikunta käy asiasta evästyskeskustelua esittelyn pohjalta ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Esa Lunnevuori kertoi tietohallinnon yhteistyön valmistelun taustoista liitteiden 7-8 pohjalta. Yhteistyömahdollisuuksia on selvitetty sairaanhoitopiirin kanssa. Tehdyn selvityksen yhteydessä todettiin yhteisesti, että yhteistyön syventäminen on tarkoituksenmukaista. Toteutustavoista oltiin eri mieltä. Porin kaupunki esitti tietohallinnon ja IT-palvelutuotannon eriyttämistä, eräänlaista tilaaja-tuottaja-mallia. Palvelutuotanto siirrettäisiin omaan yhtiöönsä. Esitys ei ole ristiriidassa SITRA:n hankkeiden kanssa. Antero Anttonen kertoi puolestaan liitteiden 9-10 perusteella Porin kaupungin sisäisestä tietohallinnon kehittämishankkeesta, jonka yhteydessä laadittiin Porin seudun IT-yhteistyön kehittämissuunnitelma. Antero kertoi myös seudullisen tie-

2 2/5 tohallinnon viranhaltijatyöryhmän tiivistymässä olevasta työstä. Anttonen kertoi lisäksi Porin kaupungin tietohallinnon organisoitumisesta. Anttonen totesi, että Satakunnan sairaanhoitopiiri ei ole vielä virallisesti vastannut Porin kaupungin esitykseen yhteistyön tiivistämisestä, mutta epävirallisesti vaikuttaa siltä, että sairaanhoitopiiri ei lähde mukaan esitettyyn yhtiöön. Näyttää siltä, että sairaanhoitopiiri lähtee mukaan yhteistyöhön Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa Medbit-yhtiön kautta. Nyt olisi siis oikea hetki miettiä Porin seudun kuntien IT-yhteistyön syventämistä. Käydyssä keskustelussa todettiin mm., seuraavaa: - Yhteistyön tiivistäminen IT-puolella ei ole uusi asia. Parikymmentä vuotta sitten perustettiin Satakunnan tietotekniikka Oy, mutta toiminta hiipui. - On hämmästyttävää, että sairaanhoitopiiri ei tässäkään asiassa kuuntele peruskuntia. - SITRA:n kansallinen palvelukeskushanke on oma kokonaisuutensa, paikallinen toiminta on organisoitava silti. Päätös: Merkittiin tiedoksi esittely, liitteet 7-10 sekä käyty keskustelu. Päätettiin, että seudullinen tietohallintotyöryhmä valtuutetaan valmistelemaan syyskuun 2010 loppuun mennessä esitys seudullisen/maakunnallisen IT-yhteistyön tiivistämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona tarkastelussa tulee olla yhtiöratkaisu. Samalla varmistetaan toimiva yhteistyö Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. 4. Teknisen toimen yhteistyö Satakunnassa (Jukka Kotiniemi) - Seutujohtajan ehdotus: Karhukuntatoimikunta käy asiasta evästyskeskustelua esittelyn pohjalta ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Jukka Kotiniemi esitteli asiaa liitteen 11 pohjalta. Kotiniemi totesi näkemyksenään, että vuoteen 2013 mennessä teknisen sektorin yhteistyö on lisääntynyt merkittävästi. Turun kauppakorkeakoululla on menossa Fuusioituneen palvelutuotannon johtaminen kunnissa -hanke, jonka puitteissa teknisen sektorin yhteistyömahdollisuudet Satakunnassa voitaisiin kartoittaa. Hankkeen yhtenä pilottina voisi siis olla Satakunnan kuntien tekninen sektori. Käydyssä keskustelussa nostettiin esille mm. seuraavia asioita: - Voidaanko PARAS-valmistelua käyttää hyväksi? - Tutkijoilla pitää olla tietämys substanssista. - Kyselyyn täytyy saada laaja-alaisuutta, joten se täytyy tehdä laajemmalle kohderyhmälle kuin tekniselle sektorille. Päätös: Päätettiin esittää Fuusioituneen palvelutuotannon johtaminen Satakunnassa -hankkeelle, että hankkeen puitteissa (ilman erillistä lisärahoitusta) tehdään kyselytutkimus Satakunnan teknisen sektorin yhteistyön mahdollisuuksista.

3 3/5 5. Vuoden 2009 toimintakertomus (liite 1) - Seutujohtajan ehdotus: Toimikunta hyväksyy liitteenä 1 olevan toimintakertomuksen ja esittää neuvottelukunnalle toimintakertomuksen hyväksymistä. Päätös: Hyväksyttiin liitteenä 1 oleva toimintakertomus seuraavalla lisäykselle: - Talous-kohtaan lisätään kokonaismenot. Päätettiin esittää neuvostolle päätöksen mukaisen toimintakertomuksen hyväksymistä. 6. Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke -hanke (liite 2) - Seutujohtajan ehdotus: Karhukuntatoimikunta merkitsee tiedoksi liitteen 2 mukaisen Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke -hankkeen. Päätös: Merkittiin tiedoksi liitteen 2 mukainen Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke -hanke. 7. PARAS-rakennemallin tavoitteet (Pasi Pitkänen, liite 3) - Seutujohtajan ehdotus: Karhukuntatoimikunta merkitsee liitteen 3 tiedoksi. Käydyssä keskustelussa todettiin, että mm. seuraaviin asioihin tulee vielä kiinnittää huomiota: - Valokuvat tulee valita siten, että ne kuvaavat paremmin teemoja. - Toimenpiteet on konkretisoitava. Päätös: Merkittiin liite 3 ja käyty keskustelu tiedoksi. 8. Seudullinen lausunto Joukkoliikenteen julkisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen -työryhmän esityksestä (liite 4) - Seutujohtajan ehdotus: Karhukuntatoimikunta hyväksyy liitteen 4 mukaisen seudullisen lausunnon Joukkoliikenteen julkisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen -työryhmän esityksestä ja esittää karhukuntaneuvostolle lausunnon hyväksymistä. Päätös: Hyväksyttiin liitteen 4 mukainen seudullinen lausunto Joukkoliikenteen julkisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen -työryhmän esityksestä ja päätettiin esittää karhukuntaneuvostolle lausunnon hyväksymistä. 9. Karhukuntaneuvoston seuraava kokous (liite 5) - Seutujohtajan ehdotus: Toimikunta hyväksyy liitteenä 5 olevan karhukuntaneuvoston seuraavan kokouksen esityslistan Päätös: Hyväksyttiin liitteenä 5 oleva karhukuntaneuvoston seuraavan kokouksen esityslista.

4 4/5 10. Karhuseutu ry:n kuntarahoitusosuus (liite 6) - Seutubudjetissa 2010 on varattu Karhuseutu ry:n kuntarahoitusosuuteen - Seutujohtajan esitys: Toimikunta päättää maksaa 60 % eli Karhuseutu ry:n vuoden 2010 kuntarahoitusosuudesta. Loppuosuus (40 %) maksetaan syksyllä. Ohjelman mukaisen kuntarahan ja seutubudjettiin budjetoidun määrän erotus (9 460 ) laskutetaan myöhemmin sovittavana ajankohtana. Käydyssä keskustelussa todettiin, että seudun kuntien, jotka rahoittavat Karhuseutu ry:n koordinoimaa Leader-ohjelmaa merkittävällä panoksella vuosittain, tulisi olla kehittämishankkeissa oikeutettuja 70% tukiosuuteen. Karhuseutu ry voisi näiltä osin tarkistaa linjauksiaan. Päätös: Päätettiin maksaa 60 % eli Karhuseutu ry:n vuoden 2010 kuntarahoitusosuudesta. Loppuosuus (40 %) maksetaan syksyllä. Ohjelman mukaisen kuntarahan ja seutubudjettiin budjetoidun määrän erotus (9 460 ) laskutetaan myöhemmin sovittavana ajankohtana. Todettiin kannanottona, että seudun kuntien, jotka rahoittavat Karhuseutu ry:n koordinoimaa Leader-ohjelmaa merkittävällä panoksella vuosittain, tulisi olla kehittämishankkeissa oikeutettuja 70% tukiosuuteen. Karhuseutu ry:n toivotaan näiltä osin tarkistavan linjauksiaan. 11. Muut ja tiedotettavat asiat Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskuksen sijaintipaikka Päätös: Karhukuntatoimikunta ilmaisee mielipiteenään, että Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskus tulee sijoittaa Poriin. Maaseutuhallinnon yhteistyö Porin kaupunki on esittänyt naapurikunnille maaseutuhallinnon yhteistyön tiivistämistä. 12. Seuraava kokous Päätös: Toimikunnan seuraava kokous pidetään Porissa klo Kokouksen päättäminen Karhukuntatoimikunnan puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen päätti kokouksen klo

5 5/5 Pöytäkirjan vakuudeksi Porissa Aino-Maija Luukkonen, pj. Pasi Pitkänen, siht.

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika 27.03.2003 kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 25.3.2010 klo 13.30 15.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 KOKOUSAIKA 15.10.2012 klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Räsänen Jorma, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto 2 / 2013 12.2.2013. varajäsen saapui kohdan 21 aikana

Pakilan seurakuntaneuvosto 2 / 2013 12.2.2013. varajäsen saapui kohdan 21 aikana Palosuontie 1 00660 Helsinki 09 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 2/ 2013 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry d OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013-2015 070513 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 6, 20100 Turku, 2. krs. kokoustila Kaste Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 5/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/11

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 5/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/11 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 5/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/11 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 22.8.2012 klo 17.00 18.15 Paikka: Läsnä: M/S Silja Serenade, laivan kokoustila

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 2.9.2008 klo 8.30 12.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 18.2.2015 kello 18.30-20.35

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 18.2.2015 kello 18.30-20.35 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 18.2.2015 kello 18.30-20.35 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 16.5.2011 Käsiteltävät asiat 100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 102. Tietomaakunta ekarjala Oy:n

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.10.2004 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 356 357 358 359 360

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007 Esityslista 7/2007 Aika Tiistai 16.10.2007, klo 18.00 Paikka Keravan kaupungintalo, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 43 Kärkihankkeiden organisointi 5

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Virastotalo Läsnä Kantonen Risto Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Sahla Taru Isotalo Timo Muut

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2009 Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 6/2014 14.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 6/2014 14.11.2014 Aika: 14.11.2014 klo 13.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 6/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot