Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella."

Transkriptio

1 /RA LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa puhtaan ja viihtyisän ympäristöön säilymistä ja kehittymistä alueella. Toimintasuunnitelma Toiminta-ajatus Lohjan seudun ympäristöklusteri on alueen yritysten, kuntien ja yhteisöjen perustama yhteistyö- ja oppimisverkosto, jonka tavoitteena on lisätä jäsentensä ympäristöosaamista ja kehittää ympäristöviestintää sekä jäsenten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tätä tehtävää toteutetaan järjestämällä koulutusta, työpajoja, johdon foorumeita ja tapahtumia niillä kehittämisalueilla, joissa useammalla organisaatiolla löytyy yhteisiä tarpeita. Ympäristön tilaan liittyviä kysymyksiä tarkastellaan laajasti. Jäsenistön tarpeen mukaan otetaan esille myös muita yhteistyössä toteutettavia kehittämiskohteita kuten turvallisuuskysymykset. Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. 2. Toiminnan tavoitteet Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää 1) jäsenistön ympäristöosaamista, 2) yhteydenpitoa jäsenten kesken ja eri sidosryhmien kanssa, 3) yhteistyömallia ja keskustelufoorumia, 4) ympäristöviestintää ja myönteistä julkisuutta, 5) yritysten ja yhteisöjen muuta toimintaa hanketoiminnan avulla. 3. Toiminnan sisältö vuonna Koulutukset Koulutuksia järjestetään jäsenistön valitsemista ympäristöaiheista ja muista ajankohtaisista aiheista. Koulutustarjonta valitaan siten, että se palvelee laajasti koko jäsenistöä. Jokainen yritys huolehtii siitä, että oman henkilöstön tarpeita palvelevia koulutuksia järjestetään. Koordinaattori vastaa sopivan kouluttajan järjestämisestä ja käytännön järjestelyistä. Koulutusten sisältö suunnitellaan yhdessä jäsenistön kanssa. Koulutukset ovat pääasiassa maksuttomia ja avoimia kaikille jäsenille. Myös maksullisia koulutuksia voidaan järjestää tarvittaessa. Ulkopuoliset voivat osallistua koulutuksiin

2 erillistä maksua vastaan. Maksu määritellään koulutuskohtaisesti vaihdellen euroon. Vuoden 2010 toimintasuunnitelma laaditaan syksyllä 2009 ja se on laajuudeltaan vuoden 2009 toiminnan mukainen. Taulukko 1. Vuoden 2009 koulutukset ja yhteistyöpalaverit: KOULUTUS / pääteema Turvallisuus ja poikkeustilanteet Trukkiturvallisuuskoulutus (trukkikortti) Projektinhallinta Projektinhallinnan perusmenetelmät ja työkalut Ympäristöviestintä ja vuoropuhelu Tiedonkulun kehittäminen viranomaisten kanssa Lainsäädäntö, viranomaiset ja luvat Ympäristölainsäädännön ajankohtaispäivä Teknologia, menetelmät ja prosessit Uudet teknologiat, päästöjen hallinta (esim. suodatin teknologian uutuudet) Päästöjen ja ympäristövaikutusten mittaaminen ja seuranta, mittaustulosten tulkinta ja hyödyntäminen Aihe avoin ajankohtaiselle teemalle KLUBIT Pohjavesiklubi Aiheena pohjavesien suojelun tilanne Lohjan seudulla ja vaikutukset yritysten toimintaan, yhteistarkkailun tulokset ja toiminnan esittely Turvallisuusklubi Yhteistyö palo- ja pelastuslaitoksen kanssa, foorumi jakaa tietoa, esim. pelastusharjoituksen suunnittelu Jäteklubi Jätehuollon teemapäivä Isojen jätejakeiden hyötykäyttöselvitys Trukkilavojen vaihto KOKOUKSET Ohjausryhmän palaverit Työryhmän palaverit KESTO/AJANKOHTA (3pvä) 1 pvä kevät ½-1 pvä syksy ½ pvä syksy ½-1 pvä, syksy ½-1 pvä syksy 1 pvä KESTO/AJANKOHTA ½ pvä, toukokuu ½ pvä, tarvittaessa ½ päivä, tarvittaessa KESTO/AJANKOHTA 4 kokousta (valmistelu kustannetaan Hiiden klusterista) 4 kokousta (valmistelu kustannetaan Hiiden klusterista) Koulutusten ja tilaisuuksien sisältöä tarkennetaan jäsenten toivomusten mukaisesti. Tarkempi koulutuskalenteri laaditaan erikseen toimintasuunnitelman liitteeksi, ja sitä voidaan tarvittaessa tarkentaa vuoden aikana. Koulutukset järjestetään Lohjan kaupungin tai jäsenyritysten tiloissa ilman tilavuokria tai muita kustannuksia Tapahtumat Ympäristöklusteri osallistuu seuraaviin tapahtumiin/järjestää seuraavia tapahtumia: 2

3 Lohjan seudun ympäristöklusterin 10-vuotisen toimintakauden juhlistaminen syksyllä 2009 juhlaseminaarin muodossa Autoton päivä ja liikkujan viikko Liikkujan viikon yhteydessä järjestetään pyöräilyviikko, polkupyörä kuntoon -tempaus ja pyöräilykilometrikilpailu. Energiansäästöviikko (vk 41). Energiansäästöviikolla jaetaan jäsenten energiansäästövinkkejä ja lainataan kulutusmittareita lohjalaisille. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen. Yritysten, alihankkijoiden ja kaupungin yhteiset aluetilaisuudet/infoillat: asukkaille tutuksi (yleiset, teollisuusaluekohtaiset ja teemakohtaiset). Jäsenistölle pikkujoulujuhla Lisäksi osallistutaan yhteen messutapahtumaan vuoden aikana. Ohjausryhmä päättää erikseen tarkemmin tavasta, jolla tapahtumiin osallistutaan ja niitä järjestetään Erillishankkeet Seudun ympäristöasioita edistetään jäsenistön tarpeiden mukaan. Hyviä ideoita valmistellaan erikseen perustetuissa työryhmissä ja rahoitusta haetaan kehittämistoimintaan erikseen. Kehittämis- ja selvitystyöhön saadaan Tykes-rahoitusta soveltuvin osin Hiiden klusteri oppiva verkosto -hankkeesta (ks. kohta 3.5). Koordinaattori voi tehdä erillisellä sopimuksella hankevalmisteluja. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia valmistelijoita Internet-sivut Koordinaattori ylläpitää ja päivittää klusterin sivustoa (www.lohjanklusteri.fi). Sivusto toimii tiedotuskanavana niin nykyisille kuin tulevillekin jäsenille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Vuonna 2009 sivustolle avataan ekstranet palvelu, jonka hyödyntämistä ja käyttöä suunnitella vuoden 2009 aikana Hiiden klusterin toiminta Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenet ovat jäseniä myös Hiiden klusterissa, jota Tekesin alainen Tykes-ohjelma rahoittaa. Hiiden klusteriin suunnitellut palvelut ovat Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenistön käytettävissä (erillinen toimintasuunnitelma vuosille ). Hiiden klusterin toimintaa koordinoi Helsingin yliopiston Koulutusja kehittämiskeskus Palmenia. 4. Organisaatio 4.1. Ohjausryhmä Klusterin päättävänä elimenä toimii ohjausryhmä, joka koostuu mukana olevien tahojen edustajista. Ohjausryhmä päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodeksi kerrallaan sekä seuraa suunnitelman toteutumista. Ohjausryhmän jäsenet tiedottavat 3

4 klusteritoiminnasta omissa organisaatioissaan. Ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuonna Kokousvalmistelut kustannetaan Hiiden klusterista Työryhmä Työryhmä, johon kuuluvat ohjausryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, vaihtuva yritysasiantuntija ja koordinaattori, valmistelee ohjausryhmässä päätettävät asiat. Työryhmä kokoontuu noin kaksi viikkoa ennen ohjausryhmän kokousta. Kokousvalmistelut kustannetaan Hiiden klusterista Klubit Koordinaattori kutsuu klubit tarvittaessa koolle 1-2 kertaa vuoden aikana. Tilaisuuksissa käsitellään kyseisiin aihepiireihin liittyviä ajankohtaisia asioita ja suunnitellaan koulutuksia. Tarpeen mukaan perustetaan muita klubeja ja työryhmiä. Keväällä 2009 on yksi pohjavesiklubin tilaisuus, ja tuodaan esille mahdollisuutta liittyä mukaan sekä pohjavesien yhteistarkkailuun että ilmanlaadun tarkkailuun. Keväällä 2009 järjestetään tarvittaessa myös jäteklubin kokoontuminen. Jäteklubin toimintaan pyydetään mukaan alueen jätehuoltoyhtiöitä. Turvallisuusasioita käsitellään turvallisuusklubissa, joka kokoontuu myös tarvittaessa Koordinointi Klusterin koordinoijana toimii Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Yliopisto hoitaa myös klusterin rahaliikenteen Jäsenistö Nykyiset jäsenet pyritään pitämään mukana verkostossa sekä uusia halukkaita ja aktiivisia yrityksiä houkutellaan mukaan. Erityisesti verkoston jäseneksi halutaan Inkoon ja Siuntion kunnan yrityksiä ja organisaatioita ja nykyisten jäsenyritysten alihankkijoita. Mikäli jäsenmäärä oleellisesti kasvaa, suunnitellaan toiminnan organisointi uudelleen vuoden 2009 aikana. Vuoden 2009 jäsenet on lueteltu toimintasuunnitelman lopussa. 4

5 4. Talous 4.1. Kustannusarvio vuodelle 2009 Menot 2009 Koordinointi, palkkakustannukset Ulkopuoliset asiantuntijapalkkiot 6900 Matkakulut 900 Aineet ja tarvikkeet 220 Toimisto- ja hallintokulut 1404 Vuokrat (sis. tila-, laite- ja muut vuokrat) 1652 Muut kulut: Investoinnit sekä muut palvelut ja kulut 2020 Kustannukset yhteensä alv Toiminnan rahoitus Tulot 2009 Kunnat (3) 5200 Yritykset ja organisaatiot (15) Siirtyy edelliseltä vuodelta 6000 Uudet jäsenet (2/4) 780 Ulkopuolisten koulutusmaksut, 10 hlöä á Tulot yhteensä Erotus Jäsenmaksut vuodeksi 2009 JÄSENMAKSUT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE JÄSENMAKSUT Liikevaihto 2009/vuosi yli 16,9 milj ,5-16,9 milj ,4 milj alle 2 milj. 390 alle 1 milj. 200 Yhteisöjäsen 390 Yhdistysjäsen, jolla ei liiketoimintaa alv 22 % JÄSENMAKSUT KUNNILLE JÄSENMAKSUT Asukasluku 2009/vuosi yli asukasta asukasta asukasta 1300 alle asukasta alv 22 % 5

6 Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenet vuoden 2009 alussa: 1. Enics Finland Oy 2. Envimetria Oy 3. Inkoon yrittäjät 4. Inkoon kunta 5. Innofocus 6. Kisakallion Urheiluopisto 7. Lehmijärven Romu ja Rauta Oy 8. Lemminkäinen Katto Oy Kattoteollisuus 9. Lohjan kaupunki 10. Lohjan Puhtaanapito Ky 11. Mondi Group 12. Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry 13. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy 14. Cembrit Oy 15. Sappi Finland I Oy 16. Nordkalk Oyj Abp 17. Rosk n Roll Oy Ab 18. Siuntion kunta 19. UPM-Kymmene Wood Oy, Lohjan Viilutehdas 6

Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2005.

Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2005. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2007.

Taulukko 1. Ympäristöklusterin koulutus- ja klubitilaisuudet vuonna 2007. 13.2.2008 / LR LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin

Lisätiedot

www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia www.lohjanklusteri.fi www.karkkilanklusteri.fi www.hiidenklusteri.fi 28.2.2008 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Läntinen Uusimaa Lohjan kaupunki ja yritykset yhteistyössä - taustaa

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY. Toimintasuunnitelma 2010. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY. Toimintasuunnitelma 2010. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY Toimintasuunnitelma 2010 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi 1 JAPA ry:n toimintasuunnitelma 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Perustoiminta...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY. Toimintasuunnitelma 2015. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi

JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY. Toimintasuunnitelma 2015. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY Toimintasuunnitelma 2015 Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi 1 JAPA ry:n toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Perustoiminta...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY. Toimintasuunnitelma 2014. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY. Toimintasuunnitelma 2014. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY Toimintasuunnitelma 2014 Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi 1 JAPA ry:n toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Perustoiminta...

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Humanistinen Ammattikorkeakoulu Jyväskylän/Kauniaisten kampus Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Tampereen Suomalainen Klubi käynnistää Suomi 100 vuotta valmistelun

Tampereen Suomalainen Klubi käynnistää Suomi 100 vuotta valmistelun 1 Tampereen Suomalainen Klubi TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Suomalainen johtaminen ja johtajuus Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot Toimintasuunnitelma perustuu 9.9.2013 hyväksyttyihin sääntöihin

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008

Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008 1/10 Helsingin kaupunginhallitus 29.10.2007 Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008 Tavoitteet Projektin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Kehy-opas Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Tämä opas on suunnattu kaikille valiokunnan toiminnasta kiinnostuneille, HYYn jäsenille, hallitukselle ja ennen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Saunaseura ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Marraskuu 2013 Suomen Saunaseura ry 2 (9) SUOMEN SAUNASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ 1.1. Seuran tarkoitus ja tavoitteet Suomen Saunaseura

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot