Korkeakouluj en ja opetusminist eriön yhteinen tietohallintoh anke, jota CSC koordinoi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakouluj en ja opetusminist eriön yhteinen tietohallintoh anke, jota CSC koordinoi"

Transkriptio

1 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakouluj en ja opetusminist eriön yhteinen tietohallintoh anke, jota CSC koordinoi Tietovarastointi ja korkeakoululaitoksen käsitteistö (RAKETTI-XDW) Klaus Lindberg Heikki Haavisto ja Teemu Kemppainen CSC Tieteen tietotekniikan keskus

2 Taustaa Tietovarasto on yksi hankekokonaisuus mm. OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategiassa vuosille Kota- ja AMKota ovat eräänlaisia tietovarastoja Yhteisen käsitteistön ja tietovarastojen tarve esitetty monessa muussa yhteydessä ja vastaava tyyppistä työtä tehty vuosia useassa korkeakouluissa Lappeenrannan teknillinen yliopisto käynnisti rakenteellisen kehittämisen hankkeena yliopistojen yhteisen tietovarastohankkeen (YDW) tavoitteena oli määritellä yhteiset käsitemäärittelyt hyödyntäen olemassa olevaa työtä luoda suunnitelma tietovaraston rakentamiselle ProAMK-hankkeen loppuraportissa 2007 esitetty tietovaraston tarve RAKETTI-hanke käynnisti korkeakoulujen yhteisen XDW-hankkeen loppu kesästä 2008

3 Tietovaraston rakenne Tietovaraston rakenne Korkeakoulu C Opinto Talous Tila Henkilöstö Tutkimus Henkilöstö Tutkimus Opinto Talous Tilahallinto Tietovarasto Korkeakoulu A Opinto Tila Tietojen yhtenäistäminen käsitemallin mukaisesti Yhtenäiset viranomaisraportit Yhtenäiset viranomaisraportit ja muu raportointi Tutkimus hallinto Talous Henkilöstöhallinto Korkeakoulu B

4 XDW-tietovarasto Korkeakoulu Raportit ja kyselyt Raportointi- ja analyysivälineet Keskitetty tietovarasto Ulkoinenraportointi Toiminnan ohjaus Opetusministeriö Talous Korkeakoulun Korkeakoulun omat omat laajennukset laajennukset ja ja tarpeet tarpeet Tilastokeskus Henkilöstö Kaikille yhteinen osa Opinto Tietojen siirto ja muokkaus Yksi käsitys tiedosta Tilat

5 Käsitemalli Eri korkeakouluissa eri järjestelmät ja eri kieli (sähköinen tieto ei siirry). Esim. projekti - hanke ; opiskelijamäärä Organisaation sisällä eri yksiköissä eri järjestelmät ja eri kieli Korkeakoulujen yhteinen käsitemalli ja termistö on yhteinen tietojärjestelmien ymmärtämä kieli Julkinen: Talous Opinto Tila henkilöstö

6 Käsitemallin muutosprosessi

7 Tehtyä Käsitemalli ja sanasto Käsitemalli ja sanastot löytyvät osoitteesta: Kaikki osa-alueet ja yhteiset käsitteet käyty läpi Yliopistoilta tuli kommenttikierroksella noin 700 kommenttia 200 käsitettä vaatii työstämistä Noin 50 käsiteistä on hankalia Kokemukset Työryhmissä jatkuva rajanveto mitä otetaan mukaan Prosessien tarkastelu pitäisi olla koko ajan mukana, jotta mallinnuksen mahdolliset katvealueet löytyisivät Prosessien tarkastelu riittävän yleisellä tasolla Varsinaiset tulokset syntyvät substanssia hyvin tuntevien henkilöiden kanssa työryhmissä Raporttien ja mallien selkeys Mallien lukuohjeet Kokonaiskuva pitää kyetä säilyttämään hierarkkiset kuvaukset sekä prosesseista että käsitemallista

8 RAKETTI-XDW:n tavoite Rakentaa tietovarasto inkrementaalisesti osa-alue kerrallaan ja siirtää ne tuotantokäyttöön niiden valmistuttua Testata käsitemallia oikealla testikorkeakoulun datalla ja tehdä malliin sen perusteella muutokset (iteratiivinen tapa edetä). Luoda yhtenäinen käsitemalli yhdistämällä ammattikoreakoulujen käsitteistö jo aikaisemmin luotuun malliin Organisoida käsitemallin ylläpito Luoda käsitemallille ja sanastolle rooli koko korkeakoulukentän toiminnan käsitteet kuvaavana lähteenä. Luoda toimintamalli tietovarastopalvelulle (liiketoimintamalli) yhteistyössä testikorkeakoulujen kanssa Siirtyä projektin päättyessä 2009 tuotantokäyttöön, jossa asiakkaat rahoittavat sen

9 XDW ohjausryhmä Kari Välimäki, LTY, puheenjohtaja Markku Kuula, HSE/Aalto Kari Keinänen Oulun Ylipisto Matti Hartikainen, TAMK Lea Ryynänen-Karjalainen, Metropolia Marja Kylämä, OPM Klaus Lindberg, CSC Heikki Haavisto, CSC, sihteeri Ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa ja jatkaa kokoontumista viikoittain.

10 Syksyn XDW-seminaari CSC:ssä Osallistujia 88 paikalla, pääosin tietohallinnosta. Osallistujista 30 oli yliopistoista, ja 48 ammattikorkeakouluista ja muut CSC:stä, Tilastokeskuksesta, OPM:stä ja Suomen Akatemiasta. Epäily siitä, että XDW:stä ei tarpeeksi tietoa esim. johtotaso ei tunne hanketta, mutta IT-väki kyllä. Tietoa tulee jakaa laajemmin korkeakouluihin Hanke ei saa tulla konsulteista riippuvaiseksi, eikä mennä liian syvälle operatiivisiin järjestelmiin Raportoinnin suunnittelussa XDW-projektin ja muiden aktiivisten toimijoiden (palvelukeskusten) tulee pyrkiä yhä lähempään yhteistyöhön, jotta ei synnytetä epähuomiossa useita eri raportointijärjestelmiä ja jos se ei ole tavoite Jos on useita erillisiä raportointikonsepteja, huolehditaan rajapintojen toimivuudesta

11 XDW:ssä ajankohtaista Käsitemallin kehittämisen ja muutoksenhallinnan konkretisointi Tarjouskilpailu järjestelmästä ja konsulteista Testataan käsitemallia oikealla datalla ja tehdään malliin sen perusteella muutokset käsitemallin muutoksenhallinnan kautta. Aloitetaan tietovaraston rakentaminen inkrementaalisesti osa-alue kerrallaan ja siirrytään tuotantokäyttöön, kun osa-alue on testattu. AMK:ien käsitemallin määrittelyssä voidaan hyödyntää mm. Metropoliassa tehtyä tietovarastotyötä. Tavoitteena kaikkien korkeakoulujen yhteinen XDW-malli

12 Inkrementaalinen kehitys Hankkeen yhteiset tehtävät (tehtävät jotka koskevat kaikkia osa-alueita ja asiakkaita) Projektin aloitus Ympäristö Käyttäjähallinta Toimintamallin luominen Inkrementti 1(esim.korkeakoulu 1:taloushallinto) Tarpeiden ja lähtötietojen määrittely Testaus oikealla datalla Lataukset, raportit Tuotantokäyttö Inkrementti 2 (esim. korkeakoulu 2:taloushallinto) Inkrementti 3 (esim. korkeakoulu 1: opintohallinto, suoritustiedot)

13 Aikataulua hidastanut haasteellisten ongelmakohtien käsittely

14 Muutamia huomioita Tietovarasto muodostuu mahdollisuudesta käsiteillä samoilla käsitteillä eri lähteistä syntyneitä tietoja. Tietovarasto ei ole samaan varastoon kootut eri käsitteitä käyttävät tiedot. Tiedostopohjainen tiedonsiirto korkeakouluista keskitettyyn tietovarastoon ensi vaiheessa Huonosti määritellyt roolit ja hallitut käyttöoikeudet voivat tuhota tietovaraston hyvinkin nopeasti iso haaste Käsitteiden muutos vaikutuksen minimointi määrittelemällä peruskäsitteet riittävän hyvin Tapahtumatasoisen tiedon kerääminen haaste tietomäärien takia

15 Tapahtumien kirjaus osana prosesseja Korkeakoulujen toimintaa voidaan kuvata prosesseina (karkeasti tai yksityiskohtaisesti) Prosessit muodostuvat tapahtumista Osa tapahtumista muuttaa raportoitavaa tilaa. Esim. kursseille kirjoittautuminen Osa tapahtumista on metatietoihin liittyviä muutoksia, jotka eivät aina muuta raportoitavaa tilaa Osa tapahtumista on kiinnostavia indikaattorien näkökulmasta osa muuten kiinnostavia Tapahtumiin ja metatietoon liittyvistä asioista summautuvat/muodostuvat käsitteet, trendit ja raportit Käsitteet liittyvät indikaattoreihin ja raportointiin On olemassa myös metatietoon liittyviä asioita, jotka muodostavat raportoitavia trendejä. Esim. paikkakunnan muutokset.

16 Tapahtumien kirjaaminen Tapahtumat kirjataan tai kirjautuvat useimmiten sähköisiin järjestelmiin Tapahtumiin liittyy tapahtuma-aika, itse tapahtuma ja tapahtumaan liittyvää metatietoa Tallentamalla tapahtumat ja metatieto voidaan seurata lähes kaikkea toimintaa korkeakoulussa Tapahtumien ja metatiedon perusperiaatteiden tulisi olla selkeät ja yhdessä määritellyt korkeakoulujen kesken käsitemallit, käsitteet ja termit Tapahtumien ajankohdan määrittäminen voi selkeä, mutta käsite tulkintakysymys. Esim. vastaavasti kuin milloin/miten myynnin saaminen kirjataan taseeseen vaikka maksun suorituksen ajankohdat selviä (samoin esim. milloin opiskelija korkeakoulussa paikalla oleva)

17 Taloushallinto Taloushallinto on perinteisesti tapahtumien kirjaamista Muutkin asiat voidaan pääsääntöisesti käsitellä ajallisina tapahtumina ja niihin liittyvinä metatietoina Muutoksiin liittyy aina tapahtuma

18 Yksinkertaistettuna esimerkkinä opiskelijaan liittyvät tapahtumat Prosessi Opiskelija hakee korkeakouluun Opiskelija hyväksytään korkeakouluun Opiskelija aloittaa opiskelu/ Ei aloita opiskelua Date Date Date Date Date Aloittaa kurssin Hakee Sisään Paikalla Aloittaa kurssin Suorittaa kurssin Suorittaa kurssin Suorittaa tutkinnon Poistuu korkeakoulusta Järjestelmät kirjaavat tapahtumia Muodostuu tapahtumatietokanta Metatieto Metatieto Metatieto

19 Esimerkkinä tilahallintoon liittyvät tapahtumat Prosessi Otetaan käyttöön Tila muuttuu Tila syntyy Date Date Date Date Date Tila varataan Tila syntyy Otetaan käyttöön Varataan Vapautuu Posituu käytöstä Tila vapautuu Tila poistuu käytöstä Järjestelmät kirjaavat tapahtumia Muodostuu tapahtumatietokanta Metatieto Metatieto Metatieto

20 Resurssit / panokset Henkilöt / htv Tilat Organisaatioyksiköt / projektit / prosessit opetus tutkimus Suoritteet / tulokset Tutkinnot Tutkimustoiminnan tulokset -julkaisut -patentit Laitteet Eurot Tukitoiminnot Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tulot Tulossopimukset Valtion budjetti Korkeakoulun tiedettävä mitä resursseilla saadaan aikaiseksi

21 YDW tietovaraston yleiskuva (osa-aluekohtainen esim. taloushallinto) Tämä osa tietovarastosta olisi kaikille samanlainen Yliopisto 1 AdeEko oma palvelin Yliopisto 2 AdeEko käyttöpalvelussa YDW malliin perustuva osuus, joka on kaikille sama (summataso pääsääntöisesti) Lähtöjärjestelmät ETLväline Stagin area EDW (Enterprise Data Warehouse, normalisoitu tietovarastokanta) Tapahtumataso Tiedon hyödyntäminen näkymät, data martit Vakiona kaikille: -OPM -Tilastokeskus, -NETRA Raportointi analyysivälineet Yliopisto 3 Raindance oma palvelin Yliopisto 4 Raindance käyttöpalvelussa Yhtenäiset ja samanlaiset latausperiaatteet kaikilla esim: -lataus tapahtumatasolla -päivittäin -uudet ja muuttuneet tiedot -samanlainen latausvirheiden käsittely -riippuu lähtöjärjestelmien kyvystä tuottaa tiedot halutulla tavalla YDW mallin mukainen kanta summataan jokaiselle asiakkaalle tapahtumatasolta. Tapahtumataso eroaa jokaisen yliopiston kohdalla ainakin hiukan. Tapahtumatason hyödyntäminen riippuu yliopiston tarpeesta esim. operatiivisen raportoinnin hoitamiseen tietovaraston kautta

Rakenteellisen Kehittämisen Tukena Tietohallinto. korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi

Rakenteellisen Kehittämisen Tukena Tietohallinto. korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Rakenteellisen Kehittämisen Tukena Tietohallinto korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Opetusministeriö on käynnistänyt kesäkuussa korkeakoulujen yhteisen,

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hannupekka Sormunen ITÄ-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUT -PROJEKTIN TIETO- VARASTO

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hannupekka Sormunen ITÄ-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUT -PROJEKTIN TIETO- VARASTO POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hannupekka Sormunen ITÄ-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUT -PROJEKTIN TIETO- VARASTO Opinnäytetyö Lokakuu 2012 Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Organisaatiot...

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

METADATAN MERKITYS TIEDON LAATUUN TIETOVARASTOINNISSA

METADATAN MERKITYS TIEDON LAATUUN TIETOVARASTOINNISSA METADATAN MERKITYS TIEDON LAATUUN TIETOVARASTOINNISSA Heli Junnula Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Kesäkuu 2008 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa

Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:49 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Proamk loppuraportin tiivistelmä 17.1.2007

Proamk loppuraportin tiivistelmä 17.1.2007 Proamk loppuraportin tiivistelmä 17.1.2007 Pekka Ruuskanen Juha Hyttinen WM-data Oy LogicaCMG 2006. All rights reserved Projektin tuotokset Toimintaympäristön kuvaus Käyttötapauskuvaukset valituista prosesseista

Lisätiedot

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 20.11.2012 Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Osallistujat: Hannu Sirén, OKM, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petra

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

BI-ratkaisuja talouden suoritusjohtamiseen

BI-ratkaisuja talouden suoritusjohtamiseen BI-ratkaisuja talouden suoritusjohtamiseen Tero Syrjä Opinnäytetyö 2013 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Tekijä(t) SYRJÄ, Tero Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 33 Päivämäärä

Lisätiedot

Atik III projektin toimintakertomus 2008

Atik III projektin toimintakertomus 2008 1 Atik III projektin toimintakertomus 2008 Hyväksyntätiedot: Versio Päivämäärä Hyväksyjä 1.0 08062009 Ohjausryhmä Ylläpitotiedot: Versio Päivämäärä Muutos Tekijä 0.1 16012009 Ensimmäinen versio Minna Herno

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO 9.3.004 Sisältö. TAUSTAA.... KYSELYN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 3. STRATEGIATILANNE HELMIKUUSSA 004... 4. TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET...3 5. SUURIMMAT

Lisätiedot

Information Solutions for a Global Age

Information Solutions for a Global Age Information Solutions for a Global Age Asiantuntijapalveluja ja tietojärjestelmäratkaisuja tuotetiedonhallintaan Suomessa vuodesta 1995. Asiantuntijapalvelut: - Projekti- ja hankehallinta, vaatimustenhallinta,

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Tämän session aiheet RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Kv-liikkuvuuden kokonaisuuden ja yksityiskohtien hallinta tänään ja huomenna Mitä eurooppalainen ja

Lisätiedot

Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys

Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:30 Sami Hautakangas Vesa Saarinen Opetusministeriön

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusaineistojen tietoarkkitehtuurin konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusaineistojen tietoarkkitehtuurin konsultointi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusaineistojen tietoarkkitehtuurin konsultointi Metsäntutkimuslaitos sivu 1/32 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3 2 Johdanto...5 3 Tiedon hallinnan tavoitetila...6 4 Tietoarkkitehtuurin

Lisätiedot

Projektinhallinta Hermes

Projektinhallinta Hermes Projektinhallinta Hermes Ohjelmistotuotantovälineet seminaari Tommi Kaituri Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 30.10.2000 HERMES Hermes on Nokia Networksin Switching Platform yksikössä

Lisätiedot