Rakenteellisen Kehittämisen Tukena Tietohallinto. korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakenteellisen Kehittämisen Tukena Tietohallinto. korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi"

Transkriptio

1 Rakenteellisen Kehittämisen Tukena Tietohallinto korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi

2 Opetusministeriö on käynnistänyt kesäkuussa korkeakoulujen yhteisen, tietohallinnon kehittämiseen tähtäävän RAKETTI-hankkeen. Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joiden aihealueet ovat korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuri (KOKOA), opintohallinnon perustietojärjestelmä (KOTI) sekä käsitemalli ja tietovarasto (XDW) Tieteen tietotekniikan keskus CSC on mukana hankkeessa osahankkeiden koordinoijana ja osin toteuttajana.

3 RAKETTI-hankkeen tavoitteena on korkeakouluja koskevan tiedon sekä käytössä olevien IT-ratkaisujen laadun, yhteentoimivuuden ja käytettävyyden edistäminen kansallisella tasolla. Yhdistämällä jo tehtyjä selvityksiä, tuotannossa olevia palveluja sekä suunnitteilla tai käynnissä olevia kehittämishankkeita luodaan tavoite ja ratkaisu korkeakoulujen yhteisiä tarpeita vastaaville kustannustehokkaille järjestelmille. Samalla luodaan yhtenäinen tapa tuottaa tarvittava tietopohja ja työkalut korkeakoulun tiedolla johtamista ja viranomaisraportointia varten.

4 OHJAUSRYHMÄ: Hannu Sirén, johtaja, opetusministeriö, puheenjohtaja Marja Kylämä, opetusministeriö Ari Ilkka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto Harriet Kurtén, Åbo Akademi Klaus Lindberg, CSC Mikko Markkola, Tampereen yliopisto Jouko Paaso, Vaasan ammattikorkeakoulu Tuulikki Paturi, HAAGA-HELIA-ammattikorkeakoulu Mirja Pöhö, Hämeen ammattikorkeakoulu Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto Pekka Linna, CSC, ohjausryhmän sihteeri Tuija Raaska, CSC, ohjausryhmän sihteeri

5 Ohjausryhmän tehtävät Määrittää ja hyväksyä hankkeen tavoitteet ja aikataulu Määrittää periaatteet, joilla korkeakoulut osallistuvat eri osahankkeisiin ja niiden toteutukseen sekä niihin liittyviin kustannusvastuisiin Hyväksyä osahankkeiden aikataulut ja toteutussuunnitelmat Päättää hankkeessa tarvittavista alaryhmistä ja nimetä niiden jäsenet Ohjata ja seurata hankkeen ja sen osahankkeiden toteutusta ja budjettia

6 Tiedotuksen haasteet Mistä kokonaisuudesta viestitään Mikä osien ja kokonaisuuden aikataulu ja realismi Hyödyt korkeakouluille Mitä kustannuksia osallistujille Roolit ja vaikuttamisen mahdollisuudet

7 Valmistelussa olevia hankkeeseen liittyviä tapahtumia Opintohallinnon tulevaisuuden tarpeet ja haasteet seminaari Tietovarastointiseminaari valmisteilla Kokonaisarkkitehtuurihankkeen kick-off Esityksiä monissa muissa tilaisuuksissa Lisätietoja hankkeesta: Marja Kylämä, opetusministeriö Tuija Raaska ja Pekka Linna, hankkeen sihteeristö, CSC

8 Lähtökohdat CSC:n toiminnalle Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena -hankkeessa Otettu vastaan OPM:ltä Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena muistiossa esitetty tehtävä koordinoida ja tukea korkeakoulujen joidenkin toiminnan alueiden yhteistyötä Asia esitelty korkeakouluille tulos-ja tavoiteneuvotteluissa Opetusministeriö myöntänyt CSC:lle rahoitusta tehtävän aloittamiseksi Käynnistetään ja tuetaan yhteistyöhankkeita korkeakoulujen ehdoilla Ohjausryhmä päättää toiminnan suunnasta Korkeakoulujen päättäjien, hallinnon, erityisesti opintohallinnon, ja IT:n verkostot keskeisessä asemassa yksittäisiä hankkeita valmisteltaessa CSC koordinoi, fasilitio sekä toimii operatiivisella tasolla Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kaikkea jo tehtyä Paljon valmista ja useita tärkeitä hankkeita menossa. Vältetään asioiden uudelleenkeksimistä CSC kehittää palveluja, joita asiakkaat haluavat käyttää CSC toimii myös sparraajana, joka haastaa korkeakouluja ja opetusministeriötä käymään avointa keskustelua yhteistyön muodoista ja se tavoitteista

9 KOKOA (Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurimalli) Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurimalli -osahanke tukee koko korkeakoululaitoksen yhteisten palvelujen toteuttamista. Mallin avulla korkeakoulun tavoitteet ja tietohallinto yhdistetään kokonaiskuvaan, jolloin uudet palvelut voidaan suunnitella sekä strategisten vaatimusten mukaisesti, kustannustehokkaasti ja päällekkäisyyksiä välttäen. Hanke tukee myös korkeakoulujen oman kokonaisarkkitehtuurimallin kehittämistyötä. Työ hyödyntää valtion IT- toiminnan johtamisyksikön (ValtIT) kokonaisarkkitehtuurihankkeen tuloksia.

10 Kokonaisarkkitehtuuri on hyväksi nähty tapa jäsentää toimijoiden rooleja ja tehtäviä Tietovarannot

11 XDW (Tietovarastohanke ) Käsitemäärittely, yhteinen käsitemalli ja tietovarasto -osahankkeessa toteutetaan tietovarastoratkaisu yliopistojen yhteisen tietovaraston käsitemäärittelyprojektissa syntyneen käsitemallin pohjalta. Mallia testataan testikorkeakoulujen kanssa ja se laajennetaan kattamaan ammattikorkeakoulujen käsitteet. Tavoitteena on termistöltään mahdollisimman harmonisoitu raporttientuottamisjärjestelmä, josta saadut viranomaisraportit ovat luotettavia ja vertailukelpoisia ja tuottavat trenditietoa koko korkeakoululaitoksen kehityksestä niin kunkin korkeakoulun kuin ohjauksen tarpeisiin.

12 XWD Tietovarastohanke (jatk) Opetusministeriö rahoittaa vuoden 2009 loppuun XDWtietovarastohanketta, joka pohjautuu LTY:n projektoimaan YDW-hankkeessa tehtyyn työhön. Uuden hankkeen päämääränä on automatisoida korkeakoulujen viranomaisraportointi ja tuottaa korkeakoulujen tietovarasto palvelulle liiketoimintamalli. YDW-hankkeessa valmistuneet hallinnonalojen yhteiset käsitteet ovat vapaasti kaikkien käytössä. Testataan XDW-hankkeessa oikealla datalla vuosien aikana Käsitteiden ylläpito ja huolto on palvelu, joka on osana toimintamallin kustannuksia

13 Kuva Teemu Kemppainen ja Heikki Haavisto Käsitemallin ylläpito ja huolto

14 XDW tietovaraston yleiskuva (osa-aluekohtainen esim. taloushallinto) Tämä osa tietovarastosta olisi kaikille samanlainen Yliopisto 1 AdeEko oma palvelin Yliopisto 2 AdeEko käyttöpalvelussa YDW malliin perustuva osuus, joka on kaikille sama (summataso pääsääntöisesti) Lähtöjärjestelmät ETLväline Stagin area EDW (Enterprise Data Warehouse, normalisoitu tietovarastokanta) Tapahtumataso Tiedon hyödyntäminen näkymät, data martit Vakiona kaikille: -OPM -Tilastokeskus, -NETRA Raportointi analyysivälineet Yliopisto 3 Raindance oma palvelin Yliopisto 4 Raindance käyttöpalvelussa Yhtenäiset ja samanlaiset latausperiaatteet kaikilla esim: -lataus tapahtumatasolla -päivittäin -uudet ja muuttuneet tiedot -samanlainen latausvirheiden käsittely -riippuu lähtöjärjestelmien kyvystä tuottaa tiedot halutulla tavalla YDW mallin mukainen kanta summataan jokaiselle asiakkaalle tapahtumatasolta. Tapahtumataso eroaa jokaisen yliopiston kohdalla ainakin hiukan. Tapahtumatason hyödyntäminen riippuu yliopiston tarpeesta esim. operatiivisen raportoinnin hoitamiseen tietovaraston kautta Kuva Heikki Haavisto ja Teemu Kemppainen Tiedon hyödyntäminen rajapinnan kauttaei suoraan EDW-kannasta. Raportiti laskettu mahdollisimman pitkälle valmiiksi. Liiketoimintalogiikkaa ei (miellään) kyselyvälineisiin niillä hoidetaan lähinnä tiedon esitys

15 KOTI (Korkeakoulujen opintohallinnon tietojärjestelmä) Opintohallinnon perustietojärjestelmä -osahankkeessa selvitetään korkeakoulukentän käytössä olevien opintohallinnon tietojärjestelmien nykytila ja luodaan yhteinen kuva siitä, mitkä ovat opintohallinnon tulevaisuuden tarpeet ja haasteet. Lisäksi selvitetään, mitä muutoksia tietojärjestelmäpuolella tarvitaan, jotta näihin tarpeisiin voidaan vastata. Osahankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään yhteisiin tukijärjestelmiin opiskelija- ja opintotietojen hallinnassa. Samalla huomioidaan myös laajennusmahdollisuus suunnittelun apuvälineisiin.

16 Tekniikan piilottaminen käyttäjiltä/prosesseilta ja kehittämisroolien jäsentäminen Käyttöliittymä palveluihin Rajapinta käyttöliittymän ja palvelujen moduulien välillä Rajapinnat palvelujen välillä Rajapinta tietokantoihin ja tietovarastoihin Esim. portaali Palvelujen IT-modulit Palvelujen IT-modulit Tietokannat ja tietovarastot Prosessit ja työnkulut Palvelujen modulit Palvelujen modulit Klaus Lindberg ja Pekka Linna

17 Opintohallinnon palvelut hanke 2008 Proj1: Palvelut/prosessit ja niiden tuottamisen liiketoimintamallit Proj2: Rekisterit ja tietovarannot ja rajapinnat Proj3: Järjestelmäratkaisut Vaihe 1 Vaihe 1 Vaihe Vaihe 2 Vaihe 2 Vaihe Vaihe 3 Vaihe 3 Vaihe 3 Perustuu Ahti Planmanin ja Klaus Lindbergin piirtämään kuvaan

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Johtaja Hannu Sirén Yliopistojen IT-päivät 23.10.2008 TKK Dipoli 1 Eräitä meneillään olevia uudistuksia, joilla on vaikutusta tietohuoltoon 1. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Tutkimuksen tietohallinnon kehittäminen Tuija Raaska,

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 20.11.2012 Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Osallistujat: Hannu Sirén, OKM, puheenjohtaja

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja RAKETTI-KOKOA koordinaatioryhmän kokous 17.11.2010 Kokousmuistio Aika: 17.11.2010 klo 10.00-13.00 Paikka: Helsingin yliopisto, oppimiskeskus Aleksandria, K132. Osallistujat johtaja Klaus Lindberg, CSC

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa

Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:49 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki

OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke. Määrittelyprojekti ProAMK 1.11.2005 31.5.2007. Loppuraportti

ARENE ry:n tietohallintohanke. Määrittelyprojekti ProAMK 1.11.2005 31.5.2007. Loppuraportti ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.11.2005 31.5.2007 Loppuraportti Sisällysluettelo 1. Hankkeen taustaa... 3 2. Hankkeen toimijat, tavoitteet, toiminta ja tulokset... 5 4. Projektin

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Tämän session aiheet RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Kv-liikkuvuuden kokonaisuuden ja yksityiskohtien hallinta tänään ja huomenna Mitä eurooppalainen ja

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1(32) 16.4.2012 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 040 348 7555, fax 040 348 7865, fornamn.efternamn@oph.fi,

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ JA CSC TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY SOPIMUSNUMERO 012014945

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ JA CSC TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY SOPIMUSNUMERO 012014945 SOPIMUS PALVELUKOKONAISUUKSIEN TOIMITTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KORKEAKOULU- JA TIEDEPOLITIIKAN OSASTOLLE KOULUTUKSEN, TIETEEN, KULTTUURIN JA HALLINNON TARPEISIIN VUONNA 2015 OPETUS- JA

Lisätiedot

Atik III projektin toimintakertomus 2008

Atik III projektin toimintakertomus 2008 1 Atik III projektin toimintakertomus 2008 Hyväksyntätiedot: Versio Päivämäärä Hyväksyjä 1.0 08062009 Ohjausryhmä Ylläpitotiedot: Versio Päivämäärä Muutos Tekijä 0.1 16012009 Ensimmäinen versio Minna Herno

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 2008-04-23 URN:NBN:FI-FE200804221251 KANSALLISKIRJASTO 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... 3 2 NYKYTILA... 4 2.1 Organisaatio ja talous...

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu Asettamispäätös 05.12.2012 VM119:00/2012 1873/00.01.00.01/2012 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 28.11.2014 LUONNOS keskustelun pohjaksi 18.11.2014 Tuija Raaska, CSC Julkisen hallinnon

Lisätiedot