Jalkapallomaaleja kpl. Koripallotelineitä kpl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jalkapallomaaleja kpl. Koripallotelineitä kpl"

Transkriptio

1 YLEISTEN PALLOPELIALUEIDEN TURVALLISUUDEN TARKASTUSLISTA JALKAPALLO- JA KORIPALLOPELIALUEET - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet 1. PERUSTIETOJA Pallopelialuetta koskevat tiedot Nimi: Osoite: Tarkastusta koskevat tiedot Tyyppi: Pääasiallinen käyttäjäryhmä yleisellä pallopelialueella Maalien ja korien lukumäärä alueella Käyttäjämääräarvio (arvio keskimäärin) Pallopelialueen sijainti ympäristöönsä nähden Tarkastuspvm: Tarkastaja: Urheilukenttä, puisto- tai ulkoilualue, oppilaitoksen kenttä, muu alue (mikä?) Urheiluseurat, palloilun muut harrastajat, lähiasukkaat, muu (mikä?) Jalkapallomaaleja kpl Koripallotelineitä kpl Muita mahdollisia liikuntavälineitä kpl (arvio) hlö / päivä / viikko / kk / vuosi (valitse sopiva aikajakso) Arviota käyttäjämääristä ei ole tehty Palloilualueen lähistöllä on: Vilkas tie Muita erityisiä vaaratekijöitä..20 Pallopelialueen ylläpitäjä / kunnossapitovastaava Läsnä tarkastuksella: Nimi: Osoite: Vastuuhenkilö: Puh.nro: Palveluntarjoaja Nimi: Osoite: Y-tunnus: Puh.nro: Vastuuhenkilö: Muut palveluntarjoajan vastuulla olevat vastaavat pallopelialueet On, kpl Ei ole 1

2 2. OMAVALVONTA/YLLÄPITÄJÄN MENETTELYT PALLOPELIALUEEN VALVONTA- JA HUOLTOTIEDOT Kyllä Ei Lisätietoja 1. Ylläpitäjä tuntee pallopelialueita koskevat yleiset turvallisuusvelvoitteet? (kutu-lainsäädännön velvoitteet, omavalvonnan, standardit 1 jne.) 2. Ylläpitäjä on selvillä pallopelialueisiin liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja varautunut niihin. (Mitä ne ovat ja kuinka niihin on varauduttu?) 3. Turvallisuuden ja ylläpidon seurantaa ja varmistamista varten on laadittu kirjallinen suunnitelma. 2 (Suunnitelmassa on kirjattuna mm. turvallisuuden ja ylläpidon vastuuhenkilöt, tarkastus- ja huoltovälit 3 sekä tarvittavat tiedot palloilualueista sekä toimintaohjeet. ) (Sisältää käytännössä alla olevat kohdat.) 4. Jalkapallomaaleja/koripallotelineitä hankittaessa on varmistuttu siitä, että ne ovat turvallisia. Miten? (Esim. ovatko välineet standardien mukaisia? Onko esittää testaustuloksia? Miten on varmistuttu, että välineet ovat turvallisia vaikka eivät olisi esim. standardien mukaisia?) 5. Palloiluvälineiden sijoittelussa ja asennuksessa ja vastaavasti alueen valinnassa ja toteutuksessa on huomioitu turvallisuusnäkökohdat. Miten? (Maaston soveltuvuus, aitojen tarve arvioitu/toteutettu tarpeen mukaan, maalit kiinnitetty (mikäli niitä ei ole tarkoitus siirrellä yms.).) 6. Pallopelialueiden 1) säännöllisiä tarkastuksia ja korjauksia 2) isompia huoltoja varten on nimetty henkilöt. Kuka/ketkä? Kuinka usein toimenpiteet tehdään? 1 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004), Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004), SFS-EN 1270 Pelikenttävarusteet. koripallovälineet. Toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset, testausmenetelmät. 2006, SFS-EN AC. Pelikenttävarusteet. Jalkapallomaalit. Toiminta- ja turvallisuusvaatimukset sekä testimenetelmät Viimeksi mainittu (SFS-EN AC) koskee maaholkein tai lukituslaittein kiinnitettäviä sekä vastapainoin varustettuja maaleja, joita ei ole tarkoitettu jatkuvasti siirreltäväksi. Käytännössä suurin osa käytössä olevista jalkapallomaaleista on tarkoitettu siirrettäviksi. Valmisteilla on siirrettäviä jalkapallomaaleja (movable football goals) koskeva oma standardi. On suositeltavaa, että liikuteltavatkin jalkapallomaalit, jotka on sijoitettu sellaisille alueille (kuten koulujen pihoille), joista niitä ei ole tarkoitus siirtää, kiinnitetään paikoilleen tai tuetaan vastapainoilla, tai että käytetään kiinnitettäväksi tarkoitettuja jalkapallomaaleja. 2 Yksittäiselle palloilualueelle ei yleensä ole tarpeen olla omaa turvallisuusasiakirjaa, mutta tarvittavat huolto-, tarkastus- ym. asiakirjojen tulisi olla olemassa. Mikäli samalla palveluntarjoajalla on useita pallopelialueita, voi mahdollinen turvallisuusasiakirja olla pallopelialueille yhteinen. Tällöin tulee ottaa huomioon mahdolliset aluekohtaiset eroavuudet. 3 Palveluntarjoajan tulee noudattaa välinevalmistajien ohjeita välinekohtaisten tarkastusten tekemisessä. Mikäli valmistajan ohjeita ei ole ja pelikenttää muilta osin koskien tulee palveluntarjoajana itse arvioida riittävä tarkastusten laatu ja tiheys riskinarvioinnin perusteella. 2

3 7. Pelialueen ylläpidosta vastaavalla henkilöllä on selkeät suunnitelmat (aikatauluineen), joiden mukaan käydään tarkastamassa kohteet. (Mm. asennuksia, korjauksia, huolto- ja tarkastustöitä tekevät henkilöt. Osaaminen tehtävässä tarvittavan mukainen.) 8. Tarkastukset ja huollot sekä näillä tapahtuneet korjaustoimenpiteet on kirjattu? (Miten usein kirjauksia on tehty?) 9. Onko palveluntarjoajan tietoon tullut onnettomuuksia? Millaisia? 10. Palveluntarjoajalla on käytössä onnettomuuskirjanpito. Hyödynnetäänkö kirjanpitoa säännöllisesti esim. korjaus- ja huoltotoimenpiteitä suunniteltaessa? (Voi olla esim. liikunta-alueiden yhteinen.) 11. Palvelun tarjoaja on tietoinen KuTuL:n 4 :n mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta? Onko ilmoituksia tehty? 12. Mikäli jalkapallomaaleja tai koripallotelineitä on tarkoitus siirrellä pelikauden aikana, palvelun tarjoaja on huolehtinut siitä, että välineiden siirtäminen voidaan tehdä turvallisesti. Kuka siirtämisen voi tehdä? Miten asia on ohjeistettu? 13. Palvelun tarjoaja on huolehtinut siitä, että jalkapallomaalien ja koripallotelineiden väliaikaiselle sekä pitkäaikaiselle (talvi-) säilytykselle on turvallinen ja asianmukainen paikka, missä välineet eivät aiheuta kuluttajille vaaraa. (koripallotelineitä tai jalkapallomaaleja ei saa kaatumisvaaran vuoksi säilyttää esim. kaltevilla kentän reunoilla, myös välineiden lukitseminen säilytyksen ajaksi on suositeltavaa, ks. liitteen kuvat) 3

4 3. TARKASTUKSELLA TODETTIIN YLEISET ASIAT Kunnossa Ei kunnossa Ei sovellettavissa Ei tarkastettu Lisätietoja 1. Pelikenttä soveltuu tarkoitukseensa ja on kunnossa. (Maasto on soveltuva: maaperä/alue on tasainen, ei kiviä tai kuoppia tms., maalien sijoittelu huomattavan kaltevalle pinnalle ei mahdollista, alue on siisti.) 2. Infotaulu (suositeltava) (nimi, osoite, huoltovastaavan yhteystiedot, hälytysohjeet, tarvittavat muut olennaiset tiedot) 3. Pallopelialue on rajattu tarvittaessa. (Pallopelialueella tai sen ympäristössä on tekijöitä (esim. vilkas liikenne), jotka aiheuttavat selkeää tai suositeltavaa tarvetta esim. aidoille) (ks. kuvat) 4. Muu, mikä: JALKAPALLOMAALIT JA KORIPALLOTELINEET Maali/kori 1: Maali/kori 2: Maali/kori 3: Maali/kori 4: Tarkastettava asia Kunnossa Ei kunnossa Ei sovellettavissa Ei tarkastettu Lisätietoja 5. Koripallotelineet / jalkapallomaalit soveltuvat käytettäviksi yleisellä pelialueella. 4 4 Jalkapallomaaleina ja koripallokoreina tulisi käyttää nimenomaan jalkapallo- tai koripallokäyttöön yleisille pallopelialueille valmistettuja välineitä. Mikäli taloyhtiöiden käytössä on sellaisia jalkapallomaaleja tai koripallokoreja, jotka eivät sovellu yleiselle pallopelialueelle, tulisi taloyhtiön huolehtia siitä, ettei tällaisia välineitä sijoiteta pysyvästi yleisesti käytettäväksi. Mikäli jalkapallomaali- tai koripallorakennelmat ovat pysyvästi yleisessä käytössä, tulisi niiden olla yleiseen käyttöön soveltuvia. 4

5 6. Jalkapallomaalit ja koripallotelineet ovat silmämääräisesti arvioituna ehjät. 7. Välineet on sijoiteltu turvallisesti. (Ei esim. kaltevalle pinnalle yms.) 8. Jos jalkapallomaalit ovat siirrettäviä, ovatko ne tarkastushetkellä asianmukaisilla paikoillaan? (turvallisesti käytettävissä soveltuvalla pelialueella tai turvallisesti säilytyksessä) 9. Maalit / korit ovat vakaita (rakenteiden tukevuus). (Korin telineeseen on liitetty kaatumista estävät vastapainot, joita ei voida helposti (esim. ei ilman työkaluja) irrottaa (silloin kun tarpeen, korin mallista riippuen, ks. liitteen kuvat). Maali on rakenteeltaan sellainen, ettei se pääse kaatumaan helposti (tarvittaessa ankkuroitu).) Muu, mikä: MUUT MAHDOLLISET VÄLINEET: Kunnossa Ei kunnossa Ei sovellettavissa Ei tarkastettu Lisätietoja Helposti kaatuvia jalkapallomaaleja ovat esim. etupainoiset, usein ei-tehdasvalmisteiset, vanhat jalkapallomaalit, joiden ylä- ja sivutolpat on valmistettu painavasta rauta-/teräsputkesta ja takaosan rakenteet ovat huomattavasti etuosan rakenteita kevyemmät. (ks. liitteen kuva 6) Myöskään puu ei ole suositeltava materiaali. Lisäksi pysyvästi alueella olevissa koripallotelineissä, joissa tulee olla vastapainot, vastapainojen ei tulisi olla itse täytettäviä (esim. vedellä tai hiekalla). Huom. Koripallotelineiden vastapainojen massan lisäksi olennaista on painojen sijoittaminen. Mitä taaempana vastapainot sijaitsevat korirenkaaseen nähden, sitä parempi on telineen tasapaino. 5

6 4. TOIMENPITEET Neuvonta ja ohjaus Kirjallinen kehotus (tarkastuskertomuksessa) määräaika mennessä Kirjallinen kuuleminen (hallintolaki 34 ) määräaika mennessä Muu toimenpide, mikä? Tarkastukseen käytetty aika Matkaan käytetty aika tuntia (sis. valmistautumisen + toimistotyöt) tuntia 5. JÄLKIVALVONTA Jälkitarkastus suoritetaan jälkeen. (mikäli tarpeen) 6. LIITTEET Liite 1. Ohjeita tarkastuksen tekemisestä sekä tarkastuslistan käytöstä Liite 2. Kuvia tilanteista yleisillä pallopelialueilla (esim. jalkapallomaalien säilytys, eri korityypit (vastapainotarve!) 6

7 LIITE 1 OHJEITA TARKASTUKSEN TEKEMISESTÄ SEKÄ TARKASTUSLISTAN KÄYTÖSTÄ Palvelun tarjoajat voivat käyttää tätä tarkastuslistaa apunaan pallopelialueiden turvallisuuden varmistamisessa. Tarkastuslistassa olevista asioista huolehtiminen ei kuitenkaan ole automaattisesti tae turvallisuudesta, vaan palvelun tarjoajan tulee tuntea ylläpitämiensä kohteiden ja palvelun erityispiirteet, ja vastata turvallisuudesta niiden vaatimalla tavalla ajantasaista tietotaitoa käyttäen. Valvontaa suorittavat tarkastajat käyttävät työssään apuna vastaavaa tarkastuslistaa. Seuraavat ohjeet on kirjoitettu valvontaviranomaisen näkökulmasta. Toimintaohjeet tarkastuksen suorittamiseksi: 1. Tutustu kohteeseen ennakolta ja pyydä tarvittaessa asiakirjat etukäteen nähtäväksi (esim. mahdollinen turvallisuusasiakirja). 2. Omavalvontaan ja ylläpitoon liittyvien asioiden tarkastamiseksi on hyvä varata oma aikansa keskittyen näiden turvallisuustekijöiden läpikäyntiin palvelun tarjoajan kanssa. 3. Sovi tarkastuksesta etukäteen ja varmista, että tarvittavat henkilöt ovat paikalla tarkastuksella. Suurin osa yleisistä pallopeilialueista on todennäköisesti sellaisia, että samalla palveluntarjoajalla on useita kohteita ylläpidettävänään. Tällaisissa tapauksessa on kentällä tarkastettavien kohteiden valinnassa syytä käyttää riskinarviointia ja sen perusteella valita tarkastettavaksi tarpeelliseksi katsottu otos kohteista. 4. Jalkapallomaaleja ja koripallotelineitä koskevat SFS-EN standardit ovat ennen kaikkea valmistajille tarkoitettuja ohjeita, joiden huomioimista voidaan edellyttää palvelun tarjoajilta jalkapallomaalien ja koripallotelineiden turvallisuutta arvioitaessa ja näitä välineitä hankittaessa. Niiden hankkiminen ei ole tässä projektissa välttämätöntä tarkastusten tekemiseksi. Tarkastuslistan täyttöohje: 1. Tarkastuslistan kysymyksiä sovelletaan tarkastettavan kohteen mukaan. Koska kohteet ovat hyvin erilaisia, eivät kaikki tarkastuslistan kohdat sovellu jokaiseen kohteeseen. 2. Jos kohdassa kuvailtu asia on kunnossa, merkitään rasti kohtaan Kunnossa. Jos vaatimukset eivät täyty tai täyttyvät vain osittain, merkitään rasti kohtaan Ei kunnossa. Tämä merkintä tehdään vaikka vain yhdessä useista samankaltaisista tarkasteltavista asioista olisi huomautettavaa. Lisätietoja kohtaan tarkennetaan kuvaillen, mitä koskien löytyi huomautettavaa. 3. Jos merkitään rasti kohtaan Ei kunnossa, Lisätietoja -sarakkeeseen kirjoitetaan, miksi asia ei ole kunnossa tai muut huomioitavat seikat. 4. Mikäli jokin palloiluväline/asia jää tarkastuksen ulkopuolelle, on siitä mainittava tarkastuslistassa (rastitetaan kohta ei tarkastettu ). Mikäli esim. kyseistä välinettä tai asiakohtaa ei ole palloilualueella tai välineessä tai vaatimus ei muuten sovellu tarkastettavana olevaan kohteeseen rastitetaan kohta ei sovellettavissa. 5. Tarkastuslista on tarkoituksenmukaista liittää tarkastuskertomuksen liitteeksi. Tarkastuksen jälkeen tehtävät toimenpiteet: 1. Jos tarkastuksessa havaitaan turvallisuuspuutteita (tarkastuslistan kohdat, joihin vastattiin Ei kunnossa ), toiminnanharjoittajalle selvennetään ne toimenpiteet, mitä hänen tulee tehdä, toimenpiteiden aikataulu ja pyydetään nimeämään vastuuhenkilö toimenpiteiden suorittamiseen sekä sovitaan uusintatarkastuksen ajankohta. Huomioi, että tarkastuslistassa esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset ovat sellaisia, että mahdollisten puutteiden tai poikkeamien merkitys on arvioitava tapauskohtaisesti riskinarviointia käyttäen. 2. Jokaisesta tarkastuksesta tehdään tarkastuskertomus (HallintoL, 434/2003, 39 ), vaikka minkäänlaisia puutteita ei olisi havaittu. 3. Tarkastuskertomuksessa tuodaan esille mm: - tarkastuksessa havaitut asiat - eri puutteiden merkittävyys - merkittävimmät parannuskohteet - toiminnanharjoittajalta vaadittavat toimenpiteet ja aikataulu 7

8 LIITE 1 - mahdollisen uusintatarkastuksen ajankohta - ehdotukset turvallisuuden parantamiseksi ja - sovellettu lainsäädäntö. 4. Tarkastuskertomus toimitetaan toiminnanharjoittajalle. 5. Jos turvallisuuspuutteita ei korjata sovitulla tavalla, aloitetaan tarvittaessa valvontatoimet. 6. Jos puutteet ovat vakavia, ryhdytään nopeampiin valvontatoimiin. 8

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet.

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Kuluttajaturvallisuusvalvonta / 13.12.2011 Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Tarkastettavan kohteen taustatiedot Kohteen nimi (esim.

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA

VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA VARTIOKYLÄN KIRKON LEIKKIKENTÄN TURVALLISUUSASIAKIRJA Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 mukainen asiakirja Laatija: valvontapuutarhuri, hortonomi AMK Raimo Laurasvaara Päiväys: 19.8.2014 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen

Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen Ohje 1/2015 17.3.2015 0 (48) Tukes-ohje 1/2015 1/2015 Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 1/2015 17.3.2015 1 (48) Sisältöalue Uimahallien

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1 Leikkipaikkojen

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS 2012 Toni Hyytinen 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

-1, TEK 4.11.2014 18:30

-1, TEK 4.11.2014 18:30 -1, TEK 4.11.2014 18:30 Kokousaika 4.11.2014 kello 18.30-22.15 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Honkala Taimo Palola

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

Lohja Sammatti Nummi-Pusula Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2007 (säännöllinen valvonta)

Lohja Sammatti Nummi-Pusula Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2007 (säännöllinen valvonta) LUONNOS 4.6.2007 1 Lohja Sammatti Nummi-Pusula Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2007 (säännöllinen valvonta) Lainsäädännöstä Kansanterveyslain (66/1972) 1 :n mukaan kansanterveystyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä

Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen. Leikkipaikat. Omavalvontajärjestelmä Leikki- ja skeittipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012 Leikkipaikat Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Omavalvontajärjestelmä Leikkipaikkojen OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2012 Tampereen kaupunki

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 ISSN 0788-544X ISSN 1796-0118 ISBN 951-681- 112-4 (nid.) ISBN 951-681- 113-2 (PDF)

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio

Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 1 Jaana Rajakko 30.9.2005 SM015:00/2005 Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 1. Asetuksen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-064-0 (nid.) ISBN 951-681-065-9 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUS - tietopaketti ulkoliikuntapaikkojen turvallisesta suunnittelusta ja ylläpidosta

ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUS - tietopaketti ulkoliikuntapaikkojen turvallisesta suunnittelusta ja ylläpidosta ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUS - tietopaketti ulkoliikuntapaikkojen turvallisesta suunnittelusta ja ylläpidosta Toni Hyytinen ja Noora Nenonen 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Jääkiekkokaukalot/luistelukentät...

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN JA NIKOTIINIVALMISTEIDENVALVONTASUUNNI- TELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Laitemeluasetuksen toimeenpano

Laitemeluasetuksen toimeenpano YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 19 2010 Laitemeluasetuksen toimeenpano Ulkona käytettävien laitteiden melupäästön valvonta, rajoittaminen ja ohjaus Larri Liikonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta MITÄ ON OMAVALVONTA? Omavalvontasuunnitelman runko on esitetty mallissa omavalvontasuunnitelman laatimiseksi. Tämä ohje on tarkoitettu tueksi suunnitelman laadintaan,

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

OPAS KATTILALAITOKSEN VAARAN ARVIOINNIN LAATIMISEKSI

OPAS KATTILALAITOKSEN VAARAN ARVIOINNIN LAATIMISEKSI TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 4/2000 OPAS KATTILALAITOKSEN VAARAN ARVIOINNIN LAATIMISEKSI Tutkimushankkeen loppuraportti Janne Sarsama Minna Nissilä Pasi Lehtinen VTT Automaatio Riskienhallinta

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014 4 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot