Turvallista kesää. Tässä on tie. Gospel Riders näyttelyissä sivu 6. Gospel Riders ESPANJASSA sivu 4. Nainen ja prätkä sivu 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallista kesää. Tässä on tie. Gospel Riders näyttelyissä sivu 6. Gospel Riders ESPANJASSA sivu 4. Nainen ja prätkä sivu 3."

Transkriptio

1 KESÄ - SYKSY Tää on ie ISSN Gope Rider -ehden erikoinumero 2 / 2009 Turvi keää Tää ehdeä: Ninen j präkä ivu 3 Gope Rider ESPANJASSA ivu 4 Gope Rider näyeyiä ivu 6 Vierie koiivuimme j iiy jäeneki kerhoomme

2 2 KESÄ - SYKSY 2009 Pääkirjoiu L u k i j e Arvojen unnuminen Oen huomnnu, eä kun ihminen eioo rvojen kn, e hyväkyään. Ihminen viee idenieeinä. Kein kerrn rvomni ydämen kriiyki unnuuuv mieä. Häne unneiin j hyväkyiin eien kuin hän on. Niinpä jein iekin: Minä voin o iä miä oen. Minä voin unnu niiä rvoj, jok näen ärkeiki. Jo reheiyy on minu kunnioievmp kuin vipin oveuu, voin ooi en. Jo heikommn puouminen on jomp kuin omien eujeni jminen, voin ehdä niin. Jo puoion kunnioiminen on kuniimp kuin kyeeninen viiu mieen keken, voin vi en. Muieen kiven niiä ikoj, kun riiu, reippu, koheiiuu, reheiyy j rohkeu vieä oiv hyveiä. Voiinko ii ie vi eää näiden rvojen mukiei? Äkää mukuuko ähän mimnikn, noo Mooriirmu (ivu 248). Se ei kuienkn rkoi jämähämiä vnhoihin kvoihin, iä kehou jkuu: vn muuuk mieenne uudiuken ku, ukikenne, mikä on Jumn ho, mikä on hyvää, hänen mieenä muki j äydeiä. Gope Rirerien puheenjohj Mik Srinen j vimon Pike Srinen. Miinen ihminen on jo? Kuk on minue eikuv? J kenee minä oen? Nämä ov kyymykiä, jok iiyvä kiineäi eämäni uun. Sen ijn ne eivä oe kyymykiä iiä, pääenkö Tiveen. Tiveen en pääe iä, vikk oppiinkin oemn hyvä ihminen (j iinä minu on vieä pikä ie). Tiedän pääeväni Tiveen en ähden, eä Jeeu puhdi rikkomuki en, jok ukoo häneen. Luemme Mooriirmun ivu 277: Kikki on Jum, jok Kriuken ku on ovinu meidä ienä kn j nnu meie oviuken virn. Siä Jum oi Kriuke j ovii mimn ienä kn eikä ukenu ihmiie heidän rikkomukin, j hän ukoi meie oviuken nn. Kriuken puoe me ii oemme äheiäiä, j Jum keho meidän kumme. Me pyydämme Kriuken puoe: nk ovi ienne Jumn kn. Häne, jok ei ynniä ienny, Jum eki meidän ähemme ynniki, jo me häneä uiimme Jumn vnhurkudeki. Jumn yöoverein me kehomme eiä omn vn Jumn rmon niin, eei e jää urhki. Snoohn hän: Sopiv j minä oen inu kuuu j peuken päivänä inu unu. Ny on opiv ik, ny on peuken päivä. Kuumme inu eninnäkin omn vn inkikkien eämän hjn j oieki yhdeä knmme opeeemn eämiä ärkeiki kokemiei rvojen mukn. Mik Srinen puheenjohj Gope Rider -moooripyöräkerho ry. Herr Jeeu Kriu, Hun o vn inkikkien eämän hjn j u Tivien Iän peki. Ukon, eä käri rngiukeni j kuoi puoeni. Puhdi minu rikkomukini j nn minue kikki neeki. On oviuken vn j nnn eämäni inue. Thdon inun vui käänyä poi ynneiäni. Oe minun Herrni j Vphjni. Amen. Erinominen Tie Terveuo jäeen kriiien moooripyöräehden priin. Keväää imeyny enimmäinen Tää on ie -ehemme i hyvän j ämpimän vnoon. Kädeäi on ny Gope Rider -ehden erikoinumero 2. Lehden voieen on kero inue kriiieä moooripyöräiyä - j kuen nimikin vii - ieä, jok joh ivn koiin. Kuen iedämme meie rjon monenii eiä, joi voimme j j kuke ämän yhyen eämämme ikn. On kuienkin oem yki ie, jok ero mui. Ei ien eveyden i en kuneuden vuoki, vn päämäärän. Joku ämä ie on mukinen j uein niin mäkinen, mu kuienkin ie on ääreömän urvinen. Siki ämä ie opikin erinomiei moorieie. J mikä pr, ää ieä ei rvie j ykin, vn ieä on joiin jop pienä ruuhk. Tämä ie on Jeeu-ie. Hän noo: Minä oen Tie, Touu j Eämä. Auu e, jok ämän ien öyää, iä en päämäärä on inkikkinen eämä. Vrjeuki Oen pnnu merkie, eä moooripyöräiijä uhuuv iiei ukoviin moorieihin. Oemme o ää mieenkiinoi j mhv moooripyöräiykuuuri. O yynä vrmi ähän uvieviuueen rveiin oevn jin vivuu. Joku meie on unu n. äheä-pii inei, joi joenkin yiuonnoiei oemme vrjeunee onneomuude. Näiä inei uein mieii vrjeuken j näkymäömän mimn odeiuu. J e on hyvä. On joiin hyvä pyähyä j jäädä oikein mieimään näiä oien puoen ioi. Se ei oe heikkou, vn viiu. Joukkomme kv Jo ien päää näe mooriin, jok kn eäään i hihn Gope Riderin kuni riiunnu, ue jueemn. Kikki, joi ämä unnu on, ov kriiien Gope Rider -moooripyöräkerhon jäeniä j hukki puhumn ää eämän ieä. He voiv u inu öyämään en ien pään, jok joh inkikkieen eämään. Mone hov änäkin keänä äheä jmn knmme ää ieä perie kk. Ukomme, eä änä keänä kmme j yi uh jäenä. Terveuo yhdeki heiä. Viereieä ivu on ähimmän ueei uevv. Oe heihin yheydeä, he uv inu eeenpäin. Reijo Ruoinen, GR edior Gope Rider -ehden erikoinumero Gope Rider - moooripyöräkerho ry. ISSN Vv oimij: Mik Srinen Aponie Nurmijärvi puh Tio j oimiu: Ajn Fk / Euro Oy Reijo Ruoinen Chydeniu Cener Kokko puh

3 Rkkurin KESÄ - SYKSY Vihdoin äkeäin yöpikk j eipä ikkn, kun yökveri kyeivä minu om rkkurinni. Vrmn e on romniikn kipuu eämäämme, kun nämä i kiinnov, inkin meiä nii. Ukon ämän imiön eiävän myö romnien eokuvien j v-rjojen uure kojuvu. Onhn e ihn mukv (inkin näin eien päivänä, kun ää kirjoin) iu mukvi ohv nenäiinpkein j ukevyn ker j ke, kun nkri ieee hnkuukien j voinkäymien uo nkriren uoioon. Ah, niik j nm. Minn mieipuuhn kerom pie inkikki rkkurin. J kerroinhn minä rkkurinni ioin j kok e minu on hyvä, niin kerronp en inuekin ukijni. Siipä kuen hyvän rinn kuuuu k: Oip kerrn.. ykinäinen äii viiden pen ker, no oin pi oi kyä ää hekeä ruki enemmänkin, kok äii oimi perhepäivähoijn. Eräänä ykyienä ipäivänä pikkuen oe päiväuni j iompien kouu, äii ihi huokiemn pöydän ääreen Riin Voio -eheä eien. Lehdeä oi kirjeenvihop, jonk äii pi uke ihn vin huvikeen. Ei hän kyä ukonu ieä yävää ieeen öyävän, mu vn vuoki ukii en äpi. Kuink okn imiin noui kuienkin imoiu, jo yh-iä hki kirjeenvihokveri ieeen nimimerkiä oney rider. Imoiuke äidin huomion kiinnii e, eei kirjoij enu miään vimuki vje. Tvieihn kirjeenvihoimoiuki on hyvin rki määriey minkä ikäinen, pinoinen, värinen jne vjn uee o. Siä iunm äii oi pperi j kynän j kirjoii kirjeen. Mieimää i en enempää, myö poii en mn päivänä j iiä rkkurin ien jn kn koi. Sii minun rkkurinni, jonk euruken oney rider ei ou enää oney. Ny ehkä joku vii ukij mieii, eä mien ämä nimimerkki iiyy ähän kirjoiukeen, mu iinä e onkin jo oinen rkkurinni. Nimiäin miehen myöä rkuin myö moooripyöräiyyn. Enin kpenkkiäienä in kyyiä 1100: Ymh, jok ien vihui 1500 Kwn. J kyyi miui. Tui nähyä pohjoien kru unuri, Norjn vuono, uringonku, veiee j unevn pikä moooriie kyyiäien imin. Mu ien meie imeyi vnh 70-uvun komipuoik Hond, jo minunkin ien pii kokeeki j. Ajokokemukeni kkipyöräieä mooorivehkeeä jmie kooui iihen menneä vin yhdeä mopokokeiu, jo nooin muio oi e, een onnu vih vihde kkkoe iommki. Yhden keän ien päpäin pikkuie pyörääni ion Kwn perää. Näkä kv yödeä j eurvn keväänä pii pyörää ien ion. Ny oen ou jo kome keää onneinen 750 -kuuioien Kwn omij. Siä unee ienä muk vpmmki, kun voi r ien pääe ihn ienäiei ioin, kun uu huvimn. J huj on ou, iä kiomerejä on keryny näinä keinä jo Ihn mukvi nienpuoeki, noiin. Pr pyöräiyä on kuienkin je yhdeä rkkni kn kerom vieäkin uuremm rkkude.. Tämä eämäni kiki ärkein rkkurinni on vieä kerom, ämän keromuken nio nimiäin voin o vrm, eä rin on onneinen oppu. Oeni pi in kuu uure j hyvää Jum, jok rk meiä ihmiiä. Rk jop niin pjon, eä uhri inon poikn Jeeuken ihmien puoe, eä ne, jok ukov Häneen, voiiv kerrn o iv yhdeä Hänen knn (Joh. 3:16). Liäki Jeeu ie up (M. 28:20) o meidän knmme kikki päivä mimn oppuun kk. Siinä v rkkurin! Snkri kuoee minun puoeni, herää eoon j up o knni eämäni oppuun i. Onneki jo pen ukoin ämän kiken oevn o. Kokemuke voin kero, eä Jumn rkku on knnu minu eämän muknn uomien epäonniumiien j vikeukien yi, ou muknni onniumii j ioi. J iedäkö, eä ämä rkku on o myö inun kohdi. Muu inu ei vdi, kuin eä uko ämän odeki. J kerrn kun eämä äää pääyy, voidn muioueeki kirjoi HAPPY END, iv vn. Minn Oikinen nigeeärrääinen H r r u Gope Rider -ueoimin Heinki Tuom j Lur Pein Einie Epoo Turku Heikki Soin Uudenuvnku 4c Turku Tmpere Kri Tuukknen Vehkku 12 b Tmpere uomeneepveu.fi Lhi PeeTee Junum Vuokenie Vääky Jyväkyä Kimmo Lhinen Kinudenie Uurinen Mikkei Jukk Ikonen Peervonku Mikkei Svo Juh Kymänen Huuhukenie Vrku com V Jri Peur Vikunnie Lpu Pohjoi-Suomi Peni Reme Kournie Ouuno Iä-Suomi Tiin Seioj Knnkenie Pori Jui Trri Överbynie 21 B Pori Pohjoi-Krj Mri Peonen Ivekenku Joenuu Kkko Aki Iio Kuuipih Kouvo Lännenie/Lohj Mrko j Mi Huoinm Männiönku 17 A Lohj /Mrko Boni/Kokko E Ani K1ioniemenie Krhi Eeä-Pohjnm Kimmo Syrjää Vei-Mi Mnninen Viiri Seppo Pennnen Kouuie Viiri Epoo Ari Kurinen Odimmenie Epoo Hyvinkää Pekk Krjinen PL Hyvinkää Keuruu Ki Sreno Smui Rnenie Keuruu KANSAINVÄLISET GR Jeruem Dr. Roy Rinen FELM Midde E Repreenive BOX Jeruem ISRAEL GR Epñ Kri Peo Ce Mino Fuengiro ESPANA GR Eoni Jnno Kümnik homi.com Liiy jäeneki Gope Rider -moooripyöräkerhoon om yheyä ooie Oe ydämeiei erveuu oiminn!

4 4 KESÄ - SYKSY 2009 GR Epnj M k Tmpereen Gope Rider ki Epnjn oon Jo ykyä 2008 uevvmme (vi kukhn e oi) heii imn juken, eä ähiimme jouko kmn 2007 keväää perueu Gope Rider Epnjn oo. Vuokriimme ieä pyörä j kiimme miii miemi Gope Rider ieä oikein jeee. Aju oeiin innouneei vn, j uvki vieriun jnkohdki oviiin pääiäinen Minä, jok en kokn oe vieä jnu Suomen rjojen ukopuoe moooripyörää, kiinnouin myö hei j oin keke iiko oueni emmoi reiu. Huokiinp i myö Tiviee Iäeni noen, eä Ikä hei, nk mä mennä? J kun Iä unneui ei oe ki, vn rmon j hjoin uorn yenpinen, niin Hänhän rjoi mkn ekä ieeni eä vimoeni j nuorimme yäreenikin, jok vieä koon uu. Sin nimiäin jouuki reiun 1000 euron odomomn pkn koko vuoden vpehoiuuruke irkuke, jonk äänimiehen hommi oen hoideu jo pikään. Niinpä ien vuoden viheen jäkeen vrin enno meie komee Mgn, ekä eduien mu ihn hyvän hoein Fuengiro, jo pikinen Gope Rider -oo eää j viku. Pääimme o kikki om jovruee mukn j oimme niiä vren ion mkukun, jok oin äyyi ien meko i jo ykiään kome kypärää. Mu kun noppi ini vieä oien ion ukun, niin imme kikki vruee j muu mkvr pkuki j oimme vmii ähöön. Kun ähö ien viimein oi edeä, oi innounu ie viu kuvuukunmme kuiunukin kheen porukkn. Minun komen hengen perheeni, ekä Jyke j hänen vimon. Kikki muu oiv jouunee perumn ähönä kuk miäkin yyä. Mu emme nnee en nni. Miei äynnä ino j odou ähdimme mkn. Miehemme Epnj ooiiv urenmoi viernvriuu. He nouiv meidä enokenää j he oiv vuokrnnee oivommme pyöräkin meie vmiiki j uiii oiv in kyyiin vimoni i yäreni, iä he eivä kumpikn ie j pyörää j en hunnu vuokre miään ivuvunupyörää (jo emmoi oii ede nukn...) Minun porukkni pui jo kiirorin päivää Fuengiron, j i eimme jo enimmäien pikkuenkin ähiympäriöä moooripyöriä j imme eniunumn myö niihin mukiiin pikkueihin, joi Epnj kukku ov äynnä. Oimme hioimme. Jyke j hänen vimon puiv i, j oiv nee m hoei ihn meidän npurihuoneen. Fuengiro uv uomimiehemme Kri vei meidä vieä yömään oikein viihyiään pikirvinon. Perjnimun Kri, jok oimi oppnmme kiki joenkeiä, oi jo ennen puo kymmenä meiä noum Midnigh Sreineen, jonk hän oi onu vuokre ihn meidän vieriumme vuoki. Krin om pyörä kun on v rkenei. Kävimme enin uuum pikien Epnjn vpeurkunnn ioihin. Eikä urh i oukn. Seurkun on nu käyöönä vnhn vpjn vieopikn, jo he hijeen kunnov omiin rkoiukiin opivki oimivki iki. Sieä heiä on io uim- (oiieki mmkoiden knoim), n reun vnh bri (jo on vieä pjon kunnomi), ekä käyöä poieu härkäieureen. Toi upen kirkkoin he oiv jo rkennee in, jo iknn on pidey ieui käyeäviä härkiä. Sieä ähdeiin ien jeuenkie. Muum Epnjinenkin pikinen Gope Rider -kerhoinen oi ähdöä mukn. J he viivkin en päivän reiin. He veivä meidä Mgn kn oevie vuorie. Ajeimme kikkin vj 350 km pikin vuorioeiä, poikkeimme Vééz- Mágn (vi mikähän e oi) rnnikkokupungi j eimme vieä enkin join Mágn uoeipuoee jääviä vuori. Luniki oi uunnieu mk Rondn, jok on yki Epnjn ihmeeiimmiä kupungei j joreii inne yki Epnjn mooriien uoiuimmi. Mu näyi iä, eä ieä päin ii veä, eei peräi un nikn, joen uunimme kohi Grnd j Sierr Nevd. Mk poikkeimme mien eurkunnn yöeiriä. Ei mi jo he opeuv huume- ym ongemnuori kiin vieen eämään. Sieä o jokin io phum meneiään, j eninen vikoiden i oi äpö äynnä yiäviä j rukoievi ihmiiä joi oi inne uu eri puoi Epnj uei oj. Lämmieimme uo ihmijoiko heken, iä joää inne johvien vuoren yi oi ou hyvin kymä. Sien mk kohi Grnd jkui. Pyähdyimme yömään, j kun kerrn oi ukoimn ähdey niin ukonhn yöiin, vikk ei ieä vieäkään kuum pääy uemn. Kun Eppu Normi u ukovi, eä pideään ikävää, niin ei Syrjän Mri oe ien kokn ou Gope Rider -poruk. Meiä oi niin huk, eä en mui mioin viimeki oiin nurnu niin pjon. Toin jäimme prikoimn, kumpi nuroi enemmän, me vi keiiön väki iinä rvino, kun he upiv rjo meie menu, jo viikonoppuiin ei. Se ii o ku kike viikon vrre äheeki jääneeä. Ei vikn, e oi ihn hyvää j ui piki kunnon Anduii ruok. Ukonäöään hiukn epäiyävää, mu hyvää :) Ruokun jäkeen iikkeee. Ajoimme Grndn, Sierr nevdn juuree. keuduimme ieä pikin jyhän näköiä knjoni kiin rnnikoe j jeimme rn pikin kiin Fuengiron. Kiken kikkin iki 400 km päivämk. Mu unnunin ien odou pkiiin. Sää oi hyvä j ähdimme Rondn enkie. Kuen nou, Rondn johv ie on yki Epnjn mooriien uoiuimmi. J kyä niiä ieä ien jeikin. Mone joiv rrenki j rnopeuki. Oi e hurjn näköiä näin meikääien hrreijn imin koun. Poikkeimme pikkukyää pikie kyärvio khvi, piäydyimme näköpik ihiem huikievi miemi j ihmeeemää mien pjon kuni Jum on mimmme uonu. Sien uiin Rondn, jok on ikivnh kupunki, rkenneu vvn jyrkäneen reune. Söimme hyvän erin, ihiimme näkymiä jonkin ik, j ien ien pääe. Lkeuduimme vuori Mrben, näimme mk Afrikn häämöävän horioni, j jeimme mukv ämpimää äää pikin rnnikko kiin koikyään Fuengiron. I oinen miehemme Epnjn m, Smp, vei meidä vier yömään. J meiä oi huk. Sien vieä ipimeää keiin pikiei uomien heunieurkunnn pie, jo Smp yökeneee vpehoiyöäienä omn eipäyönä ohe. Mnnin oi ien koiinpuun ik j puu rkeen edeä. Mu kikki ne kokemuke pyörivä mieeä vieä pikään j noiv voim rkieen herrukeen koim. Mieeen jäi mon muio j kmeroie muum kuv. Syvä kiioiuu Tivn Iäe ää mhdoiuude j myö miehiemme Epnj kike viernvriuude äyivä mieen. Hyvin ov pu Epnjn uunimme. Jo ee uko ähekää komn. Pekk Vemäki

5 Kki ieä KESÄ - SYKSY Sinu moorii, on edeäi kki ieä. Oe uu rieykeen j vivn on uun mihin jk. Tkni on muki ieä j ke jäänee miem ihmiineen. Ny vin hihuvi muiikuvi. Puu kepäin e voi kokn ehdä iä mk rjoi ykiuuninen iikenne. Leveä ie Suuremm ieä, jonk näe rieykeä, kukee uuri j remuv joukko. Tie näyää hyväpiniee j ihmiiä näkyy oevn huk. Väen puhu on vv j porukk kiiruh eeenpäin. Tieä on monennäköiä kukij, rikki j ihvi, köykäiemminkin vrueuj e. Trkemmin kvoj rkkie huom mo- nen pyyhkäievän imäkumin, j kvoi jähmeyneen hymyn k näkyy vkv imä. Kun kuunee uo remuv joukko, huom, eä e ioieki jeemi ääni onkin mmv j äänen e kuue ukii huuoj j kirouki. Nurvien äänen e näkyykin yäävän pjon uk j ykinäiiä pinunei päiä. Leveä vie näyää vieävän päin, j uumi, eä uohn oii vrmn hyvä iv eeenpäin, pääee ihn pinku j voi j rennoi nuikeen meno. Kyiä ien päää ukee Lve ie, j ien vrre on runi minoki jok houkueev j rjov eriii pveui mkiee omn himon yydyämieki. Join kuk kuuuu epämääräinen meu, ikään kuin huuo j ivn rnn nouee ukom heno vu. Kumminen rikin j pvn ihn uoku uee join h ien päää nenään. Vrmn huk io kupunki kikkine pveuuineen uo mäen opu, uumi. Kpe ie Toinen ie näyää oevn kpe, en kupäää on jop hd pori. Hnkn näköinen ie. Tämä kpe ie näkyy kiinnovn vin muumi mkii. Tieä näkyy vevn muum rvokki hrmnunu vnhu, jok kumrn pinunee ryhdiään j nukkvieru veuke huoim näyää kuienkin onneie j pinoie. On näköjään kikenikäiiä, kun vroie iki mkii rkkien. Tieä näkyy vii, Kpe ie. Pouki iä mekein voii no, niin he kupäää näyää. Kummn keveäi näkyy mk jouuvn, vikk uonkin ien vrre on mkii, jok ov kompunee j näkyvä oevn vähän ekykiä. Joku prinen mie vke puvu näkyy kuienkin käyvän eimää j novn noi kunei kiin iee. Tie näyää oevn viivuor j nouevn kohi korke kukkun päää hehkuv pori. Pori näyää oevn ikään kuin hemeä ehy j kukn iinävä kupunki oi kirkkn, ikään kuin e oii iri m. Näyää kuin e oiikin iv eikä kukku, ien päää. Tuoe kpee iee ei näy pääevän ihn hepoi. Ennen ien ku näkyy oevn pohjomn näköinen kuiu. Mu kuiun yi onkin ehy i. Hu kyä, i näyää oevn kki riiä oev prru. Mu hyvin e näkyy knvn mkie yi. Porie puv näkyvä käyvän povieen j pyyävä uo prrkk vkoiiin pukeuunee mieheä neeki ekemiään ynejä j unnuv rikkoneen äänöjä vn. Näkyy oevn vimu, eä äyyy unnu rikkeenä j uovu kokonn ienä uoe miehee. Niin ekevä näkyvä vn uude puh mkvee j eikä heidän rvie vnhoj kpäkkejä enää muknn rh. Kumminen kirkku oi uo ieä, vikkei ieä oe kuvojkn j onneie näyävä jokinen iä ieä, vikk hijiei j nöyränä vev. Vie oike ie Näin on ihmien eämä Rmun mukn. On vin kki mhdoi pikk mihin mooriikin jouuu jien eämän jäkeen. Toinen pikk on iv, jo on Jumn kirkku, jo ei oe enää iku eikä kuoem. Hemiäporin kn ie Jum pyyhkii kyyneee mkien imiä. Se eveä ie jo yninen ihminen mku omien himojen jmn, pääyy inkikkieen kdoukeen, pikkn jo heidän mon ei kuoe, eikä ui mmu. Kuiu, jok ero meidä Jum on yniinnkeemu, j ihminen on uonnoie in ero Jum, in iiä kk kun hyvän j phn ero oiin. Riinpuu kuoem Jeeu ovii mimn ynni j hänen kun mhdoiuu inkikkieen eämään j ioon rjon jokiee, jok yninä unnu j n jäjeä oevn eämänä Vphjeen. Yävä rk, käännä keu eämän iee. Vikk ie on kpe, e on ion j onnen ie. Se on niin uor, eei iä huukn eky. Pjonko mk on ik jäjeä, iä emme iedä, mu jo änä päivänä kuue Hänen äänenä, ää käy ohie. M k Sinu iunen Aro Koke, Gope Rider BIKER CRUISING 2009 V, Sion - Frnk Mng Cener, Närpe Kvämöe - Ikokou SION, VASA 19:00 - Por Uf Mnnebäck (Church On Whee, Swe) - Tom Ingvegård, Ponu J. Bck & Hoe E. Roerz Dgprogrm - Päiväohjem CRUISING V-Närpe - Sr: Sion, V - Frnk Mng Cener 12:00 - Por Uf Mnnebäck (Church On Whee, Swe) - Tom Ingvegård, Ponu J. Bck & Hoe E. Roerz - Servering - Gri - Trjoiu - Grii - M - Ruok Ohjem Närpiöä k ko. 15:00

6 6 KESÄ - SYKSY 2009 Mooexoic E i e y ä GR iikeneeä Gope Rider -moooripyöräkerho peruuu kriiieen rvopohjn. Ue jäeniämme omv henkiökohien ukon Jeeukeen, mu eivä kikki. Uko ei oe ii krieeri kerhoon pääemieki, vn ämä ommmme rvopohj. Kerho oivoo, eä jäeniö eää j j iikeneeä en rvopohjn mukiei, minkä oemme omkunee. Tuo oivoo n en vuoki, eä emme kyäämään, mien kukin eää j j, j iki oieki kukp meiä oii ynniön. Humme kuienkin iedo en, eä kun oemme unnuemme kn iikkeeä, voiimme o eimerkkinä muikin ieä iikkuvie. Ripri- j eirivieriu Gope Rider ekee omien oojen ku myö eneiri- j rippikouuvieriuj. Oemme kerom kriiieä moooripyöräiyä j Jeeu-ieä, jok meie kikie on rkkin. Jo oe vuu eirien järjeämieä j hu Gope Rideri eirie, oe yheydeä uevviimme. Näyey Kun Gope Rider on piäny in eie eri näyeyiä, vnoo on ou eriäin myöneinen. Moooripyöräkuuuri hyväkyy hienoi myö kriiien rvopohjn. Tämä eämänyyi on odeinen vihoeho monei niin väkivieki mu mp-kuuuri. Jo oe kiinnounu yheikriiieä Gope Rider oiminn, oe yheydeä uevviimme. Jo inu on hengeiiä rpei j hu jue, voi o yheydeä Biker-poreihimme eim. Päivö Junum, , Toimiu Terveuo! Viron ämän vuoden ino moooripyöränäyey järjeeiin Tro mikuun viimeienä viikonoppun Perineinen Tron MP-näyey on nimeään Mooexoic. Mooexoic 2009 oi myö merkkipu Gope Rider Eonie, iä he oiv enimmäiä ker eiä näyeyä. Nuore viroikerho oi om meuoo. Viroie ov nee käriä m jo reiun vuoden pidempään kuin me uomie j en johdo muun mu Tinnn MPnäyey oi ää vuode peruu. Näin Mooexoic muodoui ämä vuoden ino MP-näyey koko Viro. Meu oiv uki perjnin puoi päivin unnunin in j kemien mukn näyeyä kävi noin kävijää. Tuo joukko uheueun mekein yhä uuri kuin uomiien kävijöiden määrä Heingin MP-meui änä vuonn. Kupungin j ympäröivien ueiden ukmääriin uheueun Mooexoic kävi moninkerinen määrä ihmiiä. Viron j koko Bin m ei kuienkn näkyny näiä meui mienkään, eei mn merkiki ke Ymhn poijääniä koko meui. Muu vmij eieiväkin ien mion näyäviä ooi ji. BMW:n, Hondn, Moo Guzzin, Suzukin -oo koiv hyvin koko kunkin merkin koko mikirjon. Löyyipä pik yki Bo-Ho moooripyöräkin, jonk 5,7 irn V8 käynnieiin in puoen unnin väein muumki kymmeneki ekunniki uouumn oundein koko hi. Toin vpinoki kuuin kommenej, eä eikö ämän piäny o MP-näyey... Mukn oiv myö ve-, kypärä- j muu n vmij. Eein kruunu on kuienkin jo vuoi ou idou euroon, joen vrinii öyöjä hvn kruunun urvin ei Ruoin yyiin pääy ekemään. Myö muumi kerhoj oi pik, uomiie ehkä uuimpn Jõgev MC puheenjohjn Igor Eionin voimin. Jõgev MC on jo monen vuoen ou myö o Heingin MPnäyeyä. Kerho unnen prhien pumn Jõgev Treff, jok on Viron uurin mp-kokoonuminen j järjeeään in heinäeokuun vihee. Igor on viroien mooopyöräiyn egend j jokien viroien moooripyöräiijän iähhmo. Kiinnou riii Gope Rider -oo. Gope Rider Eonin preideni Jnno Kümnik eieee oimin. Gope Rider Eoni oi nu koko jäeniönä iikeknne näyeyyn. Jokinen knoi koren kekoon. Kuemp puneie järjeyi yöpyminen Tron heunikirko. Siä voi uoie myö muie pieneä budjei iikkeeä oevie yöpymipikki. Käyöä on juuri uudieu i, hyvin vrueu keiiö, iie ängy j peeyymii ivn Tron kekun unum. Gope Rider Eonin oon eemn oi uu j vnh, mu j vkoi. Pienä oo komiiv vnh vkoinen ivuvunu- Ur j vuoden 2008 mu Suzuki Inruder, kumpikin preidenin pyöriä. Toie Jnno j keääiin j oie viin. Ehkä hiukn yääinkin pyäyävin näiä oi Ur. Sen uon oi ungokiin i väkeä, nuori j vnhoj. Vnhemm muieiv hrin om i iän Uri j en iimoi käyiin pikiä kekueuj. Oon kuvuin kohde oi kuienkin Heingin oo inu moooripyörän kejui ehy rii. Kun jäkeenpäin oen keu neiä jukiuj vokuv-bumej phum, poikkeuke uo rii on niiä öyyny. Myö piknpääää jäi einen vikuem, eä jokinen kmern kn iikkunu ikuii en. Heingin MP-meui uuun pn myö Tro Gope Rider jkoi Mooriirmuj. Oo oi myö eiä Robirohin, Viron unneuimmn gope-yhyeen ekemä kuu Eonin MOJ phumn keäkuun puoiväiä Eonin MOJ on Suome inu phum, päiheiä vp mooriikokoonuminen. Mege of Joy -kokoonumijo moorii kokoonuv yheen piämään huk, jeemn j kekueemn yhdeä. Eonin MOJ: uo uo huk vv muun mu Siy Gme, Robirohi j griijuh. Aivn kuen Jõgev Treff myö Eonin MOJ oivo moorii uomekin erveueiki. Tpio Kyönen Vice Preiden Gope Rider

7 Ajoiivi j rii KESÄ - SYKSY Gope Rider on mhv joukko, meiä on pjon joie uko merkiee iä jokpäiväiä eämää Jeeuken iunm ieä. Me oemme Herrn huoojoukko ien päää. Hrv korjmo on niin mon yönekijää kuin meiä, jok ov ien päää vmiin kohmn niin hjonneen koneen kuin jjnkin. Rider kn eäään voionmerkkiä, jok jui iä m voio, jonk meidän Herrmme Jeeu Kriu voii Gogn kekimmäieä riiä. Tämä merkki on unnu muie ieä iikkujie iiä eä oemme meno mn uunn, minkä Jeeu hjoii omieen. Moooripyöräiy on myö meiä kikki yhdiävä Ambdor Ponu J. Bck uue Oemme ny vuoden verrn oiminee Kriuken äheiäinä Suome. Ei Ambdor For Jeu Chri moorcyce miniry orgniion. Oemme vieä pieni ryhmä, joen kiiämme Jum hieno yheiyöä Gope Riderien kn. Lyhyei voin kero, eä Tukhomn mp-meui jeiin Tää on ie -mooriirmu noin 200 kp j Pohjnmn uurmeui huhikuu noin 350 kp. Ruoinkieien Rmujen kn oemme moemmi phumi jknee yi 1000 Rmu j rukoiemme, eä ihmie öyäiivä en, miä kerron Jumn n. Kiio ii Gope Riderie hyvää yheiyöä! Mooriien opoheki join Norj. hrru. Eriyiei ydänämme ähinnä ov oie moorii, meiä on in ik u j uke kn knkukijoimme. Jmme eiä iikkuemme Tää on ie -mooriirmuj, mme myö ihmiiin hepoi konkej iikkuemme moooripyöriä, ihmie ov kiinnounei, niin nuore kuin vnh moooripyörän pärinää. Tämä pärinä ekee ieä myö henkiökohiee kekueue, jo voimme kero niiä voimi jok meiä iikuv j piävä oike ieä. Onhn e kiv oie kekueu enin konevoimi j Ponu J. Bck keroo mieeään ukon Jeeukeen. ien ärkeimmää ieä piävää voim, Jeeuke. Yheie mkmme ov niiä prhi hekiä mooriin eämää. Viime vuonn eokuu imme ehdä mkn mm. Norjn. Viikon reiu joimme kymmeniäin Tää on ie mooriirmuj j imme henkiökohii konkej ueiiin ihmiiin. Puumk Enonekiöä järjeimme mooriikirkon pikien heunieurkunnn kn. Uei yävyyuhei omiiin j iekin pin jo yykuu kiin Enonekiöe. Myö kk- j uni ov ää reiu hyvin mieeä, huk juu j keromuke piriivä yhdeäoomme. Ukovn eämä on oi huk, hrr j hukuu. Viime vuoi on ou mhv j Herr on vnnu uui ovi. Tein kki mk Lkendiin Foridn, miä oi väkevä heräy j komnnen reiun Amerikkn hemi- j mikuu änä vuonn. Sin vihdoin j viimein v veje j ire Texi j uuu Amerikkieen bikerkuuuriin muiden Ambdorien kn. Uui evy Ride To Freedom jukin oukokuu 2009 j uv on hengeiä rockmuiikki biker- j yiyyyiin. Levyä oiv iäkeni Smi Onerm (rummu), Grry Nu (Cindere, Chubby Checker, Tngier - bo), Kimmo Pen (hrppu) j Mikko Rinnen (kokeime). Joku uuev, eä piää vin iu koon i kirko j vhi npurei j voivoe yniä mim om vnhurkuden. Ehkä ämä hrrukin i ihmie huommn, eä me ukovkin oemme ivn vii ihmiiä. Ei oe ädekehää pään yäpuoe j jo joku uuee eien omivn, voi ko peiiin. Todennäköiei ieä koo e m vnh minä, jok kuienkin omi iäiei kiken en ion, ruhn j rkkuden jonk Jeeu Kriu meie hjoi. Jo yävä e oe vieä öyäny ruh eämääi, ohn riderin iiviä kiinni j ien inunkin eämäi muoo oikeki. Uui mkoj uunnieen, erveiin Rooveri Gope Rider ince 2008 Reijo Mäki-Munu Seinäjoki RISTIN OMA on kirjni uomenkieinen nimi j e on ny viimein jukiu. Eämänrinni vie ukijn puude i ämän vuoden kuun. Kirjni kerron, mien Herr prni j vpui minu huume- j viineämää j mien eämäni on muuunu pimeydeä uueen eämään vo Jeeuken Kriuken kn. Sn o einen kun oen. Herr on hyvä. Kirjn j evyn on jukiu Päivä Oy. Kok i on ää ehdeä vähän, niin hun kero, eä oukokuu Kndinen evnkei Jeff Grvin puu Suomeen. Ko kikkien mooriien uii u Vn kuuneemn pori Uf M k Mnnebäckiä, moorieie uu mieä, ei Biker Churchin j Church on Wheein peruj. Lunin on cruiing V Närpiöön Frnk Mng Ceneriin, miä vieämme ik yhdeä j yömme hyvin. Uni Nex Time! God Be j Siunu Keää. Ponu J. Bck Ambdor For Jeu Chri

8 8 KESÄ - SYKSY 2009 Uui nimi E v n ke i u m i Ää pkene vn kerro nimei Amih! kveri äräyi kun pimme keväve kuukuien jäkeen. Prni oi jonkin verrn kvnu edeieä pmie, j en iiiminen oi jääny vähemmäe huomioe. Tiein miä kverin ohkiu oi kyymy. Amerik eää omuinen kriiyjen ryhmä, jok vier nykyekniikk, myö prkonei. Heimon miepuoie jäene ovkin ivn omn näköiiä proineen. Seie ii näyin. Siinäpä uui eunimi, uumiin. Uui ukunimi ui jo viime vuonn. Oin ki niin ohkeini moponi uude ehopukio, eä pinpäien eiäydyin kvereie nimeä PeeTee Akrpovic. Huumorihn piää väänää in i kun i Gope Rider poruk. Tää ekie eurkunn oin koke eekeneemäönä io imn viin! Rmun Vnh emeni keroo mieheä, jonk nimi muuui oikei. Jkob eki ioi, joi ei oii piäny: oi keeinen, hne j vnhuinen. Vrmikeen eun hän höynäyi iovejeään j iäänä. Vhee hän i iän nmn ieeen eikoiee kuuuvn iunuken. Siiähän veipoik riehnui. Pkoreiu ukomi vierähi oikymmenä vuo, j ieäkin MOTOASU.COM Mooriin vruj 24/7 - Lj vikoim u eduiei! Kikk iään kuppmme! O hepoi myö Lku / Omku Terveuo ookie! Uui puki on mkee j uui ook mukv, mu pr Riin om Ponu J. Bck Ainuuinen kirj iiä, mien meneyvää rokkri j kuoemnir päiheidenkäyäjää ui riin om. on uui nimi. Jkob jkoi omn puiin pemi. Lopu kävi käry, j oi edeä krkumk. Aino vihoeho oi p koimhn j kekiä koni Eeun hehkuvn vihn epyämieen. Siinä emppuiun j pekuuen meri ikin rpi ohimon oin. Jkob viivyi vejen kohmi viimeieen i. Kun koko omiuu j perhe oi iirrey virrn yi koimn kmre, in ienä voioon kepoeu mie oi hyyävän ykin. Peko ienä, perheenä j omiuuen puoe krkoi une, eikä i prnnu ekään, eä Jkobin kimppuun kävi ouo mie. Tämä pini Jkobin kn unikup j pyrki opu rkiemn oeun ikemää Jkobi kipeäi onkkn. Senkin jäkeen Jkobin oe pii, niin eä vier pyyi opu päää vpki. Jkobi jäyi edeeen peko huomie, j vien peräien pinijn Jumn äheiääki pyyi ää iunmn ienä. Vier eii kuienkin ehdon iunmiee: Mikä on nimei? Se jähmei rvn miehen. Jkob iei, eä nom nimenä hän m pjii yninä. Tovin nieekeyään hän uui: Jkob peuri. Siihen i Jkob oi eiäny eämänä uurimmki ongemki vejenä Eeun, mu inä yönä hän myöni eni ker in, jonk pinikveri jo iei: ongemien yvin oemu piii Jkobin om iimmää. Amun re enkeiki ooiuunu yöinen pinij iuni Jkobin erikoie v: Nimei äköön oko enää Jkob vn Ire. Se noi mhn pineun, ypeän miehen uueen eämään, jok ei enää peruunu peeihin j peokiin. Se oi yninä unnuneee rmon. Peuri muuui Jumn mieheki, jok i eää odeki uuden nimenä Ire Jum ieee. Jum ode iei iiä hekeä ken Jkobin puoe. Hän vui ovinnon Eeun kn. Eämä jkui j Jkobi ui ode Ire, Irein knn kniä. Näinhän e menee änäkin päivänä. Om rikkee orjuuv, kunne ne nimeään ei unnuen, rkoiuken eää jko oiin. Touu ekee vpki j n uuden nimen: Jumn poik i yär. Amih-ook oi j meni: oen jo oieu prni. Hiemn uu mooriiooki oen ii hnkkinu j piäny. Mu pr on uui nimi: Kok, miien rkkuden Iä on meie nnu, eä meiä kuun Jumn piki, joi me oemmekin (Mooriirmu, ivu 359). PeeTee Junum Biker Por Gope Rider Lhi uevv Hin 10 Kuppii i MC Lifeye Mooriin verkkokupp Kokko Kuden 2009 jovruee punee! hp://www.mc-ifeye.com MP:T & MOPOT JA VARUSTEET SANDSUNDISSÄ. Pännäienie 141, Pierri, puh Avoinn: Ark , Verkkokupp:

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta.

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta. TJTC75 6. e Mikvmi Tekiei mhdi Uei mrkki-ei eri vihei Frgmeiv ikk 1 TV e Mikvpve CATV DVB Rer Kiieä pääe PSTN, ISDN, xdsl Gewy? Rer Rer GSM, GPRS, UMTS Mbiiipääe M hei- iee (mk, ID, ime, WLAN, LON) Pri

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Aevmerkin Auiniloj korelilue. Urheilu- j virkiylveluj lue. Alueel voidn ijoi golf-kä. Meänkäielyä j -hoido ue o huomioon miemn eriyiiiree. - Riviloj j muid kykeyj uinrknu korelilue. Veilue. m kv-lue rjn

Lisätiedot

Yhdessä enemmän toisistamme välittäen Päivitystyöryhmä

Yhdessä enemmän toisistamme välittäen Päivitystyöryhmä 29.4.214 VUOSIRAPORTTI 214 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 212-216 Yhdeä enemmän oiimme väliäen Päiviyyöryhmä 1 Siälö JOHDANTO... 3 AVAUSSANAT - STRATEGIATYÖ

Lisätiedot

Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä:

Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä: JULKAISU 2010 1 Tää on e ISSN 1235-3477 Gope Rder -ehden eronumero 1/2010 Goperder mo! Tää ehdeä: vu 4 Kuv: Jro Mnen Gope Rder 30 vuo vu 4 Gope Rder ESPANJASSA vu 6 vu 7 Vere ovumme j y jäene erhoomme

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

LASKENTA laskentakaavat

LASKENTA laskentakaavat LASKENA lketkvt Kvkokoelm älle ivulle o koottu yleiiät j ueiite trvitut lketkvt. Näitä käytetää hihleveyde j keliväli lket. Liäki o koottu muutmi muuokvoj. Hhih mitoittmie käy helpoti Heomitoituohjelmll.

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely 9/ VÄRÄHTELYMEKNKK SESSO 9: Yhn vpun vinv oinivärähly LKEYHTÄLÖ Viooi vinnu vinnuvoin oln olvn uorn vrrnnollinn värählvän n nopun li F v () jo on vinnuvio. Kuv on viooii vinnun värählijän prulli, jo vinnu

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR.

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR. 0 OVINTU +0.0 +0. +0. +0. +.0 +. +. +. +. +. +. +.0 +. 00 +0. +0. +0. +0. +0. 00 TUVTEIT VUS SVNEOTUSIVO EI- UO + mm SIVUIE PPINTU yllä kulkusilta 00 0 0 00 EUNIVI J UOIE BONIIVEYS GN J SUISTV POISTUMISTIE-

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Koulunkäyntiä Kampalassa. Halvaantunut Helmeri ja uskon rukous ELÄMÄ ON JEES FRENDIT ON JEES USKO ON JEES JEES. Ota talteen lukujärjestys!

Koulunkäyntiä Kampalassa. Halvaantunut Helmeri ja uskon rukous ELÄMÄ ON JEES FRENDIT ON JEES USKO ON JEES JEES. Ota talteen lukujärjestys! ELÄMÄ ON JEES FRENDIT ON JEES USKO ON JEES NUMERO 8/2015 6,00 Digi JEES Luumus umo! Hvntunut Hemeri j uskon rukous Ot tteen ukujärjestys! Kouunkäyntiä Kmpss i t s e s i Turv n v e tu Tässä numeross...

Lisätiedot

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA

MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA MITEN PÄRJÄTÄ REKRYTOINTIKÄYTÄNTÖJEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA Wbiri 9.6.2015 Rii Oio H Hikkilä 1 JOHDANTO Riiääkö orgiioll, ä rkryoii hoi ih ok? Mrkiävä khiyrdi Employr brdig yöjkv mrkiy rkryoii oimi Soili

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma 214 Keki-Pohjnmn kunien j Kruunupyyn kunnn urvlliuuuunnielm 21-215 VUOSIRAPORTTI Turvlliuuyön yö- j ohjuryhmä 4/ 214 1 JOHDANTO... 2 TERVEYSEROJEN KAVENTUMINEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY... 3 POLIISI UUDISTUNEEN

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

ANNOSTELUUN KORISTELUUN JÄÄTELÖT, VOHVELIT, KASTIKKEET & KORISTEET. Vohvelikuppi

ANNOSTELUUN KORISTELUUN JÄÄTELÖT, VOHVELIT, KASTIKKEET & KORISTEET. Vohvelikuppi Trjoiukuppi Frosy 150 m Tuoenumero: T100251 Muovi, vkoinen Ø 90 mm, korkeus 45 mm Myynierä 10x100 kp/k Trjoiukuppi Frosy 90 m Tuoenumero: T100250 Muovi, vkoinen Ø 76 mm, korkeus 40 mm Myynierä 10x100 kp/k

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

g c MENETELMÄOPAS sanataidetta ja musiikkia yhdistävä taidekasvatusmenetelmä 1.-4.-luokkalaisille nt värin äänin akulttuuriaitta 2010

g c MENETELMÄOPAS sanataidetta ja musiikkia yhdistävä taidekasvatusmenetelmä 1.-4.-luokkalaisille nt värin äänin akulttuuriaitta 2010 q s f t värin ääi p ef MENETELMÄOPAS Kuttuuiitt 2010 m stiett musiii yistävä tiesvtusmeetemä 1.-4.-uoisie 1 1 me s e 2 o f p m Oo puie ue väi? Tuoo etie i mieee ioisi tusi? Etä os vieä oisii suu väi? Meitä

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Msäin ikkuskirj Sisällys 2009 415 Msäin ikkuskirj 4/2009 1/2009 100-vuois Suon Msäillinn Sur 3 Tukiusrikkli Ln A. Lskinn, Hnn Nurinn, Mikko Kuril & Pkk Lskinn: Msin suojlun sosilissi ksävä ouinn Mrsä Msäksi

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Espoon väestöennusteet

Espoon väestöennusteet Epoon väeöennee 211-22 Tieoi 1/211 Siälly 1 Enneiden loe 2 Enneen iälämä i noono 3 Epoon väeöenneiden oeminen 2-lvll Kv:Eemilin oimi Kv: Teij Joirn Yheenveo Teij Joirn Kehiämi- j imyiö 1.1.211 Epoon väeö

Lisätiedot

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ.

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. TYÖVENEET 1 FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. Vmiamme umiinisia työveneitä kokoluokassa 4-17m pela-, partiointi-, tavarajet- heilöjethtäviin. Pyymme jotavai uttamaan veneet e käyttötarkoituksiin. Veneet

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

t{r F F F F F tr r-t "ifi "ii "in "ifl -AUTOKtINIKKA vanhan:o Uusi n:o Kortin "ii "ii "ii KORON Jry ij: o AU 19 sukunimi paikka L-r-r synt.

t{r F F F F F tr r-t ifi ii in ifl -AUTOKtINIKKA vanhan:o Uusi n:o Kortin ii ii ii KORON Jry ij: o AU 19 sukunimi paikka L-r-r synt. KORON 1 -AUOKNKKA aha:o Usi :o Koi :o + 13 14 paikka,--, P /-)- skimi eime L-- ammai osoie sy. aika sy. paikka 1. Oeeko koskaa e kipa ai aiaa iassae? A. RASUKSEEN LYVA RNAKPU 1 a.g!-: Oeeko koskaa e paio

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

Puolijohdekomponenttien perusteet A Ratkaisut 6, Kevät 2017

Puolijohdekomponenttien perusteet A Ratkaisut 6, Kevät 2017 OY/PJKOMP R6 017 Puolijohdoponnin pru 571A Riu 6, Kvä 017 1. MOSondnori (MlOxidSiconducor) oouu ninä uii lli hil, oidiriä j doupu puolijoh (Kuv 1). Idlii hilll u jänni G ippuu oidirro jännin vrrn j puolijohn

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS RKENNUOIKEUKEM KERRO UKKO 3.KR 304,3 2.KR 304,3 1.KR IHTO 285,1 0.KR KTUTO 301,6 ORIKENKTU N E UTOIKT 2kpl (UTOHI/ KTUTO TONTI) RKENNUKEN OUOKK 1 OTIE UIT TU ONK JUN KT EN UK U EMKVN MUUTOEHDOTU TUR R

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

(0 1) 0 (0 1) 01 = (0 1) (0 01) = (0 1 ) (0 01)

(0 1) 0 (0 1) 01 = (0 1) (0 01) = (0 1 ) (0 01) M M ( ) ( ) M, Tehtävä 24. Muodot äännöllitä luekett (0 ) 0 (0 ) 0 = (0 ) (0 0) = (0 ) (0 0) vtv äärellinen utomtti. Tehtävä 25. Muodot C-kielen liukuluvut tunnitv utomtti äännöllietä luekkeet (d +.d.d

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

HELLOUWEEN KUTSUU PE 25.10.- PE 1.11. Kaverit mukaan ja Isoon Omenaan.

HELLOUWEEN KUTSUU PE 25.10.- PE 1.11. Kaverit mukaan ja Isoon Omenaan. HELLOUWEEN KUTSUU PE 25.10.- PE 1.11. Kveri mukn j Isoon Omenn. 71747_IsoOmen_Hellouween_lehi_195x195_v2.indd 1 4.10.2013 10.25 Huhuu, ny mukn uu! Wsh, Hng nd Wer -pioj 49,90 (69,90 79,90) Trick or Tre...

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

B.I Q BERKER VA LKOINE N 1:1

B.I Q BERKER VA LKOINE N 1:1 1:1 BERKER B.I Q VA LKOINE N Berker B.IQ ekee äykkäää kodi ykinkerien j hepon u. Yheen ykikköön on ijoieu kome eri oimino: huoneermoi, infonäyö j pinonpi. Ykinkeriuu hepo umi j iää viihyiyyä. Tekniä huippuu

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa:

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: HOHTARINPUISTON KÄYTTÖO IKEUDEN LUOVUTUSSOPIMUS Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: 1. Luavut uksen kohde Nakkilan kunnan Arantilan kylässä Alaviinikka -nimisellä tilalla

Lisätiedot

AS Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot Esimerkkitentti (vuodelta 1998)

AS Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot Esimerkkitentti (vuodelta 1998) S-7 Sääöniin mmi pnvo Eimrini vodl 998 niä oll mn irj Virnn Sääöniin mmii mriiin vioi drminni äänimriii Millä vioidn j rvoill äänimriii on olm? Millä prmrin rlirvoill mriii on inglrinn äänimriii i ol n

Lisätiedot

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein Sivu 1/5 Huooauuko Seuraavassa uvussa on Vokswagen-merkin uu huooauuko ja -ohjee. Koska ennen useia myyniaueia käyeiin omia huoo-ohjeia, useimmien eriyisoosuheisa johuen, nämä on ueeu huooauukoissa markkinakohaisin

Lisätiedot

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki <teemu.hirsimaki@hut.fi> Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007 Automttinn puntunnitu Tmu Hirimki Informtiotkniikn lbortorio 30.1.2007 1 Mit puntunnitu on? Puntunnitin on jrjtlm, jok pyrkii tulkitmn putt jollin tvll. Kyttökotit: kyttöliittymn oju,

Lisätiedot

"h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o.

h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o. 1 Vaasan yopso, kev a 0 7 Taousmaemakan perusee, onus o o R1 R R3 R ma 1-1 ma 1-1 r 08-10 r -1 vkko 3 F9 F53 F5 F53 1.-0..01 R5 R o R7 pe R8 pe - r-1 08-10 10-1 F53 F10 F5 F9 1. Sevennä seuraava ausekkee.

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa:

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa: ELEC-C Sääöeniia 7. lauharjoiu Vaaue. r - K u K C y a. Varinainen proei on uua ilaeiymuooa: A Bu y C Kuvaa nähdään, eä ilamallin iäänmenona on u r K. Salaaria ei voi vähenää mariiia, joen un on n -veori,

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

BINÄÄRINEN SYNKRONINEN TIEDONSIIRTO KAISTARAJOITTAMATTOMILLA MIELIVALTAISILLA PULSSIMUODOILLA SOVITETTU SUODATIN JA SEN SUORITUSKYKY AWGN-KANAVASSA

BINÄÄRINEN SYNKRONINEN TIEDONSIIRTO KAISTARAJOITTAMATTOMILLA MIELIVALTAISILLA PULSSIMUODOILLA SOVITETTU SUODATIN JA SEN SUORITUSKYKY AWGN-KANAVASSA BINÄÄRINN SYNKRONINN IDONSIIRO KAISARAJOIAMAOMILLA MILIVALAISILLA PULSSIMUODOILLA SOVIU SUODAIN JA SN SUORIUSKYKY AWGN-KANAVASSA Millaiia aalomuooja perupuleja yypilliei käyeään? 536A ieoliikenneekniikka

Lisätiedot

2tZJ.=zaE,za _E ;E ;å22e,iå9j. E?å t n å '; 6 fi ; H.; ä,; = E. pr ö;f H!E,= =i' a; .gb..i!=iäå'==r: stse'r9n. =g: \o6.- a.> : 3,o. s --.

2tZJ.=zaE,za _E ;E ;å22e,iå9j. E?å t n å '; 6 fi ; H.; ä,; = E. pr ö;f H!E,= =i' a; .gb..i!=iäå'==r: stse'r9n. =g: \o6.- a.> : 3,o. s --. i u4.i >r t'ä a! \/- U p-.! < i.r,.r.- -, f'- (,) 1 t-,t!:,jiii ( r! tt) U L. --i! \.,i -.. -..: \L.) i \ i --.:- \r<

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Me haastateltiin1a luokkaa, mikä on heidän lempitalviurheilulajinsa. Suosituin laji oli hiihto. Tekijät Kerttu,Iida,Veikka ja Bedran Haastattelimme apulaisrehtoria Katri

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

Ruokakauppa. Tavallista parempi HALPA HINTA. joka päivä. meillä ruokakorisi hinta on. tuntuvasti halvempi. Kermajuustot 900 g-1 kg (3,99-4,43 kg)

Ruokakauppa. Tavallista parempi HALPA HINTA. joka päivä. meillä ruokakorisi hinta on. tuntuvasti halvempi. Kermajuustot 900 g-1 kg (3,99-4,43 kg) V 6LV/5, VLTUNNLLINEN Tavallita parempi Ruokakauppa meillä ruokakorii hinta on joka päivä HLP HINT tuntuvati halvempi LLE YMPILLÄ OO PERHEELLE ermajuutot 9 g- kg (3,-4,43 kg) 3-3-37 % Libero teippi- ja

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen S55.03 SÄHKÖTKNIIKKA 20.5.999 Kimmo Silvonen Tentti: tehtävät,3,5,8,9. välikoe: tehtävät,2,3,4,5 2. välikoe: tehtävät,7,8,9,0 Oletko muitanut täyttää palautekyelyn Teeenytja hauku amalla kokeet.. ake jännite

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Derivoimalla ensimmäinen komponentti, sijoittamalla jälkimmäisen derivaatta siihen ja eliminoimalla x. saadaan

Derivoimalla ensimmäinen komponentti, sijoittamalla jälkimmäisen derivaatta siihen ja eliminoimalla x. saadaan 87 5. Eliminoinimeneely Tarkaellaan -kokoia vakiokeroimia yeemiä + x a a x a x + a x b() x = = = +. a a x a x a x b () (3) b() x + Derivoimalla enimmäinen komponeni, ijoiamalla jälkimmäien derivaaa iihen

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

3 4 5 6 Maaliskuu 24.3. NMKY:n kevätkokous 31.3. 6.4. Jeägjoetem, TaKo, TaLo Huhtikuu 23.4. Yrjönpäiväjuhla 24.4. Tarpojien kevätkisat (or, vi), HP 25.4. Partioparaati, Tampere Toukokuu 8.5. Sudenpentujen

Lisätiedot

359,(alv 24 % 445,16)

359,(alv 24 % 445,16) Trjoukset ovt voimss 8.9. 3.10.2014 ti niin kun kuin tvr riittää. T Y Ö K A L U T, T A R V I K K E E T J A H E N K I L Ö N S U O J A I M E T S Y K S Y 2 0 1 4 t Eduise set k u o j r t syys t! i S L O TO

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kirjurinluodon kesäteatterissa kesällä 2011 Vihreän Teatterin 50-vuotisjuhlanäytelmä. Seitsemän. koiraveljestä

Kirjurinluodon kesäteatterissa kesällä 2011 Vihreän Teatterin 50-vuotisjuhlanäytelmä. Seitsemän. koiraveljestä Kirjurinluodon kesätetteriss kesällä 2011 Vihreän Tetterin 50-vuotisjuhlnäytelmä Seitsemän koirveljestä c Doghill Productions Oy / Muri Kunns VOIMALLA 50 VUODEN - UUTTA LUODEN! Nyt kun jäljellä on enää

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160.

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160. Sivu 1 () TEM Liittokokousvaalit.02.-.0. VLILIITTO: TEMin demarit ja sitoutumattomat 1 2 1 TURTIINEN HEIKKILÄ SNTTU TEEMU SKRI HEIKKI 0 2 1.,00,00 1 GÄRDING NNE MRI, KRNKKL TIMO J,00 LITINEN TOM JSSER,

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot