Turvallista kesää. Tässä on tie. Gospel Riders näyttelyissä sivu 6. Gospel Riders ESPANJASSA sivu 4. Nainen ja prätkä sivu 3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallista kesää. Tässä on tie. Gospel Riders näyttelyissä sivu 6. Gospel Riders ESPANJASSA sivu 4. Nainen ja prätkä sivu 3."

Transkriptio

1 KESÄ - SYKSY Tää on ie ISSN Gope Rider -ehden erikoinumero 2 / 2009 Turvi keää Tää ehdeä: Ninen j präkä ivu 3 Gope Rider ESPANJASSA ivu 4 Gope Rider näyeyiä ivu 6 Vierie koiivuimme j iiy jäeneki kerhoomme

2 2 KESÄ - SYKSY 2009 Pääkirjoiu L u k i j e Arvojen unnuminen Oen huomnnu, eä kun ihminen eioo rvojen kn, e hyväkyään. Ihminen viee idenieeinä. Kein kerrn rvomni ydämen kriiyki unnuuuv mieä. Häne unneiin j hyväkyiin eien kuin hän on. Niinpä jein iekin: Minä voin o iä miä oen. Minä voin unnu niiä rvoj, jok näen ärkeiki. Jo reheiyy on minu kunnioievmp kuin vipin oveuu, voin ooi en. Jo heikommn puouminen on jomp kuin omien eujeni jminen, voin ehdä niin. Jo puoion kunnioiminen on kuniimp kuin kyeeninen viiu mieen keken, voin vi en. Muieen kiven niiä ikoj, kun riiu, reippu, koheiiuu, reheiyy j rohkeu vieä oiv hyveiä. Voiinko ii ie vi eää näiden rvojen mukiei? Äkää mukuuko ähän mimnikn, noo Mooriirmu (ivu 248). Se ei kuienkn rkoi jämähämiä vnhoihin kvoihin, iä kehou jkuu: vn muuuk mieenne uudiuken ku, ukikenne, mikä on Jumn ho, mikä on hyvää, hänen mieenä muki j äydeiä. Gope Rirerien puheenjohj Mik Srinen j vimon Pike Srinen. Miinen ihminen on jo? Kuk on minue eikuv? J kenee minä oen? Nämä ov kyymykiä, jok iiyvä kiineäi eämäni uun. Sen ijn ne eivä oe kyymykiä iiä, pääenkö Tiveen. Tiveen en pääe iä, vikk oppiinkin oemn hyvä ihminen (j iinä minu on vieä pikä ie). Tiedän pääeväni Tiveen en ähden, eä Jeeu puhdi rikkomuki en, jok ukoo häneen. Luemme Mooriirmun ivu 277: Kikki on Jum, jok Kriuken ku on ovinu meidä ienä kn j nnu meie oviuken virn. Siä Jum oi Kriuke j ovii mimn ienä kn eikä ukenu ihmiie heidän rikkomukin, j hän ukoi meie oviuken nn. Kriuken puoe me ii oemme äheiäiä, j Jum keho meidän kumme. Me pyydämme Kriuken puoe: nk ovi ienne Jumn kn. Häne, jok ei ynniä ienny, Jum eki meidän ähemme ynniki, jo me häneä uiimme Jumn vnhurkudeki. Jumn yöoverein me kehomme eiä omn vn Jumn rmon niin, eei e jää urhki. Snoohn hän: Sopiv j minä oen inu kuuu j peuken päivänä inu unu. Ny on opiv ik, ny on peuken päivä. Kuumme inu eninnäkin omn vn inkikkien eämän hjn j oieki yhdeä knmme opeeemn eämiä ärkeiki kokemiei rvojen mukn. Mik Srinen puheenjohj Gope Rider -moooripyöräkerho ry. Herr Jeeu Kriu, Hun o vn inkikkien eämän hjn j u Tivien Iän peki. Ukon, eä käri rngiukeni j kuoi puoeni. Puhdi minu rikkomukini j nn minue kikki neeki. On oviuken vn j nnn eämäni inue. Thdon inun vui käänyä poi ynneiäni. Oe minun Herrni j Vphjni. Amen. Erinominen Tie Terveuo jäeen kriiien moooripyöräehden priin. Keväää imeyny enimmäinen Tää on ie -ehemme i hyvän j ämpimän vnoon. Kädeäi on ny Gope Rider -ehden erikoinumero 2. Lehden voieen on kero inue kriiieä moooripyöräiyä - j kuen nimikin vii - ieä, jok joh ivn koiin. Kuen iedämme meie rjon monenii eiä, joi voimme j j kuke ämän yhyen eämämme ikn. On kuienkin oem yki ie, jok ero mui. Ei ien eveyden i en kuneuden vuoki, vn päämäärän. Joku ämä ie on mukinen j uein niin mäkinen, mu kuienkin ie on ääreömän urvinen. Siki ämä ie opikin erinomiei moorieie. J mikä pr, ää ieä ei rvie j ykin, vn ieä on joiin jop pienä ruuhk. Tämä ie on Jeeu-ie. Hän noo: Minä oen Tie, Touu j Eämä. Auu e, jok ämän ien öyää, iä en päämäärä on inkikkinen eämä. Vrjeuki Oen pnnu merkie, eä moooripyöräiijä uhuuv iiei ukoviin moorieihin. Oemme o ää mieenkiinoi j mhv moooripyöräiykuuuri. O yynä vrmi ähän uvieviuueen rveiin oevn jin vivuu. Joku meie on unu n. äheä-pii inei, joi joenkin yiuonnoiei oemme vrjeunee onneomuude. Näiä inei uein mieii vrjeuken j näkymäömän mimn odeiuu. J e on hyvä. On joiin hyvä pyähyä j jäädä oikein mieimään näiä oien puoen ioi. Se ei oe heikkou, vn viiu. Joukkomme kv Jo ien päää näe mooriin, jok kn eäään i hihn Gope Riderin kuni riiunnu, ue jueemn. Kikki, joi ämä unnu on, ov kriiien Gope Rider -moooripyöräkerhon jäeniä j hukki puhumn ää eämän ieä. He voiv u inu öyämään en ien pään, jok joh inkikkieen eämään. Mone hov änäkin keänä äheä jmn knmme ää ieä perie kk. Ukomme, eä änä keänä kmme j yi uh jäenä. Terveuo yhdeki heiä. Viereieä ivu on ähimmän ueei uevv. Oe heihin yheydeä, he uv inu eeenpäin. Reijo Ruoinen, GR edior Gope Rider -ehden erikoinumero Gope Rider - moooripyöräkerho ry. ISSN Vv oimij: Mik Srinen Aponie Nurmijärvi puh Tio j oimiu: Ajn Fk / Euro Oy Reijo Ruoinen Chydeniu Cener Kokko puh

3 Rkkurin KESÄ - SYKSY Vihdoin äkeäin yöpikk j eipä ikkn, kun yökveri kyeivä minu om rkkurinni. Vrmn e on romniikn kipuu eämäämme, kun nämä i kiinnov, inkin meiä nii. Ukon ämän imiön eiävän myö romnien eokuvien j v-rjojen uure kojuvu. Onhn e ihn mukv (inkin näin eien päivänä, kun ää kirjoin) iu mukvi ohv nenäiinpkein j ukevyn ker j ke, kun nkri ieee hnkuukien j voinkäymien uo nkriren uoioon. Ah, niik j nm. Minn mieipuuhn kerom pie inkikki rkkurin. J kerroinhn minä rkkurinni ioin j kok e minu on hyvä, niin kerronp en inuekin ukijni. Siipä kuen hyvän rinn kuuuu k: Oip kerrn.. ykinäinen äii viiden pen ker, no oin pi oi kyä ää hekeä ruki enemmänkin, kok äii oimi perhepäivähoijn. Eräänä ykyienä ipäivänä pikkuen oe päiväuni j iompien kouu, äii ihi huokiemn pöydän ääreen Riin Voio -eheä eien. Lehdeä oi kirjeenvihop, jonk äii pi uke ihn vin huvikeen. Ei hän kyä ukonu ieä yävää ieeen öyävän, mu vn vuoki ukii en äpi. Kuink okn imiin noui kuienkin imoiu, jo yh-iä hki kirjeenvihokveri ieeen nimimerkiä oney rider. Imoiuke äidin huomion kiinnii e, eei kirjoij enu miään vimuki vje. Tvieihn kirjeenvihoimoiuki on hyvin rki määriey minkä ikäinen, pinoinen, värinen jne vjn uee o. Siä iunm äii oi pperi j kynän j kirjoii kirjeen. Mieimää i en enempää, myö poii en mn päivänä j iiä rkkurin ien jn kn koi. Sii minun rkkurinni, jonk euruken oney rider ei ou enää oney. Ny ehkä joku vii ukij mieii, eä mien ämä nimimerkki iiyy ähän kirjoiukeen, mu iinä e onkin jo oinen rkkurinni. Nimiäin miehen myöä rkuin myö moooripyöräiyyn. Enin kpenkkiäienä in kyyiä 1100: Ymh, jok ien vihui 1500 Kwn. J kyyi miui. Tui nähyä pohjoien kru unuri, Norjn vuono, uringonku, veiee j unevn pikä moooriie kyyiäien imin. Mu ien meie imeyi vnh 70-uvun komipuoik Hond, jo minunkin ien pii kokeeki j. Ajokokemukeni kkipyöräieä mooorivehkeeä jmie kooui iihen menneä vin yhdeä mopokokeiu, jo nooin muio oi e, een onnu vih vihde kkkoe iommki. Yhden keän ien päpäin pikkuie pyörääni ion Kwn perää. Näkä kv yödeä j eurvn keväänä pii pyörää ien ion. Ny oen ou jo kome keää onneinen 750 -kuuioien Kwn omij. Siä unee ienä muk vpmmki, kun voi r ien pääe ihn ienäiei ioin, kun uu huvimn. J huj on ou, iä kiomerejä on keryny näinä keinä jo Ihn mukvi nienpuoeki, noiin. Pr pyöräiyä on kuienkin je yhdeä rkkni kn kerom vieäkin uuremm rkkude.. Tämä eämäni kiki ärkein rkkurinni on vieä kerom, ämän keromuken nio nimiäin voin o vrm, eä rin on onneinen oppu. Oeni pi in kuu uure j hyvää Jum, jok rk meiä ihmiiä. Rk jop niin pjon, eä uhri inon poikn Jeeuken ihmien puoe, eä ne, jok ukov Häneen, voiiv kerrn o iv yhdeä Hänen knn (Joh. 3:16). Liäki Jeeu ie up (M. 28:20) o meidän knmme kikki päivä mimn oppuun kk. Siinä v rkkurin! Snkri kuoee minun puoeni, herää eoon j up o knni eämäni oppuun i. Onneki jo pen ukoin ämän kiken oevn o. Kokemuke voin kero, eä Jumn rkku on knnu minu eämän muknn uomien epäonniumiien j vikeukien yi, ou muknni onniumii j ioi. J iedäkö, eä ämä rkku on o myö inun kohdi. Muu inu ei vdi, kuin eä uko ämän odeki. J kerrn kun eämä äää pääyy, voidn muioueeki kirjoi HAPPY END, iv vn. Minn Oikinen nigeeärrääinen H r r u Gope Rider -ueoimin Heinki Tuom j Lur Pein Einie Epoo Turku Heikki Soin Uudenuvnku 4c Turku Tmpere Kri Tuukknen Vehkku 12 b Tmpere uomeneepveu.fi Lhi PeeTee Junum Vuokenie Vääky Jyväkyä Kimmo Lhinen Kinudenie Uurinen Mikkei Jukk Ikonen Peervonku Mikkei Svo Juh Kymänen Huuhukenie Vrku com V Jri Peur Vikunnie Lpu Pohjoi-Suomi Peni Reme Kournie Ouuno Iä-Suomi Tiin Seioj Knnkenie Pori Jui Trri Överbynie 21 B Pori Pohjoi-Krj Mri Peonen Ivekenku Joenuu Kkko Aki Iio Kuuipih Kouvo Lännenie/Lohj Mrko j Mi Huoinm Männiönku 17 A Lohj /Mrko Boni/Kokko E Ani K1ioniemenie Krhi Eeä-Pohjnm Kimmo Syrjää Vei-Mi Mnninen Viiri Seppo Pennnen Kouuie Viiri Epoo Ari Kurinen Odimmenie Epoo Hyvinkää Pekk Krjinen PL Hyvinkää Keuruu Ki Sreno Smui Rnenie Keuruu KANSAINVÄLISET GR Jeruem Dr. Roy Rinen FELM Midde E Repreenive BOX Jeruem ISRAEL GR Epñ Kri Peo Ce Mino Fuengiro ESPANA GR Eoni Jnno Kümnik homi.com Liiy jäeneki Gope Rider -moooripyöräkerhoon om yheyä ooie Oe ydämeiei erveuu oiminn!

4 4 KESÄ - SYKSY 2009 GR Epnj M k Tmpereen Gope Rider ki Epnjn oon Jo ykyä 2008 uevvmme (vi kukhn e oi) heii imn juken, eä ähiimme jouko kmn 2007 keväää perueu Gope Rider Epnjn oo. Vuokriimme ieä pyörä j kiimme miii miemi Gope Rider ieä oikein jeee. Aju oeiin innouneei vn, j uvki vieriun jnkohdki oviiin pääiäinen Minä, jok en kokn oe vieä jnu Suomen rjojen ukopuoe moooripyörää, kiinnouin myö hei j oin keke iiko oueni emmoi reiu. Huokiinp i myö Tiviee Iäeni noen, eä Ikä hei, nk mä mennä? J kun Iä unneui ei oe ki, vn rmon j hjoin uorn yenpinen, niin Hänhän rjoi mkn ekä ieeni eä vimoeni j nuorimme yäreenikin, jok vieä koon uu. Sin nimiäin jouuki reiun 1000 euron odomomn pkn koko vuoden vpehoiuuruke irkuke, jonk äänimiehen hommi oen hoideu jo pikään. Niinpä ien vuoden viheen jäkeen vrin enno meie komee Mgn, ekä eduien mu ihn hyvän hoein Fuengiro, jo pikinen Gope Rider -oo eää j viku. Pääimme o kikki om jovruee mukn j oimme niiä vren ion mkukun, jok oin äyyi ien meko i jo ykiään kome kypärää. Mu kun noppi ini vieä oien ion ukun, niin imme kikki vruee j muu mkvr pkuki j oimme vmii ähöön. Kun ähö ien viimein oi edeä, oi innounu ie viu kuvuukunmme kuiunukin kheen porukkn. Minun komen hengen perheeni, ekä Jyke j hänen vimon. Kikki muu oiv jouunee perumn ähönä kuk miäkin yyä. Mu emme nnee en nni. Miei äynnä ino j odou ähdimme mkn. Miehemme Epnj ooiiv urenmoi viernvriuu. He nouiv meidä enokenää j he oiv vuokrnnee oivommme pyöräkin meie vmiiki j uiii oiv in kyyiin vimoni i yäreni, iä he eivä kumpikn ie j pyörää j en hunnu vuokre miään ivuvunupyörää (jo emmoi oii ede nukn...) Minun porukkni pui jo kiirorin päivää Fuengiron, j i eimme jo enimmäien pikkuenkin ähiympäriöä moooripyöriä j imme eniunumn myö niihin mukiiin pikkueihin, joi Epnj kukku ov äynnä. Oimme hioimme. Jyke j hänen vimon puiv i, j oiv nee m hoei ihn meidän npurihuoneen. Fuengiro uv uomimiehemme Kri vei meidä vieä yömään oikein viihyiään pikirvinon. Perjnimun Kri, jok oimi oppnmme kiki joenkeiä, oi jo ennen puo kymmenä meiä noum Midnigh Sreineen, jonk hän oi onu vuokre ihn meidän vieriumme vuoki. Krin om pyörä kun on v rkenei. Kävimme enin uuum pikien Epnjn vpeurkunnn ioihin. Eikä urh i oukn. Seurkun on nu käyöönä vnhn vpjn vieopikn, jo he hijeen kunnov omiin rkoiukiin opivki oimivki iki. Sieä heiä on io uim- (oiieki mmkoiden knoim), n reun vnh bri (jo on vieä pjon kunnomi), ekä käyöä poieu härkäieureen. Toi upen kirkkoin he oiv jo rkennee in, jo iknn on pidey ieui käyeäviä härkiä. Sieä ähdeiin ien jeuenkie. Muum Epnjinenkin pikinen Gope Rider -kerhoinen oi ähdöä mukn. J he viivkin en päivän reiin. He veivä meidä Mgn kn oevie vuorie. Ajeimme kikkin vj 350 km pikin vuorioeiä, poikkeimme Vééz- Mágn (vi mikähän e oi) rnnikkokupungi j eimme vieä enkin join Mágn uoeipuoee jääviä vuori. Luniki oi uunnieu mk Rondn, jok on yki Epnjn ihmeeiimmiä kupungei j joreii inne yki Epnjn mooriien uoiuimmi. Mu näyi iä, eä ieä päin ii veä, eei peräi un nikn, joen uunimme kohi Grnd j Sierr Nevd. Mk poikkeimme mien eurkunnn yöeiriä. Ei mi jo he opeuv huume- ym ongemnuori kiin vieen eämään. Sieä o jokin io phum meneiään, j eninen vikoiden i oi äpö äynnä yiäviä j rukoievi ihmiiä joi oi inne uu eri puoi Epnj uei oj. Lämmieimme uo ihmijoiko heken, iä joää inne johvien vuoren yi oi ou hyvin kymä. Sien mk kohi Grnd jkui. Pyähdyimme yömään, j kun kerrn oi ukoimn ähdey niin ukonhn yöiin, vikk ei ieä vieäkään kuum pääy uemn. Kun Eppu Normi u ukovi, eä pideään ikävää, niin ei Syrjän Mri oe ien kokn ou Gope Rider -poruk. Meiä oi niin huk, eä en mui mioin viimeki oiin nurnu niin pjon. Toin jäimme prikoimn, kumpi nuroi enemmän, me vi keiiön väki iinä rvino, kun he upiv rjo meie menu, jo viikonoppuiin ei. Se ii o ku kike viikon vrre äheeki jääneeä. Ei vikn, e oi ihn hyvää j ui piki kunnon Anduii ruok. Ukonäöään hiukn epäiyävää, mu hyvää :) Ruokun jäkeen iikkeee. Ajoimme Grndn, Sierr nevdn juuree. keuduimme ieä pikin jyhän näköiä knjoni kiin rnnikoe j jeimme rn pikin kiin Fuengiron. Kiken kikkin iki 400 km päivämk. Mu unnunin ien odou pkiiin. Sää oi hyvä j ähdimme Rondn enkie. Kuen nou, Rondn johv ie on yki Epnjn mooriien uoiuimmi. J kyä niiä ieä ien jeikin. Mone joiv rrenki j rnopeuki. Oi e hurjn näköiä näin meikääien hrreijn imin koun. Poikkeimme pikkukyää pikie kyärvio khvi, piäydyimme näköpik ihiem huikievi miemi j ihmeeemää mien pjon kuni Jum on mimmme uonu. Sien uiin Rondn, jok on ikivnh kupunki, rkenneu vvn jyrkäneen reune. Söimme hyvän erin, ihiimme näkymiä jonkin ik, j ien ien pääe. Lkeuduimme vuori Mrben, näimme mk Afrikn häämöävän horioni, j jeimme mukv ämpimää äää pikin rnnikko kiin koikyään Fuengiron. I oinen miehemme Epnjn m, Smp, vei meidä vier yömään. J meiä oi huk. Sien vieä ipimeää keiin pikiei uomien heunieurkunnn pie, jo Smp yökeneee vpehoiyöäienä omn eipäyönä ohe. Mnnin oi ien koiinpuun ik j puu rkeen edeä. Mu kikki ne kokemuke pyörivä mieeä vieä pikään j noiv voim rkieen herrukeen koim. Mieeen jäi mon muio j kmeroie muum kuv. Syvä kiioiuu Tivn Iäe ää mhdoiuude j myö miehiemme Epnj kike viernvriuude äyivä mieen. Hyvin ov pu Epnjn uunimme. Jo ee uko ähekää komn. Pekk Vemäki

5 Kki ieä KESÄ - SYKSY Sinu moorii, on edeäi kki ieä. Oe uu rieykeen j vivn on uun mihin jk. Tkni on muki ieä j ke jäänee miem ihmiineen. Ny vin hihuvi muiikuvi. Puu kepäin e voi kokn ehdä iä mk rjoi ykiuuninen iikenne. Leveä ie Suuremm ieä, jonk näe rieykeä, kukee uuri j remuv joukko. Tie näyää hyväpiniee j ihmiiä näkyy oevn huk. Väen puhu on vv j porukk kiiruh eeenpäin. Tieä on monennäköiä kukij, rikki j ihvi, köykäiemminkin vrueuj e. Trkemmin kvoj rkkie huom mo- nen pyyhkäievän imäkumin, j kvoi jähmeyneen hymyn k näkyy vkv imä. Kun kuunee uo remuv joukko, huom, eä e ioieki jeemi ääni onkin mmv j äänen e kuue ukii huuoj j kirouki. Nurvien äänen e näkyykin yäävän pjon uk j ykinäiiä pinunei päiä. Leveä vie näyää vieävän päin, j uumi, eä uohn oii vrmn hyvä iv eeenpäin, pääee ihn pinku j voi j rennoi nuikeen meno. Kyiä ien päää ukee Lve ie, j ien vrre on runi minoki jok houkueev j rjov eriii pveui mkiee omn himon yydyämieki. Join kuk kuuuu epämääräinen meu, ikään kuin huuo j ivn rnn nouee ukom heno vu. Kumminen rikin j pvn ihn uoku uee join h ien päää nenään. Vrmn huk io kupunki kikkine pveuuineen uo mäen opu, uumi. Kpe ie Toinen ie näyää oevn kpe, en kupäää on jop hd pori. Hnkn näköinen ie. Tämä kpe ie näkyy kiinnovn vin muumi mkii. Tieä näkyy vevn muum rvokki hrmnunu vnhu, jok kumrn pinunee ryhdiään j nukkvieru veuke huoim näyää kuienkin onneie j pinoie. On näköjään kikenikäiiä, kun vroie iki mkii rkkien. Tieä näkyy vii, Kpe ie. Pouki iä mekein voii no, niin he kupäää näyää. Kummn keveäi näkyy mk jouuvn, vikk uonkin ien vrre on mkii, jok ov kompunee j näkyvä oevn vähän ekykiä. Joku prinen mie vke puvu näkyy kuienkin käyvän eimää j novn noi kunei kiin iee. Tie näyää oevn viivuor j nouevn kohi korke kukkun päää hehkuv pori. Pori näyää oevn ikään kuin hemeä ehy j kukn iinävä kupunki oi kirkkn, ikään kuin e oii iri m. Näyää kuin e oiikin iv eikä kukku, ien päää. Tuoe kpee iee ei näy pääevän ihn hepoi. Ennen ien ku näkyy oevn pohjomn näköinen kuiu. Mu kuiun yi onkin ehy i. Hu kyä, i näyää oevn kki riiä oev prru. Mu hyvin e näkyy knvn mkie yi. Porie puv näkyvä käyvän povieen j pyyävä uo prrkk vkoiiin pukeuunee mieheä neeki ekemiään ynejä j unnuv rikkoneen äänöjä vn. Näkyy oevn vimu, eä äyyy unnu rikkeenä j uovu kokonn ienä uoe miehee. Niin ekevä näkyvä vn uude puh mkvee j eikä heidän rvie vnhoj kpäkkejä enää muknn rh. Kumminen kirkku oi uo ieä, vikkei ieä oe kuvojkn j onneie näyävä jokinen iä ieä, vikk hijiei j nöyränä vev. Vie oike ie Näin on ihmien eämä Rmun mukn. On vin kki mhdoi pikk mihin mooriikin jouuu jien eämän jäkeen. Toinen pikk on iv, jo on Jumn kirkku, jo ei oe enää iku eikä kuoem. Hemiäporin kn ie Jum pyyhkii kyyneee mkien imiä. Se eveä ie jo yninen ihminen mku omien himojen jmn, pääyy inkikkieen kdoukeen, pikkn jo heidän mon ei kuoe, eikä ui mmu. Kuiu, jok ero meidä Jum on yniinnkeemu, j ihminen on uonnoie in ero Jum, in iiä kk kun hyvän j phn ero oiin. Riinpuu kuoem Jeeu ovii mimn ynni j hänen kun mhdoiuu inkikkieen eämään j ioon rjon jokiee, jok yninä unnu j n jäjeä oevn eämänä Vphjeen. Yävä rk, käännä keu eämän iee. Vikk ie on kpe, e on ion j onnen ie. Se on niin uor, eei iä huukn eky. Pjonko mk on ik jäjeä, iä emme iedä, mu jo änä päivänä kuue Hänen äänenä, ää käy ohie. M k Sinu iunen Aro Koke, Gope Rider BIKER CRUISING 2009 V, Sion - Frnk Mng Cener, Närpe Kvämöe - Ikokou SION, VASA 19:00 - Por Uf Mnnebäck (Church On Whee, Swe) - Tom Ingvegård, Ponu J. Bck & Hoe E. Roerz Dgprogrm - Päiväohjem CRUISING V-Närpe - Sr: Sion, V - Frnk Mng Cener 12:00 - Por Uf Mnnebäck (Church On Whee, Swe) - Tom Ingvegård, Ponu J. Bck & Hoe E. Roerz - Servering - Gri - Trjoiu - Grii - M - Ruok Ohjem Närpiöä k ko. 15:00

6 6 KESÄ - SYKSY 2009 Mooexoic E i e y ä GR iikeneeä Gope Rider -moooripyöräkerho peruuu kriiieen rvopohjn. Ue jäeniämme omv henkiökohien ukon Jeeukeen, mu eivä kikki. Uko ei oe ii krieeri kerhoon pääemieki, vn ämä ommmme rvopohj. Kerho oivoo, eä jäeniö eää j j iikeneeä en rvopohjn mukiei, minkä oemme omkunee. Tuo oivoo n en vuoki, eä emme kyäämään, mien kukin eää j j, j iki oieki kukp meiä oii ynniön. Humme kuienkin iedo en, eä kun oemme unnuemme kn iikkeeä, voiimme o eimerkkinä muikin ieä iikkuvie. Ripri- j eirivieriu Gope Rider ekee omien oojen ku myö eneiri- j rippikouuvieriuj. Oemme kerom kriiieä moooripyöräiyä j Jeeu-ieä, jok meie kikie on rkkin. Jo oe vuu eirien järjeämieä j hu Gope Rideri eirie, oe yheydeä uevviimme. Näyey Kun Gope Rider on piäny in eie eri näyeyiä, vnoo on ou eriäin myöneinen. Moooripyöräkuuuri hyväkyy hienoi myö kriiien rvopohjn. Tämä eämänyyi on odeinen vihoeho monei niin väkivieki mu mp-kuuuri. Jo oe kiinnounu yheikriiieä Gope Rider oiminn, oe yheydeä uevviimme. Jo inu on hengeiiä rpei j hu jue, voi o yheydeä Biker-poreihimme eim. Päivö Junum, , Toimiu Terveuo! Viron ämän vuoden ino moooripyöränäyey järjeeiin Tro mikuun viimeienä viikonoppun Perineinen Tron MP-näyey on nimeään Mooexoic. Mooexoic 2009 oi myö merkkipu Gope Rider Eonie, iä he oiv enimmäiä ker eiä näyeyä. Nuore viroikerho oi om meuoo. Viroie ov nee käriä m jo reiun vuoden pidempään kuin me uomie j en johdo muun mu Tinnn MPnäyey oi ää vuode peruu. Näin Mooexoic muodoui ämä vuoden ino MP-näyey koko Viro. Meu oiv uki perjnin puoi päivin unnunin in j kemien mukn näyeyä kävi noin kävijää. Tuo joukko uheueun mekein yhä uuri kuin uomiien kävijöiden määrä Heingin MP-meui änä vuonn. Kupungin j ympäröivien ueiden ukmääriin uheueun Mooexoic kävi moninkerinen määrä ihmiiä. Viron j koko Bin m ei kuienkn näkyny näiä meui mienkään, eei mn merkiki ke Ymhn poijääniä koko meui. Muu vmij eieiväkin ien mion näyäviä ooi ji. BMW:n, Hondn, Moo Guzzin, Suzukin -oo koiv hyvin koko kunkin merkin koko mikirjon. Löyyipä pik yki Bo-Ho moooripyöräkin, jonk 5,7 irn V8 käynnieiin in puoen unnin väein muumki kymmeneki ekunniki uouumn oundein koko hi. Toin vpinoki kuuin kommenej, eä eikö ämän piäny o MP-näyey... Mukn oiv myö ve-, kypärä- j muu n vmij. Eein kruunu on kuienkin jo vuoi ou idou euroon, joen vrinii öyöjä hvn kruunun urvin ei Ruoin yyiin pääy ekemään. Myö muumi kerhoj oi pik, uomiie ehkä uuimpn Jõgev MC puheenjohjn Igor Eionin voimin. Jõgev MC on jo monen vuoen ou myö o Heingin MPnäyeyä. Kerho unnen prhien pumn Jõgev Treff, jok on Viron uurin mp-kokoonuminen j järjeeään in heinäeokuun vihee. Igor on viroien mooopyöräiyn egend j jokien viroien moooripyöräiijän iähhmo. Kiinnou riii Gope Rider -oo. Gope Rider Eonin preideni Jnno Kümnik eieee oimin. Gope Rider Eoni oi nu koko jäeniönä iikeknne näyeyyn. Jokinen knoi koren kekoon. Kuemp puneie järjeyi yöpyminen Tron heunikirko. Siä voi uoie myö muie pieneä budjei iikkeeä oevie yöpymipikki. Käyöä on juuri uudieu i, hyvin vrueu keiiö, iie ängy j peeyymii ivn Tron kekun unum. Gope Rider Eonin oon eemn oi uu j vnh, mu j vkoi. Pienä oo komiiv vnh vkoinen ivuvunu- Ur j vuoden 2008 mu Suzuki Inruder, kumpikin preidenin pyöriä. Toie Jnno j keääiin j oie viin. Ehkä hiukn yääinkin pyäyävin näiä oi Ur. Sen uon oi ungokiin i väkeä, nuori j vnhoj. Vnhemm muieiv hrin om i iän Uri j en iimoi käyiin pikiä kekueuj. Oon kuvuin kohde oi kuienkin Heingin oo inu moooripyörän kejui ehy rii. Kun jäkeenpäin oen keu neiä jukiuj vokuv-bumej phum, poikkeuke uo rii on niiä öyyny. Myö piknpääää jäi einen vikuem, eä jokinen kmern kn iikkunu ikuii en. Heingin MP-meui uuun pn myö Tro Gope Rider jkoi Mooriirmuj. Oo oi myö eiä Robirohin, Viron unneuimmn gope-yhyeen ekemä kuu Eonin MOJ phumn keäkuun puoiväiä Eonin MOJ on Suome inu phum, päiheiä vp mooriikokoonuminen. Mege of Joy -kokoonumijo moorii kokoonuv yheen piämään huk, jeemn j kekueemn yhdeä. Eonin MOJ: uo uo huk vv muun mu Siy Gme, Robirohi j griijuh. Aivn kuen Jõgev Treff myö Eonin MOJ oivo moorii uomekin erveueiki. Tpio Kyönen Vice Preiden Gope Rider

7 Ajoiivi j rii KESÄ - SYKSY Gope Rider on mhv joukko, meiä on pjon joie uko merkiee iä jokpäiväiä eämää Jeeuken iunm ieä. Me oemme Herrn huoojoukko ien päää. Hrv korjmo on niin mon yönekijää kuin meiä, jok ov ien päää vmiin kohmn niin hjonneen koneen kuin jjnkin. Rider kn eäään voionmerkkiä, jok jui iä m voio, jonk meidän Herrmme Jeeu Kriu voii Gogn kekimmäieä riiä. Tämä merkki on unnu muie ieä iikkujie iiä eä oemme meno mn uunn, minkä Jeeu hjoii omieen. Moooripyöräiy on myö meiä kikki yhdiävä Ambdor Ponu J. Bck uue Oemme ny vuoden verrn oiminee Kriuken äheiäinä Suome. Ei Ambdor For Jeu Chri moorcyce miniry orgniion. Oemme vieä pieni ryhmä, joen kiiämme Jum hieno yheiyöä Gope Riderien kn. Lyhyei voin kero, eä Tukhomn mp-meui jeiin Tää on ie -mooriirmu noin 200 kp j Pohjnmn uurmeui huhikuu noin 350 kp. Ruoinkieien Rmujen kn oemme moemmi phumi jknee yi 1000 Rmu j rukoiemme, eä ihmie öyäiivä en, miä kerron Jumn n. Kiio ii Gope Riderie hyvää yheiyöä! Mooriien opoheki join Norj. hrru. Eriyiei ydänämme ähinnä ov oie moorii, meiä on in ik u j uke kn knkukijoimme. Jmme eiä iikkuemme Tää on ie -mooriirmuj, mme myö ihmiiin hepoi konkej iikkuemme moooripyöriä, ihmie ov kiinnounei, niin nuore kuin vnh moooripyörän pärinää. Tämä pärinä ekee ieä myö henkiökohiee kekueue, jo voimme kero niiä voimi jok meiä iikuv j piävä oike ieä. Onhn e kiv oie kekueu enin konevoimi j Ponu J. Bck keroo mieeään ukon Jeeukeen. ien ärkeimmää ieä piävää voim, Jeeuke. Yheie mkmme ov niiä prhi hekiä mooriin eämää. Viime vuonn eokuu imme ehdä mkn mm. Norjn. Viikon reiu joimme kymmeniäin Tää on ie mooriirmuj j imme henkiökohii konkej ueiiin ihmiiin. Puumk Enonekiöä järjeimme mooriikirkon pikien heunieurkunnn kn. Uei yävyyuhei omiiin j iekin pin jo yykuu kiin Enonekiöe. Myö kk- j uni ov ää reiu hyvin mieeä, huk juu j keromuke piriivä yhdeäoomme. Ukovn eämä on oi huk, hrr j hukuu. Viime vuoi on ou mhv j Herr on vnnu uui ovi. Tein kki mk Lkendiin Foridn, miä oi väkevä heräy j komnnen reiun Amerikkn hemi- j mikuu änä vuonn. Sin vihdoin j viimein v veje j ire Texi j uuu Amerikkieen bikerkuuuriin muiden Ambdorien kn. Uui evy Ride To Freedom jukin oukokuu 2009 j uv on hengeiä rockmuiikki biker- j yiyyyiin. Levyä oiv iäkeni Smi Onerm (rummu), Grry Nu (Cindere, Chubby Checker, Tngier - bo), Kimmo Pen (hrppu) j Mikko Rinnen (kokeime). Joku uuev, eä piää vin iu koon i kirko j vhi npurei j voivoe yniä mim om vnhurkuden. Ehkä ämä hrrukin i ihmie huommn, eä me ukovkin oemme ivn vii ihmiiä. Ei oe ädekehää pään yäpuoe j jo joku uuee eien omivn, voi ko peiiin. Todennäköiei ieä koo e m vnh minä, jok kuienkin omi iäiei kiken en ion, ruhn j rkkuden jonk Jeeu Kriu meie hjoi. Jo yävä e oe vieä öyäny ruh eämääi, ohn riderin iiviä kiinni j ien inunkin eämäi muoo oikeki. Uui mkoj uunnieen, erveiin Rooveri Gope Rider ince 2008 Reijo Mäki-Munu Seinäjoki RISTIN OMA on kirjni uomenkieinen nimi j e on ny viimein jukiu. Eämänrinni vie ukijn puude i ämän vuoden kuun. Kirjni kerron, mien Herr prni j vpui minu huume- j viineämää j mien eämäni on muuunu pimeydeä uueen eämään vo Jeeuken Kriuken kn. Sn o einen kun oen. Herr on hyvä. Kirjn j evyn on jukiu Päivä Oy. Kok i on ää ehdeä vähän, niin hun kero, eä oukokuu Kndinen evnkei Jeff Grvin puu Suomeen. Ko kikkien mooriien uii u Vn kuuneemn pori Uf M k Mnnebäckiä, moorieie uu mieä, ei Biker Churchin j Church on Wheein peruj. Lunin on cruiing V Närpiöön Frnk Mng Ceneriin, miä vieämme ik yhdeä j yömme hyvin. Uni Nex Time! God Be j Siunu Keää. Ponu J. Bck Ambdor For Jeu Chri

8 8 KESÄ - SYKSY 2009 Uui nimi E v n ke i u m i Ää pkene vn kerro nimei Amih! kveri äräyi kun pimme keväve kuukuien jäkeen. Prni oi jonkin verrn kvnu edeieä pmie, j en iiiminen oi jääny vähemmäe huomioe. Tiein miä kverin ohkiu oi kyymy. Amerik eää omuinen kriiyjen ryhmä, jok vier nykyekniikk, myö prkonei. Heimon miepuoie jäene ovkin ivn omn näköiiä proineen. Seie ii näyin. Siinäpä uui eunimi, uumiin. Uui ukunimi ui jo viime vuonn. Oin ki niin ohkeini moponi uude ehopukio, eä pinpäien eiäydyin kvereie nimeä PeeTee Akrpovic. Huumorihn piää väänää in i kun i Gope Rider poruk. Tää ekie eurkunn oin koke eekeneemäönä io imn viin! Rmun Vnh emeni keroo mieheä, jonk nimi muuui oikei. Jkob eki ioi, joi ei oii piäny: oi keeinen, hne j vnhuinen. Vrmikeen eun hän höynäyi iovejeään j iäänä. Vhee hän i iän nmn ieeen eikoiee kuuuvn iunuken. Siiähän veipoik riehnui. Pkoreiu ukomi vierähi oikymmenä vuo, j ieäkin MOTOASU.COM Mooriin vruj 24/7 - Lj vikoim u eduiei! Kikk iään kuppmme! O hepoi myö Lku / Omku Terveuo ookie! Uui puki on mkee j uui ook mukv, mu pr Riin om Ponu J. Bck Ainuuinen kirj iiä, mien meneyvää rokkri j kuoemnir päiheidenkäyäjää ui riin om. on uui nimi. Jkob jkoi omn puiin pemi. Lopu kävi käry, j oi edeä krkumk. Aino vihoeho oi p koimhn j kekiä koni Eeun hehkuvn vihn epyämieen. Siinä emppuiun j pekuuen meri ikin rpi ohimon oin. Jkob viivyi vejen kohmi viimeieen i. Kun koko omiuu j perhe oi iirrey virrn yi koimn kmre, in ienä voioon kepoeu mie oi hyyävän ykin. Peko ienä, perheenä j omiuuen puoe krkoi une, eikä i prnnu ekään, eä Jkobin kimppuun kävi ouo mie. Tämä pini Jkobin kn unikup j pyrki opu rkiemn oeun ikemää Jkobi kipeäi onkkn. Senkin jäkeen Jkobin oe pii, niin eä vier pyyi opu päää vpki. Jkobi jäyi edeeen peko huomie, j vien peräien pinijn Jumn äheiääki pyyi ää iunmn ienä. Vier eii kuienkin ehdon iunmiee: Mikä on nimei? Se jähmei rvn miehen. Jkob iei, eä nom nimenä hän m pjii yninä. Tovin nieekeyään hän uui: Jkob peuri. Siihen i Jkob oi eiäny eämänä uurimmki ongemki vejenä Eeun, mu inä yönä hän myöni eni ker in, jonk pinikveri jo iei: ongemien yvin oemu piii Jkobin om iimmää. Amun re enkeiki ooiuunu yöinen pinij iuni Jkobin erikoie v: Nimei äköön oko enää Jkob vn Ire. Se noi mhn pineun, ypeän miehen uueen eämään, jok ei enää peruunu peeihin j peokiin. Se oi yninä unnuneee rmon. Peuri muuui Jumn mieheki, jok i eää odeki uuden nimenä Ire Jum ieee. Jum ode iei iiä hekeä ken Jkobin puoe. Hän vui ovinnon Eeun kn. Eämä jkui j Jkobi ui ode Ire, Irein knn kniä. Näinhän e menee änäkin päivänä. Om rikkee orjuuv, kunne ne nimeään ei unnuen, rkoiuken eää jko oiin. Touu ekee vpki j n uuden nimen: Jumn poik i yär. Amih-ook oi j meni: oen jo oieu prni. Hiemn uu mooriiooki oen ii hnkkinu j piäny. Mu pr on uui nimi: Kok, miien rkkuden Iä on meie nnu, eä meiä kuun Jumn piki, joi me oemmekin (Mooriirmu, ivu 359). PeeTee Junum Biker Por Gope Rider Lhi uevv Hin 10 Kuppii i MC Lifeye Mooriin verkkokupp Kokko Kuden 2009 jovruee punee! hp://www.mc-ifeye.com MP:T & MOPOT JA VARUSTEET SANDSUNDISSÄ. Pännäienie 141, Pierri, puh Avoinn: Ark , Verkkokupp:

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN 6.4.2010 KEITTIÖ REMONTTI ON HELPPOA. Hoidmme kiken. Pyydä ilminen eiely. Myyni: 0400 387 188 Tehnmyymälä Ruuihnie 13, YLIVIESKA www.omegkeiio.fi Knnu-Toholmpi-Leijärvi-Sievi-Reijärvi-Alviek-Himnk-Ullv-Kälviä-Lohj-Yliviek-Oulinen-Merijärvi-Hpvei

Lisätiedot

Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä:

Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä: JULKAISU 2010 1 Tää on e ISSN 1235-3477 Gope Rder -ehden eronumero 1/2010 Goperder mo! Tää ehdeä: vu 4 Kuv: Jro Mnen Gope Rder 30 vuo vu 4 Gope Rder ESPANJASSA vu 6 vu 7 Vere ovumme j y jäene erhoomme

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta.

Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta. Jäeniedoe 4/2014 Hyvää Joulu j onnelli Uu Vuo 2015! ÄRKEÄÄ!! ÄHKÖPOIOOIEEMME EKÄ KOIIVUJEN LOPPUo MUUUU.FI-PÄÄEIEKI Uude ähköpoiooieemme ov jo käyöä. Ooiee pyyivä muuen mn, mu.ne-pääe muuui.fi-pääeeki.

Lisätiedot

KULTAA. kuokkanen OSTAMME. Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Virpin Kulta. Joulukuu 2011. hyvään hintaan käteisellä -- joka päivä --

KULTAA. kuokkanen OSTAMME. Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Virpin Kulta. Joulukuu 2011. hyvään hintaan käteisellä -- joka päivä -- uonen Kuon Asu ry:n uuur- j edouseh, 25 vuoser Onnsunu odnvho Koäynnsä. Kusu medä yään, pmsess romme sumsrpees j eemme ovess sopvn odnvhosuunnemn. Knesömm Pusou PR-Neö Oy LKV Pusou 2, Komum 40100 Jyväsyä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus 2007 2013 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe

Lisätiedot

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI Kunnan ja seurakunnan iedouslehi syyskuu 2013 41. vuosikera Perun päivä ja Ypäjän Yö 2013 Suure kiiokse yheisyösä kaikille Perun päivien ja Ypäjän Yön suunnieluun ja oeuamiseen osallisuneille oimijoille,

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 2/2012

Vähikkälän Viesti 2/2012 Vhkkn Ves 2/2012 j u u o J Hyv s Onne! 3 1 0 2 o u V Uu VÄHIKKÄLÄN VIESTI 2/2012 TALVINEN TERVEHDYS KESKELTÄ KYLÄÄ T krjoessn vnen Vhkk nyyyy rmmsen kunn krpen pkkspvn snsess voss. Lun j pkks on jo monen

Lisätiedot

v i i t a s a a r i Valkaman luontopolku Saarijärven Viitasaaren seutukunta Opetuskäyttö Opasteet ja saavutettavuus Metsänhoito ja monimuotoisuus.

v i i t a s a a r i Valkaman luontopolku Saarijärven Viitasaaren seutukunta Opetuskäyttö Opasteet ja saavutettavuus Metsänhoito ja monimuotoisuus. Sjäen Ven euukun Vlkmn luonopolku Opeukäyö Meänhoo j monmuoouu. Kuu Vlkmn luonopolku kulkee pääon meäeä pkn eellen meänhoo j meäluonnon monmuoouu. Polull uuun e-kän meköhn j nden kehymeen, nhooon ekä luonnon

Lisätiedot

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making.

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making. WUORIKAUTISET 2/2013 Sipuli - a radiion in making. 1 Pääkirjoius Ahoi! Viime aikoina on julkisen keskuselun myrskynsilmässä ollu mm. samaa sukupuola olevien pariskunien oikeus (ai oikeuden riiso) solmia

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNIINEN KORKEAKOUU Elekroniikan, ieoliikeneen ja auomaaion iedekuna Suanna Pöyhönen IIKKUVAAN MATERIAAIIN SYNKRONOITUVA EIKKAUS TAAJUUSMUUTTAJASOVEUKSENA Diplomiyö, joka on jäey opinnäyeenä arkaeavaki

Lisätiedot

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN 1 KRISTILLISEN RUKOUSKLINIKAN TIEDOTUSLEHTI www.heaingrooms.fi 2/2013 Tunne-eämä ja ajatusmaaima muokkaavat uskoe maaperää s. 6 7 Jakojeni ja käsieni pituusero hävisi katseessani s. 8 Miten saada imestystä?

Lisätiedot

Yhdessä enemmän: BLC Center

Yhdessä enemmän: BLC Center 1/2015 1/2014 ASIAKASLHI 13.5.2015 14.5.2014 www.bceecom.fi www.bc.fi Yhde eemm: BLC Ceer Siv 2-3 erveo BLC Ceeri yympivjhii i 16.5. Siv 4-5 M A A I L M A L L S AV O L I A L A Mioi viimei hoi ieooeei?

Lisätiedot

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946 T 2/13 SUSJ T Savolaisen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 T T S i s ä l ö 3 Pääkirjoius: Why on Earh Did You Go o Tripoli? 4 Kuraaorj: Tarvisemme iloja ja ila meiä 5 Osakunaseikkailu Virossa:

Lisätiedot

Tässä numerossa 4/2003

Tässä numerossa 4/2003 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 7. vuosikerta Ilmestyy neljä kertaa vuo des sa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, pää toi mit ta ja Merja Monto, toimitus ja taitto

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko knnycrvn-kupp kköet! no: 26 Torti 25.6.2015 Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp 26.980,- 46.980,- 74.980,- 39.980,- ADRIA 680 DP FIAT 2,8 JTD -03 Adri Twin SP Fit 2,3 150-12 122tkm,

Lisätiedot

HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK

HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNTA Havisevan kyätoimikunta on perustettu vuonna 1979. Toiminta-aue kattaa Havisevan, Suinuan, Mustoon, Onkijärven, Haviaan, Kaion

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 38 Keskiviikko 16.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoitteessa r RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 38 Keskiviikko 16.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoitteessa r RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ Koko knn crvn-kupp kköet! Koko knnycrvn-kupp no: 38 Kekiviikko 16.9.2015 RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ joneuvo KKEITÄ AUTOKUUMEESEEN Ärint-jouppi.com Ä L Koko knn crvn-kupp ooittee l ii k itu om i.c joit

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 40 Keskiviikko 30.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoittees RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 40 Keskiviikko 30.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoittees RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ Koko knn crvn-kupp kköet! Koko knnycrvn-kupp no: 40 Kekiviikko 30.9.2015 R-JUP ULKKEEÄ joneuvo KKEÄ UKUUMEEEE Ärint-jouppi.com Ä L Koko knn crvn-kupp ooittee l ii k itu om i.c joit kikit kupt L onnituu

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia marrakuu Na p i p i kk e d e V S NR. 4/2007 t u j on 44.VSK PAINOS 700 KPL 8. ut 8 1. a 0 o t 2. t aa i n m n e u t t n a i d d h a Qu npu id h en 7 1. oa Pa i hk 0 1. 07 SISSIKONTAKTIT www.tadiniit.fi

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946 T 1/12 SUSJ T Savolaisen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 T T S i s ä l ö 3 Pääoimiaja vaihui 4 Haasaelu: Kummajainen nimelä kuraaori 6 Kuraaorj ensi keraa äänessä 7 Seniorisiheeri iedoaa 9

Lisätiedot

Eläkkeellä olevat papat ovat tervetulleita.

Eläkkeellä olevat papat ovat tervetulleita. Sastamaan seurakuntaehti 4 / 2011 www.sastamaanseurakunta.fi Tuomaankirkkoon vaeetaan kynttiäyhtyjen vaossa. Tuomaankirkko kutsuu 18.12. Hyvä Tuomas jouun tuopi... Ite kukin tuokoon vakeeta, että näkee

Lisätiedot