Turvallista kesää. Tässä on tie. Gospel Riders näyttelyissä sivu 6. Gospel Riders ESPANJASSA sivu 4. Nainen ja prätkä sivu 3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallista kesää. Tässä on tie. Gospel Riders näyttelyissä sivu 6. Gospel Riders ESPANJASSA sivu 4. Nainen ja prätkä sivu 3."

Transkriptio

1 KESÄ - SYKSY Tää on ie ISSN Gope Rider -ehden erikoinumero 2 / 2009 Turvi keää Tää ehdeä: Ninen j präkä ivu 3 Gope Rider ESPANJASSA ivu 4 Gope Rider näyeyiä ivu 6 Vierie koiivuimme j iiy jäeneki kerhoomme

2 2 KESÄ - SYKSY 2009 Pääkirjoiu L u k i j e Arvojen unnuminen Oen huomnnu, eä kun ihminen eioo rvojen kn, e hyväkyään. Ihminen viee idenieeinä. Kein kerrn rvomni ydämen kriiyki unnuuuv mieä. Häne unneiin j hyväkyiin eien kuin hän on. Niinpä jein iekin: Minä voin o iä miä oen. Minä voin unnu niiä rvoj, jok näen ärkeiki. Jo reheiyy on minu kunnioievmp kuin vipin oveuu, voin ooi en. Jo heikommn puouminen on jomp kuin omien eujeni jminen, voin ehdä niin. Jo puoion kunnioiminen on kuniimp kuin kyeeninen viiu mieen keken, voin vi en. Muieen kiven niiä ikoj, kun riiu, reippu, koheiiuu, reheiyy j rohkeu vieä oiv hyveiä. Voiinko ii ie vi eää näiden rvojen mukiei? Äkää mukuuko ähän mimnikn, noo Mooriirmu (ivu 248). Se ei kuienkn rkoi jämähämiä vnhoihin kvoihin, iä kehou jkuu: vn muuuk mieenne uudiuken ku, ukikenne, mikä on Jumn ho, mikä on hyvää, hänen mieenä muki j äydeiä. Gope Rirerien puheenjohj Mik Srinen j vimon Pike Srinen. Miinen ihminen on jo? Kuk on minue eikuv? J kenee minä oen? Nämä ov kyymykiä, jok iiyvä kiineäi eämäni uun. Sen ijn ne eivä oe kyymykiä iiä, pääenkö Tiveen. Tiveen en pääe iä, vikk oppiinkin oemn hyvä ihminen (j iinä minu on vieä pikä ie). Tiedän pääeväni Tiveen en ähden, eä Jeeu puhdi rikkomuki en, jok ukoo häneen. Luemme Mooriirmun ivu 277: Kikki on Jum, jok Kriuken ku on ovinu meidä ienä kn j nnu meie oviuken virn. Siä Jum oi Kriuke j ovii mimn ienä kn eikä ukenu ihmiie heidän rikkomukin, j hän ukoi meie oviuken nn. Kriuken puoe me ii oemme äheiäiä, j Jum keho meidän kumme. Me pyydämme Kriuken puoe: nk ovi ienne Jumn kn. Häne, jok ei ynniä ienny, Jum eki meidän ähemme ynniki, jo me häneä uiimme Jumn vnhurkudeki. Jumn yöoverein me kehomme eiä omn vn Jumn rmon niin, eei e jää urhki. Snoohn hän: Sopiv j minä oen inu kuuu j peuken päivänä inu unu. Ny on opiv ik, ny on peuken päivä. Kuumme inu eninnäkin omn vn inkikkien eämän hjn j oieki yhdeä knmme opeeemn eämiä ärkeiki kokemiei rvojen mukn. Mik Srinen puheenjohj Gope Rider -moooripyöräkerho ry. Herr Jeeu Kriu, Hun o vn inkikkien eämän hjn j u Tivien Iän peki. Ukon, eä käri rngiukeni j kuoi puoeni. Puhdi minu rikkomukini j nn minue kikki neeki. On oviuken vn j nnn eämäni inue. Thdon inun vui käänyä poi ynneiäni. Oe minun Herrni j Vphjni. Amen. Erinominen Tie Terveuo jäeen kriiien moooripyöräehden priin. Keväää imeyny enimmäinen Tää on ie -ehemme i hyvän j ämpimän vnoon. Kädeäi on ny Gope Rider -ehden erikoinumero 2. Lehden voieen on kero inue kriiieä moooripyöräiyä - j kuen nimikin vii - ieä, jok joh ivn koiin. Kuen iedämme meie rjon monenii eiä, joi voimme j j kuke ämän yhyen eämämme ikn. On kuienkin oem yki ie, jok ero mui. Ei ien eveyden i en kuneuden vuoki, vn päämäärän. Joku ämä ie on mukinen j uein niin mäkinen, mu kuienkin ie on ääreömän urvinen. Siki ämä ie opikin erinomiei moorieie. J mikä pr, ää ieä ei rvie j ykin, vn ieä on joiin jop pienä ruuhk. Tämä ie on Jeeu-ie. Hän noo: Minä oen Tie, Touu j Eämä. Auu e, jok ämän ien öyää, iä en päämäärä on inkikkinen eämä. Vrjeuki Oen pnnu merkie, eä moooripyöräiijä uhuuv iiei ukoviin moorieihin. Oemme o ää mieenkiinoi j mhv moooripyöräiykuuuri. O yynä vrmi ähän uvieviuueen rveiin oevn jin vivuu. Joku meie on unu n. äheä-pii inei, joi joenkin yiuonnoiei oemme vrjeunee onneomuude. Näiä inei uein mieii vrjeuken j näkymäömän mimn odeiuu. J e on hyvä. On joiin hyvä pyähyä j jäädä oikein mieimään näiä oien puoen ioi. Se ei oe heikkou, vn viiu. Joukkomme kv Jo ien päää näe mooriin, jok kn eäään i hihn Gope Riderin kuni riiunnu, ue jueemn. Kikki, joi ämä unnu on, ov kriiien Gope Rider -moooripyöräkerhon jäeniä j hukki puhumn ää eämän ieä. He voiv u inu öyämään en ien pään, jok joh inkikkieen eämään. Mone hov änäkin keänä äheä jmn knmme ää ieä perie kk. Ukomme, eä änä keänä kmme j yi uh jäenä. Terveuo yhdeki heiä. Viereieä ivu on ähimmän ueei uevv. Oe heihin yheydeä, he uv inu eeenpäin. Reijo Ruoinen, GR edior Gope Rider -ehden erikoinumero Gope Rider - moooripyöräkerho ry. ISSN Vv oimij: Mik Srinen Aponie Nurmijärvi puh Tio j oimiu: Ajn Fk / Euro Oy Reijo Ruoinen Chydeniu Cener Kokko puh

3 Rkkurin KESÄ - SYKSY Vihdoin äkeäin yöpikk j eipä ikkn, kun yökveri kyeivä minu om rkkurinni. Vrmn e on romniikn kipuu eämäämme, kun nämä i kiinnov, inkin meiä nii. Ukon ämän imiön eiävän myö romnien eokuvien j v-rjojen uure kojuvu. Onhn e ihn mukv (inkin näin eien päivänä, kun ää kirjoin) iu mukvi ohv nenäiinpkein j ukevyn ker j ke, kun nkri ieee hnkuukien j voinkäymien uo nkriren uoioon. Ah, niik j nm. Minn mieipuuhn kerom pie inkikki rkkurin. J kerroinhn minä rkkurinni ioin j kok e minu on hyvä, niin kerronp en inuekin ukijni. Siipä kuen hyvän rinn kuuuu k: Oip kerrn.. ykinäinen äii viiden pen ker, no oin pi oi kyä ää hekeä ruki enemmänkin, kok äii oimi perhepäivähoijn. Eräänä ykyienä ipäivänä pikkuen oe päiväuni j iompien kouu, äii ihi huokiemn pöydän ääreen Riin Voio -eheä eien. Lehdeä oi kirjeenvihop, jonk äii pi uke ihn vin huvikeen. Ei hän kyä ukonu ieä yävää ieeen öyävän, mu vn vuoki ukii en äpi. Kuink okn imiin noui kuienkin imoiu, jo yh-iä hki kirjeenvihokveri ieeen nimimerkiä oney rider. Imoiuke äidin huomion kiinnii e, eei kirjoij enu miään vimuki vje. Tvieihn kirjeenvihoimoiuki on hyvin rki määriey minkä ikäinen, pinoinen, värinen jne vjn uee o. Siä iunm äii oi pperi j kynän j kirjoii kirjeen. Mieimää i en enempää, myö poii en mn päivänä j iiä rkkurin ien jn kn koi. Sii minun rkkurinni, jonk euruken oney rider ei ou enää oney. Ny ehkä joku vii ukij mieii, eä mien ämä nimimerkki iiyy ähän kirjoiukeen, mu iinä e onkin jo oinen rkkurinni. Nimiäin miehen myöä rkuin myö moooripyöräiyyn. Enin kpenkkiäienä in kyyiä 1100: Ymh, jok ien vihui 1500 Kwn. J kyyi miui. Tui nähyä pohjoien kru unuri, Norjn vuono, uringonku, veiee j unevn pikä moooriie kyyiäien imin. Mu ien meie imeyi vnh 70-uvun komipuoik Hond, jo minunkin ien pii kokeeki j. Ajokokemukeni kkipyöräieä mooorivehkeeä jmie kooui iihen menneä vin yhdeä mopokokeiu, jo nooin muio oi e, een onnu vih vihde kkkoe iommki. Yhden keän ien päpäin pikkuie pyörääni ion Kwn perää. Näkä kv yödeä j eurvn keväänä pii pyörää ien ion. Ny oen ou jo kome keää onneinen 750 -kuuioien Kwn omij. Siä unee ienä muk vpmmki, kun voi r ien pääe ihn ienäiei ioin, kun uu huvimn. J huj on ou, iä kiomerejä on keryny näinä keinä jo Ihn mukvi nienpuoeki, noiin. Pr pyöräiyä on kuienkin je yhdeä rkkni kn kerom vieäkin uuremm rkkude.. Tämä eämäni kiki ärkein rkkurinni on vieä kerom, ämän keromuken nio nimiäin voin o vrm, eä rin on onneinen oppu. Oeni pi in kuu uure j hyvää Jum, jok rk meiä ihmiiä. Rk jop niin pjon, eä uhri inon poikn Jeeuken ihmien puoe, eä ne, jok ukov Häneen, voiiv kerrn o iv yhdeä Hänen knn (Joh. 3:16). Liäki Jeeu ie up (M. 28:20) o meidän knmme kikki päivä mimn oppuun kk. Siinä v rkkurin! Snkri kuoee minun puoeni, herää eoon j up o knni eämäni oppuun i. Onneki jo pen ukoin ämän kiken oevn o. Kokemuke voin kero, eä Jumn rkku on knnu minu eämän muknn uomien epäonniumiien j vikeukien yi, ou muknni onniumii j ioi. J iedäkö, eä ämä rkku on o myö inun kohdi. Muu inu ei vdi, kuin eä uko ämän odeki. J kerrn kun eämä äää pääyy, voidn muioueeki kirjoi HAPPY END, iv vn. Minn Oikinen nigeeärrääinen H r r u Gope Rider -ueoimin Heinki Tuom j Lur Pein Einie Epoo Turku Heikki Soin Uudenuvnku 4c Turku Tmpere Kri Tuukknen Vehkku 12 b Tmpere uomeneepveu.fi Lhi PeeTee Junum Vuokenie Vääky Jyväkyä Kimmo Lhinen Kinudenie Uurinen Mikkei Jukk Ikonen Peervonku Mikkei Svo Juh Kymänen Huuhukenie Vrku com V Jri Peur Vikunnie Lpu Pohjoi-Suomi Peni Reme Kournie Ouuno Iä-Suomi Tiin Seioj Knnkenie Pori Jui Trri Överbynie 21 B Pori Pohjoi-Krj Mri Peonen Ivekenku Joenuu Kkko Aki Iio Kuuipih Kouvo Lännenie/Lohj Mrko j Mi Huoinm Männiönku 17 A Lohj /Mrko Boni/Kokko E Ani K1ioniemenie Krhi Eeä-Pohjnm Kimmo Syrjää Vei-Mi Mnninen Viiri Seppo Pennnen Kouuie Viiri Epoo Ari Kurinen Odimmenie Epoo Hyvinkää Pekk Krjinen PL Hyvinkää Keuruu Ki Sreno Smui Rnenie Keuruu KANSAINVÄLISET GR Jeruem Dr. Roy Rinen FELM Midde E Repreenive BOX Jeruem ISRAEL GR Epñ Kri Peo Ce Mino Fuengiro ESPANA GR Eoni Jnno Kümnik homi.com Liiy jäeneki Gope Rider -moooripyöräkerhoon om yheyä ooie Oe ydämeiei erveuu oiminn!

4 4 KESÄ - SYKSY 2009 GR Epnj M k Tmpereen Gope Rider ki Epnjn oon Jo ykyä 2008 uevvmme (vi kukhn e oi) heii imn juken, eä ähiimme jouko kmn 2007 keväää perueu Gope Rider Epnjn oo. Vuokriimme ieä pyörä j kiimme miii miemi Gope Rider ieä oikein jeee. Aju oeiin innouneei vn, j uvki vieriun jnkohdki oviiin pääiäinen Minä, jok en kokn oe vieä jnu Suomen rjojen ukopuoe moooripyörää, kiinnouin myö hei j oin keke iiko oueni emmoi reiu. Huokiinp i myö Tiviee Iäeni noen, eä Ikä hei, nk mä mennä? J kun Iä unneui ei oe ki, vn rmon j hjoin uorn yenpinen, niin Hänhän rjoi mkn ekä ieeni eä vimoeni j nuorimme yäreenikin, jok vieä koon uu. Sin nimiäin jouuki reiun 1000 euron odomomn pkn koko vuoden vpehoiuuruke irkuke, jonk äänimiehen hommi oen hoideu jo pikään. Niinpä ien vuoden viheen jäkeen vrin enno meie komee Mgn, ekä eduien mu ihn hyvän hoein Fuengiro, jo pikinen Gope Rider -oo eää j viku. Pääimme o kikki om jovruee mukn j oimme niiä vren ion mkukun, jok oin äyyi ien meko i jo ykiään kome kypärää. Mu kun noppi ini vieä oien ion ukun, niin imme kikki vruee j muu mkvr pkuki j oimme vmii ähöön. Kun ähö ien viimein oi edeä, oi innounu ie viu kuvuukunmme kuiunukin kheen porukkn. Minun komen hengen perheeni, ekä Jyke j hänen vimon. Kikki muu oiv jouunee perumn ähönä kuk miäkin yyä. Mu emme nnee en nni. Miei äynnä ino j odou ähdimme mkn. Miehemme Epnj ooiiv urenmoi viernvriuu. He nouiv meidä enokenää j he oiv vuokrnnee oivommme pyöräkin meie vmiiki j uiii oiv in kyyiin vimoni i yäreni, iä he eivä kumpikn ie j pyörää j en hunnu vuokre miään ivuvunupyörää (jo emmoi oii ede nukn...) Minun porukkni pui jo kiirorin päivää Fuengiron, j i eimme jo enimmäien pikkuenkin ähiympäriöä moooripyöriä j imme eniunumn myö niihin mukiiin pikkueihin, joi Epnj kukku ov äynnä. Oimme hioimme. Jyke j hänen vimon puiv i, j oiv nee m hoei ihn meidän npurihuoneen. Fuengiro uv uomimiehemme Kri vei meidä vieä yömään oikein viihyiään pikirvinon. Perjnimun Kri, jok oimi oppnmme kiki joenkeiä, oi jo ennen puo kymmenä meiä noum Midnigh Sreineen, jonk hän oi onu vuokre ihn meidän vieriumme vuoki. Krin om pyörä kun on v rkenei. Kävimme enin uuum pikien Epnjn vpeurkunnn ioihin. Eikä urh i oukn. Seurkun on nu käyöönä vnhn vpjn vieopikn, jo he hijeen kunnov omiin rkoiukiin opivki oimivki iki. Sieä heiä on io uim- (oiieki mmkoiden knoim), n reun vnh bri (jo on vieä pjon kunnomi), ekä käyöä poieu härkäieureen. Toi upen kirkkoin he oiv jo rkennee in, jo iknn on pidey ieui käyeäviä härkiä. Sieä ähdeiin ien jeuenkie. Muum Epnjinenkin pikinen Gope Rider -kerhoinen oi ähdöä mukn. J he viivkin en päivän reiin. He veivä meidä Mgn kn oevie vuorie. Ajeimme kikkin vj 350 km pikin vuorioeiä, poikkeimme Vééz- Mágn (vi mikähän e oi) rnnikkokupungi j eimme vieä enkin join Mágn uoeipuoee jääviä vuori. Luniki oi uunnieu mk Rondn, jok on yki Epnjn ihmeeiimmiä kupungei j joreii inne yki Epnjn mooriien uoiuimmi. Mu näyi iä, eä ieä päin ii veä, eei peräi un nikn, joen uunimme kohi Grnd j Sierr Nevd. Mk poikkeimme mien eurkunnn yöeiriä. Ei mi jo he opeuv huume- ym ongemnuori kiin vieen eämään. Sieä o jokin io phum meneiään, j eninen vikoiden i oi äpö äynnä yiäviä j rukoievi ihmiiä joi oi inne uu eri puoi Epnj uei oj. Lämmieimme uo ihmijoiko heken, iä joää inne johvien vuoren yi oi ou hyvin kymä. Sien mk kohi Grnd jkui. Pyähdyimme yömään, j kun kerrn oi ukoimn ähdey niin ukonhn yöiin, vikk ei ieä vieäkään kuum pääy uemn. Kun Eppu Normi u ukovi, eä pideään ikävää, niin ei Syrjän Mri oe ien kokn ou Gope Rider -poruk. Meiä oi niin huk, eä en mui mioin viimeki oiin nurnu niin pjon. Toin jäimme prikoimn, kumpi nuroi enemmän, me vi keiiön väki iinä rvino, kun he upiv rjo meie menu, jo viikonoppuiin ei. Se ii o ku kike viikon vrre äheeki jääneeä. Ei vikn, e oi ihn hyvää j ui piki kunnon Anduii ruok. Ukonäöään hiukn epäiyävää, mu hyvää :) Ruokun jäkeen iikkeee. Ajoimme Grndn, Sierr nevdn juuree. keuduimme ieä pikin jyhän näköiä knjoni kiin rnnikoe j jeimme rn pikin kiin Fuengiron. Kiken kikkin iki 400 km päivämk. Mu unnunin ien odou pkiiin. Sää oi hyvä j ähdimme Rondn enkie. Kuen nou, Rondn johv ie on yki Epnjn mooriien uoiuimmi. J kyä niiä ieä ien jeikin. Mone joiv rrenki j rnopeuki. Oi e hurjn näköiä näin meikääien hrreijn imin koun. Poikkeimme pikkukyää pikie kyärvio khvi, piäydyimme näköpik ihiem huikievi miemi j ihmeeemää mien pjon kuni Jum on mimmme uonu. Sien uiin Rondn, jok on ikivnh kupunki, rkenneu vvn jyrkäneen reune. Söimme hyvän erin, ihiimme näkymiä jonkin ik, j ien ien pääe. Lkeuduimme vuori Mrben, näimme mk Afrikn häämöävän horioni, j jeimme mukv ämpimää äää pikin rnnikko kiin koikyään Fuengiron. I oinen miehemme Epnjn m, Smp, vei meidä vier yömään. J meiä oi huk. Sien vieä ipimeää keiin pikiei uomien heunieurkunnn pie, jo Smp yökeneee vpehoiyöäienä omn eipäyönä ohe. Mnnin oi ien koiinpuun ik j puu rkeen edeä. Mu kikki ne kokemuke pyörivä mieeä vieä pikään j noiv voim rkieen herrukeen koim. Mieeen jäi mon muio j kmeroie muum kuv. Syvä kiioiuu Tivn Iäe ää mhdoiuude j myö miehiemme Epnj kike viernvriuude äyivä mieen. Hyvin ov pu Epnjn uunimme. Jo ee uko ähekää komn. Pekk Vemäki

5 Kki ieä KESÄ - SYKSY Sinu moorii, on edeäi kki ieä. Oe uu rieykeen j vivn on uun mihin jk. Tkni on muki ieä j ke jäänee miem ihmiineen. Ny vin hihuvi muiikuvi. Puu kepäin e voi kokn ehdä iä mk rjoi ykiuuninen iikenne. Leveä ie Suuremm ieä, jonk näe rieykeä, kukee uuri j remuv joukko. Tie näyää hyväpiniee j ihmiiä näkyy oevn huk. Väen puhu on vv j porukk kiiruh eeenpäin. Tieä on monennäköiä kukij, rikki j ihvi, köykäiemminkin vrueuj e. Trkemmin kvoj rkkie huom mo- nen pyyhkäievän imäkumin, j kvoi jähmeyneen hymyn k näkyy vkv imä. Kun kuunee uo remuv joukko, huom, eä e ioieki jeemi ääni onkin mmv j äänen e kuue ukii huuoj j kirouki. Nurvien äänen e näkyykin yäävän pjon uk j ykinäiiä pinunei päiä. Leveä vie näyää vieävän päin, j uumi, eä uohn oii vrmn hyvä iv eeenpäin, pääee ihn pinku j voi j rennoi nuikeen meno. Kyiä ien päää ukee Lve ie, j ien vrre on runi minoki jok houkueev j rjov eriii pveui mkiee omn himon yydyämieki. Join kuk kuuuu epämääräinen meu, ikään kuin huuo j ivn rnn nouee ukom heno vu. Kumminen rikin j pvn ihn uoku uee join h ien päää nenään. Vrmn huk io kupunki kikkine pveuuineen uo mäen opu, uumi. Kpe ie Toinen ie näyää oevn kpe, en kupäää on jop hd pori. Hnkn näköinen ie. Tämä kpe ie näkyy kiinnovn vin muumi mkii. Tieä näkyy vevn muum rvokki hrmnunu vnhu, jok kumrn pinunee ryhdiään j nukkvieru veuke huoim näyää kuienkin onneie j pinoie. On näköjään kikenikäiiä, kun vroie iki mkii rkkien. Tieä näkyy vii, Kpe ie. Pouki iä mekein voii no, niin he kupäää näyää. Kummn keveäi näkyy mk jouuvn, vikk uonkin ien vrre on mkii, jok ov kompunee j näkyvä oevn vähän ekykiä. Joku prinen mie vke puvu näkyy kuienkin käyvän eimää j novn noi kunei kiin iee. Tie näyää oevn viivuor j nouevn kohi korke kukkun päää hehkuv pori. Pori näyää oevn ikään kuin hemeä ehy j kukn iinävä kupunki oi kirkkn, ikään kuin e oii iri m. Näyää kuin e oiikin iv eikä kukku, ien päää. Tuoe kpee iee ei näy pääevän ihn hepoi. Ennen ien ku näkyy oevn pohjomn näköinen kuiu. Mu kuiun yi onkin ehy i. Hu kyä, i näyää oevn kki riiä oev prru. Mu hyvin e näkyy knvn mkie yi. Porie puv näkyvä käyvän povieen j pyyävä uo prrkk vkoiiin pukeuunee mieheä neeki ekemiään ynejä j unnuv rikkoneen äänöjä vn. Näkyy oevn vimu, eä äyyy unnu rikkeenä j uovu kokonn ienä uoe miehee. Niin ekevä näkyvä vn uude puh mkvee j eikä heidän rvie vnhoj kpäkkejä enää muknn rh. Kumminen kirkku oi uo ieä, vikkei ieä oe kuvojkn j onneie näyävä jokinen iä ieä, vikk hijiei j nöyränä vev. Vie oike ie Näin on ihmien eämä Rmun mukn. On vin kki mhdoi pikk mihin mooriikin jouuu jien eämän jäkeen. Toinen pikk on iv, jo on Jumn kirkku, jo ei oe enää iku eikä kuoem. Hemiäporin kn ie Jum pyyhkii kyyneee mkien imiä. Se eveä ie jo yninen ihminen mku omien himojen jmn, pääyy inkikkieen kdoukeen, pikkn jo heidän mon ei kuoe, eikä ui mmu. Kuiu, jok ero meidä Jum on yniinnkeemu, j ihminen on uonnoie in ero Jum, in iiä kk kun hyvän j phn ero oiin. Riinpuu kuoem Jeeu ovii mimn ynni j hänen kun mhdoiuu inkikkieen eämään j ioon rjon jokiee, jok yninä unnu j n jäjeä oevn eämänä Vphjeen. Yävä rk, käännä keu eämän iee. Vikk ie on kpe, e on ion j onnen ie. Se on niin uor, eei iä huukn eky. Pjonko mk on ik jäjeä, iä emme iedä, mu jo änä päivänä kuue Hänen äänenä, ää käy ohie. M k Sinu iunen Aro Koke, Gope Rider BIKER CRUISING 2009 V, Sion - Frnk Mng Cener, Närpe Kvämöe - Ikokou SION, VASA 19:00 - Por Uf Mnnebäck (Church On Whee, Swe) - Tom Ingvegård, Ponu J. Bck & Hoe E. Roerz Dgprogrm - Päiväohjem CRUISING V-Närpe - Sr: Sion, V - Frnk Mng Cener 12:00 - Por Uf Mnnebäck (Church On Whee, Swe) - Tom Ingvegård, Ponu J. Bck & Hoe E. Roerz - Servering - Gri - Trjoiu - Grii - M - Ruok Ohjem Närpiöä k ko. 15:00

6 6 KESÄ - SYKSY 2009 Mooexoic E i e y ä GR iikeneeä Gope Rider -moooripyöräkerho peruuu kriiieen rvopohjn. Ue jäeniämme omv henkiökohien ukon Jeeukeen, mu eivä kikki. Uko ei oe ii krieeri kerhoon pääemieki, vn ämä ommmme rvopohj. Kerho oivoo, eä jäeniö eää j j iikeneeä en rvopohjn mukiei, minkä oemme omkunee. Tuo oivoo n en vuoki, eä emme kyäämään, mien kukin eää j j, j iki oieki kukp meiä oii ynniön. Humme kuienkin iedo en, eä kun oemme unnuemme kn iikkeeä, voiimme o eimerkkinä muikin ieä iikkuvie. Ripri- j eirivieriu Gope Rider ekee omien oojen ku myö eneiri- j rippikouuvieriuj. Oemme kerom kriiieä moooripyöräiyä j Jeeu-ieä, jok meie kikie on rkkin. Jo oe vuu eirien järjeämieä j hu Gope Rideri eirie, oe yheydeä uevviimme. Näyey Kun Gope Rider on piäny in eie eri näyeyiä, vnoo on ou eriäin myöneinen. Moooripyöräkuuuri hyväkyy hienoi myö kriiien rvopohjn. Tämä eämänyyi on odeinen vihoeho monei niin väkivieki mu mp-kuuuri. Jo oe kiinnounu yheikriiieä Gope Rider oiminn, oe yheydeä uevviimme. Jo inu on hengeiiä rpei j hu jue, voi o yheydeä Biker-poreihimme eim. Päivö Junum, , Toimiu Terveuo! Viron ämän vuoden ino moooripyöränäyey järjeeiin Tro mikuun viimeienä viikonoppun Perineinen Tron MP-näyey on nimeään Mooexoic. Mooexoic 2009 oi myö merkkipu Gope Rider Eonie, iä he oiv enimmäiä ker eiä näyeyä. Nuore viroikerho oi om meuoo. Viroie ov nee käriä m jo reiun vuoden pidempään kuin me uomie j en johdo muun mu Tinnn MPnäyey oi ää vuode peruu. Näin Mooexoic muodoui ämä vuoden ino MP-näyey koko Viro. Meu oiv uki perjnin puoi päivin unnunin in j kemien mukn näyeyä kävi noin kävijää. Tuo joukko uheueun mekein yhä uuri kuin uomiien kävijöiden määrä Heingin MP-meui änä vuonn. Kupungin j ympäröivien ueiden ukmääriin uheueun Mooexoic kävi moninkerinen määrä ihmiiä. Viron j koko Bin m ei kuienkn näkyny näiä meui mienkään, eei mn merkiki ke Ymhn poijääniä koko meui. Muu vmij eieiväkin ien mion näyäviä ooi ji. BMW:n, Hondn, Moo Guzzin, Suzukin -oo koiv hyvin koko kunkin merkin koko mikirjon. Löyyipä pik yki Bo-Ho moooripyöräkin, jonk 5,7 irn V8 käynnieiin in puoen unnin väein muumki kymmeneki ekunniki uouumn oundein koko hi. Toin vpinoki kuuin kommenej, eä eikö ämän piäny o MP-näyey... Mukn oiv myö ve-, kypärä- j muu n vmij. Eein kruunu on kuienkin jo vuoi ou idou euroon, joen vrinii öyöjä hvn kruunun urvin ei Ruoin yyiin pääy ekemään. Myö muumi kerhoj oi pik, uomiie ehkä uuimpn Jõgev MC puheenjohjn Igor Eionin voimin. Jõgev MC on jo monen vuoen ou myö o Heingin MPnäyeyä. Kerho unnen prhien pumn Jõgev Treff, jok on Viron uurin mp-kokoonuminen j järjeeään in heinäeokuun vihee. Igor on viroien mooopyöräiyn egend j jokien viroien moooripyöräiijän iähhmo. Kiinnou riii Gope Rider -oo. Gope Rider Eonin preideni Jnno Kümnik eieee oimin. Gope Rider Eoni oi nu koko jäeniönä iikeknne näyeyyn. Jokinen knoi koren kekoon. Kuemp puneie järjeyi yöpyminen Tron heunikirko. Siä voi uoie myö muie pieneä budjei iikkeeä oevie yöpymipikki. Käyöä on juuri uudieu i, hyvin vrueu keiiö, iie ängy j peeyymii ivn Tron kekun unum. Gope Rider Eonin oon eemn oi uu j vnh, mu j vkoi. Pienä oo komiiv vnh vkoinen ivuvunu- Ur j vuoden 2008 mu Suzuki Inruder, kumpikin preidenin pyöriä. Toie Jnno j keääiin j oie viin. Ehkä hiukn yääinkin pyäyävin näiä oi Ur. Sen uon oi ungokiin i väkeä, nuori j vnhoj. Vnhemm muieiv hrin om i iän Uri j en iimoi käyiin pikiä kekueuj. Oon kuvuin kohde oi kuienkin Heingin oo inu moooripyörän kejui ehy rii. Kun jäkeenpäin oen keu neiä jukiuj vokuv-bumej phum, poikkeuke uo rii on niiä öyyny. Myö piknpääää jäi einen vikuem, eä jokinen kmern kn iikkunu ikuii en. Heingin MP-meui uuun pn myö Tro Gope Rider jkoi Mooriirmuj. Oo oi myö eiä Robirohin, Viron unneuimmn gope-yhyeen ekemä kuu Eonin MOJ phumn keäkuun puoiväiä Eonin MOJ on Suome inu phum, päiheiä vp mooriikokoonuminen. Mege of Joy -kokoonumijo moorii kokoonuv yheen piämään huk, jeemn j kekueemn yhdeä. Eonin MOJ: uo uo huk vv muun mu Siy Gme, Robirohi j griijuh. Aivn kuen Jõgev Treff myö Eonin MOJ oivo moorii uomekin erveueiki. Tpio Kyönen Vice Preiden Gope Rider

7 Ajoiivi j rii KESÄ - SYKSY Gope Rider on mhv joukko, meiä on pjon joie uko merkiee iä jokpäiväiä eämää Jeeuken iunm ieä. Me oemme Herrn huoojoukko ien päää. Hrv korjmo on niin mon yönekijää kuin meiä, jok ov ien päää vmiin kohmn niin hjonneen koneen kuin jjnkin. Rider kn eäään voionmerkkiä, jok jui iä m voio, jonk meidän Herrmme Jeeu Kriu voii Gogn kekimmäieä riiä. Tämä merkki on unnu muie ieä iikkujie iiä eä oemme meno mn uunn, minkä Jeeu hjoii omieen. Moooripyöräiy on myö meiä kikki yhdiävä Ambdor Ponu J. Bck uue Oemme ny vuoden verrn oiminee Kriuken äheiäinä Suome. Ei Ambdor For Jeu Chri moorcyce miniry orgniion. Oemme vieä pieni ryhmä, joen kiiämme Jum hieno yheiyöä Gope Riderien kn. Lyhyei voin kero, eä Tukhomn mp-meui jeiin Tää on ie -mooriirmu noin 200 kp j Pohjnmn uurmeui huhikuu noin 350 kp. Ruoinkieien Rmujen kn oemme moemmi phumi jknee yi 1000 Rmu j rukoiemme, eä ihmie öyäiivä en, miä kerron Jumn n. Kiio ii Gope Riderie hyvää yheiyöä! Mooriien opoheki join Norj. hrru. Eriyiei ydänämme ähinnä ov oie moorii, meiä on in ik u j uke kn knkukijoimme. Jmme eiä iikkuemme Tää on ie -mooriirmuj, mme myö ihmiiin hepoi konkej iikkuemme moooripyöriä, ihmie ov kiinnounei, niin nuore kuin vnh moooripyörän pärinää. Tämä pärinä ekee ieä myö henkiökohiee kekueue, jo voimme kero niiä voimi jok meiä iikuv j piävä oike ieä. Onhn e kiv oie kekueu enin konevoimi j Ponu J. Bck keroo mieeään ukon Jeeukeen. ien ärkeimmää ieä piävää voim, Jeeuke. Yheie mkmme ov niiä prhi hekiä mooriin eämää. Viime vuonn eokuu imme ehdä mkn mm. Norjn. Viikon reiu joimme kymmeniäin Tää on ie mooriirmuj j imme henkiökohii konkej ueiiin ihmiiin. Puumk Enonekiöä järjeimme mooriikirkon pikien heunieurkunnn kn. Uei yävyyuhei omiiin j iekin pin jo yykuu kiin Enonekiöe. Myö kk- j uni ov ää reiu hyvin mieeä, huk juu j keromuke piriivä yhdeäoomme. Ukovn eämä on oi huk, hrr j hukuu. Viime vuoi on ou mhv j Herr on vnnu uui ovi. Tein kki mk Lkendiin Foridn, miä oi väkevä heräy j komnnen reiun Amerikkn hemi- j mikuu änä vuonn. Sin vihdoin j viimein v veje j ire Texi j uuu Amerikkieen bikerkuuuriin muiden Ambdorien kn. Uui evy Ride To Freedom jukin oukokuu 2009 j uv on hengeiä rockmuiikki biker- j yiyyyiin. Levyä oiv iäkeni Smi Onerm (rummu), Grry Nu (Cindere, Chubby Checker, Tngier - bo), Kimmo Pen (hrppu) j Mikko Rinnen (kokeime). Joku uuev, eä piää vin iu koon i kirko j vhi npurei j voivoe yniä mim om vnhurkuden. Ehkä ämä hrrukin i ihmie huommn, eä me ukovkin oemme ivn vii ihmiiä. Ei oe ädekehää pään yäpuoe j jo joku uuee eien omivn, voi ko peiiin. Todennäköiei ieä koo e m vnh minä, jok kuienkin omi iäiei kiken en ion, ruhn j rkkuden jonk Jeeu Kriu meie hjoi. Jo yävä e oe vieä öyäny ruh eämääi, ohn riderin iiviä kiinni j ien inunkin eämäi muoo oikeki. Uui mkoj uunnieen, erveiin Rooveri Gope Rider ince 2008 Reijo Mäki-Munu Seinäjoki RISTIN OMA on kirjni uomenkieinen nimi j e on ny viimein jukiu. Eämänrinni vie ukijn puude i ämän vuoden kuun. Kirjni kerron, mien Herr prni j vpui minu huume- j viineämää j mien eämäni on muuunu pimeydeä uueen eämään vo Jeeuken Kriuken kn. Sn o einen kun oen. Herr on hyvä. Kirjn j evyn on jukiu Päivä Oy. Kok i on ää ehdeä vähän, niin hun kero, eä oukokuu Kndinen evnkei Jeff Grvin puu Suomeen. Ko kikkien mooriien uii u Vn kuuneemn pori Uf M k Mnnebäckiä, moorieie uu mieä, ei Biker Churchin j Church on Wheein peruj. Lunin on cruiing V Närpiöön Frnk Mng Ceneriin, miä vieämme ik yhdeä j yömme hyvin. Uni Nex Time! God Be j Siunu Keää. Ponu J. Bck Ambdor For Jeu Chri

8 8 KESÄ - SYKSY 2009 Uui nimi E v n ke i u m i Ää pkene vn kerro nimei Amih! kveri äräyi kun pimme keväve kuukuien jäkeen. Prni oi jonkin verrn kvnu edeieä pmie, j en iiiminen oi jääny vähemmäe huomioe. Tiein miä kverin ohkiu oi kyymy. Amerik eää omuinen kriiyjen ryhmä, jok vier nykyekniikk, myö prkonei. Heimon miepuoie jäene ovkin ivn omn näköiiä proineen. Seie ii näyin. Siinäpä uui eunimi, uumiin. Uui ukunimi ui jo viime vuonn. Oin ki niin ohkeini moponi uude ehopukio, eä pinpäien eiäydyin kvereie nimeä PeeTee Akrpovic. Huumorihn piää väänää in i kun i Gope Rider poruk. Tää ekie eurkunn oin koke eekeneemäönä io imn viin! Rmun Vnh emeni keroo mieheä, jonk nimi muuui oikei. Jkob eki ioi, joi ei oii piäny: oi keeinen, hne j vnhuinen. Vrmikeen eun hän höynäyi iovejeään j iäänä. Vhee hän i iän nmn ieeen eikoiee kuuuvn iunuken. Siiähän veipoik riehnui. Pkoreiu ukomi vierähi oikymmenä vuo, j ieäkin MOTOASU.COM Mooriin vruj 24/7 - Lj vikoim u eduiei! Kikk iään kuppmme! O hepoi myö Lku / Omku Terveuo ookie! Uui puki on mkee j uui ook mukv, mu pr Riin om Ponu J. Bck Ainuuinen kirj iiä, mien meneyvää rokkri j kuoemnir päiheidenkäyäjää ui riin om. on uui nimi. Jkob jkoi omn puiin pemi. Lopu kävi käry, j oi edeä krkumk. Aino vihoeho oi p koimhn j kekiä koni Eeun hehkuvn vihn epyämieen. Siinä emppuiun j pekuuen meri ikin rpi ohimon oin. Jkob viivyi vejen kohmi viimeieen i. Kun koko omiuu j perhe oi iirrey virrn yi koimn kmre, in ienä voioon kepoeu mie oi hyyävän ykin. Peko ienä, perheenä j omiuuen puoe krkoi une, eikä i prnnu ekään, eä Jkobin kimppuun kävi ouo mie. Tämä pini Jkobin kn unikup j pyrki opu rkiemn oeun ikemää Jkobi kipeäi onkkn. Senkin jäkeen Jkobin oe pii, niin eä vier pyyi opu päää vpki. Jkobi jäyi edeeen peko huomie, j vien peräien pinijn Jumn äheiääki pyyi ää iunmn ienä. Vier eii kuienkin ehdon iunmiee: Mikä on nimei? Se jähmei rvn miehen. Jkob iei, eä nom nimenä hän m pjii yninä. Tovin nieekeyään hän uui: Jkob peuri. Siihen i Jkob oi eiäny eämänä uurimmki ongemki vejenä Eeun, mu inä yönä hän myöni eni ker in, jonk pinikveri jo iei: ongemien yvin oemu piii Jkobin om iimmää. Amun re enkeiki ooiuunu yöinen pinij iuni Jkobin erikoie v: Nimei äköön oko enää Jkob vn Ire. Se noi mhn pineun, ypeän miehen uueen eämään, jok ei enää peruunu peeihin j peokiin. Se oi yninä unnuneee rmon. Peuri muuui Jumn mieheki, jok i eää odeki uuden nimenä Ire Jum ieee. Jum ode iei iiä hekeä ken Jkobin puoe. Hän vui ovinnon Eeun kn. Eämä jkui j Jkobi ui ode Ire, Irein knn kniä. Näinhän e menee änäkin päivänä. Om rikkee orjuuv, kunne ne nimeään ei unnuen, rkoiuken eää jko oiin. Touu ekee vpki j n uuden nimen: Jumn poik i yär. Amih-ook oi j meni: oen jo oieu prni. Hiemn uu mooriiooki oen ii hnkkinu j piäny. Mu pr on uui nimi: Kok, miien rkkuden Iä on meie nnu, eä meiä kuun Jumn piki, joi me oemmekin (Mooriirmu, ivu 359). PeeTee Junum Biker Por Gope Rider Lhi uevv Hin 10 Kuppii i MC Lifeye Mooriin verkkokupp Kokko Kuden 2009 jovruee punee! hp://www.mc-ifeye.com MP:T & MOPOT JA VARUSTEET SANDSUNDISSÄ. Pännäienie 141, Pierri, puh Avoinn: Ark , Verkkokupp:

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely 9/ VÄRÄHTELYMEKNKK SESSO 9: Yhn vpun vinv oinivärähly LKEYHTÄLÖ Viooi vinnu vinnuvoin oln olvn uorn vrrnnollinn värählvän n nopun li F v () jo on vinnuvio. Kuv on viooii vinnun värählijän prulli, jo vinnu

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

ANNOSTELUUN KORISTELUUN JÄÄTELÖT, VOHVELIT, KASTIKKEET & KORISTEET. Vohvelikuppi

ANNOSTELUUN KORISTELUUN JÄÄTELÖT, VOHVELIT, KASTIKKEET & KORISTEET. Vohvelikuppi Trjoiukuppi Frosy 150 m Tuoenumero: T100251 Muovi, vkoinen Ø 90 mm, korkeus 45 mm Myynierä 10x100 kp/k Trjoiukuppi Frosy 90 m Tuoenumero: T100250 Muovi, vkoinen Ø 76 mm, korkeus 40 mm Myynierä 10x100 kp/k

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Msäin ikkuskirj Sisällys 2009 415 Msäin ikkuskirj 4/2009 1/2009 100-vuois Suon Msäillinn Sur 3 Tukiusrikkli Ln A. Lskinn, Hnn Nurinn, Mikko Kuril & Pkk Lskinn: Msin suojlun sosilissi ksävä ouinn Mrsä Msäksi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

Espoon väestöennusteet

Espoon väestöennusteet Epoon väeöennee 211-22 Tieoi 1/211 Siälly 1 Enneiden loe 2 Enneen iälämä i noono 3 Epoon väeöenneiden oeminen 2-lvll Kv:Eemilin oimi Kv: Teij Joirn Yheenveo Teij Joirn Kehiämi- j imyiö 1.1.211 Epoon väeö

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

AS Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot Esimerkkitentti (vuodelta 1998)

AS Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot Esimerkkitentti (vuodelta 1998) S-7 Sääöniin mmi pnvo Eimrini vodl 998 niä oll mn irj Virnn Sääöniin mmii mriiin vioi drminni äänimriii Millä vioidn j rvoill äänimriii on olm? Millä prmrin rlirvoill mriii on inglrinn äänimriii i ol n

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

359,(alv 24 % 445,16)

359,(alv 24 % 445,16) Trjoukset ovt voimss 8.9. 3.10.2014 ti niin kun kuin tvr riittää. T Y Ö K A L U T, T A R V I K K E E T J A H E N K I L Ö N S U O J A I M E T S Y K S Y 2 0 1 4 t Eduise set k u o j r t syys t! i S L O TO

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa:

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa: ELEC-C Sääöeniia 7. lauharjoiu Vaaue. r - K u K C y a. Varinainen proei on uua ilaeiymuooa: A Bu y C Kuvaa nähdään, eä ilamallin iäänmenona on u r K. Salaaria ei voi vähenää mariiia, joen un on n -veori,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Derivoimalla ensimmäinen komponentti, sijoittamalla jälkimmäisen derivaatta siihen ja eliminoimalla x. saadaan

Derivoimalla ensimmäinen komponentti, sijoittamalla jälkimmäisen derivaatta siihen ja eliminoimalla x. saadaan 87 5. Eliminoinimeneely Tarkaellaan -kokoia vakiokeroimia yeemiä + x a a x a x + a x b() x = = = +. a a x a x a x b () (3) b() x + Derivoimalla enimmäinen komponeni, ijoiamalla jälkimmäien derivaaa iihen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 23 012 Petter Ohls Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 1997 Copyright by the Composer ll Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus 6/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 6: Yhde vpussee vimeev poväähely, yleie jsollie uomius YLEINEN JAKSOLLINEN KUORMITUS Hmois heäeä vsv pysyvä poväähely lusee löyyy helposi oeilemll. Hmoise heäee eoi void hyödyää

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KOE 2 Ympäristöekonomia

KOE 2 Ympäristöekonomia Helingin yliopio Valinakoe.5. Maaalou-meäieeellinen iedekuna KOE Ympäriöekonomia Sekä A- eä B-oioa ulee aada vähinään 5 pieä. Mikäli A-oion piemäärä on vähemmän kuin 5 pieä B-oio jäeään arvoelemaa. B-OSIO

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy Kunnanhallitus 397 05.12.2016 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy 771/11.01.00/2016 Kunnanhallitus 05.12.2016 397 Etelä-Suomen

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 TOIMIALA PALVEL U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P A

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

VAALIEN KOKONAISTULOS LOPULLISTEN VERTAUSLUKUJEN JÄRJESTYKSESSÄ. HOK-Elannon edustajiston vaalit Ehdokaslista.

VAALIEN KOKONAISTULOS LOPULLISTEN VERTAUSLUKUJEN JÄRJESTYKSESSÄ. HOK-Elannon edustajiston vaalit Ehdokaslista. VIE I IE VEJE JÄJEYEÄ ivu 1 () J4987 H-Elannon edustajiston vaalit 12 02.05.12-.05.12 -EJV I JÄVI EI EE J IJ EI H JH ÖÖÄ E HIÄI V YGGE E E HH E I EJ E IVIIEI I EEIG I IJE I É II I I V I HIE IHIEI VI HE

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

35dBA parv AK III +25.5

35dBA parv AK III +25.5 28 Y 2 04 9 27 TIATIEDOT ÄYTTY RAENNUOIEU UOEINÄT >250 MM PRH >20 m2 / TAO APUTIAT 0 OONAIERROAA EARI BRUTTOAA 2 HUONEITOJAAUMA 207 H+ 2,0 m2 2 P H+ 4,5 m2 02 P H+ 8,5 m2 0 5 6 P 2H+ 7 45,0 m2 08 P 2H+

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 75 18.08.2015 PÄÄTÖS TONI HOTARIN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA, JOKA KOSKEE VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN 851-411-1-50 VELVOLLISUUTTA LIITTYÄ VIEMÄRIVERKOSTOON

Lisätiedot

Opiskelijan materiaali. Juha Mäkirinta

Opiskelijan materiaali. Juha Mäkirinta Opiskelijan materiaali Juha Mäkirinta 4 4 5 1. Kuka sinä olet? Minä olen Som Wang. Minä olen thaimaalainen. Nyt minä asun Suomessa, Hämeenlinnassa. Ennen minä asuin Thaimaassa. Minä asuin Bangkokissa.

Lisätiedot

RUSA esittää: Bertin murrosikä

RUSA esittää: Bertin murrosikä RUSA esittää: Bertin murrosikä joka osaa lentää. Bertin Luku 1: Bertin Bert on asunut koko ik rivitalossa. Talo on pien punainen ja yksikerrok Bertin kaveripiiri pienen Bert on sanonut, että h kun kaverit

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

ELEC-E8419 tentti ratkaisut. johto. z 0 = j0,5

ELEC-E8419 tentti ratkaisut. johto. z 0 = j0,5 ELECE849 tntti 5.4.6 rtkiut. Trktlln kuvn ukit vrkko. z z, z, z Y_G, B C G z z z, ohto z z, z,5 ohto z z, z,5 E z N, z z z, F z z, z, G z Y_G, Koh F thtuu vihinn ulku vih. Vikini on noll, vrkon ännit vikkoh

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 2 (viikko 6) Tehävä 1 Sovelleaan luenokalvojen sivulla 46 anneua kaavaa: A A Y Y K α ( 1 α ) 0,025 0,5 0,03 0,5 0,01 0,005 K Siis kysyy Solowin

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Vammaisneuvosto Aika klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Vammaisneuvosto Aika klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 55 Vammaisneuvosto 16.12.2014 Aika 16.12.2014 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 36-41

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Kuvan piirto. Pelaaja. Maailman päivitys. Syötteen käsittely

Kuvan piirto. Pelaaja. Maailman päivitys. Syötteen käsittely ØÙغ Ø Ò ÐÐ Ò Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ÑÔ Ö Ò È Ð Ó ÐÑÓ ÒØ È Ð Ó ÐÑ Ò Ö ÒÒ ÒØØ ÈÙ ÒØØ ºÔÙ Ç ÐÑ ØÓØ Ò Ò Ø ÐРؽ ؾ Ø È Ð Ó ÐÑ Ò Ô ÖÙ Ö ÒÒ Ì ØÓ ÓÒ Ô Ð Ò ÝØ Ñ Ò ÓÒ Ñ ÐÐ Ó Ø Ò ÙÚ ØØ ÐÐ Ø Ñ ÐÑ Ø ÚÓ ÓÐÐ Ú Ò Ý Ò ÖØ Ò Ò Ð

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017 Kupughus 19.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1 1.1 Tm ssäö j juus 1 1.2 Sv vee 2

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

järjestelmät Jatkuva-aikaiset järjestelmät muunnostason ratkaisu Lineaariset järjestelmät Risto Mikkonen

järjestelmät Jatkuva-aikaiset järjestelmät muunnostason ratkaisu Lineaariset järjestelmät Risto Mikkonen DEE- Lineiet jäjetelmät Jtkuv-ikiet jäjetelmät muunnoton tkiu Lineiet jäjetelmät Rito Mikkonen Lplce-muunno Aikton DY Aikton tkiu Lplcemuunno Käänteimuunno Rtkiu -to 2 Lineiet jäjetelmät Rito Mikkonen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

76132S Sähkömagneettinen säteily 1

76132S Sähkömagneettinen säteily 1 763 ähkömagnttinn säti. MAXWELLIN YHTÄLÖT Kaikki sähkömagnttisia knttiä koskvat kassist imiöt voidaan johtaa njästä htäöstä. Thjössä nämä sähköknttää E ja magnttiknttää B kuvaavat htäöt saavat suraavan

Lisätiedot

OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA. Kielenhuollon kivijalka (Painos 2011 tai myöhempi)

OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA. Kielenhuollon kivijalka (Painos 2011 tai myöhempi) LYSEON LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 Oppikirjoista hankitaan aina uusin painos. Myös sähköinen oppikirja käy. OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1-6 ÄI8-9 SÄRMÄ + TEHTÄVÄKIRJAT

Lisätiedot

1.a) f(x) = 2x(x 2 3) = 0 2x = 0 tai x 2 3 = 0 x = 0 tai x 2 = 3. Anne: Tulo on nolla, jos jokin tulon tekijöistä on nolla

1.a) f(x) = 2x(x 2 3) = 0 2x = 0 tai x 2 3 = 0 x = 0 tai x 2 = 3. Anne: Tulo on nolla, jos jokin tulon tekijöistä on nolla . f( = ( = 0 = 0 ti = 0 = 0 ti = Anne: Tulo on noll, jo jokin tulon tekijöitä on noll b f( = ( = 6 f ( = 6-6 f '( 6( 6 Anne: Peruderivointi ottv moin ijoitu luekkeeeen c ( 6 d / ( 4 (8 (8 0 Anne: Käytä

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot