Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä:"

Transkriptio

1 JULKAISU Tää on e ISSN Gope Rder -ehden eronumero 1/2010 Goperder mo! Tää ehdeä: vu 4 Kuv: Jro Mnen Gope Rder 30 vuo vu 4 Gope Rder ESPANJASSA vu 6 vu 7 Vere ovumme j y jäene erhoomme

2 2 JULKAISU 2010 Päärjou L u j e Goperder ov v Me Gope Rder -erhoe oemme v moorej j v hmä. Emme pdä eämme mu onnuneempn, eä nhmnen hyvyy väämää n oe meä äynyä. Sen jn uemm meä ov oenee jon, jo medä peän oemen j eämään j ommn. Kerrn nuoren yävän yy mnu: Uoo Jumn? Ajen, eä vo e, uo hee e oe mään nnov. Vn vn, een edä; ehä Jum on, en e. On hepounu, un eueu jä hen. Rpperä u en äyyä äp Jeeuen eämää. Mnu mey e, men Hän o oeudenmunen j men Hän om er ne. Joenn Jumn näöum ohn vu ä oe. Munn jeeen jonn oppunnn jäeen, eä hun o huomoon Jumn hdon om eämään, eemän j vnnon. Sä e o. Gope Rder -mooorpyöräerho ry:n puheenjohj- M Srnen j vmon Pe ovov unuj omerejä uevn joueen. Mnue eämä nn noun uovn (v en uo nmyä on een meäny) on hn v eämää. Tedän oevn o, mä Rmu eroo Jeeue. J eä Jeeu e oe mään meuvuyävä, vn Hän oe vu edeeen mn päää. Pru yöää hme ju, eä änen on yää, meennnoon j noo. Todeuude Jeeuen mun oemnen on runu eämään vv. Jo yävyy rmooorpyöräyn mmnmern n j veä pjon hänen mn, pää ään hn uueen mmn j opp pjon r-jo j e hen yvää eämää. Yävyymää Jeeuen n j veämää Hänen mn oen pääy ään Hänen mmn j oppnu en hmeeä eämää, hmyydeä, Jumn uonee, Hänen jun j omnvon. J oen näemään ode vuunu! Auun mnue o ärenä, eä Jeeueen uom pääen veen. To e on edeeen eeä, mu ä oen oppnu hemn j unnomn Jeeu yhä enemmän j enemmän. Son rpr opn, eä Hän on hyvä j v. Myöhemmn oen oppnu, eä Hän on veä pjon enemmän. Henon me, jon unnen. Senen, jo nn o m. V en oe nn hyvä hmnen, eä nhmä yä jn ehdä juur mään hyvää, nn ru Jeeueen mnu humn moj o, jo Hän hu. Lähmmäeä väämnen e ähde ä, eä mnun pä n jon. Mnu vn on Jeeuen nm ru ähmmään ohn, j e mnu ommn. Nän me goperder eämme v eämää vn mooren. Jeeu ydämeämme vu ru j hyvää ho. Ihn un o jouu jo pävä. S ämän eh on juu. E upumn om uomme, vn rjomn mhdouu joee, jo hu uuu reen eämään j mooorpyöräyyn Jeeuen peeä j vn Iän pen. M Srnen Eämä on moorn pr! Ihmee on nneu y no eämä. Eämä on hj, jo hmnen on vuu, mhn j men en äyää. Monen eämä on jouunu oeen hroon jon eämänuee. Täe r hyvn uen pyäyävä memään eämän meeyyä j rou. E urhn Rmu nn ehou ruoueen; Pm 90:12: Ope meä emn pävämme oen, eä me mme vn ydämen. Ie oen ä meä, eä eämän r ov uenn uu mhdouu äynnä. Juur ren u mone ov öyänee eämän rouen Jeeue. Eräää moorpme örmän pdn en: Eämä on moorn pr. Nän e vrm on. Mu prhn eämä on, jo moor je prääään Jeeuen omn. Uen ämä Jeeu öyyy, un eämän ve e hemn muuu j r yäävä. Gope Rder -mooorpyöräerho oouu Jeeuen odeuuden on ov moore, joden eämää on nu o ovn vmää j mu. On heno, eä änen erho peruen nn, j eä e on vuoen o vnu nän o, myö on uen hmä eeenpän veä. Me goperder mme o ypeä ää erho, johon eämän mu j vonäyme ov nee medä. Enn Jeeuen uoe, j en ymään ämän hrruen pr yheen. S ehon: e r pu yhäää, Jeeue, Hän yääen u! Ann hänen hon on n u on oev hmä. Eämä on moorn pr. V mone meä on nuuovo, nn ämä eämä on hjoeu eeävä. Yävä m vme eänä moorvejeä Imo Korjo vmeee me. Kerrn erä henö yä mnu, eä eö uo mooorpyöräy oe ynä. Heen men j oen, eä e e oe. Se on muov j ru. Jum on ronu eämän eeävä j nuv en oen n. Me ry moor ämme Jum ää mhv hrrue, omv pyörä j eämme premm eur. Yävä, jo e ehä veä edä u ämä peränen Jeeu on, jo me ämme, ue j yy. Jo näe eneeä unnuemme, ue jueemn. Uon, eä jonen erhoemme vo u nu evämään ämän hmeeen Jeeuen rvouen. Ehä äy uen mee uee on äyny, eä odenen eämä öyyy - e mooorpyörän eää, vn Jeeue eään. Rejo Ruonen Edor / Gope Rder Gope Rder -ehden eronumero Gope Rder -mooorpyöräerho ry ISSN Vv omj: M Srnen Apone Nurmjärv puh To j omu: Ajn F / Euro Oy Rejo Ruonen Chydenu Cener Koo puh

3 M Teä JULKAISU Hveenmme o jo un ou päää vomn Euroopp mooorpyörää. Keä 2009 rjo heruen mhdouuden hen, un EMC järjeen Teä. On vhnu eväää yöp j rpee monen ompävän mnen m vren unu yepääemäömää. Monpee yräjäperheee y uur yymymereä o myö rhou. Mu jon peneä uon emeneä nou uenn uomu hen, eä järjeyy j nnpä henäuun 26. rmme pyörä oh Nnn m. Om uyäämme Krh nne eryy omerejä hunje 505. Tey o veä E ny m, mu enmmäen en jäeen v demppe nn. Ton ennen ä o E jo errn epunu eun n o oh, o e unohdmme r eön pöydäe. Nvgorn meä o ou, mu vnh m, joen pernee r v om moppnmme. Ruon puoe jemme huee moooreä uorn Mmöön, eeä Ruo vj o jo un- Hen Tuom j Lur Pen Ene Epoo Turu He Son Uudenuvnu 4c Turu Tmpere Kr Tuunen Vehu 12 b Tmpere Lh PeeTee Junum Vuoene Vääy Jyväyä Kmmo Lhnen Knudene Uurnen Kun Krh e j pun äynnä. Keämää meo romn. Amu en o ähdeävä jo o Yövymme Lndron ernäuee. M ery 708 m mereä meree. oh, o vppävä uhv oppu een. Reu n uju Väy yä nä n uunneen moj reejä pn. me, yeyyenä mäyee pj j murn huu. Amu Tnn O hue je pn meren y repp vuuue. Hrm, ee e vonu pyähyä uvmn. Tn en mu muu un eveän moooren j ypärän vrn roonumen eä. Vr pn pon j m ju muv uueeu ypärää. Sn Pugrdenn rrymme u. S rouemme o pyörää mhdommn vähän uobno. Nnpä re o vu eurv penempä eä Iä-Sn puoe. Aemmn oemuen puue Sn eneeä uo mee yäyä. Te uv yen äp j mnopeu ppu en en mun. Suunneu reeä o hn pyyä, o eden numeromernöjen eruude johuen, nä o ve öyää peän rn vu. Toemme, eä S on hun enemmän eä Gope Rder -ueomn Me Ju Ionen Peervonu Me Svo Juh Kymänen Huuhuene Vru V Jr Peur Vunne Lpu Ouun ään Pe j Anne Anem Puh Jorm L Iä-Suom Tn Seoj Knnene Kuv o EMC- rn oune uom. j reyä un meä Koon peruo. Lernäue S o huono en emme vn onnunee öyämään nä peän rn vu, joen y yö men Zmmer Fren no nuuen. M vren omme vrnnee yheenä 10 pävää. Trouemme o veää y hupävä perä Ten Tep, mu yäyä johuen menomn o uunu enemmän un jemme, joen perä Teä omme vn yhden yön. Por Ju Trr Överbyne 21 B Por Pohjo-Krj Mr Peonen Iveenu Joenuu Ko A Io Kuuph Kouvo Lännene/Lohj Mro j M Huonm Männönu 17 A Lohj /Mro Bon/Koo E An K1onemene Krh Vhdon perä Ajeuj omerejä pere ery 2362, vyye pääe. Svumme Tepn juur EMC:n uunnemn. Poru o pu hj pörrää pe. Suom omme enmmäe. Kooonumnen phu meudu, oouhee ov meo ru. Lernäue j järven rnn j n uumo oe puoe uuu ofonn oo, johon mme nuh. Eeä-Pohjnm Kmmo Syrjää Ve-M Mnnnen Vr Munu Hemonen Kppene Vr Epoo Ar Kurnen Odmmene Epoo Hyvnää Pe Krjnen PL Hyvnää K Suonoj Vurne Rjmä Keroe Omn mueen reuumme ov Umeung (=eroe). S on eyöä ehdeä pn ue oo u, e vn o puo du, uen meä oopuoe. Tämä ro, eä m jen, jou päänn, eroeä pn. Tu meeen nä jeen, un uen me hme eemme veen om Umeungej. Kemo u hyvn uvv: Jonen uoo, nn un uoo, veen pääee nn un e hoo. Hupue on mon eä, unhn vee vn nä. Mu Hän, jo vn e, on hn er meä. E Iän yö oe oem h eä, eä ä eä oe ooeä, joo-o. Tää e on uor, en mon mue äveee. Tää e on pe, hd por ve veen. Tää e on uor, en e monmue eee. Tää e on pe, Jeeu porn v veen. Ehän nä ujeee eroeä? Jum vrjeue j oemu äen Mnn Onen GR:n huen jäen, Bon Kuv: Tovo Yrjöä Keuruu Kejo Kngnem Oe Hpmä Lpnd Smo Peoperä Anuj Rovnem H r r u Ly jäene Gope Rder -mooorpyöräerhoon om yheyä ooee goperder.f uevven u. Läeo: Oe ydämee erveuu omnn! KANSAINVÄLISET GR Eon Jnno Kümn hom.com GR Epñ Kr Peo Ce Mno Fuengro ESPANA HUOMIO! GR Jeruem Dr. Roy Rnen FELM Mdde E Repreenve BOX Jeruem ISRAEL

4 4 JULKAISU 2010 Kerhouue M Gope Rder erho juh eouu ome vuoymmenään Nemon ovo erveuee reen nernepveuun. Pveumme uor uväheye eurunn nen u j vdeoro. Keueufoorum ym. MATKALLA Komymppenä e oe eu oeen, on pyrään nno eeenpän. Nän vodn hyvää yyä no vreää j vme vuode nn jäenmääräään un omnnn monpuouudenn hum vnee Gope Rder -mooorpyöräerho. Mooorpyörämn rvn pyähdypoj, j y merävä enen on en eouun 21. pävänä. Lheen Joujärven roe ooonuu on määrn Gope Rder -moorej j ovon mun o jouo mun moorej juhmn GR-erhon omymppä. Juhpävään mhuu ohjem mu n. Kooonumnen Joujärven roe jo muyhdeää, j eo 10 enmmänen ohjem. Shen menneä pe ehvä v eä hengeä eväyä eämänä peee eä äyännöä opu vn juhpävän uuun. Lhden upung un näemään juhpävänä run moorvärä. Kepävän m mone eupyörä uunuuv oh mujm, j Gope Rdern värejä un näemään muun upung. Ipävän edeeä nä nähdään nn Urheuon eno, johon ooonnun prjo vren. Keo rv, Joujärven roe pääyvä pr äynnää omymppen vrnen juhnnn. Perujjäen j un ooeuuj Ju Prnen eä nyynen Gope Rder -mooorpyöräerho ry:n puheenjohj M Srnen ov yyyvää jäenehyeen erho. Muumn hengen ryhmää on vnu y 900 hengen erho. Moemm moor ovov erveue eouu Lheen. Keo 15 en Joujärven ro on eä ohjem äöä eä mhdouu vpeen oeuun j uujen pmeen. Ruumn rvno on rjo opv orvu vn ä pve, j yheyöumppn pävä eä muun meenno. Juh eo 18, j pävä hupenuu eo 20 vn Juh Tpon onern. Pävä on pä j vrm muonen, eä po rve pää reä. Mjoumhdouu on rjo, muun mu Upn ereue Hoo vo yöpyä edue. Moor on onnemmn m pyöränä rv, mu pyähdyän rvn. Nää juh e nn jäädä po! PT Junum Gope Rder moorpor Tää Rn Voo -ehden moue uun enmmäe jäene ooe.

5 Jrru JULKAISU Mähän mh o, un jrru ärää? Pyöräner unu uen oevn hn jee. Joo, e e mään pyöränere johdu, u on menny jrruevy ero. Nää eueuj äydään n nur on äön. Mu johuuo jrrujen ärämnen on ero evyä? Mä noo Crro Smh, nnöör, jo joh Sheby Ford GT40 -mn Le Mnn voj -60 uvu j no Ferrrn F1 -me enä nunemun -90-uvu? Smh eroo y 40 vuoden poemuen, eä mhdo ennuvrheä uuun om hän e uo jrruevyjen vovn mennä ero. Ann hän e e oe e on nähny - ede Shebyn on, joon enään perneä evyjrruj ehen ehä vommmn un monn muuon. Smh on unu uu pu p- j vjoneuvo, jo on epäy eroj jrruevyjä. Syy jrrujen ärnään on uenn n oouunu mern rymnen epäe jrrupn pnn jrruevyn pnn. Epänen mern juumnen jrruevyn pnn heu evyn puuvheu j p uumenem. K Jrrujen ehävä on muu n vu e-energ ämmö. Lämpö hhduen edeeen mvrn, jo jrru evä uumene. Käyämme emernä n muodoum mooorpyörän renn j enpnnn väeä oeue. Enn, reng ruu mene enpnnn epäuun (br- Jrruevy eron o v ru? vnen, uuv ), j oe umeoen j enpnnn väe muodouu em moeyyon do (dhevnen ). Smon jrrupojen j jrruevyn vää on hden, brvä j dhevä. Jo jrrup omv dheven n peree, jrrupo ryvä mer muodo hyvn ohuen, en erroen jrruevyn pnn ( pänvon). Ko evyn pnn on ny m mer un jrrupo, mer vo ryä - j ryyn oo jn - eden pojen j evyn vää. Kdereneen doe eev j muodouv juv uudeeen. Abrvnen on ä, eä jrrup j -evy hov on, joon jrrupojen j -evyn meren dereneen doe ev pyyvä. Kovemp mer uu pehmeämpää. Jo jrrupojen päänen omnp on brvnen, ne uuv uheeen nope. Jrrue vo myö o yypä pänen häpymnen ore ämpöo. Käyännöä jrrup uenn omv eä brve eä dheve. Tärevä jrru Kun jrrup uev omnämpön yärjoe, mer ryä jrruevyn pnne unne j epäe. Tyype ämä mö ruo eään. Tämä mern rymnen on Jrrujen nen j äännönen huoo edeu pää ää nn pyöräe un vrnn ujeje. hvv jrrujen ärnänä j mv jrruevyn puuden vheun. Srynyä mer e väämää pyy näemään evyn pnn. Jrrupn mer rppum on äreää, eä uude jrruevy j -p jen ään huoee, jo väyään epäe neenrymää he uuen. Täreää on myö, eä un on pyähdyy jrru uumn, jrru e pdeä pneun pn oe. Muuon jrruevyyn jäädä mer, jop evä jrrupn uv. Op yynä eemää jääny äänjo, jrrupojen yuumenemnen uumn jrrun nn pämnen rvro pän mäen jäeä ennevo, jrruevyyn on ny uu pe ymäärää mer. Kyenen oh uumenee jrruee enemmän un muu o jrruevyä. Mä jrruevyn ämpö nouee pe C:een, evyn pnmer muuu emen (rurbd, Fe 3 C), jo on erän ov j uuv mer. Tämä n ongemn phenemen ereen. Kun jrruevyn puuvheu yää 0,01 mm, jrrujen ärnä on hvv, j un e yää 0,02 mm, ärnä o äryävää. Jrruevyn vuheo o (äheeä rppuen) ennään non 0,05-0,1 mm. Keuvn jrruevyn pue rj vov o hemn väjemmä; emer Hond 0,2 mm j Duc jop 0,3 mm. Men ongem eeään Uude jrruevy j -p uee n j ään. Jrrupojen pnn oev denee uee po po uheeen h, jo väeään eä jrrujen häpymnen eä epänen neenrymä. Tämä ehdään ue jrruu j nden vää yhyä jäähdyyä. Tee non ymmenen jrruu 100 m/h: 10 m/h:n. (E ruhnen j p, jo vo ehdä ämän enneä häremää j pyähymää vää.) Jrruuen vää hdyeään n ounopeueen ruhe, mue vvyeen. Vmeen jrruuen jäeen jrrujen nnen jäähyä uomn ämpön. Jrruue ehdään väheen äänyvää vomuude oen non 65 % jrruueho. Vmeeä jrruue mennään jo ähee uuumrj. Jrrupojen hju unu vdennen - eemännen jrruuen pe j vähenyä ennen vmeä pyäyyä. Jrrupojen reun (evyä en ome mä uopän) näyää hrm, un donee j m ov pnee po. Jrruevy on nu en värn pnn. Voo vn ärnän orj Jo jrruevy e oe pääy uumenumn pe nn pjon, eä emenä o nu muodou, v ärnä o veä orjv. Levy vodn hue rro j ho (e orv) oveuv ohomonee. Hepper muu umnod äävää hom-ne e en jn pdä äyää, o hom-ne uneuuu ruen jrruevyn pnreneeeen j eee neen phemm. Sm yyä jrruevyjä e pdä re- hepuh. Crro Sco uenn uoeee oeemn hyven puomeen jrrup- T e n ojen enm, nden äänjm j en vom jrrueuj. Ie oen jou nu jrru ärnäöm mn oen vho vn eemää emmn uvun äänjon uuden. M Srnen Tphum 2010 Mooorpyöränäyey - Lh Tvr - Tyrvää, Sm The Dy of Counry nd Bue - Por MP Pääänäyey - Koo 3.4. Mooorpyöränäyey - Jyväyä Moor-Tuommeu Lhde 2.5. Mmn penn mooorpyöränäyey Lhde Leo DRIVE IN - Moorro 8.5. Uu Pero Crcu - Hen Moorro Ven rhro MP Kro eeä yää - Koo Moorro - Hen Uudenupungn joreu 1.6. Gope Rder Rod Trp - Ire Sjuh Koemäeä II Gope Rder -Srojo 3.7. Wmmrn Vre 3.7. MOJ-meeng - Peejärv Norh, One Chr, 70N 1C - Lpom Tmpereen RR-jo Muojen Imrn Ajoon, Turuen hrhree Hyvnääe EMC - Engn Äjägope - Ajärv 7.8. BRR Iojo 13.8 Bon-jo Keuruue Gope Rder 30-v. -Lh Nyon Bu -jo - Häräe 4.9. Tphum remmn nevumme MOJ

6 6 JULKAISU 2010 Chper E e y ä PALVELUTAKSI Mern pr Mdrdn ooonumnen MUUTOT j ujeue JYRKI PAKKANEN KY nv pr pubu Kevään 2009 n mme yheyden Pohjo-Epnj Penc oevn reen mpryhmään nmeään Covered Bc by Hm. Predennä erho on Cro Lbord, jo om myö porn eräää peneä evnee eurunn. Monen oojen jäeen öymme veä CMA: poru äää eeää Gordob, Cdz j Sev. Tää mme den järjeää yheen pmen CMA:n, goperderen j Covered Bcn n. Cro o he järjeämää phum jo vme eäe, mu äyännön järjeeyjen j muden oden rmme jnohdn yyuue. Kuen äää Epnj on pn, phuu vere j muuuv veä vme mereä, nn myö ää er. Evneen eurun järjeö Remrn omm ereu hu medän pävän phumn hedän on, joen päämme phump Mdrdn. Mn järjeämen omme äää Mgn uee GR- poru. Suom o he ähdöä mun eemän moor. Epnjen pääö äheä mun odou vmee hee ennen ähöä, mu mme heä mun ome. Mun meä o Lho Myö pno, fyyge, p j muuoovuoru Gope Rder Epñ Er rä moorerhoj edueun Mdrdn vuoren rneä oev ereue. Mun myö Gope Rder Epnj. Kyö, Smpnen Smp, Pennnen Seppo j Hen, Sreno K j Tp, Peo Kr eä epnj Jun vmon n eä rgennnen Rodrgo. Lunn 12. pävä rmme o 7.00 Fuengro Mgn uomporu j Junn mme opun poru mun. Ajomme eemän pyörän e oh Grnd j Jen. Jenn jäeen pyähdymme odomn CMA:n poru, jo o uo mun. Epnjn odou e reun unnn, unne he rv huooemn oen e. M o veä jäjeä reu 400 omerä j pää e jmnen o mhv -memn e ou huomum. Pyähdymme non 150 omern väen nmn j uoe. Sm mme uuu omme CMA:n porun n. Heä y o mernen prun, y meonen, jo o myöhemmn un o h hyvn epnjn eä engnnn een. Rnnon MP-o j reng Oy H-D -o MP ren Öjy j uodme Vro er pyörn Pyhäne 37, Pjo, Rhe puh , Porugn CMA: n preden j moorpor Edde J. Fernnde pu myö juhmn phummme prn muun moorn n. Sunnunn jomme e Mdrdn ympäröä j menmme eun Remrn eurunnn ooueen, jo medä uun eeen. Cro ero phummme j eä me oemme. Mnn o äää vppävä j meä e uu upe mneä Mdrd Mgn. Im o ode ämmnä j mme nu jmen remu jo omerä (reu 600 omerä). Suomen een ovomme hd m-jo, mu epnje yävämme huv vää oe nopemp meno j vuh o pon reu 150 omerä unn. Tphum jä n hyvä jämu. Herr o mun mmme j mme mmen hyvää hengeä rvno yhdeä muden ryjen mooren n. Yheä uuu omme o reu, j vrnn me uome mme pjon uu yävä. Pdmme predenen oouen j euemme yheyöä, jo ny vo. Y omp he o moorrmu- proje. CMA:n poruo o epnjnenen mp-rmu, mu ne o pneu Yhdyvo j muun mu odue ov Amer. Hu ehdä äyn epnjnen Mp-Rmu o yhenen, joen vemme ny eeenpän. Oen nu jo Suome eduen rjouen p erää. Ny emme rhou j eemme om ouumme, jo rmuproje vodn oeu. Epnjnen ryjen poen yhdy on muun mu hu oumn unnun. Näyää ä, eä äää Epnj oemme nee vu vn uuden vun mooren euude. A näyää men omn ehyy j un pjon mme uov moorej mun omnmme. Seurv phum järjeeään Acne yyä Tremmn ä nfo nne Suomeen evääneän n. Terveuo mun mhdommn mon eä pohjo! Terven Kr Peo preden Gope Rder Epnj Kuv K Sreno Gope Rder ovo e unu j urv m!

7 M Iren JULKAISU Ue vuo en Gope Rderen onrjäen Ar Kurnen hve veä jou jeevn mooorpyörää Ire. Arn uuuu Suome nyyn uvn reeen George Dryonn huomv he, eä moemm on mnnen unem j nän o onreou. Mehe ov on uunne uuremmn moorryhmän johdm Iren. Edeä o enn muum penempä he, uen mm. e, eä u George e ou pyörää eä muuen mooorpyöräorn. Keää Iren En eänä Arn j Georgen hve näyää oeuuvn, un perä 31 Gope Rdern jäenä on ouunu ähemään mn. Lähöpävä on 8. eäuu j puu henäuun u. Mpävä uee erymään 25 pävää e uunn eäomn puu. Pvn jnjäjä ujen mooorpyörän ä v j enoonee. Mooorpyörä Pvn jnjäje Reuun ähdeään Fnnnen mujrhv Hengä Roocn Sn, jo jen pyörä Nürnbergn j eä Innbrucn Iävn j edeeen Grd-järvee In. I m juu v Adrnmeren y Ancon Preen Kren. Kre pyörä pn vn, jo uje ne Hfn Iren. Kujej j yyäe puoen enävä Aeen Te-Avvn. Ire oeuun jää nän 10 pävää. Tvoeen on äydä Ire Jeruemn ä mm. Hf, Nre, Ge j Kuoeemereä. Kunnmer om pyörää jo Jeruemn Mn ohoohd on uunneu Jeruemn vnhn upungn porn äpjo, jo GR Jeruem on uvnnu joee Suome mooorpyörää jneee numerodun unnmern. Meennonen uuumohde Ire uee oemn GR Jeruemn omn j erhoe eä pe moor. Ko m on uunneu jo vuo, ouj ov vonee vruu mn huoee. Ouj ov ehnee pää rh unvreen j järjeeä yöon nn, eä eäuu omemnen on mhdo. Heen uumuu Me oemommpn mmooren hrjoemme vme eänä pdempä jorupem uom eäreumme Pohjo-Norjn Nordppn. Euroopn äpjoon mhuu pä jopävä j jouuur on ä väräämpää mä eeämmä mennään. Heeen eneen vuo e oe rou j prmr, vn jouo un jmn penempn ouhn. Ire puoen oueu v ämpö, jo oho C pävn. Komerejä en pjon j ue pyörä. On enemmän un odoev, eä en enne heu vähnäänn penä yäyä. Nää näymn en perää jeee myö huoouo. Mn ähdemme vomn men j äde rä oremmn uojeueen jääyyen. Medän perheee m uee vrm oemn uurn mooorpyöräeu oo eämän n. Per Nemnen & Sonj Heén-Nemnen M MP:T & MOPOT JA VARUSTEET SANDSUNDISSÄ. Pännäene 141, Perr, puh Avonn: Ar , Veroupp:

8 8 JULKAISU 2010 Pävän Sn E v Vpu nernen, mä pää äään? n e u m Komenymmenä vuo en nureen eräää ehdeä oeee pprroee. Kuv ääärä eo rn äyävää j e uuren unn n vynyneden vuvojen jouo. K pero pruv pu mmon p y. An on jouo y, jo eämän reee evä nno, onen äääreä no oegeen. Puv huv mnu eryen pjon, eä uo y muu nn pjon mohn ohn ynynyä om n. Puv huv mnu edeeen, vuoymmenen jäeen, o örmään mn eneeeen yhä uudeeen j uudeeen Rmun ehdä. Ehä nunn ä on ounu Gope Rder mooorpyöräerhon pr ome vuo en juem Tää on e moorrmu. Seä nää pyhä huoeom öyyy, mehä j n, jo o ernen enne eämään. Heä von ene uu v Rmun mooryype en verrn unnmme e un ohdmme uo m: eämän reee evä väämää nno... Pomn Rmun ehdä en ä peroon. Moor PeeTee om Gope Rder mooorpyöräerhon yhenä moorporn. Vr moorpore erho on. Omen edenä uj Enmmänen on Jeeuen perheyävn uuunu Benn yää unu Mr. Tämä nuor nnen e ehä muu everomoor ehä enn! Mnun män e oe u heu meuv, eä Mr ee menemään Juuden pouj v en-kor, eä eh vrm uuneemn Jeeuen opeu, mä ämä en monn ue. Mään ee e o n uur! Mr vähä vä vueo, un hän öy eämänä nopeen. Tuo en ären, jon edeä hän vuu mun nn ou- j rjoupuuh hyvnn reä heeä, o Jeeue oppmnen. Hän p heä ä ode vpu, jo huou uo meheä. Mr e unnu nnouneen uonnouude, mu hän p yvä Jeeuen unem. Mr ju mmäään, eä uo meheä on jon ode, ouude nn henomm meryeä. Häneä o rvov, jo e peruu hemeen, uhn yemmyyeen. Jeeu ve mon puoeen, o hän o hedän eämäänä muuoen, meryen j don vpuden. Yenen mepde vhe, Jeeu eä pe hmen uoo eä ärä vnojen. Mu un Mr o vnnu enä, hän eur ä. Tuo Te o Jeeu Nrenen. Tää Teä euren Mr vu ruhn j päämäärän. Hän e, m o ynyny j m e. Vpuden puu Tonen pyhän huoeomuuden j don vpuden peruv öyyy Vnhn emenn puoe. Beeehemänen Dvd o yypnen Advenure-uon me. Io reumnen menduro o ou hänee omn mnpo- j me jon reuen. Dvdn rn ov d uupove j mjoon hme mmennee roheu j eään oh ode vpu. E Dvdn n vnnon onnunu eä eä unu; uun opääön omn en urmumnen, eä pää muhnomn ämän vmon n, e oe uou unne eä vrnn Jumn mehee. To juur nä nee puru pnn Dvdn mmän odeuu rjummn. Me o äyny vuore Jumn änäoo j vru uon järyävän peoen j epeoen jäeen nn h un hmnen vo o. Rmu Pm 51 eroo rpev v, un epäonnunu me p n oon vpueen. Heenen uvem vpude o oonu peouuen. Dvd uou, uorn hu, e vu j nöyryyyeä huom o ouu mn j hän vo. Voo uurn on enä vomnen, äänymnen, vnh unnon prnnu. Sä voo on hue pno: Jo Jumn Po eee edä vp, e uee odee vp, no Hän, jo mhdo rnuoemn j yönouemuen hmee vpuden ynnn, pereeen j uomon. Sen vnonu moor eää, mä rov oo oev, Gope Rdern unnuuu pomu n:...vpu nernen mä pää äään... Joo nä edä? PeeTee Junum MIKA AJOTAKKI 629 MC LIFESTYLE Måenu 1, Koo Muovove MUOVIUS OY Puh Fx Veden- j ovn uuuen eävä hygenn ove ALAVUS E-m: Tuoeno:

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit)

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit) Vme elt: Puheetuotto volt Solle glottheäte Äätöväylä Suodtue tuloe ytyvä ää Vme elt: Kelly-Lochbum yhtälöt Mllet äätöväylää tuje ute vull: 3 Vme elt: Rtooetee ll ole -uod Kelly-Lochbum yhtälöde mue toetee

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

-Tutkinnon perusteita -Tutkintotoimikuntaa -Tutkinnon järjestämissopimusta sekä -Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaa

-Tutkinnon perusteita -Tutkintotoimikuntaa -Tutkinnon järjestämissopimusta sekä -Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaa 4. Nänen nen e rvn veen n d e nnn rmen enme, nden eme rvnn. 12.00 Yeä n nren enmnen nden nne nnemn rvn nden emnen rvn 13.15 Päväv 13.30 Penrmä Arven eävä Arvn, rvnnn ee reer Yeenve nde rvnn Ienäen en eävä:

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007 Rak-54.116 Rakeneden mekankka, RM (4 ov) Ten.8.7 Krjoa jokaeen koepapern elvä - koko nme, puhuelunm allevvauna - oao, vuokur, enn pävämäärä ekä enävä opnojako koodeneen - opkeljanumero, mukaan luken arkukrjan

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työjärjestys ALS Liukko-Sipi Ari StarSoft Kurre 7.20b syksy 11.08. - 21.12.2015 Viikkotuntimäärä: 4 LIV8.1.1 Lii LIV8-9.1 Lii LIV8.1.1 LIV8-9.1 Lii 9A/B Lii LIV8-9.1 LIV8-9.1 9A/B Lii Lii Työjärjestys

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db t n R He em n m e H p j h töl Ky He n He ele P v r ht p Se u sv sle s rju h h hj mp L L p Le ve tu s T hj p s s ng s g pp n l P ln pp Se l s g mp h t u u uh s ht n K Hu p Pu n K vu u t hm s g Tu ht V r

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hätänumero 112. Kiireellisessä tilanteessa soita 112. Lähde : Kun soitat hätänumeroon 112:

Hätänumero 112. Kiireellisessä tilanteessa soita 112. Lähde :   Kun soitat hätänumeroon 112: Aur ns e emen edo : J ok e unno ono v p ov r o nj en o m v uude v uk e. Huom o h n, e äy mä ä r ä en v r nj r o n n ä y ä m nen unno on ur v uu r k. Lähde 7.2.2017: www.112.f hp://www.112.f/hnumero_112

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Pirkko Leivo, Sytyke ry - Systeemityö 2/03 * 1

Pääkirjoitus. Pirkko Leivo, Sytyke ry - Systeemityö 2/03 * 1 Päärjou Symyö hdn nro 2/2003 m Kouunpnä orvn äärn vhä j on yyyvänn, un pään oumn ämän hdn omuunn.ahpr puhu män nn ouuj, opjo un yönnjn. Tunuu ä ä ny on v h, jon u nämä opuo päävä romn omn nnnoon n. Ardn

Lisätiedot

RAIDE-JOKERI HANKESUUNNITELMA

RAIDE-JOKERI HANKESUUNNITELMA g l Am üè l L : h ELAE - TüçESUS LEESUUTELA L P RADE-JER HAESUUTELA l üè üè g L L : L güè SüçLYTETTüçüç ASLLSUUSYüëHYE RADA SüçHüëSTYS l üèg gbl E ETSTYS l üèg E üèg STUTETA PUU SüçLYTETTüçüç PUU p PYüëRüçLY

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kuvan piirto. Pelaaja. Maailman päivitys. Syötteen käsittely

Kuvan piirto. Pelaaja. Maailman päivitys. Syötteen käsittely ØÙغ Ø Ò ÐÐ Ò Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ÑÔ Ö Ò È Ð Ó ÐÑÓ ÒØ È Ð Ó ÐÑ Ò Ö ÒÒ ÒØØ ÈÙ ÒØØ ºÔÙ Ç ÐÑ ØÓØ Ò Ò Ø ÐРؽ ؾ Ø È Ð Ó ÐÑ Ò Ô ÖÙ Ö ÒÒ Ì ØÓ ÓÒ Ô Ð Ò ÝØ Ñ Ò ÓÒ Ñ ÐÐ Ó Ø Ò ÙÚ ØØ ÐÐ Ø Ñ ÐÑ Ø ÚÓ ÓÐÐ Ú Ò Ý Ò ÖØ Ò Ò Ð

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 23 012 Petter Ohls Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 1997 Copyright by the Composer ll Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the

Lisätiedot

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = =

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = = 2 Lasuarjoitus 2 21 Kytentäimpedanssin asenta Mitä taroittaa ytentäimpedanssi? 5 ma:n suuruinen äiriövirta oasiaaiaapein vaipassa (uojoto) aieuttaa 1 mv:n suuruisen äiriöjännitteen 1 m:n mataa Miä on ytentäimpedanssin

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa:

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa: ELEC-C Sääöeniia 7. lauharjoiu Vaaue. r - K u K C y a. Varinainen proei on uua ilaeiymuooa: A Bu y C Kuvaa nähdään, eä ilamallin iäänmenona on u r K. Salaaria ei voi vähenää mariiia, joen un on n -veori,

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kaupunginhallitus 253 18.10.2016 Kaupunginvaltuusto 71 14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 1187/02.02.00/2016 Khall 18.10.2016 253 Käsittelyn pohjana on talousarvioseminaariin

Lisätiedot

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 352 21.11.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 31.10.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 21.11.2016 352 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTONA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN PERUSTUU TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN EDELLYTTÄÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTONA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN PERUSTUU TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN EDELLYTTÄÄ 4. Nänen nen e rvn veen n d e nnn rmen enme, nden eme rvnn. 12.00 Yeä n nren enmnen nden nne nnemn rvn nden emnen rvn 13.15 13.30 Päväv Arven eävä Arvn, rvnnn ee reer Yeenve nde rvnn Ienäen en eävä: Omen

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanhallitus 268 29.10.2012 Kunnanhallitus 273 31.10.2012 Kunnanhallitus 276 05.11.2012 Valtuusto 51 12.11.2012 Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma 2725/13/130/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Tutkintotilaisuuden arvioijakoulutuksen tavoitteena on perehtyä

Tutkintotilaisuuden arvioijakoulutuksen tavoitteena on perehtyä nden rven veen n ereä - erven nännn eren nännn äen enmeen - erven mmvmn - erven rvnreeren nen nnemen dnn nren rvnn rvneen eemeen 2013 3. Nänn enmnen veen n, eä nden rv nee ääreään nännn äee, nn eree eä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut Perusturvalautakunta 115 19.12.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut 364/13.139/2013 Perusturvalautakunta 115 Kustannusten nousun vuoksi tarkistetaan sosiaali- ja terveys palvelujen mak su ja. Päätösehdotus:

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 11 23.01.2017 Valtiovarainministeriön vuoden 2017 valtionosuuspäätökset 30.12.2016 / kunnan peruspalvelujen vatlionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuodelle 2017

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Viim einen m erkintб0к1 pб0к1 ivб0к1 :16.elo kuuta 2013 Viim einen m a ks upб0к1 ivб0к1 :23.elo kuuta 2013

Viim einen m erkintб0к1 pб0к1 ivб0к1 :16.elo kuuta 2013 Viim einen m a ks upб0к1 ivб0к1 :23.elo kuuta 2013 Д1Х3Auc TREC + USA II Tue, j u j u ryyv Tw, Vej, euruee, K j Yhdyvje erde ehye peruee V ee er p v :16.e uu 2013 V ee up v :23.e uu 2013 Jue ee ee u,j j ee yyj SIP N rdc F d AB Sj u e ee ee j BN P P rb

Lisätiedot