Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä:"

Transkriptio

1 JULKAISU Tää on e ISSN Gope Rder -ehden eronumero 1/2010 Goperder mo! Tää ehdeä: vu 4 Kuv: Jro Mnen Gope Rder 30 vuo vu 4 Gope Rder ESPANJASSA vu 6 vu 7 Vere ovumme j y jäene erhoomme

2 2 JULKAISU 2010 Päärjou L u j e Goperder ov v Me Gope Rder -erhoe oemme v moorej j v hmä. Emme pdä eämme mu onnuneempn, eä nhmnen hyvyy väämää n oe meä äynyä. Sen jn uemm meä ov oenee jon, jo medä peän oemen j eämään j ommn. Kerrn nuoren yävän yy mnu: Uoo Jumn? Ajen, eä vo e, uo hee e oe mään nnov. Vn vn, een edä; ehä Jum on, en e. On hepounu, un eueu jä hen. Rpperä u en äyyä äp Jeeuen eämää. Mnu mey e, men Hän o oeudenmunen j men Hän om er ne. Joenn Jumn näöum ohn vu ä oe. Munn jeeen jonn oppunnn jäeen, eä hun o huomoon Jumn hdon om eämään, eemän j vnnon. Sä e o. Gope Rder -mooorpyöräerho ry:n puheenjohj- M Srnen j vmon Pe ovov unuj omerejä uevn joueen. Mnue eämä nn noun uovn (v en uo nmyä on een meäny) on hn v eämää. Tedän oevn o, mä Rmu eroo Jeeue. J eä Jeeu e oe mään meuvuyävä, vn Hän oe vu edeeen mn päää. Pru yöää hme ju, eä änen on yää, meennnoon j noo. Todeuude Jeeuen mun oemnen on runu eämään vv. Jo yävyy rmooorpyöräyn mmnmern n j veä pjon hänen mn, pää ään hn uueen mmn j opp pjon r-jo j e hen yvää eämää. Yävyymää Jeeuen n j veämää Hänen mn oen pääy ään Hänen mmn j oppnu en hmeeä eämää, hmyydeä, Jumn uonee, Hänen jun j omnvon. J oen näemään ode vuunu! Auun mnue o ärenä, eä Jeeueen uom pääen veen. To e on edeeen eeä, mu ä oen oppnu hemn j unnomn Jeeu yhä enemmän j enemmän. Son rpr opn, eä Hän on hyvä j v. Myöhemmn oen oppnu, eä Hän on veä pjon enemmän. Henon me, jon unnen. Senen, jo nn o m. V en oe nn hyvä hmnen, eä nhmä yä jn ehdä juur mään hyvää, nn ru Jeeueen mnu humn moj o, jo Hän hu. Lähmmäeä väämnen e ähde ä, eä mnun pä n jon. Mnu vn on Jeeuen nm ru ähmmään ohn, j e mnu ommn. Nän me goperder eämme v eämää vn mooren. Jeeu ydämeämme vu ru j hyvää ho. Ihn un o jouu jo pävä. S ämän eh on juu. E upumn om uomme, vn rjomn mhdouu joee, jo hu uuu reen eämään j mooorpyöräyyn Jeeuen peeä j vn Iän pen. M Srnen Eämä on moorn pr! Ihmee on nneu y no eämä. Eämä on hj, jo hmnen on vuu, mhn j men en äyää. Monen eämä on jouunu oeen hroon jon eämänuee. Täe r hyvn uen pyäyävä memään eämän meeyyä j rou. E urhn Rmu nn ehou ruoueen; Pm 90:12: Ope meä emn pävämme oen, eä me mme vn ydämen. Ie oen ä meä, eä eämän r ov uenn uu mhdouu äynnä. Juur ren u mone ov öyänee eämän rouen Jeeue. Eräää moorpme örmän pdn en: Eämä on moorn pr. Nän e vrm on. Mu prhn eämä on, jo moor je prääään Jeeuen omn. Uen ämä Jeeu öyyy, un eämän ve e hemn muuu j r yäävä. Gope Rder -mooorpyöräerho oouu Jeeuen odeuuden on ov moore, joden eämää on nu o ovn vmää j mu. On heno, eä änen erho peruen nn, j eä e on vuoen o vnu nän o, myö on uen hmä eeenpän veä. Me goperder mme o ypeä ää erho, johon eämän mu j vonäyme ov nee medä. Enn Jeeuen uoe, j en ymään ämän hrruen pr yheen. S ehon: e r pu yhäää, Jeeue, Hän yääen u! Ann hänen hon on n u on oev hmä. Eämä on moorn pr. V mone meä on nuuovo, nn ämä eämä on hjoeu eeävä. Yävä m vme eänä moorvejeä Imo Korjo vmeee me. Kerrn erä henö yä mnu, eä eö uo mooorpyöräy oe ynä. Heen men j oen, eä e e oe. Se on muov j ru. Jum on ronu eämän eeävä j nuv en oen n. Me ry moor ämme Jum ää mhv hrrue, omv pyörä j eämme premm eur. Yävä, jo e ehä veä edä u ämä peränen Jeeu on, jo me ämme, ue j yy. Jo näe eneeä unnuemme, ue jueemn. Uon, eä jonen erhoemme vo u nu evämään ämän hmeeen Jeeuen rvouen. Ehä äy uen mee uee on äyny, eä odenen eämä öyyy - e mooorpyörän eää, vn Jeeue eään. Rejo Ruonen Edor / Gope Rder Gope Rder -ehden eronumero Gope Rder -mooorpyöräerho ry ISSN Vv omj: M Srnen Apone Nurmjärv puh To j omu: Ajn F / Euro Oy Rejo Ruonen Chydenu Cener Koo puh

3 M Teä JULKAISU Hveenmme o jo un ou päää vomn Euroopp mooorpyörää. Keä 2009 rjo heruen mhdouuden hen, un EMC järjeen Teä. On vhnu eväää yöp j rpee monen ompävän mnen m vren unu yepääemäömää. Monpee yräjäperheee y uur yymymereä o myö rhou. Mu jon peneä uon emeneä nou uenn uomu hen, eä järjeyy j nnpä henäuun 26. rmme pyörä oh Nnn m. Om uyäämme Krh nne eryy omerejä hunje 505. Tey o veä E ny m, mu enmmäen en jäeen v demppe nn. Ton ennen ä o E jo errn epunu eun n o oh, o e unohdmme r eön pöydäe. Nvgorn meä o ou, mu vnh m, joen pernee r v om moppnmme. Ruon puoe jemme huee moooreä uorn Mmöön, eeä Ruo vj o jo un- Hen Tuom j Lur Pen Ene Epoo Turu He Son Uudenuvnu 4c Turu Tmpere Kr Tuunen Vehu 12 b Tmpere Lh PeeTee Junum Vuoene Vääy Jyväyä Kmmo Lhnen Knudene Uurnen Kun Krh e j pun äynnä. Keämää meo romn. Amu en o ähdeävä jo o Yövymme Lndron ernäuee. M ery 708 m mereä meree. oh, o vppävä uhv oppu een. Reu n uju Väy yä nä n uunneen moj reejä pn. me, yeyyenä mäyee pj j murn huu. Amu Tnn O hue je pn meren y repp vuuue. Hrm, ee e vonu pyähyä uvmn. Tn en mu muu un eveän moooren j ypärän vrn roonumen eä. Vr pn pon j m ju muv uueeu ypärää. Sn Pugrdenn rrymme u. S rouemme o pyörää mhdommn vähän uobno. Nnpä re o vu eurv penempä eä Iä-Sn puoe. Aemmn oemuen puue Sn eneeä uo mee yäyä. Te uv yen äp j mnopeu ppu en en mun. Suunneu reeä o hn pyyä, o eden numeromernöjen eruude johuen, nä o ve öyää peän rn vu. Toemme, eä S on hun enemmän eä Gope Rder -ueomn Me Ju Ionen Peervonu Me Svo Juh Kymänen Huuhuene Vru V Jr Peur Vunne Lpu Ouun ään Pe j Anne Anem Puh Jorm L Iä-Suom Tn Seoj Knnene Kuv o EMC- rn oune uom. j reyä un meä Koon peruo. Lernäue S o huono en emme vn onnunee öyämään nä peän rn vu, joen y yö men Zmmer Fren no nuuen. M vren omme vrnnee yheenä 10 pävää. Trouemme o veää y hupävä perä Ten Tep, mu yäyä johuen menomn o uunu enemmän un jemme, joen perä Teä omme vn yhden yön. Por Ju Trr Överbyne 21 B Por Pohjo-Krj Mr Peonen Iveenu Joenuu Ko A Io Kuuph Kouvo Lännene/Lohj Mro j M Huonm Männönu 17 A Lohj /Mro Bon/Koo E An K1onemene Krh Vhdon perä Ajeuj omerejä pere ery 2362, vyye pääe. Svumme Tepn juur EMC:n uunnemn. Poru o pu hj pörrää pe. Suom omme enmmäe. Kooonumnen phu meudu, oouhee ov meo ru. Lernäue j järven rnn j n uumo oe puoe uuu ofonn oo, johon mme nuh. Eeä-Pohjnm Kmmo Syrjää Ve-M Mnnnen Vr Munu Hemonen Kppene Vr Epoo Ar Kurnen Odmmene Epoo Hyvnää Pe Krjnen PL Hyvnää K Suonoj Vurne Rjmä Keroe Omn mueen reuumme ov Umeung (=eroe). S on eyöä ehdeä pn ue oo u, e vn o puo du, uen meä oopuoe. Tämä ro, eä m jen, jou päänn, eroeä pn. Tu meeen nä jeen, un uen me hme eemme veen om Umeungej. Kemo u hyvn uvv: Jonen uoo, nn un uoo, veen pääee nn un e hoo. Hupue on mon eä, unhn vee vn nä. Mu Hän, jo vn e, on hn er meä. E Iän yö oe oem h eä, eä ä eä oe ooeä, joo-o. Tää e on uor, en mon mue äveee. Tää e on pe, hd por ve veen. Tää e on uor, en e monmue eee. Tää e on pe, Jeeu porn v veen. Ehän nä ujeee eroeä? Jum vrjeue j oemu äen Mnn Onen GR:n huen jäen, Bon Kuv: Tovo Yrjöä Keuruu Kejo Kngnem Oe Hpmä Lpnd Smo Peoperä Anuj Rovnem H r r u Ly jäene Gope Rder -mooorpyöräerhoon om yheyä ooee goperder.f uevven u. Läeo: Oe ydämee erveuu omnn! KANSAINVÄLISET GR Eon Jnno Kümn hom.com GR Epñ Kr Peo Ce Mno Fuengro ESPANA HUOMIO! GR Jeruem Dr. Roy Rnen FELM Mdde E Repreenve BOX Jeruem ISRAEL

4 4 JULKAISU 2010 Kerhouue M Gope Rder erho juh eouu ome vuoymmenään Nemon ovo erveuee reen nernepveuun. Pveumme uor uväheye eurunn nen u j vdeoro. Keueufoorum ym. MATKALLA Komymppenä e oe eu oeen, on pyrään nno eeenpän. Nän vodn hyvää yyä no vreää j vme vuode nn jäenmääräään un omnnn monpuouudenn hum vnee Gope Rder -mooorpyöräerho. Mooorpyörämn rvn pyähdypoj, j y merävä enen on en eouun 21. pävänä. Lheen Joujärven roe ooonuu on määrn Gope Rder -moorej j ovon mun o jouo mun moorej juhmn GR-erhon omymppä. Juhpävään mhuu ohjem mu n. Kooonumnen Joujärven roe jo muyhdeää, j eo 10 enmmänen ohjem. Shen menneä pe ehvä v eä hengeä eväyä eämänä peee eä äyännöä opu vn juhpävän uuun. Lhden upung un näemään juhpävänä run moorvärä. Kepävän m mone eupyörä uunuuv oh mujm, j Gope Rdern värejä un näemään muun upung. Ipävän edeeä nä nähdään nn Urheuon eno, johon ooonnun prjo vren. Keo rv, Joujärven roe pääyvä pr äynnää omymppen vrnen juhnnn. Perujjäen j un ooeuuj Ju Prnen eä nyynen Gope Rder -mooorpyöräerho ry:n puheenjohj M Srnen ov yyyvää jäenehyeen erho. Muumn hengen ryhmää on vnu y 900 hengen erho. Moemm moor ovov erveue eouu Lheen. Keo 15 en Joujärven ro on eä ohjem äöä eä mhdouu vpeen oeuun j uujen pmeen. Ruumn rvno on rjo opv orvu vn ä pve, j yheyöumppn pävä eä muun meenno. Juh eo 18, j pävä hupenuu eo 20 vn Juh Tpon onern. Pävä on pä j vrm muonen, eä po rve pää reä. Mjoumhdouu on rjo, muun mu Upn ereue Hoo vo yöpyä edue. Moor on onnemmn m pyöränä rv, mu pyähdyän rvn. Nää juh e nn jäädä po! PT Junum Gope Rder moorpor Tää Rn Voo -ehden moue uun enmmäe jäene ooe.

5 Jrru JULKAISU Mähän mh o, un jrru ärää? Pyöräner unu uen oevn hn jee. Joo, e e mään pyöränere johdu, u on menny jrruevy ero. Nää eueuj äydään n nur on äön. Mu johuuo jrrujen ärämnen on ero evyä? Mä noo Crro Smh, nnöör, jo joh Sheby Ford GT40 -mn Le Mnn voj -60 uvu j no Ferrrn F1 -me enä nunemun -90-uvu? Smh eroo y 40 vuoden poemuen, eä mhdo ennuvrheä uuun om hän e uo jrruevyjen vovn mennä ero. Ann hän e e oe e on nähny - ede Shebyn on, joon enään perneä evyjrruj ehen ehä vommmn un monn muuon. Smh on unu uu pu p- j vjoneuvo, jo on epäy eroj jrruevyjä. Syy jrrujen ärnään on uenn n oouunu mern rymnen epäe jrrupn pnn jrruevyn pnn. Epänen mern juumnen jrruevyn pnn heu evyn puuvheu j p uumenem. K Jrrujen ehävä on muu n vu e-energ ämmö. Lämpö hhduen edeeen mvrn, jo jrru evä uumene. Käyämme emernä n muodoum mooorpyörän renn j enpnnn väeä oeue. Enn, reng ruu mene enpnnn epäuun (br- Jrruevy eron o v ru? vnen, uuv ), j oe umeoen j enpnnn väe muodouu em moeyyon do (dhevnen ). Smon jrrupojen j jrruevyn vää on hden, brvä j dhevä. Jo jrrup omv dheven n peree, jrrupo ryvä mer muodo hyvn ohuen, en erroen jrruevyn pnn ( pänvon). Ko evyn pnn on ny m mer un jrrupo, mer vo ryä - j ryyn oo jn - eden pojen j evyn vää. Kdereneen doe eev j muodouv juv uudeeen. Abrvnen on ä, eä jrrup j -evy hov on, joon jrrupojen j -evyn meren dereneen doe ev pyyvä. Kovemp mer uu pehmeämpää. Jo jrrupojen päänen omnp on brvnen, ne uuv uheeen nope. Jrrue vo myö o yypä pänen häpymnen ore ämpöo. Käyännöä jrrup uenn omv eä brve eä dheve. Tärevä jrru Kun jrrup uev omnämpön yärjoe, mer ryä jrruevyn pnne unne j epäe. Tyype ämä mö ruo eään. Tämä mern rymnen on Jrrujen nen j äännönen huoo edeu pää ää nn pyöräe un vrnn ujeje. hvv jrrujen ärnänä j mv jrruevyn puuden vheun. Srynyä mer e väämää pyy näemään evyn pnn. Jrrupn mer rppum on äreää, eä uude jrruevy j -p jen ään huoee, jo väyään epäe neenrymää he uuen. Täreää on myö, eä un on pyähdyy jrru uumn, jrru e pdeä pneun pn oe. Muuon jrruevyyn jäädä mer, jop evä jrrupn uv. Op yynä eemää jääny äänjo, jrrupojen yuumenemnen uumn jrrun nn pämnen rvro pän mäen jäeä ennevo, jrruevyyn on ny uu pe ymäärää mer. Kyenen oh uumenee jrruee enemmän un muu o jrruevyä. Mä jrruevyn ämpö nouee pe C:een, evyn pnmer muuu emen (rurbd, Fe 3 C), jo on erän ov j uuv mer. Tämä n ongemn phenemen ereen. Kun jrruevyn puuvheu yää 0,01 mm, jrrujen ärnä on hvv, j un e yää 0,02 mm, ärnä o äryävää. Jrruevyn vuheo o (äheeä rppuen) ennään non 0,05-0,1 mm. Keuvn jrruevyn pue rj vov o hemn väjemmä; emer Hond 0,2 mm j Duc jop 0,3 mm. Men ongem eeään Uude jrruevy j -p uee n j ään. Jrrupojen pnn oev denee uee po po uheeen h, jo väeään eä jrrujen häpymnen eä epänen neenrymä. Tämä ehdään ue jrruu j nden vää yhyä jäähdyyä. Tee non ymmenen jrruu 100 m/h: 10 m/h:n. (E ruhnen j p, jo vo ehdä ämän enneä häremää j pyähymää vää.) Jrruuen vää hdyeään n ounopeueen ruhe, mue vvyeen. Vmeen jrruuen jäeen jrrujen nnen jäähyä uomn ämpön. Jrruue ehdään väheen äänyvää vomuude oen non 65 % jrruueho. Vmeeä jrruue mennään jo ähee uuumrj. Jrrupojen hju unu vdennen - eemännen jrruuen pe j vähenyä ennen vmeä pyäyyä. Jrrupojen reun (evyä en ome mä uopän) näyää hrm, un donee j m ov pnee po. Jrruevy on nu en värn pnn. Voo vn ärnän orj Jo jrruevy e oe pääy uumenumn pe nn pjon, eä emenä o nu muodou, v ärnä o veä orjv. Levy vodn hue rro j ho (e orv) oveuv ohomonee. Hepper muu umnod äävää hom-ne e en jn pdä äyää, o hom-ne uneuuu ruen jrruevyn pnreneeeen j eee neen phemm. Sm yyä jrruevyjä e pdä re- hepuh. Crro Sco uenn uoeee oeemn hyven puomeen jrrup- T e n ojen enm, nden äänjm j en vom jrrueuj. Ie oen jou nu jrru ärnäöm mn oen vho vn eemää emmn uvun äänjon uuden. M Srnen Tphum 2010 Mooorpyöränäyey - Lh Tvr - Tyrvää, Sm The Dy of Counry nd Bue - Por MP Pääänäyey - Koo 3.4. Mooorpyöränäyey - Jyväyä Moor-Tuommeu Lhde 2.5. Mmn penn mooorpyöränäyey Lhde Leo DRIVE IN - Moorro 8.5. Uu Pero Crcu - Hen Moorro Ven rhro MP Kro eeä yää - Koo Moorro - Hen Uudenupungn joreu 1.6. Gope Rder Rod Trp - Ire Sjuh Koemäeä II Gope Rder -Srojo 3.7. Wmmrn Vre 3.7. MOJ-meeng - Peejärv Norh, One Chr, 70N 1C - Lpom Tmpereen RR-jo Muojen Imrn Ajoon, Turuen hrhree Hyvnääe EMC - Engn Äjägope - Ajärv 7.8. BRR Iojo 13.8 Bon-jo Keuruue Gope Rder 30-v. -Lh Nyon Bu -jo - Häräe 4.9. Tphum remmn nevumme MOJ

6 6 JULKAISU 2010 Chper E e y ä PALVELUTAKSI Mern pr Mdrdn ooonumnen MUUTOT j ujeue JYRKI PAKKANEN KY nv pr pubu Kevään 2009 n mme yheyden Pohjo-Epnj Penc oevn reen mpryhmään nmeään Covered Bc by Hm. Predennä erho on Cro Lbord, jo om myö porn eräää peneä evnee eurunn. Monen oojen jäeen öymme veä CMA: poru äää eeää Gordob, Cdz j Sev. Tää mme den järjeää yheen pmen CMA:n, goperderen j Covered Bcn n. Cro o he järjeämää phum jo vme eäe, mu äyännön järjeeyjen j muden oden rmme jnohdn yyuue. Kuen äää Epnj on pn, phuu vere j muuuv veä vme mereä, nn myö ää er. Evneen eurun järjeö Remrn omm ereu hu medän pävän phumn hedän on, joen päämme phump Mdrdn. Mn järjeämen omme äää Mgn uee GR- poru. Suom o he ähdöä mun eemän moor. Epnjen pääö äheä mun odou vmee hee ennen ähöä, mu mme heä mun ome. Mun meä o Lho Myö pno, fyyge, p j muuoovuoru Gope Rder Epñ Er rä moorerhoj edueun Mdrdn vuoren rneä oev ereue. Mun myö Gope Rder Epnj. Kyö, Smpnen Smp, Pennnen Seppo j Hen, Sreno K j Tp, Peo Kr eä epnj Jun vmon n eä rgennnen Rodrgo. Lunn 12. pävä rmme o 7.00 Fuengro Mgn uomporu j Junn mme opun poru mun. Ajomme eemän pyörän e oh Grnd j Jen. Jenn jäeen pyähdymme odomn CMA:n poru, jo o uo mun. Epnjn odou e reun unnn, unne he rv huooemn oen e. M o veä jäjeä reu 400 omerä j pää e jmnen o mhv -memn e ou huomum. Pyähdymme non 150 omern väen nmn j uoe. Sm mme uuu omme CMA:n porun n. Heä y o mernen prun, y meonen, jo o myöhemmn un o h hyvn epnjn eä engnnn een. Rnnon MP-o j reng Oy H-D -o MP ren Öjy j uodme Vro er pyörn Pyhäne 37, Pjo, Rhe puh , Porugn CMA: n preden j moorpor Edde J. Fernnde pu myö juhmn phummme prn muun moorn n. Sunnunn jomme e Mdrdn ympäröä j menmme eun Remrn eurunnn ooueen, jo medä uun eeen. Cro ero phummme j eä me oemme. Mnn o äää vppävä j meä e uu upe mneä Mdrd Mgn. Im o ode ämmnä j mme nu jmen remu jo omerä (reu 600 omerä). Suomen een ovomme hd m-jo, mu epnje yävämme huv vää oe nopemp meno j vuh o pon reu 150 omerä unn. Tphum jä n hyvä jämu. Herr o mun mmme j mme mmen hyvää hengeä rvno yhdeä muden ryjen mooren n. Yheä uuu omme o reu, j vrnn me uome mme pjon uu yävä. Pdmme predenen oouen j euemme yheyöä, jo ny vo. Y omp he o moorrmu- proje. CMA:n poruo o epnjnenen mp-rmu, mu ne o pneu Yhdyvo j muun mu odue ov Amer. Hu ehdä äyn epnjnen Mp-Rmu o yhenen, joen vemme ny eeenpän. Oen nu jo Suome eduen rjouen p erää. Ny emme rhou j eemme om ouumme, jo rmuproje vodn oeu. Epnjnen ryjen poen yhdy on muun mu hu oumn unnun. Näyää ä, eä äää Epnj oemme nee vu vn uuden vun mooren euude. A näyää men omn ehyy j un pjon mme uov moorej mun omnmme. Seurv phum järjeeään Acne yyä Tremmn ä nfo nne Suomeen evääneän n. Terveuo mun mhdommn mon eä pohjo! Terven Kr Peo preden Gope Rder Epnj Kuv K Sreno Gope Rder ovo e unu j urv m!

7 M Iren JULKAISU Ue vuo en Gope Rderen onrjäen Ar Kurnen hve veä jou jeevn mooorpyörää Ire. Arn uuuu Suome nyyn uvn reeen George Dryonn huomv he, eä moemm on mnnen unem j nän o onreou. Mehe ov on uunne uuremmn moorryhmän johdm Iren. Edeä o enn muum penempä he, uen mm. e, eä u George e ou pyörää eä muuen mooorpyöräorn. Keää Iren En eänä Arn j Georgen hve näyää oeuuvn, un perä 31 Gope Rdern jäenä on ouunu ähemään mn. Lähöpävä on 8. eäuu j puu henäuun u. Mpävä uee erymään 25 pävää e uunn eäomn puu. Pvn jnjäjä ujen mooorpyörän ä v j enoonee. Mooorpyörä Pvn jnjäje Reuun ähdeään Fnnnen mujrhv Hengä Roocn Sn, jo jen pyörä Nürnbergn j eä Innbrucn Iävn j edeeen Grd-järvee In. I m juu v Adrnmeren y Ancon Preen Kren. Kre pyörä pn vn, jo uje ne Hfn Iren. Kujej j yyäe puoen enävä Aeen Te-Avvn. Ire oeuun jää nän 10 pävää. Tvoeen on äydä Ire Jeruemn ä mm. Hf, Nre, Ge j Kuoeemereä. Kunnmer om pyörää jo Jeruemn Mn ohoohd on uunneu Jeruemn vnhn upungn porn äpjo, jo GR Jeruem on uvnnu joee Suome mooorpyörää jneee numerodun unnmern. Meennonen uuumohde Ire uee oemn GR Jeruemn omn j erhoe eä pe moor. Ko m on uunneu jo vuo, ouj ov vonee vruu mn huoee. Ouj ov ehnee pää rh unvreen j järjeeä yöon nn, eä eäuu omemnen on mhdo. Heen uumuu Me oemommpn mmooren hrjoemme vme eänä pdempä jorupem uom eäreumme Pohjo-Norjn Nordppn. Euroopn äpjoon mhuu pä jopävä j jouuur on ä väräämpää mä eeämmä mennään. Heeen eneen vuo e oe rou j prmr, vn jouo un jmn penempn ouhn. Ire puoen oueu v ämpö, jo oho C pävn. Komerejä en pjon j ue pyörä. On enemmän un odoev, eä en enne heu vähnäänn penä yäyä. Nää näymn en perää jeee myö huoouo. Mn ähdemme vomn men j äde rä oremmn uojeueen jääyyen. Medän perheee m uee vrm oemn uurn mooorpyöräeu oo eämän n. Per Nemnen & Sonj Heén-Nemnen M MP:T & MOPOT JA VARUSTEET SANDSUNDISSÄ. Pännäene 141, Perr, puh Avonn: Ar , Veroupp:

8 8 JULKAISU 2010 Pävän Sn E v Vpu nernen, mä pää äään? n e u m Komenymmenä vuo en nureen eräää ehdeä oeee pprroee. Kuv ääärä eo rn äyävää j e uuren unn n vynyneden vuvojen jouo. K pero pruv pu mmon p y. An on jouo y, jo eämän reee evä nno, onen äääreä no oegeen. Puv huv mnu eryen pjon, eä uo y muu nn pjon mohn ohn ynynyä om n. Puv huv mnu edeeen, vuoymmenen jäeen, o örmään mn eneeeen yhä uudeeen j uudeeen Rmun ehdä. Ehä nunn ä on ounu Gope Rder mooorpyöräerhon pr ome vuo en juem Tää on e moorrmu. Seä nää pyhä huoeom öyyy, mehä j n, jo o ernen enne eämään. Heä von ene uu v Rmun mooryype en verrn unnmme e un ohdmme uo m: eämän reee evä väämää nno... Pomn Rmun ehdä en ä peroon. Moor PeeTee om Gope Rder mooorpyöräerhon yhenä moorporn. Vr moorpore erho on. Omen edenä uj Enmmänen on Jeeuen perheyävn uuunu Benn yää unu Mr. Tämä nuor nnen e ehä muu everomoor ehä enn! Mnun män e oe u heu meuv, eä Mr ee menemään Juuden pouj v en-kor, eä eh vrm uuneemn Jeeuen opeu, mä ämä en monn ue. Mään ee e o n uur! Mr vähä vä vueo, un hän öy eämänä nopeen. Tuo en ären, jon edeä hän vuu mun nn ou- j rjoupuuh hyvnn reä heeä, o Jeeue oppmnen. Hän p heä ä ode vpu, jo huou uo meheä. Mr e unnu nnouneen uonnouude, mu hän p yvä Jeeuen unem. Mr ju mmäään, eä uo meheä on jon ode, ouude nn henomm meryeä. Häneä o rvov, jo e peruu hemeen, uhn yemmyyeen. Jeeu ve mon puoeen, o hän o hedän eämäänä muuoen, meryen j don vpuden. Yenen mepde vhe, Jeeu eä pe hmen uoo eä ärä vnojen. Mu un Mr o vnnu enä, hän eur ä. Tuo Te o Jeeu Nrenen. Tää Teä euren Mr vu ruhn j päämäärän. Hän e, m o ynyny j m e. Vpuden puu Tonen pyhän huoeomuuden j don vpuden peruv öyyy Vnhn emenn puoe. Beeehemänen Dvd o yypnen Advenure-uon me. Io reumnen menduro o ou hänee omn mnpo- j me jon reuen. Dvdn rn ov d uupove j mjoon hme mmennee roheu j eään oh ode vpu. E Dvdn n vnnon onnunu eä eä unu; uun opääön omn en urmumnen, eä pää muhnomn ämän vmon n, e oe uou unne eä vrnn Jumn mehee. To juur nä nee puru pnn Dvdn mmän odeuu rjummn. Me o äyny vuore Jumn änäoo j vru uon järyävän peoen j epeoen jäeen nn h un hmnen vo o. Rmu Pm 51 eroo rpev v, un epäonnunu me p n oon vpueen. Heenen uvem vpude o oonu peouuen. Dvd uou, uorn hu, e vu j nöyryyyeä huom o ouu mn j hän vo. Voo uurn on enä vomnen, äänymnen, vnh unnon prnnu. Sä voo on hue pno: Jo Jumn Po eee edä vp, e uee odee vp, no Hän, jo mhdo rnuoemn j yönouemuen hmee vpuden ynnn, pereeen j uomon. Sen vnonu moor eää, mä rov oo oev, Gope Rdern unnuuu pomu n:...vpu nernen mä pää äään... Joo nä edä? PeeTee Junum MIKA AJOTAKKI 629 MC LIFESTYLE Måenu 1, Koo Muovove MUOVIUS OY Puh Fx Veden- j ovn uuuen eävä hygenn ove ALAVUS E-m: Tuoeno:

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Trendit. Sytyke toivottaa yhdistykseen liittyvän JavaSig:in jäsenet tervetulleiksi. JavaSig toimii jatkossa kerhona Sytykkeessä.

Trendit. Sytyke toivottaa yhdistykseen liittyvän JavaSig:in jäsenet tervetulleiksi. JavaSig toimii jatkossa kerhona Sytykkeessä. Tnd Vuouhnnn nmmn vuodn py on yy mhn ymyö on mno. Lyhy v un ny muuuu oo n. Tödn ognon muun dn, v hun n n. Uu, muv yömnm u vnho h n yh muv mn. Sm yövndn n. Oopohnn ymyö on muuum omponnpoh v ono vn nm muuunu.

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 2/2012

Vähikkälän Viesti 2/2012 Vhkkn Ves 2/2012 j u u o J Hyv s Onne! 3 1 0 2 o u V Uu VÄHIKKÄLÄN VIESTI 2/2012 TALVINEN TERVEHDYS KESKELTÄ KYLÄÄ T krjoessn vnen Vhkk nyyyy rmmsen kunn krpen pkkspvn snsess voss. Lun j pkks on jo monen

Lisätiedot

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock!

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock! TYYKIKYLȧ. Udergroud mgze for hose bou o roc! N:o 2 / 2009 Tuomoll rvols STEEN1 LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! ... rjous Ke hume es. Ts. N o. Auro s s ydel vl j meohlu seu sv. Meh s oe mes?

Lisätiedot

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 2013 2 14 6 12 9 Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä

Lisätiedot

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä.

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä. L s e n 2010 vuos k l n k o d e n k e r o m u s Lsenklnkoden Kumm ry yhdessä eemme hmeä. Lsenklnkoden Kumm ry on 1993 peruseu hyvänekeväsyysjärjesö, jok ukee Suomen vä ylopsolls lsenklnkk, kehys- j ukmusyöä

Lisätiedot

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN 6.4.2010 KEITTIÖ REMONTTI ON HELPPOA. Hoidmme kiken. Pyydä ilminen eiely. Myyni: 0400 387 188 Tehnmyymälä Ruuihnie 13, YLIVIESKA www.omegkeiio.fi Knnu-Toholmpi-Leijärvi-Sievi-Reijärvi-Alviek-Himnk-Ullv-Kälviä-Lohj-Yliviek-Oulinen-Merijärvi-Hpvei

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE KORJUSRKENMISEN KEHIÄMISEN RYHMÄHNKE Jn Srnen n Prnen, Vn llnce Prner Oy 4.6.2013 Jn Srnen n Prnen Vn llnce Prner Oy Lkkeenhdn nunplvelu Perueu keäkuu 2012 Okk Lur Merkll n Prnen M k ll Jn Srnen Eer Mlnen

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta.

Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta. Jäeniedoe 4/2014 Hyvää Joulu j onnelli Uu Vuo 2015! ÄRKEÄÄ!! ÄHKÖPOIOOIEEMME EKÄ KOIIVUJEN LOPPUo MUUUU.FI-PÄÄEIEKI Uude ähköpoiooieemme ov jo käyöä. Ooiee pyyivä muuen mn, mu.ne-pääe muuui.fi-pääeeki.

Lisätiedot

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä PERJANTAINA 9.12.2011 Atot & kenne 31 Lpp j pärnä Erset jo- j testkeskkset tovt rh Lppn. Mtt pohjosess nstä knsten. SIVU 33 Tottjt: Tmo Nemnen (014) 622 265, Mrtt Rt 622 240 sähköpost: totjkenne@kesksomnen.f,

Lisätiedot

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti 41. vuoskera ANALYYSI Suomen Laboraoroalan Lo ry:n amma- ja yhdsysleh 1/2004 Kummelen Kahlanen ja Slvennonen mukana SLaL:n Laboraoroalan luenopävllä ohjelma keskaukeamalla Pääomaja Tuula Kuusso Venolane

Lisätiedot

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus 2007 2013 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat

SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat T 1/13 SUSJ T Savolasen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 SavOn juhlakaus: SavO.wk.org Talakkuna, vrkaljavaho, vukspävällse ja vuosjuhla Susj 50 vuoa sen T T S s ä l ö 3 Pääkrjous: Huvelua 4

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Koulutusta koko Suomelle

Koulutusta koko Suomelle aamn vnavau 2011 Kouluua koko uomll Dakona-ammakorkakoulu www.dak.f KIJA ärkää oa Avaa ämän uudn, valakunnalln Dak-kouluuoppaamm, ol jo avannu nmmän ovn nnoavalla löyörkllä ulvauudn yölämän äydnnykouluukn.

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän: BLC Center

Yhdessä enemmän: BLC Center 1/2015 1/2014 ASIAKASLHI 13.5.2015 14.5.2014 www.bceecom.fi www.bc.fi Yhde eemm: BLC Ceer Siv 2-3 erveo BLC Ceeri yympivjhii i 16.5. Siv 4-5 M A A I L M A L L S AV O L I A L A Mioi viimei hoi ieooeei?

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös:

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös: Muht Kkkn prhdn vkonoppu! 26. 28.4.2013 Hngn Mukkuk Sn kn yö: Aukoojt: Lput, Mod Expo, Kdntto-tphtu, Lhruok & uou j OuttExpo p ko 10 18, 9 18 j u ko 9 17 PtExpo vonn u. Pyput: Akut 16 Lpt (7 15 v), kt,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSI nro 9 SIVU 3-4Urhluhall A YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSIIN YRIYKSIIN nro 5 lh äyy vraansa s. 4 -lh nro 5 00 VEN ASIOISA ASIOISA KEROVA, KEROVA, PUOLUEISA

Lisätiedot