Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. 1 18, paikalla asiankohdat (paikalla asiankohdat 1 18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. 1 18, paikalla asiankohdat (paikalla asiankohdat 1 18)"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ (16) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet tiistai klo Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. 1 18, paikalla asiankohdat 1 18 prof. Risto Rinne (prof. Joel Kivirauma pj ) prof. Jukka Husu (prof. Pasi Koski) prof. Arja Virta (prof. Harry Silfverberg) prof. Arto Jauhiainen (apulaisprof. Tero Järvinen) (paikalla asiankohdat 1 18) prof. Maarit Silvén (prof. Eila Lindfors) yliopistotutk. Jaana Lepistö (yliopistonleht. Lauri Kemppinen) leht. Kristiina Heikkilä (yliopisto-opett. Anu Tuominen) leht. Ulla Rohiola (leht. Ritva Aarras-Saari) leht. Päivi Pihlaja (leht. Annukka Jauhiainen) koul.suunn. Minna Aslama (koul.suun. Annina Laakso) (asiankohdat 1 9, 18 23) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. Miikka Korventausta) opisk. Oskari Arell (opisk. Milja Lappalainen) opisk. Asta Vainionpää (opisk. Elena Zhbankova) opisk. Anni Mäki (opisk. Eveliina Alari) opisk. Pirita Talikka (opisk. Karoliina Koskinen) t koulutussuunnittelija Mirka Mäkinen-Streng koulutussuunnittelija Minna Aslama koulutussuunnittelija Pirjo Lehti koulutussuunnittelija Laura Eklund kansainvälisten asioiden suunnittelija Anna Alasuutari Sihteeri koulutussuunnittelija Laura Eklund 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu kokoukseen on lähetetty Kutsu on lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Turun yliopiston johtosäännön 30 :n mukaan Hallintoelin voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirja 6/ (16) 2. Ilmoitusasiat Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite). 3. Kasvatustieteiden koulutuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen lv Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman koulutuksien valmisteluryhmä (pj. Joel Kivirauma) on käsitellyt kokouksissaan ja kasvatustieteiden koulutuksen pääaineiden opetussuunnitelmaehdotukset Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunta hyväksyi kokouksessaan kasvatustieteiden koulutuksen tutkintorakenteen muutoksen, jossa työelämään johdattavat opintojaksot jaetaan kandidaatti- ja maisteritutkintoihin. Tutkintorakenteen muutoksen lisäksi kasvatustieteiden koulutuksen opetussuunnitelmiin ei ehdoteta tehtävän suuria muutoksia. Kieli-, viestintäja metodiopintoihin ehdotetaan muutoksia siten, että tilastomenetelmiin johdattavan opintojakson rinnalle tuodaan laadullisiin menetelmiin johdatteleva opintojakso ja yleisesti tieteelliseen tutkimukseen johdattavan opintojakson sisällöt yhdistetään perusopintoihin. Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen erityisalojen valinnaisista opintojaksoista ehdotetaan karsittavan osa pois ja tuotavan uusia tilalle. Muutoksia ehdotetaan henkilöstön vaihdoksista ja resurssien uudelleen kohdentamisista johtuen. Erityispedagogiikan perusopintoihin ehdotetaan muutoksia siten, että myös sinne tuodaan kasvatustieteen pääaineessa ja aikuiskasvatustieteen pääaineessa jo oleva opintojakso Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito ja luovutaan pääaineopiskelijoiden osalta perusopintojen lopputentistä. Asialiitteet Korjattu asialiite 1/ Kasvatustieteiden koulutuksen aikuiskasvatustieteen pääaineen opetussuunnitelmaehdotus lv Korjattu asialiite 2/ Kasvatustieteiden koulutuksen erityispedagogiikan pääaineen opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Mirka Mäkinen-Streng Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 1/ mukaisen kasvatustieteiden koulutuksen aikuiskasvatustieteen pääaineen ja korjatun asialiitteen 2/ mukaisen kasvatustieteiden koulutuksen erityispedagogiikan pääaineen opetussuunnitelmat lukuvuosille Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen lv

3 Pöytäkirja 6/ (16) Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman koulutuksien valmisteluryhmä (pj. Joel Kivirauma) on käsitellyt kokouksissaan koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelman opetussuunnitelmaehdotuksen Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma on yhteinen Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen kanssa. Yhteisiä opintoja maisteriohjelmassa ovat lukukausiseminaarit. Muutoin opintojaksot ovat pääasiassa yhteisiä kasvatustieteiden koulutuksen syventävien opintojen kanssa. Korjattu asialiite 3/ Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelman opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Mirka Mäkinen-Streng Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 3/ mukaisen Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelman opetussuunnitelman lukuvuosille Vastaavuuden myöntäminen Turun yliopiston Brahea-keskuksen toteuttamille kasvatustieteen perusopinnoille (25 op) ja aineopinnoille (35 op), aikuiskasvatustieteen perusopinnoille (25 op) ja erityispedagogiikan perusopinnoille (25 op) ja aineopinnoille (35 op) ja opetussuunnitelman hyväksyminen lv Kasvatustieteiden laitoksella ja Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahealla on yhteistyösopimus avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisestä. Brahea-keskus esittää hyväksyttäväksi avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien kasvatustieteen perusopintojen (25 op) ja aineopintojen (35 op), aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op) ja erityispedagogiikan perusopintojen (25 op) ja aineopintojen (35 op) opetussuunnitelmat lukuvuosiksi Opetussuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, erityisopetuksen ja KSPmaisteriohjelman koulutuksien valmisteluryhmän kanssa. Opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmat noudattavat kasvatustieteiden laitoksen vastaavien opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmia. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman koulutuksien valmisteluryhmä (pj. Joel Kivirauma) on käsitellyt kokouksissaan ja Brahea-keskuksen anomuksen ja puoltaa vastaavuuden myöntämistä sekä ehdottaa tiedekunnalle opetussuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä. Valmisteluryhmä ehdottaa kasvatustieteen perus- ja aineopintojen vastuuhenkilöksi professori Arto Jauhiaista, aikuiskasvatustieteen perusopintojen vastuuhenkilöksi apulaisprofessori Tero Järvistä ja erityispedagogiikan perus- ja aineopintojen vastuuhenkilöksi professori Joel Kiviraumaa.

4 Pöytäkirja 6/ (16) Liite Asialiitteet 1/ Brahea-keskuksen vastaavuusanomus Korjattu asialiite 4/ Brahea-keskuksen opetussuunnitelmaehdotus Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot lv Korjattu asialiite 5/ Brahea-keskuksen opetussuunnitelmaehdotus Aikuiskasvatustieteen perusopinnot lv Korjattu asialiite 6/ Brahea-keskuksen opetussuunnitelmaehdotus Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot lv koulutussuunnittelija Mirka Mäkinen-Streng Johtokunta päätti myöntää vastaavuuden Turun yliopiston Braheakeskuksen toteuttamille kasvatustieteen perusopinnoille (25 op) ja aineopinnoille (35 op), aikuiskasvatustieteen perusopinnoille (25 op) ja erityispedagogiikan perusopinnoille (25 op) ja aineopinnoille (35 op). Lisäksi johtokunta hyväksyi korjattujen asialiitteiden 4/ , 5/ ja 6/ mukaiset opetussuunnitelmat lukuvuosille Nuorisotutkimuksen perusopintojen opetussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen lv Turun yliopisto on mukana YUNET Nuorisotutkimuksen yliopistoverkostossa, johon kuuluvat myös Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Nuorisotutkimusseura ry:n Nuorisotutkimusverkosto. Koordinoivana yksikkönä toimii Tampereen yliopisto. YUNET organisoi valtakunnallista nuorisotutkimuksen opetusta toteuttamalla nuorisotutkimuksen perusopintoja (25 op) ja aineopintoja (35 op). hyväksyä toukokuun loppuun mennessä. Nuorisotutkimuksen perusopintojen opetussuunnitelma on valmisteltu YUNET-verkoston johtoryhmässä. Tiedekunnan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman koulutuksien valmisteluryhmään opetussuunnitelma ei ehtinyt, sillä se saapui myöhässä. Valmisteluryhmää on tiedotettu asiassa, ja mahdolliset kommentit jaetaan tiedekunnan johtokunnan kokouksessa. Turun yliopisto ei ole opetuksen toteuttajana perusopintojen opintojaksoissa, joten opintokokonaisuuden toteuttaminen ei vaikuta tiedekunnan käytettävissä oleviin opetusresursseihin. Yliassistentti Tero Järvinen on nimetty YU- NET:n koulutusyhteyshenkilöksi Turun yliopistossa. Perusopintojen opetussuunnitelmaan kuuluu erityisiä YUNET-verkoston omia opintojaksoja (pakolliset opintojaksot YUNET P1-P3) sekä valinnaisia yhteistyöyliopistojen omia opintojaksoja (YUNET P4), jotka on sisällytetty osaksi perusopintojen opetussuunnitelmaa. Korjattu asialiite 7/ Nuorisotutkimuksen perusopintojen opetussuunnitelma lv koulutussuunnittelija Mirka Mäkinen-Streng

5 Pöytäkirja 6/ (16) Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 7/ mukaisen nuorisotutkimuksen perusopintojen opetussuunnitelman lukuvuosiksi mutta pyytää YUNET-yliopistoverkostoa korjaamaan opetussuunnitelmaan opintojaksojen muotoilun osaamistavoitteineen Turun yliopiston käyttämään muotoon. Lisäksi johtokunta suosittelee YunetP4a -opintojakson kirjallisuuden päivittämistä uudempaan ainakin osittain, mikäli uudempaa kirjallisuutta aiheesta löytyy. 7. Esityksen tekeminen Learning, Learning Environments and Educational Systems - maisteriohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrästä sekä valintaperusteiden hyväksyminen vuodelle 2015 Turun yliopiston opintojohtosäännön 5 :n mukaan yliopiston hallitus päättää tiedekuntien johtokuntien esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettavien määrästä. Turun yliopiston johtosäännön 21 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä esitys tiedekuntaan tai kauppakorkeakouluun vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Yliopistopalvelut pyytää tiedekuntia tekemään esityksen uusien opiskelijoiden määristä vuonna 2015 ja toimittamaan ne opiskelija- ja hakijapalveluihin viimeistään Myös erillisvalinnan kautta valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä pyydetään ilmoittamaan. Board of the International Master's Degree Program in Learning, Learning Environments and Educational Systems (pj. Marja Vauras) on tehnyt kokouksessaan ehdotuksen Learning, Learning Environments and Educational Systems maisteriohjelmaan (LLEES) valittavien määrästä ja valintaperusteista vuodelle Ehdotuksen mukaan LLEESmaisteriohjelmaan hyväksytään vuoden 2015 opiskelijavalinnassa opiskelijoita seuraavasti: enintään 20 opiskelijaa suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa enintään 5 opiskelijaa suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa ja Master of Arts Erziehungswissenschaft -tutkintoa (opiskelijat valitaan LLEES-maisteriohjelman opiskelijavalinnassa) enintään 5 opiskelijaa suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa ja Master of Arts Erziehungswissenschaft -tutkintoa (opiskelijat valitaan Universität Regensburgin Masterstudiengang Erziehungswissenschaft -ohjelman opiskelijavalinnassa). 8/ Learning, Learning Environments and Educational Systems maisteriohjelmaan v valittavien määrä ja valintaperusteet kansainvälisten asioiden suunnittelija Anna Alasuutari Johtokunta päätti esittää Learning, Learning Environments and Educational Systems maisteriohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrät ja valintaperusteet 2015 asialiitteen 8/ mukaisesti.

6 Pöytäkirja 6/ (16) 8. Esityksen tekeminen kasvatustieteiden koulutukseen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) valittavien määristä sekä koulutuksen valintaperusteiden hyväksyminen vuodelle 2015 Turun yliopiston opintojohtosäännön 5 :n mukaan yliopiston hallitus päättää tiedekuntien johtokuntien esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettavien määrästä. Turun yliopiston johtosäännön 21 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä esitys tiedekuntaan tai kauppakorkeakouluun vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Esitys uusien opiskelijoiden määristä vuonna 2015 tulee toimittaa Turun yliopiston opintohallintopäällikölle viimeistään Valintaopastiedot tulee toimittaa opiskelija- ja hakijapalveluihin viimeistään mennessä. Johtokunta on päättänyt, että kasvatustieteiden tiedekunta osallistuu vuonna 2015 kaikkien koulutusten yhteishauissa ja Turun luokanopettajan koulutuksen erillisvalinnassa VAKAVA-kokeeseen. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman koulutuksien valmisteluryhmä (pj. Joel Kivirauma) on valmistellut kokouksessaan ehdotuksen kasvatustieteiden koulutukseen valittavien määristä ja valintaperusteista v Ehdotuksen mukaan valittavien määrät v ovat: Kasvatustieteiden koulutus: Yhteishaku 45 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon Erillisvalinta a) Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon enintään 18 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden kiintiössä laitoksen vaihtajat kasvatustieteiden tiedekunnassa (ei kiintiötä) koulutuksen vaihtajat kasvatustieteiden laitoksessa (ei kiintiötä) b) Kasvatustieteen maisterin tutkintoon 12 opiskelijaa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kiintiössä muiden yliopistojen vastaavista koulutuksista siirtyvät (ei kiintiötä) tiedekunnan vaihtajat Turun yliopistossa (ei kiintiötä) Liite 2/ Pyyntö uusien opiskelijoiden määristä ja valintaperusteista v Korjattu asialiite 9/ Kasvatustieteiden laitoksen yhteishaussa ja erillisvalinnoissa v valittavien määrät ja valintaperusteet koulutussuunnittelija Mirka Mäkinen-Streng Johtokunta päätti esittää kasvatustieteiden koulutukseen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) valittavien opiskelijoiden määrät ja valintaperusteet 2015 korjatun asialiitteen 9/ mukaisesti. Valintaperusteisiin tehdään vielä mahdolliset yliopiston antamien ohjeiden mukaiset muokkaukset ja täsmennykset.

7 Pöytäkirja 6/ (16) 9. Esityksen tekeminen kasvatustieteiden koulutukseen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) valittavien ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden valintaperusteista vuodelle 2015 Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneilla ei ole erillistä kiintiötä, vaan valittavien opiskelijoiden määrä sisältyy ylioppilaiden ja ei-ylioppilaiden kiintiöön. Hakijalla on oltava sellainen pohjakoulutus, joka oikeuttaa hänet pyrkimään omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun sekä suomen kielen taito. Suomen kielen taito todetaan valintakokeessa. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman koulutuksien valmisteluryhmä (pj. Joel Kivirauma) on valmistellut kokouksessaan ehdotuksen ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden valintaperusteista vuodelle / Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden valintaperusteet kasvatustieteiden koulutukseen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) vuonna 2015 koulutussuunnittelija Mirka Mäkinen-Streng Johtokunta päätti esittää kasvatustieteiden koulutukseen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) valittavien ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden opiskelijoiden määrät ja valintaperusteet 2015 asialiitteen 10/ mukaisesti. Valintaperusteisiin tehdään vielä mahdolliset yliopiston antamien ohjeiden mukaiset muokkaukset ja täsmennykset. 10. Esityksen tekeminen opettajankoulutuslaitoksen koulutuksiin valittavien määristä sekä koulutuksien valintaperusteiden hyväksyminen vuodelle 2015 Turun yliopiston opintojohtosäännön 5 :n mukaan yliopiston hallitus päättää tiedekuntien johtokuntien esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettavien määrästä. Turun yliopiston johtosäännön 21 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä esitys tiedekuntaan tai kauppakorkeakouluun vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Esitys uusien opiskelijoiden määristä vuonna 2015 tulee toimittaa Turun yliopiston opintohallintopäällikölle viimeistään Valintaopastiedot tulee toimittaa opiskelija- ja hakijapalveluihin viimeistään mennessä. Johtokunta on päättänyt, että kasvatustieteiden tiedekunta osallistuu vuonna 2015 kaikkien koulutusten yhteishauissa ja Turun luokanopettajan koulutuksen erillisvalinnassa VAKAVA-kokeeseen. (pj. yksikönjohtaja Jaana Lepistö, vpj. yksikönjohtaja Kristiina Heikkilä) on valmistellut kokouksessaan ehdotuksen Turun ja Rauman yksiköiden luokanopettajan koulutukseen valittavien määristä ja valintaperusteista v Ehdotuksen mukaan valittavien määrät v ovat:

8 Pöytäkirja 6/ (16) Turun yksikön luokanopettajan koulutus: Yhteishaku 85 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon (vuonna 2014 määrä oli 83 95) Erillisvalinta 10 opiskelijaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon (vuonna 2014 määrä oli enintään 12) muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksesta siirtyvät (ei kiintiötä) Rauman yksikön luokanopettajan koulutus: Yhteishaku 76 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon (vuonna 2014 määrä oli 60 80) Erillisvalinta 20 opiskelijaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon (vuonna 2014 määrä oli enintään 20) muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksesta siirtyvät (ei kiintiötä) Käsityön aineenopettajan koulutus: Yhteishaku 39 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon (vuonna 2014 määrä oli 34 39) Lastentarhanopettajan koulutus: Yhteishaku 60 opiskelijaa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon Erillisvalinta muiden yliopistojen lastentarhanopettajan koulutuksesta siirtyvät (ei kiintiötä) Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: Erillisvalinta 12 opiskelijaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon Merkittävimmät muutokset: Vuonna 2015 opiskelijavalinta tapahtuu KSHJ-järjestelmässä (korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä), joka ei mahdollista yhteishaun ja erillisvalinnan välisiä riippuvuuksia, koska sijoitteluun ilmoitettuja paikkamääriä ei voida enää sijoittelun käynnistyttyä muuttaa. Tästä johtuen valittavien määrässä ei voida enää käyttää vaihteluvälejä. Käsityön aineenopettajan koulutuksesta poistetaan erillisvalinta. Erillisvalinta on ollut käytössä vuodesta 2012 lähtien, ja siihen on ollut kiintiö 5 opiskelijaa. Syksyllä 2012 ja 2013 on erillisvalinnassa aloittanut yhteensä 2 opiskelijaa (1 opiskelija/lukuvuosi). Liite 2/ Pyyntö uusien opiskelijoiden määristä ja valintaperusteista v / Opettajankoulutuslaitoksen yhteishaussa ja erillisvalinnoissa v valittavien määrät ja valintaperusteet t koulutussuunnittelija Minna Aslama (Turku)

9 Pöytäkirja 6/ (16) koulutussuunnittelija Pirjo Lehti (Rauma) Johtokunta päätti esittää opettajankoulutuslaitoksen koulutuksiin v valittavien opiskelijoiden määrät valmistelun mukaisesti ja hyväksyi valintaperusteet 2015 asialiitteen 11/ mukaisesti. Valintaperusteisiin tehdään vielä mahdolliset yliopiston antamien ohjeiden mukaiset muokkaukset ja täsmennykset. 11. Esityksen tekeminen luokanopettajan (Turku ja Rauma), käsityön aineenopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksiin valittavien, ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden, määrästä ja valintaperusteiden hyväksyminen 2015 Turun yliopiston opintojohtosäännön 5 :n mukaan yliopiston hallitus päättää tiedekuntien johtokuntien esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettavien määrästä. Turun yliopiston johtosäännön 21 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä esitys tiedekuntaan tai kauppakorkeakouluun vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. (pj. yksikönjohtaja Jaana Lepistö, vpj. yksikönjohtaja Kristiina Heikkilä) on valmistellut kokouksessaan ehdotuksen ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden määrästä ja valintaperusteista v Liite 2/ Pyyntö uusien opiskelijoiden määristä ja valintaperusteista v / Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden määrä ja valintaperusteet kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon (OKL) v koulutussuunnittelija Minna Aslama Johtokunta päätti esittää luokanopettajan (Turku ja Rauma), käsityön aineenopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksiin valittavien, ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneiden määrän valmistelun mukaisesti ja hyväksyi valintaperusteet vuodelle 2015 asialiitteen 12/ mukaisesti. Valintaperusteisiin tehdään vielä mahdolliset yliopiston antamien ohjeiden mukaiset muokkaukset ja täsmennykset. 12. Alkukasvatuksen perusopintojen (25 op) opetussuunnitelman hyväksyminen lv alkukasvatuksen perusopintojen (25 op) opetussuunnitelmaehdotuksen Opintojen osaamistavoitteet ja muuta sisältöä on päivitetty.

10 Pöytäkirja 6/ (16) Opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköissä toteutettavien alkukasvatuksen perusopintojen opetussuunnitelmat ovat yhtenevät. Korjattu asialiite 13/ Alkukasvatuksen perusopinnot lv koulutussuunnittelija Minna Aslama Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 13/ mukaisen alkukasvatuksen perusopintojen (25 op) opetussuunnitelman lukuvuosille Terveystiedon perus- ja aineopintojen (60 op) opetussuunnitelman hyväksyminen lv terveystiedon perus- ja aineopintojen (60 op) opetussuunnitelmaehdotuksen Terveystiedon perusopinnot toteutetaan sekä Raumalla että Turussa, aineopinnot Turussa. Opintojen osaamistavoitteet ja muuta sisältöä on päivitetty. 14/ Terveystiedon perus- ja aineopinnot lv koulutussuunnittelija Minna Aslama Johtokunta hyväksyi asialiitteen 14/ mukaisen terveystiedon perus- ja aineopintojen (60 op) opetussuunnitelman lukuvuosille Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opintojen (25 op) opetussuunnitelman hyväksyminen lv tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opintojen (25 op) opetussuunnitelmaehdotuksen Opintojen osaamistavoitteet ja muuta sisältöä on päivitetty.

11 Pöytäkirja 6/ (16) Korjattu asialiite 15/ Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot lv koulutussuunnittelija Minna Aslama Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 15/ mukaisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opintojen (25 op) opetussuunnitelman lukuvuosille Vastaavuuden myöntäminen Turun yliopiston Brahea-keskuksen toteuttamalle opintojaksolle Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti (6 op) ja opetussuunnitelman hyväksyminen lv Opettajankoulutuslaitoksella ja Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahealla on yhteistyösopimus avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisestä. Uusittu sopimus on voimassa asti. Sopimus ovat nähtävillä valmistelijalla kokouksessa. Brahea-keskus esittää opettajankoulutuslaitoksen hyväksyttäväksi avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävän Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti -opintojakson (6 op) opetussuunnitelman lukuvuosiksi Opetussuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä yliopistotutkija Laura Helteen ja yliopisto-opettaja Päivi Aallon kanssa. Opintojakson opetussuunnitelma noudattaa opettajankoulutuslaitoksen tuottaman vastaavan opintojakson opetussuunnitelmaa Brahea-keskuksen anomuksen ja puoltaa vastaavuuden myöntämistä sekä ehdottaa tiedekunnalle opetussuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä. Liite 3/ Brahea-keskuksen vastaavuusanomus 16/ Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti -opintojakson opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Minna Aslama Johtokunta päätti myöntää vastaavuuden Turun yliopiston Braheakeskuksen toteuttamalle opintojaksolle Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti (6 op) ja hyväksyi asialiitteen mukaisen 16/ opintojakson opetussuunnitelman

12 Pöytäkirja 6/ (16) 16. Turun kesäyliopiston anomus saada järjestää Turun yliopiston vaatimusten mukaiset alkukasvatuksen perusopinnot 25 op Turun kesäyliopisto suunnittelee järjestävänsä TY:n vaatimusten mukaisen alkukasvatuksen perusopintojen 25 op opintokokonaisuuden syksyllä 2014 alkaen Turussa. Opiskelijamääräksi Turun kesäyliopisto esittää enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kesäyliopisto vastaisi opetusjärjestelyistä ja -palkkiosta ja maksaisi TY:n Brahea-keskukselle opintosuoritusten rekisteröinnistä ja todistusten annosta kesäyliopiston anomuksen. Valmisteluryhmä puoltaa anomusta. Opintokokonaisuuden vastuuhenkilöksi valmisteluryhmä ehdottaa KT Anu Warinowskia, joka on lupautunut tehtävään. Liite 4/ Turun kesäyliopiston anomus 17/ Turun kesäyliopiston toteuttamien alkukasvatuksen perusopintojen opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Minna Aslama Johtokunta päätti myöntää Turun kesäyliopistolle vastaavuuden alkukasvatuksen perusopintojen (25 op) järjestämiseksi ajalla syksy 2014 syksy 2015 ja hyväksyi asialiitteen 17/ mukaisen opetussuunnitelman lukuvuosille Johtokunta nimesi opintokokonaisuuden vastuuhenkilöksi KT Anu Warinowskin. 17. Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen lv Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotuksen Korjattu asialiite 18/ Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Minna Aslama Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 18/ mukaisen opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman lukuvuosille Lisäksi johtokunta velvoittaa seuraavalla opetussuunnitelmakierroksella käsittelemään luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksien osalta sen, miten ko. koulutuksissa suoritettavia

13 Pöytäkirja 6/ (16) kasvatustieteen aineopintoja voi korvata aiemmin suoritetuilla kasvatustieteen aineopinnoilla. 18. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen lv Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotuksen Korjattu asialiite 19/ Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Pirjo Lehti Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 19/ mukaisen opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman lukuvuosille Lisäksi johtokunta velvoittaa seuraavalla opetussuunnitelmakierroksella käsittelemään luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksien osalta sen, miten ko. koulutuksissa suoritettavia kasvatustieteen aineopintoja voi korvata aiemmin suoritetuilla kasvatustieteen aineopinnoilla. 19. Opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen lv lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotuksen Korjattu asialiite 20/ Lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Pirjo Lehti Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 20/ mukaisen opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman lukuvuosille Lisäksi johtokunta velvoittaa seuraavalla opetussuunnitelmakierroksella käsittelemään luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksien osalta sen, miten ko. koulutuksissa suoritettavia kasvatus-

14 Pöytäkirja 6/ (16) tieteen aineopintoja voi korvata aiemmin suoritetuilla kasvatustieteen aineopinnoilla. 20. Opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen lv kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opetussuunnitelmaehdotuksen Korjattu asialiite 21/ Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Pirjo Lehti Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 21/ mukaisen opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opetussuunnitelman lukuvuosille Opettajankoulutuslaitoksen käsityön aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen lv käsityön aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotuksen Korjattu asialiite 22/ Käsityön aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Pirjo Lehti Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 22/ mukaisen opettajankoulutuslaitoksen käsityön aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelman lukuvuosiksi Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön muiden opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lv on hyväksyä opetussuunnitelmat. Turun yliopiston opintojohto-

15 Pöytäkirja 6/ (16) säännön Rauman yksikön muiden opintojen opetussuunnitelmaehdotuksen Korjattu asialiite 23/ Rauman yksikön muiden opintojen opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Pirjo Lehti Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 23/ mukaisen opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön muiden opintojen opetussuunnitelman lukuvuosille Opettajan pedagogisten opintojen, aikuisopetukseen suuntautuvat, (60 op) opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuosille Turun yliopiston johtosäännön 21 :n mukaan tiedekunnan johtokunnan tehtävänä Aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelma on valmisteltu opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmässä. Opetussuunnitelmaan ei esitetä suuria rakenteellisia muutoksia. Opintojen osaamistavoitteet ja muita sisältöjä on päivitetty. Korjattu asialiite 24/ Opettajan pedagogiset opinnot, aikuisopetukseen suuntautuvat, opetussuunnitelmaehdotus koulutussuunnittelija Laura Eklund Johtokunta hyväksyi korjatun asialiitteen 24/ mukaisen opettajan pedagogisten opintojen, aikuisopetukseen suuntautuvat, opetussuunnitelman lukuvuosille

16 Pöytäkirja 6/ (16) Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja (asiankohdat 1 18) Marja Vauras Puheenjohtaja (asiankohdat 18 23) Joel Kivirauma Sihteeri Laura Eklund

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 7, 16 23)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 7, 16 23) Kokouskutsu 6/2014 1 (13) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 27.5.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 28.4.2015 klo 10.00 10.28 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Kokouskutsu 4/ (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00

Kokouskutsu 4/ (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00 Kokouskutsu 4/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.5.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) 1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) 1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 4/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 11.5.2016 klo 10.03 11.51 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat , 20 21)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat , 20 21) Pöytäkirja 5/2014 1 (13) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 13.5.2014 klo 10.00 11.45 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Kokouskutsu 5/2013 1 (12) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 28.5.2013 klo 10.00 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 4/2014 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 15.4.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4) Pöytäkirja 3/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 17.3.2015 klo 10.00 10.21 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 8/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 27.10.2015 klo 10.00 10.20 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. prof. Arja Virta asiat 1-4, 6, 8 (prof.

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. prof. Arja Virta asiat 1-4, 6, 8 (prof. Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 26.2.2013 klo 10:00-11:05 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 3, 5 6, 8 9)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 3, 5 6, 8 9) Kokouskutsu 11/2014 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 4.11.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 2/2014 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet tiistai 11.2.2014 klo 11.05 11.35 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Pöytäkirja 5/2013 1 (14) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 28.5.2013 klo 10.04-11.06 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 5/2014 1 (11) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 13.5.2014 klo 10.00 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 7 10)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 7 10) Kokouskutsu 9/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 24.11.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 12/2014 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 2.12.2014 klo 10.03 11.07 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 15.4.2014 klo 10.02 11.25 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 12/2014 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 2.12.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Kokouskutsu 5/ (5)

Kokouskutsu 5/ (5) Kokouskutsu 5/2017 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 26.4.2017 klo 10.00 Paikka Jäsenet Valmistelija Sihteeri Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 4/2015 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 28.4.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 10/2017 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 10.00 Paikka Jäsenet Valmistelijat Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Jukka Husu. opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Jukka Husu. opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Pöytäkirja 9/2013 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 26.11.2013 klo 10.06-11.17 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 10/2017 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet Valmistelijat keskiviikko 27.9.2017 klo 10.02 11.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 2/2016 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 30.3.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 1/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.2.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiakohdat 1 2 ja 4 11)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiakohdat 1 2 ja 4 11) Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 24.2.2016 klo 10.00 12.37 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 3/2016 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 20.4.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 1/2015 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 21.1.2015 klo 10.05 10.15 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) paikalla asiakohdat paikalla asiakohdat 1 5, 7 16

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) paikalla asiakohdat paikalla asiakohdat 1 5, 7 16 Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 20.4.2016 klo 10.01 10.39 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 5/2016 1 (12) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 25.5.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras, (pj , paikalla asiakohdat 13-15)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras, (pj , paikalla asiakohdat 13-15) Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 5.11.2013 klo 10.06-11.52 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (paikalla asiakohdat 1 13) (asiakohdat 1 8, 15)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (paikalla asiakohdat 1 13) (asiakohdat 1 8, 15) Pöytäkirja 10/2015 1 (10) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 22.12.2015 klo 10.00 12.30 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet Kutsuttu

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Pöytäkirja 6/2013 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 3.9.2013 klo 10.00-11.18 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 8.6.2016 klo 10.10 11.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 9 14)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 9 14) Kokouskutsu 10/2015 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 22.12.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet Kutsuttu asiantuntija

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 8/2016 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 28.9.2016 klo 14.01 16.44 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 10/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 26.10.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 10/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet t Sihteeri keskiviikko 26.10.2016 klo 10.00 12.30 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 8/2016 1 (8) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 28.9.2016 klo 14.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Kokouskutsu 9/ (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00

Kokouskutsu 9/ (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00 Kokouskutsu 9/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.10.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 9/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet t Sihteeri keskiviikko 12.10.2016 klo 10.00 14.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 7/ (6)

Pöytäkirja 7/ (6) Pöytäkirja 7/2017 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 14.6.2017 klo 10.03 11.18 Paikka Jäsenet t Sihteeri Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 4 14) (asiankohdat 1 7, 12 14)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 4 14) (asiankohdat 1 7, 12 14) Pöytäkirja 10/2014 1 (11) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 14.10.2014 klo 10.05 11.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 7/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 31.8.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 7/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 31.8.2016 klo 10.02 12.02. Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Kokouskutsu 6/2015 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 1.9.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) pj. asiankohdat 1 7

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) pj. asiankohdat 1 7 Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet Kutsuttu asiantuntija t tiistai 26.5.2015 klo 10.00 11.35 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 6 8)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 6 8) Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 1.9.2015 klo 10.00 11.50 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Koulutustoimikunta. Kokous 9/2011 torstaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Koulutustoimikunta. Kokous 9/2011 torstaina klo (KTK314) Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 Opiskelijavalinta 2012: aloituspaikat 5 Opiskelijavalinta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta KKV0 OPISKELIJAKSI YLIOPISTOON (5 op) Kasvatustieteiden laitos Opiskelijaksi yliopistoon-opintojakson aikana tutustutaan yliopistoopiskeluun sekä yliopiston palveluihin, ympäristöön ja organisaatioon.

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Koulutustoimikunta. Kokous 10/2012 maanantaina 26.11.2012 klo 12.00 (KTK219) Käsiteltävät asiat:

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Koulutustoimikunta. Kokous 10/2012 maanantaina 26.11.2012 klo 12.00 (KTK219) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 Erityisopettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen tarjoaminen ennen vuotta

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä Kasvatustieteiden yksikkö 11.11.2014 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISET TUTKINNOT, ennen v. 2012 KK- JA KM-TUTKINNOT Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet Tiedekuntaneuvosto 5/11 23.5.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 11/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA B B 13/11 1 Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkintosääntö

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 B/2014

Johtokunnan kokous 6 B/2014 Pöytäkirja 6 B/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 B/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Enges, Tiia, opintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 16.03.2017 Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Aika 16.03.2017, 10:15-11:02 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08 LAPIN YLIOPISTO 1 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

Asiat Professori Anita Kangas. Varajäsen. Professori Martti msiäinen. Professori Pekka Kettunen 1-7

Asiat Professori Anita Kangas. Varajäsen. Professori Martti msiäinen. Professori Pekka Kettunen 1-7 filosofian JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistaina 18.5.2010 klo 9.00 Paikka: MaB 305 PÖYTÄKlRJA 3/2010 Puheenjohtaja: professori Mikko

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen)

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen) ASIALISTA 11.4.2016 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 19.4.3016 Kokous 3/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieleellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadeltaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seiklcula

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT Valintaperusteet 2016 Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään 2016 haussa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1 25.01.2017 Aika 25.01.2017, 10:15-10:51 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 4 B/2015

Johtokunnan kokous 4 B/2015 Pöytäkirja 4 B/2015 1 (7) Johtokunnan kokous 4 B/2015 Aika tiistai klo 10-11.15 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Enges, Tiia, opintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet Kumpula,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2017 PÄIVITETTY 17.8.2017 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa Aihe Aika Paikka Asialistat HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2011 Perjantai 13.5.2011 kello 13.15 Hallituksen kokoushuone HR 144 Hallintojohtajaa A 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Rehtori C 2 Alumnin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot